Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

hrad Zvíkov

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: hrady
lokalita: písecko
GPS: 49°26'19.468"N, 14°11'32.784"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Zvíkov je hrad stojící u soutoku Vltavy s Otavou, dnes nad vodní nádrží Orlík a proto již nepůsobí od řeky ta impozantně. Stojí na skalnaté ostrožně asi jeden kilometr severně od obce Zvíkovské Podhradí v nadmořské výšce 370 m. Hrad založil pravděpodobně již král Přemysl Otakar I. a jeho potomkům patřil až do vymření rodu v roce 1306. Poté ho získali do zástavy Rožmberkové, od kterých ho vykoupil král Karel IV. Během husitských válek se však vrátil do zástavy Rožmberkům. Po nich se v držení hradu vystřídali Švamberkové, Eggenbergové a nakonec Schwarzenbergové. Během své historie byl několikrát dobýván a přestavován. Profesor August Sedláček jej ve svém díle nazval králem českých hradů. Hrad je ve správě Národního památkového ústavu a v návštěvních hodinách je přístupný veřejnosti. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR a v roce 1978 byl zapsán na seznam národních kulturních památek ČR. Historie hradu Zvíkova je od počátku spjata s královským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. (1197-1230), který roku 1226 vyměnil tzv. oujezd Oslovský, patřící do majetku kláštera v Doksanech, za šest jiných vesnic. Získal tak do vlastnictví i skalnatý ostroh, na kterém byl hrad vybudován. Zvíkov patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury. Nejprůkazněji je historie postupného budování doložena za vlády Václava I. (1230-1253). Roku 1234 musel být již hrad zčásti vystavěn, protože je v písemných pramenech uveden jako jeho purkrabí Konrád z Janovic. Král Václav I. často a rád pobýval na Zvíkově. Když v červenci 1247 mladý kralevic Přemysl Otakar zdvihl proti svému otci odboj, zůstal Václavovi I. věrný pouze hrad Zvíkov spolu s Loktem a Mostem. Na Zvíkově také Václav I. přijal poselstvo odbojného syna a české šlechty, vedené pražským biskupem Mikulášem, a dal je uvěznit ve věži. V další výstavbě hradu pokračoval jeho syn Přemysl Otakar II. (1253-1278), který šťastně zvolil za purkrabího Hirzu, jehož jmenoval na Zvíkov roku 1250. Tehdy začala na Zvíkově hlavní výstavba tzv. královského paláce a opevnění. Stavební huť budující Zvíkov pracovala zároveň i na dalších stavbách v královském městě Písku a v Myšenci. Roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči a hrad byl podstoupen Jindřichu z Rožmberka. Největší slávu získal hrad za vlády Karla IV. (1346-1378), který jej dal důkladně opravit a rád v něm i pobýval. Do dostavby hradu Karlštejna sloužil Zvíkov i jako dočasné útočiště korunovačních klenotů. Ztrátou této výlučnosti klesl význam Zvíkova jako předního královského hradu a ten začal často měnit majitele. V zástavním držení se vystřídaly především dva mocné rody – páni z Rožmberka a páni ze Švamberka. V husitských válkách byl hrad roku 1429 obléhán Tábory (v té době byl hrad v držení císaře Zikmunda), nebyl však dobyt. Roku 1437 získal hrad opět Oldřich z Rožmberka, vůdce katolické šlechty. Charakter královského hradu si Zvíkov udržel až do třetí třetiny 16. století, kdy byl prodán pánům ze Švamberka (v roce 1575 byl zanesen prodej Maxmiliánem II. do Desek zemských). Švamberkové provedli na chátrajícím hradě rozsáhlé renesanční úpravy, které však původní charakter stavby nenarušily. Vynikající pevnostní systém hradu umožnil odolávat útočníkům i za třicetileté války. Teprve během roku 1622 se zvíkovská posádka vzdala přesile a hrad byl císařským vojskem vyrabován a zpustošen. Roku 1623 získali hrad Eggenberkové a po jejich vymření roku 1719 přešel do vlastnictví Schwarzenbergů. Po rozdělení rodu na dvě větve (1790) přešel Zvíkov do vlastnictví mladší (tzv. sekundogeniturní) větve, zastoupené maršálem Karlem I. Schwarzenbergem, sídlícím na blízkém Orlíku. Teprve tehdy bylo přistoupeno k rozsáhlým zajišťovacím pracím: nejdříve byla opravena kaple a zachráněny pozdně gotické malby, ale stav zdiva královského paláce byl již natolik špatný, že se roku 1829 zřítila Nová brána, poté následoval sesuv části paláce nad řekou. Proto byla po roce 1880 zahájena rekonstrukce královského paláce i hradeb. Původní kamenné prvky mají lehce narůžovělou barvu a jsou od nově vsazených částí snadno rozeznatelné. Práce byly ukončeny na přelomu 19. a 20. století a Zvíkov se stal opět skvostem českého stavitelského umění. Hrad zůstal majetkem Schwarzenbergů do roku 1948. Areál hradu Zvíkov je trvale celoročně volně přístupný a průchozí k místnímu přístavišti. Na hradbách jsou pěkné vyhlídky na Vltavu a Otavu, i na jejich soutok. Na hradě je přístupný Královský palác, jehož součástí je Hlízová věž. Prohlídku tvoří jedna trasa bez průvodce. V přízemí se ve třech prostorách nachází expozice věnována místním archeologickým nálezům. Následuje prohlídka sklepení a patra. Severovýchodní část paláce tvoří terasy na místě bývalých královských místností. Dále si prohlédnete dochované nebo v minulosti rekonstruované sály. V první místnosti se nachází model celého hradu, k vidění jsou transfery renesančních maleb, historický nábytek, oltář přenesený z bývalého kostela sv. Mikuláše v Podhradí. Prohlídka končí hradní kaplí, která byla postavena v druhé polovině 13. století a je vyzdobena nástěnnými malbami z 16. století. Ke kapli přiléhá sakristie. Z nádvoří paláce je také přístupná galerie, ve které probíhají sezónní výstavy. Německý název Klingenberg.

odkaz: hrad Zvíkov

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kaple výklenková, hrad Zvíkov

batoh
kaple výklenková, hrad Zvíkov
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

řeka Otava

batoh
řeka Otava
Šumava A-Z: voda - řeky
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Zvíkovské Podhradí

batoh
Zvíkovské Podhradí
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Zvíkovský Otavský most

batoh
Zvíkovský Otavský most
Šumava A-Z: technické
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
kaple výklenková, hrad Zvíkov 0.12 km
řeka Otava 0.26 km
Zvíkovské Podhradí 1.47 km
Zvíkovský Otavský most 1.5 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 1.51 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 1.52 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 1.53 km
Štědronín - Plazy 2.21 km
Plavecký mariáš 2.28 km
Svatá Anna 2.37 km
kaple sv. Anny, Oslov 2.4 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 2.64 km
Zvíkovský Vltavský most 2.64 km
rybník Dejmov 2.87 km
Varvažov 3.6 km
hřbitov Varvažov 3.62 km
Střílej oběma rukama 3.62 km
Stříbrná paruka 3.62 km
Proč nevěřit na zázraky 3.62 km
O zatoulané princezně 3.62 km
Je třeba zabít Sekala 3.62 km
zámek Varvažov 3.65 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 3.66 km
kaple hřbitovní Varvažov 3.67 km
keltské oppidum Nevězice 3.9 km
řeka Skalice 4.06 km
pomník padlých WWI, Oslov 4.5 km
kostel sv. Linharta, Oslov 4.54 km
Oslov 4.55 km
fara Oslov 4.57 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 4.62 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 4.62 km
kamenný most Skalice, Varvažov 4.71 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 4.8 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 4.81 km
Nevězická bílá paní 5.02 km
kaple výklenková Nevězice 5.18 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 5.2 km
Nevězice 5.21 km
památník obětí fašismu, Oslov 5.29 km
hřbitov Oslov 5.29 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 5.8 km
Dolní Ostrovec 5.94 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 5.95 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 6.29 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 6.81 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 6.83 km
Velká 6.84 km
SDH Velká 6.85 km
Probulov 6.91 km
hrob Ruděnko Semjon Pavlovič, Prob... 7.12 km
silniční Žďákovský most, Vltava... 7.34 km
Orličtí vrazi, Žďákovský most... 7.34 km
pomník padlých WWI, Staré Sedlo, O... 7.46 km
hrob Henry Valduseau, Orlík nad Vl... 7.46 km
hřbitov Staré Sedlo, Orlík nad Vlt... 7.47 km
fara Staré Sedlo, Orlík nad Vltavo... 7.49 km
kostel sv. Prokopa, Staré Sedlo, O... 7.51 km
sv. Prokop, Staré Sedlo, Orlík nad... 7.53 km
pomník padlých WWII, Staré Sedlo, ... 7.53 km
Staré Sedlo 7.59 km
kaple Smetanova Lhota 7.7 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 7.71 km
Smetanova Lhota 7.74 km
Koller Jan 7.74 km
Spadla s měsíce 7.79 km
Nová a Stará Vráž u Písku 7.81 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 7.82 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 7.91 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 8.04 km
Ohnivé léto 8.06 km
Karlovské duby 8.06 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 8.08 km
zámek Vráž 8.1 km
Orlík nad Vltavou 8.1 km
kaple výklenková sv. Jana Nepomuck... 8.13 km
pomník padlých WWI, Vlastec 8.22 km
kaple sv. Václava, Vlastec 8.25 km
rybník Stejskal 8.26 km
kaple výklenková Nanebevzetí Panny... 8.27 km
Bisingrov 8.27 km
Vlastec 8.28 km
věžový vodojem Vráž 8.31 km
zámecký park Orlík nad Vltavou 8.35 km
pamětní deska Karel Kramer 8.37 km
kašna zámecká nádvorní, zámek Orlí... 8.41 km
zámek Orlík nad Vltavou 8.42 km
Nahá pastýřka 8.42 km
rybník Mičan 8.6 km
kaple výklenková sv. Jana Evangeli... 8.63 km
Novodvorský rybník 8.65 km
Nový Dvůr 8.7 km
Králova Lhota 8.72 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 8.73 km
kaple výklenková, vyhlídkové místo... 8.77 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 8.79 km
dětské hřiště Králova Lhota 8.8 km
Schwarzenberská hrobka Orlík nad V... 8.98 km
fara Schwarzenberská hrobka Orlík ... 9.02 km
nádraží Čimelice 9.09 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 9.12 km
Tíživé mlčení, Paul Polansky 9.14 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 9.14 km
památník obětem romského holocaust... 9.14 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 9.14 km
Rakovický mlýn 9.25 km
kaple výklenková sv. Václava, sv.... 9.34 km
kaple hřbitovní s vratislavskou hr... 9.39 km
Muzika Jaroslav, generálmajor, pil... 9.39 km
pomník generálmajor Jaroslav Muzik... 9.39 km
pomník padlých WWI, Čimelice 9.39 km
Čimelice 9.41 km
Dastich Josef 9.41 km
Paulik Franciszek Daniel 9.41 km
Hogo fogo Homolka 9.41 km
morový sloup, Čimelice 9.42 km
kostel Nejsvětější Trojice, Čimeli... 9.42 km
hřbitov Čimelice 9.43 km
kamenný most rybník Kostelák, čtyř... 9.45 km
SDH Vojníkov 9.48 km
Schwarzenberg Karel, vévoda krumlo... 9.48 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 9.49 km
rybník Kostelák, Čimelice 9.5 km
Vojníkov 9.51 km
pomník konce 2. světové války, Čim... 9.55 km
pamětní kámen SPŠF, Čimelice 9.6 km
Pivovarský rybník, Čimelice 9.67 km
Filmáci ze zámku knížete Schwarzen... 9.75 km
strašení krutého čimelického majit... 9.75 km
zámek Čimelice 9.75 km
13. komnata Karla Schwarzenberga 9.75 km
Kavkovna 9.9 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 10.49 km
Vrcovice 10.5 km
Hessoun Josef, Msgre. 10.5 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 10.56 km
SDH Vrcovice 10.59 km
nádraží Záhoří 10.67 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 10.7 km
Svatonice 10.73 km
Výlet 10.76 km
kaple Svatonice 10.76 km
hřbitov Horní Záhoří 10.77 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 10.77 km
Podolský most, Vltava 10.77 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 10.77 km
fara Horní Záhoří 10.78 km
kamenný most Skalice, Horní Nerest... 10.79 km
Ohnivé léto 10.79 km
dětské hřiště Nerestce 10.88 km
SDH Zlivice 10.94 km
Zlivice 10.94 km
most Lomnice, Mirotice 10.96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 10.97 km
vlaková zastávka Vrcovice 11.08 km
lávka Lomnice, Mirotice 11.16 km
radnice Mirotice 11.25 km
Mirotice 11.29 km
mlýn nový Nerestce 11.29 km
židovský hřbitov Mirotice 11.3 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 11.3 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 11.31 km
pomník padlých WWI, Mirotice 11.32 km
NS Alšova 11.32 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 11.32 km
Čtyři slunce 11.33 km
pivovar Mirotice 11.34 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 11.36 km
Intimní osvětlení 11.4 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 11.43 km
pamětní deska Benedikt Žák 11.47 km
šlechtický pivovar, Čížová 11.47 km
fara Mirotice 11.47 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 11.47 km
Aleš Mikoláš 11.47 km
Kopecký Matěj 11.47 km
Čížová 11.53 km
infocentrum Čížová 11.54 km
sýpka Čížová 11.54 km
pomník padlých WWII, Mirotice 11.56 km
hřbitov Mirotice 11.58 km
zámek Dolní Nerestce 11.58 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 11.59 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 11.61 km
zámek Čížová 11.62 km
Trápení 11.68 km
vlaková zastávka Čížová 11.69 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 11.84 km
Hořejší mlýn, Mirotice 11.89 km
Radobytce 11.94 km
Venkovský učitel 12.01 km
fara a špitál Čížová 12.04 km
studna krytá Čížová 12.05 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 12.05 km
zvonice Čížová 12.06 km
kaple sv. Barbory, Čížová 12.08 km
hřbitov Čížová 12.08 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 12.12 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 12.12 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 12.12 km
pamětní deska František Koláček, M... 12.12 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 12.12 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 12.12 km
Nová radnice Milevsko 12.12 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 12.13 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 12.13 km
Milevské maškary 12.14 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 12.15 km
Milevsko 12.15 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 12.16 km
Spořitelna Milevsko 12.18 km
kaple Dolní Novosedly 12.18 km
SDH Dolní Novosedly 12.19 km
Dolní Novosedly 12.19 km
fara stará Milevsko 12.21 km
Stará radnice Milevsko 12.22 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 12.24 km
Občanská záložna, Milevsko 12.3 km
synagoga (stará) Milevsko 12.3 km
infocentrum Milevsko 12.32 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 12.37 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 12.38 km
synagoga (nová) Milevsko 12.38 km
Sokolovna Milevsko 12.39 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 12.39 km
rybník Podhorák 12.4 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 12.46 km
kaple Chrastiny 12.46 km
Chrastiny 12.47 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 12.52 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 12.59 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 12.61 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 12.61 km
Stehlík Karel 12.67 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 12.67 km
Železný kříž, Tereza Nováková... 12.68 km
SDH Strážovice 12.74 km
Klášterní most, Milevsko 12.77 km
kašna klášterní Milevsko 12.82 km
děkanství Milevsko 12.82 km
klášterní lípa Milevsko 12.83 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 12.85 km
Šindelář Vladimír 12.86 km
Historické panoptikum jihočeského ... 12.86 km
Milevské muzeum 12.86 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 12.86 km
klášter premonstrátů Milevsko 12.87 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 12.88 km
lípa u hřbitova, Milevsko 12.9 km
zámek Strážovice 12.92 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 12.93 km
hřbitov Milevsko 12.99 km
Probulov 13.36 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 13.43 km
hřbitov vojenský Písek 13.43 km
SDH Křenovice 13.44 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 13.44 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 13.44 km
pamětní deska Josef Bílý 13.45 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 13.45 km
lesní hřbitov Písek 13.7 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 13.7 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 13.72 km
památník bernartickým hrdinům, les... 13.72 km
hrob Otakara Jeremiáše 13.8 km
hřbitov Chřešťovice 13.84 km
Ohnivé léto 13.86 km
hadiště Chřešťovice 13.87 km
Benda Břetislav 13.88 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 13.88 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 13.89 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 13.89 km
židovský hřbitov Milevsko 14.03 km
vlaková zastávka Písek město 14.07 km
Skalička 14.11 km
Hogo fogo Homolka 14.19 km
vila Adolfa Raaba, Písek 14.27 km
pomník padlých WWI, Písek 14.34 km
Kluky 14.34 km
pomník padlých WWI, Kluky 14.34 km
pomník František Rakovan, Kluky 14.35 km
kaple Kluky 14.35 km
Bolestné kameny 14.4 km
židovský hřbitov Písek 14.4 km
Ohnivé léto 14.42 km
památník Adolfa Heyduka 14.44 km
Heyduk Adolf 14.44 km
NS Cesta drahokamů 14.48 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 14.48 km
Žižkova kasárna, Písek 14.49 km
Kluci z bronzu 14.49 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 14.49 km
dětské hřiště Logry, Písek 14.49 km
rozhledna Jarník 14.54 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 14.55 km
vyhlídka píseckých lesníků 14.56 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 14.58 km
Ježek Jaroslav 14.58 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 14.58 km
vlaková zastávka Písek 14.59 km
Sokol Písek 14.6 km
pomník padlých WWII, Písek 14.62 km
Horáková Milada, JUDr. 14.63 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 14.65 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 14.66 km
památník letcům RAF, Písek 14.67 km
Schrenkův pavilon, Písek 14.68 km
Pevnost Fort Hary 14.69 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 14.69 km
dětské hřiště park Písek 14.69 km
Dům U slona, Písek 14.69 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 14.7 km
Palackého sady, Písek 14.7 km
SDH Chřešťovice 14.7 km
Chřešťovice 14.71 km
Husová Anna Regina 14.71 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 14.71 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 14.71 km
Cipískoviště, Písek 14.72 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 14.73 km
V peřině 14.73 km
kamenný most Otava, Písek 14.73 km
pamětní deska osvobození Písek 14.75 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 14.75 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 14.75 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 14.75 km
zámek Chřešťovice 14.75 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 14.75 km
strom hrdina, akát Písek 14.75 km
hrad Písek 14.79 km
Štíty království českého, Štíty Př... 14.79 km
pamětní deska českých králů 14.79 km
Písek 14.8 km
Dobré světlo 14.8 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 14.8 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.81 km
Brukner Petr 14.81 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 14.81 km
hradní kašna Písek 14.81 km
festival Cool v Plotě 14.81 km
radnice Písek 14.81 km
Prácheňské muzeum, Písek 14.81 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 14.82 km
Čáp František 14.83 km
Trhák 14.84 km
Festival nad řekou 14.84 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 14.85 km
synagoga Písek 14.85 km
Odcházeti s podzimem 14.85 km
fontána Sladovna, Písek 14.85 km
Srnka Jiří 14.86 km
Pilař Radek 14.86 km
Putna Martin C. 14.86 km
Filip František 14.86 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 14.87 km
infocentrum Písek 14.88 km
Kronbergerův altán, Písek 14.9 km
morové sousoší Písek 14.93 km
NS Lesní dřeviny 14.93 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 14.94 km
Jeremiáš Otakar 14.94 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 14.94 km
městská vodní elektrárna Písek... 14.95 km
SDH Lom 14.95 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 14.96 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 14.97 km
Měsíc nad řekou 14.97 km
dětské hřiště Písek 14.98 km
hotel Otava, Písek 14.98 km
Kluci na řece 15.01 km
Ohnivé léto 15.01 km
fontána u hotelu Otava, Písek 15.01 km
Lom 15.02 km
sochy sochařské sympozium Písek 15.02 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 15.02 km
hřbitov bývalý Písek 15.04 km
fara Písek 15.05 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 15.05 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 15.06 km
kostel sv. Václava, Písek 15.06 km
Dům U Bílého beránka, Písek 15.06 km
Bakaláře, Písek 15.07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 15.07 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 15.07 km
hřbitov starý Písek 15.08 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 15.08 km
hrob Otakara Ševčíka 15.08 km
mohyla z doby bronzové, Písek 15.08 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 15.08 km
Šrámek Fráňa 15.08 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 15.08 km
Dům u koulí, Písek 15.09 km
hradby Písek 15.09 km
pítko Písek 15.09 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 15.11 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 15.11 km
Stříbrný vítr 15.12 km
pěší most Otava, Písek 15.13 km
Putimská brána 15.13 km
dětské hřiště ostrov Písek 15.13 km
Lístek do památníku 15.13 km
Čtyři slunce 15.15 km
koupaliště Písek 15.18 km
hrázděná restaurace, Písek 15.19 km
pamětní deska francouzským vojákům... 15.21 km
kaple Panny Marie, Písek 15.21 km
dětské dopravní hřiště Písek... 15.22 km
plovárna U sv. Václava, Písek 15.23 km
zámek Drhovle 15.31 km
Drhovle Zámek 15.31 km
MVE Písek 15.31 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 15.33 km
studánka U Smetáka 15.34 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 15.43 km
Discopříběh 15.44 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 15.53 km
minerál písekit 15.53 km
Hrubec Rudolf 15.62 km
fara Bernartice 15.64 km
pomník padlých WWI, Bernartice 15.65 km
kašna Bernartice 15.66 km
Bernartice 15.68 km
kostel sv. Martina, Bernartice 15.68 km
paraskupina Intransitive 15.68 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 15.72 km
Zemský hřebčín Písek 15.78 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 15.78 km
pomník padlých WWII, Bernartice 15.81 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 15.9 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 15.9 km
Krzák Rudolf 15.94 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 15.94 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 15.94 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 15.95 km
Husova kaple Bernartice 15.99 km
hřbitov Bernartice 16.16 km
památník popravených Bernartice 16.16 km
nádraží Písek 16.19 km
Petr ze Sepekova 16.34 km
Sepekov 16.34 km
NS Čertova stezka 16.35 km
Čertova strouha 16.46 km
pověstí o Čertově strouze 16.46 km
hotel Pecka, Sepekov 16.54 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 16.54 km
Na Vápenici 17.13 km
Zátavský most 17.36 km
Jehnědno 17.77 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 18.09 km
Škvořetice 18.12 km
Cernan Eugene Andrew 18.15 km
zámek Škvořetice 18.21 km
vodní nádrž Orlík 18.6 km
Už zase skáču přes kaluže 18.71 km
soutok Otava - Blanice 18.79 km
řeka Blanice 18.87 km
Pacelice 18.93 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 19.02 km
Dobev (Stará a Nová) 19.02 km
lípa u Putimské silnice 19.2 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 19.35 km
hřbitov Sedlice 19.36 km
pomník padlých WWI, Údraž 19.37 km
Údraž 19.38 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 19.4 km
Údražský rybník 19.41 km
SDH Údraž 19.44 km
fara Sedlice 19.44 km
tvrz Údraž 19.45 km
golf Kestřany 19.47 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 19.54 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 19.55 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 19.56 km
Sedlice 19.59 km
infocentrum Sedlice 19.59 km
Sedlická krajka 19.59 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 19.59 km
zámek Sedlice 19.61 km
pamětní deska J. Š. Baar 19.68 km
kaple sv. Anny, Putim 19.7 km
Podkostelní rybník, Putim 19.91 km
nádraží Putim 19.92 km
kostel sv. Vavřince, Putim 19.98 km
fara Putim 19.99 km
Záhada putimské kostnice 19.99 km
hřbitov Putim 19.99 km
hrob Jan Cimbura 20 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Varvažov

  batoh
  Jednota Varvažov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Kučeř

  batoh
  Jednota Kučeř
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Květov

  batoh
  Jednota Květov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Probulov

  batoh
  Jednota Probulov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Varvažov 3.56 km
Jednota Kučeř 3.91 km
Jednota Květov 6.07 km
Jednota Probulov 6.92 km
Jednota Kostelec 6.96 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 7.48 km
Jednota Vráž 7.52 km
Jednota Orlík nad Vltavou 7.6 km
Jednota Přílepov 7.84 km
Jednota Hrejkovice 8.06 km
Jednota Jetětice 9.31 km
Jednota Pechova Lhota 9.31 km
Jednota Čimelice 9.38 km
Bankomat Česká spořitelna 9.38 km
Jednota Zbelítov 10.05 km
Jednota Záhoří 10.77 km
Jednota Kovářov 10.81 km
Jednota Lety 11.66 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 12.02 km
Bankomat ČSOB 12.09 km
Bankomat Komerční banka 12.11 km
Bankomat Česká spořitelna 12.12 km
Bankomat GE Money Bank 12.19 km
CENTRUM Milevsko 12.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.22 km
Jednota Podolí 12.22 km
Bankomat ČSOB 12.77 km
Bankomat Komerční banka 12.77 km
Bankomat Česká spořitelna 12.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.8 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 12.8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 13.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.89 km
Bankomat ČSOB 13.89 km
Jednota Písek 14.14 km
Jednota Mirovice 14.2 km
Jednota Písek 14.2 km
Jednota Kluky 14.22 km
čerpací stanice Benzina, Písek 14.23 km
Jednota Písek 14.36 km
Bankomat Česká spořitelna 14.42 km
Jednota Písek 14.44 km
Bankomat ČSOB 14.71 km
Bankomat GE Money Bank 14.72 km
Bankomat ČSOB 14.73 km
Bankomat ČSOB 14.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.74 km
Bankomat Komerční banka 14.75 km
Bankomat Fio banka 14.79 km
Bankomat UniCredit Bank 14.83 km
Bankomat Raiffeisenbank 14.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 14.9 km
Bankomat Česká spořitelna 14.92 km
Bankomat Komerční banka 14.96 km
Jednota Lom 14.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.1 km
Bankomat Oberbank AG 15.11 km
Jednota Písek 15.23 km
Bankomat Komerční banka 15.34 km
čerpací stanice Shell, Písek 15.52 km
McDonalds, Písek 15.59 km
Jednota Bernartice 15.6 km
Jednota Písek 15.7 km
Bankomat Česká spořitelna 15.78 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 15.79 km
Bankomat Česká spořitelna 15.9 km
Bankomat GE Money Bank 16.05 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 16.4 km
Jednota Sepekov 16.41 km
Jednota Slabčice 16.41 km
Jednota Borovany 17.92 km
Jednota Škvořetice 18.12 km
Jednota Božetice 18.45 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 19.36 km
Jednota Chyšky 19.45 km
Jednota Sedlice 19.61 km

mohlo by Vás zajímat

hrad Písek

batoh
hrad Písek
Šumava A-Z: hrady
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Pověstná, zajímavá jsou to místa; kus dějin naší jihočeské vlasti se k nim pojí. Pokud se ví, Blata bývala za Vladislava krále majetkem komorním, královským; blatští sedláci, nejsouce poddám žádné vrchnosti, svobodně na nich pásli a trávu žali. Léta P. 1509 král Vladislav daroval Blata panu Petru z Rožmberka a tento ponechal sedlákům i nadále volného jich užívání, na němž ničeho se nezměnilo, pokud drželi panství hlubocké páni z Pernštýna, ani za pánů Ungnadů ze Suneka, kterým po nich připadlo, ani za císaře Ferdinanda, jenž roku 1561 právo zástavní na Hlubokou vykoupil, ba zdá se, že volné užívání Blat směrem k Dívčicům (u Nákří) ještě bylo rozšířeno darováním paní Evy Slatinské na Dívčicích, která konáním dobrých skutků se snažila usmířiti vinu svého chotě, pana Jindřicha Slatinského, jenž v návalu hněvu dýkou skolil nákeřského faráře v samém kostele u stupňů oltáře.

Teprve když panství hlubocké r. 1562 císařem bylo prodáno a přešlo v majetek pánů z Hradce, započaly spory na Blatech. Pan Adam z Hradce, jak se podobá, štván svými úředníky a zřízenci, popíral sedlákům práva na svobodné užívání pastvy na Blatech a zaručených dřívějšími pány na Hluboké jim svobod; sedláci pak, v jichž čele stál statečný a neoblomný rychtář Jakub Kubáta na Zbudově, ani o píď od svých práv a svobod neupustili, přes to, že týráni bývali od čeledi panské a i vězněni a všelikým způsobem pronásledováni a pokutováni. Když posléze vzpoura a nepořádky povstaly, Kubáta byl sťat r. 1581 na břehu Soudného potoka, dav hlavu svou za volnost Blat, a uhájil smrtí svou práva svého lidu, dovolávaje se Boha samého, že za právo stojí, a nepřistoupiv na žádnou podmínku, která by právu byla zadala, ale jejímž přijetím by byl život svůj vykoupil. Císař Rudolf, u něhož sedláci žalobu vedli, dal těmto za pravdu, a Blata zůstala svobodná.

Přehnaly se přes ně bouře třicetileté války, zpustošeny, vydrancovány jsou všecky vesnice, většina obyvatelstva povražděna jest aneb vyhnána z rodné půdy sběří válečnou všech tehdy bojujících stran; bitvy se svedly u Zablátí, u Hluboké a na jiných místech těchto jihočeských končin; vyrvána jest Hluboká z držení růže pětilisté Vitkovců, jichž větví byli i pánové z Hradce, a dána jest císařem Ferdinandem II. zlopověstnému Baltazaru Maradasovi, jenž chtěje snad klidu vrátiti svému svědomí, vezde kapličky zakládal, z nichž mnohé do té chvíle stojí a jimž lid říká maradasky; r. 1661 syn Baltazarův prodal Hlubokou i veškero své zboží knížeti Adamu ze Schwarzenberka, jehožto rodu do dnešního dne náleží; veškeren lid selský uveden jest v bídnou porobu, ale přesto obstál a vědomí práv jeho nevyhynulo v jeho paměti. Spor o Blata znovu povstal a celým dvoustaletím se vlekl, až posléze r. 1865 vyřízen jest ve prospěch devíti nahoře jmenovaných obcí, jejímžto starousedlíkům Blata připadla v neobmezený majetek; i poslední zbytek práva, jež vrchnost si osobovala v příčině užívání pastvy na Blatech a který tehdy i soudem přiřknut byl, pasení ovcí z ovčína na Vomáčce, odkoupily jí jmenované obce o několik let později. — „Kubáta dal hlavu za Blata!" — Och, lid nezapomněl! — Ze všech úst se ozývá tato vděčná připomínka rychtáře, jenž životem svým uhájil budoucím nikdy nezadané právo.

A dobře jest, že lidová paměť věrnou zůstala a že za nejnovějších časů mnohé podrobnosti o statečném rychtáři zbudovském pracně jsou shledány, o jeho životě, o bývalých selských právech a o různých fázích bojů za tato práva. Lid zajisté, maje na očích bohatýra ze svého středu, jenž právo kladl nad svůj život, mravně se povznáší a útěchy nachází v tuhé své lopotě. Kdo poskytne lidu ideál, více mu dá toho, jenž soli mu opatří na jeho vezdejší chléb. Nic nevadí, že mnohý článek chybí v řetězu toho, co se ví o Kubátovi; že mnohá legenda, mnohá báj se připojila k ději bojů, jež on a jeho vrstevníci sedláci vedli v zájmu budoucích, aby svaté právo uchránili přes klíčné věky temnoty a zvůle, takže v jasných časech z mrtvých vstáti mohlo: zda vadí Švýcarům, že není vše s historickou pravdou, co se poutá k osobě Tellově ? Zda na škodu bylo Srbům, že rek jich hrdinných zpěvů, kraljevič Marko, není osobou přesně historickou? — Zda legendy o něm, slepci zpívané, nepřispěly k jich osvobození ze jha sveřepých Turků?

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky