největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy
ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy

bývalá lesní železnice Spálenec - Arnoštov - prameny Blanice

detailní info

kategorie: kultura a památky / technické
lokalita: volarsko
GPS: 48°54'52.148"N, 13°58'41.378"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Okolí Arnoštova postihly lesní porosty v letech 1917 a 1918 dvě vichřice, jedna v listopadu, druhá v lednu. Z nutnosti odvozu obrovského množství dřeva na podzim roku 1918 byla postavena lesní téměř patnáctikilometrová úzkokolejná železnice, kterou obsluhovaly tři lokomotivy. Dne 3. září 1918 byla vytýčena trasa a dne 4. září bylo započato se zemními pracemi. Vlastní stavba byla zadána stavební firmě Orenstein-Koppel z Prahy. Trasa vedla z úpatí Knížecího stolce (1226 m n. m.), přes Arnoštov, kde byla pila, do nákladiště Spálenec - Zbytiny na hlavní trati státní dráhy Prachatice - Volary, kde se dřevo z této lesní železnice nakládalo na vlečku o rozchodu 1435 mm. Nejprve se dřevo sváželo k pile v Arnoštově a pak už ve zpracované podobě dopravilo k hlavní trati mezi Prachaticemi a Volary, konkrétně poblíž současné zastávky Spálenec. Nákladní úzkokolejka fungovala i poté, co dřevo popadaných stromů bylo dávno odvezeno. Poslední dříví z pily bylo odesláno na nákladiště ve Zbytinách 8. května 1923. Vlastníkem nákladiště ve Zbytinách se staly Československé státní dráhy, lesní železnici připadl status vlečky. V roce 1948 nastaly změny vlastnických poměrů jak u lesů, tak u drážky. Knížecí schwarzenberské revíry převzala tehdejší krajská správa lesů a s účinností od 1. ledna 1953 národní podnik Vojenské lesy a statky Horní Planá. Provoz se však neobešel bez problémů, stále více se projevovalo opotřebení železničního svršku na starší části trati, zařízení chátralo a výkon železnice klesal. Situace se stávala neudržitelnou, a proto ředitelství Vojenských lesů a statků rozhodlo v listopadu roku 1964 provoz na této lesní železnici zastavit a demontovat ji. Dodnes se po ní dochovaly náspy, úvozy, kamenné mostky či jejich pozůstatky, v blízkosti stanice Spálenec i koleje. Železnice vedla více méně podél Blanice, a to v místech, kde tato řeka protéká a meandruje na jednou ze svých nejkrásnějších úseků. Na okolních, často mokřadních loukách rostou kromě vrb a bříz pro Šumavu typické šumavské smrky s větvemi až k zemi.

bývalá lesní železnice Spálenec - Arnoštov - prameny Blanice na mapě

bývalá lesní železnice Spálenec - Arnoštov - prameny Blanice na fotografiích

místa v okolí

Arnoštov

Arnoštov

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: volarsko
GPS: 48.89481°N, 13.99372°E

zobrazit více
Křišťanovské duby

Křišťanovské duby

kategorie: příroda / památné stromy
lokalita: volarsko
GPS: 48°54'42.635"N, 14°0'42.194"E

zobrazit více

další místa v okolí