Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Zadní Chalupy

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: špičácko
GPS: 49°14'51.494"N, 13°5'49.478"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Zadní Chalupy je zaniklá osada, která ležela na severním úbočí Ostrého a poblíž prameniště Chodské Úhlavy. První zmínka o dnes obci pochází z roku 1701, kdy je uvedena v pozemkové knize panství Bystřice nad Úhlavou. Podle tereziánského katastru z roku 1757 zde údajně bylo 12 domů. Stejný počet domů byl i v roce 1789. Podle popisu Království českého z roku 1854 byla katastrální obec Zadní Chalupy osídlena již 234 obyvateli a náležela k nýrské farnosti. V roce 1878 zde byla zřízena jednotřídní škola. Podle sčítání obyvatel žilo v obci v roce 1890 167 osob ve 30 domech, v roce 1930 bylo v obci 150 osob, z toho 140 německé národnosti, a 29 domů. Při poslední evidenci v roce 1939 žilo v obci 140 obyvatel. Po 2. světové válce obec zanikla vznikem železné opony a vojenského újezdu – byl sem zaveden zákaz vstupu. V roce 1950 byly budovy určeny k demolici i budovy finančních stráže č.p. 23 a školy č.p. 28. Dnes je místo klidným turistickým cílem, které propojuje česko-bavorské pohraničí přes turistický hraniční přechod Zadní Chalupy – Helmhof. Osobností spjatou s obcí je klasik šumavské německé literatury Anton Schott (8.února 1866, Uhliště - 4.dubna 1945, na svém panství Hub bei Mettmach, Horní Rakousko ) byl rakouský spisovatel autor množství povídek, padesátky samostatných knih a prastrýc spisovatele Josefa Holuba. Anton Schott se narodil 8. února roku 1866 v Uhlišti (Kohlheim) čp. 23 svobodné matce Theresii Zierhutové, dceři Johanna Zierhuta, podruha v Uhlišti č.p. 23, a Theresie, roz. Altmannové ze Svaté Kateřiny (Sankt Katharina). Jako manželské bylo dítě, pokřtěné původně jménem Anton Zierhut, legitimizováno až sňatkem chalupníka ze Zadních Chalup Franze Schotta, syna Antona Schotta a Barbary, roz. Windové ze Zadních Chalup s Theresií Zierhutovou. Protože nebyla na Zadních Chalupách škola, naučil se číst a psát od svého otce, teprve v roce 1878 byla v obci zřízena jednotřídka a v ní získal první školní vědomosti. Otec byl pouhým tkalcem, těšil se však obecné úctě svého okolí. V roce 1879 ho dal otec na reálku do Plzně, pro nedostatek prostředků musel studia ukončit. V patnácti letech nastoupil jako písař u advokáta Dr. Rennera v Nýrsku. Vlastním studiem se ale nadaný mladík nakonec dopracoval až k maturitní zkoušce na německém učitelském ústavu v Praze a v letech 1883–1895 působil jako učitel v blízkém Červeném Dřevu. Tehdy i otiskl své první povídky. V roce 1902 získal za román „Gottesthal“ (Boží údolí) významné ocenění, nechal učitelování a koupil si v obci Zadní Chalupy stará kasárna finanční stráže s několika polnostmi a stal se rolníkem. Věnoval se botanickým studiím a zajímal se o veřejné záležitosti natolik, že byl zvolen starostou obce. Když děti odrostly, prodal v roce 1918 usedlost a usadil se v Rakousku. Během své literární činnosti vydal na padesát svazků knih a třicet svazků povídek a novel. V románu Der letzte Richter (Poslední rychtář) popsal zánik výsad obyvatel Královského hvozdu, tzv. Králováků, v letech 1847–1848. Ve svých knihách opěvoval přírodní krásy šumavské země a šumavského sedláka. Zemřel v 79 letech 4. dubna 1945 na svém statku Hueb v Mettmachu v hornorakouském okres Riedl. Po jeho smrti bylo vydáno rozsáhlé dílo pod názvem „Einer der Stillen im Lande“ (Jeden z tichých v zemi). Anton Schott je prastrýcem německého prozaika se šumavskými náměty Josefa Holuba, rodáka z Nýrska a autora románu „Der rote Nepomuk“. Anton Schott získal v roce 1901 Cenu německé literární společnosti, v roce 1923 2. cenu Herder nakladatelství, udělení stříbrné medaile z Rakouské republiky roku 1929. Jeho literární dílo zahrnuje romány, povídky a historické romány, v jehož středu je život na venkově. Německý název: Hinter Helmhof.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

hraniční přechod Zadní Chalupy - Helmhof...

batoh
hraniční přechod Zadní Chalupy - Helmhof
Šumava A-Z: hraniční přec...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Gubrův Dvorec

batoh
Gubrův Dvorec
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Gubrův Dvorec

batoh
kaple Gubrův Dvorec
Šumava A-Z: kaple
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Na Lesní Louce

batoh
Na Lesní Louce
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 1.07 km
Gubrův Dvorec 2.86 km
kaple Gubrův Dvorec 2.89 km
Na Lesní Louce 3.05 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 3.41 km
kaple Na Špirku 3.42 km
Spirker 3.42 km
Špirkův Dvorec 3.42 km
Horní Polánky 3.48 km
Suchý Kámen 3.53 km
hřbitov Svatá Kateřina 3.58 km
Svatá Kateřina 3.62 km
Rittsteig (D) 3.67 km
Röderova pila 3.74 km
Röderovský Dvorec 3.74 km
Schott Anton 3.76 km
pomník padlých WWI, Uhliště 3.77 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 3.87 km
Kámen doteku Uhliště 3.89 km
fara Uhliště 3.89 km
SDH Skelná Huť 3.91 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 3.92 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 3.93 km
kaple Lambach (D) 3.95 km
Skelná Huť 3.95 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 4.02 km
památník Franz von Baader, Lambach... 4.04 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 4.04 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 4.04 km
Stará Lhota 4.04 km
žlab Lambach (D) 4.05 km
katr Lambach (D) 4.07 km
kaple Stará Lhota 4.09 km
NS Holzweg, Lambach (D) 4.1 km
přehrada Nýrsko 4.12 km
Lambach (D) 4.13 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 4.16 km
rybníky Skelná Huť 4.19 km
Pajrek 4.22 km
Hamerský Dvůr 4.28 km
Svinský potok 4.33 km
vyhlídka Pajrek 4.34 km
bitva u Nýrska 4.35 km
zřícenina Pajrek 4.35 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 4.71 km
kaple Panny Marie, Chudenín 4.9 km
Hanger (D) 4.93 km
Kámen doteku Hamry 4.96 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 4.96 km
pomník padlých WWI, Hamry 5.01 km
NS Úhlavským luhem 5.02 km
fara Hamry 5.02 km
kaple sv. Jana, Dešenice 5.03 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 5.03 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 5.04 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 5.04 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 5.05 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 5.05 km
horská služba Osser (D) 5.06 km
hřbitov Hamry 5.07 km
památník Společná cesta 5.07 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 5.1 km
hraniční kámen 123 5.11 km
Kámen doteku Osser (D) 5.11 km
Künische Kapelle, Osser (D) 5.11 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 5.12 km
lesní divadlo Nýrsko 5.15 km
kaplička Milence 5.16 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 5.19 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 5.19 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 5.2 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 5.2 km
strážní domek sv. Jan 5.22 km
lanové centrum Lam (D) 5.24 km
SDH Milence 5.25 km
Blau Josef 5.3 km
kaple Hamry 5.31 km
Milence 5.33 km
památník dosídlení Milenců 5.34 km
NS poznávací okruh Nýrsko 5.35 km
studánka V lipách, Hamry 5.36 km
hřbitov Zelená Lhota 5.36 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 5.38 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 5.38 km
U Mužíku 5.39 km
kaple Milence 5.4 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 5.44 km
hřbitov Nýrsko (nový) 5.47 km
hřbitov Nýrsko (starý) 5.48 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 5.49 km
fara Nýrsko 5.51 km
stavení Nýrsko 5.51 km
koupaliště Nýrsko 5.53 km
Dolní Špátův dvůr 5.53 km
kašna Nýrsko 5.53 km
Na Sedle 5.53 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 5.54 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 5.54 km
SDH Zelená Lhota 5.57 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 5.58 km
kaple Dolní Špátův dvůr 5.6 km
Štefanův Dvůr, Hamry 5.62 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 5.62 km
Okula Nýrsko 5.62 km
Mally Leo Hans 5.62 km
infocentrum Nýrsko 5.64 km
židovský hřbitov Nýrsko 5.71 km
Nutrie říční 5.73 km
Zelená Lhota 5.75 km
Oslí studánka 5.77 km
Hamry 5.83 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 5.84 km
Bílý potok 5.84 km
Multerer Hans 5.87 km
MVE Bílý potok 5.87 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 5.88 km
rybníky Dešenice 5.88 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 5.9 km
dětské hřiště Dešenice 5.9 km
pítko Dešenice 5.91 km
nádraží Zelená Lhota 5.92 km
kaple Matějovice 5.96 km
SDH Nýrsko 5.96 km
Stateček 5.97 km
Přední Fleky 6.02 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 6.02 km
Matějovice 6.02 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 6.06 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 6.07 km
kaple Nýrsko 6.11 km
muzeum minerálů, Lam (D) 6.11 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 6.14 km
Nýrsko 6.15 km
Cyklotoulky - Nýrsko 6.15 km
Holub Josef 6.15 km
kašna Dešenice 6.16 km
Kámen doteku Dešenice 6.17 km
pomník padlých WWI, Dešenice 6.18 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 6.18 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 6.2 km
radnice Nýrsko 6.22 km
fara Dešenice 6.23 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 6.24 km
Knížecí Dvůr 6.32 km
Hamerský buk 6.32 km
Dešenice 6.32 km
zámek Dešenice 6.34 km
kaple Knížecí Dvůr 6.39 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 6.42 km
Lam (D) 6.45 km
hřbitov Dešenice 6.47 km
infocentrum Lam (D) 6.48 km
akvapark Lam (D) 6.48 km
kaple hřbitovní Dešenice 6.49 km
vlaková zastávka Dešenice 6.54 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 6.54 km
kaple Engelshütt 6.55 km
lípa Engelshütt (D) 6.56 km
památník první sklárny, Engelshütt... 6.56 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 6.57 km
FFW Engelshütt (D) 6.58 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 6.59 km
fara Lam (D) 6.61 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 6.61 km
hřbitov Lam (D) 6.64 km
Červené Dřevo 6.71 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 6.76 km
hřbitov Červené Dřevo 6.78 km
FFW Lam (D) 6.82 km
nádraží Nýrsko 6.86 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 6.87 km
horská služba Lam (D) 6.9 km
Cyklotoulky - Hamry 6.94 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 6.94 km
vodní zámek Bílý potok 6.94 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 6.97 km
Křížový vrch 7.07 km
nádraží Lam 7.09 km
Stuiberova vila, Hamry 7.18 km
PP Svatý Bernard 7.18 km
Koutek Stanislav JUDr. 7.24 km
továrna stará papírna Hamry 7.24 km
rybník Dešenice 7.26 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 7.28 km
MVE Gustavsthal 7.32 km
Lamberg (D) 7.44 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 7.45 km
dětské hřiště Hodousice 7.46 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 7.49 km
Hodousice 7.52 km
kaple Hodousice 7.52 km
hraniční kámen 27 7.54 km
SDH Hodousice 7.6 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 7.63 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 7.64 km
Pangerlhof 7.64 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 7.66 km
Dešeníčky 7.66 km
Bystřice nad Úhlavou 7.67 km
kaple Dešeníčky 7.68 km
Denkův Dvůr 7.69 km
U Kryštofů 7.73 km
vodopád Bílá Strž 7.75 km
přírodní rezervace Bílá Strž 7.75 km
kaple U Kryštofů 7.78 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 7.78 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 7.84 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 7.86 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 7.87 km
tovární vila papírny, Hamry 7.88 km
Liščí hájovna 7.9 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 7.92 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 7.94 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 7.95 km
FFW Atzlern (D) 7.96 km
hraniční kámen 27 / 10 7.98 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 7.99 km
kaplička Žiznětice 8.01 km
Liščí 8.03 km
Lohberg (D) 8.05 km
hřbitov Lohberg (D) 8.08 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 8.09 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 8.1 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 8.13 km
kaple Žiznětice 8.13 km
studna Žiznětice 8.14 km
Žiznětice 8.15 km
kaple Lohberg (D) 8.15 km
SDH Žiznětice 8.16 km
pivovar Späth-Bräu (D) 8.16 km
fara Lohberg (D) 8.18 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 8.18 km
Čertův kámen 8.21 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 8.26 km
kaple výklenková Lohberg (D) 8.29 km
PH 202, Hojsova Stráž 8.29 km
Hojsova Stráž 8.35 km
skiareál Hojsova Stráž 8.36 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 8.36 km
potok Bramersbach (D) 8.37 km
infocentrum Lohberg (D) 8.37 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 8.37 km
Prenet 1071 m n. m. 8.4 km
Haibühl (D) 8.4 km
park na jezeře Arrach (D) 8.5 km
FFW Lohberghütte (D) 8.52 km
infocentrum Hojsova Stráž 8.52 km
ZOO Lohberg (D) 8.53 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 8.54 km
Jezvinec 8.55 km
Kleine Arbersee Bahn 8.56 km
hřbitov Hojsova Stráž 8.56 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 8.56 km
Kámen doteku Arrach (D) 8.56 km
fara Hojsova Stráž 8.57 km
SDH Hojsova Stráž 8.57 km
stromy v Hojsově Stráži 8.58 km
naučná stezka Hojsova Stráž 8.58 km
Lohberghütte (D) 8.58 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 8.6 km
stavení Úhlavské údolí 8.61 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 8.65 km
Starý Láz 8.66 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 8.75 km
Úhlavské údolí 8.78 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 8.8 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 8.81 km
Orlovická hora 8.87 km
zámek Hojsova Stráž 8.9 km
Na Drahách 8.95 km
Děpoltice 9 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 9.02 km
fara Děpoltice 9.03 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 9.07 km
kaple Hojsova Stráž 9.2 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 9.25 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 9.25 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 9.25 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 9.26 km
Ostříž 9.26 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 9.28 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 9.28 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 9.29 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 9.3 km
kaple Jižní Stráň 9.31 km
pivovar Hojsova Stráž 9.32 km
Jižní Stráň 9.32 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 9.32 km
Orlovice 9.34 km
Tomášův Dvůr 9.34 km
roubenka Datelov 9.37 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 9.38 km
kaple Datelov 9.38 km
Datelov 9.4 km
kaple Blata 9.42 km
Blata 9.43 km
Pláně 9.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 9.53 km
1. rota PS, Černé jezero 9.57 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 9.57 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 9.58 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 9.59 km
infocentrum Arrach (D) 9.59 km
kašna Arrach (D) 9.6 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 9.6 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 9.6 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 9.63 km
pamětní deska Arnyho Juránka 9.63 km
studánka u Blat 9.68 km
Juránkova chata 9.72 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 9.72 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 9.72 km
Juránek Arna Arnošt 9.72 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 9.74 km
Osina 9.79 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 9.82 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 9.82 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 9.82 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 9.82 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 9.82 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 9.82 km
Černé jezero (ledovcové) 9.82 km
Datelovský mlýn 9.84 km
vlaková zastávka Úborsko 9.92 km
samoty Jižní Stráň 10.03 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 10.09 km
pramen Na Sjezdovce 10.12 km
pamětní deska Julius Hofmann 10.14 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 10.15 km
Divišovice 10.19 km
kaple Divišovice 10.2 km
kaple Městiště 10.21 km
Městiště 10.22 km
památník Karl Teischl 10.24 km
lípa Krotějov 10.26 km
skiareál Hohen Bogen (D) 10.28 km
Krotějov 10.29 km
Úborsko 10.37 km
Na Sjezdovce 10.38 km
lípy Úborsko 10.39 km
Brčálnické údolí 10.4 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 10.42 km
věštec Sepp Wudy 10.42 km
Úhlavský luh 10.43 km
Petrovický mlýn 10.44 km
Petrovice nad Úhlavou 10.47 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 10.47 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 10.48 km
Patraska 10.53 km
Pramen svobody, Špičák 10.74 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 10.79 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 10.79 km
hamr Městiště 10.83 km
SDH Pocinovice 10.83 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 10.83 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 10.84 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 10.85 km
Brčálnický buk 10.85 km
dětské hřiště Pocinovice 10.89 km
Brčálnické mokřady 10.9 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 10.94 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 10.96 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 10.96 km
evropské rozvodí 10.96 km
Pohádkové země Brčálník 10.97 km
Brčálnický jasan 10.98 km
Pocinovice 10.98 km
roubenka Pocinovice 47 10.99 km
mini ZOO Brčálník 11 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 11 km
dětské hřiště Brčálník 11.02 km
fara Pocinovice 11.02 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 11.03 km
Brčálnická lípa 11.03 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 11.05 km
skiareál Brčálník 11.06 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 11.06 km
NS Brčálník 11.11 km
hřbitov Pocinovice 11.14 km
Prostřední rybník 11.21 km
koupaliště Pocinovice 11.3 km
studánka Pod Malým Špičákem 11.32 km
Dámská cesta na Svaroh 11.35 km
kaple Brčálník 11.36 km
Rudolfovna 11.36 km
Hvízdalka 11.38 km
rybníček u Brčálníku 11.39 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 11.41 km
Brčálník 11.47 km
Rameno 11.48 km
Splž 11.48 km
Bouřňák 11.49 km
Můstek - rozcestí 11.5 km
Na Šteflích 11.52 km
Ondřejovice 11.56 km
rozhledna Špičák 11.59 km
Hájek 11.61 km
Špičák 1202 m n. m. 11.61 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 11.61 km
Kalvoda Alois 11.63 km
zámek Běhařov 11.65 km
Opálka 11.66 km
hraniční kámen 33 11.7 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 11.71 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 11.73 km
kamenné moře Jezerní Hora 11.73 km
pítko Běhařov 11.73 km
Běhařov 11.74 km
Čertovo jezero (ledovcové) 11.75 km
kaple sv. Anny, Opálka 11.77 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 11.79 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 11.79 km
jasany na Brčálníku 11.79 km
hasičské muzeum Běhařov 11.8 km
kaple Suché Studánky 11.82 km
SDH Běhařov 11.82 km
tvrz Opálka 11.84 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 11.85 km
hřbitov Běhařov 11.87 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 11.89 km
Komárkova jedle 11.9 km
V Rybníce 11.9 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 11.95 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 11.96 km
Můstek 1234 m n. m. 11.96 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 11.97 km
rybník Běhařov 12.02 km
Dvorecký Mlýn 12.04 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 12.09 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 12.13 km
Mladotice u Strážova 12.14 km
Nový mlýn, Pocinovice 12.14 km
Eck (D) 12.15 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 12.2 km
Sokol Chodská Lhota 12.22 km
SDH Chodská Lhota 12.27 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 12.27 km
Stachesried (D) 12.28 km
Chodská Lhota 12.32 km
Suché Studánky 12.32 km
Sruby 12.33 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 12.33 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 12.35 km
ekobus na Černé jezero 12.35 km
NS historie obce Špičák 12.35 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 12.36 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 12.36 km
Maškův mlýn 12.36 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 12.37 km
hotel Rixi, Špičák 12.37 km
stavení Strážov na Šumavě 21 12.38 km
Pavilon umění Stachesried 12.4 km
Chřepice 12.42 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 12.44 km
kaple Rovná u Strážova 12.45 km
Rovná u Strážova 12.45 km
fara Strážov na Šumavě 12.47 km
Mooshütte (D) 12.48 km
pohádková stezka Brčálník 12.49 km
Víteň 12.5 km
myslivna Bárta 12.51 km
kašna Strážov na Šumavě 12.51 km
stavení Strážov na Šumavě 185 12.53 km
SDH Strážov na Šumavě 12.54 km
SDH Víteň 12.54 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 12.54 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 12.55 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 12.56 km
pamětní deska Václav Soušek 12.58 km
radnice Strážov na Šumavě 12.58 km
Strážov na Šumavě 12.59 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 12.59 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 12.6 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 12.64 km
přírodní rezervace Chřepice 12.65 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 12.67 km
kaple Stachesried (D) 12.69 km
Vajsova louka, Špičák 12.71 km
skiareál Šukačka 12.77 km
Božtěšice 12.84 km
Bikepark Špičák 12.85 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 12.85 km
skiareál Ski&Bike Špičák 12.85 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 12.85 km
sedačková lanovka Špičák 12.87 km
Šukačka 12.87 km
kaple Božtěšice 12.89 km
horská služba Špičák 12.9 km
železniční tunel Špičák 12.91 km
hřbitov Strážov na Šumavě 12.94 km
Habr 1203 m n. m. 12.94 km
Horní Němčice 12.95 km
SDH Horní Němčice 12.96 km
sportoviště Špičák 12.97 km
kaple Horní Němčice 12.99 km
horní zrcadlová huť 13 km
Rybniční potok 13 km
Brennes (D) 13.09 km
SDH Miletice 13.12 km
Miletice 13.13 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 13.14 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 13.16 km
Hašek Dominik 13.18 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 13.18 km
Onen Svět 13.18 km
Pendl bus Špičák 13.2 km
vlaková zastávka Loučim 13.2 km
lípy Loučim 13.2 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 13.2 km
jilm v Mileticích 13.21 km
SDH Všeruby 13.22 km
nádraží Špičák 13.22 km
rybník Libkov 13.22 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 13.23 km
dětské hřiště Všeruby 13.24 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 13.25 km
Všeruby 13.25 km
povídky, Božena Němcová 13.25 km
Němcová Božena 13.25 km
Swingtime 13.25 km
hřbitov Loučim 13.25 km
15. rota PS, Všeruby 13.25 km
památník Boženy Němcové 13.26 km
fara, Všeruby 13.26 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 13.26 km
o obrech v Loučimi 13.26 km
hrob Rudolfa Mayera 13.27 km
U Bradenského křížku 13.28 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 13.29 km
2. rota PS, Svaroh 13.3 km
dětské hřiště Loučim 13.31 km
fara Loučim 13.31 km
hřbitov Všeruby 13.32 km
Tomandlův křížek 13.32 km
pomník padlých WWI, Všeruby 13.35 km
pomník padlých WWII, Všeruby 13.35 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 13.35 km
SDH Libkov 13.35 km
SDH Loučim 13.36 km
Nové Chalupy u Kdyně 13.36 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 13.37 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 13.39 km
Špičák 13.39 km
zámek a hrad Klenová 13.39 km
galerie Klenová 13.39 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 13.39 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 13.4 km
Loučim 13.4 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 13.43 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 13.43 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 13.43 km
rozcestí Pod Švýcárnou 13.44 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 13.44 km
Libkov 13.45 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 13.45 km
roubenka Libkov 13.46 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 13.48 km
Fišerův Dvůr 13.48 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 13.49 km
lípy na Tanaberku 13.49 km
altán na Tanaberku 13.53 km
vila Paula, manželů Kotrbových 13.53 km
Kotrbová Vilma Vrbová 13.53 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 13.53 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 13.55 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 13.56 km
parkoviště Kaskády, Špičák 13.57 km
pramen Úhlavy 13.58 km
Šumná města - Klenová 13.62 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 13.63 km
hřbitov Dlažov 13.63 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 13.64 km
Kámen, Václava Jandečková 13.64 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 13.64 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 13.64 km
kaple sv. Felixe, Klenová 13.65 km
motokáry Špičák 13.65 km
sedačková lanovka Pancíř 13.65 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 13.65 km
horská služba Železná Ruda 13.68 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 13.69 km
kaple Eschlkam (D) 13.71 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 13.72 km
dětské hřiště Nová Ves 13.72 km
kaple Lipplův Dvůr 13.73 km
říčka Jelenka 13.74 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 13.75 km
rybník Veselí 13.76 km
Myslívský rybník 13.77 km
Lipplův Dvůr 13.77 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 13.77 km
pomník Vojtěchu Rettovi 13.77 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 13.78 km
Pancíř 1214 m n. m. 13.78 km
fara Dlažov 13.79 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 13.8 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 13.81 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 13.82 km
památník Kašpar Bosák 13.82 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 13.83 km
Hofmanky 13.83 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 13.85 km
SDH Janovice nad Úhlavou 13.85 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 13.85 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 13.86 km
Nová Ves u Kdyně 13.86 km
radnice Janovice nad Úhlavou 13.87 km
pamětní deska osvobození Janovice... 13.87 km
kaple Nová Ves 13.88 km
lidové stavení Dlažov 13.89 km
FFW Grossaign (D) 13.89 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 13.9 km
Pacner Karel 13.9 km
SDH Nová Ves 13.9 km
Klenová 13.92 km
Bradné 13.94 km
SDH Hluboká 13.95 km
kaple Hluboká 13.95 km
Janovice nad Úhlavou 13.95 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 13.95 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 13.95 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 13.95 km
Grossmann Jiří 13.95 km
Hluboká u Kdyně 13.97 km
Mittagstein 1034 m n. m. (D) 13.98 km
Šmauzy 13.99 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 14 km
Dlažov 14.02 km
pomník padlých WWI, Špičák 14.02 km
pamětní deska Alois Menza 14.04 km
SDH Dlažov 14.04 km
židovský hřbitov Loučim 14.06 km
Grossaign (D) 14.07 km
kaplička Bradné 14.07 km
Myslív 14.08 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 14.11 km
hřbitov Eschlkam 14.12 km
památník Emil Tšída, Ráj 14.12 km
mlýn Javorná 14.13 km
Lehom 14.14 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 14.15 km
pramen Řezné (Regen) 14.16 km
FFW Eschlkam (D) 14.18 km
kaple Grossaign (D) 14.18 km
stodola, Javorná 14.25 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 14.3 km
Schmidt Maximilian (D) 14.3 km
parkoviště Velký Javor 14.3 km
skiareál Velký Javor (D) 14.31 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 14.31 km
kašna Eschlkam 14.34 km
kaple Březí 14.35 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 14.37 km
kaple Hamrlík 14.4 km
Eschlkam (D) 14.41 km
Březí 14.41 km
Jesení 14.41 km
Hamrlík 14.42 km
horská služba Zwiesel (D) 14.44 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 14.44 km
Lukavice 14.44 km
Toman Josef 14.44 km
kaple Eisnerův Dvůr 14.45 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 14.45 km
pohřebiště Barabů 14.48 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 14.48 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 14.5 km
žlab, Velký Javor (D) 14.52 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 14.53 km
Nová Víska 14.56 km
SDH Lukavice 14.58 km
kostel sv. Václava, Brůdek 14.58 km
kaple Lukavice 14.59 km
Brůdek 14.63 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 14.66 km
bitva u Brůdku 14.73 km
pomník Adolfa Kašpara 14.79 km
skiareál Javorná 14.82 km
kostel sv. Bartholomäus, Arnbruck 14.83 km
Nevděk 14.83 km
Arnbruck (D) 14.84 km
Javoříčko 14.9 km
U Obrázku 14.92 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 14.95 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 14.96 km
tvrz Čachrov 14.98 km
Zejbišský Dvůr 14.98 km
kaple Zejbišský Dvůr 15 km
SDH Čachrov 15 km
Čachrov 15.02 km
Vráž 15.04 km
Šimandlův Dvůr 15.05 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 15.05 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 15.05 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 15.06 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 15.06 km
kaple Šimandlův Dvůr 15.07 km
hrobka rodiny Kordíků 15.08 km
pomník padlých WWI i II, Arnbruck ... 15.09 km
přírodní rezervace Prameniště 15.09 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 15.09 km
Bláhovec František 15.09 km
fara Čachrov 15.09 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 15.09 km
FFW Arnbruck (D) 15.09 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 15.1 km
kostel sv. Václava, Čachrov 15.12 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 15.13 km
U Soušků 15.13 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 15.13 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 15.13 km
sáňkování Železná Ruda 15.13 km
hřbitov Čachrov 15.14 km
Rittstein Michael 15.16 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 15.16 km
Nový Brunst 15.17 km
zámek Hořákov 15.18 km
kaple pod Hořákovem 15.19 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 15.2 km
rybník pod Hořákovem 15.22 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 15.23 km
Hořákov 15.24 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 15.28 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 15.28 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 15.28 km
dětské hřiště Železná Ruda 15.28 km
kaple Panny Marie, Arnbruck (D) 15.29 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 15.31 km
Javorná 15.31 km
slalomové káry Železná Ruda 15.31 km
lanové centrum Železná Ruda 15.31 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 15.32 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 15.34 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 15.35 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 15.37 km
návesní rybník, Brnířov 15.37 km
stavení Bayerisch Eisenstein 15.38 km
kostel sv. Anny, Javorná 15.38 km
silniční most Úhlava, Rohozno 15.38 km
hřbitov Javorná 15.38 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 15.41 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 15.41 km
mlýn Jesení 15.42 km
SDH Železná Ruda 15.43 km
mlýn Rohozno 15.43 km
SDH Brnířov 15.44 km
kaple sv. Martina, Brnířov 15.45 km
Pancířské stráně 15.45 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 15.47 km
koupaliště Železná Ruda 15.47 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 15.48 km
Rohozno 15.48 km
silniční most přes železnici, Žele... 15.49 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 15.5 km
pomník padlých WWI, Rohozno 15.51 km
kaple Rohozno 15.52 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 15.55 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 15.55 km
Brnířov 15.55 km
infocentrum Železná Ruda 15.56 km
environmentální (návštěvnické) cen... 15.56 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 15.56 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 15.56 km
Páteříková Huť 15.56 km
Buková 15.57 km
Kuzovská lávka 15.59 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 15.59 km
kaple sv. Anny, Čachrov 15.59 km
lípa Alžbětín 15.6 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 15.61 km
koupaliště Kozí 15.61 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 15.62 km
kaple Nad Pilou 15.63 km
Štaidl Ladislav 15.66 km
Železnorudské slavnosti 15.66 km
železniční tunel Železná Ruda 15.67 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 15.67 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 15.68 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 15.68 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 15.7 km
venkovní posilovna Železná Ruda 15.7 km
Nad Pilou 15.71 km
dětské hřiště Železná Ruda 15.71 km
hostinec Železná Ruda 15.72 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 15.73 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 15.75 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 15.75 km
motomuzeum Železná Ruda 15.75 km
historie lyžování na Železnorudsku... 15.75 km
památník legionářům Železná Ruda... 15.76 km
Sperl Lothar 15.76 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 15.76 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 15.77 km
Hejda Míra 15.77 km
Kozí 15.77 km
zámek Železná Ruda 15.78 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 15.78 km
závod Horsefeathers Iron Jam 15.79 km
kaple Kozí 15.8 km
pamětní deska osvobození Železná R... 15.8 km
pomník padlých WWI, Kozí 15.8 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 15.81 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 15.81 km
NS Utajená obrana železné opony 15.81 km
NS Sklářská 15.81 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 15.81 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 15.84 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 15.84 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 15.84 km
Jakš Martin 15.84 km
Nový Pavel 15.84 km
Železná Ruda 15.84 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 15.84 km
Ztracený Marek 15.84 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 15.87 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 15.87 km
SDH Slavíkovice 15.87 km
nádraží Kdyně 15.88 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 15.88 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 15.89 km
fara Železná Ruda 15.89 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 15.91 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 15.91 km
Pamferova huť 15.91 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 15.92 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 15.93 km
Alžbětín 15.93 km
Grádelský potok 15.93 km
hamr Želená Ruda 15.94 km
kaple Železná Ruda 15.95 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 15.96 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 15.96 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 15.96 km
Jak ukrást Dagmaru 15.97 km
Bayerisch Eisenstein (D) 15.99 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 15.99 km
potok Svarožná 16 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 16 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 16 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 16 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 16.01 km
Slavíkovice 16.02 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 16.03 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 16.03 km
Buchar 16.03 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 16.04 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 16.06 km
hrob rodiny Prokopů 16.06 km
hřbitov Železná Ruda 16.07 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 16.07 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 16.08 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 16.12 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 16.13 km
Prapořiště 16.14 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 16.15 km
hřbitov Týnec 16.15 km
Chvalšovice 16.15 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 16.15 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 16.15 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 16.16 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 16.17 km
roubenka, Prapořiště 16.17 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 16.18 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 16.18 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 16.18 km
roubenka Týnec 16.18 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 16.19 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 16.19 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 16.19 km
Týnecký Josef Hais 16.19 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 16.2 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 16.2 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 16.2 km
Železnorudské povstání 16.2 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 16.2 km
infocentrum Alžbětín 16.2 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 16.2 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 16.2 km
osvobození Běšiny 16.2 km
hřbitov Slavíkovice 16.21 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 16.21 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 16.21 km
Starý Brunst 16.27 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 16.28 km
nádraží Běšiny 16.28 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 16.28 km
Copak je to za vojáka 16.31 km
javorová alej Debrník 16.32 km
parkoviště Gerlova Huť 16.32 km
radnice Kdyně 16.37 km
infocentrum Kdyně 16.38 km
muzeum Příhraničí Kdyně 16.38 km
muzeum zápalek Grafenwiesen (D) 16.38 km
Týnec 16.39 km
zámek Týnec 16.39 km
Gerlova Huť 16.41 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 16.43 km
pomník padlých WWI, Kdyně 16.43 km
pamětní deska Obětem akce Kámen, K... 16.45 km
památník Lidé bděte 16.45 km
Šálený mlýn, Běšiny 16.46 km
Kdyně 16.46 km
Tři muži proti totalitě, Václava J... 16.46 km
Jandečková Václava 16.46 km
synagoga Kdyně 16.47 km
kašna Kdyně 16.47 km
Sokolovna Kdyně 16.52 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 16.54 km
Nový rybník Běšiny 16.55 km
Ostrovský rybník Běšiny 16.6 km
NS Železná opona – protitanková př... 16.63 km
Vajce Josef 16.63 km
fara Kdyně 16.63 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 16.63 km
zámek Kunkovice 16.64 km
Husův pomník, Běšiny 16.66 km
zámek Běšiny 16.67 km
Debrník 16.69 km
zámek (zaniklý) Debrník 16.69 km
kaple Kunkovice 16.69 km
Kunkovice 16.69 km
roubenka Kunkovice 16.71 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 16.71 km
Jara příslib - Alena Holá 16.73 km
Běšiny 16.74 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 16.74 km
hrob Josefa Wrbaty 16.75 km
SDH Běšiny 16.75 km
kostel sv. Aegidius, Drachselsried... 16.75 km
pomník padlých WWI, Běšiny 16.76 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 16.76 km
Sejdeme se v Eurocampu 16.76 km
pomník padlých WWI, Drachselsried ... 16.77 km
kaple u kostela, Kdyně 16.77 km
3. rota PS, Debrník 16.77 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 16.77 km
fara Běšiny 16.78 km
Velká jedle u Debrníku 16.78 km
stavení Kunkovice 16.78 km
infocentrum Drachselsried (D) 16.81 km
hřbitov Kdyně 16.82 km
Vacovy 16.82 km
Gerlův Dvůr 16.82 km
Úsilov 16.82 km
roubenka Sládečků, Běšiny 16.82 km
naučná stezka Tetřeví stezka 16.83 km
Drachselsried (D) 16.83 km
kaple Horní Lhota 16.83 km
SDH Horní Lhota 16.84 km
Maxov 16.84 km
SDH Kdyně 16.86 km
kašna Debrník 16.87 km
kaple Vacovy 16.87 km
vápenka Svinná 16.87 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 16.88 km
Horní Lhota 16.89 km
Sokolovna Běšiny 16.91 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 16.92 km
hrob vězeň Plocienník 16.95 km
hřbitov Běšiny 16.97 km
památník Červený František, pplk. ... 16.97 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 16.97 km
Dolejší Svinná 17 km
infocentrum Běšiny 17.03 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 17.03 km
koupaliště Běšiny 17.03 km
dětské hřiště Běšiny 17.03 km
lípy Dobřemilice 17.03 km
kaple Dobřemilice 17.03 km
Dobřemilice 17.06 km
Vílov 17.07 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 17.1 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 17.1 km
pohádkový les Märchenwald (D) 17.12 km
Rajský mlýn 17.12 km
kaple Dolní Lhota 17.15 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 17.15 km
Neznašovy 17.19 km
kaple Svinná u Javorné 17.23 km
SDH Neznašovy 17.23 km
bunkr KŽ-1, Debrník 17.23 km
Rajské 17.24 km
Svinná rozcestí 17.24 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 17.25 km
muzeum lesa, Sengenbühl (D) 17.25 km
rybníček Rajské 17.27 km
kaple Neznašovy 17.3 km
tvrz Kouskova Lhotka 17.3 km
Střední Svinná 17.34 km
Černé Krávy 17.35 km
zámek Bezděkov 17.35 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 17.38 km
hospodářské budovy Bezděkov 17.42 km
Čech Svatopluk 17.44 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 17.49 km
zámek Hubenov 17.53 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 17.54 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 17.57 km
Vlach Oldřich 17.58 km
Bezděkov 17.58 km
Hubenov 17.58 km
kaple Úloh 17.66 km
Úloh 17.69 km
SDH Bezděkov 17.7 km
Radinovy 17.7 km
SDH Úloh 17.71 km
mlýn Poborovice 17.72 km
SDH Radinovy 17.73 km
vodopád Rissloch (D) 17.74 km
nádraží Kout na Šumavě 17.74 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 17.77 km
pomník Michal Růt 17.81 km
Ferdinandovo údolí 17.85 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 17.86 km
vlaková zastávka Bezděkov 17.88 km
hřbitov Bezděkov 17.91 km
Spiess Christian Heinrich 17.91 km
památník Melichar Tomáš, por. 17.91 km
monogram LK ze stromořadí 17.95 km
Jarkovice 17.97 km
stavení Braníčkov 17.97 km
kaple Jarkovice 17.99 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 18.02 km
Popelní domky 18.03 km
Braníčkov 18.04 km
hájovna Loreta 18.06 km
rybník Braníčkov 18.06 km
kaple Vrhaveč 18.1 km
Vrhaveč 18.1 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 18.11 km
přírodní park Kochánov 18.14 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 18.15 km
štola Loreta 18.16 km
SDH Mezholezy 18.17 km
kaple Panny Marie, Keple 18.18 km
Zámecký les 18.18 km
V Jamách 18.24 km
památník selských mučedníků Mezhol... 18.25 km
kaple Mezholezy 18.25 km
Loreta 18.27 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 18.27 km
Mezholezy 18.27 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 18.29 km
Tvrdoslav 18.29 km
kaplička Fürth im Wald (D) 18.32 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 18.35 km
Drachensee (D) 18.36 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 18.36 km
Consuela, George Sandová 18.36 km
zřícenina Rýzmberk 18.36 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.36 km
Kepelské mokřady 18.37 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 18.4 km
nádraží Nemilkov 18.41 km
roubenka, Kout na Šumavě 18.42 km
Poborovice 18.47 km
fara Kout na Šumavě 18.5 km
Radvanice 18.51 km
pivovar Kout na Šumavě 18.51 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 18.54 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 18.55 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 18.55 km
Kout na Šumavě 18.55 km
památník Františka Šambergera 18.56 km
vlaková zastávka Vrhaveč 18.57 km
Šamberger František 18.58 km
muzeum lihovin Bärwurz, Bad Kötzti... 18.6 km
Podolský mlýn 18.65 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 18.67 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 18.67 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 18.67 km
Malá Víska 18.68 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 18.68 km
SDH Chotešov 18.69 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 18.7 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 18.71 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 18.73 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 18.75 km
Pazderna Javoří u Běšin 18.76 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 18.76 km
Chotěšov u Velhartic 18.79 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 18.79 km
Chrástov 18.8 km
V Klapárně 18.81 km
Zhůří 18.83 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 18.85 km
Seebachschleife (D) 18.85 km
bitva o Zhůří 18.89 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 18.89 km
Starý Dvůr 18.92 km
Kříž smíření, Zhůří 18.94 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 18.95 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 18.95 km
žlab Zhůří 18.97 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 18.97 km
rybník Chotěšov 18.97 km
Zápotocký Antonín 18.97 km
Barunka, Antonín Zápotocký 18.97 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 18.97 km
zámek Tětětice 18.99 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 19 km
dub Chrástov 19 km
Zhůřský potok 19.01 km
ranč Podolí 19.02 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 19.04 km
Ailův mlýn, Úhlava 19.05 km
Tětětice 19.05 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 19.05 km
Polom 1295 m n. m. 19.06 km
javor mléč Zhůří 19.07 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 19.07 km
rybník Keply 19.08 km
zámek Kout na Šumavě 19.09 km
kašna Kout na Šumavě 19.1 km
lípa Javoří u Běšin 19.11 km
zámek Podolí 19.11 km
Pláně - Alena Holá 19.11 km
Javoří u Běšin 19.12 km
Podolí u Kolince 19.12 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 19.13 km
4. rPS - Polom 19.15 km
Größl Wenzel 19.16 km
galerie Woferlhof, Wettzell (D) 19.18 km
roubenka Čeletice 19.18 km
stavení Čeletice 19.18 km
kaple Čeletice 19.2 km
pamětní prkno Franty Šraita 19.2 km
Kepelská studánka 19.2 km
Čeletice 19.21 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 19.22 km
kostelní hrad, Bad Kötzting (D) 19.24 km
mlýn Nemilkov 19.25 km
muzeum svatodušní jízdy, Bad Kötzt... 19.26 km
Bad Kötzting (D) 19.26 km
Keply 19.26 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 19.28 km
vojenskohistorická sbírka, Bad Köt... 19.28 km
zámek Nemilkov 19.31 km
kašna Nemilkov 19.34 km
Nemilkov 19.34 km
Makov u Javoří (rozcestí) 19.35 km
Novodvorský rybník 19.35 km
Boudovka 729 m n. m. 19.35 km
koupaliště Beňovy 19.35 km
palebné postavení Boudovka 19.38 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 19.38 km
SDH Nemilkov 19.38 km
Tutter Kurt Werner (D) 19.4 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 19.4 km
Nový Spálenec 19.41 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 19.41 km
kaple Nemilkov 19.44 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 19.45 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 19.46 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 19.47 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 19.47 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 19.48 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 19.49 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 19.5 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 19.5 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 19.52 km
dub u Dvora, Nemilkov 19.52 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 19.53 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 19.54 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 19.54 km
Tupadelské skály 19.59 km
akvapark Silberberg, Bodenmais (D) 19.63 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 19.64 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 19.64 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 19.68 km
stavení Častonice 19.69 km
běžecké lyžování Bretterschachten ... 19.7 km
nádraží Bodenmais (D) 19.7 km
Střeziměř 19.71 km
Častonice 19.74 km
infocentrum Bodenmais (D) 19.75 km
obrazárna galerie Leimberger, Bode... 19.76 km
Babí hora 606 m n. m. 19.76 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 19.76 km
tvrz Beňovy 19.78 km
Starý Klíčov 19.79 km
parkoviště Bretterschachten (D) 19.79 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 19.8 km
Hejno 19.82 km
mlýn Beňovy 19.83 km
pivovar Adam-Bräu, Bodenmais (D) 19.84 km
hřbitov Bodenmais (D) 19.84 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 19.85 km
horská služba Fürth im Wald (D) 19.85 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 19.86 km
Stojanovice 19.87 km
Tupadly 19.88 km
roubenka Tržek 19.88 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 19.89 km
návesní rybník Tržek 19.9 km
SDH Tupadly 19.9 km
Tržek 19.9 km
SDH Stojanovice 19.91 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 19.92 km
Bodenmais (D) 19.93 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 19.94 km
Beňovy 19.95 km
Beňovská lípa 19.97 km
nádraží Luby u Klatov 19.98 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • čerpací stanice Benzina, Svatá Kateřina...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Svatá Kateřina
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Nýrsko

  batoh
  Konzum Nýrsko
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Komerční banka

  batoh
  Bankomat Komerční banka
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 3.67 km
Konzum Nýrsko 5.29 km
Bankomat Česká spořitelna 5.79 km
Bankomat Komerční banka 5.88 km
Bankomat ČSOB 6.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.08 km
Konzum Dešenice 6.08 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 6.29 km
Konzum Nýrsko 6.61 km
COOP DISKONT - Nýrsko 6.61 km
Konzum Hojsova Stráž 8.34 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 10.97 km
Konzum Strážov 12.54 km
Konzum Víteň 12.6 km
Bankomat ČSOB 13.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.73 km
Konzum Janovice 13.8 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 15.38 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 15.57 km
Konzum Železná Ruda 15.59 km
Bankomat ČSOB 15.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.82 km
Bankomat Česká spořitelna 15.85 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 15.93 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 15.98 km
Bankomat GE Money Bank 16.2 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 16.37 km
Konzum Kdyně 16.39 km
Bankomat Komerční banka 16.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.44 km
Bankomat ČSOB 16.46 km
Bankomat Česká spořitelna 16.49 km
Konzum Úsilov 16.53 km
Konzum Běšiny 16.65 km
Konzum Kdyně 16.71 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 16.82 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 16.96 km
Konzum Bezděkov 17.66 km
Konzum Kout na Šumavě 18.39 km
Konzum Chotěšov 18.73 km
Konzum Starý Klíčov 19.55 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 19.58 km
Konzum Černíkov 19.63 km
REWE, Bodenmais (D) 19.72 km
NKD, Bodenmais (D) 19.79 km
Konzum Mrákov 20.25 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 20.49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 20.65 km
Bankomat Česká spořitelna 20.8 km
Konzum Malonice 20.89 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 21.02 km
Bankomat ČSOB 21.09 km
Konzum Tlumačov 21.17 km
Bankomat Fio banka 21.17 km
Bankomat GE Money Bank 21.2 km
Bankomat ČSOB 21.21 km
Bankomat Česká spořitelna 21.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.28 km
Konzum Velhartice 21.3 km
Bankomat Komerční banka 21.31 km
Konzum Sobětice 21.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 21.37 km
Konzum Folmava 21.41 km
Konzum Hlavňovice 21.51 km
Bankomat Česká spořitelna 21.64 km
Bankomat Česká spořitelna 21.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.68 km
Bankomat UniCredit Bank 21.7 km
Konzum Zahořany 21.77 km
Bankomat Česká spořitelna 21.77 km
Bankomat ČSOB 21.78 km
Bankomat Komerční banka 21.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.79 km
Konzum Česká Kubice 21.92 km
Konzum Klatovy 21.94 km
Bankomat GE Money Bank 22 km
Konzum Mochtín 22.43 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 22.54 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 22.86 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 22.92 km
Konzum Ujčín 23.86 km
Konzum Domažlice 24.07 km
Bankomat Raiffeisenbank 24.52 km
Konzum Chocomyšl 24.53 km
Bankomat ČSOB 24.59 km
Bankomat Česká spořitelna 24.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.61 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 24.63 km
Bankomat Česká spořitelna 24.74 km
Bankomat GE Money Bank 24.75 km
Bankomat Komerční banka 24.88 km
Bankomat Komerční banka 24.88 km
Bankomat ČSOB 24.97 km
Bankomat Česká spořitelna 24.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.97 km
Konzum Domažlice 24.97 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 25 km
Konzum Chudenice 25.03 km
Konzum Petrovice u Sušice 25.17 km
Konzum Kolinec 25.57 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 25.63 km
Konzum Milavče 25.75 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 25.83 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 25.97 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 26.22 km
Konzum Bolešiny 26.36 km
Konzum Trhanov 26.84 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 27.36 km
Café 27, Hartmanice 27.36 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 27.37 km
Konzum Hartmanice 27.39 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 27.69 km
Intersport, Zwiesel (D) 27.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 27.76 km
Real, Zwiesel (D) 27.77 km
Müller, Zwiesel (D) 27.8 km
NKD, Zwiesel (D) 27.81 km
Rossmann, Zwiesel (D) 27.81 km
TEDi, Zwiesel (D) 27.81 km
Norma, Zwiesel (D) 27.86 km
Penny Market, Zwiesel (D) 28.04 km
Konzum Draženov 28.11 km
Kik, Zwiesel (D) 28.19 km
Deichmann, Zwiesel (D) 28.19 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 28.19 km
Netto, Zwiesel (D) 28.19 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 28.2 km
Edeka, Zwiesel (D) 28.25 km
Lidl, Zwiesel (D) 28.41 km
čerpací stanice OMV, Draženov 28.47 km
REWE, Zwiesel (D) 28.61 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 28.73 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 28.79 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 28.8 km
Konzum Hrádek 28.86 km
Konzum Blížejov 29.06 km
Konzum Předslav 29.12 km
Konzum Srbice 29.2 km
Konzum Švihov 29.33 km
Konzum Osvračín 30.01 km
Konzum Ústaleč 30.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 30.27 km
Konzum Zavlekov 30.27 km
Konzum Dlouhá Ves 30.29 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 30.41 km
Konzum Sušice 30.46 km
Konzum Hlohovčice 30.52 km
Bankomat ČSOB 30.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.68 km
Takko Fashion, Regen (D) 30.7 km
Konzum Sušice 30.71 km
TEDi, Regen (D) 30.74 km
Deichmann, Regen (D) 30.74 km
Bankomat Česká spořitelna 30.77 km
NKD, Regen (D) 30.77 km
čerpací stanice Shell, Sušice 30.78 km
Bankomat GE Money Bank 30.78 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 30.79 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 30.79 km
Konzum Čejkovy 30.8 km
Edeka center, Regen (D) 30.8 km
Bankomat Česká spořitelna 30.81 km
Esprit, Regen (D) 30.82 km
Bankomat Komerční banka 30.84 km
Bankomat Česká spořitelna 30.87 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 30.93 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 30.94 km
Edeka, Regen (D) 30.95 km
REWE, Regen (D) 31.02 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 31.13 km
Bankomat UniCredit Bank 31.14 km
Norma, Regen (D) 31.22 km
Netto, Regen (D) 31.32 km
Aldi Süd, Regen (D) 31.4 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 31.41 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 31.45 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 31.53 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 31.54 km
Konzum Postřekov 31.57 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 31.59 km
Konzum Díly 31.6 km
Konzum Plánice 31.61 km
Bankomat Česká spořitelna 31.61 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 31.62 km
Konzum Čermná u Staňkova 31.63 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 31.65 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 31.86 km
Konzum Hlohová 31.93 km
Konzum Sušice 31.99 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 32.26 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 32.29 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 32.29 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 32.5 km
Bankomat GE Money Bank 32.89 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 32.93 km
Bankomat Komerční banka 32.97 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 32.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33 km
Bankomat ČSOB 33 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 33.01 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 33.02 km
Konzum Nový Kramolín 33.08 km
Konzum Srní 33.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.13 km
čerpací stanice Srní 33.13 km
Sluneční kavárna, Srní 33.22 km
Bankomat Česká spořitelna 33.23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 33.25 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 33.35 km
Konzum Semošice 33.5 km
Konzum Vřeskovice 33.52 km
Konzum Zborovy 33.67 km
Konzum Staňkov 33.73 km
Konzum Horšovský Týn 33.76 km
Konzum Nalžovské Hory 33.9 km
Konzum Myslív 33.9 km
Bankomat Česká spořitelna 34.12 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 34.16 km
Konzum Měčín 34.16 km
Konzum Staňkov 34.18 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 34.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 34.5 km
Konzum Velenovy 34.65 km
Konzum Kašperské Hory 35.24 km
Bankomat Česká spořitelna 35.25 km
Konzum Nezdice u Přeštic 35.35 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 35.43 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 35.57 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 35.57 km
Konzum Budětice 35.63 km
Bankomat Česká spořitelna 36.21 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 36.3 km
Konzum Poběžovice 36.31 km
Konzum Mnichov 36.7 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 36.87 km
Konzum Hradešice 37.22 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 37.96 km
Konzum Rabí 38.05 km
Konzum Žichovice 38.09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 38.13 km
Konzum Nezdice na Šumavě 38.33 km
Bankomat Komerční banka 38.38 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 38.41 km
Bankomat Komerční banka 38.45 km
Bankomat Česká spořitelna 38.47 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 38.54 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 38.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.82 km
Bankomat ČSOB 38.82 km
Konzum Žihobce 38.99 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 39.01 km
Bankomat ČSOB 39.35 km
Konzum Břežany 39.38 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 39.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.71 km
Bankomat Komerční banka 39.81 km
Bankomat GE Money Bank 39.86 km
Bankomat Česká spořitelna 39.91 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 40.15 km
Konzum Strašín 40.2 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 40.35 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 40.49 km
Konzum Malý Bor 41.07 km
Konzum Miřkov 41.1 km
Konzum Pačejov 41.24 km
Konzum Pačejov 41.27 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 41.54 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 41.55 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 41.57 km
Konzum Velké Hydčice 41.71 km
Konzum Nezamyslice 41.94 km
Konzum Hostouň 42.02 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 42.92 km
Konzum Soběšice 42.94 km
Konzum Třebomyslice 43.11 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 43.23 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 43.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.35 km
Bankomat ČSOB 43.36 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 43.53 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 43.67 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 43.7 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 43.75 km
Bankomat Česká spořitelna 43.87 km
Bankomat Komerční banka 43.88 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 43.88 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 43.88 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 43.94 km
Bankomat Komerční banka 43.96 km
Bankomat Komerční banka 43.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.96 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 43.97 km
Bankomat ČSOB 44.03 km
Bankomat Česká spořitelna 44.07 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 44.21 km
čerpací stanice Benzina, Stod 44.32 km
Bankomat ČSOB 44.48 km
Konzum Horažďovice 44.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.49 km
Bankomat Komerční banka 44.56 km
Jednota Stachy 44.56 km
Bankomat ČSOB 44.61 km
Bankomat GE Money Bank 44.63 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 44.67 km
Bankomat Česká spořitelna 44.68 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 44.77 km
Konzum Vidice 44.86 km
Burger King, Deggendorf (D) 45.01 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 45.02 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 45.08 km
Konzum Horažďovice 45.12 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 45.2 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 45.27 km
Real, Deggendorf (D) 45.31 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 45.32 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 45.39 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 45.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 45.43 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 45.51 km
Lidl, Deggendorf (D) 45.57 km
Konzum Velký Bor 45.79 km
Norma, Deggendorf (D) 45.84 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 46.04 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 46.12 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 46.13 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 46.18 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 46.34 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 46.39 km
Netto, Deggendorf (D) 46.47 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 46.55 km
NKD, Deggendorf (D) 46.88 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 47.1 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 47.11 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 47.12 km
Esprit, Deggendorf (D) 47.13 km
C&A, Deggendorf (D) 47.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.17 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 47.18 km
Rossmann, Deggendorf (D) 47.2 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 47.2 km
New Yorker, Deggendorf (D) 47.23 km
Jednota Zdíkov 47.24 km
Kik, Deggendorf (D) 47.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 47.31 km
Müller, Deggendorf (D) 47.33 km
TEDi, Deggendorf (D) 47.33 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 47.34 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 47.34 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 47.35 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 47.37 km
Bankomat GE Money Bank 47.4 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 47.43 km
Bankomat Komerční banka 47.44 km
Bankomat Česká spořitelna 47.47 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 47.52 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 47.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.6 km
Jednota Vacov 47.6 km
Bankomat ČSOB 47.6 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 47.69 km
Edeka, Deggendorf (D) 47.74 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 47.81 km
Konzum Dobřany 47.81 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 47.96 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 47.99 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 48.13 km
Jednota Střelské Hoštice 48.19 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48.45 km
Konzum Chanovice 48.5 km
Jednota Štěchovice 48.53 km
Konzum Svéradice 48.59 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48.86 km
Bankomat Česká spořitelna 49.05 km
Bankomat Komerční banka 49.08 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 49.2 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 49.69 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 49.99 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 50.21 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 50.47 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 50.63 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 50.68 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 50.8 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 51.14 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 51.29 km
Jednota Heřmanova Huť 51.6 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 51.95 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 52.09 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 52.09 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 52.12 km
Jednota Čestice 52.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.2 km
Bankomat ČSOB 52.2 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 52.3 km
Jednota Stráž u Tachova 52.31 km
Bankomat Česká spořitelna 52.36 km
Konzum Čečelovice 52.38 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 52.38 km
Bankomat Česká spořitelna 52.39 km
Jednota Nýřany 52.42 km
Bankomat GE Money Bank 52.44 km
Bankomat Komerční banka 52.56 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 52.63 km
Jednota Kladruby 52.68 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 52.85 km
Jednota Mečíchov 52.96 km
Jednota Katovice 53.31 km
Bankomat ČSOB 53.32 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 53.35 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 53.38 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 53.38 km
Jednota Vimperk 53.54 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 53.58 km
Jednota Mnichov 53.58 km
Bankomat ČSOB 53.69 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 53.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.73 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 53.87 km
Bankomat Česká spořitelna 53.96 km
čerpací stanice OMV, Katovice 53.96 km
Bankomat ČSOB 53.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.98 km
Bankomat Komerční banka 53.99 km
Bankomat GE Money Bank 54.16 km
Jednota Vimperk 54.16 km
Jednota Vimperk 54.17 km
Jednota Vimperk 54.18 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 54.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 54.27 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 54.44 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 54.78 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 54.78 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 54.85 km
Bankomat Česká spořitelna 54.88 km
Jednota Bohumilice 54.88 km
Jednota Sytno 54.93 km
Jednota Lnáře 54.95 km
Jednota Vimperk 54.95 km
Jednota Čkyně 55.15 km
Bankomat Česká spořitelna 55.16 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 55.36 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 55.41 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 55.45 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 55.61 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 55.83 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 55.88 km
Bankomat ČSOB 55.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.89 km
Jednota Sousedovice 56.06 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 56.07 km
Bankomat ČSOB 56.16 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 56.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.17 km
Bankomat Fio banka 56.21 km
Bankomat GE Money Bank 56.21 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 56.25 km
Jednota Přimda 56.35 km
Bankomat Česká spořitelna 56.38 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 56.42 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 56.44 km
Bankomat Komerční banka 56.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 56.5 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 56.5 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 56.51 km
Bankomat Česká spořitelna 56.53 km
Bankomat GE Money Bank 56.53 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 56.54 km
Bankomat ČSOB 56.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.59 km
Bankomat Česká spořitelna 56.6 km
Bankomat GE Money Bank 56.6 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 56.6 km
Jednota Bor u Tachova 56.62 km
Bankomat Komerční banka 56.65 km
Bankomat GE Money Bank 56.65 km
Jednota Stříbro 56.67 km
Bankomat UniCredit Bank 56.67 km
Bankomat Česká spořitelna 56.68 km
Bankomat Česká spořitelna 56.69 km
Jednota Bor u Tachova 56.76 km
Bankomat Česká spořitelna 56.78 km
Bankomat Česká spořitelna 56.78 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 56.8 km
Bankomat ČSOB 56.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.86 km
Bankomat Komerční banka 56.9 km
Bankomat GE Money Bank 56.9 km
Bankomat GE Money Bank 56.94 km
Bankomat ČSOB 57.01 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 57.04 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 57.1 km
Jednota Vimperk 57.12 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 57.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 57.17 km
Jednota Stříbro 57.22 km
Jednota Úlice 57.22 km
Jednota Stříbro 57.26 km
Bankomat GE Money Bank 57.48 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 57.55 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 57.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.69 km
Bankomat Česká spořitelna 57.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.72 km
Bankomat ČSOB 57.74 km
Jednota Volyně 57.87 km
Jednota Strakonice 57.95 km
Bankomat Česká spořitelna 57.98 km
Jednota Horní Vltavice 58 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 58.01 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 58.06 km
Bankomat Komerční banka 58.17 km
Jednota Volyně 58.22 km
Jednota Strakonice 58.24 km
Bankomat Komerční banka 58.25 km
Bankomat GE Money Bank 58.25 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 58.32 km
Jednota Volyně 58.36 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 58.36 km
Jednota Strakonice 58.38 km
Fortna Strakonice 58.41 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 58.46 km
Bankomat Komerční banka 58.47 km
Bankomat Česká spořitelna 58.48 km
Jednota Strakonice 58.5 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 58.5 km
Bankomat GE Money Bank 58.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.54 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 58.56 km
Jednota Malenice 58.59 km
Bankomat UniCredit Bank 58.61 km
Jednota Strakonice 58.62 km
Jednota Kozolupy 58.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.63 km
Jednota Strakonice 58.65 km
Bankomat Česká spořitelna 58.66 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 58.68 km
Bankomat Fio banka 58.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.72 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 58.75 km
Bankomat ČSOB 58.76 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 58.78 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 58.79 km
Bankomat ČSOB 58.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.83 km
Bankomat Česká spořitelna 58.85 km
Bankomat ČSOB 58.88 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 58.89 km
Jednota Strakonice 58.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.93 km
Jednota Pňovany 58.94 km
Bankomat ČSOB 58.96 km
Jednota Strakonice 59.01 km
Bankomat ČSOB 59.06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 59.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.07 km
Supermarket Strakonice 59.15 km
Bankomat Česká spořitelna 59.17 km
Jednota Strakonice 59.2 km
Jednota Buk 59.21 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 59.24 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 59.31 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 59.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.4 km
Bankomat Komerční banka 59.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 59.48 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 59.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 59.52 km
Bankomat Česká spořitelna 59.55 km
Bankomat Česká spořitelna 59.56 km
Jednota Radčice 59.66 km
Bankomat UniCredit Bank 59.68 km
Bankomat Česká spořitelna 59.72 km
Jednota Město Touškov 59.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.78 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 59.8 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 59.81 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 59.82 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 59.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.88 km
Bankomat ČSOB 59.88 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 60.12 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 60.15 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 60.16 km
Jednota Zálezly 60.16 km
Bankomat Česká spořitelna 60.17 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.19 km
Bankomat Česká spořitelna 60.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.28 km
Bankomat Komerční banka 60.29 km
Bankomat ČSOB 60.29 km
Jednota Blatná 60.29 km
Bankomat GE Money Bank 60.35 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 60.38 km
Bankomat Fio banka 60.4 km
Bankomat ČSOB 60.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.42 km
Bankomat Česká spořitelna 60.46 km
Bankomat Česká spořitelna 60.57 km
Bankomat Komerční banka 60.57 km
Bankomat GE Money Bank 60.61 km
McDonalds, OC Plzeň 60.61 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.65 km
Bankomat Česká spořitelna 60.66 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.66 km
Bankomat GE Money Bank 60.66 km
Bankomat ČSOB 60.72 km
Bankomat GE Money Bank 60.78 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 60.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.89 km
Bankomat ČSOB 60.92 km
Jednota Radomyšl 60.92 km
Bankomat UniCredit Bank 60.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.98 km
Bankomat Česká spořitelna 61 km
Bankomat ČSOB 61 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 61.09 km
Jednota Rozvadov 61.16 km
Bankomat Česká spořitelna 61.44 km
Jednota Hošťka 61.54 km
Bankomat Česká spořitelna 61.71 km
Bankomat ČSOB 61.71 km
Bankomat GE Money Bank 61.71 km
Bankomat ČSOB 61.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.71 km
Bankomat Česká spořitelna 61.79 km
Bankomat GE Money Bank 61.93 km
Bankomat Česká spořitelna 61.93 km
Bankomat Komerční banka 61.93 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 62.17 km
Bankomat Česká spořitelna 62.31 km
Jednota Staré Sedliště 62.49 km
Bankomat Česká spořitelna 62.54 km
Jednota Lenora 62.56 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 62.56 km
Jednota Bušanovice 62.67 km
Jednota Sedlice 62.7 km
Bankomat Komerční banka 62.71 km
Jednota Chotíkov 62.71 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 63.03 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 63.04 km
Jednota Bělčice 63.07 km
Jednota Velká Turná 63.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 63.48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 63.65 km
Jednota Přeštovice 63.74 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 63.94 km
Jednota Škvořetice 64.06 km
Jednota Staré Sedliště 64.32 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 64.75 km
Jednota Tvrzice 64.78 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 64.89 km
Bankomat Česká spořitelna 65.01 km
Jednota Černošín 65.04 km
Jednota Líšťany 65.13 km
Bankomat Česká spořitelna 65.14 km
Jednota Nevřeň 65.32 km
Jednota Vlachovo Březí 65.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.38 km
Bankomat ČSOB 65.39 km
Jednota Vlachovo Březí 65.51 km
Bankomat Komerční banka 65.52 km
Bankomat GE Money Bank 65.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.68 km
Bankomat UniCredit Bank 65.7 km
Bankomat ČSOB 65.71 km
Bankomat Rokycany 65.71 km
Bankomat Česká spořitelna 65.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.71 km
Bankomat Česká spořitelna 65.73 km
Bankomat GE Money Bank 65.74 km
Jednota Pernarec 65.78 km
Bankomat ČSOB 65.81 km
Market Zruč 65.93 km
Jednota Štěkeň 66.04 km
Jednota Druztová 66.2 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 66.29 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 66.45 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 66.5 km
Bankomat Komerční banka 66.74 km
Market Třemošná 66.76 km
Jednota Třemošná 66.76 km
Jednota Všeruby 66.77 km
Jednota Záblatí 66.78 km
Jednota Dlouhý Újezd 66.93 km
Jednota Čejetice 67.04 km
Jednota Lom 67.21 km
Jednota Javornice 67.39 km
Jednota Dolany 67.66 km
čerpací stanice Benzina, Volary 67.78 km
Jednota Cehnice 67.81 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 68.06 km
Jednota Husinec 68.21 km
Jednota Stožec 68.25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 68.31 km
Jednota Dub 68.32 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 68.34 km
Jednota Horní Bříza 68.51 km
Jednota Tachov 68.8 km
Jednota Volary 68.84 km
Bankomat Česká spořitelna 68.89 km
Jednota Volary 68.92 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 68.93 km
Bankomat GE Money Bank 68.93 km
Supermarket Horní Bříza 68.93 km
Jednota Volary 68.95 km
Jednota Osek u Rokycan 68.95 km
Bankomat Komerční banka 68.98 km
Jednota Česká Bříza 69.26 km
COOP DISKONT - Tachov 69.33 km
Bankomat Česká spořitelna 69.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.47 km
Jednota Tachov 69.49 km
Jednota Tachov 69.49 km
Bankomat ČSOB 69.49 km
Bankomat GE Money Bank 69.58 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 69.74 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 69.76 km
Bankomat Česká spořitelna 69.79 km
Bankomat Komerční banka 69.79 km
Jednota Tachov 69.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.81 km
Bankomat ČSOB 69.81 km
Bankomat ČSOB 69.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.85 km
Jednota Tachov 69.91 km
Bankomat Česká spořitelna 70.03 km
Bankomat GE Money Bank 70.05 km
Bankomat ČSOB 70.11 km
Jednota Tachov 70.12 km
Jednota Tachov 70.19 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 70.28 km
Bankomat Česká spořitelna 70.3 km
Jednota Prachatice 70.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.6 km
Bankomat ČSOB 70.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.6 km
Bankomat GE Money Bank 70.63 km
Bankomat Česká spořitelna 70.71 km
Bankomat Česká spořitelna 70.72 km
Bankomat Komerční banka 70.72 km
Jednota Úněšov 70.77 km
Jednota Prachatice 70.8 km
Bankomat GE Money Bank 70.8 km
Jednota Žichlice 70.83 km
Jednota Kestřany 70.83 km
Bankomat ČSOB 70.89 km
Bankomat ČSOB 70.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.92 km
Bankomat ČSOB 70.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.96 km
Jednota Konstantinovy Lázně 70.97 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 71.05 km
Bankomat Komerční banka 71.07 km
Jednota Drahonice 71.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 71.45 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 71.99 km
Burger King, Neutraubling (D) 72.17 km
Jednota Horní Bělá 72.38 km
Jednota Lestkov 72.4 km
Jednota Bavorov 72.76 km
Jednota Stupno 73.01 km
Jednota Loza 73.09 km
Jednota Dolní Bělá 73.13 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 73.18 km
Jednota Pláň 73.33 km
Jednota Planá 73.64 km
Bankomat Česká spořitelna 73.65 km
Jednota Mrtník 73.67 km
Bankomat GE Money Bank 73.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.83 km
Bankomat ČSOB 73.83 km
Jednota Bezdružice 73.94 km
Jednota Bezdružice 73.96 km
Jednota Břasy 74.03 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 74.13 km
Jednota Mirovice 74.21 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 74.34 km
NKD, Regensburg (D) 74.4 km
Bankomat Česká spořitelna 74.45 km
Jednota Čimelice 74.46 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 74.63 km
Jednota Vitějovice 74.65 km
Jednota Kaznějov 74.7 km
Market Kaznějov 74.7 km
Bankomat Komerční banka 74.75 km
Jednota Halže 74.8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 74.88 km
Market Kaznějov 74.96 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 74.99 km
Jednota Hracholusky 75.02 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 75.08 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 75.12 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 75.38 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 75.47 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 75.49 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 75.5 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 75.52 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 75.56 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 75.57 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 75.59 km
Jednota Dobříč 75.64 km
McDonalds, Písek 75.7 km
čerpací stanice Benzina, Písek 75.78 km
Bankomat Česká spořitelna 75.8 km
čerpací stanice Shell, Písek 75.8 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 76.07 km
Bankomat GE Money Bank 76.08 km
Konzum Újezd sv. Kříže 76.21 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 76.23 km
Jednota Písek 76.24 km
Jednota Písek 76.25 km
Kik, Regensburg (D) 76.27 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 76.3 km
Jednota Vráž 76.31 km
Bankomat Komerční banka 76.31 km
Bankomat Česká spořitelna 76.33 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 76.35 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 76.4 km
Jednota Písek 76.44 km
Bankomat ČSOB 76.46 km
Bankomat Komerční banka 76.5 km
Bankomat Raiffeisenbank 76.5 km
Bankomat GE Money Bank 76.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.51 km
Bankomat ČSOB 76.52 km
Jednota Písek 76.54 km
Bankomat Česká spořitelna 76.59 km
Bankomat Oberbank AG 76.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.65 km
Bankomat Fio banka 76.71 km
Jednota Chodová Planá 76.77 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 76.77 km
Jednota Písek 76.82 km
Bankomat UniCredit Bank 76.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.83 km
Bankomat ČSOB 76.83 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 76.96 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 76.97 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 77.03 km
Bankomat Česká spořitelna 77.04 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 77.05 km
Bankomat Komerční banka 77.09 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 77.11 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 77.19 km
Bankomat Česká spořitelna 77.22 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 77.23 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 77.25 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 77.25 km
Jednota Písek 77.32 km
C&A, Regensburg (D) 77.32 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 77.4 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 77.41 km
Bankomat Česká spořitelna 77.45 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 77.53 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 77.55 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 77.6 km
Jednota Chroboly 77.65 km
Jednota Lety 77.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 77.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 77.91 km
Jednota Hvozd 77.95 km
Real, Passau (D) 78.03 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 78.26 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 78.42 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 78.56 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 78.74 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 78.75 km
Jednota Varvažov 78.79 km
Bankomat Česká spořitelna 78.96 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 78.98 km
Jednota Plasy 79.04 km
Bankomat Česká spořitelna 79.12 km
Jednota Vodňany 79.13 km
Jednota Plasy 79.22 km
Bankomat Komerční banka 79.23 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 79.29 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 79.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.45 km
Bankomat ČSOB 79.45 km
Bankomat GE Money Bank 79.49 km
Bankomat GE Money Bank 79.53 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 79.55 km
Jednota Vodňany 79.61 km
Jednota Plasy 79.68 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 79.76 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 79.85 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 79.89 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 79.98 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 80 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 80.08 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 80.18 km
Jednota Nová Pec 80.23 km
Jednota Libějovice 80.28 km
Edeka, Passau (D) 80.29 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 80.37 km
Jednota Babiná 80.48 km
Jednota Probulov 80.64 km
COOP TUTY Nová Pec 80.71 km
Jednota Nečtiny 81 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 81 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 81.12 km
Bankomat GE Money Bank 81.54 km
Bankomat Komerční banka 81.54 km
Bankomat Česká spořitelna 81.6 km
Jednota Záhoří 81.61 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 81.93 km
Jednota Orlík nad Vltavou 82.61 km
Bankomat Česká spořitelna 82.88 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 82.9 km
Jednota Čičenice 82.94 km
Jednota Netolice 82.96 km
Bankomat Komerční banka 83.01 km
Jednota-cukrárna Manětín 83.39 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 83.41 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 83.41 km
Bankomat ČSOB 83.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.44 km
Jednota Kluky 83.77 km
Jednota Ktiš 83.77 km
Jednota Hadačka 83.79 km
Jednota Krč 83.86 km
Jednota Mladotice 84.3 km
Jednota Kostelec 85.54 km
Jednota Kučeř 85.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.12 km
Bankomat ČSOB 86.13 km
Jednota Kralovice 86.26 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 86.32 km
Supermarket Kralovice 86.38 km
Bankomat Česká spořitelna 86.4 km
Jednota Kralovice 86.42 km
Jednota Kralovice 86.43 km
Jednota-potraviny Horní Planá 86.73 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 87.31 km
Jednota Květov 87.55 km
Jednota Albrechtice 87.87 km
Jednota Přílepov 87.98 km
Jednota Jetětice 88.02 km
Jednota Podolí 89.04 km
Jednota-potraviny Brloh 89.16 km
Jednota Hrejkovice 89.97 km
Jednota-potraviny Brloh 90.19 km
Jednota Slabčice 90.46 km
Jednota Pechova Lhota 90.52 km
Bankomat ČSOB 90.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.63 km
Bankomat Česká spořitelna 90.63 km
Jednota Kovářov 90.7 km
Jednota Žihle 90.82 km
Jednota Lázně Kynžvart 91.22 km
Jednota Dříteň 91.55 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 92.11 km
Jednota Zbelítov 92.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.86 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 93.3 km
Jednota Olešník 93.58 km
Bankomat ČSOB 93.62 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 93.92 km
Jednota Bernartice 94.03 km
Bankomat ČSOB 94.13 km
Bankomat Komerční banka 94.17 km
Bankomat Česká spořitelna 94.18 km
Bankomat GE Money Bank 94.23 km
CENTRUM Milevsko 94.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.27 km
Jednota Borovany 94.51 km
Jednota Zliv 94.54 km
Bankomat Česká spořitelna 94.69 km
Bankomat Komerční banka 94.71 km
Bankomat ČSOB 94.71 km
Bankomat Česká spořitelna 94.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.73 km
Jednota Pištín 95.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.7 km
Bankomat ČSOB 95.71 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 95.86 km
Jednota-potraviny Křemže 95.87 km
Bankomat GE Money Bank 95.96 km
Bankomat Komerční banka 95.99 km
Jednota Týn nad Vltavou 96.04 km
Bety Týn nad Vltavou 96.09 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 96.12 km
Bankomat Česká spořitelna 96.13 km
Bankomat Česká spořitelna 96.16 km
Bankomat ČSOB 96.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.2 km
Jednota Týn nad Vltavou 96.65 km
Jednota-potraviny Kájov 97.54 km
Jednota Radětice 97.84 km
Jednota Sepekov 97.85 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 99.22 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 99.42 km
Jednota-potraviny Světlík 99.56 km
Supermarket Zuzana Bechyně 99.67 km
Bankomat Česká spořitelna 99.68 km
Bankomat ČSOB 99.7 km
Bankomat Česká spořitelna 99.71 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 99.75 km
Jednota Bechyně 99.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.86 km
Bankomat ČSOB 99.87 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 99.92 km
Bankomat Komerční banka 100.03 km
Jednota Božetice 100.37 km
Jednota Bechyně 100.48 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 100.84 km
Bankomat ČSOB 100.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.97 km
Jednota Chyšky 101.11 km
Bankomat Komerční banka 101.12 km
Bankomat GE Money Bank 101.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.2 km
Bankomat Raiffeisenbank 101.2 km
Bankomat ČSOB 101.21 km
Bankomat Oberbank AG 101.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.21 km
Bankomat UniCredit Bank 101.23 km
Bankomat Citibank 101.26 km
Bankomat Citibank 101.26 km
Bankomat Česká spořitelna 101.28 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 101.29 km
Bankomat Citibank 101.3 km
Bankomat Citibank 101.3 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 101.41 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 101.43 km
Bankomat GE Money Bank 101.54 km
Supermarket Český Krumlov 101.57 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 101.57 km
Bankomat Česká spořitelna 101.58 km
Bankomat Komerční banka 101.59 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 101.59 km
Jednota-potraviny Větřní 101.59 km
Jednota Opařany 101.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.63 km
Bankomat ČSOB 101.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.63 km
Bankomat ČSOB 101.65 km
Jednota-potraviny Frymburk 101.65 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 101.69 km
Bankomat GE Money Bank 101.74 km
Bankomat GE Money Bank 101.74 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 101.76 km
Bankomat Citibank 101.87 km
Bankomat Komerční banka 101.99 km
Bankomat Komerční banka 101.99 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 102.26 km
Jednota Stádlec 102.3 km
Lužnice České Budějovice 102.54 km
Vltava České Budějovice 102.91 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 103.23 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 103.82 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 103.82 km
Jednota-potraviny Frymburk 103.91 km
Bankomat Česká spořitelna 103.99 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 103.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.01 km
Družba České Budějovice 104.17 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 104.26 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 104.5 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 104.59 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 104.59 km
Bankomat Česká spořitelna 104.69 km
Bankomat Oberbank AG 104.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.69 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 104.7 km
Bankomat Raiffeisenbank 104.74 km
Bankomat Fio banka 104.79 km
Bankomat UniCredit Bank 104.79 km
Bankomat Česká spořitelna 104.81 km
Bankomat ČSOB 104.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.81 km
Bankomat ČSOB 104.81 km
Bankomat Česká spořitelna 104.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.82 km
Bankomat GE Money Bank 104.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.87 km
Bankomat ČSOB 104.87 km
Bankomat Sberbank CZ 104.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.88 km
Bankomat ČSOB 104.89 km
Bankomat ČSOB 104.95 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 104.98 km
Rožnov České Budějovice 105.05 km
Bankomat Česká spořitelna 105.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105.13 km
Bankomat ČSOB 105.13 km
TREFA Ćeské Budějovice 105.13 km
Bankomat UniCredit Bank 105.15 km
Bankomat ČSOB 105.16 km
Bankomat Komerční banka 105.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105.17 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 105.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105.24 km
Bankomat GE Money Bank 105.26 km
Bankomat Česká spořitelna 105.31 km
Bankomat Raiffeisenbank 105.34 km
Prior České Budějovice 105.42 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 105.45 km
Vesna České Budějovice 105.45 km
Bankomat UniCredit Bank 105.66 km
Bankomat Komerční banka 105.68 km
Bankomat Česká spořitelna 105.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105.73 km
Bankomat ČSOB 105.73 km
Bankomat GE Money Bank 105.77 km
Jednota Kamenný Újezd 105.9 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 105.99 km
Jednota-potraviny Lipno 106.05 km
Bankomat Česká spořitelna 106.08 km
TREFA České Budějovice 106.43 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 106.46 km
Bankomat Komerční banka 106.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.61 km
Bankomat ČSOB 106.61 km
Jednota Jistebnice 106.92 km
Bankomat Česká spořitelna 106.97 km
Jednota Dolní Bukovsko 108.17 km
Jednota Malšice 108.19 km
Supermarket Malšice 108.32 km
Bankomat Česká spořitelna 108.52 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 108.72 km
Jednota Adamov 108.98 km
Jednota-potraviny Loučovice 109.42 km
Jednota-potraviny Velešín 109.49 km
Jednota-potraviny Loučovice 109.72 km
Bankomat GE Money Bank 109.83 km
Bankomat Česká spořitelna 109.87 km
Jednota-potraviny Velešín 110.03 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 110.05 km
Jednota Neplachov 110.19 km
Jednota Hlavatce 110.75 km
Jednota-potraviny Velešín 111.37 km
Jednota Slapy 111.68 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 112.05 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 112.15 km
Jednota Radkov 112.31 km
Jednota Borkovice 112.44 km
Jednota Želeč 112.69 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 112.89 km
Jednota-potraviny Střítež 112.97 km
Bankomat Česká spořitelna 113.03 km
Jednota Lišov 113.1 km
Bankomat GE Money Bank 113.1 km
Bankomat Česká spořitelna 113.11 km
Bankomat Komerční banka 113.18 km
Bankomat GE Money Bank 113.35 km
Jednota Borotín 113.43 km
Jednota-potraviny Kaplice 113.43 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 113.71 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 114.03 km
Bankomat Česká spořitelna 114.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.25 km
Bankomat ČSOB 114.25 km
Bankomat Raiffeisenbank 114.37 km
Jednota-potraviny Bujanov 114.63 km
Jednota Tábor 114.64 km
Bankomat Oberbank AG 114.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.81 km
Bankomat GE Money Bank 114.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.01 km
Bankomat ČSOB 115.01 km
Bankomat ČSOB 115.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.01 km
Bankomat Fio banka 115.02 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 115.2 km
Bankomat Česká spořitelna 115.32 km
Bankomat Komerční banka 115.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.54 km
Bankomat UniCredit Bank 115.61 km
Bankomat ČSOB 115.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.7 km
Jednota Tábor 115.75 km
Bankomat Raiffeisenbank 115.76 km
Bankomat Raiffeisenbank 115.76 km
Bankomat Komerční banka 115.87 km
Bankomat Česká spořitelna 115.87 km
Bankomat GE Money Bank 115.87 km
Jednota Tábor 115.95 km
Bankomat ČSOB 115.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.98 km
Bankomat ČSOB 116.01 km
Jednota-potraviny Kaplice 116.06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 116.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 116.16 km
Bankomat Komerční banka 116.24 km
Jednota-potraviny Kaplice 116.24 km
Bankomat Česká spořitelna 116.25 km
Jednota Ledenice 116.27 km
Bankomat GE Money Bank 116.28 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 116.28 km
Jednota Tábor 116.4 km
čerpací stanice Shell, Tábor 116.42 km
Bankomat GE Money Bank 116.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.43 km
Bankomat ČSOB 116.43 km
Bankomat ČSOB 116.46 km
Bankomat GE Money Bank 116.46 km
McDonalds, Tábor 116.47 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 116.47 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 116.51 km
Bankomat Komerční banka 116.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.53 km
Jednota-potraviny Kaplice 116.53 km
Jednota-potraviny Kaplice 116.53 km
Bankomat Česká spořitelna 116.54 km
Bankomat Česká spořitelna 116.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.6 km
Bankomat ČSOB 116.6 km
Bankomat GE Money Bank 116.6 km
Bankomat Komerční banka 116.6 km
Bankomat Česká spořitelna 116.62 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 116.62 km
Jednota-potraviny Kaplice 116.67 km
Bankomat Česká spořitelna 116.71 km
Bankomat GE Money Bank 116.73 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 116.75 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 116.77 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 116.94 km
Bankomat Komerční banka 117.09 km
Bankomat Česká spořitelna 117.12 km
Jednota Chotoviny 117.14 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 117.2 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 117.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.27 km
Bankomat ČSOB 117.27 km
Bankomat Citibank 117.36 km
Jednota Klenovice 117.45 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 117.47 km
Jednota Sezimovo Ústí 117.6 km
Jednota Měšice 117.61 km
Supermarket Renta Soběslav 117.74 km
Bankomat Komerční banka 117.76 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 117.77 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 117.79 km
Bankomat Česká spořitelna 117.83 km
Jednota Roudná 117.83 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 117.84 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 117.84 km
Bankomat GE Money Bank 117.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.91 km
Jednota-potraviny Besednice 117.93 km
Bankomat ČSOB 117.93 km
čerpací stanice OMV, Řípec 117.96 km
Jednota Soběslav 118.07 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 118.88 km
Bankomat Česká spořitelna 119.02 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 119.05 km
Jednota Řípec 119.17 km
Jednota Nemyšl 119.31 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 119.5 km
Jednota Borovany 119.63 km
Jednota Myslkovice 119.65 km
Jednota-potraviny Kaplice 119.99 km
Jednota Košice 120.16 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 120.23 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 120.23 km
Jednota Přehořov 120.49 km
Jednota Zárybničná Lhota 120.59 km
Bankomat Česká spořitelna 121.01 km
Bankomat Komerční banka 121.05 km
Bankomat GE Money Bank 121.19 km
Jednota Trhové Sviny 121.45 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 123.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 123.37 km
Bankomat ČSOB 123.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123.46 km
Jednota Ratibořské Hory 123.58 km
Tempo market Třeboň 123.76 km
Jednota Tučapy 123.94 km
Bankomat Komerční banka 124.05 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 124.08 km
Bankomat Česká spořitelna 124.13 km
Bankomat GE Money Bank 124.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124.41 km
Bankomat ČSOB 124.46 km
Jednota Oldřichov 124.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124.79 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 124.8 km
Bankomat ČSOB 124.83 km
Jednota-potraviny Malonty 124.83 km
Bankomat Česká spořitelna 124.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124.97 km
Bankomat ČSOB 124.97 km
Jednota Chýnov 125.54 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 125.63 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 125.82 km
Jednota Budislav 126.41 km
Jednota Krtov 126.53 km
Jednota Choustník 126.73 km
Jednota Dírná 126.88 km
Bankomat Česká spořitelna 127.66 km
Supermarket Mladá Vožice 127.88 km
Jednota Mladá Vožice 127.88 km
Jednota Mladá Vožice 127.89 km
Jednota Dolní Hořice 128.77 km
Jednota Pořín 130.36 km
Jednota Horní Stropnice 131.11 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 132.01 km
Jednota Nové Hrady 132.77 km
Jednota Smilovy Hory 133.03 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 133.14 km
Bankomat Česká spořitelna 135.59 km
Bankomat GE Money Bank 135.67 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 135.71 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 136.92 km
Bankomat Česká spořitelna 137.48 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 145.76 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 147.09 km
Konzum Milčice 166.35 km

mohlo by Vás zajímat

Špičák

batoh
Špičák
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Prenet 1071 m n. m.

batoh
Prenet 1071 m n. m.
Šumava A-Z: vrcholy, rozh...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí České republiky, která má svým návštěvníkům co nabídnout během celého roku. V letní sezóně jsou pobyty na Šumavě atraktivní především pro turisty a cykloturisty (turistické trasy na Šumavě, šumavské cyklostezky) nebo milovníky vodních sportů – ti navštěvují hlavně okolí vodní nádrže Lipno (koupání, rybaření, windsurfing a kiting na Lipně) . V zimním období přichází ke slovu lyžování na Šumavě – kvalitní služby poskytuje Skiareál Špičák, Železná Ruda, Lipno Kramolín, lyžařský areál Zadov – Churáňov nebo se můžete vydat za hranice a využít možnosti lyžování na Velkém Javoru, Hochfichtu, Sternsteinu. Penziony, chaty, chalupy, hotely, apartmány na Šumavě poskytují útulné ubytování v krásné přírodě a zároveň jsou ideálním východištěm pro poznávání okolí nebo můžete posedět v restauraci některé ze stylových šumavských chalup. Ubytování na Šumavě - ubytování v chalupách, rodinných penzionech, apartmánech, farmách a dalších objektech na Šumavě. Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení. Národní park Šumava přitahuje stále více vyznavačů cykloturistiky. Mimo veřejné komunikace lze na kole jezdit pouze po vyznačených cyklotrasách. Cyklotrasy jsou značeny v severozápadní části území symbolem cyklisty na dřevěných směrovkách nebo na žlutých plechových směrovkách, podobně jako pěší trasy. Šumava nabízí ideální podmínky pro zimní turistiku na běžkách (informuje server Bílá stopa). Pozvolná stoupání a mírné sjezdy jsou charakteristická pro rozsáhlé Šumavské Pláně. Nadmořská výška se téměř stále pohybuje nad 1 000 m, a proto jsou zde i sněhové podmínky po většinu zimy dostatečné. Trasy vedené podél plavebních kanálů (Shwarzenberský a Vchynicko-tetovský) jsou velmi zajímavé a vůbec ne náročné. Na Šumavě je proznačena síť lyžařských tras o celkové délce 450 km, z toho 250 km přímo v Národním parku Šumava, rolbou se udržuje 320 km. Zimní krajina je nádherná, když se příroda ukládá k zimnímu spánku. Pro obyvatele lesa je to ovšem období strádání. Ubytujte se na Šumavě a buďte šetrní k přírodě, jejíž krásy stojí za zachování v nezměněné podobě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Pane Nováku," pravil na to Krušnej, „my víme, že vaše slovo něco platí, a proto jsem řekl, aby se kmotr obrátil napřed na vás. Já mám syna, ten je v Praze na právech, za půl roku bude doktorem, paragrafy zná jako otčenáš, a ten, toť se rozumí, když přijde domů, leccos nám poví a poučí nás, tak já tedy taky vím, co leccos obnáší. A potom tuhle kmotr není žádný žebrák a zachovalý člověk. Podívejte se do knih a uvidíte, jak si stojí v Plástovicích Potužák. Nemá zapotřebí, aby skrblil, a není taky člověk, který by koukal na ňákou tu zlatku..."

Potužák vtom už vyňal z nějaké kapsy desítku, a podávaje ji sluhovi, jenž honem nastrčil ruku, pravil:

„Můj zlatý pane... nechci urážet... ani svádět, ale byl bych rád, kdybyste tu maličkost přijal... a navždy vděčným se ukážu..."

„Dobře, dobře," odvětil velmi přívětivě pan Novák, „já rozumím, pantáto. Vy mi jako dáváte ty peníze, abych vašemu synovi přilepšil na stravě. To je v pořádku, to zákon dovoluje, dosud obžalovaný není odsouzen. Já mu taky přilepším, o to se nestarejte..."

„Toť se rozumí, že je to dovoleno," vece Krušnej, „to můj syn nám stokrát řekl. A potom: představte si jen, pane Nováku, nastávají žně — neshnije-li nám všecko na polích — jaká to rána pro kmotra, jediný jeho syn vytržen z práce! Dyť to nemůže ani být, pro takové nařčení!"

„Ale, to je na dlani, že je to hloupé nařčení," přesvědčoval pan Novák, který už nekrčil ramenoma ani hlavou nepotřásal, ani brv nestahoval; „takový zachovalý mladík aby něco podobného provedl, jakže by to mohlo být! Nemějte žádných starostí, pantáto Potužáku, to vám povídám já! Jaká by to byla spravedlnost, podržet ho tady? Pustíme ho, to je bez řečí! Jako ptáček vyletí..."

„Nu tak vidíš, Jouzo," ujal se slova Krušnej, „dobře bylo, že jsme se obrátili na pana Nováka... Musí přece vědět pan Novák, co může být a co být nemůže. Já bych řekl, že máš po starosti..."

Než Potužák po starosti neměl.

„Děkuji za dobré slovo, pane Nováku," pravil, „ale přece bych rád věděl, kdy ho asi pustí, a proto bych rád promluvil s panem soudcem..."

A pan Novák s okázalou srdečností:

,,Nestarejte se pranic! Pustíme ho, možno ještě dnes, možná že až zítra... za dva, za tři dni... řeknu vám to, jen jak do toho protokolu nahlédnu. A s panem soudcem promluvíte, to vám výmolní, jak tu před vámi stojím! Taky mu vyložím celou tu věc a řeknu mu, že ten hloupý četník provedl nesmyslnou věc. Řekněte mi, jak se to vlastně stalo všecko, abych to pověděl do posledni maličkosti."

Potužák mu pověděl.

„Cože?" zvolal Novák, vyslechnuv ho do konce; „cože? Toho já znám, ten už tu byl zavřen u nás! Tomu že by byl vzal dva zlaté ? — Ten jakživ neměl dva zlaté, protože kdyby měl šesták, by ho šel propít! — Takhle na holky, na ty je jako kocour na myši! Pro takovou věc — darmo o ní mluvit! — byl taky vyšetřován, jenže to zapřel a svědků nebylo! a dvě děti má, každé s jinou, ten lump darebácká! — Řekněte mi, nebyla v tom snad holka?"

„Nevěděl bych..."

„A já vám povídám: byla!" — Pan Novák stáhl náramně brvy a hustá, prošedivělá kštice skákala po lebce jako lebeční kůže opice gorily.

„Nu, počkej!" pokračoval ve své řeči; „až já budu s panem správcem, já mu jak náleží strčím pod nos, jak takového lumpa, zloděje, taškáře, holkáře mohou přijmout za pěšáka! Panu soudci taky řeknu, aby na jeho svědectví nedával, že to není hodnověrný člověk. A k tomu ten ochlasta baštýř z Vomáčky! Ten si v tom taky smočil svůj zakalený rozum!..."

Zkrátka, spravedlivý hněv páně Novákův s chvíle, co dostal desítku na přilepšení stravy Václavovy, stupňoval se neustále

„Že ti dva za nic nestojí," pravil Krušnej, „a že na jejich slovo nelze dát, řekl sám pan správec. Mluvili jsme s ním dnes na bezdrevské hrázi. Nebýt tuhle kmotra, byl by se utopil mládek Radonický..."

„To je ten, co chodí za vaší dcerou, viďte?"

„Nu, chodí, ale já to nemám rád. Holka si ho vzala do hlavy..."

„To je hodný člověk! Tomu nebraňte! Ten by už dávno měl být baštýřem. Taky se jím stane, ručím vám za to. A vy jste ho vytáhl z vody, pantáto Potužáku?"

„Nu, já nebo jiný, na tom nezáleží. Podal jsem mu tyč a on vylezl. O tom bych ani nemluvil."

„A proč byste nemluvil o tom? Hleďte, já jsem taky vytáhl topícího se člověka z vody a mluvím o tom. To bylo na vojně, když náš regiment ležel v Terezíně..."

Počalo dlouhé vypravování o tomto záchranném skutku, jenž byl vypsán do všech podrobností. Konec pak vyzněl v ten smysl, že člověk, jenž jinému člověku život zachránil, má právo a nároky na nepomíjející úctu a vděčnost svých spoluobčanů a že by jeho jméno se mělo vyhlásit veřejně všemi úřady po celé zemi. Že se tak nečiní, je citelný nedostatek veřejného řádu a dokonalé spravedlnosti, jenž jedině nese vinu, že pan Novák do té chvíle není kancelistou.

„Ale vašeho syna propustíme," dodal, „jen vyčkejte pana soudce, já ho náležitě připravím a pak vás sám k němu dovedu."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky