největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položený rybník v Čechách - Olšina zajímavosti ze Šumavy

kostel (zaniklý) sv. Anny a kostelní věž, Hojná Voda

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: novohradsko
GPS: 48°43'47.106"N, 14°43'39.979"E Zobrazit na mapy.cz

popis

První zprávy o Hojné Vodě (původně Vilémova, později Heilbrunn vznikla jako dřevorubecká osada roku 1553 a název nesla na počest Viléma z Rožmberka, který inicioval její vznik) pochází z roku 1564, kdy byl objeven léčivý pramen. K jeho objevu se váže pověst o zraněném dřevorubci, jemuž se na nedalekém buku zjevila sv.Anna, která mu poradila, aby si ránu omýval vodou z pramene. Zakrátko se uzdravil, událost se roznesla po kraji a lidé k pramenu houfně přicházeli. U léčivého pramene byla již roku 1564 nebo nedlouho poté postavena kaple, roku 1598 se již mluví  o kostelíku, postaveném nákladem Viléma z Rožmberka. Věhlas pramene způsobil brzký vznik poutního místa, jehož součástí se stal i jednolodní renesanční kostel. Nelze vyloučit, že patrocinium souviselo s některou z dam Vilémovy rodiny (matka Anna z Roggendorfu, teta Anna z Hradce, třetí manželka Anna Marie Bádenská). Původní patrocinium bylo Nejsvětější Trojice. V letech 1625 - 1630 však dala hraběnka Marie Magdaléna Buquoyová svatyni rozšířit na kostel sv. Anny, který se roku 1691 stal farním. Kostel měl k dispozici jednolodí s trojbokým presbytářem a sakristií na severní straně.  Loď byla sklenuta valeně, presbytář zrcadlovou klenbou. V retabulu hlavního oltáře byl zasazen obraz sv. Anny, po stranách stály sošky sv. Josefa a Antonína Paduánského, na brankách sv. Ondřeje a Jakuba.  Postranní oltář byl zasvěcen sv. Jana Nepomuckému. Oltář sv. Anny je poprvé zmiňován roku 1680. Hlavní oltář byl zasvěcen  Nejsvětější Trojici („Korunování Panny Marie“), boční oltář na epištolní straně  sv. Anně, na evangelní straně sv. Janu Nepomuckému a byla zde též jeskyňka se s ležící voskovou figurou sv. Rozálie. Při kostele působilo bratrstvo svaté Anny, jehož pamětní kniha je uložena v českobudějovickém okresním archivu. Roku 1708 byla zřízena společná farnost Hojná Voda - Dobrá Voda. Nedaleko kostela sídlil poustevník. Do roku 1712 sídlil farář v Hojné Vodě, která se osamostatnila v roce 1855 (v letech 1940 - 1941 spravováno ze St. Pölten, 1942 - 1945 z Lince). Městečko bylo hodně navštěvováno poutníky putujícími  především na Dobrou Vodu. Kostel sloužil většinově německojazyčné obci do odsunu jejího obyvatelstva po roce 1945. Od roku 1945 se Hojná Voda dostala do uzavřeného hraničního pásma, což vedlo k demolici více než poloviny objektů v obci. Mezi nimi byl i kostel, z něhož se zachovala jen hranolová věž, která nebyla spojena s kostelem. Posledním farářem na Hojné Vodě byl cisterciák P. Placidus Windhager, který byl spolu s německým obyvatelstvem odsunut. Po druhé světové válce tak došlo k totální duchovní devastaci kraje, kostel zpustl a nakonec byl roku 1963 zbořen. Stával v místech dnešního domu č.p. 117. Z kostela se zachovala  socha sv. Linharta s tváří prostřílenou broky.

kostel (zaniklý) sv. Anny a kostelní věž, Hojná Voda na mapě

kostel (zaniklý) sv. Anny a kostelní věž, Hojná Voda na fotografiích

místa v okolí

pomník padlých WWI, Hojná Voda

pomník padlých WWI, Hojná Voda

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: novohradsko
GPS: 48°43'47.611"N, 14°43'38.947"E

zobrazit více
pomník František Binder

pomník František Binder

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: novohradsko
GPS: 48°43'47.662"N, 14°43'38.686"E

zobrazit více

další místa v okolí

ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

Rekreace na Lipně

lokalita: lipensko
obec: Frymburk

zobrazit více
Dobík

Dobík

typ: penzion
lokalita: lipensko
obec: Přední Výtoň
kapacita ubytování: 31
cena ubytování: od 430 Kč

zobrazit více

firmy v okolí