Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

rodný dům Karla Boleslava Štorcha, Klatovy

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: pamětihodnosti
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'37.167"N, 13°17'41.649"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Rodný dům Karla Boleslava Štorcha, Komenského ulice 5, Klatovy, na kterém je pamětní deska, která byla slavnostně odhalena 7.září 1912. Autorem je Jan Čejka, rodák z nedaleké Loučimi, který v dětství odešel s rodiči do Vídně. V roce 2012 u příležitosti 100 let od vzniku byla deska celkově renovována (Václav Fiala) a znovu odhalena 15.listopadu 2012 v 17 hodin. Karel Boleslav Štorch (15.listopadu 1812, Klatovy - 21.listopadu 1868, Praha) byl český obrozenecký spisovatel, publicista, filosof a vlastenec. Karel Štorch se narodil 15. listopadu 1812  v domě č. 5 v  Komenského ulici v Klatovech.  Od roku 1823 studoval na klatovském gymnáziu, které bylo pod správou benediktinského řádu. I když se tehdy jednalo o školu čistě německou, o tři roky později prefekt školy nabídl studentům možnost navštěvovat kurz českého jazyka a literatury, který vedl klatovský magistrátní rada Josef Hukal. Přes počáteční velký zájem studentů o češtinu, nakonec vytrval pouze Štorch a jeho přítel a další klatovský vlastenec Jan Formánek (Činoveský). Poslední dva roky gymnaziálních studií strávil Štorch v Českých Budějovicích. V roce 1829 odešel do Prahy, kde  se další dva roky věnoval studiu účetnictví. V roce 1830 vstoupil do státních služeb a pracuje jako praktikant u státní účtárny, později jako účetní rada. Z počátku třicátých let také  pocházejí první Štorchovy publikované literární pokusy. Začíná příznačně v periodikách, které jsou spojeny s dalšími klatovskými rodáky, v časopisech původně založenými Václavem Matějem Krameriem, resp. jeho synem Václavem Radomilem (Večerní vyražení nebo Čechoslav) nebo  později v Květomluvě Karla Slavoje Ammerlinga. Jeho příspěvky jsou zveřejňovány i ve Světozoru, který tehdy vydával Pavel Josef Šafařík. V roce 1834 se Štorch  podílel na překladu významné knihy „Zeměpis“ od italského geografa Adriana Balbiho. Geografie a kartografie zůstala Štorchovým zájmem až do konce života. V roce 1842 se ujímá vedení redakce časopisu  Vlastimil, tři roky poté se stal redaktorem České včely a Pražských novin, které ovšem po roce „předal“ Karlu Havlíčku Borovskému. V roce 1845 se Štorch oženil s nevlastní sestrou nakladatele Josefa Pospíšila Regynou Machytkovou. Štorch byl příznivcem dokončení jazykové reformy započaté Dobrovským a Šafaříkem (např. odstranění psaní y po c nebo z). Spolu se svými kolegy z Vlastimila navrhl například také odstranění psaní dvojhlásky au místo vyslovovaného ou  nebo změnu  psaní německo-polského w na jednoduché v.  V této záležitosti se dokonce dostal do „mediální přestřelky“ s velkým Františkem Palackým, který se mu ironicky vysmíval na stránkách časopisu Českého muzea. Na stranu konzervativců se překvapivě přidal i Karel Havlíček, paradoxně v časopise Česká včela, jehož vedení mu Štorch několik let předtím předal.  Není třeba dodávat, komu z jmenovaných dala budoucnost v pravopisných otázkách za pravdu. Po revolučních událostech v roce se Štorch  zcela ujal vedení časopisu Květy. Učinil z „národního zábavníku“ časopis zaměřený na politiku. Přivítal příchod konstituce a svobody: „Myšlenka je opět volná, beze strachu před censorskými nůžkami smíme opět pravdu hledati a zastávati, slovo jest opět volné, nemusíc se ohlížeti, aby jej nikdo neslyšel; jen zákon platí a okáže se ve své ničím nezkalené svátosti“. Štorch zároveň zformuloval jakýsi neoficiální program vzdělanců v nových, svobodnějších  podmínkách, jeho základní teze spočívala v nutnosti šířit vzdělání ve věcech politických mezi nejširší lidové vrstvy. Věnoval se také volebnímu sytému nebo hospodářským otázkám.  V této době publikoval v Květech i další intelektuál z Klatovska – Josef Franta Šumavský.   V druhé polovině roku 1848 se změnil název časopisu na Květy a plody, Štorch zůstal vedoucím redaktorem. Publikoval zde několik zajímavých esejů, srovnával například možné budoucí  uspořádání  říše, založené buď na liberálním centralismu, nebo federálním uspořádání. Existence časopisu Květy a plody  ale nemělo příliš dlouhého trvání, časopis zanikl už 30. září 1848. Štorch končí jako novinář (mimo toho, že v roce 1855 nakrátko působí jako redaktor časopisu Obzor) a věnuje se psaní naučné literatury. Vydal tak učebnici „Dějiny Německa a Francouzska“. Byl také velice aktivní v mnoha spolcích. Např. roku 1850 byl zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk, působil také v Matici české, ve sboru pro vybudování Národního divadla nebo pracoval jako účetní spolku Svatobor. Štorch byl ovšem ve své době považován za především za významného filosofa. Rozhodně se ovšem necítím kompetentní jakkoli analyzovat jeho filosofické názory, proto se omezím jen na heslovité informace.  Jako většina současníků byl Štorch nejprve ovlivněn Hegelovými myšlenkami, ovšem později se od nich zcela odvrátil.   Vlastní filosofické názory prezentoval často v polemice s dalšími českými mysliteli – např. Františkem Čuprem (1821-1882). Štorch byl velkým obdivovatele J. A. Komenského, jeho dílo podrobně analyzoval a vyhodnocoval. Životní pouť Karla Boleslava Štorcha se uzavřela 21. listopadu 1868. „Na procházce stižen byl KBŠ mdlobou a byv dopraven do svého bytu na Smíchově - na Prstence - zemřel o čtvrt hodiny později, v půl osmé večer na ochrnutí plic“.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pamětní deska Karel Boleslav Štorch

batoh
pamětní deska Karel Boleslav Štorch
Šumava A-Z: památníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pamětní deska MUDr. Alois Mašek

batoh
pamětní deska MUDr. Alois Mašek
Šumava A-Z: památníky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Modrý tygr

batoh
Modrý tygr
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Krejčí Jan Dr.

batoh
Krejčí Jan Dr.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 0 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 0.05 km
Modrý tygr 0.06 km
Krejčí Jan Dr. 0.06 km
památník Dr. Jan Krejčí 0.06 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 0.09 km
Vrba Karel PhDr. 0.12 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 0.12 km
Vrchlický Jaroslav 0.12 km
Halíř Jan 0.12 km
Talich Václav 0.12 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 0.12 km
okrouhlice Klatovy 0.12 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 0.12 km
Vlachův dům, Klatovy 0.12 km
Kramerius Václav Matěj 0.12 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 0.13 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 0.15 km
infocentrum Klatovy 0.16 km
pamětní deska J. Vančura 0.16 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 0.17 km
radnice Klatovy 0.18 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 0.18 km
oslavy osvobození Klatovy 0.18 km
pamětní deska osvobození Klatov 0.18 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 0.18 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 0.18 km
pamětní deska okupace Klatov 0.18 km
Černá věž, Klatovy 0.19 km
Šumná města - Klatovy 0.19 km
vila A. Salzmanna s ordinací 0.19 km
Sázka na třináctku 0.19 km
folklórní festival Klatovy 0.2 km
AccuWeather - Klatovy 0.2 km
Burian Vlasta 0.2 km
kašna Klatovy 0.2 km
Klička Josef 0.2 km
Kočičková Ester 0.2 km
Klatovy 0.2 km
Belfín František 0.2 km
Landovský Pavel 0.2 km
Šesták Antonín, páter 0.2 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 0.2 km
Wiendl František 0.2 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 0.2 km
Suchý Jiří 0.2 km
Cyklotoulky - Klatovy 0.2 km
jezuitská kolej, Klatovy 0.21 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 0.21 km
Jak ukrást Dagmaru 0.21 km
Policie Modrava 0.21 km
NS Klatovský vycházkový okruh 0.21 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 0.21 km
Bílá věž, Klatovy 0.21 km
památník Pod Valy 0.21 km
Pawlík Karel, MUDr. 0.22 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 0.22 km
studna pod Valy, Klatovy 0.22 km
Šmilovský Alois Vojtěch 0.23 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 0.23 km
Katakomby Klatovy 0.23 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 0.24 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 0.24 km
Vočadlo Otakar 0.24 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 0.24 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 0.24 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 0.24 km
prampouch, Klatovy 0.25 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 0.26 km
fara Klatovy 0.26 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 0.26 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 0.26 km
pamětní deska Josef Klička 0.27 km
Balbín Bohuslav 0.27 km
Arcibiskupský dům Klatovy 0.28 km
studna před klášterem, Klatovy 0.32 km
Tři chlapi na cestách 0.33 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 0.33 km
pamětní deska Eduard Formánek 0.33 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 0.34 km
Formánek Eduard 0.34 km
pamětní deska Lubor Niederle 0.36 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 0.37 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 0.37 km
Dragounská kasárna, Klatovy 0.39 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 0.4 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 0.4 km
Historic Vltava Rallye 0.4 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 0.41 km
Sokolovna Klatovy 0.41 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 0.41 km
památník obětí WWII, Klatovy 0.41 km
synagoga Klatovy 0.42 km
vila továrníka Singera, Klatovy 0.44 km
Winkelhofer Heinrich 0.44 km
klatovské Gestapo 0.44 km
Lindner Richard 0.44 km
Masarykova základní škola Klatovy... 0.55 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 0.56 km
rybník s ostrovem v městském parku... 0.58 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 0.6 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 0.6 km
fontána pěší zóna, Klatovy 0.6 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 0.61 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 0.64 km
Copak je to za vojáka 0.71 km
cykloinfocentrum Klatovy 0.73 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 0.75 km
kašna v městském parku, Klatovy 0.77 km
Kolonáda v parku, Klatovy 0.79 km
vlaková zastávka Klatovy město 0.8 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 0.8 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 0.8 km
pomník padlých WWI, Klatovy 0.84 km
kasárna u tanku, Klatovy 0.85 km
Ďurinda Maťo 0.85 km
Fifka Gustav 0.86 km
kostel sv. Michala, Klatovy 0.87 km
SDH Klatovy 0.88 km
hřbitov Klatovy 0.88 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 0.89 km
kostel Československé církve husit... 0.9 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 0.9 km
kaple hřbitovní Klatovy 0.9 km
hrob Otakara Vočadla 0.92 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 0.93 km
židovský hřbitov Klatovy 0.96 km
socha Spravedlnost, Klatovy 0.96 km
krematorium Klatovy 0.98 km
studánka Klatovka, Klatovy 0.99 km
budova soudu Klatovy 1 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 1.02 km
pamětní střepina bombardování Klat... 1.03 km
BMX dráha Klatovy 1.07 km
památník umučeným, Klatovy 1.07 km
bombardování nádraží Klatovy 1.12 km
bytový dům "aeroplán&... 1.13 km
Fiala Václav 1.16 km
skatepark Klatovy 1.17 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 1.24 km
bruslení Klatovy 1.25 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 1.33 km
Milfort Martin 1.45 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 1.69 km
nádraží Klatovy 1.74 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 1.79 km
Luby 1.84 km
hřbitov Luby 1.85 km
obětem května 1945, Luby 1.86 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 1.88 km
fara Hůrka 1.96 km
hřbitov Hůrka 1.96 km
kostel sv. Martina, Hůrka 1.97 km
Luby u Klatov 1.97 km
dětské hřiště Luby 2.07 km
NS Hůrka, Klatovy 2.11 km
most Drnový potok, Luby 2.12 km
tvrz Luby 2.13 km
vila se zdobným štítem, Luby 2.13 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 2.24 km
Čínov 2.25 km
Beňovská lípa 2.29 km
bazén Klatovy 2.32 km
Beňovy 2.36 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 2.36 km
koupaliště Klatovy 2.36 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 2.43 km
Červený mlýn pod Hůrkou 2.45 km
tvrz Beňovy 2.5 km
mlýn Beňovy 2.52 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 2.67 km
kaple Sobětice 2.71 km
Sobětice 2.72 km
Lažánky 2.73 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 2.75 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 2.8 km
SDH Tajanov 2.82 km
Slavošovice 2.91 km
Pihovice 2.96 km
SDH Slavošovice 2.96 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 2.98 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 2.98 km
Ailův mlýn, Úhlava 2.99 km
Tajanov 3.03 km
dětské hřiště Tajanov 3.05 km
koupaliště Beňovy 3.12 km
nádraží Luby u Klatov 3.3 km
letiště Klatovy 3.36 km
les Husín 3.37 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 3.44 km
Chaloupky 3.47 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 3.5 km
památník Spálený les 3.64 km
Drnový potok 3.76 km
Kosmáčov 3.82 km
SDH Štěpánovice 3.84 km
Poborovice 3.87 km
Štěpánovice 3.91 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 3.91 km
Loreta 3.91 km
rybníček Štěpánovice 3.91 km
kruhový dům Štěpánovice 3.92 km
Spálený les 3.95 km
tvrz Štepánovice 4.01 km
hřbitov Štěpánovice 4.05 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 4.05 km
roubenka Štěpánovice 4.07 km
vlaková zastávka Točník 4.11 km
štola Loreta 4.16 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 4.16 km
Barunka, Antonín Zápotocký 4.16 km
Zápotocký Antonín 4.16 km
hájovna Loreta 4.23 km
lom Svrčovec 4.32 km
kostel sv. Václava, Kydliny 4.39 km
SDH Kydliny 4.44 km
Malá Víska 4.44 km
roubenka Kydliny 4.44 km
Kydliny 4.44 km
mlýn Poborovice 4.49 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 4.5 km
vlaková zastávka Bezděkov 4.51 km
rybník Kydliny 4.67 km
Malá Strana 4.69 km
SDH Bezděkov 4.69 km
SDH Točník 4.71 km
mlýn Malá Strana 4.71 km
Tupadelské skály 4.72 km
Točník 4.73 km
Hejno 4.77 km
kaple Dolní Lhota 4.78 km
Újezdec u Mochtína 4.79 km
Sekrýt 4.79 km
kaple Vacovy 4.81 km
zámek Újezdec u Mochtína 4.83 km
kaple Točník 4.86 km
Vacovy 4.86 km
tvrz Svrčovec 4.86 km
SDH Tupadly 4.87 km
dětské hřiště Ostřetice 4.9 km
Ostřetice 4.91 km
kaple Ostřetice 4.91 km
vlaková zastávka Vrhaveč 4.93 km
SDH Ostřetice 4.96 km
SDH Svrčovec 4.96 km
Tupadly 5 km
Spiess Christian Heinrich 5.03 km
památník Melichar Tomáš, por. 5.03 km
hřbitov Bezděkov 5.03 km
Bolešiny 5.05 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 5.06 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 5.06 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 5.06 km
Svrčovec 5.07 km
roubenka Svrčovec 5.08 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 5.08 km
Vlach Oldřich 5.09 km
Bezděkov 5.09 km
kaple na okraji Ostřetice 5.1 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 5.11 km
Čech Svatopluk 5.16 km
hospodářské budovy Bezděkov 5.18 km
SDH Bolešiny 5.19 km
kaple Bolešiny 5.23 km
zámek Bezděkov 5.27 km
kaple Vrhaveč 5.34 km
Vrhaveč 5.37 km
památník E. a V. Doubek 5.48 km
Hoštice u Mochtína 5.48 km
Nový rybník u Točníka 5.49 km
Týnec 5.65 km
zámek Týnec 5.67 km
Mochtín 5.69 km
rybník Mochtín 5.71 km
Makalovy 5.72 km
zámek Obytce 5.73 km
kaple výklenková Makalovy 5.73 km
Obytce 5.75 km
Dolanský mlýn 5.78 km
SDH Mochtín 5.8 km
SDH Srbice 5.8 km
pomník padlých WWI, Obytce 5.81 km
dětské hřiště Mochtín 5.81 km
Horní Lhota 5.81 km
tvrz Srbice 5.82 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 5.82 km
zámek Mochtín 5.83 km
Srbice u Mochtína 5.83 km
Týnecký Josef Hais 5.85 km
roubenka Týnec 5.85 km
kaple u Srbic 5.86 km
hřbitov Týnec 5.88 km
kaple Vícenice 5.88 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 5.89 km
Hoštičky u Mochtína 5.89 km
Vícenice 5.89 km
SDH Hoštičky u Mochtína 5.89 km
SDH Horní Lhota 5.9 km
kaple Horní Lhota 5.93 km
SDH Dehtín 6.01 km
Dehtín 6.03 km
SDH Vícenice 6.07 km
vlaková zastávka Dehtín 6.29 km
tvrz Dolany 6.31 km
mlýn Podhora 6.36 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 6.36 km
fara Dolany 6.39 km
pomník padlých WWI, Dolany 6.45 km
kaple Rohozno 6.46 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 6.46 km
tvrz Kouskova Lhotka 6.46 km
Dolany u Klatov 6.47 km
pomník padlých WWI, Rohozno 6.47 km
Černé Krávy 6.47 km
mlýn Rohozno 6.48 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 6.48 km
zámek Nový Čestín 6.48 km
Rohozno 6.51 km
Babí hora 606 m n. m. 6.52 km
silniční most Úhlava, Rohozno 6.53 km
Otín 6.6 km
SDH Dolany 6.61 km
kaple Otín 6.63 km
Řakom 6.65 km
Měchura Leopold Eugen 6.66 km
zámek Otín 6.66 km
Palacký František 6.66 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 6.72 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 6.72 km
Újezdec u Bolešin 6.72 km
kaple sv. Anny, Otín 6.74 km
koupaliště Dolany 6.77 km
Domažličky 6.79 km
hřbitov Dolany 6.93 km
lipová alej Otín - Předslav 6.94 km
Myslovice 6.97 km
kostel sv. Matouše, Křištín 6.99 km
Křištín 7.01 km
stavení Křištín 7.02 km
tvrz Těšetiny 7.02 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 7.02 km
Těšetiny 7.04 km
zámek Tětětice 7.06 km
kaple Těšetiny 7.07 km
kaple Myslovice 7.08 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 7.12 km
Tětětice 7.13 km
hřbitov Křištín 7.14 km
rybník Předslav 7.15 km
SDH Myslovice 7.16 km
SDH Předslav 7.25 km
dětské hřiště Předslav 7.27 km
koupaliště Kocourov 7.32 km
SDH Malechov 7.35 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 7.35 km
Malechov 7.37 km
Neznašovy 7.4 km
Barák 706 m n. m. 7.4 km
SDH Neznašovy 7.43 km
kaple Neznašovy 7.44 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 7.44 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 7.44 km
hřbitov Předslav 7.45 km
kaple výklenková Předslav 7.45 km
přírodní park Plánický hřeben... 7.46 km
Sokolovna Předslav 7.46 km
Kocourov 7.46 km
hrob Leopold Eugen Měchura 7.47 km
rybník Kroměždice 7.47 km
Předslav 7.49 km
Tyršův dub, Předslav 7.5 km
Střeziměř 7.51 km
pomník padlých WWII, Předslav 7.51 km
Radinovy 7.54 km
cihelna Malechov 7.6 km
SDH Radinovy 7.64 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 7.66 km
roubenka Kroměždice 7.67 km
sýpka Měcholupy 7.69 km
Kroměždice 7.73 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 7.75 km
skiareál Kocourov 7.75 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 7.76 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 7.76 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 7.76 km
Janovice nad Úhlavou 7.76 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 7.77 km
kaple Kroměždice 7.77 km
zámek Měcholupy 7.78 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 7.79 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 7.8 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 7.81 km
Pacner Karel 7.82 km
pamětní deska osvobození Janovice... 7.84 km
radnice Janovice nad Úhlavou 7.84 km
Měcholupy 7.85 km
SDH Měcholupy 7.85 km
SDH Janovice nad Úhlavou 7.85 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 7.88 km
Sad národní svobody, Měcholupy 7.89 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 7.9 km
Klenová 7.9 km
Doubrava 727 m n. m. 7.9 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 7.91 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 7.91 km
památník Kašpar Bosák 7.92 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 7.92 km
Balkovy 7.93 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 7.93 km
Vesnický rybník, Měcholupy 7.94 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 7.99 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 8 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 8 km
fara Habartice 8.01 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 8.03 km
koně Habartice 8.06 km
říčka Jelenka 8.06 km
Habartice 8.07 km
kaple sv. Felixe, Klenová 8.08 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 8.12 km
Šumná města - Klenová 8.13 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 8.15 km
Nový rybník, Petrovičky 8.19 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 8.19 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 8.19 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 8.23 km
rybník Veselí 8.23 km
zřícenina Kokšínský hrádek 8.23 km
vila Paula, manželů Kotrbových 8.24 km
Kotrbová Vilma Vrbová 8.24 km
Stará Úhlava 8.26 km
VÚ Poleň 8.27 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 8.28 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 8.34 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 8.36 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 8.37 km
zámek a hrad Klenová 8.37 km
galerie Klenová 8.37 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 8.39 km
Dobrá Voda u Chlistova 8.4 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 8.43 km
Petrovičky 8.46 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 8.47 km
SDH Petrovičky 8.53 km
kaple Petrovičky 8.58 km
Lehom 8.77 km
Hubenov 8.79 km
zámek Hubenov 8.81 km
nádraží Švihov 8.91 km
roubenka se stodolou, Chlístov 8.96 km
židovský hřbitov Chlistov 8.98 km
SDH Poleň 9.11 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 9.14 km
židovský kupecký dům, Chlistov 9.14 km
Boudovka 729 m n. m. 9.17 km
Šálený mlýn, Běšiny 9.17 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 9.18 km
Šumavský Josef Franta 9.19 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 9.19 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 9.19 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 9.21 km
kostel Všech Svatých, Poleň 9.21 km
fara Poleň 9.22 km
lípa Poleň 9.23 km
pamětní deska Karel Hostaš 9.25 km
Hradiště u Kolince 9.27 km
pomník padlých WWI, Poleň 9.27 km
palebné postavení Boudovka 9.29 km
Poleň 9.29 km
Trebíšov 9.34 km
kaple Lukavice 9.35 km
roubenka Chlistov 9.36 km
Chlistov 9.36 km
hřbitov Poleň 9.37 km
Buková 9.38 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 9.39 km
SDH Lukavice 9.4 km
Vráž 9.41 km
horní rybník Chlistov 9.44 km
Třebýcina 9.47 km
židovský hřbitov Švihov 9.48 km
Lukavice 9.48 km
Toman Josef 9.48 km
hrad Švihov 9.5 km
Tři oříšky pro Popelku 9.5 km
Tři životy 9.5 km
Šašek a královna 9.5 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 9.51 km
fara Chlistov 9.53 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 9.53 km
pomník padlých WWI, Kozí 9.53 km
Třebíšovský rybník 9.53 km
letní kulturní festival České hrad... 9.53 km
kaple Kozí 9.54 km
Jara příslib - Alena Holá 9.55 km
pamětní deska František Šperl 9.56 km
SDH Chlistov 9.57 km
SDH Švihov 9.58 km
mlýn Švihov 9.59 km
NS Švihov 9.61 km
dětské hřiště Švihov 9.62 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 9.63 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 9.65 km
U Hradišťské hospody 9.65 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 9.65 km
Slatina u Klatov 9.66 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 9.66 km
studna kužel Švihov 9.67 km
Kozí 9.68 km
Švihov 9.69 km
hřbitov Švihov 9.69 km
kaple Vítkovice 9.69 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 9.69 km
studna válec Švihov 9.69 km
pamětní deska Antonín Špelda 9.7 km
radnice Švihov 9.7 km
studna polokoule Švihov 9.7 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 9.7 km
infocentrum Švihov 9.71 km
Vítkovice 9.72 km
kaple Chlumská 9.77 km
SDH Dlažov 9.8 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 9.8 km
Chlumská 9.82 km
pamětní deska Alois Menza 9.82 km
SDH Zbyslav 9.82 km
Dlažov 9.84 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 9.85 km
Zbyslav 9.85 km
kaple Rovná u Strážova 9.87 km
Rovná u Strážova 9.87 km
Nedaničky 9.88 km
hřbitov Chlistov 9.88 km
nádraží Běšiny 9.9 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 9.9 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 9.91 km
lidové stavení Dlažov 9.92 km
fara Dlažov 9.95 km
pomník Franty Šraita 9.97 km
Dvorecký Mlýn 9.99 km
kostel sv. Václava, Švihov 9.99 km
fara Švihov 10.02 km
koupaliště Slatina u Klatov 10.03 km
koupaliště Kozí 10.05 km
hřbitov Dlažov 10.06 km
Boříkovy 10.06 km
tvrz Boříkovy 10.07 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 10.09 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 10.09 km
Kuzovská lávka 10.09 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 10.12 km
jilm v Mileticích 10.12 km
SDH Miletice 10.13 km
Miletice 10.14 km
Copak je to za vojáka 10.14 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 10.15 km
roubenka Tržek 10.15 km
památník Červený František, pplk. ... 10.17 km
hřbitov Běšiny 10.17 km
Sokolovna Běšiny 10.17 km
Ondřejovice 10.17 km
hrob vězeň Plocienník 10.19 km
roubenka Sládečků, Běšiny 10.21 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 10.22 km
fara Běšiny 10.23 km
hřbitov Strážov na Šumavě 10.25 km
pomník padlých WWI, Běšiny 10.27 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 10.27 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 10.27 km
návesní rybník Tržek 10.27 km
V Rybníce 10.27 km
Javoříčko 10.28 km
Tři oříšky pro Popelku 10.28 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 10.29 km
Hvízdalka 10.29 km
koupaliště Chlistov 10.3 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 10.3 km
lom Krušec 10.31 km
Tržek 10.32 km
Nový rybník Běšiny 10.33 km
koupaliště Bernartice 10.34 km
zámek Běšiny 10.34 km
Běšiny 10.38 km
hřbitov Slavíkovice 10.4 km
Rameno 10.41 km
Husův pomník, Běšiny 10.42 km
Sejdeme se v Eurocampu 10.42 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 10.42 km
SDH Běšiny 10.43 km
Ostrovský rybník Běšiny 10.43 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 10.43 km
Slavíkovice 10.44 km
Lukoviště 10.44 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 10.44 km
osvobození Běšiny 10.46 km
Bernartice u Kolince 10.47 km
SDH Bernartice u Kolince 10.47 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 10.48 km
hřbitov Němčice 10.5 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 10.51 km
Vajce Josef 10.52 km
stavení Strážov na Šumavě 185 10.52 km
SDH Nedanice 10.54 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 10.56 km
Nedanice 10.57 km
fara Němčice 10.57 km
Nová Víska 10.57 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 10.57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 10.58 km
SDH Slavíkovice 10.58 km
Strážov na Šumavě 10.6 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 10.61 km
radnice Strážov na Šumavě 10.61 km
pamětní deska Václav Soušek 10.62 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 10.62 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 10.62 km
rybník Lotrov 10.63 km
SDH Němčice 10.64 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 10.65 km
fara Strážov na Šumavě 10.65 km
Vílov 10.66 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 10.67 km
tvrz Opálka 10.67 km
tvrz Němčice 10.67 km
stavení Strážov na Šumavě 21 10.67 km
U Soušků 10.71 km
kašna Strážov na Šumavě 10.72 km
SDH Strážov na Šumavě 10.72 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 10.72 km
kaple sv. Anny, Opálka 10.73 km
ranč Podolí 10.78 km
zámek Podolí 10.79 km
Podolí u Kolince 10.83 km
Opálka 10.89 km
rybník Běhařov 10.9 km
Nevděk 10.9 km
Chudenická bažantnice 10.92 km
kaple Mezihoří 10.95 km
dětské hřiště Běšiny 11.05 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 11.08 km
infocentrum Běšiny 11.08 km
koupaliště Běšiny 11.08 km
hasičské muzeum Běhařov 11.12 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 11.14 km
SDH Běhařov 11.16 km
Běhařov 11.17 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 11.18 km
pítko Běhařov 11.18 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 11.19 km
hřbitov Běhařov 11.19 km
zámek Běhařov 11.24 km
Hořejší rybník Trnčí 11.24 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 11.25 km
Kalvoda Alois 11.25 km
Petrovice nad Úhlavou 11.26 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 11.26 km
Tři oříšky pro Popelku 11.31 km
Chudenická lípa 11.32 km
Trnčí 11.33 km
kaple Pušperk 11.35 km
Sluhovská lípa 11.35 km
kaple Trnčí 11.35 km
monogram LK ze stromořadí 11.35 km
Sluhov 11.36 km
zřícenina Pušperk 11.4 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 11.4 km
Petrovický mlýn 11.47 km
SDH Lučice 11.51 km
Lučice 11.52 km
rybník Lučice 11.55 km
Petrovice u Měčína 11.6 km
brány statků Petrovice u Měčína... 11.6 km
dub v Lučici 11.62 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 11.62 km
návesní rybník dolní Chudenice 11.65 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 11.65 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 11.66 km
Střítež 11.68 km
SDH Petrovice u Měčína 11.69 km
traktoriáda Mlázovy 11.73 km
rybník Libkov 11.75 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 11.76 km
nádraží Malonice 11.76 km
SDH Chudenice 11.78 km
Vrásky z lásky 11.79 km
zámek Lázeň, Chudenice 11.79 km
kaple Červené Poříčí 11.82 km
pomník padlých WWI, Ježovy 11.85 km
Sokolovna Chudenice 11.85 km
Malinec 11.85 km
Úloh 11.86 km
Ježovy 11.86 km
kaple Úloh 11.87 km
Pazderna Javoří u Běšin 11.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 11.88 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 11.88 km
Mariánský dům Chudenice 11.89 km
SDH Ježovy 11.9 km
pomník padlých WWI, Malinec 11.9 km
Roubal Jan, prof. 11.91 km
zámek Ježovy 11.92 km
Červené Poříčí 11.92 km
stavení Ježovy 11.92 km
Osina 11.93 km
zámek Červené Poříčí 11.93 km
mlýn Červené Poříčí 11.93 km
Chudenice 11.94 km
zámek Mlázovy 11.95 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 11.96 km
Libkov 11.96 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 11.97 km
SDH Libkov 11.98 km
Kvapil Jaroslav 11.98 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 11.98 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 11.99 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 11.99 km
fara Mlázovy 12.01 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 12.01 km
roubenka Mlázovy 12.01 km
pivovar hraběcí Chudenice 12.03 km
lípy Úborsko 12.04 km
Úborsko 12.04 km
SDH Úloh 12.04 km
zámecká lípa Chudenice 12.05 km
roubenka Libkov 12.05 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 12.06 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 12.06 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 12.06 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 12.06 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 12.06 km
fara Chudenice 12.06 km
Mlázovy 12.07 km
kostel Všech svatých, Kbel 12.09 km
Úsilov 12.09 km
Víteň 12.09 km
Hořákov 12.11 km
Palackého skála 12.11 km
SDH Víteň 12.13 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 12.15 km
Javoří u Běšin 12.16 km
lípa Javoří u Běšin 12.17 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 12.17 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 12.17 km
zámek Hořákov 12.19 km
SDH Kbel 12.21 km
fara Kbel 12.21 km
pomník padlých WWI, Kbel 12.25 km
studánka u Blat 12.25 km
Božtěšice 12.27 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 12.28 km
hřbitov Plánice 12.3 km
koupaliště Petrovice u Měčína 12.31 km
kaple Božtěšice 12.31 km
koně Mlázovy 12.31 km
pohádková chalupa Mlázovy 12.33 km
Lhovice 12.35 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 12.35 km
Křižík František 12.35 km
fara Měčín 12.36 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12.36 km
pamětní deska František Křižík... 12.36 km
vlaková zastávka Úborsko 12.36 km
SDH Měčín 12.36 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 12.38 km
koně Měčín 12.38 km
židovský hřbitov Loučim 12.39 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.41 km
Měčín 12.41 km
radnice Měčín 12.41 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.41 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.43 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12.43 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 12.43 km
kaple u Jindřichovic 12.44 km
rybník pod Hořákovem 12.44 km
Blata 12.45 km
kaple Blata 12.45 km
Americká zahrada Chudenice 12.45 km
návesní rybník, Měčín 12.46 km
SDH Plánice 12.46 km
hřbitov Pocinovice 12.49 km
hřbitov Mlázovy 12.51 km
Bezpravovice 12.53 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 12.54 km
fara Plánice 12.59 km
kaple pod Hořákovem 12.63 km
nádraží Nemilkov 12.63 km
koupaliště Měčín 12.64 km
Kámen 12.66 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 12.67 km
Zámecký rybník Jindřichovice 12.69 km
kaple Kámen 12.71 km
V Jamách 12.71 km
Plánice 12.76 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 12.76 km
roubenka Jindřichovice 12.83 km
návesní rybník Jindřichovice 12.86 km
zámek (starý) Jindřichovice 12.87 km
hřbitov Měčín 12.87 km
roubenka Pocinovice 47 12.88 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 12.9 km
zámek (nový) Jindřichovice 12.91 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 12.91 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 12.92 km
kaple sv. Anny, Čachrov 12.92 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 12.92 km
fara Pocinovice 12.93 km
Pozorka u Měčína 12.93 km
Jindřichovice 12.93 km
Makov u Javoří (rozcestí) 12.93 km
Pocinovice 12.94 km
Hájek 12.95 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 12.96 km
kaple Brod 12.96 km
SDH Brod 12.97 km
Splž 12.97 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 12.98 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 12.99 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 12.99 km
Sokolovna Plánice 12.99 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 13 km
Rajské 13.02 km
zámek Malonice 13.02 km
Boryně František 13.02 km
radnice Plánice 13.03 km
Starý Láz 13.03 km
lípa Malonice 13.05 km
Chrástov 13.06 km
rybníček Rajské 13.06 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13.08 km
Mariánský sloup, Plánice 13.08 km
hrobka rodiny Kordíků 13.09 km
Krotějov 13.09 km
SDH Malonice 13.12 km
SDH Jindřichovice 13.12 km
kaple Malonice 13.12 km
kaple Březí 13.13 km
pomník padlých WWI, Malonice 13.14 km
lípa Krotějov 13.14 km
dětské hřiště Pocinovice 13.15 km
Malonice 13.15 km
dub Chrástov 13.16 km
lípa na návsi Malonice 13.17 km
Březí 13.19 km
SDH Pocinovice 13.2 km
Zderaz 13.32 km
koupaliště Pocinovice 13.33 km
Horní Němčice 13.33 km
kaple Horní Němčice 13.34 km
SDH Horní Němčice 13.34 km
vlaková zastávka Loučim 13.37 km
kaple sv. Anny, Skránčice 13.42 km
Skránčice 13.42 km
SDH Skránčice 13.45 km
lípa Skránčice 13.46 km
Patraska 13.49 km
Mladotice u Strážova 13.5 km
dětské hřiště Loučim 13.53 km
Loučim 13.53 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 13.56 km
SDH Loučim 13.57 km
Rajský mlýn 13.65 km
fara Loučim 13.7 km
hrob Rudolfa Mayera 13.7 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 13.71 km
o obrech v Loučimi 13.71 km
hřbitov Loučim 13.71 km
Mayer Rudolf 13.71 km
Tvrdoslav 13.73 km
kaple Nová Hospoda 13.73 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 13.73 km
lípy Loučim 13.73 km
Nový mlýn, Pocinovice 13.76 km
Pastýřova hruška Únějovice 13.79 km
kaple Mezholezy 13.82 km
památník selských mučedníků Mezhol... 13.82 km
kaple nad Chocomyšlí 13.84 km
památník Rudolf Mayer 13.85 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 13.86 km
Hnačov 13.87 km
SDH Mezholezy 13.9 km
SDH Žiznětice 13.91 km
pamětní deska Václav Přerost 13.92 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 13.92 km
Přerost Václav, plukovník RAF 13.92 km
studna Žiznětice 13.93 km
Žiznětice 13.93 km
kaple Žiznětice 13.94 km
SDH Hnačov 13.95 km
pomník padlých WWI, Vlčí 13.95 km
pomník padlých WWI, Křenice 13.95 km
kaple Panny Marie, Křenice 13.96 km
Mezholezy 13.96 km
Mlýnský rybník, Ujčín 13.96 km
Křenice 13.96 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 13.97 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 14.01 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 14.07 km
kaplička Žiznětice 14.08 km
SDH Hodousice 14.09 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 14.13 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 14.13 km
Bláhovec František 14.13 km
fara Čachrov 14.13 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 14.13 km
hřbitov Čachrov 14.13 km
kostel sv. Václava, Čachrov 14.14 km
Bystřice nad Úhlavou 14.17 km
kaple Hodousice 14.17 km
Hodousice 14.17 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 14.19 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 14.19 km
tvrz Čachrov 14.22 km
dětské hřiště Hodousice 14.23 km
Maškův mlýn 14.25 km
kaple Hnačov 14.25 km
SDH Čachrov 14.28 km
Chocomyšlský rybník 14.29 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 14.34 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 14.35 km
SDH Partoltice 14.35 km
Čachrov 14.37 km
Chocomyšl 14.38 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 14.39 km
SDH Chocomyšl 14.39 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 14.39 km
stavení Chocomyšl 14.4 km
rybník Hnačov 14.4 km
dětské hřiště v Chocomyšl 14.42 km
roubenka Chocomyšl 14.43 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 14.43 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 14.43 km
zámek Chocomyšl 14.43 km
kaple Partoltice 14.45 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 14.47 km
pramen Nicov u Plánice 14.47 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 14.47 km
Partoltice 14.48 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 14.54 km
koupání Hnačov 14.54 km
Borovská lípa 14.55 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 14.59 km
mlýn papírna Kolinec 14.6 km
mlýn Prokop, Borovy 14.6 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 14.61 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 14.61 km
kaplička Bradné 14.62 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 14.62 km
dětské hřiště Biřkov 14.62 km
hřbitov Kolinec 14.65 km
SDH Vřeskovice 14.65 km
Weinfurt Martin 14.65 km
návesní rybník, Biřkov 14.66 km
Šašek Václav z Bířkova 14.67 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 14.67 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 14.67 km
Nové Chalupy u Kdyně 14.68 km
Biřkov 14.68 km
SDH Biřkov 14.69 km
fara Kolinec 14.7 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 14.7 km
Borovy 14.71 km
Bradné 14.71 km
tvrz Únějovice 14.73 km
U Bradenského křížku 14.74 km
Radochovy 14.78 km
koupaliště Kolinec 14.78 km
kaple U Kryštofů 14.79 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 14.8 km
Divišovice 14.82 km
fara Vřeskovice 14.83 km
kaple Divišovice 14.83 km
Kolinec 14.83 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 14.83 km
dětské hřiště Kolinec 14.84 km
SDH Kolinec 14.84 km
nádraží Nýrsko 14.86 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 14.86 km
Vřeskovice 14.86 km
pomník padlých WWI, Únějovice 14.87 km
Braníčkov 14.87 km
hřbitov Vřeskovice 14.88 km
Nicov u Plánice 14.89 km
Únějovice 14.89 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 14.89 km
Suchá 14.91 km
památník páter Antonín Šesták... 14.92 km
zámek Kolinec 14.92 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 14.92 km
hřbitov Nicov u Plánice 14.92 km
U Kryštofů 14.92 km
Nemilkov 14.94 km
fara Nicov u Plánice 14.94 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 14.94 km
kaplička Hnačov 14.95 km
nádraží Kolinec 14.96 km
Vrásky z lásky 14.96 km
památník manželé Burešovi 14.96 km
lípa Nicov u Plánice 14.96 km
stavení Braníčkov 14.97 km
rybník Braníčkov 15 km
NS park Kolinec 15.01 km
pomník padlých WWI, Nemilkov 15.01 km
SDH Nemilkov 15.02 km
studánka Kolinec 15.03 km
rybník Dešenice 15.04 km
studánka Filipínka, Kolinec 15.04 km
SDH Ujčín 15.08 km
kaple Nemilkov 15.09 km
kaple Ujčín 15.1 km
Zichov 15.11 km
Ujčín 15.11 km
rybníky Zavlekov 15.13 km
židovský hřbitov Kolinec 15.14 km
Kalný potok 15.18 km
zámek Ujčín 15.18 km
zámek Nemilkov 15.22 km
mlýn Ujčín 15.23 km
kašna Nemilkov 15.25 km
Hora u Ptenína 15.27 km
Dešeníčky 15.28 km
zřícenina tvrze Zavlekov 15.29 km
mlýn Nemilkov 15.32 km
kaple Dešeníčky 15.32 km
dub u Dvora, Nemilkov 15.32 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 15.37 km
kaple Újezdec u Křenice 15.38 km
Újezdec u Křenice 15.38 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 15.4 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 15.41 km
pomník padlých WWI, Nezdice 15.41 km
fara Děpoltice 15.42 km
Dobřemilice 15.44 km
SDH Zavlekov 15.44 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 15.45 km
Děpoltice 15.45 km
hřbitov Zavlekov 15.46 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 15.47 km
Zavlekov 15.48 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 15.49 km
mlýn Tajanov 15.5 km
kaple u Vřeskovic 15.52 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 15.52 km
mlýn Nezdice 15.52 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 15.53 km
radnice Nýrsko 15.53 km
Bližanovy 15.54 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 15.55 km
přírodní rezervace Chřepice 15.57 km
vlaková zastávka Dešenice 15.59 km
kaple hřbitovní Dešenice 15.59 km
škola Bližanovy 15.6 km
Cyklotoulky - Nýrsko 15.61 km
Nýrsko 15.61 km
Holub Josef 15.61 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 15.61 km
hřbitov Dešenice 15.63 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 15.63 km
lípy Bližanovy 15.63 km
SDH Bližanovy 15.63 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 15.7 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 15.7 km
kaple Nýrsko 15.71 km
kaple Dobřemilice 15.72 km
lípy Dobřemilice 15.72 km
zámek Lovčice 15.74 km
fara Velhartice 15.76 km
Vidhošť 759 m n. m. 15.78 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 15.8 km
SDH Chotešov 15.8 km
pomník padlých WWII, Velhartice 15.82 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 15.82 km
Lovčice 15.82 km
pomník padlých WWI, Lovčice 15.83 km
Chotěšov u Velhartic 15.83 km
kaple Lovčice 15.83 km
Velhartice 15.83 km
SDH Nýrsko 15.83 km
Dešenice 15.84 km
roubenka Velhartice 15.84 km
pouť s kulturním programem a řemes... 15.86 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 15.86 km
zámek Dešenice 15.86 km
roubenka Velhartice 52 15.86 km
kašna Velhartice 15.87 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 15.88 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 15.88 km
historická kovárna, Velhartice 15.89 km
památník Crhova silnice 15.9 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 15.9 km
fara Dešenice 15.92 km
Chřepice 15.92 km
synagoga Velhartice 15.93 km
SDH Velhartice 15.93 km
starý mlýn Velhartice 15.93 km
Multerer Hans 15.93 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 15.94 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 15.95 km
židovský dům Velhartice 15.96 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 15.96 km
židovský hřbitov Nýrsko 15.97 km
pomník padlých WWI, Dešenice 15.98 km
SDH Zborovy 15.99 km
mlýn Jámy 15.99 km
Kámen doteku Dešenice 15.99 km
Čepinec 16 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 16.01 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 16.01 km
kašna Dešenice 16.02 km
mlýn Jesení 16.02 km
hřbitov Zborovy 16.02 km
Nutrie říční 16.02 km
Chodská Lhota 16.05 km
stavení Kunkovice 16.05 km
pomník padlých WWI, Zborovy 16.06 km
Zborovy 16.08 km
koupaliště Skašov 16.1 km
kaple Neurazy 16.11 km
rybník Valcha 16.12 km
Konín 16.12 km
infocentrum Nýrsko 16.12 km
Skašovská lípa 16.12 km
Okula Nýrsko 16.13 km
hřbitov Velhartice 16.13 km
Velhartický betlém 16.13 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 16.13 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 16.13 km
roubenka Kunkovice 16.13 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 16.13 km
mlýn Velhartice 16.14 km
koupaliště Nýrsko 16.15 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 16.16 km
židovský hřbitov Velhartice 16.16 km
Kunkovice 16.17 km
zámek Kunkovice 16.18 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 16.18 km
kaple Kunkovice 16.18 km
kašna Nýrsko 16.19 km
koupaliště Zálesí 16.19 km
fara Nýrsko 16.21 km
stavení Nýrsko 16.21 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 16.22 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 16.22 km
hřbitov Nýrsko (nový) 16.23 km
štola Velhartice 16.23 km
hřbitov Nýrsko (starý) 16.23 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 16.24 km
Mladice 16.24 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 16.24 km
kaple Mladice 16.25 km
pítko Dešenice 16.25 km
SDH Skašov 16.25 km
Skašov 16.26 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 16.26 km
Sokol Chodská Lhota 16.26 km
pítko u hradu Velhartice 16.26 km
dětské hřiště Dešenice 16.26 km
Roupovský tis 16.27 km
rybníky Dešenice 16.27 km
skašovská výroba hraček 16.27 km
Orlovice 16.28 km
zřícenina Roupov 16.28 km
Štíty království českého, Čas hojn... 16.28 km
SDH Chodská Lhota 16.3 km
Zálesí 16.3 km
kaple sv. Anny, Roupov 16.3 km
rybník Chotěšov 16.3 km
přírodní rezervace Borek 16.31 km
Valcha 16.31 km
skanzen Velhartice 16.32 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 16.32 km
NS poznávací okruh Nýrsko 16.32 km
barokní sýpka Roupov 16.33 km
Na Drahách 16.35 km
kaple Zálesí 16.35 km
Jesení 16.39 km
hrad Velhartice 16.41 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 16.41 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 16.41 km
Bušek z Velhartic 16.41 km
Tři chlapi na cestách 16.41 km
Štíty království českého, Hrady ne... 16.41 km
Velhartice - Josef Váchal 16.41 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 16.41 km
SDH Hluboká 16.42 km
Krásné údolí Ostružná 16.42 km
Roupov 16.42 km
SDH Roupov 16.43 km
Blau Josef 16.44 km
kaple Roupov 16.44 km
Werich Jan 16.45 km
Heřmánková Hana 16.46 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 16.48 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 16.48 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 16.48 km
rybník Bušek 16.49 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 16.49 km
Prostřední rybník 16.5 km
kaple Milence 16.51 km
NS Velhartice 16.51 km
Puchverk 16.52 km
lesní divadlo Nýrsko 16.53 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 16.55 km
památník dosídlení Milenců 16.56 km
Milence 16.58 km
pramen pod Borkem 16.59 km
Hluboká u Kdyně 16.61 km
SDH Milence 16.63 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 16.65 km
hřbitov Neurazy 16.66 km
Datelovský mlýn 16.66 km
kaple Hluboká 16.66 km
lidová architektura Neurazy 16.72 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 16.76 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 16.77 km
kaplička Milence 16.79 km
Neurazy 16.79 km
kaple Městiště 16.79 km
Městiště 16.8 km
SDH Neurazy 16.83 km
roubenka Datelov 16.83 km
kaple Datelov 16.83 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 16.84 km
Datelov 16.88 km
kaple Vojovice 16.91 km
pomník padlých WWI, Vojovice 16.91 km
Orlovická hora 16.92 km
Vojovice 16.92 km
pamětní deska Václav Kalaš 16.96 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 16.96 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 16.98 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 16.98 km
SDH Stojanovice 16.99 km
Kožíšek Josef 16.99 km
pamětní deska Josef Kožíšek 17.01 km
Stojanovice 17.01 km
mlýn Lužany 17.01 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 17.03 km
Přírodní památka Lužany 17.04 km
hřbitov Hory Matky Boží 17.07 km
zámek Ptenín 17.07 km
Lužany 17.08 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 17.08 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 17.08 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 17.09 km
NS Ptenín - Újezdec 17.1 km
muzeum řemesel Koloveč 17.1 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 17.1 km
pomník padlých WWI, Ptenín 17.11 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 17.11 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 17.11 km
Ústaleč 17.11 km
Matějovice 17.13 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 17.13 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 17.13 km
zámek Lužany 17.13 km
Já, Mattoni 17.13 km
Rašín 17.13 km
Americké Dopisy 17.13 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 17.14 km
dětské hřiště Ptenín 17.14 km
Drouhaveč 17.14 km
strážní domek sv. Jan 17.15 km
Ptenín 17.16 km
kaple Matějovice 17.17 km
Borek 859 m n. m. 17.18 km
Krutěnice 17.19 km
Tikal Václav 17.2 km
NS Živé paměti krajin Lužan 17.22 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 17.23 km
Křížový vrch 17.23 km
vlaková zastávka Lužany 17.24 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 17.25 km
NS Hory Matky Boží 17.27 km
Říha Olda 17.27 km
lipová alej Žinkovy 17.28 km
Onen Svět 17.28 km
Na Šteflích 17.29 km
Osamělý - Alena Holá 17.3 km
zřícenina Pajrek 17.32 km
bitva u Nýrska 17.32 km
vyhlídka Pajrek 17.33 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 17.34 km
Žinkovský rybník 17.35 km
Hory Matky Boží 17.36 km
Žinkovy 17.37 km
SDH Hory Matky Boží 17.37 km
Radvanice 17.39 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 17.41 km
hamr Městiště 17.41 km
Čermná u Hrádku 17.43 km
tisy červené, Netřeb 17.44 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 17.45 km
zřícenina hradu Netřeb 17.45 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17.45 km
infocentrum Žinkovy 17.45 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 17.46 km
Pajrek 17.46 km
kaple sv. Jana, Dešenice 17.47 km
Podzim - Alena Holá 17.47 km
Bílé dny - Alena Holá 17.47 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 17.51 km
přírodní rezervace Netřeb 17.51 km
Chvalšovice 17.52 km
sloup Immaculata, Žinkovy 17.53 km
kaple Mokrosuky 17.53 km
zámek Mokrosuky 17.54 km
kaple Žinkovy 17.54 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 17.55 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 17.56 km
Otěšice 17.56 km
Mokrosuky 17.56 km
pamětní deska Jan Šilingr 17.57 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 17.57 km
Zejbišský Dvůr 17.57 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 17.59 km
kaple Zejbišský Dvůr 17.59 km
Schreiner Gustav 17.6 km
zámek Horní Staňkov 17.6 km
Švankmajer Jan 17.61 km
kašna zámecká Horní Staňkov 17.62 km
štola Horní Staňkov 17.62 km
Odešlá - Peter Balhar 17.64 km
Zimní nebe - Peter Balhar 17.64 km
koupaliště Hory Matky Boží 17.64 km
hřbitov Žinkovy 17.64 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 17.64 km
Horní Staňkov 17.65 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 17.65 km
První sníh - Peter Balhar 17.66 km
Hamrlík 17.67 km
mlýn Žinkovy 17.68 km
kaple Hamrlík 17.69 km
rybník Labuť 17.71 km
rybníky Skelná Huť 17.74 km
Jestřáb kontra hrdlička 17.74 km
zámek Žinkovy 17.74 km
Neberte nám princeznu 17.74 km
Otčina - Fatherland 17.74 km
Pramen života - Der Lebensborn 17.74 km
kaple Stará Lhota 17.78 km
kaple Milínov 17.78 km
zámecká studna Žinkovy 17.79 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 17.8 km
sejpy Hory Matky Boží 17.81 km
Brnířov 17.82 km
Rittstein Michael 17.84 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 17.84 km
návesní rybník, Brnířov 17.84 km
SDH Brnířov 17.84 km
kaple sv. Martina, Brnířov 17.85 km
Stará Lhota 17.88 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 17.89 km
fara Kdyně 17.9 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 17.91 km
Z meze (2) - Alena Holá 17.98 km
Z meze (1) - Alena Holá 17.98 km
stavení Častonice 17.98 km
rekreační středisko Letiny 17.98 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 18.01 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 18.01 km
Dvorský rybník Žinkovy 18.01 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 18.02 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 18.02 km
hrob Josefa Wrbaty 18.04 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 18.04 km
Za deště - Alena Holá 18.04 km
Pampelišky - Alena Holá 18.04 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 18.04 km
Stébel gotika - Alena Holá 18.04 km
Častonice 18.05 km
Radostice u Hlavňovic 18.05 km
Skelná Huť 18.05 km
hřbitov Kdyně 18.06 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 18.07 km
kaple Panny Marie, Chudenín 18.07 km
kaple u kostela, Kdyně 18.08 km
SDH Skelná Huť 18.09 km
židovský hřbitov Merklín 18.1 km
nádraží Zelená Lhota 18.12 km
vlaková zastávka Mokrosuky 18.12 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 18.13 km
Jezvinec 18.13 km
Suchý Kámen 18.15 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 18.17 km
Horní Polánky 18.19 km
Potštejn u Žinkov 18.2 km
roubenka Milínov 18.22 km
mlýn Milínov 18.23 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 18.25 km
Zahrádka - Alena Holá 18.25 km
Balhar Kopřivák Peter 18.25 km
Brandl Petr Jan 18.25 km
Přestanice 18.25 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 18.26 km
zřícenina Kašovice 18.27 km
mlýn Javorná 18.29 km
Zimní - Alena Holá 18.31 km
chalupa Kanice 66 18.34 km
Suché Studánky 18.34 km
kaple Nad Pilou 18.34 km
Z aleje (1) - Alena Holá 18.38 km
Z aleje (2) - Alena Holá 18.38 km
alej Hlavňovice 18.4 km
Nad Pilou 18.4 km
SDH Hlavňovice 18.42 km
kaple Jarkovice 18.43 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.43 km
zámek Kanice 18.43 km
roubenka Kanice 18.43 km
Kanice 18.44 km
Jarkovice 18.44 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 18.45 km
radnice Kdyně 18.47 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 18.48 km
Kdyně 18.48 km
Kašovice 18.49 km
památník K. I. Těrentěvič 18.49 km
pomník padlých WWI, Kdyně 18.49 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 18.5 km
Sokol Kanice 18.5 km
SDH Kašovice 18.5 km
muzeum Příhraničí Kdyně 18.52 km
infocentrum Kdyně 18.52 km
památník Lidé bděte 18.53 km
chalupa Kanice 15 18.54 km
kašna Kdyně 18.56 km
dřevěnice Hlavňovice 18.57 km
Skočice u Přeštic 18.58 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 18.59 km
Cihelna 18.59 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 18.59 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 18.6 km
kaple Hlavňovice 18.61 km
přehrada Nýrsko 18.62 km
Prenet 1071 m n. m. 18.62 km
Hlavňovice 18.64 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 18.64 km
SDH Kdyně 18.67 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 18.68 km
synagoga Kdyně 18.68 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 18.69 km
Zelená Lhota 18.7 km
hřbitov Zelená Lhota 18.7 km
Pozorka u Lešišova 18.71 km
fara Hlavňovice 18.72 km
hřbitov Hlavňovice 18.73 km
Sokolovna Kdyně 18.73 km
Žďár u Velhartic 18.73 km
Liščí hájovna 18.73 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 18.74 km
hrob Marušky Klímové 18.75 km
Nová Ves u Kdyně 18.79 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 18.79 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 18.79 km
kaple Nová Ves 18.8 km
SDH Nová Ves 18.81 km
rybník Přestanice 18.82 km
stavení Cihelna 18.82 km
Fišerův Dvůr 18.83 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 18.83 km
zámek Příchovice 18.85 km
dětské hřiště Nová Ves 18.85 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 18.86 km
roubenka Čeletice 18.87 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 18.9 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18.92 km
lípa pod Ticholovcem 18.92 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 18.92 km
kaple Eisnerův Dvůr 18.93 km
Šukačka 18.93 km
SDH Příchovice 18.94 km
skiareál Šukačka 18.94 km
SDH Letovy 18.95 km
kaple Ždár 18.95 km
SDH Zelená Lhota 18.96 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 18.96 km
stavení Čeletice 18.96 km
Letovy 18.97 km
Žďár u Nalžovských Hor 18.97 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 18.97 km
kaple sv. Martina, Lešišov 18.98 km
Příchovice 18.98 km
kaple Čeletice 18.98 km
stodola, Javorná 18.99 km
SDH Ždár 18.99 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 19 km
Lešišov 19 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 19 km
Čeletice 19 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 19.02 km
Lázně Letiny 19.03 km
Letinská lípa 19.04 km
Na Lesní Louce 19.06 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 19.06 km
Kněz Karel 19.06 km
nádraží Kdyně 19.07 km
Dolejší Svinná 19.07 km
zámek Hlavňovice 19.09 km
zámek lázně Letiny 19.09 km
Zbynice 19.11 km
lípa Lešišov 19.12 km
koupaliště Lázně Letiny 19.16 km
Buchar 19.17 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 19.19 km
Consuela, George Sandová 19.19 km
zřícenina Rýzmberk 19.19 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 19.25 km
Lešišovský rybník 19.25 km
Spirker 19.28 km
Špirkův Dvorec 19.28 km
fara Zbynice 19.28 km
kaple Kucíny 19.3 km
kaple Na Špirku 19.31 km
Svinná rozcestí 19.32 km
fara Uhliště 19.33 km
Kámen doteku Uhliště 19.33 km
kaple Svinná u Javorné 19.33 km
Sedlečko 19.34 km
vápenka Svinná 19.34 km
Zámyšl 19.34 km
pomník padlých WWI, Uhliště 19.35 km
Schott Anton 19.36 km
Sedlečský rybník 19.38 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 19.38 km
Nalžovské Hory 19.41 km
hřbitov Javorná 19.41 km
kostel sv. Anny, Javorná 19.42 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 19.42 km
PP Svatý Bernard 19.43 km
hřbitov Přeštice 19.44 km
Ticholovec 19.48 km
kaple Přeštice 19.49 km
Javorná 19.51 km
hřbitov Nalžovské Hory 19.51 km
roubenka, Prapořiště 19.53 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 19.54 km
hrobka Josefa Hlávky 19.54 km
Prapořiště 19.55 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 19.56 km
přírodní park Kochánov 19.56 km
památník Emil Tšída, Ráj 19.57 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 19.57 km
koupaliště Kucíny 19.57 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 19.58 km
Stříbrné Hory 19.59 km
U Adamců 19.59 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 19.6 km
Taaffe Eduard hrabě 19.6 km
Libětice 19.62 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 19.65 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 19.68 km
Přeštické černostrakaté prase 19.68 km
pomník Michal Růt 19.69 km
pramen Na Sjezdovce 19.69 km
Grossmann Jiří 19.71 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 19.71 km
Na Sjezdovce 19.72 km
SDH Nalžovské Hory 19.73 km
fara Přeštice 19.73 km
kaple sv. Huberta, Hájek 19.73 km
Hlaváčová Jana 19.73 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 19.73 km
Maršovice 19.74 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 19.75 km
Svinský potok 19.76 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 19.76 km
kaple Suché Studánky 19.76 km
památník Karl Teischl 19.76 km
zámek Merklín 19.77 km
výstava Bonsai Merklín 19.77 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 19.77 km
skiareál Javorná 19.79 km
Čejkovy 19.79 km
kaple Šimandlův Dvůr 19.8 km
Sokolovna Merklín 19.81 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 19.82 km
Dům historie Přešticka 19.82 km
hřbitov Letiny 19.82 km
Merklín 19.82 km
Lipplův Dvůr 19.83 km
kaple Lipplův Dvůr 19.83 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 19.83 km
Střední Svinná 19.84 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 19.85 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 19.85 km
akce Let 19.85 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 19.85 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 19.85 km
fara Letiny 19.87 km
Denkův Dvůr 19.88 km
dřevěná plastika Věční milenci... 19.89 km
Lambl Vilém Dušan 19.89 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 19.89 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 19.89 km
Hlávka Josef 19.89 km
Na Sedle 19.9 km
Gerlův Dvůr 19.91 km
SDH Přeštice 19.91 km
Břetětice 19.93 km
lípa Břetětice 19.94 km
studna Letiny 19.94 km
Šimandlův Dvůr 19.94 km
kaple Gubrův Dvorec 19.95 km
Hamerský Dvůr 19.95 km
roubenka Letiny 19.95 km
Gubrův Dvorec 19.95 km
NS Čertovo břemeno 19.95 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 19.96 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 19.96 km
Javoříčko 19.96 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 19.97 km
Letiny 19.97 km
SDH Letiny 19.97 km
pomník padlých WWI, Letiny 19.98 km
fara Merklín 19.98 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Muzeum dětem Klatovy

  batoh
  Muzeum dětem Klatovy
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy - otev...

  batoh
  PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Katakomby Klatovy - otevírací doba

  batoh
  Katakomby Klatovy - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Muzeum dětem Klatovy 0.17 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 0.18 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 0.23 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 12.41 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 15.7 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 16.13 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 16.32 km
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 18.52 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 19.82 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 20.84 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 23.23 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 23.23 km
Prohlídky města Sušice 24.37 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 24.41 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 27.06 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 27.94 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 28 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 28.38 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 28.6 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 28.62 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 28.74 km
environmentální (návštěvnické) cen... 28.77 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 28.83 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 29.19 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 29.36 km
Destillenmuseum, Arrach 30.87 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 30.87 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 30.87 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 30.89 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce -... 31.49 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 33.76 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 33.95 km
Dětský svět lvíček, Plzeň - otevír... 35.35 km
Tiermuseum Pfeiffer - Regenhütte -... 35.67 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 36.08 km
Techmania Science Center - otevíra... 38.89 km
Západočeské muzeum v Plzni - oteví... 39.53 km
muzeum lihovin Bärwurz, Bad Kötzti... 39.63 km
muzeum loutek Plzeň - otevírací do... 39.66 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 39.83 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 39.94 km
Plzeňské historické podzemí - otev... 39.97 km
pivovarské muzeum, Plzeň - otevíra... 39.98 km
firmy v okolí
Bankomat Poštovní spořitelna 0.15 km
Bankomat Komerční banka 0.19 km
Bankomat ČSOB 0.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.25 km
Bankomat Česká spořitelna 0.26 km
Bankomat UniCredit Bank 0.31 km
Konzum Klatovy 0.43 km
Bankomat GE Money Bank 0.46 km
Bankomat Česká spořitelna 0.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.57 km
Bankomat Komerční banka 0.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.6 km
Bankomat GE Money Bank 0.61 km
Bankomat ČSOB 0.62 km
Bankomat Česká spořitelna 0.63 km
Bankomat Fio banka 0.66 km
Bankomat ČSOB 0.93 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 0.98 km
Bankomat Česká spořitelna 1.3 km
Bankomat Česká spořitelna 1.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 1.44 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 1.64 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 1.67 km
Konzum Sobětice 2.66 km
Konzum Bezděkov 4.83 km
Konzum Bolešiny 5.21 km
Konzum Mochtín 5.62 km
Konzum Předslav 7.47 km
Konzum Janovice 7.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.96 km
Bankomat ČSOB 7.97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 9.19 km
Konzum Švihov 9.77 km
Konzum Běšiny 10.55 km
Konzum Strážov 10.63 km
Konzum Chudenice 11.93 km
Konzum Víteň 12.11 km
Konzum Úsilov 12.22 km
Konzum Černíkov 12.36 km
Konzum Měčín 12.5 km
Konzum Plánice 13.02 km
Bankomat Česká spořitelna 13.02 km
Konzum Malonice 13.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 13.6 km
Konzum Chocomyšl 14.43 km
Konzum Vřeskovice 14.83 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 14.89 km
Konzum Kolinec 14.89 km
COOP DISKONT - Nýrsko 15.12 km
Konzum Nýrsko 15.12 km
Konzum Ujčín 15.23 km
Konzum Nezdice u Přeštic 15.39 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 15.46 km
Konzum Zavlekov 15.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.68 km
Bankomat ČSOB 15.68 km
Konzum Zborovy 15.78 km
Konzum Velhartice 15.78 km
Konzum Chotěšov 15.84 km
Bankomat Komerční banka 15.88 km
Bankomat Česká spořitelna 15.96 km
Konzum Dešenice 16.09 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 16.32 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 16.39 km
Konzum Nýrsko 16.43 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 16.46 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.08 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 17.11 km
Konzum Ústaleč 17.13 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.14 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 17.6 km
Konzum Srbice 18.09 km
Konzum Kdyně 18.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.45 km
Bankomat ČSOB 18.46 km
Bankomat Komerční banka 18.49 km
Bankomat Česká spořitelna 18.49 km
Konzum Kdyně 18.54 km
Konzum Hlavňovice 18.6 km
Konzum Velenovy 18.61 km
Bankomat GE Money Bank 18.7 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 18.76 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.07 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 19.26 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.3 km
Konzum Hlohovčice 19.38 km
Konzum Myslív 19.51 km
Konzum Nalžovské Hory 19.51 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 19.56 km
Bankomat ČSOB 19.56 km
Konzum Čejkovy 19.65 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.87 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.87 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.88 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.92 km
Bankomat Komerční banka 19.97 km

mohlo by Vás zajímat

rodný dům Václava Přerosta, Hnačov

batoh
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Palackého skála

batoh
Palackého skála
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Osidlování území Šumavy v posledním tisíciletí postupovalo velmi pozvolna. V prvním století druhého tisíciletí vedly příčně Šumavou jen zemské stezky, přičemž zcela nová vznikla iniciativou mnicha Vintíře (Günther). Na stezkách ležely osady s nutnými službami soumarům, celniště (Březnice - dnešní Dobrá Voda, Prenet, Volary apod.) a ozbrojená posádka. Trvalé osídlení bylo pouze v oblasti Sušice v okolí Otavy, na Prenetu, v oblasti Nýrska a Svaté Kateřiny. Většina lesů byla neosídlena, stejně jako okolní oblasti. Vnitrozemské osídlení málokdy zašlo do nadmořské výšky 500 m. Po roku 1100 jsou již známy vesnice na vnějším okraji hvozdu, vesměs blízko zemských stezek a v údolí Otavy a Úhlavy. K silnějšímu rozvoji sídel uvnitř hvozdu dochází ve 13. století, kdy vznikají i zlatokopecké osady a primitivní hutní střediska (oblast Kašperských Hor a Rejštejna, Železné Rudy, Hamrů a Špičáku). Na ochranu zemských stezek a osad jsou stavěny hrady a tvrze. Ve 14. století vrcholí těžba zlata na Kašperskohorsku a rozšiřuje se až do prostoru kolem Horské Kvildy. Také sílí osídlení kolem Čachrova, Zdíkova, Hartmanic, mezi Horní Vltavicí a Vimperkem. Na Zlaté stezce je založen hrad Hus. V následujícím století kolonizaci brzdí husitské války, a rozbíhá se opět až koncem 15. a začátkem 16. století s rozvojem skláren. Z tohoto období se nezachovaly žádné zbytky lidové architektury, pouze zbytky staveb a fragmenty opevnění, hradů, kostelů, staveb, cestní sítě, mezí a dispozice stavebních ploch v urbanistické koncepci sídel. To vše můžete objevovat pěšky, pokud máte rádi turistiku, na kole pokud jsem milovníky cykloturistiky v kombinaci s autem nebo hromadnou dopravou a využít rozsáhlé sítě železniční dopravy nebo autobusové dopravy, zejména cyklobusů. K dispozici jsou Vám levné ale i dražší kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, zařízení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, k netu připojení WiFi signálem. Přijeďte si užít přírodu s pohodlím a v tichu nebo při poslechu Rock Radio Šumava nebo Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

O některých tuto uvedených věcech, najmě o sázce Lochmoutově s mysliveckými a o jeho rozmluvě s knížetem Václav i z jiných úst slyšel vypravovat; povídalo se o tom všeobecně a báby při draní peří často to přiváděly na paměť. Tyť zajisté tvrdily dokonce, že Lochmout čaruje, že se umí udělat neviditelným a proměnit se v pařez; také přivolává neodolatelně zvěř v lese a ryby v rybníce a na pouhý jeho rozkaz rozskočí a otevrou se třeba na tři zámky zamknutá vrata; naučil prý se těmto příšerným, ale jemu užitečným věcem z kterési staré, černé knihy, již zdědil po svém dědovi po matčině straně, kouzelníku zrovna tak na slovo branému, jakovým je on sám. Toho však Vojta popíral; čarovat prý Lochmout právě tak málo uměl jako kdo jiný; černou knihu prý viděl sám, Lochmout mu ji ukázal; není v ní nic jiného než starodávné recepty na připravování prachu, na vnadění zvěře, ptáků a ryb, na podávání léků nemocným dobytčatům, na jedy myším, krysám, liškám a tchořům, dále jsou tam vytištěna pravidla, jak třeba se zachovati a čeho činiti, uřkne-li nás kdo, jak se zaříkávají krtice, hlízy, bradavice, zimnice, ječná zrna, loupání v kostech, úbytě, svatojanský oheň, prašiviny atd. Také o planetách je tam mnoho psáno, kde a kdy se na nebi objevují a jaký mají účinek na lidi, dobytek a úrodu.

Lochmout mu z té knihy něco přečetl, protože on sám číst neumí, ale to jen tak pro „legraci", neboť sám tomu žvastu nevěří a směje se mu. Ba, zná ho dobře Lochmout a často už jej pochválil a prorokoval mu, že jednou z něho něco bude. On pak, Vojta, už dávno se s ním stýká, poslíčkuje mu a přiučuje se od něho.

Šikovný je Lochmout, to je všecko, tuze šikovný a bdělý; než on, Vojta, se přičiní, aby byl ještě šikovnějším, a pak ho zastíní, přinutí, aby šel na výminek a jemu své působiště postoupil. Pak on opanuje lesy a rybníky a bude v nich a při nich vládnouti a budou také o něm říkati a pevně věřiti, že čaruje, a toho je třeba, aby každý z něho měl strach a přede všemi ženské, které pak sdílejí svou vlastní hrůzu mužským. A potom bude veselý život!... Velký, malý, knížecí, neknížecí, každý se bude před ním třásti, kupovati si jeho přízeň, a běda tomu, kdo by se mu opřel nebo jej chtěl zraditi! — Ba, běda! Václav nepochyboval ani okamžik o tom, co by se takovému nešťastníku stalo. Vojta nehrozil naplano, toť bylo zřejmo z jeho pohledu; však se ještě nyní hrůzou chvěl, když, několik neděl tomu, Vojta, ukazuje mu pod drnem uschovanou mrtvou srnu, kterou byl chytil do oka, s hrozivým, jedovatým pohledem k němu promluvil: „Kdyby ti napadlo něco vyzvánit, zabil bych tě a stojím ti za to, že by do skonání světa nikdo nenašel tvou mrtvolu; nadto bych vám ještě zapálil statek." — Nebylo ani třeba té hrozby, Václav by ničeho neřekl, i kdyby ho na skřipec brali... Různé do oka polapené zvěře a čerstvě nachytaných ryb — nikoli z potoka, ale kaprů z rybníků — ukázal mu Vojta z té doby už mnoho, ale jak, kde a kdy té kořisti ulovil, nepověděl mu a právě tak málo mu řekl, kam ji zašantročil; ale jisto bylo, že ji prodal, neboť peněz hoch měl dost...

Och, není pochyby, že Vojta bude nad Lochmouta a že lidé se ho budou báti mnohem více nežli tohoto; Lochmout nikomu neublížil, nikomu nešel na život, ani knížecím, a v nejhorším případě leda by se byl bránil, ale Vojta byl stokrát horší: Vojta prohlásil, že až přijde jeho čas, ze světa sprovodí a zahladí každého, kdo by se opovážil mu překážeti nebo plésti se mu do řemesla.

Při vší hrůze, která jej obcházela při těchto řečech a hrozbách mladého hříbka a která neustávala lomcovati jeho nitrem, nemohl se přece ubrániti obdivu, ba i jakémusi druhu závisti, když přemýšlel o báječné, téměř nadpřirozené dovednosti a hbitosti tohoto chlapce a o smělosti, s jakou tento se pouštěl do boje s celým aparátem knížecího lesního a rybničného personálu, se zákonem a s jeho strážci, četníky, soudy, se vším, proti čemuž on sám ani oči pozvednouti si netroufal. Připadal si neskonale malým, ba nicotným vedle něho...

Tohle všecko vířilo Václavovi hlavou, když, leže na svém lůžku, očekával návrat Vojtův. Pojednou ucítil na svých plecech něčí ruku. Ulekl se, neboť, ač by byl přísahal, že bděl a že měl oči otevřené, neviděl ani neslyšel koho vcházeti.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky