pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená románská památka v Čechách - kostel sv. Martina, Nicov zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
nejkratší mezinárodní železnice na světě 105 m - Nové Údolí zajímavosti ze Šumavy

přehrada Římov

detailní info

kategorie: příroda / voda - přehrady
lokalita: budějovicko
GPS: 48°50'52.058"N, 14°29'12.226"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Vodárenská nádrž Římov byla vybudována v letech 1971-1978 na řece Malši jižně od Českých Budějovic v ř. km 21,851. Do užívání byla předána v roce 1977. Z důvodů zajištění kvality vody je snahou udržovat v nádrži co nejvyšší množství vody. Nádrž má relativně malý objem. Manipulační řád nařizuje udržovat minimální průtok pod hrází na 650 l/s. Vzhledem k těmto faktům je retenční schopnost nádrže značně omezená. Vodní dílo slouží jako zdroj vody pro vodárenskou soustavu jižní Čechy (zásobárna pitné vody pro nedaleké České Budějovice a pro skupinový vodovod střední části jižních Čech) a zajišťuje zmíněný trvalý minimální průtok v toku pod přehradou. Délka vzdutí v nádrži dosahuje 13 km a zátopová plocha je 210 ha (zasahuje do katastrů obcí Římov, Svatý Jan nad Malší a Velešín). Hráz vodního díla je kamenitá sypaná z místních materiálů. Těsnící jádro je ze sprašových hlín. Mezi těsněním a stabilizační částí je dvoustupňový filtr. Přes korunu hráze vede místní komunikace. Koruna hráze je spojena se sdruženým objektem manipulační lávkou. Nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro České Budějovice a široké okolí. Hráz je sypaná kamenitá s jádrem ze sprašových hlín. Při povodních je prioritou odvést vodu přes výpustní zařízení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost přehradního tělesa. Z těchto důvodů se vodní nádrž Římov nikdy nemohla a ani nebude významným způsobem podílet na omezení povodní na řece Malši. Při patě hráze v nádrži byl vybudován sdružený objekt. V dolní části jsou umístěny spodní výpusti, v dříku jsou vodárenské odběry a šachta pro výpusť asanačního odtoku, který je odebírán od hladiny nádrže. Dříve byl asanační odtok regulován rozstřikovacím uzávěrem malé spodní výpusti DN 500 umístěném v komoře dolní strojovny. V roce 1986 byla v této komoře vybudována MVE (provozuje Povodí Vltavy) a asanační průtok je regulován dvěma turbinami v rozsahu 0,65-3,5 m/s. Provoz nádrže je podřízen hlavnímu účelu, tj. vodárenskému využití. Hygienická ochrana nádrže je rozdělena do tří pásem. I. pásmo hygienické ochrany je zalesněno, ve II. a III. PHO je činnost upravena zásadami hospodaření.

přehrada Římov na mapě

přehrada Římov na fotografiích

přehrada Římov

přehrada Římov

kategorie: příroda
lokalita: budějovicko

zobrazit více

místa v okolí

Kladiny

Kladiny

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: budějovicko
GPS: 48°50'50.892"N, 14°29'37.785"E

zobrazit více
kaple Panny Marie, Kladiny

kaple Panny Marie, Kladiny

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: budějovicko
GPS: 48°50'51.162"N, 14°29'38.186"E

zobrazit více

další místa v okolí