jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy
nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy
největší vodní plocha v České republice - Lipno zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy

Boršov nad Vltavou

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: budějovicko
GPS: 48°55'18.904"N, 14°26'3.739"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Boršov nad Vltavou je obec ležící v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský. V Boršově končí vodácky nejfrekventovanější úsek Vltavy. Obec sestává ze čtyř částí - vesnice Boršov na levém břehu řeky Vltavy, dnes srostlá s pravobřežní vsí Poříčí v jeden sídelní útvar. Dále pod správu obce spadá víska Zahorčice a Jamné. Boršov nad Vltavou to je především řeka - meandrující Vltava. Po jejím proudu již v pravěkých časech pronikali do české kotliny první lidé. Zde těmi prvními známými obyvateli byli Keltové, kteří v nedalekém Třísově vystavěli pravěké velkoměsto Abilunom. Je pravděpodobné, že v katastru Boršova při řece (v keltštině Vultava - Divoká řeka) měli předsunuté strážní stanoviště. Dnes se po nich zachoval pouze místní název Baba - vyvýšenina 500 m nad mořem (slovem Baba bylo označováno místo se vztyčeným posvátným kamenem). Ze 13. století pochází i velice dobře znatelné obranné valy boršovského hradu na levé straně Vltavy stejně jako pozdně gotická budova kostela sv. Jakuba. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1261, kdy se jako svědek na listině jmenuje Albert z Boršova (Albertus de Borschowe), dle erbu kosmé střely snad spřízněný s Bavory ze Strakonic. Tento později přesídlil do Horní Stropnice a roku 1290 Boršov věnoval cisterciáckému klášteru Vyšší Brod. Vyšebrodský klášter pak představoval boršovskou vrchnost po dalších pět a půl století až do zrušení poddanství, jedinou výjimkou bylo krátkodobé zastavení vsi rožmberskému písaři Mikuláši z Pelhřimova za vlády Jiřího Poděbradského. K roku 1453 se připomíná přívoz přes Vltavu mezi Boršovem a Poříčím. Dle urbáře z roku 1530 měla ves v této době 20 usedlostí. Tragicky se do dějin obce zapsala událost, k níž došlo za stavovského povstání, tehdy o Božím těle 18. června 1620 vtrhli do zdejšího kostela uherští vojáci, pobili přítomné věřící i s farářem a kostel vyrabovali. Od roku 1850 se Boršov stal samostatnou obcí, která postupně začala srůstat s obcí Poříčí na protějším břehu. Roku 1884 postavili bratři Vlastimil a Dobroslav Zátkové u mlýna v Březí na protějším břehu nad Poříčím největší továrnu na těstoviny v tehdejším Rakousko-Uhersku, tento velký potravinářský podnik zde působí dodnes. Dnešní fabrika „Bratři Zátkové" je největší výrobce těstovin ve střední Evropě. V první polovině 90. let 19. století byla přes Boršov položena železniční trať do Českého Krumlova s přemostěním Vltavy, silniční most mezi oběma obcemi přibyl v letech 1916 až 1917. K administrativnímu sloučení Boršova s Poříčím došlo nakrátko v letech 1943 až 1945 za německé okupace, definitivně pak roku 1949. V květnu 1945 vstoupily do Boršova jednotky americké armády. Dnešní Boršov nad Vltavou je známý především jako cílová stanice milovníků vodáckých sportů, kteří sjíždějí řeku Vltavu, a dále jako populární výletní místo cykloturistů. Návštěvníci mohou obdivovat původní selské usedlosti v Jamném a Zahorčicích, po Fritschově stezce na levé straně Vltavy se mohou vypravit proti proudu k romantické zřícenině gotického hradu Dívčí Kámen, mohou si prohlédnout bývalou tvrz velkostatku v Poříčí přestavěnou na barokní zámeček s mansardovou střechou s pozdějším anglickým parkem nebo zajímavou stavbu Dětského domova tzv. Hubatkovu vilu, která připomíná tajemné stavby z populárních knih o Harrvm Potterovi. Pamětihodnosti: farní kostel sv. Jakuba Většího, fara, pomník Gustava Habrmana, pomník kpt. Raymonda F. Reutera na okraji lesa (americký stíhací pilot zde zahynul 17. dubna 1945 v troskách svého Mustangu P-51 poté, co byl při pronásledování německého letounu zasažen pozemní palbou z letiště Planá), pozůstatky zaniklého hradu z poloviny 13. století nad levým břehem Vltavy jihozápadně od obce. Technické zajímavosti: železný obloukový železniční most z roku 1891 a silniční most železobetonový nově postavený v roce 2003. Německý název Payreschau.

doplňující info

odkaz: http://www.borsovnvlt.cz/

Boršov nad Vltavou na mapě

Boršov nad Vltavou na fotografiích

Boršov nad Vltavou

Boršov nad Vltavou

kategorie: města a obce
lokalita: budějovicko

zobrazit více

místa v okolí

kostel sv. Jakuba Většího, Boršov nad Vltavou

kostel sv. Jakuba Většího, Boršov nad Vltavou

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: budějovicko
GPS: 48°55'17.124"N, 14°26'2.211"E

zobrazit více
hřbitov Boršov nad Vltavou

hřbitov Boršov nad Vltavou

kategorie: kultura a památky / hřbitovy
lokalita: budějovicko
GPS: 48°55'16.978"N, 14°26'0.468"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

čerpací stanice EuroOil, Včelná

čerpací stanice EuroOil, Včelná

kategorie: obchody / čerpací stanice
lokalita: budějovicko
GPS: 48°55'14.062"N, 14°26'35.674"E

zobrazit více
Jednota Kamenný Újezd

Jednota Kamenný Újezd

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: budějovicko
GPS: 48°53'47.784"N, 14°26'53.443"E

zobrazit více

další firmy v okolí