nejvýše položené sídlo v v České republice - Filipova Huť zajímavosti ze Šumavy
první veřejné pouliční osvětlení v Čechách - Fr. Křižík, Písek zajímavosti ze Šumavy
nejmodernější a největší stroj v roce 1911 na výrobu novinového rotačního papíru na světě - Větřní zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách - Kleť zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy

zámek Červený Dvůr

detailní info

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°50'44.959"N, 14°13'50.902"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Tzv. nový chvalšinský dvůr na úpatí Blanského lesa vznikl na konci 16. století na vymýceném místě a to dalo zámku i jméno vzniklé zkomolením německé podoby slovesa mýtit - "rothen, roden". Původní renesanční letohrádek Viléma z Rožmberka, doplnil roku 1598 jeho mladší bratr Petr Vok o rozlehlou zahradu a oboru , v níž byli oborním způsobem chováni bobři, bažanti, koroptve a křepelky (rozloha 105 hektarů s několika později vybudovanými a dodnes zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami). Červený Dvůr přešel z vlastnictví rodu Rožmberků v roce 1602 s celým krumlovským panstvím prodejem na císaře Rudolfa II. Habsburského.V držení habsburského rodu byl zámek až do roku 1622, kdy bylo krumlovské panství císařem Ferdinandem II. Habsburským věnováno hraběti Janu Oldřichu z Eggenberku, současně povýšenému na knížete. Rozšíření zámku provedla Marie Arnoštka z Eggenbergu již roku 1672, kdy vzniklo křídlo s kaplí. V roce 1719 zdědili zámek spolu s krumlovským panstvím Schwarzenberkové. Především za panování knížete Josefa Adama ze Schwarzenberku (1741 - 1782) prožíval Červený Dvůr období rozkvětu - dal pokrýt zámek prejzovou střechou, roku 1736 byl vybudován vodovod pro vodotrysky v zámecké zahradě. V letech 1748 – 49 byl areál rozšířen o sala terpenu (umělá jeskyně), kterou vyzdobil malíř Josef Lederer (autor malířské výzdoby Maškarního sálu českokrumlovského zámku). Zámeckou kapli vymaloval malíř Schopper. Na výzdobě zámku se v té době podíleli také malíři Aneis, Putz. Tzv. čínský sál s rokokovými nástěnnými malbami z roku 1756 je dílem malíře Františka Jakuba Prokyše (mimo jiné též autora malířské výzdoby interiéru letohrádku Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě). Výstavba pokračovala i po roce 1756 budováním jižního křídla, jehož utváření navrhl knížecí stavitel Josef Fortin, který také sjednotil vnější fasády. A v letech 1779 až 1781 byl tehdejší 18 m široký a 45 m dlouhý zámek již rozšířen o přístavbu bočních křídel 37 a 38 m dlouhých a 11 m širokých. Zámek Červený Dvůr a především zámecký park zažily svůj druhý vrchol za panování knížete Josefa Adolfa II. ze Schwarzenberku (1833 - 1888). Podnětem k tomu byly cesty knížete do Anglie, kde se kromě architektury zajímal o tzv. anglické parky. Kromě romantické úpravy zahradní fasády (k zahradní fasádě zámku byla v roce 1836 postavena dřevěná veranda, která byla roku 1846 nahrazena železnou, dochovanou dodnes) se poté věnoval především přeměně pravidelné francouzské zahrady v rozsáhlý přírodně krajinářský park. Posledním majitelem byl JUDr. Adolf, kníže ze Schwarzenberku (1890 - 1950), jemuž byl majetek roku 1940 zkonfiskován gestapem. V květnu 1945 byl vzat pod českou národní správu, zvláštním zákonem roku 1947 převeden do zemského vlastnictví a po zrušení zemského zřízení se od ledna 1950 stal majetkem československého státu. Barokní zámek je obdélníková jednokřídlá budova, jejíž průčelí půlí rizalit s balkonem, zakončený trojúhelníkovým štítem a krytý mansardovou střechou. Fasáda je členěna lizénami. Záměk má dvě boční prodloužená křídla. V přízemí valené a křížové klenby, místnosti v patře plochostropé. Čelní rizalit opatřen 2 prostými vchody s kamenným ostěním, nad nimi v 1. patře balkón. Rizalit ukončen trojúhelníkovým štítem s hodinami. Přední průčelí zdobeno v přízemí pásy, v patře okna s římsami a ozdobným ostěním. Nádvoří lemováno bývalými hospodářskými budovami a stájemi. Na stěně jedné z budov sluneční hodiny s datem 1803. Z 19. století se dochoval zajímavý sál s francouzskými tapetami. V areálu zámeckého parku se nachází hrobka zvaná Waltersruhe (kaple sv. Kříže) z roku 1841. V současné době je objekt nepřístupný, nachází se v něm psychiatrická léčebna pro drogově závislé a pro alkoholiky. Mezi klienty patřil v roce 2022 například i Robert Kodym - český rockový zpěvák, skladatel, textař a kytarista - zakládajícím členem rockových kapel Lucie a Wanastowi Vjecy. Zpřístupněný je rozsáhlý zámecký park, kterým vede naučná stezka Červený Dvůr.

zámek Červený Dvůr na mapě

zámek Červený Dvůr na fotografiích

místa v okolí

Pavučina

Pavučina

kategorie: kultura a památky / filmová místa
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°50'44.959"N, 14°13'50.902"E

zobrazit více
bunkr (řopík) 197/75/B2-100

bunkr (řopík) 197/75/B2-100

kategorie: vojenské / bunkry
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°50'9.168"N, 14°13'42.528"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Jednota-potraviny Chvalšiny

Jednota-potraviny Chvalšiny

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°51'19.000"N, 14°12'36.001"E

zobrazit více
Jednota-potraviny Kájov

Jednota-potraviny Kájov

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°48'46.891"N, 14°15'31.922"E

zobrazit více