Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

klášter premonstrátů Milevsko

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: církevní
lokalita: písecko
GPS: 49°27'23.302"N, 14°22'5.745"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

U starší osady s tribunovým kostelem sv. Jiljí založil v roce 1187 významný velmož Jiří nejstarší jihočeský klášter - kanonii premonstrátů - Milevský klášter byl založený mezi lety 1184 a 1187. Čtyři roky (1191) po jeho založení klášter vyhořel, k jeho vysvěcení došlo 1. října 1201. Komunita synů sv. Norberta přichází ze Želiva a začínají se psát dějiny premonstrátského kláštera v Milevsku. Ten je nejstarším klášterem jižních Čech, a nese stopy od románského období přes gotiku až po jeho současnou podobu, která byla z velké části dotvořena v době barokní. Později sídlilo v klášteře až 30 řeholníků, kteří se kromě duchovní správy věnovali i hospodářským činnostem, pěstovali víno, obilí, chmel. Prvním opatem byl Gerlachus (Jarloch), autor známé kroniky, která je důležitým pramenem pro české dějiny konce 12. století. Opat Jarloch zemřel v Milevsku roku 1228 a byl zde pohřben, na výstavbě kláštera se podílel se svými řeholníky. Rozmach kláštera a jeho úroveň dosvědčuje i skutečnost, že v polovině 13. stol. je bratřím svěřen patronát (paternita) nad dosud žijícím klášterem nedaleko Lince v Rakousku - Schläglem. V době husitských válek byl klášter 23. dubna 1420 pod vedením Jana Žižky zničen, Jarlochovo tělo bylo odneseno řeholníky na Zvíkov a tam byl pohřben na neznámém místě. Tehdejší opat kláštera veškeré cennosti ukryl na Příběnice, ale po dobytí tohoto hradu došlo ke zničení i těchto cenností. Poslední opat Matyáš umírá roku 1596 jako soběslavský děkan. Avšak Strahovský opat Questenberk roku 1623 ustanovuje doksanského probošta Kryšpína Fuka titulárním milevským opatem. Milevský konvent byl roku 1683 obnoven, ale již jako převorství podřízené Strahovu. Císař Zikmund zastavuje majetek okolním feudálům, zejména Rožmberkům. Od roku 1473 se stávají novými zástavními pány Švamberkové. V 15. století vlastnili klášter Rožmberkové, po nich Švamberkové. Kryštof ze Švamberka klášter v 16. století prodal pánům z Hodějova. Za jejich působení byl klášter částečně opravován, byla obnovena hráz rybníka, byly vytvořeny nové příkopy a hradby. Zvláštní péče byla věnována důkladnějším zpevněním hrází rybníka. Po Bílé Hoře byl pánům z Hodějova zkonfiskován majetek, včetně Milevského kláštera. Klášter byl zpustošený a okolní vesnice opuštěné a podle slov kronikáře v Milevsku vše zelo chudobou, bídou a lidským pláčem. Roku 1785 Josef II. milevské převorství ruší a řeholníci zde zůstávají pouze v duchovní správě. Císařským rozhodnutím byl klášter přidělen premonstrátskému klášteru na Strahově. Opět začíná další snaha o znovuobnovení původní slávy kláštera. Za císaře Josefa se museli premonstráti vrátit do Prahy, ale přes vše se jim podařilo, že byl klášter přidělen ke klášteru Strahovskému. Nemalou měrou se přičinil opat Strahovského kláštera Václav Josef Mayer v roce 1786. Padesátá léta 20. století zastavila na čas premonstrátský život v Milevsku, ovšem již v sedmdesátých létech se stal klášter centrem duchovní formace nových povolání pro strahovskou kanonii. Vše bylo tajné a následně zmrazeno v době normalizace. Po listopadu 1989 se obnovuje komunita premonstrátů, která pak prvním říjnem roku 2001 získává statut Řeholního domu. Dnes je domovem společenství bratří z řádu premonstrátů a je závislým řeholním domem Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Představuje duchovní a kulturní centrum Milevska a přidružených farností. Hlavní branou z roku 1885 se vstoupí na klášterní nádvoří. Po pravé straně vchodu na první nádvoří je budova bývalé latinské školy - jednalo se o nejstarší školu v kraji, která se připomíná již v roce 1543. Chloubou kláštera je trojlodní bazilika s dvojvěžovým průčelím a konventní budovy. Jak ve 14. stol. klášter bohatne, vznikají další objekty, jiné se přestavují (gotické paláce u závěru baziliky, kapitulní síň atd.). Nový gotický vzhled dostává i farní kostel sv. Jiljí. Část budov byla v barokním slohu přestavěna (děkanství, bazilika, západní část konventu, sýpka, pivovar, stodoly atd.). V průběhu 19. a 20. století celý areál zchátral. V devadesátých létech 20. století se začal unikátní areál obnovovat.

odkaz: klášter premonstrátů Milevsko

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kostel Navštívení Panny Marie, Milevsko...

batoh
kostel Navštívení Panny Marie, Milevsko
Šumava A-Z: kostely
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Opatská kaple, klášter Milevsko

batoh
Opatská kaple, klášter Milevsko
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

klášterní lípa Milevsko

batoh
klášterní lípa Milevsko
Šumava A-Z: památné strom...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kašna klášterní Milevsko

batoh
kašna klášterní Milevsko
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 0.02 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 0.04 km
klášterní lípa Milevsko 0.04 km
kašna klášterní Milevsko 0.06 km
Historické panoptikum jihočeského ... 0.07 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 0.07 km
Milevské muzeum 0.07 km
Šindelář Vladimír 0.07 km
děkanství Milevsko 0.08 km
Klášterní most, Milevsko 0.11 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 0.12 km
lípa u hřbitova, Milevsko 0.13 km
hřbitov Milevsko 0.16 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 0.29 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 0.63 km
synagoga (nová) Milevsko 0.64 km
Stehlík Karel 0.67 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 0.67 km
Občanská záložna, Milevsko 0.68 km
infocentrum Milevsko 0.69 km
synagoga (stará) Milevsko 0.7 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 0.71 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 0.71 km
Stará radnice Milevsko 0.85 km
fara stará Milevsko 0.89 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 0.9 km
Spořitelna Milevsko 0.93 km
Milevsko 0.94 km
Milevské maškary 0.95 km
Nová radnice Milevsko 0.96 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 0.96 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 0.96 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 0.96 km
pamětní deska František Koláček, M... 0.96 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 0.96 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 0.96 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 0.98 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 1.01 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 1.04 km
Sokolovna Milevsko 1.05 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 1.11 km
židovský hřbitov Milevsko 1.19 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 1.74 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 3.87 km
Benda Břetislav 3.87 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 4.19 km
hotel Pecka, Sepekov 4.19 km
Sepekov 4.74 km
Petr ze Sepekova 4.74 km
SDH Velká 6.05 km
Velká 6.06 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 6.08 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 6.1 km
fara Bernartice 9.73 km
kostel sv. Martina, Bernartice 9.73 km
Hrubec Rudolf 9.78 km
pomník padlých WWI, Bernartice 9.78 km
Bernartice 9.78 km
pomník padlých WWII, Bernartice 9.79 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 9.79 km
paraskupina Intransitive 9.8 km
kašna Bernartice 9.8 km
Husova kaple Bernartice 9.81 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 9.83 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 9.83 km
Krzák Rudolf 9.84 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 9.84 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 9.84 km
hřbitov Bernartice 9.91 km
SDH Křenovice 9.91 km
památník popravených Bernartice 9.92 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 10.86 km
Zvíkovský Vltavský most 10.86 km
Jistebnický kancionál 11.92 km
Katz Leopold 11.97 km
Třicet případů majora Zemana - Bes... 11.97 km
Simone André 11.97 km
rybník Dejmov 12.34 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 12.56 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 12.57 km
Zvíkovské Podhradí 12.58 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 12.58 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 12.68 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 12.85 km
hrad Zvíkov 12.87 km
Cernan Eugene Andrew 12.89 km
řeka Otava 12.96 km
Zvíkovský Otavský most 12.97 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 12.97 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 12.97 km
Oslov 13 km
kostel sv. Linharta, Oslov 13 km
pomník padlých WWI, Oslov 13.02 km
fara Oslov 13.02 km
Podolský most, Vltava 13.03 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 13.05 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 13.06 km
hřbitov Oslov 13.14 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 13.16 km
památník obětí fašismu, Oslov 13.17 km
Výlet 13.2 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 13.45 km
Svatá Anna 13.65 km
kaple sv. Anny, Oslov 13.66 km
Plavecký mariáš 13.91 km
Štědronín - Plazy 14.16 km
silniční Žďákovský most, Vltava... 14.37 km
Orličtí vrazi, Žďákovský most... 14.37 km
Skalička 14.45 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 14.51 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 14.63 km
hřbitov Chřešťovice 14.63 km
Ohnivé léto 14.64 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 14.64 km
keltské oppidum Nevězice 14.68 km
hadiště Chřešťovice 14.68 km
kaple sv. Václava, Vlastec 15.13 km
pomník padlých WWI, Vlastec 15.19 km
Vlastec 15.23 km
Ohnivé léto 15.27 km
pomník padlých WWI, Staré Sedlo, O... 15.34 km
hrob Henry Valduseau, Orlík nad Vl... 15.34 km
hřbitov Staré Sedlo, Orlík nad Vlt... 15.34 km
kostel sv. Prokopa, Staré Sedlo, O... 15.38 km
fara Staré Sedlo, Orlík nad Vltavo... 15.4 km
sv. Prokop, Staré Sedlo, Orlík nad... 15.42 km
pomník padlých WWII, Staré Sedlo, ... 15.43 km
Staré Sedlo 15.5 km
Nahá pastýřka 15.61 km
kašna zámecká nádvorní, zámek Orlí... 15.61 km
zámek Orlík nad Vltavou 15.62 km
kaple výklenková Nevězice 15.74 km
Nevězice 15.75 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 15.75 km
Orlík nad Vltavou 15.76 km
kaple výklenková sv. Jana Nepomuck... 15.79 km
Nevězická bílá paní 15.81 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 15.81 km
SDH Chřešťovice 15.91 km
Husová Anna Regina 15.98 km
Chřešťovice 15.98 km
zámek Chřešťovice 16.04 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 16.04 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 16.04 km
zámecký park Orlík nad Vltavou 16.04 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 16.07 km
kaple výklenková Nanebevzetí Panny... 16.08 km
pamětní deska Karel Kramer 16.11 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 16.12 km
kaple výklenková, vyhlídkové místo... 16.19 km
kaple Radětice 16.37 km
rybník Mičan 16.4 km
fara Schwarzenberská hrobka Orlík ... 16.41 km
hřbitov Varvažov 16.41 km
Varvažov 16.42 km
Schwarzenberská hrobka Orlík nad V... 16.43 km
Střílej oběma rukama 16.45 km
Je třeba zabít Sekala 16.45 km
Proč nevěřit na zázraky 16.45 km
Stříbrná paruka 16.45 km
O zatoulané princezně 16.45 km
kaple hřbitovní Varvažov 16.45 km
zámek Varvažov 16.48 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 16.49 km
hrob Ruděnko Semjon Pavlovič, Prob... 16.52 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 16.53 km
řeka Skalice 16.53 km
Probulov 16.62 km
hřbitov Horní Záhoří 16.82 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 16.84 km
fara Horní Záhoří 16.87 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 16.87 km
nádraží Záhoří 17.35 km
kamenný most Skalice, Varvažov 17.52 km
Svatonice 17.69 km
kaple Svatonice 17.69 km
SDH Vojníkov 17.86 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 17.89 km
Vojníkov 17.9 km
kaple Kluky 17.97 km
pomník František Rakovan, Kluky 17.97 km
pomník padlých WWI, Kluky 17.97 km
Kluky 17.97 km
Probulov 18.05 km
Jehnědno 18.1 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 18.2 km
kaple Chrastiny 18.2 km
Chrastiny 18.23 km
SDH Malšice 18.35 km
hrob Saprikin Petr 18.42 km
pomník padlých WWI, Malšice 18.42 km
rybník Podhorák 18.44 km
Malšice 18.45 km
fara Malšice 18.47 km
kostel Nejsvětější Trojice, Malšic... 18.51 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 18.58 km
koupaliště Bechyně 18.61 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 18.61 km
Tíživé mlčení, Paul Polansky 18.65 km
památník obětem romského holocaust... 18.65 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 18.65 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 18.65 km
Dolní Ostrovec 18.7 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 18.7 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 18.71 km
Vrcovice 18.72 km
Hessoun Josef, Msgre. 18.72 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 18.78 km
SDH Vrcovice 18.81 km
Dolní Novosedly 18.85 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 18.85 km
kaple Dolní Novosedly 18.86 km
SDH Dolní Novosedly 18.91 km
Gutfreud Otto 18.95 km
pamětní deska Otto Gutfreund 18.95 km
Kryl Karel 18.95 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 18.99 km
SDH Bechyně 19.02 km
hřbitov Bechyně 19.06 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 19.07 km
hrob Rudolf Krajc 19.09 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 19.09 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 19.1 km
kostel sv. Michala, Bechyně 19.1 km
nádraží Bechyně 19.13 km
židovský hřbitov Bechyně 19.13 km
busta František Křižík, Bechyně... 19.14 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 19.14 km
Králova Lhota 19.14 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 19.24 km
lázně Bechyně 19.24 km
synagoga Bechyně 19.24 km
muzeum turistiky Bechyně 19.24 km
Nová a Stará Vráž u Písku 19.25 km
vlaková zastávka Vrcovice 19.28 km
dětské hřiště Králova Lhota 19.31 km
Krajc Rudolf 19.33 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 19.33 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 19.34 km
Bechyně 19.35 km
fara Bechyně 19.36 km
pamětní deska kněz František Sláma... 19.36 km
rodný dům Václava Pichla 19.4 km
pamětní deska Václav Pichl 19.4 km
infocentrum Bechyně 19.4 km
městské muzeum Bechyně 19.41 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 19.41 km
zámek Vráž 19.43 km
kašna keramická Bechyně 19.44 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 19.45 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 19.46 km
pamětní deska letců, Bechyně 19.47 km
radnice Bechyně 19.47 km
horní mlýn Bechyně 19.48 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 19.51 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 19.52 km
Bechyňský most Duha 19.57 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 19.57 km
věžový vodojem Vráž 19.57 km
Kavkovna 19.57 km
kaple Slapy 19.58 km
Preclík Vladimír 19.58 km
muzeum Vladimíra Preclíka 19.58 km
zámek Bechyně 19.7 km
Peterka František 19.7 km
Údražský rybník 19.84 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 19.87 km
pomník padlých WWI, Údraž 19.88 km
mlýn Bechyně 19.88 km
Údraž 19.9 km
pomník padlých WWI, Slapy 19.94 km
SDH Údraž 19.95 km
kasárna Prokopa Holého, Tábor 19.97 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • městské muzeum Bechyně - otevírací doba...

  batoh
  městské muzeum Bechyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba...

  batoh
  Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Poštovní spořitelna 0.87 km
Bankomat Komerční banka 0.94 km
Bankomat Česká spořitelna 0.96 km
Bankomat GE Money Bank 0.96 km
CENTRUM Milevsko 0.96 km
Bankomat ČSOB 1.04 km
Bankomat Česká spořitelna 1.31 km
Bankomat ČSOB 1.34 km
Bankomat Komerční banka 1.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.4 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 1.84 km
Bankomat ČSOB 2.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.22 km
Jednota Zbelítov 2.87 km
Jednota Sepekov 4.84 km
Jednota Božetice 5.74 km
Jednota Hrejkovice 6.08 km
Jednota Pechova Lhota 7.22 km
Jednota Květov 7.66 km
Jednota Chyšky 8.63 km
Jednota Kučeř 9.18 km
Jednota Kovářov 9.41 km
Jednota Jetětice 9.57 km
Jednota Bernartice 9.68 km
Jednota Přílepov 9.82 km
Jednota Opařany 10.43 km
Jednota Podolí 11.32 km
Jednota Jistebnice 11.95 km
Jednota Kostelec 12.21 km
Jednota Stádlec 12.56 km
Jednota Borovany 12.72 km
Jednota Slabčice 14.71 km
Jednota Orlík nad Vltavou 15.5 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 15.99 km
Jednota Radětice 16.11 km
Jednota Varvažov 16.37 km
Jednota Probulov 16.64 km
Jednota Záhoří 16.93 km
Jednota Radkov 17.56 km
Jednota Kluky 17.94 km
Jednota Malšice 18.38 km
Jednota Borotín 18.47 km
Supermarket Malšice 18.58 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 18.7 km
Bankomat Komerční banka 19.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.05 km
Jednota Bechyně 19.06 km
Bankomat ČSOB 19.06 km
Jednota Vráž 19.09 km
Jednota Bechyně 19.14 km
Supermarket Zuzana Bechyně 19.19 km
Bankomat Česká spořitelna 19.43 km
Jednota Slapy 19.91 km

mohlo by Vás zajímat

Boží muka, Týn nad Vltavou

batoh
Boží muka, Týn nad Vltavou
Šumava A-Z: církevní
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

synagoga Písek

batoh
synagoga Písek
Šumava A-Z: církevní
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Osidlování území Šumavy v posledním tisíciletí postupovalo velmi pozvolna. V prvním století druhého tisíciletí vedly příčně Šumavou jen zemské stezky, přičemž zcela nová vznikla iniciativou mnicha Vintíře (Günther). Na stezkách ležely osady s nutnými službami soumarům, celniště (Březnice - dnešní Dobrá Voda, Prenet, Volary apod.) a ozbrojená posádka. Trvalé osídlení bylo pouze v oblasti Sušice v okolí Otavy, na Prenetu, v oblasti Nýrska a Svaté Kateřiny. Většina lesů byla neosídlena, stejně jako okolní oblasti. Vnitrozemské osídlení málokdy zašlo do nadmořské výšky 500 m. Po roku 1100 jsou již známy vesnice na vnějším okraji hvozdu, vesměs blízko zemských stezek a v údolí Otavy a Úhlavy. K silnějšímu rozvoji sídel uvnitř hvozdu dochází ve 13. století, kdy vznikají i zlatokopecké osady a primitivní hutní střediska (oblast Kašperských Hor a Rejštejna, Železné Rudy, Hamrů a Špičáku). Na ochranu zemských stezek a osad jsou stavěny hrady a tvrze. Ve 14. století vrcholí těžba zlata na Kašperskohorsku a rozšiřuje se až do prostoru kolem Horské Kvildy. Také sílí osídlení kolem Čachrova, Zdíkova, Hartmanic, mezi Horní Vltavicí a Vimperkem. Na Zlaté stezce je založen hrad Hus. V následujícím století kolonizaci brzdí husitské války, a rozbíhá se opět až koncem 15. a začátkem 16. století s rozvojem skláren. Z tohoto období se nezachovaly žádné zbytky lidové architektury, pouze zbytky staveb a fragmenty opevnění, hradů, kostelů, staveb, cestní sítě, mezí a dispozice stavebních ploch v urbanistické koncepci sídel. To vše můžete objevovat pěšky, pokud máte rádi turistiku, na kole pokud jsem milovníky cykloturistiky v kombinaci s autem nebo hromadnou dopravou a využít rozsáhlé sítě železniční dopravy nebo autobusové dopravy, zejména cyklobusů. K dispozici jsou Vám levné ale i dražší kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, zařízení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, k netu připojení WiFi signálem. Přijeďte si užít přírodu s pohodlím a v tichu nebo při poslechu Rock Radio Šumava nebo Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

O některých tuto uvedených věcech, najmě o sázce Lochmoutově s mysliveckými a o jeho rozmluvě s knížetem Václav i z jiných úst slyšel vypravovat; povídalo se o tom všeobecně a báby při draní peří často to přiváděly na paměť. Tyť zajisté tvrdily dokonce, že Lochmout čaruje, že se umí udělat neviditelným a proměnit se v pařez; také přivolává neodolatelně zvěř v lese a ryby v rybníce a na pouhý jeho rozkaz rozskočí a otevrou se třeba na tři zámky zamknutá vrata; naučil prý se těmto příšerným, ale jemu užitečným věcem z kterési staré, černé knihy, již zdědil po svém dědovi po matčině straně, kouzelníku zrovna tak na slovo branému, jakovým je on sám. Toho však Vojta popíral; čarovat prý Lochmout právě tak málo uměl jako kdo jiný; černou knihu prý viděl sám, Lochmout mu ji ukázal; není v ní nic jiného než starodávné recepty na připravování prachu, na vnadění zvěře, ptáků a ryb, na podávání léků nemocným dobytčatům, na jedy myším, krysám, liškám a tchořům, dále jsou tam vytištěna pravidla, jak třeba se zachovati a čeho činiti, uřkne-li nás kdo, jak se zaříkávají krtice, hlízy, bradavice, zimnice, ječná zrna, loupání v kostech, úbytě, svatojanský oheň, prašiviny atd. Také o planetách je tam mnoho psáno, kde a kdy se na nebi objevují a jaký mají účinek na lidi, dobytek a úrodu.

Lochmout mu z té knihy něco přečetl, protože on sám číst neumí, ale to jen tak pro „legraci", neboť sám tomu žvastu nevěří a směje se mu. Ba, zná ho dobře Lochmout a často už jej pochválil a prorokoval mu, že jednou z něho něco bude. On pak, Vojta, už dávno se s ním stýká, poslíčkuje mu a přiučuje se od něho.

Šikovný je Lochmout, to je všecko, tuze šikovný a bdělý; než on, Vojta, se přičiní, aby byl ještě šikovnějším, a pak ho zastíní, přinutí, aby šel na výminek a jemu své působiště postoupil. Pak on opanuje lesy a rybníky a bude v nich a při nich vládnouti a budou také o něm říkati a pevně věřiti, že čaruje, a toho je třeba, aby každý z něho měl strach a přede všemi ženské, které pak sdílejí svou vlastní hrůzu mužským. A potom bude veselý život!... Velký, malý, knížecí, neknížecí, každý se bude před ním třásti, kupovati si jeho přízeň, a běda tomu, kdo by se mu opřel nebo jej chtěl zraditi! — Ba, běda! Václav nepochyboval ani okamžik o tom, co by se takovému nešťastníku stalo. Vojta nehrozil naplano, toť bylo zřejmo z jeho pohledu; však se ještě nyní hrůzou chvěl, když, několik neděl tomu, Vojta, ukazuje mu pod drnem uschovanou mrtvou srnu, kterou byl chytil do oka, s hrozivým, jedovatým pohledem k němu promluvil: „Kdyby ti napadlo něco vyzvánit, zabil bych tě a stojím ti za to, že by do skonání světa nikdo nenašel tvou mrtvolu; nadto bych vám ještě zapálil statek." — Nebylo ani třeba té hrozby, Václav by ničeho neřekl, i kdyby ho na skřipec brali... Různé do oka polapené zvěře a čerstvě nachytaných ryb — nikoli z potoka, ale kaprů z rybníků — ukázal mu Vojta z té doby už mnoho, ale jak, kde a kdy té kořisti ulovil, nepověděl mu a právě tak málo mu řekl, kam ji zašantročil; ale jisto bylo, že ji prodal, neboť peněz hoch měl dost...

Och, není pochyby, že Vojta bude nad Lochmouta a že lidé se ho budou báti mnohem více nežli tohoto; Lochmout nikomu neublížil, nikomu nešel na život, ani knížecím, a v nejhorším případě leda by se byl bránil, ale Vojta byl stokrát horší: Vojta prohlásil, že až přijde jeho čas, ze světa sprovodí a zahladí každého, kdo by se opovážil mu překážeti nebo plésti se mu do řemesla.

Při vší hrůze, která jej obcházela při těchto řečech a hrozbách mladého hříbka a která neustávala lomcovati jeho nitrem, nemohl se přece ubrániti obdivu, ba i jakémusi druhu závisti, když přemýšlel o báječné, téměř nadpřirozené dovednosti a hbitosti tohoto chlapce a o smělosti, s jakou tento se pouštěl do boje s celým aparátem knížecího lesního a rybničného personálu, se zákonem a s jeho strážci, četníky, soudy, se vším, proti čemuž on sám ani oči pozvednouti si netroufal. Připadal si neskonale malým, ba nicotným vedle něho...

Tohle všecko vířilo Václavovi hlavou, když, leže na svém lůžku, očekával návrat Vojtův. Pojednou ucítil na svých plecech něčí ruku. Ulekl se, neboť, ač by byl přísahal, že bděl a že měl oči otevřené, neviděl ani neslyšel koho vcházeti.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky