Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Tymákov

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°43'9.522"N, 13°30'39.659"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Obec Tymákov se nachází v okrese Plzeň-město v Plzeňském kraji. Přestože je obec od 1. ledna 2007 součástí okresu Plzeň-město, přímou součástí města Plzeň se zatím nestala. Do konce roku 2006 byla obec součástí okresu Plzeň-jih. Počátky osídlení území dnešního Tymákova sahají daleko do minulosti - až do neolitu (mladší doby kamenné), tedy do období kolem 5ti tisíc let př.n.l.. Další intenzivní vlna osídlení prošla touto oblastí v době bronzové, kdy se zde usadil lid mohylové kultury, a v 7. století n.l. byla toto území osídleno Slovany. Vznik samotné obce Tymákov se pak datuje rokem 1379, kdy je uváděna Timakov willa. O původu názvu obce existuje několik domněnek i legend, nejpravděpodobnější verzí však je, že název pochází z osobního jména Týma - tedy Tymákův dvůr. Až do husitských válek Tymákov vlastnila drobná šlechta - ta se v jeho vlastnění několikrát vystřídala. V roce 1379 obec držel Jenec z Čachrova, od nějž ji v roce 1412 koupil děkan a kapitula pražského kostela. O pět let později ves ještě spolu s Cháchovem a Mokroušemi získal Bohuslav ze Švamberka. Po třech letech však Tymákov opět měnil majitele - v roce 1420 jej získal pan Bohuslav z Rýzenberka. Po pánech z Rýzenberka obec drželi Mikuláši a Bohuchvalovi z Hrádku. Stejně jako v celém kraji také zde byli lidé vůči vrchnosti vázáni vykonávat robotní činnost. V 16. století (od roku 1519) pak Tymákov patřil městu Rokycany. V této době zde žilo na 378 obyvatel. Náležet pod Rokycany znamenalo pro každou ves řadu výhod - každý rozmach města se odrazil i na růstu vsí samotných. Bohužel stejně jako dobré musely vsi náležející k Rokycanům snášet s městem i zlé. A tím zlým byly především války. Již na konci 15. století se celá okolní krajina změnila v bitevní pole, když se nedaleko Rokycan utkala vojska Jiřího z Poděbrad s vojsky Strakonické jednoty. Mnoho škod a utrpení napáchala zdejším městům a vesnicím také třicetiletá válka, když tudy táhla a ubytovávala se stavovská i císařská vojska. Mnoho vsí tak bylo zpustošeno, např. ves Cháchov po vypálení zcela zanikla. Po skončení třicetileté války se celý kraj ještě řadu let vzpamatovával ze všech útrap, kterým byl vystavován. Postupem času se život ve vsi vrátil do starých kolejí a dokonce zde opět začal růst počet obyvatel. Významnou událostí bylo také zřízení první školy v roce 1778. Děti z Tymákova tak již nemusely za výukou docházet až do Starého Plzence. Školní budova ale časem začala chátrat, až musela být na počátku 19. století postavena nahrazena budovou novou. V roce 1804 se Tymákova dotkly napoleonské války, když se přímo ve vsi ubytovala část vojáků procházející armády. Ti zde sice nenapáchali žádnou větší škodu, i tak však měla obec s jejich pobytem zde značné náklady. Jinak ale bylo 19. století pro Tymákov, stejně jako pro všechny okolní vsi, obdobím nového rozmachu. V této době byly v celém kraji zakládány drobné podniky, na život v Tymákově měly vliv také železárny v Sedlci, kam za prací dojížděla řada zdejších mužů. Ve 20. letech 19. století byla v Tymákově postavena cihelna, o 15 let později tu vznikla také obecní kovárna. Polovina 19. století byla pro všechna panství a obce velice významným obdobím - v této době bylo totiž zrušeno nevolnictví a roku 1850 se obce staly samostatnými správními jednotkami. V roce 1874 byl přes potok v Tymákově postaven zděný most. Na přelomu 19. a 20. století došlo v obci k rozvoji spolkového života - v roce 1897 zde byl založen Spořitelní a záložní spolek, v roce 1904 tu vznikla Dělnická tělocvičná jednota, o tři roky později Sokol. Následovaly Sbor dobrovolných hasičů, Občansko-hospodářská besídka a Divadelní sbor sdružených spolků. Poklidný život v obci přerušil až rok 1914 a s ním příchod první světové války. Během války pak obyvatele sužoval hlad, bída a nedostatek jinak zcela běžných potřeb. Potraviny a různé zboží se vydávalo pouze na lístky. Naturálie, koně a různé předměty, jako např. zvony z kostelů a kaplí, které se hodily k výrobě zbraní a vojenského materiálu, byly zabavovány armádou. Ke konci války již byla bída taková, že nebylo co jíst. Nejhorším však byly zprávy o padlých, které postupně začaly přicházet rodinám odvedených mužů. Mír, který přinesl až rok 1918, byl pro všechny opravdovým vysvobozením. Zpátky domů se však do Tymákova již nikdy nevrátilo 33 mužů. Život v obci se pak po prožitých útrapách pomalu vracel do starých kolejí, dne 15. června 1919 se zde konaly první volby do obecního zastupitelstva, v nichž v Tymákově zvítězila sociálně demokratická strana, která si tu své postavení udržela až do okupace. V roce 1921 se ustavil ochotnický pěvecký spolek a byla také zřízena obecní knihovna. V roce 1924 občané postavili prodejnu Západočeského konsumního družstva. Roku 1926 byla schválena elektrifikace obce, o tři roky později Tymákov poprvé ozářilo elektrické osvětlení. V roce 1929 byla také zavedena první autobusová linka z Tymákova do Plzně. V roce 1932 byla zahájena výstavba silnice do Letkova, o pět let později byl za přispění Mokrouše vybudován most v Průhoně. Pak ale opět přišla těžká léta. V roce 1938 začalo nacistické Německo stupňovat své "nároky" na Sudety. Dne 21. května 1938 tak byla vyhlášena první částečná mobilizace a 23. září téhož roku druhá. Na obranu vlasti nastoupilo také 35 občanů z Tymákova. Po Mnichovské zradě však byl již odpor zbytečný sudetské území zabral Hitler. Válka na sebe nenechala dlouho čekat. Proti nacistickému útlaku se brzy začala šířit ilegální odbojová hnutí, také v Tymákově a okolních obcích byla hned v roce 1939 zformována ilegální skupina s krycím názvem "Pius". Tato skupina postupně rostla, až nabyla celkem 36 členů a dostala nový název "Revoluční národní výbor v Tymákově." Jejím úkolem bylo informovat obyvatelstvo pomocí letáků a časopisů, podporovat rodiny zatčených a škodit okupantům v průmyslu, dopravě a zemědělství. V Tymákově, stejně jako v celé zemi, vládl nacistický teror. Byla to doba strachu a zoufalství. Konaly se zde přepadové domovní prohlídky, gestapo zatýkalo a v Plzni vyslýchalo řadu občanů… Na počátku roku 1943 byla prozrazena zdejší odbojová skupina. Brzy nato došlo k hromadnému zatýkání - z Tymákova bylo odvedeno 27 lidí, z Mokrouš 7 a ze Lhůty 5. Z těchto 39 zatčených se zpět již nikdy nevrátilo 14 občanů, kteří byli buď popraveni nebo umučeni. Válka měla na Tymákov a okolní obce jeden zajímavý důsledek - rostl zde počet obyvatelstva. Kvůli budování a rozšiřování vojenských prostor byla totiž řada okolních vesnic vystěhována - jenom v Tymákově tak stoupl počet obyvatel na 1145. V závěru války byl v Tymákově ustanoven Revoluční národní výbor. V neděli 6. května 1945 přijela do obce vojska 3. americké armády generála Pattona, která osvobodila Plzeň. Tím válka pro Tymákov konečně skončila.

odkaz: Tymákov

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Štěpánek Patrik, desátník / štábní prapo...

batoh
Štěpánek Patrik, desátník / štábní praporčík in memoriam
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

vyhlídka Hůrka

batoh
vyhlídka Hůrka
Šumava A-Z: vrcholy, rozh...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

mohylové pohřebiště Hůrka

batoh
mohylové pohřebiště Hůrka
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zřícenina kostela sv. Kříže, Starý Plzen...

batoh
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý Plzenec
Šumava A-Z: zřícenina
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Štěpánek Patrik, desátník / štábní... 1.06 km
vyhlídka Hůrka 2.4 km
mohylové pohřebiště Hůrka 2.43 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 2.79 km
PP Černá stráň 2.89 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 2.91 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 2.96 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 3.14 km
Bohemia Sekt Centrum 3.29 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 3.5 km
fara Starý Plzenec 3.51 km
radnice Starý Plzenec 3.62 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 3.63 km
NS Stará Plzeň a kupci 3.64 km
NS kolem Starého Plzence 3.64 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 3.65 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 3.66 km
Starý Plzenec 3.67 km
hřbitov Starý Plzenec 3.74 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 4.79 km
zámek Šťáhlavy 4.87 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 4.88 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 4.88 km
Šťáhlavy 4.91 km
lom Koterov 4.96 km
Štíty království českého, Můj hrad... 5.39 km
hrad Radyně 5.39 km
studna pod věží, Radyně 5.4 km
studna jižní, Radyně 5.41 km
kasárna raketového pluku Rokycany... 5.49 km
Vojenské muzeum na demarkační lini... 5.49 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 5.55 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 5.58 km
zámek Kozel 5.58 km
kašna zámek Kozel 5.6 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 5.67 km
kaple Navštívení Panny Marie na Vr... 5.85 km
Lopatský rybník, Kozel 5.91 km
kasárna stará Rokycany 5.99 km
fontána v parku U Plzeňské brány... 6.13 km
park U Plzeňské brány, Rokycany 6.18 km
hřbitov starý Rokycany 6.18 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rokyca... 6.21 km
hrobka Fitzova, Rokycany 6.22 km
pomník padlých WWI, Rokycany 6.29 km
nádraží Rokycany 6.29 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 6.29 km
pomník Mistra Jana Husa, Rokycany 6.29 km
secesní litinová pumpa, Rokycany 6.33 km
pomník padlých WWII, Rokycany 6.34 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 6.36 km
pomník padlých komunistů WWII, Rok... 6.36 km
Rokycanův sbor 6.39 km
secesní vila, Rokycany 6.41 km
hrob generál Heliodor Píka 6.42 km
Božkov 6.42 km
kaple Božkov 6.44 km
židovský hřbitov Plzeň 6.44 km
centrální hřbitov Plzeň 6.45 km
památník umučeným, Plzeň 6.46 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 6.46 km
kašna klasicistní novější Rokycany... 6.5 km
Štáhlavice 6.51 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 6.53 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 6.58 km
kašna klasicistní Rokycany 6.6 km
Budweiserová Irena 6.61 km
Laub Alois, brig. gen. 6.61 km
Horák Bohuslav, PhDr. 6.61 km
Pehe Jiří 6.61 km
Rokycany 6.61 km
Rokycana Jan 6.61 km
Řanda Čestmír 6.61 km
zatčení K.H. Franka, Rokycany 6.61 km
Fitz Johann 6.62 km
Mariánský sloup, Rokycany 6.65 km
Dumetovský dům, Rokycany 6.68 km
děkanství Rokycany 6.69 km
kostel Panny Marie Sněžné, Rokycan... 6.69 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 6.7 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 6.9 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 6.91 km
hřbitov Nezbavětice 6.91 km
Losiná 7.02 km
hvězdárna Rokycany 7.5 km
lípy u demarkační čáry, Rokycany... 7.72 km
památník Demarkační čáry, Rokycany... 7.76 km
Vařečka rytíře Žumbery 8.48 km
mlýn Radobyčice 8.48 km
Čvančara Jaroslav 8.51 km
soutok Berounka - Úslava 8.55 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 8.56 km
řeka Úslava 8.56 km
hrob Stanko Vodička 8.56 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 8.57 km
řeka Úhlava 8.77 km
Památník obětem zla 8.82 km
Hruška Luboš, plk. 8.82 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 8.92 km
židovský hřbitov Štěnovice 9.03 km
Nebílovský Borek 9.16 km
nádraží hlavní Plzeň 9.22 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 9.22 km
hřbitov Doudlevce 9.23 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 9.27 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 9.31 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 9.32 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9.35 km
kaple U Ježíška, Plzeň 9.36 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 9.37 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 9.37 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 9.39 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 9.41 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 9.41 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 9.41 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 9.43 km
řeka Radbuza 9.47 km
řeka Berounka 9.47 km
Mže 9.52 km
Kreativní zóna DEPO2015 9.53 km
Pilčík Hubert 9.56 km
zámek Štěnovice 9.56 km
Sokolovna Plzeň 9.58 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 9.66 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 9.76 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 9.87 km
vodárenská věž, Plzeň 9.9 km
Masné krámy, Plzeň 9.91 km
Západočeské muzeum v Plzni 9.91 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 9.92 km
Plzeňské historické podzemí 9.93 km
pivovarské muzeum, Plzeň 9.93 km
Západočeská galerie v Plzni 9.94 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 9.95 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 9.95 km
pamětní deska Marie Uchytilová 9.96 km
vlaková zastávka Plzeň 9.96 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9.97 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 9.98 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 10.07 km
Slavnosti svobody, Plzeň 10.07 km
Barták Bedřich 10.08 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 10.08 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 10.08 km
Roučka Zdeněk 10.08 km
Platzer Ignác František 10.08 km
Preissová Jana 10.08 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 10.08 km
Stárek František Čuňas 10.08 km
Lindauer Gottfried 10.08 km
Jančařík Michal 10.08 km
Zikmund Miroslav 10.08 km
Plzeň 10.08 km
Chovanec Milan 10.08 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 10.08 km
Discopříběh 10.08 km
kraj Plzeňský 10.08 km
Rašínův dům, Plzeň 10.08 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 10.09 km
muzeum loutek Plzeň 10.1 km
radnice Plzeň 10.1 km
morový sloup, Plzeň 10.12 km
infocentrum Plzeň 10.12 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 10.14 km
pamětní deska Bohumil Polan 10.15 km
Polan Bohumil 10.15 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 10.15 km
památník Květnového povstání 1945,... 10.16 km
Plzeňská diecéze 10.17 km
synagoga (stará) Plzeň 10.21 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 10.26 km
Hlavatý Josef 10.28 km
první protikomunistická demonstrac... 10.28 km
památník národního osvobození se s... 10.28 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 10.3 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 10.3 km
Větrovec Josef 10.31 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 10.32 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 10.32 km
pomník generála George Pattona, Pl... 10.32 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 10.36 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 10.37 km
památník pozemních jednotek na záp... 10.38 km
synagoga (velká) Plzeň 10.39 km
zahrada Miroslava Horníčka 10.41 km
Patton Memorial Pilsen 10.46 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 10.46 km
Borský park 10.47 km
památník 16. obrněné divize US arm... 10.48 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 10.48 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 10.57 km
požární stanice Plzeň - střed 10.61 km
most Ivana Magora Jirouse 10.61 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 10.64 km
Koza Vladimír, MUDr. 10.65 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 10.92 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 10.92 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 10.92 km
Píka Heliodor, generál 10.92 km
věznice Plzeň Bory 10.92 km
Modrý Bohumil, Ing. 10.92 km
Dienstbier Jiří 10.92 km
Toussaint Rudolf 10.92 km
Zahrádka František 10.92 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 10.92 km
Neumann Stanislav Kostka 10.92 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 10.92 km
Kácha Miroslav, generálmajor 10.92 km
Wonka Pavel 10.92 km
Rašín Alois 10.92 km
Cibulka Petr 10.92 km
Havel Václav 10.92 km
Jáchymov, Josef Haslinger 10.92 km
Techmania Science Center 10.96 km
Entropa - David Černý, Techmania 10.97 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 11.05 km
pomník rodiny Fürthových 11.1 km
Vítr v kapse 11.15 km
Škoda Plzeň 11.22 km
Vejprnický potok 11.29 km
kaple Nebílovy 11.44 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 11.45 km
SDH Nebílovy 11.46 km
NS Nebílovy 11.48 km
zámek Nebílovy 11.49 km
kašna Nebílovy 11.5 km
Nebílovy 11.53 km
ZOO Plzeň 11.66 km
Koranda Václav starší 11.81 km
Dinopark Plzeň 11.91 km
Air park, Zruč u Plzně 12.09 km
fara Prusiny 12.39 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 12.42 km
hřbitov Prusiny 12.43 km
studna Prusiny 12.45 km
Kroc Raymond Ray Albert 12.54 km
Zakladatel 12.54 km
rybník Netunice 12.54 km
kostel sv. Vavřince, Stupno 12.56 km
Bartovský Josef 12.57 km
Stupno 12.57 km
Očenášek Ludvík 12.75 km
Netunice 12.79 km
pomník Jiří Potůček, Břasy 13.21 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 13.37 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 13.39 km
Předenice 13.41 km
SDH Předenice 13.42 km
kaple Předenice 13.43 km
pamětní deska Jiří Potůček Tolar, ... 13.53 km
Potůček Jiří 13.55 km
Třemošná 13.68 km
nádraží Třemošná u Plzně 13.89 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 13.91 km
Brožík Václav 14.07 km
vlaková zastávka Dobřany 14.12 km
kaple Třemošná 14.39 km
Záluží u Třemošné 14.54 km
Háje u Řenče 14.7 km
Bahna 15.54 km
SDH Lišice 16.2 km
kaple Lišice 16.28 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 16.28 km
Lišice 16.29 km
nádraží Vejprnice 16.34 km
nádraží Dobřany 16.51 km
pamětní deska František Noha (rumb... 16.72 km
kaple Vodokrty 16.81 km
Vejprnice 16.83 km
Husník Jakub 16.83 km
Vodokrty 16.85 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 16.86 km
dětské hřiště Vejprnice 16.86 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 16.89 km
SDH Vejprnice 16.91 km
krytá lávka Vejprnice 16.91 km
památník osovobození Vejprnice 16.92 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 16.93 km
fara Vejprnice 16.94 km
pověst o vzniku Čertova břemene 16.95 km
Renče 17.04 km
hřbitov Vejprnice 17.06 km
Heber František Alexander 17.08 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 17.12 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 17.12 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 17.16 km
památník Suchý důl 17.19 km
hřbitov Dolní Lukavice 17.21 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 17.36 km
naučná stezka Horní Bříza 17.38 km
Krvavá léta - Dojemný čin občanů H... 17.39 km
nádraží Horní Bříza 17.39 km
pamětní deska Josef Sporka 17.41 km
muzeum Horní Bříza 17.41 km
pomník padlých WWII, Horní Bříza... 17.41 km
pomník padlých WWI i II, Horní Bří... 17.44 km
Horní Bříza 17.46 km
keramika Horní Bříza 17.58 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 17.62 km
fara Dolní Lukavice 17.63 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 17.63 km
pivovar Dolní Lukavice 17.66 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 17.68 km
Dolní Lukavice 17.68 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 17.68 km
zámek Dolní Lukavice 17.74 km
Haydnovy hudební slavnosti 17.75 km
Haydn Joseph 17.75 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 17.75 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 17.78 km
tisovec Dolní Lukavice 17.83 km
Horní Lukavice 17.86 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 17.9 km
Libákovice 17.92 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 18.72 km
kostel sv. Štěpána, Kozolupy 19.11 km
rozvodna Přeštice 19.17 km
Kozolupy 19.47 km
Město Touškov 19.69 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Město... 19.77 km
kaple sv. Huberta, Hájek 19.78 km
židovský hřbitov Přeštice 19.78 km
SDH Město Touškov 19.79 km
sv. Jan Nepomucký, Město Touškov... 19.81 km
fara Město Touškov 19.86 km
kostel sv. Jana Křtitele, Město To... 19.9 km
zámek Vísky (Trnová) 19.92 km
kaple Vísky (Trnová) 19.92 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Dětský svět lvíček, Plzeň - otevírací do...

  batoh
  Dětský svět lvíček, Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany - ...

  batoh
  muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • hvězdárna Rokycany - otevírací doba

  batoh
  hvězdárna Rokycany - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 0.16 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 3.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 3.37 km
Bankomat GE Money Bank 3.69 km
Bankomat Česká spořitelna 3.84 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 4.98 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 5.53 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 5.83 km
Bankomat Komerční banka 6.05 km
Bankomat Česká spořitelna 6.07 km
Bankomat GE Money Bank 6.08 km
McDonalds, OC Plzeň 6.08 km
Bankomat ČSOB 6.09 km
Bankomat Česká spořitelna 6.21 km
Bankomat Komerční banka 6.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.45 km
Bankomat UniCredit Bank 6.48 km
Bankomat Česká spořitelna 6.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.51 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 6.54 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 6.56 km
Bankomat GE Money Bank 6.56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 6.66 km
Bankomat ČSOB 6.69 km
Bankomat Česká spořitelna 6.7 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 6.7 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 6.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.78 km
Bankomat GE Money Bank 6.78 km
Bankomat ČSOB 6.86 km
Bankomat Rokycany 6.86 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 7.08 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.2 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 7.54 km
Bankomat Česká spořitelna 7.62 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.75 km
Bankomat ČSOB 7.76 km
Bankomat Česká spořitelna 7.78 km
Bankomat GE Money Bank 7.79 km
Bankomat Česká spořitelna 7.79 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.79 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.8 km
Bankomat ČSOB 7.82 km
Bankomat Komerční banka 7.86 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 8.22 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 8.44 km
Bankomat Česká spořitelna 8.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.52 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 8.66 km
Jednota Osek u Rokycan 8.71 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 8.77 km
Bankomat ČSOB 8.79 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 8.86 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 8.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.9 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 8.95 km
Bankomat Česká spořitelna 9 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 9 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 9.17 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 9.4 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 9.61 km
Jednota Druztová 9.75 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 9.83 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 9.84 km
Bankomat Česká spořitelna 9.88 km
Bankomat GE Money Bank 9.93 km
Bankomat Česká spořitelna 9.93 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 9.96 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 9.98 km
Jednota Dolany 10 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.03 km
Bankomat ČSOB 10.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.35 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 10.35 km
Bankomat Komerční banka 10.36 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 10.37 km
Bankomat Česká spořitelna 10.42 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.43 km
Bankomat GE Money Bank 10.54 km
Bankomat ČSOB 10.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 10.68 km
Bankomat GE Money Bank 10.71 km
Bankomat Česká spořitelna 10.73 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 10.83 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.93 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 10.95 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 10.97 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 11.15 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 11.23 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 11.28 km
Market Zruč 11.4 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 11.43 km
Bankomat Česká spořitelna 11.44 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 11.48 km
Bankomat ČSOB 11.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.53 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 11.53 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 11.54 km
Bankomat Fio banka 11.55 km
Bankomat Česká spořitelna 11.85 km
Bankomat ČSOB 11.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.91 km
Bankomat UniCredit Bank 11.96 km
Bankomat Komerční banka 12.02 km
Bankomat GE Money Bank 12.03 km
Bankomat Česká spořitelna 12.03 km
Bankomat Komerční banka 12.03 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 12.06 km
Bankomat Česká spořitelna 12.1 km
Bankomat Fio banka 12.13 km
Bankomat GE Money Bank 12.13 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.16 km
Bankomat Česká spořitelna 12.16 km
Bankomat Česká spořitelna 12.21 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 12.22 km
Bankomat Česká spořitelna 12.55 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.71 km
Jednota Stupno 12.73 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 12.8 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 12.89 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 13.27 km
Bankomat GE Money Bank 13.34 km
Bankomat ČSOB 13.34 km
Bankomat ČSOB 13.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.34 km
Bankomat Česká spořitelna 13.34 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 13.35 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 13.36 km
Bankomat Česká spořitelna 13.39 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 13.4 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 13.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.49 km
Bankomat ČSOB 13.5 km
Bankomat Česká spořitelna 13.52 km
Bankomat Komerční banka 13.57 km
Market Třemošná 13.58 km
Jednota Třemošná 13.58 km
Jednota Břasy 13.72 km
Bankomat ČSOB 13.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.72 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 13.75 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 13.88 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 13.89 km
Jednota Žichlice 13.95 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 14.21 km
Jednota Radčice 14.28 km
Jednota Česká Bříza 14.51 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 14.52 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 14.93 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 15.02 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 15.04 km
Bankomat Komerční banka 15.45 km
Bankomat Česká spořitelna 15.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 15.49 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 15.73 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 15.99 km
Jednota Chotíkov 16.12 km
Bankomat Komerční banka 16.12 km
Konzum Újezd sv. Kříže 16.25 km
Bankomat Česká spořitelna 16.72 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 16.76 km
Konzum Dobřany 16.79 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 16.79 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 16.86 km
Bankomat Česká spořitelna 16.91 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 16.98 km
Bankomat Komerční banka 17.29 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 17.37 km
Bankomat Česká spořitelna 17.42 km
Bankomat GE Money Bank 17.43 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 17.46 km
Bankomat Česká spořitelna 17.47 km
Jednota Horní Bříza 17.48 km
Supermarket Horní Bříza 17.51 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 17.63 km
Bankomat Česká spořitelna 17.84 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 17.88 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 17.97 km
Jednota Dobříč 18.54 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.13 km
Bankomat Komerční banka 19.35 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.39 km
Jednota Město Touškov 19.67 km
Jednota Kozolupy 19.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.74 km
Bankomat ČSOB 19.74 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 19.89 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Pověstná, zajímavá jsou to místa; kus dějin naší jihočeské vlasti se k nim pojí. Pokud se ví, Blata bývala za Vladislava krále majetkem komorním, královským; blatští sedláci, nejsouce poddám žádné vrchnosti, svobodně na nich pásli a trávu žali. Léta P. 1509 král Vladislav daroval Blata panu Petru z Rožmberka a tento ponechal sedlákům i nadále volného jich užívání, na němž ničeho se nezměnilo, pokud drželi panství hlubocké páni z Pernštýna, ani za pánů Ungnadů ze Suneka, kterým po nich připadlo, ani za císaře Ferdinanda, jenž roku 1561 právo zástavní na Hlubokou vykoupil, ba zdá se, že volné užívání Blat směrem k Dívčicům (u Nákří) ještě bylo rozšířeno darováním paní Evy Slatinské na Dívčicích, která konáním dobrých skutků se snažila usmířiti vinu svého chotě, pana Jindřicha Slatinského, jenž v návalu hněvu dýkou skolil nákeřského faráře v samém kostele u stupňů oltáře.

Teprve když panství hlubocké r. 1562 císařem bylo prodáno a přešlo v majetek pánů z Hradce, započaly spory na Blatech. Pan Adam z Hradce, jak se podobá, štván svými úředníky a zřízenci, popíral sedlákům práva na svobodné užívání pastvy na Blatech a zaručených dřívějšími pány na Hluboké jim svobod; sedláci pak, v jichž čele stál statečný a neoblomný rychtář Jakub Kubáta na Zbudově, ani o píď od svých práv a svobod neupustili, přes to, že týráni bývali od čeledi panské a i vězněni a všelikým způsobem pronásledováni a pokutováni. Když posléze vzpoura a nepořádky povstaly, Kubáta byl sťat r. 1581 na břehu Soudného potoka, dav hlavu svou za volnost Blat, a uhájil smrtí svou práva svého lidu, dovolávaje se Boha samého, že za právo stojí, a nepřistoupiv na žádnou podmínku, která by právu byla zadala, ale jejímž přijetím by byl život svůj vykoupil. Císař Rudolf, u něhož sedláci žalobu vedli, dal těmto za pravdu, a Blata zůstala svobodná.

Přehnaly se přes ně bouře třicetileté války, zpustošeny, vydrancovány jsou všecky vesnice, většina obyvatelstva povražděna jest aneb vyhnána z rodné půdy sběří válečnou všech tehdy bojujících stran; bitvy se svedly u Zablátí, u Hluboké a na jiných místech těchto jihočeských končin; vyrvána jest Hluboká z držení růže pětilisté Vitkovců, jichž větví byli i pánové z Hradce, a dána jest císařem Ferdinandem II. zlopověstnému Baltazaru Maradasovi, jenž chtěje snad klidu vrátiti svému svědomí, vezde kapličky zakládal, z nichž mnohé do té chvíle stojí a jimž lid říká maradasky; r. 1661 syn Baltazarův prodal Hlubokou i veškero své zboží knížeti Adamu ze Schwarzenberka, jehožto rodu do dnešního dne náleží; veškeren lid selský uveden jest v bídnou porobu, ale přesto obstál a vědomí práv jeho nevyhynulo v jeho paměti. Spor o Blata znovu povstal a celým dvoustaletím se vlekl, až posléze r. 1865 vyřízen jest ve prospěch devíti nahoře jmenovaných obcí, jejímžto starousedlíkům Blata připadla v neobmezený majetek; i poslední zbytek práva, jež vrchnost si osobovala v příčině užívání pastvy na Blatech a který tehdy i soudem přiřknut byl, pasení ovcí z ovčína na Vomáčce, odkoupily jí jmenované obce o několik let později. — „Kubáta dal hlavu za Blata!" — Och, lid nezapomněl! — Ze všech úst se ozývá tato vděčná připomínka rychtáře, jenž životem svým uhájil budoucím nikdy nezadané právo.

A dobře jest, že lidová paměť věrnou zůstala a že za nejnovějších časů mnohé podrobnosti o statečném rychtáři zbudovském pracně jsou shledány, o jeho životě, o bývalých selských právech a o různých fázích bojů za tato práva. Lid zajisté, maje na očích bohatýra ze svého středu, jenž právo kladl nad svůj život, mravně se povznáší a útěchy nachází v tuhé své lopotě. Kdo poskytne lidu ideál, více mu dá toho, jenž soli mu opatří na jeho vezdejší chléb. Nic nevadí, že mnohý článek chybí v řetězu toho, co se ví o Kubátovi; že mnohá legenda, mnohá báj se připojila k ději bojů, jež on a jeho vrstevníci sedláci vedli v zájmu budoucích, aby svaté právo uchránili přes klíčné věky temnoty a zvůle, takže v jasných časech z mrtvých vstáti mohlo: zda vadí Švýcarům, že není vše s historickou pravdou, co se poutá k osobě Tellově ? Zda na škodu bylo Srbům, že rek jich hrdinných zpěvů, kraljevič Marko, není osobou přesně historickou? — Zda legendy o něm, slepci zpívané, nepřispěly k jich osvobození ze jha sveřepých Turků?

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky