nejvýše položenou zříceninou v České republice - Vítkův kámen zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy
přední evropská seismologická stanice v počtu záznamů – štola Kristýna zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy

Vyšebrodský cyklus - Mistr vyšebrodského oltáře

detailní info

kategorie: kultura a památky / výtvarná díla
lokalita: vyšebrodsko
GPS: 48°37'14.3"N, 14°18'24.169"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Vyšebrodský cyklus patří k nejvýznamnějším památkám evropské gotické malby. Je tvořen devíti deskovými obrazy, na kterých jsou scény z christologického cyklu - radostné události ze života Krista (Zvěstování, Narození, Klanění tří králů), v prostřední linii se nacházejí pašijové výjevy (Kristus na hoře Olivetské, Ukřižování, Oplakávání) a v horní linii jsou to výjevy mystické (Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení, Seslání Ducha svatého). Skupiny vyobrazení zároveň odpovídají nejdůležitějším církevním svátkům.  V letech 1345-1350 vznikly tyto malby v dílně Mistra Vyšebrodského oltáře, sídlící pravděpodobně v Praze. Obrazy byly buď určeny pro čtvercový oltářní retábl, a nebo zdobily chórovou přepážku kostela (letner) v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. Oltářní desky jsou malovány temperou na dřevě s křídovým podkladem; dřevěné desky jsou vzadu spojeny svlaky. Objednatelem byl patrně nejvyšší komoří Království českého Petr I. z Rožmberka, který klášter finančně podporoval a který je také ve scéně Narození Páně zachycen klečící v pravém dolním rohu. Cyklus obrazů vzácně zachovaného kompletního gotického oltářního retáblu byl po restituci vrácen původnímu vlastníkovi - cisterciáckému opatství ve Vyšším Brodě - jako dlouhodobá zápůjčka vystaven ve stálé expozici Sbírky středověkého umění Národní galerie v Praze. Ta jej vystavuje v Anežském klášteře. Jméno autora - českého malíře vrcholné gotiky není známo, jen že se poučil na italské gotické malbě Giottova okruhu a pracoval ve 40. až 50. letech 14. století v Praze na dvoře císaře Karla IV. i pro další objednavatele. Mistr vyšebrodského oltáře je autorem výjevu Zvěstování a Narození Páně, dalších pět desek maloval jiný umělec. Desky Nanebevstoupení a Seslání Ducha svatého jsou dílem třetího malíře, který byl ještě ovlivněn tradičním byzantským uměním. Dále jsou Mistru Vyšebrodského oltáře přisuzovány deskové malby milostných madon - Madona vyšehradská, Madona zbraslavská, Madona strahovská, Madona římská a Madona z Veveří. Podle jeho předlohy či pod jeho vlivem vznikly také některé figurální výšivky, například Antependium z Pirny. Dne 30. listopadu 2019 se ve Francii prodal na aukci obraz nazvaný Trůnící Panna Marie s dítětem také z dílny Mistra vyšebrodského oltáře za pět milionů eur (127,7 milionu korun). Malba zobrazuje Pannu Marii oděnou v modrém šatu a zlatém plášti, která na rukou drží Krista. Ten se jednou ručkou chytá za nohu a druhou tiskne palec madony. Podle odborníků je podobné přirozené gesto na obrazech z poloviny 14. století výjimečné. Konečná cena včetně aukční přirážky činí 6,2 milionu eur (přes 158 milionů korun). Konečná suma, za níž byl obraz prodán osminásobně převýšila původní odhadní cenu, která byla stanovena na 400 až 600 tisíc eur (10,2 milionu až 15,3 milionu korun). Obraz malovaný temperou na dřevě byl dlouhá léta v domě dijonské rodiny, která neměla tušení, že se mezi nimi po generace dědí dílo jednoho z nejvýznamnějších českých představitelů vrcholné gotiky. „Majitelé obraz považovali za obyčejný dekorativní panel a chtěli ho prodat společně s nepříliš hodnotnými stříbrnými předměty a koupelnovým nábytkem,“ popsal šťastný objev znalec Hugues Cortot ze skupiny Turquin, která aukci pořádala.

Vyšebrodský cyklus - Mistr vyšebrodského oltáře na mapě

místa v okolí

poštovní muzeum Vyšší Brod

poštovní muzeum Vyšší Brod

kategorie: kultura a památky / muzea, expozice
lokalita: vyšebrodsko
GPS: 48°37'14.3"N, 14°18'24.169"E

zobrazit více
cisterciácký klášter Vyšší Brod

cisterciácký klášter Vyšší Brod

kategorie: kultura a památky / církevní
lokalita: vyšebrodsko
GPS: 48°37'14.3"N, 14°18'24.169"E

zobrazit více

další místa v okolí