Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Červené Poříčí

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°30'3.701"N, 13°17'42.269"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Červené Poříčí, původně nazývané pouze Poříčí mělo už od středověku vladycké sídlo v podobě tvrze. Dokladem je šlechtický přídomek, uváděný v písemnostech z první poloviny 14. století, kdy mezi léty 1318 - 1352 držel statek Jaroslav z Poříčí. O existenci tvrze je první zmínka až ze 16. století, konkrétně v prodejní smlouvě z roku 1569, kdy tvrz a ves Poříčí přešla z vlastnictví vladyky Hendrycha Mladoty z Jelmanic do vlastnictví pana Mikuláše Šice z Drahenic. Po smrti Mikuláše Šice v roce 1571 se statku ujal Adam Šic. Ten dostal do zástavy vsi Třebýcinu, Třebýcinku, Kokšín, Vosí, Jíno a Kbel, z nichž část později získal do trvalého vlastnictví a připojil je k panství Červené Poříčí. Po požáru v roce 1606, kdy tvrz Poříče s mlýnem, dvorem, stodolami, chlívy, maštalemi, obilnicemi do základů vyhořela, si pan Mikuláš II. Šic z Drahenic, syn při požáru zraněného a krátce nato pak zemřelého Albrechta Šice, nechal postavit pohodlný pozdně renesanční zámek při říčce či potoku Bradlavka. Zámek byl částečně opatřen předzámčím s průjezdní branou. Vlastní zámek byl původně jednokřídlou patrovou, půdorysně obdélnou budovou s nárožní polygonální věží o něco převyšující budovu. kamenná deska s datací 1611. Poříčský zámek datuje kamenná deska s rytým nápisem nad hlavním vstupem z nádvoří do roku 1611. Stavba svými lombardsko-saskými štíty odpovídá i soudobým stavbám prostředí. Základní prostorové členění se tu zachovalo i přes pozdější úpravy. Brzo po Bílé Hoře byl majetek panu Mikuláši II. Šicovi z Drahenic (stoupenec českých stavů a krále Fridricha Falckého) ze dvou třetin zkonfiskován a statek připadl královské komoře. Skládal se z Poříčí, Kokšína, Borové, Vřeskovic, Dolního Třebetína, Vosího, Oplotu, Horního Třebetína, Nedanic, Nedaniček, Kbel, Jína, Zeleného, Kaliště a krčmy v Nezdicích. Statek byl odhadnut na 87 127 kop grošů míšeňských.Adam Philipp von Kronberg. Roku 1623 jej koupil plukovník Filip Adam z Kronberku. Po něm se také Poříčí jmenovalo Korunní. Pánové z Kronberku, kteří získali později hraběcí titul, se ještě jazykově asimilovali s českým pobělohorským prostředím, jak svědčí i česky psaná prodejní smlouva tří slečen-dědiček. Pozůstalé dcery Magdaléna Isabela, Marie Diana a Emanuela Maxmiliána po hraběti Otovi z Kronberka, zemřelém v roce 1692. Od Filipových dcer koupil roku 1709 panství Jan Jiří z Haubenu, barokní výzdoba v panském patře zámku, který přikoupil ještě Roupov, ale v roce 1716 padl jako císařský generál ve válce s Turky. Panství zdědila dcera Františka Augusta provdaná za hraběte Norberta Thörringa von Jettenbach. Panství Červené Poříčí a statek Roupov byly spojeny v jeden celek roku 1752 za této majitelky. Thörringové patřili rovněž mezi starou bavorskou šlechtu a udržovali čilé styky s Bavorskem včetně kurfiřtského dvora v Mnichově. Za Thörringů na zámku panoval docela rušný společenský život. Vedle zápisů různých zajímavých kmotrů z matrik to potvrzují i ojedinělé zmínky z jiných zdrojů. Na jaře roku 1731 tu byla například hraběnka Isabela Černínová, rozená z Westerloo, choť hraběte Františka Josefa Černína, na ,,granátnickém plese“. Podobné plesy tu byly asi častěji – granátníci, jak důstojníci, tak i prostí vojáci, bývali také často kmotry i svědky při křtech a svatbách po celých několik desetiletí v 18. století. Matriky prozrazují, že Thörringové tu měli i své dvorní trubače. Roku 1759 přešel statek z hraběnky Františky Augusty Thörring von Jettenbach na jejího syna Josefa. Panství bylo prodáno roku 1763 v dražbě bavorskému vévodovi Klementu Františkovi a ten je začlenil pod ústřední správu svých statků. V držení bavorského rodu zůstala statková doména včetně Červeného Poříčí do roku 1803, kdy přešla na sekundogenituru habsburského rodu, a to na Ferdinanda III., kurfiřta salzburského, který se stal roku 1814 velkovévodou toskánským. Podle rodinných ujednání Habsburků, převzatých později do smlouvy vídeňského kongresu, byly bývalé statky toskánských velkovévodů včetně Červeného Poříčí určeny pro vnuka císaře Františka I., Františka Karla, vévodu zákupského, syna císaře Napoleona, a do jeho plnoletosti je měl užívat Ferdinand III., velkovévoda toskánský. V případě předčasného úmrtí vévody zákupského měla panství připadnout jeho bratrancům. V roce 1832 po smrti Františka Karla, vnuka císaře Františka I., přešla majetková država na Leopolda II. toskánského vévodu, který ji držel až do roku 1847. Zámek spolu s celým panstvím se ještě před polovinou 19. století stal součástí korunních statků. Základ hospodářství panství tvořilo tradičně tak jako jinde zemědělství - rostlinné výrobě, chovu dobytka a ovcí. Z ostatních odvětví hospodářství panství je nutné připomenout pivovar v Červeném Poříčí, panskou pilu a mlýn v obci Jíno a lom na vápenec, o který musela vrchnost vést spory s klášterem v Chotěšově. Po vzniku Československé republiky přešel zámek do státního majetku, odtud pod Ústřední ředitelství státních lesů. Po 2. světové válce zůstal zámek ve státní správě, časem se stal sídlem lesního závodu pod Krajskou správou lesů. V roce 1990 patřil Západočeským státním lesům, lesní závod Přeštice. Od roku 1997 se o zámek stará Památkový ústav Plzeň.

odkaz: zámek Červené Poříčí

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

mlýn Červené Poříčí

batoh
mlýn Červené Poříčí
Šumava A-Z: mlýny
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Červ...

batoh
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Červené Poříčí
Šumava A-Z: kaple
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Červené Poříčí

batoh
Červené Poříčí
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Červené Poříčí

batoh
kaple Červené Poříčí
Šumava A-Z: kaple
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
mlýn Červené Poříčí 0.06 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 0.08 km
Červené Poříčí 0.12 km
kaple Červené Poříčí 0.2 km
Lhovice 1.88 km
fara Švihov 2.11 km
kostel sv. Václava, Švihov 2.14 km
hřbitov Švihov 2.25 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 2.28 km
studna válec Švihov 2.34 km
infocentrum Švihov 2.35 km
pamětní deska Antonín Špelda 2.36 km
radnice Švihov 2.36 km
studna polokoule Švihov 2.36 km
Švihov 2.36 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 2.37 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 2.38 km
studna kužel Švihov 2.39 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 2.42 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 2.44 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 2.44 km
NS Švihov 2.46 km
židovský hřbitov Švihov 2.46 km
mlýn Švihov 2.48 km
letní kulturní festival České hrad... 2.52 km
Tři životy 2.56 km
Šašek a královna 2.56 km
Tři oříšky pro Popelku 2.56 km
hrad Švihov 2.6 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 2.62 km
dětské hřiště Švihov 2.62 km
Borovská lípa 2.63 km
SDH Švihov 2.64 km
pamětní deska František Šperl 2.66 km
Weinfurt Martin 2.74 km
mlýn Prokop, Borovy 2.78 km
Borovy 2.8 km
Tři oříšky pro Popelku 2.97 km
nádraží Švihov 3.04 km
fara Vřeskovice 3.13 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 3.14 km
hřbitov Vřeskovice 3.15 km
SDH Vřeskovice 3.17 km
Vřeskovice 3.25 km
kaple Mezihoří 3.3 km
Tři oříšky pro Popelku 3.35 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 3.66 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 3.7 km
pomník padlých WWI, Nezdice 3.72 km
mlýn Nezdice 3.83 km
zřícenina Kokšínský hrádek 3.99 km
Stará Úhlava 4.04 km
kaple u Vřeskovic 4.1 km
stavení Ježovy 4.5 km
SDH Ježovy 4.55 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 4.62 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 4.71 km
pomník padlých WWI, Vlčí 4.83 km
pomník padlých WWI, Ježovy 4.84 km
zámek Ježovy 4.86 km
Ježovy 4.92 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 4.92 km
kaple sv. Anny, Roupov 4.93 km
dětské hřiště Biřkov 4.94 km
SDH Biřkov 4.96 km
návesní rybník, Biřkov 4.97 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 5.01 km
Šašek Václav z Bířkova 5.01 km
Biřkov 5.02 km
barokní sýpka Roupov 5.02 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 5.02 km
Roupovský tis 5.04 km
zřícenina Roupov 5.04 km
Štíty království českého, Čas hojn... 5.04 km
SDH Kbel 5.07 km
kostel Všech svatých, Kbel 5.08 km
fara Kbel 5.11 km
pomník padlých WWI, Kbel 5.16 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 5.16 km
pamětní deska Václav Kalaš 5.16 km
Roupov 5.2 km
Kožíšek Josef 5.21 km
pamětní deska Josef Kožíšek 5.22 km
mlýn Lužany 5.26 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 5.29 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 5.29 km
Lužany 5.29 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 5.33 km
Přírodní památka Lužany 5.33 km
kaple Roupov 5.34 km
SDH Roupov 5.34 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 5.35 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 5.36 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 5.37 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 5.37 km
Já, Mattoni 5.37 km
Americké Dopisy 5.37 km
zámek Lužany 5.37 km
Rašín 5.37 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 5.38 km
NS Živé paměti krajin Lužan 5.42 km
vlaková zastávka Lužany 5.44 km
koupaliště Zálesí 5.54 km
Zálesí 5.61 km
kaple Zálesí 5.63 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 5.63 km
SDH Malechov 5.69 km
vlaková zastávka Dehtín 5.7 km
Malechov 5.72 km
Třebýcina 5.73 km
Zderaz 5.82 km
SDH Vícenice 5.9 km
Kámen 5.95 km
kaple Kámen 5.96 km
Dehtín 5.97 km
SDH Dehtín 6 km
Vícenice 6.06 km
cihelna Malechov 6.06 km
Chlumská 6.07 km
kaple Vícenice 6.07 km
Malinec 6.08 km
kaple Chlumská 6.11 km
pomník padlých WWI, Malinec 6.14 km
lom Krušec 6.22 km
Trnčí 6.45 km
kaple Trnčí 6.46 km
Hořejší rybník Trnčí 6.48 km
Otín 6.55 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 6.56 km
zámek Otín 6.58 km
Palacký František 6.58 km
Měchura Leopold Eugen 6.58 km
kaple Otín 6.59 km
Skočice u Přeštic 6.64 km
kaple sv. Anny, Otín 6.66 km
Nový rybník u Točníka 6.67 km
lipová alej Otín - Předslav 6.73 km
kaple Panny Marie, Křenice 6.79 km
pomník padlých WWI, Křenice 6.86 km
Křenice 6.9 km
hřbitov Dolany 6.92 km
Nedaničky 7.09 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 7.1 km
Tyršův dub, Předslav 7.17 km
kaple Újezdec u Křenice 7.19 km
Újezdec u Křenice 7.19 km
koupaliště Dolany 7.21 km
Otěšice 7.22 km
Sokolovna Předslav 7.23 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 7.24 km
tvrz Dolany 7.25 km
hrob Leopold Eugen Měchura 7.27 km
Dolany u Klatov 7.27 km
pomník padlých WWI, Dolany 7.28 km
fara Dolany 7.28 km
hřbitov Předslav 7.29 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 7.29 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 7.29 km
SDH Dolany 7.29 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 7.31 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 7.33 km
kaple výklenková Předslav 7.33 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 7.33 km
pomník padlých WWII, Předslav 7.34 km
Předslav 7.34 km
zámek Příchovice 7.36 km
Hora u Ptenína 7.37 km
kaple Točník 7.38 km
SDH Příchovice 7.44 km
dětské hřiště Předslav 7.45 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 7.46 km
Příchovice 7.46 km
SDH Předslav 7.48 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 7.5 km
SDH Nedanice 7.53 km
Nedanice 7.54 km
Točník 7.55 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 7.55 km
rybník Předslav 7.6 km
SDH Točník 7.6 km
hřbitov Přeštice 7.71 km
lípa pod Ticholovcem 7.72 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 7.72 km
kaple Přeštice 7.76 km
hrobka Josefa Hlávky 7.81 km
Makalovy 7.92 km
kaple výklenková Makalovy 7.93 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 7.95 km
Přeštické černostrakaté prase 7.96 km
Dolanský mlýn 7.98 km
fara Přeštice 8.01 km
roubenka Štěpánovice 8.03 km
koupaliště Měčín 8.03 km
vlaková zastávka Točník 8.03 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 8.05 km
Sekrýt 8.07 km
hřbitov Štěpánovice 8.07 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 8.07 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 8.11 km
Dům historie Přešticka 8.11 km
tvrz Štepánovice 8.12 km
Štěpánovice 8.12 km
koně Měčín 8.13 km
fara Měčín 8.14 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 8.17 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 8.17 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 8.19 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 8.19 km
Hlávka Josef 8.19 km
rybníček Štěpánovice 8.2 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 8.21 km
radnice Měčín 8.22 km
SDH Přeštice 8.23 km
Měčín 8.23 km
SDH Štěpánovice 8.23 km
kruhový dům Štěpánovice 8.25 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 8.25 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 8.29 km
Ryba Jakub Jan 8.3 km
Mariánský sloup, Přeštice 8.3 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 8.3 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 8.3 km
Ticholovec 8.34 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 8.35 km
sv. Kilián, Přeštice 8.35 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 8.35 km
hřbitov Měčín 8.36 km
Přeštice 8.37 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 8.37 km
infocentrum Přeštice 8.37 km
Balkovy 8.39 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 8.39 km
Preiss Jaroslav JUDr. 8.4 km
zámek Ptenín 8.44 km
SDH Měčín 8.45 km
NS Ptenín - Újezdec 8.47 km
pomník padlých WWI, Ptenín 8.47 km
nádraží Přeštice 8.49 km
návesní rybník, Měčín 8.51 km
Ptenín 8.51 km
dětské hřiště Ptenín 8.54 km
kaple Kucíny 8.54 km
Tikal Václav 8.57 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 8.58 km
sýpka Měcholupy 8.59 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 8.61 km
Sad národní svobody, Měcholupy 8.63 km
SDH Měcholupy 8.66 km
Měcholupy 8.68 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 8.68 km
zámek Měcholupy 8.68 km
kaple sv. Floriána, Měčín 8.7 km
koupaliště Kucíny 8.75 km
mlýn Malá Strana 8.84 km
Malá Strana 8.84 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 8.86 km
Vesnický rybník, Měcholupy 8.88 km
židovský hřbitov Merklín 8.9 km
lom Svrčovec 9.05 km
tvrz Svrčovec 9.05 km
Sokolovna Chudenice 9.08 km
návesní rybník dolní Chudenice 9.09 km
SDH Svrčovec 9.09 km
Mariánský dům Chudenice 9.12 km
Chaloupky 9.14 km
židovský hřbitov Přeštice 9.15 km
Svrčovec 9.18 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 9.19 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 9.21 km
roubenka Svrčovec 9.23 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 9.27 km
Řakom 9.39 km
kaple na okraji Ostřetice 9.4 km
letiště Klatovy 9.4 km
zámecká lípa Chudenice 9.42 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 9.45 km
Ostřetice 9.46 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 9.47 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 9.47 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 9.48 km
SDH Ostřetice 9.48 km
kaple Ostřetice 9.49 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 9.51 km
pivovar hraběcí Chudenice 9.52 km
Kvapil Jaroslav 9.52 km
dětské hřiště Ostřetice 9.52 km
zámek Merklín 9.52 km
výstava Bonsai Merklín 9.52 km
Chudenice 9.55 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 9.56 km
fara Chudenice 9.57 km
Roubal Jan, prof. 9.59 km
Chudenická lípa 9.59 km
Újezdec u Bolešin 9.61 km
koupaliště Slatina u Klatov 9.61 km
koupaliště Skašov 9.63 km
Merklín 9.64 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 9.69 km
fara Merklín 9.72 km
SDH Chudenice 9.73 km
Sokolovna Merklín 9.77 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 9.77 km
Drnový potok 9.79 km
SDH Skašov 9.8 km
Slatina u Klatov 9.82 km
Skašov 9.86 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 9.87 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 9.92 km
skašovská výroba hraček 9.99 km
Nový rybník, Petrovičky 9.99 km
Skašovská lípa 10.04 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 10.06 km
kaple Petrovičky 10.09 km
SDH Petrovičky 10.13 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 10.16 km
Petrovičky 10.18 km
Doubrava 727 m n. m. 10.18 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 10.23 km
rozvodna Přeštice 10.29 km
rybník Lotrov 10.4 km
kaple sv. Huberta, Hájek 10.55 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 10.61 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 10.62 km
zámek Lázeň, Chudenice 10.67 km
Vrásky z lásky 10.67 km
mlýn Podhora 10.67 km
Palackého skála 10.7 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 10.78 km
Americká zahrada Chudenice 10.78 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 10.8 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 10.81 km
brány statků Petrovice u Měčína... 10.83 km
SDH Petrovice u Měčína 10.84 km
Pihovice 10.85 km
Petrovice u Měčína 10.88 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 10.9 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 10.91 km
les Husín 10.93 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 10.96 km
krematorium Klatovy 10.97 km
Domažličky 10.98 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 10.98 km
dub v Lučici 10.99 km
studánka Klatovka, Klatovy 11.01 km
rybník Lučice 11.01 km
hrob Otakara Vočadla 11.01 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 11.01 km
židovský hřbitov Klatovy 11.01 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 11.02 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 11.03 km
SDH Lučice 11.04 km
bytový dům "aeroplán&... 11.04 km
kaple hřbitovní Klatovy 11.05 km
hřbitov Klatovy 11.06 km
Lučice 11.06 km
kostel sv. Michala, Klatovy 11.07 km
Zastávka u Přeštic 11.09 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 11.1 km
pomník padlých WWI, Klatovy 11.1 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 11.1 km
Šumavský Josef Franta 11.13 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 11.13 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 11.13 km
budova soudu Klatovy 11.13 km
koupaliště Klatovy 11.13 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 11.13 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 11.13 km
památník umučeným, Klatovy 11.15 km
socha Spravedlnost, Klatovy 11.16 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 11.17 km
bombardování nádraží Klatovy 11.17 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 11.18 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 11.18 km
rekreační středisko Letiny 11.18 km
nádraží Klatovy 11.18 km
Fifka Gustav 11.19 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 11.19 km
bazén Klatovy 11.19 km
Třebíšovský rybník 11.2 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 11.2 km
Bolešiny 11.2 km
Trebíšov 11.21 km
kostel Československé církve husit... 11.22 km
SDH Slavošovice 11.23 km
SDH Bolešiny 11.23 km
dětské hřiště Tajanov 11.24 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 11.24 km
kaple Bolešiny 11.24 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 11.25 km
Slavošovice 11.25 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 11.28 km
hřbitov Přestavlky 11.29 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 11.29 km
Chudenická bažantnice 11.3 km
Zichov 11.31 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 11.31 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 11.33 km
Tajanov 11.33 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 11.33 km
SDH Tajanov 11.34 km
cykloinfocentrum Klatovy 11.37 km
pamětní střepina bombardování Klat... 11.4 km
Přestavlky 11.46 km
Milfort Martin 11.5 km
fontána pěší zóna, Klatovy 11.53 km
Lhota u Merklína 11.54 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 11.55 km
Historic Vltava Rallye 11.55 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 11.55 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 11.57 km
tisovec Dolní Lukavice 11.57 km
koupaliště Petrovice u Měčína 11.57 km
pamětní deska Lubor Niederle 11.58 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 11.59 km
synagoga Klatovy 11.59 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 11.6 km
zámek Přestavlky 11.6 km
Fiala Václav 11.61 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 11.61 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 11.62 km
studna před klášterem, Klatovy 11.62 km
Ďurinda Maťo 11.65 km
kasárna u tanku, Klatovy 11.65 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 11.66 km
Arcibiskupský dům Klatovy 11.67 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 11.68 km
fara Klatovy 11.68 km
Formánek Eduard 11.69 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 11.7 km
pamětní deska Josef Klička 11.7 km
pamětní deska Eduard Formánek 11.7 km
Haydn Joseph 11.7 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 11.7 km
Haydnovy hudební slavnosti 11.7 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 11.71 km
Vočadlo Otakar 11.71 km
zámek Dolní Lukavice 11.71 km
Sokolovna Klatovy 11.72 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 11.72 km
Bílá věž, Klatovy 11.72 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 11.72 km
hřbitov Dnešice 11.72 km
Suchý Jiří 11.73 km
Šesták Antonín, páter 11.73 km
Cyklotoulky - Klatovy 11.73 km
Kočičková Ester 11.73 km
Wiendl František 11.73 km
Belfín František 11.73 km
Landovský Pavel 11.73 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 11.73 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 11.73 km
Klatovy 11.73 km
Policie Modrava 11.73 km
Pawlík Karel, MUDr. 11.73 km
kostel sv. Václava, Dnešice 11.74 km
Dnešice 11.74 km
fara Dnešice 11.74 km
Jak ukrást Dagmaru 11.75 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 11.75 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 11.75 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 11.75 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 11.75 km
SDH Tupadly 11.75 km
Tupadly 11.76 km
AccuWeather - Klatovy 11.77 km
Burian Vlasta 11.77 km
folklórní festival Klatovy 11.77 km
Klička Josef 11.77 km
kašna Klatovy 11.77 km
Copak je to za vojáka 11.78 km
Katakomby Klatovy 11.78 km
pivovar Dolní Lukavice 11.78 km
Sázka na třináctku 11.79 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 11.79 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 11.8 km
Dolní Lukavice 11.8 km
SDH Dnešice 11.8 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 11.8 km
hřbitov Němčice 11.8 km
prampouch, Klatovy 11.8 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 11.81 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 11.81 km
Kramerius Václav Matěj 11.81 km
Vlachův dům, Klatovy 11.81 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 11.81 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 11.81 km
pamětní deska okupace Klatov 11.81 km
oslavy osvobození Klatovy 11.81 km
pamětní deska osvobození Klatov 11.81 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 11.81 km
Šumná města - Klatovy 11.81 km
Balbín Bohuslav 11.82 km
hřbitov Poleň 11.82 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 11.82 km
radnice Klatovy 11.82 km
Černá věž, Klatovy 11.82 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 11.82 km
jezuitská kolej, Klatovy 11.82 km
Tři chlapi na cestách 11.83 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 11.83 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 11.83 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 11.83 km
Vrba Karel PhDr. 11.83 km
Talich Václav 11.83 km
Vrchlický Jaroslav 11.83 km
Halíř Jan 11.83 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 11.83 km
infocentrum Klatovy 11.84 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 11.84 km
Pozorka u Měčína 11.84 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 11.85 km
fara Dolní Lukavice 11.85 km
NS Klatovský vycházkový okruh 11.86 km
VÚ Poleň 11.87 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 11.87 km
bruslení Klatovy 11.87 km
okrouhlice Klatovy 11.87 km
pomník padlých WWI, Poleň 11.87 km
Poleň 11.89 km
Šmilovský Alois Vojtěch 11.89 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 11.89 km
lípa Poleň 11.89 km
pamětní deska Karel Hostaš 11.9 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 11.9 km
kostel Všech Svatých, Poleň 11.9 km
Krejčí Jan Dr. 11.9 km
památník Dr. Jan Krejčí 11.9 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 11.9 km
pamětní deska J. Vančura 11.9 km
vila A. Salzmanna s ordinací 11.9 km
památník Pod Valy 11.9 km
koupaliště Lázně Letiny 11.91 km
fara Němčice 11.91 km
kostel sv. Martina, Hůrka 11.91 km
fara Hůrka 11.92 km
hřbitov Hůrka 11.92 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 11.92 km
studna pod Valy, Klatovy 11.93 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 11.93 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 11.93 km
fara Poleň 11.93 km
Červený mlýn pod Hůrkou 11.93 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 11.93 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 11.93 km
Lázně Letiny 11.94 km
kaple nad Chocomyšlí 11.95 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 11.96 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 11.96 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 11.96 km
Letinská lípa 11.96 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 11.97 km
NS Hůrka, Klatovy 11.97 km
BMX dráha Klatovy 11.97 km
skatepark Klatovy 11.98 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 11.98 km
Modrý tygr 11.99 km
Vodokrty 12 km
zámek lázně Letiny 12.02 km
SDH Poleň 12.03 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 12.03 km
kaple Vodokrty 12.04 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 12.04 km
SDH Němčice 12.05 km
tvrz Němčice 12.06 km
Dragounská kasárna, Klatovy 12.07 km
Tupadelské skály 12.09 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 12.16 km
Lindner Richard 12.16 km
klatovské Gestapo 12.16 km
Winkelhofer Heinrich 12.16 km
vila továrníka Singera, Klatovy 12.16 km
památník obětí WWII, Klatovy 12.18 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 12.19 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 12.19 km
SDH Klatovy 12.2 km
Čínov 12.23 km
roubenka Letiny 12.23 km
Renče 12.23 km
hřbitov Letiny 12.25 km
pomník padlých WWI, Letiny 12.26 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 12.28 km
studna Letiny 12.31 km
Lambl Vilém Dušan 12.32 km
fara Letiny 12.32 km
SDH Letiny 12.33 km
NS Čertovo břemeno 12.33 km
Letiny 12.34 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 12.34 km
Masarykova základní škola Klatovy... 12.35 km
hřbitov Dolní Lukavice 12.36 km
Libákovice 12.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 12.39 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 12.42 km
Bezpravovice 12.42 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 12.43 km
stavení Chocomyšl 12.43 km
Chocomyšl 12.45 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 12.45 km
roubenka Chocomyšl 12.46 km
Myslovice 12.46 km
Beňovy 12.47 km
rybník s ostrovem v městském parku... 12.47 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 12.49 km
Beňovská lípa 12.49 km
Chocomyšlský rybník 12.5 km
SDH Chocomyšl 12.5 km
Horní Lukavice 12.53 km
mlýn Beňovy 12.53 km
kaple Myslovice 12.54 km
SDH Myslovice 12.56 km
dětské hřiště v Chocomyšl 12.57 km
tvrz Beňovy 12.61 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 12.63 km
kašna v městském parku, Klatovy 12.63 km
kaple Pušperk 12.63 km
zámek Chocomyšl 12.64 km
Kolonáda v parku, Klatovy 12.64 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 12.66 km
Tětětice 12.71 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 12.72 km
westernový areál Halter Valley 12.73 km
vlaková zastávka Klatovy město 12.74 km
zámek Tětětice 12.75 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 12.76 km
zřícenina Pušperk 12.76 km
rybník Kroměždice 12.78 km
kaple Kroměždice 12.8 km
Kroměždice 12.81 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 12.81 km
roubenka Kroměždice 12.82 km
koupaliště Beňovy 12.82 km
U Zeleného Háje 12.87 km
Pastýřova hruška Únějovice 13.14 km
SDH Zbyslav 13.19 km
Obytce 13.22 km
Lišice 13.24 km
pomník padlých WWI, Obytce 13.25 km
kaple Lišice 13.25 km
SDH Lišice 13.26 km
zámek Obytce 13.26 km
kostel sv. Václava, Kydliny 13.27 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 13.27 km
Zbyslav 13.27 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 13.29 km
Kydliny 13.31 km
SDH Kydliny 13.34 km
Ailův mlýn, Úhlava 13.34 km
tvrz Únějovice 13.35 km
Lažánky 13.37 km
Čermná u Staňkova 13.41 km
rybník Kydliny 13.42 km
SDH Partoltice 13.42 km
roubenka Kydliny 13.43 km
Partoltice 13.45 km
kaple Partoltice 13.45 km
kaple Čermná u Staňkova 13.47 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 13.47 km
pomník padlých WWI, Únějovice 13.47 km
Únějovice 13.49 km
Poborovice 13.6 km
muzeum řemesel Koloveč 13.68 km
Luby 13.74 km
hřbitov Luby 13.74 km
obětem května 1945, Luby 13.75 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 13.77 km
Spiess Christian Heinrich 13.85 km
památník Melichar Tomáš, por. 13.85 km
hřbitov Bezděkov 13.86 km
Luby u Klatov 13.88 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 13.9 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 13.93 km
dětské hřiště Luby 13.95 km
tvrz Luby 13.99 km
most Drnový potok, Luby 14 km
Holubí hlava 14.03 km
vila se zdobným štítem, Luby 14.04 km
Kosmáčov 14.05 km
vlaková zastávka Bezděkov 14.08 km
Háje u Řenče 14.16 km
kaple Sobětice 14.17 km
Sobětice 14.18 km
Čepinec 14.18 km
Radochovy 14.19 km
SDH Bezděkov 14.23 km
Vlach Oldřich 14.24 km
Bezděkov 14.24 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 14.25 km
pamětní deska Jan Šilingr 14.25 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 14.25 km
pověst o vzniku Čertova břemene 14.26 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 14.26 km
Žinkovy 14.26 km
hřbitov Žinkovy 14.29 km
infocentrum Žinkovy 14.31 km
mlýn Poborovice 14.31 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 14.37 km
kaple Žinkovy 14.37 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 14.38 km
Čech Svatopluk 14.38 km
hospodářské budovy Bezděkov 14.39 km
sloup Immaculata, Žinkovy 14.41 km
zámek Bezděkov 14.46 km
Vítkovice 14.46 km
mlýn Žinkovy 14.55 km
kaple Vítkovice 14.59 km
Habartice 14.66 km
fara Habartice 14.69 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 14.71 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 14.71 km
SDH Hoštičky u Mochtína 14.76 km
koně Habartice 14.77 km
lipová alej Žinkovy 14.78 km
Hoštičky u Mochtína 14.8 km
rybník Labuť 14.92 km
Hoštice u Mochtína 15 km
kaple Dolní Lhota 15.02 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 15.06 km
přírodní park Plánický hřeben... 15.06 km
Barák 706 m n. m. 15.08 km
nádraží Luby u Klatov 15.16 km
Žinkovský rybník 15.16 km
Pramen života - Der Lebensborn 15.21 km
Otčina - Fatherland 15.21 km
zámek Žinkovy 15.21 km
Neberte nám princeznu 15.21 km
Jestřáb kontra hrdlička 15.21 km
zámecká studna Žinkovy 15.24 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 15.24 km
Dvorský rybník Žinkovy 15.24 km
památník Spálený les 15.3 km
kaple Vojovice 15.5 km
Vojovice 15.51 km
Potštejn u Žinkov 15.51 km
kaple Předenice 15.52 km
pomník padlých WWI, Vojovice 15.52 km
SDH Předenice 15.53 km
Předenice 15.55 km
Vílov 15.68 km
Spálený les 15.71 km
Loreta 15.75 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 15.75 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 15.84 km
kaple Vacovy 15.99 km
Vacovy 16 km
štola Loreta 16.02 km
památník E. a V. Doubek 16.02 km
hájovna Loreta 16.08 km
Barunka, Antonín Zápotocký 16.09 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 16.09 km
Zápotocký Antonín 16.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 16.1 km
Netunice 16.11 km
tisy červené, Netřeb 16.12 km
Újezdec u Mochtína 16.16 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 16.18 km
zřícenina hradu Netřeb 16.18 km
chalupa Kanice 66 16.2 km
přírodní rezervace Netřeb 16.22 km
zámek Újezdec u Mochtína 16.22 km
hřbitov Slavíkovice 16.22 km
Mochtín 16.23 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 16.26 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 16.27 km
zámek Kanice 16.27 km
SDH Mochtín 16.27 km
rybník Mochtín 16.29 km
zámek Mochtín 16.29 km
Sokol Kanice 16.33 km
Kanice 16.33 km
roubenka Kanice 16.34 km
Buková 16.34 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 16.35 km
rybník Netunice 16.35 km
Malá Víska 16.37 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 16.38 km
Slavíkovice 16.38 km
chalupa Kanice 15 16.38 km
studna Prusiny 16.39 km
hřbitov Prusiny 16.41 km
kaple Rohozno 16.41 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 16.42 km
pomník padlých WWI, Rohozno 16.43 km
dětské hřiště Mochtín 16.44 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 16.45 km
fara Prusiny 16.45 km
Rohozno 16.46 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 16.48 km
zámek Nový Čestín 16.5 km
Hejno 16.51 km
SDH Slavíkovice 16.56 km
mlýn Rohozno 16.57 km
silniční most Úhlava, Rohozno 16.6 km
hřbitov Staňkov 16.64 km
Úsilov 16.69 km
Vráž 16.79 km
pomník padlých WWI i II, Staňkov... 16.82 km
vlaková zastávka Vrhaveč 16.85 km
kaple u Srbic 16.88 km
kaple Mezholezy 16.91 km
památník selských mučedníků Mezhol... 16.91 km
koupaliště Kocourov 16.94 km
tvrz Srbice 16.95 km
hřbitov Neurazy 16.98 km
Kocourov 17 km
kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov... 17 km
SDH Srbice 17 km
Mezholezy 17.01 km
Srbice u Mochtína 17.02 km
SDH Mezholezy 17.03 km
Staňkov 17.08 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 17.09 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 17.17 km
lípy Bližanovy 17.17 km
skiareál Kocourov 17.18 km
SDH Neurazy 17.2 km
kaple Neurazy 17.23 km
lidová architektura Neurazy 17.24 km
Týnec 17.26 km
Neurazy 17.26 km
kaple Vrhaveč 17.27 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 17.29 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 17.29 km
zámek Týnec 17.3 km
Bližanovy 17.3 km
nádraží Dobřany 17.31 km
Vrhaveč 17.31 km
Nebílovy 17.32 km
SDH Bližanovy 17.33 km
kašna Nebílovy 17.36 km
Křižík František 17.36 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 17.36 km
pamětní deska František Noha (rumb... 17.37 km
zámek Nebílovy 17.37 km
pamětní deska František Křižík... 17.37 km
NS Nebílovy 17.37 km
SDH Nebílovy 17.4 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 17.41 km
kaple Nebílovy 17.42 km
Týnecký Josef Hais 17.44 km
roubenka Týnec 17.44 km
hřbitov Plánice 17.44 km
hřbitov Týnec 17.47 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 17.48 km
SDH Plánice 17.48 km
Nevděk 17.49 km
škola Bližanovy 17.5 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 17.53 km
Jirásek Alois 17.54 km
Nová Víska 17.54 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 17.55 km
fara Plánice 17.58 km
Nový rybník, Nepomuk 17.59 km
tvrz Těšetiny 17.6 km
kaple Těšetiny 17.63 km
Těšetiny 17.66 km
Horní Lhota 17.67 km
SDH Dlažov 17.71 km
pamětní deska Alois Menza 17.71 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 17.72 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 17.74 km
Plánice 17.74 km
Dlažov 17.74 km
SDH Horní Lhota 17.76 km
kaple Horní Lhota 17.79 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 17.79 km
Sokolovna Plánice 17.83 km
lidové stavení Dlažov 17.87 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 17.93 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 17.93 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 17.94 km
fara Dlažov 17.96 km
radnice Plánice 17.97 km
pamětní deska Vladimír Helfert 18.01 km
Mariánský sloup, Plánice 18.02 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 18.04 km
rybník Veselí 18.04 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 18.08 km
hřbitov Dlažov 18.11 km
Babí hora 606 m n. m. 18.12 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 18.15 km
Janovice nad Úhlavou 18.21 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 18.21 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 18.21 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 18.21 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.22 km
tvrz Lštění 18.22 km
Pacner Karel 18.24 km
říčka Jelenka 18.24 km
památník Kašpar Bosák 18.25 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 18.26 km
3 sezóny v pekle 18.26 km
pamětní deska osvobození Janovice... 18.26 km
radnice Janovice nad Úhlavou 18.27 km
Andělská tvář 18.28 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 18.28 km
hřbitov Chotěšov 18.29 km
Zjevení (Revelations) 18.29 km
D´Artagnan a tři mušketýři 18.29 km
Česká spojka 18.29 km
Muž, který se směje 18.29 km
Žert 18.29 km
Bez domova (Sans famille) 18.29 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 18.29 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 18.29 km
Borgiové 18.29 km
klášter Chotěšov 18.3 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 18.3 km
Královská aféra 18.31 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 18.32 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 18.32 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 18.32 km
SDH Janovice nad Úhlavou 18.33 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 18.35 km
fara Chotěšov 18.36 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 18.37 km
Krvavá léta - Ženský nacistický lá... 18.37 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 18.37 km
kašna klášter Chotěšov 18.38 km
tvrz Kouskova Lhotka 18.4 km
Černé Krávy 18.41 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 18.43 km
kostel sv. Matouše, Křištín 18.47 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 18.47 km
jilm v Mileticích 18.48 km
Lštění u Blížejova 18.48 km
stavení Křištín 18.48 km
Křištín 18.49 km
hřbitov Křištín 18.49 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 18.49 km
Chotěšov u Stoda 18.49 km
kaple Lovčice 18.5 km
pomník padlých WWI, Lštění 18.51 km
Švehlík Alois 18.54 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 18.55 km
zámek Lovčice 18.55 km
Miletice 18.55 km
Lovčice 18.56 km
SDH Miletice 18.56 km
pomník padlých WWI, Lovčice 18.59 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 18.63 km
hřbitov Lštění u Blížejova 18.67 km
židovský hřbitov Loučim 18.77 km
Libkov 18.96 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 18.96 km
roubenka Libkov 18.99 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 19.01 km
rybník Libkov 19.02 km
SDH Libkov 19.03 km
Střeziměř 19.05 km
kaple sv. Felixe, Klenová 19.07 km
Klenová 19.08 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 19.14 km
Šumná města - Klenová 19.15 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 19.21 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 19.27 km
vila Paula, manželů Kotrbových 19.28 km
Kotrbová Vilma Vrbová 19.28 km
Neznašovy 19.32 km
SDH Neznašovy 19.36 km
kaple Neznašovy 19.36 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 19.38 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 19.39 km
galerie Klenová 19.39 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 19.39 km
zámek a hrad Klenová 19.39 km
Radinovy 19.44 km
pramen Nicov u Plánice 19.45 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 19.45 km
SDH Radinovy 19.53 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 19.61 km
rybník Běhařov 19.64 km
Dobrá Voda u Chlistova 19.69 km
Nebílovský Borek 19.7 km
dětské hřiště Chotiměř 19.72 km
zámek Chotiměř 19.72 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 19.72 km
Fučík Julius 19.72 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 19.73 km
SDH Chotiměř 19.74 km
Chotiměř 19.74 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 19.74 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 19.74 km
Nicov u Plánice 19.75 km
mlýn Chotiměř 19.76 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 19.78 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 19.8 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 19.8 km
fara Nicov u Plánice 19.82 km
hřbitov Běhařov 19.82 km
Hradiště u Kolince 19.82 km
lípa Nicov u Plánice 19.84 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 19.85 km
SDH Běhařov 19.86 km
Loučim 19.87 km
hasičské muzeum Běhařov 19.87 km
památník manželé Burešovi 19.88 km
vlaková zastávka Loučim 19.89 km
hřbitov Nicov u Plánice 19.89 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 19.9 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 19.9 km
památník páter Antonín Šesták... 19.9 km
SDH Loučim 19.92 km
dětské hřiště Loučim 19.92 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 19.92 km
Běhařov 19.93 km
pítko Běhařov 19.93 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 19.94 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 19.95 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 19.96 km
židovský hřbitov Chlistov 19.98 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Dům historie Přešticka - otevírací doba...

  batoh
  Dům historie Přešticka - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Katakomby Klatovy - otevírací doba

  batoh
  Katakomby Klatovy - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Dům historie Přešticka - otevírací... 8.11 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 8.21 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 11.78 km
Muzeum dětem Klatovy 11.92 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 11.98 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 20.84 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 20.84 km
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 22.26 km
Dětský svět lvíček, Plzeň - otevír... 24.09 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 25.6 km
Techmania Science Center - otevíra... 27.08 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 27.35 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 27.44 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 27.45 km
Západočeské muzeum v Plzni - oteví... 27.79 km
muzeum loutek Plzeň - otevírací do... 27.91 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 28.13 km
Plzeňské historické podzemí - otev... 28.23 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 28.23 km
pivovarské muzeum, Plzeň - otevíra... 28.24 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 30.46 km
Prohlídky města Sušice 34.16 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 34.21 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 34.61 km
Air park, Zruč u Plzně - otevírací... 35.3 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 35.42 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 35.6 km
hvězdárna Rokycany - otevírací dob... 35.61 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 35.81 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 38.83 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 39.01 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 39.27 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 39.29 km
muzeum Horní Bříza - otevírací dob... 39.3 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 39.72 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 39.73 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 39.85 km
firmy v okolí
 • čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy

  batoh
  čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Švihov

  batoh
  Konzum Švihov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Vřeskovice

  batoh
  Konzum Vřeskovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Nezdice u Přeštic

  batoh
  Konzum Nezdice u Přeštic
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 1.69 km
Konzum Švihov 2.32 km
Konzum Vřeskovice 3.22 km
Konzum Nezdice u Přeštic 3.73 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 5.29 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 5.32 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 7.26 km
Konzum Předslav 7.39 km
Bankomat ČSOB 7.83 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 7.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.17 km
Konzum Měčín 8.23 km
Bankomat Komerční banka 8.27 km
Bankomat GE Money Bank 8.36 km
Bankomat Česká spořitelna 8.39 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 8.8 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 8.89 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 9.13 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 9.32 km
Konzum Chudenice 9.51 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 9.69 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 9.69 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 9.9 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 10.27 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 10.3 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 10.66 km
Bankomat Česká spořitelna 11.11 km
Konzum Bolešiny 11.29 km
Bankomat GE Money Bank 11.48 km
Konzum Klatovy 11.51 km
Bankomat Česká spořitelna 11.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.7 km
Bankomat Česká spořitelna 11.7 km
Bankomat ČSOB 11.71 km
Bankomat UniCredit Bank 11.71 km
Bankomat Komerční banka 11.75 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 11.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.84 km
Bankomat Komerční banka 11.93 km
Bankomat ČSOB 11.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.97 km
Bankomat Česká spořitelna 12.02 km
Bankomat Fio banka 12.04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.17 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 12.32 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 12.34 km
Konzum Chocomyšl 12.48 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 12.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.54 km
Bankomat GE Money Bank 12.55 km
Bankomat ČSOB 12.56 km
Konzum Srbice 12.72 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 12.91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 13.15 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 13.18 km
Bankomat Česká spořitelna 13.23 km
Konzum Hlohovčice 13.34 km
Konzum Čermná u Staňkova 13.52 km
Bankomat Komerční banka 13.58 km
Konzum Sobětice 14.13 km
Konzum Bezděkov 14.22 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 14.22 km
Konzum Černíkov 14.76 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 15.47 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 15.58 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.61 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 15.68 km
Konzum Mochtín 16.19 km
Konzum Hlohová 16.34 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 16.78 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.81 km
Konzum Staňkov 16.96 km
Konzum Úsilov 16.98 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 17.04 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 17.05 km
Bankomat Komerční banka 17.11 km
Bankomat GE Money Bank 17.11 km
Bankomat Česká spořitelna 17.2 km
Bankomat Česká spořitelna 17.23 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 17.31 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.32 km
Konzum Staňkov 17.32 km
Bankomat ČSOB 17.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.35 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 17.35 km
Konzum Dobřany 17.35 km
Bankomat Česká spořitelna 17.43 km
Bankomat Komerční banka 17.48 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 17.62 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.65 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.68 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 17.9 km
Konzum Osvračín 17.91 km
Konzum Plánice 17.93 km
Bankomat Česká spořitelna 17.94 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 18.08 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 18.1 km
Bankomat Komerční banka 18.1 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 18.1 km
Bankomat Česká spořitelna 18.2 km
Konzum Janovice 18.28 km
čerpací stanice Benzina, Stod 18.32 km
Bankomat ČSOB 18.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.47 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 18.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 18.65 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.81 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 19.07 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 19.47 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 19.64 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 19.77 km
Bankomat Česká spořitelna 19.82 km
Bankomat Komerční banka 19.83 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 19.9 km

mohlo by Vás zajímat

zámek a hrad Klenová

batoh
zámek a hrad Klenová
Šumava A-Z: zámky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Běhařov

batoh
zámek Běhařov
Šumava A-Z: zámky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je nazývána zelenou střechou Evropy, což je možná trochu nadnesené, ale u nás rozsáhlejší souvislé a zachovalé lesy najdete. Putování Šumavou po lesních cestách a stezkách kopcovitou krajinou v jejich chladivém stínu. Pěšky, na kole, na běžkách nebo parním vláčkem. Na výlet se vydáte za rašelinnými slatěmi, připomínajícími severskou tundru, za poznáním po mnohých naučných stezkách či za nostalgií zaniklých vesnic a donedávna zakázaných míst. Směrem dolů, do Čech narazíte na monumentální hrady a hradní zříceniny, jejichž majestát neodvála ani staletí opuštěnosti. Šumava, to jsou především lesy a dřevo – můžete prozkoumat, jak se kdysi plavívalo kanálem Schwarzenberským a nebo Vchynicko-tetovským z hor dolů. A jak se vyvíjela Šumava a zejména její osídlení za železnou oponou zjistíte, když navštívíte Bayerischer Wald - bavorskou stranu Šumavy. Láká Vás dovolená na Šumavě? Hledáte vhodné místo pro konání firemní akce nebo školení. Nebo pro rodinnou dovolenou s dětmi, s Vaším pejskem? Vybírat můžete z ohromné řady nabídky ubytování. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici kempy, horské chaty, romantické chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, netové připojení WiFi signálem. O množství sněhu, o počasí na Šumavě se můžete informovat prostřednictvím netu snímků ze šumavských web kamer. O upravenosti běžeckých tratí (on-line zobrazen na mapě pohyb rolby upravující stopu) informuje Bílá stopa. Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy, radio Bayern a projít se po místech kudy chodil Král Šumavy, spisovatel Šumavy Karel Klostermann, kde se natáčela řada známých filmů. Na Šumavě natáčejí svá díla režiséři takových jmen jako Jiří Strach či Zdeněk Troška.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Šedé obrysy plástovických statků a domků počaly vystupovat z hustého závoje mlh. Neurčitými se jevily, zveličenými, skoro hrozivými, podobné valům a hradbám jakés příšerné tvrze, jež zbyla ze zamžené dávnověkosti. Déšť ustával, už jen lehce mžilo, ale k východu, směrem jejich pouti, mraky jako by byly shlukly ve špinavě šerou, neprostupnou zeď, která neměla ani začátku, ani konce. O slunci ani památky, aniž tušiti kdo mohl, kde stálo na nebi, ač do poledne nemohlo býti daleko. Zato na západě mraku již jako by nebylo, nic než bílá, napohled řídnoucí mlha, nevalící se, pevně zavěšená na čemsi nahoře t zároveň k zemi přirostlá; o modrých horách šumavských, ha, ani o blízkých kopcích, vypínajících se za Hlavatci směrem k Volšovicům a dále k Netolicům, ani potuchy.

„Jdi teď sama domů, Apoleno!" řekl Vojta, „já se podívám ještě dolů na Blata a pak přijdu za tebou. Neříkej nikomu, žes mě viděla, rozumíš ? Shánějí se asi po mně, jedva mě spatřili dnes. Nu, pást se nemůže, tak co!... Jen ten rybníček v zahradě aby už byl v pořádku, aby člověku nebylo třeba se bát o své, nastane-li takové počasí. Vzala-li mi voda sádky s rybami, co si já počnu? Ještě kdyby ty vody strhly ňáký ten rybník anebo kdyby musili někde pustit stavidla, aby se ne-strhala hráz, nachytalo by se ryb dost a škoda by se zase uhradila. Takhle Bezdrev, to by byly žně! Zlivský, to nic není, z toho ryby ujdou do Bezdrevi. Nu, na rok bude jinak a na podzim, až budou lovit, však se zaopatřím. Spánembohem, Apoleno!"

Usmál se, lehce pokývl hlavou a zahnul vlevo na mez, dělící dvě pole, porostlá vysokým žloutnoucí žitem, jež smutně klonilo k zemi své plné, mokrem nabobtané klasy.

Dívala se za rychle odcházejícím, jehož kupředu nahnutá postava jako by se plazila v té husté, přehýbající se přes něho boží úrodě. Za malou chvilku zmizel jí z očí, mlha jej pozřela.

Došla domů. Matka ji uvítala s pláčem.

„Ještě se nevrátil?" vydrala se jí otázka.

„Ach, kdeže vrátil! Můj zlatý chlapec! — Och ty mé dítě, buď Bůh pochválen, žes přišla ty mě potěšit v mém hoři..."

„A kde je táta?" Dobře věděla, přece se ptala.

„Ach dítě, za ním se vydal... tam dolů. Jak Bůh dal den, hned odešel. A pořád si myslím, že se tam nedostal. Taková hanba! Taková hrozná hanba! Těm tam kdo propadne, už ho nepustí. Nařknou ho, chudáka, jako by toho už nebylo dost, a potom si ho ještě podrží. Táta se mi usouží a já hanbou do země se propadnu. Zčistajasna to přišlo, kdo by se byl nadál!... Bůh odpusť v poslední hodince tomu člověku, který na nás přivolal tohle neštěstí."

„Neplačte, maminko, Václav se vrátí," přerušila ji dcera; mluvila pevným, přesvědčivým tónem, jako že sama přesvědčena byla.

„Ale kdy, dítě, kdy ? Páni ho mají v moci, nevydají ho, když proti němu svědčí knížecí člověk. Tomu se bude věřit... A vrátí se, i hanba se s ním vrátí a přivěsí se na jeho jméno, a do smrti se té hanby nezbaví."

„Och, zbaví, maminko, zbaví! Z našeho rodu nikdo nekradl, to jste stokrát sama řekla, a to každý ví. Není třeba, abyste se takhle soužila."

„Ty tomu nerozumíš, dítě, ty nevíš!..." ' „Nerozumím, ale jiní rozumějí, maminko! — Nebojím se již o něho. Protivenství mine; Václav se navrátí a nikdo na něm neshledá skvrny. Jiní trpěli taky. Kubáta dal hlavu za Blata."

Matka se přímo ulekla tohoto chladně rozumného nazírání dceřina na událost, jež na ni samu a na otce tolik žalu a hoř¬kosti uvalila.

„Člověk by řekl, že nemáš citu," odpověděla trpce. Dívka sebou škubla.

„Křivdíte mi, maminko," pravila skoro spurně, „a je mi líto, že tak nespravedlivě soudíte. Vím, že Václav se vrátí a že nebude člověka, který by v jeho vinu uvěřil, tak což bych se takhle kormoutila."

„Jdižiž, jdi! Co ty víš ? Co ty pomyslíš, co jsme se my nalopotili, tvůj otec a já, a co peněz tohle pohltí, našich krvavých peněz!... A žně přijdou, pilná práce, a jeho nebude... A tenhle nečas k tomu! — Všecko se zkazí na polích, marně jsme se dřeli. Ty povídáš: Kubáta dal hlavu za Blata. Ba, dal hlavu, dal ji za něco! Ale zač moje dítě dalo čest? Zač my dáváme svoje těžce zahospodařené peníze? — Za nic a pro nic, leda pro nesmyslné nařčení je házíme pánům do krku..."

„Nechte být, mámo! — Však Pánbůh někoho vzbudí, kdo vykoná pomstu."

„Nemluv o pomstě, ty hloupá! Žádná pomsta nenapraví, l o i stalo. Žádná pomsta nenahradí mému dítěti strach a ponížení, jež mu bylo zakusil... A tvůj táta venku v téhle hrůze! Všaks viděla co je vody. Kdo ví, dostal-li se na Hlubokou... a dostali-li se, pozdě přišel... A kdy se nám vrátí?... Kdyby aspoň on tu byl, aby mé potěšil v hoři. Můj Bože na nebi, který vidíš do srdcí ledví, bud mu ty ochranou na jeho pouti a dej, aby mi převedl moje nevinné dítě!..."

Zalomila rukama, znovu hořce zaplakala.

„Neplačte, mámo, srdce puká vaším hořem, ale já mám pevnou důvěru..."

Vojta řekl, že Václav se vrátí, že nic zlého mu nehrozí.

Z jeho slov čerpala tu svou pevnou důvěru. Neřekla to matce, ale jí to stačilo a jen se divila, že její tvrdá víra se matce nesdílela, matčino hoře nezažehnala. Zapomněla téměř, že strach o bratra ji vyhnal od báby, že ještě cestou strašná muka na ni doléhala; ale pak přišel Vojta a domluvil jí, a bylo rázem po úzkostech. Je přece zřejmo, že Vojta správně a rozumně nazíral na celou tuto věc a že sám o Václava nejmenšího strachu neměl. Proč tedy matka se vzpírala útěše, již jí skýtala ? Otec šel na Hlubokou, promluví s pány, peníze s sebou vzal. Kdo má peněz, snadno se mu mluví s pány. To řekl nejen Vojta, v tom se všichni shodovali. Že třeba obětovat peněz, toť věc ovšem mrzutá - ale za neštěstí takovou obět nepokládala. Nač jsou peníze, ne-li na to, aby se jich pomocí něčeho dosáhlo? Ona, co živa byla, o penězích a jich ceně mnoho nepřemýšlela, ač denně slýchala z úst svých rodičů, že třeba šetřit a krejcaru marně nevydávat, ale o lakomství a mamonářství kázal zase pan farář a odsuzoval naprosto tyto hanebné neřesti, zařáděné do smrtelných hříchů. Šetřilo se u nich, nevyhazovalo, peníze tu jsou, tož užít jich na vykoupení Václavovo. K této logice její um dostačoval. Chvílemi jí ovšem přicházela myšlenka, že vším vinna vlastně jedině ona; kdyby byla nešla do Zlivi pro kapry — á vnitřní, neodbytný jakýs hlas pravil, že onino kapři byli kradení nebyla by se dala Blaty, nebyla by se setkala s nešťastným pěšákem, který by nebyl dostal rány do hlavy, bratr by nebyl šel ji hledat a vše by bylo v pořádku a v obvyklých kolejích. Tyto představy měly do sebe mnoho mučivého; než pomyšlení na to, co řekl Vojta, a ta okolnost, že ona sama nejednala o své ujmě, nýbrž dle jeho přání a rozkazů, jimž se přece opříti nemohla, i kdyby byla chtěla, vracely jí klid a odpuzovaly vítězně výtky jejího svědomí.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky