Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně

Šumava

Obrázek
kategorie: instituce
podkategorie: ochrana přírody
kategorie 2: příroda
podkategorie 2: voda - rybníky
lokalita: písecko
GPS: 49°15'11.905"N, 14°5'33.118"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Na území Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně je na ploše 110,67 ha chráněn rozsáhlý komplex vodních, litorálních, bažinných a dalších mokřadních společenstev, vytvořených na ploše rybníka i v přilehlých tůních. Lokalita je rovněž významným hnízdištěm a tahovou zastávkou mnoha druhů vodních ptáků. Rezervace zde byla vyhlášena v roce 1949 a rozšířena v roce 1986. V roce 2004 zde byla ve stejných hranicích vyhlášena Ptačí oblast zařazená do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, v západní části je vymezena evropsky významná lokalita pro vzácný mech srpnatku fermežovou (Drepanocladus aduncus). Rybník Řežabinec leží cca 7 km jihozápadně od Písku poblíž soutoku řek Otavy a Blanice. Mělký rybník byl založen roce 1530. Jeho hráz dlouhá 550 metrů tvoří vodní plochu o rozloze 87 ha. Nečištěný rybník se zarůstajícími břehy byl již roku 1949 prohlášen za přírodní rezervací pro ochranu vodních rostlinných společenstev a vodního ptactva. Přírodní rezervace je veřejnosti nepřístupná, po jejím okraji však byla zřízena 3 km dlouhá naučná stezka s příchodem od Ražic. Při ní byla vybudována vyhlídková věž. Zajímavá je i historie lokality. Již v paleolitu a mezolitu vzniklo na břehu mokřiny, která se zde zachovala jako zbytek třetihorního jezera, lidské sídliště. Blízkost řeky bohaté na ryby (řekou protahovalo množství lososů) a bažinatý terén, který přitahoval větší savce a ptáky, zajišťovaly tehdejším obyvatelům dostatek obživy. Při archeologickém výzkumu zde byly nalezeny mimo jiné zbytky pazourkové dílny, opracované čepele, rydla i suroviny sloužící k jejich výrobě. Právě na místě zbytků jezera nechal okolo roku 1530 majitel zdejšího panství Kryštof ze Švamberka postavit rybník, na kterém probíhalo až do roku 1991 běžné hospodaření. Dnes je v majetku státu a ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vodní plocha rybníka je lemována širokým pásem litorálních porostů, které pokrývají okolo 15 % jeho plochy (v minulosti to bylo až okolo 40 %). Tyto porosty jsou tvořeny převážně rákosem obecným (Phragmites australis) a menšími plochami vysokých ostřic. Roste zde mimo jiné pryskyřník velký (Ranunculus lingua) a bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora). V západní části rybníka se nachází přechodové rašeliniště s ostřicovomechovými společenstvy a výskytem ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpa) a rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Okolí rybníka patří ke klimaticky nejsušším a nejteplejším oblastem jižních Čech. Součástí rezervace je i pahorek Pikárna s porosty xerotermní vegetace. Rybník patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v Čechách. Pravidelně zde hnízdí zvláště chráněné druhy jako bukáček malý (Ixobrychus minutus), chřástal malý (Porzana parva), chřástal kropenatý (Porzana porzana), slavík modráček (Luscinia svecica), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), rybák obecný (Sterna hirundo), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) nebo rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus). Na jarním a podzimním tahu se zde zastavují stovky vodních ptáků mnoha druhů. Zastihneme zde například moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), potápku roháče (Podiceps cristatus), kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), volavku bílou (Egretta alba), motáka pochopa (Circus aeruginosus) nebo husu velkou (Anser anser). Od rybářské bašty až k hrázi je cesta doplněna 8 informačními tabulemi, které zájemce seznamují s mnoha údaji o území rezervace i vlastním rybníku. Přehled o celém území získáte z dřevěné vyhlídkové věže, kterou zde vybudovalo Prácheňské muzeum v Písku.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

vyhlídková věž (pozorovatelna) Řežabinec...

batoh
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řežabinec u Ražic
Šumava A-Z: vrcholy, rozh...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

naučná stezka NPR Řežabinec a Řežabineck...

batoh
naučná stezka NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně
Šumava A-Z: pěší - naučné...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

špejchar Ražice

batoh
špejchar Ražice
Šumava A-Z: architektura
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pomník padlých WWI, Ražice

batoh
pomník padlých WWI, Ražice
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 0,36 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 0,56 km
špejchar Ražice 1,24 km
pomník padlých WWI, Ražice 1,38 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 1,38 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 1,39 km
Lhota u Kestřan 1,41 km
Ražice 1,42 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 1,44 km
nádraží Ražice 1,51 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 1,67 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 1,67 km
jilm vaz Kestřany 1,68 km
silniční most Otava, Kestřany 1,72 km
silniční most Blanice, Putim 2,02 km
Roučků mlýn, Putim 2,16 km
kamenný most Blanice, Putim 2,17 km
SDH Kestřany 2,18 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 2,19 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 2,19 km
pomník padlých WWI, Kestřany 2,21 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 2,22 km
filmová četnická stanice Putim 2,23 km
Poslušně hlásím 2,23 km
dům Jana Cimbury, Putim 2,24 km
pamětní deska Jan Cimbura 2,25 km
náves Putim 2,25 km
Kestřany 2,26 km
dětské hřiště Putim 2,27 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 2,28 km
zámek Kestřany 2,28 km
fara Putim 2,33 km
pomník padlých WWI i II, Putim 2,33 km
hrob Jan Cimbura 2,35 km
Putim 2,35 km
Horní tvrz Kestřany 2,36 km
Záhada putimské kostnice 2,37 km
hřbitov Putim 2,37 km
kostel sv. Vavřince, Putim 2,37 km
SDH Putim 2,37 km
památník bitvy u Sudoměře 2,42 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 2,43 km
bitva u Sudoměře 2,43 km
kaple sv. Anny, Putim 2,53 km
pamětní deska J. Š. Baar 2,54 km
vlaková zastávka Sudoměř 2,6 km
Podkostelní rybník, Putim 2,73 km
kaplička Sudoměř 2,85 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 2,88 km
nádraží Putim 3,07 km
SDH Sudoměř 3,08 km
řeka Blanice 3,1 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 3,12 km
dětské hřiště Sudoměř 3,12 km
soutok Otava - Blanice 3,17 km
golf Kestřany 3,2 km
lípa u Putimské silnice 3,21 km
kaple Sudoměř 3,22 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 3,26 km
Sudoměř 3,31 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 3,43 km
Heřmaň 3,77 km
fara Heřmaň 3,79 km
pamětní deska Jan Čarek 3,8 km
hrob Jana Čarka 3,8 km
hřbitov Heřmaň 3,8 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 3,8 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 3,81 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 3,85 km
Čarek Jan 3,85 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 3,85 km
rodný dům Jana Čarka 3,85 km
Smutný život, Jan Čarek 3,85 km
dětské hřiště Heřmaň 3,91 km
SDH Heřmaň 3,93 km
Zátavský most 4,53 km
Na Vápenici 4,74 km
Benešovský mlýn 4,92 km
Krška Václav 4,92 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 5,17 km
SDH Čejetice 5,24 km
Obecní rybník, Čejetice 5,39 km
pověstí o Čertově strouze 5,5 km
Čertova strouha 5,5 km
NS Čertova stezka 5,59 km
Dobev (Stará a Nová) 5,64 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 5,66 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 5,92 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 6,06 km
nádraží Písek 6,07 km
SDH Cehnice 6,13 km
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 6,25 km
Cehnice 6,28 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 6,29 km
Discopříběh 6,43 km
Štěkeň 6,47 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 6,51 km
studánka U Smetáka 6,52 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 6,53 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 6,57 km
MVE Písek 6,57 km
fara Štěkeň 6,6 km
plovárna U sv. Václava, Písek 6,63 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 6,66 km
zámek Štěkeň 6,66 km
dětské dopravní hřiště Písek... 6,69 km
křížová cesta, Štěkeň 6,75 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 6,76 km
duby Štěkeň 6,76 km
hřbitov Štěkeň 6,77 km
hřbitov starý Písek 6,82 km
kostel sv. Václava, Písek 6,83 km
hrázděná restaurace, Písek 6,88 km
hřbitov řádový Štěkeň 6,9 km
dětské hřiště Písek 6,92 km
Čtyři slunce 6,95 km
koupaliště Písek 6,97 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 6,97 km
pěší most Otava, Písek 6,98 km
dětské hřiště ostrov Písek 6,98 km
hrob Otakara Ševčíka 7 km
Maletice 7,04 km
hřbitov bývalý Písek 7,04 km
kaple Maletice 7,04 km
Lístek do památníku 7,04 km
Stříbrný vítr 7,05 km
pomník padlých WWI, Maletice 7,05 km
Putimská brána 7,05 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 7,06 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 7,06 km
hradby Písek 7,08 km
Čáp František 7,09 km
Dům u koulí, Písek 7,09 km
sochy sochařské sympozium Písek 7,09 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 7,09 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 7,09 km
Šrámek Fráňa 7,09 km
Kluci na řece 7,1 km
Ohnivé léto 7,1 km
mohyla z doby bronzové, Písek 7,14 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 7,14 km
Dům U Bílého beránka, Písek 7,14 km
pítko Písek 7,15 km
Bakaláře, Písek 7,16 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 7,16 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 7,17 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 7,18 km
Měsíc nad řekou 7,18 km
Trhák 7,18 km
městská vodní elektrárna Písek... 7,19 km
fara Písek 7,2 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 7,22 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 7,22 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 7,22 km
Zemský hřebčín Písek 7,23 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 7,23 km
tvrz Klokočín 7,25 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 7,25 km
Markéta Lazarová 7,26 km
fontána u hotelu Otava, Písek 7,26 km
pamětní deska osvobození Písek 7,26 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 7,27 km
infocentrum Písek 7,27 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 7,27 km
Odcházeti s podzimem 7,28 km
morové sousoší Písek 7,29 km
fontána Sladovna, Písek 7,3 km
hotel Otava, Písek 7,3 km
Klokočín 7,3 km
Srnka Jiří 7,31 km
Putna Martin C. 7,31 km
Filip František 7,31 km
Pilař Radek 7,31 km
kaple Selibov 7,31 km
Už zase skáču přes kaluže 7,32 km
Prácheňské muzeum, Písek 7,32 km
vlaková zastávka Písek 7,33 km
Festival nad řekou 7,33 km
pohádková kovárna Selibov 7,33 km
hradní kašna Písek 7,33 km
Ježek Jaroslav 7,34 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 7,34 km
strom hrdina, akát Písek 7,34 km
pamětní deska českých králů 7,34 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 7,34 km
Štíty království českého, Štíty Př... 7,34 km
hrad Písek 7,34 km
festival Cool v Plotě 7,34 km
radnice Písek 7,34 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 7,35 km
Selibov 7,35 km
Jeremiáš Otakar 7,35 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 7,35 km
Brukner Petr 7,35 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 7,35 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 7,35 km
kaple Panny Marie, Písek 7,36 km
pamětní deska francouzským vojákům... 7,36 km
Cipískoviště, Písek 7,37 km
Písek 7,37 km
Dobré světlo 7,37 km
Kronbergerův altán, Písek 7,37 km
pomník padlých WWI, Selibov 7,37 km
V peřině 7,37 km
kamenný most Otava, Písek 7,37 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 7,37 km
Trápení 7,38 km
synagoga Písek 7,39 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 7,41 km
Dům U slona, Písek 7,43 km
Žižkova kasárna, Písek 7,44 km
Kluci z bronzu 7,44 km
dětské hřiště park Písek 7,45 km
židovský hřbitov Písek 7,45 km
památník letcům RAF, Písek 7,45 km
Klokočínský rybník 7,47 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 7,47 km
Horáková Milada, JUDr. 7,49 km
Schrenkův pavilon, Písek 7,49 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 7,49 km
Palackého sady, Písek 7,5 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 7,5 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 7,5 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 7,53 km
pomník padlých WWII, Písek 7,55 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 7,56 km
Sokol Písek 7,56 km
Selibovský rybník 7,6 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 7,7 km
Heyduk Adolf 7,72 km
památník Adolfa Heyduka 7,72 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 7,86 km
pomník padlých WWI, Písek 8,02 km
dětské hřiště Logry, Písek 8,07 km
vila Adolfa Raaba, Písek 8,13 km
NS Cesta drahokamů 8,22 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 8,22 km
vlaková zastávka Písek město 8,38 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 8,46 km
pamětní deska Josef Bílý 8,46 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 8,46 km
hřbitov vojenský Písek 8,47 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 8,47 km
NS Lesní dřeviny 8,52 km
Bolestné kameny 8,65 km
hrob Otakara Jeremiáše 8,84 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 8,9 km
památník bernartickým hrdinům, les... 8,93 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 8,96 km
lesní hřbitov Písek 8,97 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 8,97 km
stavení s barokními štíty, Přešťov... 8,98 km
kaple Přešťovice 8,99 km
pomník padlých WWI, Přešťovice... 9,01 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 9,04 km
silniční most Blanice, Myšenec 9,04 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 9,04 km
zřícenina hradu Myšenec 9,07 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 9,07 km
Tálínský rybník 9,07 km
vyhlídka píseckých lesníků 9,08 km
Myšenec 9,09 km
pomník padlých WWI, Myšenec 9,09 km
dětské hřiště Myšenec 9,11 km
kaple Kbelnice 9,11 km
pomník padlých WWI, Kbelnice 9,13 km
kostel sv. Havla, Myšenec 9,14 km
hřbitov Myšenec 9,25 km
Skočický hrad 9,35 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 9,43 km
rozhledna Jarník 9,47 km
minerál písekit 9,49 km
kaple sv. Václava, Tálín 9,54 km
Hogo fogo Homolka 9,76 km
Tálín 9,77 km
Drhovle Zámek 9,87 km
zámek Drhovle 9,87 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 10,09 km
Žďár u Protivína 10,11 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 10,13 km
kaple sv. Anny, Protivín 10,43 km
evangelická církev metodistická, P... 10,43 km
kaple Panny Marie, Protivín 10,46 km
sýpka Protivín 10,48 km
platanová alej Protivín 10,54 km
Rohozná (Osek) 10,54 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 10,55 km
Sokolovna Protivín 10,55 km
kaplička Panny Marie, Protivín 10,57 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 10,64 km
pivovar Platan, Protivín 10,64 km
Krokodýlí ZOO Protivín 10,82 km
naučná stezka na břehu Blanice 10,87 km
Protivín 10,92 km
děkanství Protivín 10,96 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 10,97 km
památník města Protivína 10,97 km
hřbitov Podsrp 10,97 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 11,04 km
pamětní deska Václava Raba 11,04 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 11,04 km
platan javorolistý, Protivín 11,05 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 11,07 km
Už zase skáču přes kaluže 11,11 km
fara Podsrp 11,12 km
zámek Protivín 11,12 km
kostel Panny Marie Bolestné, Podsr... 11,14 km
vlaková zastávka Čížová 11,17 km
vlaková zastávka Vrcovice 11,21 km
Žďárské Chalupy 11,23 km
SDH Dolní Novosedly 11,26 km
kaple Dolní Novosedly 11,3 km
Dolní Novosedly 11,31 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 11,31 km
kaple sv. Barbory, Čížová 11,4 km
fara a špitál Čížová 11,41 km
studna krytá Čížová 11,41 km
hřbitov Čížová 11,43 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 11,44 km
zvonice Čížová 11,46 km
infocentrum Čížová 11,47 km
rybník Rabyň 11,48 km
kaple před zámkem, Osek 11,49 km
zámek Čížová 11,49 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 11,51 km
šlechtický pivovar, Čížová 11,52 km
Čížová 11,52 km
sýpka Čížová 11,53 km
zámek Osek 11,55 km
židovský hřbitov Protivín 11,56 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 11,57 km
pomník padlých WWI, Protivín 11,59 km
hřbitov Protivín 11,6 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 11,65 km
SDH Vrcovice 11,71 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 11,74 km
SDH Zlivice 11,75 km
Žák František, generálmajor 11,75 km
pomník Františka Žáka 11,75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 11,75 km
Zlivice 11,75 km
rybník Podhorák 11,78 km
kaple Osek 11,79 km
Paseky 11,8 km
Vrcovice 11,81 km
Hessoun Josef, Msgre. 11,81 km
kaple Paseky 11,81 km
pomník padlých WWI, Paseky 11,89 km
Kavkovna 11,95 km
židovský hřbitov Radomyšl 11,97 km
Rybářské muzeum, Vodňany 11,99 km
rybník Velká Outrata 12 km
Chrastiny 12,02 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 12,05 km
kaple Chrastiny 12,05 km
památník Theodor Mokrý 12,07 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 12,07 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 12,07 km
Podvinická lípa, Vodňany 12,09 km
rybník Malá Podvinice 12,16 km
vlaková zastávka Pražák 12,29 km
rybník Velká Podvinice 12,34 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 12,39 km
Svinětice 12,4 km
silniční most Blanice, Vodňany 12,51 km
kaple Svatonice 12,51 km
Svatonice 12,52 km
Probulov 12,55 km
Krajníčko 12,65 km
hřbitov Strakonice 12,69 km
Vojníkov 12,77 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 12,79 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 12,8 km
nádraží Strakonice 12,8 km
Mostecký mlýn, Vodňany 12,81 km
rybník Brůdek, Radomyšl 12,81 km
SDH Vojníkov 12,81 km
kostel sv. Václava, Strakonice 12,83 km
nádraží Záhoří 12,84 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 12,85 km
Princezna ze mlejna 12,85 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 12,86 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 12,86 km
pomník padlých WWI, Strakonice 12,87 km
hřbitov Radomyšl 12,89 km
Sokol Vodňany 12,91 km
naučná stezka Vodňanská 12,97 km
Hliněný mlýn, Vodňany 12,98 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 12,98 km
Jánský most, Vodňany 13,02 km
Kam čert nemůže 13,04 km
vodáctví Strakonice 13,11 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 13,13 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 13,13 km
Beránek Tomáš, Mons. 13,14 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 13,14 km
Spořitelna Vodňany 13,15 km
Herites František PhMr. 13,17 km
křížová cesta, Radomyšl 13,18 km
Hledání ztraceného času - americké... 13,2 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 13,2 km
zámeček Vodňany 13,2 km
Vodňany 13,2 km
infocentrum Vodňany 13,2 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 13,2 km
kašna Vodňany 13,21 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 13,23 km
pomník padlých WWI, Kluky 13,23 km
Kluky 13,23 km
pomník František Rakovan, Kluky 13,24 km
kaple Kluky 13,24 km
Dolní řepický rybník 13,29 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 13,3 km
fara Horní Záhoří 13,3 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 13,32 km
jižní městská bašta Vodňany 13,34 km
městské opevnění Vodňany 13,34 km
hřbitov Horní Záhoří 13,35 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 13,37 km
rybník Vražda, Radomyšl 13,37 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 13,41 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 13,41 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 13,41 km
Zrzavý Jan 13,41 km
Zeyer Julius 13,41 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 13,42 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 13,44 km
kaple Domanice 13,45 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 13,45 km
Domanice 13,46 km
pamětní deska Josef Kovář 13,47 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 13,47 km
pamětní kámen František Herites... 13,47 km
park Jana Pavla II., Vodňany 13,48 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 13,49 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 13,5 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 13,54 km
Útěk, Jiří Hejda 13,55 km
Rádl Alois 13,55 km
Husův sbor Vodňany 13,55 km
SDH Radomyšl 13,57 km
fara Radomyšl 13,58 km
radnice Radomyšl 13,58 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 13,58 km
Radomyšl 13,58 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 13,59 km
nádraží Vodňany 13,6 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 13,6 km
pamětní deska Jan Matějka 13,6 km
Lifka Bohumír Dr. 13,6 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 13,6 km
pamětní deska Bohumír Lifka 13,6 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 13,61 km
morový sloup, Strakonice 13,62 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 13,62 km
Novotný Miloslav, PhDr. 13,62 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 13,63 km
infocentrum Radomyšl 13,65 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 13,66 km
SDH Strakonice 13,7 km
řeka Volyňka 13,7 km
Poprask na silnici E 4 13,72 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 13,72 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 13,76 km
Strakonice 13,76 km
Rafťáci 13,77 km
Tři chlapi na cestách 13,78 km
Masné krámy, Strakonice 13,79 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 13,8 km
tvrz Čepřovice 13,8 km
kaple Čepřovice 13,81 km
Čepřovice 13,81 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 13,81 km
Skupa Josef 13,82 km
pamětní deska Josef Skupa 13,82 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 13,82 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 13,83 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13,83 km
Šmidinger Josef 13,83 km
Spořitelna Strakonice 13,83 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 13,84 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 13,84 km
SDH Čepřovice 13,85 km
radnice bývalá Strakonice 13,86 km
Tři chlapi na cestách 13,91 km
Horký František 13,91 km
Salák Alexander 13,91 km
Vachler Petr 13,91 km
Křížková Hana 13,91 km
Kochan Valentin z Prachové 13,91 km
Čelakovský František Ladislav 13,91 km
Turek Roman 13,91 km
hájovna pod Helfenburkem 13,91 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 13,92 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 13,92 km
hrad Strakonice 13,92 km
pivovar (původní) Strakonice 13,93 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 13,95 km
parkoviště pod Helfenburkem 13,97 km
NS Podskalí ve Strakonicích 14,01 km
pěší most Otava, Strakonice 14,01 km
věžový vodojem Vráž 14,03 km
Pavel Pavel 14,04 km
pivovar Strakonice 14,11 km
dudácký festival Strakonice 14,19 km
zámek Vráž 14,25 km
Princezna ze mlejna 14,31 km
Tři chlapi na cestách 14,37 km
statek Jiřetice 4 14,37 km
Jiřetice 14,4 km
statek Jiřetice 12 14,41 km
Drahé tety a já 14,41 km
Arabela 14,48 km
Princezna ze mlejna 14,48 km
Tři životy 14,48 km
na Helfenburku hrál dudák k tanci ... 14,5 km
zřícenina hradu Helfenburk u Bavor... 14,5 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 14,5 km
Toulavá kamera ČT - hrad Helfenbur... 14,5 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 14,5 km
Neuslužice 14,52 km
nádraží Číčenice 14,54 km
stavení Bavorov 14,57 km
Nová a Stará Vráž u Písku 14,6 km
fara Bavorov 14,6 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ba... 14,63 km
Panský dům, Bavorov 14,63 km
pamětní deska Jindřich Veselý 14,65 km
Veselý Jindřich PhDr. 14,65 km
morová deska Bavorov 14,65 km
kašna Bavorov 14,67 km
ranč Šimona Pláničky, Hoštice u Vo... 14,67 km
Bavorov 14,68 km
Jakší Josef 14,68 km
Dřemlinský rybník 14,74 km
fara Hoštice u Volyně 14,8 km
SDH Bavorov 14,82 km
Troška Zdeněk 14,83 km
Slunce, seno, jahody a pár facek, ... 14,83 km
pomník padlých WWI, Hoštice u Voly... 14,86 km
Lábus Jiří 14,86 km
Linka Tomáš 14,86 km
Hoštice u Volyně 14,86 km
Drahé tety a já 14,88 km
hřbitov Hoštice u Volyně 14,88 km
Tučný Michal 14,88 km
kostel Narození Panny Marie, Hošti... 14,88 km
SDH Hoštice u Volyně 14,89 km
hrob Michal Tučný 14,9 km
Koječín 14,91 km
kaple Panny Marie, Koječín 14,91 km
letiště Strakonice 14,94 km
zámek Hoštice u Volyně 14,94 km
Číčenice 14,99 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 14,99 km
dětské hřiště Hoštice u Volyně... 15,02 km
kaple Rojice 15,03 km
Rojice 15,07 km
Vlastec 15,15 km
stavení s barokním štítem, Litocho... 15,15 km
kaple sv. Floriána, Litochovice 15,16 km
Litochovice 15,16 km
židovský hřbitov Hoštice u Volyně... 15,17 km
pomník padlých WWI, Vlastec 15,2 km
kaple sv. Václava, Vlastec 15,24 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 15,3 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 15,32 km
židovský hřbitov Strakonice 15,37 km
Drahé tety a já 15,44 km
Albrechtice nad Vltavou 15,52 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 15,64 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 15,64 km
kostel sv. Martina, Chelčice 15,64 km
hřbitov Chelčice 15,65 km
Chelčický Petr 15,65 km
vlaková zastávka Strunkovice na Vo... 15,66 km
fara Chelčice 15,67 km
socha Panny Marie, Chelčice 15,67 km
pomník padlých WWI, Chelčice 15,68 km
fara Albrechtice nad Vltavou 15,7 km
Chelčice 15,7 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 15,74 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 15,75 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 15,77 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 15,8 km
Na Lázni, Chelčice 15,82 km
tvrz Údraž 15,91 km
SDH Chelčice 15,96 km
Bohunice 16,01 km
SDH Údraž 16,02 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 16,02 km
Údraž 16,02 km
Javornice 16,05 km
pomník padlých WWI, Údraž 16,05 km
Albrechtická lípa 16,06 km
Slunce, seno, jahody 16,12 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 16,12 km
kaple Bohunice 16,14 km
Údražský rybník 16,16 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 16,16 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 16,16 km
zámek Chřešťovice 16,16 km
Husová Anna Regina 16,2 km
Chřešťovice 16,2 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 16,22 km
vlaková zastávka Hoštice u Volyně... 16,24 km
SDH Chřešťovice 16,29 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 16,29 km
Dražejov 16,36 km
Jehnědno 16,52 km
kaple Všechlapy 16,57 km
Všechlapy 16,6 km
Slunce, seno, erotika 16,64 km
schwarzenberský Nový Dvůr 16,86 km
Ohnivé léto 16,89 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 16,91 km
kaple Anděla Strážce, Volyně 16,96 km
Blanice 17,01 km
kostel sv. Jiljí, Blanice 17,03 km
hřbitov Blanice 17,04 km
Princezna ze mlejna 17,04 km
Lhotovský rybník, Čichtice 17,07 km
dětské hřiště Libějovice 17,07 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 17,08 km
SDH Libějovice 17,08 km
zámek (nový) Libějovice 17,09 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 17,09 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 17,14 km
Libějovice 17,15 km
Dub u Prachatic 17,15 km
Hluboký rybník 17,15 km
pomník padlých WWI, Libějovice 17,16 km
rybník Bašta, Čichtice 17,16 km
pomník padlých WWI, Dub 17,17 km
Čichtice 17,18 km
hřbitov Dub 17,18 km
hadiště Chřešťovice 17,19 km
památník osovobození Čichtice 17,19 km
kostel Rozeslání apoštolů, Dub 17,19 km
památník osvobození Dub 17,2 km
kaple Panny Marie, Čichtice 17,21 km
pomník padlých WWI i II, Čichtice... 17,21 km
nádraží Volyně 17,21 km
fara Dub 17,21 km
zámek Dub 17,21 km
Tiché vody, Bohumil Havlasa 17,21 km
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatic... 17,21 km
hřbitov Chřešťovice 17,22 km
Ohnivé léto 17,23 km
Poprask na silnici E 4 17,24 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 17,25 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 17,26 km
Výlet 17,26 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 17,29 km
zámek Sedlice 17,3 km
pomník padlých WWI, Truskovice 17,3 km
kaple Truskovice 17,32 km
Všeteč 17,34 km
kaple u Dubu 17,35 km
zámek a hrad Střela 17,4 km
přírodní rezervace Libějovický par... 17,41 km
Truskovice 17,44 km
Podolský most, Vltava 17,45 km
pomník padlých WWI i II, Volyně 17,46 km
Střela 17,52 km
kaple Střela 17,54 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 17,56 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 17,59 km
synagoga Volyně 17,59 km
kaple Račí 17,6 km
Předslavice 17,61 km
hřbitov Sedlice 17,63 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 17,65 km
barokní brána u stavení Předslavic... 17,66 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 17,66 km
Skalička 17,66 km
horní mlýn Nišovice 17,66 km
Sedlice 17,67 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 17,68 km
lidové stavení Předslavice 4 17,69 km
fara Sedlice 17,69 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 17,7 km
Fučík Vít - Kudlička 17,7 km
Beran Rudolf 17,7 km
pomník padlých WWI, Předslavice 17,72 km
Sokol Volyně 17,72 km
kostel sv. Václava, Předslavice 17,74 km
Kaizl Josef 17,74 km
památník Josefa Kaizla 17,74 km
hřbitov Předslavice 17,75 km
infocentrum Sedlice 17,75 km
Sedlická krajka 17,75 km
fara Předslavice 17,75 km
SDH Předslavice 17,76 km
kostel Všech Svatých, Volyně 17,77 km
městské muzeum Volyně 17,78 km
tvrz Volyně 17,78 km
mlýn Černětice 17,8 km
fara Volyně 17,83 km
radnice Volyně 17,86 km
Mariánský sloup, Volyně 17,89 km
Volyně 17,89 km
Husův dům, Volyně 17,89 km
památník obětí fašismu, Oslov 17,9 km
pamětní deska Edvard Turek 17,92 km
rodný dům a pamětní deska A.M. Píš... 17,92 km
hřbitov Oslov 17,93 km
kaple Černětice 17,97 km
pamětní deska Josef Kárník 17,98 km
Pevnost Fort Hary 18 km
židovský hřbitov Volyně 18,06 km
Černěves 18,17 km
stavení s barokním štítem, Černěti... 18,18 km
kaple Černěves 18,19 km
SDH Černětice 18,19 km
SDH Nihošovice 18,19 km
SDH Černěves 18,2 km
Černětice 18,2 km
zámek Černětice 18,21 km
dětské hřiště Černěves 18,22 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 18,24 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 18,24 km
Nihošovice 18,27 km
dětské hřiště Nihošovice 18,28 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 18,28 km
Radobytce 18,33 km
Venkovský učitel 18,36 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 18,36 km
Dolní Ostrovec 18,39 km
fara Oslov 18,39 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 18,4 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 18,4 km
Oslov 18,42 km
kostel sv. Linharta, Oslov 18,43 km
pomník padlých WWI, Oslov 18,43 km
kaple Svatých Andělů Strážných, Li... 18,44 km
Chvalešovice 18,46 km
Nestanice 18,46 km
SDH Chvalšovice 18,48 km
kaple Nestanice 18,49 km
hrob Jan Vratislav Želízko 18,5 km
kostel Proměnění Páně, Volyně... 18,5 km
Velký vepřský rybník 18,5 km
hřbitov Volyně 18,52 km
řeka Skalice 18,54 km
galerie Na shledanou, Volyně 18,59 km
slovanské mohyly, Lomec 18,59 km
tvrz Lipovice 18,59 km
Zeyerova stezka 18,8 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 18,8 km
fara Lomec 18,84 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 18,86 km
zámek Strážovice 18,87 km
poutní místo Lomec 18,89 km
lípa Naděje, Lomec 18,9 km
studna Lomec 18,9 km
křížová cesta, Lomec 18,94 km
fara Strunkovice nad Blanicí 18,96 km
hřbitov Lomec 18,98 km
bitva u Zablátí 18,98 km
Lom 18,99 km
SDH Lom 19 km
Malý Bor u Strunkovic 19 km
Havlasa Bohumil 19,02 km
kostel sv. Dominika, Strunkovice n... 19,04 km
SDH Strážovice 19,08 km
Maloborský rybník 19,14 km
Sedlec u Temelína 19,14 km
Strunkovice nad Blanicí 19,18 km
pomník padlých WWI, Strunkovice na... 19,18 km
pomník padlých WWI, Katovice 19,19 km
pamětní deska osvobození Katovice... 19,2 km
vlaková zastávka Strunkovice nad B... 19,27 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 19,3 km
Katovice 19,33 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 19,36 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 19,37 km
Úlehle 19,39 km
fara Katovice 19,4 km
hřbitov Katovice 19,4 km
mlýn Katovice 19,44 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 19,53 km
kaple sv. Anny, Oslov 19,54 km
Škvořetice 19,55 km
Svatá Anna 19,56 km
kaple Krtely 19,59 km
Plavecký mariáš 19,59 km
pomník padlých WWI, Krtely 19,59 km
dětské hřiště Krtely 19,59 km
Panský rybník, Temelín 19,6 km
Protivec 19,61 km
Krtely 19,62 km
SDH Krtely 19,63 km
Štědronín - Plazy 19,65 km
kaple Panny Marie, Protivec 19,66 km
Čtyři slunce 19,66 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 19,67 km
kaple Všemyslice 19,67 km
Všemyslice 19,68 km
SDH Všemyslice 19,7 km
zámek Škvořetice 19,7 km
Žíchovec 19,74 km
rybník Školňák, Temelín 19,8 km
pomník padlých WWI, Temelín 19,81 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 19,9 km
kaple Radkovice 19,9 km
Radkovice 19,93 km
rybník Dejmov 19,94 km
hamr Malenice 19,94 km
Temelín 19,96 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • špejchar Ražice - otevírací doba

  batoh
  špejchar Ražice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Kestřany

  batoh
  Jednota Kestřany
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Čejetice

  batoh
  Jednota Čejetice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: strakonicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Drahonice

  batoh
  Jednota Drahonice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat GE Money Bank

  batoh
  Bankomat GE Money Bank
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Kestřany 2,28 km
Jednota Čejetice 5,23 km
Jednota Drahonice 6,01 km
Bankomat GE Money Bank 6,17 km
Jednota Cehnice 6,25 km
Bankomat Česká spořitelna 6,4 km
McDonalds, Písek 6,42 km
Jednota Štěkeň 6,45 km
čerpací stanice Shell, Písek 6,51 km
Jednota Písek 6,64 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 7 km
Bankomat Česká spořitelna 7,08 km
Bankomat Oberbank AG 7,16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7,16 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 7,17 km
Bankomat Komerční banka 7,18 km
Bankomat Komerční banka 7,21 km
Bankomat Česká spořitelna 7,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7,31 km
Bankomat Raiffeisenbank 7,31 km
Bankomat Komerční banka 7,33 km
Jednota Písek 7,38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7,41 km
Bankomat ČSOB 7,41 km
Bankomat ČSOB 7,42 km
Bankomat GE Money Bank 7,42 km
Bankomat Fio banka 7,44 km
Bankomat UniCredit Bank 7,45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7,52 km
Bankomat ČSOB 7,53 km
Jednota Písek 7,58 km
čerpací stanice Benzina, Písek 7,67 km
Jednota Písek 7,7 km
Jednota Písek 7,79 km
Bankomat Česká spořitelna 7,94 km
Jednota Písek 8,01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 8,66 km
Jednota Přeštovice 9,01 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 10,39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 10,56 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 10,57 km
Bankomat GE Money Bank 10,9 km
Bankomat Komerční banka 10,92 km
Bankomat Česká spořitelna 10,98 km
Bankomat Komerční banka 12,83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 12,88 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 12,97 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 13,03 km
Jednota Krč 13,05 km
Jednota Strakonice 13,08 km
Bankomat Česká spořitelna 13,1 km
Supermarket Strakonice 13,13 km
Bankomat Česká spořitelna 13,14 km
Jednota Kluky 13,19 km
Bankomat Komerční banka 13,2 km
Jednota Záhoří 13,23 km
Jednota Vodňany 13,24 km
Jednota Strakonice 13,27 km
Bankomat ČSOB 13,39 km
Bankomat GE Money Bank 13,39 km
Bankomat GE Money Bank 13,41 km
Bankomat ČSOB 13,41 km
Jednota Strakonice 13,41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,42 km
Bankomat ČSOB 13,44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,44 km
Bankomat Česká spořitelna 13,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,53 km
Bankomat ČSOB 13,54 km
Bankomat ČSOB 13,54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,56 km
Bankomat Fio banka 13,62 km
Bankomat Česká spořitelna 13,63 km
Jednota Strakonice 13,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,67 km
Jednota Velká Turná 13,69 km
Bankomat UniCredit Bank 13,72 km
Jednota Vodňany 13,72 km
Jednota Strakonice 13,75 km
Jednota Radomyšl 13,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,76 km
Bankomat GE Money Bank 13,77 km
Jednota Strakonice 13,81 km
Bankomat Česká spořitelna 13,83 km
Bankomat Komerční banka 13,84 km
Fortna Strakonice 13,92 km
Jednota Strakonice 14,01 km
Jednota Strakonice 14,06 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 14,15 km
Jednota Strakonice 14,4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14,64 km
Jednota Bavorov 14,67 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 14,77 km
Bankomat GE Money Bank 14,86 km
Jednota Vráž 14,94 km
Jednota Čičenice 15,02 km
Jednota Albrechtice 15,6 km
Jednota Javornice 16,15 km
Jednota Sousedovice 16,4 km
Jednota Libějovice 16,95 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 16,99 km
Jednota Dub 17,19 km
Jednota Tvrzice 17,31 km
Jednota Volyně 17,51 km
Jednota Sedlice 17,61 km
Bankomat GE Money Bank 17,62 km
Bankomat Komerční banka 17,7 km
Jednota Volyně 17,86 km
Bankomat Česká spořitelna 17,93 km
Jednota Volyně 18,16 km
čerpací stanice OMV, Katovice 18,49 km
Jednota Lom 19 km
Jednota Bušanovice 19 km
Bankomat ČSOB 19,11 km
Jednota Katovice 19,14 km
Jednota Slabčice 19,56 km
Jednota Škvořetice 19,58 km
Jednota Mnichov 19,82 km
Jednota Podolí 19,97 km

mohlo by Vás zajímat

Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vltavou...

batoh
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vltavou
Šumava A-Z: ochrana příro...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Chráněná krajinná oblast Šumava byla založena v roce 1963 a její příhraniční část byla vyhlášena v roce 1991 Národním parkem Šumava. CHKO se tak stala ochrannou zónou Národního parku Šumava a zároveň spravuje i další nejcennější partie Šumavy - jako je Královský hvozd s Černým a Čertovým jezerem a Boubín, které nejsou součástí Národního parku Šumava. Organizačně je správa CHKO (chráněná krajinná oblast Šumava) začleněna do správy Národního parku. Jednotlivá pracoviště CHKO jsou v Nýrsku, Kašperských Horách, Vimperku a Horní Plané, hlavním sídlem správy CHKO je Sušice. CHKO Šumava podobně jako Přírodní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald ) chrání kulturně vysoce hodnotnou krajinu, kde se ochrana přírody prolíná s lidskými aktivitami. Rozdíl je v tom, že CHKO disponuje většími v zákonech zakotvenými pravomocemi, oproti tomu Bavorský přírodní park pracuje více na základě dobrovolnosti a občanského uvědomění. Zelená střecha Evropy, jak se Šumava někdy nazývá, patří k nejzachovalejším přírodním lokalitám u nás. Šumava je ideálním místem pro Vaši rodinnou dovolenou na horách s dětmi, na kolech, na lyžích. Využijte široké nabídky levného ubytování. V nabídce http://www.sumava.cz/ubytovani/ jsou apartmány, farmy, horské chaty, hotely, chaty a chalupy k pronajmutí, kempy, penziony, rekreační střediska, ubytování v soukromí. Již hustá síť šumavských web kamer Vás pomocí netu přenese na oblíbená místa, nebo na ta, která se chystáte navštívit a můžete sledovat aktuální počasí, množství sněhové pokrývky, sněhové podmínky pro běžecké a sjezdové lyžování. Na informace pro běžkaře se specializuje šumavský informační server Bílá stopa a pro sjezdové lyžaře jednotlivá lyžařská centra provozují své webové prezentace. Nejznámější ski areály Zadov-Churáňov, Lipno (Kramolín), Špičák, Železná Ruda, bavorský Velký Javor nebo Mitterdorf - Philippsreut, rakouský Sternstein či Hochficht nebo menší ski areály pro pohodové sjezdové lyžování jako LA Hartmanice, Hojsova Stráž, Horní Vltavice, Kvilda, Kubova Huť, Nezdice na Šumavě, Nové Hutě, Javorník, Javorná, Přimda a jiné.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Mají prý ještě jednoho hostě na dnešek, řekla mu selka: syna Ferdu, železničního zřízence, který přišel strávit u nich několik dní dovolené; podiví prý se kmotr, až jej uvidí, jak mu sluší zbrusu nová uniforma, Poodešel prý jen namálo, aby se podíval na kamaráda a — víme — taky trochu na děvčata, najmě na plástovická, z nichž se mu jedna tuze líbí, zažertovala si Krušná, mhourajíc významně na Potužáka. Měla snad na jazyku říci tomuto, aby dceru dal raději Ferdovi než Jakubovi, ale Krušnej zabránil tomuto výlevu, řka:

„Mlč a nemluv takových hloupostí! Tuhle kmotr dceru jinému nedá než sedlákovi."

Zaškaredila se, muži odsekla:

„Nač se ty do našich řečí pleteš ? Jako by kmotr nebyl chytřejší než ty a špásu nerozuměl!"

Následovala dlouhá chvalořeč na Ferdu a na budoucnost, jež prý mu kyne u dráhy. Každý mu závidí, že postoupil tak rychle na brzdaře, ale vpravdě není čemu se diviti. Má tu službu v malíčku; neutekou ani dva roky a stane se konduktérem, pak povede vlak...

Nedomluvila ještě a Ferda vstoupil. Zočiv Potužáka, přistoupil k němu, ruku mu podal, mluvě k němu s povznesenou blahosklonností a přiváděje neprodleně řeč na Vídeň.

„Tak jsem se tedy po roce zas jednou ocitl na Blatech," proudila mu řeč. „Je to skok, co, kmotře? Vídeň a Blata! Ten život tam a tudy mrtvo jako na velkém hřbitově! Ani věru nevím, vydržím-li tu tři dni a lituju vás všechny, že zrovna tady musíte trávit svůj život. Ani pohřben bych tu nechtěl být, na svou čest! Co tu člověk vidí? — Ovce, husy, prasata, a havrani a rackové jim zpívají a knihy (čejky) jim dávají dobrou noc! To já, když nemám službu, si zajdu do Schónbrunnu, procházím se alejemi a dívám se na lvy a na slony..."

Krušná všecka zářila mateřskou hrdostí, slyšíc tuto řeč svého syna; podobalo se nejinak, než jako by říkala: „To je pán, co ? Po Vídni chodí těma svýma nohama a na lvy a na slony se dívá jako my tady na ovce a prasata!"

A Potužák na jeho slova s chladem, jenž se bolestně dotýkal srdce mateřina:

„No, když ty jezdíš s vlaky a brzdíš, to se asi moc nena-špacíruješ po Vídni. Po kterépak trati teď jezdíš ?"

„Teď po trati Vídeň—Cmunt ; dříve Plzeň—Cmunt a ještě předtím Plzeň—Cheb. Všecko už to znám jako svou kapsu. Ale z Vídně teď už nevyjdu, ledaže bych se stal konduktérem, a i tu budu hledět, aby mě tam ponechali. Mimo Vídeň není život, to vám povídám já, a tomu musíte věřit!"

„Och, věřím, věřím!" ujala se slova Krušná, „tam musí být život! Až jednou v zimě, až nebude tolik díla, přijedu se tam na tebe podívat a ty mi všechno ukážeš..."

Úkosem se podíval na matku, rukou máchl skoro opovržlivě.

„Jen vy seďte doma, mámo!" pravil. „Co byste tam dělala, v rezidenci ? Ani chodit byste tam neuměla, ostudu byste mi dělala a pro smích byste byla! Cožpak si myslíte, že bych s vámi veřejně chodit mohl, když ani německy neumíte rozprávět ?"

„Nu, arci, arci — v tom je chyba! Proto jsem taky hleděla, abyste vy, chlapci, se německy naučili. Moje vůle to byla, váš táta by toho nebyl dbal!..."

Ferda už neposlouchal; obrácen k Potužákovi, vykládal tomuto svůj věhlas.

„Chválabohu, budu-li živ a zdráv, zřízencem nezůstanu. Správce v topírně plzeňské, čím byl? — Zámečníkem, zrovna tak jako já! — Pan inspektor Hauptmann ve Vídni nebyl ani zámečníkem, docela obyčejným nádeníkem byl, když vstoupil do služby na dráze. A což je těch pánů tam, kteří když vysloužili na vojně, se dali ke dráze, a jaká teď mají místa, s okresním hejtmanem by nehandlovali! To je tak, kmotře: při dráze se hledí na rozum i na ruce! Na učenost se nekouká, jen pouze na šikovnost. Šikovný člověk je všechno! Copak je do učenosti, když takový učený pán, který třeba znal všecky součásti stroje, neví, jak zacházet s ventilem, když neví, jak se má topit, jak vzít do ruky lopatu! Do konstrukce člověk našinec, který tohle všecko umí a v hlavě si vypočítá co a jak, ale na papír a rýsovadlo kašle, arci se nedostane, ale při ,petrýbu' je jeho místo! Stane se časem podúředníkem, potom dělá ,inteligencprýfunk', naučí se telegrafovat — signály beztoho zná — a vyšvihne se nahoru, sám neví jak!"

„Nu, dej ti Pánbůh štěstí, aby ses tam hodně brzo vyšvih!" vece Potužák, jenž poslouchal dosti roztržitě.

„Dejž to Pánbůh!" dotvrdila matka, blažeností div se nerozplývajíc. „Och kmotře, on se vyšvihne, dojista vyšvihne!..."

„Počkejte, mámo, neskákejte člověku pořád do řeči," přerušil ji netrpělivě Ferda, „člověk zapomíná, co chtěl říci. Ach, už vím! Víte-li pak, kmotře, že jsem dnes ráno, když jsem šel Zliví, potkal vaši Apolenu? — Holka jako lusk, ta žába! Předloním to bylo ještě takové hůdě, hubené, samá kost, a letos ať se kdo na ni podívá! Cožpak vám neřekla, že se mnou se setkala ?"

„Co by říkala ? Potká se s ledakým. Ostatek, jsem od rána z domova, neviděl jsem ji. Kdo ví, vrátila-li se."

„Nu, večer vám snad řekne. Hezká holčice, ta vaše Apolena, jen co je pravda! Jen tak trochu způsobům by se měla přiučit. Do Vídně byste ji měl dát, nebo aspoň do Budějovic, aby poznala trochu městského mravu. Co by vám to udělalo, obětovat několik stovek na její vzdělání! — Vy máte peněz dost a jedinou dceru."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky