Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Bystřice nad Úhlavou

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°18'26.13"N, 13°9'11.14"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

První archivní zmínka je z roku 1339 , kdy Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce na důležité obchodní stezce z bavorského Zwieselu přes Železnou Rudu do Klatov doplňovala spolu s blízskými hrady Pajrekem , Klenovou a tvrzí v Janovicích nad Úhlavou v této části přechodu přes hory středověký obranný systém. V druhé polovině 14.století byla původní tvrz rozšířena do podoby hradu. Koncem 15.století se stala Bystřice v tehdejší podobě mohutného hradu na dlouhou dobu majetkem Kočů z Dobrše, jednoho z nejvýznačnějších šlechtických rodů tehdejšího českého království. Zejména toto období přineslo hospodářský rozkvět celého okolí. Kolem poloviny 16.století provedli Kočové z Dobrše přestavbu hradu na renesanční zámek. Tehdy zřejmě vznikly výrazné atributy pevnostní obranné funkce hradu jako příkopy a padací most. Bystřice v podobě nově přebudovaného renesančního zámku se stává významným kulturním střediskem humanitních osobností. Odtud vyjeli roku 1598 Kryštof Harrant z Polžic a Heřman Černín z Chudenic na pouť do Svaté země Palestiny a vydali po svém návratu roku 1608 světoznámý humanistický cestopis, jednu z nejvýznamnějších památek evropského renesančního písemnictví. Rukopis byl vybaven vlastními ilustracemi z tehdy neznámých exotických zemí. Stále zadlužení majitelé bystřického panství neudrželi náklady rozsáhlého panství a tak získal majetek v soudní dražbě roku 1839 kníže Karel ze starého německého knížecího a panovnického rodu Hohenzollernů - Sigmaringen, která začala budovat svou pozemkovou državu v Čechách. Podle odhadu z roku 1863 měl hohenzollernský majetek rozlohu 14.579 ha. Za Hohenzollernů došlo v letech 1848-1852 k nákladné přestavbě v pseudogotickém slohu, která výrazně poznamenala především severní průčelí zámku a vstupní věž. Hohenzollernové vlastnili zámek až do roku 1945, kdy jim byl jako občanům německé národnosti zkonfiskován. Po roce 1945 byl zámek využíván jako vojenský lazaret, policejní stanice a později jako ústav pro mentálně postižené děti. Objekt se po dlouhých letech naprosté absence údržby dostal do havarijního stavu opuštěného brownfieldu. Na mnohých místech došlo k destrukci nosných konstrukčních prvků a hrozila nenávratná likvidace umělecko-historických prvků, pro jejichž památkovou hodnotu byl objekt vyhlášen kulturní památkou. V tomto stavu odkoupila společnost Intertour s.r.o. zdevastovaný objekt od československého státu s cílem zajistit jeho záchranu a obnovu. Systematická stavební záchrana byla započata v roce 2009 za pomoci a finanční spoluúčasti ze zdrojů EÚ ROP NUTS II Jihozápad. V průběhu dvou let byly zajištěny nejvíce ohrožené stavební konstrukce, které byly ve stavu bezprostřední havárie. Formou protézování byla zachráněna krovová konstrukce severního a východního křídla zámku , byl proveden nový střešní plášť, staticky zajištěn narušený stav nosných konstrukcí, byla zajištěna záchrana objektu vstupní brány a bylo připraveno 7 přízemních místností pro zpřístupnění veřejnosti formou dobové expozice. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce hlavního severního průčelí. Západní a jižní trakt jsou v havarijním stavu. Aby objekt nezůstal torzem, je nutno dokončit stavební záchranu západního a jižního traktu.
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Randa rytíř Antonín JUDr.

batoh
Randa rytíř Antonín JUDr.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

správcovská budova Bystřice nad Úhlavou...

batoh
správcovská budova Bystřice nad Úhlavou
Šumava A-Z: architektura
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Bystřice nad Úhlavou

batoh
Bystřice nad Úhlavou
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

SDH Bystřice nad Úhlavou

batoh
SDH Bystřice nad Úhlavou
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Randa rytíř Antonín JUDr. 0.07 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 0.1 km
Bystřice nad Úhlavou 0.12 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 0.17 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 0.18 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 0.29 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 0.35 km
nádraží Nýrsko 1.11 km
Starý Láz 1.37 km
radnice Nýrsko 1.58 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 1.6 km
Cyklotoulky - Nýrsko 1.65 km
Nýrsko 1.65 km
Holub Josef 1.65 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 1.66 km
kaple Nýrsko 1.68 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 1.73 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 1.73 km
SDH Hodousice 1.76 km
kaple Hodousice 1.81 km
SDH Nýrsko 1.82 km
dětské hřiště Hodousice 1.83 km
Hodousice 1.84 km
Multerer Hans 1.92 km
Nutrie říční 2.06 km
infocentrum Nýrsko 2.15 km
Okula Nýrsko 2.18 km
Osina 2.19 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 2.27 km
vlaková zastávka Úborsko 2.27 km
kašna Nýrsko 2.28 km
stavení Nýrsko 2.31 km
fara Nýrsko 2.31 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 2.33 km
hřbitov Nýrsko (starý) 2.35 km
hřbitov Nýrsko (nový) 2.38 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 2.42 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 2.43 km
koupaliště Nýrsko 2.43 km
Blau Josef 2.49 km
židovský hřbitov Nýrsko 2.5 km
NS poznávací okruh Nýrsko 2.6 km
Petrovický mlýn 2.66 km
Úborsko 2.75 km
lípy Úborsko 2.77 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 2.82 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 2.83 km
Petrovice nad Úhlavou 2.84 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 2.85 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 2.86 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 2.86 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 2.87 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 2.88 km
lesní divadlo Nýrsko 2.92 km
kaple Blata 3.23 km
Blata 3.25 km
studna Žiznětice 3.35 km
SDH Žiznětice 3.36 km
kaple Žiznětice 3.36 km
Žiznětice 3.37 km
kaplička Žiznětice 3.38 km
studánka u Blat 3.55 km
vyhlídka Pajrek 3.57 km
bitva u Nýrska 3.57 km
zřícenina Pajrek 3.57 km
kaple hřbitovní Dešenice 3.58 km
hřbitov Dešenice 3.62 km
kaple Milence 3.66 km
vlaková zastávka Dešenice 3.67 km
památník dosídlení Milenců 3.68 km
SDH Milence 3.68 km
rybníky Skelná Huť 3.69 km
Milence 3.7 km
Pajrek 3.76 km
fara Dešenice 3.82 km
Dešenice 3.82 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 3.84 km
pomník padlých WWI, Dešenice 3.86 km
rybník Dešenice 3.87 km
Kámen doteku Dešenice 3.88 km
kašna Dešenice 3.9 km
zámek Dešenice 3.9 km
kaplička Milence 3.9 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 3.91 km
rybníky Dešenice 3.97 km
pítko Dešenice 3.98 km
Hvízdalka 3.99 km
Skelná Huť 3.99 km
dětské hřiště Dešenice 4 km
SDH Skelná Huť 4.03 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 4.07 km
Kalvoda Alois 4.1 km
zámek Běhařov 4.11 km
hřbitov Pocinovice 4.15 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 4.17 km
kaple Panny Marie, Chudenín 4.17 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 4.19 km
pítko Běhařov 4.2 km
Běhařov 4.2 km
roubenka Pocinovice 47 4.22 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 4.24 km
SDH Pocinovice 4.24 km
hasičské muzeum Běhařov 4.25 km
Pocinovice 4.25 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 4.26 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 4.26 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 4.26 km
dětské hřiště Pocinovice 4.28 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 4.29 km
fara Pocinovice 4.3 km
Suchý Kámen 4.3 km
SDH Běhařov 4.31 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 4.31 km
kaple U Kryštofů 4.34 km
hřbitov Běhařov 4.39 km
Ondřejovice 4.41 km
Horní Polánky 4.42 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 4.44 km
rybník Běhařov 4.45 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 4.45 km
kaple Stará Lhota 4.47 km
U Kryštofů 4.48 km
Stará Lhota 4.63 km
Rameno 4.68 km
strážní domek sv. Jan 4.72 km
koupaliště Pocinovice 4.91 km
Dešeníčky 4.94 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 4.97 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 4.98 km
kaple Dešeníčky 5.02 km
kaple sv. Jana, Dešenice 5.03 km
Orlovice 5.22 km
pomník padlých WWI, Uhliště 5.34 km
Kámen doteku Uhliště 5.34 km
fara Uhliště 5.34 km
Dvorecký Mlýn 5.35 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 5.35 km
Schott Anton 5.35 km
Orlovická hora 5.4 km
V Rybníce 5.43 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 5.49 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 5.49 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 5.49 km
SDH Miletice 5.55 km
Miletice 5.56 km
kaple Matějovice 5.56 km
Matějovice 5.57 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 5.57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 5.57 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 5.61 km
jilm v Mileticích 5.66 km
Opálka 5.7 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 5.71 km
kaple sv. Anny, Opálka 5.73 km
Na Lesní Louce 5.73 km
tvrz Opálka 5.78 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 5.79 km
přehrada Nýrsko 5.91 km
Krotějov 5.93 km
lípa Krotějov 5.93 km
rybník Veselí 5.99 km
kaple Rovná u Strážova 6.01 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 6.01 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 6.02 km
Rovná u Strážova 6.02 km
říčka Jelenka 6.03 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 6.04 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 6.09 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 6.13 km
zámek a hrad Klenová 6.13 km
galerie Klenová 6.13 km
hřbitov Dlažov 6.13 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 6.13 km
Nový mlýn, Pocinovice 6.14 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 6.15 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 6.15 km
památník Kašpar Bosák 6.15 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 6.17 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 6.18 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 6.19 km
SDH Janovice nad Úhlavou 6.22 km
radnice Janovice nad Úhlavou 6.22 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 6.23 km
pamětní deska osvobození Janovice... 6.23 km
Pacner Karel 6.25 km
Kotrbová Vilma Vrbová 6.26 km
vila Paula, manželů Kotrbových 6.26 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 6.26 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 6.27 km
Jezvinec 6.27 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 6.28 km
fara Dlažov 6.29 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 6.29 km
rybník Libkov 6.3 km
Spirker 6.3 km
Špirkův Dvorec 6.3 km
Janovice nad Úhlavou 6.32 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 6.32 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 6.32 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 6.32 km
Šumná města - Klenová 6.32 km
kaple sv. Felixe, Klenová 6.32 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 6.33 km
kaple Na Špirku 6.33 km
lidové stavení Dlažov 6.39 km
Liščí hájovna 6.4 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 6.42 km
Dlažov 6.52 km
SDH Dlažov 6.54 km
SDH Libkov 6.54 km
pamětní deska Alois Menza 6.54 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 6.57 km
Libkov 6.64 km
Patraska 6.65 km
stavení Strážov na Šumavě 21 6.65 km
PP Svatý Bernard 6.65 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 6.66 km
Maškův mlýn 6.66 km
nádraží Zelená Lhota 6.69 km
Křížový vrch 6.69 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 6.7 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 6.7 km
roubenka Libkov 6.7 km
Klenová 6.71 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 6.73 km
stavení Strážov na Šumavě 185 6.74 km
fara Strážov na Šumavě 6.76 km
Děpoltice 6.76 km
fara Děpoltice 6.77 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 6.79 km
Gubrův Dvorec 6.81 km
kaple Gubrův Dvorec 6.82 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 6.87 km
kašna Strážov na Šumavě 6.88 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 6.88 km
pamětní deska Václav Soušek 6.89 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 6.89 km
radnice Strážov na Šumavě 6.9 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 6.9 km
Strážov na Šumavě 6.9 km
hřbitov Zelená Lhota 6.91 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 6.91 km
SDH Strážov na Šumavě 6.93 km
Prostřední rybník 7.04 km
vlaková zastávka Loučim 7.05 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 7.08 km
hřbitov Strážov na Šumavě 7.13 km
Zelená Lhota 7.18 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 7.23 km
lípy Loučim 7.23 km
dětské hřiště Loučim 7.24 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 7.24 km
hřbitov Loučim 7.27 km
o obrech v Loučimi 7.28 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 7.28 km
hrob Rudolfa Mayera 7.29 km
SDH Loučim 7.31 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 7.32 km
SDH Zelená Lhota 7.32 km
fara Loučim 7.33 km
Loučim 7.34 km
Svatá Kateřina 7.36 km
Nová Víska 7.36 km
Splž 7.37 km
Svinský potok 7.39 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 7.4 km
Röderova pila 7.41 km
Röderovský Dvorec 7.41 km
hřbitov Svatá Kateřina 7.43 km
Divišovice 7.45 km
kaple Divišovice 7.47 km
židovský hřbitov Loučim 7.5 km
Hájek 7.5 km
Hamerský Dvůr 7.55 km
Na Drahách 7.56 km
Vráž 7.57 km
silniční most Úhlava, Rohozno 7.64 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 7.65 km
mlýn Rohozno 7.69 km
Chodská Lhota 7.71 km
Rohozno 7.72 km
Liščí 7.73 km
Sokol Chodská Lhota 7.75 km
pomník padlých WWI, Rohozno 7.76 km
Nevděk 7.77 km
Lehom 7.77 km
kaple Rohozno 7.77 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 7.77 km
Zadní Chalupy 7.78 km
SDH Chodská Lhota 7.82 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 7.84 km
Na Šteflích 7.84 km
Nové Chalupy u Kdyně 7.88 km
Víteň 7.91 km
SDH Víteň 7.99 km
Přední Fleky 8.03 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 8.05 km
Červené Dřevo 8.06 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 8.13 km
Buková 8.14 km
hřbitov Červené Dřevo 8.19 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 8.22 km
Na Sedle 8.23 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 8.23 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 8.26 km
roubenka Datelov 8.36 km
kaple Datelov 8.37 km
Datelov 8.43 km
Božtěšice 8.43 km
Mladotice u Strážova 8.51 km
kaple Božtěšice 8.52 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 8.53 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 8.58 km
Kámen doteku Hamry 8.58 km
Dolní Špátův dvůr 8.61 km
Lukavice 8.61 km
Toman Josef 8.61 km
kaple Dolní Špátův dvůr 8.63 km
Datelovský mlýn 8.64 km
fara Hamry 8.65 km
NS Úhlavským luhem 8.66 km
pomník padlých WWI, Hamry 8.67 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 8.67 km
hřbitov Hamry 8.71 km
kaple Lukavice 8.73 km
památník Společná cesta 8.73 km
SDH Lukavice 8.73 km
SDH Slavíkovice 8.78 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 8.88 km
Slavíkovice 8.9 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 8.91 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 8.92 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 8.93 km
hřbitov Týnec 8.93 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 8.93 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 8.93 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 8.93 km
roubenka Týnec 8.97 km
Pláně 8.97 km
Týnecký Josef Hais 8.98 km
Prenet 1071 m n. m. 9.04 km
kaple Městiště 9.06 km
Městiště 9.07 km
U Mužíku 9.09 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 9.09 km
hřbitov Slavíkovice 9.09 km
studánka V lipách, Hamry 9.09 km
Týnec 9.16 km
zámek Týnec 9.17 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 9.19 km
Horní Němčice 9.25 km
SDH Horní Němčice 9.27 km
Vacovy 9.28 km
kaple Horní Němčice 9.29 km
kaple Hamry 9.32 km
SDH Hluboká 9.33 km
kaple Vacovy 9.34 km
kaple Dolní Lhota 9.43 km
Hluboká u Kdyně 9.46 km
kaple Hluboká 9.47 km
Denkův Dvůr 9.56 km
zámek Bezděkov 9.56 km
Javoříčko 9.59 km
hospodářské budovy Bezděkov 9.64 km
Čech Svatopluk 9.66 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 9.76 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 9.79 km
Vlach Oldřich 9.79 km
Bezděkov 9.79 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 9.84 km
SDH Horní Lhota 9.9 km
kaple Horní Lhota 9.9 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 9.91 km
Horní Lhota 9.92 km
SDH Bezděkov 9.93 km
mlýn Poborovice 9.96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 10 km
hamr Městiště 10.02 km
Vílov 10.04 km
U Soušků 10.07 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 10.08 km
vlaková zastávka Bezděkov 10.11 km
hřbitov Bezděkov 10.12 km
památník Melichar Tomáš, por. 10.13 km
Spiess Christian Heinrich 10.13 km
Rittsteig (D) 10.17 km
Úsilov 10.2 km
kaple Kozí 10.23 km
pomník padlých WWI, Kozí 10.23 km
Hamry 10.25 km
Kuzovská lávka 10.27 km
Kozí 10.27 km
koupaliště Kozí 10.27 km
Bílý potok 10.32 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 10.35 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 10.37 km
Štefanův Dvůr, Hamry 10.37 km
Mally Leo Hans 10.37 km
přírodní rezervace Chřepice 10.37 km
MVE Bílý potok 10.38 km
Chřepice 10.39 km
Hamerský buk 10.44 km
Knížecí Dvůr 10.44 km
U Bradenského křížku 10.44 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 10.46 km
dětské hřiště Nová Ves 10.5 km
kaple Knížecí Dvůr 10.51 km
Pangerlhof 10.53 km
kaple Březí 10.53 km
Nová Ves u Kdyně 10.56 km
kaple Nová Ves 10.58 km
Hanger (D) 10.59 km
SDH Nová Ves 10.61 km
Březí 10.63 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 10.63 km
tvrz Kouskova Lhotka 10.68 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 10.68 km
Poborovice 10.71 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 10.73 km
Černé Krávy 10.73 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 10.75 km
Jižní Stráň 10.76 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 10.76 km
Cyklotoulky - Hamry 10.76 km
kaple Jižní Stráň 10.78 km
Šálený mlýn, Běšiny 10.79 km
hájovna Loreta 10.81 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 10.82 km
zámek Hořákov 10.86 km
Hořákov 10.89 km
Neznašovy 10.89 km
štola Loreta 10.9 km
nádraží Běšiny 10.92 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 10.92 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 10.93 km
SDH Neznašovy 10.95 km
Loreta 10.96 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 10.96 km
kaple Neznašovy 11.02 km
rybník pod Hořákovem 11.03 km
Bradné 11.03 km
Stuiberova vila, Hamry 11.04 km
Copak je to za vojáka 11.05 km
pramen Na Sjezdovce 11.06 km
Rittstein Michael 11.06 km
osvobození Běšiny 11.08 km
kaple pod Hořákovem 11.1 km
kaplička Bradné 11.1 km
Hojsova Stráž 11.18 km
památník Emil Tšída, Ráj 11.19 km
skiareál Hojsova Stráž 11.2 km
památník Karl Teischl 11.2 km
kaple Vrhaveč 11.22 km
hrobka rodiny Kordíků 11.22 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 11.23 km
Vrhaveč 11.23 km
návesní rybník, Brnířov 11.23 km
Jara příslib - Alena Holá 11.24 km
továrna stará papírna Hamry 11.26 km
Koutek Stanislav JUDr. 11.26 km
Na Sjezdovce 11.27 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 11.27 km
SDH Brnířov 11.29 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 11.29 km
MVE Gustavsthal 11.29 km
kaple sv. Martina, Brnířov 11.3 km
pomník Vojtěchu Rettovi 11.31 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 11.32 km
Ailův mlýn, Úhlava 11.33 km
PH 202, Hojsova Stráž 11.34 km
zámek Tětětice 11.35 km
infocentrum Hojsova Stráž 11.36 km
Brnířov 11.37 km
SDH Hojsova Stráž 11.38 km
Nový rybník Běšiny 11.38 km
fara Hojsova Stráž 11.41 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 11.41 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 11.42 km
Tětětice 11.42 km
stromy v Hojsově Stráži 11.43 km
naučná stezka Hojsova Stráž 11.43 km
hřbitov Hojsova Stráž 11.43 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 11.45 km
Ostrovský rybník Běšiny 11.48 km
lípy na Tanaberku 11.48 km
kaple Hojsova Stráž 11.48 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 11.5 km
Radinovy 11.5 km
zámek Běšiny 11.51 km
Husův pomník, Běšiny 11.53 km
pivovar Hojsova Stráž 11.53 km
altán na Tanaberku 11.53 km
Vajce Josef 11.54 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 11.56 km
SDH Radinovy 11.57 km
pomník padlých WWI, Běšiny 11.57 km
zámek Hojsova Stráž 11.57 km
fara Běšiny 11.57 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 11.58 km
Běšiny 11.6 km
koupaliště Beňovy 11.6 km
roubenka Sládečků, Běšiny 11.61 km
Malá Víska 11.62 km
SDH Běšiny 11.63 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 11.63 km
kaple sv. Anny, Čachrov 11.63 km
vlaková zastávka Vrhaveč 11.63 km
tovární vila papírny, Hamry 11.63 km
Sejdeme se v Eurocampu 11.63 km
Sokolovna Běšiny 11.68 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 11.7 km
tvrz Čachrov 11.71 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 11.71 km
hrob vězeň Plocienník 11.73 km
kaple Lambach (D) 11.73 km
hřbitov Běšiny 11.74 km
památník Červený František, pplk. ... 11.74 km
SDH Čachrov 11.76 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 11.76 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 11.76 km
fara Čachrov 11.76 km
Bláhovec František 11.76 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 11.76 km
samoty Jižní Stráň 11.77 km
Oslí studánka 11.77 km
zámek Hubenov 11.78 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 11.79 km
kostel sv. Václava, Čachrov 11.8 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 11.8 km
Suché Studánky 11.81 km
Tupadelské skály 11.81 km
hřbitov Čachrov 11.81 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 11.82 km
památník Franz von Baader, Lambach... 11.82 km
Stateček 11.82 km
Čachrov 11.83 km
Hubenov 11.83 km
žlab Lambach (D) 11.83 km
vodní zámek Bílý potok 11.84 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 11.84 km
katr Lambach (D) 11.85 km
Onen Svět 11.85 km
Zápotocký Antonín 11.88 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 11.88 km
Barunka, Antonín Zápotocký 11.88 km
NS Holzweg, Lambach (D) 11.88 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 11.88 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 11.88 km
Lambach (D) 11.92 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 11.98 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 12.02 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 12.02 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 12.02 km
SDH Mezholezy 12.04 km
tvrz Beňovy 12.05 km
horská služba Osser (D) 12.05 km
V Klapárně 12.06 km
kaple Mezholezy 12.09 km
památník selských mučedníků Mezhol... 12.09 km
mlýn Beňovy 12.1 km
Tomášův Dvůr 12.1 km
Tupadly 12.11 km
SDH Tupadly 12.13 km
Mezholezy 12.16 km
dětské hřiště Běšiny 12.17 km
Künische Kapelle, Osser (D) 12.17 km
Kámen doteku Osser (D) 12.17 km
hraniční kámen 123 12.17 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 12.18 km
koupaliště Běšiny 12.18 km
infocentrum Běšiny 12.18 km
stavení Úhlavské údolí 12.22 km
Beňovy 12.22 km
nádraží Kdyně 12.23 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 12.24 km
Beňovská lípa 12.25 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 12.27 km
fara Kdyně 12.27 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 12.29 km
Brůdek 12.3 km
kaple Suché Studánky 12.31 km
bitva u Brůdku 12.33 km
radnice Kdyně 12.33 km
Úhlavské údolí 12.35 km
infocentrum Kdyně 12.35 km
muzeum Příhraničí Kdyně 12.35 km
Jesení 12.37 km
pomník padlých WWI, Kdyně 12.39 km
pamětní deska Obětem akce Kámen, K... 12.39 km
Jandečková Václava 12.4 km
Tři muži proti totalitě, Václava J... 12.4 km
Kdyně 12.4 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 12.41 km
památník Lidé bděte 12.42 km
hrob Josefa Wrbaty 12.43 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 12.44 km
kašna Kdyně 12.45 km
kaple u kostela, Kdyně 12.46 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 12.47 km
kostel sv. Václava, Brůdek 12.47 km
hřbitov Kdyně 12.49 km
synagoga Kdyně 12.5 km
skiareál Šukačka 12.51 km
Sokolovna Kdyně 12.56 km
Šukačka 12.58 km
Červený mlýn pod Hůrkou 12.6 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 12.61 km
Můstek - rozcestí 12.66 km
Prapořiště 12.66 km
roubenka, Prapořiště 12.68 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 12.69 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 12.72 km
Ostříž 12.73 km
NS Hůrka, Klatovy 12.73 km
dětské hřiště Všeruby 12.75 km
nádraží Luby u Klatov 12.79 km
SDH Kdyně 12.8 km
VÚ Poleň 12.8 km
hřbitov Hůrka 12.84 km
kostel sv. Martina, Hůrka 12.85 km
fara Hůrka 12.85 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 12.86 km
povídky, Božena Němcová 12.86 km
Všeruby 12.86 km
Němcová Božena 12.86 km
Swingtime 12.86 km
věštec Sepp Wudy 12.88 km
Tajanov 12.92 km
památník Boženy Němcové 12.92 km
fara, Všeruby 12.93 km
SDH Všeruby 12.94 km
Hejno 12.94 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 12.96 km
hřbitov Všeruby 12.98 km
Fišerův Dvůr 12.98 km
SDH Tajanov 12.98 km
Spálený les 12.99 km
pomník padlých WWI, Všeruby 13 km
dětské hřiště Tajanov 13 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 13.01 km
pomník padlých WWII, Všeruby 13.01 km
mlýn Jesení 13.01 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 13.01 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 13.02 km
vila se zdobným štítem, Luby 13.02 km
lanové centrum Lam (D) 13.02 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 13.04 km
vodopád Bílá Strž 13.05 km
přírodní rezervace Bílá Strž 13.05 km
kaple Hamrlík 13.05 km
FFW Atzlern (D) 13.06 km
Hamrlík 13.06 km
15. rota PS, Všeruby 13.07 km
kaple Úloh 13.1 km
Úloh 13.13 km
SDH Poleň 13.13 km
Luby u Klatov 13.14 km
monogram LK ze stromořadí 13.17 km
mlýn Javorná 13.17 km
most Drnový potok, Luby 13.17 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 13.18 km
Rajské 13.19 km
Luby 13.2 km
les Husín 13.21 km
SDH Úloh 13.22 km
dětské hřiště Luby 13.23 km
tvrz Luby 13.24 km
rybníček Rajské 13.24 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 13.25 km
obětem května 1945, Luby 13.25 km
hřbitov Luby 13.25 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 13.27 km
bruslení Klatovy 13.29 km
SDH Klatovy 13.3 km
fara Poleň 13.3 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 13.31 km
Babí hora 606 m n. m. 13.32 km
kostel Všech Svatých, Poleň 13.32 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 13.32 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 13.32 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 13.32 km
bazén Klatovy 13.34 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 13.34 km
Lamberg (D) 13.34 km
lípa Poleň 13.34 km
pamětní deska Karel Hostaš 13.35 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 13.35 km
Brčálnický buk 13.36 km
Rajský mlýn 13.36 km
koupaliště Klatovy 13.38 km
hraniční kámen 27 13.39 km
Poleň 13.39 km
pomník padlých WWI, Poleň 13.39 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 13.4 km
pamětní deska Julius Hofmann 13.44 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 13.44 km
památník Spálený les 13.45 km
Zejbišský Dvůr 13.45 km
kaple Zejbišský Dvůr 13.48 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 13.48 km
Milfort Martin 13.49 km
vlaková zastávka Klatovy město 13.5 km
hřbitov Poleň 13.51 km
Můstek 1234 m n. m. 13.52 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 13.52 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 13.52 km
Pohádkové země Brčálník 13.54 km
Brčálnické údolí 13.55 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 13.55 km
Střeziměř 13.55 km
Úhlavský luh 13.56 km
mini ZOO Brčálník 13.57 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 13.62 km
Brčálnický jasan 13.64 km
stodola, Javorná 13.65 km
Rybniční potok 13.65 km
nádraží Klatovy 13.65 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 13.67 km
Podolský mlýn 13.69 km
skiareál Brčálník 13.69 km
Dragounská kasárna, Klatovy 13.71 km
Boudovka 729 m n. m. 13.71 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 13.72 km
dětské hřiště Brčálník 13.72 km
kaple Lipplův Dvůr 13.72 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 13.73 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 13.74 km
Brčálnická lípa 13.75 km
Lipplův Dvůr 13.75 km
hraniční kámen 27 / 10 13.75 km
kaple Eisnerův Dvůr 13.76 km
Křištín 13.77 km
palebné postavení Boudovka 13.78 km
kostel sv. Matouše, Křištín 13.79 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 13.8 km
Kámen, Václava Jandečková 13.8 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 13.8 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 13.8 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 13.81 km
stavení Křištín 13.81 km
Grossmann Jiří 13.82 km
NS Brčálník 13.82 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 13.83 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 13.84 km
Myslív 13.84 km
pamětní prkno Franty Šraita 13.84 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 13.85 km
kašna v městském parku, Klatovy 13.86 km
pamětní střepina bombardování Klat... 13.86 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 13.86 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 13.86 km
Myslívský rybník 13.87 km
muzeum minerálů, Lam (D) 13.87 km
rybník s ostrovem v městském parku... 13.88 km
Kolonáda v parku, Klatovy 13.88 km
studna pod Valy, Klatovy 13.91 km
Tři chlapi na cestách 13.92 km
památník Pod Valy 13.94 km
ranč Podolí 13.95 km
Čertův kámen 13.95 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 13.96 km
1. rota PS, Černé jezero 13.96 km
Sokolovna Klatovy 13.97 km
V Jamách 13.97 km
Balbín Bohuslav 13.97 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 13.97 km
NS Klatovský vycházkový okruh 13.98 km
zámek Újezdec u Mochtína 14 km
Brčálnické mokřady 14 km
Bílek Jindřich 14 km
prampouch, Klatovy 14.01 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 14.02 km
jezuitská kolej, Klatovy 14.02 km
Modrý tygr 14.02 km
Černá věž, Klatovy 14.03 km
zámek Podolí 14.04 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 14.04 km
fontána pěší zóna, Klatovy 14.04 km
radnice Klatovy 14.04 km
Šumná města - Klatovy 14.05 km
infocentrum Klatovy 14.05 km
Katakomby Klatovy 14.05 km
pamětní deska osvobození Klatov 14.05 km
oslavy osvobození Klatovy 14.05 km
pamětní deska okupace Klatov 14.05 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 14.05 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 14.05 km
Újezdec u Mochtína 14.06 km
pamětní deska Eduard Formánek 14.06 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 14.06 km
Masarykova základní škola Klatovy... 14.06 km
Formánek Eduard 14.06 km
Podolí u Kolince 14.07 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 14.07 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 14.07 km
bombardování nádraží Klatovy 14.07 km
Sázka na třináctku 14.07 km
Sobětice 14.08 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 14.08 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 14.09 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 14.09 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 14.09 km
kaple Sobětice 14.09 km
nádraží Nemilkov 14.09 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 14.1 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 14.1 km
Šumavský Josef Franta 14.1 km
zámek Kunkovice 14.11 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 14.11 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 14.11 km
Dobřemilice 14.11 km
folklórní festival Klatovy 14.11 km
Klička Josef 14.11 km
kašna Klatovy 14.11 km
AccuWeather - Klatovy 14.11 km
Burian Vlasta 14.11 km
Pazderna Javoří u Běšin 14.11 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 14.12 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 14.12 km
památník Dr. Jan Krejčí 14.13 km
Krejčí Jan Dr. 14.13 km
pamětní deska Josef Klička 14.13 km
synagoga Klatovy 14.13 km
Jak ukrást Dagmaru 14.14 km
roubenka Kunkovice 14.14 km
kaple Brčálník 14.14 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 14.14 km
Kunkovice 14.15 km
památník umučeným, Klatovy 14.15 km
památník obětí WWII, Klatovy 14.15 km
kaple Kunkovice 14.15 km
Vlachův dům, Klatovy 14.15 km
Kramerius Václav Matěj 14.16 km
Vočadlo Otakar 14.16 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 14.16 km
cykloinfocentrum Klatovy 14.16 km
Policie Modrava 14.16 km
stavení Kunkovice 14.16 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 14.17 km
hřbitov Křištín 14.18 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 14.18 km
Vrba Karel PhDr. 14.18 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 14.18 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 14.18 km
Vrchlický Jaroslav 14.18 km
Halíř Jan 14.18 km
Talich Václav 14.18 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 14.19 km
okrouhlice Klatovy 14.19 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 14.19 km
vila továrníka Singera, Klatovy 14.2 km
Lindner Richard 14.2 km
Winkelhofer Heinrich 14.2 km
klatovské Gestapo 14.2 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 14.2 km
Consuela, George Sandová 14.2 km
zřícenina Rýzmberk 14.2 km
rybníček u Brčálníku 14.2 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 14.2 km
kostel Československé církve husit... 14.2 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 14.2 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 14.2 km
zřícenina Pušperk 14.2 km
pamětní deska J. Vančura 14.21 km
kaple Engelshütt 14.21 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 14.22 km
Cyklotoulky - Klatovy 14.22 km
Landovský Pavel 14.22 km
Šesták Antonín, páter 14.22 km
Wiendl František 14.22 km
Belfín František 14.22 km
Suchý Jiří 14.22 km
Klatovy 14.22 km
Bílek Jiří JUDr. 14.22 km
Kočičková Ester 14.22 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.22 km
lípy Dobřemilice 14.22 km
kaple Dobřemilice 14.22 km
lípa Engelshütt (D) 14.22 km
památník první sklárny, Engelshütt... 14.22 km
vila A. Salzmanna s ordinací 14.23 km
Bílá věž, Klatovy 14.23 km
FFW Engelshütt (D) 14.23 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 14.23 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 14.23 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 14.23 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 14.24 km
Lam (D) 14.24 km
socha Spravedlnost, Klatovy 14.24 km
akvapark Lam (D) 14.24 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 14.24 km
budova soudu Klatovy 14.25 km
Brčálník 14.25 km
bytový dům "aeroplán&... 14.25 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 14.25 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 14.26 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 14.26 km
infocentrum Lam (D) 14.26 km
Šmilovský Alois Vojtěch 14.26 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 14.27 km
Pawlík Karel, MUDr. 14.27 km
fara Klatovy 14.27 km
Bouřňák 14.27 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 14.27 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 14.28 km
Drnový potok 14.29 km
pamětní deska Lubor Niederle 14.29 km
nádraží Kout na Šumavě 14.29 km
kaple Pušperk 14.29 km
Fifka Gustav 14.31 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 14.31 km
Arcibiskupský dům Klatovy 14.31 km
Doubrava 727 m n. m. 14.32 km
studna před klášterem, Klatovy 14.32 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 14.33 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 14.33 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 14.34 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 14.34 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 14.34 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 14.34 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 14.35 km
Chvalšovice 14.35 km
Pramen svobody, Špičák 14.35 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 14.35 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 14.36 km
kaple Nad Pilou 14.36 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 14.36 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 14.38 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 14.38 km
fara Lam (D) 14.4 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 14.4 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 14.4 km
Historic Vltava Rallye 14.4 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 14.41 km
Černé jezero (ledovcové) 14.41 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 14.41 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 14.41 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 14.41 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 14.41 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 14.41 km
hřbitov Lam (D) 14.42 km
Tvrdoslav 14.42 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 14.43 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 14.44 km
Nad Pilou 14.44 km
SDH Srbice 14.48 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 14.49 km
skiareál Javorná 14.5 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 14.5 km
studánka Klatovka, Klatovy 14.5 km
Srbice u Mochtína 14.5 km
roubenka Tržek 14.53 km
lípa Javoří u Běšin 14.54 km
Javoří u Běšin 14.54 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 14.55 km
FFW Lam (D) 14.57 km
návesní rybník Tržek 14.59 km
Dobrá Voda u Chlistova 14.59 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 14.6 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 14.6 km
Chrástov 14.61 km
Tržek 14.61 km
tvrz Srbice 14.63 km
Řakom 14.64 km
roubenka Svrčovec 14.65 km
Rudolfovna 14.65 km
jasany na Brčálníku 14.66 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 14.66 km
kostel sv. Michala, Klatovy 14.66 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 14.67 km
stavení Braníčkov 14.67 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 14.67 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 14.68 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 14.68 km
horská služba Lam (D) 14.68 km
kaple Šimandlův Dvůr 14.69 km
Braníčkov 14.69 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 14.69 km
Copak je to za vojáka 14.7 km
Svrčovec 14.7 km
Javorná 14.71 km
hrob Otakara Vočadla 14.71 km
hřbitov Javorná 14.71 km
hřbitov Klatovy 14.71 km
kostel sv. Anny, Javorná 14.71 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 14.73 km
pomník padlých WWI, Klatovy 14.74 km
Šimandlův Dvůr 14.74 km
rybník Braníčkov 14.76 km
Habr 1203 m n. m. 14.78 km
SDH Svrčovec 14.8 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 14.8 km
kaple hřbitovní Klatovy 14.8 km
dub Chrástov 14.82 km
tvrz Svrčovec 14.85 km
Juránek Arna Arnošt 14.85 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 14.85 km
Juránkova chata 14.85 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 14.85 km
kasárna u tanku, Klatovy 14.86 km
Ďurinda Maťo 14.86 km
krematorium Klatovy 14.86 km
nádraží Lam 14.87 km
kaple u Srbic 14.87 km
BMX dráha Klatovy 14.88 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 14.88 km
pamětní deska Arnyho Juránka 14.88 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 14.89 km
židovský hřbitov Klatovy 14.89 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 14.94 km
skatepark Klatovy 14.95 km
lom Svrčovec 14.95 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 15.02 km
Makov u Javoří (rozcestí) 15.04 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 15.05 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 15.05 km
horní rybník Chlistov 15.06 km
roubenka se stodolou, Chlístov 15.06 km
židovský kupecký dům, Chlistov 15.07 km
Starý Dvůr 15.07 km
Buchar 15.08 km
Lohberg (D) 15.08 km
hřbitov Lohberg (D) 15.09 km
roubenka, Kout na Šumavě 15.09 km
mlýn Malá Strana 15.1 km
Malá Strana 15.1 km
Chlistov 15.1 km
roubenka Chlistov 15.11 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 15.12 km
hřbitov Chlistov 15.13 km
Fiala Václav 15.13 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 15.14 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 15.14 km
fara Chlistov 15.15 km
pivovar Späth-Bräu (D) 15.15 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 15.15 km
kaple Lohberg (D) 15.17 km
fara Lohberg (D) 15.19 km
evropské rozvodí 15.19 km
fara Kout na Šumavě 15.2 km
SDH Chlistov 15.2 km
pivovar Kout na Šumavě 15.21 km
Kout na Šumavě 15.23 km
památník Františka Šambergera 15.23 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 15.24 km
Šamberger František 15.25 km
Lažánky 15.25 km
Chudenická bažantnice 15.25 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 15.25 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 15.26 km
Stachesried (D) 15.32 km
U Obrázku 15.35 km
Šmauzy 15.35 km
kaple výklenková Lohberg (D) 15.36 km
infocentrum Lohberg (D) 15.36 km
Komárkova jedle 15.38 km
Sruby 15.38 km
Tomandlův křížek 15.39 km
studánka Pod Malým Špičákem 15.46 km
rozhledna Špičák 15.47 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 15.49 km
Špičák 1202 m n. m. 15.49 km
židovský hřbitov Chlistov 15.55 km
Páteříková Huť 15.55 km
nádraží Malonice 15.55 km
myslivna Bárta 15.55 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 15.58 km
dětské hřiště Mochtín 15.61 km
SDH Chotešov 15.63 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 15.64 km
zámek Kout na Šumavě 15.65 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 15.66 km
Pavilon umění Stachesried 15.66 km
Slatina u Klatov 15.66 km
kašna Kout na Šumavě 15.66 km
rybník Mochtín 15.67 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 15.67 km
Novodvorský rybník 15.69 km
památník E. a V. Doubek 15.69 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 15.7 km
potok Bramersbach (D) 15.7 km
ekobus na Černé jezero 15.7 km
Bezpravovice 15.71 km
NS historie obce Špičák 15.71 km
koupaliště Chlistov 15.71 km
Chotěšov u Velhartic 15.72 km
Čínov 15.73 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 15.74 km
Mochtín 15.74 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 15.74 km
Dolejší Svinná 15.76 km
vápenka Svinná 15.79 km
kaple Stachesried (D) 15.8 km
Nemilkov 15.81 km
Kosmáčov 15.82 km
FFW Lohberghütte (D) 15.83 km
ZOO Lohberg (D) 15.84 km
pohádková stezka Brčálník 15.84 km
Kleine Arbersee Bahn 15.85 km
SDH Mochtín 15.85 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 15.86 km
Lohberghütte (D) 15.86 km
rybník Lotrov 15.86 km
Těšetiny 15.87 km
SDH Nemilkov 15.88 km
zámek Mochtín 15.88 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 15.88 km
mlýn Nemilkov 15.89 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 15.89 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 15.89 km
Dolanský mlýn 15.89 km
zámek Nemilkov 15.9 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 15.91 km
Haibühl (D) 15.91 km
kašna Nemilkov 15.93 km
hotel Rixi, Špičák 15.93 km
kaple Nemilkov 15.95 km
Sekrýt 15.95 km
tvrz Těšetiny 15.95 km
skiareál Hohen Bogen (D) 15.96 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 15.96 km
Balkovy 15.98 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 15.98 km
kaple Těšetiny 16 km
Gerlův Dvůr 16.02 km
Lučice 16.03 km
SDH Lučice 16.04 km
kaple Svinná u Javorné 16.05 km
Svinná rozcestí 16.06 km
rybník Chotěšov 16.06 km
pramen Úhlavy 16.08 km
Vajsova louka, Špičák 16.09 km
park na jezeře Arrach (D) 16.1 km
rybník Lučice 16.11 km
dub u Dvora, Nemilkov 16.11 km
koupaliště Slatina u Klatov 16.12 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 16.12 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 16.13 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 16.14 km
Střítež 16.14 km
Pancíř 1214 m n. m. 16.15 km
Radvanice 16.16 km
Čertovo jezero (ledovcové) 16.16 km
Kámen doteku Arrach (D) 16.16 km
SDH Malonice 16.18 km
dub v Lučici 16.19 km
Jarkovice 16.2 km
kruhový dům Štěpánovice 16.21 km
kaple Jarkovice 16.21 km
FFW Grossaign (D) 16.25 km
rybníček Štěpánovice 16.32 km
Dámská cesta na Svaroh 16.34 km
SDH Štěpánovice 16.34 km
lípa na návsi Malonice 16.36 km
Střední Svinná 16.37 km
Hašek Dominik 16.37 km
tvrz Štepánovice 16.37 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 16.4 km
Pastýřova hruška Únějovice 16.4 km
hřbitov Štěpánovice 16.41 km
pomník padlých WWI, Malonice 16.42 km
rozcestí Pod Švýcárnou 16.42 km
Malonice 16.42 km
zámek Malonice 16.43 km
Boryně František 16.43 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 16.46 km
kaple Malonice 16.47 km
Grossaign (D) 16.47 km
roubenka Štěpánovice 16.47 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 16.5 km
Štěpánovice 16.53 km
lípa Malonice 16.55 km
Bikepark Špičák 16.56 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 16.56 km
skiareál Ski&Bike Špičák 16.56 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 16.56 km
sedačková lanovka Špičák 16.57 km
horská služba Špičák 16.58 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 16.58 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 16.59 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 16.59 km
fara Dolany 16.59 km
SDH Dolany 16.6 km
pomník padlých WWI, Dolany 16.6 km
Dolany u Klatov 16.6 km
kaple Grossaign (D) 16.61 km
tvrz Dolany 16.62 km
železniční tunel Špičák 16.64 km
sportoviště Špičák 16.64 km
Starý Brunst 16.65 km
pomník Michal Růt 16.65 km
zámek Lázeň, Chudenice 16.66 km
Vrásky z lásky 16.66 km
Hradiště u Kolince 16.69 km
zámek Nový Čestín 16.7 km
koupaliště Dolany 16.7 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 16.73 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 16.73 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 16.76 km
Bernartice u Kolince 16.77 km
pramen Řezné (Regen) 16.77 km
Slavošovice 16.79 km
Pendl bus Špičák 16.8 km
Hofmanky 16.82 km
přírodní park Kochánov 16.85 km
SDH Slavošovice 16.85 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 16.85 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 16.85 km
SDH Bernartice u Kolince 16.86 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 16.87 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 16.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 16.88 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 16.88 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 16.9 km
koupaliště Bernartice 16.9 km
Maxov 16.92 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 16.93 km
kaple Eschlkam (D) 16.93 km
Sluhovská lípa 16.93 km
Palackého skála 16.94 km
přírodní rezervace Prameniště 16.94 km
Sluhov 16.94 km
kamenné moře Jezerní Hora 16.95 km
Pihovice 16.95 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 16.95 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 16.95 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 16.97 km
nádraží Špičák 16.97 km
hřbitov Dolany 16.98 km
Hoštice u Mochtína 16.99 km
hraniční kámen 33 16.99 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 17.02 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 17.04 km
Nový Brunst 17.04 km
mlýn Jámy 17.07 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 17.07 km
Stojanovice 17.07 km
U Hradišťské hospody 17.1 km
SDH Stojanovice 17.1 km
Špičák 17.11 km
roubenka Kydliny 17.11 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 17.13 km
hřbitov Eschlkam 17.14 km
infocentrum Arrach (D) 17.14 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 17.14 km
kašna Arrach (D) 17.15 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 17.15 km
FFW Eschlkam (D) 17.15 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 17.16 km
židovský hřbitov Velhartice 17.17 km
kostel sv. Václava, Kydliny 17.17 km
Boříkovy 17.17 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 17.18 km
Schmidt Maximilian (D) 17.18 km
SDH Kydliny 17.18 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 17.18 km
Chudenická lípa 17.19 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 17.19 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 17.19 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 17.2 km
Kydliny 17.2 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 17.2 km
kašna Eschlkam 17.2 km
Americká zahrada Chudenice 17.21 km
tvrz Boříkovy 17.21 km
Eschlkam (D) 17.26 km
parkoviště Kaskády, Špičák 17.3 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 17.31 km
sedačková lanovka Pancíř 17.31 km
Zámecký rybník Jindřichovice 17.31 km
roubenka Čeletice 17.32 km
stavení Častonice 17.33 km
tvrz Únějovice 17.36 km
stavení Čeletice 17.36 km
horská služba Železná Ruda 17.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 17.38 km
rybník Kydliny 17.38 km
letiště Klatovy 17.38 km
kaple Čeletice 17.38 km
Častonice 17.4 km
Čeletice 17.4 km
motokáry Špičák 17.4 km
pomník padlých WWI, Únějovice 17.42 km
Únějovice 17.42 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 17.42 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 17.42 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 17.43 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 17.43 km
Chaloupky 17.43 km
hřbitov Velhartice 17.44 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 17.44 km
rybník Bušek 17.45 km
zámek (starý) Jindřichovice 17.48 km
SDH Chudenice 17.49 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 17.49 km
zámek (nový) Jindřichovice 17.49 km
kaple u Jindřichovic 17.49 km
návesní rybník Jindřichovice 17.52 km
koupaliště Kocourov 17.52 km
Starý Klíčov 17.53 km
kaple Panny Marie, Keple 17.54 km
Osamělý - Alena Holá 17.56 km
Muzikant 17.57 km
roubenka Jindřichovice 17.57 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 17.58 km
Šamberk František Ferdinand 17.58 km
Flor Jack Jakub 17.58 km
Stanětice 17.58 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 17.58 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 17.58 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 17.59 km
Jindřichovice 17.6 km
památník Crhova silnice 17.62 km
Chocomyšlský rybník 17.66 km
kaple nad Chocomyšlí 17.66 km
Kocourov 17.68 km
Šárský rybník 17.68 km
vlaková zastávka Točník 17.69 km
zámek Chocomyšl 17.71 km
SDH Jindřichovice 17.72 km
Hoštičky u Mochtína 17.73 km
Roubal Jan, prof. 17.74 km
dětské hřiště v Chocomyšl 17.76 km
SDH Hoštičky u Mochtína 17.77 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 17.78 km
SDH Chocomyšl 17.78 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 17.79 km
Chudenice 17.79 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 17.8 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 17.8 km
Chocomyšl 17.82 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 17.84 km
starý mlýn Velhartice 17.85 km
stavení Chocomyšl 17.86 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 17.86 km
Kvapil Jaroslav 17.86 km
roubenka Velhartice 52 17.86 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 17.87 km
roubenka Chocomyšl 17.87 km
SDH Velhartice 17.87 km
synagoga Velhartice 17.87 km
cihelna Malechov 17.88 km
fara Velhartice 17.88 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 17.88 km
pomník padlých WWII, Velhartice 17.89 km
fara Chudenice 17.9 km
Velhartice 17.91 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 17.91 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 17.91 km
historická kovárna, Velhartice 17.91 km
pomník padlých WWI, Špičák 17.91 km
pivovar hraběcí Chudenice 17.91 km
návesní rybník dolní Chudenice 17.92 km
židovský dům Velhartice 17.92 km
skiareál Kocourov 17.93 km
pouť s kulturním programem a řemes... 17.93 km
roubenka Velhartice 17.93 km
kašna Velhartice 17.95 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 17.97 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 17.98 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 17.98 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 18 km
zámecká lípa Chudenice 18.01 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 18.04 km
mlýn Velhartice 18.04 km
Velhartický betlém 18.04 km
Mrákov 18.07 km
traktoriáda Mlázovy 18.1 km
Sokolovna Chudenice 18.11 km
Mariánský dům Chudenice 18.11 km
památný domek u Bílků, Mrákov 18.12 km
kaple Milínov 18.14 km
Karla, Božena Němcová 18.14 km
Malechov 18.15 km
přírodní rezervace Borek 18.17 km
zřícenina hradu Netřeb 18.18 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.18 km
SDH Malechov 18.18 km
horní zrcadlová huť 18.19 km
štola Velhartice 18.2 km
Kepelské mokřady 18.23 km
tisy červené, Netřeb 18.23 km
přírodní rezervace Netřeb 18.23 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 18.24 km
SDH Dehtín 18.31 km
zámek Mlázovy 18.33 km
Točník 18.33 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 18.33 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 18.33 km
SDH Točník 18.33 km
Gerlova Huť 18.35 km
Dehtín 18.35 km
fara Mlázovy 18.36 km
Lukoviště 18.38 km
Zámyšl 18.39 km
kaple Točník 18.4 km
pítko u hradu Velhartice 18.41 km
roubenka Mlázovy 18.41 km
2. rota PS, Svaroh 18.46 km
Mlázovy 18.47 km
roubenka Milínov 18.51 km
parkoviště Gerlova Huť 18.52 km
skanzen Velhartice 18.52 km
Javoříčko 18.52 km
pohřebiště Barabů 18.52 km
dřevěná plastika Věční milenci... 18.53 km
rybník Keply 18.56 km
mlýn Milínov 18.56 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 18.56 km
Štíty království českého, Hrady ne... 18.56 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 18.56 km
Bušek z Velhartic 18.56 km
hrad Velhartice 18.56 km
Tři chlapi na cestách 18.56 km
Velhartice - Josef Váchal 18.56 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 18.56 km
železniční most u Smolova 18.58 km
Radostice u Hlavňovic 18.58 km
vlaková zastávka Dehtín 18.59 km
zámek Obytce 18.66 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 18.68 km
Obytce 18.7 km
Borek 859 m n. m. 18.71 km
Krásné údolí Ostružná 18.72 km
Keply 18.72 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 18.72 km
pramen pod Borkem 18.73 km
koně Mlázovy 18.74 km
pomník padlých WWI, Obytce 18.74 km
U Adamců 18.75 km
kaple Vícenice 18.76 km
Vícenice 18.77 km
kaple Chlumská 18.78 km
Tajanov u Kolince 18.78 km
pohádková chalupa Mlázovy 18.79 km
SDH Hlavňovice 18.79 km
Bolešiny 18.83 km
Chlumská 18.83 km
Kepelská studánka 18.84 km
Nový rybník u Točníka 18.84 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 18.86 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 18.86 km
Mlýnský rybník, Ujčín 18.88 km
hřbitov Mlázovy 18.9 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 18.9 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 18.91 km
SDH Vícenice 18.96 km
dětské hřiště Ostřetice 18.96 km
SDH Bolešiny 18.97 km
Mooshütte (D) 18.97 km
koupaliště Železná Ruda 18.98 km
Ostřetice 18.98 km
kaple Ostřetice 18.98 km
dřevěnice Hlavňovice 18.99 km
kaple Bolešiny 19 km
kaple Hlavňovice 19 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 19 km
Hlavňovice 19.01 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 19.01 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 19.02 km
hřbitov Hlavňovice 19.02 km
hrob Marušky Klímové 19.02 km
SDH Ostřetice 19.02 km
lom Krušec 19.05 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 19.06 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 19.06 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 19.07 km
mlýn Tajanov 19.07 km
sáňkování Železná Ruda 19.08 km
Heřmánková Hana 19.08 km
fara Hlavňovice 19.09 km
Pamferova huť 19.1 km
alej Hlavňovice 19.12 km
Z aleje (2) - Alena Holá 19.13 km
Z aleje (1) - Alena Holá 19.13 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 19.14 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 19.15 km
Zvíkov 19.15 km
Werich Jan 19.16 km
kaple na okraji Ostřetice 19.16 km
Pancířské stráně 19.2 km
pomník Adolfa Kašpara 19.22 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 19.25 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 19.25 km
Pláně - Alena Holá 19.26 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 19.27 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 19.28 km
Brennes (D) 19.29 km
dětské hřiště Železná Ruda 19.29 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 19.3 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 19.3 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 19.31 km
slalomové káry Železná Ruda 19.32 km
lanové centrum Železná Ruda 19.32 km
NS Velhartice 19.32 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 19.36 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 19.37 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 19.37 km
Zhůří 19.37 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 19.38 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 19.4 km
Tlumačov 19.43 km
Barák 706 m n. m. 19.45 km
silniční most přes železnici, Žele... 19.48 km
zámek Hlavňovice 19.48 km
Podzim - Alena Holá 19.48 km
Bílé dny - Alena Holá 19.48 km
zámek Ujčín 19.5 km
kaple Ujčín 19.51 km
roubenka Kanice 19.51 km
Zimní - Alena Holá 19.52 km
bitva o Zhůří 19.52 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 19.52 km
chalupa Kanice 66 19.52 km
SDH Železná Ruda 19.52 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 19.53 km
Kanice 19.53 km
přírodní park Plánický hřeben... 19.53 km
Odešlá - Peter Balhar 19.54 km
Zimní nebe - Peter Balhar 19.54 km
Kříž smíření, Zhůří 19.56 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 19.56 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 19.57 km
štola Horní Staňkov 19.58 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 19.58 km
Ujčín 19.58 km
zámek Kanice 19.59 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 19.59 km
Hořejší rybník Trnčí 19.59 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 19.59 km
žlab Zhůří 19.59 km
mlýn Ujčín 19.6 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 19.61 km
železniční tunel Železná Ruda 19.61 km
SDH Ujčín 19.61 km
environmentální (návštěvnické) cen... 19.62 km
infocentrum Železná Ruda 19.62 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 19.62 km
Sokol Kanice 19.63 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 19.63 km
chalupa Kanice 15 19.64 km
Größl Wenzel 19.64 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 19.64 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 19.64 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 19.64 km
hostinec Železná Ruda 19.67 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 19.67 km
javor mléč Zhůří 19.68 km
První sníh - Peter Balhar 19.68 km
Trnčí 19.68 km
kaple Trnčí 19.69 km
Makalovy 19.7 km
kaple výklenková Makalovy 19.71 km
Zhůřský potok 19.73 km
motomuzeum Železná Ruda 19.74 km
historie lyžování na Železnorudsku... 19.74 km
Štaidl Ladislav 19.74 km
Konín 19.75 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 19.76 km
mlýn papírna Kolinec 19.77 km
Nový Spálenec 19.77 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 19.77 km
památník legionářům Železná Ruda... 19.78 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 19.78 km
zámek Železná Ruda 19.78 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 19.78 km
pamětní deska osvobození Železná R... 19.79 km
Sperl Lothar 19.79 km
závod Horsefeathers Iron Jam 19.79 km
Hejda Míra 19.8 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 19.81 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 19.81 km
Zichov 19.81 km
NS Utajená obrana železné opony 19.81 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 19.81 km
NS Sklářská 19.81 km
Z meze (2) - Alena Holá 19.81 km
Z meze (1) - Alena Holá 19.81 km
Jakš Martin 19.82 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 19.82 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 19.82 km
Nový Pavel 19.82 km
Železná Ruda 19.82 km
Ztracený Marek 19.82 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 19.82 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 19.82 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 19.82 km
Pampelišky - Alena Holá 19.82 km
Stébel gotika - Alena Holá 19.82 km
Za deště - Alena Holá 19.82 km
Železnorudské slavnosti 19.84 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 19.85 km
Grádelský potok 19.85 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 19.85 km
Stará Úhlava 19.85 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 19.86 km
fara Železná Ruda 19.87 km
Eck (D) 19.89 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 19.89 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 19.89 km
dětské hřiště Železná Ruda 19.9 km
Kochánov 19.91 km
venkovní posilovna Železná Ruda 19.91 km
zřícenina Kokšínský hrádek 19.93 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 19.94 km
Staňkův mlýn, Domažlice 19.94 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 19.95 km
Brandl Petr Jan 19.95 km
Balhar Kopřivák Peter 19.95 km
Přestanice 19.95 km
Zahrádka - Alena Holá 19.95 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 19.95 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 19.97 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 19.97 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Nýrsko

  batoh
  Konzum Nýrsko
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • COOP DISKONT - Nýrsko

  batoh
  COOP DISKONT - Nýrsko
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice EuroOil, Nýrsko

  batoh
  čerpací stanice EuroOil, Nýrsko
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Nýrsko 1.25 km
COOP DISKONT - Nýrsko 1.25 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 1.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.72 km
Bankomat ČSOB 1.73 km
Bankomat Komerční banka 1.92 km
Bankomat Česká spořitelna 2 km
Konzum Nýrsko 2.51 km
Konzum Dešenice 3.94 km
Bankomat ČSOB 6.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.12 km
Konzum Janovice 6.13 km
Konzum Strážov 6.85 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 7.12 km
Konzum Víteň 8.05 km
Konzum Bezděkov 9.89 km
Konzum Úsilov 9.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 10.71 km
Konzum Hojsova Stráž 11.16 km
Konzum Běšiny 11.58 km
Bankomat GE Money Bank 12.3 km
Bankomat Komerční banka 12.36 km
Konzum Kdyně 12.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.37 km
Bankomat ČSOB 12.39 km
Bankomat Česká spořitelna 12.43 km
Konzum Kdyně 12.58 km
Konzum Černíkov 12.95 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 13.04 km
Bankomat Česká spořitelna 13.31 km
Bankomat ČSOB 13.42 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 13.5 km
Bankomat Fio banka 13.53 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 13.54 km
Bankomat Česká spořitelna 13.57 km
Bankomat GE Money Bank 13.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.64 km
Bankomat ČSOB 13.65 km
Bankomat Komerční banka 13.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 13.93 km
Bankomat Česká spořitelna 13.95 km
Bankomat Česká spořitelna 13.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.06 km
Bankomat UniCredit Bank 14.06 km
Konzum Sobětice 14.08 km
Bankomat Česká spořitelna 14.15 km
Bankomat ČSOB 14.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.17 km
Bankomat Komerční banka 14.17 km
Konzum Klatovy 14.31 km
Bankomat GE Money Bank 14.36 km
Konzum Kout na Šumavě 15.05 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 15.16 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 15.22 km
Konzum Chotěšov 15.67 km
Konzum Mochtín 15.68 km
Konzum Malonice 16.45 km
Konzum Starý Klíčov 17.31 km
Konzum Velhartice 17.74 km
Konzum Zahořany 17.79 km
Konzum Chudenice 17.82 km
Konzum Chocomyšl 17.85 km
Konzum Mrákov 18.02 km
Konzum Bolešiny 18.97 km
Konzum Hlavňovice 18.99 km
Konzum Tlumačov 19.4 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 19.49 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 19.51 km
Konzum Ujčín 19.6 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 19.64 km
Konzum Železná Ruda 19.64 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 19.75 km
Bankomat Česká spořitelna 19.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.82 km
Bankomat ČSOB 19.82 km

mohlo by Vás zajímat

zámek a hrad Klenová

batoh
zámek a hrad Klenová
Šumava A-Z: zámky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Červené Poříčí

batoh
zámek Červené Poříčí
Šumava A-Z: zámky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumavské podhůří je rozsáhlou a značně členitou vrchovinou s průměrnou nadmořskou výškou 634 m, která obepíná od severu mnohem známější a vyšší Šumavu. Šumavské podhůří se rozkládá na celkové ploše 2 407 km2. Šumavské podhůří je geomorfologickým celkem Šumavské hornatiny. Na západě a na jihu sousedí s Šumavou, na severu s Blatenskou pahorkatinou a Švihovskou vrchovinou, na východě pak s Českobudějovickou pánví a Novohradským podhůřím. Nejvyšším vrcholem tohoto rozsáhlého horského celku je Libín (1 096 m n. m.). Dalšími významnými vrcholy Šumavského podhůří jsou Kleť (1 084 m n. m.), Plešivec (862 m n. m.), Buglata (832 m n. m.), Běleč (922 m n. m.), Svatobor (845 m n. m.), Sedlo (902 m n. m.), Borek (859 m n. m.) a řada dalších. Oblast Šumavského podhůří je odvodňována řekami Otava, Blanice, Vltava a Volyňka. Na řadě úseků těchto vodních toků vznikla hluboká kaňonovitá údolí, která se zaryla hluboko do podkladu tvořeného převážně rulami, svory a granulity. Na území Šumavského podhůří se velice zřetelně projevuje tzv. fénový efekt, jenž má podstatný vliv na místní klima. Šumavské podhůří stojící ve srážkovém stínu Šumavy má tak poměrně nízký roční úhrn vodních srážek a vyšší teplotu vzduchu. V důsledku toho se stálá sněhová pokrývka udržuje v zimním období jen ve výškách nad 800 - 900 m. Do Šumavského podhůří zasahují dvě velkoplošná chráněná území. Jsou to CHKO Blanský les ve východní části a CHKO Šumava v jižních okrajových částech pohoří. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici různí druhy ubytování jako kempy, horské chaty, romantické chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením a grilem, úschovny kol a lyží, parkoviště u objektů, vybavení pro děti jako vnější hřiště a dětské koutky. K vnitřnímu vybavení patří společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení k netu Wi-Fi signálem.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Přestávala plakat, jeho slova se neminula účinkem. Četl jí to z očí, přestal se smáti; i pohled jeho očí nebyl už zdaleka tak divoký. Kráčeli drahnou chvíli mlčky druh podle druha.

„Slyš, Apoleno," ujal se pak zase slova, mluvě zcela změněným hlasem,  „tys přece rozumná holka a dobře víš, co mám před sebou. Ale nejde o mne tu běží, taky o tebe jde. Kdybys se prořekla, mho kdybych já tu věc na sebe vzal, vyšlo by najevo všecko. Kdekdo by zvěděl, že jsme se spolu scházeli, žes mi došla pro ryby do Zlivi, žes za mnou přišla na Blata a co ještě všecko! Pomysli si, co by řekla tvá matka! Zkrátka, byli bychom všichni nešťastni, a ty nejvíc."

„Ale Vojto, já nic neřeknu, já jsem taky ve Zbudově ničeho neřekla... A nevíš, nepomyslíš si, jak mi bylo, když ten krejčí přišel s novinou. Já bez tvé vůle ani nehlesnu... Mne jen srdce bolí, že já jsem všeho příčinou..."

„Nesmíš už na to myslet," vpadl jí do řeči, mluvě zase prudce, velitelsky; „nesmíš! — Václav se vrátí dojista brzy, o to se postará tvůj táta. Nechci vůbec, abys více o té věci mluvila. Mně je jen líto, že jsem toho pacholka nezabil. Dobít jsem ho měl, byl by teď pokoj."

Máchl pravicí, z očí mu vyšlehl příšerným plamenem pohled plný záští a zloby, takže dívka se zachvěla hrůzou. Než, v následujícím okamžiku se zase usmíval, přistoupil k ní těsně, objal ji v pasu, k sobě přivil a vášnivě se jal líbat její rty, oči, líce, krk, šíji...

„Nebudeš více myslet na Václava," šeptal, „nebudeš, viď?..."

Chvěla se všecka hrůzou i rozkoší, střed těch širých, rovných lánů obilních, v padajícím dešti, pod rouškou šedobílých mlh, jež zastíraly obzor, daleký i blízký, i rodnou dědinu, jedva pět set kroků vzdálenou...

„Nebudu, ach Vojto — nebudu," šeptaly chvějící se rty.

„...A má budeš, celá má! Musíš být má, víš, čemu se říká má..."

„Tvá budu, celá tvá... můj Vojto... kdy budeš chtít... ale měj smilování, můj miláčku... vždyť vidíš, že dělám, co poroučíš... ale slituj se... proboha..."

Líbal ji jako šílený, oběma rukama ji objal, k sobě tiskl. Nohy se jí podkosily, ztratila vládu, byla by upadla na rozmočenou zem, do polehlé pšenice, podle níž je vedla cesta; ale on ji pevně držel ve svých ramenech a jen líbal... líbal...

„...Už pusť, pro Matku božskou... můj Vojto... slituj se... abys mi neublížil."

Uprosila ho zas jako v předvečer na Blatech, v houštině u Soudného potoka. Pustil ji, jen za rameno ji podržel, aby neupadla. Přemohl svou divou vášeň, po těžkém boji zvítězil nad sebou. Všecek se třásl, dech jeho sipěl, hlas se v hrdle zajíkal, z očí šlehaly znojné plameny.

„Dobře... Pustím tě, Apoleno... Pustím tě, abys viděla, že tě... mám rád... že ti nechci ublížit... Ten tam včera, co jsem ho nedobil... já blázen... kvůli tobě nedobil, ten by tě byl nepustil. Nezapomeň! Ten by tě byl nepustil, a já jsem tě pustil, proto žes mě prosila." . Tulila se k němu, na jeho rámě se věsila.

„Můj zlatý! Můj miláčku..."

Tu on vážně, skoro otcovsky:

„Nevím, uprosíš-li mě podruhé, Apoleno. Třeba, abys taky ty měla rozum. Člověk není ze dřeva, víš! Neměla ses tak vykasat — z toho padne závrať na člověka..."

„Ale vždyť jsi sám tak nařídil," odpověděla s holubicí prostotou.

„Dobře, ale v takových věcech nemáš poslouchat! Co z toho, kdyby se ti byly sukně namočily! Jako bys už beztak nebyla promokla. Trochu více nebo méně, to už je jedno. Pamatuj si to!"

Nechápala — neodpověděla. A on svou dále:

„Dnes ještě to šlo — jsme oba promoklí do těch nití, zem mokrá, obilí jako hnůj, bláto — k tomu bílý den. Toho všeho nebýt, jakže bych se byl zdržel ? — A potom, jednou to bude, Apoleno! Nic naplat, jednou to bude. Ale ty se neboj, já tě neopustím. My jsme si souzeni."

„My jsme si souzeni," opakovala po něm šeptem.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky