nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
Guinnessova kniha rekordů: v duté lípě bylo 51 osob - lípa Jana Gurreho, Římov zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy

Pasovary

detailní info

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°44'45.327"N, 14°13'46.990"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Pasovary je zaniklá osada na území okresu Český Krumlov, v Českokrumlovské vrchovině, v nadmořské výšce 750 m asi 2 km severovýchodně od obce Světlík. První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1291. Ves založil pro Vítkovce pasovský ministeriál Dominik. V roce 1910 zde stálo 32 domů, v nichž žilo 163 obyvatel a všichni byli německé národnosti. V obci stál filiální kostel, který byl vysvěcen 13.září 1859. Postaven byl světlickými občany Adalbertem a Marií Schauflerovými v místě zvaném Trojas či Trojace na místě kapličky z roku 1644 a sochy Zbičovaného Krista odstraněné roku 1794. Kostel byl centrální, osmiboký, na východní straně byl přistavěn presbytář a na západní straně kruchta. Ke kruchtě byla roku 1877 přistavěna věž s jehlancovitou střechou a se třemi zvony. Loď měla rozměry 9,45 x 9,10 m. Presbytář a kruchta každý 4,4 m široké a 3,6 m dlouhé. Loď, presbytář i kruchta klenuté, na lodi cibulovitá sanktusová věžička. Uvnitř kostela byla pozdně gotická soška Madony s Ježíškem z konce 15. století, obraz Panny Marie Bolestné a starší reliéf Panny Marie Pomocné z roku 1764. Po odsunu německého obyvatelstva byl kostel odstřelen, patrně roku 1954 nebo 1955. Vesnice i tvrz pobořeny. Na místě kde stával kostel byl roku 1998 postaven kříž. Z osady Pasovary zůstaly velké trosky tří statků - jeden postaven kolem věže tvrze. Dnes je osada je zaniklá a naleznete tu jen zříceninu tvrze Pasovary ve velmi špatném stavu. Německý název Passern.

Pasovary na mapě

místa v okolí

tvrz Pasovary

tvrz Pasovary

kategorie: kultura a památky / tvrze
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°44'44.281"N, 14°13'46.91"E

zobrazit více
rybník Světlík

rybník Světlík

kategorie: příroda / voda - rybníky
lokalita: lipensko
GPS: 48°44'6.640"N, 14°12'48.311"E

zobrazit více

další místa v okolí