nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
největší restaurace v ČR - Na Spilce, Plzeňský prazdroj zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy

Dolní Cazov

detailní info

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: volarsko
GPS: 48°53'11.126"N, 13°44'36.470"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Dolní Cazov (Dolní Zasov) je zaniklá osada v okrese Prachatice, 4 km jihovýchodně od obce Strážný. Nachází se v nadmořské výšce 810 m na horských loukách a pastvinách nad údolím řeky Řasnice a Mechového potoka, který vytváří česko-bavorskou hranici. Je zde přeshraniční propojení Dolní Cazov – Schnellenzipf. Básník Adolf Heyduk napsal, že zdejší sroubené domky jsou podobné bavorským, že se ves nemusí bát sice povodně, ale jinak je tomu v času bouře! Eliška Krásnohorská píše o půvabné vesničce ležící v záplavě zelených luk a ve věncích olšoví. V roce 1727 vydává kníže Adam František ze Schwarzenbergu povolení ke stavbě dalších nových osad na panství Vimperk. Mezi ně se zařadil i Dolní Cazov. Pozemky pro nové osady vyměřuje známý knížecí zeměměřič Petr Kašpar Světecký. Na přelomu let 1734/35 vyrůstají na pravém břehu Řasnice první domky. První zmínka o osadě pochází z roku 1735, název vznikl pravděpodobně z českého jména Čížov. Osada původně patřila pod Kunžvart (dnešní Strážný). V roce 1875 dal vystavět rolník Franz Xaver Gaier na křižovatce cest do Strážného, Radvanovic, Mlaky a Bischofsreutu kapli s oltářem Nanebevzetí Panny Marie. Kaple měla půdorys tvaru osmiúhelníku, jehož pět stěn bylo plně vyzděno, zbylé tři pak zabíral větší částí okrouhlý vstupní oblouk dveří a dvě boční okna, která měla v kulatém horním oblouku barevné výplně. Obě horní půle vchodových dveří sestávaly z prosté laťové mříže, aby vzduch mohl volně pronikat ven i dovnitř. Do přední strany osmiúhelníku byl vestavěn oltář s oltářním stolem a stupni k němu. Uvnitř kaple byly lavice a oltář s obrazem znázorňujícím Pannu Marii nesenou anděly vzhůru do nebes. V roce 1910 v Dolním Cazově stálo 24 domů se 171 obyvatelem (všichni německé národnosti). V roce 1930 bylo v osadě 25 domů a 134 obyvatel. Práce v brusírně skla spolu s drobným zemědělstvím jim zajišťovaly skromné živobytí. Směrem k potoku stála škola a při náhonu ze Zhůřeckého potoka kovárna. Od roku 1923 se oficiálně místo německého názvu Zassau používalo jméno Cazov. Krize ve sklářském průmyslu ve 30. letech 20. století donutila některé osadníky odejít za lepším. Židovským majitelům A. Pollakovi a G. Fürthovi byly nemovitosti konfiskovány Velkoněmeckou říší po obsazení Sudet. Roku 1945 vstoupila přes Dolní Cazov na Československé území americká armáda, po které se do dnešních dní dochoval ženijní můstek přes Řasnici. Po 2. světové válce a po vysídlení německých obyvatel byl Dolní Cazov ještě krátce obydlen. Dne 13. září 1950 přecházeli bratři Josef a Bohumil Hasilovi z Německa do Československa. Bohumilův roční syn Jiří žil tehdy v obci Lažiště. Cílem výpravy bylo přenést ho za matkou, manželkou Bohumila Hasila, která opustila Československo již dříve. Přechod byl prozrazen dvojitým agentem a podle vyprávění Josefa Hasila se bratři rozdělili… Bohumil přes Josefovo varování trval na původním směru cesty a na tom, že pro syna dojde sám. Bohumila Hasila objevila u dnes zaniklé obce Horní Cazov hlídka pohraniční stráže - zahájila střelbu a kurýra těžce zranila. Zraněného jej dopravila do Českých Žlebů, kde ještě té noci zemřel a byl zde i tajně pohřben možná na místním hřbitově nebo kdesi v okolí. Josef Hasil naštěstí vyvázl bez zranění a ve své převaděčské činnosti statečně pokračoval ještě další dva roky. V únoru 2014 byla na hřbitovní zdi v Českých Žlebech odhalena pamětní deska Bohumila Hasila s textem: „Tu, někde pod smrkem na věkyodpočívá můj syn.... BOHUMIL HASIL +26.9.1920 +14.9.1950 Rosalie Hasilová“. V roce 2016 vznikl pomník v blízkosti místa, kde byl Bohumil Hasil smrtelně postřelen. V září 2019 poškodil neznámý vandal pomník Bohumila Hasila údery krumpáče. Pamětní desku na hřbitově v Českých Žlebech posprejoval a napsal na ni slovo Vrah. Pachatel nebyl dopaden a případ byl odložen… V roce 1951 vyrostla podél státní hranice železná opona, osadníci byli vystěhováni a vesnice rozbořena. Dne 31. května 1955, dorazila na místo kolona automobilů a muži, kteří v nich přijeli, vyložili dovezený náklad sudů s benzínem. Jím polili kapli i dosud stojící selská stavení kolem, načež všechno zapálili. Na bývalou osadu dnes upomínají jen základy domů, kamenné zídky a ovocné stromy. Na území Dolního a sousedního Horního Cazova se od 50. do 90. let 20. století velmi výrazně zvýšil podíl lesních porostů (z 11 % na 52 %). V prostoru Dolního Cazova se vyskytují četné zvláště chráněné a významné druhy rostlin – např. oměj šalamounek, tolie bahenní, prstnatec Fuchsův, prstnatec májový, prha arnika či všedobr horní. Německý název Unter Zassau.

Dolní Cazov na mapě

Dolní Cazov na fotografiích

místa v okolí

pomník Bohumil Hasil, Horní Cazov

pomník Bohumil Hasil, Horní Cazov

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: volarsko
GPS: 48°52'52.018"N, 13°44'51.874"E

zobrazit více
Schnellenzipf (D)

Schnellenzipf (D)

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: Německo
GPS: 48°52'48.631"N, 13°43'57.612"E

zobrazit více

další místa v okolí