Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Trhové Sviny

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: budějovicko
GPS: 48°50'25.109"N, 14°38'15.586"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Město Trhové Sviny leží na soutoku Trhosvinenského a Farského potoka. Krajina se zde začíná vlnit v přechodu z Třeboňské pánve do pahorkatiny, směřující k Šumavě. Od nepaměti bylo město střediskem obchodu této nejjižnější části jižních Čech a jak sám název vypovídá, proslavilo se zejména trhy. Ještě koncem 40. let minulého století se zde pravidelně konaly zvlášť známé trhy s dobytkem. Trhové Sviny se původně jmenovaly pravděpodobně Svinice. První písemná zmínka pochází z roku 1260, kdy se píše o člověku jménem Hojer von Schweinitz, Ojíř ze Svin z rodu Vítkovců. V roce 1481 Sviny získaly od krále Vladislava Jagellonského právo pořádat dvakrát za rok trhy a městečko získává přídomek Trhové. Obchod býval tradičně orientován na Horní a Dolní Rakousko a Trhové Sviny zároveň představovaly důležité obchodní centrum celého okolí. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Ve městě se mimo jiné narodil Dr. Emil Hácha, prezident Československé republiky v letech 1938 - 1939 a státní prezident v období 1939 - 1945. K další významným rodákům patří i hudební skladatel Karel Valdauf, na jehož počest se ve městě pořádá festival dechových hudeb s mezinárodní účastí. Někdy kolem poloviny 13. století vznikla na staré obchodní cestě z Vitorazska do Čech osada s hradem, jejíž původní název zněl pravděpodobně Svinice. Patřila již v roce 1260 Ojířovi ze Svin, příslušníku rodu Vítkovců. Po něm ji získal jeho synovec Vok z Třeboně a později si dědictví rozdělili Vokovi synové Jaroslav, Sezema a Ojíř. Posledně jmenovaný vstoupil do kláštera v Sezimově Ústí a svou část městečka a hradu Svin mu odkázal. Klášter prodal tento majetek v roce 1327 Vilémovi z Landštejna, který následně odkoupil i podíly Ojířových bratrů Jaroslava a Sezemy, čímž soustředil celé Sviny ve svých rukou. Roku 1356 Vilém zemřel a zanechal své statky synům Ojířovi a Vítkovi. Z Vítkova držení přešly Sviny v roce 1359 do majetku Rožmberků, kteří je připojili k novohradskému panství. Ještě za husitských bouří si zdejší hrad zachovával značný strategický význam, neboť byl roku 1420 dobyt a obsazen Janem Žižkou. Když se však Sviny po válkách vrátily Oldřichovi z Rožmberka, nacházel se hrad v natolik zchátralém stavu, že ho Oldřich ponechal svému osudu. V roce 1480 byl již z větší části zbořen a sloužil jako zdroj levného stavebního materiálu. Z pevného hradu, který stával v místech dnešního Kozinova náměstí, nezbyly žádné viditelné pozůstatky. Pouze při výkopových pracích se zde občas naráží na základové zdivo, z někdejšího panského sídla pochází snad i některé sklepní prostory okolních domů. Náhradou za starší privilegium, ztracené za husitských válek, vydal Oldřich z Rožmberka dne 30. listopadu 1437 listinu, jíž Svinům potvrdil právo odúmrti. Obyvatelé městečka díky tomu mohli komukoli odkázat svůj majetek, což jim zároveň usnadňovalo plnění předepsaných povinností. Další výsadou z 20. března 1481 povolil král Vladislav Jagellonský Svinům pořádat dvakrát ročně trhy a o rok později, 26. září 1482, udělil mílové právo a právo vařit pivo. Od té doby se městečko označuje jako Trhové Sviny. Již od 15. století se v Trhových Svinech rozvíjely cechovní organizace řemeslníků, z nichž jako první je připomínán roku 1454 cech soukeníků. Zvláštní místo však svým počtem později zaujali zdejší obuvníci. Šedesátými lety 19. století začala v městečku známá výroba knoflíků. Obchod býval tradičně orientován na Horní a Dolní Rakousko a Trhové Sviny zároveň představovaly důležité obchodní centrum celého okolí. Další rozvoj trhosvinenského průmyslu však poněkud ustrnul proto, že představitelé obce se vzepřeli stavbě železnice. V minulosti postihlo Trhové Sviny několik ničivých požárů; roku 1549 shořelo 131 domů, za stavovského povstání v roce 1619 bylo městečko zcela vydrancováno a spáleno a naposledy lehlo z velké části popelem roku 1828. Následkem těchto katastrof se zde nezachoval prakticky žádný z původních obytných domů. V letech 1950-1960 byly Trhové Sviny sídlem okresu. K nejvýznamnějším trhosvinenským rodákům bezesporu patří protektorátní prezident Emil Hácha (1872-1945), jemuž byla na zdejší škole odhalena pamětní deska, dále hudební skladatel a kapelník Karel Valdauf (1913-1982), předseda českobudějovického revolučního národního výboru a pozdější profesor sociálního lékařství MUDr. Rudolf Bureš (1906-1980), profesor obecných dějin na brněnské univerzitě PhDr. Rudolf Holinka (1899-1953) nebo malíř Ferdinand Stašek (1888), který působil v egyptské Káhiře. Místní části: Březí, Bukvice, Čeřejov, Hrádek, Jedovary, Něchov, Nežetice, Otěvěk, Pěčín, Rankov, Todně, Trhové Sviny, Třebíčko, Veselka. Pamětihodnosti: poutní kostel Nejsvětější Trojice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, radnice, kašna, kostel Nejsvětější Trojice, sloup sv. Jana Nepomuckého. Německý název Schweinitz in Böhmen.

odkaz: Trhové Sviny

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

radnice Trhové Sviny

batoh
radnice Trhové Sviny
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Festival dechových hudeb Karel Valdauf

batoh
Festival dechových hudeb Karel Valdauf
Šumava A-Z: akce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Valdauf Karel

batoh
Valdauf Karel
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kašna Trhové Sviny

batoh
kašna Trhové Sviny
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
radnice Trhové Sviny 0 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 0 km
Valdauf Karel 0 km
kašna Trhové Sviny 0.02 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 0.03 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 0.04 km
infocentrum Trhové Sviny 0.1 km
pamětní deska Ladislav Stráský 0.13 km
NS Trhosvinensko 0.17 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 0.19 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 0.23 km
kostel Československé církve husit... 0.23 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 0.27 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 0.27 km
Hácha Emil 0.27 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 0.27 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 0.32 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 0.42 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 0.61 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 0.88 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 1.14 km
Buškův hamr 1.26 km
Svatá Trojice 1.45 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 1.82 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 1.84 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 1.85 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 1.86 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 1.88 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 1.88 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 2.9 km
ZOO Dvorec 3.86 km
kaple Dvorec 4.74 km
Dvorec u Borovan 4.76 km
Borovanský mlýn 4.79 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 4.8 km
Votrubů rybník, Borovany 4.8 km
kamenný most Stropnice, Borovany 5.13 km
lípa u Stropnice 5.2 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 5.2 km
Ostrolovský Újezd 5.25 km
rybník Pražan, Borovany 5.25 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 5.64 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 5.64 km
nádraží Borovany 5.71 km
hřbitov Žumberk 5.72 km
Žumberský jilm 5.81 km
NS Paměti Slepičích hor 5.81 km
minipivovar Žumberk 5.85 km
Žumberk 5.92 km
tvrz Žumberk 5.95 km
žlaby tvrz Žumberk 5.95 km
kostel Všech svatých, Žumberk 5.96 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 5.96 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 5.96 km
rybník pod tvrzí Žumberk 6.01 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 6.02 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 6.17 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 6.18 km
SDH Žár u Nových Hradů 6.28 km
rybník Grandlový 6.3 km
studna u Mikšova statku 6.33 km
Žár u Nových Hradů 6.35 km
zámecká zahrada Borovany 6.36 km
fara Borovany 6.43 km
kašna Borovany 6.44 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 6.44 km
Žižka Jan 6.45 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 6.45 km
památník Jana Žižky z Trocnova 6.45 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 6.45 km
rybník Žižkovec 6.46 km
zámek Borovany 6.47 km
infocentrum Borovany 6.48 km
bazén Borovany 6.52 km
pomník Jana Žižky, Borovany 6.56 km
Borovany 6.56 km
Barokní srdce Evropy - Města 6.56 km
pranýř, Borovany 6.59 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 6.61 km
radnice Borovany 6.65 km
věžový vodojem Borovany 6.98 km
vlaková zastávka Radostice 7.02 km
Žárský rybník 7.15 km
Radostice u Borovan 7.54 km
Šporcl Pavel 7.63 km
Řevňovice 7.77 km
nádraží Trocnov 7.87 km
SDH Komařice 7.93 km
zeravy Komařice 7.93 km
Komařice 7.94 km
socha Immaculaty, Komařice 7.94 km
zámek Komařice 7.95 km
Trocnov 7.98 km
Svinenský potok 8 km
fara Komařice 8.05 km
Strážkovice 8.08 km
Nový Mlýn, Pašinovice 8.38 km
kaple sv. Anny, Vrcov 8.66 km
Pašinovice 8.7 km
pomník padlých WWI, Pašinovice 8.7 km
Vrcov 8.7 km
SDH Vrcov 8.78 km
dětské hřiště Vrcov 8.85 km
pomník padlých WWI, Vrcov 8.85 km
Barokní srdce Evropy - Města 9.59 km
Lhota u Mladošovic 9.69 km
kaple Lhota u Mladošovic 9.71 km
slovanské hradiště Branišovice 10.33 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 10.45 km
radnice Ledenice 10.45 km
Sládek Ferdinand Rudolf 10.45 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 10.45 km
Hajšman Vlastimil 10.45 km
Ledenice 10.45 km
kašna Ledenice 10.46 km
fara Ledenice 10.48 km
Kroiher František Jan 10.49 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 10.49 km
kaple Panny Marie, Kladiny 10.56 km
Kladiny 10.56 km
kamenný most Malše, Římov 10.59 km
Hadač Václav Antonín 10.76 km
Petrovice u Mladošovic 10.76 km
hřbitov Římov 10.91 km
mlýn Hamr, Římov 10.96 km
Královský slib 10.99 km
tvrz Cuknštejn 10.99 km
Ať žijí rytíři! 10.99 km
dub Hamr, Římov 10.99 km
zámek Římov 11 km
Gerstner František Antonín 11 km
infocentrum Římov 11.08 km
sv. Jan Nepomucký, Římov 11.08 km
přehrada Římov 11.08 km
křížová cesta Římov, Římovské paši... 11.1 km
kostel sv. Ducha, loretánská kaple... 11.11 km
hřbitov Ledenice 11.11 km
lípa Jana Gurreho, Římov 11.12 km
Paměť stromů - 12. díl - Římov... 11.12 km
Římov 11.13 km
muzeum vláčků, Římovská roubenka... 11.18 km
Šalmanovice 11.2 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 11.24 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 11.34 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 11.34 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 11.34 km
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 11.35 km
Vávra František 11.36 km
Horní Stropnice 11.36 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 11.38 km
Jiříkovo Údolí 11.4 km
dětské hřiště Římov 11.41 km
fara Horní Stropnice 11.42 km
Údolí u Nových Hradů 11.42 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 11.42 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 11.43 km
kostel Jiříkovo Údolí 11.45 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 11.5 km
NS Terčino údolí 11.51 km
Terčino údolí, Nové Hrady 11.51 km
Buquoy Karel Bonaventura 11.54 km
Buquoyové 11.54 km
Oppolzer Johann 11.54 km
hrad Nové Hrady 11.54 km
hradní studna Nové Hrady 11.56 km
historická kovárna Nové Hrady 11.63 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 11.66 km
NS Paměti Novohradska 11.66 km
NS Buquoyská krajina 11.66 km
kaple výklenková Světví 11.68 km
Světví 11.68 km
infocentrum Nové Hrady 11.69 km
radnice Nové Hrady 11.69 km
SDH Nové Hrady 11.7 km
kašna Nové Hrady 11.74 km
Nové Hrady 11.75 km
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 11.75 km
Švestka Jaroslav Borský 11.75 km
studna na náměstí Nové Hrady 11.76 km
barokní lékárna Nové Hrady 11.77 km
dvůr Filipíny, Světví 11.78 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 11.78 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 11.86 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 11.88 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 11.88 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 11.89 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 11.89 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 11.92 km
Novohradský jinan 11.93 km
zámek Nové Hrady 11.94 km
NS Pamětí Vitorazska 12.01 km
Třebízský Václav Beneš 12.02 km
Mladošovice 12.02 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 12.05 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 12.05 km
pomník padlých WWI, Byňov 12.07 km
SDH Mladošovice 12.08 km
kaple Byňov 12.09 km
Byňov 12.09 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 12.36 km
infocentrum Kojákovice 12.37 km
dětské hřiště Kojákovice 12.37 km
Náš venkov - Obecní obývák 12.38 km
hrob Jaroslav Švestka 12.45 km
kovárna Kojákovice 12.47 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 12.48 km
hřbitov Nové Hrady 12.51 km
Jakulský rybník 12.51 km
Kojákovice 12.51 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 12.52 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 12.54 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 12.58 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 12.6 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 12.61 km
SDH Kojákovice 12.65 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 12.65 km
kaple nad Novými Hrady 12.67 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 12.68 km
nádraží Nové Hrady 12.7 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 12.71 km
Kojan Jan 12.81 km
SDH Velešín 12.82 km
Plav 12.85 km
Jílek Josef, páter 13.16 km
pozůstatky koňské dráhy Holkov - V... 13.38 km
Holkov 13.38 km
Pohořský potok 13.44 km
Srubec 13.79 km
Malé muzeum piva Slavošovice 13.82 km
kaple Slavošovice 13.88 km
Slavošovice u Ledenice 13.88 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 13.9 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 13.9 km
jilm ve Slavošovicích 13.91 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 13.91 km
pomník František Binder 13.93 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 13.93 km
fara Hojná Voda 13.93 km
nádraží Holkov 13.94 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 13.95 km
Hojná Voda 13.99 km
Winter Zikmund 13.99 km
SDH Blansko 14.07 km
dub letní, Blansko 14.17 km
Blansko 14.19 km
kostel sv. Jiří, Blansko 14.21 km
fara Blansko 14.22 km
kašna horní Hojná Voda 14.22 km
hřbitov Blansko 14.23 km
společný hrob obětí transportu u N... 14.26 km
pomník obětí WWII, Netřebice 14.28 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 14.33 km
nádraží Kaplice - nádraží 14.35 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 14.41 km
SDH Netřebice 14.42 km
zvonička Netřebice 14.43 km
pomník padlých WWI, Netřebice 14.46 km
Netřebice 14.47 km
kaple výklenková Hojná Voda 14.48 km
Kaplice - nádraží 14.49 km
Nepřímá výprava vlaků 14.49 km
kaple Staré Hutě 14.52 km
Staré Hutě 14.53 km
Prostřední Svince 14.75 km
SDH Prostřední Svince 14.75 km
SDH Libín 14.78 km
Libín u Třeboně 14.78 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 14.79 km
Nakolice 15.19 km
památník Lt Robert W. Whitehead 15.23 km
fara Kaplice 15.32 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 15.33 km
kostel sv. Floriána, Kaplice 15.34 km
Kaplice 15.35 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 15.35 km
Oka slatí v Neuhütten - Josef Vách... 15.36 km
sv. Jan Nepomucký, Kaplice 15.36 km
Mlýnský vrch 15.37 km
naučná stezka Řemeslo na řece 15.4 km
radnice Kaplice 15.42 km
Historická expozice Kaplicka 15.43 km
kašna Kaplice 15.45 km
Městský pivovar Kaplice 15.52 km
hřbitov Kaplice 15.58 km
kaple sv. Josefa a sv. Barbory, Ka... 15.59 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 15.62 km
Plavecký mariáš 15.7 km
infocentrum Kaplice 15.72 km
přírodní park Novohradské hory 15.76 km
Vysoká 1034 m n. m. 15.79 km
pomník padlých WWII, Kaplice 15.88 km
jilm habrolistý, Kaplice 15.88 km
Spolí 15.99 km
kaple Spolí 15.99 km
Černé Údolí 16.06 km
5. rota PS, Černé Údolí 16.19 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 16.19 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 16.2 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 16.23 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 16.23 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 16.24 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 16.25 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 16.25 km
Štolbová Renata Klogner 16.25 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 16.25 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 16.25 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 16.26 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 16.27 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 16.31 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 16.33 km
Včelná 16.34 km
Domanín 16.4 km
pomník padlých WWI, Domanín 16.4 km
kaple sv. Václava, Domanín 16.41 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 16.41 km
dětské hřiště Domanín 16.42 km
Kosov 16.5 km
Horní Třebonín 16.57 km
kaple Horní Třebonín 16.58 km
nádraží Včelná 16.62 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 16.73 km
Dolní Třebonín 16.74 km
pomník padlých WWI, Dolní Třebonín... 16.74 km
SDH Dolní Třebonín 16.75 km
dětské hřiště Dolní Třebonín... 16.83 km
Květoňov 16.96 km
kaplička Poříčí 17.12 km
nádraží Boršov nad Vltavou 17.14 km
obětem heydrichiády, Boršov nad Vl... 17.28 km
Sokol Boršov nad Vltavou 17.3 km
silniční most Otava, Boršov nad Vl... 17.33 km
kaple Poříčí 17.34 km
hraniční přechod Horní Stropnice (... 17.4 km
Boršov nad Vltavou 17.42 km
kostel sv. Jakuba Většího, Boršov ... 17.42 km
železniční most Otava, Boršov nad ... 17.44 km
hřbitov Boršov nad Vltavou 17.45 km
fara Boršov nad Vltavou 17.49 km
Vyšné 17.64 km
kašna Malonty 17.67 km
Malonty 17.68 km
Březí u Boršova nad Vltavou 17.75 km
vlaková jižní zastávka České Buděj... 17.79 km
Vesnicopis - Kouty 17.83 km
Štěpánovice u Třeboně 18.02 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 18.16 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 18.17 km
památník Capt. Raymond F. Reuter 18.48 km
bombardování nádraží České Budějov... 18.48 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 18.48 km
památník dosídlení Omleničky 18.52 km
Omlenička 18.53 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Omlen... 18.55 km
Skoronice 18.61 km
dětské hřiště Pohorská Ves 18.66 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 18.67 km
Černice 18.71 km
Jihočeský kraj 18.76 km
Jihočeské muzeum (historická budov... 18.83 km
Pohorská Ves 18.86 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 18.86 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 18.86 km
kostel sv. Máří Magdalény, Černice... 18.87 km
Homole 18.87 km
nádraží Omlenice 18.92 km
Bylo nás pět 18.92 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 18.92 km
Pohorská lípa 18.92 km
Čertyně 18.96 km
pomník padlých WWI, Pohorská Ves... 18.97 km
kostel sv. Linharta, Pohorská Ves 18.97 km
infocentrum Pohorská Ves 18.99 km
Opatovický rybník 19.03 km
památník 63 obětí pochodu smrti, O... 19.05 km
Suchdol nad Lužnicí 19.07 km
hřbitov Pohorská Ves 19.09 km
Českobudějovická diecéze 19.11 km
Hašek Jaroslav 19.11 km
Poslušně hlásím 19.11 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 19.12 km
Valter Karel 19.12 km
Nedorost Josef 19.12 km
Fořt Karel, Mons. 19.12 km
Hrubín František 19.12 km
Kerles Jaroslav 19.12 km
Kolář Petr 19.12 km
Lomský Bohumír, armádní generál... 19.12 km
Kubišová Marta 19.12 km
Bílý Josef, armádní generál 19.12 km
Roden Karel 19.12 km
Kohout Eduard 19.12 km
návesní rybník, Štěkře 19.14 km
Pacovští zastřelili tři muže 19.15 km
Štěkře 19.15 km
tvrz Štěkře 19.18 km
Záluží u Dolního Třebonína 19.24 km
Tušť 19.26 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 19.27 km
Pan Tau a zlatý kufr 19.31 km
kaple Záluží 19.33 km
hřbitov Domanín 19.33 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 19.34 km
Pyšná princezná 19.35 km
hrob Jiřího Hanzelky 19.36 km
památník Lt William R. Preddy 19.39 km
rybník Svět 19.4 km
8. rota PS, Fišerovy Chalupy 19.41 km
Fischerovy chalupy 19.41 km
letecký souboj P-51 Mustang vs. M... 19.44 km
pomník zavražděných amerických let... 19.47 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 19.47 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 19.51 km
rybník po Štěkří 19.57 km
lípa Kapucínka, Zlatá Koruna 19.58 km
Paměť stromů - 7. díl - Zlatá Koru... 19.59 km
cisterciácký klášter Zlatá Koruna... 19.59 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 19.6 km
Lišov 19.6 km
Křížek Milan 19.6 km
Schuster Jan Rafael 19.6 km
Peníze nebo život 19.61 km
silniční most Vltava, Zlatá Koruna... 19.61 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 19.63 km
kostel sv. Václava, Lišov 19.64 km
pamětní deska Antonín Borový 19.67 km
Cisterciácká lípa na návsi, Zlatá ... 19.69 km
Zlatá Koruna 19.7 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 19.72 km
SDH Zlatá Koruna 19.75 km
hřbitov Zlatá Koruna 19.85 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 19.97 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat Komerční banka 0.07 km
Bankomat GE Money Bank 0.09 km
Bankomat Česká spořitelna 0.1 km
Jednota Trhové Sviny 0.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 0.91 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 0.93 km
Jednota Borovany 5.24 km
Bankomat Česká spořitelna 6.77 km
Jednota-potraviny Besednice 8.36 km
Jednota Ledenice 10.48 km
Jednota Horní Stropnice 11.27 km
Jednota Nové Hrady 11.71 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 12.04 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 12.42 km
Bankomat GE Money Bank 12.9 km
Bankomat Česká spořitelna 12.9 km
Jednota-potraviny Velešín 13.04 km
Jednota-potraviny Velešín 13.23 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 13.28 km
Jednota-potraviny Velešín 14.43 km
Jednota-potraviny Střítež 14.48 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.15 km
Jednota Kamenný Újezd 15.21 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.44 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.44 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.46 km
Bankomat Česká spořitelna 15.47 km
Bankomat Komerční banka 15.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.62 km
Bankomat ČSOB 15.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.67 km
Bankomat GE Money Bank 15.67 km
Bankomat ČSOB 15.72 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 16.24 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 16.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 16.83 km
TREFA České Budějovice 17.05 km
Bankomat Česká spořitelna 17.52 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 17.65 km
Rožnov České Budějovice 17.67 km
Jednota-potraviny Malonty 17.7 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 17.8 km
TREFA Ćeské Budějovice 18.09 km
Jednota Adamov 18.1 km
Vesna České Budějovice 18.12 km
Bankomat Česká spořitelna 18.13 km
Bankomat ČSOB 18.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.16 km
Bankomat Česká spořitelna 18.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.33 km
Bankomat ČSOB 18.36 km
Bankomat GE Money Bank 18.37 km
Bankomat ČSOB 18.4 km
Bankomat Česká spořitelna 18.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.4 km
Bankomat GE Money Bank 18.46 km
Jednota-potraviny Kaplice 18.49 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 18.52 km
Bankomat Komerční banka 18.53 km
Bankomat UniCredit Bank 18.62 km
Prior České Budějovice 18.66 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 18.67 km
Bankomat Komerční banka 18.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.74 km
Bankomat ČSOB 18.75 km
Bankomat Raiffeisenbank 18.75 km
Bankomat ČSOB 18.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.77 km
Bankomat GE Money Bank 18.77 km
Bankomat Česká spořitelna 18.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.81 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 18.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.89 km
Bankomat ČSOB 18.9 km
Bankomat UniCredit Bank 18.95 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 19.01 km
Bankomat ČSOB 19.04 km
Bankomat Sberbank CZ 19.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.04 km
Bankomat Fio banka 19.07 km
Bankomat UniCredit Bank 19.07 km
Bankomat Česká spořitelna 19.13 km
Bankomat Česká spořitelna 19.13 km
Bankomat ČSOB 19.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.17 km
Bankomat Oberbank AG 19.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.18 km
Bankomat Raiffeisenbank 19.19 km
Bankomat GE Money Bank 19.28 km
Bankomat Česká spořitelna 19.29 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 19.35 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 19.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.6 km
Bankomat Česká spořitelna 19.6 km
Bankomat Česká spořitelna 19.62 km
Bankomat GE Money Bank 19.66 km
Jednota Lišov 19.66 km
Bankomat ČSOB 19.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.85 km

mohlo by Vás zajímat

Včelná

batoh
Včelná
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Nová Koruna

batoh
Nová Koruna
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Zelené srdce Evropy - tak se nazývá jeden z největších lesních porostů ve střední Evropě – ŠUMAVA. Ona Šumava jsou rozlehlé náhorní planiny, vrcholy, rašeliniště, ledovcová jezera, hluboké lesy, divoké bystřiny, ale také lidová architektura, kaple, Schwarzenberský či Vchynicko-Tetovský kanál a to vše je třeba chránit. To si uvědomovali již naši předci, když před sto lety - v roce 1911 podali první žádost o vyhlášení národního parku na Šumavě. Ovšem teprve až v roce 1991 se stala Šumava s rozlohou 680 km2 největším národním parkem v ČR. Šumava jako typická lesní oblast středohorského charakteru je dodnes domovem původní středoevropské lesní zvěře. V lesích Šumavy se volně pohybuj losi a rysi, kteří byli do volné přírody vráceni v 80. letech. V potocích žije populace raka říčního. Na rašeliništích se vyskytuje vzácný tetřívek, v horských oblastech mohou i běžní návštěvníci zaslechnout tokání tetřeva a na otevřených mokřadech mohou pozorovat jeřábka lesního. Šumava ale není jen přírodním rájem vhodným jen pro milovníky aktivní dovolené, ale je místem, kde mohou krásy přírody poznávat opravdu všichni. Rozsáhlá síť cyklotras láká pak na Šumavu každoročně tisíce turistů stejně tak, jako stále populárnější vodácký sport. Horní tok Vltavy, Otava a Vydra jsou splavné od jara do podzimu a sjet je může opravdu každý a nemusí vlastnit loď. Šumava díky vysoké nadmořské výšce má ideální podmínky pro zimní sporty. Většina běžeckých tratí je v poloze nad 1000 m n. m. Běžecké stopy se upravují od poloviny prosince do konce března, což můžete on-line přes net sledovat na informačním serveru Bílá stopa. Milovníci sjezdového lyžování jistě ocení vysokou kvalitu služeb, které poskytují ski areály Zadov – Churáňov, Železná Ruda, Špičák, Lipno Kramolín a další. Lipno nabízí celoroční koupaní, ať už v přehradě nebo v aqvaparku. Dovolená v Železné Rudě, v Hartmanicích, na Zadově, na Špičáku, v Hojsově Stráži, na Modravě, na Lipně, na Churáňově či Kvildě a kdekoliv jinde na Šumavě přinese každému návštěvníkovi přesně to, po čem touží, neboť každý si může vybrat a je z čeho vybírat. Rekreační střediska, apartmány, hotely, horské chaty a horské hotely, chaty a chalupy, pensiony jsou po celý rok připraveny vám nabídnout kvalitní a levné ubytování, ať už přijedete na dovolenou, na víkend s přáteli nebo budete chtít na Šumavě oslavit Silvestr či osobní výročí.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Když bral se cestou z Pašic domů, prchly mlhy, jasno bylo; když četník odváděl jeho syna, obviněného z těžkého zločinu, nové mlhy se hnaly od západu, hustší, dusivější těch, jež prchly, šedými perutěmi letěly za odváděným, za urvaným od krbu rodinného. Zahalily Blata i ves kraj ve chmurné stíny své a těžce lehly na srdce rodičů.

„Já jsem se ničím neprovinil," pravil Václav, opouštěje rodný práh; „já toho člověka neznám, jen jsem ho viděl, jak se sbíral a vlasy jeho byly krví slepené."

„To se ukáže," odvětil četník, „jen pojďte a nezdržujte mě! Kdyby vaše svědomí bylo čisté, nebyl byste před ním utíkal."

„Bůh suď!" pravil otec. „Jdi!" —

Asi hodinu po zatknutí Václava vrátil se Vojta z Blat. Když slyšel zvěst, trhl sebou. „Není možná," pravil, „Václav onoho člověka neuhodil, tím méně obral."

Bylo znát, že je rozechvěn, ale jen na okamžik. Pak usedl za stůl, pojedl večeři, a nepromluviv slova, šel poklidit v maštali, načež ulehl. Už ležel na své posteli, když pacholek k němu přistoupil a zašeptal:

„Vojto, spíš ?"

„Dej mi pokoj!" odbyl ho nevrle hoch.

Pacholkovi se zdálo, že z očí hříbkových vyšlehl zelenavý, fosforeskující svit. Měl na jazyku otázku, ale zadržel ji zpět, tou měrou jej překvapil tento pohled hochův. Odešel mlčky na své lože. Vojta sebou ani nepohnul, ticho bylo, jen tu a tam kůň zafrkal nebo zadusal.

Venku valily se němé mlhy; zpočátku jen hustě mžil drobný déšť, ale k půlnoci se spustil strašný liják, jehož příval vztekle bušil do poloslepých okének maštale.

Pacholek se vzpřímil na svém loži a poslouchal; hříbek ležel jako mrtvý, ani dechu jeho nebylo slyšet.

„Ten kluk spí!" zabroukal čeledín, „on jediný na celém statku spí!"

Ba, mýlil se! Hříbek spal právě tak málo jako kdo jiný na statku; ležel jen a přemýšlel. Snad poprvé v jeho životě ozývalo se v jeho nitru něco jako svědomí, něco jako strach před následky toho, co učinil...

A v sednici, v bytě hospodářově, jen dopola svlečena, choulila se selka na svém loži, štkajíc a plačíc ve strašných duševních mukách.

„Bože, můj Bože, mne trestej za moje hříchy, ale nad dětmi se smiluj, chraň je a opatruj!" drala se jí z hrdla dušená modlitba.

Hospodář, střídavě přecházeje blikavým světlem lampičky mdle ozářenou světnicí a posedávaje na židlích, na lavici, na posteli, neplakal, nevzdychal, nemluvil, leda tu a tam pronesl kratičké slovo rezignované útěchy:

„Jakáž pomoc! Člověku je souzeno trpět a reptat nemá! Dá Bůh, i tomuto bude konec!"

„Mé dítě! Mé ubohé dítě!" zalkala matka.

Stanul před štkající ženou, jeho těžká, tvrdá ruka se položila na její rámě.

„Upokoj se přece a přestaň plakat," jal se jí domlouvat; „už jsem ti řekl, že dojdu zítra na Hlubokou a nabídnu loudu kauci, aby ho propustili a na svobodě vyšetřovali. Za dva, za tři dni snad se vrátí..."

„Ale ta hanba, ta strašná hanba! Že mu vzal peníze, ten i člověk ho nařkl..."

„V tom je to; proto ho vzali do vazby. Jinak by ho byli prostě obeslali. Ale ta hanba bude krátká. Kdopak by uvěřil?..."

„Krátká, pravda... ale přece se nesmyje ani za deset let! Můj Bože, můj Bože dobrotivý a spravedlivý! Ty ztrestáš vinu toho, kdo uvalil na nás a na moje dítě tuhle strašnou hanbu..."

„Mlč a nesvolávej boží trest na nikoho! Už se stalo, že nevinní byli i na hrdle trestáni a museli to snésti..."

Zaburácel venku vítr, snášel se prudký liják, jako by vodopád se lil se střechy, vztekle šuměl a hrčel příval.

Tu Potužák odstoupil od lože plačící ženy, k oknu se přiblížil ven se zadíval.

Ještě tohle!" zasténal. „Ustrň se, Bože náš, nad naší těžkou prací! Před samými žněmi tohle! Úroda polehne, zle bude, zle!..."

A té chvíle strach sedláka, jehož čáka po celý rok a rok od roku se vznáší za odměnou lopotné práce své, zvítězil nad bolem otcovským...

A v maštali čeledín zase se probudil.

„Boží dopuštění! Vojto, spíš ? Vojto, zítra celá Blata budou pod vodou!"

„To ať se kdo podívá! Ten kluk spí, ani probudit ho nelze... a potopa vůkol... a Černík odvedl Vášu!... A ten zmetek dovede spát!"

Když nazejtří se rozednilo pod širými zbudovskými Blaty, pohoda nebyla lepší. Prudký liják sice přestal, než se ještě rozbřesklo, ale drobný, hustý déšť padal, šedé mlhy se valily a po slunci nebylo potuchy. Nebe a země v jedno splývaly, v cosi neurčitého, pohyblivého, vše pohlcujícího.

Apolena prohlásila, že půjde domů.

„Nemůžeš, dítě! — Blata jsou pod vodou, ani loďkou bys neprojela, strhl by tě proud."

„Babičko moje zlatá, nezdržujte mě! Kdyby Zbudovský rybník, Vohlanov a Volešek v jednu hladinu se byly slily, šla bych přece, a kdybyste mi nedali, soužením bych umřela."

Strýc hospodář přistoupil.

„My tě nezdržujeme," pravil, „jdi dolů k stoce a podívej se! Uvidíš, bude-li možno dostat se do Plástovic. Možná dost, že ani k té stoce nedojdeš. Bláta po kolena všude, půda rozmočená na kaši a za pět minut promokneš až na kůži. Nebuď bláhová a seď; však doma vědí, kde jsi. Či myslíš, že jim tam pomůžeš ?"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky