Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámecký park Orlík nad Vltavou

Šumava

kategorie: zábava
podkategorie: odpočinek
lokalita: písecko
GPS: 49°30'40.659"N, 14°9'46.336"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Rozlehlý park v anglickém stylu byl založen u zámku Orlík nad Vltavou na začátku 19. století, jeho budování trvalo zhruba 100 let a na jeho území byla vysázena spousta vzácných dřevin. Až do roku 1948 byla péči o park věnována velká pozornost, ale po znárodnění došlo k velkému zanedbání celé plochy a po zatopení údolí orlickým jezerem došlo i k zatopení části území parku. Od počátku roku 1993 je park opět v péči rodiny Schwarzenbergů a každoročně je možné pozorovat nové a nové úpravy. Na rekonstrukci bylo využito i fondů EU. V parku je možno absolvovat několik vyhlídkových tras nebo naučnou stezku. Nynější podoba rozlehlého přírodně krajinářského parku vznikla po roce 1802 za Karla Filipa ze Schwarzenbergu (1771-1820), který založil vedlejší větev rodu se sídlem na Orlíku. Kníže Karel Filip, zprvu rakouský vyslanec u Napoleonova dvora, posléze velitel spojených armád, které francouzského císaře porazily u Lipska, trávil většinu času mimo své sídlo a tak hlavní podíl na vybudování anglického parku připadl jeho ženě. Kněžna Marie Anna sdílela zálibu svého muže, který řídil budování parku na dálku prostřednictvím dopisů. V nich probíral své plány, schvaloval manželčiny nápady a vydával příkazy, které Marie Anna na Orlíku realizovala. Dopisy (vydané tiskem r. 1913) dokládají, že budování parku bylo společnou vášní a trvalým pojítkem mezi oběma manželi. Oba byli dobře obeznámeni s novými tendencemi v tehdejší zahradní architektuře, kdy přírodně-krajinářský anglický park vytvářel krajinu záměrně přirozenou a komponovanou podle zásad krajinářského malířství. Park přestal být ostře plošně ohraničený, odlehlejší místa přecházela volně do okolní krajiny jen částečně upravené sítí cest a alejí. Park zabírá mnohohektarové rozlohy, upravené citlivými zásahy ve velkorysý krajinný obraz. Na Orlíku byly v plné míře využity porosty na strmých svazích vltavského údolí. Kdysi zde byly působivé pohledy dolů na řeku a její romantické břehy a naopak od řeky na zámek a skalnaté soutěsky lemující vodní tok. Knížecím zahradníkem na Orlíku byl v době zakládání parku František Fikar starší, pracující pod vedením Ludvíka Enslena a zcestovalého Karla Reindla, schwarzenberského zahradníka ve Vídni. Roku 1817 vyslal kníže Fikarova syna na studijní cestu do Vídně a okolí, aby si prohlédl tamější zahrady a parky, nastudoval způsob výsadby, planýrování luk či zakládání a údržbu promenád. Na Orlíku byly promenády budovány jako vycházkové cesty vedoucí přetvářenou krajinou tak, aby jednotlivé partie vynikly na pozadí původního přírodního rámce. Postupem času promenád přibývalo a prodloužily se i mimo oblast parku. V daném prostoru nejdříve probíhalo jejich trasování včetně zpevnění a propojení mosty v místech, kde bylo nutno překonat strmé srázy nad řekou. Terén byl planýrován pro louky a nakonec následovala výsadba sazenic zejména listnáčů a exotických dřevin. Mnoho úsilí stálo zalesnění skalnatých svahů nad Vltavou, na což se dovážel v hojném množství akát z Vídně. Zpráva z roku 1817 říká, že v parku bylo vysázeno na 460 000 exotických stromů a listnáčů, hlavně javorů, jasanů, habrů, jilmů, akátů a různých druhů topolů a cizokrajných jehličnanů. Semena ale i vzrostlé stromy byly na Orlík dopravovány z Libějovic, Opařan, Českého Krumlova, Prahy, Nových Hradů a Vídně. Úkolem zahradníka bylo také pěstovat exoty ve školkách. První údaje o nich jsou z roku 1804. V roce 1817 zahradní inspektor Ludvík Enslen sděluje knížeti, že ve školkách je už zásoba 149 108 kusů exotů, jejichž hodnota je 85 675 zlatých. Park byl chudý na romantické stavby, navíc většina z nich postupem času zanikla, nebo byla zrušena. V letech 1816-1817 bylo v předhradí započato se stavbou divadla, ale předčasná smrt knížete v roce 1820 způsobila, že nebylo dokončeno. Budova byla upravena na byty. Dočasně se stala i sídlem kněžny Marie Anny. Budova stojí dodnes (po levé straně cesty k zámku, naproti zámecké restaurace U Toryka) a sídlí v ní schwarzenberská správa. Po smrti knížete Karla Filipa v roce 1820 převzal panství mladší z jeho synů Karel II. (1802-1858), byla zavedena určitá úsporná opatření, budování parku se ale nezastavilo - především zásluhou ovdovělé kněžny. V roce 1830 bylo na Orlíku dokončeno katastrální měření a roku 1831 byl vypracován situační plán, který znázorňuje celé území parku. O park v té době pečovali společně otec a syn Fikarovi. Za knížete Karla III. (1824-1904) získal park novou mocnou zastánkyni v osobě jeho manželky Vilemíny, která měla velké pochopení pro přírodní krásy a současně bohaté finanční prostředky pro uskutečnění svých záměrů. Kněžna Vilemína vedla deník - Parkjournal, kam zapisovala postup prací. V roce 1850 došlo k oddělení parku od okrasné zahrady a jmenování samostatného zahradníka pro park. Jeho úkolem bylo vykonávat společně se dvěma pomocníky dohled nad parkem, sledovat stav promenád, kontrolovat aby nedocházelo k jejich zkracování a nebyly používány jako veřejné cesty. Ze záznamů z tohoto období je jasné, že nejvíce se vysazovalo smrků a modřínů, méně již listnáčů. Podstatná část výsadeb byla z produkce vlastních školek. V roce 1850-1852 proběhla přestavba okrasné zahrady u prádelského rybníka. Roku 1862 k ní přistavěna nová množírna květin a skleník, ve kterém je nyní zámecká kavárna. Byla provedena konečná úprava prostranství před zámkem a vybudována zámecká terasa. Nejvýznamnější stavbou je však rodinná hrobka dokončená roku 1864. Ta se stala dominantou severovýchodní části parku a cílem hlavních promenád vycházejících od zámku po proudu řeky. Současně s hrobkou byla vybudována také blízká hájovna pro strážce hrobky a současně promenádního hajného. Park byl dobudován roku 1904 za Karla IV.ze Schwarzenbergu (1859-1913) a dále pečlivě udržován až do doby, kdy v roce 1948 byli Schwarzenbergové donuceni odejít do emigrace. Počínaje rokem 1993 se park vrací do rukou rodiny a začíná nová etapa náročné péče o tento krajinný skvost. Je nutné se především vyrovnat s radikální proměnou krajinných souvislostí danou vznikem vodního díla Orlík, ve kterém nenávratně zaniklo staré malebné údolí Vltavy a s ním i podstatná část původní kompozice parku. Přes tuto ztrátu zůstává však zámecký park na Orlíku jak pro svou neobyčejnou rozlohu a míru v jaké se zde dochovalo dílo jeho zakladatelů, tak pro výjimečnou krásu, místem, jehož návštěva přináší radost.

odkaz: zámecký park Orlík nad Vltavou

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pamětní deska Karel Kramer

batoh
pamětní deska Karel Kramer
Šumava A-Z: památníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple výklenková Nanebevzetí Panny Marie...

batoh
kaple výklenková Nanebevzetí Panny Marie, Orlík nad Vltavou
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple výklenková sv. Jana Nepomuckého, O...

batoh
kaple výklenková sv. Jana Nepomuckého, Orlík nad Vltavou
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Orlík nad Vltavou

batoh
Orlík nad Vltavou
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pamětní deska Karel Kramer 0.06 km
kaple výklenková Nanebevzetí Panny... 0.14 km
kaple výklenková sv. Jana Nepomuck... 0.27 km
Orlík nad Vltavou 0.3 km
rybník Mičan 0.35 km
kaple výklenková, vyhlídkové místo... 0.43 km
zámek Orlík nad Vltavou 0.57 km
kašna zámecká nádvorní, zámek Orlí... 0.58 km
Nahá pastýřka 0.59 km
Schwarzenberská hrobka Orlík nad V... 0.63 km
fara Schwarzenberská hrobka Orlík ... 0.67 km
Staré Sedlo 0.77 km
pomník padlých WWII, Staré Sedlo, ... 0.84 km
sv. Prokop, Staré Sedlo, Orlík nad... 0.84 km
kostel sv. Prokopa, Staré Sedlo, O... 0.87 km
fara Staré Sedlo, Orlík nad Vltavo... 0.88 km
hřbitov Staré Sedlo, Orlík nad Vlt... 0.91 km
hrob Henry Valduseau, Orlík nad Vl... 0.92 km
pomník padlých WWI, Staré Sedlo, O... 0.92 km
Orličtí vrazi, Žďákovský most... 1.68 km
silniční Žďákovský most, Vltava... 1.68 km
hrob Ruděnko Semjon Pavlovič, Prob... 2.04 km
Probulov 2.43 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 2.89 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 2.98 km
památník obětem romského holocaust... 2.98 km
Tíživé mlčení, Paul Polansky 2.98 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 2.98 km
Nevězice 3.78 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 3.81 km
kaple výklenková Nevězice 3.82 km
Nevězická bílá paní 4.1 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 4.11 km
Králova Lhota 4.13 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 4.22 km
dětské hřiště Králova Lhota 4.32 km
keltské oppidum Nevězice 4.68 km
Nový Dvůr 5.91 km
Novodvorský rybník 5.99 km
kamenný most Skalice, Horní Nerest... 6.84 km
Ohnivé léto 6.84 km
dětské hřiště Nerestce 6.87 km
Rakovický mlýn 7.23 km
mlýn nový Nerestce 7.25 km
zámek Dolní Nerestce 7.32 km
Trápení 7.38 km
Bisingrov 7.52 km
rybník Stejskal 7.69 km
nádraží Čimelice 7.74 km
hřbitov Varvažov 7.89 km
kaple hřbitovní Varvažov 7.9 km
pomník konce 2. světové války, Čim... 7.91 km
Varvažov 8.06 km
O zatoulané princezně 8.13 km
Střílej oběma rukama 8.13 km
Stříbrná paruka 8.13 km
Proč nevěřit na zázraky 8.13 km
Je třeba zabít Sekala 8.13 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 8.16 km
Schwarzenberg Karel, vévoda krumlo... 8.17 km
zámek Varvažov 8.2 km
kaple výklenková sv. Jana Evangeli... 8.22 km
kamenný most Skalice, Varvažov 8.31 km
hrad Zvíkov 8.35 km
kamenný most rybník Kostelák, čtyř... 8.42 km
rybník Kostelák, Čimelice 8.45 km
Pivovarský rybník, Čimelice 8.46 km
kostel Nejsvětější Trojice, Čimeli... 8.46 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 8.47 km
morový sloup, Čimelice 8.48 km
Hogo fogo Homolka 8.49 km
Paulik Franciszek Daniel 8.5 km
Čimelice 8.5 km
Dastich Josef 8.5 km
pamětní kámen SPŠF, Čimelice 8.52 km
pomník padlých WWI, Čimelice 8.53 km
pomník generálmajor Jaroslav Muzik... 8.54 km
Muzika Jaroslav, generálmajor, pil... 8.54 km
13. komnata Karla Schwarzenberga 8.58 km
Filmáci ze zámku knížete Schwarzen... 8.58 km
zámek Čimelice 8.58 km
strašení krutého čimelického majit... 8.58 km
řeka Otava 8.59 km
kaple výklenková sv. Václava, sv.... 8.7 km
kaple hřbitovní s vratislavskou hr... 8.81 km
hřbitov Čimelice 8.84 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 8.95 km
kaple Smetanova Lhota 8.97 km
Koller Jan 8.97 km
Smetanova Lhota 8.97 km
Spadla s měsíce 9.05 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 9.07 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 9.36 km
Zvíkovské Podhradí 9.81 km
Zvíkovský Otavský most 9.84 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 9.85 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 9.87 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 9.87 km
Štědronín - Plazy 10.19 km
Ohnivé léto 10.32 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 10.32 km
Zvíkovský Vltavský most 10.32 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 10.32 km
Karlovské duby 10.37 km
Plavecký mariáš 10.41 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 10.52 km
vodní nádrž Orlík 10.6 km
Svatá Anna 10.61 km
kaple sv. Anny, Oslov 10.64 km
řeka Skalice 10.65 km
Dolní Ostrovec 10.91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 10.94 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 10.95 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 10.95 km
Velká 10.98 km
SDH Velká 11 km
rybník Dejmov 11.18 km
Železný kříž, Tereza Nováková... 11.36 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 12.11 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 12.45 km
most Lomnice, Mirotice 12.47 km
židovský hřbitov Mirotice 12.56 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 12.58 km
lávka Lomnice, Mirotice 12.63 km
radnice Mirotice 12.8 km
Mirotice 12.81 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 12.83 km
NS Alšova 12.83 km
pomník padlých WWI, Oslov 12.85 km
pomník padlých WWI, Mirotice 12.85 km
kostel sv. Linharta, Oslov 12.88 km
Oslov 12.9 km
pivovar Mirotice 12.91 km
fara Oslov 12.91 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 12.92 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 12.93 km
Kopecký Matěj 12.93 km
Aleš Mikoláš 12.93 km
fara Mirotice 12.95 km
Intimní osvětlení 12.95 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 12.95 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 12.96 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 12.97 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 12.97 km
pamětní deska Benedikt Žák 12.99 km
pomník padlých WWII, Mirotice 13.09 km
hřbitov Mirotice 13.11 km
Čtyři slunce 13.12 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 13.15 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 13.15 km
Hořejší mlýn, Mirotice 13.17 km
hřbitov Oslov 13.64 km
památník obětí fašismu, Oslov 13.64 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 14.36 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 14.38 km
Radobytce 14.43 km
Venkovský učitel 14.47 km
Nová a Stará Vráž u Písku 14.55 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 14.65 km
SDH Strážovice 14.68 km
zámek Vráž 14.89 km
zámek Strážovice 14.96 km
věžový vodojem Vráž 15.11 km
Nová radnice Milevsko 15.71 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 15.71 km
pamětní deska František Koláček, M... 15.71 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 15.71 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 15.71 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 15.71 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 15.71 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 15.73 km
Milevské maškary 15.74 km
Milevsko 15.74 km
Občanská záložna, Milevsko 15.74 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 15.75 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 15.77 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 15.77 km
Stará radnice Milevsko 15.77 km
Spořitelna Milevsko 15.77 km
synagoga (stará) Milevsko 15.78 km
fara stará Milevsko 15.78 km
infocentrum Milevsko 15.79 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 15.79 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 15.82 km
synagoga (nová) Milevsko 15.83 km
Klášterní most, Milevsko 15.94 km
děkanství Milevsko 15.97 km
kašna klášterní Milevsko 15.98 km
lípa u hřbitova, Milevsko 16 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 16.01 km
klášterní lípa Milevsko 16.01 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 16.04 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 16.04 km
klášter premonstrátů Milevsko 16.04 km
Šindelář Vladimír 16.06 km
Milevské muzeum 16.06 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 16.06 km
Historické panoptikum jihočeského ... 16.06 km
hřbitov Milevsko 16.08 km
Sokolovna Milevsko 16.1 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 16.13 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 16.14 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 16.16 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 16.19 km
Stehlík Karel 16.19 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 16.46 km
pomník padlých WWI, Vlastec 16.56 km
kaple sv. Václava, Vlastec 16.59 km
Vlastec 16.61 km
SDH Lom 16.77 km
Lom 16.83 km
Pevnost Fort Hary 17.02 km
židovský hřbitov Milevsko 17.19 km
Kavkovna 17.47 km
Zlivice 17.49 km
SDH Zlivice 17.5 km
SDH Vojníkov 17.53 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 17.54 km
Vojníkov 17.56 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 17.77 km
šlechtický pivovar, Čížová 17.85 km
sýpka Čížová 17.87 km
Čížová 17.87 km
infocentrum Čížová 17.91 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 17.91 km
zámek Čížová 17.93 km
vlaková zastávka Čížová 18.16 km
zvonice Čížová 18.17 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 18.17 km
fara a špitál Čížová 18.18 km
studna krytá Čížová 18.18 km
hřbitov Čížová 18.2 km
kaple sv. Barbory, Čížová 18.21 km
Vrcovice 18.52 km
Hessoun Josef, Msgre. 18.52 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 18.57 km
SDH Vrcovice 18.6 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 18.68 km
Benda Břetislav 18.68 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 18.68 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 18.85 km
Podolský most, Vltava 18.89 km
Výlet 18.9 km
nádraží Záhoří 18.94 km
Svatonice 18.97 km
kaple Svatonice 19.01 km
vlaková zastávka Vrcovice 19.05 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 19.09 km
hřbitov Horní Záhoří 19.09 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 19.1 km
fara Horní Záhoří 19.1 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 19.68 km
Škvořetice 19.71 km
zámek Škvořetice 19.74 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Orlík nad Vltavou

  batoh
  Jednota Orlík nad Vltavou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Orlík nad Vltav...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Orlík nad Vltavou
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota Probulov

  batoh
  Jednota Probulov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Kostelec

  batoh
  Jednota Kostelec
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Orlík nad Vltavou 0.77 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 1.05 km
Jednota Probulov 2.44 km
Jednota Kostelec 3.84 km
Jednota Lety 5.58 km
Jednota Přílepov 6.38 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 6.69 km
Jednota Varvažov 7.99 km
Jednota Kovářov 8.4 km
Jednota Čimelice 8.51 km
Bankomat Česká spořitelna 8.52 km
Jednota Pechova Lhota 9.2 km
Jednota Mirovice 9.21 km
Jednota Hrejkovice 9.98 km
Jednota Kučeř 10.46 km
Jednota Květov 12.47 km
Jednota Zbelítov 13.42 km
Jednota Vráž 14.21 km
Bankomat Komerční banka 15.68 km
Bankomat Česká spořitelna 15.71 km
Bankomat ČSOB 15.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.78 km
CENTRUM Milevsko 15.81 km
Bankomat GE Money Bank 15.81 km
Bankomat GE Money Bank 16.05 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 16.15 km
Bankomat Česká spořitelna 16.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.3 km
Bankomat ČSOB 16.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.3 km
Bankomat Česká spořitelna 16.62 km
Bankomat Komerční banka 16.63 km
Bankomat ČSOB 16.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.69 km
Jednota Jetětice 16.79 km
Jednota Lom 16.79 km
Bankomat ČSOB 17.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.9 km
Jednota Záhoří 19.08 km
Jednota Chyšky 19.16 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 19.3 km
Jednota Škvořetice 19.7 km
Jednota Podolí 19.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 20.44 km
Jednota Sepekov 20.68 km
Jednota Bělčice 20.79 km
Jednota Božetice 21.64 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 21.78 km
čerpací stanice Benzina, Písek 21.8 km
Jednota Písek 21.86 km
Jednota Písek 21.91 km
Jednota Písek 22.07 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 22.08 km
Jednota Sedlice 22.1 km
Jednota Písek 22.11 km
Bankomat Česká spořitelna 22.19 km
Jednota Bernartice 22.24 km
Bankomat Česká spořitelna 22.27 km
Bankomat GE Money Bank 22.3 km
Bankomat Komerční banka 22.37 km
Jednota Blatná 22.37 km
Bankomat ČSOB 22.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.38 km
Bankomat Česká spořitelna 22.42 km
Bankomat ČSOB 22.43 km
Bankomat GE Money Bank 22.45 km
Bankomat Komerční banka 22.45 km
Bankomat ČSOB 22.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.47 km
Bankomat ČSOB 22.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.54 km
Bankomat Fio banka 22.56 km
Jednota Kluky 22.57 km
Bankomat Raiffeisenbank 22.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.6 km
Bankomat UniCredit Bank 22.63 km
Bankomat Česká spořitelna 22.68 km
Bankomat Komerční banka 22.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.88 km
Bankomat Oberbank AG 22.89 km
Jednota Písek 23.11 km
čerpací stanice Shell, Písek 23.16 km
Bankomat Komerční banka 23.2 km
McDonalds, Písek 23.21 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 23.39 km
Jednota Písek 23.48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 23.56 km
Bankomat Česká spořitelna 23.64 km
Bankomat Česká spořitelna 23.69 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 23.72 km
Bankomat GE Money Bank 23.76 km
Jednota Velká Turná 24.19 km
Jednota Slabčice 24.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 24.38 km
Jednota Borovany 24.98 km
Jednota Opařany 26.2 km
Jednota Jistebnice 26.46 km
Jednota Radomyšl 27.41 km
Jednota Kestřany 27.74 km
Jednota Lnáře 28.04 km
Jednota Stádlec 28.11 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 28.14 km
Jednota Radětice 29.32 km
Jednota Přeštovice 29.37 km
Jednota Štěkeň 29.4 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 29.94 km
Jednota Albrechtice 30.31 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 30.47 km
Jednota Čejetice 30.51 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 30.63 km
Konzum Čečelovice 30.82 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 30.95 km
Bankomat Česká spořitelna 31 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 31.04 km
Jednota Mečíchov 31.3 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 31.65 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 32.36 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 32.43 km
Jednota Borotín 32.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.49 km
Jednota Bechyně 32.5 km
Bankomat ČSOB 32.51 km
Supermarket Zuzana Bechyně 32.53 km
Bankomat Komerční banka 32.53 km
Bankomat Česká spořitelna 32.74 km
Jednota Radkov 32.76 km
Jednota Bechyně 32.79 km
Bankomat ČSOB 32.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.04 km
Jednota Strakonice 33.1 km
Jednota Strakonice 33.13 km
Jednota Strakonice 33.14 km
Bankomat Česká spořitelna 33.18 km
Jednota Mnichov 33.35 km
Bankomat UniCredit Bank 33.39 km
Fortna Strakonice 33.47 km
Jednota Strakonice 33.51 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 33.51 km
Bankomat ČSOB 33.53 km
Bankomat Komerční banka 33.55 km
Bankomat Fio banka 33.59 km
Bankomat Komerční banka 33.59 km
Bankomat ČSOB 33.6 km
Jednota Strakonice 33.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.63 km
Jednota Strakonice 33.63 km
Bankomat Česká spořitelna 33.64 km
Jednota Strakonice 33.67 km
Bankomat GE Money Bank 33.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.77 km
Jednota Strakonice 33.78 km
Jednota Strakonice 33.81 km
Bankomat Česká spořitelna 33.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.84 km
Bankomat GE Money Bank 33.87 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 33.93 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 34.03 km
Konzum Chanovice 34.06 km
Bankomat Česká spořitelna 34.13 km
Supermarket Strakonice 34.15 km
Bankomat ČSOB 34.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.24 km
Jednota Malšice 34.24 km
Konzum Svéradice 34.33 km
Jednota Cehnice 34.34 km
Supermarket Malšice 34.45 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 34.6 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 34.81 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 34.97 km
Bankomat GE Money Bank 35 km
Bankomat Komerční banka 35.02 km
Bankomat Česká spořitelna 35.06 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 35.08 km
Jednota Drahonice 35.15 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 35.42 km
čerpací stanice OMV, Katovice 35.42 km
Jednota Krč 35.68 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 35.72 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 35.76 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 35.78 km
Jednota Katovice 35.83 km
Bankomat ČSOB 35.95 km
Jednota Slapy 35.95 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 36.24 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 36.33 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 36.33 km
Bankomat ČSOB 36.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36.7 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 36.72 km
Bankomat Česká spořitelna 36.73 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 36.8 km
Jednota Tábor 36.9 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 36.91 km
Bankomat Komerční banka 36.93 km
Bety Týn nad Vltavou 36.98 km
Bankomat Česká spořitelna 37.03 km
Jednota Týn nad Vltavou 37.04 km
Bankomat ČSOB 37.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.11 km
Konzum Velký Bor 37.11 km
Jednota Chotoviny 37.26 km
Bankomat GE Money Bank 37.44 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 37.48 km
Bankomat Oberbank AG 37.53 km
Jednota Týn nad Vltavou 37.53 km
Jednota Sousedovice 37.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.57 km
Bankomat Česká spořitelna 37.63 km
Bankomat GE Money Bank 37.75 km
Bankomat Fio banka 37.8 km
Bankomat ČSOB 37.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.8 km
Bankomat ČSOB 37.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.8 km
Jednota Střelské Hoštice 37.86 km
Bankomat Raiffeisenbank 37.9 km
Bankomat Česká spořitelna 38.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 38.18 km
Bankomat Komerční banka 38.26 km
Jednota Nemyšl 38.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.3 km
Bankomat UniCredit Bank 38.38 km
Bankomat ČSOB 38.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.46 km
Bankomat Raiffeisenbank 38.55 km
Bankomat Raiffeisenbank 38.55 km
Bankomat Česká spořitelna 38.58 km
Bankomat GE Money Bank 38.58 km
Bankomat Komerční banka 38.58 km
Jednota Tábor 38.59 km
Jednota Tábor 38.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.69 km
Bankomat ČSOB 38.75 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 38.75 km
Konzum Horažďovice 38.91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 38.94 km
čerpací stanice Shell, Tábor 39.26 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 39.33 km
Bankomat GE Money Bank 39.36 km
Bankomat Česká spořitelna 39.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.47 km
Bankomat Česká spořitelna 39.58 km
Bankomat Komerční banka 39.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.64 km
Konzum Horažďovice 39.65 km
Bankomat ČSOB 39.65 km
Bankomat GE Money Bank 39.79 km
Jednota Tábor 39.85 km
Konzum Třebomyslice 39.88 km
Bankomat ČSOB 39.89 km
Bankomat ČSOB 39.93 km
McDonalds, Tábor 40.08 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 40.09 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 40.11 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 40.12 km
Bankomat Komerční banka 40.13 km
Bankomat GE Money Bank 40.15 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 40.16 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 40.18 km
Bankomat Česká spořitelna 40.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.23 km
Jednota Čičenice 40.26 km
Bankomat Česká spořitelna 40.4 km
Bankomat Komerční banka 40.41 km
Jednota Štěchovice 40.42 km
Bankomat GE Money Bank 40.5 km
Bankomat GE Money Bank 40.51 km
Jednota Vodňany 40.51 km
Bankomat Česká spořitelna 40.67 km
Bankomat GE Money Bank 40.68 km
Jednota Měšice 40.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.69 km
Bankomat ČSOB 40.7 km
Jednota Vodňany 40.84 km
Jednota Hlavatce 40.97 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 41.02 km
Jednota Želeč 41.19 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 41.24 km
Konzum Pačejov 41.32 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 41.34 km
Konzum Pačejov 41.36 km
Bankomat Komerční banka 41.55 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 41.66 km
Bankomat ČSOB 41.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.69 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 41.78 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 41.78 km
Bankomat Česká spořitelna 41.84 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 41.92 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 42.02 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 42.02 km
Jednota Sezimovo Ústí 42.03 km
Bankomat ČSOB 42.05 km
Bankomat Komerční banka 42.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 42.11 km
Bankomat Česká spořitelna 42.17 km
Konzum Malý Bor 42.28 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 42.6 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 42.66 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 42.78 km
Jednota Oldřichov 42.94 km
Konzum Velké Hydčice 42.96 km
Bankomat Česká spořitelna 43.02 km
Jednota Volyně 43.06 km
Bankomat GE Money Bank 43.13 km
Jednota Dříteň 43.16 km
Bankomat Komerční banka 43.18 km
Bankomat Česká spořitelna 43.28 km
Bankomat Česká spořitelna 43.37 km
Konzum Břežany 43.4 km
Jednota Volyně 43.44 km
Jednota Zárybničná Lhota 43.46 km
Jednota Volyně 43.61 km
Bankomat Česká spořitelna 43.65 km
Jednota Bavorov 43.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 44.11 km
Jednota Ratibořské Hory 44.18 km
Jednota Libějovice 44.38 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 44.73 km
Konzum Nezamyslice 44.91 km
Jednota Javornice 45 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 45.01 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 45.48 km
Bankomat Česká spořitelna 45.62 km
Bankomat Komerční banka 45.62 km
Jednota Tvrzice 45.67 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 45.96 km
Konzum Hradešice 46 km
Jednota Dub 46.17 km
Jednota Čestice 46.23 km
Jednota Roudná 46.39 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 46.59 km
Jednota Mladá Vožice 46.65 km
Supermarket Mladá Vožice 46.65 km
Jednota Mladá Vožice 46.7 km
Jednota Bušanovice 46.88 km
Konzum Rabí 47 km
Jednota Košice 47.19 km
Jednota Olešník 47.31 km
Jednota Malenice 47.52 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 47.58 km
Jednota Klenovice 47.59 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 47.6 km
Konzum Žichovice 47.74 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 47.74 km
Bankomat ČSOB 47.76 km
Bankomat Rokycany 47.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.79 km
Bankomat GE Money Bank 47.79 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 47.88 km
Konzum Velenovy 47.92 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 47.92 km
Bankomat Česká spořitelna 47.95 km
Bankomat Česká spořitelna 48.06 km
Jednota Chýnov 48.12 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 48.13 km
Bankomat ČSOB 48.18 km
Jednota Myslkovice 48.22 km
Bankomat GE Money Bank 48.31 km
Bankomat Komerční banka 48.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48.37 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 48.39 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48.39 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48.39 km
Bankomat Česká spořitelna 48.39 km
Bankomat UniCredit Bank 48.4 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 48.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48.42 km
Konzum Soběšice 48.44 km
Jednota Borkovice 48.48 km
Bankomat Citibank 48.48 km
Jednota Dolní Bukovsko 48.55 km
Konzum Nalžovské Hory 48.89 km
Konzum Myslív 48.89 km
Konzum Budětice 48.93 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48.96 km
Supermarket Renta Soběslav 48.98 km
Bankomat Komerční banka 49.01 km
Jednota Zálezly 49.01 km
Bankomat Česká spořitelna 49.07 km
Konzum Zborovy 49.16 km
Jednota Soběslav 49.18 km
Bankomat GE Money Bank 49.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 49.31 km
Bankomat ČSOB 49.35 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 49.38 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 49.44 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 49.55 km
Jednota Vlachovo Březí 49.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50 km
Bankomat ČSOB 50.03 km
Jednota Vlachovo Březí 50.1 km
Jednota Čkyně 50.34 km
Jednota Dolní Hořice 50.4 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 50.4 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 50.52 km
Jednota Hracholusky 50.62 km
Konzum Žihobce 50.64 km
Jednota Osek u Rokycan 50.76 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 50.79 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 50.87 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 51.16 km
čerpací stanice OMV, Řípec 51.29 km
Jednota Netolice 51.35 km
Bankomat Česká spořitelna 51.43 km
Bankomat Komerční banka 51.47 km
Bankomat Česká spořitelna 51.57 km
Konzum Plánice 51.57 km
Jednota Smilovy Hory 51.84 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 51.86 km
Jednota Krtov 51.91 km
Jednota Zliv 51.93 km
Jednota Přehořov 52.02 km
Bankomat Česká spořitelna 52.04 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 52.09 km
Jednota Vitějovice 52.12 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 52.2 km
Bankomat ČSOB 52.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.25 km
Jednota Vacov 52.25 km
Konzum Zavlekov 52.32 km
Jednota Tučapy 52.42 km
Jednota Husinec 52.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 52.52 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 52.55 km
Jednota Bohumilice 52.56 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 52.7 km
Jednota Choustník 52.77 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 52.78 km
Jednota Pořín 52.8 km
Konzum Čejkovy 52.81 km
Konzum Ústaleč 52.82 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 52.83 km
Konzum Strašín 52.95 km
Bankomat Česká spořitelna 53.01 km
Bankomat Komerční banka 53.05 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 53.06 km
Jednota Neplachov 53.07 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 53.08 km
Bankomat ČSOB 53.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.1 km
Jednota Řípec 53.11 km
Bankomat GE Money Bank 53.11 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 53.21 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 53.81 km
Bankomat GE Money Bank 53.87 km
Bankomat Česká spořitelna 53.99 km
Konzum Sušice 54.11 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 54.23 km
Jednota Budislav 54.47 km
Bankomat Česká spořitelna 54.53 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 54.53 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 54.56 km
Bankomat Česká spořitelna 54.72 km
Bankomat ČSOB 54.73 km
Jednota Stupno 54.78 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 54.82 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 54.83 km
Jednota Břasy 54.84 km
Konzum Nezdice na Šumavě 54.86 km
Konzum Měčín 54.89 km
Jednota Pištín 55.2 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 55.26 km
Jednota Vimperk 55.28 km
Bankomat Česká spořitelna 55.29 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 55.39 km
čerpací stanice Shell, Sušice 55.48 km
Bankomat Česká spořitelna 55.51 km
Bankomat UniCredit Bank 55.56 km
Bankomat Česká spořitelna 55.59 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 55.77 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 55.81 km
Konzum Hrádek 55.86 km
Bankomat GE Money Bank 55.95 km
Bankomat Komerční banka 55.96 km
Bankomat Česká spořitelna 55.97 km
Bankomat ČSOB 55.98 km
Bankomat Česká spořitelna 56.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.08 km
Bankomat ČSOB 56.08 km
Konzum Sušice 56.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 56.1 km
Jednota Prachatice 56.1 km
Konzum Sušice 56.35 km
Bankomat Komerční banka 56.41 km
Jednota Prachatice 56.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.43 km
Bankomat ČSOB 56.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.5 km
Bankomat GE Money Bank 56.55 km
Bankomat Česká spořitelna 56.56 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 56.61 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 56.64 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 56.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.06 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 57.08 km
Bankomat ČSOB 57.09 km
Bankomat Komerční banka 57.12 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 57.15 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 57.24 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 57.28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 57.35 km
Konzum Kolinec 57.37 km
Bankomat GE Money Bank 57.37 km
Jednota Vimperk 57.38 km
Jednota Vimperk 57.39 km
Jednota Vimperk 57.39 km
Jednota Vimperk 57.46 km
Jednota Buk 57.54 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 57.6 km
Jednota Vimperk 57.63 km
Konzum Újezd sv. Kříže 57.68 km
Jednota Dírná 57.69 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 57.78 km
Jednota Stachy 58.03 km
Bankomat Komerční banka 58.06 km
Bankomat Česká spořitelna 58.07 km
Bankomat ČSOB 58.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.09 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 58.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.24 km
Bankomat ČSOB 58.27 km
Jednota Zdíkov 58.29 km
Bankomat Komerční banka 58.41 km
Bankomat Česká spořitelna 58.43 km
Bankomat ČSOB 58.44 km
Bankomat GE Money Bank 58.44 km
McDonalds, OC Plzeň 58.44 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 58.61 km
Konzum Předslav 58.72 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 58.85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 58.89 km
Konzum Bolešiny 58.95 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 59.11 km
Konzum Dlouhá Ves 59.21 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 59.28 km
Konzum Ujčín 59.35 km
Jednota Záblatí 59.38 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 59.51 km
Jednota Dolany 59.6 km
Bankomat Česká spořitelna 59.95 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 59.97 km
Bankomat Komerční banka 59.98 km
Bankomat Česká spořitelna 60.08 km
Konzum Kašperské Hory 60.11 km
Bankomat Česká spořitelna 60.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.12 km
Bankomat ČSOB 60.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.15 km
Bankomat GE Money Bank 60.15 km
Bankomat Česká spořitelna 60.15 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.15 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60.15 km
Bankomat ČSOB 60.17 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 60.45 km
Jednota Druztová 60.45 km
Bankomat Komerční banka 60.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.52 km
Bankomat Česká spořitelna 60.56 km
Bankomat ČSOB 60.72 km
Bankomat GE Money Bank 60.73 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 60.79 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 60.8 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 60.8 km
Bankomat Česká spořitelna 60.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.87 km
Konzum Mochtín 60.91 km
Bankomat ČSOB 61.06 km
Lužnice České Budějovice 61.08 km
Konzum Nezdice u Přeštic 61.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.18 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 61.27 km
Bankomat Česká spořitelna 61.33 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 61.33 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 61.33 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 61.47 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 61.49 km
Bankomat GE Money Bank 61.61 km
Bankomat Česká spořitelna 61.61 km
Konzum Petrovice u Sušice 61.61 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 61.64 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 61.66 km
Bankomat Česká spořitelna 61.74 km
Vltava České Budějovice 61.76 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 61.8 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 61.86 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 61.9 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 61.9 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 61.96 km
Konzum Malonice 61.98 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 62.06 km
Jednota Chroboly 62.11 km
Bankomat ČSOB 62.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.15 km
Bankomat Česká spořitelna 62.17 km
Bankomat Komerční banka 62.18 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 62.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 62.28 km
Konzum Velhartice 62.32 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 62.35 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 62.47 km
Bankomat ČSOB 62.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.48 km
Bankomat Česká spořitelna 62.52 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 62.54 km
Bankomat GE Money Bank 62.55 km
Jednota Žichlice 62.55 km
Market Zruč 62.64 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 62.71 km
Družba České Budějovice 62.76 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 62.81 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 62.86 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 62.87 km
Bankomat GE Money Bank 62.91 km
Jednota-potraviny Brloh 62.98 km
Konzum Sobětice 63 km
Bankomat ČSOB 63.15 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 63.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.15 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 63.17 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 63.19 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 63.22 km
Konzum Hlavňovice 63.44 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 63.45 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 63.51 km
Konzum Švihov 63.54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 63.57 km
Bankomat GE Money Bank 63.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.61 km
Bankomat Česká spořitelna 63.62 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 63.65 km
Bankomat Česká spořitelna 63.65 km
Bankomat Česká spořitelna 63.68 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 63.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.75 km
Bankomat ČSOB 63.75 km
Bankomat Komerční banka 63.75 km
Bankomat UniCredit Bank 63.76 km
Bankomat Raiffeisenbank 63.76 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 63.78 km
Bankomat Fio banka 63.79 km
Bankomat GE Money Bank 63.79 km
Bankomat Česká spořitelna 63.8 km
Bankomat Česká spořitelna 63.8 km
Bankomat Oberbank AG 63.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.81 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 63.81 km
Bankomat Česká spořitelna 63.81 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 63.82 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 63.83 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 63.84 km
Konzum Hartmanice 63.86 km
Bankomat UniCredit Bank 63.88 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 63.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.9 km
Bankomat ČSOB 63.9 km
Bankomat Sberbank CZ 63.9 km
Bankomat UniCredit Bank 63.91 km
Bankomat Fio banka 63.91 km
Bankomat Fio banka 63.91 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 63.91 km
Bankomat Česká spořitelna 63.94 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 63.94 km
Bankomat GE Money Bank 63.94 km
Jednota Lišov 63.94 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 63.94 km
Café 27, Hartmanice 63.95 km
Bankomat ČSOB 63.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.03 km
Bankomat GE Money Bank 64.04 km
Bankomat Česká spořitelna 64.04 km
Bankomat Raiffeisenbank 64.06 km
Bankomat GE Money Bank 64.07 km
Bankomat UniCredit Bank 64.09 km
Konzum Klatovy 64.09 km
Bankomat Komerční banka 64.11 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 64.12 km
Prior České Budějovice 64.14 km
Jednota Adamov 64.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.15 km
Bankomat ČSOB 64.15 km
Bankomat Česká spořitelna 64.17 km
Bankomat Komerční banka 64.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.19 km
Bankomat Komerční banka 64.2 km
Bankomat ČSOB 64.21 km
Bankomat Česká spořitelna 64.21 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 64.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.24 km
Bankomat ČSOB 64.25 km
Konzum Vřeskovice 64.25 km
Bankomat GE Money Bank 64.27 km
Bankomat UniCredit Bank 64.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.28 km
Bankomat Česká spořitelna 64.28 km
Bankomat ČSOB 64.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.29 km
Bankomat Komerční banka 64.35 km
Bankomat Česká spořitelna 64.35 km
Bankomat GE Money Bank 64.35 km
Bankomat ČSOB 64.35 km
Bankomat Česká spořitelna 64.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.35 km
Bankomat ČSOB 64.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.36 km
Bankomat GE Money Bank 64.37 km
Bankomat Komerční banka 64.38 km
Konzum Dobřany 64.41 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 64.41 km
Bankomat Česká spořitelna 64.42 km
Bankomat Česká spořitelna 64.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 64.48 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 64.52 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 64.56 km
Bankomat Česká spořitelna 64.57 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 64.6 km
Jednota Česká Bříza 64.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.67 km
Bankomat Komerční banka 64.68 km
Bankomat ČSOB 64.71 km
Bankomat Česká spořitelna 64.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.75 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 64.76 km
Bankomat Komerční banka 64.77 km
Bankomat Fio banka 64.77 km
Bankomat Komerční banka 64.82 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 64.82 km
Jednota Třemošná 64.83 km
Market Třemošná 64.83 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 64.83 km
Vesna České Budějovice 64.88 km
Bankomat Česká spořitelna 64.89 km
Jednota-potraviny Brloh 64.89 km
Jednota Dobříč 64.92 km
Bankomat GE Money Bank 64.92 km
Bankomat Česká spořitelna 64.97 km
Bankomat Česká spořitelna 64.99 km
Bankomat Česká spořitelna 65 km
Konzum Chotěšov 65.01 km
Bankomat ČSOB 65.02 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 65.03 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 65.03 km
Bankomat Česká spořitelna 65.11 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 65.12 km
TREFA Ćeské Budějovice 65.14 km
Bankomat ČSOB 65.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.22 km
Bankomat ČSOB 65.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.32 km
Bankomat Česká spořitelna 65.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.55 km
Bankomat ČSOB 65.55 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 65.67 km
Bankomat ČSOB 65.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.69 km
Bankomat ČSOB 65.69 km
Bankomat GE Money Bank 65.69 km
Bankomat Česká spořitelna 65.69 km
TREFA České Budějovice 65.85 km
Rožnov České Budějovice 65.9 km
Konzum Běšiny 65.92 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 65.92 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 66.01 km
Jednota Ktiš 66.04 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 66.25 km
Jednota Radčice 66.59 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 66.6 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 66.64 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 67.1 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 67.22 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 67.62 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 68.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 68.11 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 68.19 km
čerpací stanice Srní 68.2 km
Jednota-potraviny Křemže 68.22 km
Jednota Horní Vltavice 68.3 km
Bankomat Česká spořitelna 68.34 km
Konzum Srní 68.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.44 km
Jednota Chotíkov 68.44 km
Bankomat Komerční banka 68.45 km
Sluneční kavárna, Srní 68.45 km
Bankomat Česká spořitelna 68.51 km
Supermarket Horní Bříza 68.54 km
Jednota Horní Bříza 68.67 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 68.79 km
Konzum Bezděkov 68.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.23 km
Bankomat ČSOB 69.24 km
Bankomat GE Money Bank 69.57 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 69.58 km
Jednota Volary 69.64 km
Bankomat Komerční banka 69.71 km
Jednota Volary 69.74 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 69.75 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 69.82 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 69.92 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 69.92 km
Jednota Volary 69.96 km
Konzum Víteň 69.96 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 70.05 km
čerpací stanice Benzina, Volary 70.15 km
Konzum Strážov 70.18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 70.26 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 70.28 km
Jednota Kaznějov 70.29 km
Market Kaznějov 70.29 km
Tempo market Třeboň 70.41 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 70.41 km
Market Kaznějov 70.63 km
Bankomat Komerční banka 70.67 km
Jednota Lenora 70.68 km
Bankomat ČSOB 70.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.92 km
Bankomat ČSOB 70.93 km
Jednota Babiná 70.97 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 71.04 km
Konzum Janovice 71.06 km
Bankomat Komerční banka 71.13 km
Bankomat ČSOB 71.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.24 km
Bankomat Česká spořitelna 71.25 km
Jednota Kralovice 71.28 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 71.28 km
Supermarket Kralovice 71.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.35 km
Bankomat GE Money Bank 71.38 km
Bankomat Česká spořitelna 71.39 km
Bankomat ČSOB 71.4 km
Jednota Kamenný Újezd 71.45 km
Jednota Hadačka 71.54 km
Konzum Chudenice 71.59 km
Jednota Kralovice 71.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.67 km
Bankomat ČSOB 71.67 km
Bankomat ČSOB 71.68 km
Bankomat Česká spořitelna 71.7 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 71.71 km
Jednota Kralovice 71.73 km
Jednota Kozolupy 71.82 km
Jednota Město Touškov 71.92 km
Bankomat ČSOB 71.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.99 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 72.04 km
Bankomat Komerční banka 72.14 km
Jednota Ledenice 72.3 km
Bankomat GE Money Bank 72.44 km
Bankomat Česká spořitelna 72.49 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 72.5 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 72.52 km
Jednota Plasy 72.52 km
Bankomat Komerční banka 72.56 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 72.58 km
Jednota Nevřeň 72.69 km
Jednota Plasy 72.84 km
Bankomat Česká spořitelna 72.9 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 73.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73.1 km
Bankomat ČSOB 73.1 km
Jednota Nýřany 73.28 km
čerpací stanice Benzina, Stod 73.28 km
Bankomat Česká spořitelna 73.39 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 73.45 km
Bankomat Komerční banka 73.45 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 73.45 km
Jednota Plasy 73.5 km
Jednota Mrtník 74.65 km
Konzum Chocomyšl 74.75 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 74.85 km
Konzum Černíkov 75.3 km
Konzum Srbice 75.35 km
Konzum Čermná u Staňkova 75.77 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 75.79 km
Konzum Hlohovčice 75.81 km
Jednota Loza 75.88 km
Konzum Úsilov 76.07 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 76.26 km
Bankomat Česká spořitelna 76.3 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 76.54 km
Konzum Dešenice 76.54 km
Jednota Všeruby 76.55 km
Jednota Stožec 76.65 km
Jednota Dolní Bělá 76.85 km
Bankomat ČSOB 76.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.91 km
Jednota Horní Bělá 77.07 km
Supermarket Český Krumlov 77.15 km
Bankomat Komerční banka 77.17 km
COOP DISKONT - Nýrsko 77.17 km
Konzum Nýrsko 77.17 km
Bankomat Česká spořitelna 77.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.26 km
Bankomat GE Money Bank 77.29 km
Bankomat Komerční banka 77.31 km
Bankomat Česká spořitelna 77.31 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 77.33 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 77.35 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 77.37 km
Bankomat GE Money Bank 77.42 km
Bankomat GE Money Bank 77.42 km
Bankomat ČSOB 77.43 km
Bankomat Citibank 77.47 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 77.49 km
Konzum Hojsova Stráž 77.49 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 77.5 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 77.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.69 km
Bankomat ČSOB 77.7 km
Jednota Borovany 77.72 km
Bankomat Komerční banka 77.86 km
Jednota Mladotice 77.87 km
Bankomat Česká spořitelna 77.92 km
Jednota-potraviny Kájov 77.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.14 km
Jednota Úlice 78.17 km
Bankomat ČSOB 78.19 km
Bankomat GE Money Bank 78.2 km
Konzum Nýrsko 78.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.33 km
Bankomat ČSOB 78.36 km
Bankomat UniCredit Bank 78.42 km
Bankomat Citibank 78.45 km
Bankomat Citibank 78.45 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 78.48 km
Konzum Hlohová 78.61 km
Bankomat Oberbank AG 78.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.66 km
Jednota-potraviny Velešín 78.66 km
Bankomat Komerční banka 78.67 km
Bankomat Raiffeisenbank 78.67 km
Bankomat Česká spořitelna 78.74 km
Bankomat Citibank 78.76 km
Bankomat Citibank 78.76 km
Konzum Staňkov 78.81 km
Bankomat GE Money Bank 78.82 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 78.83 km
Bankomat Česká spořitelna 78.91 km
Bankomat Komerční banka 78.93 km
Bankomat Komerční banka 78.93 km
Bankomat Česká spořitelna 78.98 km
Bankomat Česká spořitelna 79 km
Jednota Líšťany 79.04 km
Konzum Staňkov 79.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.16 km
Bankomat ČSOB 79.16 km
Konzum Železná Ruda 79.25 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 79.3 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 79.38 km
Jednota-potraviny Velešín 79.39 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 79.42 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 79.63 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 79.75 km
Jednota Hvozd 80.38 km
Konzum Osvračín 80.51 km
Jednota Heřmanova Huť 80.58 km
Jednota Pňovany 80.61 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 80.72 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 81.38 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 81.38 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 81.42 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 81.42 km
COOP TUTY Nová Pec 81.87 km
Bankomat Česká spořitelna 82.18 km
Bankomat Komerční banka 82.21 km
Konzum Kdyně 82.23 km
Bankomat GE Money Bank 82.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.29 km
Bankomat ČSOB 82.3 km
Bankomat Česká spořitelna 82.32 km
Bankomat Komerční banka 82.33 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 82.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.36 km
Bankomat ČSOB 82.36 km
Jednota-potraviny Větřní 82.39 km
Konzum Kdyně 82.39 km
Jednota Trhové Sviny 82.41 km
Jednota Žihle 82.42 km
Bankomat GE Money Bank 82.58 km
Jednota-potraviny Velešín 82.93 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 83.06 km
Bankomat Česká spořitelna 83.07 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 83.26 km
Jednota Nová Pec 83.26 km
Jednota-potraviny Horní Planá 83.45 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 83.47 km
Jednota Úněšov 83.84 km
Konzum Zahořany 84.41 km
Jednota Pernarec 84.46 km
Konzum Blížejov 84.62 km
Jednota Sytno 84.65 km
Konzum Kout na Šumavě 84.68 km
Jednota-potraviny Střítež 84.9 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 84.99 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 84.99 km
Jednota-potraviny Besednice 85.26 km
Konzum Semošice 85.33 km
Konzum Milavče 85.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.47 km
Bankomat ČSOB 85.47 km
Jednota-cukrárna Manětín 85.54 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 85.91 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 85.99 km
Bankomat GE Money Bank 86.33 km
Netto, Zwiesel (D) 86.37 km
Bankomat Česká spořitelna 86.5 km
Jednota-potraviny Světlík 86.82 km
Intersport, Zwiesel (D) 87.23 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 87.28 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 87.31 km
Deichmann, Zwiesel (D) 87.31 km
Kik, Zwiesel (D) 87.31 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 87.32 km
NKD, Zwiesel (D) 87.37 km
Edeka, Zwiesel (D) 87.38 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 87.39 km
TEDi, Zwiesel (D) 87.42 km
Rossmann, Zwiesel (D) 87.42 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 87.43 km
Norma, Zwiesel (D) 87.44 km
Müller, Zwiesel (D) 87.51 km
Bankomat ČSOB 87.53 km
Bankomat Komerční banka 87.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.57 km
Bankomat GE Money Bank 87.67 km
Bankomat GE Money Bank 87.68 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 87.71 km
Jednota Stříbro 87.72 km
Bankomat Česká spořitelna 87.74 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 87.78 km
Konzum Starý Klíčov 87.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.04 km
Bankomat ČSOB 88.05 km
Bankomat Česká spořitelna 88.09 km
Penny Market, Zwiesel (D) 88.18 km
Jednota Kladruby 88.2 km
Bankomat Komerční banka 88.21 km
Konzum Mrákov 88.28 km
Jednota Stříbro 88.29 km
Jednota Nečtiny 88.34 km
Real, Zwiesel (D) 88.41 km
Lidl, Zwiesel (D) 88.41 km
Jednota-potraviny Kaplice 88.55 km
Jednota-potraviny Kaplice 88.61 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 88.64 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 88.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.8 km
Bankomat ČSOB 88.8 km
REWE, Zwiesel (D) 88.81 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 88.92 km
Konzum Milčice 88.92 km
Konzum Horšovský Týn 88.97 km
Jednota Stříbro 88.98 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 88.98 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 88.98 km
Konzum Domažlice 89.15 km
Jednota-potraviny Kaplice 89.18 km
Jednota-potraviny Kaplice 89.18 km
Bankomat Komerční banka 89.21 km
Bankomat Česká spořitelna 89.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.26 km
Bankomat GE Money Bank 89.26 km
Bankomat ČSOB 89.29 km
Jednota-potraviny Kaplice 89.3 km
Jednota-potraviny Kaplice 89.31 km
Bankomat Raiffeisenbank 89.38 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 89.39 km
Bankomat Česká spořitelna 89.45 km
Bankomat ČSOB 89.45 km
Bankomat GE Money Bank 89.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.47 km
Bankomat ČSOB 89.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.66 km
Bankomat Česká spořitelna 89.66 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 89.7 km
Jednota Pláň 89.71 km
Bankomat Komerční banka 89.79 km
Bankomat Komerční banka 89.79 km
Bankomat Česká spořitelna 89.83 km
Konzum Tlumačov 89.94 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 89.95 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 89.97 km
Konzum Domažlice 90.41 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 90.78 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 91.54 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 91.58 km
NKD, Bodenmais (D) 91.59 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 91.7 km
REWE, Bodenmais (D) 91.72 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 91.79 km
Jednota Nové Hrady 91.83 km
Jednota-potraviny Bujanov 92.07 km
Konzum Miřkov 92.89 km
Jednota Horní Stropnice 93.2 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 93.33 km
Konzum Draženov 93.35 km
čerpací stanice OMV, Draženov 93.8 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 94.15 km
Jednota Konstantinovy Lázně 94.43 km
Jednota-potraviny Frymburk 94.45 km
Bankomat ČSOB 94.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.8 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 95.14 km
Takko Fashion, Regen (D) 95.55 km
Deichmann, Regen (D) 95.6 km
TEDi, Regen (D) 95.6 km
Konzum Česká Kubice 95.6 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 95.75 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 95.76 km
NKD, Regen (D) 95.8 km
Esprit, Regen (D) 95.83 km
Edeka center, Regen (D) 95.87 km
Norma, Regen (D) 95.94 km
REWE, Regen (D) 95.95 km
Aldi Süd, Regen (D) 96 km
Netto, Regen (D) 96.1 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 96.12 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 96.35 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 96.36 km
Edeka, Regen (D) 96.36 km
Jednota Bezdružice 96.36 km
Jednota Bezdružice 96.4 km
Konzum Folmava 96.43 km
Konzum Vidice 96.45 km
Konzum Trhanov 96.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 96.55 km
Bankomat Česká spořitelna 96.58 km
Jednota-potraviny Malonty 96.61 km
Jednota-potraviny Lipno 96.61 km
Jednota-potraviny Kaplice 96.65 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 96.73 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 96.75 km
Bankomat Komerční banka 96.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.03 km
Bankomat ČSOB 97.03 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 97.38 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 97.43 km
Jednota-potraviny Frymburk 97.88 km
Konzum Nový Kramolín 98.04 km
Jednota Černošín 98.12 km
Konzum Postřekov 98.22 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 98.24 km
Bankomat Česká spořitelna 98.25 km
Konzum Poběžovice 98.4 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 98.57 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 98.76 km
Jednota-potraviny Loučovice 99.22 km
Jednota-potraviny Loučovice 99.22 km
Konzum Díly 99.72 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 99.84 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 99.93 km
Bankomat Česká spořitelna 100.05 km
Bankomat Komerční banka 100.14 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 100.15 km
Bankomat GE Money Bank 100.42 km
Konzum Hostouň 100.62 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 100.68 km
Konzum Mnichov 101.04 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 101.28 km
Jednota Lestkov 101.7 km
Jednota Stráž u Tachova 101.71 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 101.97 km
Bankomat GE Money Bank 102.44 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 102.48 km
Jednota Bor u Tachova 102.5 km
Bankomat Česká spořitelna 102.57 km
Jednota Bor u Tachova 102.61 km
Bankomat ČSOB 102.73 km
Bankomat ČSOB 104.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.25 km
Bankomat Česká spořitelna 104.28 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 104.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.84 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 104.99 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 106.02 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 106.04 km
Jednota Přimda 108.74 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 108.86 km
Jednota Staré Sedliště 109.02 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 109.8 km
Bankomat Česká spořitelna 109.8 km
Jednota Planá 109.81 km
Bankomat GE Money Bank 109.96 km
Bankomat ČSOB 110.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.04 km
Jednota Staré Sedliště 110.62 km
Jednota Chodová Planá 111.53 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 112.72 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 113.12 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 113.17 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 113.2 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 113.28 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 113.31 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 113.36 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 113.47 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 113.6 km
Bankomat UniCredit Bank 113.75 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 113.88 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 113.89 km
Jednota Tachov 113.92 km
Burger King, Deggendorf (D) 114.03 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 114.03 km
Jednota Dlouhý Újezd 114.11 km
Jednota Tachov 114.16 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 114.16 km
Norma, Deggendorf (D) 114.24 km
COOP DISKONT - Tachov 114.26 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 114.27 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 114.28 km
Bankomat Česká spořitelna 114.31 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 114.32 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 114.32 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 114.33 km
Bankomat GE Money Bank 114.37 km
Real, Deggendorf (D) 114.38 km
Lidl, Deggendorf (D) 114.44 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 114.48 km
Bankomat Česká spořitelna 114.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.52 km
Bankomat ČSOB 114.57 km
Jednota Tachov 114.6 km
Jednota Hošťka 114.61 km
Jednota Tachov 114.62 km
Jednota Tachov 114.62 km
Bankomat GE Money Bank 114.62 km
Bankomat Komerční banka 114.64 km
Bankomat ČSOB 114.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.7 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 114.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.74 km
Bankomat ČSOB 114.74 km
Bankomat Česká spořitelna 114.79 km
Jednota Tachov 114.91 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 114.92 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 115 km
NKD, Deggendorf (D) 115.19 km
Jednota Tachov 115.21 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 115.35 km
Netto, Deggendorf (D) 115.35 km
Esprit, Deggendorf (D) 115.39 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 115.4 km
C&A, Deggendorf (D) 115.4 km
Rossmann, Deggendorf (D) 115.42 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 115.43 km
New Yorker, Deggendorf (D) 115.46 km
Müller, Deggendorf (D) 115.5 km
TEDi, Deggendorf (D) 115.5 km
Kik, Deggendorf (D) 115.62 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 115.64 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 115.68 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 115.68 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 115.78 km
Edeka, Deggendorf (D) 115.87 km
Edeka, Passau (D) 116.05 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 116.26 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 116.29 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 116.33 km
Bankomat UniCredit Bank 116.93 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 117.03 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 117.04 km
Jednota Rozvadov 117.22 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 117.53 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 117.81 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 117.88 km
Real, Passau (D) 117.94 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 118.84 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 119.26 km
Jednota Halže 119.33 km
Jednota Lázně Kynžvart 123.54 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 135.16 km
Burger King, Neutraubling (D) 154.7 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 156.91 km
NKD, Regensburg (D) 156.91 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 157.14 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 157.52 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 157.6 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 157.89 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 157.97 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 158 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 158.02 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 158.04 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 158.08 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 158.09 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 158.11 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 158.63 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 158.74 km
Kik, Regensburg (D) 158.83 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 158.86 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 158.91 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 158.96 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 159.28 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 159.51 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 159.57 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 159.59 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 159.64 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 159.74 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 159.79 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 159.8 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 159.8 km
C&A, Regensburg (D) 159.86 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 160.07 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 160.09 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 160.8 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 161.26 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 161.53 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 162.3 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 162.39 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 162.51 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 162.52 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 162.6 km

mohlo by Vás zajímat

Palackého sady, Písek

batoh
Palackého sady, Písek
Šumava A-Z: odpočinek
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

fontána u hotelu Otava, Písek

batoh
fontána u hotelu Otava, Písek
Šumava A-Z: odpočinek
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Chloubou Šumavy není pouze nedotčená příroda, ale také kulturní památky. Lidovou architekturu můžete obdivovat v řadě vesnických památkových zón, ale i rozesetou po celé Šumavě a šumavským podhůřím - začleněnou do běžného venkova, nebo městské památky v městských památkových zónách. Na Šumavě naleznete také řadu zřícenin hradů a tvrzí, ale i řadu hradů, hrádků, zámků i zámečků. Za zmínku stojí i šumavské rozhledny. Šumava se dělí do šesti podcelků: Železnorudská hornatina, Šumavské pláně, Boubínská hornatina, Trojmezná hornatina, Želnavská hornatina a Vltavická brázda. Nejvyšší body Šumavy na hraničním hřebenu dosahují výšek nad 1300 m n. m. Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (1 456 m n. m.) na bavorské straně hranice. Nejvyššími vrcholy české části jsou Plechý (1 378 m n. m.), Trojmezná (1 361 m n. m.), Boubín (1 362 m n. m.), Jezerní hora (1 343 m n. m.). Na Šumavě se nachází velké množství rašelinových slatí, jejichž celková plocha činí cca 5.000 ha. Směrem do vnitrozemí přechází Šumava v Šumavské podhůří a Novohradské hory s výškami cca 1000 m n. m. Šumava disponuje jak velmi dobrými klimatickými i přírodními podmínkami pro rozvoj zimní turistické sezóny, tak také širokou nabídkou různých druhů sportovních či relaxačních aktivit zajišťovaných mnoha rozličnými rekreačně - sportovními, ubytovacími, stravovacími a dalšími zařízeními, která vytvářejí kvalitní základnu pro prožití příjemné a spokojené zimní a letní rekreace. Hledáte levné ubytování? Vybírejte z levného ubytování s nízkou cenou. Levné ubytování Vám vždy vyjde vstříc příjemnou cenou. Nebojte se levně ubytovat, není to většinou na úkor kvality ubytování. Vždy zde naleznete levné a kvalitní ubytování. Ubytování za výhodné ceny na horách u vody, ale i ve vesničkách, městysech a velkých městech. Široká nabídka levných hotelů, chat a chalup či penzionů je pravidelně aktualizovaná. Zcela nejlevnější způsob ubytování jsou levné ubytování v ubytovnách. Pro studenty a turisty jsou zejména lákavé ubytování v levných penzionech, či levné ubytování v soukromí.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Z těchto sporujících se myšlenek jej vyrušil Krušnej, jenž po dlouhém mlčení k němu promluvil:

„A vidíš, Jouzo, syna ti do vězení odvedli a velké hoře na tebe snesli, a přece bych hned a rád s tebou měnil. Pustí ho zas a bude tvůj, jako býval. A já těch dětí mám víc a na svobodě jsou, a přece nejsou mé, a nikdy nebudou. Před chvílís to viděl. Člověk by si zoufal."

„Brachu zlatý," vece Potužák, „každý si neseme svůj kříž a svoje starosti. Můj chlapec také ještě není na svobodě, krásně slíbil pan správec, že se ho zastane."

„O tom přece nebudeme pochybovat, po tom, cos vykonal. A vidíš, holka za tím chlapem běhá jako čubka, ta za tímhle, druhá za jiným, poslušnost vypovídají, na posměch vydávají sebe a mne a doma žena jim pomáhá, proti mně se spuntovali. Tak si zrovna myslím, že Pánbůh sám by je měl ztrestat. Toho chlapa voda měla odnést! Tys ho vytáhl! Dobře! Jsem rád kvůli tobě, žes je tím dostal na svou stranu, ale kvůli té holces ho tam mohl nechat. Já bych prstem pro něj nebyl pohnul! Napij se z Bezdrevi, holomku, a plav si třeba do Prahy a za Prahu! Neubude! Holku ať taky čert vezme a třeba ještě deset knížecích! Z takových námluv přece nic jiného nekouká než dlouhatánské průtahy a nakonec třeba ostuda!"

„Jakube, co povídáš, není v pořádku. To jen hněv z tebe mluví, třeba spravedlivý. Byla v tom jen náhoda, že já první jsem tomu mladíkovi podal tyč. Nebýt tam mne, byl by to učinil jiný, dost možná, že ty sám. V tom byla vůle boží. Člověk je člověk a křesťan, bližnímu třeba v nouzi pomoci. Když jsem ho viděl zápasit s proudem, ani mi nenapadlo pomýšlet, že je to knížecí mládek, že si namlouvá tvou dceru proti tvé vůli, nebo že si tím ve své věci pomohu. Viděl jsem prostě člověka, který se topí, a že mi v dosahu ležela tyč, podal jsem mu ji. Že potom promluvil Karhoun, víš sám, ale já bych si byl nevzpomněl vykládat jim tam, co mne tíží; však jsi viděl, že jsem už odcházel..."

„Že zrovna tenhle lump, tenhle Karhoun ty pány přivedl na tvou věc, mě mrzí," zaskuhral Krušnej; „člověk nemá štěstí! Než ještě hubu otevřel, měl jsem to na jazyku já a chtěl jim to hodit na hlavu, aby věděli, jaký jsi ty a jací jsou oni. Ten lajdák mě předešel. Potom ovšem si vzal právo pověsit se nám na paty. Ještě že jsme se ho zbyli..."

„Nu, vidíš, Jakube — Pánbůh užívá někdy zvláštních nádob, ve kterých nám ustědřuje své dary..."

„A co mě nejvíc hněte," přerušil ho Krušnej, „je to, že před takovým ničemným darebákem moje dítě mě zostudilo."

Potužák měl na jazyku říci svému starému příteli, že nepo¬slušnost svých dětí sám zavinil přílišnou povolností vůči své ženě a že nyní pozdě bycha honí, ale jak se naň podíval a viděl utrápený výraz jeho obličeje a slzy, jež mu stékaly po rozbrázděných tvářích, bylo mu ho líto a káravá slova mu uvázla v hrdle.

„Hleď, Jakube," pravil měkce, „neber si tohle tak do hlavy. Muší pomyslit, že holka má toho mládka ráda; nesmíš se divit, že se pobláznila, když ji tak poplašili zprávou, že se mi upil. Nebránils na počátku, proč najednou nyní bráníš? Víi přece, že teď už od něho neupustí. Na tvém místě bych ji byl nezdržoval, když ho chtěla vidět."

„Ale ten posměch z toho, Jouzo, ten posměch," zvolal Krušnej; „což mi má být jedno, když kdekdo bude říkat: Hleďte Rozáru Krušnejch! Běhá za mládkem až do rybárny! Věší se na něho jako klíště a na tátu div jazyk nevyplázne! — Pak se arciť o nás otírá každý otrapa!"

Ba právě, že Rozárka se těžce prohřešila proti mravům a způsobům blatských dívek, vydávajíc se za milencem do cizího stavení. To Potužák věděl lépe než kdo jiný, a kdyby se podobná věc byla stala v jeho rodině, velmi těžce by ji byl nesl a dozajista by nebyl připustil omluvy. Chápal také roztrpčení Krušného a za normálních okolností by ho byl i sdílel; než, za daných poměrů, uváživ, že chyba kotví v minulosti, kterou odčiniti nebylo již lze, hledal kdekterý důvod na omluvu nerozvážného děvčete, jen aby přítele potěšil a bolu jeho ulevil, což se mu po mnohých řečech také jakžtakž podařilo.

Došli zatím na Hlubokou. Právě když se ubírali mimo kostel, udeřila dvanáctá a zvonili poledne. Z budovy okresního soudu vycházeli páni, pan soudce, pan adjunkt, pan listovní. Potkali je jednoho po druhém, pana soudce naposled. Potužák zočiv ho, stanul, uctivě pozdravil...

Zda povšiml sobě starý pán, jenž nedbale poděkoval za pozdravení a z jehož mdlých, krátkozrakých očí, obrněných zlatými brejlenu, jedva na okamžik utkvěl pohled na uklánějícím se před ním venkovanu, plaše prosebného výrazu, jenž tomuto zřel z očí? — Ba, sotva asi! Šel mimo, upíraje zraky ku promoklé zemi, vyhýbaje se pečlivě kalužím.

Potužák zamýšlel zastaviti ho, promluviti s ním na místě, jižjiž vpřed se pošinul, aby ho dohonil, ale pojednou odvaha jej opustila.

„Přišli jsme pozdě," děl poloušeptem k stojícímu za ním Krušnému, „třeba počkat do odpoledne, až se vrátí do úřadu."

„Ba právě," odvětil tento, „jde k obědu, tu zdržovat ho nemůžeme a nadto v tom dešti. Takový pán by se třeba urazil a chlapec by to odnesl."

Při vzpomínce na svého chlapce Potužákovi se oči zalily slzami. Přišlo mu na paměť, že té chvíle snad žalářník mu přináší oběd, skrovný oběd vězňů. Ubožák ani nevěděl, že osoby dlící ve vyšetřovací vazbě mají právo stravovat se samy; jinak by byl svého syna zaopatřil potřebnými penězi. Zalomil rukama.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky