Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Dobrá Voda u Horní Stropnice

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: novohradsko
GPS: 48°44'28.853"N, 14°43'22.223"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Dobrá Voda je místní část Horní Stropnice a poutní místo v Novohradských horách na severovýchodním svahu Kraví hory. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie Dobré Rady , Dobrá je jako dominanta lokality viditelná za jasného počasí až z Budějovicka, Třeboňska atd. Dobrá Voda byla pro svou mírně radioaktivní vodu a polohu lokality s nejčistším vzduchem v Čechách vyhledávána jako lázeňské místo. Byla nejnavštěvovanějším poutním místem v českobudějovické diecézi, kam přicházeli poutníci nejen z Čech a Rakouska, ale i z Bavorska, Moravy a z Uher. Kostel byl postaven za vlády hraběte Karla Alberta Buqoye v letech 1708 - 1715 podle plánů neznámého autora. Napřed ale byla známější a slavnější výše položená Vilémova Hora - roku 1564 zde byl objeven léčivý pramen a místo nazýváno dle majitele  Viléma z Rožmberka „Vilémova hora“, v 16. a 17. stol. zde byly  lázně, roku 1653 ves povýšena na městečko. Český název „Hojná Voda“ dal místu František Palacký (ve smyslu hojivá). Lázně navštěvovaly i významné osobnosti, např. Petr Vok, Viléma z Rožmberka, příslušníci rodu Buquoyů, spisovatel a historik Zikmund Winter a další. K jeho objevu se váže pověst o zraněném dřevorubci, jemuž se na nedalekém buku zjevila sv. Anna, která mu poradila, aby si ránu omýval vodou z pramene. Zakrátko se uzdravil. Událost se roznesla po kraji a lidé k pramenu houfně přicházeli. Proto zde na konci 16. století vzniklo poutní místo s jednolodním kostelem sv. Anny. Od 18. století měla Hojná Voda silnou konkurenci v nedaleké Dobré Vodě (Brünnl). Na konci 17. století se pasáčkovi z Bedřichova zjevila nad jedním pramenem Panna Maria. Krátce na to zde došlo k několika zázračným uzdravením. Jeden zázrak se stal 4. října 1701 ve vědění selského synka Matěje Egydy z Rauhenschlagu (Chlupatá Ves - Meziluží). Zázrak dal podnět k založení poutního místa - studánky nad Renavou (Brunni ober der Rohrnau ) - dnešní Dobré Vody. Osada se tak rozrostla, že 30. června 1707 byla povýšena na město a poté byly propůjčeny mnohé výsady zdejším řezníkům, pekařům a perníkářům. Vlastní vyobrazení s vyobrazením skalnaté  hory se studánkou, pramenem a zlatým zvonkem obdrželo toto poutní místo roku 1717. Kaplička nad zázračným pramenem záhy přestávala stačit davům poutníků a tak hrabě Albert Karel Buquoy začal roku 1706 se stavbou poutního a farního kostela Panny Marie Nanebevzaté. Ke slavnostnímu vysvěcení došlo roku 1715. Kněží zde působící vybíral hrabě z vyšebrodského kláštera. Rozrůstající se obci (v roce 1718 postaven zámeček, buquoyská rezidence, která sloužila k ubytování řeholníků, kněží a bohatších poutníků a od roku 1721 byla vybavena lázněmi, v roce 1747 přibyla škola) byla udělena svoboda trhu a znak - na modrém štítu porostlý vrch, z něhož prýští pramen. Barokní chrám má eliptický půdorys uprostřed prostoupený krátkým transeptem, k němu jsou přistaveny dvě věže, k východní přiléhá sakristie. Kostel obklopuje ambit se dvěma kaplemi. K průčelí přiléhá dvojramenné schodiště, pod ním se nalézá trojdílná otevřená kaple, v jejím středu nádrž s léčivým pramenem. Kostel je celkově charakterizována jako čisté baroko. Stavitel není známý, ale jako stavitelé jsou někdy uváděni Dienzenhofferové nebo stavitel Santini. Hlavní oltář byl roku 1729 pozlacen a od Giacomma Borgesse z Janova byly vyhotoveny bohaté štuky a malby, na stropě pak nádherná freska „Loretánská Litanie“. Zařízení interiéru vzniklo v druhé polovině 18. století. Jeho symbolem je hlavní oltář dokončený v roce 1718. Uprostřed něj je zlacený rám s kopií obrazu Panny Marie Těšitelky Dobré Rady (kopie obrazu ze Štýrského Hradce). Ten původní byl 1. září 1841 zničen bleskem. Při požáru v roce 1949 kostel sice utrpěl, ale na rozdíl od okolních domů zůstal jako zázrakem zachován. Poutní sezóna trvala od sv. Floriána do sv. Linharta (5. května až 6. listopadu), přičemž každoročně přicházely desetitisíce poutníků (v prvních letech po postavení chrámu se odhadovalo až 60 tisíc lidí). Poutní procesí z Čech i Dolního Rakouska přicházela až do roku 1938. Po roce 1945 bylo obyvatelstvo městyse Dobrá Voda vystěhováno a začalo bourání budov, včetně buquoyské rezidence. Byl zasypán i hlavní pramen a hrozilo zboření kostela. V šedesátých letech byla na několik let tradice poutí obnovena. Za normalizace začala Dobrá Voda opět upadat. Po roce 1989 ožila zásluhou turistického ruchu a zásluhou rakouských účastníků bohoslužeb. Od roku 1708 měla Dobrá Voda společnou farnost s Hojnou Vodou. Matriky jsou zde od roku 1706. Farář sídlil původně v Hojné Vodě a na Dobré Vodě kaplan, od roku 1712 sídlili faráři v Dobré Vodě (Hojná Voda se oddělila jako samostatná farnost roku 1855) V letech 1940 - 1941 spravováno ze St. Pölten, v letech 1942 - 1945 z Lince. U kostela najdeme také jedno ze zastavení naučné stezky Paměti Novohradska.

odkaz: Dobrá Voda u Horní Stropnice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

fara Dobrá Voda u Horní Stropnice

batoh
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice
Šumava A-Z: fary
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel Nanebevzetí Panny Marie Dobré Rad...

batoh
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dobré Rady, Dobrá Voda
Šumava A-Z: kostely
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropnice

batoh
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropnice
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pramen sv. Anny, Hojná Voda

batoh
pramen sv. Anny, Hojná Voda
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 0.05 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 0.06 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 0.21 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 1.28 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 1.28 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 1.29 km
pomník František Binder 1.31 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 1.31 km
fara Hojná Voda 1.32 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 1.33 km
Winter Zikmund 1.38 km
Hojná Voda 1.38 km
kašna horní Hojná Voda 1.7 km
kaple výklenková Hojná Voda 2.07 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 2.4 km
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 2.43 km
Horní Stropnice 2.46 km
kaple Staré Hutě 2.48 km
Staré Hutě 2.51 km
fara Horní Stropnice 2.52 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 2.54 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 2.62 km
přírodní park Novohradské hory 3.12 km
Vysoká 1034 m n. m. 3.16 km
Oka slatí v Neuhütten - Josef Vách... 3.37 km
Mlýnský vrch 3.57 km
kaple výklenková Světví 3.99 km
Světví 4.01 km
dvůr Filipíny, Světví 4.09 km
Královský slib 4.3 km
tvrz Cuknštejn 4.3 km
Ať žijí rytíři! 4.3 km
hraniční přechod Horní Stropnice (... 5.22 km
NS Terčino údolí 5.81 km
Terčino údolí, Nové Hrady 5.81 km
Černé Údolí 6.1 km
5. rota PS, Černé Údolí 6.21 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 6.25 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 6.35 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 6.36 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 6.36 km
Údolí u Nových Hradů 6.37 km
hradní studna Nové Hrady 6.54 km
Buquoyové 6.55 km
Buquoy Karel Bonaventura 6.55 km
Oppolzer Johann 6.56 km
hrad Nové Hrady 6.56 km
rybník pod tvrzí Žumberk 6.65 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 6.65 km
NS Buquoyská krajina 6.66 km
NS Paměti Novohradska 6.66 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 6.66 km
historická kovárna Nové Hrady 6.66 km
SDH Nové Hrady 6.67 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 6.71 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 6.71 km
tvrz Žumberk 6.72 km
kostel Všech svatých, Žumberk 6.72 km
žlaby tvrz Žumberk 6.72 km
Žumberk 6.76 km
radnice Nové Hrady 6.78 km
infocentrum Nové Hrady 6.78 km
kašna Nové Hrady 6.79 km
Nové Hrady 6.8 km
Švestka Jaroslav Borský 6.8 km
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 6.8 km
studna na náměstí Nové Hrady 6.8 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 6.83 km
minipivovar Žumberk 6.83 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 6.84 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 6.84 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 6.84 km
barokní lékárna Nové Hrady 6.85 km
NS Paměti Slepičích hor 6.88 km
Žumberský jilm 6.89 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 6.92 km
Žárský rybník 6.93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 6.95 km
Novohradský jinan 6.98 km
hřbitov Žumberk 6.99 km
NS Pamětí Vitorazska 7.01 km
zámek Nové Hrady 7.03 km
hrob Jaroslav Švestka 7.15 km
hřbitov Nové Hrady 7.2 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 7.24 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 7.24 km
Náš venkov - Obecní obývák 7.26 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 7.27 km
Žár u Nových Hradů 7.36 km
SDH Žár u Nových Hradů 7.39 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 7.65 km
kaple nad Novými Hrady 8.22 km
dětské hřiště Pohorská Ves 9.38 km
Pohorská Ves 9.58 km
Pohorská lípa 9.62 km
kostel sv. Linharta, Pohorská Ves 9.64 km
pomník padlých WWI, Pohorská Ves... 9.66 km
infocentrum Pohorská Ves 9.67 km
Pohořský potok 9.74 km
hřbitov Pohorská Ves 9.78 km
kaple Byňov 10.02 km
Byňov 10.07 km
Nakolice 10.1 km
pomník padlých WWI, Byňov 10.16 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 10.22 km
nádraží Nové Hrady 11.08 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 11.32 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 11.32 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 11.34 km
Jakulský rybník 11.34 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 11.39 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 11.41 km
Svatá Trojice 11.41 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 11.46 km
Vyšné 11.79 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 11.91 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 12.19 km
kašna Malonty 12.22 km
Malonty 12.22 km
Hácha Emil 12.47 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 12.47 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 12.47 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 12.47 km
NS Trhosvinensko 12.51 km
kostel Československé církve husit... 12.52 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 12.65 km
Trhové Sviny 12.65 km
Valdauf Karel 12.65 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 12.65 km
radnice Trhové Sviny 12.65 km
kašna Trhové Sviny 12.67 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 12.7 km
infocentrum Trhové Sviny 12.71 km
Buškův hamr 12.73 km
pamětní deska Ladislav Stráský 12.78 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 12.82 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 12.85 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 12.87 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 12.88 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 12.89 km
Náš venkov - Novohradsko – krajina... 13.01 km
kostel Jiříkovo Údolí 13.36 km
8. rota PS, Fišerovy Chalupy 13.38 km
Fischerovy chalupy 13.38 km
Jiříkovo Údolí 13.39 km
Šporcl Pavel 14.6 km
SDH Blansko 14.86 km
kostel sv. Jiří, Blansko 14.94 km
hřbitov Blansko 14.94 km
fara Blansko 14.97 km
dub letní, Blansko 15.1 km
Blansko 15.12 km
Milfaitová Blanka 15.3 km
Příběh opravdové vášně, Blanka Mil... 15.3 km
ZOO Dvorec 15.48 km
Květoňov 15.5 km
kaple Dvorec 16.11 km
Dvorec u Borovan 16.11 km
Šalmanovice 16.45 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 16.47 km
kostel sv. Floriána, Kaplice 16.6 km
naučná stezka Řemeslo na řece 16.6 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 16.6 km
sv. Jan Nepomucký, Kaplice 16.61 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.62 km
Kaplice 16.62 km
fara Kaplice 16.65 km
Historická expozice Kaplicka 16.75 km
radnice Kaplice 16.76 km
kašna Kaplice 16.82 km
Městský pivovar Kaplice 16.84 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 17 km
kaple sv. Josefa a sv. Barbory, Ka... 17.01 km
hřbitov Kaplice 17.06 km
infocentrum Kaplice 17.07 km
kamenný most Stropnice, Borovany 17.09 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 17.16 km
lípa u Stropnice 17.16 km
pomník padlých WWII, Kaplice 17.22 km
jilm habrolistý, Kaplice 17.22 km
Votrubů rybník, Borovany 17.23 km
Borovanský mlýn 17.23 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 17.24 km
Na cestě po Vitorazsku 17.26 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 17.47 km
nádraží České Velenice 17.53 km
rybník Pražan, Borovany 17.62 km
nádraží Borovany 17.71 km
Ostrolovský Újezd 17.9 km
pomník padlým sovětským vojákům, Č... 17.91 km
České Velenice 17.98 km
dětské hřiště sídliště Na Sadech, ... 17.99 km
kostel sv. Anežky České, České Vel... 18.09 km
Barokní srdce Evropy - Města 18.12 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 18.16 km
zámecká zahrada Borovany 18.37 km
Skoronice 18.38 km
fara Borovany 18.4 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 18.4 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 18.41 km
kašna Borovany 18.41 km
zámek Borovany 18.45 km
infocentrum Borovany 18.46 km
tvrz Tichá 18.46 km
Barokní srdce Evropy - Města 18.52 km
Borovany 18.52 km
pomník Jana Žižky, Borovany 18.53 km
Tichá 18.55 km
bazén Borovany 18.56 km
pranýř, Borovany 18.56 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 18.58 km
radnice Borovany 18.62 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 18.78 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 18.78 km
pomník padlých WWI, Halámky 18.81 km
Halámky 18.82 km
rybník Grandlový 18.9 km
přírodní památka Horní Malše 18.92 km
kašna Cetviny 18.92 km
Jílek Josef, páter 18.92 km
studna u Mikšova statku 18.93 km
4. rPS - Cetviny 18.95 km
věžový vodojem Borovany 18.95 km
kostel Narození Panny Marie, Cetvi... 18.97 km
Cetviny 18.98 km
nádraží Kaplice - nádraží 19 km
pomník zavražděných amerických let... 19.04 km
rybník Žižkovec 19.08 km
památník Jana Žižky z Trocnova 19.09 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 19.09 km
Žižka Jan 19.09 km
kaple Breitensee (A) 19.13 km
Nepřímá výprava vlaků 19.15 km
Kaplice - nádraží 19.15 km
Born Adolf 19.19 km
Breitensee (A) 19.22 km
hraniční přechod České Velenice - ... 19.29 km
Rychnov nad Malší 19.32 km
zámek Gmünd (A) 19.34 km
kašny Rychnov nad Malší 19.34 km
sv. Jan Nepomucký, Rychnov nad Mal... 19.36 km
pomník padlých WWI, Rychnov nad Ma... 19.39 km
3. rPS - Kamenná 19.4 km
pomník padlých WWI, Gmünd (A) 19.4 km
kaple Bolestné Panny Marie při ces... 19.4 km
U Svatého Kamene 19.41 km
kostel Panny Marie Sněžné, Svatý K... 19.45 km
kostel sv. Ondřeje, Rychnov nad Ma... 19.45 km
společný hrob obětí transportu u N... 19.46 km
pomník obětí WWII, Netřebice 19.48 km
kaple studniční, Svatý Kámen 19.48 km
legenda o zjevení Panny Marie - Sv... 19.48 km
legenda o Panně Marii - Svatý Káme... 19.48 km
fara Svatý Kámen 19.5 km
vlaková zastávka Radostice 19.54 km
kašna Gmünd (A) 19.57 km
městské muzeum Gmünd (A) 19.6 km
Stará radnice Gmünd (A) 19.6 km
Gmünd (A) 19.62 km
Nowotny Walter - Nowi 19.62 km
infocentrum Gmünd (A) 19.63 km
muzeum Glas und Stein, Gmünd (A) 19.63 km
Lhota u Mladošovic 19.71 km
fara Gmünd (A) 19.73 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 19.73 km
kaple Lhota u Mladošovic 19.75 km
kostel St. Stephan, Gmünd (A) 19.76 km
akvapark solné lázně, Sole-Felsen-... 19.78 km
Svinenský potok 19.79 km
kaple sv. Anny, Vrcov 19.93 km
zeravy Komařice 19.96 km
SDH Komařice 19.98 km
Vrcov 19.99 km
zámek Komařice 19.99 km
Komařice 20 km
socha Immaculaty, Komařice 20 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota Horní Stropnice

  batoh
  Jednota Horní Stropnice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Nové Hrady

  batoh
  Jednota Nové Hrady
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Benešov nad Černou

  batoh
  Jednota-potraviny Benešov nad Černou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Jednota Horní Stropnice 2.36 km
Jednota Nové Hrady 6.85 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 7.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 7.6 km
Jednota-potraviny Malonty 12.3 km
Jednota Trhové Sviny 12.46 km
Bankomat GE Money Bank 12.61 km
Bankomat Komerční banka 12.68 km
Bankomat Česká spořitelna 12.72 km
Jednota-potraviny Besednice 13.42 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 13.5 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 13.54 km
Jednota-potraviny Kaplice 16.74 km
Bankomat Česká spořitelna 16.81 km
Jednota-potraviny Kaplice 16.84 km
Jednota-potraviny Kaplice 16.84 km
Bankomat Komerční banka 16.87 km
Bankomat GE Money Bank 17.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.04 km
Jednota-potraviny Kaplice 17.04 km
Bankomat ČSOB 17.06 km
Jednota Borovany 17.23 km
Jednota-potraviny Kaplice 17.32 km
Bankomat ČSOB 17.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.35 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 17.55 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 17.58 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 17.78 km
Bankomat Česká spořitelna 18.72 km
Jednota-potraviny Střítež 19.09 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 19.17 km
Jednota-potraviny Kaplice 19.41 km
Bankomat Česká spořitelna 19.78 km
Bankomat GE Money Bank 20.19 km
Jednota-potraviny Velešín 20.34 km
Jednota-potraviny Kaplice 20.64 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 20.82 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 21.28 km
Jednota-potraviny Velešín 21.3 km
Bankomat Česká spořitelna 21.46 km
Bankomat GE Money Bank 21.51 km
Jednota-potraviny Velešín 21.84 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 21.97 km
Jednota-potraviny Bujanov 21.97 km
Jednota Ledenice 22.7 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 24.96 km
Jednota Kamenný Újezd 26.51 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 27.4 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 27.53 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 27.67 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 27.83 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 28.58 km
Bankomat Česká spořitelna 28.68 km
Bankomat ČSOB 29.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.12 km
Bankomat Česká spořitelna 29.3 km
Bankomat GE Money Bank 29.36 km
Bankomat Komerční banka 29.39 km
Bankomat ČSOB 29.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.42 km
Bankomat ČSOB 29.42 km
Bankomat Česká spořitelna 29.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.45 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 29.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.56 km
Bankomat ČSOB 29.56 km
TREFA České Budějovice 29.6 km
Bankomat Citibank 29.82 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 29.92 km
Bankomat GE Money Bank 29.95 km
Bankomat GE Money Bank 29.95 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 29.99 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 30.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.04 km
Bankomat ČSOB 30.06 km
Bankomat Komerční banka 30.07 km
Rožnov České Budějovice 30.07 km
Bankomat Komerční banka 30.08 km
Bankomat Komerční banka 30.08 km
Supermarket Český Krumlov 30.08 km
Bankomat Česká spořitelna 30.11 km
Bankomat GE Money Bank 30.15 km
Bankomat Česká spořitelna 30.15 km
Tempo market Třeboň 30.23 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 30.38 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 30.48 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 30.51 km
TREFA Ćeské Budějovice 30.58 km
Bankomat ČSOB 30.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.62 km
Bankomat Česká spořitelna 30.62 km
Vesna České Budějovice 30.67 km
Jednota Adamov 30.7 km
Bankomat Citibank 30.73 km
Bankomat Citibank 30.73 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 30.74 km
Bankomat UniCredit Bank 30.79 km
Bankomat ČSOB 30.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.81 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 30.82 km
Bankomat GE Money Bank 30.84 km
Bankomat Česká spořitelna 30.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.85 km
Bankomat Citibank 30.87 km
Bankomat Citibank 30.87 km
Bankomat ČSOB 30.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.89 km
Bankomat Oberbank AG 30.89 km
Bankomat Raiffeisenbank 30.91 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 30.91 km
Bankomat GE Money Bank 30.97 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 30.97 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 30.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.99 km
Bankomat ČSOB 30.99 km
Bankomat Česká spořitelna 30.99 km
Bankomat Komerční banka 31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.02 km
Bankomat ČSOB 31.04 km
Bankomat Komerční banka 31.13 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 31.16 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 31.16 km
Bankomat UniCredit Bank 31.22 km
Prior České Budějovice 31.25 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 31.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.27 km
Bankomat ČSOB 31.27 km
Bankomat Komerční banka 31.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.3 km
Bankomat ČSOB 31.3 km
Bankomat Raiffeisenbank 31.34 km
Bankomat GE Money Bank 31.35 km
Bankomat Česká spořitelna 31.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.39 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 31.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.47 km
Bankomat ČSOB 31.48 km
Bankomat UniCredit Bank 31.54 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 31.59 km
Bankomat Sberbank CZ 31.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.6 km
Bankomat ČSOB 31.6 km
Bankomat UniCredit Bank 31.62 km
Bankomat Fio banka 31.62 km
Bankomat Česká spořitelna 31.63 km
Jednota Lišov 31.65 km
Bankomat GE Money Bank 31.65 km
Bankomat Česká spořitelna 31.7 km
Bankomat Česká spořitelna 31.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.73 km
Bankomat Oberbank AG 31.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.74 km
Bankomat ČSOB 31.74 km
Bankomat Raiffeisenbank 31.75 km
Bankomat Česká spořitelna 31.85 km
Bankomat GE Money Bank 31.86 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 31.86 km
Bankomat ČSOB 31.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.97 km
Jednota-potraviny Větřní 32.03 km
Bankomat Česká spořitelna 32.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.11 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 32.25 km
Družba České Budějovice 32.71 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 32.82 km
Bankomat Česká spořitelna 33.21 km
Bankomat Komerční banka 33.23 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 33.23 km
Bankomat GE Money Bank 33.36 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 33.54 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 33.58 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 33.68 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 33.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 33.74 km
Vltava České Budějovice 33.88 km
Lužnice České Budějovice 34.53 km
Jednota-potraviny Kájov 34.93 km
Jednota-potraviny Křemže 35.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 35.67 km
Jednota-potraviny Loučovice 36.69 km
Jednota-potraviny Loučovice 37.09 km
Jednota-potraviny Světlík 37.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.2 km
Bankomat ČSOB 38.2 km
Bankomat Komerční banka 38.21 km
Bankomat Česká spořitelna 38.39 km
Jednota-potraviny Lipno 38.46 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 38.49 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 39.65 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 40.4 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 40.49 km
Bankomat ČSOB 40.51 km
Bankomat Česká spořitelna 40.52 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 41.04 km
Bankomat Česká spořitelna 41.4 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 41.62 km
Jednota-potraviny Brloh 41.68 km
Jednota Pištín 41.74 km
Jednota-potraviny Frymburk 41.83 km
Jednota-potraviny Brloh 42.3 km
Jednota-potraviny Frymburk 42.67 km
Jednota Neplachov 44.08 km
Bankomat Česká spořitelna 44.2 km
Jednota Zliv 44.34 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 44.63 km
Jednota Ktiš 47.58 km
Jednota Olešník 48.33 km
Jednota Dolní Bukovsko 48.83 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 49.42 km
Bankomat GE Money Bank 49.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 49.49 km
Bankomat ČSOB 49.49 km
Bankomat Česká spořitelna 49.57 km
Bankomat Komerční banka 49.58 km
Bankomat Česká spořitelna 50.16 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 50.68 km
Jednota-potraviny Horní Planá 50.74 km
Bankomat Komerční banka 51.48 km
Jednota Netolice 51.58 km
Bankomat Česká spořitelna 51.6 km
Jednota Borkovice 52.26 km
Jednota Dříteň 52.39 km
Jednota Řípec 52.63 km
Jednota Chroboly 53.68 km
čerpací stanice OMV, Řípec 54.09 km
Bankomat ČSOB 54.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.47 km
Jednota Přehořov 56.41 km
Jednota Dírná 56.48 km
COOP TUTY Nová Pec 56.64 km
Jednota Libějovice 57.17 km
Bankomat ČSOB 57.37 km
Bankomat Česká spořitelna 57.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.4 km
Jednota Týn nad Vltavou 57.46 km
Bankomat GE Money Bank 57.47 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 57.53 km
Bankomat GE Money Bank 57.55 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 57.61 km
Bankomat Česká spořitelna 57.69 km
Bankomat Komerční banka 57.72 km
Supermarket Renta Soběslav 57.73 km
Jednota Soběslav 57.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.95 km
Bankomat ČSOB 57.99 km
Bankomat Česká spořitelna 58.02 km
Bety Týn nad Vltavou 58.06 km
Bankomat Citibank 58.08 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 58.09 km
Jednota Týn nad Vltavou 58.09 km
Bankomat Komerční banka 58.1 km
Jednota Nová Pec 58.12 km
Jednota Čičenice 58.2 km
Jednota Vitějovice 58.21 km
Jednota Hracholusky 58.37 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 58.83 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 59.39 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 59.52 km
Jednota Klenovice 59.78 km
Jednota Vodňany 59.8 km
Bankomat ČSOB 59.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60 km
Bankomat GE Money Bank 60.08 km
Bankomat GE Money Bank 60.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 60.26 km
Bankomat Komerční banka 60.33 km
Jednota Vodňany 60.33 km
Bankomat Česká spořitelna 60.41 km
Bankomat Komerční banka 60.49 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 60.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.64 km
Bankomat ČSOB 60.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.68 km
Bankomat ČSOB 60.72 km
Jednota Prachatice 60.85 km
Bankomat Česká spořitelna 60.91 km
Bankomat Komerční banka 60.92 km
Bankomat GE Money Bank 60.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.04 km
Jednota Prachatice 61.2 km
Jednota Krč 61.23 km
Bankomat Česká spořitelna 61.38 km
Jednota Tučapy 61.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 61.54 km
Bankomat ČSOB 61.57 km
Jednota Hlavatce 62.06 km
Jednota Budislav 62.06 km
Jednota Myslkovice 62.08 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 62.42 km
Jednota Roudná 62.52 km
Bankomat Česká spořitelna 62.78 km
Bankomat Komerční banka 62.83 km
Bankomat GE Money Bank 62.86 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 63.09 km
Jednota Bavorov 63.26 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 63.28 km
Bankomat Komerční banka 63.71 km
Bankomat GE Money Bank 63.72 km
Jednota Volary 63.72 km
Jednota Volary 63.78 km
Jednota Volary 63.93 km
Jednota Husinec 64.07 km
Jednota Želeč 64.18 km
Bankomat Česká spořitelna 64.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 64.44 km
Supermarket Zuzana Bechyně 64.51 km
Jednota Záblatí 64.56 km
Bankomat ČSOB 64.66 km
Jednota Bechyně 64.66 km
Jednota Bechyně 64.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.67 km
Bankomat Komerční banka 64.72 km
Jednota Albrechtice 64.73 km
Jednota Košice 64.98 km
čerpací stanice Benzina, Volary 65.09 km
Jednota Dub 66.04 km
Jednota Choustník 66.4 km
Jednota Vlachovo Březí 67.28 km
Jednota Stožec 67.29 km
Jednota Javornice 67.38 km
Bankomat ČSOB 67.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.44 km
Jednota Vlachovo Březí 67.47 km
Jednota Radětice 67.52 km
Bankomat Česká spořitelna 67.82 km
Jednota Krtov 67.91 km
Jednota Drahonice 69.51 km
Jednota Tvrzice 69.54 km
Supermarket Malšice 69.84 km
Jednota Malšice 70.01 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 70.12 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 70.59 km
Jednota Lenora 70.66 km
Jednota Slabčice 70.79 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 70.8 km
Jednota Sezimovo Ústí 70.81 km
Bankomat Komerční banka 70.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.87 km
Bankomat ČSOB 70.87 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 71.03 km
Jednota Bušanovice 71.09 km
Jednota Borovany 71.16 km
Bankomat GE Money Bank 71.96 km
Bankomat Česká spořitelna 71.96 km
Bankomat Česká spořitelna 72.09 km
Jednota Buk 72.16 km
Bankomat Komerční banka 72.18 km
Jednota Tábor 72.22 km
Jednota Slapy 72.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.56 km
Bankomat GE Money Bank 72.6 km
Jednota Kluky 72.73 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 72.75 km
McDonalds, Tábor 72.76 km
Jednota Stádlec 72.8 km
Jednota Zálezly 72.82 km
Bankomat GE Money Bank 73 km
Jednota Cehnice 73.07 km
Bankomat ČSOB 73.18 km
Bankomat Raiffeisenbank 73.25 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 73.32 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 73.4 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 73.6 km
Jednota Měšice 73.85 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 73.87 km
Jednota Zárybničná Lhota 74.12 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 74.15 km
Bankomat Česká spořitelna 74.23 km
Jednota Bernartice 74.23 km
Bankomat Česká spořitelna 74.26 km
Jednota Vimperk 74.47 km
čerpací stanice Shell, Tábor 74.52 km
Jednota Horní Vltavice 74.55 km
Jednota Tábor 74.57 km
Bankomat Raiffeisenbank 74.72 km
Bankomat Raiffeisenbank 74.72 km
Bankomat Komerční banka 74.73 km
Bankomat ČSOB 74.78 km
Bankomat UniCredit Bank 74.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74.81 km
Bankomat Česká spořitelna 74.81 km
Bankomat ČSOB 74.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74.81 km
Bankomat ČSOB 74.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74.81 km
Bankomat ČSOB 74.83 km
Jednota Písek 74.84 km
Jednota Chýnov 74.84 km
Bankomat Fio banka 74.86 km
Bankomat GE Money Bank 74.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74.88 km
Jednota Malenice 74.9 km
Bankomat Komerční banka 74.9 km
Bankomat Komerční banka 74.9 km
Bankomat GE Money Bank 74.9 km
Bankomat Česká spořitelna 74.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74.93 km
Bankomat Oberbank AG 74.95 km
Bankomat Česká spořitelna 74.95 km
Jednota Písek 74.97 km
Bankomat GE Money Bank 75.01 km
Jednota Opařany 75.05 km
Jednota Podolí 75.18 km
Bankomat Oberbank AG 75.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75.43 km
Jednota Kestřany 75.48 km
Bankomat UniCredit Bank 75.55 km
Bankomat Česká spořitelna 75.57 km
Jednota Pořín 75.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75.62 km
Bankomat ČSOB 75.63 km
Bankomat Česká spořitelna 75.63 km
Bankomat Česká spořitelna 75.64 km
Bankomat Fio banka 75.67 km
Bankomat Komerční banka 75.67 km
čerpací stanice Shell, Písek 75.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75.71 km
Bankomat ČSOB 75.71 km
McDonalds, Písek 75.72 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 75.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75.76 km
Bankomat Raiffeisenbank 75.78 km
Bankomat ČSOB 75.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75.87 km
Bankomat GE Money Bank 75.89 km
Bankomat ČSOB 75.94 km
Bankomat Komerční banka 76.01 km
Jednota Tábor 76.1 km
Jednota Tábor 76.13 km
Jednota Písek 76.19 km
Jednota Písek 76.27 km
Jednota Písek 76.35 km
Jednota Vimperk 76.44 km
Jednota Záhoří 76.54 km
Jednota Písek 76.58 km
Jednota Čejetice 76.61 km
čerpací stanice Benzina, Písek 76.93 km
Jednota Volyně 77.01 km
Jednota Volyně 77.06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 77.13 km
Bankomat GE Money Bank 77.13 km
Jednota Bohumilice 77.18 km
Bankomat Komerční banka 77.19 km
Jednota Vimperk 77.2 km
Jednota Vimperk 77.22 km
Jednota Vimperk 77.23 km
Bankomat GE Money Bank 77.23 km
Bankomat Česká spořitelna 77.29 km
Jednota Volyně 77.29 km
Bankomat Komerční banka 77.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.38 km
Bankomat ČSOB 77.38 km
Bankomat Česká spořitelna 77.4 km
Jednota Čkyně 77.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.62 km
Bankomat ČSOB 77.66 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 77.68 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 77.73 km
Jednota Dolní Hořice 77.78 km
Jednota Vimperk 77.85 km
Jednota Jetětice 78.27 km
Jednota Štěkeň 78.47 km
Jednota Sepekov 79.51 km
Jednota Ratibořské Hory 80.49 km
Jednota Přeštovice 80.88 km
Jednota Radkov 80.96 km
Jednota Božetice 81.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.47 km
Bankomat ČSOB 81.49 km
Jednota Chotoviny 81.77 km
Bankomat Česká spořitelna 81.98 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 81.98 km
Supermarket Strakonice 81.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.12 km
Bankomat Komerční banka 82.14 km
Jednota Čestice 82.14 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 82.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.28 km
Bankomat ČSOB 82.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.29 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 82.33 km
Bankomat ČSOB 82.36 km
Bankomat Komerční banka 82.36 km
Bankomat Česká spořitelna 82.38 km
Jednota Strakonice 82.44 km
Jednota Strakonice 82.46 km
Bankomat ČSOB 82.76 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 82.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.81 km
Jednota Květov 82.82 km
Bankomat Česká spořitelna 82.85 km
Jednota Sousedovice 82.93 km
Bankomat ČSOB 82.96 km
Bankomat Fio banka 83.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 83.01 km
Jednota Strakonice 83.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.07 km
Bankomat GE Money Bank 83.09 km
Bankomat GE Money Bank 83.1 km
CENTRUM Milevsko 83.1 km
Jednota Strakonice 83.11 km
Bankomat ČSOB 83.11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 83.14 km
Bankomat Česká spořitelna 83.15 km
Jednota Strakonice 83.17 km
Bankomat ČSOB 83.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.19 km
Bankomat Česká spořitelna 83.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.2 km
Bankomat Česká spořitelna 83.21 km
Bankomat Komerční banka 83.24 km
Bankomat Komerční banka 83.26 km
Bankomat UniCredit Bank 83.27 km
Jednota Strakonice 83.37 km
Fortna Strakonice 83.43 km
Jednota Strakonice 83.49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 83.61 km
Jednota Vráž 83.75 km
Jednota Strakonice 83.81 km
Jednota Strakonice 83.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84 km
Jednota Jistebnice 84.08 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 84.08 km
Jednota Zdíkov 84.15 km
Bankomat GE Money Bank 84.23 km
Jednota Kučeř 84.54 km
Jednota Zbelítov 84.61 km
Bankomat ČSOB 84.83 km
Jednota Vacov 84.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 84.99 km
Jednota Borotín 85.32 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 85.46 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 85.66 km
Jednota Nemyšl 85.97 km
Jednota Radomyšl 86.26 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 86.68 km
Jednota Velká Turná 86.82 km
Jednota Stachy 86.9 km
čerpací stanice OMV, Katovice 87.41 km
Jednota Hrejkovice 87.48 km
Bankomat ČSOB 87.8 km
Jednota Katovice 87.92 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 88.05 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 88.05 km
Jednota Mladá Vožice 88.1 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 88.23 km
Jednota Mladá Vožice 88.31 km
Supermarket Mladá Vožice 88.31 km
Jednota Varvažov 88.49 km
Bankomat ČSOB 89.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.15 km
Jednota Smilovy Hory 89.35 km
Jednota Pechova Lhota 89.61 km
Jednota Chyšky 89.66 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 90.19 km
Jednota Mnichov 90.26 km
Jednota Štěchovice 90.33 km
Jednota Sedlice 90.81 km
Jednota Oldřichov 90.88 km
Jednota Přílepov 91.04 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 91.39 km
Jednota Lom 91.6 km
Konzum Soběšice 91.77 km
Jednota Kostelec 92.17 km
Jednota Kovářov 92.23 km
Jednota Škvořetice 92.67 km
Konzum Strašín 92.83 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 93.1 km
Bankomat Česká spořitelna 93.51 km
Jednota Čimelice 93.51 km
Edeka, Passau (D) 93.56 km
Jednota Probulov 93.57 km
Jednota Střelské Hoštice 93.71 km
Jednota Orlík nad Vltavou 94.08 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 94.08 km
Konzum Nezdice na Šumavě 94.26 km
Jednota Mečíchov 94.68 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 94.73 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 94.78 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 94.83 km
Bankomat Komerční banka 94.9 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 95.01 km
Konzum Žihobce 95.52 km
Konzum Nezamyslice 95.98 km
Bankomat Česká spořitelna 96.32 km
Konzum Kašperské Hory 96.33 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 97.06 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 97.63 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 97.65 km
Konzum Čečelovice 97.67 km
Bankomat ČSOB 97.68 km
Jednota Blatná 97.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.69 km
Bankomat Česká spořitelna 97.7 km
Bankomat Česká spořitelna 97.71 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 97.73 km
Bankomat Komerční banka 97.78 km
Bankomat GE Money Bank 97.82 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 97.86 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 97.97 km
Jednota Lety 97.99 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 98.03 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 98.14 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 98.14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 98.35 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 98.45 km
Konzum Horažďovice 98.48 km
Bankomat Komerční banka 98.5 km
Sluneční kavárna, Srní 98.53 km
Bankomat Česká spořitelna 98.55 km
čerpací stanice Srní 98.56 km
Bankomat ČSOB 98.58 km
Konzum Horažďovice 98.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.58 km
Konzum Srní 98.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.61 km
Real, Passau (D) 98.75 km
Bankomat GE Money Bank 98.8 km
Konzum Velké Hydčice 98.99 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 99.02 km
Konzum Žichovice 99.39 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 99.57 km
Jednota Mirovice 99.59 km
Konzum Svéradice 100.22 km
Konzum Rabí 100.42 km
Konzum Velký Bor 101.59 km
Konzum Malý Bor 102.12 km
Konzum Dlouhá Ves 102.15 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 102.28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 102.3 km
Konzum Třebomyslice 102.36 km
Konzum Budětice 102.59 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 102.76 km
Konzum Sušice 103.05 km
Bankomat UniCredit Bank 103.13 km
Bankomat Komerční banka 103.26 km
Konzum Sušice 103.35 km
Bankomat GE Money Bank 103.36 km
Bankomat Česká spořitelna 103.37 km
Bankomat ČSOB 103.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103.4 km
Konzum Sušice 103.53 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 103.63 km
Bankomat Česká spořitelna 103.67 km
čerpací stanice Shell, Sušice 103.74 km
Bankomat Česká spořitelna 103.78 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 103.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 103.82 km
Konzum Chanovice 103.84 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 104.04 km
Konzum Hartmanice 104.15 km
Café 27, Hartmanice 104.17 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 104.18 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 104.19 km
Konzum Hradešice 104.53 km
Jednota Bělčice 104.72 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 104.78 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 104.81 km
Jednota Lnáře 104.95 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 104.99 km
Konzum Břežany 105.17 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 105.71 km
Konzum Pačejov 105.98 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 106.14 km
Bankomat GE Money Bank 106.66 km
Konzum Hrádek 106.67 km
Bankomat Česká spořitelna 106.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.82 km
Bankomat ČSOB 106.82 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 106.95 km
Konzum Čejkovy 107.21 km
Bankomat Česká spořitelna 107.49 km
Konzum Petrovice u Sušice 107.59 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 107.6 km
Konzum Pačejov 107.98 km
Konzum Nalžovské Hory 107.98 km
Konzum Myslív 107.98 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 109.66 km
Konzum Velenovy 109.72 km
Konzum Ústaleč 109.76 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 110.04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 111.51 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 111.51 km
Konzum Zavlekov 111.55 km
Konzum Hlavňovice 111.74 km
Netto, Zwiesel (D) 112.03 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 112.19 km
Konzum Kolinec 112.25 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 112.41 km
Konzum Ujčín 112.54 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 112.82 km
Deichmann, Zwiesel (D) 112.82 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 112.82 km
Kik, Zwiesel (D) 112.82 km
Edeka, Zwiesel (D) 112.83 km
Intersport, Zwiesel (D) 113.12 km
NKD, Zwiesel (D) 113.2 km
Norma, Zwiesel (D) 113.22 km
Rossmann, Zwiesel (D) 113.24 km
TEDi, Zwiesel (D) 113.24 km
Müller, Zwiesel (D) 113.34 km
Konzum Velhartice 113.45 km
Konzum Zborovy 113.5 km
Lidl, Zwiesel (D) 113.59 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 113.66 km
Penny Market, Zwiesel (D) 113.71 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 113.78 km
REWE, Zwiesel (D) 113.79 km
Real, Zwiesel (D) 114.15 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 114.22 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 114.33 km
Konzum Chotěšov 115.12 km
Konzum Malonice 115.45 km
Bankomat Česká spořitelna 116.07 km
Konzum Plánice 116.09 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 116.73 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.97 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 117.07 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 117.12 km
Bankomat Česká spořitelna 117.23 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 117.23 km
Bankomat Komerční banka 117.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.29 km
Bankomat Česká spořitelna 117.3 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 117.3 km
Bankomat ČSOB 117.31 km
Bankomat ČSOB 117.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.33 km
Konzum Železná Ruda 117.57 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 117.6 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 117.82 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 118.12 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 118.45 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 118.51 km
Aldi Süd, Regen (D) 118.69 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 118.71 km
Norma, Regen (D) 118.78 km
Takko Fashion, Regen (D) 118.83 km
Deichmann, Regen (D) 118.85 km
TEDi, Regen (D) 118.85 km
Netto, Regen (D) 118.88 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 118.98 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 118.98 km
REWE, Regen (D) 118.99 km
Esprit, Regen (D) 119.04 km
NKD, Regen (D) 119.05 km
Edeka center, Regen (D) 119.1 km
Edeka, Regen (D) 119.53 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 119.54 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 119.55 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 119.82 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 120.03 km
Konzum Běšiny 120.16 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 120.45 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 120.89 km
Konzum Mochtín 121.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 121.56 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 122.4 km
Konzum Víteň 122.8 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 122.8 km
Konzum Hojsova Stráž 123.01 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 123.64 km
Konzum Bolešiny 123.87 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 124.19 km
Konzum Sobětice 124.33 km
NKD, Bodenmais (D) 124.33 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 124.33 km
Konzum Strážov 124.45 km
REWE, Bodenmais (D) 124.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 124.73 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 124.75 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 125.29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 125.51 km
Bankomat Česká spořitelna 126.03 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 126.21 km
Konzum Měčín 126.37 km
Bankomat ČSOB 126.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.52 km
Bankomat GE Money Bank 126.53 km
Bankomat Česká spořitelna 126.61 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 126.75 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 126.75 km
Konzum Předslav 126.8 km
Bankomat Komerční banka 127 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127 km
Bankomat Česká spořitelna 127.01 km
Bankomat Komerční banka 127.03 km
Bankomat ČSOB 127.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.06 km
Bankomat Česká spořitelna 127.08 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 127.1 km
Bankomat GE Money Bank 127.14 km
Konzum Klatovy 127.15 km
Bankomat UniCredit Bank 127.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.31 km
Bankomat Česká spořitelna 127.32 km
Bankomat Česká spořitelna 127.34 km
Bankomat Fio banka 127.35 km
Bankomat Komerční banka 127.35 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 127.51 km
Bankomat ČSOB 127.64 km
Konzum Dešenice 127.8 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 127.84 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 127.87 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 127.97 km
Bankomat Česká spořitelna 128.24 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 128.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.52 km
Bankomat ČSOB 128.56 km
Konzum Janovice 128.87 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 128.91 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 128.98 km
Norma, Deggendorf (D) 129.07 km
Müller, Deggendorf (D) 129.39 km
TEDi, Deggendorf (D) 129.39 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 129.4 km
Rossmann, Deggendorf (D) 129.4 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 129.41 km
NKD, Deggendorf (D) 129.41 km
New Yorker, Deggendorf (D) 129.44 km
C&A, Deggendorf (D) 129.45 km
Esprit, Deggendorf (D) 129.45 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 129.46 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 129.46 km
Edeka, Deggendorf (D) 129.51 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 129.53 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 129.53 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 129.54 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 129.62 km
Kik, Deggendorf (D) 129.66 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 129.67 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 129.67 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 129.68 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 129.7 km
Burger King, Deggendorf (D) 129.7 km
Lidl, Deggendorf (D) 129.72 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 129.72 km
Konzum Bezděkov 129.84 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 129.86 km
Real, Deggendorf (D) 129.93 km
Netto, Deggendorf (D) 130.17 km
Konzum Nýrsko 130.34 km
COOP DISKONT - Nýrsko 130.34 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 130.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.55 km
Konzum Nýrsko 130.55 km
Bankomat ČSOB 130.56 km
Bankomat Česká spořitelna 130.59 km
Bankomat Komerční banka 130.59 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 131.36 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 131.56 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 131.85 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 131.93 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 132.32 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.7 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.7 km
Bankomat Česká spořitelna 133.18 km
Konzum Švihov 133.18 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 133.24 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.42 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 133.76 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 134.35 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 134.48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 134.73 km
Konzum Nezdice u Přeštic 134.85 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 135.44 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 135.88 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 136.04 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 136.13 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 136.46 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 136.47 km
Bankomat Česká spořitelna 136.83 km
Konzum Vřeskovice 136.92 km
Bankomat ČSOB 137.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 137.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.07 km
Bankomat Komerční banka 137.08 km
Konzum Úsilov 137.2 km
Bankomat Česká spořitelna 137.24 km
Bankomat GE Money Bank 137.38 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 137.57 km
Bankomat Česká spořitelna 137.6 km
Bankomat ČSOB 137.68 km
Bankomat Rokycany 137.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.68 km
Bankomat GE Money Bank 137.68 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 137.75 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 137.79 km
Bankomat Česká spořitelna 137.97 km
Bankomat ČSOB 138.11 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 138.12 km
Bankomat Komerční banka 138.18 km
Bankomat GE Money Bank 138.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.25 km
Bankomat UniCredit Bank 138.28 km
Bankomat Česká spořitelna 138.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.29 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 138.33 km
Konzum Černíkov 138.59 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 138.65 km
Konzum Chudenice 138.65 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 138.66 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 139.07 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 139.11 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 139.43 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 139.48 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 139.77 km
Bankomat GE Money Bank 139.82 km
Bankomat Česká spořitelna 139.88 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 140.23 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 140.24 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 140.66 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 141.07 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 141.19 km
Konzum Chocomyšl 141.28 km
Jednota Osek u Rokycan 141.58 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 142.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.31 km
Bankomat Komerční banka 142.32 km
Bankomat ČSOB 142.33 km
Konzum Kdyně 142.35 km
Bankomat GE Money Bank 142.36 km
Bankomat Česká spořitelna 142.37 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 142.42 km
Konzum Kdyně 142.44 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 142.65 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 143.09 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 143.1 km
Bankomat Komerční banka 143.21 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 143.22 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 143.23 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 143.6 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 143.6 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.04 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 144.19 km
Konzum Srbice 144.64 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 145.14 km
Konzum Kout na Šumavě 145.18 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.19 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 145.22 km
Konzum Dobřany 145.22 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 145.24 km
Bankomat Komerční banka 145.36 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 145.37 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 145.38 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 145.44 km
Bankomat GE Money Bank 145.47 km
Bankomat Česká spořitelna 145.55 km
Bankomat Komerční banka 145.56 km
Bankomat Česká spořitelna 145.57 km
McDonalds, OC Plzeň 145.6 km
Bankomat GE Money Bank 145.6 km
Bankomat ČSOB 145.64 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.67 km
Konzum Hlohovčice 145.8 km
Bankomat Komerční banka 146.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 146.3 km
Konzum Čermná u Staňkova 146.41 km
Jednota Stupno 146.47 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.52 km
Bankomat Česká spořitelna 146.53 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 146.55 km
Bankomat GE Money Bank 146.76 km
Bankomat Česká spořitelna 146.76 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.76 km
Jednota Břasy 146.79 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 146.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.03 km
Bankomat ČSOB 147.04 km
Konzum Zahořany 147.12 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.15 km
Bankomat Česká spořitelna 147.16 km
Bankomat GE Money Bank 147.16 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.24 km
Bankomat ČSOB 147.27 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 147.32 km
Bankomat ČSOB 147.32 km
Bankomat Česká spořitelna 147.33 km
Bankomat ČSOB 147.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.37 km
Bankomat Česká spořitelna 147.4 km
Bankomat Česká spořitelna 147.41 km
Bankomat Komerční banka 147.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.45 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 147.54 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 147.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.67 km
Bankomat Česká spořitelna 147.67 km
Bankomat ČSOB 147.73 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 147.74 km
Bankomat Česká spořitelna 147.76 km
Bankomat GE Money Bank 147.76 km
Konzum Starý Klíčov 147.81 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 147.84 km
Bankomat ČSOB 147.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.97 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 148.1 km
Bankomat Česká spořitelna 148.23 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148.23 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148.26 km
Konzum Mrákov 148.5 km
Bankomat Fio banka 148.55 km
Bankomat GE Money Bank 148.55 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 148.61 km
Bankomat Komerční banka 148.62 km
Bankomat Česká spořitelna 148.64 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 148.69 km
Bankomat UniCredit Bank 148.72 km
Konzum Hlohová 148.87 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.08 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 149.08 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 149.17 km
Jednota Dolany 149.2 km
Konzum Osvračín 149.23 km
Jednota Druztová 149.46 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 149.5 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 149.64 km
Bankomat GE Money Bank 149.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.76 km
Bankomat ČSOB 149.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 149.83 km
Konzum Újezd sv. Kříže 149.93 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 149.96 km
Konzum Tlumačov 149.97 km
Konzum Staňkov 150.03 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 150.16 km
Konzum Milavče 150.21 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 150.29 km
Bankomat Česká spořitelna 150.38 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 150.38 km
Bankomat Fio banka 150.38 km
Konzum Staňkov 150.47 km
Bankomat Česká spořitelna 150.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.72 km
Bankomat ČSOB 150.73 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 150.82 km
Bankomat Česká spořitelna 150.86 km
Bankomat Česká spořitelna 150.87 km
Bankomat ČSOB 150.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.92 km
Bankomat Česká spořitelna 150.99 km
Bankomat Komerční banka 151.08 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 151.08 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 151.08 km
Bankomat Česká spořitelna 151.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 151.15 km
čerpací stanice Benzina, Stod 151.15 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 151.28 km
Bankomat ČSOB 151.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.29 km
Market Zruč 151.3 km
Bankomat Česká spořitelna 151.35 km
Bankomat GE Money Bank 151.35 km
Bankomat Komerční banka 151.35 km
Bankomat Česká spořitelna 151.35 km
Bankomat Komerční banka 151.41 km
Konzum Domažlice 151.45 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 151.53 km
Bankomat Česká spořitelna 151.58 km
Konzum Blížejov 151.65 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 151.7 km
Bankomat Česká spořitelna 151.76 km
Bankomat Raiffeisenbank 151.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 151.89 km
Bankomat Česká spořitelna 151.95 km
Bankomat ČSOB 151.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.97 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 152.03 km
Bankomat Česká spořitelna 152.05 km
Bankomat GE Money Bank 152.06 km
Bankomat Česká spořitelna 152.26 km
Bankomat ČSOB 152.31 km
Bankomat Česká spořitelna 152.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.31 km
Bankomat Komerční banka 152.32 km
Bankomat Komerční banka 152.32 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 152.38 km
Jednota Radčice 152.4 km
Bankomat Česká spořitelna 152.43 km
Bankomat GE Money Bank 152.43 km
Bankomat ČSOB 152.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.43 km
Bankomat ČSOB 152.43 km
Konzum Folmava 152.5 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 152.51 km
Konzum Domažlice 152.72 km
Konzum Česká Kubice 152.73 km
Jednota Žichlice 152.82 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 152.93 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 153.04 km
Konzum Milčice 153.19 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 153.28 km
Bankomat Komerční banka 153.49 km
Market Třemošná 153.5 km
Jednota Třemošná 153.5 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 153.96 km
Bankomat Komerční banka 154.11 km
Jednota Česká Bříza 154.17 km
Bankomat GE Money Bank 154.3 km
Bankomat Česká spořitelna 154.3 km
Konzum Semošice 154.68 km
Bankomat ČSOB 154.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 154.74 km
Jednota Nýřany 154.98 km
Jednota Chotíkov 155.17 km
Bankomat Komerční banka 155.17 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 155.34 km
Bankomat GE Money Bank 155.9 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 155.99 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 155.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.19 km
Bankomat ČSOB 156.2 km
Konzum Draženov 156.26 km
Jednota Dobříč 156.27 km
Bankomat Komerční banka 156.28 km
Bankomat Česká spořitelna 156.36 km
Jednota Kozolupy 156.43 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 156.57 km
čerpací stanice OMV, Draženov 156.72 km
Konzum Trhanov 156.76 km
Jednota Město Touškov 156.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 157.06 km
Bankomat ČSOB 157.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157.07 km
Konzum Horšovský Týn 157.22 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 157.32 km
Bankomat Česká spořitelna 157.39 km
Jednota Horní Bříza 157.41 km
Supermarket Horní Bříza 157.43 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 157.88 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 158.24 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 158.32 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 158.81 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 158.82 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 158.86 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 158.88 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 159.19 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 159.19 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 159.21 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 159.21 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 159.23 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 159.36 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 159.37 km
Jednota Nevřeň 159.71 km
Jednota Heřmanova Huť 160.43 km
Market Kaznějov 160.7 km
Jednota Kaznějov 160.7 km
Konzum Postřekov 160.78 km
Jednota Úlice 161.01 km
Bankomat Komerční banka 161.05 km
Market Kaznějov 161.08 km
Konzum Díly 161.39 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 161.47 km
Konzum Nový Kramolín 161.73 km
Jednota Babiná 162.82 km
Jednota Všeruby 163.42 km
Jednota Pňovany 163.65 km
Konzum Miřkov 163.81 km
Jednota Plasy 163.86 km
Bankomat Česká spořitelna 163.88 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 163.93 km
Konzum Poběžovice 164.02 km
Jednota Hadačka 164.07 km
Jednota Plasy 164.09 km
Bankomat Česká spořitelna 164.12 km
Jednota Mrtník 164.13 km
Bankomat ČSOB 164.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 164.28 km
Jednota Kralovice 164.34 km
Supermarket Kralovice 164.39 km
Bankomat Česká spořitelna 164.46 km
Jednota Kralovice 164.67 km
Jednota Kralovice 164.78 km
Jednota Plasy 164.82 km
Jednota Líšťany 164.85 km
Jednota Loza 164.98 km
Jednota Sytno 165.02 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 165.2 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 165.22 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 165.35 km
Konzum Mnichov 165.47 km
Jednota Horní Bělá 165.75 km
Jednota Dolní Bělá 165.81 km
Jednota Kladruby 166.58 km
Bankomat ČSOB 167.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 167.92 km
Bankomat Komerční banka 167.93 km
Bankomat GE Money Bank 168.02 km
Konzum Vidice 168.04 km
Bankomat Česká spořitelna 168.05 km
Jednota Stříbro 168.32 km
Konzum Hostouň 168.69 km
Jednota Stříbro 168.72 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 168.91 km
Jednota Stříbro 168.98 km
Jednota Pernarec 169.38 km
Jednota Mladotice 169.74 km
Jednota Hvozd 170.2 km
Jednota Úněšov 170.72 km
Bankomat ČSOB 171.33 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 173.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.93 km
Jednota Žihle 175.1 km
Jednota Stráž u Tachova 175.21 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 175.57 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 175.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.98 km
Bankomat ČSOB 175.98 km
Jednota-cukrárna Manětín 176.02 km
Jednota Pláň 176.23 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 176.36 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 176.53 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 177.4 km
Jednota Nečtiny 177.64 km
Bankomat GE Money Bank 177.91 km
Jednota Bor u Tachova 177.96 km
Bankomat Česká spořitelna 178.03 km
Jednota Bor u Tachova 178.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 178.48 km
Jednota Konstantinovy Lázně 178.93 km
Jednota Černošín 179.12 km
Bankomat ČSOB 179.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 179.18 km
Jednota Přimda 181.33 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 181.49 km
Jednota Bezdružice 181.5 km
Jednota Bezdružice 181.52 km
Jednota Lestkov 184.73 km
Jednota Staré Sedliště 184.84 km
Bankomat UniCredit Bank 185.81 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 186.03 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 186.14 km
Jednota Staré Sedliště 186.72 km
Jednota Hošťka 187.32 km
Burger King, Neutraubling (D) 187.41 km
Bankomat UniCredit Bank 188.09 km
Jednota Rozvadov 188.34 km
Jednota Dlouhý Újezd 190.05 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 190.25 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 190.52 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 190.52 km
Bankomat Česká spořitelna 190.72 km
Jednota Planá 190.73 km
Bankomat GE Money Bank 190.89 km
Jednota Tachov 190.92 km
Bankomat ČSOB 190.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 190.97 km
COOP DISKONT - Tachov 191.39 km
Jednota Tachov 191.56 km
Bankomat Česká spořitelna 191.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.61 km
Bankomat ČSOB 191.65 km
Jednota Tachov 191.67 km
Jednota Tachov 191.67 km
Bankomat GE Money Bank 191.72 km
Bankomat Česká spořitelna 191.77 km
Bankomat GE Money Bank 191.82 km
Bankomat Komerční banka 191.84 km
Jednota Tachov 191.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.91 km
Bankomat ČSOB 191.91 km
Bankomat ČSOB 191.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.91 km
Bankomat Česká spořitelna 191.93 km
Jednota Tachov 192.17 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 192.37 km
Jednota Tachov 192.37 km
NKD, Regensburg (D) 192.43 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 192.73 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 192.73 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 192.79 km
Kik, Regensburg (D) 192.89 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 192.9 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 192.97 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193 km
Bankomat ČSOB 193.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 193.14 km
Bankomat Česká spořitelna 193.16 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 193.19 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.19 km
Jednota Chodová Planá 193.23 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.24 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.29 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.32 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.35 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.36 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 193.52 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 193.64 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 193.65 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.15 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194.16 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194.23 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 194.23 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194.23 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 194.31 km
C&A, Regensburg (D) 194.31 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 194.38 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 194.51 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 194.71 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.06 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195.12 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 195.52 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 196.36 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 196.83 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 196.87 km
Jednota Halže 197.07 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 197.26 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 197.27 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 197.56 km
Jednota Lázně Kynžvart 207.21 km

mohlo by Vás zajímat

Žumberk

batoh
Žumberk
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Žár u Nových Hradů

batoh
Žár u Nových Hradů
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava, často přezdívaná Plíce Evropy nebo Zelená střecha Evropy, je pohoří, které se táhne v délce zhruba 120 km podél jižních hranic České republiky a vytváří tak její přirozenou hranici s Rakouskem a Německem. Jedná se o jedno z nejstarších pohoří na našem území, které se pyšní nesčetnými rašeliništi, jezery a prehistorickou vegetací. Šumava a část jejího okolí tvoří CHKO Šumava, její nejzajímavější místa jsou pak součástí stejnojmenného národního parku. Geograficky je Šumava rozdělena do šesti podoblastí: Železnorudská hornatina, Šumavské Pláně, Boubínská hornatina, Trojmezná hornatina, Želnavská hornatina a Vltavická Brázda. Nejvyšším vrcholem Šumavy na české straně je Plechý (1378 m n. m.). Šumava je jedním z nejoblíbenějších turistických a rekreačních cílů Čech. Síť web kamer vás přes net informuje o počasí, sněhu, sněhových podmínkách. Její kouty jsou protkány více než pětisty kilometry značených turistických stezek a cyklotras. Na své si zde bez pochyby přijdou i vášniví houbaři či sportovní nadšenci. Pro milovníky vodních sportů je zde mnoho možností surfingu, raftingu a jachtingu a pro ty, které vyhledávají spíše zimní sporty, zase nespočet lyžařských středisek jako Zadov - Churáňov, Železná Ruda, Špičák, Velký Javor, Lipno, Hochficht a tras pro běžecké lyžování, o jejichž stavu on-line informuje prostřednictvím netu server Bílá stopa. Vyberte si z rozsáhlé nabídky ubytování - hotely, penziony, priváty a apartmány, chaty a chalupy a také kempy čekají na Vaši návštěvu. Ubytovací objekty nabízí pokoje s počtem lůžek, které právě potřebujete, samozřejmostí pokoje je vlastní WC a sprchový kout. U apartmánů vybavená kuchyně - lednice, vařič, rychlovarná konvice, mikrovlnka, nádobí. K běžné výbavě patří uzamykatelná úschovna kol nebo lyží a parkovací místo. Častým vybavením vnitřní bazén, sauna, restauraci. Přijeďte si na Šumavu odpočinout a poslechnout si při relaxaci místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy…

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Má to v krvi," říkávala jeho matka, již takové jeho spády tu rmoutily, takže plakala, onde zase zlobily, takže ho nemilosrdně bila, ovšem jen dokud jí chlapec nepřerostl přes hlavu a ona ho zmoci stačila; když pak zesílil a povyrostl a ona jej kdysi trestat chtěla, vyrval jí hůl a řekl: „Dejte si pokoj, mámo, a nebijte mě! Uhodíte-li, uhodím nazpátek a uteču vám."

„Nedej Bože, dítě!" odvětila, „ruka by ti uschla."

Od té chvíle ho už nebila a kluk dělal dokonce, co se mu líbilo.

Když po smrti matčině Potužák ho vyzval, aby šel k němu sloužit, nezdráhal se nijak; naopak, uposlechl rád a pravil: „Půjdu, sedlák, a děkuju vám! Budu vám věrně sloužit."

Potužák skutečně neměl čeho litovat, že ho vzal k sobě. Vojta jako hříbek neměl sobě rovného; přilnul vůbec ke koňům a pečlivě je hleděl; také byl zručný, dovedný a hbitý k neuvěření; uzly v provazech uměl rozvazovat, zmotané řemení, postraňky a postroje rozmotati, porouchané vozy, fasuňky a nákolesníky spraviti tak důkladně a hbitě, že žádný zkušený čeledín se mu nevyrovnal a hospodář začasté všecek udiven hlavou potřásal, vida ho při takovém díle, a svého syna Václava napomínal, aby hleděl odkouknouti něco této dovednosti Vojtově.

Na Blatech byl Vojta ve svém živlu. Po celé dlouhé hodiny, v nejhorším slunečním úpalu, v dešti i v mrazivém větru ležel na břiše, oddávaje se zdánlivě sladké zahálce, a přece nic neušlo bystře pozorujícím jeho očím. Vybíraje si stanoviska, odkud mohl přehlédnouti celá široširá Blata, poznal svá hříbata třeba na vzdálenost dvou kilometrů, a bylo-li třeba je odněkud odehnati nebo jinak zakročiti, vzchopil se a uháněl po rovině s větrem o závod; vydržel v takovém běhu třeba půl hodiny a podobalo se, že by nejrychlejšího koně předhonil. S ostatními hříbky málokdy a jen krátce hovoříval a skoro nikdy se k nim nedružil; nicméně požádal-li ho některý, aby mu pomohl koně sehnat neb jinak mu nápomocen byl, ochotně mu býval k službám. Přesto jej neměli rádi; byť z jiného pole kvítko, nerozuměli mu; pohlíželi naň a na jeho konání s tajnou hrůzou. Cosi příšerného, nevyzpytatelného se jim zdálo býti při něm: plazil se travou a roštím jako had, jedva stopy po sobě zanechávaje; plaval a potápěl se jako vydra a nebál se největších hlubin v rybnících ani potměšilých, bahnitých, rákosím vroubených tůní Soudného potoku, při jehožto březích nejraději dlíval; stávalo se, že pojednou, jakoby učarováním, z místa zmizel, kde ho právě byli viděli, ztratil se, aniž kdo mohl udati, kam se poděl, a rázem zase se objevil, nevědomo, odkud se vzal, nic jinak, jako by ze země se byl vynořil. Někdy po celé hodiny jej nikdo nespatřil; bylo zjevno, že někam daleko odběhl, a najednou tu zase byl, neodpovídaje na otázky, kde ten čas pobyl a co dělal. O jeho konání vědělo se pouze to, že chytával ryby a raky v potoce a že vybíral vejce z hnízd divokých kachen, čejek a chřástalů, která uměl vyhledati dovedněji než kuna; co dělal s rybami a s těmi vejci, tohoť nikdo se nedopátral; jisto bylo, že jich sám nejedl a že je také domů nepřinášel. Vědělo se též, že má rybářské náčiní, keser, čeřen a udice, ale kde tyto věci uschovával, zůstalo jeho tajemstvím. Že lovil, tím se ostatně před svými druhy netajil, protože věděl dobře, že o tom nahlas mluviti nebudou; dal také tu a tam některému z nich několik okounků nebo nějaké „štíhle" (tak nazývají na Blatech menší štiky); kam se dála ostatní jeho kořist, zvěděli právě tak málo jako úkryt jeho rybářského náčiní.

Potužák zvěděl o jeho rybaření a se vší přísností mu je zapověděl; Vojta odpověděl: „Nebojte se, sedlák! — Mne nikdo nedopadne..."

„Ale kradeš, kluku — ryba není tvá a potok je knížecí."

„Potok patří sedlákům," odtušil mrače se Vojta; „ryba je toho, kdo ji umí chytit. Pánbůh dal rybu všem lidem a nejen knížeti."

„S touhle mi přestaň. Povídám ti ještě jednou: nechci, abys chytal... Hleď si svého!" Hoch se zaškaredil ještě více, ale odpovědi už nedal. V jeho pohledu se jevil takový vzdor, že Potužák cítil marnost svého zapovídání.

„Rád bych věděl," tázal se ho zcela mírným hlasem, „kam rybu zanášíš. Pověz mi to!"

Kluk váhal odpovědět. Když hospodář naléhal, zabručel posléze: „Do vody ji házím zase. Chytám jen tak špásem.'" Více z něho nevylezlo. Potužák věděl, že hoch mu nepověděl pravdu, což ho velice zamrzelo, jako vůbec tohle lovení ryb, z něhož předvídal opletačky s knížecími, popřípadě i se soudy. Uvažoval všelijak, jak by přítrž učinil; než čím více o tom přemýšlel, tím úporněji vzmáhalo se v něm přesvědčení, že by se marně namáhal a že kluk si říci nedá. Poznával, že příklad a vedení nezmohou všecko, a vzpomněl na Vojtovu matku, která řekla: „Má to v krvi." Co dělat? Měl chlapce vyhnat? Ponechat jej jeho osudu? — K takové krajnosti se přece neodhodlal; uvážil, že hoch se mu dobře hodí, že koná v domě svou povinnost a že jinak proti poctivosti se neprovinil. Tohle rybaření bylo jeho náruživost, které nemohl odolati. Zdálo se mu, že by se dopustil těžkého hříchu a zavdal podnět ke věcem ještě horším, k nimž by neomylně došlo, kdyby hoch byl sobě ponechán. Takhle jej aspoň zaměstnává, ku práci přidržuje a do jisté míry na uzdě drží. Propustí-li jej, vydá jej úplně jeho náruživosti a následek bude ten, že z chlapce se stane tulák, pytlák a snad i zloděj a lupič ze řemesla. Venkoncem uváženo, Vojta lovil přece jenom v potoce, a Potužák by nebyl býval blatským sedlákem, kdyby ve svém nitru byl přiznával knížecím výlučné a neomezené právo na ryby v něm volně plovoucí. Že on sám v tomto potoce nelovil, nevyplývalo nijak z názoru, že by se tím dopustil krádeže na knížecím majetku, nýbrž z toho pevného přesvědčení, že rybolov a honba sedlákům vůbec nesvědčí, ba, na škodu jim jsou, poněvadž je odvracejí od jejich povinnosti, ukládají jim vzdělávání půdy a starost o dobytek. Když se ozvaly hlasy vyzývající, aby se honitba knížecím více nepřenechávala, on nijak nesouhlasil a rozhodně se takovým řečem opíral; ničeho na tomto jeho přesvědčení neměnilo poukazování na škody, jež zvěř činí na polích; budou-li sedláci honit, tvrdíval, marnost a nepříslušnost budou páchat a opomíjením práce a náležitého dohledu osení vezme desateronásobnou škodu té, která by mu ze zvěře pocházeti mohla. Než kdyby i těchto ohledů nebylo, Potužák by byl přece ryb nelovil v potoce, ani by se byl nepřimlouval, aby sedláci honitbu sami vykonávali, již z toho důvodu, že knížecí o ni stáli, on pak s každým, tudíž i s knížecími dobrou vůli zachovati chtěl a všem možným sporům a kyselostem až úzkostlivě se vyhýbal. „Co je mi do honby!" říkával; „honba mě neuživí, ale práce! Páni za honbu platí, ať si ji mají! Pánům honba, nám práce! — Tak tomu chce řád světový a sám Pánbůh..."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky