Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Skašov

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: nepomucko
GPS: 49°30'36.335"N, 13°25'51.099"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Skašov je obec v okrese Plzeň-jih. Skašově proslavila v 19. století výroba dřevěných hraček. Nejstarší osídlení se v této oblasti nacházelo zřejmě již v době bronzové. První dokument zmiňující přímo obec Skašov pochází z roku 1326. Jde o listinu dokumentující prodej dvora jménem Stassowm, který byl dne 26. ledna 1326 prodán Vilémem z Boru a Oldřichem z Potenštejna proboštu a konventu chotěšovského kláštera za 78 hřiven stříbra. S dvorem byly prodány také lesy, pole, luka, prameny, sady a včelstva. Chotěšovský klášter se po dvacetiletém hospodaření na dvoru Stassow dohodl s Prostějem z Letína a jeho manželkou Drahou, že převezmou háj, který se obecně nazývá Staschow, aby založili novou ves - lhotu. Tato ves měla po čtyři roky užívat výhody plné svobody a po dalších šest let platu dvou kop grošů. Po uplynutí těchto deseti let měli Prostěj s Drahou novou, \\\"dobře založenou\\\" ves opět vrátit klášteru. Za splnění tohoto úkolu si pak směli doživotně ponechat dva svobodné lány. Po deseti letech měla být ves vrácena klášteru. V roce 1379 drželi novou ves bratři Jaroslav Vitmar a Petr z Horšic. V době husitských válek zastavil chotěšovský probošt Petr II. lhotu se dvorem a lesem za 500 kop pražských grošů Václavu Sekáčovi z Újezdce. Po skončení husitských válek se tento majetek opět navrátil ke klášteru. Ten pak ves spravoval až do josefínských reforem na konci 18. století, kdy byl zrušen. Po zrušení kláštera se majitelem panství stala Náboženská matice, která jej rozdělila mezi 33 podílníků. Z berní ruly se mezitím konečně dovídáme něco bližšího o zemědělcích, kteří od 14. století hospodařili na pozemcích tehdy nově založené vsi. V letech 1654 - 5 tedy ve Lhotě Kašově žilo šest sedláků a tři chalupníci. Hospodařili na 255 rolích a měli 21 potahů, 14 krav, 16 jalovic, 33 ovcí a 34 sviní. Došlo k uvolnění práce traslířů – soustružníků dřeva. Koncem 18. století dostali díky rozvoji poutí příležitost vyrábět hračky. První písemný doklad o hračkářské výrobě pochází z roku 1826 a nově vzniklé tradici se brzy věnovala podstatná část obyvatel. Kolem roku 1850 to bylo 52 rodin a obec se během 19. století proslavila v mnoha zemích Evropy. Vláda Josefa II také umožnila vzdělávání místních dětí, které se nejdříve začal věnovat tkadlec Černý. V roce 1824 vznikla první veřejná škola a v roce 1864 pro ni byla postavena školní budova, která byla zbourána v roce 1989. V druhé polovině 19. století došlo ke společenskému a kulturnímu rozvoji obce, přišli vzdělaní lidé, kteří začali šířit národně obrozenecké myšlenky. V roce 1892 vypukl velký požár, který zničil celou část obce nazývanou V Ulici. V důsledku této nešťastné události vznikl v obci Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1913 výrobci hraček založili družstvo, aby mohli lépe hájit své zájmy před nepoctivými obchodníky. Velkou ránou byla pro obec první světová válka, která přinesla strádání a odvedla většinu místních mužů na frontu. Z války se nevrátilo 17 mužů. O původu tohoto názvu existuje několik teorií, podle jedné je ves pojmenována po osobním jméně Stach - Stanislav, podle lidové pověsti je název odvozen z kašovité půdy zdejšího okolí. Původní název obce Stassow v průběhu staletí prodělal řadu změn - známy jsou tvary jako Staschow, Scassow, po třech stoletích se objevuje název Lhota Kassova a až v druhé polovině 19. století české Lhota Skašova. Dnešní jméno Skašov se ustálilo teprve v roce 1916. Počátkem 30. let zkrachovalo hračkářské družstvo (v důsledku hospodářské krize a silné konkurenci továrních hraček ukončilo svou činnost, část hraček poslalo dětem nezaměstnaných na Ostravsku a zbytek spálilo) a výrobě hraček se od té doby věnovali pouze jednotlivci. Dne 29. května 1921 byl odhalen pomník padlým ve válce, aby tak byla uchována a uctěna jejich památka. Dne 11. září 1923 místní lidé zažili neobvyklou událost - tehdy na zdejších lukách přistálo zbloudilé vojenské letadlo. Pilot se zeptal, kterým směrem je Plzeň a poté odletěl. V roce 1934 byl hasičským sborem v upomínku přistání letadla na zdejších lukách uspořádán letecký den.

odkaz: Skašov

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník padlých WWI i II, Skašov

batoh
pomník padlých WWI i II, Skašov
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

SDH Skašov

batoh
SDH Skašov
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

skašovská výroba hraček

batoh
skašovská výroba hraček
Šumava A-Z: řemesla
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

koupaliště Skašov

batoh
koupaliště Skašov
Šumava A-Z: koupaliště
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
pomník padlých WWI i II, Skašov 0.02 km
SDH Skašov 0.08 km
skašovská výroba hraček 0.16 km
koupaliště Skašov 0.23 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 0.37 km
Skašovská lípa 0.39 km
rekreační středisko Letiny 1.73 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 2.66 km
Lázně Letiny 2.77 km
Letinská lípa 2.78 km
zámek lázně Letiny 2.83 km
koupaliště Lázně Letiny 2.91 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 3.24 km
hřbitov Měčín 3.42 km
hřbitov Letiny 3.6 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 3.61 km
koupaliště Měčín 3.62 km
fara Letiny 3.64 km
Lambl Vilém Dušan 3.67 km
studna Letiny 3.73 km
NS Čertovo břemeno 3.74 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 3.76 km
Letiny 3.76 km
SDH Letiny 3.76 km
roubenka Letiny 3.76 km
pomník padlých WWI, Letiny 3.79 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 3.88 km
radnice Měčín 3.89 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 3.89 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 3.89 km
Měčín 3.89 km
koně Měčín 3.9 km
návesní rybník, Měčín 3.91 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 3.92 km
fara Měčín 3.93 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 3.93 km
SDH Měčín 3.99 km
kaple sv. Floriána, Měčín 4 km
pomník padlých WWI, Malinec 4.7 km
kaple sv. Huberta, Hájek 4.74 km
Malinec 4.77 km
pomník padlých WWI, Kbel 5.05 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 5.06 km
pamětní deska Jan Šilingr 5.06 km
hřbitov Žinkovy 5.08 km
fara Kbel 5.11 km
pomník padlých WWI, Vlčí 5.13 km
SDH Kbel 5.14 km
kostel Všech svatých, Kbel 5.2 km
Žinkovy 5.21 km
infocentrum Žinkovy 5.22 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 5.23 km
kaple Žinkovy 5.24 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 5.27 km
sloup Immaculata, Žinkovy 5.31 km
mlýn Žinkovy 5.41 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 5.69 km
Nedanice 5.7 km
SDH Nedanice 5.73 km
rybník Labuť 5.89 km
Pozorka u Měčína 5.95 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 5.96 km
lipová alej Žinkovy 5.98 km
Čepinec 6.1 km
Dvorský rybník Žinkovy 6.15 km
SDH Petrovice u Měčína 6.2 km
Libákovice 6.23 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 6.24 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 6.25 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 6.26 km
zámek Žinkovy 6.27 km
Pramen života - Der Lebensborn 6.27 km
Jestřáb kontra hrdlička 6.27 km
Neberte nám princeznu 6.27 km
Otčina - Fatherland 6.27 km
koupaliště Petrovice u Měčína 6.28 km
brány statků Petrovice u Měčína... 6.28 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 6.28 km
zámecká studna Žinkovy 6.28 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 6.29 km
koupaliště Zálesí 6.32 km
Petrovice u Měčína 6.33 km
Zálesí 6.38 km
Nedaničky 6.38 km
Potštejn u Žinkov 6.41 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 6.41 km
Partoltice 6.42 km
kaple Zálesí 6.44 km
kaple Partoltice 6.45 km
Žinkovský rybník 6.46 km
SDH Partoltice 6.5 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 6.87 km
kaple Kucíny 7.04 km
pověst o vzniku Čertova břemene 7.05 km
Třebýcina 7.06 km
Radochovy 7.13 km
Vojovice 7.24 km
kaple Vojovice 7.24 km
pomník padlých WWI, Vojovice 7.27 km
koupaliště Kucíny 7.3 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 7.53 km
Renče 7.84 km
lípa pod Ticholovcem 7.9 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 7.9 km
Ticholovec 8.01 km
Nový rybník, Nepomuk 8.17 km
hřbitov Němčice 8.23 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 8.26 km
fara Němčice 8.27 km
tvrz Němčice 8.32 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 8.33 km
SDH Němčice 8.35 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 8.53 km
Sad národní svobody, Měcholupy 8.56 km
Třebíšovský rybník 8.56 km
Vesnický rybník, Měcholupy 8.6 km
SDH Měcholupy 8.61 km
kaple Petrovičky 8.61 km
Měcholupy 8.62 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 8.64 km
pomník padlých WWI, Nezdice 8.64 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 8.65 km
mlýn Nezdice 8.67 km
zámek Měcholupy 8.68 km
SDH Petrovičky 8.68 km
zámek Příchovice 8.7 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 8.71 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 8.71 km
Trebíšov 8.74 km
sýpka Měcholupy 8.74 km
pomník padlých WWII, Předslav 8.75 km
Předslav 8.77 km
Petrovičky 8.77 km
Tyršův dub, Předslav 8.77 km
SDH Příchovice 8.78 km
hrob Leopold Eugen Měchura 8.8 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 8.8 km
Sokolovna Předslav 8.8 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 8.81 km
kaple výklenková Předslav 8.81 km
hřbitov Předslav 8.81 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 8.82 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 8.82 km
Příchovice 8.84 km
Nový rybník, Petrovičky 8.9 km
Přírodní památka Lužany 8.92 km
dětské hřiště Předslav 8.99 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 8.99 km
SDH Předslav 9.01 km
mlýn Prokop, Borovy 9.08 km
mlýn Lužany 9.08 km
rybník Předslav 9.11 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 9.12 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 9.13 km
zámek Lužany 9.13 km
Americké Dopisy 9.13 km
Já, Mattoni 9.13 km
Rašín 9.13 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 9.15 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 9.15 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 9.15 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 9.15 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 9.16 km
Kožíšek Josef 9.23 km
pamětní deska Josef Kožíšek 9.24 km
pamětní deska Václav Kalaš 9.25 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 9.25 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 9.27 km
Lužany 9.27 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 9.27 km
židovský hřbitov Přeštice 9.28 km
NS Živé paměti krajin Lužan 9.38 km
kaple Vodokrty 9.38 km
vlaková zastávka Lužany 9.39 km
Vodokrty 9.42 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 9.42 km
lipová alej Otín - Předslav 9.45 km
hřbitov Neurazy 9.52 km
Borovy 9.56 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 9.58 km
Weinfurt Martin 9.58 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 9.64 km
Borovská lípa 9.64 km
kaple sv. Anny, Otín 9.7 km
SDH Neurazy 9.7 km
mlýn Červené Poříčí 9.8 km
Neurazy 9.82 km
Měchura Leopold Eugen 9.83 km
zámek Otín 9.83 km
Palacký František 9.83 km
lidová architektura Neurazy 9.83 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 9.85 km
zámek Červené Poříčí 9.86 km
kaple Otín 9.86 km
SDH Přeštice 9.87 km
hřbitov Přeštice 9.87 km
kaple Přeštice 9.89 km
Otín 9.91 km
fara Přeštice 9.92 km
hrobka Josefa Hlávky 9.93 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 9.95 km
Dům historie Přešticka 9.95 km
Přeštické černostrakaté prase 9.95 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 9.96 km
Hlávka Josef 9.96 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 9.97 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 9.97 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 9.98 km
Červené Poříčí 9.98 km
Újezdec u Bolešin 10 km
kaple Červené Poříčí 10.04 km
infocentrum Přeštice 10.05 km
sv. Kilián, Přeštice 10.05 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 10.05 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 10.06 km
Mariánský sloup, Přeštice 10.07 km
Ryba Jakub Jan 10.07 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 10.08 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 10.08 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 10.09 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 10.1 km
Přeštice 10.1 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 10.11 km
Preiss Jaroslav JUDr. 10.15 km
SDH Zbyslav 10.25 km
kaple Neurazy 10.28 km
Zbyslav 10.32 km
hřbitov Švihov 10.44 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 10.45 km
židovský hřbitov Švihov 10.51 km
kaple výklenková Makalovy 10.53 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 10.53 km
kostel sv. Markéty, Klášter 10.53 km
Makalovy 10.54 km
pomník padlých WWI, Klášter 10.55 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 10.56 km
lípy Bližanovy 10.56 km
Klášter 10.57 km
Klášterský rybník 10.57 km
mlýn Klášter 10.63 km
nádraží Přeštice 10.64 km
dětské hřiště Klášter 10.71 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 10.71 km
Háje u Řenče 10.74 km
Domažličky 10.75 km
Červený barokní most, Nepomuk 10.78 km
SDH Bližanovy 10.8 km
javor pod Zelenou Horou 10.8 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 10.82 km
Bližanovy 10.82 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 10.83 km
Špitálský rybník, Nepomuk 10.86 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 10.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 10.89 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 10.89 km
mlýn Podhora 10.9 km
Švandrlík Miloslav 10.9 km
nádraží Švihov 10.92 km
studna válec Švihov 10.92 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 10.93 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 10.95 km
arciděkanství Nepomuk 10.97 km
Černí baroni 10.98 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 10.98 km
Švihov 10.98 km
zámek Zelená Hora 10.98 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 10.98 km
pamětní deska Antonín Špelda 10.99 km
studna kužel Švihov 11 km
infocentrum Švihov 11 km
radnice Švihov 11 km
studna polokoule Švihov 11.01 km
fara Švihov 11.02 km
kostel sv. Václava, Švihov 11.03 km
dům U České lípy, Nepomuk 11.03 km
letní kulturní festival České hrad... 11.04 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 11.04 km
škola Bližanovy 11.06 km
NS Švihov 11.06 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 11.06 km
mlýn Švihov 11.08 km
SDH Nepomuk 11.09 km
Tři životy 11.1 km
Tři oříšky pro Popelku 11.1 km
Šašek a královna 11.1 km
František Palacký, Nepomuk 11.1 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 11.12 km
kasárna Zelená Hora 11.14 km
hřbitov Nepomuk 11.15 km
Skočice u Přeštic 11.16 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 11.16 km
hrad Švihov 11.17 km
Nepomucký Jan sv. 11.17 km
Spořitelna Nepomuk 11.17 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 11.18 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 11.18 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 11.18 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 11.19 km
radnice Nepomuk 11.19 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 11.2 km
kašna Nepomuk 11.22 km
rozvodna Přeštice 11.22 km
hřbitov Vřeskovice 11.22 km
Nepomuk 11.24 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 11.25 km
sochy na náměstí v Nepomuku 11.25 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 11.26 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 11.26 km
Cyklotoulky - Nepomuk 11.26 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 11.27 km
fara Vřeskovice 11.27 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 11.27 km
expozice historické techniky, Nepo... 11.27 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 11.28 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 11.28 km
infocentrum Nepomuk 11.28 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 11.28 km
Piaristická kolej, Nepomuk 11.28 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 11.32 km
kaple na okraji Ostřetice 11.32 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 11.32 km
Němejc Augustin 11.32 km
pamětní deska Augustin Němejc 11.32 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 11.35 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 11.38 km
NS pod Zelenou Horou 11.38 km
SDH Švihov 11.4 km
pamětní deska František Šperl 11.42 km
dětské hřiště Švihov 11.43 km
Sokolovna Nepomuk 11.44 km
SDH Ostřetice 11.46 km
Ostřetice 11.49 km
kaple Ostřetice 11.5 km
Nový rybník u Točníka 11.51 km
Vřeskovice 11.51 km
dětské hřiště Ostřetice 11.52 km
kaple Kroměždice 11.54 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 11.56 km
Kroměždice 11.59 km
roubenka Kroměždice 11.65 km
SDH Vícenice 11.67 km
tisovec Dolní Lukavice 11.68 km
Lhovice 11.69 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 11.7 km
SDH Vřeskovice 11.72 km
rybník Kroměždice 11.77 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 11.8 km
Vítkovice 11.8 km
SDH Myslovice 11.8 km
Vícenice 11.83 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 11.84 km
Haydnovy hudební slavnosti 11.84 km
Haydn Joseph 11.84 km
kaple Myslovice 11.84 km
zámek Dolní Lukavice 11.85 km
kaple Vícenice 11.85 km
Myslovice 11.85 km
zábavní park Nepomuk 11.86 km
pivovar Dolní Lukavice 11.87 km
kaple Točník 11.87 km
SDH Točník 11.91 km
Točník 11.92 km
Dolní Lukavice 11.93 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 11.93 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 11.94 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 11.95 km
fara Dolní Lukavice 11.97 km
kaple Vítkovice 11.99 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 12.04 km
zřícenina Kokšínský hrádek 12.04 km
Netunice 12.05 km
kaple Bolešiny 12.18 km
Stará Úhlava 12.19 km
SDH Bolešiny 12.2 km
rybník Netunice 12.25 km
Bolešiny 12.29 km
kaple u Vřeskovic 12.3 km
kaple Lovčice 12.34 km
hřbitov Dolní Lukavice 12.36 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 12.36 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 12.37 km
vlaková zastávka Dehtín 12.37 km
Lovčice 12.42 km
Tři oříšky pro Popelku 12.43 km
pomník padlých WWI, Lovčice 12.46 km
zámek Lovčice 12.47 km
Dehtín 12.54 km
vlaková zastávka Točník 12.55 km
SDH Dehtín 12.59 km
SDH Lišice 12.67 km
studna Prusiny 12.78 km
Lišice 12.78 km
kaple Lišice 12.79 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 12.8 km
fara Prusiny 12.81 km
hřbitov Prusiny 12.81 km
Chaloupky 12.81 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 12.82 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 12.84 km
kaple sv. Anny, Roupov 12.85 km
letiště Klatovy 12.9 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 12.93 km
kaple Předenice 12.94 km
SDH Předenice 12.96 km
Předenice 12.99 km
barokní sýpka Roupov 13.02 km
kaple Mezihoří 13.03 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 13.06 km
Štíty království českého, Čas hojn... 13.12 km
zřícenina Roupov 13.12 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 13.14 km
Roupovský tis 13.14 km
Tři oříšky pro Popelku 13.15 km
fara Mileč 13.17 km
Roupov 13.25 km
Mileč 13.31 km
kašna Nebílovy 13.31 km
zámek Nebílovy 13.34 km
Nebílovy 13.35 km
SDH Nebílovy 13.36 km
NS Nebílovy 13.36 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 13.38 km
Habartice 13.39 km
kaple Nebílovy 13.39 km
fara Habartice 13.47 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 13.48 km
Křižík František 13.48 km
pamětní deska František Křižík... 13.48 km
kaple Roupov 13.51 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 13.51 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 13.51 km
SDH Roupov 13.53 km
koně Habartice 13.53 km
pomník padlých WWI, Obytce 13.55 km
SDH Plánice 13.56 km
Obytce 13.56 km
Horní Lukavice 13.58 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 13.58 km
fara Plánice 13.59 km
zámek Obytce 13.61 km
Pihovice 13.62 km
Sokolovna Plánice 13.62 km
hřbitov Plánice 13.63 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 13.68 km
Plánice 13.68 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 13.75 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 13.77 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 13.79 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 13.79 km
radnice Plánice 13.79 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13.82 km
SDH Malechov 13.82 km
Mariánský sloup, Plánice 13.83 km
SDH Slavošovice 13.84 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 13.87 km
Malechov 13.89 km
Slavošovice 13.89 km
Štěpánovice 13.9 km
Zastávka u Přeštic 13.98 km
roubenka Štěpánovice 14.02 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 14.06 km
hřbitov Štěpánovice 14.09 km
SDH Štěpánovice 14.1 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 14.1 km
tvrz Štepánovice 14.12 km
rybníček Štěpánovice 14.15 km
kruhový dům Štěpánovice 14.28 km
stavení Ježovy 14.35 km
Kněz Karel 14.36 km
SDH Biřkov 14.36 km
dětské hřiště Biřkov 14.37 km
přírodní park Plánický hřeben... 14.39 km
návesní rybník, Biřkov 14.39 km
SDH Ježovy 14.39 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 14.43 km
Šašek Václav z Bířkova 14.43 km
Biřkov 14.43 km
Barák 706 m n. m. 14.45 km
cihelna Malechov 14.46 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 14.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 14.48 km
rybník Kydliny 14.58 km
kostel sv. Václava, Kydliny 14.63 km
Kydliny 14.63 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 14.66 km
SDH Kydliny 14.67 km
pomník padlých WWI, Ježovy 14.68 km
zámek Ježovy 14.7 km
Handschuh Antonín pplk. 14.75 km
Ježovy 14.75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 14.76 km
roubenka Kydliny 14.76 km
pramen Nicov u Plánice 14.81 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 14.81 km
Nicov u Plánice 14.94 km
Sekrýt 14.95 km
fara Nicov u Plánice 15 km
lípa Nicov u Plánice 15.02 km
tvrz Dolany 15.04 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 15.04 km
hřbitov Dolany 15.05 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 15.06 km
památník manželé Burešovi 15.07 km
Čínov 15.09 km
hřbitov Nicov u Plánice 15.11 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 15.12 km
fara Dolany 15.13 km
památník páter Antonín Šesták... 15.14 km
pomník padlých WWI, Dolany 15.16 km
Dolany u Klatov 15.17 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 15.18 km
SDH Hoštičky u Mochtína 15.25 km
SDH Dolany 15.28 km
koupaliště Dolany 15.28 km
Hoštičky u Mochtína 15.31 km
Fiala Václav 15.31 km
židovský hřbitov Klatovy 15.37 km
krematorium Klatovy 15.39 km
Chlumská 15.45 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 15.45 km
kaple hřbitovní Klatovy 15.46 km
kaple Chlumská 15.48 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 15.52 km
pomník padlých WWI, Klatovy 15.52 km
hrob Otakara Vočadla 15.54 km
kasárna u tanku, Klatovy 15.54 km
Ďurinda Maťo 15.54 km
hřbitov Klatovy 15.54 km
Dolanský mlýn 15.55 km
skatepark Klatovy 15.57 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 15.58 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 15.58 km
kostel sv. Michala, Klatovy 15.58 km
SDH Zborovy 15.61 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 15.62 km
BMX dráha Klatovy 15.62 km
pomník padlých WWI, Zborovy 15.63 km
Zborovy 15.64 km
Zderaz 15.65 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 15.67 km
Otěšice 15.68 km
hřbitov Zborovy 15.68 km
Copak je to za vojáka 15.71 km
studánka Klatovka, Klatovy 15.73 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 15.73 km
lom Krušec 15.74 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 15.78 km
Nebílovský Borek 15.8 km
Kámen 15.81 km
kaple Kámen 15.82 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 15.83 km
lom Svrčovec 15.85 km
Malá Strana 15.85 km
mlýn Malá Strana 15.86 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 15.87 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 15.9 km
Historic Vltava Rallye 15.9 km
Hoštice u Mochtína 15.91 km
Fifka Gustav 15.92 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 15.95 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 15.96 km
bytový dům "aeroplán&... 15.97 km
Lažánky 15.97 km
budova soudu Klatovy 15.98 km
studna před klášterem, Klatovy 15.98 km
Dnešice 15.98 km
socha Spravedlnost, Klatovy 15.99 km
Arcibiskupský dům Klatovy 15.99 km
Kosmáčov 15.99 km
pamětní deska Lubor Niederle 16 km
kostel sv. Václava, Dnešice 16.01 km
kostel Československé církve husit... 16.02 km
SDH Dnešice 16.03 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 16.03 km
fara Dnešice 16.03 km
fara Klatovy 16.03 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 16.04 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 16.05 km
Pawlík Karel, MUDr. 16.05 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 16.05 km
památník umučeným, Klatovy 16.07 km
Bílá věž, Klatovy 16.08 km
cykloinfocentrum Klatovy 16.08 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 16.08 km
Šmilovský Alois Vojtěch 16.09 km
Suchý Jiří 16.09 km
Belfín František 16.09 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 16.09 km
Wiendl František 16.09 km
Cyklotoulky - Klatovy 16.09 km
Klatovy 16.09 km
Landovský Pavel 16.09 km
Šesták Antonín, páter 16.09 km
Kočičková Ester 16.09 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.09 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 16.1 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 16.1 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 16.1 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 16.11 km
vila A. Salzmanna s ordinací 16.12 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 16.13 km
synagoga Klatovy 16.13 km
Policie Modrava 16.13 km
Vočadlo Otakar 16.13 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 16.13 km
pamětní deska J. Vančura 16.14 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 16.14 km
Vrba Karel PhDr. 16.14 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 16.14 km
Talich Václav 16.14 km
Vrchlický Jaroslav 16.14 km
Halíř Jan 16.14 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 16.14 km
okrouhlice Klatovy 16.14 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 16.14 km
bombardování nádraží Klatovy 16.15 km
Kramerius Václav Matěj 16.16 km
pamětní deska Josef Klička 16.16 km
Vlachův dům, Klatovy 16.16 km
Jak ukrást Dagmaru 16.16 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 16.17 km
Trnčí 16.18 km
Hořejší rybník Trnčí 16.18 km
AccuWeather - Klatovy 16.19 km
kašna Klatovy 16.19 km
Burian Vlasta 16.19 km
folklórní festival Klatovy 16.19 km
Klička Josef 16.19 km
kaple Trnčí 16.19 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 16.19 km
tvrz Svrčovec 16.19 km
památník Dr. Jan Krejčí 16.2 km
Krejčí Jan Dr. 16.2 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 16.2 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 16.2 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 16.2 km
fontána pěší zóna, Klatovy 16.21 km
Formánek Eduard 16.21 km
Lindner Richard 16.21 km
vila továrníka Singera, Klatovy 16.21 km
Winkelhofer Heinrich 16.21 km
klatovské Gestapo 16.21 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 16.22 km
pamětní deska Eduard Formánek 16.22 km
hřbitov Dnešice 16.22 km
Sázka na třináctku 16.22 km
Katakomby Klatovy 16.24 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 16.24 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 16.24 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 16.24 km
pamětní deska okupace Klatov 16.24 km
pamětní deska osvobození Klatov 16.24 km
oslavy osvobození Klatovy 16.24 km
Šumná města - Klatovy 16.25 km
infocentrum Klatovy 16.25 km
radnice Klatovy 16.25 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 16.25 km
památník obětí WWII, Klatovy 16.26 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 16.26 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 16.26 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 16.26 km
Černá věž, Klatovy 16.26 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 16.27 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 16.28 km
jezuitská kolej, Klatovy 16.28 km
prampouch, Klatovy 16.28 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 16.28 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 16.29 km
Sokolovna Klatovy 16.3 km
SDH Svrčovec 16.3 km
Modrý tygr 16.31 km
Balbín Bohuslav 16.31 km
NS Klatovský vycházkový okruh 16.32 km
Drnový potok 16.33 km
pamětní střepina bombardování Klat... 16.36 km
památník Pod Valy 16.36 km
Tři chlapi na cestách 16.36 km
Masarykova základní škola Klatovy... 16.38 km
studna pod Valy, Klatovy 16.39 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 16.43 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 16.43 km
Svrčovec 16.45 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 16.46 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 16.47 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 16.47 km
roubenka Svrčovec 16.51 km
hřbitov Přestavlky 16.52 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 16.54 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 16.55 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 16.55 km
rybník s ostrovem v městském parku... 16.56 km
nádraží Klatovy 16.58 km
Dragounská kasárna, Klatovy 16.59 km
Přestavlky 16.61 km
kaple Panny Marie, Křenice 16.61 km
Kolonáda v parku, Klatovy 16.61 km
kašna v městském parku, Klatovy 16.62 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 16.64 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 16.64 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 16.68 km
pomník padlých WWI, Křenice 16.68 km
Křenice 16.73 km
Milfort Martin 16.73 km
zámek Přestavlky 16.75 km
kaple Újezdec u Křenice 16.79 km
Újezdec u Křenice 16.79 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 16.81 km
koupaliště Klatovy 16.9 km
Hnačov 16.9 km
vlaková zastávka Klatovy město 16.93 km
SDH Hnačov 16.93 km
bruslení Klatovy 16.93 km
bazén Klatovy 16.94 km
pamětní deska Václav Přerost 16.96 km
SDH Klatovy 16.96 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 16.97 km
Přerost Václav, plukovník RAF 16.97 km
kaple Hnačov 16.97 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 16.97 km
SDH Ždár 16.99 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 17 km
Balkovy 17.02 km
Hora u Ptenína 17.02 km
kaple Ždár 17.05 km
Žďár u Nalžovských Hor 17.07 km
hřbitov Nezbavětice 17.08 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 17.08 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 17.09 km
Kocourov 17.11 km
skiareál Kocourov 17.13 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 17.14 km
koupaliště Kocourov 17.14 km
kaple Sobětice 17.15 km
Sobětice 17.16 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 17.2 km
zámek Nový Čestín 17.24 km
les Husín 17.26 km
koupání Hnačov 17.26 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 17.29 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 17.32 km
kaplička Hnačov 17.35 km
SDH Tajanov 17.35 km
fara Hůrka 17.37 km
kostel sv. Martina, Hůrka 17.37 km
westernový areál Halter Valley 17.38 km
dětské hřiště Tajanov 17.38 km
hřbitov Hůrka 17.38 km
památník E. a V. Doubek 17.43 km
Řakom 17.43 km
Tajanov 17.45 km
rybník Hnačov 17.48 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 17.49 km
hřbitov Luby 17.49 km
NS Hůrka, Klatovy 17.49 km
obětem května 1945, Luby 17.5 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 17.51 km
SDH Mochtín 17.53 km
zámek Mochtín 17.53 km
Luby 17.53 km
Mochtín 17.55 km
zámek Merklín 17.57 km
výstava Bonsai Merklín 17.57 km
dětské hřiště Luby 17.6 km
tvrz Luby 17.62 km
Luby u Klatov 17.63 km
rybník Mochtín 17.64 km
Červený mlýn pod Hůrkou 17.65 km
most Drnový potok, Luby 17.66 km
SDH Skránčice 17.68 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 17.69 km
kaple sv. Anny, Skránčice 17.69 km
lípa Skránčice 17.7 km
Skránčice 17.72 km
fara Merklín 17.72 km
Merklín 17.73 km
zámek Ptenín 17.73 km
NS Ptenín - Újezdec 17.76 km
pomník padlých WWI, Ptenín 17.76 km
vila se zdobným štítem, Luby 17.78 km
Ptenín 17.79 km
Losiná 17.79 km
dětské hřiště Mochtín 17.79 km
dětské hřiště Ptenín 17.83 km
Tikal Václav 17.85 km
židovský hřbitov Merklín 17.85 km
Sokolovna Merklín 17.96 km
Beňovská lípa 17.97 km
Beňovy 18 km
Štáhlavice 18.12 km
mlýn Beňovy 18.13 km
tvrz Beňovy 18.17 km
památník Spálený les 18.21 km
památník Rudolf Mayer 18.25 km
kaple Nová Hospoda 18.28 km
židovský hřbitov Štěnovice 18.3 km
Mayer Rudolf 18.31 km
zámek Štěnovice 18.35 km
Újezdec u Mochtína 18.44 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 18.47 km
nádraží Luby u Klatov 18.51 km
zámek Újezdec u Mochtína 18.51 km
kaple u Srbic 18.53 km
tvrz Těšetiny 18.55 km
kaple Těšetiny 18.55 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 18.62 km
Doubrava 727 m n. m. 18.64 km
koupaliště Beňovy 18.65 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 18.65 km
Těšetiny 18.65 km
návesní rybník dolní Chudenice 18.7 km
nádraží Dobřany 18.71 km
SDH Tupadly 18.72 km
tvrz Srbice 18.72 km
Spálený les 18.73 km
Sokolovna Chudenice 18.73 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 18.75 km
Oukropec Petr 18.75 km
dětské hřiště Strážovice 18.75 km
Strážovice 18.78 km
Mariánský dům Chudenice 18.78 km
Tupadly 18.78 km
kaple Strážovice 18.79 km
koupaliště Slatina u Klatov 18.82 km
SDH Srbice 18.84 km
Srbice u Mochtína 18.84 km
Ailův mlýn, Úhlava 18.89 km
pamětní deska František Noha (rumb... 18.9 km
Slatina u Klatov 18.9 km
Lopatský rybník, Kozel 18.9 km
Tupadelské skály 18.92 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 18.95 km
SDH Životice 18.97 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 19.03 km
nádraží Pačejov 19.05 km
zámecká lípa Chudenice 19.08 km
Chudenická lípa 19.11 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 19.11 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 19.12 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 19.13 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 19.13 km
Šťáhlavy 19.13 km
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 19.16 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 19.16 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 19.16 km
Kvapil Jaroslav 19.16 km
studna jižní, Radyně 19.16 km
hrad Radyně 19.17 km
Štíty království českého, Můj hrad... 19.17 km
pivovar hraběcí Chudenice 19.17 km
zámek Šťáhlavy 19.17 km
studna pod věží, Radyně 19.18 km
Chudenice 19.19 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 19.2 km
kašna zámek Kozel 19.2 km
Roubal Jan, prof. 19.21 km
fara Chudenice 19.22 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 19.24 km
zámek Kozel 19.24 km
Hejno 19.29 km
SDH Chudenice 19.32 km
rybníky Zavlekov 19.47 km
Poborovice 19.54 km
Barunka, Antonín Zápotocký 19.59 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 19.59 km
Zápotocký Antonín 19.59 km
zřícenina tvrze Zavlekov 19.6 km
SDH Zavlekov 19.64 km
rybník Lotrov 19.67 km
hřbitov Zavlekov 19.68 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 19.69 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 19.71 km
Zavlekov 19.73 km
Lukoviště 19.88 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 19.9 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 19.9 km
Šumavský Josef Franta 19.9 km
Malá Víska 19.91 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 19.93 km
Loreta 19.93 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 19.97 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Dům historie Přešticka - otevírací doba...

  batoh
  Dům historie Přešticka - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 3.89 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 9.95 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 11.28 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 11.28 km
Muzeum dětem Klatovy 16.14 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 16.19 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 16.24 km
Dětský svět lvíček, Plzeň - otevír... 21.06 km
Techmania Science Center - otevíra... 26.11 km
Západočeské muzeum v Plzni - oteví... 26.38 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 26.51 km
muzeum loutek Plzeň - otevírací do... 26.56 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 26.61 km
Plzeňské historické podzemí - otev... 26.78 km
pivovarské muzeum, Plzeň - otevíra... 26.8 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 27.49 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 27.58 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 28.12 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 28.54 km
hvězdárna Rokycany - otevírací dob... 29.58 km
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 31.33 km
Prohlídky města Sušice 31.7 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 31.75 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 31.89 km
Air park, Zruč u Plzně - otevírací... 33.23 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce -... 35.9 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 37.23 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 37.69 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 37.7 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 37.9 km
muzeum Horní Bříza - otevírací dob... 38.02 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 39.4 km
firmy v okolí
Západočeské konz. družstvo Blovice... 0.06 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 2.53 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 3.7 km
Konzum Měčín 3.8 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 5.49 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 7.28 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 7.46 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 7.51 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 7.65 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 7.86 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 7.89 km
Konzum Nezdice u Přeštic 8.55 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 8.79 km
Konzum Předslav 8.79 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 9.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 9.51 km
Bankomat ČSOB 9.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.97 km
Bankomat Komerční banka 9.99 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 10.02 km
Bankomat Česká spořitelna 10.15 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 10.19 km
Bankomat GE Money Bank 10.28 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 10.67 km
Konzum Švihov 11.04 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 11.14 km
Bankomat Česká spořitelna 11.17 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.18 km
Bankomat Česká spořitelna 11.18 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.2 km
Bankomat Komerční banka 11.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.22 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 11.24 km
Bankomat ČSOB 11.24 km
Bankomat Komerční banka 11.25 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 11.31 km
Konzum Vřeskovice 11.51 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.52 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 11.67 km
Konzum Bolešiny 12.23 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.84 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 12.93 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 13.36 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 13.39 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 13.54 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 13.55 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 13.67 km
Konzum Plánice 13.75 km
Bankomat Česká spořitelna 13.76 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.89 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 15 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 15.05 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.17 km
Konzum Zborovy 15.28 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 15.35 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 15.52 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 15.59 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15.71 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 15.79 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.87 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.87 km
Bankomat GE Money Bank 15.91 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 15.92 km
Konzum Klatovy 15.97 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 16 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 16.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.13 km
Bankomat Komerční banka 16.13 km
Bankomat ČSOB 16.13 km
Bankomat Česká spořitelna 16.14 km
Bankomat UniCredit Bank 16.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.24 km
Bankomat Česká spořitelna 16.27 km
Bankomat Česká spořitelna 16.27 km
Bankomat Komerční banka 16.28 km
Bankomat Komerční banka 16.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.63 km
Bankomat Česká spořitelna 16.7 km
Bankomat Fio banka 16.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.74 km
Bankomat ČSOB 16.76 km
Bankomat GE Money Bank 16.77 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 16.77 km
Bankomat ČSOB 16.81 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16.97 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16.97 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 16.99 km
Bankomat Česká spořitelna 17.08 km
Konzum Sobětice 17.14 km
Bankomat Česká spořitelna 17.24 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 17.41 km
Konzum Mochtín 17.56 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 17.78 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 17.78 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 18.02 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 18.07 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 18.1 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 18.51 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 18.54 km
Konzum Dobřany 18.93 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 18.93 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 18.93 km
Bankomat Komerční banka 18.94 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.97 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 19.02 km
Bankomat GE Money Bank 19.02 km
Konzum Velenovy 19.06 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 19.06 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 19.07 km
Bankomat Česká spořitelna 19.11 km
Konzum Pačejov 19.13 km
Konzum Chudenice 19.15 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 19.52 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 19.65 km
Konzum Zavlekov 19.79 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 19.8 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.9 km

mohlo by Vás zajímat

Bližanovy

batoh
Bližanovy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Neurazy

batoh
Neurazy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří České republiky, tvoří přibližně 1/14 celkového území státu. Nadmořskou výškou, po Krkonoších a Jeseníkách, je pak Šumava třetí nejvyšší pohoří. Neoddělitelnou součástí Šumavy je jeho podhůří a předhůří, všeobecně nazývané Pošumaví. Nadmořská výška horských pásem české části Šumavy se pohybuje v rozmezí od 1.000 do 1.378 m n. m. (Plechý), nejvyšší hora Šumavy Velký Javor na bavorské straně pak dosahuje výšky 1.457 m n. m. Národní park Šumava byl zřízen nařízením vlády ČR ze dne 20.března 1991. Posláním parku je uchování a zlepšení přírodního prostředí, zejména ochrana a obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území parku k turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí. Park zahrnuje území rozsáhlých lesních a smíšených porostů s množstvím přírodovědecky unikátních rašelinišť. Významným fenoménem jsou šumavská jezera ledovcovitého původu a na flóru bohaté údolní louky. Území je velice řídce osídleno. Mezi čtyřmi NP v ČR je NP Šumava svými 690 km2 parkem plošně největší. NP se dělí do tří zón: I. přísně přírodní, II. řízená přírodní a III. okrajová. Zóna I.: Výchozí stav činí cca 9000 ha, tj. 13% celkové rozlohy NP. Zóna II.: Největší část cca 57 000 ha, tj. 83% NP Šumava. Zóna III.: Nejmenší část výměra cca 2800 ha, tj. 4% NP Šumava. Ubytování Šumava - jedna z nejlepších oblastí pro pěší turistiku, běžecké a sjezdové lyžování v České republice. Na Šumavě najdete hustou síť cyklostezek, některé z nich navazují na cyklostezky Bavorského lesa. Šumava je i kvalitní ubytování. Vaši dovolenou můžete strávit v apartmánech, penzionech, hotelech, zámcích, farmách, privátech, chatách a chalupách. Ubytování Šumava – chaty a chalupy za skvělé cenyD - Day object - první objekt skupint workroom spaceorigin - z Normandie na Šumavu.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky