Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Buquoyové

Šumava

Obrázek
kategorie: instituce
podkategorie: šlechtické rody
lokalita: novohradsko
GPS: 48°47'21.163"N, 14°46'29.417"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Buquoyové jsou starý francouzský rod z hrabství Artois, který se původně psal jako de Longueval či de Vaux. V 16. století se hrabství Artois stalo součástí španělského Nizozemí, kde byl Maxmilien de Longueval roku 1580 povýšen do hraběcího stavu. Jeho syn, císařský generál Karel Bonaventura hrabě Buquoy přichází do Čech s katolickými vojsky v roce 1618, v době třicetileté války, a dostává v únoru 1620 zkonfiskovaný majetek Petra ze Švamberka jako úhradu císařova dluhu za nevyplacený žold. Založil tak českou větev rodu a úspěšně vedl císařská vojska v bitvě na Bílé hoře. Od počátku 18. století pak tento prohabsburský rod stále více přesouval svůj zájem z držav ve Španělském Nizozemí na majetky ve střední Evropě, a v Českém království se tak Buquoyové stali jedním z nejvýznačnějších rodů. Karel Bonaventura Buquoy (1571 - 1621) se narodil se v rodinném paláci v Arrasu, vystudoval universitu v Douai a po skončení studií se stal komorníkem na královském dvoře v Madridu. Už jako devatenáctiletý se zúčastnil bojů a ve 25 letech velel vlastnímu oddílu valonských pěšáků. Roku 1597 úspěšně bránil Arras proti nizozemským povstalcům. Roku 1598 je jmenován guvernérem Emmerichu v Porýní, kde je zajat Nizozemci. Prodán rodině byl za výkupné 20 000 dukátů. Ve 32 letech je generál - kapitánem dělostřelectva a spravuje značný rodinný majetek na 12 panstvích. 15.června 1606 se žení s Marií Magdalenou de Biglia (1573 - 1653), dcerou hraběte di Saronno a jeho choti Giustiny Visconti, hraběnky Carbonaro. Nevěsta dostává od své rodiny obrovské věno 55 000 zlatých a panství Farciennes ve vévodství Lutych. Roku 1613 je Charles Bonaventura jmenován velkým bailli a suverénním velitelem provincie Hainaut a dostává Řád zlatého rouna jako 327. rytíř řádu. Roku 1614 vstupuje do rakouských služeb a 15.července 1618 přebírá vrchní velení císařské armády v hodnosti polního maršála. V červnu 1619 poráží Petra ze Švamberka, jednoho ze třiceti protestantských zemských direktorů. Dne 6. února 1620 (9 měsíců před bitvou na Bílé hoře) darovací listinou císaře Ferdinanda II. psanou česky písařem Fabriciem, vlastnoručně signovanou císařem a kontrasignovanou kancléřem Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic, získává polní maršál hrabě Bucquoy jako náhradu za dlužné peníze a nevyplacený žold pro své vojáky od roku 1618 panství Nové Hrady, Rožmberk a Libějovice a statky Žumberk, Chválkov a Cuknštejn z bývalého Švamberského majetku. Charles Bonaventura umírá 10. července 1621 ve věku 50 let u pevnosti Érsekújvár (Nové Zámky) v bitevní šarvátce. O sto let později se Buquoyové dostali do tak silných finančních nesnází, že byli nuceni vyhlásit roku 1732 bankrot a se splácením dluhů měli potíže ještě několik dalších desetiletí. Významní představitelé tohoto rodu na novhoradsku: Karel Bonaventura Buquoy (1571 - 1621)  byl zkušený francouzský válečník, který vstoupil do služeb Habsburků, aby jako císařský generál v Čechách potlačil stavovské povstání proti rakouskému císaři. Je tak prvním členem rodu, který roku 1618 přichází do Čech a od roku 1620 se zde usazuje. K rozhodujícímu střetu mezi Katolickou ligou vedenou hrabětem Buquoyem a protestantskými stavy došlo v Bitvě na Bílé hoře, dne 8. listopadu 1620. Buquoy, který byl při obléhání Rakovníku, 4. listopadu 1620 těžce raněn, řídil tuto bitvu v leže. Ferdinand II. Habsburský mu jako odškodnění za válečné výlohy 6.února 1620 daroval panství Nové Hrady, Rožmberk, Libějovice a tvrze Žumberk a Cuknštejn. / Jan Nepomuk Buquoy (1741 - 1803) byl významný český šlechtic. Na popud své manželky Terezie, hraběnky Paarové, založil kolem roku 1756 u říčky Stropnice pod Novými Hrady přírodní park Tereziino (pův. Krásné) údolí. Na jeho popud byl postaven poutní kostel Panny Marie Dobré Rady v dnešním Pohoří na Šumavě. Známý byl i svou charitativní činností - zakládáním ústavů pro chudé a nemocné, stejně jako škol. / Jiří František August Buquoy - synovec J.N. Buquoye - celým jménem Georg Franz August de Longueval hrabě von Buquoy baron von Vaux. Sice se narodil 7. září 1781 v Bruselu, avšak po strýci zdědil rozsáhlá lesnatá panství Nové Hrady, Rožmberk nad Vltavou a další majetky v severozápadních Čechách, což mu zajišťovalo možnost věnovat se nerušeně svým vědeckým a uměleckým vlohám. Zabýval se matematikou, praktickou mechanikou, chemií, národohospodářstvím, přírodní filozofií, medicínou, poezií a literaturou. Na svém panství dal v letech 1811 - 1814 podle vlastních návrhů zbudovat a používat dva originální dřevěné parní stroje, první v Čechách. Zmodernizoval výrobu křišťálového skla a ve svých sklárnách v Jiříkově Údolí vynalezl a vyráběl dva druhy neprůhledného hyalitového skla, černý (1817) a červený (1819), jehož tajemství dodnes zaměstnává znalce a ve srovnatelné kvalitě se nepodařilo vyrobit. Pěstoval styky s F. A. Gerstnerem, s nímž mimo jiné plánoval plavební propojení Vltavy a Dunaje. Sám Goethe nazýval Buquoye "svým věrně spjatým přítelem a bratrem". Roku 1838 založil svého druhu nejstarší přírodní rezervace v Evropě, Žofínský (28.8.1838) a Hojnovodský prales (30.8.1838). V roce 1840 odmítl módní socialistické utopie a státní zásahy do soukromého vlastnictví. Jako zemský vlastenec se stavěl proti vídeňskému centralismu a není divu, že za revoluce 1848 se ocitl v řadách Národního výboru vedle Palackého a Riegra, Deyma a Eberta. Zemřel 19. dubna 1851. / Ludvík Arnošt Buquoy (1783 - 1834) byl známý grafik a malíř krajinář první poloviny 19. století. Specializoval se na malby krajin v okolí Nových hradů. / Jiří Jan Buquoy (1814 - 1882) provedl v roce 1848 přestavbu hradu Rožmberk nad Vltavou do dnešní podoby. Interiéry vybavil tak, aby mohlo vzniknout rodové muzeum. Byl velmi populární a v revolučním roce 1848 ho žádal pražský lid za českého krále. On sám však nic netušil a byl zatčen v pražském Buquoyském paláci a obviněn z velezrady. / Karel Jiří Buquoy (1885 - 1952) byl posledním Buquoyem (přímým potomkem Karla Bonaventury Buquoye) v Čechách. Přestože jako člen SdP nevyvíjel žádnou politickou činnost a příliš se neangažoval, byl v květnu 1945 zatčen, obviněn z kolaborace za loajální proněmecký postoj a odsouzen ke konfiskaci majetku a k těžkému žaláři, kde v roce 1952 zemřel.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Buquoy Karel Bonaventura

batoh
Buquoy Karel Bonaventura
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Oppolzer Johann

batoh
Oppolzer Johann
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hrad Nové Hrady

batoh
hrad Nové Hrady
Šumava A-Z: hrady
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hradní studna Nové Hrady

batoh
hradní studna Nové Hrady
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Buquoy Karel Bonaventura 0 km
Oppolzer Johann 0.01 km
hrad Nové Hrady 0.01 km
hradní studna Nové Hrady 0.02 km
historická kovárna Nové Hrady 0.14 km
NS Paměti Novohradska 0.15 km
NS Buquoyská krajina 0.15 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 0.15 km
SDH Nové Hrady 0.19 km
Údolí u Nových Hradů 0.21 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 0.22 km
radnice Nové Hrady 0.26 km
infocentrum Nové Hrady 0.26 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 0.27 km
kašna Nové Hrady 0.29 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 0.3 km
Švestka Jaroslav Borský 0.31 km
Nové Hrady 0.31 km
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 0.31 km
studna na náměstí Nové Hrady 0.31 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 0.35 km
barokní lékárna Nové Hrady 0.36 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 0.41 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 0.42 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 0.42 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 0.43 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 0.47 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 0.52 km
Novohradský jinan 0.55 km
zámek Nové Hrady 0.58 km
NS Pamětí Vitorazska 0.61 km
NS Terčino údolí 0.74 km
Terčino údolí, Nové Hrady 0.74 km
hrob Jaroslav Švestka 1.01 km
hřbitov Nové Hrady 1.08 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 1.15 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 1.17 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 1.19 km
kaple nad Novými Hrady 1.84 km
tvrz Cuknštejn 2.35 km
Ať žijí rytíři! 2.35 km
Královský slib 2.35 km
dvůr Filipíny, Světví 2.48 km
Světví 2.55 km
kaple výklenková Světví 2.57 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 2.8 km
kaple Byňov 3.48 km
Byňov 3.53 km
pomník padlých WWI, Byňov 3.62 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 3.98 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 4.08 km
fara Horní Stropnice 4.08 km
Horní Stropnice 4.17 km
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 4.21 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 4.25 km
Nakolice 4.35 km
Žárský rybník 4.48 km
nádraží Nové Hrady 4.54 km
Jakulský rybník 4.8 km
Žár u Nových Hradů 5.28 km
SDH Žár u Nových Hradů 5.35 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 6.52 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 6.55 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 6.57 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 6.58 km
Vyšné 6.68 km
Žumberský jilm 6.79 km
hřbitov Žumberk 6.79 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 6.79 km
kostel Všech svatých, Žumberk 6.79 km
Žumberk 6.81 km
NS Paměti Slepičích hor 6.83 km
žlaby tvrz Žumberk 6.84 km
minipivovar Žumberk 6.85 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 6.85 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 6.87 km
tvrz Žumberk 6.88 km
rybník pod tvrzí Žumberk 6.88 km
kostel Jiříkovo Údolí 7.12 km
Jiříkovo Údolí 7.17 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 7.41 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 7.41 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 7.41 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 7.45 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 7.45 km
pomník František Binder 7.46 km
fara Hojná Voda 7.47 km
Winter Zikmund 7.51 km
Hojná Voda 7.51 km
kašna horní Hojná Voda 7.91 km
hraniční přechod Horní Stropnice (... 8.08 km
kaple výklenková Hojná Voda 8.33 km
8. rota PS, Fišerovy Chalupy 8.49 km
Fischerovy chalupy 8.49 km
přírodní park Novohradské hory 8.63 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 8.64 km
Vysoká 1034 m n. m. 8.68 km
kaple Staré Hutě 8.92 km
Staré Hutě 8.95 km
Oka slatí v Neuhütten - Josef Vách... 9.73 km
Mlýnský vrch 9.99 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 10.66 km
Šalmanovice 10.68 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 10.69 km
Svatá Trojice 10.88 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 10.93 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 11.12 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 11.13 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 11.13 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 11.17 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 11.22 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 11.28 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 11.28 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 11.28 km
Hácha Emil 11.28 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 11.29 km
NS Trhosvinensko 11.46 km
kostel Československé církve husit... 11.51 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 11.52 km
Trhové Sviny 11.54 km
Valdauf Karel 11.54 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 11.54 km
radnice Trhové Sviny 11.54 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 11.54 km
kašna Trhové Sviny 11.54 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 11.58 km
infocentrum Trhové Sviny 11.63 km
pamětní deska Ladislav Stráský 11.64 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 11.69 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 11.7 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 11.91 km
Buškův hamr 12.24 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 12.31 km
pomník padlých WWI, Halámky 12.51 km
Halámky 12.54 km
Černé Údolí 12.65 km
5. rota PS, Černé Údolí 12.76 km
ZOO Dvorec 12.81 km
Náš venkov - Obecní obývák 12.82 km
Dvorec u Borovan 13.13 km
kaple Dvorec 13.14 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 13.18 km
Na cestě po Vitorazsku 13.24 km
nádraží České Velenice 13.6 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 13.83 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 13.94 km
pomník padlým sovětským vojákům, Č... 14.03 km
dětské hřiště sídliště Na Sadech, ... 14.05 km
Tušť 14.08 km
České Velenice 14.11 km
kostel sv. Anežky České, České Vel... 14.16 km
kaple Breitensee (A) 14.21 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 14.22 km
kamenný most Stropnice, Borovany 14.38 km
Breitensee (A) 14.42 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 14.44 km
lípa u Stropnice 14.44 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 14.59 km
hraniční přechod Hálmky - Neu-Nage... 14.62 km
Suchdol nad Lužnicí 14.73 km
vlaková zastávka Neu-Nagelberg (A)... 14.81 km
nádraží Borovany 14.95 km
Votrubů rybník, Borovany 14.99 km
Borovanský mlýn 15.02 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 15.02 km
Born Adolf 15.1 km
hraniční přechod České Velenice - ... 15.18 km
Pohořský potok 15.22 km
rybník Pražan, Borovany 15.27 km
pomník padlých WWI, Gmünd (A) 15.3 km
zámek Gmünd (A) 15.32 km
Lhota u Mladošovic 15.36 km
kaple Lhota u Mladošovic 15.4 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 15.5 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 15.51 km
fara Borovany 15.51 km
zámecká zahrada Borovany 15.53 km
kašna Borovany 15.53 km
kašna Gmünd (A) 15.54 km
zámek Borovany 15.56 km
infocentrum Borovany 15.56 km
Stará radnice Gmünd (A) 15.57 km
městské muzeum Gmünd (A) 15.57 km
Nowotny Walter - Nowi 15.59 km
Gmünd (A) 15.59 km
infocentrum Gmünd (A) 15.6 km
muzeum Glas und Stein, Gmünd (A) 15.6 km
Borovany 15.61 km
Barokní srdce Evropy - Města 15.61 km
pomník Jana Žižky, Borovany 15.62 km
pranýř, Borovany 15.65 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 15.67 km
fara Gmünd (A) 15.68 km
radnice Borovany 15.7 km
bazén Borovany 15.72 km
kostel St. Stephan, Gmünd (A) 15.72 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 15.83 km
infocentrum Kojákovice 15.84 km
Kojákovice 15.85 km
SDH Kojákovice 15.86 km
kovárna Kojákovice 15.87 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 15.88 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 15.89 km
dětské hřiště Kojákovice 15.91 km
dětské hřiště Pohorská Ves 15.93 km
věžový vodojem Borovany 15.99 km
Kojan Jan 16.02 km
Pohorská Ves 16.14 km
Pohorská lípa 16.17 km
kostel sv. Linharta, Pohorská Ves 16.19 km
pomník padlých WWI, Pohorská Ves... 16.21 km
infocentrum Pohorská Ves 16.22 km
akvapark solné lázně, Sole-Felsen-... 16.28 km
kaple sv. Anny, Vrcov 16.3 km
Ostrolovský Újezd 16.31 km
hřbitov Pohorská Ves 16.33 km
Vrcov 16.35 km
SDH Vrcov 16.42 km
dětské hřiště Vrcov 16.5 km
pomník padlých WWI, Vrcov 16.5 km
Šporcl Pavel 16.67 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 16.76 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 16.79 km
rybník Grandlový 16.88 km
studna u Mikšova statku 16.89 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 17.04 km
rybník Žižkovec 17.1 km
památník Jana Žižky z Trocnova 17.16 km
Žižka Jan 17.16 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 17.16 km
Hadač Václav Antonín 17.18 km
Petrovice u Mladošovic 17.18 km
vlaková zastávka Radostice 17.25 km
SDH Mladošovice 17.66 km
Radostice u Borovan 17.7 km
Třebízský Václav Beneš 17.73 km
Mladošovice 17.73 km
pískovna Cep 17.74 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 17.76 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 17.77 km
kašna Malonty 18.38 km
Malonty 18.39 km
Trocnov 18.49 km
nádraží Trocnov 18.65 km
Pilař 19.12 km
nádraží Majdalena 19.22 km
Strážkovice 19.23 km
Řevňovice 19.24 km
Pavelcův rybník 19.26 km
Náš venkov - Novohradsko – krajina... 19.34 km
SDH Blansko 19.45 km
SDH Komařice 19.46 km
zeravy Komařice 19.46 km
Komařice 19.47 km
socha Immaculaty, Komařice 19.48 km
zámek Komařice 19.49 km
Svinenský potok 19.54 km
kostel sv. Jiří, Blansko 19.55 km
hřbitov Blansko 19.56 km
fara Komařice 19.58 km
fara Blansko 19.58 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 19.64 km
Sládek Ferdinand Rudolf 19.65 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 19.65 km
Ledenice 19.65 km
Hajšman Vlastimil 19.65 km
dub letní, Blansko 19.66 km
kašna Ledenice 19.66 km
Blansko 19.68 km
radnice Ledenice 19.69 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 19.71 km
Kroiher František Jan 19.71 km
Kosky 19.71 km
fara Ledenice 19.72 km
Koštěnický potok 19.81 km
Barokní srdce Evropy - Města 19.82 km
hřbitov Ledenice 19.87 km
Nový Mlýn, Pašinovice 19.92 km
Majdalena 19.94 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 20 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota Nové Hrady

  batoh
  Jednota Nové Hrady
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota Horní Stropnice

  batoh
  Jednota Horní Stropnice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Trhové Sviny

  batoh
  Jednota Trhové Sviny
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Nové Hrady 0.33 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 1.1 km
Jednota Horní Stropnice 4.32 km
Jednota Trhové Sviny 11.22 km
Bankomat GE Money Bank 11.46 km
Bankomat Komerční banka 11.6 km
Bankomat Česká spořitelna 11.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 12.44 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 12.45 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 12.8 km
Bankomat Česká spořitelna 13.24 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 13.59 km
Bankomat GE Money Bank 13.64 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 14.27 km
Jednota Borovany 14.51 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 15.1 km
Bankomat Česká spořitelna 15.77 km
Jednota-potraviny Besednice 16.14 km
Jednota-potraviny Malonty 18.46 km
Jednota Ledenice 19.68 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 20.87 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.31 km
Bankomat Česká spořitelna 21.37 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.37 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.37 km
Bankomat Komerční banka 21.42 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.42 km
Bankomat GE Money Bank 21.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.6 km
Bankomat ČSOB 21.63 km
Bankomat ČSOB 21.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.81 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.9 km
Bankomat Česká spořitelna 22.15 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 22.19 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 22.54 km
Jednota-potraviny Střítež 22.6 km
Jednota-potraviny Velešín 23.31 km
Bankomat Česká spořitelna 23.32 km
Bankomat GE Money Bank 23.35 km
Jednota-potraviny Velešín 23.38 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 23.42 km
Jednota-potraviny Velešín 23.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.78 km
Bankomat ČSOB 23.78 km
Bankomat Česká spořitelna 23.86 km
Bankomat ČSOB 23.86 km
Bankomat GE Money Bank 23.88 km
Bankomat Česká spořitelna 23.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.88 km
Bankomat ČSOB 23.93 km
Bankomat Komerční banka 23.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.97 km
Bankomat ČSOB 24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 24.2 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 24.8 km
Tempo market Třeboň 24.81 km
Jednota-potraviny Kaplice 25.15 km
Jednota-potraviny Kaplice 25.31 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 25.44 km
Jednota Kamenný Újezd 26.73 km
Jednota-potraviny Bujanov 27.13 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 27.88 km
Bankomat Česká spořitelna 27.95 km
Jednota Lišov 27.95 km
Bankomat GE Money Bank 27.95 km
TREFA České Budějovice 28.1 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 28.12 km
Jednota Adamov 28.12 km
Bankomat Česká spořitelna 28.3 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 28.33 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 28.79 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 28.94 km
Rožnov České Budějovice 28.94 km
Vesna České Budějovice 29.18 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 29.21 km
TREFA Ćeské Budějovice 29.24 km
Bankomat Česká spořitelna 29.29 km
Bankomat GE Money Bank 29.29 km
Bankomat Česká spořitelna 29.32 km
Bankomat ČSOB 29.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.32 km
Bankomat ČSOB 29.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.42 km
Bankomat Komerční banka 29.44 km
Bankomat ČSOB 29.44 km
Bankomat UniCredit Bank 29.51 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 29.61 km
Prior České Budějovice 29.61 km
Bankomat Raiffeisenbank 29.7 km
Bankomat Komerční banka 29.72 km
Bankomat Česká spořitelna 29.72 km
Bankomat GE Money Bank 29.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.83 km
Bankomat ČSOB 29.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.83 km
Bankomat ČSOB 29.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.86 km
Bankomat ČSOB 29.87 km
Bankomat UniCredit Bank 29.9 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 30 km
Bankomat Sberbank CZ 30.04 km
Bankomat ČSOB 30.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.04 km
Bankomat Fio banka 30.09 km
Bankomat UniCredit Bank 30.09 km
Bankomat Česká spořitelna 30.13 km
Bankomat Česká spořitelna 30.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.16 km
Bankomat ČSOB 30.16 km
Bankomat Raiffeisenbank 30.2 km
Bankomat Oberbank AG 30.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.2 km
Bankomat GE Money Bank 30.23 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 30.24 km
Bankomat Česká spořitelna 30.28 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 30.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.7 km
Bankomat Česká spořitelna 30.7 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 30.98 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 31.03 km
Družba České Budějovice 31.07 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 31.6 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 31.82 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 31.91 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 32.08 km
Vltava České Budějovice 32.33 km
Bankomat Citibank 32.4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 32.44 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 32.48 km
Bankomat GE Money Bank 32.53 km
Bankomat GE Money Bank 32.53 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 32.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.59 km
Bankomat Komerční banka 32.6 km
Supermarket Český Krumlov 32.61 km
Bankomat ČSOB 32.65 km
Bankomat Česká spořitelna 32.67 km
Bankomat GE Money Bank 32.71 km
Lužnice České Budějovice 32.92 km
Bankomat Komerční banka 32.97 km
Bankomat Komerční banka 32.97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 33.3 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 33.42 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 33.44 km
Bankomat Citibank 33.57 km
Bankomat Citibank 33.57 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 33.59 km
Bankomat ČSOB 33.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.63 km
Bankomat UniCredit Bank 33.63 km
Bankomat GE Money Bank 33.64 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 33.66 km
Bankomat Česká spořitelna 33.75 km
Bankomat Citibank 33.77 km
Bankomat Citibank 33.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.78 km
Bankomat Oberbank AG 33.78 km
Bankomat Raiffeisenbank 33.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.81 km
Bankomat ČSOB 33.85 km
Bankomat Komerční banka 33.9 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 33.94 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 34.02 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 34.06 km
Bankomat ČSOB 35.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.57 km
Jednota-potraviny Větřní 35.64 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 36.75 km
Jednota-potraviny Křemže 36.75 km
Bankomat Česká spořitelna 37.61 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 37.7 km
Jednota-potraviny Kájov 37.89 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 38.08 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 38.31 km
Bankomat ČSOB 38.4 km
Bankomat Česká spořitelna 38.41 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 38.45 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 38.95 km
Bankomat Česká spořitelna 39.02 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 39.02 km
Bankomat Komerční banka 39.04 km
Bankomat GE Money Bank 39.2 km
Jednota Neplachov 39.91 km
Jednota Pištín 40.49 km
Jednota-potraviny Světlík 41.8 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 42.01 km
Jednota-potraviny Loučovice 42.32 km
Jednota-potraviny Brloh 42.41 km
Bankomat Česká spořitelna 42.56 km
Jednota-potraviny Loučovice 42.71 km
Jednota Zliv 42.71 km
Jednota-potraviny Brloh 43.45 km
Bankomat Komerční banka 43.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.58 km
Bankomat ČSOB 43.58 km
Bankomat Česká spořitelna 43.73 km
Jednota-potraviny Lipno 43.8 km
Bankomat Česká spořitelna 44.3 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 44.41 km
Bankomat GE Money Bank 44.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.48 km
Bankomat ČSOB 44.48 km
Bankomat Česká spořitelna 44.56 km
Bankomat Komerční banka 44.56 km
Jednota Dolní Bukovsko 44.68 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 45.55 km
Jednota Olešník 46.28 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 46.64 km
Jednota-potraviny Frymburk 46.87 km
Jednota Řípec 47.37 km
Jednota Borkovice 47.58 km
Jednota-potraviny Frymburk 48 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 48.73 km
čerpací stanice OMV, Řípec 48.92 km
Jednota Ktiš 49.24 km
Jednota Dříteň 50.2 km
Jednota Dírná 50.71 km
Jednota Přehořov 51.05 km
Bankomat Komerční banka 51.18 km
Jednota Netolice 51.26 km
Bankomat Česká spořitelna 51.3 km
Bankomat ČSOB 52.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.22 km
Bankomat ČSOB 52.25 km
Bankomat GE Money Bank 52.29 km
Bankomat Česká spořitelna 52.52 km
Bankomat Komerční banka 52.54 km
Supermarket Renta Soběslav 52.56 km
Jednota Soběslav 52.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.82 km
Bankomat Citibank 52.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 52.95 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 53.68 km
Bankomat Česká spořitelna 54.2 km
Jednota Týn nad Vltavou 54.3 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 54.35 km
Bankomat GE Money Bank 54.39 km
Jednota-potraviny Horní Planá 54.51 km
Jednota Klenovice 54.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.73 km
Bankomat ČSOB 54.78 km
Bankomat Česká spořitelna 54.81 km
Jednota Týn nad Vltavou 54.82 km
Bety Týn nad Vltavou 54.85 km
Bankomat Komerční banka 54.9 km
Jednota Chroboly 55.07 km
Jednota Tučapy 55.91 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 55.96 km
Jednota Libějovice 56.3 km
Jednota Budislav 56.35 km
Jednota Čičenice 56.71 km
Jednota Myslkovice 56.78 km
Jednota Roudná 57.34 km
Jednota Hlavatce 57.39 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 58.24 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 58.26 km
Jednota Hracholusky 58.52 km
Jednota Vitějovice 58.54 km
Jednota Vodňany 58.66 km
Bankomat ČSOB 58.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.86 km
Bankomat GE Money Bank 58.9 km
Bankomat GE Money Bank 58.93 km
Bankomat Komerční banka 59.17 km
Jednota Vodňany 59.19 km
Bankomat Česká spořitelna 59.27 km
Jednota Krč 59.29 km
Jednota Želeč 59.36 km
Jednota Košice 59.66 km
COOP TUTY Nová Pec 60.18 km
Bankomat Česká spořitelna 60.47 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 60.58 km
Jednota Choustník 60.71 km
Supermarket Zuzana Bechyně 60.72 km
Jednota Bechyně 60.8 km
Bankomat ČSOB 60.84 km
Jednota Bechyně 60.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.85 km
Bankomat Komerční banka 60.89 km
Bankomat Česká spořitelna 61 km
Bankomat Komerční banka 61.06 km
Bankomat GE Money Bank 61.08 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 61.15 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 61.35 km
Bankomat Komerční banka 61.51 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 61.53 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 61.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.65 km
Bankomat ČSOB 61.67 km
Bankomat ČSOB 61.68 km
Jednota Nová Pec 61.77 km
Jednota Prachatice 61.79 km
Bankomat Komerční banka 61.87 km
Bankomat Česká spořitelna 61.88 km
Bankomat GE Money Bank 61.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62 km
Jednota Albrechtice 62.07 km
Jednota Prachatice 62.13 km
Jednota Krtov 62.24 km
Bankomat Česká spořitelna 62.3 km
Bankomat ČSOB 62.49 km
Bankomat Česká spořitelna 62.69 km
Jednota Bavorov 62.84 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 63.1 km
Jednota Radětice 63.81 km
Jednota Husinec 64.68 km
Supermarket Malšice 65.29 km
Jednota Malšice 65.47 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 65.49 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 65.55 km
Jednota Sezimovo Ústí 65.66 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 65.68 km
Bankomat Komerční banka 65.71 km
Bankomat ČSOB 65.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.74 km
Jednota Záblatí 65.89 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 65.94 km
Bankomat GE Money Bank 66.03 km
Bankomat Komerční banka 66.04 km
Jednota Dub 66.04 km
Jednota Volary 66.04 km
Jednota Volary 66.11 km
Jednota Volary 66.28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 66.78 km
Bankomat GE Money Bank 66.87 km
Bankomat Česká spořitelna 66.87 km
Bankomat Česká spořitelna 67.03 km
Bankomat Komerční banka 67.12 km
Jednota Tábor 67.17 km
Jednota Javornice 67.31 km
čerpací stanice Benzina, Volary 67.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.48 km
Jednota Slapy 67.5 km
Bankomat GE Money Bank 67.52 km
Jednota Slabčice 67.63 km
Jednota Borovany 67.65 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 67.68 km
McDonalds, Tábor 67.69 km
Jednota Vlachovo Březí 67.73 km
Bankomat ČSOB 67.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.88 km
Jednota Vlachovo Březí 67.91 km
Bankomat GE Money Bank 67.93 km
Bankomat ČSOB 68.11 km
Bankomat Raiffeisenbank 68.31 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 68.34 km
Jednota Drahonice 68.46 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 68.5 km
Jednota Stádlec 68.66 km
Jednota Měšice 68.71 km
Jednota Zárybničná Lhota 68.82 km
Bankomat Česká spořitelna 69.16 km
Jednota Chýnov 69.29 km
čerpací stanice Shell, Tábor 69.46 km
Jednota Tábor 69.55 km
Jednota Tvrzice 69.6 km
Bankomat Raiffeisenbank 69.69 km
Bankomat Raiffeisenbank 69.69 km
Bankomat Komerční banka 69.73 km
Bankomat ČSOB 69.76 km
Bankomat UniCredit Bank 69.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.78 km
Bankomat ČSOB 69.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.8 km
Bankomat Česká spořitelna 69.81 km
Jednota Pořín 69.82 km
Bankomat ČSOB 69.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.83 km
Bankomat ČSOB 69.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.84 km
Bankomat Komerční banka 69.87 km
Bankomat GE Money Bank 69.87 km
Bankomat Česká spořitelna 69.87 km
Bankomat Fio banka 69.88 km
Bankomat GE Money Bank 69.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.96 km
Bankomat Oberbank AG 69.99 km
Jednota Kluky 70.09 km
Jednota Stožec 70.2 km
Bankomat Česká spořitelna 70.64 km
Jednota Bernartice 70.69 km
Bankomat ČSOB 70.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.78 km
Jednota Opařany 70.94 km
Jednota Tábor 71.04 km
Jednota Tábor 71.17 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 71.29 km
Jednota Bušanovice 71.31 km
Jednota Podolí 72.01 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 72.03 km
Jednota Dolní Hořice 72.11 km
Jednota Cehnice 72.13 km
Bankomat Česká spořitelna 72.15 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 72.7 km
Jednota Písek 72.71 km
Bankomat Komerční banka 72.79 km
Jednota Písek 72.91 km
Bankomat Česká spořitelna 72.92 km
Bankomat GE Money Bank 73 km
Jednota Lenora 73.02 km
Jednota Zálezly 73.27 km
Bankomat Oberbank AG 73.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.34 km
Jednota Buk 73.37 km
Bankomat UniCredit Bank 73.43 km
Bankomat Česká spořitelna 73.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.5 km
Bankomat ČSOB 73.51 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 73.53 km
Bankomat Česká spořitelna 73.54 km
Bankomat Fio banka 73.56 km
Bankomat Komerční banka 73.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.67 km
čerpací stanice Shell, Písek 73.68 km
Bankomat Raiffeisenbank 73.68 km
McDonalds, Písek 73.71 km
Bankomat ČSOB 73.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.77 km
Bankomat GE Money Bank 73.79 km
Bankomat ČSOB 73.84 km
Bankomat Komerční banka 73.92 km
Jednota Záhoří 73.95 km
Jednota Kestřany 73.98 km
Jednota Písek 74.05 km
Jednota Písek 74.16 km
Jednota Písek 74.25 km
Jednota Písek 74.47 km
čerpací stanice Benzina, Písek 74.84 km
Jednota Ratibořské Hory 75.09 km
Jednota Jetětice 75.11 km
Jednota Malenice 75.23 km
Jednota Čejetice 75.44 km
Jednota Vimperk 75.48 km
Jednota Sepekov 75.62 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 75.62 km
Jednota Radkov 76.16 km
Jednota Horní Vltavice 76.66 km
Jednota Chotoviny 76.71 km
Jednota Volyně 77.01 km
Jednota Volyně 77.03 km
Bankomat GE Money Bank 77.11 km
Bankomat Komerční banka 77.17 km
Jednota Božetice 77.26 km
Jednota Štěkeň 77.27 km
Bankomat Česká spořitelna 77.29 km
Jednota Volyně 77.31 km
Jednota Vimperk 77.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.71 km
Bankomat ČSOB 77.73 km
Jednota Bohumilice 77.96 km
Jednota Čkyně 78.06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 78.31 km
Jednota Vimperk 78.4 km
Jednota Vimperk 78.4 km
Jednota Vimperk 78.41 km
Bankomat GE Money Bank 78.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.58 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 78.59 km
Bankomat Komerční banka 78.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.62 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 78.62 km
Bankomat ČSOB 78.62 km
Bankomat Česká spořitelna 78.64 km
Bankomat ČSOB 78.65 km
Bankomat Komerční banka 78.65 km
Bankomat Česká spořitelna 78.67 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 78.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.87 km
Bankomat ČSOB 78.91 km
Jednota Vimperk 79.04 km
Bankomat GE Money Bank 79.43 km
CENTRUM Milevsko 79.43 km
Bankomat ČSOB 79.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.52 km
Bankomat Česká spořitelna 79.53 km
Bankomat Komerční banka 79.56 km
Jednota Jistebnice 79.6 km
Jednota Květov 79.61 km
Jednota Přeštovice 79.75 km
Jednota Borotín 80.48 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 80.65 km
Jednota Nemyšl 80.84 km
Jednota Zbelítov 81.06 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 81.26 km
Bankomat Česká spořitelna 81.26 km
Supermarket Strakonice 81.28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 81.31 km
Jednota Vráž 81.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.37 km
Bankomat Komerční banka 81.38 km
Jednota Kučeř 81.43 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 81.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.58 km
Bankomat ČSOB 81.58 km
Jednota Strakonice 81.7 km
Jednota Strakonice 81.7 km
Bankomat ČSOB 82.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.07 km
Bankomat Česká spořitelna 82.12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 82.17 km
Bankomat ČSOB 82.21 km
Bankomat Fio banka 82.26 km
Jednota Strakonice 82.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.29 km
Jednota Strakonice 82.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.33 km
Bankomat GE Money Bank 82.36 km
Bankomat Česká spořitelna 82.38 km
Bankomat ČSOB 82.39 km
Jednota Čestice 82.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.4 km
Jednota Strakonice 82.43 km
Bankomat Česká spořitelna 82.47 km
Jednota Sousedovice 82.5 km
Bankomat UniCredit Bank 82.51 km
Bankomat Komerční banka 82.52 km
Jednota Mladá Vožice 82.59 km
Jednota Strakonice 82.65 km
Fortna Strakonice 82.68 km
Jednota Strakonice 82.71 km
Jednota Mladá Vožice 82.8 km
Supermarket Mladá Vožice 82.8 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 83 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 83 km
Jednota Strakonice 83.03 km
Jednota Strakonice 83.13 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 83.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.28 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 83.37 km
Bankomat GE Money Bank 83.52 km
Jednota Smilovy Hory 83.63 km
Jednota Hrejkovice 84.05 km
Jednota Radomyšl 85.07 km
Jednota Zdíkov 85.33 km
Jednota Velká Turná 85.39 km
Jednota Chyšky 85.53 km
Jednota Oldřichov 85.54 km
Bankomat ČSOB 85.54 km
Jednota Vacov 85.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 85.74 km
Jednota Varvažov 85.81 km
Jednota Pechova Lhota 86.13 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 86.55 km
čerpací stanice OMV, Katovice 86.83 km
Bankomat ČSOB 87.25 km
Jednota Katovice 87.37 km
Jednota Přílepov 87.71 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 87.88 km
Jednota Stachy 88.02 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 88.63 km
Jednota Kovářov 88.73 km
Jednota Kostelec 88.98 km
Jednota Sedlice 89.25 km
Jednota Mnichov 89.51 km
Jednota Lom 89.68 km
Jednota Štěchovice 90.09 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 90.12 km
Jednota Probulov 90.68 km
Jednota Škvořetice 90.95 km
Bankomat Česká spořitelna 91.03 km
Jednota Čimelice 91.04 km
Bankomat ČSOB 91.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.05 km
Jednota Orlík nad Vltavou 91.06 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 91.11 km
Konzum Soběšice 92.1 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 92.45 km
Jednota Střelské Hoštice 93.25 km
Konzum Strašín 93.46 km
Jednota Mečíchov 93.75 km
Konzum Nezdice na Šumavě 95 km
Jednota Lety 95.25 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 95.75 km
Konzum Žihobce 95.93 km
Konzum Nezamyslice 95.97 km
Bankomat ČSOB 96.09 km
Jednota Blatná 96.09 km
Bankomat Česká spořitelna 96.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.09 km
Bankomat Česká spořitelna 96.12 km
Bankomat Komerční banka 96.18 km
Bankomat GE Money Bank 96.22 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 96.32 km
Konzum Čečelovice 96.65 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 96.72 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 96.82 km
Bankomat Komerční banka 96.89 km
Jednota Mirovice 97.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 97.19 km
Bankomat Česká spořitelna 97.39 km
Konzum Kašperské Hory 97.4 km
Konzum Horažďovice 98.01 km
Bankomat Komerční banka 98.07 km
Bankomat Česká spořitelna 98.11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 98.13 km
Konzum Horažďovice 98.15 km
Bankomat ČSOB 98.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.16 km
Bankomat GE Money Bank 98.34 km
Edeka, Passau (D) 98.44 km
Konzum Velké Hydčice 98.78 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 99.16 km
Konzum Svéradice 99.38 km
Konzum Žichovice 99.51 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 99.63 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 99.68 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 99.85 km
Sluneční kavárna, Srní 100.12 km
čerpací stanice Srní 100.14 km
Konzum Srní 100.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.2 km
Konzum Rabí 100.46 km
Konzum Velký Bor 100.91 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 101.52 km
Konzum Malý Bor 101.79 km
Konzum Třebomyslice 101.86 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 102.52 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 102.54 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 102.57 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 102.69 km
Konzum Budětice 102.7 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 102.76 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 102.79 km
Jednota Bělčice 102.81 km
Konzum Chanovice 102.89 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 102.91 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 102.91 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 102.93 km
Konzum Dlouhá Ves 102.99 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 103.12 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 103.12 km
Konzum Sušice 103.51 km
Jednota Lnáře 103.54 km
Real, Passau (D) 103.55 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 103.58 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 103.59 km
Bankomat UniCredit Bank 103.68 km
Bankomat Komerční banka 103.84 km
Bankomat GE Money Bank 103.94 km
Konzum Sušice 103.94 km
Bankomat Česká spořitelna 103.94 km
Bankomat ČSOB 103.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103.98 km
Konzum Sušice 104.13 km
Bankomat Česká spořitelna 104.2 km
Bankomat GE Money Bank 104.27 km
čerpací stanice Shell, Sušice 104.28 km
Bankomat Česká spořitelna 104.29 km
Konzum Hradešice 104.38 km
Bankomat Česká spořitelna 104.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.45 km
Bankomat ČSOB 104.45 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 104.59 km
Konzum Břežany 104.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 104.9 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 104.93 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 105.15 km
Konzum Hartmanice 105.25 km
Café 27, Hartmanice 105.27 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 105.28 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 105.28 km
Konzum Pačejov 105.46 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 105.65 km
Bankomat Česká spořitelna 106.2 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 106.31 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 106.95 km
Konzum Hrádek 107.14 km
Konzum Pačejov 107.39 km
Konzum Čejkovy 107.44 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 107.76 km
Konzum Nalžovské Hory 107.92 km
Konzum Myslív 107.92 km
Konzum Petrovice u Sušice 108.41 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 108.62 km
Konzum Velenovy 109.53 km
Konzum Ústaleč 109.91 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.04 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 110.7 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.81 km
Konzum Zavlekov 111.6 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 112.03 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 112.54 km
Konzum Hlavňovice 112.54 km
Konzum Kolinec 112.61 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 112.66 km
Konzum Ujčín 113.03 km
Konzum Zborovy 113.25 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 113.33 km
Konzum Velhartice 114.11 km
Netto, Zwiesel (D) 114.36 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 115.18 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 115.18 km
Deichmann, Zwiesel (D) 115.18 km
Kik, Zwiesel (D) 115.18 km
Edeka, Zwiesel (D) 115.2 km
Intersport, Zwiesel (D) 115.47 km
NKD, Zwiesel (D) 115.55 km
Norma, Zwiesel (D) 115.57 km
TEDi, Zwiesel (D) 115.6 km
Rossmann, Zwiesel (D) 115.6 km
Müller, Zwiesel (D) 115.69 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 115.81 km
Bankomat Česká spořitelna 115.88 km
Konzum Plánice 115.89 km
Konzum Chotěšov 115.9 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 115.91 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 115.99 km
Lidl, Zwiesel (D) 116 km
Konzum Malonice 116 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 116.08 km
Penny Market, Zwiesel (D) 116.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.13 km
REWE, Zwiesel (D) 116.21 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 116.21 km
Bankomat Komerční banka 116.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.36 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.37 km
Bankomat ČSOB 116.37 km
Bankomat Česká spořitelna 116.37 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.5 km
Real, Zwiesel (D) 116.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.85 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 118.42 km
Bankomat Česká spořitelna 118.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.98 km
Bankomat ČSOB 118.98 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 119.19 km
Konzum Železná Ruda 119.2 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 119.24 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 119.46 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 119.99 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 120.2 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 120.26 km
Konzum Běšiny 120.79 km
Aldi Süd, Regen (D) 121.38 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 121.4 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 121.45 km
Norma, Regen (D) 121.46 km
Takko Fashion, Regen (D) 121.48 km
Konzum Mochtín 121.5 km
Deichmann, Regen (D) 121.5 km
TEDi, Regen (D) 121.51 km
Netto, Regen (D) 121.56 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 121.61 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 121.64 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 121.64 km
REWE, Regen (D) 121.67 km
Esprit, Regen (D) 121.7 km
NKD, Regen (D) 121.71 km
Edeka center, Regen (D) 121.76 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 121.79 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 122.14 km
Edeka, Regen (D) 122.21 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 122.22 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 122.22 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 122.53 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 122.57 km
Konzum Víteň 123.58 km
Konzum Bolešiny 123.83 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 124.03 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 124.25 km
Konzum Hojsova Stráž 124.3 km
Konzum Sobětice 124.56 km
Bankomat Česká spořitelna 125.08 km
Konzum Strážov 125.17 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 125.23 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 125.23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 125.72 km
Bankomat Česká spořitelna 125.78 km
Bankomat Komerční banka 125.8 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 125.83 km
Konzum Měčín 125.91 km
Bankomat Česká spořitelna 126.27 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 126.28 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 126.44 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 126.44 km
NKD, Bodenmais (D) 126.49 km
Konzum Předslav 126.6 km
REWE, Bodenmais (D) 126.69 km
Bankomat ČSOB 126.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.73 km
Bankomat GE Money Bank 126.75 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 126.83 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 126.91 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 127.14 km
Bankomat Komerční banka 127.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.18 km
Bankomat ČSOB 127.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.23 km
Bankomat Česká spořitelna 127.26 km
Bankomat GE Money Bank 127.3 km
Konzum Klatovy 127.32 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.33 km
Bankomat UniCredit Bank 127.34 km
Bankomat Česká spořitelna 127.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.52 km
Bankomat Česká spořitelna 127.54 km
Bankomat Komerční banka 127.55 km
Bankomat Fio banka 127.56 km
Bankomat ČSOB 127.85 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 127.88 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 127.96 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 127.98 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 128.3 km
Bankomat Česká spořitelna 128.42 km
Konzum Dešenice 128.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.11 km
Bankomat ČSOB 129.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 129.42 km
Konzum Janovice 129.44 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.17 km
Konzum Bezděkov 130.21 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.77 km
Bankomat Česká spořitelna 131.2 km
Konzum Nýrsko 131.26 km
COOP DISKONT - Nýrsko 131.26 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 131.3 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 131.3 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 131.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.5 km
Bankomat ČSOB 131.51 km
Konzum Nýrsko 131.54 km
Bankomat Komerční banka 131.55 km
Bankomat Česká spořitelna 131.55 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 131.57 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.29 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 132.34 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 132.37 km
Norma, Deggendorf (D) 132.45 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 132.8 km
TEDi, Deggendorf (D) 132.83 km
Müller, Deggendorf (D) 132.83 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 132.83 km
NKD, Deggendorf (D) 132.83 km
Rossmann, Deggendorf (D) 132.84 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 132.84 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.87 km
New Yorker, Deggendorf (D) 132.88 km
C&A, Deggendorf (D) 132.88 km
Esprit, Deggendorf (D) 132.88 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 132.92 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 132.96 km
Edeka, Deggendorf (D) 132.97 km
Konzum Švihov 132.99 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 132.99 km
Burger King, Deggendorf (D) 133.04 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 133.04 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 133.06 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 133.08 km
Lidl, Deggendorf (D) 133.08 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.08 km
Kik, Deggendorf (D) 133.1 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 133.11 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 133.11 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 133.22 km
Real, Deggendorf (D) 133.28 km
Netto, Deggendorf (D) 133.57 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 133.91 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 134.14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 134.35 km
Konzum Nezdice u Přeštic 134.36 km
Bankomat Česká spořitelna 134.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 134.66 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 134.67 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 134.99 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 135.2 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 135.32 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 135.49 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 135.64 km
Bankomat Česká spořitelna 135.68 km
Bankomat Rokycany 135.73 km
Bankomat ČSOB 135.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.74 km
Bankomat GE Money Bank 135.74 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 135.81 km
Bankomat Česká spořitelna 136.03 km
Bankomat ČSOB 136.17 km
Bankomat Komerční banka 136.25 km
Bankomat GE Money Bank 136.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.32 km
Bankomat Česká spořitelna 136.34 km
Bankomat UniCredit Bank 136.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.36 km
Bankomat ČSOB 136.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.39 km
Bankomat Komerční banka 136.4 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 136.53 km
Konzum Vřeskovice 136.56 km
Bankomat Česká spořitelna 136.56 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 136.6 km
Bankomat GE Money Bank 136.7 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 136.92 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 136.97 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 137.05 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 137.15 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 137.52 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 137.61 km
Konzum Úsilov 137.69 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 138.11 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 138.3 km
Bankomat GE Money Bank 138.34 km
Bankomat Česká spořitelna 138.4 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 138.7 km
Konzum Chudenice 138.74 km
Konzum Černíkov 138.95 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 139.41 km
Jednota Osek u Rokycan 139.55 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 139.84 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 140.07 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 140.86 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 140.94 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 141.44 km
Konzum Chocomyšl 141.44 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 141.56 km
Bankomat Komerční banka 142.43 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 142.43 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 142.53 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 142.65 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 142.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.97 km
Bankomat Komerční banka 142.97 km
Bankomat ČSOB 142.99 km
Konzum Kdyně 143.01 km
Bankomat Česká spořitelna 143.02 km
Bankomat GE Money Bank 143.03 km
Konzum Kdyně 143.09 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 143.25 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 143.25 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 143.35 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 143.7 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 143.71 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 143.76 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 143.86 km
Bankomat Komerční banka 144 km
Bankomat Česká spořitelna 144.01 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 144.01 km
McDonalds, OC Plzeň 144.04 km
Bankomat GE Money Bank 144.04 km
Bankomat ČSOB 144.08 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 144.15 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 144.28 km
Konzum Dobřany 144.28 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 144.32 km
Jednota Stupno 144.33 km
Bankomat Komerční banka 144.45 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 144.46 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.46 km
Bankomat GE Money Bank 144.56 km
Bankomat Komerční banka 144.59 km
Jednota Břasy 144.61 km
Bankomat Česká spořitelna 144.64 km
Konzum Srbice 144.65 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 144.92 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.03 km
Bankomat Česká spořitelna 145.04 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 145.15 km
Bankomat Česká spořitelna 145.42 km
Bankomat GE Money Bank 145.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.51 km
Bankomat ČSOB 145.51 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 145.53 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.62 km
Bankomat Česká spořitelna 145.63 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.63 km
Bankomat GE Money Bank 145.63 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.7 km
Bankomat ČSOB 145.73 km
Konzum Hlohovčice 145.77 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 145.79 km
Bankomat Česká spořitelna 145.83 km
Konzum Kout na Šumavě 145.84 km
Bankomat ČSOB 145.87 km
Bankomat Česká spořitelna 145.93 km
Bankomat Česká spořitelna 145.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.99 km
Bankomat Česká spořitelna 145.99 km
Bankomat ČSOB 146.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.03 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 146.04 km
Bankomat Komerční banka 146.08 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 146.28 km
Bankomat Česká spořitelna 146.3 km
Konzum Čermná u Staňkova 146.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.34 km
Bankomat Česká spořitelna 146.34 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 146.37 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 146.38 km
Bankomat ČSOB 146.39 km
Bankomat GE Money Bank 146.43 km
Bankomat ČSOB 146.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.68 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 146.68 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.85 km
Bankomat Fio banka 147.27 km
Bankomat GE Money Bank 147.27 km
Bankomat Komerční banka 147.33 km
Bankomat Česká spořitelna 147.36 km
Jednota Dolany 147.37 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 147.4 km
Bankomat UniCredit Bank 147.42 km
Konzum Milčice 147.46 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 147.64 km
Konzum Zahořany 147.65 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.68 km
Jednota Druztová 147.71 km
Konzum Újezd sv. Kříže 147.72 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 147.77 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 147.91 km
Bankomat GE Money Bank 148.16 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 148.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 148.22 km
Bankomat ČSOB 148.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.52 km
Konzum Starý Klíčov 148.55 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 148.68 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 148.81 km
Konzum Hlohová 148.85 km
Bankomat Fio banka 148.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 149.01 km
Konzum Mrákov 149.23 km
Bankomat Česká spořitelna 149.31 km
Konzum Osvračín 149.34 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.39 km
Bankomat ČSOB 149.41 km
Bankomat Česká spořitelna 149.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.41 km
Bankomat ČSOB 149.43 km
Bankomat Česká spořitelna 149.44 km
Bankomat Česká spořitelna 149.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.46 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 149.59 km
Market Zruč 149.61 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 149.65 km
Bankomat GE Money Bank 149.85 km
Bankomat Komerční banka 149.85 km
Bankomat Česká spořitelna 149.85 km
Konzum Staňkov 149.95 km
Bankomat Česká spořitelna 150.07 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 150.11 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 150.18 km
Bankomat Česká spořitelna 150.28 km
Bankomat Česká spořitelna 150.29 km
Konzum Staňkov 150.39 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 150.49 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 150.49 km
Bankomat Komerční banka 150.49 km
Bankomat Česká spořitelna 150.52 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 150.53 km
čerpací stanice Benzina, Stod 150.54 km
Konzum Milavče 150.63 km
Konzum Tlumačov 150.74 km
Bankomat Česká spořitelna 150.9 km
Jednota Žichlice 150.92 km
Bankomat GE Money Bank 150.97 km
Bankomat ČSOB 150.97 km
Bankomat Česká spořitelna 150.97 km
Bankomat ČSOB 150.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.97 km
Bankomat ČSOB 150.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.97 km
Jednota Radčice 151.04 km
Bankomat Česká spořitelna 151.06 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 151.07 km
Bankomat Komerční banka 151.12 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 151.2 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 151.25 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 151.27 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 151.62 km
Bankomat Komerční banka 151.8 km
Market Třemošná 151.82 km
Jednota Třemošná 151.82 km
Konzum Blížejov 151.92 km
Konzum Domažlice 152.07 km
Jednota Česká Bříza 152.38 km
Bankomat Raiffeisenbank 152.48 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 152.54 km
Bankomat Česká spořitelna 152.56 km
Bankomat ČSOB 152.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.58 km
Bankomat GE Money Bank 152.67 km
Bankomat Česká spořitelna 152.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.91 km
Bankomat ČSOB 152.91 km
Bankomat Česká spořitelna 152.91 km
Bankomat Komerční banka 152.93 km
Bankomat Komerční banka 152.93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 153.03 km
Bankomat Komerční banka 153.15 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 153.27 km
Konzum Domažlice 153.35 km
Bankomat GE Money Bank 153.36 km
Bankomat Česká spořitelna 153.36 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 153.58 km
Konzum Folmava 153.59 km
Jednota Chotíkov 153.73 km
Bankomat Komerční banka 153.73 km
Konzum Česká Kubice 153.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.82 km
Bankomat ČSOB 153.82 km
Jednota Nýřany 154.06 km
Jednota Dobříč 154.23 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 154.76 km
Konzum Semošice 154.8 km
Jednota Kozolupy 155.23 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 155.53 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 155.59 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 155.63 km
Jednota Město Touškov 155.71 km
Bankomat Česká spořitelna 155.71 km
Jednota Horní Bříza 155.74 km
Supermarket Horní Bříza 155.75 km
Bankomat ČSOB 155.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.83 km
Bankomat GE Money Bank 156.13 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 156.21 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 156.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.43 km
Bankomat ČSOB 156.44 km
Bankomat Komerční banka 156.53 km
Bankomat Česká spořitelna 156.59 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 156.83 km
Konzum Draženov 156.9 km
čerpací stanice OMV, Draženov 157.36 km
Konzum Horšovský Týn 157.46 km
Konzum Trhanov 157.59 km
Jednota Nevřeň 158.27 km
Market Kaznějov 158.83 km
Jednota Kaznějov 158.83 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 159 km
Bankomat Komerční banka 159.18 km
Market Kaznějov 159.2 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 159.6 km
Jednota Heřmanova Huť 159.73 km
Jednota Úlice 160.03 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 160.71 km
Jednota Babiná 160.72 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 160.74 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 160.76 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 160.76 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 161.04 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 161.06 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 161.12 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 161.14 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 161.14 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 161.22 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 161.22 km
Konzum Postřekov 161.5 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 161.6 km
Jednota Plasy 161.85 km
Jednota Hadačka 161.85 km
Bankomat ČSOB 161.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 161.95 km
Jednota Kralovice 162.01 km
Jednota Všeruby 162.02 km
Supermarket Kralovice 162.06 km
Jednota Plasy 162.09 km
Bankomat Česká spořitelna 162.13 km
Bankomat Česká spořitelna 162.13 km
Konzum Díly 162.18 km
Jednota Kralovice 162.34 km
Konzum Nový Kramolín 162.37 km
Jednota Mrtník 162.4 km
Jednota Kralovice 162.45 km
Jednota Pňovany 162.67 km
Jednota Plasy 162.82 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 162.87 km
Jednota Loza 163.3 km
Jednota Líšťany 163.58 km
Konzum Miřkov 163.91 km
Jednota Horní Bělá 164.13 km
Jednota Dolní Bělá 164.16 km
Jednota Sytno 164.31 km
Bankomat Česká spořitelna 164.39 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 164.44 km
Konzum Poběžovice 164.54 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 164.71 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 164.86 km
Jednota Kladruby 166.07 km
Konzum Mnichov 166.09 km
Bankomat ČSOB 167.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 167.23 km
Bankomat Komerční banka 167.24 km
Bankomat GE Money Bank 167.33 km
Bankomat Česká spořitelna 167.36 km
Jednota Stříbro 167.61 km
Jednota Mladotice 167.66 km
Jednota Stříbro 168.03 km
Konzum Vidice 168.12 km
Jednota Pernarec 168.24 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 168.26 km
Jednota Stříbro 168.34 km
Jednota Hvozd 168.45 km
Konzum Hostouň 169.06 km
Jednota Úněšov 169.36 km
Bankomat ČSOB 171.68 km
Jednota Žihle 172.88 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 173.72 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 173.72 km
Bankomat ČSOB 174.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.15 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 174.18 km
Jednota-cukrárna Manětín 174.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.27 km
Jednota Pláň 174.93 km
Jednota Stráž u Tachova 175.19 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 175.97 km
Jednota Nečtiny 175.99 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 176.15 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 177.24 km
Bankomat GE Money Bank 177.74 km
Jednota Bor u Tachova 177.79 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 177.79 km
Bankomat Česká spořitelna 177.86 km
Jednota Konstantinovy Lázně 177.89 km
Jednota Bor u Tachova 177.93 km
Bankomat ČSOB 178.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.15 km
Jednota Černošín 178.45 km
Jednota Bezdružice 180.4 km
Jednota Bezdružice 180.42 km
Jednota Přimda 181.44 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 181.6 km
Jednota Lestkov 183.88 km
Jednota Staré Sedliště 184.69 km
Bankomat UniCredit Bank 186 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 186.22 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 186.35 km
Jednota Staré Sedliště 186.56 km
Jednota Hošťka 187.46 km
Bankomat UniCredit Bank 188.36 km
Jednota Rozvadov 188.62 km
Jednota Dlouhý Újezd 189.93 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 189.93 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 190.02 km
Bankomat Česká spořitelna 190.12 km
Jednota Planá 190.13 km
Bankomat GE Money Bank 190.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 190.37 km
Bankomat ČSOB 190.37 km
Burger King, Neutraubling (D) 190.39 km
Jednota Tachov 190.7 km
COOP DISKONT - Tachov 191.16 km
Jednota Tachov 191.31 km
Bankomat Česká spořitelna 191.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.38 km
Bankomat ČSOB 191.43 km
Jednota Tachov 191.45 km
Jednota Tachov 191.45 km
Bankomat GE Money Bank 191.5 km
Bankomat Česká spořitelna 191.52 km
Bankomat GE Money Bank 191.56 km
Bankomat ČSOB 191.59 km
Bankomat Komerční banka 191.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.61 km
Bankomat Česká spořitelna 191.63 km
Jednota Tachov 191.64 km
Bankomat ČSOB 191.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.68 km
Bankomat ČSOB 191.68 km
Bankomat Česká spořitelna 191.7 km
Jednota Tachov 191.93 km
Jednota Tachov 192.14 km
Jednota Chodová Planá 192.56 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 193.47 km
NKD, Regensburg (D) 195.28 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 195.32 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 195.58 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 195.65 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 195.68 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 195.77 km
Kik, Regensburg (D) 195.84 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 195.91 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 195.95 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 196.07 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 196.12 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 196.17 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 196.17 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 196.18 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 196.22 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 196.23 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 196.48 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 196.5 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 196.51 km
Jednota Halže 196.81 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 197.02 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 197.09 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 197.15 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 197.15 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 197.16 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 197.24 km
C&A, Regensburg (D) 197.24 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 197.29 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 197.41 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 197.58 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 197.96 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 198.06 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 198.49 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 199.26 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 199.78 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 199.82 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 200.2 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 200.2 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 200.47 km
Jednota Lázně Kynžvart 206.39 km

mohlo by Vás zajímat

Na cestě po Vitorazsku

batoh
Na cestě po Vitorazsku
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Náš venkov - Novohradsko – krajina mého ...

batoh
Náš venkov - Novohradsko – krajina mého srdce
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je jednou z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí naší země díky svým přírodním atraktivitám. Potencionální nabídka území zahrnuje veškeré formy turistiky v letní i zimní sezóně i v mimosezónách. Šumava je svou rozlohou a krásnou přírodou vhodná pro pěší turistiku, cykloturistiku, jízdu na koních, sjezdové i běžecké lyžování (Bílá stopa na Šumavě). Vyhledávaným místem je také protože se zde nachází mnoho historických památek a kulturních zajímavostí. Šumava je pro dovolenou v létě více než vhodná. Celá její oblast je jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Šumava byla taktéž zařazena Mezinárodní unií pro ochranu přírody do "Červené knihy ekosystémů". Díky své krásné krajině a čistému vzduchu je v letních měsících ideálním místem pro rekreaci. Dovolená v zimě se dá na Šumavě prožít mnoha způsoby. Na své si zde přijdou běžkaři, sjezdaři, i ale milovníci pěší turistiky a zasněžené krajiny. K poznávání Šumavy Vám poslouží ubytování na Šumavě - chalupy, rodinné penziony, apartmány, farmy, hotely, chaty, horské chaty, penziony a další. Většina nabízí ubytování za příznivé ceny a je vybavena pro pohodlný pobyt turistů, lyžařů, běžkařů, cyklistů, rodin s dětmi během rekreace, dovolené, víkendu.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna: 

„Spíš, Vášo ?"

Jazyk se mu zvolna rozvázal.

„Nespím. Co chceš?"

„Přicházím ti říci, že zítra časně ráno už pustím vodu z rybníčku; předem upravím strouhu pod sadem, aby ta špína se nestavěla a volně odtékala do velké strouhy za vsí a tou do Volešku. Vymohls mi to u sedláka; dobře ses poradil. Hněval jsem se na tebe, žes tak otálel, ale teď se už nehněvám. Mám tě rád za to a děkuju ti! Slyšíš ? — Děkuju!"

Václavovi bylo, jako by pojednou těžký, zaléhající ho balvan se byl svalil z hrudi. Chtěl promluvit, leč nemohl, tou měrou jej překvapilo nenadálé, neočekávané blaho...

A Vojta se k němu sklonil a políbil ho na ústa. Tu rozvázalo se mu sevřené hrdlo.

„Vojto... děkuju ti za dobré slovo. Bál jsem se tolik!... Kdo může za strach?... Neměls mě strašit, ani nevíš, co jsem zkusil... Ve všem ti budu po vůli, jen o jedno tě prosím... Měj slitování a nedopouštěj, aby co počínáš, padlo na mého otce. Raděj bych se v hrobě viděl..."

Tu Vojta mu přiložil ústa až k samému uchu, jedva slyšně šeptal, ale hlas jeho zněl měkce, zcela jinak než dříve narážel na Václavův sluch.

„Buď bez starosti, na nic nemysli takového! Však mě znáš a víš, že mne nikdo nechytí. Ve Zlivi mají takové sádky u Bulku; prozradilo se to, protože dvacet lidí bylo zasvěceno do té věci. Ví teď o tom každý, jen knížecí nevědí, protože nikdo přes všechno se neopováží jim říci. Ale o tuhletom nezví živá duše, protože budu rybničit já sám jediný, ro­zumíš? — K tomu za tři roky odejdu na vojnu a potom je konec těm sádkám tady. Až se vrátím z vojny, nastanou mi jiné práce. Toho sádkářství mám zapotřebí jen pro začátek; však už jsem ti to vyložil... Apolena mi povídala o Kubátovi, vaše bába ve Zbudově jí to všechno řekla, vždyť vy jste z jeho rodu. Páni Kubátu sťali na Blatech a já, vidíš, ho pomstím na pánech! Kubáta zachránil sedlákům Blata, ale sedlákům patří víc. Sedlákům patří taky lesy, a ty se pánům musí vyrvat. Do soudného dne by toho sedláci nedokázali, protože nemají kdy, aby se rvali, a také sedí na svém a o své se bojí. Kdo s pány chce podstoupit boj, třeba, aby byl volný jako pták a pohyblivý jako voda."

Václav dobře nechápal, jeho mozek o jednom složení ne­pracoval tak rychle, aby byl dovedl vystihnouti a sledovati, co tu slyšel, po stránce spojitosti příčinné; jemu bylo jasno jen tolik, že Blata náleží nyní sedlákům, ale že bývaly doby, kdy páni usilovali jim je vyrvat; Kubáta uhájil sedlákům jejich právo, ač hlavu za ně dal; tohoť se naslyšel dost a dost od svého dětství, o tom bába ve Zbudově, pocházející z rodu Kubátova, mnoho vypravovala, honosíc se tímto svým předkem a snažíc se budit lásku a úctu k jeho památce v srdcích svého potomstva. Že by však valné lesy hlubocké kdy byly bývaly majetkem selským, o tom nikdy neslýchal; přesto, slyše to nyní z úst Vojtových, nevzpíral se tomu. Proč by to nebylo i pravdou, když se to vůbec povídalo! — Páni sedlá­kům tolik vzali, do poroby je uvedli, robotou je mučili; proč by jim také lesů nebyli pobrali ? A pobrali-li, proč by bylo nespravediivo a hříchem jim je zase vyrvati ?... Snad na­dejde, až čas se naplní, zase jeden takový Kubáta... snad už přišel, snad té chvíle k němu mluví...

„Slyšels o Zlatěšovicích ?" ptal se ho Vojta.

„Neslyšel."

„Tak ti povím. Ziatěšovice byly vesnice, a nezbylo po nich nic, ani dobře se neví, kde stávaly. Někde snad pod Vrkočem nebo pod Kamenným vrchem za Chlumcem, kde je ted Obora. Páni to zabrali a sedláci se museli vystěhovat. Nebožka moje bába měla prabábu, která odtamtud pocházela. Kámen na kameni nezůstal po Zlatěšovicích, všecko zarostl les. Nu tak ? — Nenáleží ten les sedlákům ?"

„Ach Vojto, proč jsi mi tohle všecko nevyložil? Proč jsi nemluvil ke mně, jako mluvíš dnes ? Vypovědět ti nemohu, co bys mi byl ušetřil trápení..."

„Blázne! Kdybys byl ukázal trochu kuráže, všechno bych ti byl už dávno řekl. Co s člověkem, který se všeho a pořád bojí? Jak jsem ti měl věřit? Ale dost ted. Řekl jsi otci, co jsem chtěl, vymohls mi ten rybníček, a teď tě mám rád. Neboj se už víc, však uvidíš, co dokážu. To jsem ti chtěl říci; teď se vyspi, zítra se pustíme do práce. Uvidíš, jak nám to poletí."

Řka tato poslední slova, Vojta se sklonil znovu nad Václava a ještě jednou ho políbil. Ten objal oběma ramenoma jeho šíji, přitiskl k sobě jeho hlavu.

„Zaplať ti to Pánbůh!" zašeptal; „vzal jsi ze mne všechen strach... Našels dobré slovo... dobré slovo... Není nad dobré slovo, za dobré slovo život dám..."

Slzy se mu lily po lících, slzy nesmírného ulehčení. Vojta se mu po chvíli vymknul, odstoupil od něho, na své lože se odebral.

Ticho zas hluboké; jen tu a tam zafrkal kůň, zabzučela moucha, zařinčel slabě řetěz. Václav ležel s otevřenýma očima; co byl živ, nebylo mu tak volno. Strašlivé chmury prchly ja­koby dobročinným kouzlem; dobré slovo je zaplašilo. Už neviděl v konání Vojtově nic nekalého, nebezpečného; ba, zdálo se mu, že hříbek se hotoví k čemusi velkému, rekov-nému a on že mu k tomu urovnal cestu. Jak jen se mohl takhle děsit? Dva roky budou mít v zahradě sádky, to je vše. K smíchu pomyslit, že by Vojtu chytili; na toho nikdo ne­vyzraje. Pak odejde, sádky budou prázdny, zůstane nevinný rybníček v jich sadě... Knížecím neubude, leda pár kaprů, temže knížecím, kteří po věky sedlákům tolik křivd a zla na­dělali, nejlepší půdu jim ubrali, z rodných dědin je vyhnali... Snad by je docela byli obrali, z kořene vyvrátili, kdyby nebyl přišel Kubáta, Blata uhájil... Nyní snad přijde druhý Kubáta, vyrve jim lesy, které taky bývaly selským majetkem... Jak to provede tento nový Kubáta, o tom prostý hoch nepřemýšlel; jemu stačilo, že Vojta to řekl a že nepochybuje o zdaru svého poslání. Vojta dokáže všecko, co chce. Běda tomu, na koho zanevře! Nelze se mu ubránit, jakási tajná, nadpřirozená moc zří mu z očí... Však na sobě se přesvědčil, jak strašně působí tato jeho moc; ani prstem Vojta nemusil pohnouti, a byl by ho zničil pouhým pohledem očí svých. Zachvěl se, když po­myslil... Než, Vojta se hněval jen, dokud on mu nebyl po vůli; nyní se už nehněvá, řekl mu, že ho má rád, poděkoval mu, políbil ho... Koho Vojta má rád, je v bezpečí, nic zlého se mu nemůže přihoditi... Však Apolena to dobře vystihla; nelze pochybovat: její zásluhou je, že se odhodlal promluviti s otcem... Proč jen tak váhal ?... Jeho obavy byly zcela bezdů­vodné... A pak, ty jeho strachy o Apolenu!... Ani po­myšlení, že by Vojta choval nekalé úmysly v příčině jeho sestry...

Oj! dobré slovo všecky chmury zahnalo...

Sen se sklonil nad ubohým hochem, zlatý, tvrdý sen, jenž tak dlouho a tak nemilosrdně se jeho lůžku vyhýbal...

Je na světě cosi neviditelného, povzneseného nad hmotu, jakýsi odlesk božstva, jež vše proniká. Není srdce lidského tou měrou zatvrzelého a nepřístupného, aby nikdy nepři­pustilo světlého paprsku boží pravdy. Rozum lidský jí ne­chápe, nevystihuje, ale cit ji tuší. Zárodek poznání dobra a zla rázem vyklíčí, jakmile se ho dotkne teplá záře tohoto paprsku, jenž tisícerým způsobem si k němu cestu najde, cestu často předchozím vychováním upravenou, zhusta však neschůdnou a divým býlím hustě posetou a zatarasenou.

Václav spal na svém loži a Vojta poblíže něho nespal.

Nespal, ale volno mu bylo u srdce; nepoznané dosud blaho mysl teplem hřálo; láska upravila cestu světlému paprsku. Jakýs sladký hlas se v něm ozval: pochválil ho, že nezneužil vlády, kterou měl nad slabým děvčetem, jež se mu poddávalo, nebránilo se, nevzdorovalo, toliko o slitování prosilo. Věčná legenda o bázni před slabším, jež vyvedla lidstvo z temna pusté sveřeposti. Donedávna tento divoký, jedině svými pudy a vášněmi vedený hoch neznal dosahu slov: Ty nesmíš! — Nadešla chvíle, kde sám ponejprve si řekl: Ty nesmíš Apoleně ublížit! Ty se musíš přemáhat! — Nebyl si dobře vědom, proč tak třeba se zachovati, ale nesměl, nesměl! — Čím dále tím určitěji se tato zápověd v jeho duši uplatňovala. Kdyby mu byla dívka odporovala, hravě by byl její odpor přemohl, ale takhle byl malomocný. — A dívka řekla:

„Prosím tě, Vojto, promluv dobré slovo s Václavem! Bojí se tě — zbav ho strachu! Bude tě mít rád!" — Bylo mu k smíchu, když to poprvé slyšel; než, že Apolena si toho přála, počal o tom přemýšleti, a pojednou se mu podobalo, že přání Apolenino jest rozkaz, jehož třeba bezpodmínečně uposlech-nouti. Sel tedy a dal dobré slovo Václavovi; byl by snad do ohně také skočil, kdyby Apolena byla prosila, aby tak učinil. — A jak promluvil dobré slovo a shledal se s jeho účinkem na Václava, tvrdá kůra, jež svírala jeho srdce, kouzlem změkla a jemu bylo, jako by byl vykonal cosi velkého, dobrého, hrdin­ného, as takového jako Kubáta, když zachránil sedlákům právo na Blata, nebo jako by jim byl získal lesy, na něž, jak se domníval, měli právo. Právo !, Hluché slovo dotud u něho, jež tu a tam slýchal pronášeti, jehož tu a tam i sám užíval, nepře­mýšleje o jeho dosahu, a jež pojednou se mu zdálo čímsi vznešeným; vždyť se týkalo i Apoleny. Což dívka, dcera sedláka, nebude mít radost, až lesy se vrátí jejímu rodu? Královnou by ji učinil, stokrát by dal život za ni! — Nebyl si zase dobře vědom, jak a proč by to učinil, ale jistojistotně by neváhal, kdyby k tomu dojiti mělo. A ta velká radost, již způ­sobil Václavovi, to štěstí, jež mluvilo z jeho trhaných slov, jež tryskalo k němu z doteku jeho ruky, z jeho políbení! — Sdílelo se mu, sloučilo se s jeho duší, hřálo ho, nebývalým, neznámým dotud uspokojením jej naplňovalo. Věru, že ho bude míti rád, že ho nebude více strašit, kamarádem mu bude a zas a zas mu dá dobré slovo. Oj, potěší se Apolena!... V sen ho ukolébaly tyto myšlenky plné zářivého tepla.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky