Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Winter Zikmund

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: novohradsko
GPS: 48°43'45.388"N, 14°43'39.159"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Zikmund Winter (27.prosince 1846, Praha - 12.června 1912, Bad Reichenhall, Německo) byl český spisovatel (prozaik, autor historických próz), historik a učitel. Narodil se v rodině Antona Wintera, zvoníka kostela sv. Ducha na Starém Městě v Praze a Marie, rozené Procházkové. Rodina se stěhovala podle otcova působiště v různých pražských kostelech. Toto povolání zastával sám po otcově smrti, aby pomáhal uživit rodinu. Vystudoval Akademické gymnázium, po němž se rozhodl stát knězem a začal studovat teologii pod záštitou rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Po roce těchto studií zanechal a začal studovat historii na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity (FF UK). Navštěvoval mj. přednášky V. V. Tomka, J. Kalouska, A. Gindelyho a Josefa Emlera, u kterého si přivydělával v archivu jako kopista a zdokonalil se tak v paleografii. Po absolvování studia nastoupil 1. října 1873 na své první učitelské místo na reálku v Pardubicích, kde jako jednoroční suplent vyučoval dějepis, zeměpis, češtinu, němčinu a logiku. Zde se seznámil a 7. ledna 1876 oženil s Marií Annou Šedou (*1852). Na závěr pardubické suplentury složil státní zkoušku a dosáhl tak učitelské způsobilosti. Od 1.října 1874 deset let učil na reálce v Rakovníku. Významné bylo Wintrovo působení v Rakovníku, kde mu bylo umožněno studium archivních materiálů. Z nich získal látku nejen k četným odborným studiím o kulturním životě českých měst v období 14. – 17. století, ale i pro svou činnost beletristickou. Roku 1884 přesídlil do Prahy, byl jmenován c.k. školním radou a jako středoškolský profesor češtiny a latiny vyučoval na Akademickém gymnáziu. Od roku 1895 rodina Winterových se synem Jaroslavem (*1877) a dcerou Josefou (*1883) bydlela na Vinohradech v domě čp. 618 (617), dnešní Legerově ulici. Zikmund Winter patřil k okruhu spisovatelů sdružených kolem časopisu Zvon, kde působili i Alois Jirásek a Karel Václav Rais. Rodina žila poklidným životem a Winter si několikrát na gymnáziu vzal dlouhodobou tvůrčí dovolenou, aby se mohl věnovat psaní. V umělecké próze, již začíná Winter tvořit od poloviny osmdesátých let 19. století, zobrazuje nejčastěji život řemeslnických vrstev nebo studentů a inteligence předbělohorského období. Zprvu se uspokojuje s drobnějšími příběhy, často anekdotické povahy, později je prohlubuje psychologicky. Všímá si osudů jedinců zápasících o vymanění z osudového nebo společenského předurčení. Zikmund Winter zemřel v bavorských lázních Reichenhallu, kam každým rokem jezdil. Jeho nejznámějším a jediným románem je Mistr Kampánus (1909), který je jeho vrcholným beletristickým dílem. Zobrazuje poměry na pražské univerzitě kolem roku 1620 - hrdinou je Jan Campanus Vodňanský, rektor univerzity, který usilovně hájí její svobodu před jezuity. Jejich proniknutí na univerzitu nezabrání ani Kampanův přestup na katolickou víru. Vědomí, že zradil zbytečně svoji víru a ničeho nedosáhl, ho přivede k sebevraždě. Sedmnáct roků trávil letní měsíce Zikmund Winter v Novohradských horách v obci Hojná Voda, kde právě mimo jiné napsal (1903 až 1905) i svůj nejznámější román Mistr Kampanus. Do Novohradských hor přijel Winter poprvé v létě roku 1894 a zůstal jim věrný až do konce života, našel zde krásu přírody i přátelství s lidmi tohoto horského koutu a inspiraci k některým postavám jeho díla. Byl to právě zdejší kněz Jakub Farka, pocházející z Todně na Doudlebsku, člověk ryzího charakteru, který byl vzorem pro Witrovu postavu Kampána. Byl po celý ten dlouhý čas Wintrova pobytu na Hojné Vodě spolu s profesorem vídeňské konzervatoře Františkem Bláhou důvěrným přítelem. Dne 28. srpna 1905 píše Alois Jirásek Wintrovi: Milý příteli. Milý Váš lístek došel. Doufám, že před tím můj se neztratil. Četl jsem Vaše lamento. Což by nebylo možné tu kapitolu o řemeslnících poodložit a napsat asi do třech až čtyř čísel Zvonu Kampána? Rais mi onehdy psal a silně touží, abyste Zvon neopouštěl.... Prosím Vás, neodkládejte Kampána zase na rok. Je už loni ohlášen a Zvon musí mít něco většího...." V posledním čísle literárního měsíčníku Zvon v roce 1904 slibuje redakce, že v příštím roce se čtenáři shledají s pracemi Jiráskovými, Raisovými, Thomayerovými a Wintrovými. A oznámení pokračuje: "Zikmund Winter podle jiných prací koná pro Zvon přípravy k historickému obrazu z doby bělohorské, jehož děj se kupiti bude kolem osoby znamenitého básníka Kampána, profesora hynoucí university pražské...." V té době trpí už Winter silně se zhoršující nemocí. Na radu svého žáka profesora Jiřího Brdlíka zajel si v létě 1907 na čas na léčení do alpského Reichenballu, ale už 8. 8. se hlásí Jiráskovi dopisem z Hojné Vody, po které se mu stýskalo a kde vždy pookřál a si odpočinul. V roce 1911 vyšla ve Zvonu poslední větší Wintrova práce "Kratochvíle panny Filipínky" a rok na to nejel Winter poprvé na Hojnou Vodu, ale přes varování profesora Thomayera do alpských lázní Reichenhallu. A zde 12. června 1912 umírá. Zikmunda Wintra pochovali v Praze na Vinohradském hřbitově. Hojnovodští vypravili zvláštní povoz s velikým balvanem z kamenného pole na jeho hrob jako vděk za dobrotu, o kterou se s lidmi horské obce dělil. Z iniciativy Bohumila Šindeláře byla v neděli 13. června 1937 odhalena na domě, kde Wintrovi bydleli, pamětní deska. Dlouho tam však nezůstala. V říjnu 1938 před záborem pohraničí byla odvezena do Trhových Svinů a pozdější pátrání po ní bylo bezvýsledné. Ani Wintrův domek už neexistuje. Byl zbořen začátkem padesátých let tak jako polovina domů a kostel.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Hojná Voda

batoh
Hojná Voda
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

fara Hojná Voda

batoh
fara Hojná Voda
Šumava A-Z: fary
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel (zaniklý) sv. Anny a kostelní věž...

batoh
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostelní věž, Hojná Voda
Šumava A-Z: kostely
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník padlých WWI, Hojná Voda

batoh
pomník padlých WWI, Hojná Voda
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Hojná Voda 0 km
fara Hojná Voda 0.06 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 0.06 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 0.07 km
pomník František Binder 0.07 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 0.1 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 0.11 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 0.11 km
kašna horní Hojná Voda 0.4 km
kaple výklenková Hojná Voda 0.82 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 1.33 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 1.37 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 1.38 km
kaple Staré Hutě 1.46 km
Staré Hutě 1.49 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 1.53 km
přírodní park Novohradské hory 1.77 km
Vysoká 1034 m n. m. 1.8 km
Oka slatí v Neuhütten - Josef Vách... 2.22 km
Mlýnský vrch 2.49 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 3.59 km
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 3.62 km
Horní Stropnice 3.64 km
fara Horní Stropnice 3.68 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 3.7 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 3.76 km
hraniční přechod Horní Stropnice (... 4.34 km
kaple výklenková Světví 4.96 km
Světví 4.98 km
dvůr Filipíny, Světví 5.03 km
Černé Údolí 5.36 km
Královský slib 5.39 km
tvrz Cuknštejn 5.39 km
Ať žijí rytíři! 5.39 km
5. rota PS, Černé Údolí 5.46 km
Terčino údolí, Nové Hrady 6.78 km
NS Terčino údolí 6.78 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 7.22 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 7.26 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 7.34 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 7.34 km
Údolí u Nových Hradů 7.35 km
Náš venkov - Obecní obývák 7.48 km
hradní studna Nové Hrady 7.49 km
Buquoy Karel Bonaventura 7.51 km
Buquoyové 7.51 km
hrad Nové Hrady 7.51 km
Oppolzer Johann 7.51 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 7.6 km
NS Paměti Novohradska 7.6 km
NS Buquoyská krajina 7.6 km
SDH Nové Hrady 7.61 km
historická kovárna Nové Hrady 7.61 km
radnice Nové Hrady 7.72 km
infocentrum Nové Hrady 7.72 km
kašna Nové Hrady 7.72 km
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 7.73 km
Nové Hrady 7.73 km
Švestka Jaroslav Borský 7.73 km
studna na náměstí Nové Hrady 7.73 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 7.74 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 7.75 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 7.75 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 7.77 km
barokní lékárna Nové Hrady 7.78 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 7.84 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 7.86 km
Novohradský jinan 7.89 km
NS Pamětí Vitorazska 7.91 km
zámek Nové Hrady 7.94 km
hrob Jaroslav Švestka 7.99 km
rybník pod tvrzí Žumberk 8 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 8.01 km
hřbitov Nové Hrady 8.03 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 8.06 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 8.06 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 8.06 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 8.06 km
tvrz Žumberk 8.07 km
kostel Všech svatých, Žumberk 8.08 km
žlaby tvrz Žumberk 8.08 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 8.08 km
Žumberk 8.11 km
minipivovar Žumberk 8.19 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 8.2 km
NS Paměti Slepičích hor 8.23 km
Žumberský jilm 8.25 km
Žárský rybník 8.28 km
hřbitov Žumberk 8.35 km
dětské hřiště Pohorská Ves 8.56 km
Žár u Nových Hradů 8.73 km
Pohorská Ves 8.76 km
SDH Žár u Nových Hradů 8.76 km
Pohorská lípa 8.79 km
kostel sv. Linharta, Pohorská Ves 8.8 km
pomník padlých WWI, Pohorská Ves... 8.82 km
infocentrum Pohorská Ves 8.83 km
hřbitov Pohorská Ves 8.94 km
kaple nad Novými Hrady 9.06 km
Pohořský potok 9.89 km
Nakolice 10.69 km
kaple Byňov 10.98 km
Byňov 11.04 km
pomník padlých WWI, Byňov 11.13 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 11.59 km
Náš venkov - Novohradsko – krajina... 11.86 km
kašna Malonty 11.92 km
Malonty 11.93 km
nádraží Nové Hrady 12.03 km
Vyšné 12.17 km
Jakulský rybník 12.31 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 12.62 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 12.62 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 12.63 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 12.68 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 12.7 km
Svatá Trojice 12.72 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 12.75 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 13.25 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 13.53 km
Fischerovy chalupy 13.65 km
8. rota PS, Fišerovy Chalupy 13.65 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 13.81 km
Hácha Emil 13.81 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 13.81 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 13.81 km
kostel Československé církve husit... 13.85 km
NS Trhosvinensko 13.85 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 13.99 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 13.99 km
radnice Trhové Sviny 13.99 km
Trhové Sviny 13.99 km
Valdauf Karel 13.99 km
kašna Trhové Sviny 14.01 km
Příběh opravdové vášně, Blanka Mil... 14.02 km
Milfaitová Blanka 14.02 km
Buškův hamr 14.02 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 14.03 km
infocentrum Trhové Sviny 14.05 km
pamětní deska Ladislav Stráský 14.12 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 14.16 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 14.18 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 14.2 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 14.21 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 14.21 km
kostel Jiříkovo Údolí 14.48 km
Jiříkovo Údolí 14.51 km
SDH Blansko 15.26 km
hřbitov Blansko 15.33 km
kostel sv. Jiří, Blansko 15.33 km
fara Blansko 15.36 km
dub letní, Blansko 15.5 km
Blansko 15.52 km
Šporcl Pavel 15.59 km
Květoňov 15.6 km
ZOO Dvorec 16.86 km
naučná stezka Řemeslo na řece 16.96 km
kostel sv. Floriána, Kaplice 16.97 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 16.98 km
sv. Jan Nepomucký, Kaplice 16.98 km
Kaplice 16.99 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.99 km
fara Kaplice 17.03 km
Historická expozice Kaplicka 17.12 km
radnice Kaplice 17.14 km
kašna Kaplice 17.2 km
Městský pivovar Kaplice 17.22 km
Na cestě po Vitorazsku 17.25 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 17.37 km
kaple sv. Josefa a sv. Barbory, Ka... 17.38 km
hřbitov Kaplice 17.44 km
infocentrum Kaplice 17.44 km
nádraží České Velenice 17.49 km
kaple Dvorec 17.49 km
Dvorec u Borovan 17.49 km
jilm habrolistý, Kaplice 17.58 km
pomník padlých WWII, Kaplice 17.58 km
Šalmanovice 17.68 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 17.7 km
pomník padlým sovětským vojákům, Č... 17.85 km
České Velenice 17.91 km
dětské hřiště sídliště Na Sadech, ... 17.94 km
tvrz Tichá 17.96 km
kostel sv. Anežky České, České Vel... 18.03 km
Tichá 18.07 km
kašna Cetviny 18.2 km
přírodní památka Horní Malše 18.23 km
4. rPS - Cetviny 18.23 km
kostel Narození Panny Marie, Cetvi... 18.25 km
Cetviny 18.26 km
kamenný most Stropnice, Borovany 18.47 km
Skoronice 18.52 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 18.54 km
lípa u Stropnice 18.54 km
Votrubů rybník, Borovany 18.59 km
Borovanský mlýn 18.59 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 18.6 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 18.85 km
rybník Pražan, Borovany 18.99 km
3. rPS - Kamenná 19.08 km
nádraží Borovany 19.09 km
U Svatého Kamene 19.1 km
Barokní srdce Evropy - Města 19.11 km
Rychnov nad Malší 19.13 km
kostel Panny Marie Sněžné, Svatý K... 19.13 km
kašny Rychnov nad Malší 19.14 km
pomník zavražděných amerických let... 19.15 km
kaple Bolestné Panny Marie při ces... 19.16 km
sv. Jan Nepomucký, Rychnov nad Mal... 19.16 km
Born Adolf 19.16 km
legenda o Panně Marii - Svatý Káme... 19.17 km
kaple studniční, Svatý Kámen 19.17 km
legenda o zjevení Panny Marie - Sv... 19.17 km
fara Svatý Kámen 19.19 km
pomník padlých WWI, Rychnov nad Ma... 19.19 km
Ostrolovský Újezd 19.23 km
kostel sv. Ondřeje, Rychnov nad Ma... 19.26 km
hraniční přechod České Velenice - ... 19.26 km
zámek Gmünd (A) 19.29 km
kaple Breitensee (A) 19.31 km
Breitensee (A) 19.37 km
pomník padlých WWI, Gmünd (A) 19.37 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 19.47 km
pomník padlých WWI, Halámky 19.48 km
Halámky 19.48 km
kašna Gmünd (A) 19.52 km
městské muzeum Gmünd (A) 19.55 km
Stará radnice Gmünd (A) 19.55 km
Gmünd (A) 19.57 km
Nowotny Walter - Nowi 19.57 km
infocentrum Gmünd (A) 19.58 km
muzeum Glas und Stein, Gmünd (A) 19.58 km
akvapark solné lázně, Sole-Felsen-... 19.61 km
nádraží Kaplice - nádraží 19.64 km
Jílek Josef, páter 19.67 km
fara Gmünd (A) 19.68 km
kostel St. Stephan, Gmünd (A) 19.72 km
zámecká zahrada Borovany 19.75 km
fara Borovany 19.77 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 19.78 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 19.79 km
kašna Borovany 19.79 km
Kaplice - nádraží 19.79 km
Nepřímá výprava vlaků 19.79 km
zámek Borovany 19.82 km
infocentrum Borovany 19.83 km
Barokní srdce Evropy - Města 19.9 km
Borovany 19.9 km
pomník Jana Žižky, Borovany 19.91 km
bazén Borovany 19.93 km
pranýř, Borovany 19.94 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 19.96 km
radnice Borovany 19.99 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota Horní Stropnice

  batoh
  Jednota Horní Stropnice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Benešov nad Černou

  batoh
  Jednota-potraviny Benešov nad Černou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Nové Hrady

  batoh
  Jednota Nové Hrady
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Jednota Horní Stropnice 3.58 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 7.44 km
Jednota Nové Hrady 7.78 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 8.51 km
Jednota-potraviny Malonty 12.01 km
Jednota Trhové Sviny 13.8 km
Bankomat GE Money Bank 13.95 km
Bankomat Komerční banka 14.02 km
Bankomat Česká spořitelna 14.05 km
Jednota-potraviny Besednice 14.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 14.83 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 14.87 km
Jednota-potraviny Kaplice 17.11 km
Bankomat Česká spořitelna 17.19 km
Jednota-potraviny Kaplice 17.22 km
Jednota-potraviny Kaplice 17.22 km
Bankomat Komerční banka 17.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.41 km
Bankomat GE Money Bank 17.41 km
Bankomat ČSOB 17.43 km
Jednota-potraviny Kaplice 17.47 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 17.51 km
Jednota-potraviny Kaplice 17.68 km
Bankomat ČSOB 17.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.75 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 17.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 18.08 km
Jednota Borovany 18.6 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 19.13 km
Jednota-potraviny Kaplice 19.21 km
Jednota-potraviny Střítež 19.73 km
Bankomat Česká spořitelna 20.09 km
Bankomat Česká spořitelna 20.72 km
Jednota-potraviny Kaplice 20.99 km
Jednota-potraviny Velešín 21.07 km
Bankomat GE Money Bank 21.13 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 21.75 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 21.76 km
Jednota-potraviny Bujanov 22.09 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 22.17 km
Jednota-potraviny Velešín 22.22 km
Bankomat Česká spořitelna 22.4 km
Bankomat GE Money Bank 22.45 km
Jednota-potraviny Velešín 22.78 km
Jednota Ledenice 24.07 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 25.1 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 27.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 27.56 km
Jednota Kamenný Újezd 27.65 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 28.12 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 28.37 km
Bankomat Česká spořitelna 29.64 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 29.77 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 30.22 km
Bankomat ČSOB 30.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.43 km
Bankomat Citibank 30.59 km
Bankomat Česká spořitelna 30.6 km
Bankomat GE Money Bank 30.65 km
Bankomat ČSOB 30.69 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 30.69 km
Bankomat Komerční banka 30.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.71 km
Bankomat GE Money Bank 30.72 km
Bankomat GE Money Bank 30.72 km
Bankomat ČSOB 30.72 km
Bankomat Česká spořitelna 30.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.75 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 30.76 km
Bankomat Komerční banka 30.78 km
Bankomat Komerční banka 30.78 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 30.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.81 km
Bankomat ČSOB 30.82 km
Bankomat Komerční banka 30.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.85 km
Bankomat ČSOB 30.85 km
Supermarket Český Krumlov 30.86 km
Bankomat Česká spořitelna 30.88 km
TREFA České Budějovice 30.9 km
Bankomat GE Money Bank 30.92 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31.21 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 31.29 km
Rožnov České Budějovice 31.34 km
Bankomat Citibank 31.43 km
Bankomat Citibank 31.43 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31.45 km
Bankomat Česká spořitelna 31.47 km
Bankomat UniCredit Bank 31.5 km
Bankomat ČSOB 31.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.52 km
Tempo market Třeboň 31.53 km
Bankomat Česká spořitelna 31.53 km
Bankomat GE Money Bank 31.55 km
Bankomat Citibank 31.56 km
Bankomat Citibank 31.56 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.59 km
Bankomat Oberbank AG 31.59 km
Bankomat Raiffeisenbank 31.6 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31.63 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 31.68 km
Bankomat Komerční banka 31.69 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.73 km
Bankomat ČSOB 31.75 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 31.75 km
TREFA Ćeské Budějovice 31.86 km
Bankomat ČSOB 31.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.89 km
Bankomat Česká spořitelna 31.9 km
Vesna České Budějovice 31.96 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 32.03 km
Jednota Adamov 32.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 32.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.14 km
Bankomat ČSOB 32.18 km
Bankomat GE Money Bank 32.27 km
Bankomat Česká spořitelna 32.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.3 km
Bankomat ČSOB 32.3 km
Bankomat Komerční banka 32.44 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 32.49 km
Bankomat ČSOB 32.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.5 km
Bankomat UniCredit Bank 32.53 km
Prior České Budějovice 32.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.56 km
Jednota-potraviny Větřní 32.56 km
Bankomat ČSOB 32.56 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 32.56 km
Bankomat Komerční banka 32.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.59 km
Bankomat ČSOB 32.6 km
Bankomat Raiffeisenbank 32.64 km
Bankomat GE Money Bank 32.65 km
Bankomat Česká spořitelna 32.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.69 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 32.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.77 km
Bankomat ČSOB 32.78 km
Bankomat UniCredit Bank 32.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.9 km
Bankomat Sberbank CZ 32.9 km
Bankomat ČSOB 32.9 km
Bankomat Fio banka 32.92 km
Bankomat UniCredit Bank 32.92 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 32.97 km
Bankomat Česká spořitelna 33 km
Bankomat Česká spořitelna 33 km
Bankomat Česká spořitelna 33 km
Bankomat Česká spořitelna 33.01 km
Bankomat Komerční banka 33.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.03 km
Bankomat Oberbank AG 33.03 km
Jednota Lišov 33.03 km
Bankomat GE Money Bank 33.03 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 33.03 km
Bankomat ČSOB 33.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.04 km
Bankomat Raiffeisenbank 33.05 km
Bankomat GE Money Bank 33.14 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 33.15 km
Bankomat Česká spořitelna 33.15 km
Bankomat GE Money Bank 33.16 km
Bankomat Česká spořitelna 33.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.39 km
Družba České Budějovice 34.01 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 34.13 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 34.86 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 34.88 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 34.97 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 35.02 km
Vltava České Budějovice 35.18 km
Jednota-potraviny Kájov 35.59 km
Lužnice České Budějovice 35.82 km
Jednota-potraviny Loučovice 36.55 km
Jednota-potraviny Křemže 36.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 36.67 km
Jednota-potraviny Loučovice 36.96 km
Jednota-potraviny Světlík 37.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.17 km
Bankomat ČSOB 38.17 km
Bankomat Komerční banka 38.18 km
Bankomat Česká spořitelna 38.37 km
Jednota-potraviny Lipno 38.45 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 39.83 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 40.43 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 41.71 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 41.73 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 41.8 km
Bankomat ČSOB 41.83 km
Bankomat Česká spořitelna 41.84 km
Jednota-potraviny Frymburk 41.91 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 42.36 km
Jednota-potraviny Frymburk 42.64 km
Jednota-potraviny Brloh 42.71 km
Bankomat Česká spořitelna 42.77 km
Jednota Pištín 43 km
Jednota-potraviny Brloh 43.27 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 44.99 km
Jednota Neplachov 45.46 km
Bankomat Česká spořitelna 45.48 km
Jednota Zliv 45.62 km
Jednota Ktiš 48.46 km
Jednota Olešník 49.64 km
Jednota Dolní Bukovsko 50.2 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 50.77 km
Bankomat GE Money Bank 50.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50.84 km
Bankomat ČSOB 50.84 km
Bankomat Česká spořitelna 50.92 km
Bankomat Komerční banka 50.93 km
Jednota-potraviny Horní Planá 51.18 km
Bankomat Česká spořitelna 51.41 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 52.02 km
Bankomat Komerční banka 52.63 km
Jednota Netolice 52.73 km
Bankomat Česká spořitelna 52.75 km
Jednota Borkovice 53.63 km
Jednota Dříteň 53.71 km
Jednota Řípec 53.96 km
Jednota Chroboly 54.6 km
čerpací stanice OMV, Řípec 55.43 km
Bankomat ČSOB 56.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.82 km
COOP TUTY Nová Pec 57.13 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 57.5 km
Jednota Přehořov 57.73 km
Jednota Dírná 57.75 km
Jednota Libějovice 58.38 km
Jednota Nová Pec 58.58 km
Bankomat ČSOB 58.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.74 km
Bankomat Česká spořitelna 58.74 km
Bankomat GE Money Bank 58.81 km
Jednota Týn nad Vltavou 58.83 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 58.9 km
Bankomat GE Money Bank 58.92 km
Bankomat Česká spořitelna 59.03 km
Bankomat Komerční banka 59.05 km
Supermarket Renta Soběslav 59.06 km
Jednota Soběslav 59.18 km
Jednota Vitějovice 59.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.31 km
Bankomat ČSOB 59.36 km
Bankomat Česká spořitelna 59.39 km
Bankomat Citibank 59.41 km
Bety Týn nad Vltavou 59.42 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 59.43 km
Jednota Týn nad Vltavou 59.46 km
Bankomat Komerční banka 59.46 km
Jednota Čičenice 59.47 km
Jednota Hracholusky 59.47 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 60.17 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 60.48 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 60.62 km
Jednota Vodňany 61.04 km
Jednota Klenovice 61.11 km
Bankomat ČSOB 61.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.24 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 61.25 km
Bankomat GE Money Bank 61.31 km
Bankomat GE Money Bank 61.34 km
Bankomat Komerční banka 61.46 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 61.54 km
Bankomat Komerční banka 61.56 km
Jednota Vodňany 61.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.61 km
Bankomat ČSOB 61.63 km
Bankomat Česká spořitelna 61.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.66 km
Bankomat ČSOB 61.7 km
Jednota Prachatice 61.82 km
Bankomat Česká spořitelna 61.89 km
Bankomat Komerční banka 61.9 km
Bankomat GE Money Bank 61.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.01 km
Jednota Prachatice 62.19 km
Bankomat Česká spořitelna 62.36 km
Jednota Krč 62.53 km
Bankomat ČSOB 62.55 km
Jednota Tučapy 62.78 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 62.83 km
Jednota Budislav 63.34 km
Jednota Myslkovice 63.41 km
Jednota Hlavatce 63.43 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 63.8 km
Jednota Roudná 63.86 km
Bankomat Česká spořitelna 64.06 km
Bankomat Komerční banka 64.12 km
Bankomat GE Money Bank 64.14 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 64.38 km
Jednota Bavorov 64.42 km
Bankomat Komerční banka 64.45 km
Bankomat GE Money Bank 64.46 km
Jednota Volary 64.46 km
Jednota Volary 64.52 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 64.56 km
Jednota Volary 64.66 km
Jednota Husinec 65.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 65.18 km
Jednota Záblatí 65.47 km
Jednota Želeč 65.54 km
Bankomat Česká spořitelna 65.64 km
čerpací stanice Benzina, Volary 65.82 km
Supermarket Zuzana Bechyně 65.89 km
Bankomat ČSOB 66.04 km
Jednota Bechyně 66.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.05 km
Jednota Bechyně 66.05 km
Jednota Albrechtice 66.07 km
Bankomat Komerční banka 66.1 km
Jednota Košice 66.31 km
Jednota Dub 67.14 km
Jednota Choustník 67.68 km
Jednota Stožec 67.9 km
Jednota Vlachovo Březí 68.33 km
Bankomat ČSOB 68.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.48 km
Jednota Javornice 68.5 km
Jednota Vlachovo Březí 68.52 km
Jednota Radětice 68.9 km
Bankomat Česká spořitelna 69.16 km
Jednota Krtov 69.19 km
Jednota Tvrzice 70.63 km
Jednota Drahonice 70.73 km
Supermarket Malšice 71.21 km
Jednota Malšice 71.38 km
Jednota Lenora 71.39 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 71.49 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 71.94 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 72.14 km
Jednota Sezimovo Ústí 72.15 km
Jednota Slabčice 72.16 km
Jednota Bušanovice 72.16 km
Bankomat Komerční banka 72.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.21 km
Bankomat ČSOB 72.21 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 72.37 km
Jednota Borovany 72.54 km
Jednota Buk 73.09 km
Bankomat GE Money Bank 73.31 km
Bankomat Česká spořitelna 73.31 km
Bankomat Česká spořitelna 73.44 km
Bankomat Komerční banka 73.53 km
Jednota Tábor 73.56 km
Jednota Slapy 73.64 km
Jednota Zálezly 73.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.91 km
Bankomat GE Money Bank 73.94 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 74.06 km
Jednota Kluky 74.07 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 74.1 km
McDonalds, Tábor 74.11 km
Jednota Stádlec 74.18 km
Jednota Cehnice 74.28 km
Bankomat GE Money Bank 74.34 km
Bankomat ČSOB 74.53 km
Bankomat Raiffeisenbank 74.61 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 74.71 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 74.94 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 75.17 km
Jednota Měšice 75.19 km
Jednota Horní Vltavice 75.32 km
Jednota Vimperk 75.42 km
Jednota Zárybničná Lhota 75.45 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 75.45 km
Bankomat Česká spořitelna 75.57 km
Bankomat Česká spořitelna 75.58 km
Jednota Bernartice 75.61 km
čerpací stanice Shell, Tábor 75.87 km
Jednota Tábor 75.92 km
Jednota Malenice 75.95 km
Bankomat Raiffeisenbank 76.07 km
Bankomat Raiffeisenbank 76.07 km
Bankomat Komerční banka 76.08 km
Bankomat ČSOB 76.13 km
Jednota Chýnov 76.14 km
Bankomat UniCredit Bank 76.14 km
Jednota Písek 76.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.16 km
Bankomat Česká spořitelna 76.16 km
Bankomat ČSOB 76.17 km
Bankomat ČSOB 76.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.17 km
Bankomat ČSOB 76.18 km
Bankomat Komerční banka 76.2 km
Bankomat Fio banka 76.21 km
Bankomat GE Money Bank 76.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.22 km
Bankomat Komerční banka 76.25 km
Bankomat GE Money Bank 76.25 km
Bankomat Česká spořitelna 76.25 km
Bankomat Česká spořitelna 76.25 km
Jednota Písek 76.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.28 km
Bankomat Oberbank AG 76.3 km
Bankomat GE Money Bank 76.31 km
Jednota Opařany 76.43 km
Jednota Podolí 76.54 km
Bankomat Oberbank AG 76.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.73 km
Jednota Kestřany 76.74 km
Bankomat UniCredit Bank 76.85 km
Jednota Pořín 76.86 km
Bankomat Česká spořitelna 76.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.93 km
Bankomat ČSOB 76.94 km
Bankomat Česká spořitelna 76.94 km
Bankomat Česká spořitelna 76.94 km
Bankomat Fio banka 76.98 km
Bankomat Komerční banka 76.98 km
čerpací stanice Shell, Písek 77.01 km
McDonalds, Písek 77.02 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 77.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.07 km
Bankomat ČSOB 77.07 km
Bankomat Raiffeisenbank 77.08 km
Bankomat ČSOB 77.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.17 km
Bankomat GE Money Bank 77.19 km
Bankomat ČSOB 77.24 km
Bankomat Komerční banka 77.32 km
Jednota Vimperk 77.37 km
Jednota Tábor 77.45 km
Jednota Tábor 77.48 km
Jednota Písek 77.5 km
Jednota Písek 77.58 km
Jednota Písek 77.65 km
Jednota Čejetice 77.84 km
Jednota Záhoří 77.88 km
Jednota Písek 77.89 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 78.06 km
Jednota Volyně 78.11 km
Jednota Vimperk 78.13 km
Jednota Vimperk 78.15 km
Jednota Volyně 78.16 km
Jednota Vimperk 78.16 km
Bankomat GE Money Bank 78.16 km
Jednota Bohumilice 78.17 km
Bankomat GE Money Bank 78.23 km
čerpací stanice Benzina, Písek 78.23 km
Bankomat Komerční banka 78.29 km
Bankomat Komerční banka 78.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.3 km
Bankomat ČSOB 78.3 km
Bankomat Česká spořitelna 78.32 km
Jednota Volyně 78.39 km
Bankomat Česká spořitelna 78.39 km
Jednota Čkyně 78.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.54 km
Bankomat ČSOB 78.58 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 78.67 km
Jednota Vimperk 78.78 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 79.04 km
Jednota Dolní Hořice 79.07 km
Jednota Jetětice 79.63 km
Jednota Štěkeň 79.7 km
Jednota Sepekov 80.89 km
Jednota Ratibořské Hory 81.81 km
Jednota Přeštovice 82.1 km
Jednota Radkov 82.32 km
Jednota Božetice 82.71 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 82.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.85 km
Bankomat ČSOB 82.87 km
Jednota Chotoviny 83.12 km
Bankomat Česká spořitelna 83.16 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 83.16 km
Supermarket Strakonice 83.17 km
Jednota Čestice 83.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.31 km
Bankomat Komerční banka 83.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.46 km
Bankomat ČSOB 83.46 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 83.51 km
Jednota Strakonice 83.62 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 83.62 km
Jednota Strakonice 83.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.66 km
Bankomat ČSOB 83.73 km
Bankomat Komerční banka 83.73 km
Bankomat Česká spořitelna 83.75 km
Bankomat ČSOB 83.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.99 km
Bankomat Česká spořitelna 84.03 km
Jednota Sousedovice 84.08 km
Bankomat ČSOB 84.14 km
Jednota Květov 84.19 km
Bankomat Fio banka 84.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 84.21 km
Jednota Strakonice 84.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.25 km
Bankomat GE Money Bank 84.28 km
Jednota Strakonice 84.3 km
Bankomat Česká spořitelna 84.34 km
Jednota Strakonice 84.35 km
Bankomat ČSOB 84.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.37 km
Bankomat Česká spořitelna 84.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 84.42 km
Bankomat Komerční banka 84.45 km
Bankomat UniCredit Bank 84.45 km
Bankomat GE Money Bank 84.48 km
CENTRUM Milevsko 84.48 km
Bankomat ČSOB 84.49 km
Jednota Strakonice 84.55 km
Bankomat Česká spořitelna 84.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.58 km
Fortna Strakonice 84.61 km
Bankomat Komerční banka 84.61 km
Jednota Strakonice 84.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 84.97 km
Jednota Strakonice 84.99 km
Jednota Strakonice 85.04 km
Jednota Zdíkov 85.07 km
Jednota Vráž 85.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.18 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 85.26 km
Bankomat GE Money Bank 85.41 km
Jednota Jistebnice 85.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.83 km
Bankomat ČSOB 85.83 km
Jednota Vacov 85.83 km
Jednota Kučeř 85.9 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 85.98 km
Jednota Zbelítov 85.99 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 86.4 km
Jednota Borotín 86.68 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 87.01 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 87.17 km
Jednota Nemyšl 87.31 km
Jednota Radomyšl 87.49 km
Jednota Stachy 87.83 km
Jednota Velká Turná 88.07 km
čerpací stanice OMV, Katovice 88.58 km
Jednota Hrejkovice 88.85 km
Bankomat ČSOB 88.96 km
Jednota Katovice 89.08 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 89.4 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 89.4 km
Jednota Mladá Vožice 89.41 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 89.58 km
Supermarket Mladá Vožice 89.62 km
Jednota Mladá Vožice 89.62 km
Jednota Varvažov 89.83 km
Bankomat ČSOB 89.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.95 km
Jednota Smilovy Hory 90.63 km
Jednota Pechova Lhota 90.98 km
Jednota Chyšky 91.04 km
Jednota Mnichov 91.44 km
Jednota Štěchovice 91.45 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 91.45 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 91.64 km
Jednota Sedlice 92.07 km
Jednota Oldřichov 92.2 km
Jednota Přílepov 92.4 km
Konzum Soběšice 92.82 km
Jednota Lom 92.89 km
Jednota Kostelec 93.53 km
Jednota Kovářov 93.61 km
Edeka, Passau (D) 93.64 km
Konzum Strašín 93.83 km
Jednota Škvořetice 93.95 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 94.27 km
Bankomat Česká spořitelna 94.83 km
Jednota Čimelice 94.84 km
Jednota Střelské Hoštice 94.85 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 94.88 km
Jednota Probulov 94.92 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 94.93 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 95.11 km
Konzum Nezdice na Šumavě 95.25 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 95.43 km
Jednota Orlík nad Vltavou 95.43 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 95.51 km
Bankomat Komerční banka 95.68 km
Jednota Mečíchov 95.88 km
Konzum Žihobce 96.55 km
Konzum Nezamyslice 97.07 km
Bankomat Česká spořitelna 97.26 km
Konzum Kašperské Hory 97.27 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 97.71 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 97.83 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 97.96 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 98 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 98.07 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 98.11 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 98.26 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 98.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 98.8 km
Real, Passau (D) 98.86 km
Konzum Čečelovice 98.88 km
Jednota Blatná 98.94 km
Bankomat ČSOB 98.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.95 km
Bankomat Česká spořitelna 98.96 km
Bankomat Česká spořitelna 98.97 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 99.02 km
Bankomat Komerční banka 99.04 km
Bankomat GE Money Bank 99.08 km
Jednota Lety 99.33 km
Sluneční kavárna, Srní 99.38 km
čerpací stanice Srní 99.42 km
Konzum Srní 99.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 99.6 km
Konzum Horažďovice 99.63 km
Bankomat Komerční banka 99.64 km
Bankomat Česká spořitelna 99.69 km
Bankomat ČSOB 99.72 km
Konzum Horažďovice 99.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.73 km
Bankomat GE Money Bank 99.94 km
Konzum Velké Hydčice 100.1 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 100.36 km
Konzum Žichovice 100.47 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 100.71 km
Jednota Mirovice 100.92 km
Konzum Svéradice 101.4 km
Konzum Rabí 101.51 km
Konzum Velký Bor 102.76 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 102.89 km
Konzum Dlouhá Ves 103.12 km
Konzum Malý Bor 103.25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 103.28 km
Konzum Třebomyslice 103.51 km
Konzum Budětice 103.66 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 103.79 km
Konzum Sušice 104.07 km
Bankomat UniCredit Bank 104.14 km
Bankomat Komerční banka 104.27 km
Konzum Sušice 104.36 km
Bankomat GE Money Bank 104.37 km
Bankomat Česká spořitelna 104.38 km
Bankomat ČSOB 104.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.41 km
Konzum Sušice 104.54 km
Bankomat Česká spořitelna 104.68 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 104.75 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 104.75 km
čerpací stanice Shell, Sušice 104.76 km
Bankomat Česká spořitelna 104.79 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 104.84 km
Konzum Chanovice 105.04 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 105.05 km
Konzum Hartmanice 105.08 km
Café 27, Hartmanice 105.1 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 105.11 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 105.12 km
Konzum Hradešice 105.63 km
Jednota Bělčice 106 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 106.04 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 106.07 km
Jednota Lnáře 106.19 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 106.23 km
Konzum Břežany 106.3 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 106.62 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 106.98 km
Konzum Pačejov 107.13 km
Konzum Hrádek 107.7 km
Bankomat GE Money Bank 107.98 km
Bankomat Česká spořitelna 108.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.14 km
Bankomat ČSOB 108.14 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 108.18 km
Konzum Čejkovy 108.26 km
Konzum Petrovice u Sušice 108.56 km
Bankomat Česká spořitelna 108.72 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 108.83 km
Konzum Myslív 109.08 km
Konzum Nalžovské Hory 109.08 km
Konzum Pačejov 109.13 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 110.54 km
Konzum Ústaleč 110.83 km
Konzum Velenovy 110.83 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.87 km
Konzum Zavlekov 112.63 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 112.69 km
Konzum Hlavňovice 112.72 km
Netto, Zwiesel (D) 112.74 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 112.76 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 113.23 km
Konzum Kolinec 113.29 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 113.52 km
Deichmann, Zwiesel (D) 113.53 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 113.53 km
Kik, Zwiesel (D) 113.53 km
Edeka, Zwiesel (D) 113.53 km
Konzum Ujčín 113.56 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.67 km
Intersport, Zwiesel (D) 113.83 km
NKD, Zwiesel (D) 113.91 km
Norma, Zwiesel (D) 113.92 km
Rossmann, Zwiesel (D) 113.95 km
TEDi, Zwiesel (D) 113.95 km
Müller, Zwiesel (D) 114.04 km
Lidl, Zwiesel (D) 114.29 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 114.35 km
Penny Market, Zwiesel (D) 114.41 km
Konzum Velhartice 114.45 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 114.47 km
REWE, Zwiesel (D) 114.48 km
Konzum Zborovy 114.62 km
Real, Zwiesel (D) 114.85 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 115.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 115.64 km
Konzum Chotěšov 116.1 km
Konzum Malonice 116.45 km
Bankomat Česká spořitelna 117.18 km
Konzum Plánice 117.2 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 117.92 km
Bankomat Česká spořitelna 118.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.17 km
Bankomat ČSOB 118.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 118.18 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 118.27 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 118.33 km
Konzum Železná Ruda 118.4 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 118.4 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 118.44 km
Bankomat Komerční banka 118.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.49 km
Bankomat Česká spořitelna 118.49 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 118.49 km
Bankomat ČSOB 118.5 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 118.66 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 119.27 km
Aldi Süd, Regen (D) 119.33 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 119.33 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 119.34 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 119.35 km
Norma, Regen (D) 119.42 km
Takko Fashion, Regen (D) 119.47 km
Deichmann, Regen (D) 119.49 km
TEDi, Regen (D) 119.5 km
Netto, Regen (D) 119.51 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119.62 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119.63 km
REWE, Regen (D) 119.63 km
Esprit, Regen (D) 119.68 km
NKD, Regen (D) 119.69 km
Edeka center, Regen (D) 119.74 km
Edeka, Regen (D) 120.17 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 120.18 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 120.19 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 120.98 km
Konzum Běšiny 121.16 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 121.29 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 121.34 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 122.08 km
Konzum Mochtín 122.33 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 122.56 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 123.59 km
Konzum Víteň 123.77 km
Konzum Hojsova Stráž 123.9 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 124.02 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 124.37 km
Konzum Bolešiny 124.95 km
NKD, Bodenmais (D) 125.07 km
REWE, Bodenmais (D) 125.27 km
Konzum Sobětice 125.38 km
Konzum Strážov 125.43 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 125.45 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 125.49 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 125.61 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 125.9 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 126.49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 126.56 km
Bankomat Česká spořitelna 127.08 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 127.27 km
Konzum Měčín 127.51 km
Bankomat ČSOB 127.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.57 km
Bankomat GE Money Bank 127.59 km
Bankomat Česká spořitelna 127.86 km
Konzum Předslav 127.91 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 128 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 128 km
Bankomat Komerční banka 128.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.06 km
Bankomat ČSOB 128.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.12 km
Bankomat Česká spořitelna 128.14 km
Bankomat GE Money Bank 128.2 km
Konzum Klatovy 128.21 km
Bankomat UniCredit Bank 128.22 km
Bankomat Česká spořitelna 128.23 km
Bankomat Komerční banka 128.25 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 128.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.37 km
Bankomat Česká spořitelna 128.38 km
Bankomat Česká spořitelna 128.39 km
Bankomat Fio banka 128.4 km
Bankomat Komerční banka 128.41 km
Bankomat ČSOB 128.7 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 128.73 km
Konzum Dešenice 128.74 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 128.91 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 128.93 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 129.16 km
Bankomat Česká spořitelna 129.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.53 km
Norma, Deggendorf (D) 129.56 km
Bankomat ČSOB 129.56 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 129.68 km
TEDi, Deggendorf (D) 129.85 km
Müller, Deggendorf (D) 129.85 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 129.87 km
Konzum Janovice 129.87 km
Rossmann, Deggendorf (D) 129.87 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 129.88 km
NKD, Deggendorf (D) 129.88 km
New Yorker, Deggendorf (D) 129.91 km
C&A, Deggendorf (D) 129.92 km
Esprit, Deggendorf (D) 129.92 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 129.95 km
Edeka, Deggendorf (D) 129.98 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 130 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 130 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 130.01 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 130.08 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 130.11 km
Kik, Deggendorf (D) 130.13 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 130.14 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 130.14 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 130.16 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 130.19 km
Burger King, Deggendorf (D) 130.19 km
Lidl, Deggendorf (D) 130.2 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 130.21 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 130.24 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 130.34 km
Real, Deggendorf (D) 130.42 km
Netto, Deggendorf (D) 130.65 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 130.67 km
Konzum Bezděkov 130.87 km
COOP DISKONT - Nýrsko 131.29 km
Konzum Nýrsko 131.29 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 131.42 km
Konzum Nýrsko 131.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.5 km
Bankomat ČSOB 131.51 km
Bankomat Česká spořitelna 131.53 km
Bankomat Komerční banka 131.54 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 132.61 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 132.65 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.8 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.15 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 133.49 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.94 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.94 km
Konzum Švihov 134.29 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 134.43 km
Bankomat Česká spořitelna 134.47 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 134.63 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 135 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 135.4 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 135.6 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 135.86 km
Konzum Nezdice u Přeštic 135.99 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 136.67 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 137.04 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 137.19 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 137.38 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 137.67 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 137.72 km
Konzum Vřeskovice 138.05 km
Bankomat Česká spořitelna 138.15 km
Bankomat ČSOB 138.21 km
Konzum Úsilov 138.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.23 km
Bankomat Komerční banka 138.25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 138.37 km
Bankomat Česká spořitelna 138.4 km
Bankomat GE Money Bank 138.54 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 138.77 km
Bankomat Česká spořitelna 138.88 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 138.91 km
Bankomat Rokycany 138.96 km
Bankomat ČSOB 138.96 km
Bankomat GE Money Bank 138.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.96 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 139.08 km
Bankomat Česká spořitelna 139.25 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 139.34 km
Bankomat ČSOB 139.4 km
Bankomat Komerční banka 139.46 km
Bankomat GE Money Bank 139.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.54 km
Bankomat UniCredit Bank 139.56 km
Bankomat Česká spořitelna 139.56 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 139.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.58 km
Konzum Černíkov 139.62 km
Konzum Chudenice 139.72 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 139.91 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 139.94 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 140.2 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 140.36 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 140.64 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 140.76 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 140.94 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 141.03 km
Bankomat GE Money Bank 141.07 km
Bankomat Česká spořitelna 141.12 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 141.42 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 141.81 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 142.29 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 142.31 km
Konzum Chocomyšl 142.34 km
Jednota Osek u Rokycan 142.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.3 km
Bankomat Komerční banka 143.3 km
Bankomat ČSOB 143.32 km
Konzum Kdyně 143.34 km
Bankomat GE Money Bank 143.35 km
Bankomat Česká spořitelna 143.36 km
Konzum Kdyně 143.43 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 143.54 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 143.6 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 143.86 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 144.08 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 144.26 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 144.29 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 144.35 km
Bankomat Komerční banka 144.39 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 144.72 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 144.72 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.27 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 145.3 km
Konzum Srbice 145.72 km
Konzum Kout na Šumavě 146.16 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 146.38 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 146.41 km
Konzum Dobřany 146.41 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.43 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 146.45 km
Bankomat Komerční banka 146.55 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 146.56 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 146.59 km
Bankomat GE Money Bank 146.66 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 146.69 km
Bankomat Česká spořitelna 146.74 km
Bankomat Komerční banka 146.81 km
Bankomat Česká spořitelna 146.82 km
McDonalds, OC Plzeň 146.85 km
Bankomat GE Money Bank 146.85 km
Konzum Hlohovčice 146.88 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.89 km
Bankomat ČSOB 146.89 km
Bankomat Komerční banka 147.26 km
Konzum Čermná u Staňkova 147.5 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 147.54 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 147.72 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.76 km
Jednota Stupno 147.77 km
Bankomat Česká spořitelna 147.77 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.97 km
Bankomat GE Money Bank 147.99 km
Bankomat Česká spořitelna 147.99 km
Jednota Břasy 148.1 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 148.12 km
Konzum Zahořany 148.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.28 km
Bankomat ČSOB 148.28 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148.4 km
Bankomat GE Money Bank 148.4 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148.4 km
Bankomat Česká spořitelna 148.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.49 km
Bankomat ČSOB 148.52 km
Bankomat Česká spořitelna 148.56 km
Bankomat ČSOB 148.56 km
Bankomat ČSOB 148.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.6 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 148.62 km
Bankomat Česká spořitelna 148.65 km
Bankomat Česká spořitelna 148.65 km
Bankomat Komerční banka 148.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.69 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 148.78 km
Konzum Starý Klíčov 148.78 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 148.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.9 km
Bankomat Česká spořitelna 148.9 km
Bankomat ČSOB 148.96 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 148.98 km
Bankomat GE Money Bank 148.99 km
Bankomat Česká spořitelna 149 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 149.08 km
Bankomat ČSOB 149.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.2 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 149.34 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.46 km
Konzum Mrákov 149.48 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.5 km
Bankomat Česká spořitelna 149.54 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 149.77 km
Bankomat Fio banka 149.78 km
Bankomat GE Money Bank 149.78 km
Bankomat Komerční banka 149.84 km
Bankomat Česká spořitelna 149.87 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 149.92 km
Bankomat UniCredit Bank 149.95 km
Konzum Hlohová 149.95 km
Konzum Osvračín 150.3 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 150.31 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 150.32 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 150.41 km
Jednota Dolany 150.47 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 150.49 km
Jednota Druztová 150.73 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 150.88 km
Bankomat GE Money Bank 150.89 km
Konzum Tlumačov 150.94 km
Bankomat ČSOB 150.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 151.08 km
Konzum Staňkov 151.12 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 151.19 km
Konzum Milavče 151.23 km
Konzum Újezd sv. Kříže 151.24 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 151.37 km
Bankomat Česká spořitelna 151.47 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 151.53 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 151.54 km
Konzum Staňkov 151.56 km
Bankomat Fio banka 151.62 km
Bankomat Česká spořitelna 151.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.95 km
Bankomat ČSOB 151.96 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 152.06 km
Bankomat Česká spořitelna 152.1 km
Bankomat ČSOB 152.12 km
Bankomat Česká spořitelna 152.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.16 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 152.23 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 152.23 km
Bankomat Komerční banka 152.23 km
Bankomat Česká spořitelna 152.24 km
Bankomat Česká spořitelna 152.28 km
čerpací stanice Benzina, Stod 152.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 152.36 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 152.4 km
Bankomat ČSOB 152.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.41 km
Konzum Domažlice 152.44 km
Bankomat Česká spořitelna 152.47 km
Bankomat Komerční banka 152.52 km
Market Zruč 152.57 km
Bankomat Česká spořitelna 152.59 km
Bankomat GE Money Bank 152.59 km
Bankomat Komerční banka 152.59 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 152.65 km
Konzum Blížejov 152.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 152.8 km
Bankomat Česká spořitelna 152.83 km
Bankomat Raiffeisenbank 152.86 km
Bankomat Česká spořitelna 152.95 km
Bankomat ČSOB 152.95 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 152.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.96 km
Bankomat Česká spořitelna 153.01 km
Bankomat GE Money Bank 153.06 km
Bankomat Česká spořitelna 153.25 km
Bankomat Česká spořitelna 153.26 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 153.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.3 km
Bankomat Česká spořitelna 153.3 km
Bankomat ČSOB 153.3 km
Bankomat Komerční banka 153.31 km
Bankomat Komerční banka 153.31 km
Konzum Folmava 153.43 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 153.6 km
Jednota Radčice 153.64 km
Konzum Česká Kubice 153.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.67 km
Bankomat Česká spořitelna 153.67 km
Bankomat ČSOB 153.67 km
Bankomat ČSOB 153.67 km
Bankomat GE Money Bank 153.67 km
Konzum Domažlice 153.71 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 153.73 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 153.92 km
Jednota Žichlice 154.1 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 154.18 km
Konzum Milčice 154.47 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 154.54 km
Bankomat Komerční banka 154.75 km
Jednota Třemošná 154.76 km
Market Třemošná 154.76 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 155.13 km
Bankomat Komerční banka 155.3 km
Jednota Česká Bříza 155.44 km
Bankomat Česká spořitelna 155.49 km
Bankomat GE Money Bank 155.49 km
Konzum Semošice 155.74 km
Bankomat ČSOB 155.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.92 km
Jednota Nýřany 156.17 km
Jednota Chotíkov 156.41 km
Bankomat Komerční banka 156.41 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 156.49 km
Bankomat GE Money Bank 156.94 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 157.04 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 157.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157.24 km
Bankomat ČSOB 157.24 km
Konzum Draženov 157.25 km
Bankomat Komerční banka 157.33 km
Bankomat Česká spořitelna 157.4 km
Jednota Dobříč 157.56 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 157.61 km
Jednota Kozolupy 157.64 km
čerpací stanice OMV, Draženov 157.71 km
Konzum Trhanov 157.72 km
Jednota Město Touškov 158.17 km
Konzum Horšovský Týn 158.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.29 km
Bankomat ČSOB 158.29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 158.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 158.59 km
Bankomat Česká spořitelna 158.66 km
Jednota Horní Bříza 158.67 km
Supermarket Horní Bříza 158.69 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 158.82 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 159.19 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 159.21 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 159.6 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 159.6 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 159.64 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 159.66 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 159.97 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 159.98 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 159.99 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 159.99 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 160.03 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 160.15 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 160.16 km
Jednota Nevřeň 160.95 km
Jednota Heřmanova Huť 161.6 km
Konzum Postřekov 161.76 km
Market Kaznějov 161.98 km
Jednota Kaznějov 161.98 km
Jednota Úlice 162.21 km
Bankomat Komerční banka 162.32 km
Market Kaznějov 162.36 km
Konzum Díly 162.36 km
Konzum Nový Kramolín 162.72 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 162.75 km
Jednota Babiná 164.11 km
Jednota Všeruby 164.66 km
Jednota Pňovany 164.85 km
Konzum Miřkov 164.87 km
Bankomat Česká spořitelna 164.88 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 164.94 km
Konzum Poběžovice 165.02 km
Jednota Plasy 165.15 km
Jednota Plasy 165.37 km
Jednota Hadačka 165.38 km
Jednota Mrtník 165.4 km
Bankomat Česká spořitelna 165.41 km
Bankomat ČSOB 165.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 165.59 km
Jednota Kralovice 165.65 km
Supermarket Kralovice 165.7 km
Bankomat Česká spořitelna 165.77 km
Jednota Kralovice 165.98 km
Jednota Líšťany 166.07 km
Jednota Kralovice 166.09 km
Jednota Plasy 166.11 km
Jednota Sytno 166.18 km
Jednota Loza 166.24 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 166.33 km
Konzum Mnichov 166.46 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 166.49 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 166.53 km
Jednota Horní Bělá 167 km
Jednota Dolní Bělá 167.07 km
Jednota Kladruby 167.72 km
Bankomat ČSOB 169.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 169.08 km
Bankomat Komerční banka 169.09 km
Konzum Vidice 169.1 km
Bankomat GE Money Bank 169.18 km
Bankomat Česká spořitelna 169.21 km
Jednota Stříbro 169.49 km
Konzum Hostouň 169.71 km
Jednota Stříbro 169.88 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 170.06 km
Jednota Stříbro 170.14 km
Jednota Pernarec 170.59 km
Jednota Mladotice 171.03 km
Jednota Hvozd 171.47 km
Jednota Úněšov 171.95 km
Bankomat ČSOB 172.35 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 174.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.96 km
Jednota Stráž u Tachova 176.29 km
Jednota Žihle 176.41 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 176.84 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 176.84 km
Bankomat ČSOB 177.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 177.25 km
Jednota-cukrárna Manětín 177.3 km
Jednota Pláň 177.45 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 177.48 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 177.65 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 178.5 km
Jednota Nečtiny 178.9 km
Bankomat GE Money Bank 179.01 km
Jednota Bor u Tachova 179.05 km
Bankomat Česká spořitelna 179.12 km
Jednota Bor u Tachova 179.19 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 179.64 km
Jednota Konstantinovy Lázně 180.13 km
Jednota Černošín 180.28 km
Bankomat ČSOB 180.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 180.38 km
Jednota Přimda 182.39 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 182.55 km
Jednota Bezdružice 182.7 km
Jednota Bezdružice 182.72 km
Jednota Lestkov 185.91 km
Jednota Staré Sedliště 185.94 km
Bankomat UniCredit Bank 186.86 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 187.07 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 187.19 km
Jednota Staré Sedliště 187.81 km
Burger King, Neutraubling (D) 187.97 km
Jednota Hošťka 188.38 km
Bankomat UniCredit Bank 189.12 km
Jednota Rozvadov 189.37 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 191.09 km
Jednota Dlouhý Újezd 191.14 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 191.36 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 191.66 km
Bankomat Česká spořitelna 191.87 km
Jednota Planá 191.88 km
Jednota Tachov 192.03 km
Bankomat GE Money Bank 192.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 192.11 km
Bankomat ČSOB 192.11 km
COOP DISKONT - Tachov 192.49 km
Jednota Tachov 192.67 km
Bankomat Česká spořitelna 192.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 192.71 km
Bankomat ČSOB 192.75 km
Jednota Tachov 192.78 km
Jednota Tachov 192.78 km
Bankomat GE Money Bank 192.83 km
Bankomat Česká spořitelna 192.88 km
Bankomat GE Money Bank 192.92 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 192.93 km
Bankomat Komerční banka 192.94 km
Jednota Tachov 192.98 km
Bankomat ČSOB 193.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 193.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 193.01 km
Bankomat ČSOB 193.01 km
NKD, Regensburg (D) 193.02 km
Bankomat Česká spořitelna 193.03 km
Jednota Tachov 193.27 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193.29 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 193.32 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 193.37 km
Kik, Regensburg (D) 193.46 km
Jednota Tachov 193.47 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 193.49 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193.54 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193.57 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 193.75 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.78 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.82 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.87 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.91 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.93 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.95 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194.08 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 194.22 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 194.24 km
Bankomat ČSOB 194.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 194.39 km
Jednota Chodová Planá 194.39 km
Bankomat Česká spořitelna 194.41 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194.73 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.73 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 194.8 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194.81 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194.81 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 194.88 km
C&A, Regensburg (D) 194.89 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 194.96 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 195.09 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 195.29 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.64 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195.69 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196.08 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 196.94 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197.4 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197.44 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 197.83 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 197.84 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 198.14 km
Jednota Halže 198.17 km
Jednota Lázně Kynžvart 208.38 km

mohlo by Vás zajímat

Oppolzer Johann

batoh
Oppolzer Johann
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Buquoy Karel Bonaventura

batoh
Buquoy Karel Bonaventura
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava, to jsou dvě pohoří – Šumava a Český les – vnímané jako jeden masiv a jsou též nazývána „zelenými plícemi Evropy“. Je to oáza, kde je chráněná krajinná oblast, kde jsou nejhodnotnější místa – rašeliniště, ledovcová jezera, zbytky pralesových porostů atd. Šumava je náš největší národní park (NP Šumava) a právě zde můžete strávit Vaší dovolenou v příjemném prostředí. V zimě patři mezi nejčastější aktivity běžecké lyžování na mnohakilometrových a pravidelně strojově udržovaných trasách, o jejichž úpravě jste informováni prostřednictvím netu – informační server Bílá stopa. Aktuální informace o počasí a sněhové zpravodajství je nejlepší prostřednictvím webových kamer a doplňujících údajů o teplotě, výšce sněhové pokrývky atp. V létě je populární cykloturistika, zejména kolem šumavské cyklomagistrály. Možnosti, kam na kole vyjet, jsou opravdu nevyčerpatelné. Okolní lesy nabízejí ideální podmínky pro houbaření. Snad nejrozvinutější komerční odvětví pro turisty je ubytování a proto můžete vybírat z ohromné šíře. K dispozici jsou Vám kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. Nutno podotknout že se jedná často o velmi levné ubytování bez ztráty kvality. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení k netu WiFi signálem. Přijeďte si užít přírodu s pohodlím. Šumava to je ta pravá česká dovolená při poslechu místního rádia Rock Radio Šumava nebo Kiss Jižní Čechy. Šumava to je nejkrásnější podle Karla Klostermanna z vrchu Javorník, ale podle dnešní návštěvnosti je zřejmě nejpopulárnější částí Šumavy Lipno a to jak v létě díky Lipenské přehradě, tak v zimě díky Skiareálu Lipno a službám Lipno servisu.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Krušnej se ubíral domů samoten se svými myšlenkami, pádné kroky odcházejícího Potužáka pohltila noční tišina. Šel a šel, ale volno mu nebylo, stísněnému srdci neulevil, ježto si musel doznat, že nepromluvil o hlavním účelu své návštěvy, aspoň ne o jednom předměťě, jehož dotknouti se zamýšlel. Pravda, o rozdělení Blat dávno již uvažoval, počítaje, že by, kdyby bylo lze je provésti, více peněz těžil ze svých pozemků, byť i pro začátek zřizování a upravování luk z dosavadních pastvisek dosti velkých výdajů vyžadovalo. Byl rád, že v té příčině jeho přítel nejen mu neodporoval, nýbrž sám uznávaje výhod, jichž by poskytovala tato novota, ochotně na jeho úmysly přistoupil a za pravdu mu dával. Ujme-li se té věci Potužák, snáze a rychleji se provede, neboť jeho slovo mělo velkou váhu, mnohem větší nežli slovo Krušného. Než, jeho návštěva měla ještě jiný účel: chtěl zvěděti, jak by se Potužák zachoval, kdyby on mu dal na srozuměnou, že by si přál oženiti svého nejstaršího syna Jakuba s Apolenou. Požádati proň o její ruku neměl odvahy, ale jen tak jakoby mimochodem dotknouti se té věci zamýšlel, aby seznal, nezachoval-li by se v té příčině Potužák naprosto odmítavě. Nadhoditi tak něco, třeba jakoby žertem, nic více. Ale i od toho odpadla mu odvaha, ačkoli slovo naskočilo několikrát na jazyk a i přesto, že vhodná příležitost se naskytla promluviti je. Což mu neřekl výslovně Potužák, aby Jakuba oženil? — A on, místo aby se slova chytil, žvanil cosi o svárlivosti a umíněnosti své ženy, která nechce nijak pomýšleti na odchod do výminku. Měl říci: „Kdyby Jakub našel nevěstu, jako, řekněme příkladem, tvou Apolenu, však že by přece zkrotla. Na tebe by si netroufala a na ni také ne, protože je tvá dcera." — Tohle sice nebylo s plnou pravdou, ale na tu chvíli by to bylo pomohlo a Potužák by byl dal na srozuměnou, co by o takové věci soudil. — Než strach, že by odpověď mohla dopadnouti nadobro odmítavě, sevřel mu hrdlo, a vedle toho také pomyšlení na rámus, kterým by jej uvítala doma stará, kdyby zvěděla, že bez předchozího domluvení se s ní Potužákovi nebo komukoli jinému něco takového byť i jen napověděl. A že by se dříve nebo později dověděla, o tom nebylo lze pochybovati. Však Potužák by se byl dovtípil, kam řeč míří, a ne-li jiným, aspoň zase své ženě by se o ní zmínil, a ta i bez všelikého zlého úmyslu by to dojista na jiných místech udala. — Kdyby jeho stará měla jen špetku rozumu, kdyby jen trochu pomýšlela na budoucnost a na očích neměla pořád jen sebe a svoje bláhové a z nezřízené, hloupé pýchy plynoucí choutky v příčině druhých svých dětí, věru, Bohu by musila děkovati za to, že mu vnukl myšlenku ucházeti se pro svého syna, budoucího hospodáře na statku Krušnejch, o dceru Potužákovu!... Osm tisíc na hotových dostane se jí věna! — To věděl on zcela určitě, jako vůbec každý člověk po všech blatských vsích!... Osm tisíc! Taková pomoc a takové děvče k tomu! — A věc nespěchala: Apoleně bylo jedva šestnáct let, a dva roky, pět let třeba by se mohlo počkat, jen kdyby bylo lze počítat na možné konečné svolení Potužákovo. A proč by venkoncem Potužák nesvolil? — Krušných statek byl dobrý, ještě větší než statek Potužákův, a grunty při něm byly lepší. Pravda, osm dětí, ale ty se odbudou. Jen Josef kdyby už toho doktora udělal! Ani krejcaru už mu nedá, však ho stál dost peněz! Potužák uvidí, že on tenhlekrát nepovolí. Frantík ať je doma, když se učit nechce. Ferdu a Matouše odbude každého tisíci zlatými. Z děvčat mu dělá největší potíž nejstarší, Rozárka; čert aby vzal toho mládka, jehož si vzala do hlavy a od něhož pustit nechce, ačkoli se o ni ucházelo už několik ženichů, z těch jakýs selský synek z Nového Sedla, který zdědí pěkný statek, a jak mu dal vědět, spokojí se s věnem dvou tisíců zlatých, dvou krav a jednoho hříběte. Dostane ji a mládkovi se ukážou dvéře, jakmile se objeví. — O Ančiných spádech a milostných pletkách on jediný ze všeho blatského obyvatelstva neměl tušení; přenechá ji mámě, ta ať si s ní dělá, co se jí líbit bude, a také s Mařenou. — Myšlenky jeho vrátily se zase k Jakubovi; promluví s ním zítra, prohodí k němu slovo, že by Apolena Potužákovíc byla proň vhodná nevěsta a že by Potužák mu ji snad dal, třeba ne hned, protože holka je mladá, ale přece později; jen zamluvit si ji bylo by záhodno, dokud se jiný o ni nebude ucházet. Nepochyboval, že Jakub bude rád takové nevěstě. — Ale Jakub se ho zeptá, mluvil-li on už o tom s Potužákem... Co mu odpoví? — Řekne mu, že mluvil, aby mladíka nezastrašil, ale zároveň mu uloží naprosté mlčení, dokud věc nenabude určitých tvarů... Že jen nepromluvil již o tom s Potužákem! Možná dost, že by tento byl s chutí přistoupil na jeho plány a že by ke všemu byl podal pomocné ruky, aby se vymanil z poručenství své ženy. Své ženy! — Jak myšlenky mu kroužily hlavou, v luzné sny o budoucnu splývající, vynořilo se i pomyšlení na boje, jež mu s ní hrozily, a jakýs posupný hlas se ozval v jeho nitru, hlas, před nímž padaly všecky ostatní představy a který děl s neúprosnou tvrdostí: „Je všecko marné, co zamýšlíš! Ničeho nesvedeš, jsi doma páté kolo u vozu!" — A smutno se mu stalo v jasné letní noci...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky