Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Újezd Svatého Kříže

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: tachovsko
GPS: 49°34'31.857"N, 12°44'33.721"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Újezd Svatého Kříže je vesnice, část města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice. Osídlení oblasti pochází minimálně už z druhé poloviny třetího tisíciletí před Kristem, kdy na Černém vrchu pobývali lidé. Svědčí o tom zlomky nádob i zbytky zbraní, nástrojů atp. První písemná zmínka o existenci Újezda sv. Kříže pochází ze zápisu horšovského arcihájenství z roku 1 352. Další osudy této vsi se v písemných pramenech připomínají v r. 1 357 a až do 16. století jsou spojeny s dějinami královského hradu Přimdy (první písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1 121 a to v  Kosmově kronice). Původně se ves nazývala Újezd v Chodech, byl v ní farní kostel sv. Kříže a její obyvatelé patřili k přimdským Chodům - podléhali přimdskému purkrabímu. Držitelé vsi Újezda byli povinni vykonávat manskou službu ke hradu s jedním koněm. Některý z držitelů zde postavil ve druhé polovině 14. století nebo v průběhu 15. století menší tvrz, která stála v místech dnešního zámku na pravém břehu potoka. R. 1 379 náležela ves spolu s Kaceřovem, Komberkem a Radnou Ctiborovi ze Švamberka. Před r. 1 382 patřila ves Budivojovi Slívovi z Újezdce, kterého v tomto roce vystřídal Oldřich z Újezda, řečený Kuchmistr. V letech 1 408 - 1 412 drželi ves jeho synové Jan a Drzéř a na počátku 30. let 15. století Habart z Příšova († 1433). Kolem roku 1 480 koupili zdejší manský statek Lamingenové z Albernreutu, pocházející z Bavorska. Vlastní zprávy o Újezdě na počátku jejich vlády jsou však velmi skoupé. Koncem 16. století držel zdejší tvrz Volf Jáchym Lamingen se svými synovci Volfem Kryštofem a Volfem Karlem. Ti vykoupili v roce 1 596 Újezd od manských povinností a přikoupili k němu lesy a tři vsi od rozprodávaného přimdského panství. Když v roce 1602 Volf Jáchym zemřel, přešel celý Újezd Svatého Kříže, k němuž vedle tvrze a dvora náležely čtyři vesnice s 50 osedlými, na jednoho z jeho pěti synů Volfa Bedřicha. Protože se Volf Jáchym aktivně účastnil českého stavovského povstání z letech 1618-1620  (v  roce 1618 byl mimo jiné velitelem zemské hotovosti v Plzeňském kraji), byl mu po Bílé hoře veškerý majetek zkonfiskován a královské komora jej v roce  1630 prodala jeho bratru Volfovi Vilémovi. Ten jediný z rodu zůstal věrný Ferdinandu II., zastával úřady říšského dvorského rady, zemského soudce i hejtmana německých lén a za to byl také v roce 1623 povýšen do stavu říšských svobodných pánů. Po smrti Volfa Viléma v roce 1635 spravoval statek poručník jeho tří nezletilých synů, kteří si pak v roce 1 660 otcovy statky rozdělili - Újezd připadl Volfu Maxmiliánovi. V době vyhotovení berní ruly (roku 1 654) patřilo dočasně k Újezdu Svatého Kříže dalších 19 vesnic, které tvořily základ pozdějšího trhanovského panství; trvale k němu byla připojena i sousední Bělá nad Radbuzou.  Do roku 1678 tvořilo tedy zdejší panství celkem 32 vsí, roztříštěných do čtyř územních obvodů kolem Újezda Svatého Kříže, Trhanova, Mrákova a Pocinovic na Domažlicku. V tomto roce však Volf Maxmilián Lamingen prodal Újezd Svatého Kříže spolu s Bělou nad Radbuzou Kašparovi Zdeňkovi Kaplíři ze Sulevic, známému obhájci Vídně proti Turkům v roce 1683, a sám si ponechal Trhanov (tehdy Chodovy Zámky), kde začal v r. 1 671 budovat zámek. Je pravděpodobné, že tvrz v Újezdě Svatého Kříže byla přestavěna v jednopatrový raně barokní zámek ještě za Volfa Maxmiliána. Dokončen byl snad už roku 1678, měl čtvercový půdorys, čtyři štíty a střešní věžičku. Vstupní portál byl obdélníkový s rovnou nadpražní římsou a raně barokním pilastrem s dívčí bustou. Kašparu Kaplířovi mohl sloužit jen krátce, protože ten zemřel jako bezdětný již roku 1686. Po smrti Kašpara Kaplíře připadl statek jeho třetí manželce Anně Terezii Cukruvé z Tamfeldu (†1 712). Cukrové z Tamfeldu zde hospodařili až do roku 1796, kdy panství zdědili Kocové z Dobrše. Kocové z Dobrše zůstali na statku až do roku  1945. Již za vlády Cukrů z Tamfeldu vznikaly na panství sklářské hutě a nové vsi, takže na konci feudalismu se jejich počet blížil ke dvaceti. Tamfeldové měli na zámku pěknou knihovnu o 1 500 svazcích a kolem zámku vybudovali menší park. Z nástupnické rodiny Koců z Dobrše byl významný uměnímilovný Kristián, který v letech 1859-1863 čtyřikrát hostil na zdejším zámku malíře Josefa Mánese a jeho sourozence i jiné české umělce. Pamětihodnosti: kostel Povýšení sv. Kříže, fara č.p. 40, zaniklý zámek.

 

 

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kostel Povýšení sv. Kříže, Újezd svatého...

batoh
kostel Povýšení sv. Kříže, Újezd svatého kříže
Šumava A-Z: kostely
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

fara Újezd svatého kříže

batoh
fara Újezd svatého kříže
Šumava A-Z: fary
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hřbitov Újezd svatého kříže

batoh
hřbitov Újezd svatého kříže
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

nádraží Bělá nad Radbuzou

batoh
nádraží Bělá nad Radbuzou
Šumava A-Z: nádraží
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
kostel Povýšení sv. Kříže, Újezd s... 0,27 km
fara Újezd svatého kříže 0,27 km
hřbitov Újezd svatého kříže 0,29 km
nádraží Bělá nad Radbuzou 2,15 km
barokní most, Bělá nad Radbuzou 2,47 km
zámek Hostouň 2,53 km
Bělá nad Radbuzou 2,55 km
Zachraňte koně!, Mark Felton 2,55 km
Zázračná záchrana bílých hřebců... 2,55 km
Podhajsky Alois, plukovník 2,55 km
operace Cowboy 2,55 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 2,58 km
fara Hostouň 2,61 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 2,62 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 2,63 km
most Bezděkovský potok, Bělá nad R... 2,69 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 2,71 km
Hostouň 2,72 km
SDH Bělá nad Radbuzou 2,74 km
zámek Bělá nad Radbuzou 2,75 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 2,87 km
hřbitov Hostouň 2,88 km
nádraží Hostouň 3,03 km
vlaková zastávka Mutěnín 4,06 km
Pavlíkov 4,98 km
pomník padlých WWI, Pavlíkov 4,99 km
dětské hřiště Pavlíkov 5 km
Schubert Ottokar 5,41 km
SDH Hostouň 5,41 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 5,44 km
fara Štítary 5,46 km
Štítary 5,47 km
mlýn Štítary 5,67 km
Slovanské hradiště Tasnovice 5,92 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 5,92 km
hřbitov starý Tasnovice 5,98 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 5,98 km
hřbitov Tasnovice 6,03 km
vlaková zastávka Dubec 6,16 km
Bezděkov u Třemešné 6,23 km
hřbitov Dubec 6,27 km
dětské hřiště Dubec 6,28 km
kostel Archanděla Michaela, Dubec 6,3 km
pomník padlých WWI, Bezděkov 6,31 km
Dubec 6,31 km
nádraží Třemešné pod Přimdou... 6,32 km
naučná stezka Milíře a vodní mlýny... 6,34 km
zemědělský dvůr Dubec 6,39 km
SDH Bezděkov 6,42 km
Třemešné 6,45 km
Tasnovice 6,6 km
tvrz Tasnovice 6,69 km
Šejna Jan 7,37 km
Vítání 7,37 km
Rájov u Přimdy 7,85 km
stavení Rájov 7,88 km
infocentrum Poběžovice 8,39 km
dětské hřiště Nová Ves u Třemešné... 9,07 km
Nová Ves u Třemešné 9,12 km
zřícenina kostela sv. Apoleny, Mál... 9,14 km
kostel sv. Jana Křtitele, Srby 9,91 km
SDH Srby 9,96 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 10,04 km
Srby 10,04 km
pomník padlých WWII, Srby 10,09 km
kaple Panny Marie Bolestné, Polžic... 11,3 km
Wenzel Stahl 11,31 km
Polžice 11,31 km
hraniční přechod Rybník - Stadlern... 11,48 km
hraniční přechod Pleš - Friedrichs... 11,6 km
Modřínovec 685 m n. m. 11,75 km
hřbitov Přimda 11,78 km
kaple sv. Petra, Mlýnská kaple, Po... 11,81 km
tři smírčí kříže, Přimda 11,84 km
pomník padlých WWI, Přimda 11,87 km
kostel sv. Jiří, Přimda 11,98 km
Přimda 12 km
Přimdská naučná stezka 12 km
sv. Jan Nepomucký, Přimda 12,01 km
kašna Přimda 12,02 km
hraniční přechod Železná - Eslarn... 12,02 km
infocentrum Přimda 12,05 km
dětské hřiště Přimda 12,06 km
CHKO Český les 12,1 km
Kolowrat-Krakowský Jindřich Vilém... 12,16 km
zámek Diana 12,16 km
kaple sv. Žofie, Diana 12,24 km
Kolowrat-Krakovský Alexander Josep... 12,55 km
kaple Panny Marie, Přimda 12,64 km
skiareál Přimda 12,78 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 12,83 km
Štíty království českého, Jak rost... 12,83 km
zřícenina hradu Přimda 12,83 km
Soběslav II. 12,83 km
Přemysl Otakar II. 12,83 km
pramen Pod Přimdou 12,83 km
přírodní rezervace Přimda 13 km
přestřelka postřekovských s SS 13,23 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 13,51 km
SDH Pařezov 13,58 km
Pařezov - Starý a Nový 13,65 km
hasičské muzeum Postřekov 13,69 km
Buršík Josef, armádní generál 13,79 km
rodný dům Josef Buršík 13,79 km
pamětní deska Josef Buršík 13,8 km
rybník Pařezov 13,82 km
muzeum krojů Postřekov 13,84 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 13,84 km
O zlém snu 13,85 km
Stašek Bohumil, Msgre. 13,85 km
Postřekov 13,85 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 13,85 km
Boček Bohumil, generál 13,85 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 13,86 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 13,88 km
vlaková zastávka Postřekov 14 km
Nová Ves u Horšovského Týna 14,08 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 14,08 km
mlýn svatá Anna 14,17 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 14,18 km
povrchový lom Ždánov 14,29 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 14,3 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 14,34 km
pamětní deska osvobození Díly 14,68 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 14,68 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 14,68 km
Kreuz Karel 14,68 km
Rumburská vzpoura 14,68 km
Královec Josef 14,68 km
Kreuz Jakub 14,68 km
pamětní deska čestní občané 14,68 km
pomník padlých WWI, Díly 14,68 km
Anderle Jiří 14,68 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 14,68 km
roubenka Díly 14,7 km
Díly 14,71 km
vyhlídka Díly 14,75 km
SDH Díly 14,76 km
gotická hláska, Horšovský Týn 14,8 km
Casablanca 14,88 km
Nepolapitelný Jan 14,88 km
Smudek Nepolapitelný Jan 14,88 km
sýpka Horšovský Týn 15 km
zámek Ždánov 15,02 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 15,03 km
SDH Ždánov 15,03 km
Ždánov u Draženova 15,08 km
Veský rybník, Ždánov 15,08 km
nádraží Horšovský Týn 15,15 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 15,23 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 15,23 km
Štíty království českého, Bůh za h... 15,28 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 15,28 km
zámek Horšovský Týn 15,28 km
Štíty království českého, Jak rost... 15,28 km
Nesmrtelná Teta 15,29 km
fara Horšovský Týn 15,33 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 15,33 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 15,34 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 15,35 km
Horšovský Týn 15,36 km
zvonice Horšovský Týn 15,36 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 15,38 km
Dobrovský Josef 15,39 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 15,39 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 15,4 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 15,41 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 15,42 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 15,42 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 15,42 km
infocentrum Horšovský Týn 15,42 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 15,45 km
hřbitov Horšovský Týn 15,46 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 15,46 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 15,59 km
pohřešovanou ženu z Tachovska našl... 15,72 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 15,83 km
Klenečský rybník 15,99 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 16,15 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 16,16 km
roubenka Luženice 16,2 km
SDH Draženov 16,21 km
kaple sv. Anny, Luženice 16,24 km
pomník padlých WWI, Draženov 16,24 km
kaple Panny Marie, Draženov 16,24 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 16,26 km
Luženice 16,28 km
Draženov 16,29 km
skiareál Capartice - Na sádku 16,34 km
SDH Luženice 16,35 km
pamětní deska A. V. Suvorov 16,36 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 16,36 km
Klenčí pod Čerchovem 16,37 km
Lučina 16,41 km
Vrba Jan 16,41 km
Jindřich Jindřich 16,41 km
fara Klenčí pod Čerchovem 16,43 km
Baar Jindřich Šimon 16,44 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 16,45 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 16,45 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 16,45 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 16,45 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 16,46 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 16,46 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 16,46 km
infocentrum Chodská liga 16,47 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 16,47 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 16,47 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 16,48 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 16,49 km
dvůr U Kryslů, Draženov 16,52 km
návesní rybník Draženov 16,55 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 16,57 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 16,8 km
hrob Jindřich Jindřich 16,83 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 16,83 km
hrob Jindřich Šimon Baar 16,84 km
hrob Jan Šebek 16,84 km
hrob Josef Královec 16,84 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 16,85 km
hrob Chodských odbojářů 16,88 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 16,89 km
hřbitov Luženičky 17,02 km
Luženičky 17,14 km
hraniční přechod Lučina - Untergra... 17,23 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 17,32 km
pamětní deska Matěj Blacký 17,33 km
hraniční přechod Rozvadov (D5) - W... 17,59 km
hraniční přechod Lísková - Haselba... 17,63 km
Nový Hamr 17,65 km
SDH Semošice 17,73 km
Semošice 17,78 km
Lazce 17,79 km
bitva u Domažlic 17,8 km
Baldovské návrší 17,8 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 17,81 km
hraniční přechod Rozvadov - Waidha... 18,02 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 18,05 km
Újezd u Domažlic 18,06 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 18,07 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 18,07 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 18,07 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 18,08 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 18,08 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 18,09 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 18,09 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 18,11 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 18,11 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 18,16 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 18,17 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 18,22 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 18,22 km
Kozina Jan Sladký 18,22 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 18,22 km
Kozinova lípa, Hrádek 18,23 km
dětské hřiště Hrádek 18,23 km
Chodský pes, Hrádek 18,26 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18,34 km
lidová stavení, Chodov 18,62 km
vlaková zastávka Trhanov 18,64 km
Trhanovská alej 18,65 km
Chodov 18,65 km
pomník padlých WWI, Chodov 18,66 km
pomník Josefa Svačiny 18,67 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 18,68 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 18,69 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 18,7 km
Výhledy 700 m n. m. 18,7 km
Thomayer František Josef 18,71 km
Thomayer Josef 18,71 km
dětské hřiště Trhanov 18,71 km
pamětní deska Josef Thomayer 18,72 km
zámek Trhanov 18,72 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 18,72 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 18,74 km
Trhanov 18,78 km
pomník padlých WWI, Trhanov 18,78 km
kaple Trhanov 18,8 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 18,81 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 18,84 km
chudobinec Trhanov 18,84 km
návesní rybník, Trhanov 18,87 km
SDH Trhanov 18,88 km
muzeum Ludwiga Gebharda, Tiefenbac... 19,06 km
muzeum paličkování Tiefenbach (D)... 19,09 km
hřbitov Trhanov 19,1 km
hrob Thomayerové 19,1 km
zřícenina Treffelstein (D) 19,27 km
Havlovice 19,28 km
pomník padlých WWI, Havlovice 19,29 km
SDH Havlovice 19,33 km
kasárna Domažlice 19,35 km
Územní vojenská správa Domažlice... 19,37 km
Nemanský mlýn, Havlovice 19,44 km
SDH Blížejov 19,58 km
židovský hřbitov Puclice 19,58 km
Smrt stopařek 19,65 km
modelová železnice Domažlice 19,67 km
židovský hřbitov Domažlice 19,68 km
Blížejov 19,68 km
Budka Andy 19,7 km
Čapek-Chod Karel Matěj 19,73 km
kostel sv. Martina, Blížejov 19,74 km
fara Blížejov 19,76 km
pomník Petra Hany 19,76 km
dětské hřiště Domažlice 19,83 km
Pila 19,95 km
bazén Domažlice 19,95 km
pivovar Domažlice 19,96 km
nádraží Blížejov 19,96 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum paličkování Tiefenbach - otevírac...

  batoh
  muzeum paličkování Tiefenbach - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Bělá nad Radbuzou

  batoh
  Konzum Bělá nad Radbuzou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Hostouň

  batoh
  Konzum Hostouň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Bankomat ČSOB 0,05 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 2,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2,65 km
Konzum Hostouň 2,66 km
Konzum Vidice 7,88 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 8,31 km
Konzum Poběžovice 8,32 km
Bankomat Česká spořitelna 8,41 km
Konzum Mnichov 8,93 km
Konzum Miřkov 10,11 km
Jednota Stráž u Tachova 10,53 km
Konzum Nový Kramolín 11,88 km
Jednota Přimda 11,95 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 12,11 km
Konzum Postřekov 13,76 km
Konzum Horšovský Týn 14,46 km
Konzum Díly 14,64 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 15,01 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 15,11 km
Bankomat UniCredit Bank 15,14 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 15,3 km
Jednota Bor u Tachova 15,31 km
Bankomat GE Money Bank 15,32 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 15,33 km
Bankomat Česká spořitelna 15,34 km
Bankomat Komerční banka 15,36 km
Bankomat Česká spořitelna 15,36 km
Jednota Bor u Tachova 15,41 km
Bankomat ČSOB 15,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15,48 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 15,72 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 15,75 km
Bankomat GE Money Bank 15,82 km
čerpací stanice OMV, Draženov 16,12 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 16,45 km
Konzum Draženov 16,47 km
Bankomat UniCredit Bank 16,87 km
Jednota Hošťka 16,96 km
Jednota Rozvadov 17,1 km
Konzum Semošice 17,71 km
Konzum Trhanov 18,72 km
Jednota Staré Sedliště 19,12 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 19,64 km
Konzum Domažlice 19,72 km
Konzum Blížejov 19,84 km
Bankomat ČSOB 19,87 km
Bankomat Česká spořitelna 19,87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,87 km
Bankomat Komerční banka 19,92 km
Bankomat Komerční banka 19,92 km

mohlo by Vás zajímat

Přimda

batoh
Přimda
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Tachov

batoh
Tachov
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Byť časů kalný proud, byť zlovůle nebo nerozum, byť snad i dobrý úmysl jedinců zahladily a setřely mnohou stopu dějů skutečných: paměť lidu zůstala věrnou a z jeho mysli se nevytratila upomínka na sedláka bohatýra, ba, když čas nadešel, znovu oživla, a to stačí úplně, stačí tím spíše, že nové doby nadešly a s nimi jiné směry a podmínky existenční. Zásadní spory mezi lidem selským a bývalou vrchností, velkostatkem a jeho správou, zapadly v hrob minulosti a jich místo zaujal oprávněný zápas národů a jich vrstev o zlepšení svého bydla, zápas to, který dojista během času po mnohé stránce leccos ještě vyrovná a každému jeho právo přiřkne, tak jako zaručena jsou dnešního dne nezadatelná práva každého člověka, aby rovným byl druhému před zákonem, stejně všem odměřujícím, stejně všecky chránícím. Soutěž jednotlivců i tříd a boj o bytí ovšem potrvají, poněvadž bez nich nelze si představiti pokroku, ale vrstvy bojujících se vymění a forma zápasu čím dále tím více pozbude osobní krutosti a nenávisti. Musel by zoufat nad lidstvem, kdož by si vývoj jeho jinak představoval. Soutěž a zápas buďtež, ale soutěž a zápas Udí slušných, lidí, již neodhodili všelikého náboženství a nezvrátili se v divoké, krvelačné šelmy! — Soutěž lidských bytostí, které nezapomněly, že ze všech zákonů nejvznešenější jest onen, jenž velí milovati bližního jako sebe sama a na jehož provádění pomáhá každý ideál, povznášející člověka nad suchou, vyprahlou poušť sveřepého egoismu...

Ba, změnily se časy! Nevládnou více na vondrovském dvoře blíže bezdrevské hráze, odkud se vládlo po staletí porobenému selskému lidu, bezcitní, omezení karabáčníci, pochopové a drábi, kteří tak podivně svým jednáním a vystupováním ilustrovali povídání o zlatých starých časech, ba, spravují veškeren velkostatek, rozsáhlý majetek knížecí, úřadníci inteligentní, vzdělaní a osvícení, kteří dobře pochopili, že právní zásada „každému své!" nejlépe poslouží zájmům a zdaru panství. Poměr dobrého sousedství lépe poslouží než spory a útisky. Rolnictvo zámožné, nezávislé, mravně povznesené ukáže se býti lepším sousedem než ožebračená, znemravnělá chátra, tu podlézavá, onde zbujná a zlomyslná. O tom, budiž za to Bohu chvála! — jak držitelé velkostatků, tak i opravdově vzdělaná část jich úřadnictva — a ta dnešního dne je rozhodně u většině a dává směr — dávno jsou přesvědčeni. Třeba pouze, aby po věky živená vzájemná, často ničím neodůvodněná nedůvěra nadobro přestala. K tomu pracuj, kdokoli povolán! — Vždyť zájmy všech, kdož společnou matku půdu vzdělávají a z jejích darů žijí, jsou totožný a při vzájemné dobré vůli všecky nahodilé a často jen domnělé neshody a protivy urovnati a odkliditi lze...

Když tedy rozhodnut jest staletý spor o královská zbudovská Blata, pásly na nich a užívaly jich nahoře jmenované obce po řadu let společnou, nerozdílnou rukou, jakož už činívaly, dokud spor ještě trval. Teprve později, asi začátkem let osmdesátých, přikročeno k dalšímu dělení mezi jednotlivé starousedlíky, z nichž nyní každý má na nich svůj podíl, z něhož sklízí bujnou trávu, pokud jich neproměnil v pole, a z něhož tu a tam i drnu a hlínu dobývá. Z těchto časů, jak už naznačeno, společná pastva koňů, bravu a hus přestala, a jen na podzim se do Blat vyhánějí stáda skotu. Poezie hříbků (tj. pasáků koňů) a husáků vzala zasvé, ale věčná poezie přírody, nekonečně rozmanitá pestrost, jimiž matička všeho tvorstva bez ustání se měnící háv svůj zdobí, oj, ta i nadále zůstala. Jen vnímavých očí třeba, aby člověk ji vezde postřehl, třeba lidé nevidomí mu řekli, že marně by ji hledal v těchto jednotvárných rovinách.

V době, kde počíná naše historie, v červenci roku 187*, nebylo ještě provedeno poslední rozdělení Blat, a za žloutnoucími lány ozimními, za zelenými dosud jařmi, sbíhajícími severně od cesty duby vysázené po hrázi Volešku rybníka, cesty hlinité, plné vyschlých kaluží, v nichž kola projedších tudy povozů zůstavila hluboké rýhy, bělela se v mihotavé dáli nesčetná stáda hus. Vzduch jako by se tetelil v žhavém dechu rozpálené celodenním žárem ploché půdy, které nikde se nedostávalo stínu a jejíž pažit zežloutl, zhnědl, místy do¬konce zčernal; jen tam, kde zbyly louže a podle toku vod potoka, v ramena se rozbíhajícího, zelenala se tráva, bujelo sítí a rákosí, kupily se křoviny, vypínaly se řídce rostoucí vrby a topoly.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky