nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
jediná česká tiskárna do roku 1533 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
jediný hradní most na skále ve střední Evropě - Velhartice zajímavosti ze Šumavy

Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vltavou

detailní info

kategorie: instituce / ochrana přírody
lokalita: písecko
GPS: 49°14'1.264"N, 14°24'21.028"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Stanice "Pomoc přírodě" leží 2 km od centra města Týna nad Vltavou, nedaleko rozhledny Semenec u cesty směrem k soutoku Vltavy a Lužnice. Areál Stanice "Pomoc přírodě" je přístupný veřejnosti od dubna do října každou sobotu a neděli odpoledne od 13 do 17 hodin. V tuto dobu je v areálu přítomná služba, která vás ráda seznámí s obsahem našich sbírek. Pro návštěvníky je k dispozici altán, pocitová stezka. Prohlédnout si můžete americká plemena koní. Na Stanici můžete zakoupit turistickou známku Vltavotýnské rozhledny a vlastní známku Stanice. Nabídka programů pro školní skupiny. K vidění je expozice lesních společenstev jižních Čech, sbírka léčivých bylin, geologická sbírku typů jihočeských hornin, sbírku světových druhů borovic, na křídlech pterodaktyla - paloentologická expozice. Stanice „Pomoc přírodě“ je zájmové občanské sdružení existující od roku 1994, jehož cílem je praktická ochrana přírody a výchova veřejnosti k harmonickému vztahu k přírodě a k ekologickému využívání přírodních zdrojů podle principů udržitelného rozvoje. Hlavním projektem Stanice je zakládání naučného arboreta. Nyní je v areálu shromážděno přes 150 taxonů dřevin. Ve speciální sbírce rodu Pinus – borovice, je shromážděno 29 druhů, pěstovatelných v našich podmínkách. Vrbovna obsahuje 13 druhů vrb. Založena byla expozice o přirozených lesních společenstvech jižních Čech, v rámci které vzniklo 14 ukázkových ploch. Expozice léčivých rostlin obsahuje 17 druhů. V areálu byla shromážděna kompletní sbírka hornin jihočeského regionu. Nabídka programů pro školy a skupinové výpravy: Komentovaná prohlídka areálu s průvodcem bez omezení věku - Skupina společně s průvodcem prochází jednotlivé přírodovědné sbírky a seznamuje se všemi smysly s jejich obsahem (čichá k bylinám a ochutnává je, hladí kameny, poslouchá zvuky lesa, pozoruje rozdíly mezi borovicemi a zkouší je pojmenovávat apod.). Výklad je oživen drobnými hrami a hádankami, na závěr setkání se zvířaty (kozy, koně). Výklad a průběh programu je uzpůsoben věku účastníků. O krajině předškolní děti prochází poslepu a naboso pocitovou stezku sestavenou z rozdílných povrchů, na jejichž základě odvozují prvky v krajině (louka, pole, les, pastvina apod.). Určují, které části krajiny jsou vytvořené člověkem, hovoří o tom, jak člověk vzhled krajiny ovlivňuje. Děti pak vytvářejí vlastní model nebo obraz krajiny. Program je zaměřen na zvýšení smyslové vnímavosti dětí a pochopení krajinné skladby. Borovice světa aneb druhová rozmanitost - cílem programu je ozřejmění shod a rozdílů mezi listnatými a jehličnatými stromy, seznámení se základními druhy jehličnanů, jejich vývojem i s obecnými ekologickými a evolučními principy. Program je postaven na využití naší sbírky světových druhů borovic, která čítá 25 botanických druhů. Děti se naučí všímat si znaků, které vedou k rozlišení a určení rostlinného druhu, pochopí závislost vzhledu a vlastností organizmu na jeho životních podmínkách. Krajina obrazů - malba v plenéru - varianta programu O krajině, kdy na úvodní teoretický program navazuje praktická část, v níž se děti změní na malíře – krajináře, vyhledávají vhodnou kompozici obrazu a technikou vaječné tempery na formát A2 malují v plenéru obraz krajiny, vycházejí přitom z motivů, které pozorují v okolní krajině, snaží se malířsky vystihnout charakter rozdílných krajinných prvků a atmosféru ročního období.

doplňující info

odkaz: http://www.pomocprirode.cz/

Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vltavou na mapě

Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vltavou na fotografiích

místa v okolí

modřínová alej, Týn nad Vltavou

modřínová alej, Týn nad Vltavou

kategorie: příroda / památné stromy
lokalita: písecko
GPS: 49°13'56.709"N, 14°24'28.030"E

zobrazit více
NS Onen Svět

NS Onen Svět

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: písecko
GPS: 49°13'50.854"N, 14°24'35.567"E

zobrazit více

další místa v okolí