první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy
jeden z nejvýše položených hradů v České republice - Kunžvart zajímavosti ze Šumavy

Český Krumlov

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°48'39.269"N, 14°18'54.747"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Středověké město Český Krumlov se rozkládá v esovitých meandrech řeky. První zmínky o městě se datují z poloviny 13. století. Osídlení břehů Vltavy se ale datuje od doby kamenné, přes dobu bronzovou, Kelty až po Slovany. Obchodní trasy podél řeky Vltavy vedly přes území, které původně patřilo Slavníkovcům, později Přemyslovcům, od kterých jej dostali Vítkovci, kteří vlastnili Krumlov společně s nově založenými sídly Nové Hrady, Rožmberk a Třeboň a byl jejich již čtvrtým hradem. Samotné město vznikalo ve dvou stavebních etapách. První etapou vznikala spontánně část města pod hradem, které se nazývaná Latrán, kterou osídlili poddaní a zajišťovali hospodářský chod hradu. Druhá část města byla jako obchodní osada s obdélníkovým náměstím s uličkami vybíhajícími z rohů náměstí a směřujícími k hradbám města. Tato část města byla postavena na zelené louce a poprvé je o něm zmínka v roce 1274. Již od počátků města zde byly zastoupeny národnosti jak české, tak i německé. První písemné zmínky o městě jsou z listiny Jindřicha I. z Rožmberka z r. 1309. Po vymření krumlovské větve Vítkovů si Jindřich z Rožmberka vymohl na králi převedení krumlovského panství do držení Rožmberků. Za vlády Rožmberků doznaly hrad i město největšího rozmachu, jak v rozvoji řemesel a obchodu, ale i získáním různých městských práv, jako např. právem trhovým, mílovým nebo várečným, tak i ve výstavbě honosných měšťanských domů, masných krámů a konání jarmarků dvakrát ročně. Ke konci 15. století dostal Krumlov povolení ke konání pravidelných týdenních a výročních trhů.  V tomto období se zde také začíná těžit stříbro. Začátkem 17. století jej PetraVok z Rožmberka z důvodu svého zadlužení postoupil císaři Rudolfovi II. Habsburskému. Po třicetileté válce jej císař Ferdinand II. Habsburský roku 1622 daroval rodu Eggenberků za jejich podporu v průběhu třicetileté války. Rod Eggenberků měl Krumlov v držení 3 generace a po jejich vymření počátkem 18. století dědí Krumlov rod Schwarzenberků. Až do 19. století nebyl Krumlov průmyslovým centrem a proto si z velké části zachoval svůj renesančně barokní charakter a kromě zboření městského opevnění a městských bran se jeho centra dotkly stavební úpravy pouze v malé míře. V roce 1963 byla v Českém Krumlově vyhlášena městská památková rezervace a od roku 1992 je centrum města zařazeno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hrad na skalnatém ostrohu je dominantou města, založen Vítkovci v 1. pol. 13. stol., druhý největší v Čechách po Pražském hradu. Na náměstí morový sloup obklopený sochami, renesanční kašna, radnice.

Český Krumlov na mapě

místa v okolí

návštěva Adolfa Hitlera, Český Krumlov

návštěva Adolfa Hitlera, Český Krumlov

kategorie: kultura a památky / politika
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°48'38.830"N, 14°18'53.984"E

zobrazit více
infocentrum Český Krumlov

infocentrum Český Krumlov

kategorie: instituce / infocentra
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°48'38.889"N, 14°18'55.394"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Bankomat Poštovní spořitelna

Bankomat Poštovní spořitelna

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°48'40.13"N, 14°18'53.55"E

zobrazit více
Bankomat Oberbank AG

Bankomat Oberbank AG

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°48'40.16"N, 14°18'53.47"E

zobrazit více