Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

přírodní park Vyšebrodsko

Šumava

kategorie: instituce
podkategorie: ochrana přírody
lokalita: vyšebrodsko
GPS: 48°35'27.095"N, 14°18'41.481"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Přírodní park Vyšebrodsko byl vyhlášen Okresním úřadem Český Krumlov dne 3. dubna 1995 a potvrzen Radou Jihočeského kraje dne 6. dubna 2004. Má rozlohu 84,1 km? a nachází se v okrese Český Krumlov na katastrálních územích Dolní Drkolná, Svatomírov, Studánky, Mnichovice u Loučovic, Kapličky, Horní Dvořiště, Herbertov, Vyšší Brod a Přední Výtoň. Důvod ochrany vznikl po zrušení hraničního pásma a železné opony. Severní hranici Vyšebrodského přírodního parku tvoří řeka Vltava, jižní pak státní hranice s Rakouskem, západní okraj je vymezen hranicí Chráněné krajinné oblasti Šumava a východní tvoří silnice z Horního Dvořiště k rozcestí silnic u železniční zastávky Rožmberk nad Vltavou.  Jedná se o podhorskou až horskou oblast. Nadmořská výška se zde pohybuje od 535 metrů v údolí Vltavy do 1038 metrů na státní hranici u Hvězdné. Území je typické chladnějším klimatem s inverzními polohami, zejména v údolí Vltavy a Menší Vltavice. Geologický podklad je vesměs tvořen prvohorní žulou. Jihozápadní část je odvodňována Dunajem. To má vliv i na klimatické poměry, neboť je zde silnější vliv teplého alpského proudění, což umožňovalo v minulosti pěstovat vinnou révu a chmel i v nadmořské výšce 850 metrů. Les pokrývá dvě třetiny plochy. Výrazně převažují smrčiny s občasnými příměsemi jiných dřevin. Vyjímku představují poměrně rozsáhlé porosty bučin v přírodní památce Medvědí hora a Uhlířský vrch a fragmenty doubrav v okolí Vyššího Brodu. Na území přírodního parku jsou celkem tři maloplošná chráněná území a na jeho severní hranici pak bezprostředně navazuje na ploše více než sto hektarů Národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč. Řeka Vltava zde vytvořila balvanité koryto, nazývané Čertovy proudy. Rezervací prochází po levém břehu Vltavy zelená turistická značka a cyklostezka z Loučovic do Vyššího Brodu. Na skalnatých svazích nad řekou rostou reliktní bory s chráněným vřesovcem pleťovým (Erica carnea). Sutě jsou porostlé břízami a místy tvoří tzv. kamenná moře s četnými druhy lišejníků, játrovek a mechorostů. V náplavech Vltavy jsou olšiny a malá bučina, v řečišti pak obří hrnce. Z rostlin je zde kriticky ohrožená cidivka zimní (Hippochaete hyemalis) a růže převislá (Rosea pendulina), původem z Alp. Proto je někdy nazývána růže alpská. K významnému osídlení této oblasti došlo až v době vrcholného středověku. Důležitým kolonizačním centrem byl Vyšebrodský klášter (1259). Většina obcí vznikla do konce 15. století - Dobříň (Dobring) 1259, Loučovice (Kienberg) 1310, Kapličky (Kapellen) 1376. Obyvatelstvo bylo většinou německy mluvící, katolického vyznání (protestanti byli potlačeni). S příchodem druhé světové války byla česky mluvící menšina vyhnána do vnitrozemí. Po druhé světové válce byla naopak odsunuta německy mluvící většina. Počet obyvatel byl tak snížen na minimum. Následoval vládou organizovaný proces dosídlení českým obyvatelstvem. Již tehdy se to však týkalo jen vybraných obcí (např. Pošlák, Kapličky), ostatní byly ponechány svému osudu - velká část zemědělské půdy byla tak ponechána ladem a postupně zarůstala náletovými dřevinami. Navíc v roce 1959 bylo na celé hranici se západními státy vytvořeno hraniční pásmo o šířce 4 - 8 km, které se stalo základem železné opony. Veškeré obyvatelstvo bylo z tohoto pásma vystěhováno do nejbližších obcí ve vnitrozemí (v zájmovém území Loučovice, Vyšší Brod, částečně Přední Výtoň). Obce na okraji navíc podléhaly zvláštnímu režimu (Přední Výtoň). K významnému zpětnému osídlení území nedošlo, zejména díky chybějícímu územnímu plánu vyššího územního celku Pravý břeh Lipna.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Studánky

batoh
Studánky
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: vyšebrodsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Studánky

batoh
kaple Studánky
Šumava A-Z: kaple
Šumava: vyšebrodsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

obelisk Friedricha Nietsche

batoh
obelisk Friedricha Nietsche
Šumava A-Z: památníky
Šumava: vyšebrodsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple spočinutí Panny Marie, Maria Rast,...

batoh
kaple spočinutí Panny Marie, Maria Rast, Vyšší Brod
Šumava A-Z: kaple
Šumava: vyšebrodsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Studánky 1.07 km
kaple Studánky 1.07 km
obelisk Friedricha Nietsche 1.57 km
kaple spočinutí Panny Marie, Maria... 2.27 km
křížová cesta na Maria Rast, Vyšší... 2.43 km
památník I. S. Kutčerenko 2.52 km
hřbitov Vyšší Brod 2.55 km
kostel sv. Bartoloměje, Vyšší Brod... 2.56 km
pomník padlých WWI i II, Vyšší Bro... 2.58 km
kašna na náměstí Vyšší Brod 2.6 km
fara Vyšší Brod 2.6 km
radnice Vyšší Brod 2.65 km
infocentrum Vyšší Brod 2.65 km
pranýř, Vyšší Brod 2.74 km
památník města Vyšší Brod 2.75 km
Vyšší Brod 2.79 km
vodopád sv. Wolfganga 2.99 km
památník Čs. hraničářům 1938, Stud... 3.06 km
hraniční přechod Studánky - Weiget... 3.08 km
SDH Vyšší Brod 3.09 km
železniční most Vltava, Vyšší Brod... 3.09 km
Bílý mlýn, Vyšší Brod 3.15 km
Hop nebo trop 3.24 km
kaple sv. Josefa, Vyšší Brod 3.25 km
klášterní rybník Vyšší Brod 3.3 km
cisterciácký klášter Vyšší Brod... 3.32 km
Vyšebrodský cyklus - Mistr vyšebro... 3.32 km
poštovní muzeum Vyšší Brod 3.32 km
hrob Petra Voka, klášter Vyšší Bro... 3.35 km
Hop nebo trop 3.36 km
kašna klášterní nádvoří Vyšší Brod... 3.36 km
sv. Jan Nepomucký, Vyšší Brod 3.47 km
vodáctví Vyšší Brod 3.54 km
nádraží Vyšší Brod 3.63 km
Vyklestilka 887 m n. m. 3.63 km
vlaková zastávka Herbertov 4.21 km
Horní Mlýn 4.47 km
Švédské šance, Rading (A) 4.47 km
hraniční přechod turistický Radvan... 4.52 km
přehrada Lipno II 4.58 km
skiareál Sternstein (A) 4.58 km
nejjižnější bod České republiky... 4.61 km
Sternstein (A) 1122 m n. m. 4.77 km
skiareál Loučovice 4.8 km
Rading (A) 4.93 km
vodní elektrárna Vyšší Brod 4.95 km
Vltavský mlýn Loučovice 4.96 km
Čertova stěna a proudy - Jiří Genz... 4.97 km
mlýn Čertova stěna 5.1 km
SDH Loučovice 5.12 km
Loučovice 5.14 km
nádraží Loučovice 5.21 km
Čertova Stěna - Luč 5.31 km
Čertova stěna, Eliška Krásnohorská... 5.31 km
vila Eugena Poráka, Loučovice 5.39 km
kostel sv. Prokopa, Loučovice 5.82 km
fara Loučovice 5.89 km
kostel sv. Oldřicha, Loučovice 5.89 km
Oberlaimbach (A) 5.95 km
Rafťáci 6.04 km
Medvědí hora 6.86 km
vlaková zastávka Lipno nad Vltavou... 6.93 km
pomník padlých WWI, Horní Dvořiště... 7 km
kašna Horní Dvořiště 7.04 km
Horní Dvořiště 7.08 km
fara Horní Dvořiště 7.09 km
kostel sv. Michaela, Horní Dvořišt... 7.1 km
francisova turbína Lipno 7.12 km
expozice vodní elektrárny Lipno na... 7.21 km
hřbitov Horní Dvořiště 7.28 km
Školní muzeum - Schulmuseum Bad Le... 7.7 km
fara Bad Leonfelden (A) 7.7 km
radnice Bad Leonfelden (A) 7.71 km
pamětní deska městského požáru, Ba... 7.71 km
pítko, Bad Leonfelden (A) 7.71 km
Bad Leonfelden (A) 7.72 km
pomník padlých WWI i II, Bad Leonf... 7.72 km
sv. Jan Nepomucký, Bad Leonfelden ... 7.72 km
kostel sv. Bartoloměje, Bad Leonfe... 7.73 km
památník obcí, Bad Leonfelden (A)... 7.73 km
kašna Bad Leonfelden (A) 7.77 km
infocentrum Bad Leonfelden (A) 7.78 km
kostel špitální sv. Josefa, Bad Le... 7.8 km
hřbitov Rožmberk nad Vltavou 8.05 km
Rožmberk nad Vltavou 8.08 km
Pavučina 8.08 km
yacht Lipno nad Vltavou 8.09 km
AccuWeather - Lipno nad Vltavou 8.09 km
běžecké lyžování Lipno nad Vltavou... 8.09 km
Lipno nad Vltavou 8.09 km
kašna malá Rožmberk nad Vltavou 8.1 km
Hop nebo trop 8.12 km
Rafťáci 8.12 km
SDH Rožmberk nad Vltavou 8.14 km
NS Lipno nad Vltavou 8.14 km
dětské hřiště Rožmberk nad Vltavou... 8.16 km
sv. Jan Nepomucký na sloupu, Rožmb... 8.16 km
kašna na náměstí Rožmberk nad Vlta... 8.18 km
kašna Rožmberk nad Vltavou 8.18 km
Rafťáci 8.2 km
renesanční dům, Rožmberk nad Vltav... 8.22 km
hrad Rožmberk nad Vltavou 8.23 km
fara Rožmberk nad Vltavou 8.23 km
kostel sv. Mikuláše, Rožmberk nad ... 8.24 km
Březan Václav 8.26 km
kašna hradní Rožmberk nad Vltavou... 8.29 km
silniční most Vltava, Rožmberk nad... 8.29 km
sv. Jan Nepomucký, Rožmberk nad Vl... 8.3 km
infocentrum Lipno nad Vltavou 8.35 km
lávka Vltava, Vyšší Brod 8.47 km
akvapark Lipno 8.54 km
Turistické Centrum Lipenska 8.55 km
dětské hřiště Lipno nad Vltavou... 8.66 km
Holidayinfo - Lipno, Březovice 8.81 km
sedačkové lanovky Lipno 8.84 km
židovský hřbitov Rožmberk nad Vlta... 8.86 km
skiareál Lipno - Kramolín 8.9 km
běžecké lyžování Lipno - Kramolín... 8.9 km
Holidayinfo - Lipno, Foxpark 8.9 km
hraniční přechod Horní Dvořiště - ... 8.99 km
lanové centrum Lipno nad Vltavou 9.01 km
Holidayinfo - Lipno, Kramolín 9.04 km
horská služba Kramolín 9.07 km
bobová dráha Lipno nad Vltavou 9.08 km
Vodní záchranná služba Lipno 9.18 km
Větrná 9.23 km
kaple Neposkvrněného početí Panny ... 9.29 km
Ostrov 9.3 km
kostel Srdce Ježíšova, Malšín 9.7 km
Hop nebo trop 9.72 km
golf Lipno nad Vltavou 9.76 km
roubenka Malšín 9.79 km
parkoviště Lája 10.02 km
trasy pro vozíčkáře, Lipno 10.02 km
hraniční přechod Přední Výtoň - Gu... 10.03 km
Alpská vyhlídka 960 m n. m. 10.32 km
Rybník 10.6 km
nádraží Rybník 11.01 km
Koněspřežní železnice 11.09 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Přední... 11.36 km
nouzové přistání amerického B-17G ... 11.57 km
Přední Výtoň 11.7 km
ve Wullowitzu vraždil třiatřicetil... 11.95 km
hraniční přechod Dolní Dvořiště - ... 12.05 km
kaple Panny Marie Bolestné, Frymbu... 12.23 km
fara Dolní Dvořiště 12.59 km
kostel sv. Jiljí, Dolní Dvořiště... 12.63 km
Watzlik Hans 12.65 km
Dolní Dvořiště 12.65 km
Stilzel, skřet šumavský, Hans Watz... 12.65 km
kašna Dolní Dvořiště 12.68 km
sv. Jan Nepomucký, Dolní Dvořiště... 12.68 km
skiareál Frymburk 12.71 km
Activity Park Médi Kubíka, Frymbur... 12.83 km
wakeboarding a vodní lyžování, Fry... 12.85 km
bruslení Lipno 12.99 km
hřbitov Dolní Dvořiště 13.01 km
fara Frymburk 13.15 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk... 13.15 km
pamětní deska Michal Tkáč 13.15 km
kostel sv. Bartoloměje, Frymburk 13.16 km
pomník Adalberta Stiftera, Frymbur... 13.2 km
památník osvobození Frymburk 13.22 km
náměstní potok Frymburk 13.22 km
Mariánský sloup, Frymburk 13.25 km
Frymburk 13.25 km
běžecké lyžování Frymburk 13.25 km
kašna Frymburk 13.26 km
pranýř, Frymburk 13.27 km
infocentrum Frymburk 13.27 km
muzeum Frymburk 13.28 km
chrlící žába, Frymburk 13.28 km
vyhlídkové plavby Frymburk 13.36 km
Rafťáci 13.48 km
Rožmitál na Šumavě 13.52 km
dětské hřiště Frymburk 13.6 km
SDH Frymburk 13.62 km
koupání Frymburk 13.65 km
Rafťáci 13.96 km
Náhořany u Větřní 14.02 km
Blatná u Frymburku 14.38 km
NS Svatý Tomáš 14.43 km
Svéráz 14.51 km
letiště Frymburk 14.63 km
fara Svatý Kámen 15.04 km
SDH Bujanov 15.05 km
legenda o zjevení Panny Marie - Sv... 15.06 km
kaple studniční, Svatý Kámen 15.06 km
legenda o Panně Marii - Svatý Káme... 15.06 km
kostel Panny Marie Sněžné, Svatý K... 15.09 km
fara Zátoň 15.12 km
U Svatého Kamene 15.13 km
Bujanov 15.13 km
dopravní nehoda autobusu u osady N... 15.14 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zátoň 15.14 km
3. rPS - Kamenná 15.14 km
hřbitov Zátoň 15.15 km
kaple Bolestné Panny Marie při ces... 15.17 km
kostel sv. Ondřeje, Rychnov nad Ma... 15.19 km
minimuzeum koněspřežky Bujanov 15.2 km
vlaková zastávka Bujanov 15.22 km
silniční most Vltava, Zátoň 15.22 km
Zátoň u Českého Krumlova 15.25 km
pomník padlých WWI, Rychnov nad Ma... 15.25 km
sv. Jan Nepomucký, Rychnov nad Mal... 15.29 km
kašny Rychnov nad Malší 15.3 km
Rychnov nad Malší 15.32 km
kostel Božího těla, Svatý Tomáš... 16.15 km
Svatý Tomáš 16.16 km
pamětní deska Johann Bertlwieser 16.16 km
hřbitov Svatý Tomáš 16.17 km
zámek Schwarzenberská myslivna 16.18 km
Rašeliniště Bobovec 16.22 km
silniční most Vltava, Zátoňské Dvo... 16.29 km
Tichá 16.38 km
zřícenina Vítkův kámen 16.45 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 16.45 km
tvrz Tichá 16.54 km
Milná 16.61 km
532. RT rota, Svatý Tomáš 16.71 km
Hop nebo trop 16.86 km
Bedřichov 16.9 km
Kotlina pod Pláničským rybníkem... 17.09 km
hřbitov Světlík 17.14 km
fara Světlík 17.15 km
kostel sv. Jakuba Většího, Světlík... 17.15 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Světlí... 17.16 km
kaple u Světlíku 17.19 km
pomník zavražděných amerických let... 17.19 km
pamětní deska Dr. Edvard Beneš, Sv... 17.26 km
kašna Světlík 17.3 km
Světlík 17.31 km
přírodní památka Horní Malše 17.43 km
rybník Světlík 17.59 km
Cetviny 17.65 km
4. rPS - Cetviny 17.67 km
kostel Narození Panny Marie, Cetvi... 17.72 km
kašna Cetviny 17.78 km
nádraží Omlenice 17.97 km
Bylo nás pět 17.98 km
Skoronice 18.04 km
památník 63 obětí pochodu smrti, O... 18.09 km
tvrz Pasovary 18.23 km
Pasovary 18.26 km
Olšina v Novolhotském lese 18.43 km
Pláničský rybník (Velký Kozí)... 18.57 km
přírodní rezervace Pláničský rybní... 18.57 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Omlen... 18.67 km
Omlenička 18.69 km
památník dosídlení Omleničky 18.71 km
Lesní Domky 19.29 km
Jámy 19.49 km
kaple výklenková Kaliště 19.6 km
kaple výklenková Slavkov 19.61 km
Kaliště 19.71 km
silniční most Vltava, Větřní 19.76 km
Slavkovská lípa 19.92 km
SDH Slavkov 19.92 km
pomník republiky, Slavkov 19.93 km
Slavkov 19.94 km
Haslach an der Mühl (A) 19.95 km
muzeum Haslach an der Mühl (A) 19.95 km
kostel sv. Bartoloměje, Slavkov 19.95 km
tvrz Slavkov 19.97 km
fara Slavkov 19.98 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Frymburk - otevírací doba

  batoh
  muzeum Frymburk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: lipensko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Haslach an der Mühl - otevírací d...

  batoh
  muzeum Haslach an der Mühl - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: Rakousko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum fotoatelier Seidel - otevírací do...

  batoh
  muzeum fotoatelier Seidel - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: krumlovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat GE Money Bank 2.54 km
Bankomat Komerční banka 2.83 km
Bankomat Česká spořitelna 2.91 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 3.12 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 3.28 km
Jednota-potraviny Loučovice 5.23 km
Jednota-potraviny Loučovice 5.53 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 7.11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 8.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.34 km
Bankomat ČSOB 8.34 km
Bankomat Komerční banka 8.45 km
Bankomat Česká spořitelna 8.87 km
Jednota-potraviny Lipno 8.9 km
Jednota-potraviny Frymburk 11.6 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 12.68 km
Jednota-potraviny Frymburk 13.32 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 13.39 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 13.5 km
Jednota-potraviny Bujanov 15.1 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.24 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 17.12 km
Jednota-potraviny Světlík 17.27 km
Jednota-potraviny Kaplice 18.73 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 19.83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 20.44 km
Jednota-potraviny Větřní 20.57 km
Bankomat ČSOB 20.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.59 km
Jednota-potraviny Kaplice 20.73 km
Bankomat ČSOB 20.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21 km
Bankomat GE Money Bank 21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.11 km
Bankomat ČSOB 21.11 km
Bankomat Komerční banka 21.17 km
Bankomat Česká spořitelna 21.19 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.2 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.22 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.22 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 21.4 km
Jednota-potraviny Kaplice 21.57 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 21.98 km
Jednota-potraviny Malonty 22.24 km
Jednota-potraviny Střítež 23.4 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 23.47 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 23.74 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 24.15 km
Bankomat Komerční banka 24.36 km
Bankomat Komerční banka 24.36 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 24.38 km
Bankomat Citibank 24.39 km
Bankomat Citibank 24.39 km
Bankomat Česká spořitelna 24.42 km
Bankomat Komerční banka 24.47 km
Bankomat Raiffeisenbank 24.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.49 km
Bankomat Oberbank AG 24.5 km
Jednota-potraviny Velešín 24.62 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 24.71 km
Bankomat Citibank 24.74 km
Bankomat Citibank 24.74 km
Bankomat UniCredit Bank 24.76 km
Bankomat ČSOB 24.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.85 km
Bankomat ČSOB 24.96 km
Bankomat GE Money Bank 24.99 km
Jednota-potraviny Kájov 25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25.02 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 25.69 km
Bankomat ČSOB 25.97 km
Bankomat Citibank 25.99 km
Bankomat GE Money Bank 26.01 km
Bankomat GE Money Bank 26.01 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 26.07 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 26.08 km
Bankomat Česká spořitelna 26.09 km
Bankomat GE Money Bank 26.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.17 km
Bankomat Komerční banka 26.25 km
Supermarket Český Krumlov 26.28 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 27.75 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 27.77 km
Jednota-potraviny Velešín 28.23 km
Jednota-potraviny Horní Planá 28.29 km
Jednota-potraviny Besednice 28.34 km
Bankomat Česká spořitelna 28.74 km
Jednota-potraviny Velešín 28.76 km
Bankomat GE Money Bank 28.82 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 30.34 km
COOP TUTY Nová Pec 34.24 km
Jednota Nová Pec 34.78 km
Jednota-potraviny Křemže 34.94 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 35.15 km
Jednota Kamenný Újezd 35.45 km
Jednota Horní Stropnice 36.35 km
Bankomat Česká spořitelna 36.58 km
Bankomat Komerční banka 36.58 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 36.6 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 36.67 km
Bankomat GE Money Bank 36.7 km
Jednota Trhové Sviny 36.85 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 37.92 km
Jednota-potraviny Brloh 38.21 km
Jednota Ktiš 38.7 km
Jednota-potraviny Brloh 39.97 km
Jednota Nové Hrady 40.87 km
Jednota Borovany 41 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 41.64 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 41.71 km
Rožnov České Budějovice 41.91 km
Bankomat Česká spořitelna 42.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42.64 km
Bankomat ČSOB 42.72 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 42.83 km
Bankomat Česká spořitelna 42.93 km
TREFA Ćeské Budějovice 42.94 km
TREFA České Budějovice 43.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.45 km
Bankomat ČSOB 43.49 km
Vesna České Budějovice 43.51 km
Bankomat ČSOB 43.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.69 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 43.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.82 km
Bankomat ČSOB 43.83 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 43.95 km
Bankomat Česká spořitelna 44.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.04 km
Bankomat Komerční banka 44.17 km
Bankomat UniCredit Bank 44.24 km
Bankomat Fio banka 44.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.29 km
Bankomat Oberbank AG 44.29 km
Bankomat ČSOB 44.31 km
Bankomat Sberbank CZ 44.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.31 km
Jednota Ledenice 44.33 km
Bankomat Česká spořitelna 44.38 km
Bankomat GE Money Bank 44.39 km
Bankomat Raiffeisenbank 44.39 km
Bankomat Česká spořitelna 44.4 km
Bankomat ČSOB 44.4 km
Bankomat Česká spořitelna 44.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.4 km
Bankomat GE Money Bank 44.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.42 km
Prior České Budějovice 44.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.43 km
Bankomat ČSOB 44.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.45 km
Bankomat ČSOB 44.45 km
Bankomat Česká spořitelna 44.46 km
Jednota Chroboly 44.46 km
Bankomat Raiffeisenbank 44.47 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 44.48 km
Bankomat Česká spořitelna 44.49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 44.51 km
Bankomat UniCredit Bank 44.55 km
Bankomat Komerční banka 44.56 km
Bankomat Česká spořitelna 44.58 km
Bankomat UniCredit Bank 44.68 km
Bankomat GE Money Bank 44.7 km
Družba České Budějovice 45.23 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 45.52 km
Vltava České Budějovice 45.58 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 45.64 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 45.9 km
Lužnice České Budějovice 46.18 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 46.18 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 46.36 km
Jednota Stožec 46.7 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 46.9 km
Bankomat Komerční banka 47.01 km
Jednota Volary 47.05 km
Jednota Volary 47.06 km
Jednota Volary 47.06 km
Bankomat GE Money Bank 47.09 km
Jednota Adamov 47.52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 47.57 km
čerpací stanice Benzina, Volary 47.96 km
Jednota Pištín 49.25 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 50.17 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 50.66 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 51.25 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 51.51 km
Bankomat Komerční banka 51.65 km
Bankomat Komerční banka 51.67 km
Bankomat Česká spořitelna 51.7 km
Jednota Netolice 51.77 km
Bankomat ČSOB 51.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51.8 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 51.82 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 52 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 52.01 km
Bankomat Česká spořitelna 52.04 km
Bankomat Česká spořitelna 52.1 km
Bankomat ČSOB 52.11 km
Jednota Lišov 52.12 km
Bankomat GE Money Bank 52.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 52.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.21 km
Bankomat ČSOB 52.23 km
Bankomat Česká spořitelna 52.27 km
Jednota Prachatice 52.32 km
Bankomat GE Money Bank 52.33 km
Bankomat Komerční banka 52.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.39 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 52.41 km
Bankomat Česká spořitelna 52.66 km
Jednota Lenora 52.71 km
Jednota Zliv 52.73 km
Jednota Prachatice 52.74 km
Bankomat Česká spořitelna 52.9 km
Bankomat Česká spořitelna 52.94 km
Bankomat ČSOB 53.04 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 53.11 km
Jednota Záblatí 53.23 km
Bankomat GE Money Bank 53.32 km
Jednota Vitějovice 53.5 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 53.87 km
Jednota Hracholusky 54.58 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 55.4 km
Bankomat ČSOB 55.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.98 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 56.13 km
Bankomat Česká spořitelna 56.49 km
Bankomat Komerční banka 56.54 km
Bankomat GE Money Bank 56.67 km
Jednota Husinec 56.71 km
Bankomat ČSOB 56.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.94 km
Bankomat ČSOB 56.94 km
Bankomat Česká spořitelna 57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.16 km
Bankomat ČSOB 57.16 km
Tempo market Třeboň 57.18 km
Jednota Horní Vltavice 57.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 57.54 km
Jednota Olešník 57.55 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 58.42 km
Jednota Libějovice 58.79 km
Bankomat Česká spořitelna 59.77 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 59.96 km
Jednota Vlachovo Březí 60.22 km
Jednota Buk 60.29 km
Bankomat ČSOB 60.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.38 km
Jednota Vlachovo Březí 60.42 km
Bankomat Česká spořitelna 61.24 km
Jednota Dříteň 61.36 km
Jednota Bavorov 61.44 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 61.45 km
Edeka, Passau (D) 61.51 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 61.54 km
Jednota Dub 61.55 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 61.88 km
Jednota Vodňany 62.29 km
Bankomat ČSOB 62.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.45 km
Bankomat GE Money Bank 62.63 km
Bankomat GE Money Bank 62.63 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 62.64 km
Jednota Vodňany 62.68 km
Jednota Čičenice 62.69 km
Bankomat Komerční banka 62.76 km
Bankomat Česká spořitelna 62.79 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 62.82 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 62.9 km
Jednota Javornice 63.05 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 63.08 km
Jednota Vimperk 63.33 km
Jednota Neplachov 63.58 km
Jednota Vimperk 64.12 km
Jednota Tvrzice 64.14 km
Jednota Bušanovice 64.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.65 km
Bankomat Komerční banka 64.65 km
Bankomat ČSOB 64.66 km
Bankomat Česká spořitelna 64.68 km
Jednota Vimperk 64.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 64.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.81 km
Jednota Vimperk 64.82 km
Jednota Vimperk 64.82 km
Bankomat ČSOB 64.83 km
Bankomat GE Money Bank 64.84 km
Jednota Zálezly 64.92 km
Jednota Vimperk 65.37 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 65.48 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 65.61 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 65.84 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 65.86 km
Bankomat ČSOB 65.92 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 65.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.06 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 66.07 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 66.43 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 66.43 km
Real, Passau (D) 66.91 km
Jednota Bohumilice 66.93 km
Jednota Malenice 67.3 km
Jednota Krč 67.39 km
Jednota Dolní Bukovsko 67.39 km
Bankomat Česká spořitelna 67.88 km
Bankomat Komerční banka 67.92 km
Bankomat GE Money Bank 67.94 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 67.98 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 68.13 km
Jednota Čkyně 68.17 km
Jednota Drahonice 69.92 km
Bankomat Česká spořitelna 70.12 km
Jednota Týn nad Vltavou 70.17 km
Bankomat GE Money Bank 70.22 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 70.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.78 km
Bankomat ČSOB 70.81 km
Bankomat Komerční banka 70.84 km
Bankomat Česká spořitelna 70.85 km
Bety Týn nad Vltavou 70.85 km
Jednota Volyně 70.89 km
Jednota Zdíkov 70.98 km
Jednota Volyně 71.05 km
Jednota Volyně 71.11 km
Bankomat GE Money Bank 71.13 km
Bankomat Česká spořitelna 71.16 km
Bankomat Komerční banka 71.16 km
Jednota Týn nad Vltavou 71.18 km
Bankomat ČSOB 71.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.71 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 71.9 km
Bankomat GE Money Bank 72 km
Bankomat ČSOB 72.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.01 km
Bankomat Česká spořitelna 72.06 km
Bankomat Komerční banka 72.1 km
Jednota Cehnice 72.43 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 72.67 km
Jednota Borkovice 72.84 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 73.62 km
Jednota Stachy 73.8 km
Jednota Albrechtice 73.92 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 74.04 km
Jednota Čestice 74.09 km
Jednota Vacov 74.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74.1 km
Bankomat ČSOB 74.1 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 74.42 km
Jednota Řípec 76.01 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 76.42 km
Bankomat Komerční banka 76.58 km
Jednota Čejetice 76.68 km
čerpací stanice OMV, Řípec 76.89 km
Bankomat Česká spořitelna 76.91 km
Jednota Kestřany 77.42 km
Jednota Sousedovice 78.42 km
Jednota Štěkeň 78.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 78.69 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 79.05 km
Bankomat Česká spořitelna 79.06 km
Supermarket Strakonice 79.06 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 79.11 km
Bankomat Česká spořitelna 79.11 km
Bankomat ČSOB 79.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.27 km
Supermarket Zuzana Bechyně 79.35 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 79.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.39 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 79.43 km
Bankomat Komerční banka 79.44 km
Bankomat Česká spořitelna 79.44 km
Jednota Strakonice 79.58 km
Jednota Bechyně 79.58 km
Bankomat ČSOB 79.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.59 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 79.61 km
Bankomat GE Money Bank 79.62 km
Bankomat Česká spořitelna 79.68 km
Bankomat Komerční banka 79.72 km
Jednota Strakonice 79.73 km
Jednota Písek 79.81 km
Jednota Bechyně 79.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.9 km
Bankomat Česká spořitelna 79.92 km
Bankomat ČSOB 79.93 km
Bankomat ČSOB 79.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.95 km
Bankomat Komerční banka 79.99 km
Bankomat GE Money Bank 80 km
Jednota Přehořov 80 km
Jednota Písek 80.04 km
Bankomat ČSOB 80.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.14 km
Bankomat Fio banka 80.15 km
Jednota Strakonice 80.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.16 km
Bankomat GE Money Bank 80.17 km
Bankomat Komerční banka 80.18 km
Supermarket Renta Soběslav 80.18 km
Bankomat Česká spořitelna 80.19 km
Jednota Strakonice 80.25 km
McDonalds, Písek 80.26 km
Jednota Přeštovice 80.26 km
čerpací stanice Shell, Písek 80.29 km
Bankomat Česká spořitelna 80.29 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 80.34 km
Bankomat Komerční banka 80.36 km
Bankomat Citibank 80.36 km
Jednota Strakonice 80.37 km
Bankomat Oberbank AG 80.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.39 km
Jednota Soběslav 80.42 km
Jednota Strakonice 80.42 km
Bankomat Česká spořitelna 80.44 km
Bankomat UniCredit Bank 80.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.53 km
Bankomat ČSOB 80.54 km
Fortna Strakonice 80.55 km
Bankomat Komerční banka 80.59 km
Bankomat Česká spořitelna 80.6 km
Bankomat UniCredit Bank 80.61 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 80.63 km
Bankomat Fio banka 80.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.7 km
Bankomat ČSOB 80.71 km
Bankomat Raiffeisenbank 80.71 km
Jednota Strakonice 80.74 km
Jednota Kluky 80.78 km
Bankomat ČSOB 80.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.82 km
Bankomat GE Money Bank 80.85 km
Jednota Strakonice 80.85 km
Bankomat ČSOB 80.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.89 km
Bankomat Komerční banka 80.89 km
Bankomat Česká spořitelna 80.9 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 80.91 km
Jednota Strakonice 81.02 km
Bankomat GE Money Bank 81.07 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 81.1 km
Jednota Písek 81.24 km
Jednota Písek 81.25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 81.31 km
Jednota Písek 81.33 km
Jednota Písek 81.5 km
Jednota Hlavatce 81.55 km
Jednota Radětice 81.6 km
čerpací stanice Benzina, Písek 81.67 km
Jednota Slabčice 81.75 km
Konzum Strašín 81.76 km
Jednota Klenovice 81.97 km
Sluneční kavárna, Srní 82.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82.11 km
Konzum Srní 82.13 km
čerpací stanice Srní 82.15 km
Jednota Dírná 82.31 km
Konzum Soběšice 82.4 km
Konzum Nezdice na Šumavě 82.51 km
Bankomat Česká spořitelna 82.71 km
Konzum Kašperské Hory 82.72 km
čerpací stanice OMV, Katovice 83.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 83.37 km
Bankomat ČSOB 83.42 km
Jednota Katovice 83.57 km
Jednota Borovany 83.88 km
Jednota Záhoří 83.94 km
Jednota Štěchovice 84.07 km
Jednota Želeč 84.31 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 84.4 km
Jednota Roudná 84.64 km
Jednota Myslkovice 84.89 km
Konzum Žihobce 85.4 km
Jednota Radomyšl 85.42 km
Jednota Podolí 85.7 km
Jednota Tučapy 85.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 85.91 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 85.91 km
Jednota Mnichov 86.71 km
Jednota Bernartice 86.78 km
Jednota Budislav 87.15 km
Jednota Velká Turná 87.18 km
Jednota Košice 87.71 km
Supermarket Malšice 88 km
Konzum Nezamyslice 88.01 km
Jednota Malšice 88.12 km
Jednota Střelské Hoštice 88.34 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 88.42 km
Jednota Jetětice 88.45 km
Jednota Stádlec 88.59 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 88.78 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 88.99 km
Bankomat Česká spořitelna 89.26 km
Konzum Dlouhá Ves 89.32 km
Jednota Vráž 89.4 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 89.45 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 89.6 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 89.62 km
Café 27, Hartmanice 89.83 km
Konzum Hartmanice 89.84 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 89.84 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 89.91 km
Jednota Opařany 90.5 km
Konzum Žichovice 90.54 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 90.59 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 90.91 km
Netto, Zwiesel (D) 91 km
Jednota Choustník 91.13 km
Jednota Sedlice 91.46 km
Jednota Slapy 91.49 km
Edeka, Zwiesel (D) 91.59 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 91.6 km
Deichmann, Zwiesel (D) 91.61 km
Kik, Zwiesel (D) 91.61 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 91.61 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 91.67 km
Bankomat Komerční banka 91.71 km
Bankomat UniCredit Bank 91.71 km
Jednota Mečíchov 91.75 km
Konzum Sušice 91.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.82 km
Bankomat ČSOB 91.82 km
Bankomat GE Money Bank 91.82 km
Bankomat Česká spořitelna 91.82 km
Konzum Sušice 91.86 km
Konzum Velké Hydčice 91.86 km
Konzum Rabí 91.91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 91.95 km
Intersport, Zwiesel (D) 91.98 km
Bankomat Komerční banka 92 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 92.02 km
Norma, Zwiesel (D) 92.02 km
NKD, Zwiesel (D) 92.02 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 92.03 km
TEDi, Zwiesel (D) 92.05 km
Rossmann, Zwiesel (D) 92.05 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 92.09 km
Bankomat ČSOB 92.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.1 km
Müller, Zwiesel (D) 92.13 km
Lidl, Zwiesel (D) 92.14 km
Konzum Sušice 92.15 km
Jednota Sezimovo Ústí 92.15 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 92.17 km
REWE, Zwiesel (D) 92.23 km
Bankomat Česká spořitelna 92.31 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 92.34 km
Penny Market, Zwiesel (D) 92.35 km
čerpací stanice Shell, Sušice 92.41 km
Jednota Krtov 92.41 km
Bankomat Česká spořitelna 92.52 km
Bankomat Komerční banka 92.59 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.62 km
Konzum Horažďovice 92.65 km
Bankomat ČSOB 92.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.66 km
Bankomat Česká spořitelna 92.71 km
Real, Zwiesel (D) 92.78 km
Konzum Horažďovice 92.82 km
Jednota Květov 92.86 km
Bankomat Česká spořitelna 92.88 km
Jednota Tábor 92.89 km
Bankomat Česká spořitelna 92.91 km
Bankomat GE Money Bank 92.92 km
Bankomat Komerční banka 92.95 km
Bankomat GE Money Bank 92.99 km
Bankomat Raiffeisenbank 93.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.4 km
Bankomat GE Money Bank 93.41 km
Jednota Sepekov 93.41 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 93.5 km
Konzum Budětice 93.53 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 93.56 km
McDonalds, Tábor 93.56 km
Bankomat GE Money Bank 93.71 km
Jednota Kučeř 93.93 km
Bankomat ČSOB 93.94 km
Jednota Škvořetice 94.05 km
Jednota Lom 94.13 km
Konzum Petrovice u Sušice 94.47 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 94.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.54 km
Bankomat ČSOB 94.56 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 94.64 km
Jednota Měšice 94.92 km
Konzum Čečelovice 94.94 km
Bankomat Česká spořitelna 94.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.95 km
Bankomat ČSOB 94.95 km
Bankomat ČSOB 94.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.97 km
Jednota Tábor 94.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.99 km
Bankomat GE Money Bank 95 km
Bankomat Fio banka 95 km
Bankomat Oberbank AG 95 km
Bankomat Komerční banka 95.03 km
Bankomat Komerční banka 95.03 km
Bankomat ČSOB 95.03 km
Bankomat Česká spořitelna 95.05 km
Bankomat Česká spořitelna 95.06 km
Bankomat Raiffeisenbank 95.11 km
Bankomat Raiffeisenbank 95.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.12 km
Bankomat UniCredit Bank 95.13 km
Bankomat ČSOB 95.14 km
čerpací stanice Shell, Tábor 95.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.17 km
Bankomat ČSOB 95.3 km
Jednota Varvažov 95.3 km
Bankomat Česká spořitelna 95.32 km
Bankomat GE Money Bank 95.32 km
Bankomat Komerční banka 95.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.33 km
Bankomat Česká spořitelna 95.39 km
Konzum Malý Bor 95.45 km
Konzum Hrádek 95.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.53 km
Bankomat ČSOB 95.53 km
Bankomat ČSOB 95.56 km
CENTRUM Milevsko 95.59 km
Bankomat GE Money Bank 95.59 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 95.63 km
Aldi Süd, Regen (D) 95.65 km
Bankomat Česká spořitelna 95.66 km
Bankomat Komerční banka 95.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.7 km
Norma, Regen (D) 95.78 km
Netto, Regen (D) 95.84 km
Takko Fashion, Regen (D) 95.95 km
Deichmann, Regen (D) 95.96 km
TEDi, Regen (D) 95.97 km
REWE, Regen (D) 96.02 km
Jednota Tábor 96.03 km
Jednota Božetice 96.05 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 96.06 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 96.07 km
Esprit, Regen (D) 96.11 km
Jednota Zárybničná Lhota 96.13 km
NKD, Regen (D) 96.13 km
Edeka center, Regen (D) 96.17 km
Konzum Svéradice 96.31 km
Jednota Zbelítov 96.33 km
Edeka, Regen (D) 96.52 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 96.54 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 96.54 km
Jednota Tábor 96.58 km
Konzum Třebomyslice 96.58 km
Konzum Hradešice 96.71 km
Konzum Velký Bor 96.76 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 97.2 km
Konzum Čejkovy 97.2 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 97.64 km
Jednota Blatná 97.99 km
Bankomat ČSOB 97.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.99 km
Bankomat Česká spořitelna 98.01 km
Bankomat Česká spořitelna 98.07 km
Bankomat Komerční banka 98.1 km
Bankomat GE Money Bank 98.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 98.25 km
Jednota Chýnov 98.29 km
Jednota Hrejkovice 98.33 km
Konzum Břežany 98.36 km
Konzum Hlavňovice 98.52 km
Bankomat Česká spořitelna 98.81 km
Jednota Čimelice 98.82 km
Bankomat Česká spořitelna 99.45 km
Konzum Myslív 99.49 km
Konzum Nalžovské Hory 99.49 km
Bankomat ČSOB 99.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.52 km
Jednota Radkov 99.7 km
Konzum Železná Ruda 99.76 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 99.79 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 100.01 km
Konzum Pačejov 100.02 km
Konzum Ústaleč 100.08 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 100.08 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 100.14 km
Konzum Chanovice 100.31 km
Jednota Pořín 100.36 km
Jednota Pechova Lhota 100.57 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 100.7 km
Jednota Jistebnice 100.82 km
Konzum Velhartice 100.88 km
Konzum Ujčín 100.89 km
Jednota Probulov 101.04 km
Jednota Přílepov 101.08 km
Konzum Kolinec 101.27 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 101.31 km
Jednota Kostelec 101.35 km
Konzum Velenovy 101.81 km
Jednota Dolní Hořice 101.85 km
Konzum Chotěšov 101.85 km
Jednota Chotoviny 101.95 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 101.98 km
Jednota Orlík nad Vltavou 102.21 km
Konzum Pačejov 102.23 km
Konzum Zavlekov 102.3 km
Norma, Deggendorf (D) 102.52 km
Müller, Deggendorf (D) 102.55 km
TEDi, Deggendorf (D) 102.55 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 102.59 km
Rossmann, Deggendorf (D) 102.59 km
Edeka, Deggendorf (D) 102.6 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 102.62 km
New Yorker, Deggendorf (D) 102.63 km
C&A, Deggendorf (D) 102.65 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 102.66 km
Esprit, Deggendorf (D) 102.66 km
NKD, Deggendorf (D) 102.66 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 102.69 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 102.74 km
Jednota Ratibořské Hory 102.74 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 102.78 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 102.83 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 102.84 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 102.84 km
Kik, Deggendorf (D) 102.85 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 102.93 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 103.03 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 103.07 km
Jednota Kovářov 103.15 km
Lidl, Deggendorf (D) 103.22 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 103.26 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 103.27 km
Konzum Malonice 103.3 km
Burger King, Deggendorf (D) 103.31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 103.31 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 103.38 km
Real, Deggendorf (D) 103.49 km
Netto, Deggendorf (D) 103.51 km
NKD, Bodenmais (D) 103.64 km
Jednota Lnáře 103.74 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 103.76 km
REWE, Bodenmais (D) 103.83 km
Jednota Borotín 104.02 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 104.06 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 104.06 km
Jednota Chyšky 104.12 km
Jednota Lety 104.37 km
Jednota Mirovice 104.8 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 105.04 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 105.15 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 105.34 km
Bankomat Česká spořitelna 105.53 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 105.64 km
Konzum Zborovy 105.69 km
Jednota Bělčice 106.22 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 106.23 km
Jednota Nemyšl 106.38 km
Konzum Hojsova Stráž 106.74 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 106.75 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 106.87 km
Konzum Běšiny 107.42 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 107.8 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 107.8 km
Bankomat Česká spořitelna 107.81 km
Konzum Plánice 107.83 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 107.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 108.95 km
Konzum Víteň 109.11 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.27 km
Konzum Mochtín 110.54 km
Bankomat GE Money Bank 110.6 km
Bankomat ČSOB 110.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.69 km
Bankomat Česká spořitelna 110.71 km
Jednota Mladá Vožice 110.71 km
Supermarket Mladá Vožice 110.89 km
Jednota Mladá Vožice 110.89 km
Konzum Strážov 111 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 111.44 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 111.76 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 111.77 km
Jednota Oldřichov 112.29 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 112.3 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 112.71 km
Konzum Dešenice 112.78 km
Bankomat Komerční banka 112.81 km
Bankomat Česká spořitelna 112.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.86 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 112.86 km
Bankomat ČSOB 112.89 km
Jednota Smilovy Hory 113.19 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.25 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.31 km
Konzum Sobětice 113.43 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.68 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 113.74 km
Konzum Bolešiny 114.38 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 114.65 km
Bankomat Česká spořitelna 115.03 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 115.27 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 115.46 km
Konzum Nýrsko 115.5 km
COOP DISKONT - Nýrsko 115.62 km
Konzum Nýrsko 115.62 km
Bankomat ČSOB 115.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.63 km
Bankomat GE Money Bank 115.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.65 km
Bankomat Česká spořitelna 115.66 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 115.67 km
Bankomat ČSOB 115.67 km
Bankomat Komerční banka 115.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.7 km
Bankomat ČSOB 115.7 km
Konzum Janovice 116.01 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.24 km
Bankomat Komerční banka 116.26 km
Bankomat ČSOB 116.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.33 km
Bankomat Česká spořitelna 116.35 km
Bankomat UniCredit Bank 116.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.44 km
Bankomat Česká spořitelna 116.45 km
Bankomat Fio banka 116.45 km
Bankomat GE Money Bank 116.46 km
Konzum Klatovy 116.46 km
Bankomat Komerční banka 116.49 km
Bankomat Česká spořitelna 116.55 km
Bankomat ČSOB 116.72 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 117.37 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 117.41 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 117.41 km
Bankomat Česká spořitelna 117.46 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 117.81 km
Konzum Bezděkov 117.97 km
Konzum Předslav 118.05 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 118.42 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 118.46 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 118.69 km
Konzum Měčín 119.01 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 119.1 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 119.44 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 120.74 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 121.01 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 122.54 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 123.11 km
Bankomat Česká spořitelna 123.67 km
Bankomat Komerční banka 123.7 km
Konzum Švihov 124.15 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 124.18 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 124.23 km
Konzum Úsilov 124.43 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 124.43 km
Bankomat Česká spořitelna 124.89 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 125 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 125 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 125.66 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 126.2 km
Konzum Černíkov 126.45 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 126.59 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127 km
Konzum Nezdice u Přeštic 127.25 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.8 km
Konzum Chudenice 127.94 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 127.95 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 128.06 km
Bankomat GE Money Bank 128.5 km
Bankomat Komerční banka 128.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128.54 km
Konzum Kdyně 128.55 km
Bankomat ČSOB 128.56 km
Bankomat Česká spořitelna 128.6 km
Konzum Vřeskovice 128.64 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 128.72 km
Konzum Kdyně 128.73 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 128.9 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 129.24 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 129.26 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 129.28 km
Konzum Chocomyšl 130.06 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.07 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.07 km
Bankomat ČSOB 130.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130.39 km
Bankomat Komerční banka 130.43 km
Bankomat Česká spořitelna 130.6 km
Bankomat GE Money Bank 130.71 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 130.74 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 131.02 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 131.16 km
Konzum Kout na Šumavě 131.27 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 131.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 131.69 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.1 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 132.15 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 132.16 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.25 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 132.56 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 132.81 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 133.37 km
Konzum Starý Klíčov 133.43 km
Bankomat Česká spořitelna 133.64 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 133.68 km
Konzum Zahořany 133.83 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 134.12 km
Konzum Srbice 134.14 km
Konzum Mrákov 134.15 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 134.21 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 134.25 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 134.64 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 134.67 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 135 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 135 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 135.11 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 135.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 135.4 km
Konzum Tlumačov 135.41 km
Konzum Hlohovčice 135.46 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 135.73 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 136.16 km
Konzum Čermná u Staňkova 136.26 km
Konzum Folmava 136.29 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 136.38 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 136.5 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 136.76 km
Konzum Česká Kubice 136.87 km
Bankomat Komerční banka 136.89 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 137.18 km
Bankomat GE Money Bank 137.35 km
Bankomat Česká spořitelna 137.37 km
Konzum Milavče 137.4 km
Bankomat Česká spořitelna 137.53 km
Konzum Domažlice 137.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.76 km
Bankomat GE Money Bank 137.76 km
Bankomat Rokycany 137.78 km
Bankomat ČSOB 137.78 km
Bankomat Raiffeisenbank 138.03 km
Konzum Osvračín 138.04 km
Bankomat Česká spořitelna 138.05 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 138.08 km
Bankomat ČSOB 138.11 km
Bankomat Česká spořitelna 138.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.13 km
Bankomat Komerční banka 138.18 km
Bankomat ČSOB 138.19 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 138.22 km
Bankomat GE Money Bank 138.25 km
Bankomat GE Money Bank 138.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.29 km
Bankomat UniCredit Bank 138.31 km
Bankomat Česká spořitelna 138.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.32 km
Konzum Hlohová 138.33 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 138.34 km
Bankomat Česká spořitelna 138.36 km
Bankomat Komerční banka 138.46 km
Bankomat Komerční banka 138.46 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 138.46 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 138.48 km
Bankomat ČSOB 138.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.49 km
Bankomat Česká spořitelna 138.49 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 138.56 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 138.61 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 138.67 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 138.69 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 138.69 km
Konzum Domažlice 138.73 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 138.87 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 139.01 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 139.14 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 139.18 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 139.2 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 139.22 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 139.26 km
Konzum Blížejov 139.56 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 139.57 km
Konzum Dobřany 139.64 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 139.64 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 139.65 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 139.65 km
Bankomat Komerční banka 139.66 km
Bankomat Česká spořitelna 139.7 km
Bankomat GE Money Bank 139.74 km
Konzum Staňkov 139.77 km
Bankomat Česká spořitelna 139.83 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 139.95 km
Bankomat Česká spořitelna 140.16 km
Konzum Staňkov 140.25 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 140.44 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 140.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 140.63 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 140.91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 141.55 km
Konzum Trhanov 141.66 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 141.66 km
Jednota Osek u Rokycan 142.05 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 142.08 km
Konzum Draženov 142.18 km
Bankomat Česká spořitelna 142.19 km
Bankomat Komerční banka 142.23 km
Bankomat ČSOB 142.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.24 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 142.26 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 142.32 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 142.47 km
čerpací stanice OMV, Draženov 142.6 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 143.03 km
Bankomat Komerční banka 143.08 km
Konzum Semošice 143.24 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 143.25 km
Bankomat GE Money Bank 143.25 km
Bankomat Česká spořitelna 143.25 km
Bankomat Komerční banka 143.29 km
Bankomat Česká spořitelna 143.3 km
Bankomat GE Money Bank 143.33 km
McDonalds, OC Plzeň 143.33 km
Bankomat ČSOB 143.4 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 143.47 km
Bankomat Komerční banka 143.48 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 143.48 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 143.48 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 143.52 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 143.53 km
Bankomat Česká spořitelna 143.57 km
čerpací stanice Benzina, Stod 143.66 km
Bankomat Česká spořitelna 143.78 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 143.83 km
Bankomat Česká spořitelna 143.85 km
Bankomat ČSOB 143.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.86 km
Bankomat GE Money Bank 143.9 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 143.9 km
Bankomat Komerční banka 143.92 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 143.97 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 144.01 km
Bankomat Česká spořitelna 144.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.14 km
Bankomat ČSOB 144.14 km
Bankomat ČSOB 144.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.19 km
Bankomat Komerční banka 144.19 km
Bankomat ČSOB 144.21 km
Bankomat GE Money Bank 144.22 km
Bankomat Česká spořitelna 144.34 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 144.39 km
Bankomat ČSOB 144.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.51 km
Bankomat ČSOB 144.51 km
Bankomat Česká spořitelna 144.65 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.67 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.68 km
Bankomat GE Money Bank 144.68 km
Bankomat Česká spořitelna 144.68 km
Bankomat Fio banka 144.69 km
Bankomat GE Money Bank 144.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.7 km
Bankomat Komerční banka 144.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.81 km
Bankomat Česká spořitelna 144.82 km
Bankomat ČSOB 144.84 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 144.87 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 144.87 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 144.89 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 144.89 km
Bankomat Česká spořitelna 144.9 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.91 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 144.92 km
Bankomat UniCredit Bank 144.96 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 144.99 km
Bankomat Česká spořitelna 145.09 km
Konzum Horšovský Týn 145.11 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 145.53 km
Bankomat ČSOB 145.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.62 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.82 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 145.92 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 146.04 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 146.09 km
Konzum Postřekov 146.2 km
Konzum Díly 146.42 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 146.65 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 146.81 km
Bankomat Česká spořitelna 146.82 km
Bankomat GE Money Bank 146.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.92 km
Bankomat ČSOB 146.94 km
Jednota Stupno 147.33 km
Bankomat Fio banka 147.34 km
Bankomat Česká spořitelna 147.35 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 147.45 km
Konzum Nový Kramolín 147.49 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 147.57 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.66 km
Bankomat Česká spořitelna 147.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 147.69 km
Jednota Břasy 147.87 km
Bankomat ČSOB 147.92 km
Bankomat Česká spořitelna 147.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.95 km
Jednota Druztová 148.1 km
Jednota Dolany 148.26 km
Bankomat Komerční banka 148.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 148.35 km
Bankomat Česká spořitelna 148.43 km
Bankomat Česká spořitelna 148.45 km
Bankomat GE Money Bank 148.47 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 148.51 km
Bankomat Komerční banka 148.56 km
Bankomat Česká spořitelna 148.56 km
Bankomat GE Money Bank 148.56 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 148.64 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 148.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.76 km
Bankomat ČSOB 148.76 km
Jednota Radčice 148.85 km
Bankomat Česká spořitelna 148.86 km
Bankomat Česká spořitelna 148.87 km
Jednota Nýřany 149.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 149.03 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.2 km
Bankomat ČSOB 149.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.41 km
Bankomat GE Money Bank 149.41 km
Bankomat Česká spořitelna 149.41 km
Bankomat ČSOB 149.41 km
Market Zruč 149.58 km
Bankomat Česká spořitelna 149.88 km
Bankomat Česká spořitelna 150.21 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 150.29 km
Konzum Poběžovice 150.33 km
Konzum Újezd sv. Kříže 151.11 km
Konzum Mnichov 151.22 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 151.34 km
Bankomat Komerční banka 151.62 km
Market Třemošná 151.64 km
Jednota Třemošná 151.64 km
Jednota Kozolupy 151.89 km
Jednota Chotíkov 151.96 km
Bankomat Komerční banka 151.96 km
Jednota Žichlice 152.14 km
Konzum Miřkov 152.27 km
Jednota Město Touškov 152.62 km
Bankomat ČSOB 152.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.76 km
Jednota Česká Bříza 152.86 km
Jednota Heřmanova Huť 153.14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 153.77 km
Jednota Úlice 155.2 km
Jednota Horní Bříza 155.35 km
Bankomat Česká spořitelna 155.44 km
Supermarket Horní Bříza 155.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 155.61 km
Konzum Hostouň 155.63 km
Jednota Dobříč 156.29 km
Jednota Nevřeň 156.38 km
Konzum Vidice 156.47 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 156.64 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 156.8 km
Jednota Sytno 157.67 km
Jednota Pňovany 157.77 km
Jednota Kladruby 158.15 km
Bankomat ČSOB 158.29 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 159.52 km
Market Kaznějov 159.71 km
Jednota Kaznějov 159.71 km
Jednota Všeruby 159.78 km
Bankomat Komerční banka 160 km
Market Kaznějov 160.08 km
Bankomat ČSOB 160.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 160.36 km
Bankomat Komerční banka 160.39 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 160.45 km
Bankomat GE Money Bank 160.46 km
Bankomat Česká spořitelna 160.46 km
Jednota Líšťany 160.46 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 160.85 km
Jednota Stříbro 160.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 160.93 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 161.1 km
Jednota Stříbro 161.16 km
Jednota Stříbro 161.18 km
Burger King, Neutraubling (D) 161.67 km
Jednota Mrtník 162.22 km
Jednota Loza 162.75 km
Jednota Babiná 162.96 km
Jednota Horní Bělá 163.18 km
Jednota Dolní Bělá 163.43 km
Jednota Plasy 163.48 km
Jednota Plasy 163.62 km
Bankomat Česká spořitelna 163.63 km
Jednota Stráž u Tachova 163.98 km
Jednota Pernarec 164.2 km
Jednota Plasy 164.39 km
Jednota Hadačka 164.87 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 164.89 km
Bankomat ČSOB 165.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 165.64 km
Jednota Kralovice 165.73 km
Supermarket Kralovice 165.8 km
Bankomat Česká spořitelna 165.87 km
Jednota Kralovice 166.05 km
Jednota Kralovice 166.14 km
Jednota Úněšov 166.67 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 166.69 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 166.73 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 166.9 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 167.02 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 167.07 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 167.18 km
NKD, Regensburg (D) 167.23 km
Kik, Regensburg (D) 167.28 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 167.35 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 167.37 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 167.39 km
Bankomat GE Money Bank 167.4 km
Jednota Bor u Tachova 167.44 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 167.49 km
Bankomat Česká spořitelna 167.5 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 167.53 km
Jednota Bor u Tachova 167.58 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 167.62 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 167.72 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 167.86 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 167.91 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 167.95 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 168.03 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 168.05 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 168.05 km
Jednota Hvozd 168.26 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 168.41 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 168.43 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 168.58 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 168.66 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 168.72 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 168.74 km
C&A, Regensburg (D) 168.74 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 168.75 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 168.84 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 168.9 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 169.04 km
Jednota Přimda 169.34 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 169.38 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 169.47 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 169.51 km
Jednota Mladotice 169.6 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 169.6 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 169.78 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 170.69 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 170.87 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 171.17 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 171.18 km
Jednota Černošín 171.24 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 171.62 km
Jednota Pláň 171.66 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 171.66 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 172.04 km
Jednota Konstantinovy Lázně 172.99 km
Bankomat ČSOB 173.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.15 km
Bankomat UniCredit Bank 173.33 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 173.51 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 173.57 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 174 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 174 km
Jednota Staré Sedliště 174.1 km
Bankomat ČSOB 174.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.33 km
Jednota-cukrárna Manětín 174.36 km
Jednota Nečtiny 174.95 km
Jednota Hošťka 175.05 km
Bankomat UniCredit Bank 175.1 km
Jednota Rozvadov 175.32 km
Jednota Žihle 175.65 km
Konzum Milčice 175.68 km
Jednota Bezdružice 175.81 km
Jednota Bezdružice 175.82 km
Jednota Staré Sedliště 176 km
Jednota Lestkov 177.66 km
Jednota Dlouhý Újezd 179.1 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 179.83 km
Jednota Tachov 180.42 km
COOP DISKONT - Tachov 180.92 km
Bankomat Česká spořitelna 181.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 181.11 km
Bankomat ČSOB 181.15 km
Jednota Tachov 181.16 km
Jednota Tachov 181.16 km
Jednota Tachov 181.23 km
Bankomat GE Money Bank 181.23 km
Bankomat Komerční banka 181.39 km
Bankomat ČSOB 181.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 181.44 km
Bankomat Česká spořitelna 181.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 181.45 km
Bankomat ČSOB 181.45 km
Bankomat Česká spořitelna 181.45 km
Jednota Tachov 181.46 km
Bankomat GE Money Bank 181.49 km
Jednota Tachov 181.72 km
Jednota Tachov 181.87 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 181.9 km
Bankomat Česká spořitelna 182.21 km
Jednota Planá 182.21 km
Bankomat GE Money Bank 182.37 km
Bankomat ČSOB 182.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 182.44 km
Jednota Chodová Planá 185.02 km
Jednota Halže 186.63 km
Bankomat ČSOB 189.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 189.51 km
Bankomat Česká spořitelna 189.53 km
Jednota Lázně Kynžvart 199.54 km

mohlo by Vás zajímat

cisterciácký klášter Vyšší Brod

batoh
cisterciácký klášter Vyšší Brod
Šumava A-Z: církevní
Šumava: vyšebrodsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Rožmberk nad Vltavou

batoh
Rožmberk nad Vltavou
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: vyšebrodsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Národní park Šumava vznikl v březnu 1991 vyjmutím nejcennějších lokalit z Chráněné krajinné oblasti Šumava. Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Se svojí rozlohou 69 030 ha je největším národním parkem v ČR. Za svoji atraktivitu vděčí Národní park kromě jiného i dlouholeté existenci Pohraničního pásma nazývaného železnou oponou, která na několik desetiletí zastavila působení člověka v hraničních oblastech a dala tak prostor přirozenému vývoji krajiny. Uprostřed Evropy vznikl unikátní přírodní celek, jehož hodnoty si bezesporu zaslouží ochranu. Oblast Šumavy a Bavorského lesa tvoří společně jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Území NP leží v nadmořské výšce od 600 m n. m. (údolí Otavy u Rejštejna) do 1378 m n. m. (Plechý). Podle stupně ochrany přírody je NP rozdělen do tří zón: I. zóna - přísná přírodní (13% z celkové plochy), zahrnuje nejcennější části, území je ponecháno přirozenému vývoji bez vlivu člověka, platí zde zákaz vstupu mimo vyznačené trasy. II. zóna - řízená přírodní (83% z celkové plochy), člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy. III. zóna - okrajová (4% z celkové plochy), území značně pozměněné člověkem, osídlené nebo hospodářsky kultivované oblasti zejména obce, jejich okolí a zemědělské plochy. Vzácné lokality NP z hlediska ochrany rostlin a živočichů (15 000 ha) jsou navíc zahrnuty do šesti klidových území, ve kterých se lze pohybovat pouze po vyznačených turistických stezkách. Pro poznávání Šumavy, dovolenou, relaxaci, wellnes, sport, využijte nabídky ubytování pro každého. Od luxusních hotelů pro vyznavače pohodlí, přes moderní apartmány nebo stylové penziony pro milovníky romantiky. Prohlédněte si nabízené penziony, chalupy, chaty, horské chaty, hotely a vyberte si způsob ubytování, který vám nejvíce vyhovuje. I přesto, že se typu ubytování liší podle povahy, lokality, jedno mají společné - příjemné prostředí, kvalitní služby, příznivé ceny a ochotný personál. Vyberte si ze široké nabídky ubytování, v němž můžete vždy počítat s pohodlím, které vám zařízení poskytnou. Velké oblibě se těší na Šumavě zejména penziony, které tvoří páteř turistického zázemí a levného ubytování na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Krušnej nechal ženu mluvit, obíraje se svými myšlenkami. Věděl dobře, že odpor její by rostl a mohutněl každou jeho odpovědí. Když pak se ho přímo tázala, hodlá-li se opříti zamýšlenému dělení čili nic, odtušil klidně:

„Copak se mne ptáš? Dojde-li k dělení, bude děliti obec; s tou si to sprav." Rozzlobila se.

„Cože? — Obec, povídáš? — Jsem tak hloupá, že bych nevěděla, co je obec? Obec, toť jste vy, a vy dělit nebudete, o to se postarám."

Krušnej pokrčil ramenoma:

„Nač se rozčiluješ? Máš pravdu, obec jsme my všichni, ale žádný z nás pro sebe. Až obec řekne: Blata se rozdělí, postav se proti obci a řekni: ,Ne, vy necháte věc při starém, dělit se nebude.' — Uhlídáš, že obec se neopováží A opováží-li se přece, nezbude než se podrobit, kdybys křičela desetkrát víc a silněji."

„Na tvou pomoc arci nečekám, ty nimro! — Ale proto si s obcí promluvím přece, a rozděh-li Blata, ať mi potom vybaví holky. K císaři pánu kdybych měla dojít, najdu si právo. To jim řekni všem a nejdříve tomu moudrému mudrlantovi tam v Plástovicích."

„Buď bez starosti, vyřídím mu tvůj vzkaz. Je jisto, až uslyší, ulekne se a přidá věna Apoleně, abys našim holkám mohla koupit peřiny."

„Ty se mi směješ, ty hloupý Kubo           Nebo jste se snad

spolu umluvili, že našemu Jakubovi dceru nedá, jen za cenu rozdělení Blat?"

„To jsme zrovna neumluvili, ale možná dost, že Jouza to jinak neudělá. Ale to je tobě přece jedno: ty mu najdeš jinou nevěstu s osmi tisíci. U nás takových roste jako hřibů v lese po vlažičce."

„Nech si svoje úštěpky..."

„Zkrátka a moudře: Ty si i beztak pomůžeš a rozdělení

Blat zamezíš, ale na tvém místě bych prozatím nedělal zbytečného rámusu, aby se kmotr nezalekl ani nepohněval. Blata se nebudou dělit ani dnes, ani zítra, ale mohlo by se stát, že by Potužák našel pro svou dceru ženicha, který by se mu aspoň tak dobře hodil jako náš Jakub. Dělej si teď, co chceš." Krušná se poněkud zarazila.

„Nevídáno!" zabručela mnohem dušeněji, „tu je toho, Apolena Potužákovic! Na naší straně, v Podeřišti, ve Vítě-jicích, v Lažišti jsou taky bohaté nevěsty. Potom, což tu není ve Lhotě Kuchař..."

„Ano, má dvě dcery, každá dostane pět tisíc..."

„...VeZliviBlahout..."

„... Pravda, dá věna čtyři tisíce..."

„... A pár koňů k tomu. Možná že by dal i pět tisíc..."

„Ovšem, i jiní se ještě najdou. Ale zatím přece snad abychom zůstali při Potužákovi, když dá osm tisíc."

„Dobře, ale Blata se dělit nebudou."

„Nu, nebudou, když nechceš. Já jenom myslím, abys o tom zbytečně nemluvila." -

Krušná skutečně přestala mluvit o dělení Blat a jen na Potužáka si zatoužila.

„Je to kus mudrlanta, tenhle!" ulevila si, ukazujíc rukou směrem k Plástovicům. „Pořád ho vidím a slyším, jak se čertil na našeho Ferdu. Udělal by dobře, kdyby metl před svým prahem. Má taky dětí, má toho kluka Vaška, který mu třeba jednou vyvede něco horšího než to naše ubohé dítě, ten Ferda! To toho je, že chtěl zítra k obědu rybu, když přišel po dlouhém čase domů. To se přece rozumí, že se mu musí vyhovět, je třeba ho trochu uctít. Však se ví, jaký to je zlotřilec, ten Vojta, jeho hříbek! Ten snad chytá jen žáby v potoce, aj ? Knížecí není ten potok, ale jeho! Chtěla bych vědět, kolik štik už z něho vytáhl. Ty ovšem nejsou kradené jako ti kapři, jež člověk poctivě koupí od Pavlíčka..."

„No, už toho nech..."

Nemohla toho nechat tak hned, dlouho ještě mluvila, věc rozvláčela. —

Jedva Potužák přišel domů, přivalila se hanba za okolností, již krejčí vylíčil na statku jeho svaka ve Zbudově.

Když bral se cestou z Pašic domů, prchly mlhy, jasno bylo; když četník odváděl jeho syna, obviněného z těžkého zločinu, nové mlhy se hnaly od západu, hustší, dusivější těch, jež prchly, šedými perutěmi letěly za odváděným, za urvaným od krbu rodinného. Zahalily Blata i ves kraj ve chmurné stíny své a těžce lehly na srdce rodičů.

„Já jsem se ničím neprovinil," pravil Václav, opouštěje rodný práh; „já toho člověka neznám, jen jsem ho viděl, jak se sbíral a vlasy jeho byly krví slepené."

„To se ukáže," odvětil četník, „jen pojďte a nezdržujte mě! Kdyby vaše svědomí bylo čisté, nebyl byste před ním utíkal."

„Bůh suď!" pravil otec. „Jdi!" -

Asi hodinu po zatknutí Václava vrátil se Vojta z Blat. Když slyšel zvěst, trhl sebou. „Není možná," pravil, „Václav onoho člověka neuhodil, tím méně obral."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky