Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

úkryt 25/S, Železná Ruda

Šumava

kategorie: vojenské
podkategorie: bunkry
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°8'24.364"N, 13°14'12.203"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Zpřístupněná úkryt v systému polní obrany 25/S v Železné Rudě cestou na Belveder při odbočce na křížovou cestu je součástí naučné stezky Utajená obrana železné opony - trasa Belveder zastavení B2 a B2a (vybavení úkrytů). Na rozdíl od předválečných obranných linií se do systému OPO podařilo zabudovat velké množství úkrytů nejrůznějšího typu a určení. Jejich vývoj probíhal již od roku 1952 a je zde možno sledovat podobnou kontinuitu jako u palebných objektů. V první polovině 50. let byly budovány zděné (kamenobetonové) úkryty a železobetonové úkryty srubové konstrukce typu 25-S. Ty se skládaly z železobetonových prefabrikovaných trámů vzájemně spojených zámkovými spoji. Přístupová chodba byla dodatečně přistavována z klasických KŽ rámů s protitlakovými a protiplynovými dveřmi. Tyto úkryty byly po modernizaci opatřovány štěrkovými tlakovými tlumiči a disponovaly i komínem pro odvod kouře z kamen. Informační tabule se věnuje vybavení úkrytů a popisu úkrytu v systému polní obrany. VYBAVENÍ ÚKRYTŮ: Při budování objektů polní obrany bylo dbáno na to, aby byla po jejich obsazení zajištěna v co nejkratší době plná bojeschopnost. Protože opevnění měly obsazovat motostřelecké pluky s běžnou výzbrojí a výstrojí, bylo nutno objekty opevnění předem vybavit speciální výbavou, jejíž osazování by při bojové aktivaci bylo komplikované. Pro každý objekt byly stanoveny potřebné časy pro jeho úplné zpohotovostnění. V případě tohoto objektu měla osádka počtu šesti osob následující časové limity: vyhledání objektu 5 minut, úprava vchodu 10 minut, práce k zabezpečení výhledu a výstřelu 20 minut a zabudování filtroventilační soupravy 30 minut. Do úkrytů bylo postupně osazováno speciální vybavení. Dvě křídla plynotěsných dveří a jedny protitlakové dveře byly do objektu osazeny již v roce 1958 po vybudování úkrytu a o dva roky později byla osazena konzola na ventilátor. V roce 1962 bylo do úkrytu osazeno ženijní nářadí -dvě lopaty, dva krumpáče, sekyra a vědro. Zároveň byla do úkrytu spuštěna filtroventilační souprava FVKP-M1 složená j v pěti bednách a protitlakové dveře byly zajištěny visacím zámkem. V následujícím roce bylo do úkrytu doneseno ruční zákopové čerpadlo se soupravou hadic pro odčerpávání případné podzemní vody. V roce 1971 byla doplněna I láhev na vodu, do soupravy ženijního nářadí přibyl sochor s francouzským klíčem a do šachty byl osazen nový ocelový žebřík. V roce 1974 byla do objektu dodána petrolejová lampa a o dva roky později bylo z objektu vyjmuto všech pět beden filtroventilačiní soupravy z důvodu nevyhovujícího stavu, neboť přes každoroční konzervaci nebylo možno zařízení (zvláště pak filtry} Ochránit před vysokou vlhkostí. A souprava byla následně uložena u útvaru. Pravděpodobně druhé polovině 80. let byly vyměněny dřevěné plynotěsné a protitlakové dveře za ocelové. V tomto stavu vydrželo tak vybavení až do konce 80. let, kdy začalo postupné stahování výbavy zpět do skladů. ÚKRYT V SYSTÉMU POLNÍ OBRANNY: Pro úspěšné vedení obranného boje v systému předem budované obrany bylo nutno kromě palebných objektů vybavit i objekty určené pro velení a řízení boje. Za tímto účelem byla na vhodných místech v systému polní obrany, jíž od roku 1953 budována velitelská stanoviště na úrovni roty, praporu, pluku a divize. Prvním sériově vyráběným úkrytem ze železobetonových prefabrikátů byl objekt označovaný jako typ 25/S, jehož stavba v terénu probíhala pouze v roce 1953. Jednalo se úkryt trámové konstrukce s rozměry užitkové místnosti PX4IT1, který bylo možno uzavřít pouze jednoduchými dřevěnými dveřmi. V druhé polovině 50. let byly vybudované objekty modernizovány přistavěním chodby z prefabrikovaných rámů s protiplynovými a protitlakovými dveřmi.  Nejrozšířenějším objektem byl pracovní úkryt ze železobetonových prefabrikátů označovaný ÚŽ-2, jehož výstavba probíhala v letech 1957-1961. Objekt se skládal ze soupravy prefabrikovaných dílců a jeho sestavení bylo možno provést i ručně bez strojní mechanizace. Vnitřní užitková část měla rozměr 7 x 1,9 m, v případě menší varianty úkrytu pak 5 x 1,9 m. Od vnějšího prostředí byl úkryt oddělen tlakovými dveřmi a dvojicí protiplynových dveří, které vytvářely dvě oddělené předsíně. Úkrytovou místnost bylo tedy možno hermeticky uzavřít od vnějšího prostředí a spolu s nakrytím zeminou tak byla zajištěna velmi účinná ochrana jak proti klasickým konvenčním zbraním, tak i proti zbraním hromadného ničení. Přívod vzduchu do objektu byl zajištěn vzduchovým potrubím, které bylo ukončeno protitlakovým tlumičem umístěným v úrovni terénu. Vzduch byl nasáván pomocí filtroventilační soupravy FVKP-Ml, která uvnitř objektu vytvářela přetlak a zabraňovala vniknutí bojových plynů do objektu. Od roku 1962 byly již budovány pouze úkryty typu ÚŽ-6 (ve více variantách), a to nejen v systému polní obrany, ale i ve vnitrozemí v prostorech soustředění vojsk po poplachu, v místech předpokládaného velení a v systému teritoriální radiační hlásně sítě. Jejich výstavba probíhala v různé intenzitě až do začátku 90. let. V Železné Rudě byly postaveny čtyři objekty typu 25-S, sedm úkrytů ÚŽ-2, jeden úkryt typu ÚŽ-6 a jeden úkryt typu ÚŽ-6b, který byl vybudován u Debníku pravděpodobně až v 80. letech. Tento úkryt ÚŽ-2 s evidenčním číslem 1515 (později přečíslován na 1409) byl vybudován v roce 1958 a měl sloužit spolu s nedalekou pozorovatelnou a dalším úkrytem jako velitelsko-pozorovací stanoviště praporu. Výstavbu, údržbu i bojovou aktivaci zajišťoval 68. motostřelecký pluk z Vimperka.

odkaz: úkryt 25/S, Železná Ruda

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda

batoh
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda
Šumava A-Z: bunkry
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hřbitov bývalý Železná Ruda

batoh
hřbitov bývalý Železná Ruda
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Kriminální příběhy ze staré Šumavy, Vlad...

batoh
Kriminální příběhy ze staré Šumavy, Vladimír Šindelář
Šumava A-Z: literatura
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

železniční tunel Železná Ruda

batoh
železniční tunel Železná Ruda
Šumava A-Z: dráha
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 0.08 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 0.09 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 0.15 km
železniční tunel Železná Ruda 0.15 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 0.18 km
hostinec Železná Ruda 0.2 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 0.2 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 0.28 km
Grádelský potok 0.29 km
historie lyžování na Železnorudsku... 0.3 km
motomuzeum Železná Ruda 0.3 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 0.32 km
Železná Ruda 0.32 km
Ztracený Marek 0.32 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 0.32 km
Nový Pavel 0.32 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 0.32 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 0.32 km
Jakš Martin 0.32 km
silniční most přes železnici, Žele... 0.32 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 0.32 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 0.32 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 0.33 km
zámek Železná Ruda 0.33 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 0.33 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 0.33 km
pamětní deska osvobození Železná R... 0.33 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 0.35 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 0.35 km
NS Sklářská 0.35 km
NS Utajená obrana železné opony 0.35 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 0.35 km
závod Horsefeathers Iron Jam 0.35 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 0.36 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 0.36 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 0.37 km
fara Železná Ruda 0.37 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 0.38 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 0.38 km
památník legionářům Železná Ruda... 0.39 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 0.4 km
Sperl Lothar 0.42 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 0.42 km
Hejda Míra 0.42 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 0.44 km
lanové centrum Železná Ruda 0.45 km
slalomové káry Železná Ruda 0.45 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 0.46 km
Pancířské stráně 0.46 km
infocentrum Železná Ruda 0.47 km
environmentální (návštěvnické) cen... 0.47 km
dětské hřiště Železná Ruda 0.47 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 0.49 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 0.5 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 0.5 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 0.52 km
Štaidl Ladislav 0.54 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 0.55 km
sáňkování Železná Ruda 0.55 km
SDH Železná Ruda 0.58 km
kaple Železná Ruda 0.6 km
hamr Želená Ruda 0.62 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 0.62 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 0.64 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 0.65 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 0.68 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 0.7 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 0.78 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 0.79 km
hrob rodiny Prokopů 0.79 km
hřbitov Železná Ruda 0.81 km
Železnorudské slavnosti 0.81 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 0.83 km
dětské hřiště Železná Ruda 0.84 km
venkovní posilovna Železná Ruda 0.88 km
koupaliště Železná Ruda 1.03 km
pohřebiště Barabů 1.21 km
javorová alej Debrník 1.24 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 1.5 km
NS Železná opona – protitanková př... 1.52 km
pomník Adolfa Kašpara 1.57 km
Velká jedle u Debrníku 1.66 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 1.67 km
naučná stezka Tetřeví stezka 1.68 km
pomník padlých WWI, Špičák 1.69 km
kašna Debrník 1.69 km
Pamferova huť 1.75 km
3. rota PS, Debrník 1.77 km
Debrník 1.84 km
zámek (zaniklý) Debrník 1.84 km
lípa Alžbětín 2.11 km
bunkr KŽ-1, Debrník 2.14 km
motokáry Špičák 2.16 km
horská služba Železná Ruda 2.19 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 2.2 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 2.21 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 2.26 km
sedačková lanovka Pancíř 2.26 km
parkoviště Kaskády, Špičák 2.27 km
Alžbětín 2.34 km
Špičák 2.45 km
Zámecký les 2.5 km
nádraží Špičák 2.61 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 2.69 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 2.73 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 2.73 km
Jak ukrást Dagmaru 2.73 km
Pendl bus Špičák 2.76 km
Ferdinandovo údolí 2.78 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 2.85 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 2.85 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 2.85 km
infocentrum Alžbětín 2.85 km
Železnorudské povstání 2.85 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 2.85 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 2.85 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 2.85 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 2.86 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 2.86 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 2.9 km
sportoviště Špičák 2.92 km
železniční tunel Špičák 2.93 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 2.94 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 2.97 km
horská služba Špičák 2.99 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 2.99 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 3 km
sedačková lanovka Špičák 3 km
potok Svarožná 3.01 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 3.01 km
Bikepark Špičák 3.01 km
skiareál Ski&Bike Špičák 3.01 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 3.01 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 3.04 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 3.06 km
Bayerisch Eisenstein (D) 3.09 km
Hofmanky 3.15 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 3.18 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 3.23 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 3.23 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 3.28 km
Hašek Dominik 3.32 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 3.32 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 3.34 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 3.37 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 3.37 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 3.38 km
stavení Bayerisch Eisenstein 3.41 km
rozcestí Pod Švýcárnou 3.45 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 3.48 km
Vajsova louka, Špičák 3.5 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 3.58 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 3.6 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 3.61 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 3.62 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 3.62 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 3.63 km
hotel Rixi, Špičák 3.63 km
pramen Řezné (Regen) 3.68 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 3.71 km
4. rPS - Polom 3.75 km
pohádková stezka Brčálník 3.75 km
2. rota PS, Svaroh 3.79 km
NS historie obce Špičák 3.87 km
ekobus na Černé jezero 3.88 km
Polom 1295 m n. m. 3.9 km
Čertovo jezero (ledovcové) 3.96 km
horní zrcadlová huť 3.98 km
parkoviště Gerlova Huť 4.11 km
myslivna Bárta 4.13 km
Špičák 1202 m n. m. 4.17 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 4.17 km
Komárkova jedle 4.19 km
rozhledna Špičák 4.2 km
pramen Úhlavy 4.24 km
Sruby 4.28 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 4.36 km
Pancíř 1214 m n. m. 4.37 km
studánka Pod Malým Špičákem 4.38 km
Dámská cesta na Svaroh 4.71 km
Gerlova Huť 4.71 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 4.72 km
kamenné moře Jezerní Hora 4.72 km
evropské rozvodí 4.73 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 4.85 km
Popelní domky 4.86 km
hraniční kámen 33 4.88 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 4.91 km
Nový Brunst 4.91 km
Rudolfovna 4.92 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 4.94 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 4.95 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 4.96 km
přírodní rezervace Prameniště 4.98 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 4.98 km
jasany na Brčálníku 5.02 km
Ruckowitzschachten (D) 5.03 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 5.21 km
Tomandlův křížek 5.21 km
Pramen svobody, Špičák 5.25 km
Zwieslerwaldhaus (D) 5.27 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 5.38 km
Bouřňák 5.41 km
Pod Polomem 5.43 km
Brčálník 5.43 km
rybníček u Brčálníku 5.46 km
kaple Brčálník 5.52 km
Brčálnické mokřady 5.58 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 5.8 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 5.8 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 5.8 km
NS Brčálník 5.85 km
Habr 1203 m n. m. 5.85 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 5.86 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 5.87 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 5.87 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 5.87 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 5.87 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 5.87 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 5.87 km
Černé jezero (ledovcové) 5.87 km
Brčálnická lípa 5.91 km
dětské hřiště Brčálník 5.94 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 5.97 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 5.97 km
skiareál Brčálník 5.99 km
Úhlavský luh 6.01 km
Brčálnické údolí 6.02 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 6.03 km
Brčálnický jasan 6.04 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 6.06 km
1. rota PS, Černé jezero 6.12 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 6.12 km
pamětní deska Julius Hofmann 6.13 km
mini ZOO Brčálník 6.13 km
Pohádkové země Brčálník 6.16 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 6.18 km
Juránek Arna Arnošt 6.18 km
Juránkova chata 6.18 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 6.18 km
Seebachschleife (D) 6.23 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 6.23 km
Šmauzy 6.29 km
pamětní deska Arnyho Juránka 6.34 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 6.34 km
Brčálnický buk 6.35 km
Rudská křižovatka 6.36 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 6.45 km
Höllbachgespreng (D) 6.5 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 6.61 km
parkoviště Nová Hůrka 6.62 km
Nová Hůrka 6.62 km
Šrail Jan 6.62 km
Novohůrecká jedle 6.76 km
Brennes (D) 6.77 km
Debrník 1337 m n. m. 6.77 km
věštec Sepp Wudy 6.79 km
V zátočině 6.82 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 6.89 km
Ostříž 6.9 km
Můstek 1234 m n. m. 6.93 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 6.93 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 6.97 km
vodní kanál z jezera Laka 7 km
hřbitov Stará Hůrka 7 km
památník třem obětem Železné opony... 7 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 7.02 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 7.02 km
Stará Hůrka 7.05 km
Divá Bára 7.05 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 7.05 km
lipová alej Stará Hůrka 7.05 km
památník obětem Železné opony 7.05 km
Abelové 7.05 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 7.05 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 7.05 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 7.07 km
Skláři, Karel Klostermann 7.15 km
pohádkový les Märchenwald (D) 7.2 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 7.2 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 7.21 km
parkoviště Velký Javor 7.21 km
žlab, Velký Javor (D) 7.23 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 7.23 km
muzeum vycpaných zvířat - Tiermuse... 7.23 km
skiareál Velký Javor (D) 7.24 km
horská služba Zwiesel (D) 7.24 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 7.25 km
Drozdí potok 7.27 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 7.27 km
Slučí Tah 7.29 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 7.32 km
Úhlavské údolí 7.32 km
Glashüttenmuseum Regenhütte (D) 7.37 km
Zhůřská brusírna 7.37 km
Jezero Laka (ledovcové) 7.41 km
Tomášův Dvůr 7.47 km
stavení Úhlavské údolí 7.48 km
Regenhütte (D) 7.48 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 7.49 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 7.5 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 7.53 km
parkoviště Deffernik (D) 7.68 km
Mooshütte (D) 7.8 km
Můstek - rozcestí 7.86 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 7.89 km
železniční most Ludwigsthal (D) 7.91 km
Čertův kámen 7.91 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 7.93 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 7.96 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 7.96 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 7.96 km
U Obrázku 7.96 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 7.96 km
zámek Hojsova Stráž 8 km
přírodní rezervace Bílá Strž 8.01 km
vodopád Bílá Strž 8.01 km
Starý Brunst 8.06 km
samoty Jižní Stráň 8.07 km
Zhůřský potok 8.07 km
pivovar Hojsova Stráž 8.1 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 8.11 km
hraniční kámen 27 / 10 8.12 km
kaple Hojsova Stráž 8.13 km
hřbitov Hojsova Stráž 8.14 km
stromy v Hojsově Stráži 8.14 km
naučná stezka Hojsova Stráž 8.14 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 8.15 km
tovární vila papírny, Hamry 8.15 km
fara Hojsova Stráž 8.16 km
Zlatý stoleček 8.17 km
SDH Hojsova Stráž 8.18 km
bitva o Zhůří 8.2 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 8.2 km
infocentrum Hojsova Stráž 8.21 km
Kříž smíření, Zhůří 8.22 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 8.22 km
žlab Zhůří 8.23 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 8.23 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 8.25 km
PH 202, Hojsova Stráž 8.25 km
javor mléč Zhůří 8.3 km
Paseka 8.34 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 8.34 km
Zhůří 8.35 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 8.36 km
skiareál Hojsova Stráž 8.37 km
Hojsova Stráž 8.39 km
Debrnický potok - Grosse Deffernik... 8.41 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 8.41 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 8.42 km
hraniční kámen 27 8.54 km
MVE Gustavsthal 8.63 km
vlaková zastávka Ludwigsthal (D) 8.64 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 8.66 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 8.68 km
Koutek Stanislav JUDr. 8.69 km
továrna stará papírna Hamry 8.69 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 8.71 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 8.72 km
hamr Paseka 8.74 km
vodní zámek Bílý potok 8.74 km
kaple Suché Studánky 8.76 km
Páteříková Huť 8.82 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 8.83 km
Stuiberova vila, Hamry 8.84 km
parkoviště Haus zur Wildnis, Ludwi... 8.85 km
Haus zur Wildnis - Dům k divočině ... 8.85 km
Dětský koutek, Haus zur Wildnis (D... 8.89 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 8.93 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 8.95 km
kaple Lipplův Dvůr 8.97 km
FFW Ludwigsthal (D) 8.98 km
památník Karl Teischl 8.98 km
Lipplův Dvůr 8.99 km
Na Sjezdovce 8.99 km
Ždánidla 1308 m n. m. 9 km
kaple Jižní Stráň 9.01 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 9.02 km
Jižní Stráň 9.04 km
Pangerlhof 9.07 km
pramen Na Sjezdovce 9.09 km
Cyklotoulky - Hamry 9.13 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 9.13 km
pomník padlých WWI i II, Ludwigsth... 9.15 km
hřbitov Ludwigsthal (D) 9.17 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 9.17 km
Grossmann Jiří 9.17 km
kostel Ježíšova srdce, Ludwigsthal... 9.2 km
fara Ludwigsthal (D) 9.24 km
Pláně - Alena Holá 9.27 km
Ludwigsthal (D) 9.35 km
parkoviště Bretterschachten (D) 9.38 km
Ota I. Bavorský 9.39 km
zámek Ludwigsthal (D) 9.39 km
Šimandlův Dvůr 9.39 km
běžecké lyžování Bretterschachten ... 9.4 km
skiareál Javorná 9.44 km
kaple Šimandlův Dvůr 9.54 km
kaple Knížecí Dvůr 9.57 km
Kepelské mokřady 9.59 km
Knížecí Dvůr 9.64 km
Hamerský buk 9.64 km
skiareál Šukačka 9.65 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 9.66 km
parkoviště Malý Bor 9.66 km
Šukačka 9.68 km
Malý Bor 9.69 km
Vysoké Lávky 9.7 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 9.72 km
Stateček 9.85 km
jelení obora Scheuereck (D) 9.86 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 9.89 km
Fišerův Dvůr 9.91 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 9.95 km
Javorná 9.96 km
MVE Bílý potok 9.96 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 9.96 km
Slatinný potok 9.97 km
stodola, Javorná 9.99 km
Bílý potok 10 km
Denkův Dvůr 10.01 km
Formberg 10.03 km
Hamry 10.04 km
parkoviště Staré Hutě 10.06 km
kostel sv. Anny, Javorná 10.08 km
hřbitov Javorná 10.09 km
Oslí studánka 10.1 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 10.12 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 10.12 km
kaple Eisnerův Dvůr 10.13 km
Mally Leo Hans 10.15 km
Štefanův Dvůr, Hamry 10.15 km
infocentrum Lohberg (D) 10.15 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 10.16 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 10.19 km
pivovar Späth-Bräu (D) 10.19 km
Suché Studánky 10.2 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 10.24 km
fara Lohberg (D) 10.25 km
vodopád Rissloch (D) 10.26 km
kaple Lohberg (D) 10.27 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 10.27 km
hřbitov Lohberg (D) 10.28 km
Horní Ždánidla 10.29 km
Stará Huť 10.3 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 10.34 km
Oberlindbergmühle (D) 10.35 km
Kepelská studánka 10.35 km
Lohberg (D) 10.37 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 10.4 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 10.41 km
kaple výklenková Lohberg (D) 10.41 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 10.47 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 10.47 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 10.48 km
Jezerní potok jezera Laka 10.51 km
Gerlův Dvůr 10.51 km
kaple s hrobkou Prášily 10.54 km
kaple Panny Marie, Keple 10.55 km
Gsenget 10.6 km
rybník Keply 10.63 km
krytá lávka Řezná (D) 10.64 km
mlýn Javorná 10.64 km
Buchar 10.7 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 10.73 km
Keply 10.74 km
Prenet 1071 m n. m. 10.76 km
Vzteklina, díl 5. 10.78 km
kaple Hamry 10.82 km
parkoviště Skelná 10.83 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 10.86 km
Skelná 10.86 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 10.87 km
Jak ukrást Dagmaru 10.89 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 10.9 km
železniční most Theresienthal (D)... 10.91 km
Král Šumavy 10.91 km
pivovar Prášily 10.92 km
U Mužíku 10.93 km
studánka V lipách, Hamry 10.94 km
Střední Svinná 10.96 km
Prášilský potok 10.96 km
hřbitov Prášily 10.97 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 10.97 km
zámek Rabenstein (D) 10.98 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 10.98 km
hájovna Prášily 10.98 km
Bílá Lucie 10.98 km
běžecké lyžování Prášily 10.99 km
Prášily 10.99 km
Cyklotoulky - Prášily 10.99 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 10.99 km
skiareál Prášily 10.99 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 10.99 km
hraniční kámen 12 11 km
stodola Prášily 11.01 km
Brücknerův dům Prášily 11.03 km
parkoviště Prášily 11.03 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 11.04 km
Kreuziger Roman 11.04 km
pomník Josefa Váchala 11.07 km
Vzteklina, díl 2. 11.07 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 11.08 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 11.08 km
vápenka Svinná 11.09 km
Lohberghütte (D) 11.14 km
koně Prášily 11.14 km
výlety s průvodcem 11.14 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 11.14 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 11.14 km
parkoviště Vysoké Lávky 11.15 km
přírodní rezervace Poustka 11.15 km
Vzteklina, díl 4. 11.16 km
žhář v archeoparku Prášily 11.17 km
archeopark Prášily 11.17 km
dětské hřiště Prášily 11.17 km
horská služba Prášily 11.17 km
infocentrum Prášily 11.18 km
kaple Dolní Špátův dvůr 11.18 km
Kleine Arbersee Bahn 11.18 km
Cestář, Jiří Straka 11.18 km
hamr Městiště 11.19 km
Dolní Špátův dvůr 11.21 km
kaple Prášily 11.22 km
botanická zahrada Prášily 11.23 km
Šerlův dvůr 11.23 km
Nad Pilou 11.24 km
ZOO Lohberg (D) 11.24 km
kaple Nad Pilou 11.26 km
bizoni Prášily 11.26 km
FFW Lohberghütte (D) 11.27 km
Prášilská papírna 11.28 km
památník Společná cesta 11.32 km
kaple Hamrlík 11.33 km
hřbitov Hamry 11.34 km
Hamrlík 11.35 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 11.35 km
kaple Svinná u Javorné 11.35 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 11.35 km
pomník padlých WWI i II, Rabenstei... 11.36 km
Lehen (D) 11.37 km
Rabenstein (D) 11.37 km
pítko Rabenstein (D) 11.37 km
Svinná rozcestí 11.37 km
Onen Svět 11.37 km
kaple sv. Jiří, Rabenstein 11.37 km
potok Bramersbach (D) 11.38 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 11.38 km
pomník padlých WWI, Hamry 11.39 km
NS Úhlavským luhem 11.39 km
fara Hamry 11.4 km
Radkov 11.41 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Raben... 11.43 km
Dolejší Svinná 11.43 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 11.47 km
Kámen doteku Hamry 11.47 km
pomník Michal Růt 11.48 km
Kochánov 11.5 km
Lindberg (D) 11.51 km
Na Sedle 11.52 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 11.54 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 11.55 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 11.56 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 11.57 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 11.57 km
Vzteklina, díl 6. 11.58 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 11.59 km
kostel sv. Josefa, Lindberg (D) 11.6 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 11.6 km
horská služba Osser (D) 11.61 km
kaple Zejbišský Dvůr 11.66 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 11.66 km
Zejbišský Dvůr 11.67 km
infocentrum Lindberg (D) 11.67 km
selský skanzen Lindberg (D) 11.68 km
Künische Kapelle, Osser (D) 11.7 km
Kámen doteku Osser (D) 11.7 km
hraniční kámen 123 11.7 km
Frauenthal 11.75 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 11.85 km
přírodní park Kochánov 11.86 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 11.88 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 11.88 km
Theresienthal (D) 11.89 km
kaple Klautzenbach (D) 11.92 km
Městiště 11.92 km
kaple Městiště 11.93 km
parkoviště Slunečná 11.96 km
královácký dvorec Busil 11.96 km
Mourková Pavlína 11.96 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 11.97 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 11.98 km
Klautzenbach (D) 12.02 km
pec Klautzenbach (D) 12.03 km
tanková střelnice Prášily 12.04 km
Datelov 12.09 km
Gruberg 12.12 km
kaple Datelov 12.15 km
roubenka Datelov 12.16 km
Silberberg, Bodenmais (D) 12.17 km
Datelovský mlýn 12.17 km
skiareál Silberberg (D) 12.19 km
sedačková lanovka Silberberg (D) 12.19 km
pomník padlých WWII, Theresienthal... 12.2 km
dětské hřiště Silberberg (dolní st... 12.21 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 12.22 km
muzeum skla, zámek Theresienthal (... 12.22 km
Vzteklina, díl 2. 12.26 km
dětské hřiště Silberberg (střední ... 12.28 km
Žežulka 12.29 km
bobová dráha, Silberberg 12.29 km
lípy Kochánov 12.3 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 12.3 km
expozice historický důl, hora Silb... 12.31 km
Silberberg (D) 955 m n. m. 12.31 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 12.31 km
Šarlatán 12.31 km
Sterzmühle 12.31 km
Cesta pustým lesem 12.31 km
Tři životy 12.31 km
Hrabánek Václav JUDr. 12.31 km
Obsluhoval jsem anglického krále 12.31 km
Milada 12.31 km
SDH Zelená Lhota 12.31 km
Chvalšovice 12.32 km
Slunečná hora 996 m n.m. 12.35 km
mlýn Žežulka 12.37 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 12.4 km
Zelená Lhota 12.42 km
pivovar Adam-Bräu, Bodenmais (D) 12.5 km
akvapark Silberberg, Bodenmais (D) 12.52 km
infocentrum Bodenmais (D) 12.53 km
Hamerský Dvůr 12.55 km
nádraží Bodenmais (D) 12.55 km
Jesení 12.56 km
Chřepice 12.61 km
obrazárna galerie Leimberger, Bode... 12.62 km
Svinský potok 12.66 km
Mochov 12.66 km
Mochovské modříny, Mochov 12.67 km
Čermákův jilm, Mochov 12.7 km
Dolní Kochánov 12.72 km
FFW Bodenmais (D) 12.72 km
Jarkovice 12.73 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 12.73 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 12.74 km
hřbitov Zelená Lhota 12.74 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 12.75 km
kaple Jarkovice 12.76 km
dětské hřiště, akvapark Zwiesel (D... 12.79 km
akvapark Zwiesel (D) 12.8 km
Na Drahách 12.85 km
fara Bodenmais (D) 12.85 km
Saunová vesnička, ZEB Zwiesel (D)... 12.85 km
kostel Nanebevzetí P. Marie, Boden... 12.88 km
nádraží Zelená Lhota 12.88 km
Bodenmais (D) 12.88 km
pomník padlých WWI i II, Bodenmais... 12.89 km
kašna Bodenmais (D) 12.89 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 12.92 km
Röderovský Dvorec 12.94 km
Röderova pila 12.94 km
hřbitov Bodenmais (D) 12.97 km
Křížový vrch 12.98 km
přírodní rezervace Chřepice 12.98 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 13 km
javorová alej u Busilu 13.06 km
Slunečná (turistické rozcestí) 13.2 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 13.25 km
nádraží Zwiesel (D) 13.28 km
Čeletice 13.28 km
stavení Čeletice 13.29 km
kaple Čeletice 13.29 km
mlýn Jesení 13.32 km
Javoříčko 13.35 km
roubenka Čeletice 13.36 km
Kubíčkův Dvůr 13.39 km
vlaková zastávka Böhmhof (D) 13.39 km
Zadní Chalupy 13.41 km
dřevěná plastika Věční milenci... 13.45 km
FFW Unterzwieselau (D) 13.46 km
peřeje, řeka Křemelná 13.49 km
kostel Unterzwieselau (D) 13.5 km
hřbitov Unterzwieselau (D) 13.5 km
pomník padlých WWII, Unterzwiesela... 13.51 km
dětské hřiště Unterzwieselau (D)... 13.53 km
Rovina 13.55 km
kostel sv. Kříže, Zwiesel (D) 13.55 km
Nacht fiel über Gotenhafen (D) 13.58 km
zámek Oberzwieselau (D) 13.58 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 13.59 km
pramen Rovina 13.63 km
kašna Joska, Badenmais (D) 13.69 km
NS sv. Vintíře 13.71 km
kostel Jména Mariina, Zwiesel (D) 13.73 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 13.74 km
Schopfrův dvůr 13.76 km
park, hřiště, biergarten, galerie ... 13.77 km
dětské hřiště Joska, Bodenmais (D)... 13.77 km
Vintíř svatý, Günther 13.77 km
Březník 1006 m n. m. 13.77 km
kaple sv. Vintíře, Březník 13.8 km
pamětní deska J. K. Haška 13.8 km
skleněná křišťálová pyramida, Zwie... 13.82 km
Zwieseler Glastage - Zwieselské dn... 13.82 km
zámek Kunkovice 13.82 km
Liščí díry 13.83 km
Děpoltice 13.84 km
kaple Kunkovice 13.85 km
Kunkovice 13.85 km
U Bradenského křížku 13.86 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 13.86 km
fara Děpoltice 13.86 km
golf Oberzwieselau (D) 13.88 km
Zvíkov 13.88 km
kašna malá Zwiesel (D) 13.88 km
Prášilské jezero (ledovcové) 13.89 km
hřbitov Zwiesel (D) 13.89 km
kostel sv. Mikuláše, Zwiesel (D) 13.89 km
roubenka Kunkovice 13.9 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 13.91 km
kaple Gubrův Dvorec 13.92 km
kaple Zwiesel (D) 13.92 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 13.93 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 13.93 km
Zwiesel (D) 13.94 km
Zwieselská noc skla 13.94 km
Gubrův Dvorec 13.94 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 13.96 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 13.96 km
dětské hřiště Zwiesel (D) 13.98 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 13.99 km
pamětní deska Ottokar Kareis 13.99 km
Matějovice 13.99 km
kaple Matějovice 14 km
Bradné 14.01 km
stavení Kunkovice 14.01 km
muzeum lesa a hraček, Zwiesel (D) 14.02 km
stavení Rovná 14.02 km
Spielende Kinder - M. Killinger, Z... 14.03 km
kaple Na Špirku 14.03 km
kašna na nádvoří muzea, Zwiesel (D... 14.03 km
lípa Rovná 14.04 km
Zámyšl 14.04 km
kaple Divišovice 14.04 km
pomník padlých WWI i II, Zwiesel (... 14.04 km
Divišovice 14.05 km
Špirkův Dvorec 14.06 km
Spirker 14.06 km
Radvanice 14.07 km
Rovná u Petrovic u Sušice 14.07 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 14.07 km
zámek Karlov 14.07 km
Galerie kávy, Zwiesel (D) 14.07 km
přehrada Nýrsko 14.07 km
infocentrum Zwiesel (D) 14.08 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Zwie... 14.09 km
Flösser - S.Schriml, Zwiesel (D) 14.09 km
most Křemelná, Stodůlky 14.1 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 14.1 km
Roj havranů - Sebastian Roser, Zwi... 14.11 km
náměstní kašna Zwiesel (D) 14.11 km
kaple Karlov 14.11 km
Weissbierbräuhaus, Zwiesel (D) 14.12 km
kaplička Bradné 14.13 km
nouzové nocoviště Poledník 14.14 km
kašna zámek Karlov 14.15 km
U Adamců 14.16 km
Javoří u Hartmanic 14.18 km
Vzteklina, díl 5. 14.19 km
Stodůlky 14.2 km
Zettl Zephyrin 14.2 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 14.21 km
Regenbogen - Oswald Faber, Zwiesel... 14.22 km
FFW Lam (D) 14.22 km
kašna Zwiesel (D) 14.23 km
muzeum minerálů, Lam (D) 14.26 km
kašna s kaskádami, Zwiesel 14.26 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 14.27 km
Poledník 1315 m n. m. 14.27 km
skleněná kaple, Zwiesel (D) 14.27 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 14.28 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 14.28 km
hájovna Pustina 14.28 km
Pozor! Státní hranice - Nepřítel n... 14.29 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 14.29 km
Außenried (D) 14.3 km
Reisachmühle (D) 14.3 km
fotopoint Poledník 14.32 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 14.32 km
pomník oběti bombardování Zwiesel ... 14.35 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 14.36 km
kaple na okraji Zwieselu (D) 14.36 km
železniční most Reisachmühle (D)... 14.38 km
vlaková zastávka Außenried (D) 14.39 km
Schwarzach (D) 14.41 km
kaple Dobřemilice 14.46 km
lípy Dobřemilice 14.46 km
kaple Panny Marie, Reisachmühle (D... 14.47 km
památník pádu balonu Monte 14.47 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 14.51 km
Mlýnský potok (Křemelná) 14.52 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 14.56 km
Častonice 14.57 km
stavení Častonice 14.58 km
parní pivovar Zwiesel (D) 14.59 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 14.59 km
lanové centrum Lam (D) 14.6 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 14.61 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 14.61 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 14.61 km
Grenzlandfest Zwiesel (D) 14.61 km
Velký Bor 14.62 km
katr Lambach (D) 14.62 km
VÚ Dobrá Voda 14.63 km
kaple sv. Jana, Dešenice 14.64 km
Čachrov 14.65 km
Adler Šimon 14.66 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 14.66 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 14.66 km
Dobrá Voda 14.66 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 14.67 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 14.67 km
památník Franz von Baader, Lambach... 14.67 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 14.69 km
parkoviště Velký Bor 14.69 km
NS Holzweg, Lambach (D) 14.69 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 14.7 km
studánka Dobrá Voda 14.7 km
Vzteklina, díl 2. 14.7 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 14.7 km
lípa Dobrá Voda 14.72 km
Tesařová Vladimíra 14.72 km
Dobřemilice 14.72 km
SDH Čachrov 14.72 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 14.72 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 14.72 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 14.72 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 14.72 km
žlab Lambach (D) 14.72 km
hřbitov Dobrá Voda 14.73 km
lípa Dolejší Těšov 14.74 km
Muzikant 14.74 km
nádraží Lam 14.75 km
Vzteklina, díl 1. 14.75 km
tvrz Čachrov 14.76 km
Vzteklina, díl 4. 14.78 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 14.8 km
Dolejší Těšov 14.81 km
kaple Lambach (D) 14.88 km
rybníček v Pekle 14.88 km
Na Lesní Louce 14.89 km
kostel sv. Václava, Čachrov 14.89 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 14.89 km
Bláhovec František 14.89 km
fara Čachrov 14.89 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 14.89 km
hřbitov Lam (D) 14.9 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 14.91 km
hřbitov Čachrov 14.91 km
strážní domek sv. Jan 14.91 km
zámek Dolejší Těšov 14.93 km
Vzteklina, díl 5. 14.93 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 14.94 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 14.94 km
Hořejší Těšov 14.95 km
kaple Dešeníčky 14.95 km
fara Lam (D) 14.96 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 14.97 km
U Malého Babylonu 14.99 km
Lambach (D) 15.02 km
Dešeníčky 15.04 km
Mladotice u Strážova 15.05 km
horská služba Lam (D) 15.06 km
Lam (D) 15.06 km
infocentrum Lam (D) 15.09 km
vlaková zastávka Zwieselau (D) 15.14 km
Pařezí 15.15 km
operace Argument 15.16 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 15.16 km
SDH Horní Němčice 15.18 km
kaple Horní Němčice 15.19 km
Horní Němčice 15.19 km
parkoviště Dobrá Voda 15.21 km
přírodní rezervace Žežulka 15.24 km
Malý Babylon 15.27 km
Pekelské údolí 15.32 km
rybník Chotěšov 15.36 km
Wi Wa Du Kinderland, Indoorspielpa... 15.37 km
Nová Studnice 15.38 km
Vlastějov 15.41 km
Patraska 15.46 km
Langdorf (D) 15.47 km
jeskyně Peklo 15.48 km
Stará Lhota 15.51 km
Křemelná 1125 m n. m. 15.51 km
Březí 15.53 km
Sněžné jámy na Křemelné 15.53 km
U Kryštofů 15.53 km
NS Hamižná 15.54 km
Stojanovice 15.54 km
SDH Chotešov 15.56 km
dětské hřiště Dešenice 15.56 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 15.57 km
kaple Březí 15.57 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 15.58 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 15.58 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 15.59 km
pítko Dešenice 15.59 km
SDH Stojanovice 15.6 km
rybníky Dešenice 15.6 km
Chotěšov u Velhartic 15.61 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 15.66 km
kašna Dešenice 15.66 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 15.66 km
zámek Dešenice 15.67 km
hrob Marušky Klímové 15.68 km
kaple Stará Lhota 15.68 km
Kámen doteku Dešenice 15.68 km
Zadní Chalupy 15.68 km
hřbitov Hlavňovice 15.7 km
roubenka Milínov 15.7 km
kaple U Kryštofů 15.7 km
pomník padlých WWI, Dešenice 15.71 km
stavení Braníčkov 15.71 km
infocentrum Naturpark Haus, Zwiese... 15.71 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 15.73 km
Hájek 15.73 km
Splž 15.73 km
Osamělý - Alena Holá 15.73 km
rybník Braníčkov 15.75 km
fara Dešenice 15.75 km
Dešenice 15.76 km
mlýn Milínov 15.76 km
akvapark Lam (D) 15.76 km
kaplička Milence 15.8 km
SDH Hlavňovice 15.8 km
Hlavňovice 15.8 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 15.8 km
kaple Milínov 15.81 km
Zbraslav 15.81 km
fara Hlavňovice 15.81 km
hrobka rodiny Kordíků 15.81 km
kaple Hlavňovice 15.83 km
Braníčkov 15.84 km
zámek Hlavňovice 15.84 km
Hamižná hora 854 m n. m. 15.84 km
lípa Vlastějov 15.85 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 15.87 km
akce Let 15.88 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 15.88 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 15.88 km
dřevěnice Hlavňovice 15.88 km
rybník Dešenice 15.93 km
vlaková zastávka Dešenice 15.93 km
zámek Horní Chlum 15.95 km
kaple Dolní Chlum 15.96 km
přehrada Frauenau (D) 15.97 km
Milence 15.97 km
hřbitov Dešenice 15.97 km
srub, Hartmanice 15.97 km
Schönecker Riegel (D) 833 m n. m. 15.98 km
památník dosídlení Milenců 15.99 km
kaple Milence 15.99 km
kaple hřbitovní Dešenice 16.01 km
SDH Milence 16.02 km
Radostice u Hlavňovic 16.02 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 16.03 km
lípa Krotějov 16.04 km
horská vila, Hartmanice 16.07 km
SDH Hartmanice 16.08 km
Krotějov 16.09 km
studánka U Michla 16.12 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 16.13 km
horní kašna Hartmanice 16.14 km
kaple sv. Anny, Čachrov 16.14 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 16.14 km
pramen U Michla 16.14 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 16.14 km
lípa na náměstí Hartmanice 16.15 km
městské informační stredisko Hartm... 16.16 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 16.16 km
Bettmannsäge (D) 16.17 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 16.18 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 16.18 km
Cyklotoulky - Hartmanice 16.18 km
Ziegler August 16.18 km
Šumná Šumava - Hartmanice 16.18 km
Hartmanice 16.18 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 16.19 km
horská synagoga Hartmanice 16.19 km
Zmizelí sousedé 16.19 km
mlýn Dolní Chlum 16.2 km
kaple Božtěšice 16.22 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 16.22 km
Blochova kašna Hartmanice 16.23 km
radnice Hartmanice 16.23 km
kaple pod Hořákovem 16.25 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 16.26 km
Božtěšice 16.26 km
Rajský mlýn 16.26 km
alej Hlavňovice 16.27 km
vlaková zastávka Bettmannsäge (D)... 16.27 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 16.27 km
Bloch Isak Simon 16.27 km
vyhlídka Velký Babylon 16.29 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 16.29 km
skiareál Hartmanice 16.3 km
hřbitov Hartmanice 16.3 km
Z aleje (2) - Alena Holá 16.31 km
Z aleje (1) - Alena Holá 16.31 km
koupaliště Hartmanice 16.38 km
mlýn Nemilkov 16.38 km
Velký Babylon 16.41 km
rybník pod Hořákovem 16.43 km
SDH Víteň 16.44 km
Chlum u Hartmanic 16.45 km
Horní Polánky 16.47 km
lípa s kaplí Hartmanice 16.49 km
Víteň 16.49 km
kašna Nemilkov 16.51 km
zámek Nemilkov 16.51 km
NS Vlčí jámy 16.55 km
zámek Hořejší Krušec 16.58 km
lípy Zadní Paště 16.58 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 16.58 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 16.6 km
dub u Dvora, Nemilkov 16.61 km
Zelenohorské Chalupy 16.62 km
rybník Hartmanice 16.62 km
rybník Bušek 16.63 km
zámek Hořákov 16.64 km
Hořejší Krušec 16.64 km
Zmizelá Šumava, Bílá tma na Zelené... 16.65 km
kaple Engelshütt 16.65 km
Kundratice 16.66 km
lípa Engelshütt (D) 16.67 km
Pajrek 16.69 km
památník první sklárny, Engelshütt... 16.69 km
Coolidge - Hašková Eliška 16.69 km
zámek Kundratice 16.69 km
Beneš Edvard Dr. 16.69 km
židovský hřbitov Velhartice 16.71 km
Světlá 16.72 km
kaple Nemilkov 16.72 km
Hořákov 16.73 km
FFW Engelshütt (D) 16.73 km
SDH Nemilkov 16.74 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 16.75 km
Suchý Kámen 16.76 km
Pích 16.76 km
Nemilkov 16.77 km
kaplička Žiznětice 16.78 km
mlýn Jámy 16.81 km
rybníček Rajské 16.84 km
Rajské 16.85 km
infocentrum Drachselsried (D) 16.85 km
kostel sv. Aegidius, Drachselsried... 16.87 km
Zadní Paště 16.87 km
Drachselsried (D) 16.87 km
zřícenina Pajrek 16.87 km
bitva u Nýrska 16.87 km
pomník padlých WWI, Drachselsried ... 16.88 km
koně Jiřičná 16.88 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 16.88 km
Žiznětice 16.89 km
Paště 16.89 km
kaple Žiznětice 16.89 km
tvrz Jiřičná 16.89 km
pramen Pod Křemelnou 16.89 km
vyhlídka Pajrek 16.89 km
studna Žiznětice 16.9 km
SDH Žiznětice 16.91 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 16.91 km
Ruda Štěpán 16.91 km
Vojetice 16.92 km
studánka Nad Stimlingem 16.93 km
Zimní - Alena Holá 16.94 km
Tvrdoslav 16.94 km
Jiřičná 16.95 km
Štěpanice 16.96 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 16.98 km
Trpěšice 16.98 km
včelín Loučová 17.01 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 17.05 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 17.05 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 17.05 km
hřbitov Velhartice 17.06 km
lesní divadlo Nýrsko 17.09 km
Jaglmühle 17.1 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 17.11 km
Libětice 17.11 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 17.12 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 17.13 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 17.13 km
Kojšice 17.13 km
Zálužice 17.14 km
zámek Kojšice 17.14 km
lípa Kojšice 17.14 km
Štíty království českého, Bůh za h... 17.2 km
SDH Petrovice u Sušice 17.2 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 17.2 km
smrk na Stimlingu 17.21 km
studánka Na Stimlingu 17.21 km
Stimling 17.22 km
Petrovice u Sušice 17.22 km
Petrovice ART 17.23 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 17.23 km
jezírko na Stimlingu 17.24 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 17.24 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 17.25 km
židovský hřbitov Nýrsko 17.26 km
židovský hřbitov Hartmanice 17.27 km
Arnbruck (D) 17.28 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 17.29 km
NS Rýžování zlata 17.3 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 17.3 km
Loučová 17.3 km
Borek 859 m n. m. 17.31 km
Paštěcký vodopád 17.31 km
radnice Frauenau (D) 17.32 km
kašna radniční Frauenau (D) 17.32 km
Bergl - Na Kopečku 17.32 km
roubenka, Petrovice u Sušice 17.33 km
zámek Loučová 17.33 km
buk na Berglu 17.33 km
zámek Kněžice 17.34 km
Muzikant 17.36 km
fara Petrovice u Sušice 17.37 km
kostel Maria Himmelfahrt, Frauenau... 17.38 km
hřbitov Petrovice u Sušice 17.38 km
hřbitov Frauenau (D) 17.38 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 17.39 km
FFW Arnbruck (D) 17.41 km
kostel sv. Bartholomäus, Arnbruck 17.41 km
dětské hřiště Frauenau (D) 17.41 km
pomník padlých WWI i II, Arnbruck ... 17.41 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 17.42 km
kaplička Prostřední Krušec 17.42 km
NS poznávací okruh Nýrsko 17.43 km
javor klen, Sedlo u Srní 17.43 km
kaple Panny Marie, Arnbruck (D) 17.45 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 17.46 km
parkoviště Mechov 17.48 km
infocentrum Sklářské muzeum Frauen... 17.49 km
sklářská vana, Frauenau (D) 17.5 km
skleněná archa, Frauenau (D) 17.5 km
muzeum skla Frauenau (D) 17.52 km
Frauenau (D) 17.52 km
kašna Frauenau (D) 17.53 km
koupaliště Nýrsko 17.53 km
Galerie am Museum Frauenau (D) 17.54 km
památník Crhova silnice 17.56 km
Sedlo u Srní 17.58 km
Prostřední Paště 17.59 km
Staré Hutě – Althütten 17.6 km
kostel Maria Königin, Schweinhütt ... 17.61 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 17.62 km
Balhar Kopřivák Peter 17.62 km
Přestanice 17.62 km
Brandl Petr Jan 17.62 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 17.62 km
Zahrádka - Alena Holá 17.62 km
dětské hřiště Schwienhütt (D)... 17.64 km
nádraží Frauenau (D) 17.64 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 17.65 km
lípa Chamutice 17.69 km
Prostřední Krušec 17.69 km
koupaliště Petrovice u Sušice 17.7 km
Stébel gotika - Alena Holá 17.71 km
Za deště - Alena Holá 17.71 km
Pampelišky - Alena Holá 17.71 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 17.71 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 17.71 km
Spálený 1013 m n. m. 17.71 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 17.72 km
V Jamách 17.72 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 17.72 km
přírodní rezervace Borek 17.72 km
Strunkov 17.74 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 17.74 km
hřbitov Nýrsko (nový) 17.75 km
park na jezeře Arrach (D) 17.76 km
mlýn Velhartice 17.76 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 17.77 km
Z meze (1) - Alena Holá 17.77 km
Z meze (2) - Alena Holá 17.77 km
starý mlýn Velhartice 17.78 km
Velhartický betlém 17.78 km
Malý Radkov 17.79 km
zámek Chamutice 17.79 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 17.79 km
Kámen doteku Arrach (D) 17.79 km
rybník Přestanice 17.79 km
Přední Paště 17.8 km
synagoga Velhartice 17.82 km
SDH Velhartice 17.82 km
Chrástov 17.83 km
židovský dům Velhartice 17.84 km
Odešlá - Peter Balhar 17.84 km
Zimní nebe - Peter Balhar 17.84 km
hřbitov Nýrsko (starý) 17.84 km
Paštěcká lípa 17.85 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 17.85 km
štola Velhartice 17.86 km
zámek Dolejší Krušec 17.87 km
roubenka Velhartice 52 17.89 km
Dolejší Krušec 17.89 km
Chamutice 17.89 km
fara Nýrsko 17.89 km
nádraží Nemilkov 17.89 km
dub Chrástov 17.89 km
dětské hřiště Hodousice 17.9 km
Blau Josef 17.9 km
SDH Úloh 17.91 km
stavení Nýrsko 17.91 km
štola Horní Staňkov 17.91 km
Hodousice 17.92 km
historická kovárna, Velhartice 17.92 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 17.92 km
kašna Nýrsko 17.92 km
Oblík 1224 m n. m. 17.93 km
SDH Skelná Huť 17.93 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 17.94 km
U Soušků 17.94 km
rybníky Skelná Huť 17.94 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 17.94 km
kaple Hodousice 17.95 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 17.95 km
rybník Chamutice 17.96 km
pomník padlých WWII, Velhartice 17.97 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 17.97 km
Skelná Huť 17.97 km
Bílé dny - Alena Holá 17.97 km
Podzim - Alena Holá 17.97 km
pouť s kulturním programem a řemes... 17.97 km
Velhartice 17.98 km
kašna Velhartice 17.99 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 17.99 km
roubenka Velhartice 17.99 km
První sníh - Peter Balhar 18.01 km
kaple Úloh 18.01 km
SDH Hodousice 18.03 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 18.04 km
fara Velhartice 18.04 km
Úloh 18.05 km
SDH Strážov na Šumavě 18.05 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 18.05 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 18.06 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 18.06 km
kašna Strážov na Šumavě 18.07 km
pítko u hradu Velhartice 18.07 km
Mechov 18.07 km
Palvínov 18.07 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 18.08 km
Velhartice - Josef Váchal 18.08 km
Bušek z Velhartic 18.08 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 18.08 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 18.08 km
Tři chlapi na cestách 18.08 km
Štíty království českého, Hrady ne... 18.08 km
hrad Velhartice 18.08 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 18.08 km
Okula Nýrsko 18.08 km
pramen pod Borkem 18.08 km
Palvínovská lípa 18.09 km
Eck (D) 18.09 km
lípy Dolejší Krušec 18.09 km
zámek Palvínov 18.12 km
Palvínovská alej 18.12 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 18.13 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 18.13 km
skanzen Velhartice 18.15 km
infocentrum Nýrsko 18.15 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 18.16 km
Nutrie říční 18.17 km
pamětní deska Václav Soušek 18.17 km
radnice Strážov na Šumavě 18.17 km
Haibühl (D) 18.18 km
fara Strážov na Šumavě 18.18 km
studánka u Blat 18.18 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 18.18 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 18.18 km
Strážov na Šumavě 18.18 km
stavení Strážov na Šumavě 21 18.18 km
kaple Posobice 18.19 km
Blata 18.2 km
kaple Blata 18.22 km
Posobice 18.22 km
pramen u Hauswaldské kaple 18.23 km
Stráž 755 m n. m. 18.23 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 18.24 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 18.24 km
pamětní deska Jožko Strnad a Georg... 18.24 km
Toulavá kamera ČT - Karel Klosterm... 18.24 km
Zmizelá Šumava, S dynamitem na kap... 18.24 km
Hauswaldská kaple 18.24 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 18.24 km
Krásné údolí Ostružná 18.27 km
skiareál Srní 18.28 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 18.28 km
Vzteklina, díl 6. 18.29 km
Vatětický klen 18.29 km
Javoříčko 18.29 km
lípa Trsice 18.3 km
Vzteklina, díl 5. 18.3 km
Vzteklina, díl 4. 18.3 km
Maršovice 18.3 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 18.3 km
infocentrum Běšiny 18.3 km
koupaliště Běšiny 18.3 km
Trsice 18.3 km
Rittsteig (D) 18.31 km
Vzteklina, díl 2. 18.31 km
stavení Strážov na Šumavě 185 18.32 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 18.33 km
dětské hřiště Běšiny 18.33 km
Makov u Javoří (rozcestí) 18.33 km
Opálka 18.33 km
lípa na Wunderbachu 18.34 km
Vatětický jasan 18.35 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 18.36 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 18.36 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 18.37 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 18.37 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 18.37 km
smolná pec Radkov 18.38 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 18.4 km
Holub Josef 18.4 km
Nýrsko 18.4 km
Cyklotoulky - Nýrsko 18.4 km
radnice Nýrsko 18.4 km
alej památných stromů Vatětice 18.41 km
Multerer Hans 18.41 km
stavení Cihelna 18.42 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 18.42 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 18.43 km
SDH Nýrsko 18.43 km
vodní zámek Sedlo u Srní 18.44 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 18.45 km
osvobození Běšiny 18.46 km
Bystrá - Wunderbach 18.47 km
hřbitov Strážov na Šumavě 18.48 km
kaple sv. Anny, Opálka 18.49 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 18.49 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 18.49 km
kašna Arrach (D) 18.5 km
infocentrum Arrach (D) 18.51 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 18.51 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 18.51 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 18.51 km
nádraží Nýrsko 18.51 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 18.53 km
Tmavý potok 18.53 km
Javoří Pila 18.53 km
tvrz Opálka 18.53 km
Klostermanova chalupa Srní 9 18.53 km
kašna zámecká Horní Staňkov 18.54 km
Pod Jezevčí skálou 18.54 km
Za trnkovým keřem 18.54 km
Na pytlácké stezce 18.54 km
Vatětice 18.55 km
Tmavý potok 18.55 km
kaple Staré Srní 18.55 km
Schreiner Gustav 18.55 km
zámek Horní Staňkov 18.55 km
Horní Staňkov 18.56 km
Švankmajer Jan 18.56 km
kaple Nýrsko 18.57 km
Vajce Josef 18.58 km
monogram LK ze stromořadí 18.59 km
Kuzovská lávka 18.6 km
vodáctví Bayerisch Kanada (D) 18.6 km
SDH Srní 18.6 km
Cihelna 18.61 km
Pod Kostelním vrchem 18.62 km
zámek zaniklý Vatětice 18.62 km
koupaliště Kozí 18.63 km
Ostrovský rybník Běšiny 18.64 km
Vatětická lípa 18.65 km
Husův pomník, Běšiny 18.68 km
Soukup Jaroslav 18.68 km
infocentrum Srní 18.69 km
Odpověď vody - Peter Balhar 18.69 km
Cyklotoulky - Srní 18.69 km
běžecké lyžování Srní 18.69 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 18.69 km
Srní 18.69 km
AccuWeather - Srní 18.69 km
rybník Žíkovy 18.7 km
Nový rybník Běšiny 18.7 km
Policie Modrava 18.7 km
Heřmánková Hana 18.71 km
SDH Běšiny 18.71 km
Pazderna Javoří u Běšin 18.71 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 18.71 km
pozorovací místo Beranky 18.71 km
pozorovací místo Velký Bor 18.71 km
Sejdeme se v Eurocampu 18.72 km
Velký Radkov 18.73 km
I. zóna NP U Kapličky 18.73 km
přehrada Gumpenried, Schwarzer Reg... 18.73 km
lípa Javoří u Běšin 18.74 km
Běšiny 18.74 km
Javoří pila 18.75 km
zámek Běšiny 18.75 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 18.75 km
Javoří u Běšin 18.75 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 18.75 km
fara Srní 18.76 km
Staré Srní 18.76 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 18.77 km
Copak je to za vojáka 18.77 km
parkoviště Srní 18.77 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 18.78 km
sv. Jan Nepomucký, Schwarzer Regen... 18.79 km
kašna Srní 18.79 km
Jak ukrást Dagmaru 18.81 km
Werich Jan 18.81 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 18.81 km
hřbitov bývalý Srní 18.81 km
pomník padlých WWI, Srní 18.81 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 18.81 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 18.82 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 18.82 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 18.83 km
řeka Křemelná 18.83 km
Údolí 18.84 km
pomník padlých WWI, Běšiny 18.84 km
Vzteklina, díl 1. 18.85 km
Nuzerov 18.86 km
fara Běšiny 18.87 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 18.87 km
Rokytská slať 18.87 km
Slať Weitfällernská - Josef Váchal... 18.87 km
Vzteklina, díl 6. 18.88 km
most Otava, Paštěcký most 18.89 km
soutok Vydra - Křemelná 18.9 km
Vzteklina, díl 3. 18.91 km
roubenka Sládečků, Běšiny 18.92 km
Vzteklina, díl 5. 18.92 km
řeka Vydra 18.92 km
Schott Anton 18.93 km
pomník padlých WWI, Uhliště 18.93 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 18.94 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 18.94 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 18.94 km
NS Velhartice 18.95 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 18.95 km
nádraží Běšiny 18.96 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 18.96 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 18.97 km
Sokolovna Běšiny 18.98 km
hrob vězeň Plocienník 18.98 km
Částkov 19 km
Kozí 19 km
hřbitov Běšiny 19.01 km
památník Červený František, pplk. ... 19.01 km
přehrada Regen (D) 19.02 km
Z mého života 19.02 km
Čeňkova pila 19.02 km
žlab Čeňkova Pila 19.03 km
Žíkovy 19.03 km
zámek Žíkovy 19.03 km
Pěkný potok - Wundebach 19.04 km
Smetana Bedřich 19.04 km
Smetanův smrk 19.04 km
Toman Josef 19.05 km
Lukavice 19.05 km
stavení Částkov 19.05 km
parkoviště Čeňkova Pila 19.06 km
fara Uhliště 19.06 km
Kámen doteku Uhliště 19.06 km
kaple nad Velkým Radkovem 19.11 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 19.11 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 19.11 km
kaple Kozí 19.13 km
SDH Lukavice 19.13 km
Rýžovní potok 19.13 km
pomník padlých WWI, Kozí 19.14 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 19.15 km
kaple Lukavice 19.17 km
V Rybníce 19.18 km
Švédské hroby, Hartmanice 19.18 km
Františkova Ves 19.18 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 19.2 km
Truhlářský mlýn, Dolní Hrádky... 19.21 km
SDH Malonice 19.22 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 19.23 km
hřbitov Svatá Kateřina 19.26 km
Starý Láz 19.28 km
Podolský mlýn 19.28 km
Svatá Kateřina 19.3 km
rybník Svojšice 19.3 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 19.31 km
Myší domky - Maushäusel 19.31 km
Rovná u Strážova 19.32 km
kaple Rovná u Strážova 19.33 km
Žďár u Velhartic 19.34 km
lípa na návsi Malonice 19.34 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 19.34 km
Vydra - Josef Váchal 19.34 km
Dolní Hrádky 19.35 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 19.37 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 19.38 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 19.39 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 19.39 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 19.39 km
tvrz Svojšice 19.4 km
Svojšice 19.41 km
Jelenov 19.41 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 19.41 km
Jara příslib - Alena Holá 19.41 km
Vzteklina, díl 3. 19.43 km
Malonice 19.43 km
pomník padlých WWI, Malonice 19.44 km
Dračí skály 19.45 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 19.46 km
SDH Svojšice 19.46 km
Bystřice nad Úhlavou 19.47 km
hřbitov Svojšice 19.49 km
Kocíkův statek, Svojšice 19.49 km
Nové Městečko 19.49 km
Brzobohatý Ondřej 19.49 km
kaple Malonice 19.5 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 19.52 km
lípa Svojšice 19.53 km
kaple Panny Marie, Chudenín 19.53 km
Rameno 19.54 km
Šárský rybník 19.55 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 19.55 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 19.56 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 19.56 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 19.57 km
Boryně František 19.57 km
zámek Malonice 19.57 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 19.58 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 19.58 km
Dvorecký Mlýn 19.59 km
Dohaličky 19.61 km
Rajsko 19.62 km
pravěké, mezolitické sídliště na M... 19.63 km
Šálený mlýn, Běšiny 19.63 km
kaple Dohaličky 19.64 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 19.66 km
lípa Malonice 19.66 km
most Otava, Dlouhá Ves 19.67 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 19.69 km
MVE Dlouhá Ves 19.7 km
ranč Podolí 19.71 km
Drouhaveč 19.72 km
koupaliště Annín 19.73 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 19.74 km
Podolí u Kolince 19.75 km
Hanger (D) 19.75 km
zámek Podolí 19.77 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 19.78 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 19.78 km
lávka Otava, kemp Annín 19.79 km
usedlost Dolní Staňkov 7 19.79 km
roubenka Svojše 19.8 km
kaple Dolní Staňkov 19.8 km
Dolní Staňkov 19.8 km
Radešov 19.82 km
kaple Svojše 19.84 km
pomník padlých WWI, Svojše 19.84 km
Svojše 19.84 km
mlýn Tajanov 19.85 km
Tajanov u Kolince 19.85 km
lávka Otava, Annín 19.88 km
Lehom 19.9 km
sejpy Hory Matky Boží 19.94 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 19.97 km
NS Radešovské skály 20 km
ubytování v okolí

penzion 1020, Železná Ruda

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: železnorudsko
šumavská obec: Železná Ru...

ubytování s kapacitou: 9
cena ubytování: od 350 Kč detail

penzion 1003, Železná Ruda

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: železnorudsko
šumavská obec: Železná Ru...

ubytování s kapacitou: 20
cena ubytování: od 370 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.38 km
Bankomat ČSOB 0.38 km
Konzum Železná Ruda 0.43 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 0.48 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 0.64 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 2.6 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 2.63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 6.16 km
Konzum Hojsova Stráž 8.41 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 11.14 km
NKD, Bodenmais (D) 12.83 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 12.87 km
REWE, Bodenmais (D) 12.94 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 13 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 13.57 km
Intersport, Zwiesel (D) 13.98 km
Netto, Zwiesel (D) 14.02 km
NKD, Zwiesel (D) 14.07 km
Rossmann, Zwiesel (D) 14.1 km
TEDi, Zwiesel (D) 14.1 km
Müller, Zwiesel (D) 14.12 km
Norma, Zwiesel (D) 14.14 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 14.36 km
Deichmann, Zwiesel (D) 14.36 km
Kik, Zwiesel (D) 14.36 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 14.37 km
Edeka, Zwiesel (D) 14.44 km
Real, Zwiesel (D) 14.48 km
Penny Market, Zwiesel (D) 14.58 km
Lidl, Zwiesel (D) 14.97 km
REWE, Zwiesel (D) 15.29 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 15.37 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 15.51 km
Konzum Chotěšov 15.55 km
Konzum Dešenice 15.63 km
Konzum Hlavňovice 15.83 km
Café 27, Hartmanice 16.12 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 16.13 km
Konzum Hartmanice 16.19 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 16.23 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 16.32 km
Konzum Víteň 16.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 16.64 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 17.15 km
Konzum Petrovice u Sušice 17.21 km
Konzum Nýrsko 17.83 km
Konzum Velhartice 17.84 km
Konzum Strážov 18.17 km
Bankomat Česká spořitelna 18.18 km
Bankomat Komerční banka 18.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.33 km
Bankomat ČSOB 18.34 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 18.41 km
Konzum Nýrsko 18.51 km
COOP DISKONT - Nýrsko 18.51 km
Konzum Běšiny 18.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.7 km
Konzum Srní 18.72 km
čerpací stanice Srní 18.77 km
Sluneční kavárna, Srní 18.78 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 19.33 km
Konzum Malonice 19.44 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 19.59 km
Takko Fashion, Regen (D) 19.95 km

mohlo by Vás zajímat

bunkr KŽ-1, Debrník

batoh
bunkr KŽ-1, Debrník
Šumava A-Z: bunkry
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda

batoh
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda
Šumava A-Z: bunkry
Šumava: železnorudsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Národní park Šumava je biosférická rezervace pod patronací UNESCO, má rozlohu 69030 ha a je největším národním parkem v České republice. Národní park Šumava spolu s německým národním parkem Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) představují největší lesní komplex ve střední Evropě, často se o nich mluví jako o zelené střeše Evropy. V blízkosti Národního parku se nachází několik velkoplošných chráněných krajinných oblastí (CHKO). Tyto CHKO mají nižší stupeň ochrany než, který platí pro Národní park, nicméně se jich také týká omezení pro turisty na ochranu přírody. Národní park Bavorský les je prvním a zároveň nejstarším mezinárodně uznávaným přírodním parkem Německa. Rozkládá se na ploše 24.300 hektarů. Najdete zde 320 km výborně značených turistických cest, více než 200 km cyklistických stezek a 170 km běžkařských tras. To vše uprostřed nádherné přírody. Tento park se rozprostírá v srdci největšího zalesněného pohoří střední Evropy, uprostřed Bavorského lesa, na hranici České republiky a Německa, mezi Bavorskou Rudou a Finsterau. Vydejte se na průzkum přírodou. Ať už si chcete odpočinout nebo zasportovat. Využijte možnosti získat velké množství informací a poznatků týkajících se celé oblasti. Pro nic za nic nepatří Národní park Bavorský les mezi nejoblíbenější cíle pro pěší turisty, příznivce cyklistiky a ostatní návštěvníky. Při hledání ubytování na Šumavě máte možnost výběru z široké nabídky chat, penzionů, hotelů, ubytování v soukromí, chalup, apartmánů, apartmánových domů, horských chat, rekreačních středisek, ubytoven. K výbavě patří samozřejmě vlastní sociální zařícení, vybavená kuchyně, společenská místnost, zahrada s posezením, úschovna lyží a kol, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. Obvyklé je i připojení k netu wi-fi signálem. To vše při vzrůstajících cenách energií a inflace za několik let nezměněné ceny a tedy velmi levně. Počasí sledujte na šumavských webových kamerách, stav upravenosti běžeckých tras na Bílé stopě, novinky z regionu poslouchejte na Rock Radiu Šumava, Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Plul tiše po nebes modré báni šedý mráček, pohltil skvělou desku měsíce, překazil bujnou hru jeho rozdováděných paprsků, vrhl temný stín na bílé omítěné zdi, na střechy stavení, na sad, palouk i hladinu rybníčku...

Dívka se obrátila a odběhla do své komůrky.

Asi pět dní po právě vylíčené noční schůzi v sadě Potužákově kráčela zrána Apolena, přicházejíc od Pašic, po úzké hrázi, jež dělí rybník Zlivský, čili jak mu ve Zlivi říkají, Horní, od Bezdrevi, pod samou Zliví. Ač slunko se na ni nesmálo — v noci pršelo a bouřilo a po nebi dosud uháněly trhané, vlnité šedé mraky — ač oděna byla ve všední slátaninu, která, Bohu budiž žalováno! počínala nahražovati vkusný lidový kroj blatských žen a dívek, přece každý, kdo ji potkal, musil doznat, že i bez pestrých výšivek na zástěře, bez kvítkovaného živůtku, bez bělostných rukávů, bez zvláštního úboru hlavinky, pod jednoduchým červeně a černě kostkovaným šátkem, uvázaným pod bradou, byla neobyčejně hezké a švarné děvče. Nebylo člověka, ani mladého, ani starého, jemuž příznivý osud s ní potkati se dal, aby se za ní nebyl ohlédl. Avšak její zraky tu vpřed ubíhající, onde k zemi se upírající, jedva o koho zavadily; šinula se zajisté vpřed spěšnými kroky, pohroužená ve své myšlenky, nevšímajíc si ani Zlivského rybníku, jehož hladina, silným větrem zmítaná a rozvlněná, vroubená širokou stuhou zeleného, neustále se pohybujícího a ševelícího rákosí, se rozbíhala vlevo od ní, k severu, ani vpravo Bezdrevi, která jen úzkým hrdlem svým omývá jižní svah hráze, načež se rozstoupá, rozšiřuje v ohromnou šedou rozlitinu, ubíhající k jihu do nedozírných, mlhavých dálav, lemována k západu klikatě sbíhající hrází, nízkým vrbím porostlou, za níž se rozkládají močály rákosím a sítím porostlé, za těmito zelené louky, obilní lány a nízké borové remízy, vcelku na první pohled jednotvárný, rovný kraj, ale přece, blíže-li přihlédneš, plný barev a zvláštního půvabu;

k východní straně ční, téměř z vod vystupujíc, řada domků zlivských, v pozadí nízká pahorkatina, dále ostrov, zvaný Králičí vršek, jenž brání dalšímu rozhledu k Hluboké, pak pruhy černých, omšelých lesů, jež v dáli splývají s obzorem ...

Než, toho všeho, jak už praveno, Apolena sobě nevšímala; neviděla hloučky divokých kachen, plujících po Zlivském rybníku, ani lysek, ani dvojici skvostných roháčů, potápějících se, lovících drobné rybky, nesledovala očima bílých racků, kroužících nad vodami Bezdrevi, hlučně povykujících, ni přemetů nádherně se vznášejících čejek. Přešla hráz i můstek přes potok, vylévající se kalným proudem ze Zlivského rybníka, zahnula vpravo, přeběhla železniční trať, vedoucí podle samé Bezdrevi, a zahýbala už do vsi, když pojednou se potkala s mladým člověkem, oděným v zánovnou uniformu železničních zřízenců.

„Aj hleďme!" zvolal, zočiv ji a stanuv, „potom že nemám štěstí! Ubírám se na dovolenou a první rodačkou, kterou potkávám, jsi zrovna ty... jste zrovna vy" — opravil se — „Pánbůh vás poslal, Apoleno! Koukám na vás už hezkou chvíli, věděl jsem, že vás znám, ale kdo by vás hned poznal, když vás dva roky nespatřil? Tenkrát jste byla hubené, vytáhlé hůdě, a v takovou švarnou dívčinu jste vyrostla! Pozdrav vás Bůh, má zlatá!"

Podívala se na něj, jak tu stál před ní, pěkně urostlý, růžový v obličeji, modré oči jen mu hrály, tmavorusé knírky, do ostrých hrotů zakroucené, dodávaly mu výraz sebevědomé kurážnosti; nicméně se nepodobalo, že by byl působil na ni uchvacujícím dojmem, neboť nedotkla se podávané jí ruky, ba, čílko se zakabonilo a uhnout se hleděla.

„Já vás neznám," odsekla krátce.

„Ale, ale, má panenko — není možná, abyste mne nepoznávala ! Já jsem se přece tolik nezměnil z těch dvou let, co jsme se neviděli... Víte, tenkrát o pouti v Selci!"

„Já vás jistě neznám," opakovala.

„I dobře mě znáte, jen pamatovat se nechcete! Vždyť jste ze mne oči nespouštěla, když jsem byl u vás na návštěvě ve vojenském mundúru, s šavlenkou po boku! Ovšem, tenkrát jste byla malá ještě. Přece nebudete povídat, že neznáte Ferdu Krušnejch? — Co?"

Uchopil ji za ruku, která držela řilec.

„A — pravda — vy jste Ferda Krušnejch," odpověděla. „Teď se pamatuju. Pozdrav vás Pánbůh taky..."

„Nu, tak vidíte! Už mi nepopřete, že bychom nebyli staří známí."

Přesto bylo zjevno, že obnovení staré známosti jí nezpůsobilo přílišné radosti; ještě méně se vůčihledě potěšila, když se jí tázal, kam jde, a nevyčkav ani odpovědi, jedním dechem se jí nabízel, že ji doprovodí, že počká, až si vyřídí svoje záležitosti, a že pak s ní půjde až do Plástovic.

„Vy se mnou jít nemůžete,"pravila, „nedočkal byste se mám tu mnoho obchůzek..."

„Aj! To by tak bylo! Třeba do večera počkám. Máte to marné, už se mne nezbavíte, moje růžičko! Vždyť jsme staří známí, tak říkajíc příbuzní. Což mi nestál kmotrem váš pantáta! Sluší se, abych ho navštívil..."

„První cesta je přece k rodičům," vpadla mu do řeči; „přijďte k nám zítra... kdykoli... budete vítán..."

„Proč mě odháníte? Sám Pánbůh mi vás přivedl do cesty. S vámi půjdu, budu vám povídat, aby vám nebylo smutno samotné."

„Děkuju vám za dobrou vůli, ale mně smutno není nikdy. Až si tu své věci vyřídím, dám se do Zbudova k bábě. Možná že tam pobudu do večera, možná taky až do rána. Přijďte k nám zítra, chcete-li navštívit tátu."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky