Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

CHKO Třeboňsko

Šumava

kategorie: instituce
podkategorie: ochrana přírody
lokalita: budějovicko
GPS: 49°0'6.669"N, 14°46'14.515"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Třeboňsko je jedna z mála CHKO vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Přesto se zde zachovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty. Na mnoha místech lze dosud hovořit o harmonické krajině, kde jsou lidské aktivity v určité rovnováze s přírodou. Proto je Třeboňsko vyhlášeno i jednou ze šesti českých biosférických rezervací programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO (od roku 1977). Na utváření krajiny Třeboňska se člověk podílel již od 12. století, a to zejména úpravami vodních poměrů původní močálovité krajiny, jejichž výsledkem je důmyslná síť umělých stok (například Zlatá stoka, Nová řeka) a množství rybníků, které dělají z Třeboňska centrum českého rybníkářství (celkem 460 rybníků). Rozsáhlé rybniční soustavy s druhotně vytvořenými litorálními společenstvy se staly evropsky významným hnízdištěm i migrační zastávkou vodního ptactva. Oblast vyniká bohatostí mokřadní a vodní vegetace. K nejcennějším biotopům Třeboňska patří rozsáhlá přechodová rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy (blatkové bory) a na ně vázanou faunou bezobratlých. Zachovány zůstaly z velké části i původní meandrující toky řek (např. Lužnice) s pravidelně zaplavovanými nivami a zbytky lužních lesů i extrémně suché lokality vátých písků. Jsou tu vyhlášeny dva mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou konvencí (Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště). Oblast je významná z hlediska ochrany řady ohrožených obratlovců, např. vydry říční a orla mořského. Vyvážená přírodní složka krajiny je na Třeboňsku vhodně doplňována poměrně řídkým osídlením a zachovalou unikátní architekturou historických měst (městská památková rezervace Třeboň) a vesnic. Přírodní i kulturní faktory tak vytvářejí z Třeboňska území mimořádné v evropském kontextu a dávají mu i vysoký rekreační potenciál. V oblasti je tradičně soustředěn výzkum ekologie mokřadů (Botanický ústav AV ČR), v poslední době bylo Třeboňsko zařazeno do mezinárodní sítě území dlouhodobého ekologického výzkumu (ILTER).

odkaz: CHKO Třeboňsko

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

městské opevnění Třeboň

batoh
městské opevnění Třeboň
Šumava A-Z: architektura
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Novohradská brána, Třeboň

batoh
Novohradská brána, Třeboň
Šumava A-Z: architektura
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

sv. Jan Nepomucký, Třeboň

batoh
sv. Jan Nepomucký, Třeboň
Šumava A-Z: sochy
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

NS Rožmberk

batoh
NS Rožmberk
Šumava A-Z: pěší - naučné...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
městské opevnění Třeboň 0.01 km
Novohradská brána, Třeboň 0.04 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.04 km
NS Rožmberk 0.07 km
pomník Josefu Šustovi 0.07 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 0.07 km
Svinenská brána, Třeboň 0.08 km
NS kolem Světa 0.08 km
Šusta Josef 0.08 km
synagoga Třeboň 0.09 km
NS Okolo Třeboně 0.09 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 0.1 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 0.1 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 0.1 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 0.11 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 0.12 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 0.12 km
pivovar Regent, Třeboň 0.12 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 0.12 km
zámek Třeboň 0.14 km
Pan Vok odchází 0.18 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 0.19 km
pamětní deska Josef Šusta 0.19 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 0.19 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 0.21 km
zámecký park Třeboň 0.21 km
pamětní deska Stanislav Muž 0.21 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 0.21 km
infocentrum Třeboň 0.21 km
Stará radnice, Třeboň 0.22 km
Mariánský sloup, Třeboň 0.22 km
kašna na náměstí Třeboň 0.22 km
Stříbrná paruka 0.23 km
pomník padlých WWI, Třeboň 0.23 km
věž radnice Třeboň 0.23 km
Na cestě po Třeboňsku 0.24 km
Všichni moji blízcí 0.24 km
Třeboň 0.24 km
Rybářské slavnosti Třeboň 0.24 km
Volf František 0.24 km
Spořitelna Třeboň 0.26 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 0.27 km
Hradecká brána, Třeboň 0.3 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 0.3 km
Budějovická brána, Třeboň 0.33 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 0.34 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 0.34 km
pamětní deska Jan Pernikář 0.34 km
pamětní deska František Heřmánek... 0.35 km
Heřmánek František 0.35 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.36 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 0.36 km
Vejvoda Ladislav 0.36 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 0.36 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 0.38 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 0.38 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 0.38 km
Bertiny lázně Třeboň 0.45 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 0.48 km
socha rybáře, Třeboň 0.51 km
Třeboňská nocturna 0.65 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 0.65 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 0.77 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 0.78 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 0.78 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 0.81 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 0.94 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 0.96 km
správcovský dům, Třeboň 1 km
Peníze nebo život 1.02 km
kaple výklenková Třeboň 1.03 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 1.05 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 1.1 km
hrob Ota Jan Hrbek 1.11 km
hrob Jiřího Hanzelky 1.12 km
hřbitov Třeboň 1.13 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 1.14 km
hřbitov Domanín 1.15 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 1.15 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 1.23 km
rybník Svět 1.25 km
Pan Tau a zlatý kufr 1.33 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 1.44 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 1.63 km
Pyšná princezna 1.64 km
Třeboňské seníky 1.64 km
kaple Třeboň 1.65 km
nádraží Třeboň 1.67 km
Opatovický rybník 1.68 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 1.99 km
Mlýnský rybník, Třeboň 2.02 km
Stupský rybník, Třeboň 2.02 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 2.1 km
kaple sv. Víta, Třeboň 2.25 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 2.29 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 2.31 km
rybník Zadní Kouty 2.39 km
kaple Panny Marie, Břilice 2.69 km
SDH Břilice 2.71 km
Břilice 2.71 km
pomník padlých WWI, Břilice 2.74 km
židovský hřbitov Třeboň 2.81 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 3.86 km
Nová Hlína 3.88 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 3.9 km
Čurda Karel 3.9 km
dětské hřiště Nová Hlína 3.9 km
dětské hřiště Domanín 4.04 km
pomník padlých WWI, Domanín 4.04 km
kaple sv. Václava, Domanín 4.05 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 4.05 km
Domanín 4.06 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 4.14 km
kamenný most přes rybník Vítek 4.29 km
Byl jednou jeden král... 4.29 km
Z pekla štěstí 4.29 km
rybník Káňov 4.35 km
rybník Vítek 4.4 km
rybník Rožmberk 4.82 km
PR Výtopa u Rožmberka 4.87 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 5.07 km
Pan Vok odchází 5.07 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 5.18 km
Svatby pana Voka 5.19 km
Stará Hlína 5.21 km
Krátký Radovan 5.21 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 5.24 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 5.25 km
kaple Spolí 5.25 km
dětské hřiště Stará Hlína 5.26 km
Spolí 5.29 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 5.41 km
vlaková zastávka Lužnice 5.95 km
Lužnice u Třeboně 6.82 km
pomník padlých WWI i II, Lužnice... 6.83 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 6.84 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 7.25 km
Libín u Třeboně 7.28 km
SDH Libín 7.3 km
vlaková zastávka Majdalena 7.55 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 7.96 km
Kojan Jan 8.04 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 8.16 km
hřbitov Majdalena 8.17 km
Majdalena 8.17 km
SDH Kojákovice 8.21 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 8.26 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 8.27 km
Kojákovice 8.29 km
kovárna Kojákovice 8.31 km
Mláka 8.34 km
dětské hřiště Kojákovice 8.35 km
infocentrum Kojákovice 8.38 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 8.39 km
Olbracht Ivan 8.48 km
SDH Mladošovice 8.5 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 8.57 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 8.58 km
Štěpánovice u Třeboně 8.59 km
Třebízský Václav Beneš 8.6 km
Mladošovice 8.6 km
nádraží Majdalena 9.12 km
Slavošovice u Ledenice 9.13 km
kaple Slavošovice 9.16 km
Malé muzeum piva Slavošovice 9.18 km
jilm ve Slavošovicích 9.19 km
Koštěnický potok 9.27 km
Pavelcův rybník 9.99 km
Petrovice u Mladošovic 9.99 km
Hadač Václav Antonín 9.99 km
Pilař 9.99 km
rybník Nový Kanclíř 10.11 km
hřbitov Lutová 10.13 km
kostel Všech svatých, Lutová 10.15 km
fara Lutová 10.18 km
pomník Theodor Havlis 10.25 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 10.26 km
Bukač Luděk PhDr. 10.28 km
Lutová 10.28 km
rybník Starý Kanclíř 10.28 km
Kosky 10.3 km
pomník padlých WWI, Lutová 10.31 km
Tchán 10.36 km
Žíteč 10.57 km
dětské hřiště Žíteč 10.57 km
kaple Žíteč 10.58 km
pomník padlých WWI, Žíteč 10.64 km
kaple Lhota u Mladošovic 10.73 km
Lhota u Mladošovic 10.75 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 11.23 km
pískovna Cep 11.33 km
rybník Velká Černá 11.41 km
Plavecký mariáš 11.47 km
Lišov 11.79 km
Schuster Jan Rafael 11.79 km
Křížek Milan 11.79 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 11.79 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 11.88 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 11.95 km
kaple Libořezy 11.96 km
kostel sv. Václava, Lišov 11.97 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 11.99 km
Libořezy 12 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 12.1 km
pomník padlých WWI, Libořezy 12.1 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 12.12 km
SDH Chlum u Třeboně 12.15 km
pomník padlých WWI, Vrcov 12.18 km
dětské hřiště Vrcov 12.18 km
SDH Vrcov 12.23 km
Vrcov 12.29 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 12.3 km
kaple sv. Anny, Vrcov 12.32 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 12.34 km
SDH Stráž nad Nežárkou 12.35 km
hřbitov Ledenice 12.41 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 12.41 km
kašna Chlum u Třeboně 12.42 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 12.42 km
Chlum u Třeboně 12.42 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 12.44 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 12.46 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 12.46 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.47 km
Srpnová neděle 12.47 km
Stráž nad Nežárkou 12.5 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 12.52 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 12.52 km
kašna Stráž nad Nežárkou 12.52 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 12.52 km
radnice Stráž nad Nežárkou 12.52 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 12.53 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 12.53 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 12.57 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 12.57 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 12.58 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 12.58 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.58 km
Destinnová Ema 12.58 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 12.6 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 12.63 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 12.66 km
zámek Chlum u Třeboně 12.66 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 12.66 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 12.68 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 12.7 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 12.7 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 12.97 km
Šalmanovice 12.98 km
Kholl Josef, generálmajor 13.01 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 13.01 km
rybník Hejtman 13.08 km
Plavecká kovárna, Plavsko 13.35 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 13.37 km
SDH Plavsko 13.38 km
kašna Ledenice 13.38 km
Sládek Ferdinand Rudolf 13.39 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 13.39 km
Hajšman Vlastimil 13.39 km
Ledenice 13.39 km
Kroiher František Jan 13.41 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 13.41 km
Plavsko 13.43 km
fara Ledenice 13.45 km
kaple Plavsko 13.46 km
radnice Ledenice 13.46 km
dětské hřiště Plavsko 13.46 km
Suchdol nad Lužnicí 13.76 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 14.26 km
věžový vodojem Borovany 14.5 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 14.58 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 14.7 km
radnice Borovany 14.73 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 14.75 km
pranýř, Borovany 14.76 km
Barokní srdce Evropy - Města 14.78 km
Borovany 14.78 km
pomník Jana Žižky, Borovany 14.79 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 14.83 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 14.85 km
infocentrum Borovany 14.85 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 14.86 km
zámek Borovany 14.86 km
fara Borovany 14.88 km
kašna Borovany 14.88 km
bazén Borovany 14.94 km
zámecká zahrada Borovany 15 km
Tušť 15.09 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 15.29 km
vražda Soňi Illeové 15.37 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 15.44 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 15.44 km
nádraží Borovany 15.45 km
Velký hatínský rybník 15.61 km
Hatín 15.66 km
pomník padlých WWI, Hatín 15.67 km
památník osvobození Hatín 15.7 km
Dvorec u Borovan 15.73 km
kaple Dvorec 15.76 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 15.76 km
lípa u Stropnice 15.77 km
kamenný most Stropnice, Borovany 15.81 km
Radostice u Borovan 15.9 km
vlaková zastávka Radostice 16.16 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 16.19 km
Tvrz, Václav Šorel 16.19 km
Chittussi Antonín 16.29 km
Malá lásenická galerie 16.34 km
Hájek Karel 16.35 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 16.38 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 16.43 km
rybník Pražan, Borovany 16.46 km
pomník padlých WWI, Lásenice 16.56 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 16.58 km
Trocnov 16.61 km
mlýn Lásenice 16.61 km
Lásenice 16.62 km
ZOO Dvorec 16.64 km
Jiříkovo Údolí 16.68 km
kostel Jiříkovo Údolí 16.74 km
Votrubů rybník, Borovany 16.85 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 16.89 km
Borovanský mlýn 16.9 km
studna u Mikšova statku 16.96 km
rybník Grandlový 17.03 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 17.05 km
rybník Žižkovec 17.12 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 17.14 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 17.16 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 17.28 km
památník Jana Žižky z Trocnova 17.28 km
Žižka Jan 17.28 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 17.29 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 17.3 km
Roseč 17.3 km
fara Roseč 17.31 km
radnice Roseč 17.33 km
nádraží Trocnov 17.34 km
Houbový park, Roseč 17.48 km
muzeum fosílií Roseč 17.5 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 17.51 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 17.51 km
Srubec 17.7 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 17.8 km
památník Lt Robert W. Whitehead 18.02 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 18.03 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 18.06 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 18.07 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 18.07 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 18.08 km
Štolbová Renata Klogner 18.08 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 18.1 km
Novoveský dvůr 18.12 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 18.13 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 18.15 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 18.25 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 18.28 km
Ostrolovský Újezd 18.33 km
nejsevernější bod Rakouska 18.36 km
Hodův mlýn, Ratiboř 18.55 km
Strážkovice 18.63 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 18.66 km
Kámen republiky, Peršlák 18.72 km
Svatojánský věneček 18.73 km
14. rota PS, Nový Vojířov 18.73 km
most do údolí lásky Rottal 18.75 km
Svatojánský věneček 18.89 km
Ratiboř 18.97 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 19.08 km
lípy Ratiboř 19.09 km
Zlatá stoka 19.18 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 19.2 km
Dým bramborové natě 19.29 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 19.54 km
pomník padlých WWI, Halámky 19.6 km
Jakulský rybník 19.67 km
Halámky 19.77 km
Mnich 19.83 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 19.89 km
dětské hřiště Mnich 19.9 km
pomník padlých WWI, Mnich 19.92 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 19.92 km
Nedoma Jan 19.92 km
Nedoma Václav 19.92 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 19.92 km
Matná 19.97 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 19.97 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat ČSOB 0.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.22 km
Bankomat Česká spořitelna 0.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.4 km
Bankomat ČSOB 0.4 km
Bankomat ČSOB 0.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.48 km
Bankomat GE Money Bank 0.49 km
Bankomat Česká spořitelna 0.72 km
Bankomat Komerční banka 0.8 km
Tempo market Třeboň 1.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.41 km
Bankomat ČSOB 1.42 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 1.69 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 1.78 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 2.07 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 10.31 km
Jednota Lišov 11.8 km
Bankomat GE Money Bank 11.8 km
Bankomat Česká spořitelna 11.88 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 12.43 km
Bankomat Česká spořitelna 12.77 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 12.94 km
Jednota Ledenice 13.37 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 14.2 km
Bankomat GE Money Bank 14.57 km
Bankomat Česká spořitelna 14.6 km
Bankomat Česká spořitelna 14.77 km
Jednota Borovany 15.77 km
Jednota Adamov 16.76 km
Bankomat Česká spořitelna 18.12 km
Jednota Neplachov 18.78 km
Bankomat Česká spořitelna 19.75 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 19.8 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 20.24 km
Jednota Trhové Sviny 20.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 20.31 km
Bankomat GE Money Bank 20.39 km
Bankomat Česká spořitelna 20.47 km
Bankomat Komerční banka 20.48 km
Bankomat UniCredit Bank 20.87 km
Bankomat GE Money Bank 20.89 km
Bankomat Komerční banka 20.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.94 km
Bankomat Česká spořitelna 20.94 km
Bankomat ČSOB 20.94 km
TREFA České Budějovice 20.97 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.01 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 21.08 km
Bankomat GE Money Bank 21.12 km
Bankomat Česká spořitelna 21.12 km
Bankomat ČSOB 21.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.13 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.15 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 21.16 km
Prior České Budějovice 21.21 km
Bankomat Komerční banka 21.21 km
Bankomat Česká spořitelna 21.22 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.25 km
Bankomat Česká spořitelna 21.29 km
Bankomat GE Money Bank 21.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.36 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 21.39 km
Bankomat UniCredit Bank 21.39 km
Bankomat ČSOB 21.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.47 km
Bankomat Komerční banka 21.54 km
Vesna České Budějovice 21.59 km
Bankomat GE Money Bank 21.6 km
Bankomat ČSOB 21.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.75 km
Bankomat ČSOB 21.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.75 km
Bankomat Sberbank CZ 21.75 km
Bankomat Česká spořitelna 21.76 km
Bankomat Česká spořitelna 21.78 km
Bankomat Česká spořitelna 21.84 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.84 km
Bankomat UniCredit Bank 21.86 km
Bankomat Fio banka 21.86 km
Bankomat ČSOB 21.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.87 km
Bankomat Oberbank AG 21.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.93 km
Bankomat ČSOB 21.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.97 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 21.97 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 22.02 km
Družba České Budějovice 22.03 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 22.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.08 km
Bankomat ČSOB 22.08 km
TREFA Ćeské Budějovice 22.15 km
Bankomat Česká spořitelna 22.2 km
Bankomat ČSOB 22.42 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.66 km
Bankomat Česká spořitelna 22.7 km
Rožnov České Budějovice 22.76 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.77 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 22.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 23.04 km
Vltava České Budějovice 23.1 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 23.23 km
Lužnice České Budějovice 23.25 km
Jednota Dolní Bukovsko 23.27 km
Jednota Nové Hrady 23.51 km
Jednota Řípec 23.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 24.12 km
Jednota Borkovice 24.74 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.09 km
Bankomat ČSOB 25.15 km
Bankomat Česká spořitelna 25.17 km
čerpací stanice OMV, Řípec 25.36 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 25.43 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 25.57 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.63 km
Jednota Kamenný Újezd 26.31 km
Jednota Horní Stropnice 26.91 km
Jednota Dírná 27.33 km
Jednota Přehořov 27.39 km
Jednota-potraviny Besednice 28.49 km
Bankomat ČSOB 28.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.65 km
Bankomat GE Money Bank 28.72 km
Bankomat Česká spořitelna 28.94 km
Bankomat Komerční banka 28.97 km
Supermarket Renta Soběslav 28.99 km
Jednota Soběslav 29.07 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 29.16 km
Bankomat Citibank 29.38 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 29.41 km
Bankomat GE Money Bank 29.55 km
Bankomat Česká spořitelna 29.6 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 29.6 km
Jednota-potraviny Velešín 29.76 km
Jednota Pištín 29.96 km
Jednota-potraviny Velešín 30 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 30.12 km
Bankomat Česká spořitelna 30.15 km
Jednota Zliv 30.3 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 30.42 km
Jednota Klenovice 31.06 km
Jednota Olešník 31.73 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 32.16 km
Jednota Tučapy 32.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 32.35 km
Jednota Budislav 32.87 km
Jednota-potraviny Velešín 32.9 km
Jednota Myslkovice 33.14 km
Jednota-potraviny Střítež 33.65 km
Jednota Roudná 33.75 km
Jednota Hlavatce 34.39 km
Jednota Dříteň 34.64 km
Bankomat ČSOB 34.69 km
Bankomat Česká spořitelna 35.02 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.13 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 35.14 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.2 km
Bankomat GE Money Bank 35.23 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.4 km
Bankomat ČSOB 35.45 km
Bankomat Česká spořitelna 35.48 km
Bety Týn nad Vltavou 35.54 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 35.58 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.58 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.58 km
Bankomat Komerční banka 35.61 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.61 km
Bankomat Česká spořitelna 35.62 km
Bankomat Komerční banka 35.63 km
Bankomat ČSOB 35.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.66 km
Jednota-potraviny Křemže 35.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.8 km
Bankomat GE Money Bank 35.8 km
Bankomat ČSOB 35.85 km
Jednota Košice 36 km
Jednota-potraviny Kaplice 36.06 km
Jednota Želeč 36.1 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 36.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 36.33 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 36.96 km
Jednota Choustník 37.21 km
Supermarket Český Krumlov 37.44 km
Bankomat Komerční banka 37.45 km
Bankomat Citibank 37.45 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 37.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.49 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 37.52 km
Bankomat GE Money Bank 37.54 km
Bankomat GE Money Bank 37.54 km
Bankomat Česká spořitelna 37.61 km
Bankomat GE Money Bank 37.64 km
Bankomat ČSOB 37.66 km
Jednota-potraviny Malonty 37.85 km
Jednota-potraviny Kaplice 38.16 km
Jednota-potraviny Brloh 38.65 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38.68 km
Jednota Krtov 38.71 km
Bankomat Komerční banka 38.92 km
Bankomat Komerční banka 38.92 km
Bankomat GE Money Bank 39.09 km
Bankomat Česká spořitelna 39.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.17 km
Bankomat Citibank 39.18 km
Bankomat Citibank 39.18 km
Bankomat ČSOB 39.18 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.21 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.22 km
Bankomat UniCredit Bank 39.22 km
Bankomat Česká spořitelna 39.26 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.27 km
Bankomat ČSOB 39.28 km
Jednota Bechyně 39.39 km
Supermarket Zuzana Bechyně 39.49 km
Bankomat Oberbank AG 39.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.51 km
Bankomat Česká spořitelna 39.52 km
Bankomat Raiffeisenbank 39.53 km
Bankomat ČSOB 39.56 km
Bankomat Citibank 39.56 km
Bankomat Citibank 39.56 km
Jednota Bechyně 39.57 km
Bankomat Komerční banka 39.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.57 km
Bankomat Komerční banka 39.62 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.09 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.34 km
Jednota-potraviny Brloh 40.99 km
Jednota-potraviny Bujanov 41.67 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 41.94 km
Jednota Sezimovo Ústí 42.07 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 42.1 km
Bankomat Komerční banka 42.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.16 km
Bankomat ČSOB 42.16 km
Bankomat Komerční banka 42.17 km
Jednota Netolice 42.21 km
Bankomat Česká spořitelna 42.3 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 42.39 km
Supermarket Malšice 42.4 km
Jednota Malšice 42.59 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 42.61 km
Jednota-potraviny Kaplice 42.7 km
Jednota Radětice 42.7 km
Jednota Čičenice 42.86 km
Jednota-potraviny Kájov 42.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.25 km
Bankomat ČSOB 43.25 km
Bankomat GE Money Bank 43.32 km
Bankomat Česká spořitelna 43.32 km
Jednota-potraviny Větřní 43.32 km
Bankomat Česká spořitelna 43.5 km
Bankomat Komerční banka 43.59 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 43.62 km
Jednota Tábor 43.65 km
Jednota Krč 43.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.94 km
Jednota Albrechtice 43.97 km
Bankomat GE Money Bank 43.98 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 44.1 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 44.14 km
McDonalds, Tábor 44.15 km
Jednota Slapy 44.26 km
Bankomat GE Money Bank 44.4 km
Bankomat ČSOB 44.57 km
Jednota Libějovice 44.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 44.72 km
Bankomat Raiffeisenbank 44.87 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 44.94 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 44.95 km
Jednota Měšice 45.13 km
Jednota Zárybničná Lhota 45.17 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 45.49 km
Bankomat Česká spořitelna 45.61 km
Jednota Chýnov 45.67 km
Bankomat Česká spořitelna 45.8 km
Jednota Vodňany 45.8 km
Bankomat Komerční banka 45.86 km
Bankomat GE Money Bank 45.88 km
čerpací stanice Shell, Tábor 45.92 km
Bankomat GE Money Bank 45.94 km
Bankomat ČSOB 45.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.98 km
Bankomat GE Money Bank 45.98 km
Jednota Tábor 46.04 km
Bankomat Raiffeisenbank 46.18 km
Bankomat Raiffeisenbank 46.18 km
Bankomat Komerční banka 46.23 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 46.24 km
Bankomat Komerční banka 46.24 km
Bankomat ČSOB 46.25 km
Bankomat ČSOB 46.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.27 km
Bankomat UniCredit Bank 46.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.3 km
Jednota Vodňany 46.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.32 km
Bankomat Česká spořitelna 46.32 km
Bankomat Česká spořitelna 46.35 km
Bankomat Komerční banka 46.36 km
Bankomat Česká spořitelna 46.36 km
Bankomat GE Money Bank 46.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.36 km
Bankomat ČSOB 46.36 km
Bankomat ČSOB 46.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.36 km
Bankomat Fio banka 46.41 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 46.41 km
Jednota Pořín 46.41 km
Bankomat GE Money Bank 46.42 km
Jednota Stádlec 46.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.5 km
Bankomat Oberbank AG 46.53 km
Jednota Borovany 46.91 km
Bankomat Česká spořitelna 47.21 km
Bankomat ČSOB 47.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.35 km
Jednota Tábor 47.51 km
Jednota Ktiš 47.64 km
Jednota Tábor 47.72 km
Jednota Slabčice 47.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 48.57 km
Jednota Dolní Hořice 48.59 km
Jednota Opařany 48.77 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 49.23 km
Jednota Bernartice 49.81 km
Jednota Hracholusky 50.25 km
Jednota-potraviny Světlík 50.79 km
Jednota Vitějovice 50.92 km
Jednota Ratibořské Hory 51.43 km
Jednota Chroboly 51.67 km
Jednota Kluky 51.69 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 51.71 km
Jednota Podolí 52.05 km
Jednota Bavorov 52.13 km
Jednota Radkov 52.86 km
Jednota Chotoviny 53.16 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 53.67 km
Jednota Sepekov 53.84 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 54.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 54.42 km
Bankomat Česká spořitelna 54.43 km
Bankomat Komerční banka 54.49 km
Bankomat GE Money Bank 54.72 km
Jednota Jetětice 55.08 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 55.09 km
Jednota Božetice 55.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 55.12 km
Jednota Drahonice 55.15 km
Bankomat Česká spořitelna 55.24 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 55.29 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.38 km
Jednota Záhoří 55.54 km
Jednota Písek 55.72 km
Bankomat Komerční banka 55.85 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.9 km
Bankomat ČSOB 55.94 km
Bankomat Komerční banka 56.05 km
Jednota Prachatice 56.06 km
Jednota Písek 56.12 km
Bankomat Komerční banka 56.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.18 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 56.18 km
Bankomat Česká spořitelna 56.19 km
Bankomat ČSOB 56.2 km
Bankomat Česká spořitelna 56.2 km
Bankomat ČSOB 56.21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 56.23 km
Jednota Prachatice 56.27 km
Bankomat GE Money Bank 56.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.3 km
Bankomat GE Money Bank 56.33 km
Bankomat Česká spořitelna 56.36 km
Bankomat Česká spořitelna 56.41 km
Bankomat Oberbank AG 56.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.42 km
Bankomat UniCredit Bank 56.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.5 km
Bankomat ČSOB 56.5 km
Jednota Dub 56.54 km
Bankomat Fio banka 56.58 km
Bankomat ČSOB 56.59 km
Bankomat Česká spořitelna 56.6 km
Jednota-potraviny Loučovice 56.61 km
Bankomat Česká spořitelna 56.62 km
Bankomat Komerční banka 56.64 km
Bankomat Komerční banka 56.67 km
Jednota-potraviny Lipno 56.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.69 km
Bankomat ČSOB 56.69 km
Jednota Jistebnice 56.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.73 km
Bankomat Raiffeisenbank 56.75 km
Bankomat ČSOB 56.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.81 km
Bankomat GE Money Bank 56.83 km
Bankomat ČSOB 56.88 km
Jednota-potraviny Loučovice 56.91 km
Jednota Písek 56.94 km
čerpací stanice Shell, Písek 56.96 km
Bankomat Komerční banka 56.99 km
McDonalds, Písek 57.01 km
Jednota Borotín 57.12 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 57.13 km
Jednota Písek 57.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.16 km
Jednota Nemyšl 57.24 km
Bankomat ČSOB 57.24 km
Bankomat Komerční banka 57.24 km
Bankomat Česká spořitelna 57.25 km
Jednota Písek 57.27 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 57.3 km
Jednota Javornice 57.45 km
Jednota Písek 57.45 km
Jednota Husinec 57.47 km
čerpací stanice Benzina, Písek 57.89 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 57.92 km
CENTRUM Milevsko 58.05 km
Bankomat GE Money Bank 58.05 km
Bankomat ČSOB 58.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.14 km
Bankomat Česká spořitelna 58.16 km
Bankomat Komerční banka 58.2 km
Jednota-potraviny Frymburk 58.22 km
Jednota Kestřany 58.87 km
Jednota Cehnice 58.95 km
Jednota Mladá Vožice 58.96 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 58.97 km
Jednota Mladá Vožice 59.17 km
Supermarket Mladá Vožice 59.17 km
Jednota Květov 59.35 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 59.46 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 59.46 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 59.65 km
Jednota Vlachovo Březí 59.7 km
Bankomat ČSOB 59.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.81 km
Jednota Vlachovo Březí 59.83 km
Jednota Zbelítov 59.94 km
Jednota Tvrzice 60.06 km
Jednota-potraviny Horní Planá 60.07 km
Jednota Smilovy Hory 60.15 km
Jednota-potraviny Frymburk 60.5 km
Jednota Záblatí 61.19 km
Jednota Čejetice 61.35 km
Jednota Kučeř 61.37 km
Jednota Oldřichov 61.88 km
Jednota Bušanovice 62.2 km
Jednota Štěkeň 62.98 km
Jednota Hrejkovice 63.16 km
Jednota Chyšky 63.18 km
Jednota Vráž 63.27 km
COOP TUTY Nová Pec 64.31 km
Jednota Zálezly 64.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 64.88 km
Bankomat GE Money Bank 64.97 km
Jednota Volary 65 km
Bankomat Komerční banka 65.02 km
Jednota Pechova Lhota 65.09 km
Jednota Volary 65.1 km
Jednota Volary 65.33 km
Jednota Přeštovice 65.58 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 65.73 km
Jednota Nová Pec 66.19 km
Jednota Malenice 66.28 km
čerpací stanice Benzina, Volary 66.45 km
Jednota Volyně 66.69 km
Jednota Varvažov 66.77 km
Bankomat GE Money Bank 66.79 km
Jednota Volyně 66.79 km
Bankomat Komerční banka 66.87 km
Jednota Přílepov 67 km
Bankomat Česká spořitelna 67.04 km
Jednota Volyně 67.13 km
Jednota Kovářov 67.6 km
Jednota Buk 67.65 km
Bankomat Komerční banka 68.34 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 68.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.36 km
Bankomat Česká spořitelna 68.38 km
Supermarket Strakonice 68.4 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 68.52 km
Jednota Kostelec 68.6 km
Jednota Strakonice 68.65 km
Bankomat ČSOB 68.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.73 km
Jednota Strakonice 68.73 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 68.85 km
Jednota Vimperk 68.91 km
Bankomat ČSOB 68.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.09 km
Bankomat Česká spořitelna 69.15 km
Bankomat ČSOB 69.16 km
Jednota Strakonice 69.18 km
Bankomat ČSOB 69.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.23 km
Bankomat Fio banka 69.23 km
Bankomat Česká spořitelna 69.24 km
Jednota Strakonice 69.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.34 km
Bankomat GE Money Bank 69.36 km
Jednota Strakonice 69.42 km
Bankomat UniCredit Bank 69.42 km
Bankomat Česká spořitelna 69.45 km
Bankomat Komerční banka 69.49 km
Jednota Strakonice 69.56 km
Fortna Strakonice 69.62 km
Jednota Strakonice 69.66 km
Jednota Čkyně 69.85 km
Jednota Strakonice 69.87 km
Jednota Velká Turná 70.03 km
Jednota Strakonice 70.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.31 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 70.42 km
Jednota Bohumilice 70.42 km
Jednota Radomyšl 70.48 km
Jednota Sousedovice 70.51 km
Bankomat GE Money Bank 70.54 km
Jednota Probulov 71.03 km
Jednota Orlík nad Vltavou 71.07 km
Jednota Stožec 71.12 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 71.22 km
Jednota Vimperk 71.56 km
Jednota Lenora 71.6 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 72.17 km
Jednota Vimperk 72.28 km
Bankomat GE Money Bank 72.28 km
Jednota Vimperk 72.28 km
Jednota Vimperk 72.35 km
Bankomat Česká spořitelna 72.45 km
Jednota Čimelice 72.45 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 72.46 km
Bankomat Komerční banka 72.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.68 km
Bankomat ČSOB 72.68 km
Jednota Lom 72.69 km
Bankomat Česká spořitelna 72.69 km
Jednota Čestice 72.76 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 72.78 km
Jednota Vimperk 72.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.96 km
Bankomat ČSOB 73.01 km
Jednota Sedlice 73.39 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 73.77 km
Jednota Horní Vltavice 74.07 km
čerpací stanice OMV, Katovice 74.14 km
Jednota Škvořetice 74.53 km
Bankomat ČSOB 74.67 km
Jednota Katovice 74.75 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 75.31 km
Jednota Lety 75.89 km
Jednota Mnichov 76.18 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 77.03 km
Jednota Vacov 77.34 km
Bankomat ČSOB 77.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 77.67 km
Jednota Mirovice 78.18 km
Jednota Štěchovice 78.44 km
Jednota Zdíkov 78.83 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 79.33 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 79.64 km
Jednota Mečíchov 79.67 km
Bankomat Česká spořitelna 79.88 km
Jednota Blatná 79.91 km
Bankomat ČSOB 79.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.92 km
Bankomat Česká spořitelna 79.95 km
Bankomat Komerční banka 80 km
Bankomat GE Money Bank 80.01 km
Jednota Střelské Hoštice 80.72 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 80.83 km
Jednota Stachy 81.16 km
Konzum Čečelovice 82.23 km
Konzum Soběšice 82.28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 84.56 km
Konzum Strašín 84.66 km
Konzum Nezamyslice 84.88 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 85.2 km
Konzum Horažďovice 85.28 km
Konzum Svéradice 85.47 km
Bankomat Česká spořitelna 85.49 km
Bankomat Komerční banka 85.49 km
Jednota Bělčice 85.56 km
Bankomat ČSOB 85.57 km
Konzum Horažďovice 85.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.58 km
Bankomat GE Money Bank 85.68 km
Bankomat GE Money Bank 85.68 km
Bankomat Česká spořitelna 85.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.88 km
Bankomat ČSOB 85.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.88 km
Konzum Žihobce 86.26 km
Konzum Nezdice na Šumavě 86.51 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 86.6 km
Konzum Velké Hydčice 86.91 km
Bankomat ČSOB 86.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.92 km
Konzum Velký Bor 87.45 km
Jednota Lnáře 87.75 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 87.82 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 87.85 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 88.31 km
Konzum Chanovice 88.51 km
Konzum Žichovice 88.7 km
Konzum Třebomyslice 88.91 km
Konzum Rabí 89.36 km
Konzum Malý Bor 89.41 km
Bankomat Česká spořitelna 89.96 km
Konzum Kašperské Hory 89.97 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 90.69 km
Bankomat Česká spořitelna 90.69 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.8 km
Konzum Budětice 91.78 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 92.01 km
Konzum Břežany 92.31 km
Konzum Pačejov 92.39 km
Konzum Hradešice 92.54 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.68 km
Bankomat Komerční banka 92.84 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 93.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 93.56 km
Konzum Sušice 93.74 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.83 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.91 km
Konzum Pačejov 94.05 km
Bankomat UniCredit Bank 94.24 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 94.32 km
čerpací stanice Srní 94.44 km
Bankomat Komerční banka 94.48 km
Sluneční kavárna, Srní 94.49 km
Konzum Srní 94.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.55 km
Konzum Dlouhá Ves 94.56 km
Bankomat GE Money Bank 94.56 km
Bankomat Česká spořitelna 94.57 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 94.59 km
Konzum Sušice 94.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.63 km
Bankomat ČSOB 94.63 km
Bankomat Česká spořitelna 94.68 km
Bankomat Česká spořitelna 94.7 km
čerpací stanice Shell, Sušice 94.74 km
Konzum Sušice 94.82 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 95.08 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 96.22 km
Konzum Nalžovské Hory 96.27 km
Konzum Myslív 96.27 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 96.58 km
Konzum Čejkovy 96.79 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 97.11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 97.26 km
Konzum Hrádek 97.27 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 97.41 km
Konzum Velenovy 97.41 km
Konzum Hartmanice 97.66 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 97.67 km
Café 27, Hartmanice 97.71 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.71 km
Konzum Ústaleč 98.89 km
Konzum Petrovice u Sušice 99.78 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99.81 km
Konzum Zavlekov 100.2 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 100.77 km
Konzum Zborovy 100.83 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 100.9 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.19 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 101.21 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 101.33 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.47 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 101.48 km
Bankomat Komerční banka 101.7 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 101.73 km
Bankomat ČSOB 101.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.74 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.75 km
Bankomat Česká spořitelna 101.76 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 102 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 102.14 km
Konzum Kolinec 102.27 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102.48 km
Konzum Ujčín 103.1 km
Bankomat Česká spořitelna 103.6 km
Konzum Plánice 103.61 km
Konzum Hlavňovice 103.7 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 104.2 km
Konzum Velhartice 104.73 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 105.24 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.39 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.44 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 105.8 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 106.13 km
Konzum Malonice 106.22 km
Edeka, Passau (D) 106.34 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 106.67 km
Konzum Chotěšov 106.88 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 107.37 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 107.38 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 107.53 km
Bankomat Česká spořitelna 108.55 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.71 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.71 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 109.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 109.99 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 110.01 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.08 km
Bankomat Česká spořitelna 110.11 km
Bankomat Komerční banka 110.13 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 110.16 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 110.17 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 110.23 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 110.29 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 110.36 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.43 km
Konzum Mochtín 110.49 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 110.58 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 110.8 km
Real, Passau (D) 110.92 km
Netto, Zwiesel (D) 111.06 km
Konzum Běšiny 111.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 111.67 km
Konzum Bolešiny 111.91 km
Deichmann, Zwiesel (D) 111.98 km
Kik, Zwiesel (D) 111.98 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 111.98 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 111.98 km
Edeka, Zwiesel (D) 112.01 km
Intersport, Zwiesel (D) 112.19 km
NKD, Zwiesel (D) 112.29 km
Norma, Zwiesel (D) 112.33 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 112.33 km
Rossmann, Zwiesel (D) 112.34 km
TEDi, Zwiesel (D) 112.34 km
Müller, Zwiesel (D) 112.44 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.48 km
Konzum Měčín 112.58 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.61 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.77 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.79 km
Bankomat Česká spořitelna 112.84 km
Lidl, Zwiesel (D) 112.93 km
Penny Market, Zwiesel (D) 112.95 km
Bankomat ČSOB 112.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.97 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 113.1 km
Konzum Železná Ruda 113.19 km
REWE, Zwiesel (D) 113.21 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 113.23 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 113.25 km
Bankomat Česká spořitelna 113.33 km
Real, Zwiesel (D) 113.36 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 113.44 km
Konzum Sobětice 113.49 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 113.88 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 113.97 km
Konzum Předslav 114.09 km
Konzum Víteň 114.43 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 114.54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 114.58 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 114.6 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 114.61 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.03 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.03 km
Bankomat Česká spořitelna 115.2 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.2 km
Bankomat Česká spořitelna 115.28 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 115.32 km
Bankomat ČSOB 115.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.56 km
Bankomat GE Money Bank 115.58 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 115.66 km
Konzum Strážov 115.77 km
Bankomat Komerční banka 115.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.91 km
Bankomat ČSOB 115.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.94 km
Bankomat Česká spořitelna 115.97 km
Bankomat GE Money Bank 115.97 km
Konzum Klatovy 116 km
Bankomat UniCredit Bank 116.06 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 116.12 km
Bankomat Česká spořitelna 116.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.3 km
Bankomat Komerční banka 116.33 km
Bankomat Česká spořitelna 116.34 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.34 km
Bankomat Fio banka 116.35 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 116.44 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 116.48 km
Bankomat ČSOB 116.66 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.82 km
Konzum Hojsova Stráž 116.89 km
Bankomat Česká spořitelna 117.1 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 117.26 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 117.52 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 117.89 km
Bankomat Rokycany 117.9 km
Bankomat ČSOB 117.9 km
Bankomat GE Money Bank 117.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.92 km
Bankomat Česká spořitelna 117.94 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 118.13 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.19 km
Bankomat Česká spořitelna 118.2 km
Bankomat ČSOB 118.34 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.45 km
Bankomat GE Money Bank 118.45 km
Bankomat Komerční banka 118.46 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 118.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.5 km
Bankomat Česká spořitelna 118.53 km
Bankomat UniCredit Bank 118.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.13 km
Bankomat ČSOB 119.16 km
Takko Fashion, Regen (D) 119.24 km
Deichmann, Regen (D) 119.27 km
Aldi Süd, Regen (D) 119.28 km
TEDi, Regen (D) 119.28 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 119.33 km
Norma, Regen (D) 119.33 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119.42 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119.43 km
Konzum Janovice 119.44 km
Netto, Regen (D) 119.45 km
NKD, Regen (D) 119.49 km
Esprit, Regen (D) 119.49 km
REWE, Regen (D) 119.49 km
Konzum Bezděkov 119.52 km
Edeka center, Regen (D) 119.55 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 119.65 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 119.78 km
Edeka, Regen (D) 120.04 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 120.05 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 120.05 km
Konzum Dešenice 120.3 km
Konzum Švihov 120.37 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 120.5 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 120.77 km
Konzum Nezdice u Přeštic 120.82 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 120.99 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 121.04 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 121.06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 121.13 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.16 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.26 km
Jednota Osek u Rokycan 121.43 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 121.71 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 121.73 km
Bankomat GE Money Bank 121.75 km
Bankomat Česká spořitelna 121.84 km
Bankomat Komerční banka 122.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.22 km
NKD, Bodenmais (D) 122.26 km
Bankomat ČSOB 122.28 km
Bankomat Česká spořitelna 122.36 km
Konzum Nýrsko 122.44 km
COOP DISKONT - Nýrsko 122.44 km
REWE, Bodenmais (D) 122.45 km
Bankomat GE Money Bank 122.52 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 122.63 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 122.64 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 122.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.76 km
Bankomat ČSOB 122.77 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 122.8 km
Bankomat Komerční banka 122.84 km
Bankomat Česká spořitelna 122.85 km
Konzum Nýrsko 122.93 km
Konzum Vřeskovice 123.34 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 123.98 km
Konzum Milčice 123.99 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 124.65 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 124.73 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 125.43 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 125.64 km
Jednota Stupno 125.91 km
Jednota Břasy 126.08 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 126.13 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.28 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 126.63 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 126.77 km
Konzum Chudenice 126.94 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 126.97 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 127.1 km
Bankomat Česká spořitelna 127.11 km
Bankomat Komerční banka 127.15 km
Bankomat Česká spořitelna 127.16 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 127.17 km
Bankomat GE Money Bank 127.18 km
McDonalds, OC Plzeň 127.18 km
Bankomat ČSOB 127.21 km
Konzum Úsilov 127.27 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 127.52 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 127.7 km
Bankomat Komerční banka 127.84 km
Konzum Černíkov 128.06 km
Bankomat Komerční banka 128.07 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 128.2 km
Bankomat Česká spořitelna 128.37 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.37 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 128.57 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.58 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.74 km
Bankomat ČSOB 128.75 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.83 km
Bankomat Česká spořitelna 128.83 km
Bankomat GE Money Bank 128.83 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.83 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.88 km
Bankomat ČSOB 128.91 km
Bankomat Česká spořitelna 128.95 km
Konzum Újezd sv. Kříže 129.07 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 129.12 km
Bankomat GE Money Bank 129.18 km
Bankomat Česká spořitelna 129.18 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 129.21 km
Konzum Dobřany 129.22 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 129.22 km
Bankomat Česká spořitelna 129.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.31 km
Bankomat ČSOB 129.31 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 129.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.43 km
Bankomat Komerční banka 129.44 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 129.47 km
Bankomat GE Money Bank 129.57 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 129.6 km
Bankomat Česká spořitelna 129.64 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 129.67 km
Bankomat Česká spořitelna 129.69 km
Jednota Dolany 129.76 km
Bankomat Česká spořitelna 129.76 km
Bankomat ČSOB 129.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.78 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 129.8 km
Bankomat Komerční banka 129.82 km
Konzum Chocomyšl 129.87 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129.98 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129.98 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.1 km
Bankomat Česká spořitelna 130.11 km
Bankomat ČSOB 130.13 km
Bankomat GE Money Bank 130.18 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 130.19 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 130.24 km
Jednota Druztová 130.3 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.37 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.47 km
Bankomat ČSOB 130.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.55 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 131.06 km
Bankomat GE Money Bank 131.17 km
Bankomat Fio banka 131.17 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 131.18 km
Bankomat Komerční banka 131.19 km
Bankomat Česká spořitelna 131.23 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 131.25 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 131.25 km
Bankomat UniCredit Bank 131.26 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 131.26 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 131.28 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 131.33 km
Bankomat GE Money Bank 131.48 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 131.6 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 131.62 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 132.12 km
Market Zruč 132.33 km
Bankomat Fio banka 132.34 km
Konzum Srbice 132.51 km
Bankomat ČSOB 132.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.53 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 132.58 km
Bankomat Česká spořitelna 132.61 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 132.69 km
Bankomat Česká spořitelna 132.77 km
Bankomat ČSOB 132.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.82 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 132.86 km
Norma, Deggendorf (D) 132.89 km
Bankomat Česká spořitelna 132.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.01 km
Bankomat Komerční banka 133.02 km
Bankomat ČSOB 133.02 km
Bankomat Česká spořitelna 133.06 km
Konzum Kdyně 133.07 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 133.08 km
Konzum Kdyně 133.09 km
Jednota Žichlice 133.09 km
Bankomat GE Money Bank 133.11 km
Bankomat Česká spořitelna 133.11 km
Bankomat Komerční banka 133.11 km
Bankomat Česká spořitelna 133.11 km
Bankomat GE Money Bank 133.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.22 km
Bankomat ČSOB 133.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 133.28 km
Bankomat Česká spořitelna 133.29 km
Burger King, Deggendorf (D) 133.3 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 133.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 133.37 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.39 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 133.41 km
NKD, Deggendorf (D) 133.44 km
Lidl, Deggendorf (D) 133.44 km
Konzum Hlohovčice 133.48 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 133.49 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 133.49 km
Rossmann, Deggendorf (D) 133.51 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133.51 km
Müller, Deggendorf (D) 133.52 km
TEDi, Deggendorf (D) 133.52 km
Esprit, Deggendorf (D) 133.54 km
C&A, Deggendorf (D) 133.54 km
New Yorker, Deggendorf (D) 133.55 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 133.56 km
Bankomat Česká spořitelna 133.58 km
Real, Deggendorf (D) 133.59 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.59 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 133.6 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 133.72 km
Edeka, Deggendorf (D) 133.73 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 133.74 km
Kik, Deggendorf (D) 133.77 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 133.79 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 133.79 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 133.8 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 133.83 km
Konzum Čermná u Staňkova 133.91 km
Netto, Deggendorf (D) 134.07 km
Bankomat GE Money Bank 134.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.32 km
Bankomat Česká spořitelna 134.32 km
Bankomat ČSOB 134.32 km
Bankomat ČSOB 134.32 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 134.4 km
Bankomat Komerční banka 134.54 km
Market Třemošná 134.55 km
Jednota Třemošná 134.55 km
Jednota Radčice 134.68 km
Jednota Česká Bříza 134.82 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 134.87 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 135 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 135.15 km
Bankomat Česká spořitelna 135.16 km
Konzum Kout na Šumavě 135.87 km
Jednota Dobříč 135.99 km
čerpací stanice Benzina, Stod 136.38 km
Bankomat Komerční banka 136.39 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.39 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.39 km
Bankomat Česká spořitelna 136.4 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 136.51 km
Konzum Hlohová 136.59 km
Jednota Chotíkov 137.11 km
Bankomat Komerční banka 137.12 km
Konzum Zahořany 137.2 km
Konzum Osvračín 137.47 km
Konzum Staňkov 137.48 km
Bankomat ČSOB 137.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.73 km
Bankomat Česká spořitelna 137.78 km
Konzum Staňkov 137.88 km
Bankomat Česká spořitelna 137.88 km
Bankomat Komerční banka 137.93 km
Bankomat Komerční banka 137.94 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 138.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 138.17 km
Bankomat GE Money Bank 138.17 km
Bankomat Česká spořitelna 138.19 km
Bankomat Česká spořitelna 138.4 km
Supermarket Horní Bříza 138.43 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 138.48 km
Jednota Horní Bříza 138.48 km
Bankomat ČSOB 138.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.7 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 138.71 km
Konzum Starý Klíčov 138.8 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 138.83 km
Jednota Nýřany 138.92 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 138.99 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 139.01 km
Jednota Kozolupy 139.27 km
Konzum Mrákov 139.44 km
Jednota Město Touškov 139.63 km
Bankomat ČSOB 139.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.74 km
Konzum Milavče 139.76 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 139.89 km
Konzum Blížejov 140.54 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 140.64 km
Market Kaznějov 140.98 km
Jednota Kaznějov 140.98 km
Konzum Tlumačov 141.04 km
Market Kaznějov 141.34 km
Bankomat Komerční banka 141.34 km
Jednota Nevřeň 141.6 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 141.74 km
Konzum Domažlice 141.86 km
Bankomat Raiffeisenbank 142.23 km
Jednota Babiná 142.28 km
Bankomat Česká spořitelna 142.31 km
Bankomat ČSOB 142.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.34 km
Bankomat GE Money Bank 142.4 km
Bankomat Česká spořitelna 142.64 km
Bankomat ČSOB 142.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.64 km
Bankomat Česká spořitelna 142.66 km
Bankomat Komerční banka 142.69 km
Bankomat Komerční banka 142.69 km
Konzum Semošice 142.92 km
Bankomat ČSOB 142.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.93 km
Jednota Kralovice 142.98 km
Supermarket Kralovice 143.02 km
Bankomat Česká spořitelna 143.09 km
Jednota Hadačka 143.1 km
Konzum Domažlice 143.18 km
Jednota Kralovice 143.32 km
Jednota Kralovice 143.43 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 143.45 km
Jednota Plasy 143.64 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 143.77 km
Jednota Plasy 143.92 km
Bankomat Česká spořitelna 143.97 km
Bankomat GE Money Bank 144.56 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 144.59 km
Jednota Plasy 144.62 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 144.63 km
Jednota Úlice 144.65 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 144.66 km
Konzum Česká Kubice 144.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.89 km
Bankomat ČSOB 144.9 km
Jednota Mrtník 144.92 km
Konzum Folmava 144.93 km
Bankomat Komerční banka 145.01 km
Bankomat Česká spořitelna 145.02 km
Jednota Heřmanova Huť 145.2 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 145.35 km
Jednota Všeruby 145.43 km
Konzum Horšovský Týn 145.92 km
Jednota Loza 145.97 km
Konzum Draženov 146.67 km
Jednota Dolní Bělá 146.88 km
Jednota Horní Bělá 146.95 km
čerpací stanice OMV, Draženov 147.14 km
Jednota Pňovany 147.27 km
Jednota Líšťany 147.35 km
Konzum Trhanov 148.04 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 149.17 km
Jednota Mladotice 149.23 km
Jednota Sytno 149.7 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 150.79 km
Jednota Hvozd 150.87 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 150.93 km
Konzum Postřekov 151.48 km
Konzum Miřkov 151.83 km
Jednota Kladruby 152.04 km
Konzum Nový Kramolín 152.09 km
Jednota Pernarec 152.33 km
Konzum Díly 152.39 km
Bankomat ČSOB 152.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.67 km
Bankomat Komerční banka 152.67 km
Bankomat GE Money Bank 152.77 km
Bankomat Česká spořitelna 152.82 km
Jednota Úněšov 152.83 km
Jednota Stříbro 152.98 km
Jednota Stříbro 153.45 km
Bankomat Česká spořitelna 153.67 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 153.71 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 153.81 km
Konzum Poběžovice 153.82 km
Jednota Stříbro 153.89 km
Jednota Žihle 154.05 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 154.87 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 154.88 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 154.96 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 154.96 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 155.02 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 155.07 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 155.24 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 155.25 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 155.41 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 155.44 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 155.44 km
Konzum Mnichov 155.71 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.87 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.87 km
Konzum Vidice 155.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.32 km
Bankomat ČSOB 156.32 km
Jednota-cukrárna Manětín 156.38 km
Konzum Hostouň 157.82 km
Jednota Pláň 158.57 km
Jednota Nečtiny 158.65 km
Bankomat ČSOB 160.35 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 161.18 km
Jednota Konstantinovy Lázně 162.19 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.25 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.43 km
Bankomat ČSOB 162.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.5 km
Jednota Stráž u Tachova 162.64 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 162.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.87 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 163.14 km
Jednota Černošín 163.83 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 164.18 km
Jednota Bezdružice 164.52 km
Jednota Bezdružice 164.55 km
Bankomat GE Money Bank 164.69 km
Jednota Bor u Tachova 164.74 km
Bankomat Česká spořitelna 164.81 km
Jednota Bor u Tachova 164.87 km
Jednota Lestkov 168.7 km
Jednota Přimda 169.22 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 169.37 km
Jednota Staré Sedliště 171.63 km
Jednota Staré Sedliště 173.44 km
Bankomat UniCredit Bank 173.99 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 174.23 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 174.4 km
Bankomat ČSOB 174.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.48 km
Bankomat Česká spořitelna 174.5 km
Jednota Hošťka 175.3 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 175.51 km
Bankomat Česká spořitelna 175.64 km
Jednota Planá 175.65 km
Bankomat GE Money Bank 175.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.89 km
Bankomat ČSOB 175.89 km
Bankomat UniCredit Bank 176.63 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 176.67 km
Jednota Dlouhý Újezd 176.89 km
Jednota Rozvadov 176.9 km
Jednota Tachov 177.38 km
COOP DISKONT - Tachov 177.81 km
Jednota Chodová Planá 177.86 km
Jednota Tachov 177.88 km
Bankomat Česká spořitelna 178.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.04 km
Bankomat Česká spořitelna 178.07 km
Bankomat ČSOB 178.09 km
Bankomat GE Money Bank 178.12 km
Jednota Tachov 178.12 km
Jednota Tachov 178.12 km
Bankomat GE Money Bank 178.16 km
Bankomat Komerční banka 178.23 km
Jednota Tachov 178.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.3 km
Bankomat ČSOB 178.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.32 km
Bankomat ČSOB 178.32 km
Bankomat Česká spořitelna 178.35 km
Jednota Tachov 178.55 km
Jednota Tachov 178.79 km
Jednota Halže 183.34 km
Burger King, Neutraubling (D) 188.41 km
Jednota Lázně Kynžvart 191.16 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 191.34 km
NKD, Regensburg (D) 192.72 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 193.01 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 193.16 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 193.2 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 193.27 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193.53 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.61 km
Kik, Regensburg (D) 193.64 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.65 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.66 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.71 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193.72 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.74 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.75 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193.76 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 193.91 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 193.93 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 194.15 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194.48 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.52 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194.82 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194.83 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194.83 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 194.9 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 194.95 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 194.96 km
C&A, Regensburg (D) 194.98 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 195.05 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 195.08 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.59 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195.85 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196.36 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 196.88 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197.54 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197.64 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 197.93 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 197.94 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 198.09 km

mohlo by Vás zajímat

zámek Hluboká nad Vltavou

batoh
zámek Hluboká nad Vltavou
Šumava A-Z: zámky
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

letecký souboj P-51 Mustang vs. Me-262

batoh
letecký souboj P-51 Mustang  vs. Me-262
Šumava A-Z: bitvy
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Plošná ochrana na Šumavě se v chráněném území Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava provádí prostřednictvím zonace. To znamená, že je území rozděleno do jednotlivých zón, ve kterých jsou pak následně uplatňovány rozdílné ochranné postupy. Národní park Šumava je rozdělen do 3 zón, chráněná krajinná oblast do 4 zón. Nejpřísnější ochranářská opatření jsou uplatňována v I. zónách, které zahrnují nejvzácnější území (rašeliniště, jezera, původní horské smrčiny, v CHKO zahrnují maloplošná chráněná území aj.), nejnižší opatření jsou v III. a IV. zónách. V nejcennějších územích, I. zónách ochrany přírody, je v národním parku volný pohyb návštěvníků omezen pouze na vyznačené turistické trasy. V CHKO Šumava je pohyb omezen na turistické značené trasy pouze v národních přírodních rezervacích a některých vybraných maloplošných chráněných územích. Není v nich povoleno sbírat lesní plody a houby, neboť i tyto jsou přirozenou součástí přírody a jejich sběr s sebou přináší poškozování přírodního prostředí, ať již přímo nebo druhotně rušením živočichů. V terénu je I. zóna Národního parku Šumava označena tabulkou s nápisem „I. zóna národního parku“. Hranice I. zóny je dále vyznačena dvěma červenými pruhy namalovanými na hraničních sloupcích nebo hraničních stromech. Spodní pruh je otevřený směrem do I. zóny. Šumava (německy Böhmerwald) nabízí svým návštěvníkům především svou téměř nedotčenou přírodu, ve které se mohou zotavit, sportovat, načerpat sil. Pro poznávání Šumavy využijte bohaté nabídky levného ubytování až po luxusní nejen na horách, v horských městečkách, osadách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a jiné druhy ubytovacích kapacit. Ubytování na Šumavě je vhodné pro dovolenou, sportovní aktivity, společenské akce, oslavy konce roku, poznávání kraje, historie a přírody.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

A Potužák děkoval Bohu z té své duše...

Jen jedna myšlenka se mu neustále vtírala jako černá chmu­ra, nedopouštějíc, aby se cítil zplna šťastným: po tom, co u soudu řekl pěšák Martinák, nebylo mu lze pochybovati, že tento člověk se potkal na Blatech s jeho dcerou Apolenou. Co znamenalo ono „zašpásování", o němž se zmínil? — Však řekl úřední sluha Novák, že tenhle Martinák je záletný zhýralec... Snad někdo doprovázel Apolenu a ten pak za­kročil!... Však promluví s děvčetem, přinutí je, aby po­vědělo pravdu!... A výstrahu mu dá...

„Jen nepřijdeš-li pozdě se svou výstrahou!" ozval se po-supně hluboko v jeho nitru posměšný jakýs hlas, a rackové, kroužící opodál nad hladinou rybniční, zachechtali se jízli­vě... Rval se s těmito myšlenkami; vší mocí je zaháněl, ale marné bylo jeho úsilí zbavit se jich... Bez příčiny toho pěšáka přece nikdo neuhodil, a on snad naschvál vinil Václava, aby pravou příčinu zakryl...

Přiblížil se ke splavu. Hučely, šuměly dosud vody přes něj uhánějící, jak se Potužákovi zdálo, se stejným třeskem jako zrána, ale záhy se přesvědčil očima, že večerní ticho jej kla­malo a že ráno jich hukot byl překonáván hulákáním rozlíce­ného zástupu shromážděných tuto lidí. Maně oči jeho za­bloudily tentokráte vpravo, k brlení, jehož se držel tonoucí Petr Radonický... Tam, kousek opodál, stáli správec, po-rybí a baštýř... ba, tam správec mu přislíbil, že se ho ujme, že nedopustí, aby nevinný jeho syn byl dále vězněn... Dostál svému slovu pan správce, Bůh mu požehnej! — Bez jeho přispění by si hocha nevedl ještě domů... A on pochyboval, nedůvěřoval!... Bůh mu odpusť, ale když... když... tak zřídka páni v slovu stávají... I na Karhouna vzpomněl s vděčnou myslí, přes hnus a odpor, jímž ho naplnil, sotva hodina tomu... Nemohl jinak, i musel před ním v pravém toho slova smyslu utéci... Byl by své vážnosti příliš zadal, kdyby Hlubočtí jej byli viděli v ulicích města ve společnosti tohoto notorického zloděje a jeho namol opilé čtyřčlenné družiny... Však beztak se rozletí zvěst po Hluboké a po celém okrese, že on, vážený hospodář, seděl a popíjel za jedním stolem s touto chasou, jíž se každý bál a štítil... Stud ho pojal při tomto pomyšlení..., a přece nemohl jinak... do své smrti mu bude zavázán díky... Bůh ho jinak naprav a položiž na váhu svého soudu tento dobrý skutek hříšného syna lidského!...

Krušnej jako by byl četl v jeho myšlenkách.

„Tu to bylo, tu jsi vytáhl Petra, Jouzo — pomysli, že potom promluvil Polda Karhoun. Dá Pánbůh, že mu ujdeme. Kdyby byli šli s námi ti lajdáci, tu by nás byli asi přepadli. Však věděli, že máš u sebe mnoho peněz..."

Nedopověděl, také odpovědi se mu nedostalo, neboť v tomto okamžení, kde se vzal tu se vzal, vynořil se z háje podle cesty baštýř konající večerní hlídku. Krušnej ve svém strachu před Karhouny jej nepoznal hned a ulekl se, že div k zemi se ne­svalil.

„Aj, pantáta Potužák!" zvolal baštýř; „nu, dobře jste po­chodil,, syna si vedete domů. To mě těší..."

„Karhouni přijdou za námi," skočil mu do řeči Krušnej, který se vzpamatoval; „je jich pět, dejte si pozor!"

Potužák se neubránil smíchu.

„Kmotr je trochu u vidění," pravil, „pochybuji, že by ještě přišli, a přece-li, na lov sotva pomýšlejí." Baštýř máchl rukou.

„Pro mne ať jich přijde třeba deset," řekl, „dnes už tu nechytnou nic. Však nejsou tak hloupí. Ale dobře to provedl náš pan správec, co ? Pan soudce asi koukal! Kus kluka, tenhle Martinák!"

Potužák mu vylíčil stručně průběh věci, načež se roze­šli.

Rudá zář na nebi už neplanula nad rybníkem, jehož hladina se nyní rozlévala od nich k severu, nýbrž zhasínala, skomírala někde nad pičinskou remízou. Když došli do Češňovic, noc už zvítězila úplně nad soumrakem, hloubná, bezhvězdná noc, taková tma, že na dva kroky nebylo vidět. Než, kráčeli po císařské silnici, cestě dobré, zabloudit nemožno. V Pištíně se odloučil Krušnej, jenž zaměřil domů do Pašic. Zbyl tedy Potužák sám se svým synem.

Dobrá hodina cesty ještě; po silnici se dobře šlo, ale když odbočili vpravo na pěšinu, vedoucí k Plástovicům podle sa­mého kraje Volešku rybníka, nastal jim zápas s tmou. Vody bylo tolik, že se přelévala místy až přes pěšinu a každým téměř krokem nohy vázly v bahně a v rozmočené hlíně po­břežní. Nehybně rozprostírala se hladina, černo bylo vůkol, že ani ji rozeznat nebylo možno. Bylo jim jiti úplně po paměti, nerozhlížeti se, aby směr neztratili, a jedině kupředu tíhnouti, bez ohledu na to, kam nohy stoupaly. Ticho jako v hrobě; žádný větřík neševelil v sítí a v rákosí, vody nešplouchaly, žáby nekřehotaly, jen občas, nablízku nebo v dáli, zakvílel, zahoukl, zapískl vodní pták v té hloubné tmoucí tmě, která, než pohltila příšerný hlas, desateronásob jej zesilovala...

Došli domů propoceni, promoklí do těch nití, celí zabláceni, ale přece bez pohromy...

A ve světnici, v níž temně hořela začazená lampa, vyskočila na nohy matka, v radostném rozechvění vítala syna, za jehož návrat Boha na kolenou byla prosila, všecka zoufajíc ža­lem.

Hrnuly se otázky, stíhaly se. Jak bylo ? Co bylo ? A konec-li všemu ?

Potužák vypravoval klidným svým způsobem.

„Bůh všecko řídil, sám pomohl — buď jméno jeho po­chváleno!" zaplesala matka.

Snad stěny promluvily, jež dělily Apoleninu komůrku od světnice. Dívka přiběhla.

„Je tu Váša!" zvolala, objímajíc bratrovu šíji.

Ubohý hoch vším, co se přihodilo, byl tak poplašen, tou měrou ze své míry vyrván, že jedva promluviti mohl. Byl zemdlen k smrti, a přece se mu nechtělo jít spát, a večeře, již mu matka ustrojila, zůstala téměř netknuta. Půlnoc dávno minula, když otec jej vybídl, aby šel ulehnout. Neměl se k tomu, prosil, aby ho ještě nechali ve světnici, že by neusnul. Vpravdě se bál Vojty; předvídal, že tento se ho bude vyptáva-ti, snad i posmívati se mu; bylo mu, že uslyší z jeho úst řeči podobné těm, jež dorážely na jeho sluch v temné žalářní kobce, v níž byl právě strávil téměř dvacet čtyři nejděsnější hodiny svého života.

Rodiče i sestra dobře postřehli, že se hrozí promluvit o těchto ztracených hodinách, a žádný z nich se ho neptal, co tam dělal a jak mu tam bylo. Když pak otec jej opětně vyzval, aby se šel vyspat, že zítra bude třeba přivstat, zvedl se přece a šel, vrávoraje jako opilý. Když byl ze dveří, Apolena také se hotovila odejiti; než otec ji zadržel.

„Počkej ještě, zbývá mi promluviti s tebou," pravil přís­ným hlasem.

Dívka se zarazila, oči její utkvěly plaše na rtech otcových; jeho pohled se jí zdál pojednou strašlivým, zlověstným, všecka krev jí prchala z lící, nožky div se nepodkosily.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky