první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
jediný hradní most na skále ve střední Evropě - Velhartice zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položený rybník v Čechách - Olšina zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy

kostel sv. Šimona a Judy, Brloh

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°55'46.735"N, 14°13'17.654"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Kostel svatého Šimona a Judy v Brloze je barokní farní kostel, který byl původně zasvěcen svaté Maří Magdaléně. Vznikl mezi lety 1310 - 1347 péčí Petra I. z Rožmberka. Z této stavby se zachovala věž a části obvodových zdí. V letech 1697 - 1704 je využil J. Canevalle při budování nového kostela. Míra zachování starších konstrukcí a inspirace původním vzhledem byly zřejmě značné, protože i stávající kostel vyhlíží spíše goticky. Jedná se o jednolodní stavbu, zakončenou trojbokým presbytářem a zastřešenou vysokou sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou. Věž je přiložena k jižnímu boku lodi. Kostel spolu se sousední farou a hřbitovem vytváří malebný celek na úbočí kopce nad centrem vsi. Hlavní oltář je s obrazem Šimona a Judy a obrazem svaté rodiny. Sochy v horní části oltáře (zleva) sv. Anna sv. Jáchym, v dolní části oltáře sv. Mikuláš, sv. Řehoř, sv. Ambrož, sv. Vojtěch. Na stropě vyobrazeni sv Pavel a sv. Petr apoštolové. Boční oltář s obrazem sv. Barbory se sochami sv. Kateřiny a sv. Markéty. Před oltářem sousoší pražského Jezulátka. Nad oltářem obraz sv. Jana Křtitele. Pravý boční oltář s obrazem s. Jana Nepomuckého se sochami sv. Josefa a sv. Antonína. nad oltářem socha sv. Linharta a obraz sv. Františka z Assisi. V lodi jsou na straně epištolní sochy sv. Kateřiny, sv. Jana Evangelisty a sv. Veroniky, na straně evangelijní sv. Augustina, sv. Jakuba a sv. Ondřeje. V presbytáři socha Krista a Panny Marie. Vše doplňují obrazy 14 zastavení Křížové cesty. Kostel je chráněn jako kulturní památka ČR.

kostel sv. Šimona a Judy, Brloh na mapě

kostel sv. Šimona a Judy, Brloh na fotografiích

místa v okolí

fara Brloh

fara Brloh

kategorie: kultura a památky / fary
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°55'46.419"N, 14°13'16.350"E

zobrazit více
Brloh

Brloh

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°55'45.592"N, 14°13'14.057"E

zobrazit více

další místa v okolí