Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Plav

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: budějovicko
GPS: 48°54'4.924"N, 14°29'19.092"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Plav (lidově a až do roku 1924 úředně Plavo) je obec ležící v okrese České Budějovice (kraj Jihočeský). Obec Plav se nachází 7 km jižně od metropole Českých Budějovic v nadmořské výšce 409 m nad mořem. Rozkládá se po obou březích řeky Malše na začátku budějovické kotliny. O starobylosti osídlení na katastru obce svědčí předhistorické mohylové pohřebiště v přilehlém lese, archeologicky prozkoumané roku 1866 Františkem Stulíkem (šlo o první archeologický průzkum v Jižních Čechách – prováděl František Stulík a Jan Karel Hraše). Nálezy obsahovaly keramiku, náramky, jehlice. Nálezy z Plavského naleziště byly po dobu 1 týdne vystaveny v říjnu 1866 v českobudějovické radnici. Zbytky nádob jsou dnes uloženy v Jihočeském muzeu a pouzdro s prstí z těchto mohyl bylo 16.5. 1868 uloženo v Národním divadle v Praze. První písemná zmínka o vsi (Plawe) pochází z roku 1259, dále z nejstarších dochovaných zpráv a z listin uložených v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě vyplývá, že ves Plavo byla původně v majetku Vítkovců. Dne 4.června 1262 ji v poslední vůli daroval Vok z Rožumberka zároveň s Novou Vsí, dále stříbrný postroj a svého náručního koně, klášteru ve Vyšším Brodě. Klášter ji spolu s vesnicemi Rožnov, Malče a Záboř směnil dne 25.ledna 1273 s králem Otakarem II. za statek Němčice, konfiskovaný odsouzenému rytíři Svatomíru z Němčic. Ale král Václav II. zase ves Plavo 3.června 1292 opět vrátil klášteru ve Vyšším Brodě, v němž pak zůstal po celá staletí až do výkupu poddanství. Z původních selských usedlostí se dochovaly hodnotné špýchárky, patrně pozdně renesanční. Od roku 1400 až do 16. století se v Plavě provozovalo vaření piva, což českobudějovičtí, pro něž byla ves na hranici jejich mílového práva, považovali za nevítanou konkurenci. Roku 1571 postihl Plav požár, při kterém vyjma tří stodol vyhořela celá ves i s mlýnem. Za napoleonských válek údajně v obci zemřeli a u kapličky před č. p. 15 jsou pochováni dva francouzští vojáci z oddílu zde ubytovaného. Roku 1894 byla dostavěna škola (fungovala do roku 1979), v letech 1912 až 1913 vybudován silniční most přes Malši. Od roku 1850 do roku 1976 byl Plav samostatnou obcí, v následujícím období počínaje 30. dubnem 1976 a konče 23. listopadem 1990 tvořil součást obce Doudleby. Od této doby má Plav znovu status obce. Velké škody ve vsi napáchala povodeň v srpnu 2002, kdy voda v domech dosahovala výšky až 1,8 m. Obec Plav je dlouhodobě vystavována významným povodňovým škodám při zvýšených vodních stavech. V současnosti vlivem snížení intenzity zemědělské výroby se na některých zemědělsky opuštěných pozemcích při toku rozmáhá nekvalitní náletový porost. Pro další snížení povodňové hladiny v obci je však zásadní snížit výchozí odtokovou hladinu pod profilem komunikačního násypu. Záměrem je zřízení přirozeného povodňového obtoku v prodloužení osy koryta mlýnského odpadu před jeho nevhodným odbočením zpět do řečiště. Terénní průleh je navrženo po okraji původní nivy a jeho smyslem je posílení povodňové průtočnosti koryto mlýnského odpadu pod mostem – tím dojde ke snížení odtokové hladiny pod mostem a dále i ke snížení povodňových hladin v intravilánu obce Plav. Území má zázemí pro vznik fauny a flory. Podmínkou je, že projde určitou úpravou. Zásadní úpravou je cílem zavodnění tohoto území s cílem oživit předmětné území přiblížením se původní trase toku. Postupný vznik většího biocentra především ptačí, obojživelné i rybí populace, které dnes v podstatě neexistuje. Pamětihodnosti: mohylové pohřebiště západně od obce, mostek přes náhon, renesanční špýchary u čp. 2 a čp. 3, kaplička, výklenková kaplička, Boží muka, socha sv. Jana Nepomuckého, pomník 30. výročí zrušení roboty. V obci je významná technická památka – rechle - v souvislosti s regulačními pracemi na řece Malši, byla v roce 1895-1896 postavena železná lávka na vysokých kamenných pilířích. K této lávce byla přidělána železná vrata tzv. rechle". Jsou to stavidla používaná k zachycení plaveného dříví při voroplavbě. Dřevo se plavilo z buqoyských lesů u Nových Hradů do Českých Budějovic. Tuto náročnou stavbu provedl hraběcí inženýr Augustin Procházka za 30000 zlatých. Rechle byla v roce 2007 prohlášena za kulturní památku a zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, jako jediná svého druhu v jižních Čechách. Německý název Plaben.

odkaz: Plav

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Vávra František

batoh
Vávra František
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

dub Hamr, Římov

batoh
dub Hamr, Římov
Šumava A-Z: památné strom...
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

mlýn Hamr, Římov

batoh
mlýn Hamr, Římov
Šumava A-Z: mlýny
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Včelná

batoh
Včelná
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Vávra František 1.54 km
dub Hamr, Římov 3.24 km
mlýn Hamr, Římov 3.29 km
Včelná 3.55 km
nádraží Včelná 3.82 km
pomník padlých WWI, Pašinovice 4.3 km
kaplička Poříčí 4.3 km
Pašinovice 4.31 km
kamenný most Malše, Římov 4.33 km
nádraží Boršov nad Vltavou 4.33 km
obětem heydrichiády, Boršov nad Vl... 4.45 km
Sokol Boršov nad Vltavou 4.46 km
silniční most Otava, Boršov nad Vl... 4.47 km
kaple Poříčí 4.51 km
Nový Mlýn, Pašinovice 4.52 km
Boršov nad Vltavou 4.57 km
kostel sv. Jakuba Většího, Boršov ... 4.58 km
železniční most Otava, Boršov nad ... 4.59 km
hřbitov Boršov nad Vltavou 4.6 km
fara Boršov nad Vltavou 4.64 km
fara Komařice 4.81 km
hřbitov Římov 4.84 km
zámek Komařice 4.9 km
socha Immaculaty, Komařice 4.91 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 4.91 km
Komařice 4.91 km
muzeum vláčků, Římovská roubenka... 4.92 km
zeravy Komařice 4.93 km
SDH Komařice 4.93 km
dětské hřiště Římov 4.94 km
křížová cesta Římov, Římovské paši... 4.95 km
Svinenský potok 4.95 km
sv. Jan Nepomucký, Římov 4.97 km
infocentrum Římov 4.97 km
zámek Římov 4.98 km
Gerstner František Antonín 4.98 km
Římov 4.98 km
Paměť stromů - 12. díl - Římov... 4.99 km
lípa Jana Gurreho, Římov 4.99 km
Březí u Boršova nad Vltavou 5.02 km
kostel sv. Ducha, loretánská kaple... 5.03 km
Řevňovice 5.23 km
slovanské hradiště Branišovice 5.31 km
Kosov 5.61 km
památník Capt. Raymond F. Reuter 5.7 km
přehrada Římov 5.96 km
Kladiny 6.01 km
kaple Panny Marie, Kladiny 6.01 km
Strážkovice 6.01 km
Homole 6.11 km
nádraží Holkov 6.26 km
Srubec 6.48 km
vlaková jižní zastávka České Buděj... 6.51 km
Vesnicopis - Kouty 6.52 km
letecký souboj P-51 Mustang vs. M... 6.8 km
Holkov 6.9 km
SDH Prostřední Svince 6.92 km
Prostřední Svince 6.94 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 6.97 km
památník Lt Robert W. Whitehead 7.14 km
nádraží Trocnov 7.23 km
Pacovští zastřelili tři muže 7.32 km
pozůstatky koňské dráhy Holkov - V... 7.33 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 7.48 km
dětské hřiště Dolní Třebonín... 7.51 km
Dolní Třebonín 7.69 km
SDH Dolní Třebonín 7.69 km
Čertyně 7.7 km
pomník padlých WWI, Dolní Třebonín... 7.7 km
Jihočeský kraj 7.72 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 7.74 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 7.77 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 7.86 km
Trocnov 7.86 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 7.89 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 7.9 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 7.92 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 7.92 km
Štolbová Renata Klogner 7.92 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 7.92 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 7.92 km
Jihočeské muzeum (historická budov... 7.96 km
Horní Třebonín 7.98 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 7.99 km
kaple Horní Třebonín 8 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 8.04 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 8.07 km
Českobudějovická diecéze 8.12 km
bombardování nádraží České Budějov... 8.13 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 8.15 km
Poslušně hlásím 8.18 km
Hašek Jaroslav 8.18 km
Kerles Jaroslav 8.2 km
Nedorost Josef 8.2 km
Kohout Eduard 8.2 km
Fořt Karel, Mons. 8.2 km
Lomský Bohumír, armádní generál... 8.2 km
Roden Karel 8.2 km
Valter Karel 8.2 km
Kolář Petr 8.2 km
Hrubín František 8.2 km
Bílý Josef, armádní generál 8.2 km
Kubišová Marta 8.2 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 8.2 km
SDH Velešín 8.25 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 8.31 km
Žižka Jan 8.31 km
památník Jana Žižky z Trocnova 8.31 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 8.38 km
Pyšná princezná 8.39 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 8.4 km
památník Lt William R. Preddy 8.42 km
Záluží u Dolního Třebonína 8.46 km
rybník Žižkovec 8.46 km
kaple Záluží 8.47 km
Ostrolovský Újezd 8.52 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 8.57 km
rybník Grandlový 8.68 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 8.69 km
studna u Mikšova statku 8.72 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 8.77 km
Barokní srdce Evropy - Města 8.81 km
Radostice u Borovan 8.88 km
návesní rybník, Štěkře 8.96 km
Štěkře 8.98 km
vlaková zastávka Radostice 8.99 km
tvrz Štěkře 9 km
rybník po Štěkří 9.31 km
Podhradský 9.45 km
Křemžský potok 9.59 km
zřícenina hradu Dívčí kámen 9.72 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 9.72 km
Svatojánský věneček 9.77 km
Svatojánský věneček 9.81 km
lípa Kapucínka, Zlatá Koruna 9.96 km
Paměť stromů - 7. díl - Zlatá Koru... 10.01 km
cisterciácký klášter Zlatá Koruna... 10.01 km
pamětní deska Antonín Borový 10.08 km
Cisterciácká lípa na návsi, Zlatá ... 10.13 km
Zlatá Koruna 10.14 km
radnice Ledenice 10.15 km
fara Ledenice 10.16 km
silniční most Vltava, Zlatá Koruna... 10.18 km
Kroiher František Jan 10.2 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 10.2 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 10.23 km
Ledenice 10.23 km
Sládek Ferdinand Rudolf 10.23 km
Hajšman Vlastimil 10.23 km
kašna Ledenice 10.24 km
SDH Zlatá Koruna 10.25 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 10.25 km
prohlídka pivovaru Budějovický Bud... 10.28 km
pivovar Budějovický Budvar 10.28 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 10.28 km
keltské oppidum Třísov 10.31 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 10.33 km
Borovanský mlýn 10.33 km
kaplička Panny Marie, Třísov 10.35 km
lípa Třísov 10.35 km
rybník Pražan, Borovany 10.36 km
Votrubů rybník, Borovany 10.38 km
parkoviště Třísov 10.42 km
vlaková zastávka Třísov 10.43 km
Černice 10.46 km
u Mříče se srazily osobní vlaky, 1... 10.53 km
hřbitov Zlatá Koruna 10.55 km
Třísov 10.56 km
SDH Třísov 10.57 km
kostel sv. Máří Magdalény, Černice... 10.58 km
návesní rybník, Třísov 10.58 km
mlýn Zlatá Koruna 10.71 km
pomník padlých WWI i II, Rájov 10.96 km
Rájov 10.98 km
SDH Rájov 11 km
koupaliště Zlatá Koruna 11.03 km
bazén Borovany 11.04 km
Nová Koruna 11.07 km
zámecká zahrada Borovany 11.14 km
hřbitov Ledenice 11.14 km
věžový vodojem Borovany 11.17 km
radnice Borovany 11.22 km
zámek Borovany 11.22 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 11.22 km
pranýř, Borovany 11.23 km
pomník Jana Žižky, Borovany 11.23 km
infocentrum Borovany 11.23 km
kašna Borovany 11.23 km
fara Borovany 11.24 km
Barokní srdce Evropy - Města 11.25 km
Borovany 11.25 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 11.27 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 11.27 km
nádraží Borovany 11.3 km
nádraží Zlatá Koruna 11.5 km
lípa u Stropnice 11.53 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 11.54 km
kamenný most Stropnice, Borovany 11.56 km
Šporcl Pavel 11.59 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 11.73 km
památník Karel Kovařovic 12.02 km
nádraží Holubov 12.03 km
infocentrum Holubov 12.06 km
dětské hřiště Holubov 12.07 km
Holubovský dub letní 12.14 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 12.18 km
Golf Club Český Krumlov 12.24 km
železniční most Kremžský potok, Ho... 12.26 km
Buškův hamr 12.29 km
Holubov 12.31 km
pivovar Glokner 12.34 km
kaple Srnín 12.35 km
Srnín 12.36 km
Jílek Josef, páter 12.47 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 12.49 km
SDH Netřebice 12.52 km
pomník padlých WWI, Netřebice 12.56 km
ZOO Dvorec 12.56 km
zvonička Netřebice 12.57 km
Netřebice 12.62 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 12.68 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 12.69 km
pamětní deska Ladislav Stráský 12.74 km
infocentrum Trhové Sviny 12.77 km
kaple Dvorec 12.78 km
kaple Přísečná 12.8 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 12.81 km
Dvorec u Borovan 12.81 km
Krasetín 12.84 km
pomník padlých WWII, Krasetín 12.84 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 12.85 km
kašna Trhové Sviny 12.85 km
radnice Trhové Sviny 12.85 km
Trhové Sviny 12.85 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 12.85 km
Valdauf Karel 12.85 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 12.87 km
Plavecký mariáš 12.88 km
kostel Československé církve husit... 12.89 km
Vrcov 12.9 km
pomník padlých WWI, Vrcov 12.91 km
dětské hřiště Vrcov 12.91 km
kaple sv. Anny, Vrcov 12.91 km
SDH Vrcov 12.92 km
NS Trhosvinensko 12.93 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 12.99 km
pomník padlých WWI i II, Přísečná... 13 km
Přísečná 13 km
Böhmová Božena 13.01 km
SDH Přísečná 13.03 km
kostel Československé církve husit... 13.06 km
Chabičovice 13.08 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 13.11 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 13.11 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 13.11 km
Hácha Emil 13.11 km
pomník padlých WWI, Křemže 13.41 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Kř... 13.41 km
pomník Jana Smila, Křemže 13.41 km
SDH Křemže 13.41 km
Smil Jan z Křemže 13.43 km
Křemže 13.43 km
společný hrob obětí transportu u N... 13.43 km
kostel sv. Michaela, Křemže 13.43 km
pomník obětí WWII, Netřebice 13.43 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 13.45 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 13.45 km
fara Křemže 13.46 km
hřbitov Křemže 13.49 km
kaple sv. Voršily, Křemže 13.49 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 13.51 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 13.54 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 13.6 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 13.6 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 13.6 km
Svatá Trojice 13.69 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 13.73 km
parkoviště lanová dráha Krasetín -... 13.98 km
sedačková lanovka Kleť 13.99 km
tvrz Chlumeček 14.02 km
Chlumeček 14.07 km
nádraží Kaplice - nádraží 14.13 km
Nepřímá výprava vlaků 14.16 km
Kaplice - nádraží 14.16 km
jilm ve Slavošovicích 14.26 km
Malé muzeum piva Slavošovice 14.26 km
kaple Stupná 14.27 km
Stupná 14.28 km
kaple Slavošovice 14.29 km
Slavošovice u Ledenice 14.31 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dasný... 14.34 km
Dasný 14.37 km
Petrovice u Mladošovic 14.75 km
Hadač Václav Antonín 14.75 km
Hamry u Křemže 15.25 km
nádraží Český Krumlov 15.33 km
informační a servisní centrum Česk... 15.34 km
kaple Lhota u Mladošovic 15.42 km
kostel sv. Václava, Lišov 15.43 km
Lhota u Mladošovic 15.44 km
hvězdárna Kleť 15.49 km
Křížek Milan 15.51 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 15.51 km
Schuster Jan Rafael 15.51 km
Lišov 15.51 km
památník obětem totalit, Kleť 15.51 km
koloběžky Kleť 15.52 km
sluneční hodiny Kleť 15.53 km
Kleť 1084 m n. m. 15.55 km
Parafly Service 15.68 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 15.75 km
Vošahlíkův mlýn, Český Krumlov... 15.76 km
Chmelná 15.79 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 15.79 km
kaple na mostě u Budějovické brány... 15.81 km
Budějovická brána, Český Krumlov... 15.82 km
minoritský klášter, Český Krumlov... 15.84 km
kaple Chmelná 15.84 km
pomník padlých WWI, Chmelná 15.85 km
SDH Chmelná 15.87 km
pamětní deska Josef Rosenauer 15.92 km
Kopecký Miloš 15.95 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 15.98 km
Mladošovice 15.98 km
Třebízský Václav Beneš 15.98 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 15.99 km
kašna I. nádvoří zámek Český Kruml... 16 km
mlýn na parkánu, Český Krumlov 16.03 km
CHKO Blanský les 16.04 km
kašna Latrán, Český Krumlov 16.05 km
Pyšná princezna 16.06 km
Wolf Josef 16.06 km
kašna II. nádvoří zámek Český Krum... 16.07 km
regionální muzeum Český Krumlov... 16.07 km
kostel sv. Jošta, Český Krumlov 16.07 km
muzeum Marionet, Český Krumlov 16.07 km
jezuitská zahrada, Český Krumlov... 16.1 km
kašna v jezuitské zahradě, Český K... 16.11 km
sv. Jan Nepomucký, Lazebnický most... 16.11 km
Jen ho nechte, ať se bojí 16.12 km
památník Friedricha Ludwiga Jahna,... 16.13 km
Vydrýsek - O cizí řece 16.13 km
památník bojů a vítězství nad faši... 16.13 km
zámek Český Krumlov, UNESCO 16.14 km
prelatura Český Krumlov 16.14 km
hudební pavilon, Český Krumlov 16.15 km
SDH Libín 16.15 km
SDH Mladošovice 16.15 km
městský park, Český Krumlov 16.15 km
pamětní deska Jiří Bílek z Bílenbe... 16.16 km
bazén Český Krumlov 16.16 km
sousoší kalvárie, Český Krumlov... 16.16 km
Libín u Třeboně 16.17 km
dětské hřiště, městský park, Český... 16.17 km
kaplanka, Český Krumlov 16.19 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 16.19 km
infocentrum Český Krumlov 16.19 km
kostel sv. Víta, Český Krumlov 16.19 km
Vok Petr z Rožmberka 16.2 km
Toulavá kamera ČT - vory, Český Kr... 16.2 km
Český Krumlov 16.2 km
Ze šumavy, Eliška Krásnohorská 16.2 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.2 km
Chromy Anna 16.2 km
Slavnosti pětilisté růže, Český Kr... 16.2 km
muzeum vltavínů, Český Krumlov 16.21 km
kaple sv. Martina, Český Krumlov 16.22 km
muzeum historických motocyklů, Čes... 16.24 km
legendy o v českokrumlovském mlýně... 16.24 km
Krumlovský mlýn, Český Krumlov 16.24 km
morový sloup, Český Krumlov 16.24 km
morový sloup s kašnou, Český Kruml... 16.24 km
kašna u Morového sloupu, Český Kru... 16.25 km
Hop, a je tu lidoop 16.25 km
Pan Tau a cesta kolem 16.25 km
kašna zámecké divadlo Český Krumlo... 16.27 km
kaple výklenková Český Krumlov 16.27 km
lípa městský park, Český Krumlov... 16.28 km
Mrázkův mlýn, Český Krumlov 16.29 km
synagoga Český Krumlov 16.29 km
Seidel Josef 16.3 km
muzeum fotoatelier Seidel 16.3 km
wax museum Český Krumlov 16.32 km
Schiele Egon 16.33 km
Egon Schiele Art Centrum, Český Kr... 16.33 km
kaple Panny Marie Bolestné a sv. K... 16.34 km
muzeum lesnictví, myslivosti a ryb... 16.34 km
zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou... 16.35 km
Pan Tau a cesta kolem světa 16.39 km
Štěpánovice u Třeboně 16.41 km
ZOO Ohrada 16.43 km
vodáctví Hluboká nad Vltavou 16.44 km
golf Hluboká nad Vltavou 16.46 km
Barokní srdce Evropy - Zahrady a k... 16.49 km
kaskádová fontána, zámek Český Kru... 16.5 km
Přídolí 16.63 km
kašna zámecká Hluboká nad Vltavou... 16.9 km
Pan Tau a Claudie 16.98 km
Tři bratři 16.98 km
Pyšná princezna 16.98 km
kaple zámecká, Hluboká nad Vltavou... 17 km
rechle Český Krumlov 17.01 km
zámek Hluboká nad Vltavou 17.02 km
Poborský Karel 17.04 km
studna Hluboká nad Vltavou 17.05 km
Alšova jihočeská galerie, Hluboká ... 17.06 km
kašna Alšova, zámek Hluboká nad Vl... 17.06 km
Beneš Kamil, desátník / štábní pra... 17.08 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlubo... 17.09 km
Niva - Nenajdete ve světě sýry jak... 17.16 km
infocentrum Hluboká nad Vltavou 17.18 km
holašovické Stonehenge 17.19 km
Dým bramborové natě 17.39 km
Češnovice 17.39 km
muzeum selský dvůr Holašovice 17.46 km
SDH Češnovice 17.48 km
Už zase skáču přes kaluže 17.48 km
Vesnicopis - Holašovice 17.5 km
Holašovice 17.5 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 17.5 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 17.5 km
Prodaná nevěsta 17.5 km
pomník padlých WWI, Češnovice 17.51 km
vodní pumpa Holašovice 17.51 km
parkoviště Holašovice 17.51 km
kaple sv. Anny, Češnovice 17.52 km
návesní rybník, Holašovice 17.52 km
pamětní kámen UNESCO, Holašovice... 17.53 km
infocentrum Holašovice 17.54 km
kaple Holašovice 17.54 km
Stříbrná paruka - 1.díl - Primadon... 17.55 km
pamětní deska české školy, Holašov... 17.55 km
dětské hřiště Holašovice 17.55 km
kaplička Holašovice 17.61 km
dub letní, Blansko 17.98 km
Blansko 17.99 km
hřbitov Kaplice 18.02 km
Papouščí skála, Nové Spolí 18.02 km
fara Kaplice 18.06 km
kašna Kaplice 18.07 km
SDH Blansko 18.08 km
radnice Kaplice 18.08 km
kaple sv. Josefa a sv. Barbory, Ka... 18.09 km
Historická expozice Kaplicka 18.11 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 18.12 km
Kaplice 18.13 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.13 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 18.13 km
kostel sv. Floriána, Kaplice 18.14 km
Městský pivovar Kaplice 18.14 km
sv. Jan Nepomucký, Kaplice 18.15 km
fara Blansko 18.16 km
Spolí 18.17 km
kostel sv. Jiří, Blansko 18.18 km
infocentrum Kaplice 18.2 km
hřbitov Blansko 18.2 km
naučná stezka Řemeslo na řece 18.22 km
kaple Spolí 18.22 km
hřbitov Žumberk 18.27 km
jilm habrolistý, Kaplice 18.29 km
pomník padlých WWII, Kaplice 18.29 km
NS Paměti Slepičích hor 18.32 km
Žumberský jilm 18.34 km
minipivovar Žumberk 18.34 km
tvrz Žumberk 18.4 km
Žumberk 18.41 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 18.42 km
žlaby tvrz Žumberk 18.42 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 18.42 km
kostel Všech svatých, Žumberk 18.44 km
vlaková zastávka Kladné 18.44 km
rybník pod tvrzí Žumberk 18.45 km
dětské hřiště Kojákovice 18.47 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 18.49 km
infocentrum Kojákovice 18.53 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 18.53 km
kovárna Kojákovice 18.64 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 18.7 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 18.72 km
Kojákovice 18.72 km
památník dosídlení Omleničky 18.76 km
Omlenička 18.79 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Omlen... 18.8 km
SDH Kojákovice 18.91 km
dětské hřiště Záboří 18.96 km
Záboří 18.98 km
Kojan Jan 18.98 km
Babovřesky 19.02 km
SDH Záboří 19.04 km
kaple Záboří 19.05 km
nádraží Kájov 19.06 km
kaple výklenková Záboří 19.1 km
kaple Křenov 19.12 km
SDH Žár u Nových Hradů 19.12 km
Žár u Nových Hradů 19.19 km
bunkr (řopík) 197/67/A-180 19.24 km
památník 63 obětí pochodu smrti, O... 19.39 km
papírna Větřní 19.44 km
Spiro Ignác 19.44 km
muzeum lehkého opěvnění Křenov... 19.47 km
bunkr (řopík) 197/69/A-180Z 19.47 km
Větřní 19.48 km
hřbitov Brloh 19.49 km
bunkr (řopík) 197/70/A-140Z 19.51 km
městský dům Větřní 19.52 km
Babovřesky 19.61 km
Kájov 19.62 km
kostel sv. Vavřince, Pištín 19.65 km
pomník padlých WWI, Kájov 19.67 km
kostel Zesnutí Panny Marie, Kájov... 19.69 km
fara s hospicem Kájov 19.7 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ká... 19.71 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov... 19.72 km
Jakeš Miloš 19.73 km
Příběh komunisty, Miloš Jakeš 19.73 km
Milda 19.73 km
kaple sv. Terezie, Kájov 19.74 km
hřbitov Kájov 19.76 km
kostel sv. Šimona a Judy, Brloh 19.77 km
fara Brloh 19.8 km
SDH Větřní 19.8 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 19.8 km
Bylo nás pět 19.82 km
Brloh 19.83 km
bunkr (řopík) 197/71/A-180Z 19.84 km
nádraží Omlenice 19.84 km
naučná stezka Brložsko 19.84 km
zámek Červený Dvůr 19.85 km
pomník padlých WWI i II, Brloh 19.85 km
sousoší sv. Tadeáš, Josef a Ant. P... 19.86 km
silniční most Vltava, Větřní 19.87 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 19.94 km
kaple sv. Václava, Domanín 19.94 km
dětské hřiště Domanín 19.95 km
bunkr (řopík) 197/72/A-160Z 19.95 km
Domanín 19.95 km
Žárský rybník 19.99 km
pomník padlých WWI, Domanín 20 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota Kamenný Újezd

  batoh
  Jednota Kamenný Újezd
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice EuroOil, Včelná

  batoh
  čerpací stanice EuroOil, Včelná
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, České Budějovic...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, České Budějovice, Rožnov
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Rožnov České Budějovice

  batoh
  Rožnov České Budějovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Kamenný Újezd 3 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 3.95 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 5.84 km
Rožnov České Budějovice 5.97 km
TREFA České Budějovice 6.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.68 km
Bankomat ČSOB 6.71 km
TREFA Ćeské Budějovice 6.82 km
Bankomat Česká spořitelna 6.84 km
Vesna České Budějovice 7.21 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 7.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.27 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 7.29 km
Bankomat ČSOB 7.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.62 km
Bankomat ČSOB 7.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.72 km
Bankomat ČSOB 7.73 km
Bankomat Česká spořitelna 7.84 km
Bankomat Komerční banka 7.93 km
Bankomat GE Money Bank 7.95 km
Bankomat Česká spořitelna 7.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.95 km
Bankomat ČSOB 7.95 km
Prior České Budějovice 8.07 km
Bankomat GE Money Bank 8.09 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 8.1 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 8.12 km
Bankomat Komerční banka 8.12 km
Bankomat UniCredit Bank 8.13 km
Bankomat Fio banka 8.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.14 km
Bankomat Raiffeisenbank 8.14 km
Bankomat Česká spořitelna 8.14 km
Bankomat GE Money Bank 8.15 km
Bankomat Sberbank CZ 8.16 km
Bankomat ČSOB 8.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.17 km
Jednota-potraviny Velešín 8.17 km
Bankomat ČSOB 8.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.22 km
Bankomat Oberbank AG 8.22 km
Bankomat Česká spořitelna 8.24 km
Bankomat UniCredit Bank 8.24 km
Bankomat Česká spořitelna 8.26 km
Bankomat Česká spořitelna 8.27 km
Bankomat Česká spořitelna 8.27 km
Bankomat UniCredit Bank 8.29 km
Bankomat Raiffeisenbank 8.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.32 km
Bankomat ČSOB 8.32 km
Bankomat Česká spořitelna 8.4 km
Bankomat GE Money Bank 8.53 km
Jednota-potraviny Velešín 8.76 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 8.86 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 9.22 km
Družba České Budějovice 9.28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 9.58 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 9.74 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 10.03 km
Vltava České Budějovice 10.13 km
Jednota Ledenice 10.24 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 10.28 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 10.43 km
Jednota Adamov 10.62 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 10.7 km
Lužnice České Budějovice 10.81 km
Bankomat Česká spořitelna 11.26 km
Jednota Borovany 11.47 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 11.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 11.94 km
Jednota-potraviny Velešín 12.55 km
Bankomat Česká spořitelna 12.76 km
Bankomat Komerční banka 12.8 km
Bankomat GE Money Bank 12.93 km
Jednota Trhové Sviny 13.17 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 13.39 km
Jednota-potraviny Besednice 13.42 km
Jednota-potraviny Křemže 13.47 km
Supermarket Český Krumlov 14.08 km
Bankomat Komerční banka 14.08 km
Bankomat Citibank 14.12 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 14.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.14 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 14.17 km
Bankomat GE Money Bank 14.2 km
Bankomat GE Money Bank 14.2 km
Jednota-potraviny Střítež 14.21 km
Bankomat Česká spořitelna 14.25 km
Bankomat GE Money Bank 14.28 km
Bankomat ČSOB 14.31 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 14.55 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 15.3 km
Bankomat Česká spořitelna 15.47 km
Bankomat GE Money Bank 15.55 km
Jednota Lišov 15.55 km
Bankomat Komerční banka 15.68 km
Bankomat Komerční banka 15.68 km
Bankomat GE Money Bank 15.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.84 km
Bankomat ČSOB 15.86 km
Bankomat Citibank 15.87 km
Bankomat Citibank 15.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.88 km
Bankomat UniCredit Bank 15.9 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 15.91 km
Bankomat ČSOB 15.94 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 16 km
Bankomat Oberbank AG 16.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.2 km
Bankomat Raiffeisenbank 16.22 km
Bankomat Česká spořitelna 16.23 km
Bankomat Citibank 16.26 km
Bankomat Citibank 16.26 km
Bankomat Komerční banka 16.31 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 16.66 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 16.84 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 17.1 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 17.1 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 17.14 km
Jednota Pištín 17.23 km
Bankomat ČSOB 17.24 km
Bankomat Česká spořitelna 17.25 km
Jednota-potraviny Kaplice 17.44 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 17.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.79 km
Bankomat ČSOB 17.79 km
Jednota-potraviny Kaplice 18.04 km
Jednota-potraviny Kaplice 18.04 km
Bankomat Komerční banka 18.09 km
Bankomat Česká spořitelna 18.11 km
Jednota-potraviny Kaplice 18.16 km
Bankomat GE Money Bank 18.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.17 km
Bankomat ČSOB 18.22 km
Jednota-potraviny Kaplice 18.3 km
Jednota-potraviny Brloh 18.35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 18.46 km
Jednota-potraviny Kaplice 18.74 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 19.11 km
Jednota-potraviny Kájov 19.47 km
Jednota-potraviny Brloh 19.84 km

mohlo by Vás zajímat

Včelná

batoh
Včelná
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Nová Koruna

batoh
Nová Koruna
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava má své kouzlo po celý rok, v každém ročním období. Přijeďte se k nám přesvědčit. Šumava nabízí nepřeberné množství možností jak pro letní, tak pro zimní rekreaci a sportovní vyžití. Národní park Šumava vznikl v březnu 1991 vyjmutím nejcennějších lokalit z CHKO Šumava z míst uzavřených do pohraničního pásma. Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Se svojí rozlohou 69 030 ha je největším národním parkem v ČR, proto ubytování na Šumavě vyhledávají každým rokem tisíce turistů, cyklistů, běžkařů, vodáků, houbařů, milovníků přírody. Horské chaty, chaty, chalupy, apartmány, penziony, hotely na Šumavě nabízí komfortní ubytování za přijatelné ceny. Ty jsou vybavené a připravené přivítat, ubytovat a poskytnout zázemí nejen vodákům, ale i milovníky jiných sportů (cyklistika, pěší turistika, in-line, nordic walking). Vybírat můžete na http://www.sumava.cz/ubytovani/. K výbavě ubytovacích objektů patří parkoviště, zahrady, dětské hřiště, úschovny kol a lyží, společenské místnosti, kuchyňky, restaurace, bazény, sauny atp. Král Šumavy dnes není jen převaděč a pašerák ale i Author Král Šumavy – vítěz cyklo maratonu MTB, ROAD. Tento závod má již dlouhou tradici. Šumava je také pokryta řadou web kamer na známých i méně známých lokalitách a máte tak možnost přes net sledovat řadu jejích míst, vidět aktuální počasí, množství sněhu, sněhové podmínky pro lyžování, pro běžkaře. Informační server Bílá stopa Vás informuje on-line o upravenosti běžeckých bílých stop. Velké oblibě se těší Lipenská přehrada nejen jako místo pro letní rekreaci, vodáky, ale i v zimě, kdy skiareál Lipno poskytuje komfortní lyžování. Informace mimo náš nejstarší šumavský web (doména sumava.cz je dokonce o rok starší než sumavanet.cz) přináší také řada místních rádií, která samozřejmě poskytují i internetový přenos svého vysílání. Např. Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy a můžete se tak pomocí netu alespoň virtuálně ocitnout na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Apolena kráčela samotná rovnými otevřenými Blaty, ubírajíc se směrem severovýchodním ke Zbudovu, jehož bíle omítěné statky a domky vystoupily před jejíma očima, jedva z úzkého pásu houštin se prodrala, napohled v takové blízkosti, že se jí zdálo, jako by kamenem tam dohoditi mohla. Slunce zvítězilo úplně nad mlhami, sňalo šedý háv, jenž zahaloval úhlednou dědinu, vysoké topoly na březích protékající jí mlýnské stoky i zelené její sady; vítr rozprášil a zahnal mraky z blankytu, po němž rychle uháněly drobné, stříbrné, zlatě lemované berušky.

Dívka nešla pěšinou — nebylo této v těch místech; přímo za svým cílem se ubírala. Vpravo vlevo pásla se ohromná stáda hus, které krky natahovaly a hlučným kýhotem ji vítaly. Nestejná byla půda, po níž bosé bílé nohy šlapaly: tu krátký, zažloutlý pažit, předchozími vedry žehnutý, onde vysoká bujná tráva, tam zase tvrdá ostřice, vyrůstající z bahnitého močálu, v němž nohy po kotníky se bořily a z něhož bobtala hnědá voda. Jak se vzdálila od břehu potoka, přestaly houštiny, nikde ni jediného křoviska, ale vezde všemi směry probíhající strouhy, ty s vysušeným dnem, ony naplněny stojatou vodou, z níž vyrůstalo sítí i krátké rákosí. Tu a tam široké pruhy rýči zbavené svého drnu, většinou zalité touže černou vodou, pod jejíž mělkou hladinou bobtalo hluboké bahno, polou hlína, polou věkovitá rostlinná trouchel. Kde přece vyschly tyto kaluže, dno jam se pokrylo špinavě zelenými vrstvami řas.

Jakás těžká atmosféra ležela nad Blaty, padala na prsa, dusila; ani vanoucí vítr ji neodnesl zcela, ba zdálo se, že na jistá místa sháněl výpary stavících se, hnijících vod, rozkládajících se látek rostlinných. Jsou dni, kde tento dech trouchelí a rozkladu otravuje náladu lichého chodce a tíživě působí na jeho mysl. Zasteskne se člověku a ponuré, mátožné obrazy vyvstávají před jeho duševním zrakem i děsí jej přeludné vidiny, které ani světlo dne ani hravé slunce nestačí zahnati.

I Apoleně bylo teskno v té samotě. Zdálo se jí, že unikla stěží příšernému nebezpečenství, jež sice ustoupilo, ale každou chvíli znovu na ni útočiti mohlo. Na útok, jejž proti ní provedl pěšák, hrubě ani nepomyslila; tento útok, surový a neomalený, byl odražen, nebezpečí důkladně zažehnáno a sotva kdy ji zas ohrožovat bude — avšak cosi jiného, cosi lichotivého, uspávajícího a úskočného bylo jí nablízku, pokoušelo se o ni, a to přijde zas a nástrah nebude konce, až ji to sladce obloudí ...

Apolena nebyla nevědomá; není možno, aby venkovské děvče nevědomým zůstalo, ale cit povinnosti zachovat si svoje panenství pevně v ní tkvěl a představa hříchu ji svrchovaně děsila...

Co bude s ní dál ?... Cítila, že Vojta se zmocnil veškerého jejího myšlení, že bude-li tento hoch chtíti, marně by se mu bránila. Neubrání se, dojista podlehne. Sbírala své myšlenky, modlit se snažila, Boha na pomoc přivolávati, ale modlitba, kusá, trhaná, nevyznívala v ten smysl, aby Bůh dal sil jí.

nýbrž toliko za tím se nesl, aby Vojtovi nedopouštěl chtíti...

A nevýslovný strach se jí zmocnil, kdykoli pomyslila na návrat do otcovského domu. Věděla, že ji budou pohřešovati, sháněti se po ní, a přece za živý svět by se nebyla vrátila, aby je zbavila strachu. Jen u báby je záchrana — kéž by tam navždy zůstat mohla! Dnes aspoň tam zůstane, poprosí bábu, aby ji tam nechala, nevydávala, i kdyby někomu napadlo hledat ji tam. Přespí tam, až zítra se vrátí domů; možná také, že se nevrátí. To se ukáže...

Na pažite, dvě stě kroků od ní, páslo se stádečko srnců; neutekli před ní, když se blížila, jen pasti se přestali, ušima pohrávali, štíhlé krčky natáhli, krásné oči na ni upínali: věděliť dobře, že z té strany jim nehrozí nebezpečenství.

Viděla je, vzpomněla na Vojtu, který jim strojí nástrahy. Té chvíle jí pošeptal jakýs vnitřní hlas, že její osud se bude shodovati s osudem těchto rozkošných tvorů božích. Vojta je silný a mocný; jemu neujde nic, čeho se chce zmocniti, ani člověk, ani zvíře...

Zdálo se jí, že je vidí, tyto ubožáky, škrtící se, rvoucí se se strašným, nezdolným drátem oka, jež hoch na ně nalíčil. Marné počínání, marný odboj, nespasí se, jako ona se nezachrání před jeho nástrahami...

Srnci stáli právě ve směru, kam jí bylo jiti; čím více se blížila, tím zvědavěji na ni pohlíželi, tím více natahovali krky a ušima stříhali. Teprve když prostor, jenž je od ní dělil, se scvrkl na jedno sto kroků, hodil srnec krásnou hlavinku dozadu, obrátil se a dal se do skoku; za ním koza a troje kůzlat. S větrem o závod unášely je lehké suché běhy; podobalo se, že v málo minutách by byli přeběhli širá Blata, ale urazivši sotva tři sta kroků, stádečko stanulo zase, zvířátka opět natahovala krky a opět spíše zvědavě než plaše pohlížela na lichou dívčici...

Byly asi čtyři hodiny s poledne, když Apolena překročila práh selského statku, v němž žila na výminku její bába, matka její matky. Vešla do velké úhledné světnice, připomínající ve všem na jejich tam v Plástovicích.

Bába ve světnici se svou mladou snachou, ženou syna hospodáře, sehnutá, drobounká babička, do šátku bys ji nabral. Podivné plémě, tohle kubatovské! — Mužští jako obři, ženské suché, maličké.

„Dej vám Pánbůh dobrý večer, babičko, a vám taky, teto!" pozdravila Apolena.

„Dejž to Pánbůh," odpovědělo dvé hlasů, jeden zvučný, mladý, altový, druhý temný, z bezzubých úst, a dvojice jasných, starých, modrých očí utkvěla na dívce s výrazem radostného překvapení; stará ústa se usmívala a nesčíslné rýhy na obličeji usmívaly se taky.

„Vjítám tě, ty má holubjičko, vjítám! Copa mji neseš?"

Babička si zachovala staré blatské nářečí, které v ústech mladšího pokolení už skoro nadobro vymizelo.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky