první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené horské vrchovištní rašeliniště - Rakouská louka zajímavosti ze Šumavy
Guinnessova kniha rekordů: v duté lípě bylo 51 osob - lípa Jana Gurreho, Římov zajímavosti ze Šumavy
největší krytý hotelový bazén 25m dlouhý v Čechách - Srní zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách - Kleť zajímavosti ze Šumavy

křížová cesta na Maria Rast, Vyšší Brod

detailní info

kategorie: kultura a památky / církevní
lokalita: vyšebrodsko
GPS: 48°36'39.346"N, 14°17'53.241"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Na severním svahu Martínkovského vrchu (846 m n. m.) na zalesněném kopci nad Vyšším Brodem je poutní místo Maria Rast a k němu se můžeme dostat mimo jiné po křížové cestě. Křížová cesta na Maria Rast am Stein (jak se tehdy jmenovala) byla vybudována v roce 1898 - deset let po vysvěcení kaple – byla vysvěcena i cesta 27. března roku 1898. Na cestě je 14 zastavení (o délce 1,16 km), které jsou osazeny litinovými obrazy a popisky v angličtině. Pod Maria Rast je také Boží hrob. Cesta vede zprvu po louce nad vyšším Brodem, poté už v lese až ke kapli. Poslední lesní úsek je strmějšího charakteru, ale jinak není cesta zvláště náročná. Navíc po celé trase je několik laviček k odpočinutí. Pokud se u prvního zastavení pootočíte vpravo a popojdete po louce na okraj svahu - zhruba 100 metrů - dostane se Vám nádherného výhledu na město Vyšší Brod. U Božího hrobu jsou k vidění ruiny bývalého hostince Alexe Peckla, kde se točilo klášterní pivo. Původně byl na malém lesním palouku pouze žulový blok, ke kterému se váže zbožná legenda, že zde odpočívala Matka Boží se svým synem. V roce 1844 zde dnes již neznámý úředník se svým dvanáctiletým chlapcem pověsili obraz Panny Marie Sněžné. V květnu 1887 postavilo sedm pasáčků nad kamenem provizorní kapličku, kterou vyzdobili svatými obrázky. Zpráva o kapličce nad kamenem se rychle šířila, a tak zde byl zanedlouho připevněn dřevěný kříž a větší obraz. V polovině srpna 1887 navštívil kapličku i vyšebrodský opat Leopold Wackarž, který rozhodl o stavbě poutního kostelíka. Inženýr František Karel, který v té době stavěl loučovickou papírnu, udělal stavební plán, hostinský Franz Preinfalkl poskytl stavební parcelu, jiní zase věnovali dřevo, cihly a povozy. Zednický mistr Josef Dobusch postavil ze žuly poutní kostelík v pseudorománském slohu a 29. července 1888 již byl svěcen kříž a zvon. Slavnostní vysvěcení poutní kaple nazvané "Maria Rast am Stein", tedy "Odpočinutí Panny Marie na kameni", provedl vyšebrodský opat Leopold Wackarz 15. srpna 1888 za účasti více než dvou tisíců poutníků. Již v následujícím roce 1889 se zde konalo 15. srpna slavnostní procesí a 15. srpen se od té doby stal hlavním poutním dnem. Původní kaplička nad kamenem byla v roce 1890 nahrazena novou. Socha Panny Marie Sněžné v životní velikosti byla zakoupena u firmy Stufleser ve St. Ulrichu v Tyrolsku. Je umístěna na kameni, kde býval obraz starého mistra představující mučednickou smrt sv. Šebestiána. Svěcení sochy a kaple proběhlo opět 15. srpna. Průvod vyšel od vyšebrodského farního kostela Svatého Bartoloměje nacházejícího se v horní části vyšebrodského náměstí. V čele procesí šlo 276 bíle oděných dívek nesoucích květiny a sochu Panny Marie Sněžné, za nimi šly více než dva tisíce vyšebrodských farníků. Každoročně se na Maria Rast am Stein konají tři procesí. O prvních nedělích po svátcích Navštívení Panny Marie (2. červenec), Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen) a Narození Panny Marie (8. září) a pouť tradičních katolíků k Panně Marii. Matce Milosti, o některé z červnových sobot. V minulosti se vždy v čele procesí nosívala korouhev vyšebrodského Bratrstva živého růžence. V neděli 29. července 1900 šlo procesím z Č. Budějovic až do vyšebrodského kláštera pod vedením pátera Bellera 540 věřících. Zde byla sloužena děkovná mše a 243 poutníků bylo u svatého přijímání. Poutníci pak došli podél křížové cesty až k poutnímu kostelíku Maria Rast am Stein. Po celou poutní cestu z Českých  Budějovic nesla děvčata nejen palmové listy, ale i korouhev a sošku Panny Marie. Největší pouť se však konala 5. května 1901, kdy v čele poutníků šel jedenadevadesátiletý opat Leopold Wackarz a za ním všichni vyšebrodští mniši. Začátek průvodu již míjel kostel svatého Josefa, zatímco poslední opouštěli teprve brány kláštera - procesí 15. srpna 1901 mělo více než tři tisíce poutníků. Původní kaple dosud slouží jako galerie ikon (obrazárna), jižně od kostelíka původního, v níž byla umístěna socha Panny Marie Sněžné v životní velikosti. V roce 1844 se na místě, kde podle legendy odpočívala Panna Maria s Ježíškem, objevil obraz Panny Marie Sněžné. V roce 1887 zde skupina pasáčků nad kamenem a obrazem postavila improvizovanou kapličku, kterou později oni i další usedlíci různě vyzdobovali a vylepšovali. V roce 1887 navštívil kapličku opat Vyšebrodského kláštera Leopold Wackarž, který rozhodl na místě vystavět poutní kostelík. Žulová stavba v pseudorománském slohu byla vysvěcena v roce 1888. V roce 1890 byla tato kaple nahrazena novou (původní kaple dosud slouží jako galerie ikon-obrazárna), jižně od kostelíka původního, v níž byla umístěna socha Panny Marie Sněžné v životní velikosti. V roce 1898 bylo okolo cesty na Maria Rast vybudováno 14 zastavení křížové cesty vedoucí sem od farního kostela ve Vyšším Brodě s impozantním Božím hrobem na skále pod kaplemi. Všechna zastavení křížové cesty s litinovými obrazy v kamenných kapličkách i kaple Božího hrobu na skále s vystaveným Pánem Ježíšem jsou v současné době v dobrém stavu. U cesty vznikl též hostinec Alexe Peckla, v němž se čepovalo klášterní pivo (jeho ruiny jsou dodnes patrné pod kaplí Božího hrobu). Poutní místo s křížovou cestou je chráněno jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

křížová cesta na Maria Rast, Vyšší Brod na mapě

křížová cesta na Maria Rast, Vyšší Brod na fotografiích

místa v okolí

kaple spočinutí Panny Marie, Maria Rast, Vyšší Brod

kaple spočinutí Panny Marie, Maria Rast, Vyšší Brod

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: vyšebrodsko
GPS: 48°36'29.591"N, 14°17'41.924"E

zobrazit více
vodopád sv. Wolfganga

vodopád sv. Wolfganga

kategorie: příroda / voda - vodopády
lokalita: vyšebrodsko
GPS: 48°36'46.254"N, 14°17'17.178"E

zobrazit více

další místa v okolí