Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Horní tvrz Kestřany

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: tvrze
lokalita: písecko
GPS: 49°16'14.271"N, 14°4'25.458"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Málokteré město v Čechách se může pyšnit dvěma plně zachovanými tvrzemi, které stojí vedle sebe v přímém sousedství, tak jako v Kestřanech. Ves Kestřany byla dlouho rozdělena mezi různé zemanské rody, které měly tvrze, na nichž vázly manské povinnosti ke hradu Zvíkovu. Tzv. Horní tvrz je obklopena vodním příkopem, přes který vede most do gotické brány, chráněné věží. Prohlédnout si zde můžete původní klenuté žebrované stropy, gotickou kapli se sklípkovou klenbou a dvoupatrovou obytnou věž s gotickým portálem a prevety na krakorcích. Hlavním objektem původně vodní Dolní tvrze je dvoupatrová obytná věž, která stojí uprostřed obdélného nádvoří. Tvrz obklopuje hradba, která je zesílena baštou. Nejstarší částí tvrze je tzv. purkrabství v severní polovině nádvoří, které si dosud zachovalo v přízemí raně gotické klenby a portály. Pravděpodobně již koncem 14. století bylo toto jádro sevřeno hradbou se dvěma hranolovými obytnými věžemi při jihozápadním nároží a na východní straně a menší válcovou věží na severovýchodě. Za Švamberků byl vystavěn vstupní pozdně gotický palácový trakt vložený před starší jižní hradbu. Součástí východního křídla paláce byla kaple sv. Maří Magdalény, klenutá sklípkovou klenbou. Tvrz je obehnána příkopem původně napájeným vodou z blízkých rybníků. Dřevěný zdvihací most k bráně nahradil v 18. století dnešní kamenný. Sál paláce získal v 16. století renesanční klenbu s bohatou freskovou výzdobou zjištěnou sondami. Původ horní tvrze se klade do druhé poloviny 13. století. Jejím nejstarším známým držitelem byl Albert z Kestřan, připomínaný poprvé v roce 1315. jeho synové Michal, Šimon a Bartoloměj se uvádějí v roce 1338. Díl zemřelého Bartoloměje daroval pak (1360) král Karel IV. bratrům Buškovi, Ondřeji a Jakubovi ze Lhoty. O Ondřejovi jsou zmínky v l. 1370 - 1396. Počínaje Arnoštem (1396 - 1404) nazývali se majitelé této tvrze Údřažskými z Kestřan. Před rokem 1416 Arnošt z Kestřan prodal tvrz s dvorem, dílem vsi Kestřan a vesnicí Lhotou příbuznému Vaňkovi Koktanvi, od něhož pak získal tvrz v r. 1460 jeho synovec Bohuslav. Ten přikoupil kestřanskou dolní tvrz v roce 1475 a vše prodali jeho synové Václav a Jiřík roku 1491 Jindřichu ze Švamberka, který si v následujícím roce vymohl u krále Vladislava II. osvobození Kestřan z manství. Po Jindřichovi ze Švamberka (+1523) dědil Kryštof ze Švamberk (+1534). Když se v r. 1540 dělila jeho pozůstalost, získal Kestřany jeho syn Jindřich. Po jeho smrti (1574) připadl kestřanský statek roce 1576 příbuznému Kryštofu Švamberkovi, a když tento v r. 1582 zemřel, zdědil Kestřany v roce 1584 Jan Vilém ze Švamberka z borské rodově větve (+1590). Třebaže se jeho syn Jindřich Erenreich nepřipojil k odbojným stavům, byl mu kestřanský statek po bitvě u Záblatí (1619) císařskými vojáky vypleněn. Syn Jiřího Jan Vilém po dosažení plnoletosti převzal r. 1627 kestřanský statek, na němž žil se svou manželkou Johankou, rozenou Trčkovou z Lípy až do své smrti v roce 1651. Protože neměl mužské potomky, převzala statek, horní tvrz s dvorem, dolní tvrz a vesnice Kestřany, Lhotu, Sudoměř, Vítkov, Dobev, Nepodřice a Zátaví Janova dcera Františka Polyxena, provdaná Paarová. Roku 1924 po první pozemkové reformě celý dvůr a areál přešel do vlastnictví Československého státu. Ve druhé polovině 20. století tvrze i zámek potkal v té době vcelku běžný osud – nacházely se zde byty a sklady JZD. V 80. letech 20. století byly obě tvrze staticky zajištěny a započala jejich celková rekonstrukce. Horní a Dolní tvrz jsou považovány za nejlépe dochované gotické tvrze na území České republiky.

odkaz: Horní tvrz Kestřany

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

zámek Kestřany

batoh
zámek Kestřany
Šumava A-Z: zámky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Barochovská, dolní tvrz Kestřany

batoh
Barochovská, dolní tvrz Kestřany
Šumava A-Z: tvrze
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Kestřany

batoh
Kestřany
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Kestř...

batoh
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Kestřany
Šumava A-Z: kostely
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
zámek Kestřany 0,08 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 0,1 km
Kestřany 0,12 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 0,14 km
pomník padlých WWI, Kestřany 0,16 km
SDH Kestřany 0,27 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 0,3 km
jilm vaz Kestřany 0,77 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 0,77 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 0,77 km
silniční most Otava, Kestřany 0,78 km
Lhota u Kestřan 1,07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 1,11 km
golf Kestřany 1,13 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 2,36 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 2,57 km
kaplička Sudoměř 2,62 km
vlaková zastávka Sudoměř 2,65 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 2,84 km
dětské hřiště Sudoměř 2,84 km
SDH Sudoměř 2,84 km
kaple Sudoměř 2,9 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 2,9 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 2,96 km
Sudoměř 2,97 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 3,05 km
silniční most Blanice, Putim 3,05 km
Roučků mlýn, Putim 3,1 km
řeka Blanice 3,17 km
soutok Otava - Blanice 3,18 km
kamenný most Blanice, Putim 3,21 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 3,22 km
památník bitvy u Sudoměře 3,25 km
bitva u Sudoměře 3,27 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 3,27 km
pamětní deska J. Š. Baar 3,28 km
Poslušně hlásím 3,28 km
filmová četnická stanice Putim 3,28 km
Dobev (Stará a Nová) 3,29 km
kaple sv. Anny, Putim 3,29 km
fara Putim 3,29 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 3,3 km
hrob Jan Cimbura 3,34 km
kostel sv. Vavřince, Putim 3,35 km
Záhada putimské kostnice 3,36 km
hřbitov Putim 3,36 km
pomník padlých WWI i II, Putim 3,37 km
Putim 3,37 km
dětské hřiště Putim 3,41 km
náves Putim 3,44 km
pamětní deska Jan Cimbura 3,48 km
dům Jana Cimbury, Putim 3,48 km
SDH Putim 3,49 km
špejchar Ražice 3,59 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 3,6 km
pomník padlých WWI, Ražice 3,73 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 3,74 km
Na Vápenici 3,75 km
Ražice 3,77 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 3,79 km
Podkostelní rybník, Putim 3,8 km
nádraží Ražice 3,83 km
lípa u Putimské silnice 3,86 km
Zátavský most 3,94 km
Čertova strouha 4,18 km
pověstí o Čertově strouze 4,18 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 4,24 km
nádraží Putim 4,25 km
NS Čertova stezka 4,29 km
SDH Čejetice 4,37 km
Obecní rybník, Čejetice 4,46 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 4,73 km
Štěkeň 4,94 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 5,05 km
fara Štěkeň 5,08 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 5,1 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 5,11 km
zámek Štěkeň 5,11 km
křížová cesta, Štěkeň 5,17 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 5,24 km
hřbitov Štěkeň 5,25 km
duby Štěkeň 5,27 km
hřbitov řádový Štěkeň 5,32 km
studánka U Smetáka 5,52 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 5,54 km
Discopříběh 5,56 km
plovárna U sv. Václava, Písek 5,7 km
MVE Písek 5,75 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 5,8 km
nádraží Písek 5,81 km
dětské dopravní hřiště Písek... 5,91 km
hřbitov starý Písek 5,99 km
kostel sv. Václava, Písek 6 km
Heřmaň 6,06 km
dětské hřiště Písek 6,07 km
fara Heřmaň 6,08 km
hrob Jana Čarka 6,09 km
pamětní deska Jan Čarek 6,09 km
hřbitov Heřmaň 6,09 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 6,1 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 6,1 km
Čarek Jan 6,13 km
Smutný život, Jan Čarek 6,13 km
rodný dům Jana Čarka 6,13 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 6,13 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 6,13 km
dětské hřiště Heřmaň 6,2 km
SDH Heřmaň 6,22 km
Čáp František 6,29 km
hrázděná restaurace, Písek 6,34 km
židovský hřbitov Písek 6,39 km
Čtyři slunce 6,42 km
pěší most Otava, Písek 6,44 km
hrob Otakara Ševčíka 6,45 km
dětské hřiště ostrov Písek 6,45 km
koupaliště Písek 6,48 km
hřbitov bývalý Písek 6,48 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 6,5 km
vlaková zastávka Písek 6,51 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 6,52 km
Ježek Jaroslav 6,52 km
Trhák 6,54 km
sochy sochařské sympozium Písek 6,55 km
Kluci na řece 6,56 km
Ohnivé léto 6,56 km
Lístek do památníku 6,58 km
Stříbrný vítr 6,58 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 6,59 km
Putimská brána 6,59 km
pamětní deska osvobození Písek 6,6 km
hradby Písek 6,6 km
Dům u koulí, Písek 6,61 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 6,62 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 6,62 km
Šrámek Fráňa 6,62 km
Žižkova kasárna, Písek 6,63 km
Kluci z bronzu 6,63 km
Měsíc nad řekou 6,67 km
městská vodní elektrárna Písek... 6,68 km
Dům U Bílého beránka, Písek 6,7 km
mohyla z doby bronzové, Písek 6,7 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 6,71 km
Bakaláře, Písek 6,72 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 6,73 km
pítko Písek 6,73 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 6,73 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 6,74 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 6,74 km
Odcházeti s podzimem 6,75 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 6,75 km
infocentrum Písek 6,75 km
strom hrdina, akát Písek 6,75 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 6,76 km
fontána Sladovna, Písek 6,77 km
Cipískoviště, Písek 6,78 km
fara Písek 6,78 km
Prácheňské muzeum, Písek 6,79 km
pamětní deska českých králů 6,79 km
hradní kašna Písek 6,8 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 6,8 km
V peřině 6,8 km
kamenný most Otava, Písek 6,8 km
hrad Písek 6,8 km
Štíty království českého, Štíty Př... 6,8 km
Srnka Jiří 6,81 km
Putna Martin C. 6,81 km
Pilař Radek 6,81 km
Filip František 6,81 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 6,81 km
Festival nad řekou 6,82 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 6,82 km
SDH Cehnice 6,82 km
festival Cool v Plotě 6,82 km
radnice Písek 6,82 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 6,82 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 6,83 km
morové sousoší Písek 6,83 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 6,83 km
Brukner Petr 6,83 km
Dobré světlo 6,85 km
Písek 6,85 km
fontána u hotelu Otava, Písek 6,85 km
Dům U slona, Písek 6,87 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 6,88 km
hotel Otava, Písek 6,89 km
památník letcům RAF, Písek 6,89 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 6,91 km
dětské hřiště park Písek 6,91 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 6,92 km
Horáková Milada, JUDr. 6,92 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 6,94 km
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 6,94 km
Jeremiáš Otakar 6,94 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 6,94 km
Kronbergerův altán, Písek 6,94 km
synagoga Písek 6,95 km
Schrenkův pavilon, Písek 6,97 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 6,98 km
Cehnice 6,98 km
Palackého sady, Písek 7 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 7,01 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 7,01 km
pomník padlých WWII, Písek 7,01 km
kaple Kbelnice 7,02 km
Sokol Písek 7,03 km
pomník padlých WWI, Kbelnice 7,04 km
Krška Václav 7,05 km
Benešovský mlýn 7,05 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 7,05 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 7,07 km
kaple Panny Marie, Písek 7,14 km
pamětní deska francouzským vojákům... 7,14 km
památník Adolfa Heyduka 7,16 km
Heyduk Adolf 7,16 km
pamětní deska Josef Bílý 7,16 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 7,16 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 7,18 km
hřbitov vojenský Písek 7,18 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 7,19 km
stavení s barokními štíty, Přešťov... 7,25 km
kaple Přešťovice 7,26 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 7,27 km
Zemský hřebčín Písek 7,28 km
pomník padlých WWI, Přešťovice... 7,28 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 7,36 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 7,45 km
pomník padlých WWI, Písek 7,58 km
zámek Drhovle 7,64 km
Drhovle Zámek 7,64 km
vila Adolfa Raaba, Písek 7,72 km
dětské hřiště Logry, Písek 7,76 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 7,84 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 7,97 km
NS Cesta drahokamů 7,97 km
vlaková zastávka Písek město 7,97 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 8,37 km
Už zase skáču přes kaluže 8,43 km
Rohozná (Osek) 8,43 km
hrob Otakara Jeremiáše 8,49 km
Bolestné kameny 8,51 km
NS Lesní dřeviny 8,57 km
památník bernartickým hrdinům, les... 8,57 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 8,6 km
lesní hřbitov Písek 8,61 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 8,61 km
kaple Selibov 8,91 km
pohádková kovárna Selibov 8,93 km
Selibov 8,94 km
pomník padlých WWI, Selibov 8,96 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 8,99 km
Maletice 9 km
kaple Maletice 9,01 km
pomník padlých WWI, Maletice 9,02 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 9,11 km
vyhlídka píseckých lesníků 9,12 km
Trápení 9,21 km
kaple před zámkem, Osek 9,28 km
tvrz Klokočín 9,29 km
Markéta Lazarová 9,3 km
zámek Osek 9,34 km
Klokočín 9,35 km
Selibovský rybník 9,37 km
vlaková zastávka Čížová 9,4 km
kaple sv. Barbory, Čížová 9,5 km
Klokočínský rybník 9,51 km
studna krytá Čížová 9,51 km
fara a špitál Čížová 9,52 km
hřbitov Čížová 9,52 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 9,53 km
zvonice Čížová 9,55 km
kaple Osek 9,56 km
rozhledna Jarník 9,57 km
zámek Čížová 9,67 km
infocentrum Čížová 9,67 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 9,69 km
Čížová 9,72 km
sýpka Čížová 9,72 km
šlechtický pivovar, Čížová 9,73 km
Hogo fogo Homolka 9,81 km
židovský hřbitov Radomyšl 9,83 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 9,88 km
minerál písekit 9,89 km
hřbitov Podsrp 9,89 km
fara Podsrp 10,02 km
kostel Panny Marie Bolestné, Podsr... 10,04 km
SDH Zlivice 10,04 km
Zlivice 10,05 km
vlaková zastávka Vrcovice 10,47 km
rybník Brůdek, Radomyšl 10,63 km
Tálínský rybník 10,7 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 10,72 km
Princezna ze mlejna 10,72 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 10,73 km
hřbitov Radomyšl 10,76 km
Kavkovna 10,77 km
SDH Vrcovice 10,95 km
SDH Dolní Novosedly 10,97 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 10,99 km
kaple Dolní Novosedly 11,01 km
Dolní Novosedly 11,03 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 11,05 km
Hessoun Josef, Msgre. 11,05 km
Vrcovice 11,05 km
křížová cesta, Radomyšl 11,05 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 11,08 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 11,09 km
zřícenina hradu Myšenec 11,11 km
silniční most Blanice, Myšenec 11,13 km
Myšenec 11,14 km
pomník padlých WWI, Myšenec 11,15 km
dětské hřiště Myšenec 11,16 km
kaple sv. Václava, Tálín 11,16 km
kostel sv. Havla, Myšenec 11,2 km
rybník Vražda, Radomyšl 11,23 km
hřbitov Myšenec 11,29 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 11,36 km
pamětní deska Josef Kovář 11,36 km
Skočický hrad 11,37 km
Tálín 11,41 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 11,42 km
SDH Radomyšl 11,43 km
fara Radomyšl 11,45 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 11,46 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 11,46 km
radnice Radomyšl 11,46 km
Radomyšl 11,46 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 11,47 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 11,47 km
hřbitov Strakonice 11,47 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 11,48 km
Lifka Bohumír Dr. 11,48 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 11,48 km
pamětní deska Bohumír Lifka 11,48 km
pamětní deska Jan Matějka 11,48 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 11,5 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 11,51 km
Novotný Miloslav, PhDr. 11,51 km
kaple Domanice 11,52 km
infocentrum Radomyšl 11,52 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 11,53 km
Domanice 11,53 km
nádraží Strakonice 11,56 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 11,58 km
kostel sv. Václava, Strakonice 11,61 km
Dolní řepický rybník 11,62 km
rybník Podhorák 11,63 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 11,64 km
pomník padlých WWI, Strakonice 11,65 km
vodáctví Strakonice 11,66 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 11,69 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 11,69 km
Chrastiny 11,93 km
Vojníkov 11,94 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 11,95 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 11,96 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 11,96 km
kaple Chrastiny 11,96 km
Žďár u Protivína 11,98 km
SDH Vojníkov 11,98 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 12,01 km
kaple Svatonice 12,05 km
Svatonice 12,05 km
Hledání ztraceného času - americké... 12,07 km
morový sloup, Strakonice 12,29 km
SDH Strakonice 12,3 km
řeka Volyňka 12,4 km
nádraží Záhoří 12,41 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 12,43 km
Masné krámy, Strakonice 12,43 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 12,44 km
Strakonice 12,44 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 12,47 km
pamětní deska Josef Skupa 12,47 km
Skupa Josef 12,47 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 12,48 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 12,48 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 12,48 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 12,48 km
Šmidinger Josef 12,49 km
Spořitelna Strakonice 12,49 km
věžový vodojem Vráž 12,49 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 12,49 km
radnice bývalá Strakonice 12,51 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 12,53 km
Kochan Valentin z Prachové 12,56 km
Čelakovský František Ladislav 12,56 km
Vachler Petr 12,56 km
Křížková Hana 12,56 km
Turek Roman 12,56 km
Salák Alexander 12,56 km
Horký František 12,56 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 12,58 km
pivovar (původní) Strakonice 12,58 km
Tři chlapi na cestách 12,6 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 12,62 km
hrad Strakonice 12,62 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 12,62 km
kaple sv. Anny, Protivín 12,63 km
evangelická církev metodistická, P... 12,64 km
Pavel Pavel 12,64 km
kaple Panny Marie, Protivín 12,66 km
NS Podskalí ve Strakonicích 12,68 km
sýpka Protivín 12,68 km
pěší most Otava, Strakonice 12,69 km
Probulov 12,7 km
zámek Vráž 12,71 km
kaple Rojice 12,72 km
platanová alej Protivín 12,74 km
Rojice 12,76 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 12,76 km
Sokolovna Protivín 12,76 km
pivovar Strakonice 12,78 km
kaplička Panny Marie, Protivín 12,78 km
dudácký festival Strakonice 12,81 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 12,84 km
pivovar Platan, Protivín 12,84 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 12,95 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 12,96 km
fara Horní Záhoří 12,97 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 12,99 km
hřbitov Horní Záhoří 13,02 km
Krokodýlí ZOO Protivín 13,04 km
Nová a Stará Vráž u Písku 13,05 km
naučná stezka na břehu Blanice 13,1 km
Protivín 13,15 km
Žďárské Chalupy 13,18 km
děkanství Protivín 13,2 km
památník města Protivína 13,21 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 13,21 km
Žák František, generálmajor 13,26 km
pomník Františka Žáka 13,26 km
pamětní deska Václava Raba 13,28 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 13,28 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 13,28 km
platan javorolistý, Protivín 13,29 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 13,32 km
Paseky 13,32 km
kaple Paseky 13,34 km
Už zase skáču přes kaluže 13,36 km
zámek Protivín 13,37 km
pomník padlých WWI, Paseky 13,45 km
rybník Rabyň 13,6 km
pomník padlých WWI, Kluky 13,6 km
Kluky 13,6 km
kaple Kluky 13,61 km
pomník František Rakovan, Kluky 13,61 km
letiště Strakonice 13,69 km
židovský hřbitov Protivín 13,73 km
pomník padlých WWI, Protivín 13,76 km
hřbitov Protivín 13,78 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 13,92 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 14 km
Krajníčko 14,08 km
židovský hřbitov Strakonice 14,14 km
Rybářské muzeum, Vodňany 14,34 km
rybník Velká Outrata 14,35 km
Svinětice 14,41 km
památník Theodor Mokrý 14,42 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 14,42 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 14,42 km
Podvinická lípa, Vodňany 14,44 km
rybník Malá Podvinice 14,51 km
Vlastec 14,51 km
ranč Šimona Pláničky, Hoštice u Vo... 14,53 km
vlaková zastávka Pražák 14,54 km
pomník padlých WWI, Vlastec 14,55 km
fara Hoštice u Volyně 14,59 km
kaple sv. Václava, Vlastec 14,61 km
Rafťáci 14,63 km
Tři chlapi na cestách 14,64 km
tvrz Čepřovice 14,64 km
Troška Zdeněk 14,65 km
Slunce, seno, jahody a pár facek, ... 14,65 km
Čepřovice 14,65 km
kaple Čepřovice 14,65 km
Lábus Jiří 14,67 km
Hoštice u Volyně 14,67 km
Linka Tomáš 14,67 km
pomník padlých WWI, Hoštice u Voly... 14,67 km
SDH Čepřovice 14,68 km
kostel Narození Panny Marie, Hošti... 14,68 km
Tučný Michal 14,68 km
hřbitov Hoštice u Volyně 14,68 km
rybník Velká Podvinice 14,69 km
SDH Hoštice u Volyně 14,7 km
hrob Michal Tučný 14,7 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 14,73 km
zámek Hoštice u Volyně 14,75 km
dětské hřiště Hoštice u Volyně... 14,85 km
silniční most Blanice, Vodňany 14,85 km
židovský hřbitov Hoštice u Volyně... 14,86 km
zámek Sedlice 14,94 km
Neuslužice 14,97 km
Dražejov 14,97 km
vlaková zastávka Strunkovice na Vo... 15,12 km
Mostecký mlýn, Vodňany 15,16 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 15,21 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 15,24 km
Sokol Vodňany 15,25 km
hřbitov Sedlice 15,28 km
hájovna pod Helfenburkem 15,28 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 15,3 km
naučná stezka Vodňanská 15,31 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 15,31 km
Sedlice 15,31 km
Hliněný mlýn, Vodňany 15,31 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 15,32 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 15,32 km
fara Sedlice 15,34 km
Jánský most, Vodňany 15,36 km
parkoviště pod Helfenburkem 15,36 km
Kam čert nemůže 15,37 km
Tři chlapi na cestách 15,38 km
statek Jiřetice 4 15,38 km
infocentrum Sedlice 15,4 km
Sedlická krajka 15,4 km
Jiřetice 15,4 km
Drahé tety a já 15,41 km
statek Jiřetice 12 15,42 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 15,43 km
Beránek Tomáš, Mons. 15,48 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 15,48 km
Spořitelna Vodňany 15,49 km
Herites František PhMr. 15,51 km
Vodňany 15,54 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 15,54 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 15,54 km
infocentrum Vodňany 15,54 km
zámeček Vodňany 15,55 km
kašna Vodňany 15,55 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 15,57 km
Princezna ze mlejna 15,57 km
stavení s barokním štítem, Litocho... 15,66 km
Litochovice 15,67 km
kaple sv. Floriána, Litochovice 15,67 km
jižní městská bašta Vodňany 15,68 km
městské opevnění Vodňany 15,68 km
Pevnost Fort Hary 15,71 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 15,71 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 15,75 km
Zeyer Julius 15,75 km
Zrzavý Jan 15,75 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 15,75 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 15,75 km
Arabela 15,76 km
Princezna ze mlejna 15,76 km
Tři životy 15,76 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 15,77 km
na Helfenburku hrál dudák k tanci ... 15,77 km
Toulavá kamera ČT - hrad Helfenbur... 15,77 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 15,77 km
zřícenina hradu Helfenburk u Bavor... 15,77 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 15,77 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 15,79 km
pamětní kámen František Herites... 15,81 km
park Jana Pavla II., Vodňany 15,82 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 15,83 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 15,84 km
Rádl Alois 15,89 km
Útěk, Jiří Hejda 15,89 km
Husův sbor Vodňany 15,89 km
Slunce, seno, jahody 15,93 km
nádraží Vodňany 15,94 km
zámek a hrad Střela 15,97 km
Poprask na silnici E 4 16,02 km
Drahé tety a já 16,03 km
vlaková zastávka Hoštice u Volyně... 16,06 km
Koječín 16,07 km
kaple Panny Marie, Koječín 16,07 km
Střela 16,09 km
kaple Střela 16,11 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 16,12 km
Radobytce 16,16 km
Venkovský učitel 16,18 km
Drahé tety a já 16,26 km
Beran Rudolf 16,4 km
stavení Bavorov 16,45 km
Slunce, seno, erotika 16,48 km
fara Bavorov 16,49 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ba... 16,51 km
Panský dům, Bavorov 16,52 km
morová deska Bavorov 16,54 km
Veselý Jindřich PhDr. 16,54 km
pamětní deska Jindřich Veselý 16,54 km
kašna Bavorov 16,57 km
Bavorov 16,58 km
Jakší Josef 16,58 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 16,58 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 16,62 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 16,62 km
zámek Chřešťovice 16,62 km
Chřešťovice 16,65 km
Husová Anna Regina 16,65 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 16,65 km
zámek Strážovice 16,65 km
Dolní Ostrovec 16,68 km
Lom 16,69 km
SDH Bavorov 16,7 km
SDH Lom 16,7 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 16,71 km
SDH Chřešťovice 16,74 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 16,75 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 16,77 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 16,77 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 16,78 km
SDH Strážovice 16,87 km
nádraží Číčenice 16,89 km
Albrechtice nad Vltavou 16,97 km
tvrz Údraž 17,01 km
Bohunice 17,03 km
památník obětí fašismu, Oslov 17,03 km
kaple Anděla Strážce, Volyně 17,04 km
řeka Skalice 17,05 km
hřbitov Oslov 17,06 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 17,08 km
Dřemlinský rybník 17,09 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 17,11 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 17,11 km
Údraž 17,11 km
SDH Údraž 17,12 km
fara Albrechtice nad Vltavou 17,13 km
pomník padlých WWI, Údraž 17,14 km
kaple Bohunice 17,15 km
Výlet 17,16 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 17,17 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 17,18 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 17,18 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 17,18 km
Škvořetice 17,2 km
Údražský rybník 17,25 km
nádraží Volyně 17,25 km
Ohnivé léto 17,29 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 17,32 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 17,33 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 17,33 km
Číčenice 17,33 km
zámek Škvořetice 17,34 km
Podolský most, Vltava 17,36 km
Javornice 17,38 km
Jehnědno 17,38 km
fara Oslov 17,46 km
kaple Všechlapy 17,47 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 17,47 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 17,47 km
Oslov 17,48 km
pomník padlých WWI, Oslov 17,49 km
kostel sv. Linharta, Oslov 17,49 km
Všechlapy 17,5 km
Albrechtická lípa 17,5 km
hadiště Chřešťovice 17,51 km
Čtyři slunce 17,52 km
pomník padlých WWI i II, Volyně 17,53 km
hřbitov Chřešťovice 17,54 km
Ohnivé léto 17,56 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 17,58 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 17,59 km
synagoga Volyně 17,66 km
pomník padlých WWI, Katovice 17,69 km
pamětní deska osvobození Katovice... 17,7 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 17,76 km
památník Josefa Kaizla 17,8 km
Kaizl Josef 17,8 km
kostel Všech Svatých, Volyně 17,81 km
tvrz Volyně 17,82 km
městské muzeum Volyně 17,82 km
Katovice 17,82 km
Sokol Volyně 17,82 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 17,85 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 17,86 km
SDH Nihošovice 17,86 km
fara Volyně 17,87 km
pomník padlých WWII, Mirotice 17,87 km
hřbitov Mirotice 17,87 km
hřbitov Katovice 17,88 km
pivovar Mirotice 17,88 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 17,88 km
fara Katovice 17,89 km
Intimní osvětlení 17,89 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 17,91 km
radnice Volyně 17,91 km
pamětní deska Benedikt Žák 17,91 km
radnice Mirotice 17,92 km
Husův dům, Volyně 17,93 km
Nihošovice 17,93 km
pomník padlých WWI, Mirotice 17,93 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 17,94 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 17,94 km
kostel sv. Martina, Chelčice 17,94 km
dětské hřiště Nihošovice 17,94 km
hřbitov Chelčice 17,94 km
Mariánský sloup, Volyně 17,94 km
Volyně 17,94 km
Chelčický Petr 17,94 km
mlýn Katovice 17,95 km
pamětní deska Edvard Turek 17,95 km
horní mlýn Nišovice 17,96 km
rodný dům a pamětní deska A.M. Píš... 17,96 km
Mirotice 17,96 km
fara Chelčice 17,97 km
socha Panny Marie, Chelčice 17,97 km
pomník padlých WWI, Chelčice 17,97 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 17,98 km
NS Alšova 17,98 km
fara Mirotice 17,98 km
kaple Račí 18 km
Chelčice 18 km
Skalička 18,01 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 18,01 km
Kopecký Matěj 18,01 km
Aleš Mikoláš 18,01 km
pamětní deska Josef Kárník 18,04 km
židovský hřbitov Volyně 18,07 km
most Lomnice, Mirotice 18,08 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 18,08 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 18,09 km
lávka Lomnice, Mirotice 18,09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 18,13 km
Na Lázni, Chelčice 18,14 km
mlýn Černětice 18,15 km
Hořejší mlýn, Mirotice 18,18 km
SDH Chelčice 18,25 km
Karlovské duby 18,26 km
Pacelice 18,28 km
Ohnivé léto 18,33 km
kaple sv. Anny, Oslov 18,34 km
Předslavice 18,34 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 18,34 km
Plavecký mariáš 18,35 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 18,35 km
Svatá Anna 18,36 km
židovský hřbitov Mirotice 18,36 km
Štědronín - Plazy 18,37 km
barokní brána u stavení Předslavic... 18,39 km
lidové stavení Předslavice 4 18,41 km
kaple Černětice 18,42 km
pomník padlých WWI, Předslavice 18,44 km
kostel sv. Václava, Předslavice 18,47 km
hřbitov Předslavice 18,47 km
fara Předslavice 18,48 km
SDH Předslavice 18,5 km
hrob Jan Vratislav Želízko 18,56 km
kostel Proměnění Páně, Volyně... 18,57 km
hřbitov Volyně 18,58 km
Dub u Prachatic 18,59 km
pomník padlých WWI, Dub 18,6 km
stavení s barokním štítem, Černěti... 18,62 km
Černětice 18,62 km
SDH Černětice 18,63 km
zámek Černětice 18,64 km
kaple u Dubu 18,64 km
hřbitov Dub 18,65 km
Tiché vody, Bohumil Havlasa 18,65 km
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatic... 18,65 km
zámek Dub 18,65 km
galerie Na shledanou, Volyně 18,66 km
památník osvobození Dub 18,66 km
kostel Rozeslání apoštolů, Dub 18,66 km
fara Dub 18,68 km
Úlehle 18,78 km
schwarzenberský Nový Dvůr 18,86 km
Blanice 18,88 km
kostel sv. Jiljí, Blanice 18,89 km
rybník Dejmov 18,89 km
hřbitov Blanice 18,9 km
Všeteč 19,07 km
Princezna ze mlejna 19,08 km
Lhotovský rybník, Čichtice 19,11 km
Čichtice 19,13 km
Katovická hora, Kněží hora 19,13 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 19,14 km
přírodní rezervace Kněží hora... 19,14 km
památník osovobození Čichtice 19,14 km
rybník Bašta, Čichtice 19,14 km
roubenka Lhota u Svaté Anny 19,15 km
pomník padlých WWI i II, Čichtice... 19,16 km
kaple Panny Marie, Čichtice 19,16 km
Hluboký rybník 19,17 km
kamenný most Skalice, Varvažov 19,27 km
hřbitov Lhota u Svaté Anny 19,29 km
Zvíkovský Otavský most 19,35 km
zámek Varvažov 19,35 km
kaple Radkovice 19,37 km
kostel sv. Anny, Kraselov 19,37 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 19,38 km
Radkovice 19,39 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 19,39 km
dětské hřiště Libějovice 19,39 km
zámek (nový) Libějovice 19,4 km
SDH Libějovice 19,41 km
NS Kněží hora 19,41 km
Střílej oběma rukama 19,42 km
Stříbrná paruka 19,42 km
Je třeba zabít Sekala 19,42 km
Proč nevěřit na zázraky 19,42 km
O zatoulané princezně 19,42 km
Žižkův most, Horní Poříčí 19,44 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 19,47 km
Libějovice 19,47 km
pomník padlých WWI, Libějovice 19,48 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 19,48 km
Varvažov 19,49 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 19,52 km
Poprask na silnici E 4 19,54 km
pomník padlých WWI, Truskovice 19,56 km
kaple Truskovice 19,57 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 19,6 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 19,62 km
Zvíkovské Podhradí 19,64 km
kaple hřbitovní Varvažov 19,65 km
hřbitov Varvažov 19,66 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 19,67 km
Spadla s měsíce 19,67 km
Truskovice 19,69 km
kaple Smetanova Lhota 19,71 km
přírodní rezervace Libějovický par... 19,73 km
Koller Jan 19,73 km
Smetanova Lhota 19,73 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 19,74 km
kaple Svatých Andělů Strážných, Li... 19,79 km
Baroni na kolech / Výstup na Eiger... 19,8 km
von Battaglia Christian svobodný p... 19,8 km
kaple Jana Křtitele, Záhorčice 19,84 km
Záhorčice 19,85 km
SDH Záhorčice 19,85 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 19,91 km
tvrz Lipovice 19,92 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • špejchar Ražice - otevírací doba

  batoh
  špejchar Ražice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Kestřany

  batoh
  Jednota Kestřany
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Čejetice

  batoh
  Jednota Čejetice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: strakonicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Štěkeň

  batoh
  Jednota Štěkeň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: strakonicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • McDonalds, Písek

  batoh
  McDonalds, Písek
  Šumava A-Z: fast food
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Jednota Kestřany 0,2 km
Jednota Čejetice 4,33 km
Jednota Štěkeň 4,9 km
McDonalds, Písek 5,85 km
Bankomat GE Money Bank 5,86 km
čerpací stanice Shell, Písek 5,95 km
Bankomat Česká spořitelna 6,12 km
Jednota Písek 6,37 km
Bankomat Komerční banka 6,73 km
Bankomat Komerční banka 6,73 km
Bankomat Oberbank AG 6,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6,76 km
čerpací stanice Benzina, Písek 6,79 km
Bankomat Raiffeisenbank 6,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6,8 km
Bankomat Česká spořitelna 6,82 km
Bankomat ČSOB 6,86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6,87 km
Bankomat ČSOB 6,88 km
Bankomat GE Money Bank 6,88 km
Jednota Písek 6,9 km
Jednota Cehnice 6,96 km
Bankomat Komerční banka 6,96 km
Bankomat Fio banka 6,97 km
Bankomat UniCredit Bank 7,03 km
Jednota Písek 7,05 km
Jednota Písek 7,06 km
Bankomat Česká spořitelna 7,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7,08 km
Bankomat ČSOB 7,09 km
Jednota Písek 7,2 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 7,2 km
Jednota Přeštovice 7,27 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 7,28 km
Jednota Písek 7,42 km
Bankomat Česká spořitelna 7,53 km
Jednota Drahonice 7,82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 8,25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 8,34 km
Jednota Velká Turná 11,37 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 11,42 km
Bankomat Komerční banka 11,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11,63 km
Jednota Radomyšl 11,63 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 11,69 km
Jednota Strakonice 11,79 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 11,84 km
Bankomat Česká spořitelna 11,92 km
Supermarket Strakonice 11,95 km
Bankomat ČSOB 11,98 km
Jednota Strakonice 12,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,02 km
Jednota Strakonice 12,02 km
Bankomat Česká spořitelna 12,09 km
Bankomat ČSOB 12,1 km
Bankomat ČSOB 12,2 km
Bankomat ČSOB 12,24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,27 km
Bankomat Fio banka 12,28 km
Jednota Strakonice 12,32 km
Jednota Strakonice 12,32 km
Bankomat Česká spořitelna 12,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,34 km
Bankomat UniCredit Bank 12,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,44 km
Bankomat GE Money Bank 12,44 km
Jednota Strakonice 12,47 km
Bankomat Česká spořitelna 12,48 km
Bankomat Komerční banka 12,49 km
Fortna Strakonice 12,53 km
Jednota Strakonice 12,56 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 12,63 km
Jednota Strakonice 12,72 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 12,81 km
Jednota Záhoří 12,89 km
Jednota Strakonice 13 km
Bankomat GE Money Bank 13,13 km
Bankomat Komerční banka 13,15 km
Bankomat Česká spořitelna 13,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,25 km
Jednota Vráž 13,38 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 13,39 km
Bankomat GE Money Bank 13,46 km
Jednota Kluky 13,54 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 14,64 km
Jednota Krč 15,22 km
Jednota Sedlice 15,25 km
Jednota Sousedovice 15,45 km
Bankomat Česká spořitelna 15,48 km
Bankomat Komerční banka 15,54 km
Jednota Vodňany 15,57 km
Bankomat GE Money Bank 15,74 km
Bankomat GE Money Bank 15,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15,87 km
Bankomat ČSOB 15,88 km
Jednota Vodňany 16,06 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 16,5 km
Jednota Bavorov 16,57 km
Jednota Lom 16,7 km
čerpací stanice OMV, Katovice 17 km
Jednota Albrechtice 17,04 km
Jednota Škvořetice 17,23 km
Jednota Čičenice 17,36 km
Jednota Javornice 17,48 km
Jednota Volyně 17,58 km
Bankomat ČSOB 17,64 km
Jednota Katovice 17,65 km
Bankomat GE Money Bank 17,68 km
Bankomat Komerční banka 17,75 km
Jednota Volyně 17,95 km
Bankomat Česká spořitelna 17,98 km
Jednota Mnichov 18,02 km
Jednota Volyně 18,22 km
Jednota Tvrzice 18,35 km
Jednota Dub 18,63 km
Jednota Libějovice 19,26 km
Jednota Varvažov 19,57 km
Jednota Bušanovice 19,85 km

mohlo by Vás zajímat

Barochovská, dolní tvrz Kestřany

batoh
Barochovská, dolní tvrz Kestřany
Šumava A-Z: tvrze
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

tvrz Klokočín

batoh
tvrz Klokočín
Šumava A-Z: tvrze
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Turistický region Šumava se nachází na jihozápadě České republiky. Na území Šumavy je od roku 1991 vyhlášen Národní park Šumava. Při návštěvě tohoto regionu se turisté mohou seznamovat s okolní neporušenou přírodou, hlubokými lesy, bystřinami a jezery, která jsou dostupná jak v letní, tak i v zimní turistické sezoně. Šumava leží na území okresů Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Domažlice. Šumava není jenom českým turistickým rájem, ale jeho území a aktivity na něm konané zasahují také do Rakouska a SRN. Často hledané ubytování Šumavy jsou Špičák, Železná Ruda, Zadov, Churáňov, Srní či Modrava. Velkým lákadlem je Lipenská přehrada, ledovcová jezera jak na české tak bavorské straně Šumavy. Vyberte si z rozsáhlé nabídky ubytování na Šumavě - naleznete zde hotely a penziony, priváty a apartmány, chaty a chalupy a také kempy. Ubytování na Šumavě je pěkné v každém ročním období. Máme pro Vás tipy na ubytování na Šumavě - levné ubytování, ubytování na samotě, luxusní ubytování. Ve výběru levného ubytování naleznete ubytování s cenou pod 200Kč. Nebojte se levně se ubytovat, není to totiž většinou na úkor kvality ubytování. Vždy zde naleznete levné a kvalitní ubytování. Ubytování za výhodné ceny na horách, u vody, ve vesničkách i ve velkých městech. Široká nabídka levných hotelů, chat a chalup či penzionů. Zcela nejlevnější způsob ubytování jsou levné ubytování v ubytovnách. Pro studenty a turisty jsou lákavé ubytování v levných penzionech, či levné ubytování v soukromí. O množství sněhu, o počasí na Šumavě se můžete informovat prostřednictvím netu pomocí šumavských web kamer. O upravenosti běžeckých tratí informuje Bílá stopa. Turistické, praktické informace, zajímavosti, informace o městech, tipy na výlet a volný čas vám přináší náš nejstarší šumavský net http://www.sumava.cz/.Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy a projít se po místech kudy chodil Král Šumavy, nebo spisovatel Šumavy Karel Klostermann, který miloval horu Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Nerozhněvám se, ba, dojista nerozhněvám, Jouzo! Pravdu máš, měl bych to udělat, ale co plátno? Ona nepovolí a děti stojí k ní! Jakub ovšem se čertí a přísahá, že jednou všem břicha rozpáře, ale tímhle sakrováním a vyhrožováním se nic nezmění, protože mámu nezastraší a hlavně jen proti mně míří, a já že jsem tím vinen, říká, a proti mně a proti jeho bratřím jsou tyhle řeči namířeny a nikoli proti mámě, od níž všecko zlo vychází."

Staroch těžce dýchal, hlavu nad stůl sklonil, čelo dlaněmi opřel.

„Ožeň tedy Jakuba," děl vážně Potužák, „a jdi na výminek; ať si to potom mezi sebou spraví. Všakže Jakub se postará, aby si své uchránil, a druzí uvidí, že bude třeba se uskromnit."

Krušnej sebou trhl a zabručel cosi, že by rád, tuze rád; ale kdeže by se našla nevěsta, která by chtěla žiti s jeho ženou pod jednou střechou, a dokonce ještě, kdyby tato vládla hospodářstvím. A ona na výminek že nepůjde, leda by Josef už byl doktorem; v tom že to nejvíc vězí! Člověk nerozumí, co takové študování na doktora obnáší, žene se do toho a potom uvázne. Kdyby Josef se byl stal knězem, jak se původně myslilo, nebylo by všech těchhle starostí a trampot...

Odmlčel se opět.

„Nevím ti rady," řekl temným hlasem Potužák. „Je mi tě líto, jsi hodný člověk, ale chyba je, žes rodičů neposlechl, svou hlavu jsi nasadil proti nim, ale proti ženě vůle neměl a otěže do rukou jí dal. Nechrne těch řečí; připotmělo se, třeba povečeřet. Mám hlad a ty dozajista ho máš taky. Podívám se po ženě, kde se omeškala, a připomenu jí, aby nám přinesla večeři."

„Počkej jen maličko. Já hlad nemám, kamaráde, mne jiné věci tlačí. Chci ti jenom ještě říci, že nějaký ten rok to musím všecko ještě snášet. Pepíkovi dopíšu, že mu dávám ještě šest měsíců lhůty, aby toho doktora udělal; neudělá-li, krejcaru mu více nepošlu."

„To je moudré slovo, jen se ho drž a nepovoluj zase..."

„Nepovolím a provedu to, i kdyby se všickni čerti proti mně spikli..."

„Copak je o čerty! Ti se nespiknou, ale žena tě zas osedlá..." „Neosedlá mne tenhlekrát!" „Nu, uvidíme!"

Vešla selka, přivítala vlídně hostě, na večeři pozvala. Ježto již silně se stmívalo, rozžali lampu. Syn a dcera vešli, čeleď přivolali, všickni vespolek za stůl zasedli. Hospodyně postavila na stůl dvě velké mísy, jednu naplněnou krupicovou kaší, dobře omaštěnou a smaženou cibulkou politou, druhou se sladkým mlékem. Pomodlili se, všichni pak, vedle starého obyčeje, ze společné mísy pojídali kaši, již mlékem splakovali. Při jídle a před mladými a dětmi mužové nepromluvili slova o věcech, jež dříve byli přetřásali; hovořili vůbec málo, jen tu a tam padla lichá poznámka.

Jakmile pojedli, mladí i čeleď opustili sednici dodělat práce ve stájích a po dvoře vyšli. Zůstaly jen hospodyně a děvečka, která jí při mytí a ukládání nádobí pomáhala; oba mužové pak se rozhovořili o svém hospodářství, o úrodě, o dobytku. Po desáté hodině host povstal a prohlásil, že půjde domů. Hospodář jej zval, aby ještě zůstal; než Krušnej na svém stál, že je svrchovaný čas na odchod.

„Pojď mě kousek vyprovodit, můžeš-li," pravil skoro šeptem svému hostiteli: „rád bych ti ještě něco řekl; před panímámou bych se neostýchal, ale není třeba, aby děvka slyšela."

Potužák pokývl hlavou a vyšel se svým hostem, jenž se krátkými slovy s hospodyní rozloučil.

„Přijďte brzo zase, strýčku!" volala tato za odcházejícím.

„Přijdu, přijdu!" odpověděl Krušnej, neohlížeje se více; „dej vám Pánbůh štěstí a zdraví!"

„Dejž to Pánbůh!"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky