Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Třeboň

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'14.369"N, 14°46'16.328"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Třeboň  je město v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji, 22 km východně od Českých Budějovic, v Třeboňské pánvi na Zlaté stoce mezi rybníky Svět a Rožmberk. Třeboň je lázeňským a rekreačním městem, městskou památkovou rezervací a střediskem CHKO Třeboňsko. Počátky města sahají asi do poloviny 12. století, kdy na jedné ze stezek procházejících širokým pohraničním hvozdem vznikla malá osada či snad jen dvorec. Celé rozsáhlé území dostal od krále výsluhou první známý člen později rozvětveného rodu Vítkovců, podnikavý Vítek z Prčic. V polovině 13. století koupili toto území bratři Pelhřim a Ojíř z landštejnské větve Vítkovců. Kolem roku 1300 lze již v Třeboni předpokládat městské opevnění, zesílené zvenčí vodním příkopem. Třeboň se stala střediskem rozšiřujícího se panství. K roku 1341 se označuje jako město a do roku 1366 se objevuje i její český název vedle dosud užívaného Witigenowe a Wittingau. V roce 1366 se vlastníky Třeboně a přilehlého panství stali bratři z Rožmberka, za nichž město nabylo na významu a bohatství. Již následujícího roku založili Rožmberkové v Třeboni klášter , roku 1376 udělili městu tzv. právo měst královských a roku 1378 mu od krále Karla IV. vymohli výsadu na dovoz soli. Koncem 14. století se už město opevňovalo zděnými hradbami a příkopem. Toto opevnění spolu se zesíleným hrádkem a s okolním bažinatým terénem vytvářelo z Třeboně téměř nedobytnou pevnost. Tak tomu bylo i v husitských válkách, kdy město odolalo několikerým útokům. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století , zejména za vlády posledních dvou Rožmberků, bratří Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Nová éra budování a rozkvětu nastala postavením Jakuba Krčína z Jelčan do čela všeho rožmberského podnikání. Krčínovy hospodářské reformy zasáhly i město Třeboň a jeho nejbližší okolí. Toto šťastné období Třeboně skončilo vpády pasovských vojsk, vymřením Rožmberků a několika zhoubnými požáry. Další nesmírné utrpení přenesla Třeboni a jejímu okolí třicetiletá válka. Roku 1660 se stali novými vlastníky třeboňského panství Schwarzenbergové, v jejichž držení pak zůstalo až do dvacátého století. Třeboň se jen pomalu zotavovala z válečných ran a zaostávala i hospodářsky. K oživení jinak poklidného života města došlo v polovině 19. století, kdy se Třeboň stala okresním městem. Významné změny v životě města nastaly po první světové válce, kdy byl v rámci první pozemkové reformy všechen schwarzenberský hospodářský majetek převeden na stát. Druhá světová válka si i v Třeboni vyžádala své oběti. Po válce proniká do města první větší průmysl (oděvní závod a zemědělská velkovýroba). Roku 1960 byl zrušen třeboňský politický okres a město obdrželo lázeňský statut. Město je významnou památkovou a přírodní rezervací. Proto je hojně navštěvováno turisty a lázeňskými hosty. Ve městě jsou dvojí lázně: Bertiny lázně a Lázně Aurora. Sídlí zde podnik Rybářství Třeboň, největší rybářství v Evropě, a pivovar Regent (který se rokem založení 1379 řadí mezi nejstarší pivovary na světě). Státní zámek je pravděpodobně pátým největším areálem tohoto typu v České republice (po Pražském hradu, zámcích v Českém Krumlově a v Jaroměřicích nad Rokytnou, a po Lednicko-Valtickém areálu). V Třeboni na zámku sídlí Státní oblastní archiv s působností pro celý Jihočeský kraj. Širší centrum města, zahrnující historickou část místní části Třeboň I, ale i část území pod Světskou hrází, patřící do městské části Třeboň II, je městskou památkovou rezervací. Krajina je chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko a Biosférickou rezervací Unesco,o kterou pečuje Ústav krajinné ekologie Akademie věd České republiky. Město Třeboň a jeho okolí je v letním období vhodné jak pro pěší turistiku, tak pro relaxační cykloturistiku a projížďky na koni. Třeboň má osm místních částí, z nichž šest (Branná, Břilice, Holičky, Nová Hlína, Přeseka, Stará Hlína) jsou vesnice přičleněné k městu Třeboň. Samotná Třeboň je rozdělená na Třeboň I a Třeboň II. Pamětihodnosti: augustiniánský klášter, národní kulturní památka | balvan inženýra Pavla Pavla na dřevěných saních vedle parkoviště na trávníku před vyhlídkovou restaurací \"U Světa\" na Hliníku | barokní kaple Nejsvětější Trojice při Pražské silnici | barokní Schwarzenbergský statek v Jiráskově ulici s tělocvičnou (Sokolovnou) mezi dopravním hřištěm u Tyršova stadionu a autobusovým nádražím Třeboň | barokní sousoší ve městě a u kostela (Sv. Václav, dvakrát Sv. Jan Nepomucký, Sv. Jiljí, Sv. Augustin, Ježíš Kristus a další)  | Beseda na Masarykově náměstí | boží muka datovaná 1649, proti kiosku u Schwarzenberské hrobky, s obrazem sv. Vojtěcha | bývalá synagoga v Třeboni v Krčínově ulici (Třeboň I čp. 50)  |  čtyři velké městské brány (Budějovická, Hradecká, Novohradská a renesanční Svinenská brána s polychromovanou soškou Sv. Floriána, obloukovými štíty a sgrafitovou výzdobu)  | děkanský kostel svatého Jiljí a Panny Marie Královny, a třeboňskou Madonou a původně také s deskovými obrazy Mistra třeboňského oltáře, dnes vystavenými v Národní galerii v Praze | domečková Boží muka datovaná A.d.:1810 za hřbitovem Sv. Alžběty v ulici Boženy Němcové | domečková sloupková Boží muka, zabudovaná do secesního domu (č. p. 175, Třeboň II) poblíž ústí Havlíčkovy ulice do Palackého náměstí | domek Josefa Kajetána Tyla u Zlaté stoky | lázeňská kolonáda, sousoší Sv. Jana Nepomuckého | dům U Zvonku na Budějovickém předměstí v Sokolské ulici se sousední kovárnou z 18. století | dva železné kříže s Ukřižovaným z 18. století na křižovatce silnic na Nové Hrady u budovy bývalého finančního úřadu | historická kasárna (dnes Finanční a městský úřad) na Palackého náměstí, nová kašna na nádvoří | historická obchodní Březanova ulice s podloubími od Masarykova náměstí ke kostelu sv. Jiljí a Panny Marie Královny | brána do kláštera - bývalý Augustiniánský klášter s gotickými kaplemi, rajským dvorem, křížovou chodbou a klášterním nádvořím, barokní kašna na nádvoří, Dlouhá chodba, krytý obloukový most s pamětní deskou Třeboňského augustiniánského opata \"písmáka\" Kříže z Telče | historická Rožmberská ulice s cukrárnami, kavárnami, hotely a restauracemi | historický renesančně barokní Schwarzenbergský statek Dvory (Dvorce, dnes též se stylovou restaurací) s centrální věžičkou (zdaleka viditelnou při cestě od rybníka Svět) a hodinami | hotel Bílý koníček, renesanční dům na náměstí | hotel Zlatá hvězda, renesanční dům na náměstí | hřbitovní kostel sv. Jiljí v Domaníně | Husova kaple s věží z roku 1925 a Nová čtvrť s Tyršovým stadionem, Tyršův pomník | CHKO Třeboňsko | kaple sv. Barbory a sv. Kateřiny datovaná 1747 | knížecí pivovar Regent (1379), stylová restaurace | konstruktivistická budova Spořitelny na Masarykové náměstí | kostel sv. Alžběty se hřbitovem, na Budějovickém předměstí | Kotěrova vodárna Na Kopečku z roku 1901 | barokní kaple Sv. Jana Nepomuckého a Sv.Petra a Pavla | Masarykovo náměstí se starou radnicí, podloubími, Mariánským sloupem a kamennou kašnou | Nová řeka | Opatovický rybník a mlýn, obora, hřebčín a kaple | pomník obětem první a druhé světové války, se sousoším od Gabriela K. a se dvěma pamětními deskami se jmény padlých z let 1914-1918 a 1939-1945, obnovený roku 1907 | renesanční budova radnice s věží, kde dnes sídlí Tylovo divadlo, Městské muzeum a Základní umělecká škola | Rožmberk (největší rybník ČR)  | Rybářská bašta (restaurace) na Hliníku za hotelem Bohemia | rybí sádky a původní rybářské bašty pod rybníkem Svět | Rybník Svět (Nevděk), Krčínův a Šustův pomník | secesní budova finančního úřadu | Schwarzenberská hrobka v obci Domaníně, Národní kulturní památka | Třeboňské lázeňství | Třeboňské městské opevnění | Třeboňské roubené seníky na Mokrých lukách | Třeboňské rybí sádky s roubenou prodejnou ryb a pískovcovou sochou rybáře pod světskou hrází | Třeboňský menhir u Zlaté stoky | velké Schwarzenbergské seníky | Vratislavský dům | zámek Třeboň s barokní kašnou a zámeckým parkem, Národní kulturní památka | Zlatá stoka. Německý název Wittingau, tj. „Vítkův Luh“, latinsky Trebonis.

odkaz: Třeboň

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Rybářské slavnosti Třeboň

batoh
Rybářské slavnosti Třeboň
Šumava A-Z: akce
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Volf František

batoh
Volf František
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Všichni moji blízcí

batoh
Všichni moji blízcí
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Na cestě po Třeboňsku

batoh
Na cestě po Třeboňsku
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Rybářské slavnosti Třeboň 0 km
Volf František 0 km
Všichni moji blízcí 0 km
Na cestě po Třeboňsku 0 km
kašna na náměstí Třeboň 0.02 km
infocentrum Třeboň 0.02 km
pamětní deska Stanislav Muž 0.02 km
Mariánský sloup, Třeboň 0.02 km
pomník padlých WWI, Třeboň 0.03 km
Stará radnice, Třeboň 0.04 km
věž radnice Třeboň 0.04 km
Spořitelna Třeboň 0.06 km
pamětní deska Josef Šusta 0.09 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 0.09 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 0.09 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 0.09 km
Hradecká brána, Třeboň 0.1 km
Stříbrná paruka 0.1 km
Heřmánek František 0.11 km
pamětní deska František Heřmánek... 0.11 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 0.11 km
pamětní deska Jan Pernikář 0.11 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 0.13 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 0.13 km
Vejvoda Ladislav 0.13 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 0.13 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 0.13 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 0.14 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 0.15 km
synagoga Třeboň 0.15 km
Pan Vok odchází 0.15 km
zámek Třeboň 0.16 km
Svinenská brána, Třeboň 0.17 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 0.18 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 0.19 km
Budějovická brána, Třeboň 0.19 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 0.2 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 0.2 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 0.2 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 0.21 km
pivovar Regent, Třeboň 0.21 km
Bertiny lázně Třeboň 0.21 km
zámecký park Třeboň 0.22 km
Novohradská brána, Třeboň 0.22 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.24 km
CHKO Třeboňsko 0.24 km
městské opevnění Třeboň 0.25 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 0.26 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 0.27 km
NS kolem Světa 0.3 km
Šusta Josef 0.3 km
pomník Josefu Šustovi 0.3 km
NS Rožmberk 0.3 km
NS Okolo Třeboně 0.31 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 0.31 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 0.31 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 0.31 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 0.33 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 0.6 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 0.62 km
Třeboňská nocturna 0.63 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 0.63 km
socha rybáře, Třeboň 0.72 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 0.87 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 0.98 km
správcovský dům, Třeboň 0.99 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 1.02 km
kaple výklenková Třeboň 1.02 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 1.03 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 1.04 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 1.09 km
hrob Ota Jan Hrbek 1.1 km
hřbitov Třeboň 1.11 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 1.18 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 1.2 km
Peníze nebo život 1.25 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 1.26 km
hrob Jiřího Hanzelky 1.32 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 1.34 km
hřbitov Domanín 1.35 km
rybník Svět 1.41 km
Třeboňské seníky 1.42 km
Pyšná princezna 1.42 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 1.42 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 1.45 km
nádraží Třeboň 1.48 km
kaple Třeboň 1.5 km
Pan Tau a zlatý kufr 1.56 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 1.75 km
Mlýnský rybník, Třeboň 1.78 km
Stupský rybník, Třeboň 1.79 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 1.87 km
Opatovický rybník 1.91 km
kaple sv. Víta, Třeboň 2.02 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 2.05 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 2.07 km
rybník Zadní Kouty 2.16 km
kaple Panny Marie, Břilice 2.57 km
SDH Břilice 2.59 km
Břilice 2.59 km
židovský hřbitov Třeboň 2.6 km
pomník padlých WWI, Břilice 2.62 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 3.64 km
Nová Hlína 3.66 km
Čurda Karel 3.67 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 3.67 km
dětské hřiště Nová Hlína 3.68 km
kamenný most přes rybník Vítek 4.08 km
Byl jednou jeden král... 4.08 km
Z pekla štěstí 4.08 km
rybník Káňov 4.17 km
rybník Vítek 4.19 km
dětské hřiště Domanín 4.26 km
pomník padlých WWI, Domanín 4.26 km
kaple sv. Václava, Domanín 4.27 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 4.27 km
Domanín 4.27 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 4.35 km
rybník Rožmberk 4.59 km
PR Výtopa u Rožmberka 4.65 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 4.87 km
Pan Vok odchází 4.87 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 4.95 km
Svatby pana Voka 4.96 km
Stará Hlína 5 km
Krátký Radovan 5 km
kaple sv. Václava a Panny Marie, S... 5.03 km
pomník padlých WWI i II, Stará Hlí... 5.04 km
dětské hřiště Stará Hlína 5.05 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 5.19 km
kaple Spolí 5.41 km
Spolí 5.45 km
vlaková zastávka Lužnice 5.74 km
Lužnice u Třeboně 6.6 km
pomník padlých WWI i II, Lužnice... 6.6 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 6.62 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 7.4 km
Libín u Třeboně 7.43 km
SDH Libín 7.45 km
vlaková zastávka Majdalena 7.65 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 8.05 km
Mláka 8.14 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 8.27 km
Kojan Jan 8.27 km
hřbitov Majdalena 8.28 km
Majdalena 8.28 km
Olbracht Ivan 8.36 km
SDH Kojákovice 8.44 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 8.49 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 8.51 km
Kojákovice 8.52 km
kovárna Kojákovice 8.54 km
dětské hřiště Kojákovice 8.58 km
infocentrum Kojákovice 8.61 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 8.62 km
Štěpánovice u Třeboně 8.63 km
SDH Mladošovice 8.71 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 8.78 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 8.79 km
Třebízský Václav Beneš 8.8 km
Mladošovice 8.8 km
nádraží Majdalena 9.24 km
Slavošovice u Ledenice 9.27 km
kaple Slavošovice 9.3 km
Malé muzeum piva Slavošovice 9.32 km
jilm ve Slavošovicích 9.33 km
Koštěnický potok 9.38 km
Pavelcův rybník 10.1 km
Pilař 10.11 km
hřbitov Lutová 10.12 km
kostel Všech svatých, Lutová 10.15 km
Tchán 10.15 km
rybník Nový Kanclíř 10.17 km
fara Lutová 10.18 km
Petrovice u Mladošovic 10.19 km
Hadač Václav Antonín 10.19 km
pomník Theodor Havlis 10.24 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 10.25 km
rybník Starý Kanclíř 10.28 km
Lutová 10.28 km
Bukač Luděk PhDr. 10.28 km
pomník padlých WWI, Lutová 10.31 km
Kosky 10.41 km
Žíteč 10.54 km
dětské hřiště Žíteč 10.54 km
kaple Žíteč 10.55 km
pomník padlých WWI, Žíteč 10.6 km
kaple Lhota u Mladošovic 10.95 km
Lhota u Mladošovic 10.97 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 11.05 km
rybník Velká Černá 11.35 km
pískovna Cep 11.47 km
Plavecký mariáš 11.55 km
Schuster Jan Rafael 11.8 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 11.8 km
Lišov 11.8 km
Křížek Milan 11.8 km
kaple Libořezy 11.88 km
Libořezy 11.92 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 11.93 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 11.95 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 11.96 km
kostel sv. Václava, Lišov 11.98 km
pomník padlých WWI, Libořezy 12.01 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 12.03 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 12.07 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 12.12 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 12.13 km
SDH Stráž nad Nežárkou 12.18 km
SDH Chlum u Třeboně 12.2 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 12.25 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 12.29 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.3 km
Stráž nad Nežárkou 12.34 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 12.35 km
kašna Stráž nad Nežárkou 12.35 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 12.36 km
radnice Stráž nad Nežárkou 12.36 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 12.36 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 12.37 km
pomník padlých WWI, Vrcov 12.38 km
dětské hřiště Vrcov 12.38 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 12.4 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 12.4 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 12.41 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 12.41 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 12.41 km
Destinnová Ema 12.41 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 12.43 km
SDH Vrcov 12.43 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 12.46 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 12.46 km
kašna Chlum u Třeboně 12.46 km
Chlum u Třeboně 12.47 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 12.49 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 12.49 km
Vrcov 12.5 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 12.51 km
Srpnová neděle 12.52 km
kaple sv. Anny, Vrcov 12.53 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 12.53 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 12.57 km
hřbitov Ledenice 12.57 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 12.71 km
zámek Chlum u Třeboně 12.71 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 12.73 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 12.75 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 12.84 km
Kholl Josef, generálmajor 12.84 km
rybník Hejtman 13.12 km
Plavecká kovárna, Plavsko 13.17 km
SDH Plavsko 13.19 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 13.21 km
Šalmanovice 13.22 km
Plavsko 13.25 km
kaple Plavsko 13.27 km
dětské hřiště Plavsko 13.28 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 13.54 km
kašna Ledenice 13.55 km
Hajšman Vlastimil 13.55 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 13.55 km
Sládek Ferdinand Rudolf 13.55 km
Ledenice 13.55 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 13.58 km
Kroiher František Jan 13.58 km
fara Ledenice 13.61 km
radnice Ledenice 13.63 km
Suchdol nad Lužnicí 13.92 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 14.43 km
věžový vodojem Borovany 14.7 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 14.76 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 14.87 km
radnice Borovany 14.93 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 14.95 km
pranýř, Borovany 14.97 km
Barokní srdce Evropy - Města 14.98 km
Borovany 14.98 km
pomník Jana Žižky, Borovany 14.99 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 15.01 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 15.05 km
infocentrum Borovany 15.05 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 15.07 km
zámek Borovany 15.07 km
fara Borovany 15.09 km
kašna Borovany 15.09 km
vražda Soňi Illeové 15.13 km
bazén Borovany 15.14 km
zámecká zahrada Borovany 15.21 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 15.25 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 15.25 km
Tušť 15.26 km
Velký hatínský rybník 15.41 km
Hatín 15.46 km
pomník padlých WWI, Hatín 15.47 km
památník osvobození Hatín 15.5 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 15.5 km
nádraží Borovany 15.66 km
Dvorec u Borovan 15.95 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 15.97 km
kaple Dvorec 15.98 km
lípa u Stropnice 15.98 km
kamenný most Stropnice, Borovany 16.02 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 16.04 km
Tvrz, Václav Šorel 16.04 km
Radostice u Borovan 16.08 km
Chittussi Antonín 16.15 km
Malá lásenická galerie 16.19 km
Hájek Karel 16.21 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 16.29 km
vlaková zastávka Radostice 16.35 km
pomník padlých WWI, Lásenice 16.41 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 16.43 km
mlýn Lásenice 16.47 km
Lásenice 16.48 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 16.48 km
rybník Pražan, Borovany 16.66 km
Trocnov 16.78 km
ZOO Dvorec 16.86 km
Jiříkovo Údolí 16.91 km
kostel Jiříkovo Údolí 16.97 km
Votrubů rybník, Borovany 17.05 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 17.07 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 17.08 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 17.09 km
Roseč 17.09 km
fara Roseč 17.09 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 17.1 km
Borovanský mlýn 17.11 km
radnice Roseč 17.12 km
studna u Mikšova statku 17.15 km
rybník Grandlový 17.22 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 17.24 km
Houbový park, Roseč 17.27 km
muzeum fosílií Roseč 17.29 km
rybník Žižkovec 17.31 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 17.33 km
památník Jana Žižky z Trocnova 17.47 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 17.47 km
Žižka Jan 17.47 km
nádraží Trocnov 17.52 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 17.59 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 17.59 km
Srubec 17.81 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 17.88 km
Novoveský dvůr 17.99 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 18.11 km
památník Lt Robert W. Whitehead 18.11 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 18.14 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 18.15 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 18.15 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 18.16 km
Štolbová Renata Klogner 18.16 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 18.18 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 18.21 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 18.24 km
nejsevernější bod Rakouska 18.3 km
Hodův mlýn, Ratiboř 18.33 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 18.33 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 18.36 km
Svatojánský věneček 18.5 km
Ostrolovský Újezd 18.53 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 18.59 km
Kámen republiky, Peršlák 18.65 km
Svatojánský věneček 18.66 km
14. rota PS, Nový Vojířov 18.67 km
most do údolí lásky Rottal 18.7 km
Ratiboř 18.75 km
Strážkovice 18.8 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 18.86 km
lípy Ratiboř 18.88 km
Zlatá stoka 18.96 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 18.98 km
Dým bramborové natě 19.09 km
Mnich 19.6 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 19.67 km
dětské hřiště Mnich 19.67 km
pomník padlých WWI, Mnich 19.69 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 19.69 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 19.7 km
Nedoma Jan 19.7 km
Nedoma Václav 19.7 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 19.74 km
Matná 19.76 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 19.77 km
pomník padlých WWI, Halámky 19.77 km
Jakulský rybník 19.9 km
dětské hřiště Sedlo u Číměři... 19.94 km
Halámky 19.94 km
Hanzelka Jiří 19.98 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat ČSOB 0.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.04 km
Bankomat Česká spořitelna 0.07 km
Bankomat ČSOB 0.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.21 km
Bankomat ČSOB 0.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.41 km
Bankomat GE Money Bank 0.47 km
Bankomat Česká spořitelna 0.73 km
Bankomat Komerční banka 0.79 km
Tempo market Třeboň 1.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.46 km
Bankomat ČSOB 1.47 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 1.51 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 1.77 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 1.9 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 10.11 km
Bankomat GE Money Bank 11.81 km
Jednota Lišov 11.81 km
Bankomat Česká spořitelna 11.89 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 12.5 km
Bankomat Česká spořitelna 12.82 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 12.95 km
Jednota Ledenice 13.53 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 14.37 km
Bankomat GE Money Bank 14.75 km
Bankomat Česká spořitelna 14.81 km
Bankomat Česká spořitelna 14.95 km
Jednota Borovany 15.98 km
Jednota Adamov 16.82 km
Bankomat Česká spořitelna 18.01 km
Jednota Neplachov 18.63 km
Bankomat Česká spořitelna 19.83 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 19.87 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 20.46 km
Jednota Trhové Sviny 20.52 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 20.53 km
Bankomat GE Money Bank 20.62 km
Bankomat Česká spořitelna 20.7 km
Bankomat Komerční banka 20.7 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 20.86 km
Bankomat Česká spořitelna 20.89 km
Bankomat GE Money Bank 20.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.91 km
Bankomat ČSOB 20.91 km
Bankomat UniCredit Bank 20.94 km
Bankomat GE Money Bank 20.96 km
Bankomat Komerční banka 20.98 km
Bankomat Komerční banka 20.99 km
Bankomat Česká spořitelna 21 km
Bankomat ČSOB 21.01 km
Bankomat Česká spořitelna 21.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.01 km
TREFA České Budějovice 21.06 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.09 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 21.19 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 21.23 km
Prior České Budějovice 21.28 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.33 km
Bankomat Česká spořitelna 21.36 km
Bankomat GE Money Bank 21.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.44 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 21.44 km
Bankomat UniCredit Bank 21.46 km
Bankomat ČSOB 21.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.54 km
Bankomat Komerční banka 21.61 km
Bankomat GE Money Bank 21.67 km
Vesna České Budějovice 21.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.82 km
Bankomat ČSOB 21.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.82 km
Bankomat ČSOB 21.82 km
Bankomat Sberbank CZ 21.82 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 21.82 km
Bankomat Česká spořitelna 21.83 km
Bankomat Česká spořitelna 21.85 km
Bankomat Česká spořitelna 21.91 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.91 km
Bankomat Fio banka 21.93 km
Bankomat UniCredit Bank 21.93 km
Bankomat ČSOB 21.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.99 km
Bankomat Oberbank AG 21.99 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 22.01 km
Bankomat ČSOB 22.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.04 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 22.07 km
Družba České Budějovice 22.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.15 km
Bankomat ČSOB 22.16 km
TREFA Ćeské Budějovice 22.24 km
Bankomat Česká spořitelna 22.28 km
Bankomat ČSOB 22.51 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.73 km
Bankomat Česká spořitelna 22.77 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 22.83 km
Rožnov České Budějovice 22.86 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 23.02 km
Jednota Dolní Bukovsko 23.11 km
Vltava České Budějovice 23.15 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 23.27 km
Lužnice České Budějovice 23.3 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 23.31 km
Jednota Řípec 23.53 km
Jednota Nové Hrady 23.74 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 24.17 km
Jednota Borkovice 24.54 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.08 km
Bankomat ČSOB 25.13 km
čerpací stanice OMV, Řípec 25.14 km
Bankomat Česká spořitelna 25.15 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 25.42 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 25.61 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 25.69 km
Jednota Kamenný Újezd 26.44 km
Jednota Dírná 27.09 km
Jednota Horní Stropnice 27.14 km
Jednota Přehořov 27.16 km
Bankomat ČSOB 28.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.42 km
Bankomat GE Money Bank 28.49 km
Jednota-potraviny Besednice 28.7 km
Bankomat Česká spořitelna 28.72 km
Bankomat Komerční banka 28.75 km
Supermarket Renta Soběslav 28.76 km
Jednota Soběslav 28.84 km
Bankomat Citibank 29.16 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 29.18 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 29.35 km
Bankomat GE Money Bank 29.73 km
Bankomat Česká spořitelna 29.78 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 29.78 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 29.89 km
Jednota-potraviny Velešín 29.94 km
Jednota Pištín 29.97 km
Bankomat Česká spořitelna 30.14 km
Jednota-potraviny Velešín 30.19 km
Jednota Zliv 30.28 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 30.6 km
Jednota Klenovice 30.83 km
Jednota Olešník 31.68 km
Jednota Tučapy 32.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 32.12 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 32.39 km
Jednota Budislav 32.64 km
Jednota Myslkovice 32.9 km
Jednota-potraviny Velešín 33.09 km
Jednota Roudná 33.52 km
Jednota-potraviny Střítež 33.85 km
Jednota Hlavatce 34.18 km
Jednota Dříteň 34.57 km
Bankomat ČSOB 34.58 km
Bankomat Česká spořitelna 34.89 km
Jednota Týn nad Vltavou 34.99 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 35.01 km
Bankomat GE Money Bank 35.09 km
Jednota Týn nad Vltavou 35.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.3 km
Bankomat ČSOB 35.32 km
Bankomat Česká spořitelna 35.34 km
Bety Týn nad Vltavou 35.4 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.41 km
Bankomat Komerční banka 35.47 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 35.68 km
Jednota Košice 35.77 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.79 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.79 km
Jednota-potraviny Křemže 35.82 km
Jednota-potraviny Kaplice 35.83 km
Bankomat Česká spořitelna 35.83 km
Bankomat Komerční banka 35.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.87 km
Bankomat ČSOB 35.87 km
Jednota Želeč 35.89 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 35.97 km
Bankomat GE Money Bank 36.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36.01 km
Bankomat ČSOB 36.06 km
Jednota-potraviny Kaplice 36.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 36.54 km
Jednota Choustník 36.97 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 37.17 km
Supermarket Český Krumlov 37.6 km
Bankomat Komerční banka 37.6 km
Bankomat Citibank 37.61 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 37.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.65 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 37.68 km
Bankomat GE Money Bank 37.69 km
Bankomat GE Money Bank 37.69 km
Bankomat Česká spořitelna 37.76 km
Bankomat GE Money Bank 37.79 km
Bankomat ČSOB 37.82 km
Jednota-potraviny Malonty 38.09 km
Jednota-potraviny Kaplice 38.36 km
Jednota Krtov 38.47 km
Jednota-potraviny Brloh 38.73 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38.84 km
Bankomat Česká spořitelna 38.89 km
Bankomat Komerční banka 39.08 km
Bankomat Komerční banka 39.08 km
Bankomat Česká spořitelna 39.09 km
Jednota Bechyně 39.21 km
Bankomat GE Money Bank 39.24 km
Supermarket Zuzana Bechyně 39.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.32 km
Bankomat Citibank 39.33 km
Bankomat Citibank 39.33 km
Bankomat ČSOB 39.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.37 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.38 km
Bankomat UniCredit Bank 39.38 km
Bankomat ČSOB 39.38 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.39 km
Jednota Bechyně 39.39 km
Bankomat Komerční banka 39.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.4 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 39.43 km
Bankomat ČSOB 39.44 km
Bankomat Oberbank AG 39.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.66 km
Bankomat Česká spořitelna 39.68 km
Bankomat Raiffeisenbank 39.69 km
Bankomat Citibank 39.72 km
Bankomat Citibank 39.72 km
Bankomat Komerční banka 39.77 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.25 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 40.5 km
Jednota-potraviny Brloh 41.07 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 41.71 km
Jednota Sezimovo Ústí 41.84 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 41.88 km
Jednota-potraviny Bujanov 41.88 km
Bankomat Komerční banka 41.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.94 km
Bankomat ČSOB 41.94 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 42.16 km
Bankomat Komerční banka 42.18 km
Supermarket Malšice 42.19 km
Jednota Netolice 42.21 km
Bankomat Česká spořitelna 42.31 km
Jednota Malšice 42.38 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 42.4 km
Jednota Radětice 42.53 km
Jednota Čičenice 42.8 km
Jednota-potraviny Kaplice 42.92 km
Jednota-potraviny Kájov 43.06 km
Bankomat GE Money Bank 43.09 km
Bankomat Česká spořitelna 43.09 km
Bankomat Česká spořitelna 43.27 km
Bankomat Komerční banka 43.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.42 km
Bankomat ČSOB 43.42 km
Jednota Tábor 43.43 km
Jednota-potraviny Větřní 43.49 km
Jednota Krč 43.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.71 km
Bankomat GE Money Bank 43.76 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 43.82 km
Jednota Albrechtice 43.85 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 43.91 km
McDonalds, Tábor 43.92 km
Jednota Slapy 44.04 km
Bankomat GE Money Bank 44.17 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 44.22 km
Bankomat ČSOB 44.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 44.48 km
Jednota Libějovice 44.63 km
Bankomat Raiffeisenbank 44.65 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 44.71 km
Jednota Měšice 44.9 km
Jednota Zárybničná Lhota 44.94 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 45.17 km
Bankomat Česká spořitelna 45.38 km
Jednota Chýnov 45.44 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 45.45 km
čerpací stanice Shell, Tábor 45.69 km
Bankomat Česká spořitelna 45.72 km
Jednota Vodňany 45.75 km
Bankomat Komerční banka 45.78 km
Bankomat GE Money Bank 45.8 km
Jednota Tábor 45.81 km
Bankomat GE Money Bank 45.89 km
Bankomat ČSOB 45.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.93 km
Bankomat GE Money Bank 45.94 km
Bankomat Raiffeisenbank 45.96 km
Bankomat Raiffeisenbank 45.96 km
Bankomat Komerční banka 46.01 km
Bankomat ČSOB 46.03 km
Bankomat ČSOB 46.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.05 km
Bankomat UniCredit Bank 46.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.09 km
Bankomat Česká spořitelna 46.1 km
Bankomat Česká spořitelna 46.13 km
Bankomat GE Money Bank 46.13 km
Bankomat Komerční banka 46.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.14 km
Bankomat ČSOB 46.14 km
Bankomat ČSOB 46.14 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 46.16 km
Jednota Pořín 46.18 km
Bankomat Fio banka 46.18 km
Bankomat Komerční banka 46.19 km
Bankomat GE Money Bank 46.2 km
Jednota Vodňany 46.27 km
Jednota Stádlec 46.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.28 km
Bankomat Oberbank AG 46.3 km
Bankomat Česká spořitelna 46.31 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 46.33 km
Jednota Borovany 46.74 km
Bankomat Česká spořitelna 46.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.13 km
Bankomat ČSOB 47.13 km
Jednota Tábor 47.28 km
Jednota Tábor 47.5 km
Jednota Slabčice 47.67 km
Jednota Ktiš 47.72 km
Jednota Dolní Hořice 48.35 km
Jednota Opařany 48.57 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 48.78 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 49 km
Jednota Bernartice 49.64 km
Jednota Hracholusky 50.25 km
Jednota Vitějovice 50.93 km
Jednota-potraviny Světlík 50.95 km
Jednota Ratibořské Hory 51.2 km
Jednota Kluky 51.55 km
Jednota Chroboly 51.73 km
Jednota Podolí 51.89 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 51.93 km
Jednota Bavorov 52.1 km
Jednota Radkov 52.64 km
Jednota Chotoviny 52.93 km
Jednota Sepekov 53.65 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 53.88 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 54.31 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 54.55 km
Bankomat Česká spořitelna 54.64 km
Bankomat Komerční banka 54.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 54.89 km
Jednota Božetice 54.9 km
Jednota Jetětice 54.92 km
Bankomat GE Money Bank 54.93 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 54.98 km
Jednota Drahonice 55.09 km
Bankomat Česká spořitelna 55.13 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 55.32 km
Jednota Záhoří 55.4 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.42 km
Jednota Písek 55.61 km
Bankomat Komerční banka 55.74 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 55.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.93 km
Bankomat ČSOB 55.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56 km
Jednota Písek 56.01 km
Bankomat ČSOB 56.01 km
Bankomat Komerční banka 56.08 km
Bankomat Česká spořitelna 56.08 km
Jednota Prachatice 56.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 56.12 km
Bankomat Komerční banka 56.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.2 km
Bankomat GE Money Bank 56.23 km
Bankomat Česká spořitelna 56.23 km
Bankomat ČSOB 56.24 km
Bankomat Česká spořitelna 56.25 km
Jednota Prachatice 56.3 km
Bankomat Oberbank AG 56.3 km
Bankomat GE Money Bank 56.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.33 km
Bankomat UniCredit Bank 56.33 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 56.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.39 km
Bankomat ČSOB 56.39 km
Bankomat Česká spořitelna 56.43 km
Bankomat Fio banka 56.47 km
Bankomat Česká spořitelna 56.49 km
Jednota Jistebnice 56.5 km
Jednota Dub 56.53 km
Bankomat Komerční banka 56.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.62 km
Bankomat ČSOB 56.62 km
Bankomat Raiffeisenbank 56.63 km
Bankomat ČSOB 56.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.69 km
Bankomat GE Money Bank 56.71 km
Bankomat ČSOB 56.77 km
Jednota-potraviny Loučovice 56.81 km
Bankomat Česká spořitelna 56.81 km
Jednota Písek 56.82 km
Bankomat Komerční banka 56.83 km
čerpací stanice Shell, Písek 56.85 km
Jednota-potraviny Lipno 56.88 km
Bankomat Komerční banka 56.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.88 km
Bankomat ČSOB 56.88 km
Jednota Borotín 56.9 km
McDonalds, Písek 56.9 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 56.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.98 km
Jednota Nemyšl 57.01 km
Jednota Písek 57.03 km
Bankomat ČSOB 57.06 km
Bankomat Komerční banka 57.06 km
Bankomat Česká spořitelna 57.07 km
Jednota-potraviny Loučovice 57.11 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 57.12 km
Jednota Písek 57.16 km
Jednota Písek 57.34 km
Jednota Javornice 57.43 km
Jednota Husinec 57.49 km
čerpací stanice Benzina, Písek 57.78 km
Bankomat GE Money Bank 57.87 km
CENTRUM Milevsko 57.87 km
Bankomat ČSOB 57.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.96 km
Bankomat Česká spořitelna 57.98 km
Bankomat Komerční banka 58.02 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 58.09 km
Jednota-potraviny Frymburk 58.4 km
Jednota Mladá Vožice 58.72 km
Jednota Kestřany 58.78 km
Jednota Cehnice 58.89 km
Supermarket Mladá Vožice 58.93 km
Jednota Mladá Vožice 58.93 km
Jednota Květov 59.18 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 59.2 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 59.23 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 59.23 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 59.42 km
Jednota Vlachovo Březí 59.7 km
Jednota Zbelítov 59.76 km
Bankomat ČSOB 59.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.81 km
Jednota Vlachovo Březí 59.83 km
Jednota Smilovy Hory 59.91 km
Jednota Tvrzice 60.05 km
Jednota-potraviny Horní Planá 60.21 km
Jednota-potraviny Frymburk 60.68 km
Jednota Kučeř 61.21 km
Jednota Záblatí 61.22 km
Jednota Čejetice 61.27 km
Jednota Oldřichov 61.64 km
Jednota Bušanovice 62.18 km
Jednota Štěkeň 62.9 km
Jednota Chyšky 62.98 km
Jednota Hrejkovice 62.99 km
Jednota Vráž 63.14 km
COOP TUTY Nová Pec 64.43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 64.78 km
Jednota Zálezly 64.82 km
Jednota Pechova Lhota 64.92 km
Bankomat GE Money Bank 65.04 km
Jednota Volary 65.07 km
Bankomat Komerční banka 65.09 km
Jednota Volary 65.17 km
Jednota Volary 65.4 km
Jednota Přeštovice 65.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 65.8 km
Jednota Malenice 66.26 km
Jednota Nová Pec 66.31 km
čerpací stanice Benzina, Volary 66.52 km
Jednota Varvažov 66.62 km
Jednota Volyně 66.66 km
Bankomat GE Money Bank 66.76 km
Jednota Volyně 66.76 km
Jednota Přílepov 66.83 km
Bankomat Komerční banka 66.84 km
Bankomat Česká spořitelna 67.01 km
Jednota Volyně 67.1 km
Jednota Kovářov 67.42 km
Jednota Buk 67.67 km
Bankomat Komerční banka 68.28 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 68.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.29 km
Bankomat Česká spořitelna 68.32 km
Supermarket Strakonice 68.34 km
Jednota Kostelec 68.44 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 68.46 km
Jednota Strakonice 68.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.67 km
Bankomat ČSOB 68.67 km
Jednota Strakonice 68.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 68.78 km
Jednota Vimperk 68.92 km
Bankomat ČSOB 68.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.03 km
Bankomat Česká spořitelna 69.08 km
Bankomat ČSOB 69.1 km
Jednota Strakonice 69.11 km
Bankomat ČSOB 69.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.16 km
Bankomat Fio banka 69.17 km
Bankomat Česká spořitelna 69.18 km
Jednota Strakonice 69.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.27 km
Bankomat GE Money Bank 69.29 km
Jednota Strakonice 69.35 km
Bankomat UniCredit Bank 69.36 km
Bankomat Česká spořitelna 69.38 km
Bankomat Komerční banka 69.43 km
Jednota Strakonice 69.49 km
Fortna Strakonice 69.55 km
Jednota Strakonice 69.6 km
Jednota Strakonice 69.8 km
Jednota Čkyně 69.84 km
Jednota Velká Turná 69.94 km
Jednota Strakonice 70.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.24 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 70.35 km
Jednota Radomyšl 70.39 km
Jednota Bohumilice 70.42 km
Jednota Sousedovice 70.46 km
Bankomat GE Money Bank 70.48 km
Jednota Probulov 70.87 km
Jednota Orlík nad Vltavou 70.91 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 71.06 km
Jednota Stožec 71.2 km
Jednota Vimperk 71.57 km
Jednota Lenora 71.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 72.19 km
Jednota Vimperk 72.29 km
Bankomat GE Money Bank 72.29 km
Jednota Vimperk 72.3 km
Bankomat Česká spořitelna 72.31 km
Jednota Čimelice 72.31 km
Jednota Vimperk 72.36 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 72.47 km
Jednota Lom 72.57 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 72.68 km
Bankomat Komerční banka 72.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.7 km
Bankomat ČSOB 72.7 km
Bankomat Česká spořitelna 72.71 km
Jednota Čestice 72.74 km
Jednota Vimperk 72.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.98 km
Bankomat ČSOB 73.03 km
Jednota Sedlice 73.28 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 73.83 km
čerpací stanice OMV, Katovice 74.07 km
Jednota Horní Vltavice 74.12 km
Jednota Škvořetice 74.42 km
Bankomat ČSOB 74.61 km
Jednota Katovice 74.69 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 75.49 km
Jednota Lety 75.73 km
Jednota Mnichov 76.11 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 76.87 km
Bankomat ČSOB 77.33 km
Jednota Vacov 77.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.33 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 77.66 km
Jednota Mirovice 78.03 km
Jednota Štěchovice 78.39 km
Jednota Zdíkov 78.84 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 79.26 km
Jednota Mečíchov 79.59 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 79.64 km
Bankomat Česká spořitelna 79.77 km
Bankomat ČSOB 79.8 km
Jednota Blatná 79.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.81 km
Bankomat Česká spořitelna 79.84 km
Bankomat Komerční banka 79.89 km
Bankomat GE Money Bank 79.9 km
Jednota Střelské Hoštice 80.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 80.72 km
Jednota Stachy 81.17 km
Konzum Čečelovice 82.14 km
Konzum Soběšice 82.25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 84.49 km
Konzum Strašín 84.64 km
Konzum Nezamyslice 84.84 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 85.07 km
Konzum Horažďovice 85.21 km
Konzum Svéradice 85.38 km
Bankomat Česká spořitelna 85.42 km
Bankomat Komerční banka 85.43 km
Jednota Bělčice 85.43 km
Bankomat ČSOB 85.51 km
Konzum Horažďovice 85.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.51 km
Bankomat GE Money Bank 85.54 km
Bankomat GE Money Bank 85.62 km
Bankomat Česká spořitelna 85.69 km
Bankomat ČSOB 85.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.74 km
Konzum Žihobce 86.23 km
Konzum Nezdice na Šumavě 86.49 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 86.53 km
Konzum Velké Hydčice 86.86 km
Bankomat ČSOB 86.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.95 km
Konzum Velký Bor 87.37 km
Jednota Lnáře 87.65 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 87.71 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 87.75 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 88.22 km
Konzum Chanovice 88.42 km
Konzum Žichovice 88.66 km
Konzum Třebomyslice 88.84 km
Konzum Rabí 89.31 km
Konzum Malý Bor 89.34 km
Bankomat Česká spořitelna 89.95 km
Konzum Kašperské Hory 89.96 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.04 km
Bankomat Česká spořitelna 90.59 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 90.68 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 90.69 km
Konzum Budětice 91.73 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 92.1 km
Konzum Břežany 92.24 km
Konzum Pačejov 92.31 km
Konzum Hradešice 92.48 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.71 km
Bankomat Komerční banka 92.87 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 93.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 93.41 km
Konzum Sušice 93.7 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.73 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 93.8 km
Konzum Pačejov 93.98 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 94.2 km
Bankomat UniCredit Bank 94.21 km
čerpací stanice Srní 94.45 km
Bankomat Komerční banka 94.45 km
Sluneční kavárna, Srní 94.5 km
Bankomat GE Money Bank 94.53 km
Konzum Srní 94.53 km
Konzum Dlouhá Ves 94.54 km
Bankomat Česká spořitelna 94.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.57 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 94.57 km
Konzum Sušice 94.57 km
Bankomat ČSOB 94.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.6 km
Bankomat Česká spořitelna 94.65 km
Bankomat Česká spořitelna 94.67 km
čerpací stanice Shell, Sušice 94.7 km
Konzum Sušice 94.79 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 95.05 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 96.11 km
Konzum Myslív 96.21 km
Konzum Nalžovské Hory 96.21 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 96.49 km
Konzum Čejkovy 96.75 km
Konzum Hrádek 97.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 97.25 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 97.26 km
Konzum Velenovy 97.34 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 97.4 km
Konzum Hartmanice 97.65 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 97.66 km
Café 27, Hartmanice 97.7 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.7 km
Konzum Ústaleč 98.84 km
Konzum Petrovice u Sušice 99.76 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 99.8 km
Konzum Zavlekov 100.14 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 100.67 km
Konzum Zborovy 100.77 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 100.8 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.08 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 101.12 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.38 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 101.45 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 101.55 km
Bankomat Komerční banka 101.6 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 101.61 km
Bankomat ČSOB 101.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 101.66 km
Bankomat Česká spořitelna 101.67 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 102.01 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 102.09 km
Konzum Kolinec 102.23 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102.39 km
Konzum Ujčín 103.06 km
Bankomat Česká spořitelna 103.54 km
Konzum Plánice 103.55 km
Konzum Hlavňovice 103.68 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 104.26 km
Konzum Velhartice 104.7 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 105.11 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.29 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 105.36 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 105.68 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 106.02 km
Konzum Malonice 106.19 km
Edeka, Passau (D) 106.47 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 106.58 km
Konzum Chotěšov 106.85 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 107.5 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 107.52 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 107.66 km
Bankomat Česká spořitelna 108.43 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.59 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 108.59 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 109.07 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 109.9 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 109.96 km
Bankomat Česká spořitelna 110 km
Bankomat Komerční banka 110.02 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 110.14 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 110.29 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 110.3 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 110.3 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 110.36 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 110.42 km
Konzum Mochtín 110.44 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 110.47 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 110.5 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 110.93 km
Real, Passau (D) 111.05 km
Netto, Zwiesel (D) 111.09 km
Konzum Běšiny 111.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 111.54 km
Konzum Bolešiny 111.85 km
Kik, Zwiesel (D) 112.01 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 112.01 km
Deichmann, Zwiesel (D) 112.01 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 112.01 km
Edeka, Zwiesel (D) 112.04 km
Intersport, Zwiesel (D) 112.22 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 112.29 km
NKD, Zwiesel (D) 112.32 km
Norma, Zwiesel (D) 112.36 km
Rossmann, Zwiesel (D) 112.37 km
TEDi, Zwiesel (D) 112.37 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.4 km
Müller, Zwiesel (D) 112.48 km
Konzum Měčín 112.5 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.51 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.67 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 112.68 km
Bankomat Česká spořitelna 112.85 km
Lidl, Zwiesel (D) 112.96 km
Bankomat ČSOB 112.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.98 km
Penny Market, Zwiesel (D) 112.98 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 113.13 km
Konzum Železná Ruda 113.19 km
Bankomat Česká spořitelna 113.19 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 113.23 km
REWE, Zwiesel (D) 113.24 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 113.29 km
Real, Zwiesel (D) 113.4 km
Konzum Sobětice 113.44 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 113.44 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 113.85 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 113.95 km
Konzum Předslav 114.02 km
Konzum Víteň 114.4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 114.52 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 114.54 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 114.6 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 114.6 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.92 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 114.92 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.09 km
Bankomat Česká spořitelna 115.12 km
Bankomat Česká spořitelna 115.14 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 115.26 km
Bankomat ČSOB 115.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 115.51 km
Bankomat GE Money Bank 115.52 km
Konzum Strážov 115.74 km
Bankomat Komerční banka 115.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.86 km
Bankomat ČSOB 115.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.88 km
Bankomat Česká spořitelna 115.91 km
Bankomat GE Money Bank 115.91 km
Konzum Klatovy 115.94 km
Bankomat UniCredit Bank 116 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 116.01 km
Bankomat Česká spořitelna 116.17 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.24 km
Bankomat Komerční banka 116.27 km
Bankomat Česká spořitelna 116.28 km
Bankomat Fio banka 116.3 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 116.39 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 116.42 km
Bankomat ČSOB 116.6 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 116.71 km
Konzum Hojsova Stráž 116.88 km
Bankomat Česká spořitelna 117.04 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 117.17 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 117.42 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 117.75 km
Bankomat Rokycany 117.76 km
Bankomat ČSOB 117.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.78 km
Bankomat GE Money Bank 117.78 km
Bankomat Česká spořitelna 117.8 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 118.02 km
Bankomat Česká spořitelna 118.07 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.07 km
Bankomat ČSOB 118.2 km
Bankomat GE Money Bank 118.32 km
Bankomat Komerční banka 118.33 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 118.33 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 118.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.37 km
Bankomat Česká spořitelna 118.39 km
Bankomat UniCredit Bank 118.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.09 km
Bankomat ČSOB 119.12 km
Takko Fashion, Regen (D) 119.28 km
Deichmann, Regen (D) 119.31 km
Aldi Süd, Regen (D) 119.32 km
TEDi, Regen (D) 119.32 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 119.37 km
Norma, Regen (D) 119.37 km
Konzum Janovice 119.4 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 119.46 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 119.47 km
Konzum Bezděkov 119.47 km
Netto, Regen (D) 119.49 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 119.51 km
NKD, Regen (D) 119.53 km
Esprit, Regen (D) 119.53 km
REWE, Regen (D) 119.54 km
Edeka center, Regen (D) 119.59 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 119.67 km
Edeka, Regen (D) 120.08 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 120.09 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 120.09 km
Konzum Dešenice 120.27 km
Konzum Švihov 120.29 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 120.38 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 120.65 km
Konzum Nezdice u Přeštic 120.73 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 120.87 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 120.93 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 120.95 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 121.05 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 121.15 km
Jednota Osek u Rokycan 121.29 km
Bankomat GE Money Bank 121.63 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 121.65 km
Bankomat Česká spořitelna 121.72 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 121.73 km
Bankomat Komerční banka 122.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.13 km
Bankomat ČSOB 122.18 km
Bankomat Česká spořitelna 122.27 km
NKD, Bodenmais (D) 122.28 km
COOP DISKONT - Nýrsko 122.41 km
Konzum Nýrsko 122.41 km
Bankomat GE Money Bank 122.42 km
REWE, Bodenmais (D) 122.47 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 122.6 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 122.61 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 122.66 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 122.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.73 km
Bankomat ČSOB 122.74 km
Bankomat Komerční banka 122.81 km
Bankomat Česká spořitelna 122.83 km
Konzum Nýrsko 122.91 km
Konzum Vřeskovice 123.26 km
Konzum Milčice 123.75 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 123.87 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 124.53 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 124.63 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 125.35 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 125.52 km
Jednota Stupno 125.76 km
Jednota Břasy 125.93 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 126.04 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.16 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 126.48 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 126.67 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 126.84 km
Konzum Chudenice 126.88 km
Bankomat Česká spořitelna 126.96 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.97 km
Bankomat Komerční banka 127.02 km
Bankomat Česká spořitelna 127.03 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 127.05 km
McDonalds, OC Plzeň 127.05 km
Bankomat GE Money Bank 127.05 km
Bankomat ČSOB 127.08 km
Konzum Úsilov 127.22 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 127.5 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 127.62 km
Bankomat Komerční banka 127.74 km
Bankomat Komerční banka 127.95 km
Konzum Černíkov 128.01 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 128.11 km
Bankomat Česká spořitelna 128.24 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.25 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 128.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.47 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.62 km
Bankomat ČSOB 128.63 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.71 km
Bankomat GE Money Bank 128.71 km
Bankomat Česká spořitelna 128.71 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 128.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.76 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 128.76 km
Bankomat ČSOB 128.78 km
Bankomat Česká spořitelna 128.82 km
Konzum Újezd sv. Kříže 128.92 km
Bankomat Česká spořitelna 129.06 km
Bankomat GE Money Bank 129.06 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 129.09 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 129.12 km
Konzum Dobřany 129.12 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 129.13 km
Bankomat Česká spořitelna 129.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.18 km
Bankomat ČSOB 129.19 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 129.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.31 km
Bankomat Komerční banka 129.34 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 129.37 km
Bankomat GE Money Bank 129.47 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 129.52 km
Bankomat Česká spořitelna 129.54 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 129.55 km
Bankomat Česká spořitelna 129.56 km
Jednota Dolany 129.62 km
Bankomat Česká spořitelna 129.64 km
Bankomat ČSOB 129.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.66 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 129.67 km
Bankomat Komerční banka 129.7 km
Konzum Chocomyšl 129.81 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129.9 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 129.9 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 129.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129.98 km
Bankomat Česká spořitelna 129.99 km
Bankomat ČSOB 130.01 km
Bankomat GE Money Bank 130.06 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 130.07 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 130.12 km
Jednota Druztová 130.17 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.25 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 130.35 km
Bankomat ČSOB 130.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.43 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 130.94 km
Bankomat Fio banka 131.05 km
Bankomat GE Money Bank 131.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 131.05 km
Bankomat Komerční banka 131.08 km
Bankomat Česká spořitelna 131.12 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 131.12 km
Bankomat UniCredit Bank 131.14 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 131.14 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 131.16 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 131.21 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 131.21 km
Bankomat GE Money Bank 131.36 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 131.47 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 131.56 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 132 km
Market Zruč 132.19 km
Bankomat Fio banka 132.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.41 km
Bankomat ČSOB 132.41 km
Konzum Srbice 132.44 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 132.46 km
Bankomat Česká spořitelna 132.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 132.56 km
Bankomat Česká spořitelna 132.64 km
Bankomat ČSOB 132.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.7 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 132.74 km
Bankomat Česká spořitelna 132.78 km
Jednota Žichlice 132.95 km
Norma, Deggendorf (D) 132.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.96 km
Bankomat Komerční banka 132.98 km
Bankomat ČSOB 132.98 km
Bankomat Česká spořitelna 132.98 km
Bankomat GE Money Bank 132.98 km
Bankomat Komerční banka 132.98 km
Bankomat Česká spořitelna 132.99 km
Bankomat Česká spořitelna 133.02 km
Konzum Kdyně 133.02 km
Konzum Kdyně 133.04 km
Bankomat GE Money Bank 133.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.1 km
Bankomat ČSOB 133.11 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 133.14 km
Bankomat Česká spořitelna 133.16 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 133.17 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 133.25 km
Burger King, Deggendorf (D) 133.36 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 133.4 km
Konzum Hlohovčice 133.41 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133.42 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.46 km
Bankomat Česká spořitelna 133.46 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 133.48 km
Lidl, Deggendorf (D) 133.51 km
NKD, Deggendorf (D) 133.51 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 133.56 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 133.56 km
Rossmann, Deggendorf (D) 133.57 km
TEDi, Deggendorf (D) 133.59 km
Müller, Deggendorf (D) 133.59 km
Esprit, Deggendorf (D) 133.6 km
C&A, Deggendorf (D) 133.61 km
New Yorker, Deggendorf (D) 133.62 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 133.62 km
Real, Deggendorf (D) 133.65 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 133.66 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 133.67 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 133.67 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 133.78 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 133.79 km
Edeka, Deggendorf (D) 133.8 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 133.8 km
Konzum Čermná u Staňkova 133.83 km
Kik, Deggendorf (D) 133.83 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 133.85 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 133.86 km
Netto, Deggendorf (D) 134.14 km
Bankomat ČSOB 134.19 km
Bankomat Česká spořitelna 134.19 km
Bankomat ČSOB 134.19 km
Bankomat GE Money Bank 134.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.19 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 134.27 km
Bankomat Komerční banka 134.41 km
Market Třemošná 134.42 km
Jednota Třemošná 134.42 km
Jednota Radčice 134.56 km
Jednota Česká Bříza 134.69 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 134.75 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 134.88 km
Bankomat Česká spořitelna 135.04 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 135.05 km
Konzum Kout na Šumavě 135.83 km
Jednota Dobříč 135.84 km
čerpací stanice Benzina, Stod 136.28 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.3 km
Bankomat Komerční banka 136.3 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 136.3 km
Bankomat Česká spořitelna 136.31 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 136.36 km
Konzum Hlohová 136.52 km
Jednota Chotíkov 136.99 km
Bankomat Komerční banka 137 km
Konzum Zahořany 137.15 km
Konzum Osvračín 137.41 km
Konzum Staňkov 137.41 km
Bankomat ČSOB 137.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.64 km
Bankomat Česká spořitelna 137.71 km
Bankomat Česká spořitelna 137.8 km
Konzum Staňkov 137.8 km
Bankomat Komerční banka 137.82 km
Bankomat Komerční banka 137.86 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 138.01 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 138.03 km
Bankomat GE Money Bank 138.07 km
Bankomat Česká spořitelna 138.08 km
Bankomat Česká spořitelna 138.27 km
Supermarket Horní Bříza 138.3 km
Jednota Horní Bříza 138.35 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 138.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.59 km
Bankomat ČSOB 138.59 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 138.62 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 138.74 km
Konzum Starý Klíčov 138.76 km
Jednota Nýřany 138.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 138.88 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 138.92 km
Jednota Kozolupy 139.16 km
Konzum Mrákov 139.4 km
Jednota Město Touškov 139.52 km
Bankomat ČSOB 139.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.62 km
Konzum Milavče 139.71 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 139.84 km
Konzum Blížejov 140.48 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 140.55 km
Jednota Kaznějov 140.84 km
Market Kaznějov 140.84 km
Konzum Tlumačov 140.99 km
Market Kaznějov 141.2 km
Bankomat Komerční banka 141.2 km
Jednota Nevřeň 141.48 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 141.6 km
Konzum Domažlice 141.81 km
Jednota Babiná 142.13 km
Bankomat Raiffeisenbank 142.18 km
Bankomat Česká spořitelna 142.27 km
Bankomat ČSOB 142.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.29 km
Bankomat GE Money Bank 142.35 km
Bankomat ČSOB 142.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.59 km
Bankomat Česká spořitelna 142.59 km
Bankomat Česká spořitelna 142.61 km
Bankomat Komerční banka 142.64 km
Bankomat Komerční banka 142.64 km
Bankomat ČSOB 142.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.78 km
Jednota Kralovice 142.82 km
Konzum Semošice 142.85 km
Supermarket Kralovice 142.86 km
Bankomat Česká spořitelna 142.94 km
Jednota Hadačka 142.95 km
Konzum Domažlice 143.13 km
Jednota Kralovice 143.16 km
Jednota Kralovice 143.28 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 143.4 km
Jednota Plasy 143.49 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 143.62 km
Jednota Plasy 143.78 km
Bankomat Česká spořitelna 143.83 km
Jednota Plasy 144.47 km
Bankomat GE Money Bank 144.5 km
Jednota Úlice 144.55 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 144.56 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 144.57 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 144.6 km
Jednota Mrtník 144.79 km
Konzum Česká Kubice 144.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.83 km
Bankomat ČSOB 144.83 km
Konzum Folmava 144.9 km
Bankomat Komerční banka 144.94 km
Bankomat Česká spořitelna 144.96 km
Jednota Heřmanova Huť 145.1 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 145.29 km
Jednota Všeruby 145.31 km
Jednota Loza 145.83 km
Konzum Horšovský Týn 145.85 km
Konzum Draženov 146.62 km
Jednota Dolní Bělá 146.75 km
Jednota Horní Bělá 146.82 km
čerpací stanice OMV, Draženov 147.09 km
Jednota Pňovany 147.16 km
Jednota Líšťany 147.23 km
Konzum Trhanov 148 km
Jednota Mladotice 149.08 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 149.13 km
Jednota Sytno 149.6 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 150.7 km
Jednota Hvozd 150.74 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 150.84 km
Konzum Postřekov 151.43 km
Konzum Miřkov 151.76 km
Jednota Kladruby 151.95 km
Konzum Nový Kramolín 152.04 km
Jednota Pernarec 152.21 km
Konzum Díly 152.35 km
Bankomat ČSOB 152.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.57 km
Bankomat Komerční banka 152.57 km
Bankomat GE Money Bank 152.67 km
Jednota Úněšov 152.71 km
Bankomat Česká spořitelna 152.72 km
Jednota Stříbro 152.88 km
Jednota Stříbro 153.35 km
Bankomat Česká spořitelna 153.62 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 153.65 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 153.72 km
Konzum Poběžovice 153.77 km
Jednota Stříbro 153.79 km
Jednota Žihle 153.9 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 154.87 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 154.88 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 154.95 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 154.96 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 155.02 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 155.07 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 155.24 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 155.25 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 155.41 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 155.44 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 155.44 km
Konzum Mnichov 155.66 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.73 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 155.73 km
Konzum Vidice 155.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.18 km
Bankomat ČSOB 156.18 km
Jednota-cukrárna Manětín 156.24 km
Konzum Hostouň 157.76 km
Jednota Pláň 158.44 km
Jednota Nečtiny 158.51 km
Bankomat ČSOB 160.29 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 161.23 km
Jednota Konstantinovy Lázně 162.08 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.16 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 162.34 km
Bankomat ČSOB 162.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.39 km
Jednota Stráž u Tachova 162.56 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 162.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 163.03 km
Jednota Černošín 163.73 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 164.1 km
Jednota Bezdružice 164.41 km
Jednota Bezdružice 164.43 km
Bankomat GE Money Bank 164.61 km
Jednota Bor u Tachova 164.66 km
Bankomat Česká spořitelna 164.73 km
Jednota Bor u Tachova 164.79 km
Jednota Lestkov 168.59 km
Jednota Přimda 169.15 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 169.3 km
Jednota Staré Sedliště 171.55 km
Jednota Staré Sedliště 173.36 km
Bankomat UniCredit Bank 173.91 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 174.16 km
Bankomat ČSOB 174.32 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 174.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.35 km
Bankomat Česká spořitelna 174.37 km
Jednota Hošťka 175.22 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 175.41 km
Bankomat Česká spořitelna 175.54 km
Jednota Planá 175.55 km
Bankomat GE Money Bank 175.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.79 km
Bankomat ČSOB 175.79 km
Bankomat UniCredit Bank 176.56 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 176.58 km
Jednota Dlouhý Újezd 176.81 km
Jednota Rozvadov 176.84 km
Jednota Tachov 177.29 km
COOP DISKONT - Tachov 177.72 km
Jednota Chodová Planá 177.76 km
Jednota Tachov 177.79 km
Bankomat Česká spořitelna 177.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 177.96 km
Bankomat Česká spořitelna 177.98 km
Bankomat ČSOB 178 km
Bankomat GE Money Bank 178.03 km
Jednota Tachov 178.04 km
Jednota Tachov 178.04 km
Bankomat GE Money Bank 178.07 km
Bankomat Komerční banka 178.15 km
Jednota Tachov 178.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.21 km
Bankomat ČSOB 178.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 178.23 km
Bankomat ČSOB 178.23 km
Bankomat Česká spořitelna 178.26 km
Jednota Tachov 178.46 km
Jednota Tachov 178.7 km
Jednota Halže 183.25 km
Burger King, Neutraubling (D) 188.45 km
Jednota Lázně Kynžvart 191.05 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 191.37 km
NKD, Regensburg (D) 192.75 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 193.03 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 193.19 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 193.23 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 193.3 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 193.56 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 193.63 km
Kik, Regensburg (D) 193.67 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 193.68 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 193.69 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 193.74 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 193.75 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 193.76 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 193.78 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 193.79 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 193.94 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 193.96 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 194.18 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 194.52 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 194.54 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 194.85 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 194.86 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 194.86 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 194.93 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 194.98 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 194.99 km
C&A, Regensburg (D) 195.01 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 195.08 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 195.11 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 195.62 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 195.88 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 196.4 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 196.91 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 197.58 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 197.67 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 197.96 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 197.97 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 198.12 km

mohlo by Vás zajímat

Kojákovice

batoh
Kojákovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Stará Hlína

batoh
Stará Hlína
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: třeboňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Bavorský les a Šumava je nirvána pro cyklisty - crossové sjíždění v nejednom bikeparku, náročné výstupy a sjezdy pro cyklisty s velkou kondicí, různorodé cesty s mírným převýšením pro pohodlné cyklisty, možnost kombinace jízdy s vlakem s dopravou kol nebo cyklobusem. Šumava i ArberLand je ráj plný cyklistických stezek všech stupňů náročnost. Šumava a Bavorský les je také největší evropská destinace pro motokola! V regionu je mnoho horských tratí, které však lze díky jejich povrchovým vlastnostem zvládnout i na výletním (městském) kole. Cyklostezky vedou kolem „zlatých hřebů“ národního parku, které jsou často přístupné pouze po pěších a turistických stezkách. Kdo by chtěl svůj cyklistický výlet spojit s pěší túrou, může to optimálně udělat na křižovatkách cyklostezek a turistických stezek. Kolo je během této doby dobře a bezpečně uloženo na odstavných plochách pro jízdní kola s držáky. Dech beroucí prostředí hor a Vy samozřejmě uprostřed nich na jednom z mnoha výletů na horském kolesportovní dovolená snů. Kvalitním výběrem ubytováním jistě nepohrdne žádný opravdový biker. U ubytovatelů cyklisté získávají něco navíc - a to je osobní a přátelský přístup! Na Šumavě poskytovatelé ubytování a služeb dobře vědí, co právě cyklisté a bikeři potřebují. Region potěší horského cyklistu spoustou výškových metrů. Pro toho, kdo se nahoře cítí dobře a nechce se vracet dolů, najde mnoho horských chat, kam může zavítat a přenocovat. Kdo preferuje pohodlí, může si vybrat z celé řady apartmánů v apartmánových domech, penzionů, hotelů, chat a chalup. Více na http://www.sumava.cz/ubytovani/

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Apolena se poněkud zotavila ze svého leknutí. Pryč! Pryč! poháněl ji vnitřní hlas, mnohem silnější než ruka, která ji od-vlékala. Klikatě běžela stezka, oddalovala se od potoka, zase se přiblížila; rostl prostor mezi dvojicí utíkajících a bezvládným tělem skoleného člověka. Přivalily se nové mlhy, nížila se klenba šedých mraků, spouštějíc drobounký deštík. Zakrá-koral havran, neviditelně se vznášející v šedé vřavě, opodál druhý, třetí mu odpovídal, čejky zděšeně pokřikovaly, rackové zlostně láli a vysoko, vysoko nad mořem mlh, za čirou hradbou mraků, zahlaholila unylým zvonovým zvukem dlouhozobá koliha , jež dle staré provensálské báje živí se čistým vzduchem nebeským...

Teskně, smutně zněl ten hlahol; Apoleně bylo, že slyší vyzvánět umíráčkem.

Uběhlo asi půl hodiny.

Drobný deštík ustal, ale mlhy dosud se valily v chumáčích, jako bělavý kouř těkaly po širých Blatech. Vítr je rozfoukal, honil je, takže vířily pod jeho dechem, podobné pohyblivým sloupům, a mraky na nebi řidly, uhánějíce směrem k východu.

Na pravém břehu Soudného potoku, nedaleko místa, kde odbočuje od něho k severu mlýnská stoka, jež protéká Zbudovem, rákosí roste jako les; široké pásmo, neustále se pohybující, ševelící — půda mokrá, bobtavé černé bahno, vezde kaluže stavící se vody; v dobách dešťů a když sněhy tají na horách, rozlévá se tu voda daleko široko a často po celé týdny prodlévá, nemohouc odtékati. Pásmo rákosí pak věnčeno jest dosti širokou stuhou těžko prostupných křovin, za dřívějších časů mnohem hustších než dnes.

V tato místa Vojta zavedl Apolenu. Nebylo třeba se obávati, že by tu byli vydáni zrakům číkoli: sem nikdo nepřicházel, ani hříbkové, kteří opodál pásli své koně. Štítili se těchto míst hlavně pro množství ohromně velkých užovek, jež se tu skrývaly a z nichž fantazie prostého lidu nadělala pravých hroznýšů. Jediný Vojta se jich nebál ani dost málo; naopak, viděl v nich spojence a žádné neublížil. Také různého vodního a bahenního ptactva, racků, chřástalů, čejek, vodoušů, jespáků, se sem uchylovala spousta, a příšerné, kvílivé skřeky, jež najmě kvečeru a v noci z těchto věčně zavlhlých houštin vycházely, rozmnožovaly hrůzu k těmto místům se vížící.

„Tady poseď," vece Vojta, ukazuje na poněkud vyvýšené, suché místo, vrbovím odevšad kryté; „já ti dojdu pro něco k snědku. Poledne minulo, budeš hladová. Nemysli již na toho lumpa tam; však pochybuju, že bych ho byl zabil. Byl dojista jen omráčen a dávno už se vzpamatoval."

Dívka se dala do pláče. .

„Pomyslit, žes ho zabil!" odvětila vzlykajíc.

„E, dej už pokoj! Pojíš kus buchty, a to tě spraví! Já si teď obstarám ryby, mám tu sádky."

Po celých pět právě uplynulých dní byla žádostivá vidět tyto sádky; teď myšlenky její při nich neprodlely. Pokývla pouze jako stroj. On zmizel, za malou chvíli zase se vrátil a podal jí kus černé buchty. Měl patrně v těchto končinách také svou zásobárnu.

„Na, najez se! — Opatřím si zatím ryby."

Otevřel koš, vyňal pytel a vysypal jeho obsah.

„Co je to? - Jen dvě? Kde je třetí?" ptal se hněvivě.

„Víc mi jich nedal ten košíkář," odpověděla, vypravujíc, co Pavlíček jí byl uvedl.

On, všecek pohněván, zaťal pěsti.

„Nu, počkej, lumpe zlodějská!" zlobil se; „já ti ukážu! Ty mi třetí rád ještě dáš, až s tebou promluvím!"

„Mou vinou není," omlouvala se Apolena; „když nechtěl dát třetí, řekla jsem mu, aby se měl na pozoru, že si to líbit nenecháš..."

„Já ti viny nedávám," řekl na to; „ale to ti povídám, že tohle je bude všecky mrzet, ty darebáky! Nač mám právo, to si vzít nedám!"

Vzal oba kapry, hodil je do malé, ostřicí vroubené a různým býlím napolo zarostlé kalužiny. Přesvědčil se, že jsou živi, že žabra se pohybují a že záhy úplně se vzpamatují. Ona zatím jedla, teprve nyní pociťujíc hladu.

„Ukážu ti teď moje sádky," pravil, vida, že pojedla; „ale musíš se zout, střevíce bys promočila."

Uposlechla ihned, střevíce zula, punčochy svlékla, přičemž on sledoval očima každý její pohyb.

Když vyskočila na nohy, vzal ji za ruku a vedl ji houštinou.

„Vykasej se hodně, ať si sukně nezmáčíš," napomínal ji; „vody je tu nazbyt."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky