po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené horské vrchovištní rašeliniště - Rakouská louka zajímavosti ze Šumavy

zámek Němčice

detailní info

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: strakonicko
GPS: 49°11'36.921"N, 13°47'55.624"E Zobrazit na mapy.cz

popis

  Zámek Němčice vznikl přestavbou starší tvrze a přiléhá k němu hospodářský dvůr, pustnoucí park. První písemná zmínka o Němčicích pochází z roku 1204, v souvislosti s darem Přemysla Otakara II., který věnoval odváděné poplatky pražskému klášteru sv. Jiří. V průběhu 14. a 15. století byla ves rozdělena mezi několik majitelů (např. Přechové z Čestic) a opět spojena až okolo poloviny 16. století Kocy z Dobrše. Václav Koc z Dobrše pak daroval ves roku 1582 Adamu Chřepickému z Modlíškovic. Adam a jeho syn Václav vystavěli ve vsi po tvrz, která se poprvé uvádí k roku 1615. V druhé polovině 17. století byly na čas Němčice připojeny k blízké Dobrši, zanedlouho byly však opět vykoupeny (majitelé Věžníkové) a roku 1696 připojeny ke Kraselovu, čímž zde vznikl rodový statek v majetku Dlouhoveských z Dlouhé Vsi. V majetku tohoto rodu pak Němčice zůstaly až do dvacátého století a jejich potomkům byl zámek v restituci navrácen. Dnešní obdélná budova zámku s na severovýchodní straně přistavěnou kaplí (jediná dnes opravená) z roku 1727 dodnes skrývá zdivo původní renesanční tvrze do výše 2. patra. Tvrz byla tvořena obvyklou pětiprostorovou dispozicí a dochovaly se z ní i valené klenby s hřebínky a výsečemi v komorách přízemí. Při raně barokní přestavbě Dlohoveských na přelomu 17. a 18. století byla budova rozšířena na jihozápadní straně a v interiéru vzniklo nové široké trojramenné schodiště. Fasády členěny bosovanými pilastry a frontony, průčelí s portálem devítiosé, okna štukově rámována, nesou trojúhelníkové nadokenní římsy. Na jižním rohu ve výšce patra je neporušená soška vyjícího loveckého psa. Fasáda je však dnes díky naprosté neúdržbě v druhé polovině 20. století ve špatném stavu. Ve zpustlém anglickém parku se nalézají dva napolo zřícené barokní pavilóny. Ve dvoře pod zámkem stojí okrouhlá bašta, někdejší šatlava pro robotníky. Od roku 1991 zde sídlí Terapeutická komunita SANANIM, zařízení pro dlouhodobou léčbu drogových závislostí.

zámek Němčice na mapě

zámek Němčice na fotografiích

zámek Němčice

zámek Němčice

kategorie: kultura a památky
lokalita: strakonicko

zobrazit více

místa v okolí

SDH Němčice

SDH Němčice

kategorie: instituce / hasičské sbory
lokalita: strakonicko
GPS: 49°11'33.725"N, 13°47'58.938"E

zobrazit více
Němčice

Němčice

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: strakonicko
GPS: 49°11'33.890"N, 13°47'59.947"E

zobrazit více

další místa v okolí