Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Měchura Leopold Eugen

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°26'51.847"N, 13°20'4.577"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Leopold Eugen Měchura, psán též někdy Miechura (2.února 1804, Praha - 11.února 1870, Otín) byl český hudební skladatel. Byl synem významného pražského advokáta JUDr. Jana Baptisty Františka Měchury, jehož právnická praxe zajistila rodině finance na koupi rozsáhlých statků na Klatovsku. Matka zemřela Leopoldu (byl nejstarší ze čtyř dětí), když mu bylo šest let. Intenzívní pěstování hudby v rodinném kruhu a pořádání častých veřejných hudebních večerů v domácím salónu mladého Měchuru velmi ovlivnily a spolu s dostatečnou podporou jeho rodiny vedly k tomu, že jeho značné hudební nadání, projevující se již od mládí, bylo dále vzděláváno. Studoval v Praze práva a filozofii, hudbu u Friedricha Dionysa Webera a Václava Jana Tomáška. Po dokončení právnického studia se stal úředníkem magistrátu v Klatovech. V roce 1824 se vrátil opět do Klatov, aby zde vykonal právnickou praxi při městském magistrátu. Po apelátorských zkouškách mohlo dojít v roce 1828 k sňatku s Klárou Häcknerovou, uzavřenému v patronátním kostele votínského panství v Předslavi a Měchura hned nastoupil do funkce justiciára na panstvích votínském, plánickém a zelenohorském, patřících jeho otci. V letech 1828–40 žil v Otíně, 1840–52 v Klatovech, kde se významně podílel na hudebním životě. Působil zde jako varhaník hráč na harmonium a lesní roh, aranžér i dirigent při koncertech a divadelních představeních. Nejvýznamnějším Měchurovým spolupracovníkem se stal vedoucí kapely klatovského pluku kavalerie Filip Schindloecker, jinak výborný violoncellista, hrající v děkanském kostele. Votínskému pánovi byli dále k dispozici chrámový varhaník a učitel zpěvu na gymnáziu Josef Procházka, chrámový houslista Jan Klička, kapelník vojenské hudby František Klíma, barytonista a kapelník husarské hudby Josef Kamenec, chrámový tenorista Josef Eil a gymnaziální učitel zpěvu a výborný houslista Filip Kreuss, na jeho hudebních produkcích se podílela i mladá sopranistka Julie Firbassová. Měchura požíval i plné podpory tehdejšího klatovského děkana a hudebního nadšence Františka Jelínka a postupně navázal kontakty i s mladší nastupující generací klatovských hudebníků, jako byli kapelník Josef Klíma a varhaník Mansvet Klička, od roku 1860 ředitel kůru děkanského kostela. Za jeho organizačního i interpretačního přispění zde byly prováděny Mozartovy opery (Figarova svatba, Kouzelná flétna), oratoria (Haydnovo Stvoření, Mendelssohnův Paulus, Beethovenův Kristus na hoře Olivetské a jiné). Přátelil se s činovníky regionálních pěveckých spolků a představiteli českých obrozeneckých snah v hudbě a poezii (mimo jiné Theobaldem Heldem, Ferdinandem Hellerem) stejně jako s představiteli německého kulturního okruhu v Čechách (básníkem Karlem Egonem Ebertem, skladatelem Johannem Friedrichem Kittlem a dalšími). Dědictví statků po otci jej roku 1852 donutilo k přestěhování do Votína, kde působil jako justiciár a později asesor. Byl vychován dvojjazyčně a rovněž se v obou jazykových oblastech pohyboval, po vydání Říjnového diplomu roku 1860 se však pod vlivem svých českých přátel (především Jana Ludevíta Procházky a Aloise Vojtěcha Šmilovského) přiklonil se k české kultuře. Svou roli sehrál také příbuzenský vztah s Františkem Palackým, který se roku 1827 oženil s Měchurovou sestrou Terezií. Pokud jde o osobní vývoj k uvědomělému češství, je Měchura do jisté míry považován za předchůdce Bedřicha Smetany. O operu se Měchura pokusil poprvé roku 1831 (Hiorba), opera však zůstala nedokončena. Opera Der Schild (Štít, 1844) na libreto Karla Egona Eberta byla provedena soukromě, k veřejné premiéře však nedošlo. Ve scénické hudbě k Ebertově truchlohře Der Gelübde (Slib, 1863) využil příznačných motivů, s podobnou důsledností patrně u nás poprvé. Celovečerní opera Marie Potocká (1870) je první českou operou na ruský námět. Předlohou, na kterou skladatele upozornil František Ladislav Rieger, se stala Puškinova Bachčisarajská fontána. Opera byla provedena posmrtně v Prozatímním divadle za řízení Smetanova 13. 1. 1871. První snahu o Měchurův přínos české hudbě učinil Alois Vojtěch Šmilovský bezprostředně po skladatelově smrti. Zdůraznil, že Měchura byl v Čechách jedním z mála, který dokázal pochopit a přijmout podněty Wagnerovy, upozornil také na nevyužitý talent komický, který se projevil ve sborech z posledních let života. Karel Stecker o čtyřicet let později (Hudební revue 1910) považoval za nejhodnotnější Měchurovy kantáty, v opeře Marie Potocká postrádá dramatičnost a vytýká sentiment a mdlou charakteristiku osob a situací. Josef Plavec (Hudební rozhledy 1954) poukázal na význam Měchurův a celé jeho generace jako přípravu nástupu Smetany.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Palacký František

batoh
Palacký František
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Otín

batoh
zámek Otín
Šumava A-Z: zámky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Otín

batoh
kaple Otín
Šumava A-Z: kaple
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Otín

batoh
Otín
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Palacký František 0 km
zámek Otín 0 km
kaple Otín 0.04 km
Otín 0.1 km
kaple sv. Anny, Otín 0.19 km
lipová alej Otín - Předslav 0.47 km
Makalovy 1.36 km
kaple výklenková Makalovy 1.36 km
Tyršův dub, Předslav 1.4 km
Sokolovna Předslav 1.42 km
dětské hřiště Předslav 1.45 km
hrob Leopold Eugen Měchura 1.46 km
SDH Předslav 1.46 km
hřbitov Předslav 1.46 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 1.47 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 1.49 km
kaple výklenková Předslav 1.5 km
rybník Předslav 1.5 km
Předslav 1.54 km
pomník padlých WWII, Předslav 1.56 km
Nový rybník u Točníka 1.82 km
kaple Točník 2.04 km
SDH Točník 2.08 km
Točník 2.09 km
SDH Vícenice 2.45 km
Vícenice 2.54 km
kaple Vícenice 2.55 km
vlaková zastávka Točník 2.72 km
sýpka Měcholupy 2.74 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 2.79 km
kaple na okraji Ostřetice 2.83 km
Třebýcina 2.83 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 2.85 km
zámek Měcholupy 2.87 km
Sad národní svobody, Měcholupy 2.89 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 2.89 km
SDH Měcholupy 2.89 km
Ostřetice 2.9 km
Měcholupy 2.9 km
SDH Ostřetice 2.92 km
kaple Ostřetice 2.93 km
dětské hřiště Ostřetice 2.96 km
Vesnický rybník, Měcholupy 3.13 km
Chaloupky 3.22 km
Újezdec u Bolešin 3.25 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 3.29 km
letiště Klatovy 3.4 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 3.4 km
vlaková zastávka Dehtín 3.47 km
Dehtín 3.48 km
SDH Dehtín 3.53 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 3.55 km
Nedaničky 3.57 km
Štěpánovice 4.15 km
Nový rybník, Petrovičky 4.16 km
mlýn Podhora 4.19 km
nádraží Švihov 4.31 km
roubenka Štěpánovice 4.32 km
SDH Nedanice 4.32 km
Nedanice 4.35 km
SDH Štěpánovice 4.36 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 4.37 km
hřbitov Štěpánovice 4.39 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 4.41 km
tvrz Štepánovice 4.41 km
rybníček Štěpánovice 4.43 km
kaple Petrovičky 4.44 km
Petrovičky 4.44 km
SDH Petrovičky 4.44 km
židovský hřbitov Švihov 4.56 km
kruhový dům Štěpánovice 4.57 km
Domažličky 4.57 km
zřícenina Kokšínský hrádek 4.61 km
Pihovice 4.61 km
Bolešiny 4.62 km
SDH Bolešiny 4.65 km
kaple Bolešiny 4.66 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 4.7 km
hřbitov Švihov 4.73 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 4.75 km
Stará Úhlava 4.75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 4.91 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 4.91 km
SDH Slavošovice 4.96 km
letní kulturní festival České hrad... 4.98 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 4.98 km
Tři oříšky pro Popelku 4.99 km
Tři životy 4.99 km
Šašek a královna 4.99 km
Slavošovice 5 km
hrad Švihov 5.03 km
studna válec Švihov 5.05 km
mlýn Švihov 5.06 km
NS Švihov 5.07 km
studna kužel Švihov 5.07 km
Švihov 5.08 km
pamětní deska Antonín Špelda 5.1 km
radnice Švihov 5.11 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 5.11 km
studna polokoule Švihov 5.11 km
infocentrum Švihov 5.11 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 5.14 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 5.22 km
Malinec 5.23 km
pamětní deska František Šperl 5.26 km
SDH Švihov 5.26 km
pomník padlých WWI, Malinec 5.28 km
dětské hřiště Švihov 5.32 km
kostel sv. Václava, Švihov 5.38 km
fara Švihov 5.41 km
kostel Všech svatých, Kbel 5.43 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 5.47 km
Sekrýt 5.48 km
SDH Malechov 5.53 km
SDH Kbel 5.55 km
fara Kbel 5.56 km
pomník padlých WWI, Kbel 5.6 km
Malechov 5.6 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 5.64 km
Trebíšov 5.64 km
židovský hřbitov Klatovy 5.72 km
krematorium Klatovy 5.72 km
Třebíšovský rybník 5.73 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 5.78 km
kaple hřbitovní Klatovy 5.79 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 5.83 km
hrob Otakara Vočadla 5.84 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 5.85 km
pomník padlých WWI, Klatovy 5.85 km
hřbitov Klatovy 5.86 km
kostel sv. Michala, Klatovy 5.89 km
Fiala Václav 5.9 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 5.91 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 5.91 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 5.99 km
Myslovice 5.99 km
studánka Klatovka, Klatovy 5.99 km
kasárna u tanku, Klatovy 6.06 km
Ďurinda Maťo 6.06 km
kaple Myslovice 6.08 km
fara Měčín 6.09 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 6.1 km
tvrz Dolany 6.1 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 6.1 km
koně Měčín 6.11 km
SDH Myslovice 6.12 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 6.12 km
Čínov 6.13 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 6.16 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 6.16 km
Měčín 6.16 km
radnice Měčín 6.16 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 6.17 km
SDH Měčín 6.19 km
Fifka Gustav 6.19 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 6.19 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 6.2 km
bytový dům "aeroplán&... 6.2 km
fara Dolany 6.21 km
cihelna Malechov 6.22 km
budova soudu Klatovy 6.22 km
Copak je to za vojáka 6.22 km
skatepark Klatovy 6.23 km
socha Spravedlnost, Klatovy 6.24 km
lom Svrčovec 6.24 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 6.25 km
BMX dráha Klatovy 6.26 km
pomník padlých WWI, Dolany 6.27 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 6.27 km
Historic Vltava Rallye 6.27 km
Dolany u Klatov 6.28 km
kostel Československé církve husit... 6.28 km
návesní rybník, Měčín 6.29 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 6.29 km
památník umučeným, Klatovy 6.31 km
koupaliště Měčín 6.31 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 6.32 km
kaple sv. Floriána, Měčín 6.32 km
Malá Strana 6.32 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 6.34 km
mlýn Malá Strana 6.34 km
pamětní deska Lubor Niederle 6.35 km
studna před klášterem, Klatovy 6.36 km
cykloinfocentrum Klatovy 6.36 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 6.36 km
Dolanský mlýn 6.37 km
rybník Kroměždice 6.38 km
bombardování nádraží Klatovy 6.38 km
hřbitov Dolany 6.38 km
Arcibiskupský dům Klatovy 6.38 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 6.38 km
fara Klatovy 6.41 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 6.42 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 6.42 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 6.43 km
SDH Dolany 6.44 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 6.44 km
Pawlík Karel, MUDr. 6.44 km
roubenka Kroměždice 6.44 km
kaple Kroměždice 6.44 km
Kroměždice 6.45 km
Bílá věž, Klatovy 6.46 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 6.46 km
synagoga Klatovy 6.46 km
Landovský Pavel 6.47 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 6.47 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 6.47 km
Šesták Antonín, páter 6.47 km
Cyklotoulky - Klatovy 6.47 km
Wiendl František 6.47 km
Kočičková Ester 6.47 km
Belfín František 6.47 km
Suchý Jiří 6.47 km
Klatovy 6.47 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 6.47 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 6.5 km
Vočadlo Otakar 6.5 km
fontána pěší zóna, Klatovy 6.5 km
Policie Modrava 6.5 km
koupaliště Dolany 6.51 km
pamětní deska Josef Klička 6.51 km
Tři oříšky pro Popelku 6.52 km
Šmilovský Alois Vojtěch 6.52 km
Jak ukrást Dagmaru 6.53 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 6.53 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 6.54 km
Talich Václav 6.54 km
Vrchlický Jaroslav 6.54 km
Vrba Karel PhDr. 6.54 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 6.54 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 6.54 km
Halíř Jan 6.54 km
Kramerius Václav Matěj 6.54 km
Vlachův dům, Klatovy 6.55 km
Formánek Eduard 6.55 km
vila A. Salzmanna s ordinací 6.55 km
kašna Klatovy 6.55 km
AccuWeather - Klatovy 6.55 km
Klička Josef 6.55 km
Burian Vlasta 6.55 km
folklórní festival Klatovy 6.55 km
okrouhlice Klatovy 6.55 km
kaple Červené Poříčí 6.55 km
mlýn Červené Poříčí 6.56 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 6.56 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 6.56 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 6.56 km
pamětní deska Eduard Formánek 6.56 km
pamětní deska J. Vančura 6.56 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 6.57 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 6.57 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 6.57 km
zámek Červené Poříčí 6.58 km
Sázka na třináctku 6.59 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 6.59 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 6.59 km
Katakomby Klatovy 6.6 km
pamětní střepina bombardování Klat... 6.6 km
hřbitov Měčín 6.6 km
památník Dr. Jan Krejčí 6.61 km
Krejčí Jan Dr. 6.61 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 6.61 km
pamětní deska osvobození Klatov 6.61 km
pamětní deska okupace Klatov 6.61 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 6.61 km
oslavy osvobození Klatovy 6.61 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 6.61 km
Drnový potok 6.61 km
Šumná města - Klatovy 6.61 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 6.62 km
radnice Klatovy 6.62 km
hřbitov Němčice 6.62 km
Sokolovna Klatovy 6.62 km
infocentrum Klatovy 6.62 km
Červené Poříčí 6.62 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 6.63 km
Černá věž, Klatovy 6.63 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 6.63 km
prampouch, Klatovy 6.63 km
jezuitská kolej, Klatovy 6.64 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 6.64 km
Obytce 6.64 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 6.65 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 6.65 km
brány statků Petrovice u Měčína... 6.65 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 6.65 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 6.66 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 6.66 km
Balbín Bohuslav 6.66 km
pomník padlých WWI, Obytce 6.67 km
Petrovice u Měčína 6.67 km
NS Klatovský vycházkový okruh 6.68 km
zámek Obytce 6.68 km
tvrz Svrčovec 6.69 km
Tři chlapi na cestách 6.7 km
SDH Petrovice u Měčína 6.71 km
Lindner Richard 6.71 km
vila továrníka Singera, Klatovy 6.71 km
Winkelhofer Heinrich 6.71 km
klatovské Gestapo 6.71 km
Modrý tygr 6.71 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 6.72 km
památník Pod Valy 6.72 km
fara Němčice 6.73 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 6.74 km
památník obětí WWII, Klatovy 6.75 km
studna pod Valy, Klatovy 6.75 km
nádraží Klatovy 6.76 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 6.77 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 6.77 km
kostel sv. Václava, Kydliny 6.78 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 6.79 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 6.79 km
Kydliny 6.81 km
SDH Svrčovec 6.81 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 6.82 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 6.82 km
SDH Kydliny 6.84 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 6.86 km
SDH Němčice 6.86 km
tvrz Němčice 6.88 km
Masarykova základní škola Klatovy... 6.89 km
rybník Kydliny 6.9 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 6.9 km
Milfort Martin 6.93 km
roubenka Kydliny 6.94 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 6.94 km
Dragounská kasárna, Klatovy 6.94 km
Svrčovec 6.98 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 7 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 7 km
roubenka Svrčovec 7.04 km
rybník s ostrovem v městském parku... 7.06 km
koupaliště Klatovy 7.07 km
bazén Klatovy 7.11 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 7.14 km
Kolonáda v parku, Klatovy 7.16 km
kašna v městském parku, Klatovy 7.16 km
bruslení Klatovy 7.17 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 7.17 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 7.17 km
Lažánky 7.23 km
SDH Klatovy 7.26 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 7.27 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 7.32 km
SDH Zbyslav 7.35 km
pomník padlých WWI, Vlčí 7.36 km
kaple Mezihoří 7.4 km
vlaková zastávka Klatovy město 7.41 km
Zbyslav 7.43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 7.46 km
les Husín 7.47 km
koupaliště Petrovice u Měčína 7.49 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 7.5 km
SDH Tajanov 7.53 km
dětské hřiště Tajanov 7.56 km
fara Hůrka 7.56 km
kostel sv. Martina, Hůrka 7.56 km
hřbitov Hůrka 7.57 km
Tajanov 7.63 km
NS Hůrka, Klatovy 7.68 km
Kosmáčov 7.73 km
Tři oříšky pro Popelku 7.74 km
Lhovice 7.8 km
Červený mlýn pod Hůrkou 7.82 km
Pozorka u Měčína 8.02 km
Beňovská lípa 8.17 km
hřbitov Luby 8.18 km
Habartice 8.18 km
Beňovy 8.19 km
obětem května 1945, Luby 8.19 km
SDH Hoštičky u Mochtína 8.2 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 8.2 km
Luby 8.2 km
fara Habartice 8.2 km
kaple Chlumská 8.2 km
Chlumská 8.21 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 8.22 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 8.22 km
kaple Sobětice 8.23 km
Sobětice 8.24 km
Hoštičky u Mochtína 8.24 km
koně Habartice 8.28 km
Řakom 8.29 km
mlýn Beňovy 8.32 km
Luby u Klatov 8.32 km
dětské hřiště Luby 8.34 km
Vítkovice 8.34 km
tvrz Beňovy 8.36 km
tvrz Luby 8.37 km
most Drnový potok, Luby 8.4 km
Balkovy 8.43 km
kaple Vítkovice 8.44 km
vila se zdobným štítem, Luby 8.49 km
Hoštice u Mochtína 8.49 km
přírodní park Plánický hřeben... 8.5 km
Barák 706 m n. m. 8.52 km
lom Krušec 8.69 km
mlýn Prokop, Borovy 8.79 km
koupaliště Beňovy 8.82 km
stavení Ježovy 8.87 km
SDH Ježovy 8.88 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 8.9 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 8.9 km
Borovská lípa 8.91 km
Weinfurt Martin 8.99 km
SDH Tupadly 9 km
pomník padlých WWI, Ježovy 9.01 km
Borovy 9.04 km
Ježovy 9.06 km
zámek Ježovy 9.07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 9.07 km
Tupadly 9.08 km
Ailův mlýn, Úhlava 9.09 km
Tupadelské skály 9.16 km
památník Spálený les 9.38 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 9.41 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 9.42 km
pomník padlých WWI, Nezdice 9.43 km
nádraží Luby u Klatov 9.44 km
Hořejší rybník Trnčí 9.53 km
mlýn Nezdice 9.54 km
Trnčí 9.58 km
kaple Trnčí 9.6 km
památník E. a V. Doubek 9.63 km
koupaliště Skašov 9.65 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 9.67 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 9.68 km
SDH Partoltice 9.69 km
Doubrava 727 m n. m. 9.69 km
fara Vřeskovice 9.71 km
Poborovice 9.72 km
SDH Vřeskovice 9.72 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 9.72 km
hřbitov Vřeskovice 9.73 km
koupaliště Zálesí 9.73 km
Skašovská lípa 9.75 km
kaple Partoltice 9.77 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 9.78 km
Partoltice 9.79 km
SDH Skašov 9.81 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 9.82 km
Vřeskovice 9.82 km
Mochtín 9.83 km
Skašov 9.83 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 9.84 km
Zálesí 9.84 km
SDH Mochtín 9.86 km
Spálený les 9.86 km
skašovská výroba hraček 9.86 km
zámek Mochtín 9.87 km
rybník Mochtín 9.9 km
kaple Zálesí 9.91 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 9.98 km
zámek Nový Čestín 10 km
Újezdec u Mochtína 10.02 km
dětské hřiště Mochtín 10.05 km
zámek Újezdec u Mochtína 10.09 km
Kámen 10.18 km
kaple Kámen 10.23 km
Radochovy 10.34 km
vlaková zastávka Bezděkov 10.34 km
koupaliště Kocourov 10.38 km
Kocourov 10.44 km
mlýn Poborovice 10.46 km
Barunka, Antonín Zápotocký 10.48 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 10.48 km
Zápotocký Antonín 10.48 km
památník Melichar Tomáš, por. 10.49 km
Spiess Christian Heinrich 10.49 km
hřbitov Bezděkov 10.49 km
Loreta 10.52 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 10.52 km
SDH Bezděkov 10.53 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 10.53 km
Zderaz 10.54 km
Slatina u Klatov 10.56 km
Hejno 10.58 km
kaple u Srbic 10.58 km
skiareál Kocourov 10.61 km
kaple u Vřeskovic 10.66 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 10.66 km
koupaliště Slatina u Klatov 10.66 km
tvrz Srbice 10.68 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 10.71 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 10.74 km
Vlach Oldřich 10.74 km
Bezděkov 10.74 km
štola Loreta 10.75 km
SDH Srbice 10.76 km
Srbice u Mochtína 10.77 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 10.77 km
Malá Víska 10.8 km
dětské hřiště Biřkov 10.82 km
hájovna Loreta 10.83 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 10.85 km
návesní rybník, Biřkov 10.85 km
SDH Biřkov 10.86 km
Čech Svatopluk 10.87 km
Šašek Václav z Bířkova 10.88 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 10.88 km
hospodářské budovy Bezděkov 10.89 km
Biřkov 10.89 km
zámek Tětětice 10.91 km
Tětětice 10.92 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 10.92 km
zámek Bezděkov 10.97 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 10.98 km
pamětní deska Václav Kalaš 10.98 km
Přírodní památka Lužany 10.98 km
kaple Dolní Lhota 10.99 km
mlýn Lužany 10.99 km
Kožíšek Josef 11.01 km
pamětní deska Josef Kožíšek 11.02 km
VÚ Poleň 11.03 km
Čepinec 11.06 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 11.08 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 11.09 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 11.09 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 11.1 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 11.1 km
Lužany 11.1 km
Šumavský Josef Franta 11.11 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 11.11 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 11.11 km
Já, Mattoni 11.11 km
zámek Lužany 11.11 km
Rašín 11.11 km
Americké Dopisy 11.11 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 11.11 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 11.11 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 11.12 km
tvrz Těšetiny 11.16 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 11.16 km
kaple Těšetiny 11.19 km
vlaková zastávka Vrhaveč 11.21 km
Těšetiny 11.23 km
NS Živé paměti krajin Lužan 11.25 km
vlaková zastávka Lužany 11.27 km
návesní rybník dolní Chudenice 11.35 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 11.38 km
Křižík František 11.38 km
pamětní deska František Křižík... 11.38 km
kaple Vacovy 11.4 km
hřbitov Plánice 11.42 km
Vacovy 11.44 km
Chudenická lípa 11.45 km
kaple Panny Marie, Křenice 11.46 km
Sokolovna Chudenice 11.47 km
kaple sv. Anny, Roupov 11.49 km
pomník padlých WWI, Křenice 11.5 km
SDH Plánice 11.5 km
rybník Lotrov 11.52 km
Mariánský dům Chudenice 11.52 km
Křenice 11.53 km
rekreační středisko Letiny 11.55 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 11.56 km
Roupovský tis 11.57 km
barokní sýpka Roupov 11.57 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 11.57 km
Štíty království českého, Čas hojn... 11.57 km
zřícenina Roupov 11.57 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 11.6 km
kostel Všech Svatých, Poleň 11.6 km
lípa Poleň 11.61 km
fara Plánice 11.61 km
pomník padlých WWI, Poleň 11.62 km
pamětní deska Karel Hostaš 11.62 km
SDH Poleň 11.62 km
fara Poleň 11.63 km
Poleň 11.64 km
hřbitov Poleň 11.65 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 11.67 km
kaple Vrhaveč 11.68 km
Vrhaveč 11.71 km
Roupov 11.73 km
Plánice 11.78 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 11.78 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 11.79 km
zámecká lípa Chudenice 11.8 km
Chudenice 11.81 km
Roubal Jan, prof. 11.81 km
Kvapil Jaroslav 11.81 km
SDH Chudenice 11.82 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 11.82 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 11.82 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 11.83 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 11.83 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 11.83 km
SDH Roupov 11.84 km
kaple Roupov 11.84 km
pivovar hraběcí Chudenice 11.85 km
fara Chudenice 11.89 km
Sokolovna Plánice 11.92 km
Žinkovy 11.99 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 12 km
Babí hora 606 m n. m. 12.02 km
radnice Plánice 12.03 km
infocentrum Žinkovy 12.07 km
pamětní deska Vladimír Helfert 12.08 km
Mariánský sloup, Plánice 12.09 km
pamětní deska Jan Šilingr 12.12 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 12.12 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 12.13 km
lipová alej Žinkovy 12.14 km
kaple Žinkovy 12.15 km
sloup Immaculata, Žinkovy 12.16 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 12.16 km
hřbitov Žinkovy 12.19 km
Chudenická bažantnice 12.23 km
kaple Vojovice 12.24 km
hřbitov Křištín 12.25 km
Vojovice 12.25 km
pomník padlých WWI, Vojovice 12.25 km
kostel sv. Matouše, Křištín 12.28 km
stavení Křištín 12.29 km
Týnec 12.3 km
Křištín 12.3 km
mlýn Žinkovy 12.31 km
zámek Týnec 12.33 km
Žinkovský rybník 12.35 km
Vrásky z lásky 12.38 km
zámek Lázeň, Chudenice 12.38 km
Horní Lhota 12.38 km
SDH Lučice 12.43 km
rybník Lučice 12.43 km
Lučice 12.45 km
SDH Horní Lhota 12.46 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 12.46 km
dub v Lučici 12.46 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 12.47 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 12.48 km
lípy Bližanovy 12.48 km
kaple Újezdec u Křenice 12.48 km
kaple Horní Lhota 12.49 km
rybník Labuť 12.49 km
Újezdec u Křenice 12.49 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 12.5 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 12.5 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 12.5 km
Týnecký Josef Hais 12.5 km
roubenka Týnec 12.51 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 12.51 km
Bližanovy 12.51 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 12.51 km
lípa pod Ticholovcem 12.51 km
Hora u Ptenína 12.53 km
hřbitov Týnec 12.54 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 12.55 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 12.57 km
zámek Příchovice 12.57 km
SDH Bližanovy 12.58 km
Lázně Letiny 12.58 km
Palackého skála 12.58 km
Letinská lípa 12.6 km
zámek Žinkovy 12.63 km
Otčina - Fatherland 12.63 km
Pramen života - Der Lebensborn 12.63 km
Neberte nám princeznu 12.63 km
Jestřáb kontra hrdlička 12.63 km
kaple Rohozno 12.64 km
zámek lázně Letiny 12.65 km
pomník padlých WWI, Rohozno 12.65 km
škola Bližanovy 12.66 km
zámecká studna Žinkovy 12.67 km
SDH Příchovice 12.67 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 12.67 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 12.68 km
koupaliště Lázně Letiny 12.69 km
Rohozno 12.69 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 12.69 km
Příchovice 12.72 km
mlýn Rohozno 12.72 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 12.73 km
kaple Neurazy 12.73 km
kaple Kucíny 12.76 km
silniční most Úhlava, Rohozno 12.77 km
Černé Krávy 12.81 km
tvrz Kouskova Lhotka 12.81 km
Dvorský rybník Žinkovy 12.82 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 12.83 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 12.83 km
Americká zahrada Chudenice 12.83 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 12.83 km
Skočice u Přeštic 12.85 km
hřbitov Neurazy 12.87 km
Střeziměř 12.89 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 12.98 km
lidová architektura Neurazy 13.04 km
Potštejn u Žinkov 13.05 km
koupaliště Kucíny 13.05 km
Ticholovec 13.05 km
SDH Neurazy 13.07 km
kaple sv. Huberta, Hájek 13.08 km
Neurazy 13.09 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 13.14 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 13.24 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 13.24 km
kaple Pušperk 13.27 km
hřbitov Přeštice 13.32 km
hřbitov Letiny 13.32 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 13.33 km
Hradiště u Kolince 13.33 km
kaple Přeštice 13.36 km
fara Letiny 13.37 km
zřícenina Pušperk 13.37 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 13.37 km
Dobrá Voda u Chlistova 13.38 km
Lambl Vilém Dušan 13.39 km
zámek Lovčice 13.39 km
kaple Lovčice 13.4 km
hrobka Josefa Hlávky 13.42 km
roubenka Letiny 13.43 km
studna Letiny 13.43 km
Lovčice 13.43 km
NS Čertovo břemeno 13.44 km
pomník padlých WWI, Lovčice 13.45 km
pomník padlých WWI, Letiny 13.46 km
SDH Letiny 13.46 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 13.46 km
Letiny 13.46 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 13.52 km
Otěšice 13.52 km
Přeštické černostrakaté prase 13.55 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 13.55 km
U Hradišťské hospody 13.56 km
židovský hřbitov Chlistov 13.57 km
fara Přeštice 13.58 km
pramen Nicov u Plánice 13.58 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 13.58 km
Radinovy 13.61 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 13.61 km
Neznašovy 13.62 km
kaple Neznašovy 13.63 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 13.63 km
SDH Neznašovy 13.64 km
Dům historie Přešticka 13.66 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 13.66 km
SDH Radinovy 13.69 km
SDH Přeštice 13.73 km
Hlávka Josef 13.73 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 13.73 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 13.73 km
roubenka se stodolou, Chlístov 13.78 km
Lukoviště 13.79 km
Bezpravovice 13.82 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 13.85 km
Ryba Jakub Jan 13.85 km
Mariánský sloup, Přeštice 13.85 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 13.86 km
sv. Kilián, Přeštice 13.88 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 13.9 km
infocentrum Přeštice 13.91 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 13.91 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 13.92 km
Přeštice 13.92 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 13.92 km
Nicov u Plánice 13.93 km
Preiss Jaroslav JUDr. 13.96 km
židovský kupecký dům, Chlistov 13.98 km
fara Nicov u Plánice 14 km
tvrz Boříkovy 14 km
Boříkovy 14.02 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 14.02 km
lípa Nicov u Plánice 14.02 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 14.02 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 14.03 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 14.03 km
hřbitov Nicov u Plánice 14.04 km
památník manželé Burešovi 14.04 km
památník páter Antonín Šesták... 14.05 km
zámek Ptenín 14.06 km
NS Ptenín - Újezdec 14.09 km
pomník padlých WWI, Ptenín 14.1 km
Ptenín 14.14 km
dětské hřiště Ptenín 14.15 km
Janovice nad Úhlavou 14.19 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 14.19 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 14.19 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 14.19 km
roubenka Chlistov 14.19 km
Tikal Václav 14.2 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 14.2 km
Chlistov 14.2 km
nádraží Přeštice 14.21 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 14.21 km
židovský hřbitov Přeštice 14.21 km
Hnačov 14.23 km
Pacner Karel 14.24 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 14.25 km
pamětní deska osvobození Janovice... 14.26 km
radnice Janovice nad Úhlavou 14.27 km
Buková 14.28 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 14.29 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 14.29 km
kaple nad Chocomyšlí 14.29 km
pamětní deska Václav Přerost 14.29 km
SDH Janovice nad Úhlavou 14.3 km
SDH Hnačov 14.3 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 14.3 km
Přerost Václav, plukovník RAF 14.3 km
horní rybník Chlistov 14.31 km
památník Kašpar Bosák 14.32 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 14.32 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 14.32 km
kaple sv. Anny, Skránčice 14.35 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 14.36 km
fara Chlistov 14.37 km
SDH Skránčice 14.37 km
Skránčice 14.37 km
lípa Skránčice 14.38 km
SDH Chlistov 14.4 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 14.4 km
říčka Jelenka 14.4 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 14.41 km
rybník Veselí 14.43 km
koupaliště Bernartice 14.48 km
kaple Hnačov 14.52 km
Vráž 14.52 km
Klenová 14.53 km
Boudovka 729 m n. m. 14.53 km
Vílov 14.62 km
Zichov 14.64 km
palebné postavení Boudovka 14.64 km
SDH Bernartice u Kolince 14.66 km
kaple sv. Felixe, Klenová 14.68 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 14.69 km
Bernartice u Kolince 14.7 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 14.71 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 14.72 km
Hubenov 14.73 km
Šumná města - Klenová 14.73 km
zámek Hubenov 14.76 km
hřbitov Chlistov 14.76 km
hřbitov Slavíkovice 14.78 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 14.8 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 14.8 km
židovský hřbitov Merklín 14.8 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 14.84 km
vila Paula, manželů Kotrbových 14.85 km
Kotrbová Vilma Vrbová 14.85 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 14.85 km
Chocomyšlský rybník 14.85 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 14.85 km
koupání Hnačov 14.85 km
kaple Nová Hospoda 14.86 km
Mayer Rudolf 14.86 km
stavení Chocomyšl 14.87 km
rybník Hnačov 14.87 km
Chocomyšl 14.87 km
Slavíkovice 14.88 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 14.88 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 14.88 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 14.9 km
roubenka Chocomyšl 14.9 km
SDH Chocomyšl 14.91 km
památník Rudolf Mayer 14.91 km
Pastýřova hruška Únějovice 14.93 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 14.95 km
dětské hřiště v Chocomyšl 14.96 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 14.96 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 14.97 km
zámek a hrad Klenová 14.97 km
galerie Klenová 14.97 km
koupaliště Chlistov 14.99 km
Libákovice 15 km
zámek Chocomyšl 15.01 km
SDH Zborovy 15.01 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 15.02 km
SDH Slavíkovice 15.06 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 15.06 km
pomník padlých WWI, Zborovy 15.07 km
hřbitov Zborovy 15.07 km
Zborovy 15.09 km
kaplička Hnačov 15.16 km
SDH Dlažov 15.21 km
pamětní deska Alois Menza 15.22 km
Nový rybník, Nepomuk 15.23 km
Dlažov 15.25 km
roubenka Tržek 15.29 km
pomník Franty Šraita 15.34 km
Šálený mlýn, Běšiny 15.35 km
lidové stavení Dlažov 15.36 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 15.39 km
Lehom 15.39 km
návesní rybník Tržek 15.4 km
fara Dlažov 15.41 km
kaple Brod 15.44 km
SDH Brod 15.45 km
Tržek 15.45 km
hřbitov Dlažov 15.55 km
Nová Víska 15.56 km
tvrz Únějovice 15.57 km
traktoriáda Mlázovy 15.57 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 15.61 km
Jara příslib - Alena Holá 15.62 km
Sluhovská lípa 15.67 km
Sluhov 15.68 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 15.69 km
pomník padlých WWI, Únějovice 15.72 km
Nevděk 15.72 km
Únějovice 15.73 km
zámek Mlázovy 15.73 km
Renče 15.75 km
roubenka Mlázovy 15.76 km
jilm v Mileticích 15.77 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 15.77 km
fara Mlázovy 15.79 km
rozvodna Přeštice 15.79 km
Mlázovy 15.8 km
Miletice 15.81 km
SDH Miletice 15.81 km
pomník padlých WWI, Kozí 15.81 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 15.81 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 15.82 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 15.82 km
kaple Kozí 15.82 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 15.85 km
zámek Merklín 15.86 km
výstava Bonsai Merklín 15.86 km
kaple Lukavice 15.86 km
SDH Lukavice 15.9 km
Kozí 15.95 km
Úsilov 15.96 km
Merklín 15.96 km
koně Mlázovy 15.97 km
pohádková chalupa Mlázovy 15.98 km
Toman Josef 16 km
Lukavice 16 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 16.03 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 16.04 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 16.04 km
nádraží Běšiny 16.04 km
Sokolovna Merklín 16.04 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 16.04 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 16.06 km
fara Merklín 16.07 km
hřbitov Běšiny 16.14 km
památník Červený František, pplk. ... 16.14 km
hřbitov Mlázovy 16.14 km
zámek Podolí 16.15 km
Sokolovna Běšiny 16.15 km
hrob vězeň Plocienník 16.16 km
ranč Podolí 16.17 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 16.18 km
Podolí u Kolince 16.19 km
roubenka Sládečků, Běšiny 16.2 km
fara Běšiny 16.24 km
Copak je to za vojáka 16.26 km
pomník padlých WWI, Běšiny 16.27 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 16.3 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 16.31 km
koupaliště Kozí 16.32 km
Vodokrty 16.32 km
kaple Vodokrty 16.33 km
rybníky Zavlekov 16.34 km
Kuzovská lávka 16.35 km
zámek Běšiny 16.36 km
Nový rybník Běšiny 16.38 km
Běšiny 16.38 km
Střítež 16.39 km
Sejdeme se v Eurocampu 16.41 km
pověst o vzniku Čertova břemene 16.42 km
SDH Běšiny 16.42 km
Husův pomník, Běšiny 16.43 km
Ostrovský rybník Běšiny 16.46 km
zřícenina tvrze Zavlekov 16.5 km
kaple Rovná u Strážova 16.53 km
Rovná u Strážova 16.53 km
Vajce Josef 16.53 km
osvobození Běšiny 16.57 km
Suchá 16.58 km
SDH Zavlekov 16.61 km
Kněz Karel 16.61 km
Dvorecký Mlýn 16.63 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 16.64 km
hřbitov Zavlekov 16.65 km
Javoříčko 16.65 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 16.65 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 16.67 km
Zavlekov 16.69 km
nádraží Malonice 16.71 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 16.71 km
kaple u Jindřichovic 16.72 km
Ondřejovice 16.75 km
rybník Běhařov 16.75 km
Hvízdalka 16.8 km
hřbitov Strážov na Šumavě 16.87 km
tisovec Dolní Lukavice 16.92 km
V Rybníce 16.93 km
dětské hřiště Běšiny 16.94 km
rybník Libkov 16.96 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 16.97 km
koupaliště Běšiny 16.97 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 16.97 km
infocentrum Běšiny 16.97 km
hasičské muzeum Běhařov 16.98 km
SDH Běhařov 17 km
monogram LK ze stromořadí 17.01 km
hřbitov Běhařov 17.01 km
U Soušků 17.01 km
kaple Mezholezy 17.02 km
muzeum řemesel Koloveč 17.02 km
památník selských mučedníků Mezhol... 17.02 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 17.03 km
Rameno 17.03 km
Běhařov 17.04 km
pítko Běhařov 17.05 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 17.05 km
Libkov 17.05 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 17.06 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 17.07 km
Haydn Joseph 17.07 km
Haydnovy hudební slavnosti 17.07 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 17.07 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 17.07 km
zámek Dolní Lukavice 17.08 km
SDH Libkov 17.1 km
Zámecký rybník Jindřichovice 17.1 km
zámek Běhařov 17.12 km
roubenka Libkov 17.12 km
SDH Mezholezy 17.13 km
Kalvoda Alois 17.13 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 17.14 km
pivovar Dolní Lukavice 17.14 km
roubenka Jindřichovice 17.15 km
Mezholezy 17.15 km
stavení Strážov na Šumavě 185 17.15 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 17.17 km
Dolní Lukavice 17.17 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 17.18 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 17.19 km
židovský hřbitov Loučim 17.2 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 17.2 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 17.21 km
návesní rybník Jindřichovice 17.21 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 17.22 km
fara Dolní Lukavice 17.23 km
Strážov na Šumavě 17.23 km
Zastávka u Přeštic 17.24 km
radnice Strážov na Šumavě 17.24 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 17.24 km
pamětní deska Václav Soušek 17.24 km
zámek (starý) Jindřichovice 17.25 km
Jindřichovice 17.26 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 17.28 km
zámek (nový) Jindřichovice 17.28 km
fara Strážov na Šumavě 17.28 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 17.3 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 17.3 km
Pazderna Javoří u Běšin 17.31 km
stavení Strážov na Šumavě 21 17.31 km
tvrz Opálka 17.33 km
Lhota u Merklína 17.34 km
kašna Strážov na Šumavě 17.35 km
SDH Strážov na Šumavě 17.35 km
kaple sv. Anny, Opálka 17.39 km
SDH Jindřichovice 17.44 km
Javoří u Běšin 17.49 km
lípa Javoří u Běšin 17.5 km
Opálka 17.55 km
Úloh 17.55 km
kaple Mladice 17.56 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 17.56 km
Mladice 17.56 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 17.57 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 17.57 km
kaple Úloh 17.58 km
Handschuh Antonín pplk. 17.65 km
rybník Valcha 17.65 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 17.66 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 17.66 km
Petrovice nad Úhlavou 17.67 km
kaple Ždár 17.68 km
SDH Ždár 17.69 km
Žďár u Nalžovských Hor 17.7 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 17.71 km
hřbitov Dolní Lukavice 17.73 km
SDH Úloh 17.73 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 17.74 km
Petrovický mlýn 17.76 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 17.78 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 17.79 km
Špitálský rybník, Nepomuk 17.81 km
lípa Malonice 17.82 km
hřbitov Přestavlky 17.83 km
Boryně František 17.83 km
zámek Malonice 17.83 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 17.84 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 17.86 km
Valcha 17.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 17.89 km
kaple Malonice 17.93 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 17.95 km
pomník padlých WWI, Malonice 17.97 km
Mlýnský rybník, Ujčín 17.97 km
Malonice 17.98 km
hřbitov Kolinec 17.98 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 18 km
fara Kolinec 18 km
Přestavlky 18 km
arciděkanství Nepomuk 18.01 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 18.01 km
lípa na návsi Malonice 18.02 km
SDH Malonice 18.03 km
dům U České lípy, Nepomuk 18.04 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 18.05 km
SDH Nepomuk 18.05 km
hřbitov Nepomuk 18.07 km
lípy Úborsko 18.12 km
SDH Kolinec 18.13 km
Úborsko 18.13 km
nádraží Nemilkov 18.13 km
zámek Přestavlky 18.15 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 18.16 km
Dnešice 18.18 km
kostel sv. Václava, Dnešice 18.18 km
Kolinec 18.19 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 18.19 km
fara Dnešice 18.19 km
Makov u Javoří (rozcestí) 18.19 km
hřbitov Pocinovice 18.2 km
hřbitov Dnešice 18.2 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 18.22 km
zámek Kolinec 18.22 km
SDH Dnešice 18.24 km
V Jamách 18.25 km
Horní Lukavice 18.26 km
Spořitelna Nepomuk 18.27 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 18.28 km
NS park Kolinec 18.28 km
studánka Kolinec 18.28 km
Nepomucký Jan sv. 18.28 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 18.29 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 18.29 km
Hořákov 18.29 km
Vidhošť 759 m n. m. 18.29 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 18.29 km
František Palacký, Nepomuk 18.29 km
studánka Filipínka, Kolinec 18.3 km
vlaková zastávka Loučim 18.3 km
Háje u Řenče 18.31 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 18.32 km
Osina 18.35 km
radnice Nepomuk 18.35 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 18.36 km
kašna Nepomuk 18.36 km
mlýn papírna Kolinec 18.36 km
Červený barokní most, Nepomuk 18.37 km
Nepomuk 18.38 km
Čermná u Staňkova 18.38 km
zámek Hořákov 18.38 km
Loučim 18.38 km
koupaliště Kolinec 18.4 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 18.4 km
dětské hřiště Loučim 18.41 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 18.41 km
Cyklotoulky - Nepomuk 18.41 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 18.41 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 18.41 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 18.41 km
sochy na náměstí v Nepomuku 18.41 km
Klášterský rybník 18.42 km
Piaristická kolej, Nepomuk 18.43 km
U Zeleného Háje 18.43 km
židovský hřbitov Kolinec 18.43 km
kaple Čermná u Staňkova 18.43 km
SDH Loučim 18.43 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 18.45 km
infocentrum Nepomuk 18.45 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 18.45 km
Chrástov 18.46 km
dětské hřiště Kolinec 18.46 km
nádraží Kolinec 18.46 km
Vrásky z lásky 18.46 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 18.47 km
Němejc Augustin 18.47 km
pamětní deska Augustin Němejc 18.47 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 18.47 km
Klášter 18.49 km
SDH Lišice 18.49 km
pomník padlých WWI, Klášter 18.5 km
kostel sv. Markéty, Klášter 18.5 km
vlaková zastávka Úborsko 18.51 km
Kalný potok 18.51 km
dub Chrástov 18.51 km
Lišice 18.52 km
mlýn Klášter 18.52 km
kaple Lišice 18.53 km
expozice historické techniky, Nepo... 18.54 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 18.54 km
tisy červené, Netřeb 18.54 km
roubenka Pocinovice 47 18.55 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 18.55 km
fara Loučim 18.56 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 18.56 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 18.56 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 18.56 km
Švandrlík Miloslav 18.57 km
hrob Rudolfa Mayera 18.57 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 18.57 km
fara Pocinovice 18.58 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 18.58 km
o obrech v Loučimi 18.58 km
zřícenina hradu Netřeb 18.58 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.58 km
hřbitov Loučim 18.58 km
dětské hřiště Klášter 18.59 km
Pocinovice 18.6 km
rybník pod Hořákovem 18.61 km
lípy Loučim 18.62 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 18.62 km
přírodní rezervace Netřeb 18.63 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 18.64 km
Víteň 18.64 km
Černí baroni 18.64 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 18.64 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 18.64 km
zámek Zelená Hora 18.66 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 18.66 km
javor pod Zelenou Horou 18.67 km
SDH Víteň 18.67 km
kasárna Zelená Hora 18.7 km
Sokolovna Nepomuk 18.71 km
zábavní park Nepomuk 18.72 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 18.77 km
Božtěšice 18.78 km
Rajské 18.78 km
dětské hřiště Pocinovice 18.79 km
kaple pod Hořákovem 18.8 km
rybníček Rajské 18.81 km
kaple Božtěšice 18.81 km
koupaliště Pocinovice 18.82 km
SDH Pocinovice 18.85 km
Ústaleč 18.85 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 18.85 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 18.85 km
studánka u Blat 18.87 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 18.87 km
NS pod Zelenou Horou 18.89 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 18.89 km
Nový mlýn, Pocinovice 18.94 km
kaple sv. Anny, Čachrov 19 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 19 km
SDH Ujčín 19.04 km
Blata 19.05 km
chalupa Kanice 66 19.05 km
kaple Blata 19.05 km
Ujčín 19.1 km
kaple Ujčín 19.11 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 19.14 km
zámek Kanice 19.14 km
Krutěnice 19.16 km
Kanice 19.17 km
roubenka Kanice 19.18 km
Sokol Kanice 19.2 km
zámek Ujčín 19.22 km
mlýn Ujčín 19.24 km
westernový areál Halter Valley 19.25 km
Tvrdoslav 19.25 km
hrobka rodiny Kordíků 19.25 km
chalupa Kanice 15 19.26 km
Oukropec Petr 19.28 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 19.28 km
Maškův mlýn 19.31 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 19.32 km
kaple Březí 19.4 km
Nové Chalupy u Kdyně 19.41 km
Rajský mlýn 19.42 km
Březí 19.45 km
Starý Láz 19.48 km
Hájek 19.53 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 19.55 km
Holubí hlava 19.55 km
Splž 19.56 km
fara Mileč 19.58 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 19.62 km
Mileč 19.64 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 19.69 km
Puchverk 19.69 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 19.71 km
Krotějov 19.74 km
Horní Němčice 19.77 km
kaple Horní Němčice 19.77 km
SDH Horní Němčice 19.78 km
lípa Krotějov 19.79 km
mlýn Tajanov 19.79 km
SDH Letovy 19.99 km
Letovy 20 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Muzeum dětem Klatovy

  batoh
  Muzeum dětem Klatovy
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Katakomby Klatovy - otevírací doba

  batoh
  Katakomby Klatovy - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 6.16 km
Muzeum dětem Klatovy 6.57 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 6.6 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 6.63 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 13.66 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 18.45 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 18.45 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 20.92 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 20.99 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 22.1 km
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 22.33 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 23.9 km
Prohlídky města Sušice 27.59 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 27.64 km
Dětský svět lvíček, Plzeň - otevír... 28.81 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 29.46 km
Techmania Science Center - otevíra... 32.64 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 32.71 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 32.72 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 33.14 km
Západočeské muzeum v Plzni - oteví... 33.21 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 33.29 km
muzeum loutek Plzeň - otevírací do... 33.35 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 33.48 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 33.58 km
Plzeňské historické podzemí - otev... 33.64 km
pivovarské muzeum, Plzeň - otevíra... 33.65 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce -... 33.67 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 33.78 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 34.49 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 34.65 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 35.11 km
environmentální (návštěvnické) cen... 35.22 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 35.27 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 37.26 km
Destillenmuseum, Arrach 37.26 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 37.28 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 37.37 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 37.91 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 38.2 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 38.7 km
hvězdárna Rokycany - otevírací dob... 38.94 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 38.95 km
firmy v okolí
 • Konzum Předslav

  batoh
  Konzum Předslav
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Bolešiny

  batoh
  Konzum Bolešiny
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Švihov

  batoh
  Konzum Švihov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadjezdy

  batoh
  čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadjezdy
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Předslav 1.56 km
Konzum Bolešiny 4.71 km
Konzum Švihov 5.2 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 5.23 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 5.29 km
Konzum Měčín 6.24 km
Bankomat GE Money Bank 6.26 km
Konzum Klatovy 6.31 km
Bankomat Česká spořitelna 6.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.49 km
Bankomat ČSOB 6.5 km
Bankomat Česká spořitelna 6.5 km
Bankomat Komerční banka 6.51 km
Bankomat UniCredit Bank 6.56 km
Bankomat Česká spořitelna 6.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.62 km
Bankomat Komerční banka 6.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.94 km
Bankomat Česká spořitelna 7.01 km
Bankomat Fio banka 7.04 km
Bankomat ČSOB 7.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.2 km
Bankomat GE Money Bank 7.23 km
Bankomat ČSOB 7.23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 7.48 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 7.51 km
Bankomat Česká spořitelna 7.8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 8 km
Konzum Sobětice 8.2 km
Konzum Nezdice u Přeštic 9.38 km
Konzum Mochtín 9.79 km
Konzum Vřeskovice 9.8 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 9.89 km
Konzum Bezděkov 10.59 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.1 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 11.12 km
Konzum Chudenice 11.78 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 11.81 km
Konzum Plánice 12 km
Bankomat Česká spořitelna 12.02 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.4 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 12.44 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 12.99 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 13.42 km
Bankomat ČSOB 13.44 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 13.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.72 km
Bankomat Komerční banka 13.81 km
Bankomat Česká spořitelna 13.95 km
Bankomat GE Money Bank 13.98 km
Konzum Janovice 14.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.42 km
Bankomat ČSOB 14.43 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 14.53 km
Konzum Zborovy 14.71 km
Konzum Chocomyšl 14.91 km
Konzum Černíkov 15.05 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 15.38 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.55 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 15.65 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 15.81 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 16.01 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 16.01 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.11 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 16.15 km
Konzum Úsilov 16.18 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 16.38 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 16.41 km
Konzum Běšiny 16.56 km
Konzum Zavlekov 16.78 km
Konzum Srbice 17.01 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 17.18 km
Konzum Strážov 17.26 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 17.39 km
Konzum Malonice 17.98 km
Konzum Hlohovčice 18 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 18.1 km
Konzum Kolinec 18.21 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 18.22 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 18.22 km
Bankomat Česká spořitelna 18.26 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.35 km
Bankomat Komerční banka 18.36 km
Konzum Velenovy 18.36 km
Bankomat ČSOB 18.4 km
Konzum Čermná u Staňkova 18.48 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 18.58 km
Konzum Víteň 18.65 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.65 km
Konzum Ústaleč 18.93 km
Konzum Ujčín 19.23 km
Bankomat Komerční banka 19.8 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.85 km

mohlo by Vás zajímat

Vrchlický Jaroslav

batoh
Vrchlický Jaroslav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Randa rytíř Antonín JUDr.

batoh
Randa rytíř Antonín JUDr.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Klima šumavských hor je úměrné nadmořské výšce, srážky jsou nepatrně vyšší, stálejší sněhová pokrývka bývá v polohách nad 900 m n. m. Průměrné roční teploty se pohybují od 5 °C v 1 000 m n. m. do 2,5 °C v polohách nad 1 300 m n. m. Roční srážky téměř všude přesahují 1 000 mm, v centrálních částech se pohybují až okolo 1 500 mm. Sněhová pokrývka bývá vysoká hlavně v polohách nad 1 100 m n. m., níže dosahuje v průměru 80 cm. Hřebenové oblasti a vysoko položená údolí mají sníh 5 - 6 měsíců v roce s maximy přes 1,5 m! V zimě jsou na Šumavě velmi dobré podmínky pro lyžování. Mnoho desítek kilometrů upravených běžeckých stop, spousty sjezdových tratí, rekreační chalupy a chaty, penziony, apartmány, hotely – to je tvář zimní Šumavy. Samozřejmě že i ostatní roční období jsou na Šumavě krásně. Síť turistických a cyklistických tras s informačními panely jsou ideálním předpokladem pro rodinnou dovolenou od jara do podzimu. Pro pěší turisty je připravena řada naučných stezek, pro milovníky architektury k vidění řada památkových rezervací, pro milovníky historie nespočet památek (kulturních, církevních, technických) . Šumava je ideálním místem pro Vaši levnou českou dovolenou. Mnoho informací přináší nejstarší šumavský net šumava.cz - http://www.sumava.cz/. K poznávání Šumavy a těchto technických památek jsou Vám k dispozici k levnému a kvalitnímu ubytování autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Potužák se ulekl těchto slov, ale přemohl se, nedal toho na sobě znáti. Celou noc tehda nespal, rozjímaje, jak by věci přišel opatrně na kloub. Pozoroval hocha, zaváděl s ním různé hovory, pátral na všecky strany, ale ničeho se nedo-pátral. Žena má pravdu, říkal si: leknutí, hrůza a strach jím otřásly, ale aby se pominul rozumem, toho přece nebude. Do takových konců docházejí toliko lidé, kteří zahálejí. Neustálá práce ho vyhojí, po nějakém čase zapomene...

Neklamal se v jednom: strach a hrůza lehly na ducha ubohého Václava, avšak nikoli strach a hrůza, které měl za sebou, nýbrž děs, jenž z těch časů neustával ho mučiti a jenž mu pocházel od hříbka Vojty. Cítil-li se dříve poután k tomuto hochu jakousi tajnou, nevysvětlitelnou kouzelnou mocí, jíž nebyl s to odolávati, děsil se ho nyní čím dále tím více, a přece neměl dosti síly, aby se od něho odtrhnul, ač pouta mu byla nyní zjevná. Jeho ustrašená obrazotvornost zavlékala ho bez ustání v ono místo hrůzy a hanby, kam se byl dostal na pouhé lživé udání onoho pěšáka a z něhož, jak se mu zdálo, jen božím zázrakem vyvázl. Co konal Vojta, muselo neodvratně do­jiti svého konce na onom místě, a on sám se pokládal do jisté míry za jeho spoluviníka, poněvadž nejenže o skutcích jeho měl vědomost, ale že i cítil, že by se marně vzpouzel, kdyby Vojta chtěl, aby bral na nich činnou účast. Cítil také, že Vojta si s ním pohrával nic jinak než jako rybář s rybkou, která již visí na udici. Ten zajisté na něho téměř nepromluvil ústy, ale zraky jeho mluvily, jako jedem napuštěné střely do duše se mu zabodávaly. Kromě toho mu nemohlo ujiti, že jeho sestra je úplně ve vleku tohoto strašného člověka. Jeho svědomí se ozývalo, bouřilo se, domlouvalo mu, aby upozornil otce, matku — ale kdeže by se byl odvážil!... Nejvíce se bál nocí. Uléhávaje večer očekával pokaždé, že Vojta se připlíží k němu a že bude něco od něho žádat, něco strašného, pří­šerného.. . Žádat? — To to, poručí mu, pohrozí, a jemu ne­zbude než to vykonat. Věděl předem, že by se marně bránil, že poslechnout! musí! Často probděl celou noc v smrtelných úzkostech, zíral upřeně do tmy, napínal sluch, při každém šelestu se zachvěl... Než, Vojta nepřišel, ani jednou se ne­objevil u jeho lůžka, a čím déle trvalo toto neustálé očekávání, tím trapnější byly představy, které jej mučily, tím úporněji přemítal o plánech a úmyslech, jež Vojta po jeho soudu kul. Někdy by byl přísahal, že zaslechl šramot, že spatřil přebíhající stín; pak nepochyboval, že hříbek se plíží ven svým neslyšným krokem nočního dravce, a jeho myšlenky přelétaly k Apoleně. Ta jistě a neomylně se krade ze své komůrky, schází se s Voj­tou — v sadě u rybníčka, ve stodole, v polích... bouřil se, zlost a hnus ho jímaly, šeredné obrazy v rámech černé noční tmy vyvstávaly v jeho rozhárané, horečně zmítané fantazii... pěsti jeho se zatínaly, pudilo ho to ven, ale neměl síly, nohy byly strnulé, v žilách krev se proměnila v olovo a na ucho zazněl hlas — přelud sluchový — ostrý a třeskutý jako údery kladiva na kovovou desku: „Lež! Lež! Lež! Ty blázne! To je osud!..." Jindy se chtěl pomodlit, Boha poprosit, aby ho zbavil těchto strašných muk: rty jeho jektaly slova, avšak roz­ptýlené myšlenky se k slovům nevázaly, a než se nadál, tkvěl před očima zase obraz za obrazem, šeredný, oplzlý... a za těmi obrazy vzápětí rmutné přívaly hanby a... vězení... vě­zení, posměch... peklo...

Jinak Apolena. Ta zajisté, všecka jsouc ve vleku Vojtově, nejen se mu nevzpírala, neboulila se, ba, s rozkoší se mu pod­dávala; přijímajíc jeho názory, duše její splývala víc a více s duší jeho. Co on chtěl, bylo i její vůlí, jeho tužby jejími se staly. Václav se nemýlil tuše, že jeho sestra mívá schůzky s Vojtou; skoro každé noci se s ním scházela na různých místech, nejvíce v sadě u rybníčku. Podobalo se, že se od něho přiučila vší oné kočičí dovednosti, s jakouž uměl zata-jovati a skrývati své noční výpravy a všeliké svoje konání. Nikdo nikdy ji nepřistihl, nikdo neměl potuchy, že ti dva se spolu scházejí, ač začasté více než polovici jasných nocí spolu trávili. Zasvěcena do jeho konání, obdivovala se mu a s ob­divem svým se mu netajila, naslouchala nadšeně jeho řečem, milovala jej vší svou bytostí. Není pochyby, že kvůli němu by se byla všeho ostatního na světě odřekla, rodiče opustila, hanbě a bídě by se byla vydala. Nadcházely chvíle, čím dál tím častěji se opakovaly, kde divoká, nezřízená vášeň se v něm probouzela, objímal, líbal ji jako šílený, nevzpírala se mu, ale v rozhodném okamžiku, kde užuž podléhala jako tam na Blatech, na břehu potoka, v nejosudnější den svého života, vydralo se jí z úst slovo prosby, oddané, plné důvěry v jeho velkodušnost, jako by spásu hledalo u něho před sebou samou. A podivná věc! — Tato její prosba nebyla nikdy marnou. Její odpor by byl přemohl lehce, její prosbě neodolal. Zůstala neporušenou. Po této stránce obavy jejího bratra se ne­splnily.

„Máš pravdu," říkával, „třeba počkat! Ale my to nevydrží­me, povídám ti, nevydržíme..."

Všecek se chvíval, odvracel se od ní, někdy se i stalo, že od ní utekl, a ona pak marně čekala, že se vrátí.

Jindy, po nějaké přestávce, počínal rázem moudře mluviti, po svém ovšem, o svých starostech, tužbách, plánech do budoucnosti. A pak zase, zčistajasna, bez jakéhokoli přechodu, vracel se k projevům své lásky.

„Mám tě proto tak rád," říkával, „že mi věříš. Řekl jsem ti, aby ses nebála, že bych ti ublížil. A já ti neublížím, raději bych zemřel. Kdo ví, budeš-li kdy má — avšak víš, jak to myslím, celá má, jako bys byla má žena. Mou ženou být ne­můžeš — kdeže by tě mi dali ? Aspoň teď ne. Možná za deset let jednou, možná za dvacet. Až něčím budu, něčím velkým, větším než je Lochmout. Cesta je dlouhá. Ale ty mi věříš, ty neodstoupíš ode mne. Řekni mi to, výslovně mi to pověz, já vím, že slovu dostojíš..."

Tu ona pak:

„Můj zlatý Vojto, můj milý, rozmilý! To víš, že budu tvá. Tys mi nade všecko na světě. Pánbůh dá, že se dočkáme bez hříchu..." — Vlahá srpnová noc po horkém dni. V sadě u rybníčku seděli ještě, ač půlnoc dávno minula, k sobě se tulili. Předcházel výbuch jeho vášně, slovem ho zase uprosila. Chtěl utéci, ale ona jej zadržela.

„Zůstaň!" žadonila; „je mi teskno bez tebe, jen s tebou žiju. Proč chceš odejiti ? — Vždyť se nic zlého nestalo a také se nic nestane."

„Nestane! Nestane ? Ty to víš ?" odpověděl prudce.

„Jak bych nevěděla ? Vždyť bys nebyl ty, můj Vojta, kdybys na mou prosbu nedal. Hleď, já se tě nebojím, a ty by ses bál mne, ty, který se ničeho na světě nebojíš ?"

„Tebe se nebojím, Apoleno, ale tobě ublížit se bojím. Toť jediný strach, který mám. Už jsem si myslel, že by bylo lépe, kdyby Václav byl s námi. Člověk by odolal... Ale s Václavem nic není, z toho bude sedlák a nic víc. Však dobře víš, ten je z jiného dřeva než ty. Moje řeč je, že ho tam měli podržet, v tom vězení, nebo dopravit do kriminálu do Budějovic. Tam by se byl seznámil aspoň s lidmi, kteří se nebojí, a ti by mu byli napravili hlavu."

„Máš pravdu," přisvědčila, „s Václavem nic není, ale ty zůstaň, my ho nepotřebujeme."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky