Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: památníky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'0.512"N, 13°18'12.439"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Hrobka rodiny Majdlovy, otec Jan, mlynář z Rejska, zemřel dne 21.dubna 1920 v 69 roce věku svého. Matka Marie narozená dne 8.září 1856 a vnuk Emil narozený dne 11.dubna 1924, oba zavražděni při loupežném přepadení mlýna dne 1.února 1925.

Rajský mlýn na Ostružné sloužil i jako katr na řezání dřeva. Dnešní podoba mlýna pochází z přestavby v roce 1929, kdy byl ve vlastnictví rodiny Majdlovy. Čtyři roky před tím se stal mlýn dějištěm tragedie, která vzbudila velkou pozornost tehdejšího lokálního tisku. Udála se v něm totiž trojnásobná vražda, jejíž obětí se stala stará mlynářka, její vnuk Emil a čtrnáctiletý čeledín Ignác Jonáš. Za počátek tragedie lze považovat 16. leden roku 1925, kdy v Rajském mlýně požádal o práci mladík sotva dvacetiletý, který se vydával za mlynářského pomocníka. Jak vyplynulo z pozdějších výslechů a procesu, již tehdy měl nekalé úmysly, přinejmenším plánoval krádež peněz. V malém mlýně, i když spojeném s pilou, však byla práce jen pro členy rodiny. Po poskytnutém obědě se mladík rozloučil, popřál mlynářce, své budoucí oběti, vše dobré a odešel. Osudová chvíle se přibližovala, ale jak se později ukázalo, nemuselo k trojnásobné vraždě dojít. Její pachatel Bedřich Krása, vyučený lakýrníka natěrač, domovskou obcí Česká Třebová, toho měl na svědomí mnohem více. Několikrát se pokusil o nedokonanou vraždu a provedl řadu loupeží a krádeží. Před Vánocemi se nedaleko Prahy v noci vloupal k jednomu kováři, který ho však přitom přistihl. Kovář povolal obecního strážníka, který zloděje svázal provazy na rukou a vedl ho na četnickou stanici. Spoutaný Bedřich Krása ale cestou utekl a strážníkovi zůstal jen browning a čtyři paklíče. Z archivních záznamů vyplývá, že Krása při výsleších neustále lhal, vymýšlel si a měnil výpovědi a teprve později se přiznal. Přispělo k tomu i zjištění, že mu vzhledem k jeho věku nehrozí trest smrti, v den vraždy nebyl totiž plnoletý. Tehdejší noviny napsaly: „Utěšuje se tím, že není plnoletý a že vrah ministra Rašína, který byl téhož věku, také provaz nedostal." (Zmíněný Rašínův vrah zemřel až v roce 1950, konec Bedřicha Krásy je zatím neznámý.) V neděli 1. února 1925 odešel mlynář Martin Majdl se svou ženou Marií na mši do čachrovského kostela. Ve mlýně byla ještě mlynářova sestra Terezie, která později odešla vyřizovat zakoupení usedlosti v blízké osadě Zahrádka. Ve mlýně zanechala v péči staré mlynářky (vdovy po mlynáři Janu Majdlovi - Martinově otci) svého devítiměsíční ho synka Emila. Doma zůstal také čtrnáctiletý čeledín Ignác Jonáš. Do mlýna brzy poté přišel budoucí vrah. Sekerou, kterou sebral na dvoře, udeřil starou mlynářku, když mu před chystanou loupeží zkřížila cestu. V síni pak touže sekerou těžce smrtelně poranil čeledína. Když pak začal v kolébce plakat malý Emil, neminuly rány sekyrou ani jeho. Teprve když ho umlčel, vypáčil loupežný vrah zásuvky a odcizil tři tisíce sedm set korun. Pak si obul mlynářovy nové boty a své staré schoval do otrub. Tam byly později nalezeny a posloužily i jako předmět doličný. Když si obžalovaný tyto boty na pokyn soudu při přelíčení musel obout, řekl, že mu sedí akorát. U soudu se také ukázalo, že Krása si za uloupené peníze koupil nový kabát a zbytek prohýřil s lehkými ženami v Praze. Vraždu objevily jako první mlynářova sestra Terezie a žena Marie, když se před polednem vrátily do mlýna. Mlynář Martin Majdl se ještě po mši stavěl v místním hostinci. Když se o něco později vracel domů, běžel mu naproti obuvník z Velhartic, shodou okolností jménem Švec se strašnou zvěstí. Když se totiž vracel z Čachrova do Velhartic, vyběhla ze mlýna mlynářova žena Marie se strašnou zprávou o třech mrtvých. Mlynář se okamžitě vrátil do Čachrova a vše ohlásil četníkům. Ti se neprodleně dostavili do mlýna a zanedlouho dojela i soudní komise z Klatov. Po všech nezbytných úkonech se rozběhlo pátrání po neúprosném vrahovi. Z počátku byl podezírán jistý K. Ortman příslušný do Domažlic, ale tato stopa se ukázala jako falešná. Pátrání se osobně ujal klatovský četnický velitel. S přispěním čachrovských četníků byli nalezeni dva důležití svědci, dvanáctiletí chlapci z Březí, kteří si osudného dne šli do mlýna pro prkénka. Na cestě přitom potkali mlynáře jdoucího na mši, ale hlavně u mlýna viděli asi dvacetiletého muže. U soudu ho pak pomohli alespoň zčásti identifikovat. Čachrovský četnický velitel si při čtení policejních zpráv povšiml popisu pachatele jiného trestného činu a zjistil velkou shodu s popisem pachatele vraždy v Rajském mlýně. Oba pachatele se pak podařilo ztotožnit. V obou případech se jednalo o již zmiňovaného nebezpečného lupiče a podvodníka Bedřicha Krásu. Zanedlouho 24. února 1925 byl pak trojnásobný vrah zatčen a 24. dubna 1926 byl porotním soudem v Kutné Hoře odsouzen těsně pod hranicí sazby na devatenáct roků, jedenáct měsíců a sedm dní těžkého žaláře. Trest by mu tedy měl skončit na začátku roku 1945. Ovšem dokumenty ukazují na něco jiného. Dva z nich z dubna roku 1940 jsou zatím poslední zmínkou o Bedřichu Krásovi. Německá kriminální policie projevila o trojnásobného vraha poněkud nepochopitelný zájem a vyžádala si od české policejní úřadovny v Kutné Hoře jeho spis. Zároveň se dotázala, zda je známo něco bližšího o současném Krasově pobytu. Spis byl německé kriminálce na dobu dvou měsíců zapůjčen, a jak vyplynulo z odpovědí, česká policie o současném pobytu Krásy nic nevěděla, pouze uvedla, na jak dlouho byl odsouzen. Tady se otevírá pole pro nejrůznější spekulace. Je možné, že německá kriminální policie pracovala na objednávku gestapa. Pokud by to byla pravda, pak je možné, že by hodlalo využít cynického vraha, podvodníka a notorického lháře jako svého agenta nasazeného proti domácímu odboji. Jak jinak lze vysvětlit poslední větu dopisu: „S ohledem na naléhavost případu prosím o co nejrychlejší vyřízení mé žádosti.“ Originál dalšího dokumentu odeslala čachrovská četnická stanice v prosinci 1925 soudu v Kutné Hoře. Sděluje v něm vyžádané místopisné údaje a připojuje náčrtek místa činu a ručně nakreslenou mapku okolí Rajského mlýna. Závěr si zaslouží citaci: „Ohledně zhotovení fotografických snímků v oznamuji, že naše četnická stanice žádný fotografický aparát nemá a nebyly by nám výlohy za fotografování mlýna od četn. úč. skup. hrazeny.“ Nutno dodat, že četnická stanice neměla tehdy ani psací stroj. Ostatní dokumenty jsou zdrojem některých podrobností. Bedřich Krása narozený 6.3.1905 v Žamberku okres Dobruška byl zadržen a zatčen 24.2.1925 o třetí hodině odpolední v Praze VII. Četnická stanice v Dobrušce pak soudu sdělovala: „Bedřich Krása měl celkem 9 sourozenců, z nichž není žádný nijak duševně chorý a neb zatížený a vůbec z těchto dětí nebyl nikdo nikdy nemocen.“ Dědičné zatížení bylo za Rakouska- Uherska polehčující okolností, to zřejmě věděl i obžalovaný Krása a před soudem si kromě jiného vymyslel moravského strýčka faráře, který měl být dán do blázince. Jak dále zjistili dobrušští četníci strýček farář, nevlastní bratr již nežijícího muže Krasový matky, zemřel na Moravě stářím bez toho, aby byl na duchu chorý. Mlynář Martin Majdl, jehož matka se ve svých šedesáti pěti letech stala obětí vraždy, žil na mlýně až do své smrti v roce 1953. Jeho žena Marie pak zůstala na mlýně dlouhých dvacet dva let sama. Pokud mohla, chovala ke své obživě krávu, pro kterou sušila seno na přilehlých loukách. S okolním světem se stýkala málo, s výjimkou chatařů a příbuzných. Věrným společníkem jí byli psi, kteří mlýn hlídali. Bělina a poté Cikán se stali přáteli chatařů, od kterých každý víkend dostávali něco na přilepšenou. Svůj život skončila paní mlynářka v říčce Pstružné, kde byla mrtva nalezena až za několik dnů. Naplnila se tak její slova, že dopadne jako její věrný pes Cikán. Sekera je podle vyprávění příbuzných zazděna u vchodu do mlýnice. Marie a Martin Majdlovi neměli děti, a tak mlýn přešel dědictvím do majetku příbuzných, kteří jej zanedlouho prodali.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

hřbitov Čachrov

batoh
hřbitov Čachrov
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Václava, Čachrov

batoh
kostel sv. Václava, Čachrov
Šumava A-Z: kostely
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

fara Čachrov

batoh
fara Čachrov
Šumava A-Z: fary
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Kam spějí děti, Karel Klostermann

batoh
Kam spějí děti, Karel Klostermann
Šumava A-Z: literatura
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
hřbitov Čachrov 0.01 km
kostel sv. Václava, Čachrov 0.02 km
fara Čachrov 0.04 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 0.04 km
Bláhovec František 0.04 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 0.04 km
tvrz Čachrov 0.18 km
SDH Čachrov 0.19 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 0.22 km
Čachrov 0.26 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 0.3 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 0.3 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 0.35 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 0.73 km
hrobka rodiny Kordíků 1.06 km
kaplička Bradné 1.13 km
kaple sv. Anny, Čachrov 1.25 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 1.25 km
Bradné 1.27 km
Březí 1.29 km
kaple Březí 1.39 km
kaple pod Hořákovem 1.51 km
rybník pod Hořákovem 1.7 km
U Bradenského křížku 1.88 km
mlýn Jesení 1.92 km
zámek Hořákov 1.96 km
Rajský mlýn 2.03 km
Hořákov 2.04 km
Dobřemilice 2.31 km
Rajské 2.33 km
rybníček Rajské 2.34 km
Jesení 2.35 km
kaple Dobřemilice 2.46 km
lípy Dobřemilice 2.46 km
stavení Kunkovice 2.51 km
kaple Horní Němčice 2.51 km
zámek Kunkovice 2.52 km
roubenka Kunkovice 2.52 km
SDH Horní Němčice 2.54 km
Kunkovice 2.55 km
kaple Kunkovice 2.55 km
Horní Němčice 2.56 km
přírodní rezervace Chřepice 2.72 km
stavení Braníčkov 2.94 km
Braníčkov 2.98 km
rybník Braníčkov 3.03 km
Chřepice 3.08 km
Tvrdoslav 3.18 km
SDH Úloh 3.21 km
kaple Úloh 3.27 km
Úloh 3.3 km
Mladotice u Strážova 3.34 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 3.35 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 3.35 km
V Jamách 3.39 km
koupaliště Běšiny 3.4 km
infocentrum Běšiny 3.4 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 3.4 km
kaple Božtěšice 3.41 km
dětské hřiště Běšiny 3.43 km
Zejbišský Dvůr 3.45 km
kaple Zejbišský Dvůr 3.47 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 3.48 km
Chvalšovice 3.5 km
Božtěšice 3.5 km
U Soušků 3.52 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 3.56 km
nádraží Nemilkov 3.57 km
Hamrlík 3.62 km
Onen Svět 3.63 km
kaple Hamrlík 3.63 km
osvobození Běšiny 3.68 km
Vajce Josef 3.72 km
Ostrovský rybník Běšiny 3.79 km
monogram LK ze stromořadí 3.8 km
Husův pomník, Běšiny 3.82 km
Chrástov 3.82 km
SDH Běšiny 3.83 km
SDH Chotešov 3.84 km
Sejdeme se v Eurocampu 3.85 km
Nový rybník Běšiny 3.86 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 3.87 km
Běšiny 3.87 km
zámek Běšiny 3.89 km
Chotěšov u Velhartic 3.93 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 3.95 km
SDH Víteň 3.95 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 3.96 km
pomník padlých WWI, Běšiny 3.98 km
dub Chrástov 4 km
Copak je to za vojáka 4.01 km
fara Běšiny 4.01 km
Víteň 4.04 km
roubenka Sládečků, Běšiny 4.05 km
Kuzovská lávka 4.08 km
Javoříčko 4.08 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 4.09 km
hrob vězeň Plocienník 4.11 km
Sokolovna Běšiny 4.11 km
koupaliště Kozí 4.11 km
památník Červený František, pplk. ... 4.13 km
hřbitov Běšiny 4.13 km
Pazderna Javoří u Běšin 4.21 km
mlýn Nemilkov 4.21 km
kaple Nad Pilou 4.22 km
nádraží Běšiny 4.24 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 4.24 km
Nemilkov 4.24 km
zámek Nemilkov 4.25 km
rybník Chotěšov 4.26 km
kašna Nemilkov 4.28 km
Nad Pilou 4.29 km
SDH Nemilkov 4.29 km
mlýn Javorná 4.29 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 4.3 km
Hájek 4.3 km
kaple Nemilkov 4.35 km
Makov u Javoří (rozcestí) 4.4 km
lípa Javoří u Běšin 4.41 km
Javoří u Běšin 4.42 km
Splž 4.44 km
dub u Dvora, Nemilkov 4.47 km
Radvanice 4.48 km
Kozí 4.48 km
Podolský mlýn 4.56 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 4.6 km
kaple Kozí 4.62 km
Jara příslib - Alena Holá 4.63 km
pomník padlých WWI, Kozí 4.63 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 4.77 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 4.81 km
kaple Eisnerův Dvůr 4.88 km
kaple Jarkovice 4.92 km
Jarkovice 4.92 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 4.94 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 4.94 km
Šálený mlýn, Běšiny 4.96 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 4.97 km
Suché Studánky 4.97 km
stodola, Javorná 4.97 km
ranč Podolí 5 km
Fišerův Dvůr 5 km
kaple Divišovice 5 km
Divišovice 5.01 km
Podolí u Kolince 5.06 km
Buchar 5.07 km
zámek Podolí 5.07 km
hamr Městiště 5.11 km
Dolejší Svinná 5.13 km
Patraska 5.23 km
Městiště 5.24 km
kaple Městiště 5.24 km
Stojanovice 5.26 km
hřbitov Javorná 5.28 km
SDH Stojanovice 5.29 km
kostel sv. Anny, Javorná 5.29 km
Šukačka 5.3 km
Lukavice 5.31 km
Toman Josef 5.31 km
SDH Lukavice 5.32 km
vápenka Svinná 5.35 km
skiareál Šukačka 5.35 km
kaple Lukavice 5.36 km
Javorná 5.38 km
mlýn Jámy 5.38 km
Svinná rozcestí 5.41 km
kaple Svinná u Javorné 5.42 km
židovský hřbitov Velhartice 5.46 km
zámek Hubenov 5.49 km
Datelovský mlýn 5.49 km
Hubenov 5.52 km
stavení Častonice 5.59 km
SDH Strážov na Šumavě 5.62 km
pamětní prkno Franty Šraita 5.62 km
SDH Malonice 5.63 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 5.66 km
Častonice 5.67 km
kašna Strážov na Šumavě 5.67 km
kaple Šimandlův Dvůr 5.69 km
skiareál Javorná 5.7 km
rybník Bušek 5.71 km
radnice Strážov na Šumavě 5.72 km
Strážov na Šumavě 5.72 km
pamětní deska Václav Soušek 5.72 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 5.75 km
Osamělý - Alena Holá 5.76 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 5.76 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 5.76 km
Grossmann Jiří 5.76 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 5.77 km
hřbitov Strážov na Šumavě 5.77 km
hřbitov Velhartice 5.77 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 5.77 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 5.78 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 5.79 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 5.79 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 5.8 km
lípa na návsi Malonice 5.81 km
fara Strážov na Šumavě 5.82 km
roubenka Čeletice 5.83 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 5.84 km
nádraží Malonice 5.84 km
Šimandlův Dvůr 5.84 km
Gerlův Dvůr 5.87 km
pomník Michal Růt 5.89 km
lípa Krotějov 5.89 km
přírodní park Kochánov 5.89 km
Krotějov 5.89 km
stavení Čeletice 5.89 km
Malonice 5.9 km
Střední Svinná 5.9 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 5.9 km
pomník padlých WWI, Malonice 5.9 km
stavení Strážov na Šumavě 21 5.91 km
kaple Čeletice 5.91 km
Lipplův Dvůr 5.93 km
stavení Strážov na Šumavě 185 5.94 km
Čeletice 5.94 km
kaple Datelov 5.94 km
kaple Lipplův Dvůr 5.94 km
Datelov 5.94 km
roubenka Datelov 5.95 km
Muzikant 5.95 km
kaple Malonice 5.97 km
Boryně František 5.99 km
zámek Malonice 5.99 km
Tržek 6.01 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 6.03 km
návesní rybník Tržek 6.03 km
památník Crhova silnice 6.05 km
roubenka Tržek 6.09 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 6.11 km
lípa Malonice 6.11 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 6.13 km
fara Děpoltice 6.15 km
Děpoltice 6.18 km
palebné postavení Boudovka 6.18 km
Na Drahách 6.21 km
Boudovka 729 m n. m. 6.24 km
starý mlýn Velhartice 6.3 km
SDH Velhartice 6.33 km
synagoga Velhartice 6.33 km
kaple Milínov 6.33 km
roubenka Velhartice 52 6.34 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 6.36 km
židovský dům Velhartice 6.38 km
pomník padlých WWII, Velhartice 6.38 km
historická kovárna, Velhartice 6.39 km
fara Velhartice 6.39 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 6.4 km
Velhartice 6.4 km
pouť s kulturním programem a řemes... 6.42 km
roubenka Velhartice 6.42 km
kašna Velhartice 6.44 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 6.45 km
mlýn Velhartice 6.46 km
Velhartický betlém 6.47 km
kaple Suché Studánky 6.53 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 6.54 km
SDH Radinovy 6.57 km
přírodní rezervace Borek 6.57 km
Střítež 6.59 km
Lehom 6.59 km
štola Velhartice 6.63 km
Radinovy 6.65 km
Páteříková Huť 6.66 km
kaple Neznašovy 6.7 km
SDH Neznašovy 6.7 km
roubenka Milínov 6.71 km
Opálka 6.72 km
Neznašovy 6.73 km
mlýn Milínov 6.76 km
Radostice u Hlavňovic 6.78 km
Zámyšl 6.78 km
tvrz Opálka 6.78 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 6.79 km
kaple sv. Anny, Opálka 6.79 km
Šárský rybník 6.79 km
pítko u hradu Velhartice 6.86 km
hřbitov Chlistov 6.9 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 6.96 km
skanzen Velhartice 6.98 km
SDH Hlavňovice 6.99 km
Borek 859 m n. m. 6.99 km
Velhartice - Josef Váchal 7 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 7 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 7 km
Bušek z Velhartic 7 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 7 km
Tři chlapi na cestách 7 km
hrad Velhartice 7 km
Štíty království českého, Hrady ne... 7 km
dřevěná plastika Věční milenci... 7.05 km
Javoříčko 7.07 km
U Adamců 7.13 km
kaple Panny Marie, Keple 7.15 km
pramen pod Borkem 7.15 km
Na Sjezdovce 7.17 km
Krásné údolí Ostružná 7.18 km
koupaliště Chlistov 7.18 km
Rovná u Strážova 7.19 km
dřevěnice Hlavňovice 7.19 km
horní rybník Chlistov 7.2 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 7.2 km
kaple Hlavňovice 7.2 km
kaple Rovná u Strážova 7.21 km
Hlavňovice 7.21 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 7.21 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 7.21 km
fara Chlistov 7.22 km
hřbitov Hlavňovice 7.22 km
U Obrázku 7.22 km
hrob Marušky Klímové 7.23 km
SDH Chlistov 7.23 km
Zámecký rybník Jindřichovice 7.29 km
pramen Na Sjezdovce 7.29 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 7.29 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 7.29 km
památník Karl Teischl 7.29 km
fara Hlavňovice 7.3 km
Chlistov 7.31 km
alej Hlavňovice 7.31 km
roubenka Chlistov 7.32 km
Z aleje (2) - Alena Holá 7.33 km
Z aleje (1) - Alena Holá 7.33 km
zámek (nový) Jindřichovice 7.37 km
zámek (starý) Jindřichovice 7.38 km
návesní rybník Jindřichovice 7.43 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 7.46 km
židovský kupecký dům, Chlistov 7.46 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 7.47 km
V Rybníce 7.49 km
Jindřichovice 7.49 km
SDH Jindřichovice 7.52 km
roubenka Jindřichovice 7.52 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 7.53 km
Prenet 1071 m n. m. 7.56 km
Můstek - rozcestí 7.56 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 7.56 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 7.59 km
Heřmánková Hana 7.6 km
roubenka se stodolou, Chlístov 7.6 km
Zvíkov 7.61 km
Střeziměř 7.61 km
Dobrá Voda u Chlistova 7.65 km
Černé Krávy 7.67 km
tvrz Kouskova Lhotka 7.68 km
zámek Hlavňovice 7.69 km
kaple u Jindřichovic 7.69 km
Werich Jan 7.69 km
Tajanov u Kolince 7.73 km
Zimní - Alena Holá 7.73 km
Sluhovská lípa 7.77 km
Sluhov 7.78 km
Podzim - Alena Holá 7.8 km
Bílé dny - Alena Holá 7.8 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 7.81 km
kaple Dešeníčky 7.82 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 7.82 km
Zimní nebe - Peter Balhar 7.84 km
Odešlá - Peter Balhar 7.84 km
Starý Brunst 7.86 km
Dešeníčky 7.86 km
NS Velhartice 7.87 km
Dvorecký Mlýn 7.87 km
štola Horní Staňkov 7.88 km
mlýn Tajanov 7.95 km
První sníh - Peter Balhar 7.99 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 8.01 km
Jižní Stráň 8.04 km
U Kryštofů 8.05 km
kaple Jižní Stráň 8.08 km
Křížový vrch 8.08 km
rybník Keply 8.08 km
Z meze (1) - Alena Holá 8.08 km
Z meze (2) - Alena Holá 8.08 km
židovský hřbitov Chlistov 8.09 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 8.09 km
Stébel gotika - Alena Holá 8.09 km
Za deště - Alena Holá 8.09 km
Pampelišky - Alena Holá 8.09 km
kaple U Kryštofů 8.1 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 8.16 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 8.18 km
Křištín 8.2 km
Zahrádka - Alena Holá 8.2 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 8.2 km
Brandl Petr Jan 8.2 km
Balhar Kopřivák Peter 8.2 km
Přestanice 8.2 km
Keply 8.2 km
stavení Křištín 8.22 km
kostel sv. Matouše, Křištín 8.22 km
Bernartice u Kolince 8.25 km
Kepelské mokřady 8.26 km
Rameno 8.3 km
Můstek 1234 m n. m. 8.31 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 8.31 km
Babí hora 606 m n. m. 8.33 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 8.35 km
SDH Bernartice u Kolince 8.35 km
studánka u Blat 8.37 km
samoty Jižní Stráň 8.37 km
hřbitov Křištín 8.39 km
Schreiner Gustav 8.39 km
zámek Horní Staňkov 8.39 km
kašna zámecká Horní Staňkov 8.39 km
Švankmajer Jan 8.41 km
Horní Staňkov 8.43 km
akce Let 8.45 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 8.45 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 8.45 km
kaple Horní Lhota 8.48 km
Mlýnský rybník, Ujčín 8.49 km
Kepelská studánka 8.49 km
koupaliště Bernartice 8.5 km
SDH Horní Lhota 8.52 km
Konín 8.53 km
Žiznětice 8.6 km
SDH Žiznětice 8.61 km
Horní Lhota 8.61 km
kaple Žiznětice 8.61 km
studna Žiznětice 8.62 km
Šmauzy 8.64 km
zámek Ujčín 8.64 km
Blata 8.64 km
kaplička Žiznětice 8.65 km
kaple Blata 8.67 km
kaple Ujčín 8.69 km
V Klapárně 8.72 km
mlýn Ujčín 8.73 km
rybník Dešenice 8.74 km
Vrhaveč 8.76 km
Ujčín 8.78 km
kaple Vrhaveč 8.79 km
rybník Přestanice 8.82 km
SDH Ujčín 8.83 km
Denkův Dvůr 8.88 km
Klenová 8.9 km
traktoriáda Mlázovy 8.96 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 8.97 km
Drouhaveč 9.01 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 9.02 km
Ondřejovice 9.04 km
Libětice 9.04 km
pivovar Hojsova Stráž 9.05 km
Boříkovy 9.05 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 9.06 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 9.06 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 9.07 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 9.07 km
galerie Klenová 9.07 km
zámek a hrad Klenová 9.07 km
zámek Mlázovy 9.08 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 9.08 km
Kotrbová Vilma Vrbová 9.08 km
vila Paula, manželů Kotrbových 9.08 km
fara Mlázovy 9.08 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 9.09 km
tvrz Boříkovy 9.09 km
Hradiště u Kolince 9.11 km
Kochánov 9.11 km
Habr 1203 m n. m. 9.12 km
kaple Hojsova Stráž 9.14 km
Matějovice 9.15 km
roubenka Mlázovy 9.15 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 9.17 km
Mlázovy 9.18 km
Šumná města - Klenová 9.19 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 9.2 km
vlaková zastávka Vrhaveč 9.2 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 9.21 km
kaple Matějovice 9.21 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 9.22 km
Pích 9.23 km
stavení Rovná 9.23 km
Cihelna 9.24 km
lípy Kochánov 9.24 km
Dolní Kochánov 9.25 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 9.25 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 9.26 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 9.27 km
hřbitov Týnec 9.27 km
nádraží Zelená Lhota 9.27 km
Týnecký Josef Hais 9.28 km
stavení Cihelna 9.28 km
roubenka Týnec 9.28 km
U Hradišťské hospody 9.28 km
mlýn papírna Kolinec 9.29 km
lípa Rovná 9.3 km
kaple sv. Felixe, Klenová 9.3 km
Rovná u Petrovic u Sušice 9.33 km
zámek Týnec 9.34 km
koně Mlázovy 9.37 km
Pláně - Alena Holá 9.4 km
Týnec 9.4 km
hřbitov Hory Matky Boží 9.4 km
pohádková chalupa Mlázovy 9.41 km
vlaková zastávka Dešenice 9.42 km
hřbitov Mlázovy 9.44 km
zámek Dešenice 9.46 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 9.48 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 9.5 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 9.5 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 9.5 km
hřbitov Dešenice 9.52 km
Dešenice 9.52 km
kaple hřbitovní Dešenice 9.52 km
věštec Sepp Wudy 9.52 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 9.52 km
SDH Hory Matky Boží 9.54 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 9.55 km
Říha Olda 9.57 km
Zelená Lhota 9.58 km
NS Hory Matky Boží 9.59 km
fara Dešenice 9.6 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 9.6 km
Hory Matky Boží 9.61 km
Kámen doteku Dešenice 9.62 km
kašna Dešenice 9.62 km
pomník padlých WWI, Dešenice 9.63 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 9.64 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 9.64 km
zámek Hojsova Stráž 9.67 km
sejpy Hory Matky Boží 9.67 km
Hejno 9.67 km
Malá Víska 9.69 km
Brčálnický buk 9.69 km
Zbraslav 9.71 km
Hvízdalka 9.71 km
Tomandlův křížek 9.72 km
koupaliště Kolinec 9.72 km
dětské hřiště Kolinec 9.74 km
Srbice u Mochtína 9.76 km
SDH Srbice 9.77 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 9.79 km
dětské hřiště Dešenice 9.81 km
pítko Dešenice 9.81 km
SDH Zelená Lhota 9.81 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 9.81 km
Pařezí 9.82 km
Tomášův Dvůr 9.83 km
Pohádkové země Brčálník 9.83 km
mini ZOO Brčálník 9.84 km
rybníky Dešenice 9.85 km
SDH Hojsova Stráž 9.86 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 9.87 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 9.87 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 9.87 km
tvrz Srbice 9.88 km
infocentrum Hojsova Stráž 9.89 km
hřbitov Zelená Lhota 9.89 km
Hojsova Stráž 9.89 km
Žďár u Velhartic 9.89 km
skiareál Hojsova Stráž 9.9 km
fara Hojsova Stráž 9.9 km
koupaliště Hory Matky Boží 9.91 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 9.92 km
stromy v Hojsově Stráži 9.92 km
naučná stezka Hojsova Stráž 9.92 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 9.92 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 9.93 km
hřbitov Hojsova Stráž 9.95 km
Radkov 9.95 km
Maršovice 9.95 km
Zhůří 9.96 km
skiareál Brčálník 9.97 km
Zápotocký Antonín 9.97 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 9.97 km
Barunka, Antonín Zápotocký 9.97 km
Brčálnický jasan 9.99 km
Pangerlhof 9.99 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 10 km
Těšetiny 10.04 km
kaple u Srbic 10.06 km
dětské hřiště Brčálník 10.08 km
nádraží Kolinec 10.1 km
Vrásky z lásky 10.1 km
NS Brčálník 10.11 km
Brčálnická lípa 10.11 km
hájovna Loreta 10.13 km
tvrz Těšetiny 10.15 km
kaple Těšetiny 10.15 km
Hodousice 10.15 km
strážní domek sv. Jan 10.16 km
štola Loreta 10.17 km
přírodní rezervace Prameniště 10.17 km
kaple Hodousice 10.18 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 10.18 km
PH 202, Hojsova Stráž 10.18 km
bitva o Zhůří 10.19 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 10.19 km
dětské hřiště Hodousice 10.19 km
SDH Hodousice 10.19 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 10.21 km
Stará Huť 10.21 km
Kříž smíření, Zhůří 10.22 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 10.22 km
zámek Újezdec u Mochtína 10.22 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 10.23 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 10.24 km
žlab Zhůří 10.24 km
kaple sv. Jana, Dešenice 10.25 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 10.26 km
Nový Brunst 10.26 km
Lukoviště 10.28 km
javor mléč Zhůří 10.29 km
Újezdec u Mochtína 10.29 km
Na Sedle 10.31 km
kaple Brčálník 10.33 km
Brčálník 10.35 km
Bouřňák 10.37 km
dětské hřiště Újezdec u Mochtína... 10.37 km
rybníček u Brčálníku 10.39 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 10.39 km
Spálený les 10.41 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 10.45 km
Zhůřský potok 10.45 km
Loreta 10.46 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 10.46 km
hřbitov Kolinec 10.46 km
Kolinec 10.46 km
NS Vlčí jámy 10.46 km
parkoviště Staré Hutě 10.48 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 10.5 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 10.51 km
kaple Milence 10.52 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 10.52 km
kaple Dolní Špátův dvůr 10.53 km
Pancíř 1214 m n. m. 10.54 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 10.55 km
fara Kolinec 10.56 km
Milence 10.58 km
památník dosídlení Milenců 10.58 km
Dolní Špátův dvůr 10.58 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 10.58 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 10.59 km
Starý Láz 10.59 km
Petrovice nad Úhlavou 10.59 km
SDH Janovice nad Úhlavou 10.6 km
Strunkov 10.61 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 10.61 km
Kalný potok 10.62 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 10.62 km
zámek Kolinec 10.62 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 10.62 km
kaplička Milence 10.63 km
jasany na Brčálníku 10.63 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 10.64 km
SDH Kolinec 10.65 km
Osina 10.65 km
Pozorka u Lešišova 10.65 km
Úhlavský luh 10.66 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 10.66 km
Brčálnické údolí 10.68 km
SDH Milence 10.69 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 10.69 km
Janovice nad Úhlavou 10.69 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 10.69 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 10.69 km
pramen Úhlavy 10.7 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 10.71 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 10.71 km
NS park Kolinec 10.72 km
pamětní deska osvobození Janovice... 10.72 km
židovský hřbitov Kolinec 10.72 km
radnice Janovice nad Úhlavou 10.73 km
Pacner Karel 10.74 km
Brčálnické mokřady 10.75 km
studánka Filipínka, Kolinec 10.76 km
studánka Kolinec 10.78 km
dětské hřiště Mochtín 10.8 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 10.8 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 10.81 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 10.84 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 10.86 km
pamětní deska Julius Hofmann 10.87 km
památník Spálený les 10.88 km
památník Kašpar Bosák 10.88 km
nádraží Luby u Klatov 10.91 km
Vojetice 10.91 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 10.92 km
přírodní rezervace Poustka 10.92 km
Ostříž 10.93 km
rybník Mochtín 10.95 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 10.95 km
Ruda Štěpán 10.95 km
kaple Vacovy 10.96 km
Vacovy 10.98 km
Úhlavské údolí 11.01 km
přehrada Nýrsko 11.01 km
stavení Úhlavské údolí 11.02 km
kaple Mokrosuky 11.03 km
Mochtín 11.04 km
rybník Svojšice 11.04 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 11.05 km
Javoří u Hartmanic 11.05 km
Mokrosuky 11.05 km
zámek Mokrosuky 11.05 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 11.06 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 11.06 km
zámek Mochtín 11.07 km
SDH Mochtín 11.07 km
tvrz Svojšice 11.08 km
Mochov 11.08 km
SDH Svojšice 11.08 km
Mochovské modříny, Mochov 11.08 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 11.09 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 11.09 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 11.09 km
zámek Kněžice 11.09 km
Svinský potok 11.1 km
Svojšice 11.1 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 11.11 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 11.11 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 11.11 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 11.11 km
tovární vila papírny, Hamry 11.13 km
Kocíkův statek, Svojšice 11.13 km
U Mužíku 11.14 km
říčka Jelenka 11.14 km
Gerlova Huť 11.15 km
hřbitov Svojšice 11.16 km
památník E. a V. Doubek 11.16 km
Cyklotoulky - Hamry 11.16 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 11.16 km
fara Hamry 11.17 km
hřbitov Hamry 11.17 km
Částkov 11.17 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 11.17 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 11.18 km
Kámen doteku Hamry 11.18 km
NS Úhlavským luhem 11.18 km
studánka V lipách, Hamry 11.18 km
památník Společná cesta 11.18 km
stavení Částkov 11.19 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 11.19 km
pomník padlých WWI, Hamry 11.19 km
Čermákův jilm, Mochov 11.2 km
SDH Petrovice u Sušice 11.2 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 11.2 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 11.21 km
Sruby 11.22 km
pramen Řezné (Regen) 11.22 km
Petrovice ART 11.22 km
lípa Svojšice 11.22 km
Hamerský Dvůr 11.22 km
Stuiberova vila, Hamry 11.23 km
židovský hřbitov Nýrsko 11.23 km
Rudolfovna 11.27 km
myslivna Bárta 11.28 km
hřbitov Petrovice u Sušice 11.3 km
Petrovice u Sušice 11.31 km
Mourková Pavlína 11.33 km
královácký dvorec Busil 11.33 km
kaple Posobice 11.34 km
Posobice 11.34 km
MVE Gustavsthal 11.39 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 11.4 km
Štíty království českého, Bůh za h... 11.4 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 11.4 km
NS Rýžování zlata 11.43 km
nádraží Nýrsko 11.43 km
zámek Nový Čestín 11.44 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 11.44 km
továrna stará papírna Hamry 11.44 km
Koutek Stanislav JUDr. 11.44 km
kaple Hamry 11.45 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 11.46 km
menhiry Lešišov 11.46 km
fara Petrovice u Sušice 11.46 km
roubenka, Petrovice u Sušice 11.48 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 11.48 km
Puchverk 11.49 km
Stará Lhota 11.5 km
smírčí kámen, Kolinec 11.5 km
lípa Lešišov 11.5 km
Hamerský buk 11.51 km
Knížecí Dvůr 11.51 km
Petrovický mlýn 11.52 km
kaple Knížecí Dvůr 11.52 km
kaple sv. Martina, Lešišov 11.54 km
kaple Stará Lhota 11.55 km
Lešišov 11.57 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 11.57 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 11.58 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 11.58 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 11.59 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 11.59 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 11.59 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 11.6 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 11.6 km
lesní divadlo Nýrsko 11.6 km
rozcestí Pod Švýcárnou 11.61 km
lípa Břetětice 11.61 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 11.61 km
Břetětice 11.61 km
Cesta pustým lesem 11.62 km
Milada 11.62 km
Tři životy 11.62 km
Hrabánek Václav JUDr. 11.62 km
Obsluhoval jsem anglického krále 11.62 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 11.62 km
Šarlatán 11.62 km
Sterzmühle 11.62 km
Pramen svobody, Špičák 11.64 km
parkoviště Gerlova Huť 11.64 km
Muzikant 11.66 km
koupaliště Nýrsko 11.67 km
Röderovský Dvorec 11.68 km
Röderova pila 11.68 km
Špirkův Dvorec 11.72 km
Spirker 11.72 km
lípa Vlastějov 11.72 km
kaple Na Špirku 11.72 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 11.73 km
NS poznávací okruh Nýrsko 11.74 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 11.74 km
koupaliště Kocourov 11.74 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 11.74 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 11.75 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 11.76 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 11.76 km
Žežulka 11.76 km
mlýn Žežulka 11.76 km
Bystřice nad Úhlavou 11.8 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 11.8 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 11.8 km
Vlastějov 11.81 km
rybník Veselí 11.81 km
Hofmanky 11.81 km
ekobus na Černé jezero 11.81 km
Kocourov 11.82 km
NS historie obce Špičák 11.83 km
Žíkovy 11.83 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 11.85 km
Odpověď vody - Peter Balhar 11.85 km
rybník Žíkovy 11.86 km
Komárkova jedle 11.86 km
zámek Žíkovy 11.86 km
Hamry 11.87 km
pohádková stezka Brčálník 11.87 km
vlaková zastávka Mokrosuky 11.89 km
skiareál Kocourov 11.9 km
Hašek Dominik 11.9 km
mlýn Rohozno 11.91 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 11.91 km
silniční most Úhlava, Rohozno 11.91 km
radnice Nýrsko 11.93 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 11.94 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 11.94 km
hřbitov Nýrsko (nový) 11.94 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 11.95 km
Bílý potok 11.95 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 11.96 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 11.96 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 11.96 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 11.97 km
MVE Bílý potok 11.98 km
Zadní Chalupy 11.99 km
Cyklotoulky - Nýrsko 11.99 km
Nýrsko 11.99 km
Holub Josef 11.99 km
Sobětice 12.01 km
vila se zdobným štítem, Luby 12.02 km
koupaliště Petrovice u Sušice 12.02 km
kaple Sobětice 12.02 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 12.03 km
Vajsova louka, Špičák 12.03 km
hřbitov Nýrsko (starý) 12.03 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 12.04 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 12.04 km
most Drnový potok, Luby 12.06 km
fara Nýrsko 12.06 km
tvrz Luby 12.07 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 12.07 km
kašna Nýrsko 12.07 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 12.07 km
stavení Nýrsko 12.07 km
dětské hřiště Luby 12.11 km
Rohozno 12.13 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 12.13 km
Pajrek 12.13 km
pomník padlých WWI, Rohozno 12.13 km
kaple Rohozno 12.14 km
Nutrie říční 12.15 km
Okula Nýrsko 12.16 km
zřícenina Pajrek 12.16 km
bitva u Nýrska 12.16 km
Na Lesní Louce 12.16 km
Luby u Klatov 12.18 km
SDH Brod 12.18 km
vyhlídka Pajrek 12.19 km
kaple Brod 12.19 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 12.21 km
infocentrum Nýrsko 12.22 km
SDH Nýrsko 12.22 km
hotel Rixi, Špičák 12.24 km
kaple Nýrsko 12.24 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 12.24 km
Lešišovský rybník 12.25 km
zřícenina Kašovice 12.26 km
Mally Leo Hans 12.27 km
Štefanův Dvůr, Hamry 12.27 km
Blau Josef 12.28 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 12.29 km
kaple Gubrův Dvorec 12.3 km
Multerer Hans 12.3 km
obětem května 1945, Luby 12.3 km
parkoviště Malý Bor 12.31 km
hřbitov Luby 12.31 km
Luby 12.32 km
Gubrův Dvorec 12.32 km
památník K. I. Těrentěvič 12.32 km
Malý Bor 12.33 km
koně Jiřičná 12.36 km
lípa Chamutice 12.38 km
SDH Kašovice 12.41 km
Vzteklina, díl 2. 12.42 km
tvrz Jiřičná 12.44 km
Jiřičná 12.45 km
Kašovice 12.46 km
Vzteklina, díl 1. 12.46 km
Čermná u Hrádku 12.46 km
lípa Dolejší Těšov 12.47 km
Trsice 12.47 km
lípa Trsice 12.49 km
kaple Dolní Lhota 12.5 km
Dolejší Těšov 12.51 km
rozhledna Špičák 12.51 km
Popelní domky 12.52 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 12.52 km
Špičák 1202 m n. m. 12.52 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 12.53 km
vlaková zastávka Úborsko 12.54 km
Dohaličky 12.55 km
zámek Dolejší Těšov 12.57 km
Drozdí potok 12.58 km
Vzteklina, díl 5. 12.6 km
Zhůřská brusírna 12.6 km
Horní Polánky 12.62 km
kaple Dohaličky 12.63 km
1. rota PS, Černé jezero 12.65 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 12.67 km
Hoštice u Mochtína 12.69 km
vodní zámek Bílý potok 12.69 km
Kosmáčov 12.72 km
horská služba Špičák 12.75 km
Úborsko 12.76 km
Pendl bus Špičák 12.76 km
sedačková lanovka Špičák 12.77 km
lípy Úborsko 12.78 km
sportoviště Špičák 12.79 km
skiareál Ski&Bike Špičák 12.79 km
Bikepark Špičák 12.79 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 12.79 km
zámek Chamutice 12.79 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 12.8 km
Kojšice 12.81 km
rybník Chamutice 12.81 km
lípa Kojšice 12.82 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 12.82 km
Suchý Kámen 12.83 km
Chamutice 12.84 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 12.85 km
Vidhošť 759 m n. m. 12.86 km
železniční tunel Špičák 12.87 km
zámek Kojšice 12.88 km
javorová alej u Busilu 12.88 km
studánka Pod Malým Špičákem 12.91 km
evropské rozvodí 12.91 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 12.95 km
Františkova Ves 12.98 km
Lažánky 13.03 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 13.04 km
Paseka 13.07 km
nádraží Špičák 13.08 km
Hořejší Těšov 13.1 km
Špičák 13.12 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 13.12 km
sedačková lanovka Pancíř 13.12 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 13.12 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 13.12 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 13.12 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 13.12 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 13.12 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 13.12 km
Černé jezero (ledovcové) 13.12 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 13.16 km
Odolenov 13.17 km
horská služba Železná Ruda 13.21 km
mlýn Poborovice 13.23 km
parkoviště Kaskády, Špičák 13.23 km
zámek Horní Chlum 13.23 km
Světlá 13.27 km
Hoštičky u Mochtína 13.32 km
vlaková zastávka Klatovy město 13.33 km
motokáry Špičák 13.33 km
SDH Hoštičky u Mochtína 13.38 km
Slučí Tah 13.39 km
Bílek Jindřich 13.41 km
Kolonáda v parku, Klatovy 13.42 km
kašna v městském parku, Klatovy 13.43 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 13.43 km
rybníky Skelná Huť 13.44 km
Ailův mlýn, Úhlava 13.44 km
Skláři, Karel Klostermann 13.47 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 13.49 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 13.5 km
Kalvoda Alois 13.5 km
SDH Bezděkov 13.5 km
zámek Běhařov 13.5 km
Skelná 13.51 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 13.51 km
Pamferova huť 13.51 km
včelín Loučová 13.51 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 13.52 km
Jak ukrást Dagmaru 13.53 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 13.54 km
Běhařov 13.54 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 13.54 km
hasičské muzeum Běhařov 13.54 km
rybník Běhařov 13.54 km
pítko Běhařov 13.55 km
vlaková zastávka Bezděkov 13.55 km
parkoviště Skelná 13.55 km
parkoviště Nová Hůrka 13.56 km
Kubíčkův Dvůr 13.58 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 13.58 km
Vzteklina, díl 6. 13.58 km
Odolenka 13.59 km
rybník s ostrovem v městském parku... 13.59 km
Copak je to za vojáka 13.59 km
hamr Paseka 13.59 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 13.61 km
nádraží Hrádek u Sušice 13.61 km
kaple Panny Marie, Odolenka 13.63 km
vodopád Bílá Strž 13.63 km
přírodní rezervace Bílá Strž 13.63 km
Odolenka - Peter Balhar 13.64 km
SDH Běhařov 13.65 km
Poborovice 13.66 km
Čertovo jezero (ledovcové) 13.68 km
usedlost Dolní Staňkov 7 13.69 km
Čech Svatopluk 13.7 km
zámek Bezděkov 13.71 km
Masarykova základní škola Klatovy... 13.71 km
kaple Dolní Staňkov 13.71 km
Nová Hůrka 13.71 km
Šrail Jan 13.71 km
hospodářské budovy Bezděkov 13.72 km
Dolní Staňkov 13.72 km
Skelná Huť 13.72 km
SDH Skelná Huť 13.72 km
Vzteklina, díl 5. 13.72 km
Loučová 13.73 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 13.75 km
hřbitov Běhařov 13.77 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 13.78 km
Chlum u Hartmanic 13.79 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 13.8 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 13.81 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 13.81 km
Svatobor 845 m n. m. 13.81 km
zámek Loučová 13.81 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 13.81 km
Bezděkov 13.83 km
Vlach Oldřich 13.83 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 13.84 km
pomník padlých WWI, Špičák 13.85 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 13.86 km
roubenka Kydliny 13.87 km
památník obětí WWII, Klatovy 13.87 km
Vzteklina, díl 2. 13.87 km
vila továrníka Singera, Klatovy 13.89 km
klatovské Gestapo 13.89 km
Winkelhofer Heinrich 13.89 km
Lindner Richard 13.89 km
Národní přírodní rezervace Černé a... 13.89 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 13.9 km
Jezerní hora 1343 m n. m. 13.92 km
koupaliště Železná Ruda 13.92 km
Hrádecký dub 13.93 km
Stráž 755 m n. m. 13.93 km
mlýn Dolní Chlum 13.95 km
SDH Klatovy 13.96 km
SDH Kydliny 13.97 km
Schopfrův dvůr 13.99 km
Stateček 13.99 km
kaple Dolní Chlum 14 km
Kydliny 14 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 14 km
kostel sv. Václava, Kydliny 14.01 km
Dragounská kasárna, Klatovy 14.02 km
pamětní deska František Pravda 14.02 km
SDH Miletice 14.02 km
tvrz Beňovy 14.03 km
rybník Kydliny 14.03 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 14.03 km
Miletice 14.04 km
mlýn Hrádek u Sušice 14.05 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 14.06 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 14.07 km
Beňovská lípa 14.07 km
Modrý tygr 14.07 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 14.07 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 14.08 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 14.09 km
koupaliště Beňovy 14.1 km
Beňovy 14.12 km
Čínov 14.12 km
mlýn Beňovy 14.12 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 14.12 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 14.12 km
zámecký park Hrádek u Sušice 14.13 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 14.13 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 14.13 km
BMX dráha Klatovy 14.13 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 14.13 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 14.13 km
skatepark Klatovy 14.14 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 14.14 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 14.14 km
Pravda František 14.14 km
zámek Hrádek u Sušice 14.14 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 14.14 km
jilm v Mileticích 14.14 km
paragliding Sušice 14.15 km
studna pod Valy, Klatovy 14.15 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 14.15 km
vila A. Salzmanna s ordinací 14.15 km
pamětní deska J. Vančura 14.16 km
Krejčí Jan Dr. 14.16 km
památník Dr. Jan Krejčí 14.16 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 14.16 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 14.16 km
SDH Hrádek u Sušice 14.16 km
Šmilovský Alois Vojtěch 14.16 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 14.17 km
lípa Hrádek u Sušice 14.17 km
Hrádek u Sušice 14.17 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 14.17 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 14.17 km
Juránkova chata 14.17 km
Juránek Arna Arnošt 14.17 km
památník Pod Valy 14.17 km
Oslí studánka 14.18 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 14.19 km
okrouhlice Klatovy 14.19 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 14.19 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 14.2 km
NS Klatovský vycházkový okruh 14.22 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 14.22 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 14.23 km
Vrchlický Jaroslav 14.23 km
Halíř Jan 14.23 km
Vrba Karel PhDr. 14.23 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 14.23 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 14.23 km
Talich Václav 14.23 km
Spiess Christian Heinrich 14.23 km
památník Melichar Tomáš, por. 14.23 km
hřbitov Bezděkov 14.23 km
infocentrum Klatovy 14.23 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 14.24 km
radnice Klatovy 14.25 km
Černá věž, Klatovy 14.25 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 14.25 km
jezuitská kolej, Klatovy 14.25 km
Kramerius Václav Matěj 14.25 km
Vlachův dům, Klatovy 14.25 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 14.26 km
Tři chlapi na cestách 14.26 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 14.26 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 14.26 km
oslavy osvobození Klatovy 14.26 km
pamětní deska osvobození Klatov 14.26 km
pamětní deska okupace Klatov 14.26 km
Šumná města - Klatovy 14.26 km
Balbín Bohuslav 14.26 km
prampouch, Klatovy 14.27 km
Sázka na třináctku 14.28 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 14.28 km
přírodní rezervace Žežulka 14.29 km
Katakomby Klatovy 14.29 km
Copak je to za vojáka 14.29 km
folklórní festival Klatovy 14.3 km
kašna Klatovy 14.3 km
AccuWeather - Klatovy 14.3 km
Klička Josef 14.3 km
Burian Vlasta 14.3 km
Novohůrecká jedle 14.31 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 14.31 km
Jak ukrást Dagmaru 14.32 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 14.32 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 14.32 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 14.32 km
Pawlík Karel, MUDr. 14.32 km
Cyklotoulky - Klatovy 14.33 km
Bílek Jiří JUDr. 14.33 km
Suchý Jiří 14.33 km
Landovský Pavel 14.33 km
Kočičková Ester 14.33 km
Belfín František 14.33 km
Klatovy 14.33 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 14.33 km
Šesták Antonín, páter 14.33 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.33 km
Wiendl František 14.33 km
Policie Modrava 14.33 km
Bílá věž, Klatovy 14.34 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 14.34 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 14.35 km
Vočadlo Otakar 14.35 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 14.35 km
pamětní deska Arnyho Juránka 14.36 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 14.36 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 14.36 km
pamětní deska Josef Klička 14.37 km
bruslení Klatovy 14.37 km
Sokolovna Klatovy 14.37 km
jeskyně Peklo 14.37 km
pamětní deska Eduard Formánek 14.37 km
fara Klatovy 14.38 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 14.38 km
Formánek Eduard 14.39 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 14.39 km
Arcibiskupský dům Klatovy 14.39 km
kasárna u tanku, Klatovy 14.43 km
Ďurinda Maťo 14.43 km
studna před klášterem, Klatovy 14.44 km
Suchá 14.44 km
Pancířské stráně 14.45 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 14.45 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 14.46 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 14.47 km
Barák 706 m n. m. 14.47 km
Slatinný potok 14.47 km
pohřebiště Barabů 14.47 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 14.48 km
synagoga Klatovy 14.49 km
pamětní deska Lubor Niederle 14.49 km
Fiala Václav 14.5 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 14.5 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 14.51 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 14.51 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 14.51 km
Historic Vltava Rallye 14.51 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 14.51 km
fara Hůrka 14.52 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 14.52 km
hřbitov Hůrka 14.52 km
NS Hůrka, Klatovy 14.53 km
kostel sv. Martina, Hůrka 14.54 km
přírodní park Plánický hřeben... 14.55 km
fontána pěší zóna, Klatovy 14.57 km
SDH Volšovy 14.58 km
hřbitov Dlažov 14.59 km
hřbitov Pocinovice 14.59 km
hraniční kámen 27 14.59 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 14.6 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 14.6 km
zámek Karlov 14.6 km
Zbynice 14.6 km
kašna zámek Karlov 14.62 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 14.63 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 14.63 km
kaple Karlov 14.64 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 14.64 km
hraniční kámen 27 / 10 14.65 km
operace Argument 14.65 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 14.65 km
fara Dlažov 14.65 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 14.65 km
fara Zbynice 14.65 km
studánka U Scheinostovo zátiší 14.68 km
Volšovská lípa 14.68 km
Čertův kámen 14.68 km
sáňkování Železná Ruda 14.69 km
Červený mlýn pod Hůrkou 14.69 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 14.69 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 14.7 km
zámek Volšovy 14.7 km
Dámská cesta na Svaroh 14.71 km
Krutěnice 14.73 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 14.73 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 14.73 km
cykloinfocentrum Klatovy 14.73 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 14.73 km
lidové stavení Dlažov 14.74 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 14.74 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 14.75 km
pamětní střepina bombardování Klat... 14.76 km
Milfort Martin 14.76 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 14.76 km
rybníček v Pekle 14.77 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 14.77 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 14.78 km
SDH Dlažov 14.78 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 14.79 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 14.79 km
Volšovy 14.8 km
Dlažov 14.8 km
pamětní deska Alois Menza 14.81 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 14.83 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 14.86 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 14.87 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 14.88 km
kostel Československé církve husit... 14.88 km
Rovina 14.89 km
roubenka Pocinovice 47 14.9 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 14.91 km
Fifka Gustav 14.91 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 14.91 km
pramen Rovina 14.91 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 14.92 km
zámek Hořejší Krušec 14.92 km
dětské hřiště Železná Ruda 14.92 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 14.92 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 14.93 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 14.93 km
kaplička Prostřední Krušec 14.93 km
slalomové káry Železná Ruda 14.94 km
lanové centrum Železná Ruda 14.94 km
socha Spravedlnost, Klatovy 14.95 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 14.96 km
pomník padlých WWI, Klatovy 14.96 km
kaple Panny Marie, Chudenín 14.96 km
Pocinovice 14.97 km
bombardování nádraží Klatovy 14.97 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 14.98 km
zámek Obytce 14.98 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 14.98 km
památník umučeným, Klatovy 14.99 km
budova soudu Klatovy 14.99 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 14.99 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 14.99 km
kostel sv. Michala, Klatovy 15 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 15 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 15 km
fara Pocinovice 15 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 15 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 15 km
hřbitov Klatovy 15 km
kaple hřbitovní Klatovy 15.01 km
lípy Staré Volšovy 15.02 km
silniční most přes železnici, Žele... 15.02 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 15.02 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 15.03 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 15.03 km
železniční tunel Železná Ruda 15.03 km
Staré Volšovy 15.04 km
Obytce 15.04 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 15.04 km
židovský hřbitov Klatovy 15.04 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 15.05 km
Hořejší Krušec 15.05 km
pomník padlých WWI, Obytce 15.05 km
hrob Otakara Vočadla 15.05 km
Mayer Rudolf 15.07 km
studánka Klatovka, Klatovy 15.08 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 15.08 km
bytový dům "aeroplán&... 15.08 km
krematorium Klatovy 15.09 km
hostinec Železná Ruda 15.1 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 15.1 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 15.1 km
SDH Pocinovice 15.11 km
dětské hřiště Pocinovice 15.12 km
kaple Nová Hospoda 15.12 km
nádraží Klatovy 15.12 km
Zadní Chalupy 15.13 km
Pekelské údolí 15.15 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 15.15 km
hřbitov Zdouň 15.15 km
Prostřední Krušec 15.15 km
Grádelský potok 15.16 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 15.17 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 15.18 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 15.19 km
lípy Zdouň 15.19 km
motomuzeum Železná Ruda 15.2 km
historie lyžování na Železnorudsku... 15.2 km
rybník Valcha 15.2 km
Valcha 15.21 km
Ústaleč 15.21 km
Nuzerov 15.22 km
Jezerní potok jezera Laka 15.22 km
Vzteklina, díl 1. 15.22 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 15.22 km
SDH Železná Ruda 15.22 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 15.22 km
Ztracený Marek 15.22 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 15.22 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 15.22 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 15.22 km
Jakš Martin 15.22 km
Železná Ruda 15.22 km
Nový Pavel 15.22 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 15.23 km
zámek Železná Ruda 15.23 km
environmentální (návštěvnické) cen... 15.23 km
infocentrum Železná Ruda 15.23 km
Vzteklina, díl 6. 15.23 km
pamětní deska osvobození Železná R... 15.23 km
Polom 1295 m n. m. 15.25 km
závod Horsefeathers Iron Jam 15.25 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 15.25 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 15.25 km
NS Sklářská 15.25 km
NS Utajená obrana železné opony 15.25 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 15.25 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 15.26 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 15.26 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 15.26 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 15.26 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 15.27 km
památník Rudolf Mayer 15.27 km
památník legionářům Železná Ruda... 15.27 km
hřbitov Hartmanice 15.27 km
Slavošovice 15.27 km
fara Železná Ruda 15.27 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 15.29 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 15.29 km
horská synagoga Hartmanice 15.3 km
Zmizelí sousedé 15.3 km
Sperl Lothar 15.3 km
lípa s kaplí Hartmanice 15.3 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 15.3 km
Hejda Míra 15.31 km
bazén Klatovy 15.31 km
SDH Slavošovice 15.31 km
lípa nad Sušicí 15.31 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 15.32 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 15.32 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 15.33 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 15.33 km
lipová alej Stará Hůrka 15.34 km
Blochova kašna Hartmanice 15.35 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 15.35 km
koupaliště Hartmanice 15.35 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 15.35 km
Štaidl Ladislav 15.36 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 15.36 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 15.36 km
Skránčice 15.36 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 15.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 15.37 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 15.37 km
koupaliště Klatovy 15.38 km
kaple sv. Anny, Skránčice 15.38 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 15.38 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 15.38 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 15.38 km
Bloch Isak Simon 15.38 km
horní kašna Hartmanice 15.38 km
SDH Tajanov 15.38 km
městské informační stredisko Hartm... 15.39 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 15.39 km
lípa na náměstí Hartmanice 15.4 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 15.4 km
radnice Hartmanice 15.4 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 15.41 km
srub, Hartmanice 15.41 km
SDH Hartmanice 15.41 km
lípa Skránčice 15.41 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 15.42 km
Cyklotoulky - Hartmanice 15.42 km
Hartmanice 15.42 km
Ziegler August 15.42 km
Šumná Šumava - Hartmanice 15.42 km
horská vila, Hartmanice 15.42 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 15.42 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 15.42 km
SDH Skránčice 15.43 km
kamenné moře Jezerní Hora 15.43 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 15.44 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 15.44 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 15.44 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 15.44 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 15.46 km
rybníky Zavlekov 15.47 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 15.47 km
Vráž 15.49 km
pomník padlých WWI, Uhliště 15.49 km
Tajanov 15.49 km
Schott Anton 15.5 km
kaple Železná Ruda 15.5 km
hamr Želená Ruda 15.52 km
zřícenina tvrze Zavlekov 15.52 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 15.52 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 15.54 km
koně Habartice 15.54 km
Frauenthal 15.54 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 15.54 km
kaple sv. Antonína, Sušice 15.56 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 15.56 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 15.57 km
pomník Adolfa Kašpara 15.57 km
NS Hamižná 15.57 km
parkoviště Vysoké Lávky 15.57 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 15.57 km
fara Uhliště 15.57 km
Kámen doteku Uhliště 15.57 km
dětské hřiště Tajanov 15.58 km
fara Habartice 15.58 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 15.58 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 15.58 km
Železnorudské slavnosti 15.58 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 15.6 km
hraniční kámen 33 15.6 km
zámek Dolejší Krušec 15.6 km
lípy Dolejší Krušec 15.61 km
památník umučeným, Sušice 15.61 km
hřbitov Stará Hůrka 15.61 km
Dolejší Krušec 15.61 km
Zavlekov 15.61 km
památník třem obětem Železné opony... 15.62 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 15.62 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 15.62 km
NS sv. Vintíře 15.63 km
Stará Hůrka 15.63 km
Divá Bára 15.63 km
Abelové 15.63 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 15.63 km
památník obětem Železné opony 15.63 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 15.63 km
Vzteklina, díl 2. 15.63 km
Šerlův dvůr 15.63 km
dětské hřiště Železná Ruda 15.63 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 15.64 km
Trpěšice 15.64 km
Pihovice 15.64 km
hřbitov Zavlekov 15.65 km
Babí hněv - Petr Faltus 15.66 km
SDH Zavlekov 15.66 km
Červené Dvorce 15.67 km
venkovní posilovna Železná Ruda 15.67 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 15.67 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 15.67 km
Habartice 15.68 km
Adler Šimon 15.68 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 15.68 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 15.68 km
Dobrá Voda 15.68 km
PAP Sušice 15.69 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 15.69 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 15.69 km
skiareál Hartmanice 15.69 km
dětské hřiště na Pátečku 15.69 km
hrob rodiny Prokopů 15.7 km
Vzteklina, díl 4. 15.7 km
Mladice 15.7 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 15.71 km
lávka Otava, na Pátečku 15.71 km
hřbitov Železná Ruda 15.71 km
Čejkovy 15.72 km
Čejkovy a Zbynice, Milan Pokorný 15.72 km
VÚ Dobrá Voda 15.73 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 15.74 km
Vzteklina, díl 4. 15.74 km
kaple Mladice 15.74 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 15.74 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 15.74 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 15.74 km
Tesařová Vladimíra 15.75 km
koupaliště Pocinovice 15.75 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 15.75 km
4. rPS - Polom 15.75 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 15.75 km
studánka Dobrá Voda 15.75 km
Galušková Karolína 15.76 km
Tedražice 15.76 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 15.76 km
lípa Dobrá Voda 15.76 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 15.77 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 15.78 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 15.78 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 15.78 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 15.78 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 15.79 km
hřbitov Dobrá Voda 15.79 km
Vintíř svatý, Günther 15.8 km
Březník 1006 m n. m. 15.8 km
Tupadelské skály 15.8 km
rybník Hartmanice 15.81 km
Muzikant 15.81 km
horská služba Osser (D) 15.81 km
koupaliště Čejkovy 15.82 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 15.83 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 15.83 km
Hamižná hora 854 m n. m. 15.84 km
Král Šumavy 15.85 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 15.86 km
SDH Sušice 15.86 km
Svatoš Michal nstržm. 15.86 km
kaple Karlů, Sušice 15.87 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 15.88 km
Prášilský potok 15.89 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 15.91 km
skatepark Sušice 15.91 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 15.91 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 15.94 km
pamětní deska J. K. Haška 15.94 km
kaple sv. Vintíře, Březník 15.94 km
koupaliště Sušice 15.96 km
Svatý Mikuláš 15.96 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 15.96 km
Fikáčková Marie 15.96 km
les Husín 15.99 km
Künische Kapelle, Osser (D) 16 km
hraniční kámen 123 16 km
Kámen doteku Osser (D) 16 km
Buková 16 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 16 km
rybník Libkov 16.01 km
galerie Sirkus 16.03 km
bazén Sušice 16.04 km
vikariát Sušice 16.08 km
lávka na ostrov Santos, Otava 16.09 km
hájovna Pustina 16.09 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 16.09 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 16.09 km
bruslení Sušice 16.1 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 16.1 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 16.1 km
MVE Dlouhá Ves 16.11 km
dětské hřiště Santos, Sušice 16.11 km
parkoviště Dobrá Voda 16.12 km
Vzteklina, díl 5. 16.14 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 16.14 km
javorová alej Debrník 16.14 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 16.14 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 16.14 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 16.15 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 16.15 km
Nová Víska 16.16 km
horní zrcadlová huť 16.16 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 16.17 km
Vysoké Lávky 16.17 km
Vzteklina, díl 2. 16.17 km
Bárta Dan 16.18 km
Rudská křižovatka 16.18 km
sportoviště Sušice 16.19 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 16.19 km
Offpark Sušice 16.19 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 16.19 km
židovský hřbitov Hartmanice 16.19 km
Spořitelna Sušice 16.2 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 16.2 km
gymnázium Sušice 16.2 km
SDH Tupadly 16.2 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 16.21 km
Šumná Šumava - Sušice 16.21 km
pamětní deska Tomáš Beránek 16.21 km
oslavy osvobození Sušice 16.21 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 16.21 km
Lízátko - Petr Faltus 16.21 km
kašna Sušice 16.21 km
radnice Sušice 16.21 km
lípa Svobody Sušice 16.22 km
NS Sušická pavučina 16.22 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 16.22 km
kostel sv. Václava, Sušice 16.22 km
Kámen neštěstí 16.22 km
Seitz Jan 16.22 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 16.23 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.23 km
Faltus Petr 16.23 km
Houra Karel 16.23 km
Scheinost Jan 16.23 km
Cyklotoulky - Sušice 16.23 km
Sušice 16.23 km
Scheinost Vojtěch 16.23 km
Hledání ztraceného času - americké... 16.23 km
Holý Roman 16.23 km
infocentrum Sušice 16.23 km
Rush Daniella 16.23 km
Čelakovský Miloslav 16.23 km
Polanka Jakub 16.23 km
Pojar Břetislav 16.23 km
Josef Ambrož Gabriel 16.23 km
Čech Přemysl PhDr. 16.23 km
památník nábřeží Karla Houry 16.23 km
Pokorný Milan 16.23 km
AccuWeather - Sušice 16.23 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 16.23 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 16.24 km
pamětní deska osvobození Sušice... 16.25 km
pamětní deska J. Holík 16.25 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 16.25 km
Voprchovský dům, Sušice 16.25 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 16.25 km
muzeum Šumavy, Sušice 16.25 km
pamětní deska F. Stupka 16.26 km
Pirner Maxmilián 16.26 km
pamětní deska M. Pirner 16.26 km
Zámecký les 16.26 km
Vrásky z lásky 16.27 km
hotel Svatobor, Sušice 16.27 km
vila Daliborka, Sušice 16.27 km
mlýn Pelant, Sušice 16.27 km
Sokolovna Sušice 16.28 km
Tupadly 16.29 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 16.29 km
továrna SOLO 16.29 km
2. rota PS, Svaroh 16.29 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 16.3 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 16.3 km
pamětní deska Vaníčkové 16.3 km
galerie Branka 16.31 km
řeka Volšovka 16.32 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 16.32 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 16.33 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 16.34 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 16.35 km
vila manželů Skálových, Sušice... 16.35 km
silniční most Otava, Sušice 16.35 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 16.36 km
SDH Libkov 16.36 km
Úhoři mají nabito 16.36 km
pstruhová líheň Sušice 16.38 km
bytové domy SOLO, Sušice 16.38 km
pamětní deska páter František Ferd... 16.39 km
Ferda František, páter 16.39 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 16.4 km
Bolešiny 16.41 km
ocelový most Otava, Sušice 16.41 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 16.41 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 16.42 km
NS Železná opona – protitanková př... 16.42 km
koně Divišov u Sušice 16.43 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 16.43 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 16.43 km
Libkov 16.44 km
vila Františka Sládka, Sušice 16.44 km
hřiště pro seniory, Sušice 16.45 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 16.45 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 16.46 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 16.46 km
kašna u školy, Sušice 16.47 km
SDH Bolešiny 16.48 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 16.49 km
kaple Bolešiny 16.5 km
kostel Panny Marie, Sušice 16.5 km
křížová cesta, Sušice 16.5 km
Gabrielův dům 16.51 km
kašna u hřbitova, Sušice 16.51 km
Kundratice 16.53 km
roubenka Libkov 16.54 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 16.54 km
Velká jedle u Debrníku 16.55 km
naučná stezka Tetřeví stezka 16.56 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 16.56 km
kašna Debrník 16.57 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 16.57 km
Přerost Václav, plukovník RAF 16.57 km
Hnačov 16.57 km
pivovar u Švelchů, Sušice 16.57 km
pamětní deska Václav Přerost 16.57 km
rybník Hnačov 16.58 km
Pod Polomem 16.6 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 16.61 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 16.61 km
SDH Hnačov 16.62 km
hrušeň Dlouhá Ves 16.65 km
lípa Alžbětín 16.65 km
hřbitov Sušice 16.66 km
Žižkův kalich 16.66 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 16.66 km
3. rota PS, Debrník 16.67 km
Vzteklina, díl 6. 16.72 km
most Otava, Dlouhá Ves 16.72 km
Sedlečko 16.72 km
Nevděk 16.73 km
zámek Kundratice 16.74 km
Beneš Edvard Dr. 16.74 km
Debrník 16.74 km
zámek (zaniklý) Debrník 16.74 km
Coolidge - Hašková Eliška 16.76 km
V zátočině 16.77 km
SDH Dlouhá Ves 16.77 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 16.78 km
7. brigáda PS, Sušice 16.78 km
Myslovice 16.79 km
kaple Myslovice 16.81 km
zámek Dlouhá Ves 16.85 km
Sedlečský rybník 16.86 km
vodní kanál z jezera Laka 16.86 km
SDH Myslovice 16.86 km
kašna Dlouhá Ves 16.87 km
Dlouhá Ves 16.88 km
kaple Dlouhá Ves 16.89 km
Vzteklina, díl 2. 16.89 km
kaple Hnačov 16.9 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 16.9 km
letiště Klatovy 16.9 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 16.9 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 16.91 km
koupání Hnačov 16.93 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 16.94 km
rybník Kroměždice 16.95 km
rybník Dlouhá Ves 16.95 km
Nový mlýn, Pocinovice 16.97 km
Orlovice 16.98 km
Alžbětín 16.99 km
bunkr KŽ-1, Debrník 16.99 km
Drnový potok 17 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 17.02 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 17.02 km
Vrabcov 17.03 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 17.08 km
roubenka Kroměždice 17.1 km
Chaloupky 17.12 km
zámek Tětětice 17.13 km
hřbitov Dlouhá Ves 17.16 km
Kroměždice 17.16 km
fara Dlouhá Ves 17.17 km
Nové Městečko 17.17 km
Brzobohatý Ondřej 17.17 km
zámek Palvínov 17.18 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 17.18 km
Palvínov 17.19 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 17.19 km
Palvínovská alej 17.2 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 17.2 km
Palvínovská lípa 17.2 km
Orlovická hora 17.21 km
kaple Kroměždice 17.22 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 17.22 km
Tětětice 17.23 km
Svatá Kateřina 17.24 km
Štěpanice 17.26 km
hřbitov Svatá Kateřina 17.27 km
kaplička Hnačov 17.29 km
Jak ukrást Dagmaru 17.33 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 17.36 km
SDH Slavíkovice 17.36 km
Slavíkovice 17.37 km
U Malého Babylonu 17.37 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 17.38 km
židovský hřbitov Loučim 17.38 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 17.39 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 17.39 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 17.41 km
Jezero Laka (ledovcové) 17.44 km
nádraží Sušice 17.45 km
hřbitov Slavíkovice 17.5 km
Vatětický klen 17.51 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 17.52 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 17.52 km
Železnorudské povstání 17.52 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 17.52 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 17.52 km
infocentrum Alžbětín 17.52 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 17.52 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 17.52 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 17.52 km
vlaková zastávka Loučim 17.52 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 17.53 km
lávka Otava, kemp Annín 17.54 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 17.55 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 17.55 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 17.56 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 17.56 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 17.56 km
dětské hřiště Ostřetice 17.56 km
kaple Vítkovice 17.57 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 17.57 km
potok Svarožná 17.57 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 17.58 km
Ferdinandovo údolí 17.58 km
stavení Bayerisch Eisenstein 17.58 km
Vatětický jasan 17.59 km
kaple Ostřetice 17.59 km
pivovar Späth-Bräu (D) 17.6 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 17.6 km
hřbitov Lohberg (D) 17.6 km
Maškův mlýn 17.61 km
Ostřetice 17.61 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 17.62 km
Rajsko 17.62 km
SDH Ostřetice 17.62 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 17.63 km
Bayerisch Eisenstein (D) 17.63 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 17.64 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 17.64 km
vodáctví Sušice 17.64 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 17.65 km
Formberg 17.65 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 17.65 km
Lohberg (D) 17.66 km
kaple Lohberg (D) 17.66 km
fara Lohberg (D) 17.67 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 17.67 km
alej památných stromů Vatětice 17.67 km
Malý Babylon 17.69 km
SDH Letovy 17.7 km
koupaliště Annín 17.7 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 17.71 km
mlýn Podhora 17.73 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 17.73 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 17.73 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 17.74 km
Letovy 17.74 km
Vítkovice 17.74 km
infocentrum Lohberg (D) 17.75 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 17.75 km
dětské hřiště Loučim 17.75 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 17.75 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 17.75 km
kaple na okraji Ostřetice 17.76 km
lom Svrčovec 17.77 km
lávka Otava, Annín 17.8 km
katr Lambach (D) 17.81 km
památník Franz von Baader, Lambach... 17.81 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 17.81 km
Švédské hroby, Hartmanice 17.82 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 17.82 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 17.83 km
SDH Loučim 17.83 km
Loučim 17.84 km
Domažličky 17.84 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 17.84 km
lípy Loučim 17.84 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 17.85 km
hřbitov Loučim 17.86 km
žlab Lambach (D) 17.86 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 17.87 km
o obrech v Loučimi 17.87 km
hrob Rudolfa Mayera 17.87 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 17.88 km
NS Holzweg, Lambach (D) 17.88 km
kaple Lambach (D) 17.88 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 17.89 km
peřeje, řeka Křemelná 17.9 km
fara Loučim 17.91 km
Vatětice 17.91 km
kaple výklenková Lohberg (D) 17.92 km
SDH Štěpánovice 17.92 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 17.94 km
kruhový dům Štěpánovice 17.96 km
hřbitov Plánice 17.97 km
kaple nad Sušicí 17.98 km
rybníček Štěpánovice 17.98 km
Zálužice 17.99 km
zámek zaniklý Vatětice 17.99 km
Štěpánovice 18.01 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 18.01 km
Vatětická lípa 18.04 km
Jezvinec 18.04 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 18.05 km
tvrz Štepánovice 18.07 km
Liščí hájovna 18.08 km
tvrz Svrčovec 18.08 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 18.08 km
vlaková zastávka Točník 18.09 km
Malá Strana 18.09 km
kaple u Bohdašic 18.09 km
Debrník 1337 m n. m. 18.1 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 18.1 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 18.1 km
mlýn Malá Strana 18.11 km
hřbitov Štěpánovice 18.11 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 18.12 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 18.12 km
roubenka Svrčovec 18.12 km
Lambach (D) 18.12 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 18.12 km
SDH Svrčovec 18.12 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 18.12 km
Křižík František 18.13 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 18.13 km
Zlatý stoleček 18.13 km
pamětní deska František Křižík... 18.14 km
Svrčovec 18.14 km
roubenka Štěpánovice 18.14 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 18.14 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 18.15 km
PP Svatý Bernard 18.15 km
SDH Plánice 18.16 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 18.19 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 18.19 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 18.19 km
Andraschko Franz 18.19 km
Anděl Páně 18.19 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 18.2 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 18.21 km
Cestář, Jiří Straka 18.21 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 18.21 km
NS Radešovské skály 18.22 km
fara Plánice 18.24 km
kaple Annín 18.26 km
Plánice 18.3 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 18.3 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 18.31 km
Zettl Zephyrin 18.32 km
Stodůlky 18.32 km
lípa Platoř 18.32 km
kaple Platoř 18.33 km
Platoř 18.33 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 18.36 km
Annín 18.39 km
vyhlídka Velký Babylon 18.4 km
žhář v archeoparku Prášily 18.4 km
archeopark Prášily 18.4 km
Vílov 18.4 km
Slunečná hora 996 m n.m. 18.41 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 18.42 km
Ždánidla 1308 m n. m. 18.43 km
radnice Plánice 18.44 km
Ruckowitzschachten (D) 18.46 km
Mariánský sloup, Plánice 18.46 km
pamětní deska Vladimír Helfert 18.46 km
Velký Babylon 18.47 km
kaple s hrobkou Prášily 18.49 km
sklářské muzeum Annín 18.49 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 18.51 km
pramen U Michla 18.52 km
studánka U Michla 18.53 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 18.54 km
Sokolovna Plánice 18.54 km
Sekrýt 18.55 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 18.56 km
Sněžné jámy na Křemelné 18.57 km
kaple Bohdašice 18.59 km
SDH Točník 18.61 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 18.61 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 18.62 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 18.63 km
Prostřední rybník 18.64 km
Točník 18.65 km
Bohdašice 18.66 km
Malý Radkov 18.67 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 18.68 km
hřbitov Prášily 18.68 km
Dobršín 18.69 km
studánka Nad Stimlingem 18.7 km
Újezdec u Bolešin 18.72 km
lanové centrum Lam (D) 18.72 km
horská služba Prášily 18.72 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 18.74 km
stodola Prášily 18.74 km
parkoviště Prášily 18.75 km
pivovar Prášily 18.75 km
Nové Chalupy u Kdyně 18.76 km
Brennes (D) 18.77 km
infocentrum Prášily 18.77 km
Rittsteig (D) 18.77 km
Bílá Lucie 18.78 km
hájovna Prášily 18.78 km
Prášily 18.78 km
Cyklotoulky - Prášily 18.78 km
běžecké lyžování Prášily 18.78 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 18.78 km
skiareál Prášily 18.78 km
Brücknerův dům Prášily 18.78 km
Prášilská papírna 18.79 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 18.79 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 18.79 km
Lohberghütte (D) 18.79 km
Kreuziger Roman 18.8 km
dětské hřiště Prášily 18.8 km
silniční most Otava, Annín 18.8 km
kaple Točník 18.8 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 18.8 km
výlety s průvodcem 18.8 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 18.8 km
koně Prášily 18.8 km
Kleine Arbersee Bahn 18.81 km
potok Bramersbach (D) 18.81 km
pomník Josefa Váchala 18.82 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 18.82 km
Fischer Ivo 18.83 km
Kočandrle Vladimír 18.83 km
Matuška Waldemar 18.83 km
ZOO Lohberg (D) 18.84 km
FFW Lohberghütte (D) 18.85 km
smolná pec Radkov 18.86 km
hřbitov Nalžovské Hory 18.87 km
most Křemelná, Stodůlky 18.88 km
botanická zahrada Prášily 18.88 km
bizoni Prášily 18.89 km
Přední Fleky 18.89 km
Nalžovské Hory 18.91 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 18.91 km
Záluží u Sušice 18.92 km
řeka Ostružná 18.95 km
Zbyslav 18.96 km
pramen Nicov u Plánice 18.96 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 18.96 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 18.97 km
VÚ Poleň 18.99 km
SDH Zbyslav 19 km
Makalovy 19 km
kaple Prášily 19 km
kaple výklenková Makalovy 19.01 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 19.01 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 19.02 km
smrk na Stimlingu 19.04 km
studánka Na Stimlingu 19.04 km
Stimling 19.04 km
Velký Radkov 19.04 km
jezírko na Stimlingu 19.05 km
Milčice 19.06 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 19.06 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 19.08 km
Chodská Lhota 19.1 km
Hlaváčová Jana 19.1 km
tanková střelnice Prášily 19.1 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 19.11 km
památník páter Antonín Šesták... 19.14 km
Řakom 19.15 km
Mooshütte (D) 19.15 km
hřbitov Nicov u Plánice 19.16 km
muzeum minerálů, Lam (D) 19.17 km
Červené Dřevo 19.18 km
Křemelná 1125 m n. m. 19.19 km
Sokol Chodská Lhota 19.19 km
Taaffe Eduard hrabě 19.19 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 19.19 km
parkoviště Slunečná 19.19 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 19.2 km
Dolanský mlýn 19.24 km
památník manželé Burešovi 19.24 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 19.24 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 19.25 km
SDH Chodská Lhota 19.25 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 19.25 km
Nicov u Plánice 19.27 km
fara Nicov u Plánice 19.27 km
Jaglmühle 19.28 km
lípa Nicov u Plánice 19.28 km
Radešov 19.28 km
SDH Nalžovské Hory 19.29 km
Liščí 19.29 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 19.29 km
Gruberg 19.3 km
hřbitov Červené Dřevo 19.3 km
Úsilov 19.32 km
Stříbrné Hory 19.33 km
Velká Chmelná 19.35 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 19.37 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 19.41 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 19.41 km
Mlýnský potok (Křemelná) 19.42 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 19.46 km
Nový rybník u Točníka 19.48 km
Na Šteflích 19.5 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 19.51 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 19.52 km
kaple nad Velkým Radkovem 19.56 km
MVE Radešov 19.57 km
Radešovská lípa 19.59 km
Höllbachgespreng (D) 19.62 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 19.65 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 19.67 km
FFW Lam (D) 19.68 km
Nový rybník, Petrovičky 19.69 km
Zwieslerwaldhaus (D) 19.72 km
SDH Poleň 19.73 km
Doubrava 727 m n. m. 19.76 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 19.78 km
Petrovičky 19.82 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 19.84 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 19.86 km
Hanger (D) 19.86 km
hřbitov Zborovy 19.87 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 19.87 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 19.88 km
SDH Zborovy 19.89 km
fara Poleň 19.91 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 19.91 km
SDH Petrovičky 19.91 km
kostel Všech Svatých, Poleň 19.92 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 19.92 km
tvrz Dolany 19.93 km
parkoviště Velký Javor 19.93 km
Lam (D) 19.93 km
lípa Poleň 19.94 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 19.94 km
pomník padlých WWI, Zborovy 19.95 km
skiareál Velký Javor (D) 19.95 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 19.95 km
pamětní deska Karel Hostaš 19.96 km
infocentrum Lam (D) 19.96 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 19.96 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 19.96 km
Zborovy 19.97 km
hřbitov Lam (D) 19.97 km
fara Dolany 19.97 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 19.98 km
kaple Petrovičky 19.98 km
fara Lam (D) 19.99 km
Trebíšov 19.99 km
kaple Vícenice 19.99 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Běšiny

  batoh
  Konzum Běšiny
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Chotěšov

  batoh
  Konzum Chotěšov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Víteň

  batoh
  Konzum Víteň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny

  batoh
  čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Konzum Běšiny 3.69 km
Konzum Chotěšov 3.88 km
Konzum Víteň 3.91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 4.94 km
Konzum Strážov 5.75 km
Konzum Malonice 5.92 km
Konzum Velhartice 6.22 km
Konzum Hlavňovice 7.19 km
Konzum Ujčín 8.74 km
Konzum Dešenice 9.68 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 9.83 km
Konzum Hojsova Stráž 9.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.5 km
Bankomat ČSOB 10.53 km
Konzum Kolinec 10.57 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 10.85 km
Konzum Janovice 10.86 km
Konzum Mochtín 11.03 km
Konzum Petrovice u Sušice 11.33 km
COOP DISKONT - Nýrsko 11.68 km
Konzum Nýrsko 11.68 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 11.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12 km
Bankomat ČSOB 12 km
Konzum Sobětice 12.05 km
Bankomat Komerční banka 12.08 km
Bankomat Česká spořitelna 12.1 km
Konzum Nýrsko 12.2 km
Bankomat Česká spořitelna 12.83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 12.93 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 13.15 km
Bankomat ČSOB 13.51 km
Bankomat GE Money Bank 13.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.53 km
Konzum Bezděkov 13.63 km
Konzum Hrádek 13.85 km
Bankomat Fio banka 14.08 km
Bankomat Česká spořitelna 14.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.14 km
Bankomat Komerční banka 14.19 km
Bankomat ČSOB 14.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.23 km
Bankomat Komerční banka 14.32 km
Bankomat ČSOB 14.35 km
Bankomat UniCredit Bank 14.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.37 km
Bankomat Česká spořitelna 14.37 km
Bankomat Česká spořitelna 14.43 km
Konzum Klatovy 14.55 km
Bankomat GE Money Bank 14.59 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.91 km
Bankomat Česká spořitelna 15.09 km
Konzum Ústaleč 15.11 km
Bankomat Česká spořitelna 15.17 km
Konzum Železná Ruda 15.22 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 15.24 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 15.25 km
Bankomat ČSOB 15.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.28 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 15.34 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 15.41 km
Konzum Hartmanice 15.41 km
Café 27, Hartmanice 15.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 15.64 km
Konzum Čejkovy 15.67 km
Konzum Zavlekov 15.69 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 15.72 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 15.77 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 15.79 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 15.8 km
Konzum Sušice 15.94 km
čerpací stanice Shell, Sušice 16.07 km
Bankomat Česká spořitelna 16.12 km
Bankomat Česká spořitelna 16.13 km
Bankomat ČSOB 16.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.13 km
Konzum Sušice 16.16 km
Bankomat Česká spořitelna 16.2 km
Bankomat GE Money Bank 16.21 km
Bankomat Komerční banka 16.29 km
Konzum Bolešiny 16.44 km
Bankomat UniCredit Bank 16.53 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 16.62 km
Konzum Dlouhá Ves 16.76 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 17.07 km
Konzum Sušice 17.17 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 17.23 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 17.23 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 18.06 km
Bankomat Česká spořitelna 18.46 km
Konzum Plánice 18.47 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 18.8 km
Konzum Myslív 19.02 km
Konzum Nalžovské Hory 19.02 km
Konzum Úsilov 19.2 km
Konzum Zborovy 19.92 km

mohlo by Vás zajímat

pomník obětí bombardování nádraží Klatov...

batoh
pomník obětí bombardování nádraží Klatovy
Šumava A-Z: památníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník Pod Valy

batoh
památník Pod Valy
Šumava A-Z: památníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava láká turisty především krásným prostředím a četnými možnostmi sportovně turistického vyžití. Pěší turistika, cykloturistika, lyžování sjezdové a především běžecké, splouvání toků řek a řada dalších aktivit, možnost ubytování v samém centru přírodních scenérií, to vše ocení aktivní a rekreační sportovci, rodiny s dětmi a v klidnějších měsících především senioři. Přijeďte a vydejte se po stopách zlatokopů k potokům a starým štolám, obdivujte dovednost šumavských sklářů v Muzeu Šumavy v Sušici a Kašperských Horách, v bavorském Bodenmais, Frauenau (největší muzeum skla na světě) nebo se jen nechte okouzlit krásou přírody a melancholií šumavských horizontů. Obdivujte Šumavu spisovatele Karla Klostermanna, malíře a grafika Josefa Váchala a dalších umělců, kteří propadli jejímu kouzlu. Projděte se řadou filmových míst, ve kterých se Šumava stala exteriérem řady známých filmů. Už při loučení se Šumavou se budete chtít vrátit. Přijeďte a budete vítáni. Ubytování můžete vybírat z rozsáhlé řady ubytovacích kapacit. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení. Na Šumavu bezprostředně navazují Jižní Čechy, které jsou významným turistickým a rekreačním centrem. Jižní Čechy disponují největší ubytovací kapacitou, v regionu Jižních Čech naleznete romantické penziony, chaty a chalupy, ubytování ve městech jsou především hotely, apartmány. Ubytování v Jižních Čechách naleznete ve významných turistických regionech a městech: České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor. Ubytování v Jižních Čechách je spojené s krásnou krajinou, rybníky, historickými památkami, hrady, zámky a úchvatnou přírodou. Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo zapsáno centrum Českého Krumlova. Pomyslným hlavním městem Jižních Čech jsou České Budějovice. V nich naleznete především ubytování typu hotely a penziony. Jižní Čechy nabídnou ubytování každému. Romatické ubytování v Českém Krumlově, ubytování na samotě. Jižní Čechy jsou díky své krajině rájem pro cykloturistiku, turistiku, oddech a kulturu a návštěvu historických památek.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Pokývla hlavinkou; ráj se otvíral duševnímu jejímu zraku. Bylo jí, že se vznáší na perutech nade vším zemským kalem a blátem v slunečním jasu, v modrých vzdušných výšinách...

Rudá záplava na západě pomalu zhasínala, nachová výheň se měnila ve skvostné fialové stíny, protkané zelenými a žlutými třásněmi, mile světélkujícími, a hloubné šero vůkol ní pozbylo všeho děsivého, ba, podobalo se jí, že nese ve svém klíně nevýslovně sladké sny, z jichž rozkošně smavého reje nejraději nikdy by se nechtěla probrati...

„Apoleno!" jeho hlas zazněl jí na sluch, „Apoleno, jdi domů teď sama! Nikomu, živé duši neříkej, že jsme se sešli, rozumíš ?"

Vytrhla se ze svého snění, již ho neviděla po svém boku: zmizel, jako by do země se byl propadl. Samotná stála v širém poli, ale lehko a sladko jí bylo u srdce. Vysoko, vysoko nad její hlavou přeletěla lichá koliha, zahvízdala letíc a hlas její zazněl tak unyle jako zvuk nebeské flétny.

Za deset minut Apolena byla doma.

Téhož dne časně ráno, za největšího deště, Potužák se vydal na Hlubokou za synem. Předvídaje, že u Vomáčky by se nedostal přes potok, šel přímo do Pašic, maje v úmyslu, po nynější okresní silnici, která tehda byla ještě prostou vozovou cestou a do níž před samou hrází Zlivského rybníka vbíhala cesta do Pištína, dáti se zlivskou vsí a pak skrze Munice k cíli své trudné pouti. Když došel do Pašic, nebylo na něm suché nitky; než, to by ho bylo nezdrželo: zašel ke Krušným, poněvadž cítil potřebu sděliti se s přítelem o strašné ráně, která jej stihla. Doufal, že si ulehčí, vymluví-li se trochu; snad také nějakou radou mu bude Krušnej, jenž byl osobně znám s hlubockým panem notářem, jehož právní pomoci se chtěl dovolávati.

U Krušných již od včerejška věděli, co se s Václavem přihodilo. Krušná hned na uvítanou spustila:

„To se podívejme, hle, kmotr! Nu, však už jsme slyšeli! Je to zkušenost, jsou to starosti s dětmi! Jen toho jediného máte, a co vám toho naložil! Potom jste se divil, že se u nás, kde máme pět synů a tři dcery, tu a tam něco stane! — Teď vidíte, co lidé toho nadělají — z komára vemblouda, namouduši! ...ale nic si vy z toho nedělejte... přežene se to jako tahle velká voda..."

„Snad nemyslíte, kmotra, že ten chlapec se dopustil něčeho, z čeho by lidské řeči byly nadělaly víc..."

„Ale, copak vás to napadá, kmotře? Kdeže bych já si myslila, že by mladík byI obral toho pěšáka o peníze, o mizerné dvě zlatky!... Jsem hloupá ženská, ale tolik rozumu přece mám. Udeřil ho – nu? Jistě věděl proč, a když chlapisko zase běhá a ještě včera prý došel na Hlubokou, tož, co z toho může vzejít? – Nějaká desítka pokuty, a tu snadno zaplatíte! Kdo ví, kde ty peníze utratil nebo ztratil, a teď ten rámus kvůli nim! Hned běžel a udával to celníkovi..."

„Ale kmotra - Václav ho neuhodil..."

„Nu, víte, kmotře - my jsme při tom nebyli, ani já, ani kdo jiný, a ten váš chlapec by byl hloupý, kdyby to na sebe pověděl. Komu to bude věšet na nos?"

„Václav mě nikdy nepřelhal. Kdyby ho byl udeřil, mně by to byl řekl, když jsem se ho ptal."

„Nu, dobře, dobře — vždyť já vám věřím. Vy to taky soudu řeknete a chlapce vám pustí bez průtahu. Kdyby byl toho druhého obral, bylo by to arci horší..."

Všecky tři dcery Krušných, syn Ferda, čeleď, všichni při¬stoupili a poslouchali. Čeleď a dcery mlčky, Ferda do té chvíle také nepromluvil; avšak při posledních slovech své matky vidělo se mu přece posvítiti na věc svým rozumem.

„Obral-li ho," vmísil se do hovoru, „a krásně šlo jen o krejcar, odsoudili by ho na deset let, to vám povídám já... Ve Vídni se jednou něco podobného přihodilo..."

„I mlč, prosím tě!" přerušila jej matka; „copak ti to na¬padá? — Deset let, ukřižovaný Kriste! Snad deset měsíců..."

„Prosím vás, mámo, nemluvte! Vy tomu tak rozumíte! Vy rozumíte leda pašickým paragrafům! Deset let, vám povídám! — Snad i patnáct, snad dvacet..."

„Ježíši! Maria! Smilujte se!"

„A potom, četník když něco vypoví, je to jiná! Vás deset řekne: Bylo to bílé! — četník sám jediný pronese: Není pravda, černé to bylo. Stvrzuju to na svou služební přísahu! a už to bylo černé. To je na dlani, to je služební přísaha! — Pěšák, byl-li ve službě, taky pronáší takovou platnou výpověď. Já, například, když jsem ve službě, právě tak. Musí se mi věřit proti všem, kteří pod přísahou nejsou. Dejte si pozor, kmotře, Václav bude mít velké opletání. Na vašem místě bych si došel k tomu pěšákovi a zacpal bych mu hubu ňákou stovkou. Dělejte si, jak rozumíte, ale uvidíte, že nejsem tak marný, jako si snad myslíte. Člověk přece nebyl nadarmo ve světě mezi lidmi trochu vyškolenějšími, než jsou tady na Blatech..."

Potužák neodpověděl na tuhle řeč; nebyl by ani stačil, kdyby byl i chtěl, neboť Krušná se ujala slova, ještě než její syn domluvil.

„Můj Bože na nebi, nedopouštěj, abyste snad litoval, kmotře, kdybyste na tuhle radu nedal! Takový knížecí mládek nebo dokonce baštýř nebo hajný znamená něco na světě.

Ten má velkou moc, pane! — větší moc než sto sedláků dohromady. Na jeho slovo páni dají a na slovo sedlákovo nedají, co by za nehet vešlo."

Podívala se při těchto slovech na svou nej starší dceru Rozárku, která měla sedmý rok známost s knížecím mládkem. Rozárka znamenala pohled a na jejích rtech se objevil sebevědomý, hrdý úsměv.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky