Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Orlík nad Vltavou

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: písecko
GPS: 49°30'46.840"N, 14°10'13.518"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

První písemné zmínky o Orlíku pocházejí z let 1230-1251, z doby vlády Václava I., kdy je v archivních zprávách zmiňováno clo na Vltavě u Orlíka, který byl v té době jen dřevěným hrádkem, postaveným na strmé skále jako orlí hnízdo (odtud nejspíše název). Další zprávy z let 1287-88 dokazují, že Orlík patřil ke královským državám Václava II. (správcem země byl tehdy za nezletilého panovníka Záviš z Falknštejna) - jako půrkrabí na Orlíku je v v té době uváděn Zdislav ze Šternberka. Na přelomu 13. a 14. století prošel Orlík přestavbou na kamenný gotický hrad, který sloužil jako opěrný bod a správní centrum královské moci. V rukou českých králů zůstal Orlík až do roku 1357, kdy jej dle dochované listiny Karel IV. udělil v ušlechtilé manství svému kancléři Dětřichu z Portic (s podmínkou vydržovat na hradě královskou posádku). Tento dar byl zřejmě uznáním za nemalé osobní zásluhy Dětřicha o císařskou korunovaci Karla IV. v Římě. Dětřich z Portic však vzápětí postoupil Orlík svému synovci, který byl královským půrkrabím na pražském Vyšehradě -prameny však neuvádějí, proč se Dětřich Orlíka tak záhy zbavil. Roku 1369 věnoval Karel IV. Orlík dalšímu ze svých dvořanů, a to Hyncíku Pluhovi z Rabštejna, který v roce 1395 vyměnil Orlík s mimořádně podnikavým Zikmundem Hulerem za jeho majetky na Chebsku. Huler, ač měšťanského původu, patřil k největším oblíbencům Karlova nástupce krále Václava IV., který jej pověřil úřadem podkomořího a člena královské rady. U Hulera na Orlíku Václav IV. velmi rád pobýval, rád zde lovil a vyřizoval zde-byť s krajní nechutí (to ovšem nejen na Orlíku) i některé panovnické povinnosti. Roku 1405 byl Zikmund Huler obviněn z padělání zápisů v zemských deskách a když nebyl schopen prokázat svou nevinnu, (aniž král učinil jakékoli kroky pro jeho záchranu) byl následně téhož roku na staroměstské radnici potupně sťat. O dva roky později, roku 1407, prodal Zikmundův bratr Ondřej Orlík Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína.Rovněž nový majitel Orlíka patřil k nejvýšším zemským úředníkům - byl nejvyšším mincmistrem království. V okruhu krále patřil Petr Zmrzlík k straníkům Jana Husa. Také jemu a jeho manželce Anně poslal Hus z Kostnice v červnu 1415 své poslední pozdravy. Rovněž Petrovi synové Václav a Jan patřili k husitům - jejich hostem na Orlíku býval i Jan Žižka, který odtud v roce 1422 odeslal list Domažlickým. V roce 1457 nastoupil dědictví Jaroslav Zmrzlík, podporující Jiřího z Poděbrad za jeho bojů s panskou a katolickou Zelenohorskou jednotou. Orlík se tak dostal do přední bojové linie, neboť nedaleký Zvíkov byl v držení Rožmberků (příslušníků Zelenohorské jednoty), takže časté boje se odehrávaly i mezi oběma těmito hrady. Poslední Zmrzlík Václav se poté, co Orlík v roce 1508 podlehl zničujícímu požáru, odstěhoval na Lnáře, a v roce 1514 prodal Orlické panství Kryštofovi ze Švamberka, který byl již tehdy i majitelem Zvíkova. Orlík se tak stal sídlem hospodářské správy panství orlicko-zvíkovského. Z tohoto důvodu byl i Orlík v letech 1514-20 důkladně opraven, mimo jiné i zvýšen o patro. Po smrti Petra Voka (1611) se stali orličtí Švamberkové dědici rozsáhlého rožmberského majetku a tím i jedním z nejbohatších rodů v zemi. Jan Jiří Švamberk přesídlil do Třeboně a na Orlíku zůstala jen panská správa (tak tomu bylo až do roku 1802, kdy se Orlík stal sídlem schwarzenbergské sekundogenitury). Posledním z rodu Švamberků byl Petr, který stejně jako jeho otec patřil k předním osobnostem protestantské strany před vypuknutím českého stavovského povstání. To předurčilo Petra k tomu, aby se po Druhé pražské defenestraci 23.5. 1618 stal jedním ze 30 stavovských direktorů země. Po vítězství na Bílé hoře (1620) nad českými odbojnými stavy přikročil císař Ferdinand ihned k dobývání hradů odbojných pánů - Orlík se vzdal vojskům generálů Baltazara Marradase a Dominika Huerty v roce 1621 - načež byl dokonale vyloupen a zplundrován. Mezitím byl Petr ze Švamberka i s potomky potrestán konfiskací veškerého majetku - smrti na staroměstském popravišti unikl Petr Švamberk jen díky tomu, že dokázal včas civilně zemřít (1620). Zbytky zařízení Orlíka odvezl jeho nový majitel Adam ze Šternberka na hrad Bechyni. Po smrti Šternberka v roce 1623 kupuje Orlík od císaře Jan Oldřich z Eggenberka a to za celkem 159.360 kop grošů. V témže roce se stal Eggenberk říšským knížetem a v roce 1628 vévodou krumlovským. Manželkou posledního bezdětného Eggenberka Jana Kristiana (1717) byla Marie Ernestina Schwarzenbergová (1719), která odkázala eggenberský majetek svému synovci Adamu Františku Schwarzenbergovi – touto cestou se stalo i orlické panství majetkem Schwarzenbergů. Převratné změny však Orlíku přinesl rok 1802, kdy se stal sídlem sekundogenitury. Od této doby dochází k přeměně Orlíka v panské sídlo, doprovázené nejen stavebními pracemi - prvořadě zvýšením zámku o jedno patro, ale i náročnými úpravami interierů, včetně jejich postupného zařizování novým nábytkem, obrazy, plastikami, vzácným porcelánem, sklem, kameninou a sbírkou historických zbraní. Byť tyto práce byly přerušeny požárem hned v roce 1802, úspěšně vrcholily při novogotické úpravě samotné budovy, prováděné dle plánů profesora pražské Akademie Bernarda Grubera v letech 1840 až 1860. Zámek Orlík se tak tyčí na skále nad Orlickou přehradou (umělým jezerem) a pojme téměř 150 místností včetně chodeb a přilehlých prostorů. Desetinu z nich můžete navštívit na prohlídkové trase. Během prohlídky zámku máte možnost shlédnout cenný nábytkem, obrazy, porcelán, lustry, sbírku zbraní, množství loveckých trofejí, soubor vyznamenání a řádů, které získali předchozí majitelé za různé zásluhy. U zámku byl vybudován anglický park, ve kterém se nachází mnoho vzácných dřevin a také pseudogotická Schwarzenberská hrobka.

odkaz: zámek Orlík nad Vltavou

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kašna zámecká nádvorní, zámek Orlík nad ...

batoh
kašna zámecká nádvorní, zámek Orlík nad Vltavou
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Nahá pastýřka

batoh
Nahá pastýřka
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple výklenková sv. Jana Nepomuckého, O...

batoh
kaple výklenková sv. Jana Nepomuckého, Orlík nad Vltavou
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Orlík nad Vltavou

batoh
Orlík nad Vltavou
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
kašna zámecká nádvorní, zámek Orlí... 0,01 km
Nahá pastýřka 0,02 km
kaple výklenková sv. Jana Nepomuck... 0,5 km
Orlík nad Vltavou 0,5 km
zámecký park Orlík nad Vltavou 0,57 km
kaple výklenková, vyhlídkové místo... 0,57 km
pamětní deska Karel Kramer 0,64 km
kaple výklenková Nanebevzetí Panny... 0,7 km
fara Schwarzenberská hrobka Orlík ... 0,81 km
Schwarzenberská hrobka Orlík nad V... 0,82 km
rybník Mičan 0,85 km
Staré Sedlo 0,93 km
sv. Prokop, Staré Sedlo, Orlík nad... 0,96 km
pomník padlých WWII, Staré Sedlo, ... 0,96 km
kostel sv. Prokopa, Staré Sedlo, O... 0,96 km
fara Staré Sedlo, Orlík nad Vltavo... 0,99 km
hřbitov Staré Sedlo, Orlík nad Vlt... 1 km
pomník padlých WWI, Staré Sedlo, O... 1,01 km
hrob Henry Valduseau, Orlík nad Vl... 1,01 km
silniční Žďákovský most, Vltava... 1,35 km
Orličtí vrazi, Žďákovský most... 1,35 km
hrob Ruděnko Semjon Pavlovič, Prob... 2,51 km
Probulov 2,9 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 3,45 km
památník obětem romského holocaust... 3,54 km
Tíživé mlčení, Paul Polansky 3,54 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 3,54 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 3,54 km
Nevězice 4,1 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 4,13 km
kaple výklenková Nevězice 4,13 km
Nevězická bílá paní 4,42 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 4,69 km
Králova Lhota 4,7 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 4,79 km
keltské oppidum Nevězice 4,87 km
dětské hřiště Králova Lhota 4,89 km
Nový Dvůr 6,47 km
Novodvorský rybník 6,55 km
Ohnivé léto 7,41 km
kamenný most Skalice, Horní Nerest... 7,41 km
dětské hřiště Nerestce 7,44 km
Rakovický mlýn 7,79 km
mlýn nový Nerestce 7,82 km
zámek Dolní Nerestce 7,89 km
Trápení 7,95 km
Bisingrov 8,05 km
hřbitov Varvažov 8,19 km
kaple hřbitovní Varvažov 8,2 km
rybník Stejskal 8,22 km
nádraží Čimelice 8,29 km
Varvažov 8,36 km
hrad Zvíkov 8,42 km
O zatoulané princezně 8,43 km
Střílej oběma rukama 8,43 km
Stříbrná paruka 8,43 km
Je třeba zabít Sekala 8,43 km
Proč nevěřit na zázraky 8,43 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 8,46 km
pomník konce 2. světové války, Čim... 8,47 km
zámek Varvažov 8,5 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 8,53 km
řeka Otava 8,66 km
kamenný most Skalice, Varvažov 8,67 km
Schwarzenberg Karel, vévoda krumlo... 8,72 km
kaple výklenková sv. Jana Evangeli... 8,75 km
kamenný most rybník Kostelák, čtyř... 8,97 km
rybník Kostelák, Čimelice 9 km
kostel Nejsvětější Trojice, Čimeli... 9,01 km
Pivovarský rybník, Čimelice 9,01 km
morový sloup, Čimelice 9,03 km
Hogo fogo Homolka 9,04 km
Čimelice 9,04 km
Dastich Josef 9,04 km
Paulik Franciszek Daniel 9,04 km
pamětní kámen SPŠF, Čimelice 9,07 km
pomník padlých WWI, Čimelice 9,08 km
pomník generálmajor Jaroslav Muzik... 9,08 km
Muzika Jaroslav, generálmajor, pil... 9,08 km
13. komnata Karla Schwarzenberga 9,14 km
Filmáci ze zámku knížete Schwarzen... 9,14 km
strašení krutého čimelického majit... 9,14 km
zámek Čimelice 9,14 km
kaple výklenková sv. Václava, sv.... 9,24 km
kaple hřbitovní s vratislavskou hr... 9,35 km
hřbitov Čimelice 9,39 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 9,43 km
kaple Smetanova Lhota 9,46 km
Smetanova Lhota 9,46 km
Koller Jan 9,46 km
Spadla s měsíce 9,54 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 9,56 km
Zvíkovské Podhradí 9,85 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 9,86 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 9,89 km
Zvíkovský Otavský most 9,91 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 9,91 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 9,92 km
Zvíkovský Vltavský most 10,27 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 10,27 km
Štědronín - Plazy 10,33 km
vodní nádrž Orlík 10,35 km
Plavecký mariáš 10,53 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 10,64 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 10,64 km
Velká 10,67 km
SDH Velká 10,69 km
Svatá Anna 10,71 km
kaple sv. Anny, Oslov 10,74 km
Ohnivé léto 10,79 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 10,79 km
Karlovské duby 10,84 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 10,88 km
řeka Skalice 10,91 km
rybník Dejmov 11,21 km
Dolní Ostrovec 11,27 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 11,3 km
Železný kříž, Tereza Nováková... 11,93 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 12,43 km
pomník padlých WWI, Oslov 12,9 km
kostel sv. Linharta, Oslov 12,93 km
Oslov 12,94 km
fara Oslov 12,96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 12,97 km
most Lomnice, Mirotice 12,99 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 13,01 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 13,01 km
židovský hřbitov Mirotice 13,08 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 13,1 km
lávka Lomnice, Mirotice 13,15 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 13,2 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 13,2 km
radnice Mirotice 13,32 km
Mirotice 13,33 km
NS Alšova 13,35 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 13,35 km
pomník padlých WWI, Mirotice 13,37 km
pivovar Mirotice 13,43 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 13,44 km
Aleš Mikoláš 13,45 km
Kopecký Matěj 13,45 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 13,45 km
fara Mirotice 13,47 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 13,47 km
Intimní osvětlení 13,47 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 13,48 km
pamětní deska Benedikt Žák 13,51 km
pomník padlých WWII, Mirotice 13,61 km
hřbitov Mirotice 13,63 km
Čtyři slunce 13,64 km
hřbitov Oslov 13,68 km
památník obětí fašismu, Oslov 13,69 km
Hořejší mlýn, Mirotice 13,7 km
Nová a Stará Vráž u Písku 14,84 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 14,88 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 14,88 km
Radobytce 14,93 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 14,94 km
Venkovský učitel 14,98 km
zámek Vráž 15,18 km
SDH Strážovice 15,19 km
Nová radnice Milevsko 15,3 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 15,31 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 15,31 km
pamětní deska František Koláček, M... 15,31 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 15,31 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 15,31 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 15,31 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 15,33 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 15,33 km
Občanská záložna, Milevsko 15,34 km
Milevské maškary 15,34 km
Milevsko 15,34 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 15,37 km
synagoga (stará) Milevsko 15,37 km
Stará radnice Milevsko 15,37 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 15,37 km
Spořitelna Milevsko 15,37 km
fara stará Milevsko 15,38 km
infocentrum Milevsko 15,38 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 15,39 km
věžový vodojem Vráž 15,4 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 15,41 km
synagoga (nová) Milevsko 15,42 km
zámek Strážovice 15,47 km
Klášterní most, Milevsko 15,52 km
děkanství Milevsko 15,54 km
kašna klášterní Milevsko 15,56 km
lípa u hřbitova, Milevsko 15,57 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 15,58 km
klášterní lípa Milevsko 15,58 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 15,61 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 15,62 km
klášter premonstrátů Milevsko 15,62 km
Historické panoptikum jihočeského ... 15,64 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 15,64 km
Šindelář Vladimír 15,64 km
Milevské muzeum 15,64 km
hřbitov Milevsko 15,65 km
Sokolovna Milevsko 15,71 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 15,72 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 15,74 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 15,75 km
Stehlík Karel 15,79 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 15,79 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 16,08 km
pomník padlých WWI, Vlastec 16,64 km
kaple sv. Václava, Vlastec 16,67 km
Vlastec 16,69 km
židovský hřbitov Milevsko 16,75 km
SDH Lom 17,3 km
Lom 17,36 km
Pevnost Fort Hary 17,54 km
SDH Vojníkov 17,69 km
Kavkovna 17,7 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 17,7 km
Vojníkov 17,73 km
Zlivice 17,81 km
SDH Zlivice 17,82 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 18,12 km
šlechtický pivovar, Čížová 18,18 km
sýpka Čížová 18,21 km
Čížová 18,21 km
infocentrum Čížová 18,24 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 18,25 km
zámek Čížová 18,27 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 18,32 km
Benda Břetislav 18,32 km
vlaková zastávka Čížová 18,49 km
zvonice Čížová 18,52 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 18,53 km
fara a špitál Čížová 18,53 km
studna krytá Čížová 18,54 km
hřbitov Čížová 18,55 km
kaple sv. Barbory, Čížová 18,56 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 18,66 km
Vrcovice 18,69 km
Hessoun Josef, Msgre. 18,69 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 18,74 km
SDH Vrcovice 18,78 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 18,8 km
Podolský most, Vltava 18,85 km
Výlet 18,86 km
nádraží Záhoří 19,05 km
Svatonice 19,09 km
kaple Svatonice 19,13 km
hřbitov Horní Záhoří 19,18 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 19,18 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 19,19 km
fara Horní Záhoří 19,19 km
vlaková zastávka Vrcovice 19,23 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 19,81 km
hotel Pecka, Sepekov 19,81 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Orlík nad Vltavou

  batoh
  Jednota Orlík nad Vltavou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Orlík nad Vltav...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Orlík nad Vltavou
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota Probulov

  batoh
  Jednota Probulov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Kostelec

  batoh
  Jednota Kostelec
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Orlík nad Vltavou 0,92 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 1,46 km
Jednota Probulov 2,91 km
Jednota Kostelec 3,41 km
Jednota Přílepov 5,9 km
Jednota Lety 6,1 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 7,19 km
Jednota Kovářov 7,85 km
Jednota Varvažov 8,29 km
Jednota Pechova Lhota 8,71 km
Jednota Čimelice 9,05 km
Bankomat Česká spořitelna 9,07 km
Jednota Hrejkovice 9,57 km
Jednota Mirovice 9,74 km
Jednota Kučeř 10,32 km
Jednota Květov 12,28 km
Jednota Zbelítov 13,02 km
Jednota Vráž 14,5 km
Bankomat Komerční banka 15,28 km
Bankomat Česká spořitelna 15,3 km
Bankomat ČSOB 15,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15,37 km
CENTRUM Milevsko 15,41 km
Bankomat GE Money Bank 15,41 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 15,77 km
Bankomat Česká spořitelna 16,23 km
Bankomat Komerční banka 16,23 km
Bankomat ČSOB 16,23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16,29 km
Bankomat GE Money Bank 16,51 km
Jednota Jetětice 16,65 km
Bankomat Česká spořitelna 16,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16,76 km
Bankomat ČSOB 16,76 km
Jednota Lom 17,32 km
Bankomat ČSOB 17,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,5 km
Jednota Chyšky 18,6 km
Jednota Záhoří 19,18 km
Jednota Podolí 19,74 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 19,85 km
Jednota Škvořetice 20,24 km
Jednota Sepekov 20,29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 20,83 km
Jednota Božetice 21,18 km
Jednota Bělčice 21,34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 21,97 km
Jednota Bernartice 21,99 km
čerpací stanice Benzina, Písek 22,04 km
Jednota Písek 22,09 km
Jednota Písek 22,12 km
Jednota Písek 22,29 km
Jednota Písek 22,34 km
Bankomat Česká spořitelna 22,48 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 22,6 km
Jednota Kluky 22,61 km
Jednota Sedlice 22,63 km
Bankomat ČSOB 22,66 km
Bankomat GE Money Bank 22,67 km
Bankomat Komerční banka 22,68 km
Bankomat ČSOB 22,7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22,7 km
Bankomat ČSOB 22,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22,75 km
Bankomat Česká spořitelna 22,76 km
Bankomat Fio banka 22,78 km
Bankomat Raiffeisenbank 22,81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22,82 km
Bankomat UniCredit Bank 22,84 km
Bankomat GE Money Bank 22,87 km
Bankomat Česká spořitelna 22,9 km
Bankomat Komerční banka 22,93 km
Bankomat Komerční banka 22,94 km
Bankomat ČSOB 22,95 km
Jednota Blatná 22,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22,95 km
Bankomat Česká spořitelna 22,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23,09 km
Bankomat Oberbank AG 23,11 km
Jednota Písek 23,32 km
čerpací stanice Shell, Písek 23,4 km
Bankomat Komerční banka 23,4 km
McDonalds, Písek 23,45 km
Jednota Písek 23,7 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 23,79 km
Bankomat Česká spořitelna 23,87 km
Bankomat Česká spořitelna 23,89 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 23,92 km
Bankomat GE Money Bank 23,99 km
Jednota Slabčice 24,11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 24,14 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 24,57 km
Jednota Velká Turná 24,68 km
Jednota Borovany 24,76 km
Jednota Opařany 25,82 km
Jednota Jistebnice 25,94 km
Jednota Stádlec 27,76 km
Jednota Radomyšl 27,9 km
Jednota Kestřany 28,05 km
Jednota Lnáře 28,61 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 28,71 km
Jednota Radětice 29,09 km
Jednota Štěkeň 29,79 km
Jednota Přeštovice 29,79 km
Jednota Albrechtice 30,31 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 30,48 km
Jednota Čejetice 30,87 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 31,04 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 31,2 km
Konzum Čečelovice 31,38 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 31,49 km
Bankomat Česká spořitelna 31,56 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 31,61 km
Jednota Mečíchov 31,86 km
Jednota Borotín 31,96 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 32,18 km
Jednota Radkov 32,26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32,26 km
Jednota Bechyně 32,27 km
Bankomat ČSOB 32,28 km
Bankomat Komerční banka 32,3 km
Supermarket Zuzana Bechyně 32,3 km
Bankomat Česká spořitelna 32,52 km
Jednota Bechyně 32,55 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 32,89 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 32,94 km
Bankomat ČSOB 33,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33,5 km
Jednota Strakonice 33,57 km
Jednota Strakonice 33,59 km
Jednota Strakonice 33,6 km
Bankomat Česká spořitelna 33,65 km
Bankomat UniCredit Bank 33,86 km
Jednota Malšice 33,86 km
Jednota Mnichov 33,88 km
Fortna Strakonice 33,94 km
Jednota Strakonice 33,96 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 33,97 km
Bankomat ČSOB 33,99 km
Bankomat Komerční banka 34 km
Bankomat Fio banka 34,05 km
Bankomat Komerční banka 34,05 km
Bankomat ČSOB 34,05 km
Supermarket Malšice 34,06 km
Jednota Strakonice 34,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34,09 km
Bankomat Česká spořitelna 34,1 km
Jednota Strakonice 34,1 km
Jednota Strakonice 34,13 km
Bankomat GE Money Bank 34,16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34,19 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 34,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34,23 km
Jednota Strakonice 34,24 km
Jednota Strakonice 34,26 km
Bankomat Česká spořitelna 34,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34,31 km
Bankomat GE Money Bank 34,34 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 34,4 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 34,48 km
Bankomat Česká spořitelna 34,58 km
Supermarket Strakonice 34,61 km
Konzum Chanovice 34,63 km
Jednota Cehnice 34,67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34,69 km
Bankomat ČSOB 34,69 km
Konzum Svéradice 34,9 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 34,95 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 35,11 km
Bankomat GE Money Bank 35,13 km
Bankomat Komerční banka 35,15 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 35,19 km
Bankomat Česká spořitelna 35,19 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 35,24 km
Jednota Drahonice 35,44 km
Jednota Slapy 35,53 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 35,62 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 35,69 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 35,77 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 35,77 km
Jednota Krč 35,78 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 35,91 km
čerpací stanice OMV, Katovice 35,92 km
Bankomat ČSOB 36,23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36,23 km
Bankomat Česká spořitelna 36,26 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 36,31 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 36,33 km
Jednota Katovice 36,34 km
Jednota Tábor 36,43 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 36,44 km
Bankomat ČSOB 36,45 km
Jednota Chotoviny 36,75 km
Bankomat Komerční banka 36,83 km
Bety Týn nad Vltavou 36,88 km
Bankomat Česká spořitelna 36,92 km
Jednota Týn nad Vltavou 36,93 km
Bankomat ČSOB 36,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37 km
Bankomat Oberbank AG 37,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37,1 km
Bankomat GE Money Bank 37,29 km
Bankomat Fio banka 37,33 km
Bankomat GE Money Bank 37,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37,34 km
Bankomat ČSOB 37,34 km
Bankomat ČSOB 37,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37,34 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 37,35 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 37,38 km
Jednota Týn nad Vltavou 37,43 km
Bankomat Raiffeisenbank 37,46 km
Bankomat Česká spořitelna 37,53 km
Bankomat Česká spořitelna 37,63 km
Konzum Velký Bor 37,68 km
Jednota Nemyšl 37,75 km
Bankomat Komerční banka 37,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37,84 km
Bankomat UniCredit Bank 37,91 km
Bankomat ČSOB 38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38 km
Jednota Sousedovice 38,03 km
Bankomat Raiffeisenbank 38,09 km
Bankomat Raiffeisenbank 38,09 km
Jednota Tábor 38,11 km
Bankomat GE Money Bank 38,11 km
Bankomat Česká spořitelna 38,11 km
Bankomat Komerční banka 38,11 km
Jednota Tábor 38,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38,23 km
Bankomat ČSOB 38,28 km
Jednota Střelské Hoštice 38,4 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 38,71 km
čerpací stanice Shell, Tábor 38,8 km
Bankomat Česká spořitelna 39,11 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 39,22 km
Bankomat GE Money Bank 39,34 km
Jednota Tábor 39,4 km
Bankomat ČSOB 39,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39,44 km
Konzum Horažďovice 39,47 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 39,49 km
McDonalds, Tábor 39,63 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 39,64 km
Bankomat Komerční banka 39,68 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 39,7 km
Bankomat GE Money Bank 39,7 km
Bankomat Česká spořitelna 39,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39,78 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 39,87 km
Bankomat ČSOB 39,89 km
Bankomat GE Money Bank 39,92 km
Bankomat Česká spořitelna 39,98 km
Bankomat Komerční banka 40,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40,2 km
Konzum Horažďovice 40,21 km
Bankomat ČSOB 40,21 km
Jednota Měšice 40,22 km
Bankomat Česká spořitelna 40,22 km
Bankomat GE Money Bank 40,24 km
Jednota Čičenice 40,39 km
Konzum Třebomyslice 40,45 km
Bankomat Česká spořitelna 40,58 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 40,58 km
Bankomat Komerční banka 40,59 km
Jednota Hlavatce 40,64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 40,67 km
Bankomat GE Money Bank 40,67 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 40,67 km
Bankomat GE Money Bank 40,68 km
Jednota Vodňany 40,69 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 40,74 km
Jednota Želeč 40,83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40,87 km
Bankomat ČSOB 40,88 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 40,9 km
Jednota Štěchovice 40,94 km
Jednota Vodňany 41,02 km
Bankomat Komerční banka 41,11 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 41,22 km
Bankomat ČSOB 41,25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41,25 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 41,41 km
Jednota Sezimovo Ústí 41,59 km
Konzum Pačejov 41,89 km
Konzum Pačejov 41,93 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 42,3 km
Bankomat Česká spořitelna 42,31 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 42,33 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 42,34 km
Jednota Oldřichov 42,38 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 42,49 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 42,49 km
Bankomat ČSOB 42,6 km
Bankomat Česká spořitelna 42,61 km
Bankomat Komerční banka 42,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 42,66 km
Bankomat Česká spořitelna 42,72 km
Konzum Malý Bor 42,85 km
Jednota Zárybničná Lhota 42,99 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 43,04 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 43,12 km
Jednota Dříteň 43,18 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 43,3 km
Jednota Volyně 43,48 km
Konzum Velké Hydčice 43,52 km
Bankomat GE Money Bank 43,55 km
Bankomat Komerční banka 43,6 km
Bankomat Česká spořitelna 43,65 km
Jednota Ratibořské Hory 43,67 km
Bankomat Česká spořitelna 43,79 km
Jednota Volyně 43,86 km
Bankomat Česká spořitelna 43,9 km
Konzum Břežany 43,97 km
Jednota Bavorov 44,02 km
Jednota Volyně 44,03 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 44,37 km
Jednota Libějovice 44,55 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 45,29 km
Jednota Javornice 45,33 km
Konzum Nezamyslice 45,46 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 45,55 km
Jednota Roudná 46,02 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 46,02 km
Jednota Tvrzice 46,02 km
Jednota Mladá Vožice 46,1 km
Supermarket Mladá Vožice 46,1 km
Bankomat Česká spořitelna 46,12 km
Bankomat Komerční banka 46,12 km
Jednota Mladá Vožice 46,15 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 46,46 km
Jednota Dub 46,49 km
Konzum Hradešice 46,57 km
Jednota Čestice 46,69 km
Jednota Košice 46,79 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 47,11 km
Jednota Klenovice 47,23 km
Jednota Bušanovice 47,26 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 47,26 km
Jednota Olešník 47,32 km
Konzum Rabí 47,55 km
Jednota Chýnov 47,63 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 47,79 km
Jednota Myslkovice 47,84 km
Jednota Malenice 47,92 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 47,95 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48,04 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 48,05 km
Bankomat ČSOB 48,12 km
Bankomat Rokycany 48,12 km
Bankomat Citibank 48,14 km
Bankomat GE Money Bank 48,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,15 km
Jednota Borkovice 48,22 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 48,25 km
Konzum Žichovice 48,29 km
Bankomat Česká spořitelna 48,31 km
Jednota Dolní Bukovsko 48,36 km
Bankomat Česká spořitelna 48,42 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 48,44 km
Konzum Velenovy 48,49 km
Bankomat ČSOB 48,54 km
Supermarket Renta Soběslav 48,65 km
Bankomat Komerční banka 48,67 km
Bankomat GE Money Bank 48,67 km
Bankomat Komerční banka 48,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,73 km
Bankomat Česká spořitelna 48,74 km
Bankomat Česká spořitelna 48,75 km
Bankomat UniCredit Bank 48,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,78 km
Jednota Soběslav 48,84 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48,85 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 48,85 km
Bankomat GE Money Bank 48,91 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 48,91 km
Konzum Soběšice 48,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,98 km
Bankomat ČSOB 49,01 km
Jednota Zálezly 49,4 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 49,41 km
Konzum Myslív 49,47 km
Konzum Nalžovské Hory 49,47 km
Konzum Budětice 49,49 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 49,73 km
Konzum Zborovy 49,73 km
Jednota Dolní Hořice 49,89 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 49,9 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 50,07 km
Jednota Vlachovo Březí 50,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50,34 km
Bankomat ČSOB 50,37 km
Jednota Vlachovo Březí 50,44 km
Jednota Čkyně 50,77 km
Jednota Hracholusky 50,87 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 50,89 km
čerpací stanice OMV, Řípec 50,98 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 51,06 km
Jednota Osek u Rokycan 51,09 km
Konzum Žihobce 51,18 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 51,23 km
Jednota Smilovy Hory 51,29 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 51,31 km
Jednota Krtov 51,47 km
Jednota Netolice 51,51 km
Bankomat Česká spořitelna 51,6 km
Bankomat Komerční banka 51,63 km
Jednota Přehořov 51,68 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 51,69 km
Jednota Zliv 51,96 km
Jednota Tučapy 52,03 km
Bankomat Česká spořitelna 52,07 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 52,13 km
Bankomat Česká spořitelna 52,14 km
Konzum Plánice 52,14 km
Jednota Pořín 52,31 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 52,32 km
Jednota Choustník 52,34 km
Jednota Vitějovice 52,37 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 52,58 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 52,61 km
Jednota Vacov 52,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52,73 km
Bankomat ČSOB 52,73 km
Bankomat Česká spořitelna 52,74 km
Bankomat Komerční banka 52,78 km
Jednota Husinec 52,8 km
Jednota Řípec 52,8 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 52,81 km
Bankomat ČSOB 52,83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52,83 km
Bankomat GE Money Bank 52,84 km
Konzum Zavlekov 52,89 km
Jednota Neplachov 52,9 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 52,92 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 52,98 km
Jednota Bohumilice 52,99 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 53,26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 53,26 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 53,37 km
Konzum Čejkovy 53,38 km
Konzum Ústaleč 53,4 km
Konzum Strašín 53,47 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 53,48 km
Jednota Budislav 54,07 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 54,21 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 54,26 km
Bankomat GE Money Bank 54,3 km
Bankomat Česká spořitelna 54,39 km
Bankomat Česká spořitelna 54,42 km
Konzum Sušice 54,67 km
Bankomat Česká spořitelna 54,7 km
Bankomat ČSOB 54,71 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 54,81 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 54,81 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 55,04 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 55,04 km
Jednota Stupno 55,08 km
Jednota Břasy 55,12 km
Jednota Pištín 55,25 km
Konzum Nezdice na Šumavě 55,39 km
Konzum Měčín 55,44 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 55,67 km
Jednota Vimperk 55,69 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 55,73 km
Bankomat Česká spořitelna 55,85 km
Bankomat Česká spořitelna 55,85 km
čerpací stanice Shell, Sušice 56,04 km
Bankomat Česká spořitelna 56,07 km
Bankomat UniCredit Bank 56,11 km
Bankomat ČSOB 56,28 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 56,29 km
Bankomat Česká spořitelna 56,31 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 56,37 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 56,39 km
Jednota Prachatice 56,4 km
Konzum Hrádek 56,42 km
Bankomat GE Money Bank 56,51 km
Bankomat Komerční banka 56,51 km
Bankomat Česká spořitelna 56,52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56,64 km
Bankomat ČSOB 56,64 km
Konzum Sušice 56,65 km
Bankomat Komerční banka 56,71 km
Jednota Prachatice 56,71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56,72 km
Bankomat ČSOB 56,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56,8 km
Bankomat GE Money Bank 56,85 km
Bankomat Česká spořitelna 56,86 km
Konzum Sušice 56,91 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 56,94 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 57,07 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 57,1 km
Jednota Dírná 57,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57,36 km
Bankomat ČSOB 57,39 km
Bankomat Komerční banka 57,42 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 57,62 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 57,65 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 57,67 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 57,76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 57,78 km
Bankomat GE Money Bank 57,8 km
Jednota Vimperk 57,8 km
Jednota Vimperk 57,82 km
Jednota Vimperk 57,82 km
Jednota Vimperk 57,89 km
Jednota Buk 57,94 km
Konzum Kolinec 57,94 km
Konzum Újezd sv. Kříže 57,96 km
Jednota Vimperk 58,05 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 58,06 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 58,07 km
Bankomat Komerční banka 58,49 km
Bankomat Česká spořitelna 58,5 km
Bankomat ČSOB 58,51 km
Jednota Stachy 58,51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58,52 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 58,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58,67 km
Bankomat ČSOB 58,7 km
Jednota Zdíkov 58,76 km
Bankomat Komerční banka 58,81 km
Bankomat Česká spořitelna 58,83 km
Bankomat ČSOB 58,84 km
Bankomat GE Money Bank 58,84 km
McDonalds, OC Plzeň 58,84 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 59,04 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 59,27 km
Konzum Předslav 59,28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 59,44 km
Konzum Bolešiny 59,51 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 59,53 km
Jednota Záblatí 59,72 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 59,73 km
Konzum Dlouhá Ves 59,75 km
Konzum Ujčín 59,92 km
Jednota Dolany 59,95 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 60,03 km
Bankomat Česká spořitelna 60,35 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60,37 km
Bankomat Komerční banka 60,4 km
Bankomat Česká spořitelna 60,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60,52 km
Bankomat ČSOB 60,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60,55 km
Bankomat GE Money Bank 60,55 km
Bankomat Česká spořitelna 60,55 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60,55 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 60,55 km
Bankomat ČSOB 60,56 km
Konzum Kašperské Hory 60,63 km
Bankomat Česká spořitelna 60,64 km
Jednota Druztová 60,81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 60,98 km
Bankomat Komerční banka 60,98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61,03 km
Lužnice České Budějovice 61,08 km
Bankomat Česká spořitelna 61,08 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 61,21 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 61,22 km
Bankomat ČSOB 61,23 km
Bankomat GE Money Bank 61,25 km
Bankomat Česká spořitelna 61,26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61,28 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 61,31 km
Bankomat Česká spořitelna 61,42 km
Bankomat ČSOB 61,47 km
Konzum Mochtín 61,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61,59 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 61,61 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 61,64 km
Konzum Nezdice u Přeštic 61,64 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 61,69 km
Bankomat Česká spořitelna 61,74 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 61,74 km
Vltava České Budějovice 61,76 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 61,78 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 61,8 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 61,83 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 61,89 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 61,89 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 61,9 km
Bankomat Česká spořitelna 62,04 km
Bankomat GE Money Bank 62,04 km
Konzum Petrovice u Sušice 62,18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 62,28 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 62,3 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 62,34 km
Jednota Chroboly 62,36 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 62,45 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 62,48 km
Konzum Malonice 62,55 km
Bankomat ČSOB 62,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62,57 km
Bankomat Česká spořitelna 62,6 km
Bankomat Komerční banka 62,61 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 62,67 km
Družba České Budějovice 62,74 km
Jednota Žichlice 62,88 km
Konzum Velhartice 62,89 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 62,89 km
Bankomat ČSOB 62,9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62,91 km
Bankomat Česká spořitelna 62,95 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 62,96 km
Bankomat GE Money Bank 62,97 km
Market Zruč 63 km
Jednota-potraviny Brloh 63,12 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 63,12 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 63,27 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 63,29 km
Bankomat GE Money Bank 63,31 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 63,36 km
Bankomat GE Money Bank 63,57 km
Konzum Sobětice 63,57 km
Bankomat ČSOB 63,58 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 63,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,58 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 63,59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,61 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 63,61 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 63,61 km
Bankomat Česká spořitelna 63,62 km
Bankomat Česká spořitelna 63,64 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 63,64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,73 km
Bankomat ČSOB 63,73 km
Bankomat Raiffeisenbank 63,74 km
Bankomat Česká spořitelna 63,78 km
Bankomat Česká spořitelna 63,79 km
Bankomat Oberbank AG 63,79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,79 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 63,82 km
Bankomat Česká spořitelna 63,83 km
Bankomat GE Money Bank 63,83 km
Jednota Lišov 63,83 km
Bankomat UniCredit Bank 63,86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,89 km
Bankomat Sberbank CZ 63,89 km
Bankomat ČSOB 63,89 km
Bankomat UniCredit Bank 63,89 km
Bankomat Fio banka 63,89 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 63,91 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 63,91 km
Bankomat ČSOB 63,93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 64 km
Konzum Hlavňovice 64,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,01 km
Bankomat Česká spořitelna 64,03 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 64,03 km
Bankomat Raiffeisenbank 64,04 km
Bankomat GE Money Bank 64,06 km
Bankomat Česká spořitelna 64,07 km
Bankomat UniCredit Bank 64,07 km
Jednota Adamov 64,08 km
Konzum Švihov 64,09 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 64,1 km
Prior České Budějovice 64,12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 64,14 km
Bankomat Komerční banka 64,17 km
Bankomat Komerční banka 64,17 km
Bankomat Komerční banka 64,18 km
Bankomat UniCredit Bank 64,18 km
Bankomat GE Money Bank 64,22 km
Bankomat Fio banka 64,22 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 64,24 km
Bankomat Česká spořitelna 64,24 km
Bankomat ČSOB 64,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,28 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 64,29 km
Bankomat Fio banka 64,32 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 64,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,33 km
Bankomat ČSOB 64,33 km
Bankomat Česká spořitelna 64,33 km
Bankomat GE Money Bank 64,35 km
Bankomat ČSOB 64,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,35 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 64,4 km
Konzum Hartmanice 64,41 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 64,45 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 64,46 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 64,49 km
Café 27, Hartmanice 64,5 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 64,56 km
Bankomat GE Money Bank 64,61 km
Bankomat ČSOB 64,61 km
Bankomat Česká spořitelna 64,61 km
Konzum Klatovy 64,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,68 km
Bankomat Komerční banka 64,68 km
Bankomat ČSOB 64,7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,71 km
Bankomat ČSOB 64,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,74 km
Bankomat Česká spořitelna 64,74 km
Bankomat Komerční banka 64,74 km
Bankomat Česká spořitelna 64,74 km
Bankomat GE Money Bank 64,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,76 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 64,79 km
Konzum Vřeskovice 64,79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,81 km
Bankomat ČSOB 64,82 km
Bankomat GE Money Bank 64,84 km
Bankomat Česká spořitelna 64,84 km
Bankomat UniCredit Bank 64,84 km
Bankomat Česká spořitelna 64,85 km
Vesna České Budějovice 64,86 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 64,87 km
Bankomat Komerční banka 64,87 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 64,89 km
Konzum Dobřany 64,89 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 64,92 km
Bankomat Česká spořitelna 64,96 km
Bankomat Česká spořitelna 64,97 km
Jednota Česká Bříza 64,99 km
Bankomat Česká spořitelna 64,99 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 65,01 km
Jednota-potraviny Brloh 65,05 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 65,07 km
Bankomat Česká spořitelna 65,1 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 65,11 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 65,12 km
TREFA Ćeské Budějovice 65,13 km
Bankomat Komerční banka 65,18 km
Jednota Třemošná 65,19 km
Market Třemošná 65,19 km
Bankomat ČSOB 65,19 km
Jednota Dobříč 65,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65,24 km
Bankomat Komerční banka 65,25 km
Bankomat Komerční banka 65,25 km
Bankomat Česká spořitelna 65,28 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 65,3 km
Bankomat Česká spořitelna 65,31 km
Bankomat Fio banka 65,34 km
Bankomat GE Money Bank 65,4 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 65,42 km
Bankomat Česká spořitelna 65,44 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 65,54 km
Bankomat Česká spořitelna 65,56 km
Konzum Chotěšov 65,58 km
Bankomat ČSOB 65,58 km
Bankomat ČSOB 65,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65,76 km
TREFA České Budějovice 65,84 km
Bankomat Česká spořitelna 65,86 km
Rožnov České Budějovice 65,89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65,97 km
Bankomat ČSOB 65,98 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 66,01 km
Bankomat GE Money Bank 66,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66,08 km
Bankomat ČSOB 66,08 km
Bankomat Česká spořitelna 66,08 km
Bankomat ČSOB 66,08 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 66,18 km
Jednota Ktiš 66,25 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 66,45 km
Konzum Běšiny 66,49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 66,83 km
Jednota Radčice 67 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 67,04 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 67,19 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 67,52 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 67,64 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 68,1 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 68,13 km
Jednota-potraviny Křemže 68,32 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 68,45 km
Jednota Horní Vltavice 68,71 km
čerpací stanice Srní 68,72 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 68,72 km
Bankomat Česká spořitelna 68,78 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 68,81 km
Jednota Chotíkov 68,84 km
Bankomat Komerční banka 68,84 km
Bankomat Česká spořitelna 68,86 km
Supermarket Horní Bříza 68,89 km
Konzum Srní 68,89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68,97 km
Sluneční kavárna, Srní 68,98 km
Jednota Horní Bříza 69,02 km
Konzum Bezděkov 69,48 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 69,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69,71 km
Bankomat ČSOB 69,72 km
Bankomat GE Money Bank 69,91 km
Jednota Volary 69,98 km
Bankomat Komerční banka 70,04 km
Jednota Volary 70,08 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 70,11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 70,16 km
Tempo market Třeboň 70,22 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 70,23 km
Jednota Volary 70,3 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 70,44 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 70,44 km
čerpací stanice Benzina, Volary 70,49 km
Konzum Víteň 70,54 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 70,54 km
Jednota Kaznějov 70,6 km
Market Kaznějov 70,6 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 70,65 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 70,68 km
Bankomat ČSOB 70,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70,74 km
Konzum Strážov 70,75 km
Market Kaznějov 70,95 km
Bankomat Komerční banka 70,95 km
Bankomat Komerční banka 70,98 km
Jednota Lenora 71,06 km
Bankomat Česká spořitelna 71,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,16 km
Bankomat GE Money Bank 71,2 km
Bankomat ČSOB 71,21 km
Jednota Babiná 71,24 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 71,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,45 km
Bankomat ČSOB 71,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,47 km
Jednota Kamenný Újezd 71,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,48 km
Bankomat ČSOB 71,48 km
Bankomat ČSOB 71,49 km
Bankomat ČSOB 71,5 km
Jednota Kralovice 71,51 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 71,52 km
Bankomat Česká spořitelna 71,52 km
Supermarket Kralovice 71,54 km
Bankomat Česká spořitelna 71,62 km
Konzum Janovice 71,63 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 71,77 km
Jednota Hadačka 71,79 km
Jednota Kralovice 71,85 km
Jednota Kralovice 71,96 km
Konzum Chudenice 72,14 km
Jednota Ledenice 72,22 km
Jednota Kozolupy 72,25 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 72,27 km
Jednota Město Touškov 72,33 km
Bankomat ČSOB 72,41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,41 km
Bankomat Komerční banka 72,6 km
Jednota Plasy 72,81 km
Bankomat GE Money Bank 72,9 km
Bankomat Česká spořitelna 72,94 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 73 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 73,06 km
Bankomat Komerční banka 73,07 km
Jednota Nevřeň 73,08 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 73,11 km
Jednota Plasy 73,13 km
Bankomat Česká spořitelna 73,19 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 73,21 km
Bankomat ČSOB 73,55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73,55 km
Jednota Nýřany 73,73 km
čerpací stanice Benzina, Stod 73,77 km
Jednota Plasy 73,79 km
Bankomat Česká spořitelna 73,89 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 73,95 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 73,95 km
Bankomat Komerční banka 73,95 km
Jednota Mrtník 74,99 km
Konzum Chocomyšl 75,31 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 75,33 km
Konzum Černíkov 75,86 km
Konzum Srbice 75,9 km
Jednota Loza 76,22 km
Bankomat Česká spořitelna 76,22 km
Konzum Čermná u Staňkova 76,3 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 76,33 km
Konzum Hlohovčice 76,35 km
Konzum Úsilov 76,64 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 76,76 km
Jednota Všeruby 76,93 km
Jednota Stožec 77 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 77,11 km
Konzum Dešenice 77,11 km
Jednota Dolní Bělá 77,2 km
Supermarket Český Krumlov 77,25 km
Bankomat Komerční banka 77,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77,36 km
Bankomat GE Money Bank 77,39 km
Bankomat Česká spořitelna 77,41 km
Jednota Horní Bělá 77,41 km
Bankomat ČSOB 77,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77,43 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 77,45 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 77,47 km
Bankomat GE Money Bank 77,52 km
Bankomat GE Money Bank 77,52 km
Bankomat ČSOB 77,53 km
Bankomat Citibank 77,57 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 77,63 km
Jednota Borovany 77,65 km
Bankomat Česká spořitelna 77,74 km
COOP DISKONT - Nýrsko 77,74 km
Konzum Nýrsko 77,74 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 77,81 km
Bankomat Komerční banka 77,82 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 78,01 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 78,06 km
Konzum Hojsova Stráž 78,06 km
Jednota-potraviny Kájov 78,12 km
Jednota Mladotice 78,14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78,26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78,26 km
Bankomat ČSOB 78,27 km
Bankomat ČSOB 78,31 km
Bankomat GE Money Bank 78,31 km
Bankomat Komerční banka 78,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78,44 km
Bankomat ČSOB 78,47 km
Bankomat Česká spořitelna 78,49 km
Bankomat UniCredit Bank 78,53 km
Bankomat Citibank 78,56 km
Bankomat Citibank 78,56 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 78,59 km
Jednota Úlice 78,61 km
Jednota-potraviny Velešín 78,7 km
Bankomat Oberbank AG 78,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78,77 km
Bankomat Komerční banka 78,78 km
Bankomat Raiffeisenbank 78,78 km
Konzum Nýrsko 78,83 km
Bankomat GE Money Bank 78,85 km
Bankomat Česká spořitelna 78,85 km
Bankomat Citibank 78,87 km
Bankomat Citibank 78,87 km
Bankomat Česká spořitelna 78,94 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 78,94 km
Bankomat Komerční banka 79,04 km
Bankomat Komerční banka 79,04 km
Konzum Hlohová 79,15 km
Konzum Staňkov 79,34 km
Jednota-potraviny Velešín 79,42 km
Jednota Líšťany 79,44 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 79,5 km
Bankomat Česká spořitelna 79,51 km
Bankomat Česká spořitelna 79,57 km
Konzum Staňkov 79,59 km
Bankomat ČSOB 79,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79,72 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 79,75 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 79,79 km
Konzum Železná Ruda 79,81 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 79,86 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 79,98 km
Jednota Hvozd 80,7 km
Jednota Pňovany 81,04 km
Konzum Osvračín 81,05 km
Jednota Heřmanova Huť 81,05 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 81,25 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 81,32 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 81,37 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 81,94 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 81,98 km
Bankomat Česká spořitelna 82,12 km
Bankomat Komerční banka 82,16 km
COOP TUTY Nová Pec 82,16 km
Bankomat GE Money Bank 82,21 km
Jednota Trhové Sviny 82,35 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 82,44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82,49 km
Bankomat ČSOB 82,49 km
Jednota-potraviny Větřní 82,52 km
Jednota Žihle 82,65 km
Konzum Kdyně 82,8 km
Bankomat Česká spořitelna 82,85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82,85 km
Bankomat ČSOB 82,86 km
Bankomat Česká spořitelna 82,89 km
Bankomat Komerční banka 82,9 km
Konzum Kdyně 82,95 km
Jednota-potraviny Velešín 82,98 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 83,04 km
Bankomat GE Money Bank 83,14 km
Jednota Nová Pec 83,56 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 83,62 km
Jednota-potraviny Horní Planá 83,71 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 84,05 km
Jednota Úněšov 84,22 km
Jednota Pernarec 84,87 km
Jednota-potraviny Střítež 84,94 km
Konzum Zahořany 84,96 km
Jednota Sytno 85,11 km
Konzum Blížejov 85,16 km
Konzum Kout na Šumavě 85,24 km
Jednota-potraviny Besednice 85,26 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 85,29 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 85,29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85,78 km
Bankomat ČSOB 85,78 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 85,81 km
Jednota-cukrárna Manětín 85,85 km
Konzum Semošice 85,86 km
Konzum Milavče 85,96 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 86,12 km
Bankomat GE Money Bank 86,16 km
Bankomat Česká spořitelna 86,33 km
Netto, Zwiesel (D) 86,91 km
Jednota-potraviny Světlík 86,99 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 87,75 km
Intersport, Zwiesel (D) 87,77 km
Kik, Zwiesel (D) 87,85 km
Deichmann, Zwiesel (D) 87,85 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 87,85 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 87,86 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 87,86 km
NKD, Zwiesel (D) 87,91 km
Edeka, Zwiesel (D) 87,92 km
TEDi, Zwiesel (D) 87,96 km
Rossmann, Zwiesel (D) 87,96 km
Norma, Zwiesel (D) 87,98 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 87,98 km
Bankomat ČSOB 87,99 km
Bankomat Komerční banka 88,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88,02 km
Müller, Zwiesel (D) 88,05 km
Bankomat GE Money Bank 88,12 km
Jednota Stříbro 88,17 km
Bankomat Česká spořitelna 88,2 km
Bankomat GE Money Bank 88,22 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 88,24 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 88,32 km
Konzum Starý Klíčov 88,42 km
Konzum Milčice 88,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88,58 km
Jednota-potraviny Kaplice 88,58 km
Bankomat ČSOB 88,59 km
Bankomat Česká spořitelna 88,63 km
Jednota Nečtiny 88,67 km
Jednota-potraviny Kaplice 88,67 km
Jednota Kladruby 88,67 km
Penny Market, Zwiesel (D) 88,72 km
Jednota Stříbro 88,74 km
Bankomat Komerční banka 88,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88,84 km
Bankomat ČSOB 88,84 km
Konzum Mrákov 88,84 km
Real, Zwiesel (D) 88,95 km
Lidl, Zwiesel (D) 88,95 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 89,18 km
Jednota-potraviny Kaplice 89,22 km
Jednota-potraviny Kaplice 89,22 km
Bankomat Komerční banka 89,25 km
Bankomat Česká spořitelna 89,29 km
Bankomat GE Money Bank 89,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89,3 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 89,33 km
Bankomat ČSOB 89,33 km
Jednota-potraviny Kaplice 89,34 km
Jednota-potraviny Kaplice 89,35 km
REWE, Zwiesel (D) 89,35 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 89,38 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 89,43 km
Jednota Stříbro 89,44 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 89,49 km
Konzum Horšovský Týn 89,5 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 89,52 km
Konzum Domažlice 89,71 km
Bankomat Raiffeisenbank 89,93 km
Bankomat Česká spořitelna 90 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 90,01 km
Bankomat ČSOB 90,01 km
Bankomat GE Money Bank 90,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90,02 km
Jednota Pláň 90,09 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 90,13 km
Bankomat Česká spořitelna 90,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90,21 km
Bankomat ČSOB 90,21 km
Bankomat Komerční banka 90,34 km
Bankomat Komerční banka 90,34 km
Bankomat Česká spořitelna 90,39 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 90,43 km
Konzum Tlumačov 90,51 km
Konzum Domažlice 90,96 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 91,34 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 91,59 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 91,67 km
Jednota Nové Hrady 91,73 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 92,1 km
Jednota-potraviny Bujanov 92,14 km
NKD, Bodenmais (D) 92,15 km
REWE, Bodenmais (D) 92,28 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 92,35 km
Jednota Horní Stropnice 93,13 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 93,31 km
Konzum Miřkov 93,41 km
Konzum Draženov 93,9 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 94,34 km
čerpací stanice OMV, Draženov 94,36 km
Jednota-potraviny Frymburk 94,64 km
Jednota Konstantinovy Lázně 94,83 km
Bankomat ČSOB 95,2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95,21 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 95,71 km
Takko Fashion, Regen (D) 96,09 km
Deichmann, Regen (D) 96,14 km
TEDi, Regen (D) 96,14 km
Konzum Česká Kubice 96,17 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 96,29 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 96,3 km
NKD, Regen (D) 96,34 km
Esprit, Regen (D) 96,37 km
Edeka center, Regen (D) 96,41 km
Norma, Regen (D) 96,48 km
REWE, Regen (D) 96,49 km
Aldi Süd, Regen (D) 96,54 km
Jednota-potraviny Malonty 96,62 km
Netto, Regen (D) 96,64 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 96,65 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 96,66 km
Jednota-potraviny Kaplice 96,7 km
Bankomat Česká spořitelna 96,75 km
Jednota Bezdružice 96,76 km
Jednota-potraviny Lipno 96,78 km
Jednota Bezdružice 96,79 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 96,9 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 96,9 km
Edeka, Regen (D) 96,9 km
Konzum Vidice 96,96 km
Konzum Folmava 97 km
Konzum Trhanov 97,06 km
Bankomat Komerční banka 97,07 km
Bankomat ČSOB 97,2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97,2 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 97,28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 97,32 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 97,49 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 97,82 km
Jednota-potraviny Frymburk 98,07 km
Jednota Černošín 98,56 km
Konzum Nový Kramolín 98,58 km
Konzum Postřekov 98,77 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 98,78 km
Bankomat Česká spořitelna 98,79 km
Konzum Poběžovice 98,95 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 99,04 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 99,23 km
Jednota-potraviny Loučovice 99,37 km
Jednota-potraviny Loučovice 99,38 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 99,97 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 100,06 km
Bankomat Česká spořitelna 100,18 km
Bankomat Komerční banka 100,27 km
Konzum Díly 100,28 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 100,52 km
Bankomat GE Money Bank 100,55 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 100,66 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 101,11 km
Konzum Hostouň 101,15 km
Konzum Mnichov 101,58 km
Jednota Lestkov 102,11 km
Jednota Stráž u Tachova 102,21 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 102,46 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 102,58 km
Bankomat GE Money Bank 102,93 km
Jednota Bor u Tachova 102,98 km
Bankomat Česká spořitelna 103,05 km
Jednota Bor u Tachova 103,1 km
Bankomat ČSOB 103,25 km
Bankomat ČSOB 104,55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104,57 km
Bankomat Česká spořitelna 104,6 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 105,26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105,36 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 105,56 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 106,3 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 106,44 km
Jednota Přimda 109,24 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 109,36 km
Jednota Staré Sedliště 109,5 km
Bankomat Česká spořitelna 110,23 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 110,23 km
Jednota Planá 110,25 km
Bankomat GE Money Bank 110,39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110,48 km
Bankomat ČSOB 110,48 km
Jednota Staré Sedliště 111,1 km
Jednota Chodová Planá 111,95 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 113,29 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 113,49 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 113,64 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 113,77 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 113,85 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 113,88 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 113,93 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 114,05 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 114,18 km
Bankomat UniCredit Bank 114,25 km
Jednota Tachov 114,39 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 114,42 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 114,47 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 114,53 km
Burger King, Deggendorf (D) 114,56 km
Jednota Dlouhý Újezd 114,58 km
Jednota Tachov 114,62 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 114,7 km
COOP DISKONT - Tachov 114,73 km
Bankomat Česká spořitelna 114,77 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 114,77 km
Norma, Deggendorf (D) 114,78 km
Bankomat GE Money Bank 114,83 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 114,86 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 114,87 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 114,89 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 114,89 km
Real, Deggendorf (D) 114,92 km
Lidl, Deggendorf (D) 114,97 km
Bankomat Česká spořitelna 114,98 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 114,98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114,99 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 115,02 km
Bankomat ČSOB 115,04 km
Jednota Tachov 115,07 km
Jednota Tachov 115,09 km
Jednota Tachov 115,09 km
Bankomat GE Money Bank 115,09 km
Bankomat Komerční banka 115,1 km
Jednota Hošťka 115,11 km
Bankomat ČSOB 115,17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115,17 km
Bankomat ČSOB 115,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115,21 km
Bankomat Česká spořitelna 115,26 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 115,26 km
Jednota Tachov 115,38 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 115,54 km
Jednota Tachov 115,67 km
NKD, Deggendorf (D) 115,73 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 115,89 km
Netto, Deggendorf (D) 115,89 km
Esprit, Deggendorf (D) 115,93 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 115,93 km
C&A, Deggendorf (D) 115,94 km
Rossmann, Deggendorf (D) 115,95 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 115,97 km
New Yorker, Deggendorf (D) 116 km
TEDi, Deggendorf (D) 116,03 km
Müller, Deggendorf (D) 116,03 km
Kik, Deggendorf (D) 116,16 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 116,17 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 116,21 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 116,21 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 116,31 km
Edeka, Deggendorf (D) 116,41 km
Edeka, Passau (D) 116,45 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 116,67 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 116,71 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 116,75 km
Bankomat UniCredit Bank 117,43 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 117,45 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 117,46 km
Jednota Rozvadov 117,73 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 117,95 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 118,23 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 118,3 km
Real, Passau (D) 118,36 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 119,26 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 119,68 km
Jednota Halže 119,79 km
Jednota Lázně Kynžvart 123,94 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 135,72 km
Burger King, Neutraubling (D) 155,28 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 157,48 km
NKD, Regensburg (D) 157,49 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 157,71 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 158,09 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 158,17 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 158,47 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 158,54 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 158,58 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 158,59 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 158,62 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 158,65 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 158,66 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 158,69 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 159,2 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 159,31 km
Kik, Regensburg (D) 159,41 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 159,43 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 159,48 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 159,53 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 159,85 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 160,08 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 160,14 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 160,16 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 160,21 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 160,31 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 160,36 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 160,37 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 160,37 km
C&A, Regensburg (D) 160,44 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 160,65 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 160,67 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 161,38 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 161,83 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 162,1 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 162,87 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 162,96 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 163,09 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 163,09 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 163,18 km

mohlo by Vás zajímat

zámek Neznašov

batoh
zámek Neznašov
Šumava A-Z: zámky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Protivín

batoh
zámek Protivín
Šumava A-Z: zámky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Chráněná krajinná oblast Šumava byla založena v roce 1963 a její příhraniční část byla vyhlášena v roce 1991 Národním parkem Šumava. CHKO se tak stala ochrannou zónou Národního parku Šumava a zároveň spravuje i další nejcennější partie Šumavy - jako je Královský hvozd s Černým a Čertovým jezerem a Boubín, které nejsou součástí Národního parku Šumava. Organizačně je správa CHKO (chráněná krajinná oblast Šumava) začleněna do správy Národního parku. Jednotlivá pracoviště CHKO jsou v Nýrsku, Kašperských Horách, Vimperku a Horní Plané, hlavním sídlem správy CHKO je Sušice. CHKO Šumava podobně jako Přírodní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald ) chrání kulturně vysoce hodnotnou krajinu, kde se ochrana přírody prolíná s lidskými aktivitami. Rozdíl je v tom, že CHKO disponuje většími v zákonech zakotvenými pravomocemi, oproti tomu Bavorský přírodní park pracuje více na základě dobrovolnosti a občanského uvědomění. Zelená střecha Evropy, jak se Šumava někdy nazývá, patří k nejzachovalejším přírodním lokalitám u nás. Šumava je ideálním místem pro Vaši rodinnou dovolenou na horách s dětmi, na kolech, na lyžích. Využijte široké nabídky levného ubytování. V nabídce http://www.sumava.cz/ubytovani/ jsou apartmány, farmy, horské chaty, hotely, chaty a chalupy k pronajmutí, kempy, penziony, rekreační střediska, ubytování v soukromí. Již hustá síť šumavských web kamer Vás pomocí netu přenese na oblíbená místa, nebo na ta, která se chystáte navštívit a můžete sledovat aktuální počasí, množství sněhové pokrývky, sněhové podmínky pro běžecké a sjezdové lyžování. Na informace pro běžkaře se specializuje šumavský informační server Bílá stopa a pro sjezdové lyžaře jednotlivá lyžařská centra provozují své webové prezentace. Nejznámější ski areály Zadov-Churáňov, Lipno (Kramolín), Špičák, Železná Ruda, bavorský Velký Javor nebo Mitterdorf - Philippsreut, rakouský Sternstein či Hochficht nebo menší ski areály pro pohodové sjezdové lyžování jako LA Hartmanice, Hojsova Stráž, Horní Vltavice, Kvilda, Kubova Huť, Nezdice na Šumavě, Nové Hutě, Javorník, Javorná, Přimda a jiné.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Mají prý ještě jednoho hostě na dnešek, řekla mu selka: syna Ferdu, železničního zřízence, který přišel strávit u nich několik dní dovolené; podiví prý se kmotr, až jej uvidí, jak mu sluší zbrusu nová uniforma, Poodešel prý jen namálo, aby se podíval na kamaráda a — víme — taky trochu na děvčata, najmě na plástovická, z nichž se mu jedna tuze líbí, zažertovala si Krušná, mhourajíc významně na Potužáka. Měla snad na jazyku říci tomuto, aby dceru dal raději Ferdovi než Jakubovi, ale Krušnej zabránil tomuto výlevu, řka:

„Mlč a nemluv takových hloupostí! Tuhle kmotr dceru jinému nedá než sedlákovi."

Zaškaredila se, muži odsekla:

„Nač se ty do našich řečí pleteš ? Jako by kmotr nebyl chytřejší než ty a špásu nerozuměl!"

Následovala dlouhá chvalořeč na Ferdu a na budoucnost, jež prý mu kyne u dráhy. Každý mu závidí, že postoupil tak rychle na brzdaře, ale vpravdě není čemu se diviti. Má tu službu v malíčku; neutekou ani dva roky a stane se konduktérem, pak povede vlak...

Nedomluvila ještě a Ferda vstoupil. Zočiv Potužáka, přistoupil k němu, ruku mu podal, mluvě k němu s povznesenou blahosklonností a přiváděje neprodleně řeč na Vídeň.

„Tak jsem se tedy po roce zas jednou ocitl na Blatech," proudila mu řeč. „Je to skok, co, kmotře? Vídeň a Blata! Ten život tam a tudy mrtvo jako na velkém hřbitově! Ani věru nevím, vydržím-li tu tři dni a lituju vás všechny, že zrovna tady musíte trávit svůj život. Ani pohřben bych tu nechtěl být, na svou čest! Co tu člověk vidí? — Ovce, husy, prasata, a havrani a rackové jim zpívají a knihy (čejky) jim dávají dobrou noc! To já, když nemám službu, si zajdu do Schónbrunnu, procházím se alejemi a dívám se na lvy a na slony..."

Krušná všecka zářila mateřskou hrdostí, slyšíc tuto řeč svého syna; podobalo se nejinak, než jako by říkala: „To je pán, co ? Po Vídni chodí těma svýma nohama a na lvy a na slony se dívá jako my tady na ovce a prasata!"

A Potužák na jeho slova s chladem, jenž se bolestně dotýkal srdce mateřina:

„No, když ty jezdíš s vlaky a brzdíš, to se asi moc nena-špacíruješ po Vídni. Po kterépak trati teď jezdíš ?"

„Teď po trati Vídeň—Cmunt ; dříve Plzeň—Cmunt a ještě předtím Plzeň—Cheb. Všecko už to znám jako svou kapsu. Ale z Vídně teď už nevyjdu, ledaže bych se stal konduktérem, a i tu budu hledět, aby mě tam ponechali. Mimo Vídeň není život, to vám povídám já, a tomu musíte věřit!"

„Och, věřím, věřím!" ujala se slova Krušná, „tam musí být život! Až jednou v zimě, až nebude tolik díla, přijedu se tam na tebe podívat a ty mi všechno ukážeš..."

Úkosem se podíval na matku, rukou máchl skoro opovržlivě.

„Jen vy seďte doma, mámo!" pravil. „Co byste tam dělala, v rezidenci ? Ani chodit byste tam neuměla, ostudu byste mi dělala a pro smích byste byla! Cožpak si myslíte, že bych s vámi veřejně chodit mohl, když ani německy neumíte rozprávět ?"

„Nu, arci, arci — v tom je chyba! Proto jsem taky hleděla, abyste vy, chlapci, se německy naučili. Moje vůle to byla, váš táta by toho nebyl dbal!..."

Ferda už neposlouchal; obrácen k Potužákovi, vykládal tomuto svůj věhlas.

„Chválabohu, budu-li živ a zdráv, zřízencem nezůstanu. Správce v topírně plzeňské, čím byl? — Zámečníkem, zrovna tak jako já! — Pan inspektor Hauptmann ve Vídni nebyl ani zámečníkem, docela obyčejným nádeníkem byl, když vstoupil do služby na dráze. A což je těch pánů tam, kteří když vysloužili na vojně, se dali ke dráze, a jaká teď mají místa, s okresním hejtmanem by nehandlovali! To je tak, kmotře: při dráze se hledí na rozum i na ruce! Na učenost se nekouká, jen pouze na šikovnost. Šikovný člověk je všechno! Copak je do učenosti, když takový učený pán, který třeba znal všecky součásti stroje, neví, jak zacházet s ventilem, když neví, jak se má topit, jak vzít do ruky lopatu! Do konstrukce člověk našinec, který tohle všecko umí a v hlavě si vypočítá co a jak, ale na papír a rýsovadlo kašle, arci se nedostane, ale při ,petrýbu' je jeho místo! Stane se časem podúředníkem, potom dělá ,inteligencprýfunk', naučí se telegrafovat — signály beztoho zná — a vyšvihne se nahoru, sám neví jak!"

„Nu, dej ti Pánbůh štěstí, aby ses tam hodně brzo vyšvih!" vece Potužák, jenž poslouchal dosti roztržitě.

„Dejž to Pánbůh!" dotvrdila matka, blažeností div se nerozplývajíc. „Och kmotře, on se vyšvihne, dojista vyšvihne!..."

„Počkejte, mámo, neskákejte člověku pořád do řeči," přerušil ji netrpělivě Ferda, „člověk zapomíná, co chtěl říci. Ach, už vím! Víte-li pak, kmotře, že jsem dnes ráno, když jsem šel Zliví, potkal vaši Apolenu? — Holka jako lusk, ta žába! Předloním to bylo ještě takové hůdě, hubené, samá kost, a letos ať se kdo na ni podívá! Cožpak vám neřekla, že se mnou se setkala ?"

„Co by říkala ? Potká se s ledakým. Ostatek, jsem od rána z domova, neviděl jsem ji. Kdo ví, vrátila-li se."

„Nu, večer vám snad řekne. Hezká holčice, ta vaše Apolena, jen co je pravda! Jen tak trochu způsobům by se měla přiučit. Do Vídně byste ji měl dát, nebo aspoň do Budějovic, aby poznala trochu městského mravu. Co by vám to udělalo, obětovat několik stovek na její vzdělání! — Vy máte peněz dost a jedinou dceru."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky