prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená románská památka v Čechách - kostel sv. Martina, Nicov zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy

kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'7.419"N, 13°34'50.671"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Kostel sv. Jana Nepomuckého poblíž hlavního nepomuckého náměstí Augustina Němejce je vystavěn v místech, kde dříve údajně stával rodný dům Jana z Pomuku. Ten se údajně narodil kolem roku 1340 jako syn pomuckého rychtáře Welfina, který měl domek právě v těchto místech. Nepomucký duchovní správce Kašpar Drauškovius v roce 1639 přesvědčil pána Zelené Hory Františka Matěje hraběte ze Šternberka, aby k Janově slávě postavit kostel a prokázal tak svému umučenému úctu. Hrabě rodný domek koupil a nechal zbourat a aby místo pro stavbu kostela bylo dostatečně velké, odkoupil též sousední domy Krasmana Šlechty a Jana Nykodéma. V roce 1643 započala stavbou větší kaple. Hrabě ze Šternberka byl ovšem v roce 1648 smrtelně zraněn v boji se švédskými vojsky a dokončení stavby se tak nedožil. Kostelík byl dokončen až roku 1660 pod patronací vdovy po hraběti, Ludmily Kavkovny z Říčan, a byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli, protože Jan Nepomucký v té době ještě nebyl uznán svatým. Dne 20. srpna 1686 velký požár v Nepomuku kostelní věž poničil. Opravu provedl o dva roky později Václav Vojtěch ze Šternberka. Teprve po kanonizaci Jana v roce 1729 se stal jeho rodný Nepomuk cílem mnoha velkých procesí, stávající kostelík svou velikostí poutníky nepojímal a tak Adolf Bernard z Martinic požádal věhlasného architekta Kiliána Ignáce Diezenhofera (1689-1751) o plány na stavbu nového většího kostela. V roce 1734 byl kostelík sv. Jana Křtitele zbourán, a 7.října téhož roku byl položen základní kámen nového kostela za účasti samotného architekta. K vysvěcení nového barokního chrámu došlo roku 1738. Kamenná deska nad portálem vchodu nese šternberskou hvězdu, znak Martiniců a latinský nápis, obsahující kromě jména Jana Nepomuckého i jména zelenohorských pánů, kteří se o stavbu zasloužili. Roku 1855 byly při požáru města věže kostela poničeny, kostel pak prošel celou řadou oprav, které však na jeho vnější vzhled neměly zásadní vliv. Největší chrámovou prostorou je loď, mající podobu čtvercové síně, po jejíž stranách jsou kaple. Strop síně je klenutý stlačenou kopulí, stěny bohatě zdobeny. V levé kapli je oltář sv. Anežky České, po jeho stranách sochy sv. Václava a sv. Ludmily. V protější kapli je oltář sv. Mikuláše se sochami sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Uprostřed pod lustrem je Janova kolébka. Na severní straně přechází hlavní loď v obdélníkový presbytář se závěsem. V presbytáři je hlavní oltář se sochou světce z roku 1848. Sv.Jan je prostovlasý, s pěti hvězdami nad hlavou, v pravé ruce drží krucifix s Ukřižovaným, v levé palmovou ratolest, symbol mučednictví. Na kůru nad hlavním vchodem jsou umístěny varhany. V horním patře po obou stranách presbytáře jsou oratoře s vysedlými barokními poprsněmi. Kazatelna je výbornou řezbářskou prací z 1.poloviny 18. století. V kostele je ještě velký kříž s Kristem, socha P. Marie s Ježíškem a další sochy a obrazy s výjevy z Janova života. Kostel sv. Jana Nepomuckého je každoročně místem významných bohoslužeb při výročí Janova narození i mučednické smrti.

kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk na mapě

kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk na fotografiích

místa v okolí

Nepomucký Jan sv.

Nepomucký Jan sv.

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'7.452"N, 13°34'50.720"E

zobrazit více
světci při kostele sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk

světci při kostele sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk

kategorie: kultura a památky / sochy
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'7.637"N, 13°34'51.336"E

zobrazit více

další místa v okolí