Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Šťáhlavy

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°40'31.577"N, 13°30'15.199"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Šťáhlavy jsou obec a vesnice v okrese Plzeň-město. Obec Šťáhlavy leží v údolí řeky Úslavy, nad kterým se zdvihá vrch Radyně se stejnojmennou tvrzí. Pravý břeh řeky tvoří rozsáhlý lesní porost jihozápadního výběžku Brd zasahujícího až k Rokycansku. K Rokycanům náležela obec až do roku 1949. Dle historických pramenů bylo území obce osídleno již v 5. tisíciletí př. n.l.   První písemná zmínka o šťáhlavské obci pochází z roku 1239, kdy daroval obec král Václav I., syn Přemysla Otakara I., kostelu sv. Vavřince při Hradu Plzni výměnou za osadu Benešovice u Stříbra. Tak tedy získala obec svoji pevnou historickou podobu.  Krátké období, zhruba půl století, patřily Šťáhlavy k nové Plzni, která byla založena roku 1295 za vlády Václava II. Do poloviny 15. století byl pak šťáhlavský majetek v držení vladyků. Prvním byl v roce 1318 jakýsi Beneda a dalšími pak Mareš, Ješek, Hynek a Vyšemír. V té době byly ke Šťáhlavům připojeny vsi Lhůta, Kamýk a Neslívy. Od poloviny 15. století náležela obec rodu Doupovců z Doupova, kteří jednotlivé díly Šťáhlav sjednotili a nechali v místě dnešní zahrady patřící k restauraci "U Radyně" postavit tvrz. V roce 1539 prodali Doupovci Šťáhlavy s tvrzí, dvorem, pustým hradem Lopatou a vesnicemi Šťáhlavice, Nezbavětice, Sedlec, Lhůta, Neslívy, Nezvěstice, Žákava a Nevid, urozenému panu Jiříku Kokořovcovi z Kokořova za 6 000 kop míšeňských grošů. Ten pak dále zvětšil svůj majetek o ves Radyni a Plzenec, které v roce 1561 odkoupil od Zdeňka ze Šternberka. Pan Jiřík v průběhu několika let založil další dvory a lze jej tedy právem považovat za zakladatele šťáhlavského panství, které po jeho smrti spravovali jeho dva synové. První z nich Karel Kokořovec postavil v roce 1548 na šťáhlavské návsi novou tvrz, kterou nechal později rozšířit v renesanční zámek. Druhý ze synů se svou manželkou Dorotou Týřovskou vystavěl nad zámkem kapli sv. Vojtěcha, jež je střední částí dnešního kostela. V roce 1710 prodal jejich vnuk Jan Jindřich celé rozsáhlé panství Antonii Josefíně Černínové, hraběnce z Chudenic, za 260 tisíc zlatých. Její příbuzný hrabě Heřman Jakub Černín, následující vlastník panství, dal zámeckou kapli sv. Vojtěcha v roce 1762 rozšířit na chrám. V roce 1782 bylo pak zámku přistavěno jižní křídlo. Obě tyto stavby byly již postaveny ve slohu barokním. Dosavadní filiální chrám byl v roce 1813 přeměněn Heřmanovým synem Janem Vojtěchem Černínem ve farní kostel, jenž proslul svými třemi kopulemi. Jan Vojtěch Černín z Chudenic (1745 - 1816) byl nejvyšším lovčím českého království a v letech 1784 až 1789 dal v klasicistním slohu postavit na jižním svahu vrchu Boru honosný lovecký zámeček Waldschloss v klasicistním slohu. V pozdější době byl zámeček přejmenován na Kozel, za tento název vděčí podle pověsti pohanskému zvyku starých Slovanů, kteří v těchto místech obětovávali v době jarní rovnodennosti na usmíření bohů a v naději na dobrou úrodu kozla. Stavbě hlavní zámecké budovy na obdélníkovém půdorysu kolem ústředního dvora velel málo známý pražský stavitel Václav Haberditz. V polovině devadesátých let 18. století dal hrabě Černín rozšířit zámek o dvě dvojice budov. Návrh a plány pro ně vypracoval vynikající český architekt Ignác Jan Nepomuk Palliardi, který rozšířil původní jednoduchou zámeckou dispozici na větší stavební komplex. V roce 1816 po smrti J.V.Černína zdědil panství šťáhlavské jeho příbuzný Kristián z Valdštejna a Vartenberka. V této době byly Šťáhlavy dominiem, neboli vrchnostenským úřadem, který vykonával soudní moc nad poddanými obcemi. Součástí šťáhlavského dominia bylo padesát vsí a dvorů, jednalo se o "soudní okres". Dne 3. června roku 1850 přestaly plnit v obci patrimoniální úřady (právní a soudní úřad) svou funkci. Šťáhlavské panství bylo rozděleno do tří soudních okresů, Šťáhlavy připadly k Rokycanům, Plzenec k Plzni a Šťáhlavice k Blovicím. Dochováno několik klasicistních selských usedlostí. Při silnici od Starého Plzence osmiboká kaple Povýšení sv. Kříže, v kryptě valdštejnská a černínská hrobka.

odkaz: Šťáhlavy

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy

batoh
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pamětní deska osvobození Šťáhlavy

batoh
pamětní deska osvobození Šťáhlavy
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Šťáhlavy

batoh
zámek Šťáhlavy
Šumava A-Z: zámky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy

batoh
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy
Šumava A-Z: kostely
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
pomník padlých WWI i II, Šťáhlavy... 0.03 km
pamětní deska osvobození Šťáhlavy... 0.03 km
zámek Šťáhlavy 0.05 km
kostel sv. Vojtěcha, Šťáhlavy 0.13 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 0.67 km
kašna zámek Kozel 1.91 km
zámek Kozel 1.94 km
Lopatský rybník, Kozel 2.03 km
Štáhlavice 2.12 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 2.31 km
hřbitov Nezbavětice 2.31 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 2.31 km
hrad Radyně 2.88 km
Štíty království českého, Můj hrad... 2.88 km
studna pod věží, Radyně 2.91 km
studna jižní, Radyně 2.92 km
Bohemia Sekt Centrum 2.96 km
radnice Starý Plzenec 3.29 km
Starý Plzenec 3.29 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 3.32 km
NS kolem Starého Plzence 3.33 km
NS Stará Plzeň a kupci 3.33 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 3.34 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 3.34 km
PP Černá stráň 3.64 km
mohylové pohřebiště Hůrka 3.64 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 3.72 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 3.73 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 3.74 km
vyhlídka Hůrka 3.75 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 3.76 km
Losiná 3.89 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 3.97 km
fara Starý Plzenec 4 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 4.55 km
hřbitov Starý Plzenec 4.62 km
Štěpánek Patrik, desátník / štábní... 4.63 km
Tymákov 4.91 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 5.3 km
Nebílovský Borek 5.46 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 6.03 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 6.23 km
lom Koterov 6.38 km
židovský hřbitov Štěnovice 7.01 km
kaple Nebílovy 7.27 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 7.27 km
SDH Nebílovy 7.28 km
zámek Nebílovy 7.32 km
NS Nebílovy 7.32 km
kašna Nebílovy 7.32 km
Nebílovy 7.38 km
zámek Štěnovice 7.62 km
mlýn Radobyčice 7.84 km
Čvančara Jaroslav 8 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 8.06 km
Vojenské muzeum na demarkační lini... 8.23 km
kasárna raketového pluku Rokycany... 8.23 km
rybník Netunice 8.24 km
fara Prusiny 8.29 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 8.32 km
hřbitov Prusiny 8.35 km
studna Prusiny 8.36 km
Netunice 8.49 km
Božkov 8.59 km
kaple Božkov 8.62 km
kasárna stará Rokycany 9.27 km
židovský hřbitov Plzeň 9.45 km
památník umučeným, Plzeň 9.47 km
hrob generál Heliodor Píka 9.49 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 9.52 km
centrální hřbitov Plzeň 9.53 km
fontána v parku U Plzeňské brány... 9.54 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 9.6 km
nádraží Rokycany 9.61 km
park U Plzeňské brány, Rokycany 9.61 km
hřbitov starý Rokycany 9.61 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 9.62 km
Památník obětem zla 9.63 km
Hruška Luboš, plk. 9.63 km
pomník padlých WWI, Rokycany 9.63 km
hrobka Fitzova, Rokycany 9.64 km
Předenice 9.64 km
SDH Předenice 9.65 km
kaple Předenice 9.65 km
řeka Úhlava 9.66 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rokyca... 9.66 km
secesní litinová pumpa, Rokycany 9.68 km
hřbitov Doudlevce 9.68 km
pomník padlých WWII, Rokycany 9.68 km
secesní vila, Rokycany 9.69 km
Rokycanův sbor 9.7 km
pomník padlých komunistů WWII, Rok... 9.71 km
pomník Mistra Jana Husa, Rokycany 9.71 km
kašna klasicistní novější Rokycany... 9.93 km
kašna klasicistní Rokycany 9.94 km
Rokycany 9.95 km
Pehe Jiří 9.95 km
Laub Alois, brig. gen. 9.95 km
Rokycana Jan 9.95 km
Horák Bohuslav, PhDr. 9.95 km
Řanda Čestmír 9.95 km
Budweiserová Irena 9.95 km
zatčení K.H. Franka, Rokycany 9.95 km
Fitz Johann 9.96 km
Mariánský sloup, Rokycany 9.97 km
Dumetovský dům, Rokycany 10.01 km
kostel Panny Marie Sněžné, Rokycan... 10.04 km
muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokyc... 10.05 km
děkanství Rokycany 10.05 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 10.14 km
kaple Navštívení Panny Marie na Vr... 10.25 km
Háje u Řenče 10.46 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 10.67 km
lípy u demarkační čáry, Rokycany... 10.83 km
památník Demarkační čáry, Rokycany... 10.86 km
hvězdárna Rokycany 11.05 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 11.12 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 11.12 km
Koranda Václav starší 11.21 km
Kreativní zóna DEPO2015 11.24 km
nádraží hlavní Plzeň 11.25 km
kaple U Ježíška, Plzeň 11.25 km
Borský park 11.26 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 11.3 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 11.38 km
památník Květnového povstání 1945,... 11.38 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 11.4 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 11.47 km
vlaková zastávka Plzeň 11.53 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 11.53 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 11.56 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 11.57 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 11.59 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 11.6 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 11.62 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 11.62 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 11.63 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 11.68 km
Vařečka rytíře Žumbery 11.68 km
Rašín Alois 11.71 km
Wonka Pavel 11.71 km
Kácha Miroslav, generálmajor 11.71 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 11.71 km
věznice Plzeň Bory 11.71 km
Cibulka Petr 11.71 km
Zahrádka František 11.71 km
Neumann Stanislav Kostka 11.71 km
Havel Václav 11.71 km
Jáchymov, Josef Haslinger 11.71 km
Dienstbier Jiří 11.71 km
Toussaint Rudolf 11.71 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 11.71 km
Modrý Bohumil, Ing. 11.71 km
Píka Heliodor, generál 11.71 km
soutok Berounka - Úslava 11.73 km
řeka Úslava 11.74 km
Sokolovna Plzeň 11.77 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 11.78 km
hrob Stanko Vodička 11.78 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 11.78 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 11.81 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 11.81 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 11.82 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 11.85 km
Rašínův dům, Plzeň 11.85 km
kraj Plzeňský 11.85 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 11.86 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 11.86 km
Západočeské muzeum v Plzni 11.87 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 11.92 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 11.95 km
řeka Berounka 11.95 km
řeka Radbuza 11.95 km
Mže 11.97 km
pamětní deska Marie Uchytilová 11.97 km
Masné krámy, Plzeň 11.99 km
vodárenská věž, Plzeň 12 km
památník národního osvobození se s... 12.02 km
první protikomunistická demonstrac... 12.02 km
Hlavatý Josef 12.02 km
Západočeská galerie v Plzni 12.04 km
Plzeňské historické podzemí 12.06 km
pivovarské muzeum, Plzeň 12.07 km
pamětní deska Bohumil Polan 12.08 km
Polan Bohumil 12.08 km
muzeum loutek Plzeň 12.08 km
pověst o vzniku Čertova břemene 12.09 km
synagoga (stará) Plzeň 12.09 km
Slavnosti svobody, Plzeň 12.1 km
Discopříběh 12.1 km
Barták Bedřich 12.11 km
Plzeň 12.11 km
Zikmund Miroslav 12.11 km
Platzer Ignác František 12.11 km
Lindauer Gottfried 12.11 km
Preissová Jana 12.11 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 12.11 km
Chovanec Milan 12.11 km
Jančařík Michal 12.11 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 12.11 km
Stárek František Čuňas 12.11 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 12.11 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 12.11 km
Roučka Zdeněk 12.11 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 12.13 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 12.16 km
radnice Plzeň 12.17 km
morový sloup, Plzeň 12.18 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 12.19 km
infocentrum Plzeň 12.19 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 12.2 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 12.2 km
Plzeňská diecéze 12.2 km
Větrovec Josef 12.21 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 12.22 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 12.22 km
most Ivana Magora Jirouse 12.23 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 12.24 km
památník pozemních jednotek na záp... 12.26 km
pomník generála George Pattona, Pl... 12.26 km
synagoga (velká) Plzeň 12.34 km
zahrada Miroslava Horníčka 12.34 km
památník 16. obrněné divize US arm... 12.35 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 12.37 km
Renče 12.49 km
Techmania Science Center 12.53 km
Patton Memorial Pilsen 12.54 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 12.54 km
Entropa - David Černý, Techmania 12.55 km
kaple Vodokrty 12.56 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 12.61 km
Vodokrty 12.62 km
požární stanice Plzeň - střed 12.64 km
SDH Lišice 12.68 km
kaple Lišice 12.79 km
Lišice 12.79 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 12.81 km
Škoda Plzeň 12.87 km
Vítr v kapse 12.9 km
vlaková zastávka Dobřany 13.01 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 13.14 km
Vejprnický potok 13.15 km
Libákovice 13.16 km
Koza Vladimír, MUDr. 13.26 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 13.3 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 13.3 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 13.3 km
Pilčík Hubert 13.35 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 13.52 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 13.57 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 13.57 km
pomník rodiny Fürthových 13.59 km
hřbitov Dolní Lukavice 13.66 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 13.67 km
ZOO Plzeň 13.84 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 14.01 km
fara Dolní Lukavice 14.02 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 14.02 km
pivovar Dolní Lukavice 14.03 km
Dolní Lukavice 14.06 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 14.06 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 14.06 km
zámek Dolní Lukavice 14.1 km
Haydn Joseph 14.11 km
Haydnovy hudební slavnosti 14.11 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 14.11 km
Dinopark Plzeň 14.12 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 14.13 km
tisovec Dolní Lukavice 14.16 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 14.23 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 14.36 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 14.37 km
Horní Lukavice 14.61 km
nádraží Dobřany 14.63 km
pamětní deska František Noha (rumb... 14.88 km
kaple sv. Huberta, Hájek 15.06 km
pomník padlých WWI, Letiny 15.4 km
roubenka Letiny 15.43 km
rozvodna Přeštice 15.45 km
SDH Letiny 15.46 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 15.47 km
Letiny 15.47 km
NS Čertovo břemeno 15.49 km
studna Letiny 15.5 km
Lambl Vilém Dušan 15.58 km
fara Letiny 15.6 km
hřbitov Letiny 15.63 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 15.63 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 15.71 km
židovský hřbitov Přeštice 15.73 km
koupaliště Kucíny 15.81 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 15.97 km
kaple Kucíny 16.03 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 16.08 km
Air park, Zruč u Plzně 16.15 km
Ticholovec 16.28 km
koupaliště Lázně Letiny 16.37 km
Bahna 16.5 km
zámek lázně Letiny 16.55 km
Letinská lípa 16.58 km
Lázně Letiny 16.59 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 16.66 km
lípa pod Ticholovcem 16.89 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 16.89 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 16.93 km
nádraží Vejprnice 16.94 km
infocentrum Přeštice 16.94 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 16.95 km
Preiss Jaroslav JUDr. 16.97 km
sv. Kilián, Přeštice 16.98 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 16.98 km
Přeštice 16.98 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 16.99 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 17 km
SDH Přeštice 17.01 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 17.03 km
Mariánský sloup, Přeštice 17.04 km
Ryba Jakub Jan 17.04 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 17.04 km
Hlávka Josef 17.1 km
Zastávka u Přeštic 17.11 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 17.11 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 17.11 km
Dům historie Přešticka 17.17 km
nádraží Přeštice 17.18 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 17.19 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 17.25 km
fara Přeštice 17.27 km
Kroc Raymond Ray Albert 17.32 km
Zakladatel 17.32 km
kostel sv. Vavřince, Stupno 17.34 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 17.34 km
Stupno 17.34 km
Bartovský Josef 17.34 km
Přeštické černostrakaté prase 17.35 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 17.37 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 17.38 km
Příchovice 17.39 km
SDH Příchovice 17.39 km
dětské hřiště Vejprnice 17.41 km
Vejprnice 17.41 km
Husník Jakub 17.41 km
zámek Příchovice 17.45 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 17.45 km
SDH Vejprnice 17.46 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 17.46 km
památník osovobození Vejprnice 17.49 km
hrobka Josefa Hlávky 17.5 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 17.5 km
krytá lávka Vejprnice 17.5 km
fara Vejprnice 17.52 km
kaple Přeštice 17.53 km
rekreační středisko Letiny 17.57 km
hřbitov Přeštice 17.58 km
Třemošná 17.58 km
Očenášek Ludvík 17.62 km
hřbitov Vejprnice 17.73 km
nádraží Třemošná u Plzně 17.81 km
památník Suchý důl 17.94 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 17.94 km
pomník Jiří Potůček, Břasy 17.94 km
Záluží u Třemošné 18.11 km
Brožík Václav 18.16 km
pamětní deska Jiří Potůček Tolar, ... 18.26 km
Potůček Jiří 18.27 km
kaple Třemošná 18.35 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 18.98 km
SDH Dnešice 18.99 km
Dnešice 19.01 km
kaple Zálesí 19.02 km
Zálesí 19.05 km
kostel sv. Václava, Dnešice 19.06 km
fara Dnešice 19.08 km
SDH Skašov 19.11 km
Skašov 19.13 km
koupaliště Zálesí 19.14 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 19.15 km
skašovská výroba hraček 19.18 km
koupaliště Skašov 19.23 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 19.36 km
Skašovská lípa 19.4 km
hřbitov Dnešice 19.41 km
Přírodní památka Lužany 19.56 km
zámek Lužany 19.6 km
Já, Mattoni 19.6 km
Rašín 19.6 km
Americké Dopisy 19.6 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 19.6 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 19.61 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 19.62 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 19.62 km
Skočice u Přeštic 19.62 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 19.62 km
vlaková zastávka Lužany 19.66 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 19.66 km
NS Živé paměti krajin Lužan 19.67 km
mlýn Lužany 19.7 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 19.74 km
Lužany 19.74 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 19.74 km
pamětní deska Josef Kožíšek 19.8 km
Kožíšek Josef 19.8 km
westernový areál Halter Valley 19.83 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 19.84 km
pamětní deska Václav Kalaš 19.86 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 19.86 km
kostel sv. Markéty, Klášter 19.91 km
pomník padlých WWI, Klášter 19.98 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 19.98 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Dětský svět lvíček, Plzeň - otevírací do...

  batoh
  Dětský svět lvíček, Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany - ...

  batoh
  muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • hvězdárna Rokycany - otevírací doba

  batoh
  hvězdárna Rokycany - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 0.07 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 0.63 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 2.16 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 2.21 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 2.62 km
Bankomat GE Money Bank 3.31 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 3.32 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 3.36 km
Bankomat Česká spořitelna 3.38 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 4 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 4.14 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 4.14 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 4.83 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 5.31 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 6.26 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 6.37 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 7.28 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 7.39 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.86 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 8.01 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 8.06 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 8.11 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 8.31 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 8.44 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 8.69 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 8.71 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 8.8 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 9.09 km
Bankomat Komerční banka 9.16 km
Bankomat Česká spořitelna 9.17 km
Bankomat GE Money Bank 9.2 km
McDonalds, OC Plzeň 9.2 km
Bankomat Česká spořitelna 9.25 km
Bankomat ČSOB 9.26 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 9.55 km
Bankomat Komerční banka 9.6 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 9.62 km
Bankomat Komerční banka 9.68 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 9.81 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 9.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.83 km
Bankomat UniCredit Bank 9.85 km
Bankomat Česká spořitelna 9.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.88 km
Bankomat GE Money Bank 9.88 km
Bankomat GE Money Bank 9.9 km
Bankomat Česká spořitelna 9.93 km
Bankomat Česká spořitelna 9.96 km
Bankomat Rokycany 9.96 km
Bankomat ČSOB 9.96 km
Bankomat ČSOB 9.99 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.01 km
Bankomat Česká spořitelna 10.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 10.13 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 10.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.54 km
Bankomat ČSOB 10.54 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 10.57 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.67 km
Bankomat GE Money Bank 10.67 km
Bankomat Česká spořitelna 10.67 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 10.67 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 10.71 km
Bankomat Komerční banka 10.74 km
Bankomat Česká spořitelna 10.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.78 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 10.79 km
Bankomat ČSOB 10.8 km
Bankomat GE Money Bank 10.83 km
Bankomat Česká spořitelna 10.83 km
Bankomat ČSOB 10.87 km
Bankomat Česká spořitelna 10.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.98 km
Bankomat Česká spořitelna 10.99 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 11 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 11.03 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 11.04 km
Bankomat Česká spořitelna 11.08 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 11.26 km
Bankomat Česká spořitelna 11.28 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 11.37 km
Bankomat ČSOB 11.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.41 km
Bankomat Česká spořitelna 11.41 km
Bankomat Komerční banka 11.45 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 11.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.74 km
Bankomat ČSOB 11.75 km
Bankomat Česká spořitelna 11.76 km
Bankomat GE Money Bank 11.81 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 11.9 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.95 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.01 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 12.02 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 12.26 km
Bankomat ČSOB 12.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.33 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 12.42 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 12.49 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 12.63 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 12.69 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.77 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 12.85 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 12.91 km
Bankomat Komerční banka 12.94 km
Bankomat GE Money Bank 12.96 km
Bankomat Fio banka 12.96 km
Bankomat UniCredit Bank 12.97 km
Bankomat Česká spořitelna 13 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 13.01 km
Jednota Osek u Rokycan 13.02 km
Bankomat GE Money Bank 13.14 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 13.18 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 13.21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 13.55 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 13.79 km
Bankomat Fio banka 13.92 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 13.97 km
Jednota Druztová 14.12 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 14.28 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 14.33 km
Bankomat Česká spořitelna 14.39 km
Bankomat ČSOB 14.39 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 14.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.44 km
Bankomat Česká spořitelna 14.45 km
Bankomat ČSOB 14.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.47 km
Bankomat Česká spořitelna 14.51 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 14.62 km
Jednota Dolany 14.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 14.69 km
Bankomat Česká spořitelna 14.75 km
Bankomat Česká spořitelna 14.84 km
Bankomat Komerční banka 14.84 km
Bankomat GE Money Bank 14.84 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 14.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.86 km
Bankomat ČSOB 14.87 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 14.91 km
Konzum Dobřany 14.96 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 14.96 km
Bankomat Česká spořitelna 15.07 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 15.2 km
Bankomat Česká spořitelna 15.26 km
Bankomat Komerční banka 15.42 km
Market Zruč 15.43 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 15.49 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 15.52 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 15.55 km
Bankomat GE Money Bank 15.57 km
Bankomat Česká spořitelna 15.58 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 15.74 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.95 km
Bankomat Česká spořitelna 15.95 km
Bankomat GE Money Bank 15.95 km
Bankomat ČSOB 15.95 km
Bankomat ČSOB 15.95 km
Jednota Radčice 16.21 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 16.48 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 16.61 km
Bankomat Komerční banka 16.68 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 16.74 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 16.75 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 16.98 km
Bankomat Česká spořitelna 16.98 km
Bankomat Komerční banka 17.02 km
Bankomat GE Money Bank 17.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.13 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 17.17 km
Bankomat Komerční banka 17.45 km
Bankomat Česká spořitelna 17.46 km
Market Třemošná 17.47 km
Jednota Třemošná 17.47 km
Bankomat ČSOB 17.49 km
Jednota Stupno 17.49 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 17.5 km
Jednota Břasy 18.47 km
Jednota Žichlice 18.6 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 18.66 km
Jednota Chotíkov 18.72 km
Bankomat Komerční banka 18.72 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.76 km
Jednota Česká Bříza 18.8 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 18.98 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 19.04 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.08 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.21 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.52 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 19.71 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 19.8 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava - zelená střecha Evropy a Šumavské podhůří. Rozsáhlé horské pásmo rozkládající se podél hranice s Německem a Rakouskem v jihozápadních a jižních Čechách. Délka hřebene pohoří činí úctyhodných téměř 120 kilometrů, maximální šířka pohoří, které se v Německu nazývá Bayerischen Wald (Bavorský les) , je 45 kilometrů. Hřebenem Šumavy mimo jiné prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým mořem a Severním mořem. Nejvyšším vrcholem české strany Šumavy je Plechý (1 378 m n. m.), dalšími významnými vrcholy jsou Boubín (1 362 m n. m.), Jezerní hora (1 343 m n. m.). Nejvyšší horou Šumavy (Bavorského lesa) je však Velký Javor - Grosser Arber (1 456 m n. m.), ležící již na území Německa. Šumava je jedním z nejstarších pohoří Evropy. Na jeho stavbě se podílejí v převážné míře přeměněné horniny prvohorního stáří, zejména žuly, ruly a svory. Val Šumavy byl však vytvořen až během alpínských vrásnění ve starších třetihorách vyzvednutím staré zarovnané paroviny. Šumava má mírný zaoblený reliéf s rozsáhlými náhorními planinami. V některých partiích pohoří jsou patrné dokonce stopy ledovcové činnosti. Ledovce v posledních glaciálech vyhloubily četné kary (především na severní straně pohoří), na jejichž dnech později vznikla jezera jako Čertovo jezero a Černé jezero, dále Prášilské jezero, Plešné jezero a jezero Laka. Na bavorské straně se nacházejí jen menší jezera - Malé a Velké Javorské jezero a Roklanské jezero. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici levné ale i dražší kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, zařízení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, připojení k netu WiFi signálem. Z apartmánových domů doporučujeme Rudík v Železné Rudě http://www.rudik.sumava.cz/ a Starou Poštu v Hartmanicích http://www.staraposta.sumava.cz/. Přijeďte si užít přírodu s pohodlím.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Silnice se klonila obloukem k Selci, údolina se úžila a s ní hladina divých vod, beroucích na se podobu dravé řeky, plné špinavých příšerných vírů, jejichž hukot dorážel k jejímu sluchu…

Silnici pustá, človíčka nepotkala. Teprve před samým mostem přiloudal se proti ní lichý povoz, jedním koněm tažený, jakás kárka, plachtou z režného plátna krytá. Kráčel podle ní člověk, jenž držel opratě. Chvátala mimo něj, hrubě si ho nevšímajíc; přece bezděky oň zavadila pohledem. Zarazila se, poznala ho: byl to Železný, týž, jemuž Vojta prodával ryby a zvěřinu. Jak ji přešel, rázem všecky její myšlenky zaletěly z něho k Vojtovi. Bylo jí najednou s podivením, že jí nepřichází v ústrety. Co asi dělá ?... Snad by se mu bylo nepřihodilo něco zlého ?... Dost možná!... Kdoví nevyhnal-li ho na Blata strach, aby mu voda neodnesla jeho sádky... V hlavě se jí zavířilo, srdce se sevřelo...

Došla mostu. Divě ječíce, valily se vody pod klenutým obloukem, narážejíce vztekle na zdivo. Obrácena v levou stranu, k východu, kde rozprostírala se Blata, dívala se chvíli za těmito rmutnými, rozpěněnými, rychle uhánějícími vodami, jež, překonavše úžinu, do níž příroda a dílo lidských rukou je vtěsnaly na těchto místech, hned pod mostem zase v šíř se rozlévaly, v jakýs chobot velikého jezera, jehož hladinu už vidět nemohla: zastíralyť ji tytéž mlhy, které zahalovaly veškeren obzor...

Přešla most, do vesnice vkročila. Ticho, mrtvo tu jako v Novém Sedle; deštík padal drobně, ale hustě, jako by všecek vzduch se byl proměnil v srážející se vodní páry; kostelík jako omšený, napolo zastřený, se střech statků, chalup i domků, pokud byly kryté taškami, stékaly vezde praménky vody, které se sbíhaly v celé soustavy brunátných kaluží; kde střechy byly doškové, vypadaly, jako by hnily, a mech a býlí, jež z nich vyrůstalo, bujně se zelenaly, neboť vody smyly důkladně nasazený na nich bělavý silniční prach. Vně příbytků nikdo se neukázal. Nikým nepotkána, nikým neoslovena octla se zase venku mezi polními lány, jež po obou stranách vroubily silnici.

Na silnici samé bylo bláta poměrně málo, aspoň nohy se nebořily a lehce se jí šlo. Už byla blízko rodné dědiny, za dvacet minut tam mohla dojít. Přidala kroku, skoro do běhu se dala, jako by se dočkat nemohla návratu, a přece věděla, že nečeká ji radostné shledání .. ale... snad přece, snad už se vrátil Václav, snad otec, jenž dojista záhy ráno se odebral na Hlubokou, již ho přivedl; snad Vojta jej vysvobodil ze spárů tajemné, příšerné moci, jíž se jí zdály všecky úřady i s výkonnými jejich orgány. Co živa byla, nepřemýšlela o povaze, působení, účelech a dosahu úřadů, toliko instinktivně brala z nich utajenou hrůzu, majíc za to, že byly ustanoveny nějakou ještě vyšší, nedohlednou, nevyzpytatelnou mocí na postrach obyčejným lidem. Kdykoli slyšela, že někdo jim ušel, byť i zjevný zločinec to byl, radovala se z toho a sympatizovala s ním... Kdyby tak Vojta vyzrál na ně!... Věru hrdou by byla na něho, bohatýrem by byl v jejích očích, bohatýrem větším, silnějším toho, kdo zvítězil nad zlou saní, nad drakem pohádek ...

Odbočila vlevo od silnice, na vozovou cestu vedoucí k Plástovicům. Za deset minut tam mohla doběhnout. Úvozovitá cesta se mírně kloní do mělké úžlabiny, na jejímž dně probíhá strouha, v níž zjara, když sněhy tají, a po deštích se sbírá voda, která v létě a za delšího sucha skoro úplně vysýchá, zanechávajíc pouze řadu mezi sebou jedva souvisících bahnem vyplněných lokáčů a louží, jimiž vozy projíždějí bez jakýchkoli obtíží a jež i pěším lze tu přeskočiti, onde přejiti po větších, naschvál tu naházených dopola z vody nebo z bahna vyčnívajících kamenech.

Apolena došla této strouhy, o níž se zmínil již její strýc ve Zbudově. Ani pomyšlení, aby se pokusila přeskočit nebo přejít nehybnou kalnou hladinu žlutohnědé, stavící se vody, tři, čtyři metry široké. Dívka stanula, došedši kraje. Zdálo se jí, že tyto vody naprosto neprůhledné, z polí spláknutým rmutem jako škraloupem pokryté, z nichž jen tu a tam vyrůstaly trsy tvrdého sítí, jsou ošemetně hluboké a že dno jejich není nic než řídké bahno, do něhož by se celá propadla. Přebíhala vpravo vlevo, hledajíc místa, kde by snad přece se přebrodila; avšak strouha, snad zbytek někdejší stoky, přivádějící vody z potoka do Volešku, křivolace se vinoucí mezi dvěma nízkými svahy, byla všude skoro stejně široká a napohled také stejně hluboká a podobala se úzkému chobotu, z tohoto rybníka vybíhajícímu.

Dívka rozčilujíc se z této nenadálé překážky, div do pláče se nedala; ohlížela se po nějaké houštině, aby z ní urvala prut, jímž by bylo lze zkoušeti hloubku vody. Nebylo tu houštin, nic než poměrně nízké sítí, aspoň po straně, kde ona se nalézala.

Po nějakém váhání se odhodlala přebroditi se přes všecky možné úklady bahnitého dna. Vyhrnula sukně až přes kolena, usedla na břehu, položila opatrně napřed pravou, pak levou nohu do vody, načež znamenajíc, že voda při břehu je mělká, na nohy skočila. Dno bylo kluzké jako mýdlo, ale bahno se nebořilo. Krůček za krůčkem šourala se vpřed, opatrně hmatajíc nohama. Pojednou se jí podobalo, že dno se náhle sklání, bylo jí, jako by stála na slizké šikmé ploše, po níž ji strhne jakás příšerná, neodolatelná síla. Zavrávorala, zakymácela se; levá ruka pevně sevřela sukně, jež křečovitě držela, pravá máchnula do prázdného vzduchu, hledajíc maně předmět, o nějž by se zachytila; z hrdla se vydral pronikavý výkřik. Byla by upadla dopředu, kdyby náhodou nohy se nebyly zachytily o nějaký trs vodních travin, pod rmutnou hladinou skrytý. Skočila nazpět, z vody vybředla; všecka se chvějíc leknutím a hrůzou, spustila sukně, rukama zalomila.

„Pomoc mi, Bože! Všichni svatí při mně stůjte!" zalkala.

Vtom někdo odzadu ji uchopil za rameno, svalnaté rámě se položilo na její plece.

„Och ty bláhová!" ozval se úsměšně, téměř posupně Vojtův hlas při jejím uchu, „čeho ses bála? Zcela dobře bys byla přešla, ani lem sukní bys byla nesmočila!"

Zavířilo se jí v hlavě samou radostí, v slzách se usmívala, ramenem jeho šíji ovinula.

„Buď pochválen Pánbůh, který tě poslal!" zašeptaly rty.

„Je k smíchu, že se bojíš," jal se ji kárat, „taková kurážná holka! Kdyby to byl Václav, nedivil bych se, ale ty, jdižiž!"

Pustil ji, poodstoupil.

„Ach Vojto, bylo mi, jako bych se řítila do bezedné propasti.. ."

Dal se znovu do posupného smíchu.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky