nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy
nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy

pomník por. P.S. Václava Horvátha

detailní info

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: modravsko
GPS: 48°58'16.870"N, 13°28'55.205"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Pomník poručíka pohraniční stráže Václava Horvátha (20. rPS Březník, 4. prPS Modrava, 7. bPS Sušice) s textem: „Por. P.S Horváth Václav 17.7.1937 - 6.11.1959 Položil svůj život při ochraně S.H. v boji s nepřítelem.“ V roce 2010 byl zásluhou MÚ Sušice a bývalých pohraničníků pomník nalezen, obnoven a usazen na čestné místo nedaleko již neexistující budovy roty na Březníku. Nápis na tabuli u pomníku: „Pomník zastřelenému poručíkovi PS V. Horváthovi. Pomník byl do roku 1978 umístěn v objektu 7. rPS na Březníku (předtím 20. rPS). Budovy a pomník byly umístěny cca 150 m vlevo. Dnes jsou dochovány pouze základy objektů a rekonstruovaná budova dnešního Informačního centra. Rota byla zrušena v r. 1978 (prázdné objekty roty stály cca do r. 1986). Pomník byl v r. 1978 přemístěn do objektu 6. rPS na Javoří Pile (následně zbouraného v letech 1999-2000). Po listopadových událostech v r. 1989 byl pomník poničen, deska uklizena do sklepa a poté se na 20 let ztratila. V rámci projektu "Válečné hroby a pietní místa" byla nalezena na Modravě. Péčí MěÚ Sušice, ÚO Modrava a CHKO Šumava byl pomník rekonstruován a navrácen v roce 2010 v blízkosti místa z r. 1960. Poručík Václav Horváth z Litovle sloužil u brigády PS Sušice u roty PS na Březníku. Bylo mu 22 let, když dne 6. listopadu 1959 zaváděl po obědě skupinu nováčků na ochranu státní hranice. V blízkosti SH u Modrého sloupu se dal na útěk se zbraní nováček voj. Řanda. Poručík jej pronásledoval. Vojín cítil, že státní hranice nedosáhne a proto se proti veliteli obrátil se zbraní a zastřelil jej. Poté překročil hranice. Poručík Horváth se stal jednou z mnoha obětí na hranici. Sloužil státu a boj o tzv. "Zelenou hranici" byl a navždy zůstane součástí historie této části Šumavy. Taktéž i pomníčky dalších pohraničníků, osob pokoušejících se překročit SH a také zaniklých obcí. Všechny oběti této si zaslouží pochopení a úctu. Motto: Národu, který si neváží svých lidí ochotných nasadit život pro svojí obranu hrozí, že žádné nebude mít, až je bude potřebovat!“ A další tabule NP Šumava říká: NA VYSVĚTLENOU ... 6. listopadu 1959 se nováček u Pohraniční stráže vojín Řanda rozhodl utéci přes zadrátovanou hranici za svobodou. Jeho nadřízený poručík Horváth jej pronásledoval a snažil se mu v tom zabránit. Prchající mladík v sebeobraně proti němu obrátil zbraň a zastřelil jej. Dostal se přes hranici do Německa a později do USA. Horváthův pomníček byl umístěn u bývalých kasáren, které stály nedaleko odtud. Při jejích likvidaci byl odstraněn. V roce 2010 nechali na tomto místě pomník znovu umístit členové ultralevicového Klubu českého pohraničí, který sdružuje bývalé pohraničníky. Skupina má blízko ke komunistické straně a už v roce 1995 označila první vládní zpráva o extremismu v Česku činnost tohoto klubu za bezpečnostní hrozbu pro stát. Nic proti pomníčku. Každého mladého života je škoda. Ale posuďte sami, kdo v té době byl opravdovým nepřítelem státu.“ Řanda se po letech jako turista do ČSSR vrátil, byl na hraničním přechodu zadržen a za spáchaný tehdy trestný čin odsouzen na 13 let do vězení. Po odpykání svého trestu byl vyhoštěn z ČSSR jako nežádoucí osoba. Později byl prezidentem Havlem amnestován…

pomník por. P.S. Václava Horvátha na mapě

místa v okolí

fotopoint Březník

fotopoint Březník

kategorie: zábava / fotopoint
lokalita: modravsko
GPS: 48°58'16.930"N, 13°28'54.853"E

zobrazit více
infocentrum NP Březník

infocentrum NP Březník

kategorie: instituce / infocentra
lokalita: modravsko
GPS: 48°58'16.519"N, 13°28'56.895"E

zobrazit více

další místa v okolí