největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
nejkratší mezinárodní železnice na světě 105 m - Nové Údolí zajímavosti ze Šumavy
nejdelší železniční tunel v České republice - Železná Ruda zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy

Čimelice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: písecko
GPS: 49°27'55.321"N, 14°4'7.863"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Čimelice jsou obec na severu okresu Písek, v Jihočeském kraji.  První písemná zmínka pochází z období až po roce 1400, ale tato oblast byla osídlena již od pravěku. Z roku 1483 pochází první písemná zmínka o čimelické tvrzi. V roce 1543 získali tvrz bratří Petr a Aleš Deymové ze Stříteže. Po vymření rodu se majitelé panství rychle střídali, až jej v roce 1685 koupil Jan Jindřich z Bissingenu. V roce 1685 koupil Čimelice v dražbě Jan Jindřich z Bissingenu. Jeho syn, dobrý hospodář a uměnímilovný hrabě Karel Bissingen, dlouholetý hejtman Prácheňského kraje, dal blízko tvrze vystavět barokní zámek. Stavbu prováděl v létech 1728 - 1730 stavitel Antonio Canevalle. Znak stavebníkův a letopočet jsou v průčelí budovy. Po požáru zámku v roce 1767 byly k postranním křídlům přistavěny vížky. Když zemřel Karel Gottfried z Bissingen nemaje žádné potomky, získala Čimelice jeho manželka Apolonie, rozená Vratislavová z Mitrovic. Panství odkázala nejmladšímu bratrovi Prokopu Vratislavovi z Mitrovic. Tímpádem připadly Čimelice pod správu Vratislavů. Ten prodal statek svému synovci hraběti Josefu Vratislavovi, po němž jej zdědila v roce 1834 jeho manželka Gabriela rozená Desfoursová. Gabrielinou dědičkou se stala v roce 1842 její dcera Josefína, jejíž syn Karel Schwarzenberk převzal čimelický velkostatek roku 1850. Za druhé světové války posloužil Němcům k internaci (domácímu vězení) knížete Karla VI. a jeho rodiny po dobu války. Po válce a odchodu rodiny Schwarzenbergů do zahraničí zůstal zámek několik let opuštěný a od roku 1952 do svého zrušení v roce 1982 zde působila střední průmyslová škola filmová. Poté zde do roku 1997 fungovalo zvláštní odborné učiliště.  V současné době je neobsazen, ve své podstatě vybydlen (většina inventáře se ztratila v období po odchodu Schwarzenbergů) a je  využíván jen k jednorázovým akcím (výstavy apod.). Patří opět Schwarzenbergům, kteří jej za přispění státu postupně rekonstruují. Lepší využití mají doprovodné budovy a nemovitosti, které jsou pronajímány k bydlení nebo provozu firem. Působí zde např. zahradnická firma Zámecká zahrada Čimelice Ing. Chvalové, která zde pořádá každým druhým rokem proslulou Čimelickou výstavu květin a ostatních zahradnických produktů. O zámek a přilehlý park se stará správce a další nasměrování účelného využití nemovitosti bude nutně spojeno s rozsáhlými investicemi. Barokní zámek je trojkřídlá, dvoupatrová budova, jejíž střední část, poněkud ustupující, převyšuje postranní patrová křídla. Pod volnou lodžií s balkónem je dvouramenné schodiště vedoucí před velký sál v patře, který prostupuje dvěma patry a je vyzdoben v barokním slohu. Oba menší sály jsou upraveny v rokokovém stylu druhé třetiny 18. století. Menší změny uvnitř zámku byly provedeny roku 1817 podle plánů pražského architekta J. F. Jondla (autor i čimelické hřbitovní kaple a rodinné hrobky). Kaplový interiér ztratil původní účel. Od zámku obklopeného anglickým parkem vede stromořadí k nedalekému zámku v Rakovicích. Zámek Čimelice má i rozsáhlý souborem doprovodných budov a velký okolní anglický park, od kterého vede stromořadí k nedalekému zámku v Rakovicích. Obec se leží na výrazné dopravní tepně - silnici ze Strakonic a Písku do Prahy. Dne 12. května 1945 zde podepsaly kapitulaci poslední zbytky německé armády. V Evropě tím skončila druhá světová válka. V okolí Čimelic a Krsic jsou velké rybníky se jmény: Bisingrovský, Zhoř, Nerestec, Stejskal, Valný, Zástava. Na březích rybníku Zhoř a v obci se natáčel film Hogo fogo Homolka. Pamětihodnosti: zámek, kostel Nejsvětější Trojice, hřbitovní kaple s empírovou vratislavskou, morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, sochy svatých – Humprechta, Vojtěcha, Norberta, Václava , Jana Nepomuckého, výklenkové kaple, přírodní památka Kopáčovská,. Části obce: Čimelice, Krsice. Osobnosti: filozof Josef Dastich (1835 - 1870), polský generál Franciszek Paulik (1886 - 1940).

doplňující info

odkaz: http://www.cimelice.cz/

Čimelice na mapě

místa v okolí

Hogo fogo Homolka

Hogo fogo Homolka

kategorie: kultura a památky / filmová místa
lokalita: písecko
GPS: 49°27'55.883"N, 14°4'8.119"E

zobrazit více
morový sloup, Čimelice

morový sloup, Čimelice

kategorie: kultura a památky / církevní
lokalita: písecko
GPS: 49°27'56.253"N, 14°4'8.215"E

zobrazit více

další místa v okolí