Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Borovany

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: budějovicko
GPS: 48°53'57.053"N, 14°38'32.615"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Blízké okolí bylo hustě osídleno již v raném středověku, jak o tom svědčí rozsáhlá slovanská mohylová pohřebiště na Vápenickém kopci a u Ostrolovského Újezda. Borovany jsou velmi starou osadou, poprvé byly listinně zmíněny roku 1186, když borovanští osadníci svědčili při majetkovém zápisu rakouského kláštera Zwettlu. Koncem 13. století se Borovany nacházely v držení jedné větve rodu Vítkovců, z níž jmenovitě známe k roku 1291 Voka z Borovan. Po roce 1327 patřila ves Vilémovi z Landštejna a od jeho syna Vítka ji roku 1359 koupili bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka a připojili na nějaký čas k novohradskému panství. Od konce 14. století Borovany vystřídaly několik drobných šlechtických držitelů. Ve 30. letech 15. století vstupuje do borovanské historie výrazná osobnost Petra z Lindy, zakladatele borovanského kláštera. Jeho rod pocházel z Nizozemí a usadil se v Českých Budějovicích, kde se Petr stal měšťanem a dále jako kupec bohatl. Záhy si koupil velkou část Borovan a doufal, že se s pomocí tohoto majetku povznese mezi drobnou šlechtu. Když mu zemřel jeho jediný syn Mert – Martin, Petr z Lindy se rozhodl, že svůj majetek daruje klášteru, který sám v Borovanech založí. Poté, co jeho plán schválil král Ladislav Pohrobek, nechal na místě starého farního kostela (doloženého už v polovině 14. století) postavit kostel a klášter augustiniánů (1455). Augustiniánský klášter prosperoval v Borovanech přibližně sto let. Osudným se mu stal spor s Vilémem z Rožmberka, který využil svého postavení a (poté, co byl klášter zdecimován morovou epidemií v 50. letech 16. století) nechal jako probošta dosadit dobrodruha Matěje Kozku z Rynárce, který se díky svým výstřelkům zapsal do borovanských pověstí. Špatné hospodaření probošta Matěje Kozky z Rynárce přimělo Viléma z Rožmberka v roce 1564 k zrušení kláštera. Statku se ujali Rožmberkové, kteří sem dosazovali své správce a někdy před rokem 1578 povýšili Borovany na městys. V této době získalo městečko rovněž vlastní znak. Po vymření rodu pětilisté růže v roce 1611 zdědili jeho panství Švamberkové, ale jen na krátkých devět let. Za účast ve stavovském povstání jim byl majetek zkonfiskován a Borovany s okolními vesnicemi připadly nejprve císaři a později zdejšímu klášteru, obnovenému v roce 1630. Protože však byly Borovany značně zpustošeny, přišli sem první mniši až koncem 50. let 17. století a výraznější stavební činnost kláštera spadá až do století osmnáctého. V jeho druhé polovině byla zbudována prelatura (sídlo probošta kláštera). Císař Ferdinand III. také městečku potvrdil některá starší privilegia a udělil nová. Řád augustiniánů odešel z Borovan definitivně po provedení josefinských církevních reforem a zrušení zdejšího kláštera roku 1785. Po zrušení řádu koupili Schwarzenbergové prelaturu kláštera a statek, přebudovali ji na zámek. Po zániku vrchnostenského zřízení se Borovany v roce 1850 staly samostatnou obcí s příslušností k trhosvinenskému soudnímu okresu a českobudějovickému politickému okresu. Zřízení železnice roku 1869 napomohlo rozvoji městečka a umožnilo zároveň intensivní těžbu křemeliny, jejíž počátky spadají do prvních let 20. století. Po vzniku první republiky převzala dobývání a zpracování křemeliny akciová společnost Calofrig. V roce 1973 obdržely Borovany statut města. Německý název Forbes.

odkaz: Borovany

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Barokní srdce Evropy - Města

batoh
Barokní srdce Evropy - Města
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník Jana Žižky, Borovany

batoh
pomník Jana Žižky, Borovany
Šumava A-Z: památníky
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pranýř, Borovany

batoh
pranýř, Borovany
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

sousoší sv. Jana Nepomuckého, Borovany...

batoh
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Borovany
Šumava A-Z: sochy
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Barokní srdce Evropy - Města 0 km
pomník Jana Žižky, Borovany 0.02 km
pranýř, Borovany 0.04 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 0.06 km
infocentrum Borovany 0.08 km
radnice Borovany 0.09 km
zámek Borovany 0.09 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 0.11 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 0.12 km
kašna Borovany 0.12 km
fara Borovany 0.13 km
bazén Borovany 0.21 km
zámecká zahrada Borovany 0.23 km
věžový vodojem Borovany 0.43 km
nádraží Borovany 0.86 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 1.05 km
lípa u Stropnice 1.39 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 1.39 km
kamenný most Stropnice, Borovany 1.46 km
rybník Pražan, Borovany 1.68 km
Votrubů rybník, Borovany 2.09 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 2.13 km
Borovanský mlýn 2.14 km
vlaková zastávka Radostice 2.27 km
kaple sv. Anny, Vrcov 2.45 km
Radostice u Borovan 2.48 km
Vrcov 2.48 km
kaple Dvorec 2.49 km
Dvorec u Borovan 2.5 km
SDH Vrcov 2.55 km
dětské hřiště Vrcov 2.6 km
pomník padlých WWI, Vrcov 2.6 km
studna u Mikšova statku 2.64 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 2.65 km
rybník Grandlový 2.7 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 2.75 km
rybník Žižkovec 2.89 km
ZOO Dvorec 3.04 km
Žižka Jan 3.06 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 3.06 km
památník Jana Žižky z Trocnova 3.06 km
Trocnov 3.5 km
Ostrolovský Újezd 3.68 km
nádraží Trocnov 4.04 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 4.15 km
Hajšman Vlastimil 4.16 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 4.16 km
Sládek Ferdinand Rudolf 4.16 km
Ledenice 4.16 km
kašna Ledenice 4.17 km
radnice Ledenice 4.18 km
Kroiher František Jan 4.21 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 4.21 km
fara Ledenice 4.21 km
kaple Lhota u Mladošovic 4.58 km
Lhota u Mladošovic 4.58 km
hřbitov Ledenice 4.64 km
Hadač Václav Antonín 4.79 km
Petrovice u Mladošovic 4.79 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 5 km
Strážkovice 5.24 km
Mladošovice 6.19 km
Třebízský Václav Beneš 6.19 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 6.21 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 6.21 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 6.28 km
SDH Mladošovice 6.3 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 6.34 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 6.4 km
pamětní deska Ladislav Stráský 6.45 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 6.53 km
kašna Trhové Sviny 6.54 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 6.55 km
infocentrum Trhové Sviny 6.55 km
radnice Trhové Sviny 6.56 km
Valdauf Karel 6.56 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 6.56 km
Trhové Sviny 6.56 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 6.57 km
Řevňovice 6.58 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 6.62 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 6.62 km
Hácha Emil 6.62 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 6.62 km
NS Trhosvinensko 6.73 km
kostel Československé církve husit... 6.78 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 6.78 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 7 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 7.08 km
Malé muzeum piva Slavošovice 7.28 km
Buškův hamr 7.31 km
kaple Slavošovice 7.34 km
Slavošovice u Ledenice 7.35 km
jilm ve Slavošovicích 7.37 km
SDH Komařice 7.45 km
Komařice 7.45 km
socha Immaculaty, Komařice 7.47 km
fara Komařice 7.48 km
zámek Komařice 7.5 km
zeravy Komařice 7.5 km
dětské hřiště Kojákovice 7.75 km
infocentrum Kojákovice 7.79 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 7.79 km
kovárna Kojákovice 7.91 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 7.97 km
Kojákovice 7.98 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 7.99 km
Svatá Trojice 8 km
Svinenský potok 8.11 km
Nový Mlýn, Pašinovice 8.15 km
SDH Kojákovice 8.16 km
Kojan Jan 8.27 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 8.33 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 8.35 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 8.38 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 8.38 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 8.38 km
SDH Libín 8.4 km
Libín u Třeboně 8.41 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 8.42 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 8.42 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 8.42 km
pomník padlých WWI, Pašinovice 8.62 km
Pašinovice 8.64 km
Srubec 9.04 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 9.09 km
Plavecký mariáš 9.27 km
Šalmanovice 9.8 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 9.83 km
Spolí 9.86 km
kaple Spolí 9.88 km
Vávra František 10.18 km
památník Lt Robert W. Whitehead 10.38 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 10.65 km
Domanín 10.75 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 10.75 km
kaple sv. Václava, Domanín 10.75 km
dětské hřiště Domanín 10.76 km
pomník padlých WWI, Domanín 10.77 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 11.08 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 11.1 km
dub Hamr, Římov 11.12 km
mlýn Hamr, Římov 11.12 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 11.21 km
Plav 11.25 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 11.25 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 11.25 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 11.27 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 11.27 km
Štolbová Renata Klogner 11.27 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 11.28 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 11.29 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 11.29 km
SDH Žár u Nových Hradů 11.3 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 11.31 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 11.35 km
Žár u Nových Hradů 11.35 km
kamenný most Malše, Římov 11.37 km
Štěpánovice u Třeboně 11.46 km
hřbitov Žumberk 11.59 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 11.59 km
slovanské hradiště Branišovice 11.68 km
Žumberský jilm 11.71 km
NS Paměti Slepičích hor 11.73 km
minipivovar Žumberk 11.78 km
Žumberk 11.86 km
kostel Všech svatých, Žumberk 11.89 km
žlaby tvrz Žumberk 11.9 km
tvrz Žumberk 11.91 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 11.92 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 11.93 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 11.97 km
hřbitov Římov 11.98 km
Žárský rybník 11.99 km
rybník pod tvrzí Žumberk 11.99 km
Jiříkovo Údolí 12.13 km
zámek Římov 12.15 km
Gerstner František Antonín 12.15 km
kostel Jiříkovo Údolí 12.21 km
infocentrum Římov 12.22 km
sv. Jan Nepomucký, Římov 12.22 km
křížová cesta Římov, Římovské paši... 12.22 km
lípa Jana Gurreho, Římov 12.27 km
Paměť stromů - 12. díl - Římov... 12.27 km
Římov 12.27 km
kostel sv. Ducha, loretánská kaple... 12.27 km
muzeum vláčků, Římovská roubenka... 12.28 km
kaple Panny Marie, Kladiny 12.29 km
Kladiny 12.3 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 12.43 km
dětské hřiště Římov 12.5 km
Šporcl Pavel 12.54 km
přehrada Římov 12.74 km
Barokní srdce Evropy - Města 12.88 km
Křížek Milan 13.16 km
Lišov 13.16 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 13.16 km
Schuster Jan Rafael 13.16 km
kostel sv. Václava, Lišov 13.21 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 13.56 km
Opatovický rybník 13.6 km
rybník Svět 13.62 km
hřbitov Domanín 13.63 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 13.64 km
hrob Jiřího Hanzelky 13.66 km
Pan Tau a zlatý kufr 13.82 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 13.85 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 13.9 km
vlaková jižní zastávka České Buděj... 13.93 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 13.96 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 14 km
bombardování nádraží České Budějov... 14.01 km
Včelná 14.05 km
Peníze nebo život 14.09 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 14.13 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 14.21 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 14.21 km
nádraží Včelná 14.36 km
hrob Ota Jan Hrbek 14.4 km
hřbitov Třeboň 14.4 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 14.42 km
správcovský dům, Třeboň 14.43 km
kaple výklenková Třeboň 14.44 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 14.45 km
Jakulský rybník 14.51 km
socha rybáře, Třeboň 14.55 km
Jihočeské muzeum (historická budov... 14.6 km
Třeboňská nocturna 14.6 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 14.6 km
pomník padlých WWI, Byňov 14.61 km
Jihočeský kraj 14.62 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 14.66 km
Byňov 14.68 km
kaple Byňov 14.7 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 14.74 km
NS Rožmberk 14.74 km
pomník Josefu Šustovi 14.74 km
NS Okolo Třeboně 14.74 km
NS kolem Světa 14.75 km
Šusta Josef 14.75 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 14.76 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 14.76 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 14.76 km
městské opevnění Třeboň 14.77 km
CHKO Třeboňsko 14.78 km
zámecký park Třeboň 14.78 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 14.78 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 14.8 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 14.8 km
Novohradská brána, Třeboň 14.81 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 14.82 km
zámek Třeboň 14.82 km
Pan Vok odchází 14.84 km
synagoga Třeboň 14.84 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 14.85 km
Svinenská brána, Třeboň 14.85 km
nádraží Boršov nad Vltavou 14.85 km
nádraží Nové Hrady 14.85 km
kaplička Poříčí 14.86 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.87 km
Kerles Jaroslav 14.87 km
Bílý Josef, armádní generál 14.87 km
Kohout Eduard 14.87 km
Lomský Bohumír, armádní generál... 14.87 km
Roden Karel 14.87 km
Fořt Karel, Mons. 14.87 km
Kubišová Marta 14.87 km
Hrubín František 14.87 km
Kolář Petr 14.87 km
Nedorost Josef 14.87 km
Valter Karel 14.87 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 14.87 km
Poslušně hlásím 14.87 km
Hašek Jaroslav 14.87 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 14.87 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 14.88 km
pivovar Regent, Třeboň 14.88 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 14.89 km
Českobudějovická diecéze 14.89 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 14.9 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 14.9 km
pamětní deska Josef Šusta 14.9 km
Stříbrná paruka 14.91 km
Budějovická brána, Třeboň 14.92 km
Mariánský sloup, Třeboň 14.96 km
pamětní deska Stanislav Muž 14.96 km
kašna na náměstí Třeboň 14.96 km
infocentrum Třeboň 14.96 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 14.98 km
Rybářské slavnosti Třeboň 14.98 km
Všichni moji blízcí 14.98 km
Na cestě po Třeboňsku 14.98 km
Volf František 14.98 km
Třeboň 14.98 km
Stará radnice, Třeboň 14.98 km
pomník padlých WWI, Třeboň 14.99 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 14.99 km
věž radnice Třeboň 14.99 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 15 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 15 km
obětem heydrichiády, Boršov nad Vl... 15.01 km
Spořitelna Třeboň 15.02 km
pamětní deska Jan Pernikář 15.05 km
Holkov 15.05 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 15.05 km
pamětní deska František Heřmánek... 15.05 km
Heřmánek František 15.05 km
Vejvoda Ladislav 15.06 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 15.06 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 15.06 km
Hradecká brána, Třeboň 15.07 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 15.07 km
Sokol Boršov nad Vltavou 15.09 km
kaple Poříčí 15.09 km
Pyšná princezná 15.1 km
SDH Břilice 15.11 km
pomník padlých WWI, Břilice 15.12 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 15.12 km
Břilice 15.13 km
Bertiny lázně Třeboň 15.13 km
kaple Panny Marie, Břilice 15.14 km
kaple Třeboň 15.16 km
nádraží Holkov 15.16 km
SDH Velešín 15.24 km
pozůstatky koňské dráhy Holkov - V... 15.24 km
silniční most Otava, Boršov nad Vl... 15.28 km
železniční most Otava, Boršov nad ... 15.28 km
Boršov nad Vltavou 15.41 km
kostel sv. Jakuba Většího, Boršov ... 15.44 km
hřbitov Boršov nad Vltavou 15.47 km
Pacovští zastřelili tři muže 15.48 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 15.49 km
fara Boršov nad Vltavou 15.51 km
nádraží Třeboň 15.53 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 15.56 km
Údolí u Nových Hradů 15.56 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 15.57 km
Buquoy Karel Bonaventura 15.61 km
Buquoyové 15.61 km
hrad Nové Hrady 15.61 km
Oppolzer Johann 15.61 km
hradní studna Nové Hrady 15.63 km
historická kovárna Nové Hrady 15.66 km
infocentrum Nové Hrady 15.67 km
radnice Nové Hrady 15.67 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 15.68 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 15.68 km
NS Buquoyská krajina 15.68 km
NS Paměti Novohradska 15.68 km
kašna Nové Hrady 15.71 km
SDH Nové Hrady 15.72 km
Švestka Jaroslav Borský 15.72 km
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 15.72 km
Nové Hrady 15.72 km
barokní lékárna Nové Hrady 15.73 km
studna na náměstí Nové Hrady 15.73 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 15.73 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 15.8 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 15.82 km
zámek Nové Hrady 15.82 km
Novohradský jinan 15.83 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 15.83 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 15.84 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 15.84 km
Terčino údolí, Nové Hrady 15.85 km
NS Terčino údolí 15.85 km
NS Pamětí Vitorazska 15.89 km
Královský slib 15.9 km
tvrz Cuknštejn 15.9 km
Ať žijí rytíři! 15.9 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 15.91 km
Třeboňské seníky 15.98 km
Pyšná princezna 15.98 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 16.03 km
SDH Prostřední Svince 16.04 km
Prostřední Svince 16.04 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 16.04 km
prohlídka pivovaru Budějovický Bud... 16.04 km
pivovar Budějovický Budvar 16.04 km
kaple nad Novými Hrady 16.1 km
Březí u Boršova nad Vltavou 16.15 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 16.2 km
Homole 16.29 km
hrob Jaroslav Švestka 16.29 km
hřbitov Nové Hrady 16.33 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 16.39 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 16.4 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 16.41 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 16.41 km
Kosov 16.42 km
letecký souboj P-51 Mustang vs. M... 16.57 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 16.6 km
Světví 16.61 km
kaple výklenková Světví 16.62 km
Mlýnský rybník, Třeboň 16.65 km
dvůr Filipíny, Světví 16.68 km
památník Capt. Raymond F. Reuter 16.71 km
Stupský rybník, Třeboň 16.73 km
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 16.79 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 16.79 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 16.79 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 16.79 km
Horní Stropnice 16.79 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 16.81 km
fara Horní Stropnice 16.82 km
kaple sv. Víta, Třeboň 16.9 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 16.9 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 16.93 km
rybník Káňov 16.94 km
rybník Zadní Kouty 17 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 17.07 km
Jílek Josef, páter 17.27 km
vlaková zastávka Majdalena 17.34 km
Majdalena 17.36 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 17.4 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 17.41 km
hřbitov Majdalena 17.42 km
Suchdol nad Lužnicí 17.46 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 17.46 km
nádraží Majdalena 17.47 km
Vesnicopis - Kouty 17.56 km
židovský hřbitov Třeboň 17.57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 17.62 km
dětské hřiště Dolní Třebonín... 17.64 km
Dolní Třebonín 17.67 km
pomník padlých WWI, Dolní Třebonín... 17.68 km
SDH Dolní Třebonín 17.68 km
Horní Třebonín 17.72 km
kaple Horní Třebonín 17.73 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 17.82 km
pískovna Cep 17.98 km
Pilař 18.08 km
Tušť 18.09 km
Koštěnický potok 18.1 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 18.12 km
Nakolice 18.14 km
Pavelcův rybník 18.19 km
SDH Netřebice 18.22 km
zvonička Netřebice 18.24 km
pomník padlých WWI, Netřebice 18.26 km
Netřebice 18.29 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 18.37 km
společný hrob obětí transportu u N... 18.45 km
pomník obětí WWII, Netřebice 18.46 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 18.52 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 18.54 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 18.55 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 18.58 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 18.58 km
Čurda Karel 18.58 km
Nová Hlína 18.6 km
dětské hřiště Nová Hlína 18.62 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 18.68 km
Čertyně 18.76 km
nádraží Kaplice - nádraží 18.77 km
Svatby pana Voka 18.79 km
Kosky 18.8 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 18.86 km
rybník Rožmberk 18.88 km
Nepřímá výprava vlaků 18.89 km
Kaplice - nádraží 18.89 km
vlaková zastávka Lužnice 18.9 km
Náš venkov - Obecní obývák 18.94 km
Byl jednou jeden král... 19.06 km
Z pekla štěstí 19.06 km
kamenný most přes rybník Vítek 19.06 km
rybník Vítek 19.17 km
Parafly Service 19.18 km
Záluží u Dolního Třebonína 19.37 km
památník Lt William R. Preddy 19.41 km
kaple Záluží 19.41 km
PR Výtopa u Rožmberka 19.56 km
návesní rybník, Štěkře 19.63 km
Štěkře 19.65 km
tvrz Štěkře 19.67 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 19.8 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 19.8 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 19.81 km
SDH Blansko 19.82 km
pomník František Binder 19.83 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 19.84 km
fara Hojná Voda 19.84 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 19.84 km
Pan Vok odchází 19.85 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 19.85 km
dub letní, Blansko 19.87 km
Blansko 19.89 km
Hojná Voda 19.9 km
Winter Zikmund 19.9 km
Pohořský potok 19.92 km
rybník Nový Kanclíř 19.95 km
kostel sv. Jiří, Blansko 19.96 km
fara Blansko 19.96 km
hřbitov Blansko 19.98 km
Stará Hlína 19.98 km
Krátký Radovan 19.98 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lužnic... 19.99 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Borovany

  batoh
  Jednota Borovany
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Ledenice

  batoh
  Jednota Ledenice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Trhové Sviny

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Trhové Sviny
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: krumlovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Bankomat Česká spořitelna 0.21 km
Jednota Borovany 1.34 km
Jednota Ledenice 4.19 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 6.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 6.09 km
Bankomat Česká spořitelna 6.56 km
Bankomat GE Money Bank 6.56 km
Bankomat Komerční banka 6.58 km
Jednota Trhové Sviny 6.58 km
Jednota Adamov 12.52 km
Bankomat Česká spořitelna 12.88 km
TREFA České Budějovice 12.94 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 13.08 km
Bankomat Česká spořitelna 13.18 km
Bankomat GE Money Bank 13.21 km
Jednota Lišov 13.21 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 13.54 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 13.72 km
Jednota-potraviny Besednice 13.86 km
Bankomat GE Money Bank 13.95 km
Bankomat ČSOB 13.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.97 km
Bankomat ČSOB 13.99 km
Bankomat Česká spořitelna 13.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.99 km
Vesna České Budějovice 14 km
Bankomat Komerční banka 14.08 km
Rožnov České Budějovice 14.11 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 14.13 km
Bankomat UniCredit Bank 14.14 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 14.16 km
TREFA Ćeské Budějovice 14.18 km
Jednota Kamenný Újezd 14.2 km
Bankomat Česká spořitelna 14.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.26 km
Bankomat ČSOB 14.28 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 14.28 km
Prior České Budějovice 14.29 km
Bankomat ČSOB 14.32 km
Bankomat Raiffeisenbank 14.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.38 km
Bankomat Česká spořitelna 14.4 km
Bankomat GE Money Bank 14.43 km
Bankomat Komerční banka 14.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.46 km
Bankomat Česká spořitelna 14.49 km
Bankomat Komerční banka 14.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.56 km
Bankomat ČSOB 14.57 km
Bankomat UniCredit Bank 14.58 km
Bankomat ČSOB 14.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.65 km
Bankomat ČSOB 14.66 km
Bankomat GE Money Bank 14.67 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 14.76 km
Bankomat Sberbank CZ 14.77 km
Bankomat ČSOB 14.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.77 km
Bankomat ČSOB 14.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.78 km
Bankomat Fio banka 14.83 km
Bankomat UniCredit Bank 14.83 km
Bankomat Česká spořitelna 14.85 km
Bankomat Česká spořitelna 14.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.88 km
Bankomat ČSOB 14.88 km
Bankomat GE Money Bank 14.91 km
Bankomat Raiffeisenbank 14.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.94 km
Bankomat Oberbank AG 14.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.95 km
Bankomat ČSOB 14.95 km
Bankomat Česká spořitelna 15 km
Bankomat Česká spořitelna 15.02 km
Tempo market Třeboň 15.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.18 km
Bankomat ČSOB 15.18 km
Bankomat GE Money Bank 15.26 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 15.26 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 15.28 km
Bankomat Česká spořitelna 15.29 km
Jednota-potraviny Velešín 15.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.52 km
Bankomat Česká spořitelna 15.53 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 15.55 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 15.58 km
Jednota-potraviny Velešín 15.64 km
Jednota Nové Hrady 15.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 15.7 km
Družba České Budějovice 15.72 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 16.01 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 16.08 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 16.39 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 16.45 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 16.46 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 16.73 km
Jednota Horní Stropnice 16.75 km
Vltava České Budějovice 17.01 km
Bankomat Česká spořitelna 17.06 km
Bankomat GE Money Bank 17.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 17.3 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 17.45 km
Lužnice České Budějovice 17.55 km
Jednota-potraviny Velešín 18.23 km
Jednota-potraviny Střítež 18.89 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 18.98 km

mohlo by Vás zajímat

Včelná

batoh
Včelná
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Nová Koruna

batoh
Nová Koruna
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Na bavorské a rakouské straně Šumava výrazně klesá do nížin, hory se zdají být výrazné a prudké. Na české straně hory klesají pozvolně, jsou plné přírodních úkazů, slatí, stojatých a tekoucích vod, zákoutí. Hřebenem Šumavy prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Nad rozsáhlými plochými horskými pláněmi Šumavy vyčnívají klenby hlavních vrcholů. Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (německy Großer Arber) na bavorské straně hranice, nejvyšším vrcholem české části Šumavy je Plechý. Na Šumavu navazuje horské pásmo Českého lesa, které začíná v Domažlickém sedle a zasahuje až k Chebské pánvi. Nejvyšším vrcholem Českého lesa je hora Čerchov. Východní stranu Šumavy doplňuje Blanský les. Šumava nabízí množství možností jak pro letní, tak pro zimní rekreaci. K nejvýznamnějším střediskům rekreace na Šumavě patří Špičák se Železnou Rudou, Zadov a Churáňov, Antýgl, Kašperské Hory, Modrava, Kvilda a Lipensko. Řadu informací o těchto místech přináší náš první šumavský net šumava.cz, nejen textových, ale i obrazových – fotogalerie na http://www.sumava.cz/galerie/. Šumava má pro Vás širokou nabídku ubytování na Šumavě a v pošumaví. Ubytování v překrásných lokalitách vhodné pro rodiny s dětmi, s domácím zvířetem, na výlety, pro cykloturisty, turisty, sportovce, lyžaře. Připravené jsou též zajímavé tipy na výlety a rodinné rekreace. Můžete zvolit vybavený apartmán, rodinný penzion, nebo levné ubytování v pronajaté chalupě, privátu. Šumava nabízí ubytování, relaxaci, odpočinek a pohostinnost každému. Poznejte krásy jižních Čech, Šumavy, Českého lesa, Bavorského lesa během cyklistiky, turistiky, vodní turistiky, hypoturistiky, sjezdové lyžování nebo běžkování v bílé stopě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Připlul zase mrak, zakryl slunce, pohltil jedva prokmitlý paprsek a šero vůkol znova; ale vítr odehnal mrak, paprsek opětně vyrazil, zbarvil ohnivým lemem odmetený mrak a šedé dotud kupy na východě a západě nabyly černých stínů, stavíce se na odpor jeho jasnému světlu. Mlhy prchly skoro docela, jen lehounké páry se vznášely ještě nad zelenými Blaty, za nimiž se rozbíhaly žloutnoucí lány na jihu a na severu, na západě vystupovaly modravé omšené hory.

Apolena se nehýbala z místa, na němž seděla, krčíc se pod pružné, kryjící ji proutí vrbové; prsty její se zaryly do měkkého drnu, hlava jí sklesla dopředu...

Konečně přišel Vojta, pojednou stál u ní, ani kroků jeho nezaslechla. Košile a spodky, jimiž byl oděn, byly suché, ale jinak velmi podobné oněm, jež svlékl, toliko, možno-li, ještě špinavější. Jak usedl podle ní, stalo se jí volněji, pocit bezpečnosti se jí vrátil.

„Bůh buď pochválen, žes přišel," pravila usmívajíc se.

„Snad ses nebála?"

„Bála, Vojto!"

„A čeho?"

„Nevím; bylo mi teskno v té samotě. Pořád myslím na toho člověka tam. Nedej Bože, abys ho byl zabil..."

„A co z toho, zabil-li jsem ho! Zabil bych ho ještě desetkrát, zabil bych každého, kdo by opovážil se tě dotknout. Nikdo na tebe nesmí sáhnout, rozumíš, nikdo! Jsi moje, víš! Mám tě rád!"

Ovil ramenem kypré její boky, přivinul ji k sobě, vášnivě ji líbal...

Zapomněla na vše, oči zavřela, poddávala se mu úplně, jata jsouc nevýslovným, necítěným dosud blahem. Pojednou, když vášeň jeho rostla, když divěji jal se ji objímat a líbat, vzpamatovala se přece, vymkla se mu, slzy jí vytryskly z očí.

„Vojto... mám tě ráda," zablábolila, sepjala prosebně ruce, „ale ustaň, proboha tě prosím!... Měj smilování se mnou!... Je hřích, co činíš..."

Tu divoký, nevázaný mladík, poslouchající do té chvíle jen pudů své vášně, přemohl sebe a ustal, překonán prosbami panenské, neuvědomělé duše. Uchopil pouze její ruku, hladil, objímal, líbal ji. Divé plameny, které mu sršely z očí, nezhasínaly sice, ale nepálily už, v sladce hřející zář se měnily.

„Abys věděla," pravil, „že tě mám radši než ten, který tě přepadl a o jehož život se tak bojíš, nechám tě... počkám..."

„A já tě za to mám tisíckrát radši, Vojto!"

„A nebudeš se už bát? Nepromluvíš o tom, co se stalo? Nikdy? S nikým?"

„Nikdy... s nikým..."

Usmívala se, ač slzy dosud tekly.

„Dobře. Slíbilas mi to! Vím, že slovu dostojíš. Kdyby se tě tedy ptali po něčem v příčině toho přepadnutí tam, toho chlapa, co jsem pohladil, řekneš, že nevíš, žes ho neviděla. Při tom setrváš, i kdyby onen člověk vyžvanil, že se s tebou setkal. Myslím však, že vyvázl-li, sotva se asi pochlubí."

Apolena přisvědčila; oné chvíle by byla přisvědčila na vše, co by Vojta byl řekl; připadalť jí vtělenou chrabrostí a prozíravostí: však už dávno v něm viděla junáka, před nímž zapadali v hluboký stín všichni mužští, s nimiž dosud se setkala.

„Ostatně," dodal, drže pořád její ruku a usmívaje se na ni svým hrdým, sebevědomým úsměvem, „kdyby nejhůře bylo, vezmu všechno na sebe. Ať mě zavrou! Věčně tam nebudu a poznám, jaké to tam je, zrovna jako chtěl poznat Lochmout."

„Ne, ne!" bránila se, „nechci, aby tě zavřeli. Nechci, abys byl ode mne odloučen... Toho se nejvíce bojím..."

„Bojíš se?" pravil velice vážně, pustiv její ruku. „Já se taky bojím, vidíš! — Ale, řekni, jakže se jednou neodloučíme ? Takhle... jako já mohu, se mnou žít nechceš, a vzít si tě nemohu za ženu. Jsi sedlákova dcera... kdeže by tě mi dali!... A potom, což já se mohu vázat?"

Ba, věděla, ačkoli nikdy ještě o tom nepřemýšlela. Sklopila hlavinku, do země se zadívala.

„Nebudeme sví," řekla po chvíli, „jiného nebudu."

„Nu, až odejdu na vojnu," odtušil, „kdo ví, jak se rozmyslíš."

„Proč mluvíš takové smutné věci ?"

„Máš pravdu — není třeba o nich mluvit. Až nadejdou, budou tu."

Odmlčel se, zadíval na její smutně zastřená líčka. Pojednou se vzchopil, vzal ji zase za ruku, v jeho očích se zajiskřilo.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky