Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Pluhův Žďár

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: jindřichohradecko
GPS: 49°13'27.495"N, 14°53'33.034"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Zámek Pluhův Žďár, bývalá středověká tvrz, stojí ve středu stejnojmenné obce, v sousedství kostela Narození Panny Marie se hřbitovem. Počátky tvrze v Pluhově Žďáru zasahují do doby kolonizace kraje. Nejstarší sídlo, které na místě stálo, bylo pravděpodobně z větší části dřevěné a teprve postupem času se proměňovalo v dnešní zděný útvar. Nemusíme pochybovat, že nejstarší sídlo se půdorysně kryje s dnešním objektem. Nejstarší částí tvrze je pravděpodobně východní křídlo, vyznačující se nejmohutnějším zdivem pocházejícím snad již ze 14. století. Poprvé je doložen jako majitel Pluhova dvora v roce 1267 Oldřich Pluh z Rabštejna (člen družiny Oldřicha z Hradce), v roce 1329 pak jeden z jeho potomků Ctibor (purkrabí na Hradci). Z dalších držitelů Žďáru známe Chvala ze Žďáru, který připojil svou pečeť ke stížnému listu kostnickému koncilu proti upálení mistra Jana Husa. Od něho získal žďárský statek s tvrzí a dvorem Albrecht Růt z Dírného (1437). Po něm následovali bratři Prokop a Jan z Vojslavic, kteří si vyprosili v roce 1457 od krále Ladislava Pohrobka Žďár jako odúmrť. Od posledních držitelů žďárského statku z rodu vladyků Vojslavských, Heřmana a Mikuláše, koupila statek (1549) Míla z Broumovic, ale již v roce 1557 prodala tvrz (která se připomíná poprvé), dvůr, pivovar a ves Pluhový Žďár Dorotě Ostrovcové, rozené Leskovcové na Proseči, která koupený statek připojila k Proseči. V roce 1635 získal žďárskou tvrz s příslušenstvím Jan Ekersdorf z Hlaváče, který začal s opravami sídla (1664). Syn Jana z Eckersdorfu Václav, který měl majetek v Žimuticích, prodal v roce 1664 tvrz, dvůr, pivovar a ves Pluhův Žďár hraběti Humprechtu Janu Černínovi z Chudenic. V roce 1684 prodal Humprechtův mladší syn Tomáš žďárský statek Václavu Vojtěchu z Eckersdorfu na Brandlíně. Po jeho smrti roku 1663 získal panství zemský soudce Humprecht Černín z Chudenic, který pokračoval v úpravách staré tvrze na barokní zámek. Ke konci 17. století vystřídal zámek spoustu majitelů. Hraběnka Marie Markéta Kolovratová, rozená Slavatová (1688 - 1692), Jan Pecelius z Adlersheimu (do roku 1696), Deymové ze Stříteže (1717 - 1782) a Marie Anna Janovská z Janovic, od níž koupil Pluhův Žďár v roce 1793 kníže Václav Paar, který zahájili druhou vlnu barokní úpravy. Z této doby patrně zůstala na nádvoří nástěnná malba malíře Františka Resche. Roku 1802 vyhořel se zámkem sousedící panský dvůr a s ním většina vesnice. V 19. století docházelo na zámku k několika drobným úpravám a opravám. Paarové vlastnili Pluhův Žďár až do první pozemkové reformy ve 20. století. Od nich ho roku 1928 odkoupil Bedřich Beneš, bratr pozdějšího prezidenta Edvarda Beneše. Po roce 1948 byl Benešům zámek zabaven a k bytovým účelům jej využívalo obec. Z té doby pocházejí poslední doložené opravy objektu. Po Druhé světové válce zde sídlilo místní JZD a objekt chátral. Dnes je zámecké sídlo vlastnictvím rodiny Benešovy, kteří jej získali po roce 1992 a zahájili rekonstrukci objektu. Zámek i přes rozsáhlé opravy je přístupný veřejnosti, konají se zde kulturní akce, vystoupení a výstavy. Podle zvyklostí nejstarší kamenná tvrz obsahovala obytný palác, na který navazovala hradba obklopující nádvoří. K hradbě přiléhala současně jednotlivá hospodářská stavení. Vznik základní hmoty jižního křídla s jistotou nelze datovat, ale lze jej předpokládat v pozdní gotice až renesanci, kdy se realizovala rozsáhlá proměna panských sídel. Při vstupu na severní straně vystupovala z obvodu hradby gotická brána. Renesanční přestavba z poloviny 16. století zaklenula jižní a západní křídlo a přistavěla zde přístavek záchodů. Klenby z jižního křídla dnes již kromě jediné neexistují. Zámek je čtyřkřídlá jednopatrová budova s vystupujícími středními rizality na třech stranách. Průjezdem ve východním průčelí se vchází na dvůr, na jehož severní straně je v patře trojdílná arkáda a na jižní straně pavlač spočívající na krakorcích. Na východní nádvorní fasádě se dochovala barokní freska jindřichohradeckého malíře Františka Resche z roku 1718, představující Nejsvětější Trojici. Příkop, který kdysi tvrz obklopoval, a zděný most, jsou již dávno zasypány.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Beneš Bedřich

batoh
Beneš Bedřich
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel Narození Panny Marie, Pluhův Žďár...

batoh
kostel Narození Panny Marie, Pluhův Žďár
Šumava A-Z: kostely
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hřbitov Pluhův Žďár

batoh
hřbitov Pluhův Žďár
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Pluhův Žďár

batoh
Pluhův Žďár
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Beneš Bedřich 0 km
kostel Narození Panny Marie, Pluhů... 0.04 km
hřbitov Pluhův Žďár 0.05 km
Pluhův Žďár 0.06 km
pomník padlých WWI, Pluhův Žďár... 0.06 km
Pohoří 2.18 km
Jižná 2.38 km
kaple Jižná 2.39 km
Reschke Willi 2.41 km
zřícení Messerschmitt Bf 109G-6, b... 2.41 km
O zatoulané princezně 2.53 km
Princezna na hrášku 2.53 km
Au Pair II aneb Pohádka pokračuje... 2.53 km
Nemocnice na kraji města - Nové os... 2.53 km
Svatby pana Voka 2.53 km
Pan Vok odchází 2.53 km
Křížová trojka 2.53 km
Zlatovláska 2.53 km
Pan Tau (tentokrát úplně jinak) 2.53 km
O štěstí a kráse 2.53 km
Zámecký rybník, Červená Lhota 2.53 km
pověst o červené barvě zámku Červe... 2.54 km
zámek Červená Lhota 2.54 km
panský dvůr Červená Lhota 2.63 km
kaple Nejsvětější Trojice, Červená... 2.68 km
studánka sv. Jana, Červená Lhota... 2.69 km
Červená Lhota 2.71 km
lipová alej Červená Lhota 3.01 km
zámek Dírná 3.97 km
Dírná 4.02 km
Janeček Jiří 4.02 km
Rajlich Jaroslav Antonín 4.06 km
zámek Kardašova Řečice 5.07 km
nádraží Kardašova Řečice 5.11 km
fara Kardašova Řečice 5.18 km
kostel sv. Jana Křtitele, Kardašov... 5.2 km
Jablonský Boleslav (Karel Eugen Tu... 5.26 km
Marečková Marie 5.27 km
Adéla ještě nevečeřela 5.27 km
vražedkyně Dana Stodolová 5.27 km
Kardašova Řečice 5.27 km
Sokolovna Kardašova Řečice 5.33 km
pomník padlých WWI i II, Kardašova... 5.34 km
Luďkova Hračkolna 5.6 km
rybník Ochoz u Mnichu 6.04 km
vlaková zastávka Mnich 6.15 km
pomník padlých WWI, Mnich 6.67 km
Nedoma Václav 6.68 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 6.68 km
Nedoma Jan 6.68 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 6.68 km
dětské hřiště Mnich 6.69 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 6.7 km
Mnich 6.74 km
kaple výklenková Záhoří 6.9 km
SDH Záhoří 6.94 km
Záhoří 6.94 km
kaple Záhoří 6.96 km
nádraží Doňov 6.96 km
kaple sv. Václava, Lžín 6.99 km
dětské hřiště Lžín 7.01 km
pomník padlých WWI, Lžín 7.02 km
Lžín 7.04 km
lihovar Lžín 7.06 km
zámek Lžín 7.1 km
kaple Panny Marie, Doňov 8.53 km
SDH Doňov 8.55 km
Doňov 8.56 km
dětské hřiště Doňov 8.58 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 9.08 km
lípy Ratiboř 9.09 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 9.1 km
Ratiboř 9.13 km
Hodův mlýn, Ratiboř 9.48 km
Matná 9.71 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 9.73 km
Ančerl Karel 9.82 km
Přehořov 10.24 km
Veselý Jan, mjr. letec 311 Sqdn. R... 10.24 km
Boušek, Václav Josef Klement 10.24 km
pomník padlých WWI, Přehořov 10.24 km
SDH Přehořov 10.25 km
Kadlec Karel 10.28 km
muzeum fosílií Roseč 10.65 km
Houbový park, Roseč 10.67 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 10.77 km
fara Roseč 10.78 km
radnice Roseč 10.81 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 10.85 km
Roseč 10.85 km
pomník padlých WWI, Chlebov 10.89 km
kaple sv. Floriána, Chlebov 11.01 km
Chlebov 11.04 km
nádraží Jindřichův Hradec 11.2 km
Jindřichohradecká úzkokolejka - Ji... 11.36 km
Čertova nevěsta 12.21 km
vražda Soňi Illeové 12.27 km
vlakové nádraží Soběslav 12.6 km
Svatojánský věneček 12.65 km
Svatojánský věneček 12.7 km
galerie sv. Marka, Soběslav 12.87 km
kostel sv. Marka, Soběslav 12.87 km
památník osvobození Hatín 12.92 km
pomník padlých WWI, Hatín 12.93 km
Hatín 12.94 km
hradby Soběslav 12.95 km
silniční most Černovický potok, So... 13 km
Blatské muzeum Soběslav - Rožmbers... 13.01 km
infocentrum Soběslav 13.05 km
pomník Mistra Jana Husa, Soběslav... 13.08 km
Blatské muzeum Soběslav - Smrčkův ... 13.13 km
kašna Soběslav 13.13 km
Velký hatínský rybník 13.14 km
Mariánský sloup, Soběslav 13.14 km
Ostrčil Otakar 13.15 km
Soběslav 13.17 km
Čižmárová Naďa 13.17 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 13.19 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 13.19 km
Stará radnice Soběslav 13.19 km
kostel sv. Víta, Soběslav 13.19 km
kostel sv. Petra a Pavla, Soběslav... 13.23 km
Pověst o zvonech na kostele svatéh... 13.23 km
Nová radnice Soběslav 13.27 km
Černovický potok 13.45 km
Zahořanský hon, Alois Jirásek 14.28 km
řeka Nežárka 14.3 km
Zlatá stoka 15.24 km
dětské hřiště Plavsko 15.52 km
SDH Plavsko 15.55 km
kaple Plavsko 15.56 km
Plavsko 15.56 km
Plavecká kovárna, Plavsko 15.57 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 17.06 km
Kholl Josef, generálmajor 17.06 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 17.07 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 17.09 km
kašna Stráž nad Nežárkou 17.09 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 17.12 km
muzeum loutek v kovárně, Záluží... 17.21 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 17.21 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 17.23 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 17.23 km
SDH Stráž nad Nežárkou 17.23 km
kaple Záluží 17.24 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 17.24 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 17.25 km
Záluží u Vlastiboře 17.25 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 17.26 km
architektura soběslavsko-veselskýc... 17.27 km
To byla svatba, strýčku! 17.27 km
radnice Stráž nad Nežárkou 17.29 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 17.29 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 17.3 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 17.31 km
Tvrz, Václav Šorel 17.31 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 17.31 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 17.31 km
Stráž nad Nežárkou 17.32 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 17.32 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 17.33 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 17.35 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 17.35 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 17.35 km
Destinnová Ema 17.35 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 17.37 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 17.37 km
mlýn Lásenice 17.48 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 17.53 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 17.58 km
Hájek Karel 17.61 km
Lásenice 17.63 km
Malá lásenická galerie 17.64 km
pomník padlých WWI, Lásenice 17.65 km
Chittussi Antonín 18.01 km
Mláka 18.61 km
Novoveský dvůr 18.69 km
To byla svatba, strýčku! 18.89 km
kaple Vlastiboř 18.94 km
pomník padlých WWI, Vlastiboř 18.94 km
Tchán 18.94 km
Vlastiboř 18.97 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent...

  batoh
  Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: třeboňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husitské muzeum - stará táborská radnice...

  batoh
  Husitské muzeum - stará táborská radnice, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otev...

  batoh
  muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Dírná

  batoh
  Jednota Dírná
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Budislav

  batoh
  Jednota Budislav
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice PAP OIL, Tučapy

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Tučapy
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Dírná 4.05 km
Bankomat Česká spořitelna 5.35 km
Jednota Budislav 8.74 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 9.82 km
Jednota Tučapy 9.88 km
Jednota Přehořov 10.22 km
Jednota Řípec 11.34 km
čerpací stanice OMV, Řípec 12.46 km
Jednota Choustník 12.74 km
Bankomat ČSOB 12.94 km
Jednota Soběslav 12.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.97 km
Bankomat GE Money Bank 13.03 km
Bankomat Česká spořitelna 13.14 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 13.15 km
Bankomat Komerční banka 13.21 km
Supermarket Renta Soběslav 13.23 km
Jednota Myslkovice 13.63 km
Bankomat Citibank 13.7 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 13.8 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 13.86 km
Jednota Klenovice 14.26 km
Jednota Krtov 14.32 km
Bankomat Komerční banka 14.64 km
Bankomat ČSOB 14.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.67 km
Bankomat GE Money Bank 14.68 km
Bankomat Česká spořitelna 14.71 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 14.79 km
Jednota Košice 15.31 km
Jednota Roudná 15.39 km
Jednota Borkovice 18.15 km
Bankomat Česká spořitelna 19.62 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 19.94 km
Jednota Želeč 20.56 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 20.97 km
Jednota Pořín 21.05 km
Jednota Hlavatce 21.2 km
Jednota Chýnov 21.67 km
Jednota Sezimovo Ústí 21.76 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.01 km
Bankomat ČSOB 22.01 km
Bankomat Komerční banka 22.09 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 22.1 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 22.55 km
Jednota Zárybničná Lhota 23.11 km
Bankomat GE Money Bank 23.27 km
Bankomat Česká spořitelna 23.28 km
Jednota Dolní Bukovsko 23.42 km
Jednota Neplachov 23.6 km
Bankomat Česká spořitelna 23.67 km
Jednota Dolní Hořice 23.7 km
Bankomat Komerční banka 23.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.91 km
Jednota Tábor 23.96 km
Bankomat GE Money Bank 23.98 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 24.1 km
McDonalds, Tábor 24.12 km
Jednota Měšice 24.42 km
Bankomat GE Money Bank 24.43 km
Bankomat ČSOB 24.48 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 24.57 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 24.81 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 25.06 km
Bankomat Česká spořitelna 25.32 km
Tempo market Třeboň 25.53 km
čerpací stanice Shell, Tábor 25.69 km
Bankomat Raiffeisenbank 25.8 km
Bankomat ČSOB 25.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25.88 km
Bankomat Česká spořitelna 26.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.07 km
Bankomat ČSOB 26.08 km
Jednota Tábor 26.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.12 km
Bankomat ČSOB 26.14 km
Bankomat ČSOB 26.19 km
Bankomat GE Money Bank 26.23 km
Bankomat Raiffeisenbank 26.23 km
Bankomat Raiffeisenbank 26.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.25 km
Bankomat Komerční banka 26.28 km
Bankomat ČSOB 26.33 km
Bankomat Komerční banka 26.34 km
Bankomat GE Money Bank 26.34 km
Bankomat Česká spořitelna 26.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.34 km
Bankomat Česká spořitelna 26.35 km
Bankomat UniCredit Bank 26.39 km
Bankomat Komerční banka 26.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.44 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 26.49 km
Bankomat Česká spořitelna 26.56 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 26.71 km
Jednota Slapy 26.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.73 km
Bankomat ČSOB 26.74 km
Bankomat ČSOB 26.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.75 km
Bankomat ČSOB 26.75 km
Bankomat Fio banka 26.78 km
Bankomat GE Money Bank 26.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.96 km
Bankomat Oberbank AG 27 km
Bankomat Česká spořitelna 27.08 km
Jednota Tábor 27.12 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 27.24 km
Supermarket Malšice 27.35 km
Jednota Malšice 27.56 km
Bankomat Česká spořitelna 27.87 km
Bankomat ČSOB 27.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 27.97 km
Jednota Tábor 28.11 km
Jednota Ratibořské Hory 28.13 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 29.2 km
Bankomat Česká spořitelna 29.65 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 30.57 km
Bankomat GE Money Bank 30.95 km
Jednota Lišov 30.95 km
Bankomat Česká spořitelna 31.04 km
Jednota Bechyně 31.16 km
Bankomat Komerční banka 31.57 km
Bankomat ČSOB 31.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.7 km
Jednota Bechyně 31.7 km
Bankomat Česká spořitelna 31.71 km
Supermarket Zuzana Bechyně 31.82 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 32.05 km
Jednota Chotoviny 32.08 km
Jednota Stádlec 33.63 km
Jednota Radkov 33.71 km
Jednota Týn nad Vltavou 33.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.24 km
Bankomat Česká spořitelna 34.27 km
Bankomat ČSOB 34.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 34.32 km
Bankomat Česká spořitelna 34.34 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 34.35 km
Bety Týn nad Vltavou 34.35 km
Jednota Radětice 34.43 km
Jednota Týn nad Vltavou 34.43 km
Bankomat Komerční banka 34.45 km
Bankomat GE Money Bank 34.51 km
Jednota Mladá Vožice 34.69 km
Jednota Smilovy Hory 34.9 km
Jednota Mladá Vožice 34.91 km
Supermarket Mladá Vožice 34.91 km
Jednota Nemyšl 35.31 km
Jednota Opařany 35.56 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 36.05 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 36.44 km
Jednota Adamov 36.47 km
Bankomat GE Money Bank 37.04 km
Jednota Borotín 37.22 km
Bankomat Česká spořitelna 37.4 km
Bankomat ČSOB 37.42 km
Jednota Ledenice 37.93 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 37.98 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 37.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.13 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 38.18 km
Bankomat ČSOB 38.42 km
Bankomat Česká spořitelna 38.44 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 38.45 km
Jednota Oldřichov 38.47 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 38.59 km
Jednota Borovany 38.66 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 38.84 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 39.17 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 39.32 km
Jednota Jistebnice 39.37 km
Bankomat Česká spořitelna 39.91 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 39.95 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 40.01 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 40.15 km
Bankomat Česká spořitelna 40.3 km
Bankomat UniCredit Bank 40.44 km
Jednota Olešník 40.45 km
Jednota Bernartice 40.54 km
Bankomat Komerční banka 40.54 km
Bankomat GE Money Bank 40.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.65 km
Bankomat ČSOB 40.65 km
Bankomat Česká spořitelna 40.65 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 40.73 km
Družba České Budějovice 40.76 km
Jednota Dříteň 40.76 km
Bankomat Raiffeisenbank 40.79 km
Prior České Budějovice 40.79 km
Bankomat UniCredit Bank 40.81 km
Bankomat Česká spořitelna 40.81 km
Bankomat GE Money Bank 40.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.87 km
Jednota Božetice 40.89 km
Bankomat GE Money Bank 40.9 km
Bankomat ČSOB 40.92 km
Lužnice České Budějovice 40.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.94 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 40.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.08 km
Bankomat ČSOB 41.08 km
Bankomat Česká spořitelna 41.11 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 41.11 km
Bankomat Česká spořitelna 41.12 km
Bankomat Komerční banka 41.13 km
Bankomat Česká spořitelna 41.14 km
Jednota Sepekov 41.14 km
Bankomat Sberbank CZ 41.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.16 km
Bankomat ČSOB 41.16 km
Bankomat Raiffeisenbank 41.17 km
Vltava České Budějovice 41.2 km
Bankomat Fio banka 41.27 km
Bankomat UniCredit Bank 41.27 km
Bankomat Oberbank AG 41.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.28 km
TREFA České Budějovice 41.53 km
Vesna České Budějovice 41.57 km
Bankomat ČSOB 41.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.59 km
Jednota Borovany 41.64 km
Bankomat ČSOB 41.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.73 km
Bankomat ČSOB 41.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.76 km
Jednota Slabčice 41.78 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 41.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.87 km
Bankomat Česká spořitelna 41.9 km
Bankomat Česká spořitelna 42.19 km
TREFA Ćeské Budějovice 42.23 km
Bankomat Česká spořitelna 42.26 km
Jednota Zliv 42.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 42.49 km
Bankomat ČSOB 42.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.62 km
Jednota Albrechtice 42.64 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 42.92 km
Rožnov České Budějovice 43.19 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 43.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.92 km
Bankomat ČSOB 43.93 km
Jednota Pištín 44.08 km
Jednota Podolí 44.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.11 km
Bankomat ČSOB 45.18 km
Bankomat Komerční banka 45.18 km
Bankomat Česká spořitelna 45.19 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 45.6 km
CENTRUM Milevsko 46.02 km
Bankomat GE Money Bank 46.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.06 km
Bankomat ČSOB 46.09 km
Bankomat Česká spořitelna 46.12 km
Bankomat Komerční banka 46.15 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 46.29 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 46.36 km
Jednota Trhové Sviny 46.47 km
Bankomat GE Money Bank 46.54 km
Bankomat Česká spořitelna 46.61 km
Bankomat Komerční banka 46.62 km
Jednota Krč 46.89 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 47.04 km
Jednota Jetětice 47.09 km
Jednota Chyšky 47.38 km
Jednota Kluky 47.95 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 48.37 km
Jednota Zbelítov 48.37 km
Jednota Kamenný Újezd 48.76 km
Jednota Čičenice 48.91 km
Jednota Nové Hrady 48.95 km
Bankomat Česká spořitelna 49.11 km
Bankomat Komerční banka 49.16 km
Bankomat GE Money Bank 49.17 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 49.58 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 49.69 km
Jednota Květov 50.12 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 50.5 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 50.7 km
Jednota Záhoří 51.05 km
Jednota Hrejkovice 51.84 km
Jednota Kučeř 52.36 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 52.38 km
Bankomat GE Money Bank 52.46 km
Jednota Vodňany 52.49 km
Bankomat GE Money Bank 52.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.6 km
Bankomat ČSOB 52.61 km
Bankomat Komerční banka 52.73 km
Jednota Horní Stropnice 52.79 km
Bankomat Česká spořitelna 52.84 km
Jednota Vodňany 52.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 53.09 km
Jednota Pechova Lhota 53.16 km
Jednota Libějovice 53.17 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 53.54 km
Bankomat Česká spořitelna 53.7 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 53.81 km
Bankomat GE Money Bank 53.91 km
Jednota Písek 53.96 km
Bankomat Česká spořitelna 53.98 km
Jednota-potraviny Velešín 54.05 km
Bankomat Komerční banka 54.17 km
Jednota Netolice 54.21 km
Bankomat Komerční banka 54.23 km
Bankomat Česká spořitelna 54.26 km
Bankomat Česká spořitelna 54.34 km
Jednota-potraviny Besednice 54.35 km
Jednota-potraviny Velešín 54.45 km
Bankomat UniCredit Bank 54.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.57 km
Bankomat ČSOB 54.58 km
Jednota Písek 54.65 km
Bankomat Oberbank AG 54.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.67 km
Bankomat Fio banka 54.69 km
Jednota Písek 54.76 km
Bankomat Česká spořitelna 54.78 km
Bankomat Česká spořitelna 54.82 km
Bankomat Komerční banka 54.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.88 km
Bankomat Raiffeisenbank 54.9 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 54.9 km
Bankomat ČSOB 54.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.91 km
Bankomat GE Money Bank 54.92 km
Bankomat ČSOB 54.97 km
Bankomat GE Money Bank 55.05 km
Jednota Písek 55.09 km
Bankomat Komerční banka 55.12 km
Jednota Kovářov 55.16 km
Jednota Písek 55.27 km
Jednota Písek 55.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 55.46 km
čerpací stanice Shell, Písek 55.46 km
McDonalds, Písek 55.55 km
Jednota-potraviny Křemže 55.65 km
Jednota Přílepov 55.72 km
čerpací stanice Benzina, Písek 55.83 km
Jednota-potraviny Brloh 56.14 km
Jednota-potraviny Velešín 57.81 km
Jednota Kostelec 57.98 km
Jednota Vráž 58.27 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 58.43 km
Jednota-potraviny Střítež 58.88 km
Jednota-potraviny Brloh 58.96 km
Jednota Drahonice 59.34 km
Jednota Varvažov 59.39 km
Jednota Kestřany 59.76 km
Supermarket Český Krumlov 60.16 km
Bankomat Komerční banka 60.17 km
Jednota Bavorov 60.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.24 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 60.25 km
Bankomat Citibank 60.26 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 60.29 km
Bankomat GE Money Bank 60.32 km
Bankomat GE Money Bank 60.32 km
Bankomat Česká spořitelna 60.35 km
Bankomat GE Money Bank 60.37 km
Bankomat ČSOB 60.43 km
Jednota-potraviny Kaplice 60.89 km
Jednota Orlík nad Vltavou 61.11 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 61.32 km
Jednota-potraviny Kaplice 61.32 km
Jednota-potraviny Kaplice 61.32 km
Bankomat ČSOB 61.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.34 km
Bankomat Česká spořitelna 61.37 km
Jednota-potraviny Kaplice 61.38 km
Bankomat Komerční banka 61.38 km
Jednota Hracholusky 61.42 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 61.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.53 km
Bankomat GE Money Bank 61.53 km
Bankomat ČSOB 61.58 km
Jednota-potraviny Kaplice 61.77 km
Jednota Probulov 61.84 km
Bankomat GE Money Bank 61.86 km
Bankomat Komerční banka 61.93 km
Bankomat Komerční banka 61.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.97 km
Bankomat ČSOB 61.98 km
Bankomat Citibank 62.01 km
Bankomat Citibank 62.01 km
Bankomat ČSOB 62.02 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 62.03 km
Bankomat UniCredit Bank 62.04 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 62.05 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 62.2 km
Bankomat Oberbank AG 62.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.35 km
Bankomat Raiffeisenbank 62.37 km
Bankomat Česká spořitelna 62.39 km
Bankomat Citibank 62.42 km
Bankomat Citibank 62.42 km
Bankomat Komerční banka 62.44 km
Jednota Vitějovice 62.65 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 62.68 km
Jednota Cehnice 62.71 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 62.73 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 63.05 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 63.09 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 63.33 km
Jednota Čejetice 63.41 km
Jednota-potraviny Kaplice 63.53 km
Jednota-potraviny Malonty 64.12 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 64.5 km
Jednota Štěkeň 64.53 km
Jednota-potraviny Kájov 65.03 km
Jednota Ktiš 65.12 km
Jednota Dub 65.32 km
Jednota Čimelice 65.39 km
Bankomat Česká spořitelna 65.39 km
Jednota Javornice 65.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.52 km
Bankomat ČSOB 66.52 km
Jednota-potraviny Větřní 66.59 km
Jednota Lety 66.89 km
Jednota Přeštovice 66.94 km
Jednota Chroboly 67.15 km
Jednota-potraviny Bujanov 67.21 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 68.05 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 68.08 km
Jednota Tvrzice 68.28 km
Jednota Husinec 68.6 km
Jednota Lom 68.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.7 km
Jednota-potraviny Kaplice 68.73 km
Bankomat ČSOB 68.74 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 68.76 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 68.77 km
Jednota Prachatice 68.84 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 68.86 km
Bankomat Komerční banka 68.9 km
Jednota Prachatice 68.9 km
Bankomat Česká spořitelna 68.99 km
Bankomat Česká spořitelna 69.02 km
Jednota Velká Turná 69.02 km
Bankomat GE Money Bank 69.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.07 km
Bankomat Komerční banka 69.09 km
Bankomat ČSOB 69.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.17 km
Bankomat ČSOB 69.21 km
Jednota Vlachovo Březí 69.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.7 km
Jednota Vlachovo Březí 69.7 km
Bankomat ČSOB 69.71 km
Jednota Mirovice 70.01 km
Jednota Radomyšl 70.61 km
Jednota Bušanovice 70.61 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 70.65 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 70.88 km
Bankomat Komerční banka 71.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 71.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.05 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 71.16 km
Jednota Sedlice 71.18 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 71.2 km
Bankomat Česká spořitelna 71.26 km
Jednota Škvořetice 71.27 km
Jednota Strakonice 71.27 km
Supermarket Strakonice 71.29 km
Jednota Strakonice 71.45 km
Bankomat ČSOB 71.56 km
Jednota Strakonice 71.59 km
Bankomat ČSOB 71.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.6 km
Bankomat ČSOB 71.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.61 km
Bankomat Česká spořitelna 71.66 km
Bankomat ČSOB 71.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.75 km
Bankomat Fio banka 71.8 km
Bankomat Česká spořitelna 71.81 km
Jednota Strakonice 71.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.85 km
Bankomat UniCredit Bank 71.9 km
Jednota Strakonice 71.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.95 km
Bankomat GE Money Bank 71.95 km
Jednota Strakonice 71.99 km
Bankomat Česká spořitelna 72.01 km
Bankomat Komerční banka 72.03 km
Fortna Strakonice 72.1 km
Jednota Strakonice 72.17 km
Jednota Strakonice 72.25 km
Jednota Strakonice 72.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.82 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 72.95 km
Bankomat GE Money Bank 73.04 km
Jednota Volyně 73.09 km
Bankomat GE Money Bank 73.2 km
Bankomat Komerční banka 73.29 km
Jednota Volyně 73.32 km
Bankomat Česká spořitelna 73.51 km
Jednota Zálezly 73.66 km
Jednota Volyně 73.67 km
Jednota-potraviny Světlík 74.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 74.05 km
Jednota Záblatí 74.27 km
Jednota Malenice 74.36 km
Jednota Sousedovice 74.36 km
Bankomat Česká spořitelna 76.46 km
Jednota Blatná 76.56 km
Bankomat ČSOB 76.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.56 km
Bankomat Česká spořitelna 76.61 km
Bankomat GE Money Bank 76.61 km
Bankomat Komerční banka 76.62 km
čerpací stanice OMV, Katovice 76.64 km
Bankomat ČSOB 77.27 km
Jednota Katovice 77.29 km
Bankomat GE Money Bank 77.49 km
Jednota Mnichov 77.59 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 77.63 km
Bankomat Česká spořitelna 77.65 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 77.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.73 km
Bankomat ČSOB 77.73 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 78.31 km
Jednota Čkyně 78.36 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 78.99 km
Jednota Buk 79.03 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 79.08 km
Jednota Vimperk 79.3 km
Jednota Čestice 79.34 km
Jednota Bohumilice 79.61 km
Jednota Mečíchov 79.65 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 79.66 km
Bankomat Česká spořitelna 79.77 km
Bankomat Komerční banka 79.84 km
Jednota Bělčice 79.89 km
Bankomat GE Money Bank 80.09 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 80.74 km
Bankomat GE Money Bank 80.79 km
Jednota Volary 80.84 km
Bankomat Komerční banka 80.88 km
Jednota-potraviny Horní Planá 80.89 km
Jednota Volary 80.96 km
Bankomat Česká spořitelna 81.08 km
Jednota-potraviny Lipno 81.15 km
Bankomat Komerční banka 81.16 km
Jednota Volary 81.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.23 km
Bankomat ČSOB 81.23 km
Konzum Čečelovice 81.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 81.5 km
Jednota-potraviny Loučovice 81.55 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 81.7 km
Jednota-potraviny Loučovice 81.82 km
Jednota Štěchovice 81.92 km
Jednota-potraviny Frymburk 82.03 km
Jednota Vimperk 82.19 km
čerpací stanice Benzina, Volary 82.19 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 82.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 82.68 km
Bankomat GE Money Bank 82.77 km
Jednota Vimperk 82.78 km
Jednota Vimperk 82.79 km
Jednota Střelské Hoštice 82.83 km
Jednota Vimperk 82.92 km
Jednota Vimperk 83.29 km
Bankomat Komerční banka 83.32 km
Bankomat ČSOB 83.35 km
Bankomat Česká spořitelna 83.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.62 km
Bankomat ČSOB 83.67 km
COOP TUTY Nová Pec 83.95 km
Jednota Lnáře 84.41 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 84.49 km
Jednota-potraviny Frymburk 84.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 85.09 km
Bankomat ČSOB 85.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.14 km
Jednota Vacov 85.14 km
Konzum Svéradice 85.19 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 85.25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 85.58 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 85.77 km
Jednota Nová Pec 85.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 86.18 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 86.18 km
Jednota Lenora 86.55 km
Konzum Horažďovice 86.72 km
Bankomat Česká spořitelna 87.06 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 87.07 km
Bankomat Komerční banka 87.13 km
Bankomat GE Money Bank 87.19 km
Konzum Horažďovice 87.21 km
Bankomat ČSOB 87.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.21 km
Konzum Chanovice 87.3 km
Bankomat Česká spořitelna 87.59 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 87.68 km
Konzum Velký Bor 87.68 km
Konzum Soběšice 87.76 km
Jednota Horní Vltavice 87.8 km
Jednota Stožec 87.98 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 88.17 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 88.18 km
Jednota Zdíkov 88.36 km
Konzum Nezamyslice 88.55 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 88.67 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 89.35 km
Konzum Velké Hydčice 89.41 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 89.6 km
Konzum Třebomyslice 89.78 km
Jednota Stachy 90.12 km
Konzum Malý Bor 91.02 km
Konzum Strašín 91.15 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 91.25 km
Konzum Žihobce 91.6 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 91.62 km
Konzum Žichovice 92.44 km
Konzum Rabí 92.68 km
Konzum Pačejov 92.82 km
Konzum Nezdice na Šumavě 93.23 km
Konzum Břežany 93.54 km
Konzum Pačejov 94 km
Konzum Hradešice 94.66 km
Konzum Budětice 95.15 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 95.21 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 96.02 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 97.19 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 97.43 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 97.5 km
Bankomat Česká spořitelna 97.64 km
Konzum Kašperské Hory 97.64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 97.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.27 km
Bankomat ČSOB 98.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 98.31 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 98.32 km
Konzum Nalžovské Hory 98.39 km
Konzum Myslív 98.39 km
Konzum Sušice 98.43 km
Konzum Milčice 98.5 km
Konzum Velenovy 98.83 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 98.87 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 98.87 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 99.03 km
Bankomat Komerční banka 99.29 km
Bankomat UniCredit Bank 99.3 km
Bankomat ČSOB 99.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.32 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 99.34 km
Bankomat Česká spořitelna 99.37 km
Bankomat Česká spořitelna 99.55 km
Bankomat Česká spořitelna 99.61 km
Bankomat Komerční banka 99.62 km
čerpací stanice Shell, Sušice 99.64 km
Bankomat GE Money Bank 99.67 km
Bankomat Česká spořitelna 99.69 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 99.74 km
Konzum Sušice 99.75 km
Bankomat ČSOB 99.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.78 km
Konzum Sušice 100.01 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 100.01 km
Konzum Čejkovy 100.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 100.71 km
Konzum Dlouhá Ves 100.79 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 100.93 km
Konzum Hrádek 101.63 km
Konzum Zborovy 101.65 km
Konzum Ústaleč 101.69 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 102.15 km
Konzum Zavlekov 102.42 km
Bankomat Česká spořitelna 102.75 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 102.81 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 102.93 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 102.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 103.65 km
čerpací stanice Srní 103.7 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 103.74 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 103.77 km
Konzum Srní 103.82 km
Sluneční kavárna, Srní 103.83 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 103.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103.87 km
Bankomat Komerční banka 103.89 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 103.92 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 104.12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 104.24 km
Bankomat Česká spořitelna 104.45 km
Konzum Plánice 104.46 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 104.51 km
Bankomat Česká spořitelna 104.59 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 104.65 km
Konzum Hartmanice 104.68 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 104.74 km
Café 27, Hartmanice 104.74 km
Bankomat Česká spořitelna 105.02 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 105.18 km
Konzum Petrovice u Sušice 105.46 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 105.53 km
Bankomat Česká spořitelna 105.63 km
Bankomat Komerční banka 105.65 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 105.67 km
Konzum Kolinec 105.73 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 106.05 km
Konzum Ujčín 107.03 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 107.2 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 108.01 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 108.39 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 108.44 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 108.46 km
Konzum Hlavňovice 108.92 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 109.05 km
Konzum Velhartice 109.25 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 109.31 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 109.39 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 109.39 km
Bankomat Rokycany 109.49 km
Bankomat ČSOB 109.49 km
Bankomat GE Money Bank 109.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 109.52 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 109.58 km
Bankomat Česká spořitelna 109.68 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 109.78 km
Bankomat Česká spořitelna 109.79 km
Bankomat ČSOB 109.91 km
Bankomat GE Money Bank 110.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.1 km
Bankomat Komerční banka 110.1 km
Bankomat Česká spořitelna 110.12 km
Bankomat UniCredit Bank 110.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.15 km
Konzum Malonice 110.17 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 110.22 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 110.47 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 110.51 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 110.67 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 110.77 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 111.09 km
Konzum Měčín 111.5 km
Konzum Chotěšov 111.73 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 112.08 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 112.22 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 112.37 km
Jednota Osek u Rokycan 112.39 km
Konzum Mochtín 112.67 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 112.77 km
Konzum Bolešiny 112.81 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 113.86 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 114.02 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 114.04 km
Konzum Předslav 114.08 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 114.52 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 114.55 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 114.99 km
Konzum Běšiny 115 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 115.1 km
Bankomat GE Money Bank 115.33 km
Bankomat Česká spořitelna 115.44 km
Konzum Sobětice 115.46 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 115.8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 115.94 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 116.08 km
Jednota Břasy 116.12 km
Jednota Stupno 116.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 116.39 km
Bankomat Česká spořitelna 116.57 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 116.67 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 116.94 km
Bankomat Česká spořitelna 117.07 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 117.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.28 km
Bankomat ČSOB 117.29 km
Bankomat GE Money Bank 117.31 km
Bankomat Komerční banka 117.44 km
Bankomat GE Money Bank 117.47 km
Bankomat ČSOB 117.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.5 km
Konzum Klatovy 117.51 km
Bankomat Česká spořitelna 117.52 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 117.59 km
Bankomat UniCredit Bank 117.62 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 117.69 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 117.73 km
Bankomat Česká spořitelna 117.79 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 117.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.94 km
Bankomat Komerční banka 117.96 km
Bankomat Česká spořitelna 117.99 km
Bankomat Fio banka 118.01 km
Bankomat ČSOB 118.3 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 118.41 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 118.45 km
Bankomat Česká spořitelna 118.57 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 118.59 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 118.63 km
Konzum Víteň 118.74 km
Konzum Újezd sv. Kříže 118.8 km
Konzum Nezdice u Přeštic 119.08 km
Bankomat Komerční banka 119.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.53 km
Bankomat Česká spořitelna 119.62 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 119.66 km
Bankomat ČSOB 119.66 km
Konzum Strážov 119.73 km
Bankomat GE Money Bank 119.79 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 119.84 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 119.85 km
Konzum Švihov 119.95 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 119.97 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 120.05 km
Bankomat Komerční banka 120.08 km
Bankomat Česká spořitelna 120.09 km
McDonalds, OC Plzeň 120.1 km
Bankomat GE Money Bank 120.1 km
Bankomat ČSOB 120.11 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 120.11 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 120.32 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 120.43 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 120.65 km
Bankomat Česká spořitelna 120.82 km
Bankomat ČSOB 120.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120.96 km
Konzum Železná Ruda 121.15 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 121.19 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 121.19 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 121.22 km
Jednota Dolany 121.31 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 121.39 km
Bankomat Komerční banka 121.53 km
Bankomat Česká spořitelna 121.56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 121.58 km
Konzum Bezděkov 121.7 km
Bankomat Česká spořitelna 121.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.77 km
Bankomat ČSOB 121.78 km
Bankomat GE Money Bank 121.81 km
Bankomat Česká spořitelna 121.81 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 121.81 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 121.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.82 km
Bankomat ČSOB 121.83 km
Netto, Zwiesel (D) 121.92 km
Konzum Vřeskovice 121.97 km
Jednota Druztová 122.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.23 km
Bankomat ČSOB 122.26 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 122.27 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 122.44 km
Bankomat Česká spořitelna 122.47 km
Konzum Janovice 122.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.49 km
Bankomat ČSOB 122.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.77 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 122.83 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 122.89 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 122.9 km
Deichmann, Zwiesel (D) 122.9 km
Kik, Zwiesel (D) 122.9 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 122.9 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 122.94 km
Bankomat Česká spořitelna 122.94 km
Edeka, Zwiesel (D) 122.94 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 122.95 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 122.98 km
Intersport, Zwiesel (D) 123.03 km
Bankomat Česká spořitelna 123.04 km
Bankomat GE Money Bank 123.04 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 123.05 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 123.09 km
NKD, Zwiesel (D) 123.15 km
Konzum Hojsova Stráž 123.15 km
Norma, Zwiesel (D) 123.2 km
TEDi, Zwiesel (D) 123.2 km
Rossmann, Zwiesel (D) 123.2 km
Müller, Zwiesel (D) 123.31 km
Bankomat ČSOB 123.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123.6 km
Bankomat Česká spořitelna 123.61 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 123.61 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 123.63 km
Bankomat Komerční banka 123.64 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 123.68 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 123.71 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 123.82 km
Penny Market, Zwiesel (D) 123.89 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 123.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123.93 km
Bankomat ČSOB 123.94 km
Lidl, Zwiesel (D) 123.95 km
Bankomat Česká spořitelna 123.97 km
Bankomat GE Money Bank 124 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 124.01 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 124.07 km
Jednota Žichlice 124.16 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 124.19 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 124.25 km
Real, Zwiesel (D) 124.27 km
REWE, Zwiesel (D) 124.28 km
Bankomat Komerční banka 124.32 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 124.32 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 124.37 km
Market Zruč 124.37 km
Bankomat ČSOB 124.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124.55 km
Bankomat GE Money Bank 124.56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 124.73 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 124.79 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 124.81 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 124.87 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 124.93 km
Konzum Dobřany 124.93 km
Konzum Dešenice 125.14 km
Bankomat Komerční banka 125.16 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 125.17 km
Bankomat UniCredit Bank 125.19 km
Bankomat Fio banka 125.19 km
Bankomat GE Money Bank 125.19 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 125.2 km
Bankomat Česká spořitelna 125.22 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 125.23 km
Bankomat Komerční banka 125.24 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 125.28 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 125.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 125.36 km
Bankomat GE Money Bank 125.38 km
Bankomat Česká spořitelna 125.38 km
Bankomat Česká spořitelna 125.44 km
Bankomat Fio banka 125.55 km
Bankomat Česká spořitelna 125.87 km
Bankomat ČSOB 125.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125.93 km
Bankomat Česká spořitelna 126.03 km
Bankomat Komerční banka 126.03 km
Bankomat GE Money Bank 126.03 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.14 km
Bankomat Česká spořitelna 126.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 126.18 km
Bankomat Česká spořitelna 126.19 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 126.24 km
Jednota Dobříč 126.26 km
Jednota Česká Bříza 126.33 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 126.49 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 126.54 km
Bankomat Komerční banka 126.55 km
Jednota Třemošná 126.56 km
Market Třemošná 126.56 km
Bankomat Česká spořitelna 126.57 km
Edeka, Passau (D) 126.57 km
Bankomat ČSOB 126.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.69 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 126.71 km
Konzum Nýrsko 126.8 km
COOP DISKONT - Nýrsko 126.8 km
Bankomat Česká spořitelna 126.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.03 km
Bankomat ČSOB 127.04 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 127.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.21 km
Bankomat ČSOB 127.22 km
Bankomat Komerční banka 127.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 127.36 km
Bankomat ČSOB 127.36 km
Bankomat ČSOB 127.36 km
Bankomat GE Money Bank 127.36 km
Bankomat Česká spořitelna 127.36 km
Bankomat Česká spořitelna 127.36 km
Konzum Chudenice 127.39 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 127.46 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 127.46 km
Konzum Nýrsko 127.54 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 127.59 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 127.68 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 127.82 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 127.93 km
Jednota Radčice 128.17 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 128.22 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 128.3 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 128.3 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 128.61 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 128.74 km
Konzum Úsilov 129.49 km
Bankomat Česká spořitelna 129.62 km
Konzum Černíkov 129.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 129.8 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 129.86 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 129.86 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 129.87 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 130.08 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 130.12 km
Jednota Chotíkov 130.13 km
Bankomat Komerční banka 130.13 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 130.15 km
Bankomat Česká spořitelna 130.22 km
Supermarket Horní Bříza 130.25 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 130.3 km
Jednota Horní Bříza 130.39 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 130.45 km
Konzum Chocomyšl 130.5 km
Real, Passau (D) 130.69 km
Takko Fashion, Regen (D) 130.82 km
Deichmann, Regen (D) 130.86 km
TEDi, Regen (D) 130.87 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 130.9 km
Aldi Süd, Regen (D) 130.99 km
Norma, Regen (D) 131.01 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 131.02 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 131.03 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 131.07 km
NKD, Regen (D) 131.09 km
Esprit, Regen (D) 131.1 km
REWE, Regen (D) 131.14 km
Netto, Regen (D) 131.15 km
Edeka center, Regen (D) 131.15 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 131.33 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 131.5 km
Bankomat ČSOB 131.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.63 km
Jednota Kralovice 131.65 km
Edeka, Regen (D) 131.66 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 131.67 km
Supermarket Kralovice 131.67 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 131.67 km
NKD, Bodenmais (D) 131.74 km
Bankomat Česká spořitelna 131.75 km
Market Kaznějov 131.81 km
Jednota Kaznějov 131.81 km
REWE, Bodenmais (D) 131.92 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 131.96 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 131.98 km
Jednota Kralovice 131.99 km
Jednota Babiná 132.05 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 132.08 km
Jednota Kralovice 132.1 km
Market Kaznějov 132.15 km
Bankomat Komerční banka 132.19 km
Jednota Hadačka 132.27 km
Konzum Srbice 132.28 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 132.3 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 132.54 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 132.55 km
Konzum Hlohovčice 133.04 km
Bankomat Komerční banka 133.12 km
čerpací stanice Benzina, Stod 133.19 km
Konzum Čermná u Staňkova 133.25 km
Bankomat Česká spořitelna 133.27 km
Jednota Kozolupy 133.29 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133.3 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 133.3 km
Bankomat Komerční banka 133.3 km
Bankomat GE Money Bank 133.4 km
Bankomat Česká spořitelna 133.44 km
Jednota Město Touškov 133.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.53 km
Bankomat ČSOB 133.53 km
Jednota Plasy 133.77 km
Bankomat ČSOB 134.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.02 km
Jednota Plasy 134.11 km
Bankomat Česká spořitelna 134.19 km
Jednota Nýřany 134.22 km
Jednota Nevřeň 134.41 km
Jednota Plasy 134.74 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 135.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.6 km
Bankomat ČSOB 135.62 km
Konzum Kdyně 135.63 km
Bankomat Komerční banka 135.63 km
Bankomat Česká spořitelna 135.65 km
Konzum Kdyně 135.68 km
Bankomat GE Money Bank 135.8 km
Bankomat ČSOB 135.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.81 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 135.93 km
Bankomat Česká spořitelna 136.05 km
Konzum Hlohová 136.07 km
Bankomat Komerční banka 136.13 km
Jednota Mrtník 136.3 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 136.3 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 136.42 km
Konzum Staňkov 136.65 km
Bankomat Česká spořitelna 136.89 km
Konzum Staňkov 136.98 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 137.4 km
Konzum Osvračín 137.45 km
Jednota Loza 137.55 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 137.77 km
Jednota Všeruby 138.27 km
Konzum Kout na Šumavě 138.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 138.38 km
Jednota Dolní Bělá 138.54 km
Jednota Horní Bělá 138.77 km
Jednota Mladotice 138.85 km
Konzum Zahořany 139.04 km
Jednota Úlice 139.42 km
Jednota Líšťany 140.7 km
Konzum Milavče 140.98 km
Konzum Blížejov 141.07 km
Jednota Heřmanova Huť 141.22 km
Konzum Starý Klíčov 141.46 km
Jednota Pňovany 141.92 km
Jednota Hvozd 141.94 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 141.94 km
Konzum Mrákov 142.03 km
Konzum Semošice 142.72 km
Jednota Žihle 142.86 km
Konzum Tlumačov 143.69 km
Konzum Domažlice 143.85 km
Bankomat Raiffeisenbank 144.17 km
Bankomat Česká spořitelna 144.25 km
Bankomat ČSOB 144.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.27 km
Bankomat GE Money Bank 144.3 km
Bankomat ČSOB 144.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.53 km
Bankomat Česká spořitelna 144.53 km
Bankomat Komerční banka 144.62 km
Bankomat Komerční banka 144.62 km
Bankomat Česká spořitelna 144.62 km
Bankomat GE Money Bank 144.73 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 144.78 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 144.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.08 km
Bankomat ČSOB 145.09 km
Konzum Domažlice 145.17 km
Bankomat Česká spořitelna 145.17 km
Bankomat Komerční banka 145.22 km
Jednota Sytno 145.48 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 145.49 km
Jednota Úněšov 145.58 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 145.61 km
Jednota Pernarec 146.07 km
Konzum Horšovský Týn 146.08 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 146.34 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 146.34 km
Norma, Deggendorf (D) 146.55 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 146.58 km
Burger King, Deggendorf (D) 146.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.84 km
Bankomat ČSOB 146.84 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 146.85 km
Jednota-cukrárna Manětín 146.92 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 146.96 km
Lidl, Deggendorf (D) 147.01 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 147.06 km
Real, Deggendorf (D) 147.1 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 147.11 km
NKD, Deggendorf (D) 147.23 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 147.29 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 147.32 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 147.33 km
Rossmann, Deggendorf (D) 147.35 km
Esprit, Deggendorf (D) 147.36 km
C&A, Deggendorf (D) 147.37 km
Müller, Deggendorf (D) 147.38 km
TEDi, Deggendorf (D) 147.38 km
New Yorker, Deggendorf (D) 147.4 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 147.42 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 147.54 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 147.58 km
Kik, Deggendorf (D) 147.6 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 147.61 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 147.63 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 147.63 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 147.64 km
Edeka, Deggendorf (D) 147.65 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 147.67 km
Netto, Deggendorf (D) 147.75 km
Konzum Česká Kubice 148.36 km
Bankomat ČSOB 148.41 km
Bankomat Komerční banka 148.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.44 km
Konzum Draženov 148.5 km
Bankomat GE Money Bank 148.54 km
Jednota Kladruby 148.61 km
Bankomat Česká spořitelna 148.61 km
Jednota Stříbro 148.65 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 148.67 km
Konzum Folmava 148.75 km
čerpací stanice OMV, Draženov 148.98 km
Jednota Stříbro 149.19 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 149.73 km
Jednota Stříbro 149.8 km
Jednota Nečtiny 149.93 km
Konzum Trhanov 150.67 km
Konzum Miřkov 151.11 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 151.44 km
Jednota Pláň 151.44 km
Konzum Postřekov 153.43 km
Konzum Nový Kramolín 153.7 km
Konzum Díly 154.63 km
Bankomat Česká spořitelna 154.69 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 154.71 km
Konzum Poběžovice 154.85 km
Konzum Vidice 155 km
Jednota Konstantinovy Lázně 156.05 km
Bankomat ČSOB 156.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.41 km
Konzum Mnichov 157.11 km
Jednota Bezdružice 158.04 km
Konzum Hostouň 158.06 km
Jednota Bezdružice 158.08 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 158.53 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 159.01 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 159.2 km
Jednota Černošín 159.26 km
Bankomat ČSOB 160.42 km
Jednota Stráž u Tachova 161.01 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 161.45 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 161.6 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 161.69 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 161.71 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 161.78 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 161.84 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 161.86 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 161.88 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 161.93 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 162.33 km
Bankomat GE Money Bank 162.33 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 162.36 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 162.36 km
Jednota Bor u Tachova 162.39 km
Bankomat Česká spořitelna 162.46 km
Jednota Bor u Tachova 162.51 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 162.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.77 km
Jednota Lestkov 163.19 km
Bankomat ČSOB 165.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 165.82 km
Bankomat Česká spořitelna 165.85 km
Jednota Přimda 167.91 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 168.05 km
Jednota Staré Sedliště 169.12 km
Jednota Staré Sedliště 170.82 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 171 km
Bankomat Česká spořitelna 171.03 km
Jednota Planá 171.05 km
Bankomat GE Money Bank 171.2 km
Bankomat ČSOB 171.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 171.28 km
Bankomat UniCredit Bank 172.86 km
Jednota Chodová Planá 172.9 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 173.12 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 173.33 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 173.37 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 173.65 km
Jednota Hošťka 173.93 km
Jednota Dlouhý Újezd 174.32 km
Jednota Tachov 174.39 km
Jednota Tachov 174.72 km
COOP DISKONT - Tachov 174.76 km
Bankomat Česká spořitelna 174.89 km
Bankomat GE Money Bank 174.95 km
Bankomat Česká spořitelna 175.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.02 km
Bankomat ČSOB 175.06 km
Jednota Tachov 175.11 km
Jednota Tachov 175.11 km
Bankomat GE Money Bank 175.12 km
Jednota Tachov 175.14 km
Bankomat Komerční banka 175.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.23 km
Bankomat ČSOB 175.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.26 km
Bankomat ČSOB 175.26 km
Bankomat Česká spořitelna 175.3 km
Jednota Tachov 175.45 km
Jednota Tachov 175.73 km
Bankomat UniCredit Bank 175.82 km
Jednota Rozvadov 176.11 km
Jednota Halže 180.03 km
Jednota Lázně Kynžvart 185.19 km
Burger King, Neutraubling (D) 198.61 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 201.33 km
NKD, Regensburg (D) 202.25 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 202.52 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 202.76 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 202.86 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 203.17 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 203.22 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 203.23 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 203.27 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 203.33 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 203.34 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 203.35 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 203.41 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 203.44 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 203.47 km
Kik, Regensburg (D) 203.53 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 203.62 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 203.66 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 204.08 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 204.21 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 204.54 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 204.55 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 204.59 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 204.64 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 204.65 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 204.67 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 204.71 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 204.75 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 204.76 km
C&A, Regensburg (D) 204.79 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 205.26 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 205.69 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 206.29 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 206.54 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 207.34 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 207.48 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 207.67 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 207.71 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 207.74 km

mohlo by Vás zajímat

zámek a hrad Stráž nad Nežárkou

batoh
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou
Šumava A-Z: zámky
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Kardašova Řečice

batoh
zámek Kardašova Řečice
Šumava A-Z: zámky
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava (německy Böhmerwald, keltsky Gabreta) je se svými rozsáhlými horskými lesy především útočištěm mnoha původních středoevropských lesních živočichů. V minulosti zde byly vyhubeny větší šelmy medvěd a vlk a velcí kopytníci zubr a los. Los evropský (Alces alces) se již ale postupně do šumavské přírody opět navrací. V 80. letech 20. století byla na Šumavu vysazena i původní šelma rys ostrovid (Lynx lynx). Rys dnes patří k nejchráněnějším živočichům celé Šumavy a jeho stavy jsou pečlivě monitorovány. Šumava je typická i výskytem druhů ptáků běžných pro severskou tajgu. Patří k nim např. tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia). V řece Blanice žije v nejbohatší evropské populaci chráněná perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). K poznávání Šumavy Vám poslouží rozmanité, levné, pohodlné ubytování na Šumavě - ubytování v chalupách, rodinných penzionech, apartmánech, farmách a dalších objektech na Šumavě. K relaxaci se Vám nabízí pěší turistika – Šumava nabízí pro pěší turisty více než 500 km značených tras. Na Šumavě je zpřístupněna celá řada naučných stezek, včetně několika venkovních geologických expozic. Cykloturistika – Šumava je vysoce vyhledávanou cykloturistickou oblastí. Je zde vyznačeno více než 350 km cyklotras, vedoucích převážně po zpevněných komunikacích. Vodácká turistika – Na Šumavě jsou pro vodáckou turistiku vymezeny úseky vodních toků Vltavy, Otavy a Vydry, v celkové délce asi 59 km. Na ostatních tocích není podle návštěvního řádu národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti Šumava splouvání povoleno. Nejvýznamnější vodní plochou vhodnou pro rekreační a sportovní účely na Šumavě je přehradní nádrž Lipno. Bežkařská lyžařská turistika – pro zimní rekreaci jsou nejvyhledávanější tzv. Šumavské pláně v centrální části Šumavy. Šumavské pláně leží v nadmořských výškách 1000 až 1300 metrů a většina místních lyžařských tras tak má minimální převýšení. Trasy jsou vhodné nejen pro špičkové lyžaře, ale i pro menší děti a začátečníky. Na Šumavě je vyznačena síť lyžařských tras o celkové délce 450 km, rolbou se udržuje přibližně 320 km.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Tohle je svatá pravda!" ozval se Krušnej, jenž stál vedle Potužáka, drže se ho za rameno, aby davem nebyl od něho odtržen. „Nejvíc křičí Karhounové; však víme proč..."

„Jsou tu ještě horší," pravil baštýř, „většinou kluci, sotva škole odrostlí. Až z Budějovic je sem čert zanesl. Ostatně vody již nepřibývá a tudy jí odtéká sdostatek. Ani pomyšlení, aby bylo třeba pustit stavidla."

Tohle bylo s pravdou: vody nejen nepřibývalo, ale vyčištěním a částečným vytrháním brlení tou měrou se jejímu tlaku uvolnilo, že hladina rybniční o několik centimetrů klesla. Přesto zástup, jenž se zatím zase úplně sběhl na hrázi, neustával křičet, že je třeba pustit stavidla.

Vtom jedna z loděk tou měrou se naplnila vodou, že nalézající se v ní mládkové byli nuceni přistati k hrázi, vytáhnouti ji a převrátiti, aby vodu vylili.

„Hleďte, už utíkají!" vykřikl kdosi z davu.

„Alou! Srazte je nazpátek do vody!" zařval jiný hlas.

Přihnala se celá smečka, chystali se uchvátit předek loďky a shoditi je do vody. Mládek, jenž třímal tyč, jíž člun řídil, napřáhl tuto, hroze, že prvního, kdo by se loďky dotknul, vší silou uhodí do hlavy. Povstala nevýslovná vřava. Četníci podnikli útok bodákem. Několik osob bylo povaleno na zem; kterýs výrostek, do něhož někdo odzadu strčil, skočil jednomu z četníků přímo do bodáku a byl krvavě zraněn. Strašný řev otřásl vzduchem.

„Vraždí nás! Nedejme se!" voláno z několika stran.

Kamení lítalo...

„Pozor! Dám do vás vystřelit, budete-li házet kamením!" zvolal strážmistr a velel zároveň svému mužstvu přiložit zbraň.

Divoký útěk nastal. Vše horempádem se rozprchlo; někteří seskočili s hráze přímo k místu, kde stáli správec, porybí a baštýři...

Vtom přiletěl ještě kámen, jenž zasáhl mládka Petra Radonického do pravé ruky, ve které držel tyč, jíž řídil člun na vodě pozůstalý. Napjaté šlachy povolily, tyč vypadla raněnému z hrsti, loďka se zakymácela a mládek, ztrativ rovnováhu náhlým otřesem, zavrávoral a střemhlav spadl přes okraj člunu do vířícího rmutného proudu, v jehož vlnách zmizel. Jeho soudruh, znamenaje nebezpečí a věda, že by byl neodvratně ztracen, kdyby proud jej strhl s loďkou do splavu, jímž vody se hnaly v úžině ječících v špinavou pěnu roztříštěných peřejích a slapech, vyskočil sám z loďky a mocnými vzmachy překonávaje proud, ploval k hrázi. Neviditelnými silami hnána, loďka přejela mžikem víry, tvořící se nad brlením, přes něž vody kataraktem se hnaly, zapadla do slapů splavu a zmizela v rozpěněných, rozčeřených vlnách. Zatím Petr Radonický se vynořil opět z vody, však že blíže brlení spadl do rybníka, nežli do něho skočil jeho druh, že snad i byl méně dovedný plavec nežli tento, neodolal proudu a byl jím stržen vzápětí za loďkou. Přesto v nejkritičtějším okamžiku, kdy všichni jej pokládali ztraceným, poštěstilo se mu zachytiti se oběma rukama o hořejší část brlení a tak se udržeti, aby nebyl stržen do splavu. Byl všecek pod vodou, která se hnala proudem přes jeho plece; kolenoma se opíral o tyče brlení, jedině hlava vyčnívala nad tříštící se o jeho zátylí pěny...

Výkřiky hrůzy ozvaly se z davu.

„Pomozte mu!" zvolali někteří, vzdálenější.

,,E, nechte ho tam! Ať ho čert vezme!" odpověděl jeden hlas.

A který druhý:

„Pravda! Nechte ho! Ještě před chvílí se nám posmíval, abychom si došli požádal Svatého Petra, aby ucpal nebesa, potom že nám voda nezatopí pole. Teď ať si ho požádá ale on, aby neodplaval splavem..."

Ale vtom seskočil s hráze Potužák, uchopil tyč, jíž mládek byl řídil člun a kterou voda byla přihnala v jeho dosah, a podávaje jižjiž sil pozbývajícímu druhý její konec:

„Chyťte se!" zvolal.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky