Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Horní Stropnice

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: novohradsko
GPS: 48°45'41.510"N, 14°44'11.164"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Obec Horní Stropnice se nachází jihovýchodně od města Trhové Sviny (12 km) v okrese České Budějovice, nedaleko se nachází hraniční přechod Šejby-Harbach (pro pěší a cyklisty). Obec Horní Stropnice bývala původně malou osadou nacházející se na okraji neosídleného pohraničního hvozdu, v území, které je roku 1185 českým přemyslovským knížetem Bedřichem propůjčeno ministeriálskému rodu pánů z Kuenringu v léno podkrají Vitorazské s přilehlými lesy mezi řekami Lužnicí a Stropnicí „fluvius Stropniz“.  Horní Stropnice, pojmenovaná dle této řeky, se v písemných historických pramenech poprvé připomíná v listině pražského biskupa Jana II. z Dražic, datované 1. června 1259, kterou cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě potvrzuje fundace a donace učiněné jeho zakladatelem Vokem z Rožmberka (Stropnice je zde uvedena jako Strobnich). Tehdy sliboval Jindřich z Kuenringu budoucímu manželi Hedviky ze Schaumburgu – panu Vokovi z Rožmberku - jako součást věna polovinu Stropnice, ležící na vitorazském pravém břehu, zatímco druhou část osady již ženich měl. V té době patřila Stropnice nejen Vokovi z Rožmberka, ale také Albertovi z Boršova, který se také psal ze Stropnice. Ve své závěti z roku 1262 odkázal Vok z Rožmberka své manželce Hedvice statek Stropnici (již obě části spojené) a ta jej užívala až do své smrti v roce 1315.  V roce 1359 prodal Vítek, seděním na Příběnicích, svým příbuzným – bratrům Petru, Joštu, Oldřichu a Janu z Rožmberka zboží stropnické spolu s panstvím Nové Hrady. V té době pravděpodobně vznikl městský znak Stropnice, které byla již před rokem 1323 povýšena na městys. Městský znak se vyvinul z obrazu pečeti užívané samosprávou se znakem vrchnosti „pánů z Růže“ Rožmberků, v jejichž erbovním znaku byla červená růže v bílém poli. Páni z Růže, jmenovitě Vilém z Rožmberka, mají také zásluhu na tom, že prostor v místě nynější osady Hojná Voda v Novohradských horách roku 1553 ožívá pod názvem Vilémova hora a rožmberský Vladař zde pro potřebu sklárny ve Staré Huti usazuje 26 dřevorubců. Podle pověsti si tu jeden z dřevorubců vyléčil ránu na noze koupáním ve studánce, kde se později „našel obraz božské pany a s oním dobrodiním nebes – jak se věří – souvisejí případy vyléčení“ píše Bohuslav Balbín v Miscellanea historica regni Bohemiae. Kronikář posledních Rožmberků Václav Březan pak píše: „Toho roku 1564 na panství novohradském nad Stropnicí k pomezí rakouskému voda zdravá, jenž podnes slove Dobrá Voda, se zjevila, kterouž se mnoho lidí zhojilo. Kdež domové stavěti se počali a slove ta hora Vilémova Hora. Jaků moc táž voda jmá, obzvláště tištěný patent o ní vydán“. Podnětem pro založení Hojné Vody se tedy stal objev léčivého pramene, přičemž pověst o jeho zázračných účincích se tak rychle šířila, že již o tři roky později zde byly stavěny domy pro lázeňské hosty. Místo si oblíbil i pan Vilém z Rožmberka a brzy po založení osady si zde zbudoval dřevěný lovecký zámeček. Kromě léčby svých neduhů se věnoval i lovu ve zdejších lesích, bohatých na zvěř. Bývali tu vlci, rysi, medvědi. „Dobrá Voda na Vilémově hoře“ se stala věhlasným místem, žijícím dosti rušným životem. Pobývala zde řada význačných osobností, například v letech 1570 Ladis von Kuenring, 1573 Laurentius, opat ve Zwettlu, 1577 a 1597 Petr Vok z Rožmberka, 1585 Vilém z Rožmberka, 1591 španělský generál Octavian Spinola, 1610 a 1611 maďarský šlechtic János hrabě Zrinyi de Seryn, 1611 Kateřina z Montfortu s dcerou Lucií Otýlií z Hradce a později i někteří Buquoyové. Roku 1486 podlehla značná část městečka zkáze při požáru. Po smrti Petra Voka z Rožmberka (1611) zdědili Stropnici společně s novohradským panstvím Švamberkové a v rámci pobělohorských konfiskací přešla roku 1620 do vlastnictví císařského generála Karla Bonaventury Buquoye. Zdejší řemeslníci obdrželi v roce 1608 rozsáhlá privilegia, později potvrzená Buquoyem. Dobře se tu dařilo tkalcovství, v místě působil až do roku 1895 vlastní pivovar. Po zániku feudálního zřízení se Horní Stropnice stala roku 1849 samostatnou obcí. Od roku 1888 pracovala zdejší důležitá továrna na výrobu zemědělských strojů. Pamětihodnosti: kostel svatého Mikuláše, fara, Mariánský sloup. Místní části: Bedřichov, Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda, Hojná Voda, Humenice, Chlupatá Ves, Konratice, Meziluží, Olbramov, Paseky, Rychnov u Nových Hradů, Staré Hutě, Svébohy, Světví a Šejby. Další místní části jsou zaniklé obce Hlinov, Krčín, Střeziměřice, Vesce a Vyhlídky. Německý název Strobnitz.

odkaz: Horní Stropnice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Mariánský sloup, Horní Stropnice

batoh
Mariánský sloup, Horní Stropnice
Šumava A-Z: církevní
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

památník dosídlení Horní Stropnice

batoh
památník dosídlení Horní Stropnice
Šumava A-Z: památníky
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Mikuláše, Horní Stropnice

batoh
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropnice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

fara Horní Stropnice

batoh
fara Horní Stropnice
Šumava A-Z: fary
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 0,04 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 0,09 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 0,1 km
fara Horní Stropnice 0,11 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 0,22 km
kaple výklenková Světví 1,7 km
Světví 1,71 km
dvůr Filipíny, Světví 1,83 km
tvrz Cuknštejn 1,86 km
Ať žijí rytíři! 1,86 km
Královský slib 1,86 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 2,44 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 2,45 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 2,46 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 2,48 km
Terčino údolí, Nové Hrady 3,45 km
NS Terčino údolí 3,45 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 3,53 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 3,53 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 3,54 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 3,57 km
pomník František Binder 3,58 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 3,58 km
fara Hojná Voda 3,59 km
Winter Zikmund 3,64 km
Hojná Voda 3,64 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 3,88 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 3,96 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 3,97 km
Údolí u Nových Hradů 3,98 km
kašna horní Hojná Voda 4,03 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 4,03 km
hradní studna Nové Hrady 4,16 km
Buquoyové 4,17 km
Buquoy Karel Bonaventura 4,17 km
hrad Nové Hrady 4,18 km
Oppolzer Johann 4,18 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 4,29 km
NS Buquoyská krajina 4,29 km
NS Paměti Novohradska 4,29 km
historická kovárna Nové Hrady 4,3 km
SDH Nové Hrady 4,31 km
infocentrum Nové Hrady 4,41 km
radnice Nové Hrady 4,41 km
kašna Nové Hrady 4,43 km
kaple výklenková Hojná Voda 4,43 km
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 4,44 km
Švestka Jaroslav Borský 4,44 km
Nové Hrady 4,44 km
studna na náměstí Nové Hrady 4,44 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 4,49 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 4,49 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 4,49 km
barokní lékárna Nové Hrady 4,49 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 4,5 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 4,58 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 4,61 km
Novohradský jinan 4,64 km
NS Pamětí Vitorazska 4,68 km
zámek Nové Hrady 4,69 km
Žárský rybník 4,87 km
hrob Jaroslav Švestka 4,88 km
kaple Staré Hutě 4,93 km
hřbitov Nové Hrady 4,94 km
Staré Hutě 4,95 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 4,99 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 4,99 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 5,02 km
přírodní park Novohradské hory 5,14 km
Vysoká 1034 m n. m. 5,19 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 5,42 km
Žár u Nových Hradů 5,45 km
rybník pod tvrzí Žumberk 5,46 km
kostel Všech svatých, Žumberk 5,47 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 5,49 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 5,49 km
SDH Žár u Nových Hradů 5,49 km
žlaby tvrz Žumberk 5,49 km
tvrz Žumberk 5,5 km
Žumberk 5,5 km
minipivovar Žumberk 5,57 km
Žumberský jilm 5,59 km
NS Paměti Slepičích hor 5,6 km
hřbitov Žumberk 5,67 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 5,74 km
Oka slatí v Neuhütten - Josef Vách... 5,8 km
kaple nad Novými Hrady 5,93 km
Mlýnský vrch 6,02 km
hraniční přechod Horní Stropnice (... 6,05 km
kaple Byňov 7,61 km
Byňov 7,66 km
pomník padlých WWI, Byňov 7,74 km
Nakolice 8,05 km
Černé Údolí 8,51 km
5. rota PS, Černé Údolí 8,63 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 8,68 km
nádraží Nové Hrady 8,68 km
Jakulský rybník 8,92 km
Vyšné 10 km
Svatá Trojice 10,27 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 10,31 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 10,31 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 10,37 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 10,39 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 10,54 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 10,83 km
kostel Jiříkovo Údolí 10,9 km
Jiříkovo Údolí 10,93 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 11,14 km
Hácha Emil 11,14 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 11,14 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 11,14 km
NS Trhosvinensko 11,24 km
kostel Československé církve husit... 11,26 km
Pohořský potok 11,35 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 11,35 km
Trhové Sviny 11,36 km
radnice Trhové Sviny 11,36 km
Valdauf Karel 11,36 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 11,36 km
kašna Trhové Sviny 11,37 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 11,41 km
infocentrum Trhové Sviny 11,43 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 11,48 km
pamětní deska Ladislav Stráský 11,49 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 11,55 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 11,57 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 11,65 km
Buškův hamr 11,66 km
8. rota PS, Fišerovy Chalupy 11,7 km
Fischerovy chalupy 11,7 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 11,79 km
dětské hřiště Pohorská Ves 11,8 km
Pohorská Ves 12 km
Pohorská lípa 12,04 km
kostel sv. Linharta, Pohorská Ves 12,06 km
pomník padlých WWI, Pohorská Ves... 12,08 km
infocentrum Pohorská Ves 12,1 km
hřbitov Pohorská Ves 12,21 km
ZOO Dvorec 13,77 km
Šalmanovice 14,04 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 14,06 km
kašna Malonty 14,28 km
Malonty 14,28 km
Dvorec u Borovan 14,33 km
kaple Dvorec 14,33 km
Šporcl Pavel 14,59 km
kamenný most Stropnice, Borovany 15,4 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 15,47 km
lípa u Stropnice 15,47 km
Votrubů rybník, Borovany 15,68 km
Borovanský mlýn 15,69 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 15,7 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 15,74 km
nádraží Borovany 16,01 km
SDH Blansko 16,03 km
rybník Pražan, Borovany 16,05 km
kostel sv. Jiří, Blansko 16,13 km
hřbitov Blansko 16,13 km
fara Blansko 16,16 km
dub letní, Blansko 16,26 km
nádraží České Velenice 16,27 km
Blansko 16,28 km
Ostrolovský Újezd 16,57 km
pomník padlých WWI, Halámky 16,6 km
Halámky 16,63 km
zámecká zahrada Borovany 16,66 km
fara Borovany 16,67 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 16,67 km
pomník padlým sovětským vojákům, Č... 16,67 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 16,68 km
kašna Borovany 16,69 km
zámek Borovany 16,72 km
infocentrum Borovany 16,73 km
dětské hřiště sídliště Na Sadech, ... 16,73 km
České Velenice 16,75 km
Borovany 16,79 km
pomník Jana Žižky, Borovany 16,8 km
pranýř, Borovany 16,83 km
kostel sv. Anežky České, České Vel... 16,83 km
bazén Borovany 16,85 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 16,85 km
radnice Borovany 16,88 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 16,99 km
Květoňov 17,08 km
věžový vodojem Borovany 17,21 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 17,32 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 17,32 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 17,34 km
rybník Grandlový 17,45 km
studna u Mikšova statku 17,47 km
kaple Breitensee (A) 17,51 km
Lhota u Mladošovic 17,61 km
rybník Žižkovec 17,64 km
kaple Lhota u Mladošovic 17,64 km
Breitensee (A) 17,65 km
Příběh opravdové vášně, Blanka Mil... 17,66 km
Milfaitová Blanka 17,66 km
Žižka Jan 17,66 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 17,66 km
památník Jana Žižky z Trocnova 17,66 km
kostel sv. Floriána, Kaplice 17,77 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 17,78 km
naučná stezka Řemeslo na řece 17,78 km
sv. Jan Nepomucký, Kaplice 17,79 km
Kaplice 17,79 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 17,79 km
fara Kaplice 17,81 km
Born Adolf 17,89 km
Historická expozice Kaplicka 17,92 km
radnice Kaplice 17,93 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 17,96 km
hraniční přechod České Velenice - ... 17,98 km
kašna Kaplice 17,99 km
kaple sv. Anny, Vrcov 18,01 km
vlaková zastávka Radostice 18,01 km
Městský pivovar Kaplice 18,02 km
zámek Gmünd (A) 18,07 km
Vrcov 18,07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 18,08 km
pomník padlých WWI, Gmünd (A) 18,1 km
SDH Vrcov 18,14 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 18,17 km
kaple sv. Josefa a sv. Barbory, Ka... 18,17 km
hřbitov Kaplice 18,21 km
pomník padlých WWI, Vrcov 18,22 km
dětské hřiště Vrcov 18,22 km
Tušť 18,24 km
infocentrum Kaplice 18,25 km
hraniční přechod Hálmky - Neu-Nage... 18,26 km
kašna Gmünd (A) 18,3 km
Stará radnice Gmünd (A) 18,33 km
městské muzeum Gmünd (A) 18,33 km
Gmünd (A) 18,35 km
Nowotny Walter - Nowi 18,35 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 18,35 km
infocentrum Gmünd (A) 18,36 km
muzeum Glas und Stein, Gmünd (A) 18,36 km
pomník padlých WWII, Kaplice 18,41 km
jilm habrolistý, Kaplice 18,41 km
vlaková zastávka Neu-Nagelberg (A)... 18,44 km
fara Gmünd (A) 18,45 km
kostel St. Stephan, Gmünd (A) 18,49 km
Radostice u Borovan 18,51 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 18,69 km
infocentrum Kojákovice 18,7 km
akvapark solné lázně, Sole-Felsen-... 18,71 km
kovárna Kojákovice 18,74 km
Kojákovice 18,74 km
dětské hřiště Kojákovice 18,75 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 18,77 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 18,78 km
SDH Kojákovice 18,78 km
Suchdol nad Lužnicí 18,85 km
Svinenský potok 18,95 km
Kojan Jan 18,95 km
zeravy Komařice 19,04 km
Řevňovice 19,05 km
SDH Komařice 19,05 km
Komařice 19,06 km
socha Immaculaty, Komařice 19,06 km
zámek Komařice 19,06 km
nádraží Trocnov 19,13 km
Trocnov 19,13 km
fara Komařice 19,18 km
Hadač Václav Antonín 19,32 km
Petrovice u Mladošovic 19,32 km
Nový Mlýn, Pašinovice 19,39 km
Jílek Josef, páter 19,39 km
Strážkovice 19,43 km
Pašinovice 19,6 km
pomník padlých WWI, Pašinovice 19,61 km
nádraží Kaplice - nádraží 19,68 km
Kaplice - nádraží 19,84 km
Nepřímá výprava vlaků 19,84 km
Skoronice 19,87 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • půda plná pohádek, mlýn Borovany - oteví...

  batoh
  půda plná pohádek, mlýn Borovany - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent...

  batoh
  Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: třeboňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jihočeské muzeum (historická budova), Če...

  batoh
  Jihočeské muzeum (historická budova), České Budějovice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Horní Stropnice

  batoh
  Jednota Horní Stropnice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Nové Hrady

  batoh
  Jednota Nové Hrady
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota-potraviny Benešov nad Černou

  batoh
  Jednota-potraviny Benešov nad Černou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Horní Stropnice 0,19 km
Jednota Nové Hrady 4,48 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 5,26 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 8,87 km
Jednota Trhové Sviny 11,12 km
Bankomat GE Money Bank 11,31 km
Bankomat Komerční banka 11,4 km
Bankomat Česká spořitelna 11,44 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 12,25 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 12,29 km
Jednota-potraviny Besednice 13,67 km
Jednota-potraviny Malonty 14,36 km
Jednota Borovany 15,54 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 16,28 km
Bankomat Česká spořitelna 16,98 km
Bankomat Česká spořitelna 17,37 km
Bankomat GE Money Bank 17,78 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 17,88 km
Jednota-potraviny Kaplice 17,92 km
Bankomat Česká spořitelna 17,99 km
Jednota-potraviny Kaplice 18 km
Jednota-potraviny Kaplice 18 km
Bankomat Komerční banka 18,04 km
Jednota-potraviny Kaplice 18,13 km
Bankomat GE Money Bank 18,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,21 km
Bankomat ČSOB 18,24 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 18,4 km
Bankomat ČSOB 18,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,48 km
Jednota-potraviny Kaplice 18,51 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 18,79 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 19,06 km
Jednota-potraviny Střítež 19,78 km
Jednota-potraviny Velešín 20,83 km
Jednota Ledenice 20,98 km
Jednota-potraviny Kaplice 21,31 km
Jednota-potraviny Velešín 21,36 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 21,39 km
Bankomat Česká spořitelna 21,46 km
Bankomat GE Money Bank 21,49 km
Jednota-potraviny Kaplice 21,82 km
Jednota-potraviny Velešín 21,83 km
Jednota-potraviny Bujanov 23,48 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 23,88 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 24,97 km
Jednota Kamenný Újezd 25,91 km
Bankomat Česká spořitelna 26,25 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 26,42 km
Bankomat ČSOB 26,82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26,82 km
Bankomat Česká spořitelna 26,98 km
Bankomat GE Money Bank 27,03 km
Bankomat ČSOB 27,06 km
Bankomat Komerční banka 27,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 27,08 km
Bankomat Česká spořitelna 27,09 km
Bankomat ČSOB 27,09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 27,12 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 27,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 27,22 km
Bankomat ČSOB 27,22 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 27,82 km
Tempo market Třeboň 27,91 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 28,12 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 28,24 km
TREFA České Budějovice 28,41 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 28,52 km
Bankomat Česká spořitelna 28,85 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 28,98 km
Rožnov České Budějovice 29,01 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 29,16 km
Jednota Adamov 29,16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 29,44 km
TREFA Ćeské Budějovice 29,45 km
Vesna České Budějovice 29,48 km
Bankomat ČSOB 29,49 km
Bankomat Česká spořitelna 29,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,69 km
Bankomat ČSOB 29,72 km
Bankomat GE Money Bank 29,72 km
Bankomat ČSOB 29,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,75 km
Bankomat Česká spořitelna 29,75 km
Bankomat Česká spořitelna 29,76 km
Jednota Lišov 29,78 km
Bankomat GE Money Bank 29,78 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 29,78 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 29,83 km
Bankomat Komerční banka 29,88 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 29,93 km
Bankomat UniCredit Bank 29,97 km
Prior České Budějovice 30,02 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 30,03 km
Bankomat Komerční banka 30,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,1 km
Bankomat Raiffeisenbank 30,11 km
Bankomat ČSOB 30,11 km
Bankomat GE Money Bank 30,13 km
Bankomat Česká spořitelna 30,13 km
Bankomat ČSOB 30,13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,16 km
Bankomat Citibank 30,17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,25 km
Bankomat ČSOB 30,26 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 30,26 km
Bankomat GE Money Bank 30,3 km
Bankomat GE Money Bank 30,3 km
Bankomat UniCredit Bank 30,31 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 30,34 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 30,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,38 km
Bankomat Sberbank CZ 30,4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,4 km
Bankomat ČSOB 30,4 km
Bankomat Komerční banka 30,4 km
Supermarket Český Krumlov 30,41 km
Bankomat ČSOB 30,42 km
Bankomat UniCredit Bank 30,43 km
Bankomat Fio banka 30,43 km
Bankomat Česká spořitelna 30,46 km
Bankomat Česká spořitelna 30,49 km
Bankomat Česká spořitelna 30,49 km
Bankomat GE Money Bank 30,5 km
Bankomat ČSOB 30,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,54 km
Bankomat Oberbank AG 30,54 km
Bankomat Raiffeisenbank 30,55 km
Bankomat Komerční banka 30,56 km
Bankomat Komerční banka 30,56 km
Bankomat GE Money Bank 30,63 km
Bankomat Česká spořitelna 30,65 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 30,71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,96 km
Bankomat Česká spořitelna 30,96 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31 km
Bankomat Citibank 31,19 km
Bankomat Citibank 31,19 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31,21 km
Bankomat UniCredit Bank 31,26 km
Bankomat ČSOB 31,26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31,27 km
Bankomat GE Money Bank 31,29 km
Bankomat Česká spořitelna 31,34 km
Bankomat Citibank 31,36 km
Bankomat Citibank 31,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31,38 km
Bankomat Oberbank AG 31,38 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31,38 km
Bankomat Raiffeisenbank 31,4 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31,47 km
Družba České Budějovice 31,49 km
Bankomat Komerční banka 31,49 km
Bankomat ČSOB 31,49 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 31,54 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 31,55 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 32,22 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 32,32 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 32,42 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 32,47 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 32,64 km
Vltava České Budějovice 32,69 km
Bankomat ČSOB 32,77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32,77 km
Jednota-potraviny Větřní 32,83 km
Lužnice České Budějovice 33,32 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 33,6 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 34,13 km
Bankomat Česká spořitelna 35,08 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 35,1 km
Bankomat Komerční banka 35,1 km
Bankomat GE Money Bank 35,25 km
Jednota-potraviny Křemže 35,42 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 35,44 km
Jednota-potraviny Kájov 35,46 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 36,27 km
Jednota-potraviny Loučovice 38,47 km
Jednota-potraviny Světlík 38,64 km
Jednota-potraviny Loučovice 38,86 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 39,05 km
Bankomat ČSOB 39,15 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 39,16 km
Bankomat Česká spořitelna 39,17 km
Bankomat Česká spořitelna 39,52 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 39,7 km
Bankomat Komerční banka 39,85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39,85 km
Bankomat ČSOB 39,85 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 39,95 km
Bankomat Česká spořitelna 40,02 km
Jednota-potraviny Lipno 40,09 km
Jednota Pištín 40,68 km
Jednota-potraviny Brloh 41,33 km
Jednota Neplachov 42,1 km
Jednota-potraviny Brloh 42,12 km
Bankomat Česká spořitelna 43,01 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 43,09 km
Jednota Zliv 43,15 km
Jednota-potraviny Frymburk 43,31 km
Jednota-potraviny Frymburk 44,3 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 45,68 km
Jednota Dolní Bukovsko 46,86 km
Jednota Olešník 47,01 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 47,22 km
Bankomat GE Money Bank 47,28 km
Bankomat ČSOB 47,29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47,29 km
Bankomat Česká spořitelna 47,37 km
Bankomat Komerční banka 47,38 km
Jednota Ktiš 47,61 km
Bankomat Česká spořitelna 47,77 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 48,45 km
Jednota Borkovice 50,15 km
Jednota Řípec 50,37 km
Bankomat Komerční banka 50,78 km
Jednota Netolice 50,87 km
Bankomat Česká spořitelna 50,9 km
Jednota Dříteň 51,03 km
Jednota-potraviny Horní Planá 51,65 km
čerpací stanice OMV, Řípec 51,85 km
Bankomat ČSOB 53,44 km
Jednota Chroboly 53,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53,97 km
Jednota Dírná 54,11 km
Jednota Přehořov 54,13 km
Bankomat ČSOB 55,13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55,17 km
Bankomat GE Money Bank 55,24 km
Bankomat Česká spořitelna 55,46 km
Bankomat Komerční banka 55,48 km
Supermarket Renta Soběslav 55,49 km
Jednota Soběslav 55,61 km
Bankomat Česká spořitelna 55,71 km
Jednota Týn nad Vltavou 55,8 km
Bankomat Citibank 55,85 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 55,86 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 55,87 km
Bankomat GE Money Bank 55,89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56,27 km
Jednota Libějovice 56,27 km
Bankomat ČSOB 56,32 km
Bankomat Česká spořitelna 56,35 km
Bety Týn nad Vltavou 56,39 km
Jednota Týn nad Vltavou 56,4 km
Bankomat Komerční banka 56,43 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 56,6 km
Jednota Čičenice 57,09 km
COOP TUTY Nová Pec 57,46 km
Jednota Klenovice 57,55 km
Jednota Vitějovice 57,75 km
Jednota Hracholusky 57,85 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 58,4 km
Jednota Vodňany 58,81 km
Jednota Nová Pec 58,99 km
Bankomat ČSOB 59,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59,01 km
Bankomat GE Money Bank 59,08 km
Bankomat GE Money Bank 59,1 km
Jednota Tučapy 59,15 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 59,21 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 59,33 km
Bankomat Komerční banka 59,34 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 59,34 km
Jednota Vodňany 59,34 km
Bankomat Česká spořitelna 59,42 km
Jednota Budislav 59,71 km
Jednota Myslkovice 59,82 km
Jednota Hlavatce 59,96 km
Jednota Krč 59,97 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 60,01 km
Jednota Roudná 60,29 km
Bankomat Komerční banka 60,29 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 60,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60,44 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 60,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60,46 km
Bankomat ČSOB 60,47 km
Bankomat ČSOB 60,5 km
Jednota Prachatice 60,62 km
Bankomat Česká spořitelna 60,7 km
Bankomat Komerční banka 60,7 km
Bankomat GE Money Bank 60,78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60,82 km
Jednota Prachatice 60,97 km
Bankomat Česká spořitelna 61,15 km
Bankomat ČSOB 61,34 km
Bankomat Česká spořitelna 61,57 km
Bankomat Komerční banka 61,63 km
Bankomat GE Money Bank 61,65 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 61,9 km
Jednota Želeč 62,04 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 62,09 km
Bankomat Česká spořitelna 62,42 km
Jednota Bavorov 62,53 km
Supermarket Zuzana Bechyně 62,67 km
Jednota Košice 62,72 km
Jednota Bechyně 62,8 km
Bankomat ČSOB 62,8 km
Jednota Bechyně 62,81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62,82 km
Bankomat Komerční banka 62,86 km
Jednota Albrechtice 63,24 km
Jednota Husinec 63,73 km
Bankomat Komerční banka 64,03 km
Bankomat GE Money Bank 64,03 km
Jednota Volary 64,04 km
Jednota Choustník 64,05 km
Jednota Volary 64,1 km
Jednota Volary 64,26 km
Jednota Záblatí 64,49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 64,77 km
čerpací stanice Benzina, Volary 65,42 km
Jednota Dub 65,47 km
Jednota Krtov 65,56 km
Bankomat Česká spořitelna 65,6 km
Jednota Radětice 65,7 km
Jednota Javornice 66,79 km
Jednota Vlachovo Březí 66,88 km
Bankomat ČSOB 67,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67,03 km
Jednota Vlachovo Březí 67,07 km
Supermarket Malšice 67,78 km
Jednota Stožec 67,85 km
Jednota Malšice 67,95 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 68,05 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 68,38 km
Jednota Drahonice 68,56 km
Jednota Sezimovo Ústí 68,58 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 68,59 km
Bankomat Komerční banka 68,61 km
Bankomat ČSOB 68,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68,65 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 68,82 km
Jednota Tvrzice 68,99 km
Jednota Slabčice 69,14 km
Jednota Borovany 69,41 km
Bankomat GE Money Bank 69,76 km
Bankomat Česká spořitelna 69,76 km
Bankomat Česká spořitelna 69,89 km
Bankomat Komerční banka 69,98 km
Jednota Tábor 70,02 km
Jednota Slapy 70,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70,36 km
Bankomat GE Money Bank 70,4 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 70,55 km
McDonalds, Tábor 70,56 km
Jednota Bušanovice 70,6 km
Bankomat GE Money Bank 70,8 km
Jednota Stádlec 70,86 km
Bankomat ČSOB 70,98 km
Jednota Lenora 71 km
Bankomat Raiffeisenbank 71,08 km
Jednota Kluky 71,25 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 71,39 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 71,56 km
Jednota Měšice 71,63 km
Jednota Zárybničná Lhota 71,86 km
Bankomat Česká spořitelna 72,03 km
Jednota Buk 72,05 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 72,1 km
Jednota Cehnice 72,17 km
čerpací stanice Shell, Tábor 72,32 km
Jednota Tábor 72,38 km
Jednota Zálezly 72,42 km
Jednota Bernartice 72,47 km
Jednota Chýnov 72,52 km
Bankomat Raiffeisenbank 72,53 km
Bankomat Raiffeisenbank 72,53 km
Bankomat Komerční banka 72,55 km
Bankomat ČSOB 72,59 km
Bankomat UniCredit Bank 72,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,62 km
Bankomat Česká spořitelna 72,63 km
Bankomat ČSOB 72,64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,64 km
Bankomat ČSOB 72,64 km
Bankomat ČSOB 72,64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,64 km
Bankomat Fio banka 72,68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,68 km
Bankomat GE Money Bank 72,69 km
Bankomat Komerční banka 72,71 km
Bankomat GE Money Bank 72,71 km
Bankomat Česká spořitelna 72,71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,75 km
Bankomat Oberbank AG 72,78 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 72,84 km
Bankomat Česká spořitelna 72,96 km
Jednota Opařany 73,11 km
Jednota Pořín 73,22 km
Bankomat Česká spořitelna 73,41 km
Jednota Písek 73,53 km
Jednota Podolí 73,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73,55 km
Bankomat ČSOB 73,55 km
Bankomat Komerční banka 73,59 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 73,64 km
Bankomat Česká spořitelna 73,67 km
Jednota Písek 73,69 km
Bankomat GE Money Bank 73,74 km
Jednota Tábor 73,9 km
Jednota Tábor 73,96 km
Bankomat Oberbank AG 74,12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74,13 km
Bankomat UniCredit Bank 74,24 km
Jednota Vimperk 74,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74,32 km
Bankomat Česká spořitelna 74,32 km
Bankomat ČSOB 74,32 km
Bankomat Česká spořitelna 74,34 km
Bankomat Fio banka 74,37 km
Bankomat Komerční banka 74,38 km
Jednota Kestřany 74,39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 74,41 km
čerpací stanice Shell, Písek 74,43 km
McDonalds, Písek 74,45 km
Jednota Malenice 74,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74,46 km
Bankomat Raiffeisenbank 74,48 km
Bankomat ČSOB 74,56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74,57 km
Bankomat GE Money Bank 74,59 km
Bankomat ČSOB 74,64 km
Bankomat Komerční banka 74,72 km
Jednota Horní Vltavice 74,79 km
Jednota Písek 74,88 km
Jednota Písek 74,97 km
Jednota Písek 75,05 km
Jednota Záhoří 75,08 km
Jednota Písek 75,28 km
Jednota Dolní Hořice 75,44 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 75,51 km
Jednota Čejetice 75,63 km
čerpací stanice Benzina, Písek 75,63 km
Jednota Vimperk 76,33 km
Jednota Volyně 76,45 km
Jednota Volyně 76,48 km
Bankomat GE Money Bank 76,56 km
Bankomat Komerční banka 76,62 km
Jednota Jetětice 76,62 km
Bankomat Česká spořitelna 76,73 km
Jednota Volyně 76,74 km
Jednota Bohumilice 76,91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 77,01 km
Jednota Vimperk 77,09 km
Jednota Vimperk 77,11 km
Jednota Vimperk 77,11 km
Bankomat GE Money Bank 77,12 km
Jednota Čkyně 77,13 km
Bankomat Komerční banka 77,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77,28 km
Bankomat ČSOB 77,29 km
Bankomat Česká spořitelna 77,3 km
Jednota Štěkeň 77,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77,53 km
Bankomat ČSOB 77,57 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 77,59 km
Jednota Sepekov 77,64 km
Jednota Vimperk 77,74 km
Jednota Ratibořské Hory 78,21 km
Jednota Radkov 78,84 km
Jednota Božetice 79,41 km
Jednota Chotoviny 79,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79,65 km
Bankomat ČSOB 79,67 km
Jednota Přeštovice 79,92 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 80,45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80,47 km
Bankomat ČSOB 80,55 km
Bankomat Komerční banka 80,55 km
Bankomat Česká spořitelna 80,57 km
Bankomat Česká spořitelna 81,16 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 81,17 km
Jednota Květov 81,17 km
Supermarket Strakonice 81,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81,29 km
Bankomat GE Money Bank 81,3 km
CENTRUM Milevsko 81,3 km
Bankomat Komerční banka 81,31 km
Bankomat ČSOB 81,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81,4 km
Bankomat Česká spořitelna 81,4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 81,44 km
Bankomat Komerční banka 81,44 km
Bankomat ČSOB 81,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81,48 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 81,5 km
Jednota Strakonice 81,61 km
Jednota Strakonice 81,63 km
Jednota Čestice 81,68 km
Bankomat ČSOB 81,93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 81,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81,99 km
Bankomat Česká spořitelna 82,03 km
Jednota Jistebnice 82,04 km
Bankomat ČSOB 82,13 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 82,15 km
Bankomat Fio banka 82,18 km
Jednota Strakonice 82,2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82,21 km
Jednota Sousedovice 82,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82,24 km
Jednota Strakonice 82,27 km
Bankomat GE Money Bank 82,27 km
Bankomat Česká spořitelna 82,32 km
Bankomat ČSOB 82,34 km
Jednota Strakonice 82,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82,35 km
Jednota Vráž 82,36 km
Bankomat Česká spořitelna 82,38 km
Bankomat UniCredit Bank 82,44 km
Bankomat Komerční banka 82,44 km
Jednota Strakonice 82,56 km
Fortna Strakonice 82,6 km
Jednota Strakonice 82,65 km
Jednota Zbelítov 82,85 km
Jednota Kučeř 82,92 km
Jednota Strakonice 82,97 km
Jednota Strakonice 83,04 km
Jednota Borotín 83,19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83,19 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 83,27 km
Bankomat GE Money Bank 83,42 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 83,48 km
Jednota Nemyšl 83,76 km
Jednota Zdíkov 84,04 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 84,32 km
Jednota Vacov 84,54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84,54 km
Bankomat ČSOB 84,54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 84,72 km
Jednota Radomyšl 85,28 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 85,31 km
Jednota Velká Turná 85,76 km
Jednota Hrejkovice 85,76 km
Jednota Mladá Vožice 85,8 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 85,86 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 85,86 km
Jednota Mladá Vožice 86 km
Supermarket Mladá Vožice 86 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 86,04 km
čerpací stanice OMV, Katovice 86,65 km
Jednota Stachy 86,77 km
Jednota Smilovy Hory 86,99 km
Jednota Varvažov 87,01 km
Bankomat ČSOB 87,05 km
Jednota Katovice 87,17 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 87,48 km
Jednota Chyšky 87,73 km
Jednota Pechova Lhota 87,87 km
Jednota Oldřichov 88,61 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 89,09 km
Bankomat ČSOB 89,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89,32 km
Jednota Přílepov 89,35 km
Jednota Mnichov 89,44 km
Jednota Štěchovice 89,69 km
Jednota Sedlice 89,7 km
Jednota Lom 90,37 km
Jednota Kovářov 90,49 km
Jednota Kostelec 90,52 km
Konzum Soběšice 91,34 km
Jednota Škvořetice 91,51 km
Jednota Probulov 92,02 km
Bankomat Česká spořitelna 92,09 km
Jednota Čimelice 92,1 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 92,31 km
Jednota Orlík nad Vltavou 92,49 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 92,51 km
Konzum Strašín 92,52 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 92,59 km
Jednota Střelské Hoštice 92,99 km
Jednota Mečíchov 93,8 km
Konzum Nezdice na Šumavě 93,99 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 94,94 km
Edeka, Passau (D) 95 km
Bankomat Komerční banka 95,11 km
Konzum Žihobce 95,12 km
Konzum Nezamyslice 95,43 km
Bankomat Česká spořitelna 96,17 km
Konzum Kašperské Hory 96,19 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 96,21 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 96,26 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 96,43 km
Jednota Lety 96,49 km
Jednota Blatná 96,57 km
Bankomat ČSOB 96,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96,57 km
Bankomat Česká spořitelna 96,58 km
Bankomat Česká spořitelna 96,6 km
Bankomat Komerční banka 96,67 km
Bankomat GE Money Bank 96,7 km
Konzum Čečelovice 96,76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 96,91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 96,94 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 97,26 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 97,54 km
Konzum Horažďovice 97,76 km
Bankomat Komerční banka 97,8 km
Bankomat Česká spořitelna 97,84 km
Konzum Horažďovice 97,87 km
Bankomat ČSOB 97,87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97,88 km
Bankomat GE Money Bank 98,09 km
Jednota Mirovice 98,16 km
Konzum Velké Hydčice 98,36 km
Sluneční kavárna, Srní 98,58 km
čerpací stanice Srní 98,61 km
Konzum Srní 98,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98,66 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 98,88 km
Konzum Žichovice 98,89 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 99,08 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 99,1 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 99,14 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 99,28 km
Konzum Svéradice 99,37 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 99,38 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 99,48 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 99,53 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 99,53 km
Konzum Rabí 99,89 km
Real, Passau (D) 100,15 km
Konzum Velký Bor 100,8 km
Konzum Malý Bor 101,46 km
Konzum Třebomyslice 101,63 km
Konzum Dlouhá Ves 101,92 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 102,06 km
Konzum Budětice 102,08 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 102,35 km
Konzum Sušice 102,67 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 102,7 km
Bankomat UniCredit Bank 102,79 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 102,85 km
Bankomat Komerční banka 102,93 km
Konzum Chanovice 102,96 km
Konzum Sušice 103,03 km
Bankomat GE Money Bank 103,03 km
Bankomat Česká spořitelna 103,04 km
Bankomat ČSOB 103,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103,07 km
Konzum Sušice 103,21 km
Bankomat Česká spořitelna 103,32 km
čerpací stanice Shell, Sušice 103,4 km
Bankomat Česká spořitelna 103,42 km
Jednota Bělčice 103,5 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 103,52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 103,68 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 103,69 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 103,7 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 103,82 km
Jednota Lnáře 103,9 km
Konzum Hradešice 103,93 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 103,95 km
Konzum Hartmanice 104,02 km
Café 27, Hartmanice 104,04 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 104,04 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 104,06 km
Konzum Břežany 104,5 km
Konzum Pačejov 105,25 km
Bankomat GE Money Bank 105,28 km
Bankomat Česká spořitelna 105,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105,45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105,45 km
Bankomat ČSOB 105,45 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 105,63 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 105,94 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 106,21 km
Konzum Hrádek 106,3 km
Bankomat Česká spořitelna 106,49 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 106,6 km
Konzum Čejkovy 106,75 km
Konzum Pačejov 107,22 km
Konzum Petrovice u Sušice 107,35 km
Konzum Myslív 107,42 km
Konzum Nalžovské Hory 107,42 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 108,75 km
Konzum Velenovy 109,11 km
Konzum Ústaleč 109,27 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110,44 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 110,68 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 110,79 km
Konzum Zavlekov 111,03 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 111,3 km
Konzum Hlavňovice 111,5 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 111,78 km
Konzum Kolinec 111,84 km
Konzum Ujčín 112,18 km
Netto, Zwiesel (D) 112,38 km
Konzum Zborovy 112,87 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 112,99 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113,13 km
Konzum Velhartice 113,16 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 113,19 km
Kik, Zwiesel (D) 113,19 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 113,19 km
Deichmann, Zwiesel (D) 113,19 km
Edeka, Zwiesel (D) 113,2 km
Intersport, Zwiesel (D) 113,48 km
NKD, Zwiesel (D) 113,56 km
Norma, Zwiesel (D) 113,58 km
Rossmann, Zwiesel (D) 113,61 km
TEDi, Zwiesel (D) 113,61 km
Müller, Zwiesel (D) 113,7 km
Lidl, Zwiesel (D) 113,98 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 114,05 km
Penny Market, Zwiesel (D) 114,09 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 114,17 km
REWE, Zwiesel (D) 114,18 km
Real, Zwiesel (D) 114,53 km
Konzum Chotěšov 114,87 km
Konzum Malonice 115,11 km
Bankomat Česká spořitelna 115,47 km
Konzum Plánice 115,48 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 115,86 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116,05 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 116,17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116,19 km
Bankomat Komerční banka 116,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116,42 km
Bankomat Česká spořitelna 116,43 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116,43 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116,43 km
Bankomat ČSOB 116,43 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 117,13 km
Bankomat Česká spořitelna 117,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117,42 km
Bankomat ČSOB 117,42 km
Konzum Železná Ruda 117,65 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 117,68 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 117,91 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 118,57 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 118,64 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 118,92 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 119,06 km
Aldi Süd, Regen (D) 119,19 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 119,21 km
Norma, Regen (D) 119,28 km
Takko Fashion, Regen (D) 119,31 km
Deichmann, Regen (D) 119,33 km
TEDi, Regen (D) 119,34 km
Netto, Regen (D) 119,37 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119,47 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119,47 km
REWE, Regen (D) 119,49 km
Esprit, Regen (D) 119,53 km
NKD, Regen (D) 119,54 km
Edeka center, Regen (D) 119,59 km
Konzum Běšiny 119,86 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 120,03 km
Edeka, Regen (D) 120,03 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 120,04 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 120,04 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 120,42 km
Konzum Mochtín 120,82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 121,24 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 121,52 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 121,84 km
Konzum Víteň 122,55 km
Konzum Hojsova Stráž 122,96 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 123,08 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 123,16 km
Konzum Bolešiny 123,32 km
Konzum Sobětice 123,87 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 123,94 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 123,94 km
Konzum Strážov 124,18 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 124,38 km
NKD, Bodenmais (D) 124,62 km
REWE, Bodenmais (D) 124,82 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 125,04 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 125,05 km
Bankomat Česká spořitelna 125,53 km
Bankomat Česká spořitelna 125,59 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 125,67 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 125,67 km
Konzum Měčín 125,67 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 125,76 km
Bankomat Česká spořitelna 126,03 km
Bankomat ČSOB 126,05 km
Bankomat Komerční banka 126,05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126,06 km
Bankomat GE Money Bank 126,08 km
Konzum Předslav 126,2 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 126,33 km
Bankomat Komerční banka 126,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126,53 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 126,53 km
Bankomat ČSOB 126,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126,59 km
Bankomat Česká spořitelna 126,61 km
Bankomat GE Money Bank 126,66 km
Konzum Klatovy 126,68 km
Bankomat UniCredit Bank 126,69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126,85 km
Bankomat Česká spořitelna 126,85 km
Bankomat Česká spořitelna 126,88 km
Bankomat Fio banka 126,89 km
Bankomat Komerční banka 126,89 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 127,14 km
Bankomat ČSOB 127,19 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127,33 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 127,35 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 127,37 km
Konzum Dešenice 127,64 km
Bankomat Česká spořitelna 127,77 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127,86 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 128,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128,21 km
Bankomat ČSOB 128,24 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 128,51 km
Konzum Janovice 128,54 km
Konzum Bezděkov 129,44 km
Norma, Deggendorf (D) 129,86 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 130,14 km
Konzum Nýrsko 130,15 km
COOP DISKONT - Nýrsko 130,15 km
Müller, Deggendorf (D) 130,2 km
TEDi, Deggendorf (D) 130,2 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 130,21 km
Rossmann, Deggendorf (D) 130,21 km
NKD, Deggendorf (D) 130,22 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 130,22 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 130,23 km
New Yorker, Deggendorf (D) 130,26 km
C&A, Deggendorf (D) 130,26 km
Esprit, Deggendorf (D) 130,26 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 130,29 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 130,32 km
Edeka, Deggendorf (D) 130,34 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 130,34 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 130,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130,37 km
Bankomat ČSOB 130,38 km
Konzum Nýrsko 130,39 km
Bankomat Česká spořitelna 130,41 km
Bankomat Komerční banka 130,42 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 130,43 km
Burger King, Deggendorf (D) 130,47 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 130,47 km
Kik, Deggendorf (D) 130,48 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 130,48 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 130,48 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 130,49 km
Lidl, Deggendorf (D) 130,5 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 130,5 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130,53 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 130,64 km
Real, Deggendorf (D) 130,71 km
Netto, Deggendorf (D) 130,97 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130,98 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 131,52 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 131,67 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 131,67 km
Bankomat Česká spořitelna 131,95 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 132,1 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 132,38 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132,48 km
Konzum Švihov 132,58 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 132,73 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133,29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 134,06 km
Konzum Nezdice u Přeštic 134,14 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 134,38 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 134,44 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 135,08 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 135,1 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 135,31 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 135,41 km
Bankomat Česká spořitelna 135,44 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 135,52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 135,68 km
Konzum Vřeskovice 136,26 km
Bankomat ČSOB 136,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136,29 km
Bankomat Komerční banka 136,3 km
Bankomat Česká spořitelna 136,39 km
Bankomat Rokycany 136,46 km
Bankomat ČSOB 136,46 km
Bankomat Česká spořitelna 136,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136,46 km
Bankomat GE Money Bank 136,46 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 136,56 km
Bankomat GE Money Bank 136,6 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 136,66 km
Bankomat Česká spořitelna 136,75 km
Konzum Úsilov 136,85 km
Bankomat ČSOB 136,89 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 136,96 km
Bankomat Komerční banka 136,97 km
Bankomat GE Money Bank 136,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137,04 km
Bankomat UniCredit Bank 137,06 km
Bankomat Česká spořitelna 137,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137,08 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 137,16 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 137,31 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 137,39 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 137,59 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 138,05 km
Konzum Chudenice 138,15 km
Konzum Černíkov 138,19 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 138,26 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 138,41 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 138,49 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 138,65 km
Bankomat GE Money Bank 138,76 km
Bankomat Česká spořitelna 138,82 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 139,41 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 139,91 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 140,1 km
Jednota Osek u Rokycan 140,33 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 140,54 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 140,58 km
Konzum Chocomyšl 140,81 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 141,29 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 141,58 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 141,68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142,03 km
Bankomat Komerční banka 142,03 km
Bankomat ČSOB 142,04 km
Konzum Kdyně 142,06 km
Bankomat GE Money Bank 142,08 km
Bankomat Česká spořitelna 142,08 km
Konzum Kdyně 142,15 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 142,33 km
Bankomat Komerční banka 142,4 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 142,56 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 142,74 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 142,81 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 142,94 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 142,94 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 143,01 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 143,6 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 144,09 km
Konzum Srbice 144,11 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144,13 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 144,32 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 144,34 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 144,35 km
Konzum Dobřany 144,35 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 144,47 km
Bankomat Komerční banka 144,47 km
Bankomat Česká spořitelna 144,48 km
Bankomat Komerční banka 144,5 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 144,51 km
McDonalds, OC Plzeň 144,51 km
Bankomat GE Money Bank 144,51 km
Bankomat ČSOB 144,55 km
Bankomat GE Money Bank 144,61 km
Bankomat Česká spořitelna 144,69 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144,71 km
Konzum Kout na Šumavě 144,89 km
Bankomat Komerční banka 144,98 km
Jednota Stupno 145,19 km
Konzum Hlohovčice 145,26 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 145,28 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145,46 km
Bankomat Česká spořitelna 145,47 km
Jednota Břasy 145,49 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 145,74 km
Bankomat Česká spořitelna 145,75 km
Bankomat GE Money Bank 145,75 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145,83 km
Konzum Čermná u Staňkova 145,85 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 145,87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145,96 km
Bankomat ČSOB 145,96 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 146,03 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146,08 km
Bankomat GE Money Bank 146,08 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146,08 km
Bankomat Česká spořitelna 146,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,16 km
Bankomat ČSOB 146,19 km
Bankomat ČSOB 146,28 km
Bankomat Česká spořitelna 146,31 km
Bankomat Česká spořitelna 146,32 km
Bankomat Česká spořitelna 146,35 km
Bankomat ČSOB 146,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,39 km
Bankomat Komerční banka 146,41 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 146,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,66 km
Bankomat Česká spořitelna 146,67 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 146,67 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 146,69 km
Bankomat Česká spořitelna 146,71 km
Bankomat ČSOB 146,72 km
Bankomat GE Money Bank 146,75 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 146,79 km
Konzum Zahořany 146,79 km
Bankomat Česká spořitelna 146,89 km
Bankomat ČSOB 146,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,98 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 147,06 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147,2 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147,23 km
Konzum Starý Klíčov 147,56 km
Bankomat GE Money Bank 147,56 km
Bankomat Fio banka 147,56 km
Bankomat Komerční banka 147,63 km
Bankomat Česká spořitelna 147,65 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 147,7 km
Bankomat UniCredit Bank 147,72 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 147,83 km
Jednota Dolany 148,02 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 148,04 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148,05 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 148,14 km
Konzum Mrákov 148,24 km
Jednota Druztová 148,31 km
Konzum Hlohová 148,33 km
Bankomat GE Money Bank 148,59 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 148,59 km
Konzum Újezd sv. Kříže 148,62 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 148,73 km
Konzum Osvračín 148,74 km
Bankomat ČSOB 148,78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148,78 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 148,97 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 149,19 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 149,22 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 149,23 km
Bankomat Fio banka 149,33 km
Konzum Staňkov 149,47 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 149,58 km
Bankomat Česká spořitelna 149,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149,72 km
Konzum Tlumačov 149,73 km
Bankomat ČSOB 149,74 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149,78 km
Bankomat Česká spořitelna 149,82 km
Bankomat Česká spořitelna 149,82 km
Bankomat ČSOB 149,82 km
Bankomat Česká spořitelna 149,82 km
Konzum Milavče 149,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149,87 km
Konzum Staňkov 149,91 km
Bankomat Česká spořitelna 149,92 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 150,06 km
Market Zruč 150,17 km
Bankomat Komerční banka 150,28 km
Bankomat Česká spořitelna 150,28 km
Bankomat GE Money Bank 150,28 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 150,33 km
Bankomat Komerční banka 150,33 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 150,33 km
Bankomat Česká spořitelna 150,38 km
čerpací stanice Benzina, Stod 150,4 km
Bankomat Česká spořitelna 150,51 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 150,63 km
Bankomat ČSOB 150,64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150,65 km
Bankomat Česká spořitelna 150,7 km
Bankomat Česká spořitelna 150,72 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 150,74 km
Bankomat Komerční banka 150,77 km
Konzum Milčice 150,83 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 150,9 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 150,97 km
Bankomat Česká spořitelna 151,11 km
Konzum Domažlice 151,15 km
Konzum Blížejov 151,22 km
Bankomat ČSOB 151,38 km
Bankomat ČSOB 151,38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151,38 km
Bankomat Česká spořitelna 151,38 km
Bankomat GE Money Bank 151,38 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 151,38 km
Jednota Radčice 151,39 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 151,51 km
Bankomat Raiffeisenbank 151,57 km
Jednota Žichlice 151,62 km
Bankomat Česká spořitelna 151,65 km
Bankomat ČSOB 151,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151,67 km
Bankomat GE Money Bank 151,76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 151,79 km
Bankomat Česká spořitelna 151,96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152,01 km
Bankomat Česká spořitelna 152,01 km
Bankomat ČSOB 152,01 km
Bankomat Komerční banka 152,02 km
Bankomat Komerční banka 152,02 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 152,16 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 152,33 km
Bankomat Komerční banka 152,36 km
Jednota Třemošná 152,38 km
Market Třemošná 152,38 km
Konzum Folmava 152,38 km
Konzum Domažlice 152,43 km
Konzum Česká Kubice 152,58 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 152,65 km
Jednota Česká Bříza 153 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 153,18 km
Bankomat Komerční banka 153,23 km
Bankomat GE Money Bank 153,44 km
Bankomat Česká spořitelna 153,44 km
Bankomat ČSOB 153,88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153,88 km
Jednota Nýřany 154,12 km
Jednota Chotíkov 154,13 km
Bankomat Komerční banka 154,13 km
Konzum Semošice 154,2 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 154,6 km
Jednota Dobříč 155,02 km
Bankomat GE Money Bank 155,45 km
Jednota Kozolupy 155,47 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 155,54 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 155,55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155,75 km
Bankomat ČSOB 155,76 km
Bankomat Komerční banka 155,85 km
Bankomat Česká spořitelna 155,91 km
Konzum Draženov 155,97 km
Jednota Město Touškov 155,97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 156,02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156,1 km
Bankomat ČSOB 156,1 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 156,13 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 156,18 km
Bankomat Česká spořitelna 156,27 km
Jednota Horní Bříza 156,29 km
Supermarket Horní Bříza 156,31 km
čerpací stanice OMV, Draženov 156,43 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 156,53 km
Konzum Trhanov 156,54 km
Konzum Horšovský Týn 156,78 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 157,99 km
Jednota Nevřeň 158,67 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 159,01 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 159,02 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 159,06 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 159,06 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 159,07 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 159,36 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 159,4 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 159,4 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 159,42 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 159,42 km
Jednota Kaznějov 159,51 km
Market Kaznějov 159,51 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 159,54 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 159,54 km
Jednota Heřmanova Huť 159,65 km
Bankomat Komerční banka 159,86 km
Market Kaznějov 159,88 km
Jednota Úlice 160,13 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 160,28 km
Konzum Postřekov 160,52 km
Konzum Díly 161,16 km
Konzum Nový Kramolín 161,44 km
Jednota Babiná 161,55 km
Jednota Všeruby 162,39 km
Jednota Plasy 162,62 km
Jednota Hadačka 162,77 km
Jednota Pňovany 162,77 km
Jednota Plasy 162,85 km
Bankomat Česká spořitelna 162,89 km
Bankomat ČSOB 162,93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162,93 km
Jednota Mrtník 162,99 km
Jednota Kralovice 162,99 km
Supermarket Kralovice 163,04 km
Bankomat Česká spořitelna 163,12 km
Konzum Miřkov 163,32 km
Jednota Kralovice 163,33 km
Jednota Kralovice 163,43 km
Bankomat Česká spořitelna 163,54 km
Jednota Plasy 163,59 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 163,59 km
Konzum Poběžovice 163,68 km
Jednota Loza 163,86 km
Jednota Líšťany 163,87 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 163,87 km
Jednota Sytno 164,24 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 164,49 km
Jednota Horní Bělá 164,65 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 164,65 km
Jednota Dolní Bělá 164,69 km
Konzum Mnichov 165,17 km
Jednota Kladruby 165,87 km
Bankomat ČSOB 167,11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 167,14 km
Bankomat Komerční banka 167,16 km
Bankomat GE Money Bank 167,24 km
Bankomat Česká spořitelna 167,28 km
Jednota Stříbro 167,54 km
Konzum Vidice 167,54 km
Jednota Stříbro 167,95 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 168,15 km
Jednota Stříbro 168,22 km
Konzum Hostouň 168,3 km
Jednota Pernarec 168,44 km
Jednota Mladotice 168,48 km
Jednota Hvozd 169,05 km
Jednota Úněšov 169,71 km
Bankomat ČSOB 170,93 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 173,44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173,53 km
Jednota Žihle 173,8 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 174,39 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 174,39 km
Jednota Stráž u Tachova 174,68 km
Bankomat ČSOB 174,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174,8 km
Jednota-cukrárna Manětín 174,85 km
Jednota Pláň 175,24 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 175,69 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 175,87 km
Jednota Nečtiny 176,53 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 176,82 km
Bankomat GE Money Bank 177,32 km
Jednota Bor u Tachova 177,37 km
Bankomat Česká spořitelna 177,44 km
Jednota Bor u Tachova 177,51 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 177,71 km
Jednota Konstantinovy Lázně 178,03 km
Bankomat ČSOB 178,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178,29 km
Jednota Černošín 178,36 km
Jednota Bezdružice 180,58 km
Jednota Bezdružice 180,6 km
Jednota Přimda 180,85 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 181,01 km
Jednota Lestkov 183,9 km
Jednota Staré Sedliště 184,26 km
Bankomat UniCredit Bank 185,36 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 185,57 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 185,7 km
Jednota Staré Sedliště 186,14 km
Jednota Hošťka 186,85 km
Bankomat UniCredit Bank 187,67 km
Jednota Rozvadov 187,92 km
Burger King, Neutraubling (D) 188,04 km
Jednota Dlouhý Újezd 189,48 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 189,65 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 189,78 km
Bankomat Česká spořitelna 189,98 km
Jednota Planá 189,99 km
Bankomat GE Money Bank 190,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 190,23 km
Bankomat ČSOB 190,23 km
Jednota Tachov 190,32 km
COOP DISKONT - Tachov 190,78 km
Jednota Tachov 190,95 km
Bankomat Česká spořitelna 190,98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191 km
Bankomat ČSOB 191,05 km
Jednota Tachov 191,07 km
Jednota Tachov 191,07 km
Bankomat GE Money Bank 191,12 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 191,14 km
Bankomat Česká spořitelna 191,16 km
Bankomat GE Money Bank 191,2 km
Bankomat Komerční banka 191,23 km
Jednota Tachov 191,27 km
Bankomat ČSOB 191,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191,3 km
Bankomat ČSOB 191,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191,3 km
Bankomat Česká spořitelna 191,32 km
Jednota Tachov 191,56 km
Jednota Tachov 191,76 km
Bankomat ČSOB 192,05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 192,07 km
Bankomat Česká spořitelna 192,1 km
Jednota Chodová Planá 192,47 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 192,99 km
NKD, Regensburg (D) 193,01 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 193,31 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193,35 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 193,37 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 193,49 km
Kik, Regensburg (D) 193,51 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193,59 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193,62 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193,78 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 193,82 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193,83 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193,88 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193,91 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193,93 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193,95 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194,16 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 194,21 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 194,23 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194,74 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194,77 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194,84 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194,84 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 194,84 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 194,92 km
C&A, Regensburg (D) 194,93 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 194,98 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 195,11 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 195,3 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195,66 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195,73 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196,15 km
Jednota Halže 196,45 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 196,96 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197,45 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197,49 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 197,87 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 197,89 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 198,16 km
Jednota Lázně Kynžvart 206,39 km

mohlo by Vás zajímat

Žumberk

batoh
Žumberk
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Žár u Nových Hradů

batoh
Žár u Nových Hradů
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří České republiky, tvoří přibližně 1/14 celkového území státu. Nadmořskou výškou, po Krkonoších a Jeseníkách, je pak Šumava třetí nejvyšší pohoří. Neoddělitelnou součástí Šumavy je jeho podhůří a předhůří, všeobecně nazývané Pošumaví. Nadmořská výška horských pásem české části Šumavy se pohybuje v rozmezí od 1.000 do 1.378 m n. m. (Plechý), nejvyšší hora Šumavy Velký Javor na bavorské straně pak dosahuje výšky 1.457 m n. m. Národní park Šumava byl zřízen nařízením vlády ČR ze dne 20.března 1991. Posláním parku je uchování a zlepšení přírodního prostředí, zejména ochrana a obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území parku k turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí. Park zahrnuje území rozsáhlých lesních a smíšených porostů s množstvím přírodovědecky unikátních rašelinišť. Významným fenoménem jsou šumavská jezera ledovcovitého původu a na flóru bohaté údolní louky. Území je velice řídce osídleno. Mezi čtyřmi NP v ČR je NP Šumava svými 690 km2 parkem plošně největší. NP se dělí do tří zón: I. přísně přírodní, II. řízená přírodní a III. okrajová. Zóna I.: Výchozí stav činí cca 9000 ha, tj. 13% celkové rozlohy NP. Zóna II.: Největší část cca 57 000 ha, tj. 83% NP Šumava. Zóna III.: Nejmenší část výměra cca 2800 ha, tj. 4% NP Šumava. Ubytování Šumava - jedna z nejlepších oblastí pro pěší turistiku, běžecké a sjezdové lyžování v České republice. Na Šumavě najdete hustou síť cyklostezek, některé z nich navazují na cyklostezky Bavorského lesa. Šumava je i kvalitní ubytování. Vaši dovolenou můžete strávit v apartmánech, penzionech, hotelech, zámcích, farmách, privátech, chatách a chalupách. Ubytování Šumava – chaty a chalupy za skvělé cenyD - Day object - první objekt skupint workroom spaceorigin - z Normandie na Šumavu.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky