Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Milevsko

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: písecko
GPS: 49°27'1.165"N, 14°21'34.098"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Milevsko je město v okrese Písek v Jihočeském kraji. Podle dochovaných archeologických nálezů byla patrně oblast dnešního města byla osídlena již ve starší době kamenné. Dokládají to nálezy z mladší doby bronzové, z doby halštatské a laténské. Postupně se zde usazovali Slované, kteří začali vytlačovat původní obyvatele. O jejich první přítomnosti v oblasti vypovídají nálezy, které dokládají slovanské osídlení někdy okolo 8. století našeho letopočtu. Město začalo vyrůstat ve 12. století na křižovatce obchodních cest. První písemná zmínka o městu pochází z roku 1184 a týká se bohatého velmože Jiřího z Milevska. Na jeho popud byl ve městě založen roku 1187 premonstrátský klášter. O výstavbu kláštera se zasloužili řeholníci vedení opatem Jarlochem. Řeholníci do Milevska přišli ze Želiva pod vedením opata Jarlocha, pokračovatele Kosmovy Kroniky české z let 1167 - 98. Klášter po následující období patřil k nejbohatším v Čechách a byl kulturním i hospodářským centrem velké oblasti. Vliv kláštera nacházíme i na území dnešního Rakouska (klášter v Drkolné). Historicky je i doložena milevská stavební huť, která se podílela na stavbě celé řady památek dodnes zachovaných. Rozmach milevského kláštera zničilo husitství - Milevsko bylo totiž katolické město a tak se stalo cílem útoku husitů. Město bylo dobyto, klášter byl roku 1420 vypálen a majetek vyrabován. Okolní pozemky si rozebrala šlechta, v první fázi připadl do vlastnictví rodu Rožmberků, kteří ho spravovali do roku 1543, kdy připadl rodu Švamberků. V roce 1513 povolil Jindřich ze Švamberka městu vlastní pivovar. V roce 1640 při velikém požáru města byla zničená část domů, radnice i pivovar, nicméně budova pivovaru byla později znovu postavena. Městský pivovar vařil až do I. světové války. V roce 1581 dochází opětovně ke změně majitele a město se stává majetkem rodu Hodějovských z Hodějova, kteří přeměnili Milevsko na panské sídlo. Události roku 1620 a celkový dopad na společnost společně s konfiskací majetku nekatolíkům po Bílé hoře se odrazily i v Milevsku. Majetek byl zabaven a navrácen do rukou katolického řádu premonstrátů přesněji do rukou Strahovského kláštera. Převedení majetku pod správu kláštera mělo za následek, že se již milevský klášter nikdy nestal opět opatstvím. Z rozhodnutí císaře Josefa II. se r. 1785 milevský klášter ruší a nadále patří Strahovu jako hospodářské středisko. V 17. a 18. století je město zasaženo černou smrtí, která obcházela Evropu v opakujících se morových epidemiích, jež měly katastrofální dopad. Městečko i jeho okolí bylo téměř zcela zničeno. Na morovém hřbitově nedaleko od kláštera jsou tyto oběti moru pohřbeny. Milevsko mělo také právo hrdelního trestu, popravy se konaly na Hůrkách nebo na Šibeném vrchu stětím nebo provazem a hroby popravených se nachází v blízkém lese. Poblíž vrchu se dokonce pole jmenuje Stinadla a nacházel se tam kámen, který měl sloužit jako opěra pro odsouzencovu hlavu. V roce 1749 zachvátilo město požár, který zničil mnoho budov ve městě včetně budov stojících na místě dnešní nové radnice. Na tomto místě po požáru bývaly obchodní prostory, než je v roce 1899 město vykoupilo na stavbu nové radnice. Na této lokalitě byla taktéž v 18. století na pouhý rok v jednom z domů první jednotřídní milevská škola. V roce 1838 byl ve městě zřízen poštovní úřad. Denně dojížděl poštovní dostavník do Tábora. O sedm let později v roce 1845 došlo k pojmenování ulic. Telegraf byl zaveden roku 1875, telefon v roce 1910.[8] K elektrifikaci města došlo v roce 1921. Roku 1872 byl podán návrh na zřízení spořitelny v Milevsku, ale k jeho realizaci se přistoupilo až v roce 1885. První prostory měla spořitelna v budově staré radnice. Po dokončení stavby v roce 1909 měla své vlastní prostory. V roce 1875 byla část města s některými domy v Masarykově ulici a s klášterem připojena k nedaleké obci Týnice. Tato část se jmenovala Zámecký okrsek. Toto uspořádání se neosvědčilo a tak se v roce 1929 opět městská část připojila k městu Milevsko. V roce 1890 mělo Milevsko 405 domů a 2.822 obyvatel. V roce 1930 zde bylo 654 domů a 3.298 obyvatel. V erbu města je zpodobněn staročeský hejtman. Má plnovous, knížecí čepici a modrý štít s hodějovským kaprem. Roku 1934 jsou budovy pivovaru (do té doby ve vlastnictví města) prodány třeboňskému pivovaru. Rozvíjela se zde tradiční řemesla, především hrnčířství. Známé byly milevské trhy, dnes znovu obnovené. Do dnešních dob se zachovala více než stoletá tradice milevských maškar - každoročně se zde pořádá jarní maškarní průvod. Německý název Mühlhausen.

odkaz: Milevsko

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Milevské maškary

batoh
Milevské maškary
Šumava A-Z: akce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Spořitelna Milevsko

batoh
Spořitelna Milevsko
Šumava A-Z: architektura
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pamětní deska František Koláček, Milevsk...

batoh
pamětní deska František Koláček, Milevsko
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník obětem komunismu, Milevsko

batoh
památník obětem komunismu, Milevsko
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Milevské maškary 0,01 km
Spořitelna Milevsko 0,03 km
pamětní deska František Koláček, M... 0,04 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 0,04 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 0,04 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 0,04 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 0,04 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 0,04 km
Nová radnice Milevsko 0,04 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 0,05 km
fara stará Milevsko 0,06 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 0,06 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 0,09 km
Stará radnice Milevsko 0,09 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 0,12 km
synagoga (stará) Milevsko 0,24 km
infocentrum Milevsko 0,25 km
Občanská záložna, Milevsko 0,27 km
synagoga (nová) Milevsko 0,3 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 0,3 km
Sokolovna Milevsko 0,39 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 0,43 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 0,45 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 0,46 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 0,51 km
Stehlík Karel 0,51 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 0,85 km
Klášterní most, Milevsko 0,87 km
Historické panoptikum jihočeského ... 0,89 km
Milevské muzeum 0,89 km
Šindelář Vladimír 0,89 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 0,89 km
klášterní lípa Milevsko 0,9 km
kašna klášterní Milevsko 0,92 km
klášter premonstrátů Milevsko 0,94 km
děkanství Milevsko 0,94 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 0,94 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 0,95 km
lípa u hřbitova, Milevsko 1,04 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 1,05 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 1,05 km
hřbitov Milevsko 1,1 km
židovský hřbitov Milevsko 1,91 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 3,47 km
Benda Břetislav 3,47 km
hotel Pecka, Sepekov 4,57 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 4,57 km
Petr ze Sepekova 4,86 km
Sepekov 4,86 km
SDH Velká 5,4 km
Velká 5,41 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 5,44 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 5,45 km
fara Bernartice 9,12 km
kostel sv. Martina, Bernartice 9,13 km
SDH Křenovice 9,14 km
Hrubec Rudolf 9,17 km
pomník padlých WWI, Bernartice 9,18 km
Bernartice 9,18 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 9,19 km
paraskupina Intransitive 9,19 km
pomník padlých WWII, Bernartice 9,2 km
kašna Bernartice 9,2 km
Husova kaple Bernartice 9,24 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 9,25 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 9,25 km
Krzák Rudolf 9,25 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 9,25 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 9,25 km
hřbitov Bernartice 9,35 km
památník popravených Bernartice 9,36 km
Zvíkovský Vltavský most 10,06 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 10,06 km
rybník Dejmov 11,51 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 11,78 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 11,78 km
Zvíkovské Podhradí 11,79 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 11,89 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 12,08 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 12,08 km
Podolský most, Vltava 12,11 km
Oslov 12,11 km
kostel sv. Linharta, Oslov 12,11 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 12,12 km
pomník padlých WWI, Oslov 12,13 km
fara Oslov 12,13 km
hrad Zvíkov 12,15 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 12,16 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 12,17 km
Zvíkovský Otavský most 12,18 km
řeka Otava 12,23 km
hřbitov Oslov 12,23 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 12,24 km
památník obětí fašismu, Oslov 12,27 km
Výlet 12,27 km
Cernan Eugene Andrew 12,33 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 12,52 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 12,61 km
Jistebnický kancionál 12,74 km
Katz Leopold 12,78 km
Simone André 12,78 km
Třicet případů majora Zemana - Bes... 12,78 km
Svatá Anna 12,84 km
kaple sv. Anny, Oslov 12,84 km
Plavecký mariáš 13,11 km
Štědronín - Plazy 13,36 km
Skalička 13,59 km
hřbitov Chřešťovice 13,77 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 13,77 km
Ohnivé léto 13,77 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 13,77 km
hadiště Chřešťovice 13,81 km
silniční Žďákovský most, Vltava... 14,06 km
Orličtí vrazi, Žďákovský most... 14,06 km
keltské oppidum Nevězice 14,13 km
kaple sv. Václava, Vlastec 14,2 km
pomník padlých WWI, Vlastec 14,26 km
Vlastec 14,29 km
Ohnivé léto 14,4 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 14,54 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 14,94 km
hrob Henry Valduseau, Orlík nad Vl... 15,01 km
pomník padlých WWI, Staré Sedlo, O... 15,01 km
hřbitov Staré Sedlo, Orlík nad Vlt... 15,01 km
kostel sv. Prokopa, Staré Sedlo, O... 15,04 km
SDH Chřešťovice 15,05 km
fara Staré Sedlo, Orlík nad Vltavo... 15,07 km
sv. Prokop, Staré Sedlo, Orlík nad... 15,09 km
pomník padlých WWII, Staré Sedlo, ... 15,1 km
Husová Anna Regina 15,11 km
Chřešťovice 15,11 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 15,17 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 15,17 km
zámek Chřešťovice 15,17 km
Staré Sedlo 15,17 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 15,2 km
kaple výklenková Nevězice 15,23 km
Nevězice 15,25 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 15,25 km
Nevězická bílá paní 15,29 km
Nahá pastýřka 15,33 km
kašna zámecká nádvorní, zámek Orlí... 15,34 km
zámek Orlík nad Vltavou 15,34 km
Orlík nad Vltavou 15,46 km
kaple výklenková sv. Jana Nepomuck... 15,49 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 15,67 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 15,7 km
hřbitov Varvažov 15,72 km
Varvažov 15,73 km
řeka Skalice 15,74 km
zámecký park Orlík nad Vltavou 15,74 km
Stříbrná paruka 15,75 km
O zatoulané princezně 15,75 km
Střílej oběma rukama 15,75 km
Proč nevěřit na zázraky 15,75 km
Je třeba zabít Sekala 15,75 km
kaple hřbitovní Varvažov 15,77 km
kaple výklenková Nanebevzetí Panny... 15,78 km
zámek Varvažov 15,78 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 15,79 km
pamětní deska Karel Kramer 15,8 km
hřbitov Horní Záhoří 15,88 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 15,91 km
kaple výklenková, vyhlídkové místo... 15,92 km
fara Horní Záhoří 15,93 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 15,93 km
kaple Radětice 15,96 km
rybník Mičan 16,1 km
hrob Ruděnko Semjon Pavlovič, Prob... 16,12 km
fara Schwarzenberská hrobka Orlík ... 16,14 km
Schwarzenberská hrobka Orlík nad V... 16,16 km
Probulov 16,19 km
nádraží Záhoří 16,41 km
Svatonice 16,75 km
kaple Svatonice 16,76 km
kamenný most Skalice, Varvažov 16,83 km
SDH Vojníkov 16,93 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 16,96 km
Vojníkov 16,97 km
kaple Kluky 17,06 km
pomník František Rakovan, Kluky 17,06 km
pomník padlých WWI, Kluky 17,06 km
Kluky 17,06 km
Probulov 17,13 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 17,27 km
kaple Chrastiny 17,27 km
Jehnědno 17,29 km
Chrastiny 17,29 km
rybník Podhorák 17,5 km
Hessoun Josef, Msgre. 17,79 km
Vrcovice 17,79 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 17,84 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 17,86 km
SDH Vrcovice 17,88 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 17,9 km
Dolní Novosedly 17,92 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 17,92 km
kaple Dolní Novosedly 17,93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 17,93 km
Dolní Ostrovec 17,93 km
SDH Dolní Novosedly 17,97 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 18,21 km
koupaliště Bechyně 18,23 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 18,28 km
památník obětem romského holocaust... 18,28 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 18,28 km
Tíživé mlčení, Paul Polansky 18,28 km
vlaková zastávka Vrcovice 18,34 km
Nová a Stará Vráž u Písku 18,38 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 18,47 km
SDH Malšice 18,52 km
zámek Vráž 18,55 km
hrob Saprikin Petr 18,57 km
pomník padlých WWI, Malšice 18,57 km
Kryl Karel 18,59 km
pamětní deska Otto Gutfreund 18,59 km
Gutfreud Otto 18,59 km
Malšice 18,61 km
fara Malšice 18,63 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 18,64 km
SDH Bechyně 18,64 km
Kavkovna 18,66 km
kostel Nejsvětější Trojice, Malšic... 18,67 km
hřbitov Bechyně 18,68 km
věžový vodojem Vráž 18,7 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 18,7 km
Králova Lhota 18,7 km
hrob Rudolf Krajc 18,71 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 18,71 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 18,71 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 18,72 km
kostel sv. Michala, Bechyně 18,72 km
židovský hřbitov Bechyně 18,75 km
busta František Křižík, Bechyně... 18,77 km
nádraží Bechyně 18,78 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 18,8 km
dětské hřiště Králova Lhota 18,86 km
muzeum turistiky Bechyně 18,87 km
synagoga Bechyně 18,87 km
lázně Bechyně 18,89 km
Krajc Rudolf 18,95 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 18,95 km
Bechyně 18,96 km
fara Bechyně 18,97 km
pamětní deska kněz František Sláma... 18,97 km
rodný dům Václava Pichla 19,01 km
pamětní deska Václav Pichl 19,01 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 19,02 km
městské muzeum Bechyně 19,02 km
infocentrum Bechyně 19,02 km
Údražský rybník 19,04 km
kašna keramická Bechyně 19,05 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 19,07 km
pomník padlých WWI, Údraž 19,07 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 19,07 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 19,07 km
pamětní deska letců, Bechyně 19,09 km
radnice Bechyně 19,09 km
Údraž 19,1 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 19,12 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 19,13 km
horní mlýn Bechyně 19,13 km
SDH Údraž 19,15 km
Preclík Vladimír 19,2 km
muzeum Vladimíra Preclíka 19,2 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 19,22 km
Bechyňský most Duha 19,22 km
tvrz Údraž 19,23 km
zámek Bechyně 19,31 km
mlýn Bechyně 19,49 km
Nový Dvůr 19,57 km
Novodvorský rybník 19,57 km
Hogo fogo Homolka 19,59 km
kaple Smetanova Lhota 19,72 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 19,73 km
Koller Jan 19,76 km
Smetanova Lhota 19,76 km
Peterka František 19,81 km
Spadla s měsíce 19,82 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 19,84 km
staré nádraží Bechyně 19,85 km
Bisingrov 19,86 km
kaple Kamenný Dvůr 19,88 km
rybník Stejskal 19,9 km
kaple Slapy 19,91 km
rozhledna Jarník 19,92 km
Ohnivé léto 19,99 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • městské muzeum Bechyně - otevírací doba...

  batoh
  městské muzeum Bechyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba...

  batoh
  Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0,04 km
Bankomat Komerční banka 0,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,07 km
CENTRUM Milevsko 0,08 km
Bankomat GE Money Bank 0,08 km
Bankomat ČSOB 0,11 km
Bankomat Česká spořitelna 0,92 km
Bankomat ČSOB 0,93 km
Bankomat Komerční banka 0,93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 1,01 km
Bankomat ČSOB 2,16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2,17 km
Jednota Zbelítov 2,35 km
Jednota Sepekov 4,95 km
Jednota Hrejkovice 5,77 km
Jednota Božetice 6,33 km
Jednota Květov 6,79 km
Jednota Pechova Lhota 7,18 km
Jednota Kučeř 8,4 km
Jednota Jetětice 8,64 km
Jednota Bernartice 9,08 km
Jednota Kovářov 9,52 km
Jednota Chyšky 9,55 km
Jednota Přílepov 9,63 km
Jednota Podolí 10,46 km
Jednota Opařany 10,53 km
Jednota Kostelec 11,93 km
Jednota Borovany 12,14 km
Jednota Stádlec 12,57 km
Jednota Jistebnice 12,76 km
Jednota Slabčice 13,94 km
Jednota Orlík nad Vltavou 15,17 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 15,63 km
Jednota Varvažov 15,67 km
Jednota Radětice 15,69 km
Jednota Záhoří 16 km
Jednota Probulov 16,21 km
Jednota Kluky 17,03 km
Jednota Vráž 18,23 km
Jednota Radkov 18,25 km
Jednota Malšice 18,54 km
Bankomat Komerční banka 18,67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,69 km
Jednota Bechyně 18,69 km
Bankomat ČSOB 18,7 km
Supermarket Malšice 18,75 km
Jednota Bechyně 18,8 km
Supermarket Zuzana Bechyně 18,81 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 18,89 km
Bankomat Česká spořitelna 19,05 km
Jednota Borotín 19,28 km

mohlo by Vás zajímat

Putim

batoh
Putim
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Týn nad Vltavou

batoh
Týn nad Vltavou
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Bavorský les a Šumava je nirvána pro cyklisty - crossové sjíždění v nejednom bikeparku, náročné výstupy a sjezdy pro cyklisty s velkou kondicí, různorodé cesty s mírným převýšením pro pohodlné cyklisty, možnost kombinace jízdy s vlakem s dopravou kol nebo cyklobusem. Šumava i ArberLand je ráj plný cyklistických stezek všech stupňů náročnost. Šumava a Bavorský les je také největší evropská destinace pro motokola! V regionu je mnoho horských tratí, které však lze díky jejich povrchovým vlastnostem zvládnout i na výletním (městském) kole. Cyklostezky vedou kolem „zlatých hřebů“ národního parku, které jsou často přístupné pouze po pěších a turistických stezkách. Kdo by chtěl svůj cyklistický výlet spojit s pěší túrou, může to optimálně udělat na křižovatkách cyklostezek a turistických stezek. Kolo je během této doby dobře a bezpečně uloženo na odstavných plochách pro jízdní kola s držáky. Dech beroucí prostředí hor a Vy samozřejmě uprostřed nich na jednom z mnoha výletů na horském kolesportovní dovolená snů. Kvalitním výběrem ubytováním jistě nepohrdne žádný opravdový biker. U ubytovatelů cyklisté získávají něco navíc - a to je osobní a přátelský přístup! Na Šumavě poskytovatelé ubytování a služeb dobře vědí, co právě cyklisté a bikeři potřebují. Region potěší horského cyklistu spoustou výškových metrů. Pro toho, kdo se nahoře cítí dobře a nechce se vracet dolů, najde mnoho horských chat, kam může zavítat a přenocovat. Kdo preferuje pohodlí, může si vybrat z celé řady apartmánů v apartmánových domech, penzionů, hotelů, chat a chalup. Více na http://www.sumava.cz/ubytovani/

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Apolena se poněkud zotavila ze svého leknutí. Pryč! Pryč! poháněl ji vnitřní hlas, mnohem silnější než ruka, která ji od-vlékala. Klikatě běžela stezka, oddalovala se od potoka, zase se přiblížila; rostl prostor mezi dvojicí utíkajících a bezvládným tělem skoleného člověka. Přivalily se nové mlhy, nížila se klenba šedých mraků, spouštějíc drobounký deštík. Zakrá-koral havran, neviditelně se vznášející v šedé vřavě, opodál druhý, třetí mu odpovídal, čejky zděšeně pokřikovaly, rackové zlostně láli a vysoko, vysoko nad mořem mlh, za čirou hradbou mraků, zahlaholila unylým zvonovým zvukem dlouhozobá koliha , jež dle staré provensálské báje živí se čistým vzduchem nebeským...

Teskně, smutně zněl ten hlahol; Apoleně bylo, že slyší vyzvánět umíráčkem.

Uběhlo asi půl hodiny.

Drobný deštík ustal, ale mlhy dosud se valily v chumáčích, jako bělavý kouř těkaly po širých Blatech. Vítr je rozfoukal, honil je, takže vířily pod jeho dechem, podobné pohyblivým sloupům, a mraky na nebi řidly, uhánějíce směrem k východu.

Na pravém břehu Soudného potoku, nedaleko místa, kde odbočuje od něho k severu mlýnská stoka, jež protéká Zbudovem, rákosí roste jako les; široké pásmo, neustále se pohybující, ševelící — půda mokrá, bobtavé černé bahno, vezde kaluže stavící se vody; v dobách dešťů a když sněhy tají na horách, rozlévá se tu voda daleko široko a často po celé týdny prodlévá, nemohouc odtékati. Pásmo rákosí pak věnčeno jest dosti širokou stuhou těžko prostupných křovin, za dřívějších časů mnohem hustších než dnes.

V tato místa Vojta zavedl Apolenu. Nebylo třeba se obávati, že by tu byli vydáni zrakům číkoli: sem nikdo nepřicházel, ani hříbkové, kteří opodál pásli své koně. Štítili se těchto míst hlavně pro množství ohromně velkých užovek, jež se tu skrývaly a z nichž fantazie prostého lidu nadělala pravých hroznýšů. Jediný Vojta se jich nebál ani dost málo; naopak, viděl v nich spojence a žádné neublížil. Také různého vodního a bahenního ptactva, racků, chřástalů, čejek, vodoušů, jespáků, se sem uchylovala spousta, a příšerné, kvílivé skřeky, jež najmě kvečeru a v noci z těchto věčně zavlhlých houštin vycházely, rozmnožovaly hrůzu k těmto místům se vížící.

„Tady poseď," vece Vojta, ukazuje na poněkud vyvýšené, suché místo, vrbovím odevšad kryté; „já ti dojdu pro něco k snědku. Poledne minulo, budeš hladová. Nemysli již na toho lumpa tam; však pochybuju, že bych ho byl zabil. Byl dojista jen omráčen a dávno už se vzpamatoval."

Dívka se dala do pláče. .

„Pomyslit, žes ho zabil!" odvětila vzlykajíc.

„E, dej už pokoj! Pojíš kus buchty, a to tě spraví! Já si teď obstarám ryby, mám tu sádky."

Po celých pět právě uplynulých dní byla žádostivá vidět tyto sádky; teď myšlenky její při nich neprodlely. Pokývla pouze jako stroj. On zmizel, za malou chvíli zase se vrátil a podal jí kus černé buchty. Měl patrně v těchto končinách také svou zásobárnu.

„Na, najez se! — Opatřím si zatím ryby."

Otevřel koš, vyňal pytel a vysypal jeho obsah.

„Co je to? - Jen dvě? Kde je třetí?" ptal se hněvivě.

„Víc mi jich nedal ten košíkář," odpověděla, vypravujíc, co Pavlíček jí byl uvedl.

On, všecek pohněván, zaťal pěsti.

„Nu, počkej, lumpe zlodějská!" zlobil se; „já ti ukážu! Ty mi třetí rád ještě dáš, až s tebou promluvím!"

„Mou vinou není," omlouvala se Apolena; „když nechtěl dát třetí, řekla jsem mu, aby se měl na pozoru, že si to líbit nenecháš..."

„Já ti viny nedávám," řekl na to; „ale to ti povídám, že tohle je bude všecky mrzet, ty darebáky! Nač mám právo, to si vzít nedám!"

Vzal oba kapry, hodil je do malé, ostřicí vroubené a různým býlím napolo zarostlé kalužiny. Přesvědčil se, že jsou živi, že žabra se pohybují a že záhy úplně se vzpamatují. Ona zatím jedla, teprve nyní pociťujíc hladu.

„Ukážu ti teď moje sádky," pravil, vida, že pojedla; „ale musíš se zout, střevíce bys promočila."

Uposlechla ihned, střevíce zula, punčochy svlékla, přičemž on sledoval očima každý její pohyb.

Když vyskočila na nohy, vzal ji za ruku a vedl ji houštinou.

„Vykasej se hodně, ať si sukně nezmáčíš," napomínal ji; „vody je tu nazbyt."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky