první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy

městské opevnění Vodňany

detailní info

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: strakonicko
GPS: 49°8'46.610"N, 14°10'31.378"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Založení města Vodňany se předpokládá v době vlády Přemysla Otakara II.  z důvodu ochrany jednoho z ramen Zlaté stezky (vedoucím z Bavor přes Prachatice do českého vnitrozemí). Rozsáhlá privilegia obdržely Vodňany od Jana Lucemburského (mezi královská města byly přijaty kolem roku 1400). Za vlády Václava IV. bylo snad palisádové opevnění nahrazeno kamennými hradbami. Ty na většině téměř kruhového obvodu města sestávaly ze tří prstenců hradeb, jen na severovýchodě (nejlépe chráněném vodními toky) ze dvou. Do města se vcházelo třemi branami (Bavorská na západě, Budějovická na východě, Písecká na severu), doplněných později čtvrtou (Nová na jihu). Brány existovaly ještě roku 1837, ale staly se obětí stavebních úprav 1. pol. 19. stol. – dochovalo se  opevnění s vodním příkopem, parkány s čtvercovými baštami z 1. pol. 15. stol.. Jako např. hranolová věž (v roce 2010 zrekonstruována) - jižní městská bašta. Bašty se již od 18. století stávaly součástí přilehlých domů a podléhaly účelovým přestavbám, několik z nich lze však stále identifikovat.

městské opevnění Vodňany na mapě

městské opevnění Vodňany na fotografiích

místa v okolí

pamětní deska Julius Zeyer, Vodňany

pamětní deska Julius Zeyer, Vodňany

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: strakonicko
GPS: 49°8'44.860"N, 14°10'33.872"E

zobrazit více
Zeyer Julius

Zeyer Julius

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: strakonicko
GPS: 49°8'44.860"N, 14°10'33.872"E

zobrazit více

další místa v okolí