první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách - Kleť zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
Guinnessova kniha rekordů: v duté lípě bylo 51 osob - lípa Jana Gurreho, Římov zajímavosti ze Šumavy

Krokodýlí ZOO Protivín

detailní info

kategorie: příroda / ZOO
lokalita: písecko
GPS: 49°12'1.300"N, 14°13'3.116"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu provozovatele této ZOO Miroslava Procházky. Krokodýly se zabýval již v mládí ve Stanici mladých přírodovědců v Písku, kde získal základní znalosti v chovu krokodýlů. Sám je chová privátně od roku 1996, nicméně celistvou kolekci krokodýlích druhů začal budovat v roce 2000. Od roku 2005 krokodýly úspěšně rozmnožuje. Původní chov probíhal v zázemí jeho zemědělské farmy ve Chvalšinách, od roku 2005 je budována expoziční část zoo v Protivíně. Farma ve Chvalšinách zůstala zachována a slouží jako chovatelská a zásobovací farma pro zoo. Samotná expoziční část zoo je budována v Protivíně v historické hospodářské budově, jejíž vznik je datován do konce 18. století. V 19. století sloužila jako stáj pro koně, kočárárna a služební byt pro kočí, náležela k zázemí protivínského zámku, jenž byl v majetku rodu Schwarzenberků. V první polovině 20. století byl objekt v rámci pozemkové reformy předán soukromému majiteli, který zde provozoval truhlárnu, další části objektu sloužily jako sklady. Od přímých potomků tohoto majitele byl objekt odkoupen zakladatelem zoo v roce 2005. Budování zoo probíhá v přísně ekologickém stylu. Není jediným účelem chovat, rozmnožovat a vystavovat krokodýly, ale zároveň i využívat a tím i propagovat ekologické technologie. Proto jako první byla v zoo postavena energetická jednotka ze tří tepelných čerpadel, mající dohromady tepelný výkon téměř 100 kW. Tato hodnota odpovídá tepelnému odporu budovy, takže při plánované výstavbě terárií i v patře budovy dostatečně zásobuje teplem téměř 2000 m2 podlahové plochy ubikací pro krokodýly. Tepelná čerpadla odebírají teplo z osmi 120 m hlubokých vrtů, které byly vyvrtány na pozemku zoo. Celá výstavba zoo je rozdělena do tří etap. První etapa probíhala od roku 2005 do počátku roku 2008 a znamenala vybudování výše uvedené energetické jednotky tj. systém vrtů a tepelných čerpadel, administrativního zázemí a prvních jedenácti terárií pro středně velké krokodýly. Samotný projekt počítá s vybudováním třiceti terárií o ploše od 6m2 (pro mláďata a jednotlivé kusy malých druhů) do 110m2 (pro chovné jedince gaviálů sundských – Tomistoma schlegelii). Druhá etapa, ve které se budují velká terária od 80 do 100m2 probíhá od června 2008. Třetí etapa, kdy budou vybudována terária v patře budovy je ukončena v roce 2012. Výstavním záměrem je v cílové podobě vystavovat všech 23 recentních krokodýlích druhů. Tento záměr je doplněn vybudováním zoologického muzea, kde budou vystaveny osteologické a v menší míře i dermoplastické preparáty nejen krokodýlů. Po stránce chovatelské je kladen důraz na sestavení chovných skupin ohrožených a kriticky ohrožených druhů krokodýlů a to nejen v samotné expozici, ale i na farmě, tak aby tato zvířata měla optimální podmínky k rozmnožování. V současné době jsou tyto skupiny vytvořeny u pěti (Alligator sinensis, Crocodylus siamensis, Crocodylus rhombifer, Crocodylus mindorensis, Tomistoma schlegelii) ze sedmi ohrožených a kriticky ohrožených druhů, přičemž dva (C. rhombifer a C. siamensis) se již rozmnožují. Součástí činnosti zoologické zahrady je i vzdělávací, studijní a vědecká činnost. Tyto funkce v krokodýlí zoo jsou a budou plněny především v zoologickém muzeu, které vzniká současně se zoo a také na základě sbírky provozovatele zoo. Původní záměr sbírat osteologické preparáty, zejména pak lebky a celé kostry krokodýlů se postupem doby rozrostl na všechny obratlovce. Proto nyní sbírka obsahuje více než 1200 exponátů, mnohdy kompletních systematických skupin obratlovců, např. kočkovité šelmy, medvědi, sloni, nosorožci, zoborožci a další. Zlomek ze sbírky je vystaven v zoo, větší část je v depozitu.

doplňující info

odkaz: http://www.krokodylizoo.cz/

Krokodýlí ZOO Protivín na mapě

místa v okolí

naučná stezka na břehu Blanice

naučná stezka na břehu Blanice

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: písecko
GPS: 49°11'57.971"N, 14°13'2.431"E

zobrazit více
Protivín

Protivín

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: písecko
GPS: 49°11'55.858"N, 14°13'3.004"E

zobrazit více

další místa v okolí