Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Vodokrty

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°35'24.786"N, 13°23'19.084"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Vodokrty je vesnice, část obce Řenče v okrese Plzeň-jih. Tvrz ze 16. stol. Zanikla, na návsi kaple z konce 19. stol. Rodiště a působiště obrozeneckého kronikáře a písmáka, rychtáře Václava Jana Maška (1795-1847). Ves Vodokrty se poprvé připomíná v roce 1239 (jako dvě vesnice), kdy ji od Svatobora z Přeštic koupil spolu s Přešticemi kladrubský klášter. Roku 1266 patřily dva lány v obci ke kostelu sv. Vavřince (kostel stával na Hůrce nad dnešním Starým Plzencem). Listinou z téhož roku daroval král Přemysl Otakar II. klášteru chotěšovskému zmíněné dva lány polí ve Vodokrtech. Poněvadž byly Vodokrty jměním duchovním, nesetkáváme se u nich vtéto době s vladyky. V době husitské přešly Vodokrty do světského držení a spolu s Přešticemi je pravděpodobně od roku 1420 drželi páni z Rýzmberka, kteří je připojili k hradu Skála. Zeman Ryneš, který se tu objevuje v roce 1463, zde byl asi jen dočasně. Při děleni rýzmberského majetku v roce 1505 se staly Vodokrty součástí švihovského dílu. V roce 1526 byly rozděleny, neboť Jan Půta švihovský prodal svou část Markvartovi z Hrádku na Renčích a druhou část (tj. poplužní dvůr s lesem Střížovem) prodal roku 1544 Jindřich z Rýzmberka bratrům Petrovi a Václavovi Lukavským z Řeneč. Při konečném rozdělení dostal Václav za díl Lukavici a Petr podržel Vodokrty. Petr zemřel v roku 1552 a odkázal dvůr své manželce Žofii z Kalenic. Ta prodala v roce 1561 vodokrtský díl Anně z Drahenic, vdově po Markvartovi z Hrádku. Tím byly Vodokrty opět spojeny a Anna si tu na počátku 60. let 16. století postavila tvrz. Po její smrti (zemřela v roce 1589 a je pohřbena ve vícovském kostele) se o statek rozdělily děti, ale nakonec jej získal manžel Anniny dcery Kateřiny Adam Boubínský. Jeho syn Zdeněk držel v roce 1599 Vodokrty a koupil k nim části vsí Únětic a Libákovic. Ale již v roce 1603 prodal vodokrtský statek Jáchymovi Ladislavovi Loubskému z Lub, tehdejdšímu majiteli statků Řenče a Dolní Lukavice. Vodokrtský statek se skládal z Vodokrt, Hájů, Předenic, Libákovic, tvrze a dvora Drahkova. Vodokrtská tvrz byla v té době již pustá, existovala tedy sotva 40 let a zanikla beze stopy. Dnes již nelze určit, kde stála. Jáchym Ladislav Loubský z Lub se zúčastnil stavovského povstání v letech 1618 - 1620 a byl odsouzen ke ztrátě poloviny jmění. Podvodem se mu však podařilo přesvědčit královskou komoru, že statky jsou zadluženy nad výši pokuty, a proto mu byly ponechány. Jáchym Ladislav Loubský z Lub předal roku 1623 statek Řenečským, kam patřily též obce Vodokrty a Knihy, svému synovi Adamu Jaroslavovi. Ten ihned prodal statek za 64 000 kop grošů míšeňských Janu Filipovi Kracovi ze Šarfenštejna. Krac ze Šarfenšteina byl původně kanovníkem ve Wurmsu, ale jeho neklidná povaha jej táhla jinam. Stal se vojákem, bojoval na císařské straně na Bílé Hoře, byl ustanoven plukovníkem bavorského knížete Maxmiliána a císař Ferdinand II. jej jmenoval komorníkem. Za pobělohorských konfiskací si koupil řadu statků (roku 1622 Rýzmberk, Kout na Šumavě a Zahořany, roku 1623 Řenče, roku 1624 Úsilov a Dolní Lukavici, kterou roku 1627 prodal a roku 1630 Žimutice). Jako cisařský generální vachmistr sloužil cisaři, ale protože ve vojsku byla dána přednost Aldringenovi, urazil se, začal tajně vyjednávat se Švédy a chtěl jim vydat Ingolstadt. Z obavy před vyzrazením uprchl k nepříteli, byl však v bitvě v Nordlingenu v roce 1634 zajat a převezen do Vídně. Odtud se mu sice podařilo uprchnout, ale na slezských hranicích byl chycen, převezen do Vídně, souzen a roku 1635 popraven. Statky mu byly ihned po zradě zkonfiskovány, získal je Valdštejn a postoupil je Šimonovi Thunovi. Po Valdštejnově pádu (1634) je převzala královská komora, která Řenče (v ceně 53 517 zlatých) vrátila původnímu majiteli Adamovi Jaroslavovi Loubskému na úhradu jeho pohledávek u ostatních věřitelů. Mezitím však vyšlo najevo, že jeho otec Jáchym Ladislav Loubský se v souvislosti s konfiskacemi dopustil podvodu, přiněmž byla královská komora značně poškozena. Protože nový majitel panství Kryštof Loubský (od roku 1657) nemohl pokutu zaplatit, byly statky Řenče a Dolní Lukavice zabaveny a císař Leopold I. je r. 1662 daroval Františkovi Albrechtovi z Harrachu. Od té doby byly Řenče trvale spojeny s Dolní Lukavicí. Hrabě František Albrecht z Harrachu prodal však v roce 1665 statky Lukavici a Řenče hraběti Karlovi Leopoldovi Caretto-Millesimo. Od něho je už v roce 1666 získal Pavel hrabě z Morzinu, který zemřel v roce 1 686. Zanechal po sobě dva syny, a to Jana Rudolfa a Ferdinanda Matěje, z nichž každý měl dostat polovinu panství. Jan Rudolf však prodal svůj díl i se statkem v Horní Lukavici svému bratru. Ferdinand zdědil s tímto statkem také Seč,  v roce 1712 přikoupil Chlumcany a v roce 1717 Letiny. Hrabě Karel Josef Morzin prodal roku 1780 spojené panství hraběti Karlu Bedřichovi z Hatzfeldu a od něho je koupil v roce 1794 hrabě Hugo Damian ze Schonbornu. Tomuto rodu patřil dolnolukavický zámek až do roku 1945. Panství se skládalo ze čtyř statků: Dolní Lukavice s 18 vesnicemi, Lužan se 7 vesnicemi, Přeštic a Žerovic se 3 vesnicemi a Příchovic se 6 vesnicemi. Osud těchto hrabat sdílely i obce Vodokrty a Knihy až do roku 1925.





odkaz: Vodokrty

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavě



vyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kaple Vodokrty

batoh
kaple Vodokrty
Šumava A-Z: kaple
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Renče

batoh
Renče
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Háje u Řenče

batoh
Háje u Řenče
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Mlynářova lípa, Dolní Lukavice

batoh
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice
Šumava A-Z: památné strom...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
kaple Vodokrty 0.09 km
Renče 2.14 km
Háje u Řenče 2.16 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 2.95 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 3.18 km
tisovec Dolní Lukavice 3.23 km
židovský hřbitov Přeštice 3.24 km
pivovar Dolní Lukavice 3.3 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 3.31 km
Haydnovy hudební slavnosti 3.32 km
Haydn Joseph 3.32 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 3.32 km
koupaliště Kucíny 3.33 km
zámek Dolní Lukavice 3.33 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 3.36 km
Dolní Lukavice 3.38 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 3.38 km
fara Dolní Lukavice 3.38 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 3.39 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 3.45 km
SDH Lišice 3.45 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 3.5 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 3.51 km
hřbitov Dolní Lukavice 3.54 km
kaple Kucíny 3.59 km
Lišice 3.6 km
kaple Lišice 3.61 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 3.66 km
Ticholovec 3.67 km
kaple Předenice 3.82 km
rozvodna Přeštice 3.84 km
SDH Předenice 3.84 km
Předenice 3.86 km
Netunice 4.13 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 4.22 km
Libákovice 4.24 km
lípa pod Ticholovcem 4.29 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 4.29 km
rybník Netunice 4.37 km
studna Prusiny 4.4 km
hřbitov Prusiny 4.42 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 4.43 km
fara Prusiny 4.46 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 4.51 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 4.61 km
infocentrum Přeštice 4.62 km
SDH Přeštice 4.63 km
sv. Kilián, Přeštice 4.65 km
Přeštice 4.67 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 4.67 km
Preiss Jaroslav JUDr. 4.67 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 4.68 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 4.69 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 4.7 km
Mariánský sloup, Přeštice 4.72 km
Ryba Jakub Jan 4.72 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 4.72 km
Hlávka Josef 4.74 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 4.75 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 4.75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 4.76 km
kaple sv. Huberta, Hájek 4.77 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 4.79 km
SDH Příchovice 4.8 km
Dům historie Přešticka 4.81 km
Příchovice 4.81 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 4.82 km
zámek Příchovice 4.85 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 4.88 km
fara Přeštice 4.89 km
Přeštické černostrakaté prase 4.97 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 5 km
nádraží Přeštice 5.03 km
Horní Lukavice 5.07 km
hrobka Josefa Hlávky 5.1 km
kaple Přeštice 5.13 km
hřbitov Přeštice 5.16 km
Nebílovy 5.32 km
kašna Nebílovy 5.36 km
zámek Nebílovy 5.37 km
NS Nebílovy 5.37 km
SDH Nebílovy 5.4 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 5.41 km
kaple Nebílovy 5.42 km
pověst o vzniku Čertova břemene 5.69 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 6.57 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 6.57 km
kaple Zálesí 6.59 km
Zálesí 6.64 km
Zastávka u Přeštic 6.73 km
koupaliště Zálesí 6.74 km
Přírodní památka Lužany 6.95 km
Rašín 7.01 km
zámek Lužany 7.01 km
Já, Mattoni 7.01 km
Americké Dopisy 7.01 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 7.01 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 7.02 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 7.02 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 7.02 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 7.03 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 7.07 km
vlaková zastávka Lužany 7.08 km
NS Živé paměti krajin Lužan 7.09 km
mlýn Lužany 7.1 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 7.15 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 7.15 km
Lužany 7.15 km
pomník padlých WWI, Letiny 7.21 km
roubenka Letiny 7.21 km
pamětní deska Josef Kožíšek 7.21 km
Kožíšek Josef 7.21 km
pamětní deska Václav Kalaš 7.27 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 7.27 km
SDH Letiny 7.34 km
Skočice u Přeštic 7.35 km
Letiny 7.36 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 7.36 km
studna Letiny 7.36 km
NS Čertovo břemeno 7.38 km
Lambl Vilém Dušan 7.46 km
hřbitov Letiny 7.46 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 7.48 km
fara Letiny 7.49 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 7.59 km
Nebílovský Borek 7.73 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 7.78 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 7.89 km
koupaliště Lázně Letiny 7.96 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 8.19 km
Lázně Letiny 8.23 km
Letinská lípa 8.24 km
zámek lázně Letiny 8.25 km
mlýn Nezdice 8.28 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 8.35 km
pomník padlých WWI, Nezdice 8.37 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 8.38 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 8.44 km
rekreační středisko Letiny 8.67 km
pomník padlých WWI, Vlčí 8.96 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 9.09 km
Dnešice 9.12 km
SDH Dnešice 9.14 km
kostel sv. Václava, Dnešice 9.17 km
fara Dnešice 9.19 km
zámek Štěnovice 9.31 km
SDH Skašov 9.35 km
mlýn Prokop, Borovy 9.36 km
koupaliště Skašov 9.38 km
židovský hřbitov Štěnovice 9.4 km
Skašov 9.42 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 9.44 km
hřbitov Dnešice 9.5 km
skašovská výroba hraček 9.55 km
Borovy 9.56 km
nádraží Dobřany 9.61 km
Weinfurt Martin 9.62 km
Borovská lípa 9.74 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 9.75 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 9.77 km
Skašovská lípa 9.8 km
pamětní deska František Noha (rumb... 9.83 km
Losiná 9.9 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 10.3 km
hřbitov Nezbavětice 10.3 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 10.31 km
Přestavlky 10.33 km
hřbitov Přestavlky 10.35 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 10.38 km
zámek Přestavlky 10.43 km
westernový areál Halter Valley 10.45 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 10.58 km
hřbitov Vřeskovice 10.65 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 10.69 km
fara Vřeskovice 10.73 km
pomník padlých WWI, Kbel 10.85 km
SDH Kbel 10.87 km
fara Kbel 10.88 km
Vřeskovice 10.91 km
kostel Všech svatých, Kbel 11 km
kaple sv. Anny, Roupov 11.03 km
kaple u Vřeskovic 11.1 km
vlaková zastávka Dobřany 11.16 km
barokní sýpka Roupov 11.18 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 11.24 km
SDH Vřeskovice 11.25 km
zřícenina Roupov 11.32 km
Štíty království českého, Čas hojn... 11.32 km
Roupov 11.34 km
Roupovský tis 11.35 km
studna jižní, Radyně 11.49 km
studna pod věží, Radyně 11.5 km
Štíty království českého, Můj hrad... 11.5 km
hrad Radyně 11.5 km
pomník padlých WWI, Malinec 11.58 km
kaple Roupov 11.6 km
Malinec 11.6 km
SDH Roupov 11.63 km
mlýn Radobyčice 11.65 km
Čvančara Jaroslav 11.86 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 11.93 km
Koranda Václav starší 11.94 km
koupaliště Měčín 11.96 km
mlýn Červené Poříčí 11.97 km
hřbitov Měčín 11.97 km
zámek Červené Poříčí 12 km
Červené Poříčí 12.08 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 12.08 km
kaple Červené Poříčí 12.18 km
koně Měčín 12.29 km
fara Měčín 12.32 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 12.33 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.33 km
radnice Měčín 12.33 km
Měčín 12.34 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12.35 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.36 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12.37 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 12.49 km
návesní rybník, Měčín 12.51 km
SDH Měčín 12.56 km
Štáhlavice 12.58 km
Šťáhlavy 12.62 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 12.64 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 12.64 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 12.65 km
zámek Šťáhlavy 12.67 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 12.68 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 12.69 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.69 km
Lhovice 12.93 km
Otěšice 13.2 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 13.25 km
Lopatský rybník, Kozel 13.31 km
Starý Plzenec 13.37 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 13.39 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 13.4 km
radnice Starý Plzenec 13.41 km
NS Stará Plzeň a kupci 13.41 km
NS kolem Starého Plzence 13.41 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 13.42 km
kašna zámek Kozel 13.52 km
zámek Kozel 13.57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 13.6 km
Nedanice 13.6 km
Bohemia Sekt Centrum 13.62 km
SDH Nedanice 13.63 km
hřbitov Žinkovy 13.66 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 13.67 km
pamětní deska Jan Šilingr 13.67 km
hřbitov Doudlevce 13.69 km
Třebýcina 13.71 km
SDH Biřkov 13.74 km
návesní rybník, Biřkov 13.79 km
dětské hřiště Biřkov 13.8 km
Biřkov 13.82 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 13.83 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 13.83 km
Šašek Václav z Bířkova 13.83 km
fara Starý Plzenec 13.84 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 13.86 km
kaple Žinkovy 13.88 km
infocentrum Žinkovy 13.9 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 13.93 km
Žinkovy 13.93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 13.93 km
Nedaničky 13.94 km
sloup Immaculata, Žinkovy 13.96 km
hřbitov Švihov 13.97 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 13.98 km
výstava Bonsai Merklín 13.99 km
zámek Merklín 13.99 km
mlýn Žinkovy 14 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 14 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 14.02 km
fara Merklín 14.03 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 14.04 km
hřbitov Starý Plzenec 14.04 km
fara Švihov 14.07 km
kostel sv. Václava, Švihov 14.09 km
židovský hřbitov Švihov 14.15 km
Merklín 14.15 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 14.18 km
PP Černá stráň 14.2 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 14.22 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 14.23 km
studna válec Švihov 14.23 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 14.24 km
infocentrum Švihov 14.26 km
Švihov 14.27 km
pamětní deska Antonín Špelda 14.27 km
radnice Švihov 14.27 km
studna polokoule Švihov 14.28 km
Památník obětem zla 14.29 km
Hruška Luboš, plk. 14.29 km
studna kužel Švihov 14.29 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 14.3 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 14.32 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 14.34 km
NS Švihov 14.37 km
mlýn Švihov 14.39 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 14.39 km
letní kulturní festival České hrad... 14.41 km
řeka Úhlava 14.45 km
Sokolovna Merklín 14.46 km
Tři životy 14.46 km
Tři oříšky pro Popelku 14.46 km
Šašek a královna 14.46 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 14.5 km
hrad Švihov 14.51 km
rybník Labuť 14.51 km
lom Koterov 14.56 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 14.58 km
mohylové pohřebiště Hůrka 14.58 km
dětské hřiště Švihov 14.59 km
SDH Švihov 14.6 km
pamětní deska František Šperl 14.63 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 14.63 km
vyhlídka Hůrka 14.65 km
Dvorský rybník Žinkovy 14.66 km
nádraží Švihov 14.76 km
lipová alej Žinkovy 14.78 km
Borský park 14.8 km
Tři oříšky pro Popelku 14.81 km
Potštejn u Žinkov 14.86 km
Tři oříšky pro Popelku 14.87 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 14.9 km
zámek Žinkovy 14.91 km
Jestřáb kontra hrdlička 14.91 km
Otčina - Fatherland 14.91 km
Neberte nám princeznu 14.91 km
Pramen života - Der Lebensborn 14.91 km
zámecká studna Žinkovy 14.91 km
kaple Mezihoří 14.93 km
věznice Plzeň Bory 14.94 km
Neumann Stanislav Kostka 14.94 km
Rašín Alois 14.94 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 14.94 km
Modrý Bohumil, Ing. 14.94 km
Havel Václav 14.94 km
Dienstbier Jiří 14.94 km
Wonka Pavel 14.94 km
Kácha Miroslav, generálmajor 14.94 km
Cibulka Petr 14.94 km
Zahrádka František 14.94 km
Píka Heliodor, generál 14.94 km
Toussaint Rudolf 14.94 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 14.94 km
Jáchymov, Josef Haslinger 14.94 km
hřbitov Chotěšov 14.98 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 15.25 km
Žinkovský rybník 15.27 km
Čepinec 15.28 km
Pozorka u Měčína 15.32 km
fara Chotěšov 15.34 km
SDH Petrovice u Měčína 15.35 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 15.37 km
D´Artagnan a tři mušketýři 15.37 km
Borgiové 15.37 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 15.37 km
Muž, který se směje 15.37 km
Zjevení (Revelations) 15.37 km
Česká spojka 15.37 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 15.37 km
Žert 15.37 km
Bez domova (Sans famille) 15.37 km
3 sezóny v pekle 15.38 km
klášter Chotěšov 15.38 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 15.39 km
Andělská tvář 15.39 km
Královská aféra 15.4 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 15.4 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 15.42 km
brány statků Petrovice u Měčína... 15.42 km
Chotěšov u Stoda 15.44 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 15.45 km
židovský hřbitov Merklín 15.45 km
Petrovice u Měčína 15.47 km
kašna klášter Chotěšov 15.48 km
stavení Ježovy 15.52 km
SDH Ježovy 15.58 km
koupaliště Petrovice u Měčína 15.58 km
radnice Zbůch 15.59 km
SDH Zbůch 15.6 km
Zbůch 15.61 km
kaple sv. Josefa, Zbůch 15.63 km
památník Květnového povstání 1945,... 15.65 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 15.65 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 15.67 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 15.69 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 15.78 km
Partoltice 15.81 km
kaple Partoltice 15.84 km
zámek Ježovy 15.86 km
zřícenina Kokšínský hrádek 15.87 km
Nový rybník, Nepomuk 15.87 km
pomník padlých WWI, Ježovy 15.88 km
Tyršův dub, Předslav 15.89 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 15.9 km
SDH Partoltice 15.9 km
kaple Újezdec u Křenice 15.94 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 15.94 km
Ježovy 15.94 km
Sokolovna Předslav 15.94 km
Újezdec u Křenice 15.95 km
Stará Úhlava 15.95 km
hrob Leopold Eugen Měchura 15.96 km
pomník padlých WWII, Předslav 15.97 km
Zderaz 15.97 km
zámek Ptenín 15.98 km
Předslav 15.98 km
hřbitov Předslav 15.98 km
pomník padlých WWI, Ptenín 15.98 km
Ptenín 15.99 km
NS Ptenín - Újezdec 15.99 km
kaple výklenková Předslav 16 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 16 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 16.01 km
Tikal Václav 16.03 km
dětské hřiště Ptenín 16.05 km
Božkov 16.05 km
kaple Božkov 16.07 km
lipová alej Otín - Předslav 16.14 km
dětské hřiště Předslav 16.19 km
Vojovice 16.22 km
SDH Předslav 16.23 km
kaple Vojovice 16.23 km
pomník padlých WWI, Vojovice 16.26 km
Hora u Ptenína 16.28 km
kaple sv. Anny, Otín 16.28 km
Měchura Leopold Eugen 16.32 km
zámek Otín 16.32 km
Palacký František 16.32 km
vlaková zastávka Plzeň 16.33 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 16.35 km
kaple Otín 16.35 km
rybník Předslav 16.35 km
Otín 16.36 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 16.36 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 16.42 km
Sad národní svobody, Měcholupy 16.44 km
Kreativní zóna DEPO2015 16.47 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 16.48 km
SDH Měcholupy 16.5 km
Radochovy 16.5 km
Měcholupy 16.51 km
kaple Kámen 16.52 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 16.53 km
Kámen 16.54 km
zámek Měcholupy 16.55 km
sýpka Měcholupy 16.56 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 16.58 km
Vesnický rybník, Měcholupy 16.58 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 16.59 km
kaple Panny Marie, Křenice 16.62 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 16.62 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 16.62 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 16.65 km
kostel sv. Markéty, Klášter 16.69 km
pomník padlých WWI, Křenice 16.7 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 16.7 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 16.73 km
pomník padlých WWI, Klášter 16.74 km
Křenice 16.74 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 16.75 km
most Ivana Magora Jirouse 16.77 km
Klášter 16.78 km
kaple U Ježíška, Plzeň 16.79 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 16.83 km
Techmania Science Center 16.84 km
Tymákov 16.85 km
Rašínův dům, Plzeň 16.86 km
kraj Plzeňský 16.86 km
mlýn Klášter 16.86 km
Klášterský rybník 16.87 km
Entropa - David Černý, Techmania 16.88 km
první protikomunistická demonstrac... 16.88 km
Hlavatý Josef 16.88 km
památník národního osvobození se s... 16.88 km
dětské hřiště Klášter 16.93 km
Štěpánek Patrik, desátník / štábní... 16.97 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 17.01 km
javor pod Zelenou Horou 17.02 km
nádraží hlavní Plzeň 17.03 km
SDH Vícenice 17.03 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 17.05 km
kaple Petrovičky 17.09 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 17.11 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 17.15 km
SDH Petrovičky 17.15 km
Škoda Plzeň 17.17 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 17.17 km
synagoga (stará) Plzeň 17.2 km
Vícenice 17.22 km
Západočeské muzeum v Plzni 17.22 km
kaple Vícenice 17.23 km
vlaková zastávka Dehtín 17.24 km
Petrovičky 17.24 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 17.26 km
nádraží Vejprnice 17.26 km
Polan Bohumil 17.27 km
pamětní deska Bohumil Polan 17.27 km
Nový rybník, Petrovičky 17.27 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 17.27 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 17.29 km
památník pozemních jednotek na záp... 17.29 km
Větrovec Josef 17.3 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 17.3 km
Červený barokní most, Nepomuk 17.32 km
památník 16. obrněné divize US arm... 17.32 km
hřbitov Němčice 17.32 km
Švandrlík Miloslav 17.33 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 17.33 km
Lhota u Merklína 17.34 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 17.34 km
pamětní deska Marie Uchytilová 17.37 km
fara Němčice 17.38 km
muzeum loutek Plzeň 17.38 km
zámek Zelená Hora 17.38 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 17.39 km
Černí baroni 17.39 km
Vítr v kapse 17.4 km
pomník generála George Pattona, Pl... 17.4 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 17.4 km
zahrada Miroslava Horníčka 17.41 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 17.42 km
Nový rybník u Točníka 17.42 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 17.42 km
Třebíšovský rybník 17.43 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 17.43 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 17.44 km
dětské hřiště Vejprnice 17.44 km
synagoga (velká) Plzeň 17.44 km
Discopříběh 17.45 km
Slavnosti svobody, Plzeň 17.46 km
tvrz Němčice 17.46 km
Roučka Zdeněk 17.47 km
Stárek František Čuňas 17.47 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 17.47 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 17.47 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 17.47 km
Jančařík Michal 17.47 km
Chovanec Milan 17.47 km
Plzeň 17.47 km
Platzer Ignác František 17.47 km
Zikmund Miroslav 17.47 km
Barták Bedřich 17.47 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 17.47 km
Lindauer Gottfried 17.47 km
Preissová Jana 17.47 km
SDH Vejprnice 17.47 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 17.47 km
SDH Němčice 17.48 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 17.48 km
Dehtín 17.49 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 17.5 km
kaple výklenková Makalovy 17.5 km
Masné krámy, Plzeň 17.51 km
Makalovy 17.51 km
Vejprnice 17.52 km
Husník Jakub 17.52 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 17.52 km
SDH Dehtín 17.53 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 17.53 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 17.53 km
Plzeňská diecéze 17.54 km
památník osovobození Vejprnice 17.55 km
vodárenská věž, Plzeň 17.55 km
morový sloup, Plzeň 17.56 km
Západočeská galerie v Plzni 17.56 km
Trebíšov 17.57 km
Sokolovna Plzeň 17.58 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 17.58 km
infocentrum Plzeň 17.58 km
krytá lávka Vejprnice 17.59 km
radnice Plzeň 17.59 km
fara Vejprnice 17.59 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 17.6 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 17.6 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 17.6 km
kasárna Zelená Hora 17.63 km
židovský hřbitov Plzeň 17.64 km
Plzeňské historické podzemí 17.64 km
památník umučeným, Plzeň 17.65 km
pivovarské muzeum, Plzeň 17.65 km
SDH Malechov 17.66 km
Trnčí 17.69 km
kaple Trnčí 17.69 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 17.69 km
Malechov 17.7 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 17.73 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 17.74 km
Hořejší rybník Trnčí 17.75 km
hrob generál Heliodor Píka 17.75 km
Vejprnický potok 17.75 km
požární stanice Plzeň - střed 17.77 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 17.78 km
centrální hřbitov Plzeň 17.78 km
Chlumská 17.8 km
Patton Memorial Pilsen 17.81 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 17.81 km
lom Krušec 17.82 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 17.84 km
kaple Chlumská 17.85 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 17.87 km
NS pod Zelenou Horou 17.88 km
hřbitov Vejprnice 17.92 km
Újezdec u Bolešin 17.93 km
František Palacký, Nepomuk 17.99 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 18 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 18.01 km
Špitálský rybník, Nepomuk 18.02 km
kaple Točník 18.03 km
arciděkanství Nepomuk 18.03 km
expozice historické techniky, Nepo... 18.05 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 18.05 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 18.05 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 18.05 km
cihelna Malechov 18.06 km
radnice Nepomuk 18.09 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 18.09 km
dům U České lípy, Nepomuk 18.1 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 18.11 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 18.12 km
Nepomucký Jan sv. 18.12 km
kašna Nepomuk 18.13 km
sochy na náměstí v Nepomuku 18.13 km
Spořitelna Nepomuk 18.14 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 18.14 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 18.14 km
Cyklotoulky - Nepomuk 18.15 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 18.15 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 18.15 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 18.15 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 18.15 km
infocentrum Nepomuk 18.15 km
Nepomuk 18.15 km
Točník 18.15 km
Mže 18.15 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 18.16 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 18.17 km
Piaristická kolej, Nepomuk 18.17 km
SDH Točník 18.17 km
Sokolovna Nepomuk 18.18 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 18.19 km
SDH Nepomuk 18.2 km
řeka Berounka 18.2 km
řeka Radbuza 18.2 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 18.2 km
pamětní deska Augustin Němejc 18.2 km
Němejc Augustin 18.2 km
památník Suchý důl 18.25 km
hřbitov Nepomuk 18.28 km
hřbitov Neurazy 18.66 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 18.71 km
kaple na okraji Ostřetice 18.74 km
ZOO Plzeň 18.76 km
vlaková zastávka Točník 18.77 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 18.82 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 18.82 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 18.82 km
SDH Neurazy 18.83 km
SDH Ostřetice 18.87 km
Ostřetice 18.88 km
zábavní park Nepomuk 18.9 km
kaple Ostřetice 18.9 km
hřbitov Dolany 18.91 km
dětské hřiště Ostřetice 18.93 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.94 km
Neurazy 18.96 km
U Zeleného Háje 18.97 km
lidová architektura Neurazy 18.98 km
Dinopark Plzeň 19 km
mlýn Podhora 19.01 km
Domažličky 19.03 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 19.11 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 19.13 km
koupaliště Dolany 19.19 km
tvrz Dolany 19.2 km
pomník rodiny Fürthových 19.22 km
Koza Vladimír, MUDr. 19.23 km
fara Dolany 19.25 km
Dolany u Klatov 19.25 km
pomník padlých WWI, Dolany 19.25 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 19.25 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 19.26 km
SDH Dolany 19.27 km
soutok Berounka - Úslava 19.28 km
řeka Úslava 19.29 km
Vařečka rytíře Žumbery 19.3 km
SDH Zbyslav 19.34 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 19.37 km
hrob Stanko Vodička 19.38 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 19.38 km
Zbyslav 19.41 km
roubenka Štěpánovice 19.48 km
Štěpánovice 19.48 km
Chaloupky 19.53 km
hřbitov Štěpánovice 19.54 km
kaple Neurazy 19.54 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 19.54 km
tvrz Štepánovice 19.58 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 19.61 km
SDH Štěpánovice 19.65 km
rybníček Štěpánovice 19.65 km
letiště Klatovy 19.72 km
kruhový dům Štěpánovice 19.73 km
Sekrýt 19.84 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 19.89 km
lípy Bližanovy 19.89 km
Holubí hlava 19.91 km
Dolanský mlýn 19.92 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Dům historie Přešticka - otevírací doba...

  batoh
  Dům historie Přešticka - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Dětský svět lvíček, Plzeň - otevírací do...

  batoh
  Dětský svět lvíček, Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Západočeské konz. družstvo Řenče... 2.2 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 3.85 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 4.16 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 4.39 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 4.65 km
Bankomat Komerční banka 4.68 km
Bankomat Česká spořitelna 4.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.77 km
Bankomat GE Money Bank 4.83 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 5.03 km
Bankomat ČSOB 5.11 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 5.32 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 5.39 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 6.56 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 6.76 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 7.08 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 7.12 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 7.15 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 7.16 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 7.45 km
Bankomat Komerční banka 8.17 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 8.24 km
Konzum Nezdice u Přeštic 8.34 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 8.37 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 8.68 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 9.11 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 9.12 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 9.39 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 9.79 km
Konzum Dobřany 9.87 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 9.87 km
Bankomat Komerční banka 9.98 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 9.99 km
Bankomat GE Money Bank 10.09 km
Bankomat Česká spořitelna 10.17 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 10.31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 10.47 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 10.61 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 10.64 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 10.65 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 10.66 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 10.66 km
Konzum Vřeskovice 10.94 km
Bankomat Komerční banka 10.97 km
Bankomat Česká spořitelna 10.97 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 11.1 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 11.1 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 11.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.21 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 11.46 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 11.58 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 12.07 km
Konzum Měčín 12.26 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.32 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 12.34 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.36 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 12.55 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 12.57 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 13.09 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 13.21 km
Bankomat Česká spořitelna 13.24 km
Bankomat GE Money Bank 13.36 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 13.49 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 13.56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 13.72 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 13.92 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 13.93 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 14.06 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 14.18 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 14.18 km
Konzum Švihov 14.25 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.51 km
Bankomat Česká spořitelna 14.84 km
Bankomat GE Money Bank 14.84 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 15 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 15.09 km
Bankomat ČSOB 15.22 km
Bankomat Česká spořitelna 15.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.23 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 15.32 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 15.32 km
Bankomat ČSOB 15.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.36 km
Bankomat Komerční banka 15.41 km
Bankomat Česká spořitelna 15.45 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 15.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.5 km
Bankomat GE Money Bank 15.58 km
Bankomat Fio banka 15.58 km
Bankomat GE Money Bank 15.6 km
Bankomat ČSOB 15.64 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 15.65 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 15.65 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 15.72 km
Bankomat Česká spořitelna 15.74 km
Bankomat Komerční banka 15.76 km
Bankomat Komerční banka 15.81 km
Bankomat Česká spořitelna 15.82 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 15.83 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 15.89 km
Bankomat UniCredit Bank 15.95 km
Konzum Předslav 16.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.15 km
Bankomat ČSOB 16.15 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16.18 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.22 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 16.59 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 16.76 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 16.85 km
Bankomat ČSOB 16.92 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16.96 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 16.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.98 km
čerpací stanice Benzina, Stod 17 km
Bankomat Česká spořitelna 17.03 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 17.03 km
Bankomat Česká spořitelna 17.07 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 17.08 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 17.1 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 17.1 km
Bankomat Komerční banka 17.1 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 17.37 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 17.42 km
Bankomat Česká spořitelna 17.46 km
Bankomat Česká spořitelna 17.47 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 17.49 km
Bankomat Česká spořitelna 17.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.53 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 17.6 km
Bankomat Česká spořitelna 17.61 km
Bankomat Komerční banka 17.61 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 17.63 km
Bankomat Česká spořitelna 17.64 km
McDonalds, OC Plzeň 17.65 km
Bankomat GE Money Bank 17.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.72 km
Bankomat ČSOB 17.74 km
Bankomat ČSOB 17.76 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 17.79 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 17.85 km
Bankomat ČSOB 17.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.89 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 18.12 km
Bankomat Česká spořitelna 18.13 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 18.13 km
Bankomat Česká spořitelna 18.13 km
Bankomat GE Money Bank 18.13 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.13 km
Bankomat ČSOB 18.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.14 km
Bankomat Komerční banka 18.19 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 18.19 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.34 km
Bankomat ČSOB 18.38 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.38 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 18.69 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 18.7 km
Bankomat Komerční banka 18.76 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 18.76 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.82 km
Bankomat Česká spořitelna 18.84 km
Bankomat Česká spořitelna 18.93 km
Bankomat GE Money Bank 18.94 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 18.99 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.01 km
Bankomat GE Money Bank 19.14 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 19.16 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 19.16 km
Bankomat Fio banka 19.2 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 19.27 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 19.27 km
Bankomat Česká spořitelna 19.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.35 km
Bankomat ČSOB 19.35 km
Jednota Nýřany 19.6 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 19.64 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 19.79 km
Jednota Radčice 19.8 km
Bankomat ČSOB 19.84 km
Bankomat Česká spořitelna 19.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.85 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava (Böhmerwald) se nachází na jihozápadní hranici České republiky u hranic s Německem a Rakouskem. Její délka od údolí Chodské Úhlavy (kde navazuje na Český les) k Vyšebrodskému průsmyku je asi 120km, maximální šířka Šumavy a jejího podhůří je 45km. Hřebenem Šumavy prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Na bavorské (Bavorský les - Bayerischer Wald) a rakouské straně klesá pohoří výrazně, na české straně pozvolně. Na rozsáhlé ploché horské pláně vyčnívají klenby hlavních vrcholů. Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (1456 m n. m.) na bavorské straně hranice. Nejvyšším vrcholem české části je Plechý (1378 m n. m.). Šumava nabízí množství možností jak pro letní, tak pro zimní rekreaci. K nejvýznamějším střediskům rekreace patří Špičácké sedlo se Železnou Rudou, Zadov a Churáňov, Antýgl, Srní, Modrava nebo Lipenská vodní nádrž. Šumava nabízí ideální podmínky pro pěší turistiku, kola a cykloturistiku, bruslení, in-line, Nordic Walking, všechny sporty i vodní (loďky, šlapadla, windsurfing, jachting, katamarány, rafty, kanoe a plavba, plavba parníkem po Lipně, plavání a koupání), koně, rybolov a houbaření. K poznávání Šumavy během prázdnin, dovolené, ozdravných pobytů, víkendů využijte levné ubytování Šumava na horách i ve městě. Na Šumavě a v pošumaví naleznete ubytování nejrůznějšího charakteru od kempů a rekreačních středisek, přes penziony, horské chaty, ubytování v soukromí až po luxusní hotely. K dispozici jsou nejen nabídky samotného ubytování, ale také cenově velmi výhodné balíčky lázeňských či wellness pobytů, balíčky nejrůzněji tematicky zaměřené, široké jsou možnosti nabídek dovolené s dětmi, se psem atp.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Krušná se zase všechna proměnila v obličeji. Sladký úsměv zatrůnil na jejích rtech.

„Ach můj zlatý kmotře," řeč jí tekla jako med, „kdybych vám mohla povědět, jak ráda bych si už odpočla! Copak mám jiného než svízele, starosti a lopotu? — Ale co mi zbývá než dřít se dál, dokud mladší děti nejsou zaopatřeny, aby mohly stát na svých nohou? — Řekne se: Jakub převezme statek, ale druzí budou chtít svůj podíl, na něj se shrnou, a co on si počne!... Kdyby přiženil i hodně tisíc, jakže to postačí, aby mohl vyplatit všecky?"

„Řekl bych, že tohle jsou zbytečné řeči, milá kmotro," přerušil ji Potužák. „Cožpak vás nutím, abyste šli na výměnek zítra? Copak vám házím holku na krk? Ještě jste mi o ni neřekli a já jsem toliko myslil, že není příčiny, proč bych ji vašemu Jakubovi nedal, kdyby ji chtěl a kdyby byl hospodářem na vašem statku. Víc jsem si ani nemyslil, ani neřekl."

„Ty jsi člověk! Ty jsi člověk!" opakoval Krušnej a plakal jako dítě. „Pánbůh ti dej štěstí a tvým dětem taky!" „Dejž to Pánbůh — a tobě taky, Jakube!" Hospodyně umlkla. Hluboké ticho zapanovalo; jen zvenčí bylo slyšet přecházení a mluvení dcer Krušných, které vařily oběd v průjezde, v černé kuchyňce. Po chvíli Krušná vyšla ven; bylo ji slyšet, ana s dcerami hovořila.

„Však jsem ti řekl," promluvil Krušný, používaje její ne-přítomnosti, „jaká je nerozumná a jaký s ní mám kříž. Teďs to viděl sám, a to ještě před tebou se držela na uzdě. Už ji nepředělám, je to marné! Jen se nehněvej, urazila-li tě."

„Vždyť ji znám!" odvětil Potužák, máchnuv rukou. „Neboj se, já se nepohněvám!"

„Tys namouduši člověk, druhého není na světě. Ještě že tě mám! — Víš, Jakub je z těch dětí ještě nejlepší, to se musí nechat. Že tu a tam ztratí trpělivost, když vidí, co se v domě děje a jaký bič se splítá na všecku jeho budoucnost, člověk se mu nemůže divit. Kdyby dostal rozumnou, hodnou ženu s náležitým věnem, aby si trochu uvolnil na ten svůj začátek, věř mi, byl by z něho dobrý hospodář. Je pořádný, neutrácí, nepije, nehraje..."

„Nu, netřeba povídat — vždyť vím. O něho tu neběží, ale o Josefa! Řekls ondyno, že mu dáváš šest měsíců lhůty, aby toho doktora udělal. Povolíš-li zase a budeš-li čekat dále, budeš vinen vším, co bude následovat."

Krušnej přísahal, že se nedá ani přemluvit, ani uprosit, a že nebude-li Josef doktorem do šesti měsíců, jeho osudu ho zůstaví.

„A Frantíkovi vyžeň oficíra z hlavy, nechceš-li se vykrvácet..."

„Taky že vyženu! Propadne-li, konec je oficíru..." Potužák potřásl hlavou.

„Ne tak! Počkej přece a nech mě domluvit! Nejen propadne-li, ale vůbec ho na tu dráhu nepouštěj! Povídám ti: zvrhneš se, nevydržíš to! Načs ho vůbec posílal studovat? Ať je doma a při práci ať pomáhá..."

„Tohle bude kříž!" zabědoval Krušnej; „nebude chtít, kluk sakraholtská! Odvykl si pracovat rukama, bude se vzpírat a stará mu bude pomáhat. Co taky: co s ním potom?"

„Přiženíš ho někam. A to bude starost později. Až se Blata rozdělí, hospodářství ti vynese více. Ale na svém stůj a nedávej se ohýbat, vždyť nejsi stará bába!"

Krušnej neodpověděl; seděl, skláněje hlavu nad stůl, a pře-mýšlel. Pojednou se vzchopil, vzal do svých rukou pravici Potužákovu:

„To se všecko spraví!" pravil vřele; „tys řekl, že bys dal dceru mému synovi! To je pro mne taková útěcha, že na všechno zapomenu, co mě tíží. A viděls, i stará je z toho celá blažená! — Však ví, co znamená dcera Potužákova do našeho statku..."

„Pravím ti ještě jednou: Jakubovi ji dám, ale jinému z tvých synů za nic na světě! Žádnému pánovi, ani knížecímu nebo jinému služebníkovi. A pak, jak už jsem ti řekl, Jakubovi jen tehda, až bude sedlákem on. Aby moje dcera tu žila pod komandem tvé ženy, odpusť, starý brachu! — k tomu nesvolím a taky nepřipustím, aby z peněz, jichž dostane věnem, se snad hradily panské choutky jiných. Z těch peněz se druzí vyplatí, aby hospodářství bylo čisté, ale aby se snad házely do chřtánu Josefovi nebo Frantíkovi na studie nebo parády — to znemožním od samého začátku."

„Pravdu máš, Jouzo, svatou pravdu! Josefu nedám ani krejcaru, ten si svůj podíl už dávno vybral. Ferda a Matouš dostanou po tisíci zlatých, holky po dvou tisících a Frantík, nu, s Frantíkem uvidíme, až jak to s ním vypadne..."

„To si sprav, jak chceš a jak budeš moci, do toho ti nemluvím, ale bylo by nespravedlivo přetížit Jakuba hned od začátku, svalit naň přílišná břemena a nechávat ho bez krejcaru na hotovosti. Nezapomínej taky, že na statku váznou dluhy..."

„Nu, tři tisíce všeho všudy. To statek unese."

„Dobře, unese, ale třeba splácet a nikoli dluhů přidělávat."

„Nu, ovšem, splácet se musí a taky se bude splácet, jen jak Josefovy studie přestanou mi odvádět všecky peníze. Nadto, až Blata rozdělíme, přibude výtěžku. Jen tě proboha o to prosím, před mojí starou o všech těch věcech nemluv! Zkazila by nám všecko a rámusu by nebylo konce. Až bude čas, uděláme to, a až bude uděláno, potom ať se čertí, však přestane, až shledá, že nic už se nedá zvrátit nebo změnit. První věc je, aby statek se udržel čistý a nedělený. Odprodat se nesmí nic, ani na píď půdy..."

„No, to by tak bylo, odprodat! Cožpak jsi už pomýšlel na takovou věc?"

„Nediv se! Vlastně já jsem nepomýšlel, ale ona mi tím už hučela do uší, aby prý druzí nebyli okradeni. Ale teď, jak slyšela, že bys dal dceru Jakubovi, dojista mi s touhle už nepřijde. Och, tohle slyšela ráda, za to ti ručím! — Tak o tom, jak zamýšlím, podělit děti, než Jakubovi statek odevzdám, se před ní nezmíníš, viď?"

„Buď bez starosti, já se nezmíním; ale to ti řeknu, že se bojím, aby to z tebe nevytáhla. Je věc smutná, žes to svou povolností dotáhl do těchle konců. S ní jednat nebudu, to ti povídám taky bez obalu. A ještě něco: kořalky zanech, ta ti špatně radí a vážnosti ti ubírá!"

Krušnej sklopil zraky, rukou máchl.

„Ach ty můj zlatý! — Tu já piju jen z dešperace, když už nevím kam dát hlavu..."

Selka vešla. Usmívala se, byla sladká jako med, a: Kmotříčku zlatý sem, kmotříčku drahý tam, a aby pantáta zůstal na oběd a čest prokázal, velkou čest...

„Vidíš to!" zašeptal Krušnej, dávaje mu pod stolem nohou znamení, aby jej upozornil, jak dokonale se smýšlení jeho ženy obrátilo, načež se jal ho zváti, seč stačil, a domlouvat a prosit, aby ještě zůstal, uváděje, jak třeba se ještě domluvit o první kroky směřující na rozdělení Blat.

Po nějakým zdráhání Potužák svolil a tak se stalo, že ho doma marně čekali.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky