nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené horské vrchovištní rašeliniště - Rakouská louka zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy
první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy

zámek Borovany

detailní info

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: budějovicko
GPS: 48°53'54.151"N, 14°38'31.285"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Trojkřídlý barokní zámek Borovany, stojící v jižní části borovanského náměstí, sloužil většinu své existence jako klášter. Teprve na sklonku 18. století se dostal do šlechtických rukou a sloužil jako zámek. Samotná ves Borovany má starou historii – poprvé se připomíná roku 1186, kdy ji český kníže Bedřich daroval klášteru ve Zwettlu. Později náležela Vítkovcům a různým vladyckým rodům Roku 1455 věnoval budějovický měšťan Petr z Lindy borovanský statek na založení augustiniánského kláštera. Ten byl založen jako první pohusitský v Čechách. Za probošta Augustina Dubenského (1738 – 1774) byla v letech 1760 – 1770 vystavěna v sousedství dosavadního malého obydlí kanovníků nová budova prelatury - honosná budova prelatury ve stylu pozdního baroka. Po zrušení kláštera josefínskými reformami roku 1785 získal majetky klášterů třeboňského, borovanského a zlatokorunského kníže Jan Schwarzenberk, jehož rod pak užíval borovanskou prelaturu jako zámek. Schwarzenberkové drželi Borovany do roku 1932, po nich do roku 1945 Rosenaurové. Po druhé světové válce až do roku 1997 zde sídlila škola, po jejímž přestěhování do nového komplexu zůstal objekt prázdný a nevyužitý. V roce 2005 proběhla nákladná. V prvním patře východního křídla sídlí od roku 2008 městská knihovna - zámek patří městu. Zámek Borovany je trojkřídlá patrová pozdně barokní budova stojící na jižní straně borovanského náměstí. Její severní, do náměstí obrácené průčelí má v ose dvoupatrový trojosý rizalit členěný plochými pilastry. Okna mají rovně zalomené římsy se štíty. Nad prostředním oknem v poschodí je zasazen kamenný schwarzenberský znak. Obdobným rizalitem jako na severu se zámek obrací i do svého nádvoří. Uprostřed obdélníkového dvora zámku stojí osmiboká barokní kašna. K zámku přiléhá zahrada a gotický kostel s hodnotnou výzdobou. Interiéry zámku byly do značné míry přizpůsobeny novodobým účelům. Klenba vstupního vestibulu ne nesena čtyřmi hranatými sloupy. Do obou postranních křídel vedou schodiště lemovaná balustrádou. V patře se nachází sál, jehož strop zdobí freska s výjevy ze života sv. Augustina.

zámek Borovany na mapě

zámek Borovany na fotografiích

zámek Borovany

zámek Borovany

kategorie: kultura a památky
lokalita: budějovicko

zobrazit více

místa v okolí

infocentrum Borovany

infocentrum Borovany

kategorie: instituce / infocentra
lokalita: budějovicko
GPS: 48°53'54.653"N, 14°38'31.441"E

zobrazit více
kašna Borovany

kašna Borovany

kategorie: kultura a památky / kašny, studny
lokalita: budějovicko
GPS: 48°53'53.131"N, 14°38'31.477"E

zobrazit více

další místa v okolí