Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

jezuitská kolej, Klatovy

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: architektura
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: církevní
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'41.064"N, 13°17'33.007"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Oficiálním datem příchodu jezuitů do Klatov je 11. březen 1636. Tehdy do města přibyl pomocník provinciála jezuitského řádu P. Martin Stredonius a jeho dva společníci Jan Molitor a Jiří Aquitan. V roce 1635 sepsaly přední šlechtické rody (Podníceni Adalbertem Chanovským) z okolí žádost, v níž požádaly jezuitského provinciála, aby řád v Klatovech založil svou rezidenci a vybudoval zde školy a kostel. Jezuité tak i v Klatovech začali budovat misie, poté rezidenci a posléze i kolej, kostel a školy. Rozvoji jezuitského komplexu napomohl i sám císař Ferdinand III, jenž ještě téhož roku napomenul klatovského purkmistra a městskou radu, aby jezuitům a jejich činnosti vycházeli vstříc. O místě vhodném k vybudování koleje začali jezuité uvažovat a jednat (P. Chanovský) již v roce 1637. Jejich představám vyhovovala jihozápadní část města, kde se nacházelo spáleniště asi 12 neobnovených domů po požáru z 12. května 1579. Významnou podporu Tovaryšstvu Ježíšovu poskytoval Adam Jiří Bořita z Martinic (syn Jaroslava Bořity z Martinic) a jeho sestra Lucie Otilie provdaná hraběnka Kolowratová, která řádu v roce 1651 odkázala 50 000 zlatých. V roce 1642 byla založena jezuitská kolej a prvním rektorem koleje byl dosavadní superior místní jezuitské rezidence P. Andrea Stredonius. Počátkem 50. let 17. století již mohli jezuité začít s přípravou konkrétních plánů na stavbu nové koleje, kostela, školy. Postupně se jim totiž podařilo získat další domy, jež potřebovali ke svému stavebnímu rozvoji. V roce 1653 se rektorem koleje stal P. Theodor Moretus, který měl již zkušenosti s výstavbou jezuitského areálu v Březnici. Díky němu se změnily dosavadní představy a plány a pravděpodobně i rozhodl o současné poloze jezuitského kostela (ten je orientován netradičně z pohledu osy východ-západ) a o dispozici dalších budov. Základní kámen ke stavbě nové jezuitské koleje (dnes Balbínova čp. 59) byl položen 13. dubna 1655. Jezuité také dokoupili za 1 400 zlatých dům bratří z Dobrše, dům hrabat z Klenové za 500 zlatých, dům Alžběty Žeberské za 145 zlatých a dům Anny Nuczlové za 466 zlatých. Dne 24. dubna 1656 (na den sv. Jiří) započali se stavbou kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Idea projektu jezuitského komplexu byla dána P. Moretem. V roce 1689 byl celý jezuitský komplex poškozen požárem města založeným Francouzi - vyhořela kolej, seminář i gymnázium, střecha kostela, věže. V létech 1692 – 1693 postavili jezuité v zahradě koleje seminář. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadl kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, gymnázium a další části komplexu městu Klatovy, v jezuitské koleji pak byla zřízena kasárna…

odkaz: jezuitská kolej, Klatovy

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kasárna pod Černou věží, Klatovy

batoh
kasárna pod Černou věží, Klatovy
Šumava A-Z: kasárna
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Černá věž, Klatovy

batoh
Černá věž, Klatovy
Šumava A-Z: architektura
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Šumná města - Klatovy

batoh
Šumná města - Klatovy
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel Neposk. početí P. Marie a sv. Ign...

batoh
kostel Neposk. početí P. Marie a sv. Ignáce, Klatovy
Šumava A-Z: kostely
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 0 km
Černá věž, Klatovy 0.02 km
Šumná města - Klatovy 0.03 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 0.03 km
radnice Klatovy 0.04 km
pamětní deska osvobození Klatov 0.04 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 0.04 km
pamětní deska okupace Klatov 0.04 km
oslavy osvobození Klatovy 0.04 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 0.04 km
NS Klatovský vycházkový okruh 0.04 km
prampouch, Klatovy 0.04 km
Katakomby Klatovy 0.04 km
infocentrum Klatovy 0.05 km
Sázka na třináctku 0.05 km
Balbín Bohuslav 0.07 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 0.08 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 0.08 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 0.08 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 0.08 km
památník Pod Valy 0.09 km
kašna Klatovy 0.09 km
Burian Vlasta 0.09 km
Klička Josef 0.09 km
folklórní festival Klatovy 0.09 km
AccuWeather - Klatovy 0.09 km
studna pod Valy, Klatovy 0.11 km
Jak ukrást Dagmaru 0.12 km
pamětní deska Josef Klička 0.13 km
Tři chlapi na cestách 0.14 km
pamětní deska Eduard Formánek 0.14 km
Vočadlo Otakar 0.14 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 0.14 km
Policie Modrava 0.15 km
Formánek Eduard 0.15 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 0.15 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 0.16 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 0.16 km
Vlachův dům, Klatovy 0.17 km
Kramerius Václav Matěj 0.18 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 0.19 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 0.2 km
Sokolovna Klatovy 0.21 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 0.21 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 0.21 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 0.21 km
Suchý Jiří 0.21 km
Klatovy 0.21 km
Kočičková Ester 0.21 km
Landovský Pavel 0.21 km
Belfín František 0.21 km
Wiendl František 0.21 km
Šesták Antonín, páter 0.21 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 0.21 km
Cyklotoulky - Klatovy 0.21 km
Bílá věž, Klatovy 0.22 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 0.22 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 0.22 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 0.23 km
Modrý tygr 0.24 km
památník Dr. Jan Krejčí 0.24 km
Krejčí Jan Dr. 0.24 km
Vrchlický Jaroslav 0.24 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 0.24 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 0.24 km
Talich Václav 0.24 km
Vrba Karel PhDr. 0.24 km
Halíř Jan 0.24 km
synagoga Klatovy 0.24 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 0.25 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 0.25 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 0.25 km
fara Klatovy 0.25 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 0.26 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 0.27 km
Pawlík Karel, MUDr. 0.28 km
okrouhlice Klatovy 0.28 km
pamětní deska Lubor Niederle 0.28 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 0.3 km
studna před klášterem, Klatovy 0.3 km
Arcibiskupský dům Klatovy 0.3 km
Dragounská kasárna, Klatovy 0.31 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 0.32 km
pamětní deska J. Vančura 0.34 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 0.36 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 0.36 km
vila A. Salzmanna s ordinací 0.37 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 0.38 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 0.38 km
Historic Vltava Rallye 0.38 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 0.39 km
fontána pěší zóna, Klatovy 0.4 km
Šmilovský Alois Vojtěch 0.4 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 0.42 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 0.48 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 0.5 km
cykloinfocentrum Klatovy 0.54 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 0.6 km
památník obětí WWII, Klatovy 0.62 km
Lindner Richard 0.64 km
Winkelhofer Heinrich 0.64 km
vila továrníka Singera, Klatovy 0.64 km
klatovské Gestapo 0.64 km
Fifka Gustav 0.69 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 0.69 km
kostel Československé církve husit... 0.71 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 0.73 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 0.73 km
Masarykova základní škola Klatovy... 0.75 km
SDH Klatovy 0.76 km
rybník s ostrovem v městském parku... 0.76 km
kostel sv. Michala, Klatovy 0.77 km
socha Spravedlnost, Klatovy 0.78 km
pomník padlých WWI, Klatovy 0.78 km
hřbitov Klatovy 0.8 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 0.81 km
budova soudu Klatovy 0.82 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 0.82 km
pamětní střepina bombardování Klat... 0.83 km
hrob Otakara Vočadla 0.83 km
studánka Klatovka, Klatovy 0.84 km
kaple hřbitovní Klatovy 0.85 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 0.86 km
Copak je to za vojáka 0.86 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 0.86 km
památník umučeným, Klatovy 0.88 km
židovský hřbitov Klatovy 0.92 km
bombardování nádraží Klatovy 0.92 km
vlaková zastávka Klatovy město 0.92 km
krematorium Klatovy 0.92 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 0.93 km
bytový dům "aeroplán&... 0.94 km
kašna v městském parku, Klatovy 0.95 km
Kolonáda v parku, Klatovy 0.98 km
kasárna u tanku, Klatovy 0.98 km
Ďurinda Maťo 0.98 km
bruslení Klatovy 1.06 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 1.08 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 1.13 km
Milfort Martin 1.25 km
BMX dráha Klatovy 1.25 km
Fiala Václav 1.29 km
skatepark Klatovy 1.34 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 1.48 km
nádraží Klatovy 1.53 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 1.58 km
fara Hůrka 1.77 km
hřbitov Hůrka 1.78 km
kostel sv. Martina, Hůrka 1.79 km
NS Hůrka, Klatovy 1.93 km
Luby 1.99 km
hřbitov Luby 2.01 km
obětem května 1945, Luby 2.02 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 2.03 km
bazén Klatovy 2.12 km
Luby u Klatov 2.12 km
Beňovská lípa 2.14 km
koupaliště Klatovy 2.16 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 2.16 km
Beňovy 2.21 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 2.22 km
dětské hřiště Luby 2.23 km
Červený mlýn pod Hůrkou 2.26 km
most Drnový potok, Luby 2.28 km
vila se zdobným štítem, Luby 2.28 km
tvrz Luby 2.29 km
tvrz Beňovy 2.35 km
mlýn Beňovy 2.37 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 2.42 km
Čínov 2.43 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 2.47 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 2.55 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 2.6 km
SDH Tajanov 2.62 km
Tajanov 2.83 km
dětské hřiště Tajanov 2.84 km
Ailův mlýn, Úhlava 2.88 km
kaple Sobětice 2.9 km
Sobětice 2.91 km
Lažánky 2.94 km
koupaliště Beňovy 2.97 km
Slavošovice 3.04 km
Pihovice 3.06 km
SDH Slavošovice 3.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 3.11 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 3.11 km
les Husín 3.17 km
letiště Klatovy 3.38 km
nádraží Luby u Klatov 3.45 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 3.45 km
Chaloupky 3.47 km
Drnový potok 3.56 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 3.67 km
SDH Štěpánovice 3.7 km
Poborovice 3.74 km
rybníček Štěpánovice 3.77 km
kruhový dům Štěpánovice 3.77 km
Štěpánovice 3.77 km
památník Spálený les 3.82 km
tvrz Štepánovice 3.86 km
hřbitov Štěpánovice 3.9 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 3.91 km
roubenka Štěpánovice 3.92 km
Loreta 3.98 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 3.98 km
Kosmáčov 4.02 km
vlaková zastávka Točník 4.05 km
Spálený les 4.11 km
lom Svrčovec 4.13 km
štola Loreta 4.23 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 4.28 km
Barunka, Antonín Zápotocký 4.28 km
Zápotocký Antonín 4.28 km
hájovna Loreta 4.3 km
mlýn Poborovice 4.38 km
vlaková zastávka Bezděkov 4.39 km
Malá Strana 4.49 km
mlýn Malá Strana 4.51 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 4.53 km
Tupadelské skály 4.53 km
Malá Víska 4.56 km
SDH Bezděkov 4.57 km
kostel sv. Václava, Kydliny 4.57 km
Sekrýt 4.61 km
SDH Kydliny 4.63 km
Kydliny 4.63 km
roubenka Kydliny 4.63 km
tvrz Svrčovec 4.66 km
SDH Točník 4.66 km
SDH Tupadly 4.68 km
Točník 4.68 km
kaple Dolní Lhota 4.69 km
SDH Svrčovec 4.76 km
kaple Vacovy 4.8 km
kaple Točník 4.8 km
Tupadly 4.81 km
Vacovy 4.84 km
rybník Kydliny 4.86 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 4.86 km
Svrčovec 4.86 km
roubenka Svrčovec 4.88 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 4.88 km
památník Melichar Tomáš, por. 4.88 km
Spiess Christian Heinrich 4.88 km
hřbitov Bezděkov 4.89 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 4.91 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 4.93 km
Hejno 4.94 km
Vlach Oldřich 4.95 km
Bezděkov 4.95 km
dětské hřiště Ostřetice 4.96 km
Ostřetice 4.97 km
kaple Ostřetice 4.98 km
Újezdec u Mochtína 4.98 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 4.98 km
zámek Újezdec u Mochtína 5.02 km
SDH Ostřetice 5.02 km
Čech Svatopluk 5.03 km
hospodářské budovy Bezděkov 5.06 km
vlaková zastávka Vrhaveč 5.06 km
zámek Bezděkov 5.14 km
kaple na okraji Ostřetice 5.16 km
Bolešiny 5.17 km
SDH Bolešiny 5.32 km
kaple Bolešiny 5.36 km
Nový rybník u Točníka 5.42 km
kaple Vrhaveč 5.46 km
Vrhaveč 5.49 km
Dolanský mlýn 5.59 km
Týnec 5.68 km
památník E. a V. Doubek 5.68 km
Hoštice u Mochtína 5.69 km
zámek Týnec 5.71 km
Makalovy 5.73 km
kaple výklenková Makalovy 5.75 km
kaple Vícenice 5.78 km
Vícenice 5.79 km
Týnecký Josef Hais 5.88 km
SDH Dehtín 5.88 km
roubenka Týnec 5.88 km
Horní Lhota 5.89 km
Mochtín 5.9 km
Dehtín 5.9 km
zámek Obytce 5.91 km
rybník Mochtín 5.91 km
hřbitov Týnec 5.92 km
Obytce 5.92 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 5.92 km
SDH Vícenice 5.97 km
SDH Horní Lhota 5.98 km
pomník padlých WWI, Obytce 5.98 km
SDH Srbice 6 km
SDH Mochtín 6 km
kaple Horní Lhota 6.01 km
tvrz Srbice 6.01 km
dětské hřiště Mochtín 6.02 km
Srbice u Mochtína 6.02 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 6.03 km
zámek Mochtín 6.03 km
kaple u Srbic 6.05 km
Hoštičky u Mochtína 6.09 km
SDH Hoštičky u Mochtína 6.09 km
tvrz Dolany 6.13 km
vlaková zastávka Dehtín 6.16 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 6.18 km
fara Dolany 6.21 km
pomník padlých WWI, Dolany 6.27 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 6.28 km
Dolany u Klatov 6.28 km
kaple Rohozno 6.38 km
pomník padlých WWI, Rohozno 6.39 km
mlýn Rohozno 6.4 km
SDH Dolany 6.42 km
Rohozno 6.43 km
Řakom 6.44 km
silniční most Úhlava, Rohozno 6.46 km
mlýn Podhora 6.46 km
tvrz Kouskova Lhotka 6.57 km
Otín 6.58 km
Černé Krávy 6.59 km
koupaliště Dolany 6.59 km
kaple Otín 6.6 km
Palacký František 6.64 km
zámek Otín 6.64 km
Měchura Leopold Eugen 6.64 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 6.69 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 6.69 km
zámek Nový Čestín 6.69 km
Babí hora 606 m n. m. 6.69 km
kaple sv. Anny, Otín 6.72 km
hřbitov Dolany 6.74 km
Újezdec u Bolešin 6.8 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 6.8 km
zámek Tětětice 6.87 km
Domažličky 6.91 km
lipová alej Otín - Předslav 6.93 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 6.93 km
Tětětice 6.93 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 6.99 km
Myslovice 7.12 km
kostel sv. Matouše, Křištín 7.17 km
rybník Předslav 7.17 km
SDH Malechov 7.18 km
Křištín 7.18 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 7.19 km
stavení Křištín 7.19 km
Malechov 7.21 km
tvrz Těšetiny 7.22 km
kaple Myslovice 7.23 km
Těšetiny 7.24 km
SDH Předslav 7.26 km
kaple Těšetiny 7.27 km
dětské hřiště Předslav 7.29 km
SDH Myslovice 7.3 km
hřbitov Křištín 7.32 km
cihelna Malechov 7.43 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 7.45 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 7.46 km
hřbitov Předslav 7.47 km
kaple výklenková Předslav 7.47 km
Sokolovna Předslav 7.47 km
hrob Leopold Eugen Měchura 7.48 km
Předslav 7.5 km
Tyršův dub, Předslav 7.51 km
Neznašovy 7.52 km
pomník padlých WWII, Předslav 7.52 km
koupaliště Kocourov 7.53 km
SDH Neznašovy 7.56 km
kaple Neznašovy 7.56 km
Barák 706 m n. m. 7.59 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 7.61 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 7.61 km
rybník Kroměždice 7.62 km
přírodní park Plánický hřeben... 7.65 km
Kocourov 7.67 km
Střeziměř 7.68 km
Radinovy 7.68 km
Doubrava 727 m n. m. 7.7 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 7.7 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 7.71 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 7.71 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 7.71 km
Janovice nad Úhlavou 7.71 km
Balkovy 7.73 km
sýpka Měcholupy 7.74 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 7.76 km
Pacner Karel 7.77 km
SDH Radinovy 7.78 km
pamětní deska osvobození Janovice... 7.79 km
radnice Janovice nad Úhlavou 7.8 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 7.8 km
SDH Janovice nad Úhlavou 7.81 km
roubenka Kroměždice 7.82 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 7.83 km
zámek Měcholupy 7.84 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 7.84 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 7.85 km
památník Kašpar Bosák 7.87 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 7.87 km
Kroměždice 7.88 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 7.88 km
Měcholupy 7.9 km
SDH Měcholupy 7.9 km
Klenová 7.9 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 7.92 km
kaple Kroměždice 7.92 km
Sad národní svobody, Měcholupy 7.94 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 7.95 km
skiareál Kocourov 7.96 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 7.96 km
Vesnický rybník, Měcholupy 8 km
říčka Jelenka 8 km
VÚ Poleň 8.07 km
kaple sv. Felixe, Klenová 8.07 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 8.08 km
zřícenina Kokšínský hrádek 8.1 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 8.11 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 8.12 km
Stará Úhlava 8.12 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 8.12 km
Šumná města - Klenová 8.12 km
rybník Veselí 8.15 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 8.17 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 8.18 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 8.19 km
fara Habartice 8.19 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 8.22 km
Kotrbová Vilma Vrbová 8.23 km
vila Paula, manželů Kotrbových 8.23 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 8.23 km
koně Habartice 8.24 km
Habartice 8.25 km
Nový rybník, Petrovičky 8.27 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 8.33 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 8.33 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 8.35 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 8.36 km
zámek a hrad Klenová 8.36 km
galerie Klenová 8.36 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 8.54 km
Petrovičky 8.55 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 8.57 km
Dobrá Voda u Chlistova 8.58 km
SDH Petrovičky 8.62 km
kaple Petrovičky 8.67 km
nádraží Švihov 8.8 km
Lehom 8.83 km
SDH Poleň 8.91 km
Hubenov 8.94 km
zámek Hubenov 8.95 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 8.98 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 8.99 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 8.99 km
Šumavský Josef Franta 8.99 km
kostel Všech Svatých, Poleň 9.01 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 9.01 km
fara Poleň 9.02 km
lípa Poleň 9.03 km
pamětní deska Karel Hostaš 9.05 km
pomník padlých WWI, Poleň 9.07 km
Poleň 9.09 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 9.1 km
roubenka se stodolou, Chlístov 9.15 km
židovský hřbitov Chlistov 9.17 km
hřbitov Poleň 9.17 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 9.19 km
Buková 9.23 km
Vráž 9.27 km
Šálený mlýn, Běšiny 9.29 km
židovský kupecký dům, Chlistov 9.33 km
Boudovka 729 m n. m. 9.34 km
židovský hřbitov Švihov 9.37 km
hrad Švihov 9.37 km
Tři životy 9.38 km
Tři oříšky pro Popelku 9.38 km
Šašek a královna 9.38 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 9.41 km
letní kulturní festival České hrad... 9.41 km
pamětní deska František Šperl 9.43 km
kaple Lukavice 9.43 km
Trebíšov 9.45 km
SDH Švihov 9.45 km
Slatina u Klatov 9.45 km
Třebýcina 9.45 km
palebné postavení Boudovka 9.46 km
mlýn Švihov 9.47 km
Hradiště u Kolince 9.47 km
SDH Lukavice 9.48 km
dětské hřiště Švihov 9.49 km
NS Švihov 9.49 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 9.53 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 9.54 km
roubenka Chlistov 9.54 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 9.54 km
studna kužel Švihov 9.54 km
Chlistov 9.55 km
Lukavice 9.56 km
Toman Josef 9.56 km
Švihov 9.57 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 9.57 km
studna válec Švihov 9.57 km
hřbitov Švihov 9.58 km
pamětní deska Antonín Špelda 9.58 km
radnice Švihov 9.58 km
studna polokoule Švihov 9.58 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 9.58 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 9.58 km
kaple Chlumská 9.59 km
infocentrum Švihov 9.59 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 9.59 km
horní rybník Chlistov 9.62 km
Chlumská 9.63 km
Třebíšovský rybník 9.63 km
pomník padlých WWI, Kozí 9.64 km
kaple Kozí 9.66 km
SDH Dlažov 9.67 km
Jara příslib - Alena Holá 9.68 km
pamětní deska Alois Menza 9.69 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 9.7 km
fara Chlistov 9.71 km
Dlažov 9.71 km
SDH Chlistov 9.76 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 9.79 km
Kozí 9.79 km
lidové stavení Dlažov 9.8 km
fara Dlažov 9.82 km
koupaliště Slatina u Klatov 9.83 km
kaple Vítkovice 9.85 km
U Hradišťské hospody 9.85 km
kostel sv. Václava, Švihov 9.86 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 9.86 km
Vítkovice 9.88 km
Nedaničky 9.89 km
fara Švihov 9.9 km
kaple Rovná u Strážova 9.9 km
Rovná u Strážova 9.9 km
hřbitov Dlažov 9.93 km
SDH Zbyslav 9.96 km
Zbyslav 9.99 km
Dvorecký Mlýn 10 km
jilm v Mileticích 10.01 km
nádraží Běšiny 10.02 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 10.02 km
SDH Miletice 10.02 km
Miletice 10.02 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 10.03 km
hřbitov Chlistov 10.06 km
lom Krušec 10.12 km
Tři oříšky pro Popelku 10.14 km
pomník Franty Šraita 10.14 km
Ondřejovice 10.16 km
koupaliště Kozí 10.17 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 10.19 km
Kuzovská lávka 10.2 km
hřbitov Slavíkovice 10.23 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 10.25 km
Boříkovy 10.26 km
Copak je to za vojáka 10.26 km
Hvízdalka 10.26 km
Slavíkovice 10.27 km
tvrz Boříkovy 10.27 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 10.28 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 10.29 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 10.29 km
V Rybníce 10.29 km
hřbitov Běšiny 10.3 km
památník Červený František, pplk. ... 10.3 km
hřbitov Strážov na Šumavě 10.31 km
Sokolovna Běšiny 10.31 km
roubenka Tržek 10.32 km
hrob vězeň Plocienník 10.33 km
roubenka Sládečků, Běšiny 10.34 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 10.35 km
fara Běšiny 10.37 km
Javoříčko 10.38 km
pomník padlých WWI, Běšiny 10.4 km
Rameno 10.41 km
SDH Slavíkovice 10.42 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 10.42 km
Nová Víska 10.42 km
rybník Lotrov 10.42 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 10.43 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 10.43 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 10.44 km
návesní rybník Tržek 10.45 km
Nový rybník Běšiny 10.46 km
zámek Běšiny 10.47 km
Vílov 10.48 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 10.48 km
koupaliště Chlistov 10.48 km
Tržek 10.5 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 10.5 km
Běšiny 10.51 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 10.52 km
koupaliště Bernartice 10.53 km
Husův pomník, Běšiny 10.55 km
Sejdeme se v Eurocampu 10.55 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 10.56 km
SDH Běšiny 10.56 km
SDH Nedanice 10.56 km
Ostrovský rybník Běšiny 10.56 km
stavení Strážov na Šumavě 185 10.56 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 10.59 km
osvobození Běšiny 10.59 km
Nedanice 10.59 km
hřbitov Němčice 10.6 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 10.6 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 10.61 km
Lukoviště 10.64 km
Vajce Josef 10.65 km
Strážov na Šumavě 10.65 km
Bernartice u Kolince 10.66 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 10.66 km
SDH Bernartice u Kolince 10.67 km
radnice Strážov na Šumavě 10.67 km
pamětní deska Václav Soušek 10.67 km
fara Němčice 10.67 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 10.68 km
fara Strážov na Šumavě 10.7 km
tvrz Opálka 10.7 km
Chudenická bažantnice 10.71 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 10.72 km
stavení Strážov na Šumavě 21 10.72 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 10.74 km
SDH Němčice 10.75 km
Nevděk 10.75 km
kaple sv. Anny, Opálka 10.76 km
kašna Strážov na Šumavě 10.77 km
SDH Strážov na Šumavě 10.78 km
tvrz Němčice 10.78 km
kaple Mezihoří 10.79 km
rybník Běhařov 10.8 km
U Soušků 10.82 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 10.86 km
Opálka 10.92 km
ranč Podolí 10.95 km
zámek Podolí 10.96 km
Podolí u Kolince 11 km
hasičské muzeum Běhařov 11.02 km
Hořejší rybník Trnčí 11.06 km
SDH Běhařov 11.06 km
Běhařov 11.07 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 11.09 km
pítko Běhařov 11.09 km
hřbitov Běhařov 11.09 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 11.1 km
Chudenická lípa 11.12 km
zámek Běhařov 11.14 km
kaple Pušperk 11.15 km
Trnčí 11.15 km
Tři oříšky pro Popelku 11.15 km
Kalvoda Alois 11.16 km
kaple Trnčí 11.17 km
dětské hřiště Běšiny 11.19 km
zřícenina Pušperk 11.2 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 11.2 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 11.2 km
Petrovice nad Úhlavou 11.21 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 11.22 km
koupaliště Běšiny 11.22 km
infocentrum Běšiny 11.22 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 11.22 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 11.28 km
SDH Lučice 11.31 km
Lučice 11.32 km
rybník Lučice 11.34 km
dub v Lučici 11.41 km
Petrovický mlýn 11.42 km
návesní rybník dolní Chudenice 11.45 km
monogram LK ze stromořadí 11.5 km
Sluhovská lípa 11.54 km
Sluhov 11.55 km
SDH Chudenice 11.58 km
Vrásky z lásky 11.59 km
zámek Lázeň, Chudenice 11.59 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 11.61 km
rybník Libkov 11.62 km
Sokolovna Chudenice 11.64 km
pomník padlých WWI, Ježovy 11.68 km
Petrovice u Měčína 11.68 km
brány statků Petrovice u Měčína... 11.68 km
Mariánský dům Chudenice 11.69 km
Ježovy 11.69 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 11.7 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 11.71 km
Roubal Jan, prof. 11.71 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 11.71 km
kaple Červené Poříčí 11.71 km
SDH Ježovy 11.73 km
Chudenice 11.74 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 11.74 km
zámek Ježovy 11.75 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 11.75 km
stavení Ježovy 11.76 km
SDH Petrovice u Měčína 11.77 km
Kvapil Jaroslav 11.78 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 11.79 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 11.79 km
Červené Poříčí 11.81 km
zámek Červené Poříčí 11.82 km
Libkov 11.83 km
mlýn Červené Poříčí 11.83 km
pivovar hraběcí Chudenice 11.83 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 11.84 km
Malinec 11.84 km
SDH Libkov 11.84 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 11.84 km
zámecká lípa Chudenice 11.84 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 11.85 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 11.85 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 11.85 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 11.86 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 11.86 km
fara Chudenice 11.86 km
Střítež 11.86 km
Osina 11.89 km
pomník padlých WWI, Malinec 11.89 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 11.9 km
Palackého skála 11.91 km
Úsilov 11.91 km
roubenka Libkov 11.91 km
traktoriáda Mlázovy 11.93 km
nádraží Malonice 11.94 km
lípy Úborsko 11.96 km
Úborsko 11.96 km
Úloh 12 km
kaple Úloh 12.02 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 12.03 km
Pazderna Javoří u Běšin 12.04 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 12.05 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 12.05 km
kostel Všech svatých, Kbel 12.06 km
zámek Mlázovy 12.15 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 12.16 km
Víteň 12.16 km
SDH Kbel 12.18 km
fara Kbel 12.18 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 12.18 km
SDH Úloh 12.19 km
SDH Víteň 12.2 km
fara Mlázovy 12.21 km
roubenka Mlázovy 12.21 km
Lhovice 12.22 km
Hořákov 12.22 km
pomník padlých WWI, Kbel 12.22 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 12.23 km
židovský hřbitov Loučim 12.24 km
Americká zahrada Chudenice 12.25 km
studánka u Blat 12.25 km
Mlázovy 12.27 km
vlaková zastávka Úborsko 12.29 km
zámek Hořákov 12.31 km
Javoří u Běšin 12.32 km
Bezpravovice 12.32 km
lípa Javoří u Běšin 12.33 km
Božtěšice 12.35 km
fara Měčín 12.38 km
hřbitov Pocinovice 12.38 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12.39 km
kaple Božtěšice 12.39 km
SDH Měčín 12.39 km
koupaliště Petrovice u Měčína 12.4 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 12.4 km
koně Měčín 12.41 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.44 km
Měčín 12.44 km
radnice Měčín 12.44 km
Blata 12.44 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.44 km
kaple Blata 12.44 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12.46 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 12.46 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.46 km
Kámen 12.48 km
hřbitov Plánice 12.48 km
návesní rybník, Měčín 12.49 km
koně Mlázovy 12.51 km
kaple Kámen 12.53 km
Křižík František 12.53 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 12.53 km
pohádková chalupa Mlázovy 12.54 km
pamětní deska František Křižík... 12.54 km
rybník pod Hořákovem 12.56 km
kaple u Jindřichovic 12.63 km
SDH Plánice 12.64 km
koupaliště Měčín 12.66 km
hřbitov Mlázovy 12.71 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 12.72 km
kaple pod Hořákovem 12.75 km
fara Plánice 12.77 km
roubenka Pocinovice 47 12.77 km
nádraží Nemilkov 12.79 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 12.8 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 12.81 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 12.81 km
fara Pocinovice 12.82 km
Pocinovice 12.83 km
V Jamách 12.86 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 12.88 km
Zámecký rybník Jindřichovice 12.88 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 12.88 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 12.89 km
hřbitov Měčín 12.9 km
Plánice 12.94 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 12.94 km
Starý Láz 12.99 km
Hájek 13.01 km
Pozorka u Měčína 13.02 km
roubenka Jindřichovice 13.02 km
Splž 13.03 km
dětské hřiště Pocinovice 13.04 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 13.04 km
kaple sv. Anny, Čachrov 13.04 km
návesní rybník Jindřichovice 13.05 km
zámek (starý) Jindřichovice 13.06 km
SDH Pocinovice 13.09 km
zámek (nový) Jindřichovice 13.1 km
Makov u Javoří (rozcestí) 13.1 km
Jindřichovice 13.12 km
Krotějov 13.13 km
Zderaz 13.15 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 13.15 km
Rajské 13.16 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 13.17 km
Sokolovna Plánice 13.17 km
kaple Brod 13.17 km
SDH Brod 13.18 km
lípa Krotějov 13.18 km
rybníček Rajské 13.2 km
hrobka rodiny Kordíků 13.2 km
radnice Plánice 13.2 km
Boryně František 13.2 km
zámek Malonice 13.2 km
koupaliště Pocinovice 13.21 km
Chrástov 13.22 km
vlaková zastávka Loučim 13.22 km
lípa Malonice 13.23 km
kaple Březí 13.24 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13.25 km
Mariánský sloup, Plánice 13.26 km
SDH Malonice 13.29 km
kaple Malonice 13.3 km
Březí 13.3 km
SDH Jindřichovice 13.31 km
pomník padlých WWI, Malonice 13.32 km
dub Chrástov 13.33 km
Malonice 13.33 km
lípa na návsi Malonice 13.34 km
dětské hřiště Loučim 13.38 km
Loučim 13.39 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 13.41 km
Horní Němčice 13.42 km
kaple Horní Němčice 13.43 km
SDH Loučim 13.43 km
SDH Horní Němčice 13.43 km
Patraska 13.54 km
fara Loučim 13.56 km
hrob Rudolfa Mayera 13.56 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 13.56 km
o obrech v Loučimi 13.56 km
hřbitov Loučim 13.56 km
Mladotice u Strážova 13.58 km
Pastýřova hruška Únějovice 13.58 km
lípy Loučim 13.59 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 13.59 km
kaple sv. Anny, Skránčice 13.62 km
Nový mlýn, Pocinovice 13.62 km
Skránčice 13.63 km
kaple Mezholezy 13.63 km
památník selských mučedníků Mezhol... 13.64 km
kaple nad Chocomyšlí 13.64 km
SDH Skránčice 13.65 km
lípa Skránčice 13.66 km
SDH Mezholezy 13.71 km
pomník padlých WWI, Křenice 13.77 km
Mezholezy 13.78 km
kaple Panny Marie, Křenice 13.78 km
Křenice 13.78 km
Rajský mlýn 13.79 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 13.82 km
Tvrdoslav 13.88 km
pomník padlých WWI, Vlčí 13.91 km
SDH Žiznětice 13.91 km
Mayer Rudolf 13.91 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 13.92 km
studna Žiznětice 13.93 km
Žiznětice 13.93 km
kaple Nová Hospoda 13.93 km
kaple Žiznětice 13.94 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 13.96 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 14.02 km
památník Rudolf Mayer 14.05 km
Hnačov 14.06 km
SDH Hodousice 14.07 km
kaplička Žiznětice 14.08 km
Chocomyšlský rybník 14.08 km
Maškův mlýn 14.11 km
pamětní deska Václav Přerost 14.12 km
Přerost Václav, plukovník RAF 14.12 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 14.12 km
Bystřice nad Úhlavou 14.12 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 14.14 km
SDH Hnačov 14.14 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 14.15 km
kaple Hodousice 14.15 km
Hodousice 14.15 km
Mlýnský rybník, Ujčín 14.16 km
Chocomyšl 14.18 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 14.18 km
SDH Chocomyšl 14.19 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 14.19 km
stavení Chocomyšl 14.19 km
dětské hřiště Hodousice 14.21 km
dětské hřiště v Chocomyšl 14.22 km
roubenka Chocomyšl 14.22 km
zámek Chocomyšl 14.23 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 14.25 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 14.25 km
fara Čachrov 14.25 km
Bláhovec František 14.25 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 14.25 km
hřbitov Čachrov 14.25 km
kostel sv. Václava, Čachrov 14.26 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 14.3 km
tvrz Čachrov 14.34 km
SDH Čachrov 14.4 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 14.43 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 14.43 km
Borovská lípa 14.45 km
SDH Partoltice 14.45 km
kaple Hnačov 14.45 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 14.46 km
dětské hřiště Biřkov 14.46 km
Čachrov 14.49 km
mlýn Prokop, Borovy 14.5 km
návesní rybník, Biřkov 14.5 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 14.51 km
Šašek Václav z Bířkova 14.51 km
SDH Vřeskovice 14.52 km
tvrz Únějovice 14.52 km
Biřkov 14.52 km
Nové Chalupy u Kdyně 14.53 km
SDH Biřkov 14.53 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 14.55 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 14.55 km
kaple Partoltice 14.55 km
Weinfurt Martin 14.55 km
Partoltice 14.58 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 14.59 km
rybník Hnačov 14.6 km
Borovy 14.6 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 14.63 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 14.66 km
pramen Nicov u Plánice 14.66 km
pomník padlých WWI, Únějovice 14.67 km
Únějovice 14.68 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 14.69 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 14.69 km
fara Vřeskovice 14.7 km
kaplička Bradné 14.73 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 14.73 km
Vřeskovice 14.73 km
koupání Hnačov 14.74 km
hřbitov Vřeskovice 14.75 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 14.79 km
mlýn papírna Kolinec 14.79 km
kaple U Kryštofů 14.8 km
nádraží Nýrsko 14.82 km
Bradné 14.82 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 14.83 km
U Bradenského křížku 14.84 km
hřbitov Kolinec 14.85 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 14.87 km
Divišovice 14.88 km
Radochovy 14.88 km
kaple Divišovice 14.89 km
fara Kolinec 14.9 km
Zichov 14.91 km
U Kryštofů 14.94 km
koupaliště Kolinec 14.98 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 14.98 km
Braníčkov 15.03 km
Kolinec 15.03 km
dětské hřiště Kolinec 15.04 km
rybník Dešenice 15.04 km
SDH Kolinec 15.04 km
Nicov u Plánice 15.07 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 15.09 km
Hora u Ptenína 15.09 km
Nemilkov 15.1 km
památník páter Antonín Šesták... 15.1 km
hřbitov Nicov u Plánice 15.1 km
Suchá 15.12 km
stavení Braníčkov 15.12 km
fara Nicov u Plánice 15.12 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 15.12 km
zámek Kolinec 15.12 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 15.13 km
památník manželé Burešovi 15.14 km
lípa Nicov u Plánice 15.14 km
kaplička Hnačov 15.14 km
rybník Braníčkov 15.15 km
nádraží Kolinec 15.16 km
Vrásky z lásky 15.16 km
pomník padlých WWI, Nemilkov 15.17 km
SDH Nemilkov 15.18 km
kaple Újezdec u Křenice 15.2 km
Újezdec u Křenice 15.2 km
NS park Kolinec 15.21 km
studánka Kolinec 15.23 km
studánka Filipínka, Kolinec 15.24 km
kaple Nemilkov 15.25 km
SDH Ujčín 15.27 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 15.28 km
kaple Ujčín 15.29 km
Dešeníčky 15.29 km
Ujčín 15.31 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 15.31 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 15.31 km
pomník padlých WWI, Nezdice 15.32 km
rybníky Zavlekov 15.33 km
kaple Dešeníčky 15.34 km
židovský hřbitov Kolinec 15.35 km
zámek Ujčín 15.38 km
Kalný potok 15.38 km
zámek Nemilkov 15.38 km
kaple u Vřeskovic 15.39 km
kašna Nemilkov 15.41 km
mlýn Ujčín 15.42 km
mlýn Nezdice 15.43 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 15.45 km
fara Děpoltice 15.46 km
mlýn Nemilkov 15.48 km
dub u Dvora, Nemilkov 15.49 km
zřícenina tvrze Zavlekov 15.49 km
radnice Nýrsko 15.49 km
Děpoltice 15.5 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 15.51 km
Holub Josef 15.57 km
Cyklotoulky - Nýrsko 15.57 km
Nýrsko 15.57 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 15.57 km
Dobřemilice 15.58 km
vlaková zastávka Dešenice 15.58 km
kaple hřbitovní Dešenice 15.59 km
hřbitov Dešenice 15.63 km
SDH Zavlekov 15.64 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 15.65 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 15.65 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 15.66 km
přírodní rezervace Chřepice 15.66 km
kaple Nýrsko 15.66 km
hřbitov Zavlekov 15.67 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 15.67 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 15.67 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 15.67 km
Zavlekov 15.68 km
Bližanovy 15.68 km
mlýn Tajanov 15.69 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 15.71 km
škola Bližanovy 15.75 km
lípy Bližanovy 15.78 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 15.78 km
SDH Bližanovy 15.78 km
SDH Nýrsko 15.79 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 15.8 km
Dešenice 15.84 km
lípy Dobřemilice 15.86 km
kaple Dobřemilice 15.86 km
zámek Dešenice 15.86 km
Multerer Hans 15.89 km
zámek Lovčice 15.9 km
fara Dešenice 15.91 km
Chodská Lhota 15.91 km
fara Velhartice 15.94 km
židovský hřbitov Nýrsko 15.94 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 15.95 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 15.96 km
SDH Chotešov 15.96 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 15.96 km
pomník padlých WWI, Dešenice 15.97 km
Nutrie říční 15.98 km
Chotěšov u Velhartic 15.98 km
Lovčice 15.98 km
Vidhošť 759 m n. m. 15.98 km
pomník padlých WWI, Lovčice 15.99 km
kaple Lovčice 15.99 km
Kámen doteku Dešenice 15.99 km
pomník padlých WWII, Velhartice 16 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 16 km
Velhartice 16.01 km
kašna Dešenice 16.01 km
Chřepice 16.01 km
roubenka Velhartice 16.02 km
pouť s kulturním programem a řemes... 16.04 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 16.04 km
roubenka Velhartice 52 16.04 km
kašna Velhartice 16.05 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 16.06 km
historická kovárna, Velhartice 16.06 km
památník Crhova silnice 16.07 km
infocentrum Nýrsko 16.08 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 16.08 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 16.08 km
Okula Nýrsko 16.09 km
Čepinec 16.09 km
synagoga Velhartice 16.11 km
SDH Velhartice 16.11 km
starý mlýn Velhartice 16.11 km
koupaliště Skašov 16.11 km
koupaliště Nýrsko 16.12 km
Sokol Chodská Lhota 16.12 km
Roupovský tis 16.13 km
koupaliště Zálesí 16.13 km
židovský dům Velhartice 16.14 km
mlýn Jesení 16.14 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 16.14 km
zřícenina Roupov 16.14 km
Štíty království českého, Čas hojn... 16.14 km
Skašovská lípa 16.15 km
kašna Nýrsko 16.15 km
mlýn Jámy 16.16 km
SDH Chodská Lhota 16.16 km
kaple sv. Anny, Roupov 16.16 km
SDH Zborovy 16.17 km
fara Nýrsko 16.17 km
stavení Nýrsko 16.17 km
Orlovice 16.17 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 16.18 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 16.19 km
hřbitov Nýrsko (nový) 16.19 km
barokní sýpka Roupov 16.19 km
stavení Kunkovice 16.19 km
hřbitov Nýrsko (starý) 16.19 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 16.2 km
hřbitov Zborovy 16.2 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 16.22 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 16.22 km
Zálesí 16.23 km
pomník padlých WWI, Zborovy 16.24 km
pítko Dešenice 16.24 km
kaple Neurazy 16.25 km
dětské hřiště Dešenice 16.26 km
SDH Hluboká 16.26 km
Zborovy 16.26 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 16.26 km
rybníky Dešenice 16.26 km
roubenka Kunkovice 16.27 km
SDH Skašov 16.27 km
Skašov 16.28 km
Roupov 16.28 km
SDH Roupov 16.28 km
kaple Zálesí 16.29 km
NS poznávací okruh Nýrsko 16.29 km
skašovská výroba hraček 16.29 km
hřbitov Velhartice 16.3 km
kaple Roupov 16.3 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 16.3 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 16.3 km
Velhartický betlém 16.3 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 16.3 km
Konín 16.31 km
Kunkovice 16.31 km
zámek Kunkovice 16.31 km
kaple Kunkovice 16.32 km
mlýn Velhartice 16.32 km
rybník Valcha 16.32 km
židovský hřbitov Velhartice 16.33 km
Prostřední rybník 16.37 km
Na Drahách 16.4 km
Blau Josef 16.4 km
štola Velhartice 16.41 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 16.42 km
Mladice 16.44 km
pítko u hradu Velhartice 16.44 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 16.45 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 16.45 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 16.45 km
kaple Mladice 16.45 km
Hluboká u Kdyně 16.45 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 16.46 km
rybník Chotěšov 16.46 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 16.46 km
přírodní rezervace Borek 16.48 km
kaple Milence 16.49 km
skanzen Velhartice 16.5 km
lesní divadlo Nýrsko 16.5 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 16.51 km
Jesení 16.51 km
kaple Hluboká 16.51 km
Valcha 16.51 km
památník dosídlení Milenců 16.55 km
Milence 16.56 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 16.59 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 16.59 km
Štíty království českého, Hrady ne... 16.59 km
hrad Velhartice 16.59 km
Tři chlapi na cestách 16.59 km
Velhartice - Josef Váchal 16.59 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 16.59 km
Bušek z Velhartic 16.59 km
Krásné údolí Ostružná 16.6 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 16.61 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 16.62 km
SDH Milence 16.62 km
Werich Jan 16.64 km
Heřmánková Hana 16.64 km
rybník Bušek 16.66 km
NS Velhartice 16.7 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 16.7 km
Puchverk 16.72 km
Datelovský mlýn 16.72 km
pramen pod Borkem 16.77 km
kaplička Milence 16.77 km
hřbitov Neurazy 16.79 km
Orlovická hora 16.81 km
lidová architektura Neurazy 16.86 km
kaple Městiště 16.86 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 16.86 km
pamětní deska Václav Kalaš 16.86 km
Městiště 16.87 km
roubenka Datelov 16.88 km
kaple Datelov 16.89 km
zámek Ptenín 16.89 km
muzeum řemesel Koloveč 16.89 km
Kožíšek Josef 16.9 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 16.9 km
pamětní deska Josef Kožíšek 16.91 km
mlýn Lužany 16.92 km
Neurazy 16.92 km
NS Ptenín - Újezdec 16.92 km
pomník padlých WWI, Ptenín 16.93 km
Datelov 16.94 km
Přírodní památka Lužany 16.95 km
SDH Neurazy 16.96 km
dětské hřiště Ptenín 16.96 km
Ptenín 16.98 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 16.99 km
Lužany 16.99 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 16.99 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 17 km
kaple Vojovice 17.01 km
pomník padlých WWI, Vojovice 17.02 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 17.02 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 17.02 km
Vojovice 17.02 km
Tikal Václav 17.03 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 17.04 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 17.04 km
zámek Lužany 17.04 km
Americké Dopisy 17.04 km
Rašín 17.04 km
Já, Mattoni 17.04 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 17.05 km
NS Živé paměti krajin Lužan 17.13 km
Matějovice 17.14 km
vlaková zastávka Lužany 17.15 km
strážní domek sv. Jan 17.15 km
SDH Stojanovice 17.15 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 17.16 km
Na Šteflích 17.16 km
Stojanovice 17.17 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 17.17 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 17.17 km
kaple Matějovice 17.18 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 17.23 km
tisy červené, Netřeb 17.24 km
zřícenina hradu Netřeb 17.24 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17.24 km
Křížový vrch 17.26 km
hřbitov Hory Matky Boží 17.26 km
zřícenina Pajrek 17.29 km
bitva u Nýrska 17.29 km
vyhlídka Pajrek 17.3 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 17.31 km
přírodní rezervace Netřeb 17.31 km
Ústaleč 17.32 km
Drouhaveč 17.33 km
Borek 859 m n. m. 17.36 km
lipová alej Žinkovy 17.36 km
Onen Svět 17.38 km
Krutěnice 17.39 km
Otěšice 17.4 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 17.42 km
Pajrek 17.43 km
Žinkovský rybník 17.44 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 17.44 km
Žinkovy 17.45 km
NS Hory Matky Boží 17.46 km
Říha Olda 17.46 km
kaple sv. Jana, Dešenice 17.46 km
Osamělý - Alena Holá 17.47 km
hamr Městiště 17.48 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 17.49 km
infocentrum Žinkovy 17.53 km
Radvanice 17.54 km
Hory Matky Boží 17.56 km
SDH Hory Matky Boží 17.57 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 17.59 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 17.6 km
sloup Immaculata, Žinkovy 17.61 km
kaple Žinkovy 17.62 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 17.63 km
Čermná u Hrádku 17.63 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 17.64 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 17.64 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 17.64 km
pamětní deska Jan Šilingr 17.64 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 17.64 km
Chvalšovice 17.64 km
Podzim - Alena Holá 17.65 km
Bílé dny - Alena Holá 17.65 km
Brnířov 17.66 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 17.67 km
Rittstein Michael 17.67 km
návesní rybník, Brnířov 17.68 km
SDH Brnířov 17.68 km
kaple sv. Martina, Brnířov 17.69 km
Zejbišský Dvůr 17.69 km
rybníky Skelná Huť 17.7 km
kaple Zejbišský Dvůr 17.71 km
hřbitov Žinkovy 17.72 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 17.72 km
fara Kdyně 17.73 km
kaple Mokrosuky 17.73 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 17.73 km
zámek Mokrosuky 17.74 km
mlýn Žinkovy 17.76 km
kaple Stará Lhota 17.76 km
Mokrosuky 17.76 km
Schreiner Gustav 17.78 km
zámek Horní Staňkov 17.78 km
Hamrlík 17.79 km
Švankmajer Jan 17.79 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 17.79 km
rybník Labuť 17.8 km
kaple Hamrlík 17.8 km
štola Horní Staňkov 17.8 km
kašna zámecká Horní Staňkov 17.8 km
Zimní nebe - Peter Balhar 17.82 km
Odešlá - Peter Balhar 17.82 km
Horní Staňkov 17.83 km
koupaliště Hory Matky Boží 17.83 km
Jestřáb kontra hrdlička 17.83 km
zámek Žinkovy 17.83 km
Neberte nám princeznu 17.83 km
Otčina - Fatherland 17.83 km
Pramen života - Der Lebensborn 17.83 km
První sníh - Peter Balhar 17.84 km
Stará Lhota 17.86 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 17.87 km
hrob Josefa Wrbaty 17.87 km
zámecká studna Žinkovy 17.88 km
hřbitov Kdyně 17.88 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 17.89 km
kaple u kostela, Kdyně 17.91 km
židovský hřbitov Merklín 17.92 km
kaple Milínov 17.95 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 17.96 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 18 km
sejpy Hory Matky Boží 18 km
Skelná Huť 18 km
rekreační středisko Letiny 18 km
kaple Panny Marie, Chudenín 18.01 km
Jezvinec 18.03 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 18.04 km
SDH Skelná Huť 18.04 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 18.06 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 18.08 km
Dvorský rybník Žinkovy 18.1 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 18.11 km
Suchý Kámen 18.12 km
chalupa Kanice 66 18.13 km
nádraží Zelená Lhota 18.14 km
stavení Častonice 18.14 km
Horní Polánky 18.16 km
Z meze (2) - Alena Holá 18.16 km
Z meze (1) - Alena Holá 18.16 km
Častonice 18.21 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 18.21 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 18.21 km
Radostice u Hlavňovic 18.22 km
Pampelišky - Alena Holá 18.22 km
Za deště - Alena Holá 18.22 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 18.22 km
Stébel gotika - Alena Holá 18.22 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.22 km
zámek Kanice 18.22 km
roubenka Kanice 18.23 km
Kanice 18.23 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 18.23 km
Sokol Kanice 18.29 km
Potštejn u Žinkov 18.29 km
radnice Kdyně 18.3 km
Kdyně 18.31 km
vlaková zastávka Mokrosuky 18.32 km
pomník padlých WWI, Kdyně 18.32 km
chalupa Kanice 15 18.34 km
infocentrum Kdyně 18.35 km
muzeum Příhraničí Kdyně 18.35 km
památník Lidé bděte 18.36 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 18.39 km
kašna Kdyně 18.39 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 18.39 km
roubenka Milínov 18.39 km
mlýn Milínov 18.4 km
mlýn Javorná 18.4 km
Přestanice 18.43 km
Zahrádka - Alena Holá 18.43 km
Brandl Petr Jan 18.43 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 18.43 km
Balhar Kopřivák Peter 18.43 km
Suché Studánky 18.43 km
kaple Nad Pilou 18.47 km
Skočice u Přeštic 18.47 km
zřícenina Kašovice 18.47 km
Zimní - Alena Holá 18.49 km
SDH Kdyně 18.5 km
synagoga Kdyně 18.51 km
Nad Pilou 18.53 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 18.55 km
Z aleje (2) - Alena Holá 18.56 km
Z aleje (1) - Alena Holá 18.56 km
Sokolovna Kdyně 18.56 km
kaple Jarkovice 18.57 km
alej Hlavňovice 18.57 km
Jarkovice 18.59 km
SDH Hlavňovice 18.59 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 18.61 km
přehrada Nýrsko 18.61 km
Liščí hájovna 18.63 km
Nová Ves u Kdyně 18.63 km
kaple Nová Ves 18.65 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 18.65 km
SDH Nová Ves 18.66 km
Prenet 1071 m n. m. 18.67 km
Kašovice 18.69 km
památník K. I. Těrentěvič 18.69 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 18.69 km
dětské hřiště Nová Ves 18.7 km
SDH Kašovice 18.7 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 18.7 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 18.71 km
hřbitov Zelená Lhota 18.71 km
Zelená Lhota 18.72 km
dřevěnice Hlavňovice 18.74 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 18.77 km
zámek Příchovice 18.77 km
Cihelna 18.78 km
kaple Hlavňovice 18.78 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 18.81 km
Hlavňovice 18.81 km
lípa pod Ticholovcem 18.85 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18.85 km
SDH Příchovice 18.86 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 18.88 km
fara Hlavňovice 18.89 km
Příchovice 18.9 km
hřbitov Hlavňovice 18.9 km
nádraží Kdyně 18.9 km
Pozorka u Lešišova 18.9 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 18.91 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 18.91 km
hrob Marušky Klímové 18.92 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 18.92 km
Žďár u Velhartic 18.92 km
Fišerův Dvůr 18.93 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 18.94 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 18.94 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 18.94 km
SDH Zelená Lhota 18.97 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 18.98 km
rybník Přestanice 19 km
stavení Cihelna 19.01 km
zřícenina Rýzmberk 19.01 km
Consuela, George Sandová 19.01 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 19.01 km
roubenka Čeletice 19.02 km
Šukačka 19.03 km
skiareál Šukačka 19.04 km
kaple Eisnerův Dvůr 19.04 km
Na Lesní Louce 19.04 km
Lázně Letiny 19.05 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 19.06 km
Letinská lípa 19.06 km
stodola, Javorná 19.1 km
zámek lázně Letiny 19.11 km
stavení Čeletice 19.12 km
kaple Čeletice 19.13 km
kaple Ždár 19.13 km
Žďár u Nalžovských Hor 19.15 km
SDH Letovy 19.15 km
Čeletice 19.16 km
Letovy 19.17 km
kaple sv. Martina, Lešišov 19.17 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 19.17 km
SDH Ždár 19.17 km
koupaliště Lázně Letiny 19.17 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 19.19 km
Lešišov 19.19 km
Dolejší Svinná 19.21 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 19.22 km
Kněz Karel 19.22 km
kaple Kucíny 19.24 km
zámek Hlavňovice 19.26 km
fara Uhliště 19.27 km
Kámen doteku Uhliště 19.27 km
Špirkův Dvorec 19.27 km
Spirker 19.27 km
pomník padlých WWI, Uhliště 19.29 km
Buchar 19.3 km
Schott Anton 19.3 km
kaple Na Špirku 19.3 km
Zbynice 19.32 km
lípa Lešišov 19.32 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 19.33 km
PP Svatý Bernard 19.33 km
hřbitov Přeštice 19.35 km
roubenka, Prapořiště 19.36 km
Prapořiště 19.38 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 19.39 km
kaple Přeštice 19.4 km
památník Emil Tšída, Ráj 19.41 km
Ticholovec 19.42 km
Lešišovský rybník 19.45 km
hrobka Josefa Hlávky 19.45 km
Svinná rozcestí 19.46 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 19.46 km
kaple Svinná u Javorné 19.46 km
vápenka Svinná 19.47 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 19.47 km
fara Zbynice 19.49 km
Zámyšl 19.5 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 19.51 km
koupaliště Kucíny 19.52 km
hřbitov Javorná 19.53 km
kostel sv. Anny, Javorná 19.54 km
Sedlečko 19.54 km
Sedlečský rybník 19.58 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 19.59 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 19.59 km
Přeštické černostrakaté prase 19.6 km
výstava Bonsai Merklín 19.6 km
zámek Merklín 19.6 km
Nalžovské Hory 19.61 km
Javorná 19.62 km
fara Přeštice 19.64 km
Sokolovna Merklín 19.65 km
Merklín 19.66 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 19.67 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 19.69 km
přírodní park Kochánov 19.7 km
kaple sv. Huberta, Hájek 19.71 km
hřbitov Nalžovské Hory 19.72 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 19.73 km
Dům historie Přešticka 19.73 km
U Adamců 19.75 km
pramen Na Sjezdovce 19.76 km
Svinský potok 19.77 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 19.78 km
Stříbrné Hory 19.79 km
Na Sjezdovce 19.79 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 19.79 km
Libětice 19.8 km
Taaffe Eduard hrabě 19.8 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 19.8 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 19.8 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 19.8 km
Hlávka Josef 19.8 km
Grossmann Jiří 19.81 km
fara Merklín 19.82 km
SDH Přeštice 19.82 km
pomník Michal Růt 19.82 km
památník Karl Teischl 19.83 km
hřbitov Letiny 19.84 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 19.84 km
kaple Suché Studánky 19.85 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 19.85 km
fara Letiny 19.88 km
Čermná u Staňkova 19.9 km
skiareál Javorná 19.9 km
Lambl Vilém Dušan 19.9 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 19.9 km
kaple Šimandlův Dvůr 19.91 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 19.91 km
Mariánský sloup, Přeštice 19.92 km
Ryba Jakub Jan 19.92 km
Na Sedle 19.92 km
Denkův Dvůr 19.92 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 19.92 km
Maršovice 19.93 km
SDH Nalžovské Hory 19.93 km
Lipplův Dvůr 19.93 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 19.93 km
kaple Lipplův Dvůr 19.93 km
Hlaváčová Jana 19.93 km
kaple Čermná u Staňkova 19.93 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 19.93 km
kaple Gubrův Dvorec 19.94 km
Gubrův Dvorec 19.94 km
studna Letiny 19.95 km
Hamerský Dvůr 19.95 km
roubenka Letiny 19.96 km
sv. Kilián, Přeštice 19.96 km
NS Čertovo břemeno 19.97 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 19.97 km
Střední Svinná 19.97 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 19.98 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 19.98 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 19.98 km
Letiny 19.98 km
SDH Letiny 19.98 km
infocentrum Přeštice 19.99 km
Přeštice 19.99 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 19.99 km
pomník padlých WWI, Letiny 19.99 km
Čejkovy 19.99 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Katakomby Klatovy - otevírací doba

  batoh
  Katakomby Klatovy - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Muzeum dětem Klatovy

  batoh
  Muzeum dětem Klatovy
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy - otev...

  batoh
  PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 0.04 km
Muzeum dětem Klatovy 0.36 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 0.38 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 12.44 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 15.66 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 16.3 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 16.5 km
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 18.35 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 19.73 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 21.05 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 23.34 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 23.34 km
Prohlídky města Sušice 24.57 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 24.61 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 26.87 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 27.86 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 28.01 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 28.55 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 28.79 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 28.81 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 28.83 km
environmentální (návštěvnické) cen... 28.86 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 28.91 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 29.24 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 29.38 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 30.83 km
Destillenmuseum, Arrach 30.83 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 30.85 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 30.95 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce -... 31.69 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 33.64 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 33.82 km
Dětský svět lvíček, Plzeň - otevír... 35.3 km
Tiermuseum Pfeiffer - Regenhütte -... 35.75 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 35.89 km
Techmania Science Center - otevíra... 38.8 km
Západočeské muzeum v Plzni - oteví... 39.45 km
muzeum lihovin Bärwurz, Bad Kötzti... 39.56 km
muzeum loutek Plzeň - otevírací do... 39.58 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 39.75 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 39.86 km
Plzeňské historické podzemí - otev... 39.88 km
pivovarské muzeum, Plzeň - otevíra... 39.89 km
muzeum svatodušní jízdy, Bad Kötzt... 39.99 km
firmy v okolí
Bankomat Poštovní spořitelna 0.07 km
Bankomat UniCredit Bank 0.12 km
Bankomat Česká spořitelna 0.14 km
Bankomat ČSOB 0.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.15 km
Bankomat Komerční banka 0.15 km
Bankomat Česká spořitelna 0.26 km
Konzum Klatovy 0.33 km
Bankomat GE Money Bank 0.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.42 km
Bankomat Komerční banka 0.42 km
Bankomat Česká spořitelna 0.49 km
Bankomat Fio banka 0.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.73 km
Bankomat GE Money Bank 0.74 km
Bankomat ČSOB 0.75 km
Bankomat ČSOB 0.76 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 1.13 km
Bankomat Česká spořitelna 1.19 km
Bankomat Česká spořitelna 1.43 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 1.53 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 1.56 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 1.64 km
Konzum Sobětice 2.85 km
Konzum Bezděkov 4.7 km
Konzum Bolešiny 5.34 km
Konzum Mochtín 5.82 km
Konzum Předslav 7.48 km
Konzum Janovice 7.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.92 km
Bankomat ČSOB 7.93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 9.31 km
Konzum Švihov 9.65 km
Konzum Strážov 10.68 km
Konzum Běšiny 10.69 km
Konzum Chudenice 11.72 km
Konzum Úsilov 12.05 km
Konzum Černíkov 12.16 km
Konzum Víteň 12.18 km
Konzum Měčín 12.52 km
Konzum Plánice 13.19 km
Bankomat Česká spořitelna 13.2 km
Konzum Malonice 13.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 13.49 km
Konzum Chocomyšl 14.22 km
Konzum Vřeskovice 14.7 km
COOP DISKONT - Nýrsko 15.08 km
Konzum Nýrsko 15.08 km
Konzum Kolinec 15.09 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 15.09 km
Konzum Nezdice u Přeštic 15.3 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 15.42 km
Konzum Ujčín 15.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.64 km
Bankomat ČSOB 15.64 km
Konzum Zavlekov 15.8 km
Bankomat Komerční banka 15.83 km
Bankomat Česká spořitelna 15.92 km
Konzum Zborovy 15.96 km
Konzum Velhartice 15.96 km
Konzum Chotěšov 16 km
Konzum Dešenice 16.09 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 16.19 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 16.32 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 16.33 km
Konzum Nýrsko 16.4 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 17.01 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.18 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.19 km
Konzum Ústaleč 17.34 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 17.44 km
Konzum Srbice 17.89 km
Konzum Kdyně 18.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.28 km
Bankomat ČSOB 18.29 km
Bankomat Komerční banka 18.32 km
Bankomat Česká spořitelna 18.32 km
Konzum Kdyně 18.37 km
Bankomat GE Money Bank 18.53 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 18.57 km
Konzum Hlavňovice 18.77 km
Konzum Velenovy 18.81 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.04 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 19.08 km
Konzum Hlohovčice 19.18 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.22 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 19.4 km
Bankomat ČSOB 19.47 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.7 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.7 km
Konzum Myslív 19.71 km
Konzum Nalžovské Hory 19.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.79 km
Konzum Čejkovy 19.86 km
Bankomat Komerční banka 19.89 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.93 km
Konzum Čermná u Staňkova 19.98 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.99 km

mohlo by Vás zajímat

Černá věž, Klatovy

batoh
Černá věž, Klatovy
Šumava A-Z: architektura
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hospodářské budovy Bezděkov

batoh
hospodářské budovy Bezděkov
Šumava A-Z: architektura
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava (německy Böhmerwald, keltsky Gabreta) je se svými rozsáhlými horskými lesy především útočištěm mnoha původních středoevropských lesních živočichů. V minulosti zde byly vyhubeny větší šelmy medvěd a vlk a velcí kopytníci zubr a los. Los evropský (Alces alces) se již ale postupně do šumavské přírody opět navrací. V 80. letech 20. století byla na Šumavu vysazena i původní šelma rys ostrovid (Lynx lynx). Rys dnes patří k nejchráněnějším živočichům celé Šumavy a jeho stavy jsou pečlivě monitorovány. Šumava je typická i výskytem druhů ptáků běžných pro severskou tajgu. Patří k nim např. tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia). V řece Blanice žije v nejbohatší evropské populaci chráněná perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). K poznávání Šumavy Vám poslouží rozmanité, levné, pohodlné ubytování na Šumavě - ubytování v chalupách, rodinných penzionech, apartmánech, farmách a dalších objektech na Šumavě. K relaxaci se Vám nabízí pěší turistika – Šumava nabízí pro pěší turisty více než 500 km značených tras. Na Šumavě je zpřístupněna celá řada naučných stezek, včetně několika venkovních geologických expozic. Cykloturistika – Šumava je vysoce vyhledávanou cykloturistickou oblastí. Je zde vyznačeno více než 350 km cyklotras, vedoucích převážně po zpevněných komunikacích. Vodácká turistika – Na Šumavě jsou pro vodáckou turistiku vymezeny úseky vodních toků Vltavy, Otavy a Vydry, v celkové délce asi 59 km. Na ostatních tocích není podle návštěvního řádu národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti Šumava splouvání povoleno. Nejvýznamnější vodní plochou vhodnou pro rekreační a sportovní účely na Šumavě je přehradní nádrž Lipno. Bežkařská lyžařská turistika – pro zimní rekreaci jsou nejvyhledávanější tzv. Šumavské pláně v centrální části Šumavy. Šumavské pláně leží v nadmořských výškách 1000 až 1300 metrů a většina místních lyžařských tras tak má minimální převýšení. Trasy jsou vhodné nejen pro špičkové lyžaře, ale i pro menší děti a začátečníky. Na Šumavě je vyznačena síť lyžařských tras o celkové délce 450 km, rolbou se udržuje přibližně 320 km.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Tohle je svatá pravda!" ozval se Krušnej, jenž stál vedle Potužáka, drže se ho za rameno, aby davem nebyl od něho odtržen. „Nejvíc křičí Karhounové; však víme proč..."

„Jsou tu ještě horší," pravil baštýř, „většinou kluci, sotva škole odrostlí. Až z Budějovic je sem čert zanesl. Ostatně vody již nepřibývá a tudy jí odtéká sdostatek. Ani pomyšlení, aby bylo třeba pustit stavidla."

Tohle bylo s pravdou: vody nejen nepřibývalo, ale vyčištěním a částečným vytrháním brlení tou měrou se jejímu tlaku uvolnilo, že hladina rybniční o několik centimetrů klesla. Přesto zástup, jenž se zatím zase úplně sběhl na hrázi, neustával křičet, že je třeba pustit stavidla.

Vtom jedna z loděk tou měrou se naplnila vodou, že nalézající se v ní mládkové byli nuceni přistati k hrázi, vytáhnouti ji a převrátiti, aby vodu vylili.

„Hleďte, už utíkají!" vykřikl kdosi z davu.

„Alou! Srazte je nazpátek do vody!" zařval jiný hlas.

Přihnala se celá smečka, chystali se uchvátit předek loďky a shoditi je do vody. Mládek, jenž třímal tyč, jíž člun řídil, napřáhl tuto, hroze, že prvního, kdo by se loďky dotknul, vší silou uhodí do hlavy. Povstala nevýslovná vřava. Četníci podnikli útok bodákem. Několik osob bylo povaleno na zem; kterýs výrostek, do něhož někdo odzadu strčil, skočil jednomu z četníků přímo do bodáku a byl krvavě zraněn. Strašný řev otřásl vzduchem.

„Vraždí nás! Nedejme se!" voláno z několika stran.

Kamení lítalo...

„Pozor! Dám do vás vystřelit, budete-li házet kamením!" zvolal strážmistr a velel zároveň svému mužstvu přiložit zbraň.

Divoký útěk nastal. Vše horempádem se rozprchlo; někteří seskočili s hráze přímo k místu, kde stáli správec, porybí a baštýři...

Vtom přiletěl ještě kámen, jenž zasáhl mládka Petra Radonického do pravé ruky, ve které držel tyč, jíž řídil člun na vodě pozůstalý. Napjaté šlachy povolily, tyč vypadla raněnému z hrsti, loďka se zakymácela a mládek, ztrativ rovnováhu náhlým otřesem, zavrávoral a střemhlav spadl přes okraj člunu do vířícího rmutného proudu, v jehož vlnách zmizel. Jeho soudruh, znamenaje nebezpečí a věda, že by byl neodvratně ztracen, kdyby proud jej strhl s loďkou do splavu, jímž vody se hnaly v úžině ječících v špinavou pěnu roztříštěných peřejích a slapech, vyskočil sám z loďky a mocnými vzmachy překonávaje proud, ploval k hrázi. Neviditelnými silami hnána, loďka přejela mžikem víry, tvořící se nad brlením, přes něž vody kataraktem se hnaly, zapadla do slapů splavu a zmizela v rozpěněných, rozčeřených vlnách. Zatím Petr Radonický se vynořil opět z vody, však že blíže brlení spadl do rybníka, nežli do něho skočil jeho druh, že snad i byl méně dovedný plavec nežli tento, neodolal proudu a byl jím stržen vzápětí za loďkou. Přesto v nejkritičtějším okamžiku, kdy všichni jej pokládali ztraceným, poštěstilo se mu zachytiti se oběma rukama o hořejší část brlení a tak se udržeti, aby nebyl stržen do splavu. Byl všecek pod vodou, která se hnala proudem přes jeho plece; kolenoma se opíral o tyče brlení, jedině hlava vyčnívala nad tříštící se o jeho zátylí pěny...

Výkřiky hrůzy ozvaly se z davu.

„Pomozte mu!" zvolali někteří, vzdálenější.

,,E, nechte ho tam! Ať ho čert vezme!" odpověděl jeden hlas.

A který druhý:

„Pravda! Nechte ho! Ještě před chvílí se nám posmíval, abychom si došli požádal Svatého Petra, aby ucpal nebesa, potom že nám voda nezatopí pole. Teď ať si ho požádá ale on, aby neodplaval splavem..."

Ale vtom seskočil s hráze Potužák, uchopil tyč, jíž mládek byl řídil člun a kterou voda byla přihnala v jeho dosah, a podávaje jižjiž sil pozbývajícímu druhý její konec:

„Chyťte se!" zvolal.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky